COM(2016)769/F1 - LT

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "COM(2016)769/F1 - LT"

Transkriptas

1 EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2016) 769 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos kainos ir išlaidos Europoje {SWD(2016) 420 final} LT LT

2 Įvadas Energija yra nepakeičiama mūsų kasdienybės dalis. Ji mums būtina šildymo, vėsinimo, apšvietimo ir judėjimo reikmėms tenkinti. Be energijos negalėtų tinkamai veikti mūsų namai, biurai, darbo vietos ir visas ūkis. Dėl to, kad energija yra tokia svarbi, jos prieinamumas yra politiškai opus klausimas. Tai yra viena priežasčių, paskatinusių Komisiją pateikti savo Energetikos sąjungos strategiją. Ne mažiau opus yra ir energijos kainos klausimas. Mažos kainos gali būti naudingos dėl jų didėja mūsų perkamoji galia ir kyla gyvenimo lygis, be to, mažėja mūsų įmonių išlaidos, o dėl to jos tampa konkurencingesnės. Kita vertus, kadangi energija tiekiama per rinkas, energijos tiekėjams reikia, kad kainos padengtų jų išlaidas ir leistų finansuoti investicijas tam, kad energiją galima būtų tiekti ir ateityje. Aukštos kainos rodo, kad reikia mažiau vartoti daug anglies dioksido išskiriančios energijos arba skatinti efektyvų energijos vartojimą ir naudoti naujoviškus ekologiškai suprojektuotus produktus bei švarias technologijas. Energijos kainų ir išlaidų istorijoje būta svarbių pokyčių ir sukrėtimų. Dėl naftos tiekėjų apribojimų XX a. aštuntajame ir devintajame dešimtmečiuose kainos šoktelėjo, o ekonomika patyrė sukrėtimų. Vėliau, atsiradus naujiems energijos ištekliams, taip pat ėmus vartoti daugiau alternatyvių energijos šaltinių, išaugo pasiūla, o dėl energijos vartojimo efektyvumo priemonių ir vangaus augimo sumažėjo paklausa bei didmeninės kainos. ES suprato, kad kuo konkurencingesnė ir likvidesnė energijos rinka, tuo daugiau ir įvairesnių turime energijos išteklių ir tiekėjų, tuo mažiau esame veikiami tokio kintamumo m. Europos Komisija parengė pirmą energijos kainų ir išlaidų ataskaitą 1. Joje atskleistos aukštos pasaulinės energijos kainos ir didelis kainų skirtumas ES valstybėse narėse. Paaiškėjo ir tai, kad Europa už energiją moka daug daugiau nei jos tarptautiniai prekybos partneriai, visų pirma Jungtinės Amerikos Valstijos. Mažmeninės prekybos kainos kilo daugiau už didmenines, išaugus kainos tinklo komponentui, mokesčiams ir rinkliavoms. Dėl trūkumų, susijusių su duomenimis, rekomenduota duomenis apie energijos kainas kaupti išsamiau, skaidriau ir nuosekliau 2. Kaip skelbta ataskaitos strateginėse išvadose, pateikti duomenys ir įrodymai atskleidė dalinę energijos vidaus rinkos plėtrą ir būtinybę imtis papildomų priemonių Europos energijos vartojimo efektyvumui bei tiekimo saugumui gerinti ir mažaanglių energijos šaltinių įvairovei didinti. Energetikos sąjungos pagrindų strategijoje ir veiksmų plane numatyta nuo 2016 m. kas dvejus metus imtis tolesnių veiksmų įgyvendinant Energetikos sąjungos strategiją. 3 Šioje antroje ataskaitoje pateikta įvairiais aspektais atnaujinta analizė. Pirma, su valstybių narių statistikos institucijomis renkant išsamius ad hoc duomenis gerokai patobulinti energijos kainų duomenys, todėl dabar galima daryti dar išsamesnes ir aiškesnes išvadas. Duomenys nuolat atnaujinami, todėl atspindi naujausią energijos kainų padėtį elektros, dujų ir naftos produktų sektoriuose. Be to, pagerinus suvestinių ir atvejų tyrimų duomenų analizę, turime galimybę nuodugniau nagrinėti energijos kainų tendencijas ir poveikį namų ūkiams (ypač gaunantiems mažas pajamas) bei pramonei (ypač daug energijos suvartojantiems pramonės sektoriams). Energijos išlaidų apžvalga, be kita ko, padeda suprasti, kaip galime reaguoti į energijos kainas, dažnai efektyviau vartodami energiją. Ataskaita grindžiama įrodymais, pateiktais pridedamame Komisijos tarnybų darbiniame dokumente ir Komisijos vardu parengtuose tyrimuose COM(2014) 21/2. Tai paskatino Komisiją pateikti Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) Nr. 2016/1952 dėl Europos gamtinių dujų ir elektros energijos kainų statistikos pasiūlymą (reglamentas priimtas 2016 m. spalio 26 d.). Žr. nuorodas Energetikos sąjungos pagrindų strategijos 8 punkte (2015 m. vasario mėn.) ir atnaujintame Energetikos sąjungos veiksmų plane (2015 m. lapkričio mėn.). 2

3 1. ES energijos importo išlaidos Atsižvelgiant į didelį importuojamos energijos kiekį, energijos kainų ir mūsų suvartojamos energijos poveikį akivaizdžiai iliustruoja ES iškastinio kuro importo išlaidos. Jos rodo, kiek ES ekonomiką veikia pasaulinės energijos kainų tendencijos, ir primena, kad importo išlaidoms sumažinti galime vartoti mažiau iškastinio kuro tai pasiekiama didinant energijos vartojimo efektyvumą ir vartojant daugiau ekonomiškai efektyvios vietos alternatyvios energijos. Energijos importo išlaidos šoktelėjo nuo 238 mlrd. EUR 2005 m. iki 403 mlrd. EUR 2013 m. Dėl energetikos produktų kainų ir vartojimo sumažėjimo 2015 m. importo išlaidos smuktelėjo iki 261 mlrd. EUR, t. y. apytikriai 35 % mažiau nei 2013 m. Kainų nuosmukis buvo pagrindinė sumažėjimo priežastis, nes, nepaisant to, kad visų trijų iškastinio kuro rūšių suvartojama mažiau, šių kuro rūšių ES taip pat pagamino mažiau, tad grynojo importo kiekis (ir ES priklausomybė nuo importuojamo iškastinio kuro) padidėjo. 1 pav. Apskaičiuotos ES iškastinio kuro importo išlaidos Šaltinis: Komisijos skaičiavimai Visų iškastinio kuro rūšių (ypač naftos) kainos sumažėjo. Tam turėjo įtakos išaugusi pasiūla (JAV skalūnų nafta ir dujos, Kanados bitumingasis smėlis, stabili OPEC (Naftą eksportuojančių šalių organizacijos) gamyba, išaugusi pasaulinė dujų (įskaitant suskystintas gamtines dujas) ir anglies gamyba) ir sumažėjusi paklausa (lėtesnis pasaulinis augimas, ypač ryškus Kinijoje, ir struktūriniai paklausos pokyčiai, pavyzdžiui, didėjantis energijos vartojimo efektyvumas ir alternatyvios kuro rūšys būsto ir transporto sektoriuose, kuriuos lėmė vartojimo efektyvumo politikos priemonės, taikomos pastatams ir automobiliams). Sumažėjus importuojamo iškastinio kuro kainai degalinėse, išaugo namų ūkių disponuojamosios pajamos. Panašų poveikį pajuto ir įvairūs kiti sektoriai, pavyzdžiui, transporto ir daug energijos suvartojantys pramonės sektoriai. Kadangi ekonomika ir toliau augo vangiai, tai davė vienkartinį postūmį ES ekonomikai, dėl kurio, kaip manoma, 2015 m. BVP gali didėti 0,8 %, o 2016 m. 0,5 % 4. 4 Europos Komisijos modeliuojamos 2015 m. žiemos prognozės. 3

4 2. Elektros kainos Europoje 2.1. Didmeninės kainos Plečiantis vidaus rinkai, pastaraisiais metais Europos didmeninėse elektros rinkose įvyko svarbių pokyčių. Beveik visose valstybėse narėse įkurtos didmeninės prekybos elektra biržos, skirtos kitos paros, išankstinei ir dienos prekybai vykdyti. Lanksčios ir likvidžios rinkos gali sudaryti sąlygas veiksmingiau derinti pasiūlą bei paklausą ir taip sumažinti gamybos sąnaudas, taigi, ir kainas. Be to, tokios biržos turėtų sureguliuoti dvišalių nebiržinių sutarčių kainas seniausiose rinkose. Šios atskiros nacionalinės didmeninės rinkos laipsniškai susiejamos su kaimyninėmis rinkomis, ir, pasitelkiant daugiau perdavimo tinklo jungčių, sukuriamos likvidesnės bei efektyvesnės rinkos. Kainoms įtakos turi įvairūs veiksniai, tarp kurių naudojamos kuro rūšys, tarpvalstybinės jungtys, rinkų susiejimas, rinkos tiekėjų koncentracija ir oro sąlygos. Lygiai taip pat paklausai rinkoje turi įtakos vartotojų ir pramonės paklausa, paklausos valdymas, energijos vartojimo efektyvumas ir oras. 2 pav. ES didmeninių elektros kainų tendencijos Šaltinis: Platts ir Europos elektros energijos biržos Europos didmeninės elektros kainos buvo didžiausios trečiajame 2008 m. ketvirtyje ir nuo tada, išskyrus trumpą atsigavimą 2011 m., nuolat krito. Nuo 2008 m. kainos smuko beveik 70 %, nuo 2011 m %, o 2016 m. pasiekė lygį, kokio nebuvo per pastaruosius 12 metų. Elektros energijos kainoms lemiamos įtakos turėjo mažesnių anglies ir dujų kainų perkėlimas ir kiti veiksniai: atlikus ekonometrinę analizę matyti, kad, 1 % padidinus iškastinio kuro (anglies, dujų ir naftos) dalį energijos gamybai naudojamo kuro rūšių derinyje, didmeninė elektros kaina padidėja 0,2 1,3 EUR/MWh, atsižvelgiant į regioninę rinką; rinkų susiejimas: šalių, dalyvaujančių vienoje ar daugiau susietų teritorijų, kainų konvergencijos su kaimyninėmis rinkomis rodikliai geresni, o kainų skirtumai mažesni; 5 Platts svertinis Europos elektros kainų vidurkis. 4

5 didėjantis jungčių pajėgumas: rinkose, kuriose yra mažiau nei 10 % tarpusavio jungčių, kainos buvo šiek tiek didesnės nei tose, kuriose tarpusavio jungčių buvo daugiau nei 10 %. Tai rodo, kaip svarbu toliau plėtoti elektros energijos vidaus rinką ir tarpvalstybinį tinklų sujungimą; kai kuriose rinkose dėl išaugusio elektros energijos, gaunamos iš nedidelių ribinių sąnaudų saulės ir vėjo energijos, kiekio sumažėja didmeninės kainos. Iš ekonometrinės analizės matyti, kad atsinaujinančiųjų energijos išteklių daliai padidėjus vienu procentiniu punktu ES didmeninė elektros energijos kaina vidutiniškai sumažėja 0,4 EUR/MWh. Faktinis sumažėjimas priklauso nuo regioninės rinkos ir kuro šaltinio, keičiamo atsinaujinančiaisiais energijos ištekliais. Atsinaujinančiųjų energijos išteklių poveikis yra didesnis (0,6 0,8 EUR/MWh) Šiaurės Vakarų Europoje, Baltijos šalyse, Vidurio ir Rytų Europoje; dėl ekonomikai vangiai augant mažėjančios paklausos ir didėjančių pajėgumų kai kuriose šalyse susidarė pajėgumų perteklius; taip pat sumažėjus CO 2 leidimų paklausai ir išlikus stabiliai tarptautinių kreditų (švarios plėtros mechanizmo (CDM)) pasiūlai, apyvartinių taršos leidimų prekybos sistemoje (ATLPS) susidarė didžiulis perteklius, dėl to sumažėjo CO 2 kainos, o tai atsispindėjo didmeninėse kainose Mažmeninės elektros kainos Europoje Visiškai konkurencingose rinkose visi didmeninėse rinkose vykstantys pokyčiai turėtų sparčiai ir visa apimtimi atsispindėti mažmeninėse rinkose. Deja, Europoje šiam procesui vykti trukdo įvairūs veiksniai 6. Be to, didelė mažmeninių kainų dalis yra sąlygota reguliavimo mokesčių, rinkliavų ar reguliuojamųjų tinklo tarifų. Vidutinė 7 elektros kaina namų ūkiui 2015 m. buvo 208,7 EUR/MWh. Priešingai nei didmeninės kainos, m. vidutinė kaina vidutiniškai augo 3,2 % per metus. Norint geriau suprasti šios tendencijos priežastis, būtina išsamiai išnagrinėti įvairius kainos komponentus. 3 paveikslėlyje matyti, kaip kito ES svertinė vidutinė elektros kaina namų ūkiams, išskaidyta į tris pagrindinius komponentus (energiją, tinklą, mokesčius ir rinkliavas). 3 pav. ES vidutinių mažmeninių elektros kainų namų ūkiui komponentai Šaltinis: valstybė narė, Komisijos surinkti duomenys Energijos komponentas (kainos, mokamos elektros mažmenininkui, dalis) m. sumažėjo 15 %. Šis nedidelis pokytis, palyginti su dideliais didmeninių kainų pokyčiais, rodo, kad konkurencija mažmeninėse rinkose gali būti nevisiškai veiksminga. Iš analizės matyti, kad energijos komponento atsispindėjimas yra sąlygotas konkurencijos rinkoje lygio ir rinkos kainų reguliavimo. Logiška, kad reguliuojamas mažmenines kainas mažiau veikė (masto ir greičio 6 Pavyzdžiui, rinkoje įsitvirtinusių operatorių įtaka rinkoje, kliūtys patekti į rinką, administraciniu lygmeniu reguliuojamos kainos. 7 Vidutinės kainos atitinka svertines 28 ES valstybių narių vidutines kainas. 5

6 atžvilgiais) mažėjančios didmeninės kainos. Be to, m. šio energijos komponento skirtumas valstybėse narėse sumažėjo 19 %, o tai rodo, kad dėl vidaus rinkos plėtros poveikio supanašėjo didmeninės kainos, ir šis procesas atsispindėjo mažmeninėse kainose. Apskritai tai reiškia, kad, nepaisant nežymaus didmeninės rinkos kainų kaitos atsispindėjimo, kainos komponentas, susijęs su energija, galėtų sparčiau reaguoti į vidaus rinkos pokyčius. Tačiau, kaip matyti iš 3 paveikslėlio, kiti komponentai kito labiau. Vidutiniškai tinklo komponentas per metus padidėjo 3,3 %. Gerokai augo ir mokesčių ir rinkliavų komponentas jo dalis vidutinėje kainoje išaugo nuo 28 % iki 38 %. 4 pav. Nacionalinės mažmeninės elektros kainos namų ūkiams 2015 m. Šaltinis: valstybė narė, Komisijos surinkti duomenys Komisijos analizėje mokesčių ir rinkliavų komponentas išskaidytas į 10 antrinių komponentų 8, kuriais mėginama užfiksuoti ir nuosekliai įvertinti įvairius mokesčius bei rinkliavas, kuriuos valstybės narės taiko namų ūkių elektros kainoms. Rinkliavos numatomos tam tikroms politikos priemonėms paremti, tačiau jos neatspindi visų valdžios sektoriaus išlaidų, patiriamų įgyvendinant konkrečią politikos priemonę. Mokesčiai dažniausiai nėra numatomi konkrečioms politikos priemonėms remti Atsinaujinančioji energija ir bendra šilumos ir elektros energijos gamyba; 2. socialiniai mokesčiai (pažeidžiami vartotojai, socialiniai tarifai, salų sistemų tarifų vienodinimas, tiekimas kraštutiniu atveju, pensijų fondai, užimtumo politika); 3. parama branduoliniam sektoriui; 4. energijos vartojimo efektyvumas; 5. tiekimo saugumas (tiekimo saugumo politikos priemonės, parama vietos elektros gamybai / kuro gamybai, atsargų ypatingiems atvejams mokesčiai); 6. koncesijos mokesčiai (daugiausia už naudojimąsi valstybine žeme); 7. nacionalinės reguliavimo institucijos (NRI) ir rinka (nacionalinės reguliavimo institucijos ar rinkos operatoriaus finansavimas); 8. kitos rinkliavos (įskaitant rinkliavas tyrimams ir plėtrai, deficito metines išmokas ir valstybinės televizijos mokesčius); 9. PVM; 10. kiti mokesčiai (akcizai (kai kurių valstybių narių įvardijami kaip elektros mokestis, gamtinių dujų mokestis, energijos mokestis, galutinio energijos suvartojimo mokestis, specialusis energijos mokestis, aplinkosaugos mokestis) ir tokie mokesčiai kaip paskirstymo, perdavimo ir šiltnamio efektą sukeliančių dujų mokestis). 6

7 5 pav. Elektros kainų komponento, susijusio su mokesčiais ir rinkliavomis, išskaidymas /MWh Šaltinis: valstybė narė, Komisijos surinkti duomenys PVM yra didžiausias antrinis komponentas, 2015 m. sudaręs 37 % mokesčių ir rinkliavų komponento (2008 m. sudarė 48 %). Kaip ad valorem mokestis, PVM pranašus tuo, kad nesušvelnina didmeninių kainų poveikio mažmeninėms kainoms. Kaip teigiama, didžiausią energetikos politikai svarbų antrinį komponentą sudaro rinkliavos, kuriomis remiama atsinaujinančioji energija ir bendra šilumos ir elektros energijos gamyba m. jis sudarė 33 % viso komponento (2008 m. 14 %). Ši ES vidutinių namų ūkio kainų analizė rodo didelius skirtumus tarp ES šalių. Kainos pigiausioje ir brangiausioje šalyse skiriasi tris kartus. Dėl valstybių narių fiskalinių poreikių ir su politika susijusių rinkliavų atsiranda didelių mokesčių bei rinkliavų dalies galutinėse kainose skirtumų: PVM ir kitų mokesčių atveju ši dalis svyruoja nuo 59 % (Danija) iki 5 % (Malta); rinkliavos atsinaujinantiesiems energijos ištekliams (AEI) ir bendrai šilumos ir elektros energijos gamybai (BŠEEG) vidutiniškai sudaro 12 % 9, tačiau svyruoja nuo % (Portugalija, Vokietija) iki 0 2 % (Vengrija, Airija). Elektros kainų pramonės sektoriuje 10 duomenys atskleidžia ne tokį ryškų augimą m. ES vidutinis augimas buvo 0,8 3,1 % 11 per metus. 6 paveikslėlis iliustruoja reprezentatyvią pramoninių vartotojų grupę ( MWh per metus). Stambūs energijos vartotojai, įskaitant daugiau energijos suvartojančius pramonės sektorius, gali patys pasigaminti elektros, yra pasirašę ilgalaikes energijos tiekimo sutartis ar neretai moka mažesnius tinklo tarifus, mokesčius ir rinkliavas, dėl kurių kaina gali būti mažesnė 50 %, palyginti su kitais tos pačios šalies pramoniniais vartotojais. PVM Kiti mokesčiai Kitos rinkliavos Energ. tiek. saugumas Energijos vart. efekt. NRI ir rinka Koncesijos mokesčiai Branduolinė energija Socialiniai mokesčiai AEI ir BŠEEG m. 28 % ES elektros buvo pagaminta iš atsinaujinančiųjų energijos išteklių. Pramoninių vartotojų atveju į galutines mažmenines kainas nėra įtrauktas PVM, nes jis yra grąžinamas. Kainos stambiems energijos vartotojams pramonės sektoriuje ( MWh per metus, t. y. Eurostato IF vartotojų grupė) padidėjo 0,8 % per metus; vidutiniams vartotojams ( MWh per metus, t. y. ID vartotojų grupė) 2,3 % per metus; smulkiems vartotojams ( MWh per metus, t. y. IB vartotojų grupė) 3,1 % per metus. Suvestiniai duomenys neatspindi visų kainų pokyčių pavienėms bendrovėms. 7

8 6 pav. ES vidutinių mažmeninių elektros kainų pramonei komponentai EUR/Mwh 120 ES vidurkis pagal kainos komponentus Mokesčiai ir rinkliavos Tinklas Energija Šaltinis: valstybė narė, Komisijos surinkti duomenys Kaip ir elektros kainų namų ūkiams atveju, kainos valstybėse narėse smarkiai skiriasi (2,75 karto). 8

9 7 pav. Vidutinės mažmeninės elektros kainos pramonei 2015 m. EUR/MWh m. pramonės kainos pagal komponentą ir šalį IT UK MT DE CY IE EU LV SK PT LT BE ES EL DK FR AT HU NL HR PL EE RO TR CZ SI Mokesčiai ir rinkliavos Tinklas Energija FI BG LU SE Šaltinis: valstybė narė, Komisijos surinkti duomenys m. vidutinių elektros kainų pramoniniams vartotojams energijos komponentas sumažėjo 2,8 %. Šio komponento skirtumas valstybėse narėse taip pat sumažėjo 12 %. Šis dalinis kainų supanašėjimas leidžia daryti prielaidą, kad ES energetikos politika, kurią įgyvendinant skatinama didesnė konkurencija, susiejus rinkas ir vykdant tarpvalstybinę prekybą, daro teigiamą įtaką. Kita vertus, septyniose valstybėse narėse 12 energijos komponentas nagrinėjamu laikotarpiu išaugo tam tikrais atvejais tai gali reikšti nepakankamą mažmeninių kainų konkurenciją, o dėl to tiekėjai gali vengti mažinti didmenines kainas. Pramoninės kainos tinklo komponentas nagrinėjamu laikotarpiu augo 3,2 % per metus; taip pat smarkiai išaugo mokesčių ir rinkliavų komponento dalis nuo 12 % iki 32 % kainos. Vidutiniškai beveik du trečdaliai tinklo komponento priskiriami paskirstymo tinklams, tačiau dėl valstybėse narėse taikomų skirtingų skaičiavimo metodų duomenys nėra išsamūs. Kaip ir kainų namų ūkiams atveju, pramonės sektoriaus duomenų mokesčių ir rinkliavų komponentas išskaidytas į antrinius komponentus 7. Dėl to, kad pramonė susigrąžina kai kuriuos antrinius komponentus (PVM ir tam tikrus kitus mokesčius), šis komponentas tebėra smarkiai mažesnis nei namų ūkių atveju: pramonė moka 34 EUR/MWh, o namų ūkiai 79 EUR/MWh. 12 HR, FR, IE, LV, PL, PT ir UK. 9

10 Tarptautinės elektros kainos Nors aišku, kad ES elektros energijos kainos pramonei valstybėse narėse ir sektoriuose smarkiai skiriasi, svarbu paminėti ir įvairias tipines tendencijas visame pasaulyje. 8 pav. ES vidutinės elektros energijos kainos pramonei ir pagrindiniai prekybos partneriai Šaltinis: Brazilijos kasybos ir energetikos ministerija, Kinijos kainų stebėsenos centras, Nacionalinė plėtros ir reformų komisija, Indonezijos valstybinė elektros bendrovė, Rusijos federalinė valstybinė statistikos tarnyba, Turkijos, Pietų Korėjos, Japonijos, JAV ir Meksikos poveikio aplinkai vertinimo (PAV) duomenys. Iš analizės matyti, kad vidutinės ES elektros kainos pramonei yra gerokai mažesnės nei Japonijoje, daugiau ar mažiau panašios į kainas Brazilijoje, Kinijoje ir Turkijoje ir didesnės nei Korėjoje, JAV, Rusijoje ir Indonezijoje m. ES kainos išaugo 17 %, tačiau daug labiau jos kilo Kinijoje (66 %), Indonezijoje (41 %), Japonijoje (34 %) ir JAV (32 %). Atliekant analizę atsižvelgta į valiutų kursų poveikį, kuris kartais yra gana ryškus (pvz., pakilęs juanio kursas lėmė Kinijos kainų augimą; nacionaline valiuta išreikštos kainos kilo tik nežymiai). 1 lentelėje parodyta, kaip kito ES kainų ir jos prekybos partnerių kainų santykis. 1 lentelė. ES elektros kainų pramonei palyginimas su kitomis šalimis Metai JAV Japonij Brazilij Kinija Turkija Rusija a a ,2 0,4 0,8 1,1 0,9 2, ,9 0,4 0,9 1,1 1,0 2, ,3 0,4 0,8 1,1 1,1 2, ,7 0,5 nėra duomen ų 1,0 1,0 3,5 Šaltinis: PAV, Platts, Brazilijos kasybos ir energetikos ministerija, Kinijos kainų stebėsenos centras, Rusijos federalinė valstybinė statistikos tarnyba. Pvz., ES kainos 2,2 karto viršijo JAV kainas, vėliau skirtumas sumažėjo iki 1,7 karto. 10

11 EUR/MWh 3. Dujų kainos Europoje Dujos sudaro 23 % ES suvartojamos pirminės energijos. Jos patenkina 15 % mūsų elektros ir beveik trečdalį namų ūkių bei pramonės galutinės energijos poreikių. Kita vertus, ES vis dažniau dujas 13 turi importuoti iš riboto tiekėjų skaičiaus. Dėl šios priežasties kainos dar labiau priklauso nuo pasaulinių tendencijų, todėl tinkamai veikiančios rinkos ir infrastruktūra įgyja dar didesnę reikšmę. 9 pav. ES didmeninių dujų kainų tendencijos Austrija Belgija Prancūzija (Šiaurės) Prancūzija (Pietų) Vokietija (Šiaurės) Vokietija (Pietų) Italija Nyderlandai JK Platts DKI (nafta) Šaltinis: Platts Iki 2013 m. ES didmeninės dujų kainos augo, tačiau nuo to laiko nukrito daugiau kaip 50 %. Pastariesiems akivaizdiems didmeninių dujų kainų nuosmukiams Europoje, dar labiau nei elektros atveju, turi įtakos pasaulinės tendencijos. Dėl menkos pasaulinės paklausos, kurią lėmė lėtas ekonomikos atsigavimas ir pakartotinis kai kurių Japonijos branduolinių elektrinių paleidimas, dujų tiekimo sutarčių, kuriose dujų kaina indeksuojama pagal (krentančias) naftos kainas, ir gerokai išaugusios suskystintų gamtinių dujų pasiūlos didėja spaudimas mažinti kainas ir suvienodinti didmenines dujų kainas. Mažmeninės dujų kainos Europoje Nuo 2008 m. ES dujų kainos namų ūkiams kasmet augo beveik 2 %. Per nagrinėjamą laikotarpį kainos smarkiai supanašėjo, tačiau aukščiausios kainos (Švedija) vis dar beveik keturis kartus viršija žemiausias (Rumunija) m. priklausomybė nuo dujų importo sudarė 69 %. 11

12 10 pav. ES vidutinių mažmeninių dujų kainų namų ūkiams komponentai /MWh Mokesčiai ir rinkliavos Tinklas Energija Šaltinis: valstybė narė, Komisijos surinkti duomenys 12

13 11 pav. Vidutinės dujų kainos namų ūkiams 2015 m. /MWh SE PT DK ES IT NL SI AT FR EL DE EU UK BE CZ PL SK LU BG EE HR LT TR HU RO Mokesčiai ir rinkliavos Tinklas Bendra energija ir tinklas Energija Šaltinis: valstybė narė, Komisijos surinkti duomenys Nepaisant tam tikrų svyravimų nagrinėjamu laikotarpiu, m. energijos komponentas augo 0,3 % per metus. Tinklo komponentas kasmet augo 2,5 %, o tai turėjo didelės įtakos bendram kainų augimui namų ūkiams. Mokesčių ir rinkliavų komponentas augo 4,2 % per metus iki 15,6 EUR/MWh. Šio paskutinio komponento augimui didelės įtakos turi bendrieji mokesčiai (antriniai komponentai nėra reikšmingi ir yra aptarti tarnybų darbiniame dokumente). Dujų kainos stambiems pramoniniams 14 vartotojams 2015 m. buvo žemesnės nei 2008 m. Energijos komponentas ko gero tebebuvo svarbiausias komponentas ir turėjo didžiausios įtakos kainai. Mokesčių ir rinkliavų poveikis yra mažas ir sudaro tik 8 % kainos. Pramonines dujų kainas veikiau lemia ne itin skirtingi nacionaliniai mokesčiai ir rinkliavos, o tarptautinių produktų kainos, tad kainos stambiems pramoniniams vartotojams Europoje skiriasi gana nedaug. Nagrinėjamu laikotarpiu kainų stambiems pramoniniams vartotojams sudėtis liko stebėtinai stabili. Dujų kaina pramoniniams vartotojams yra puikus pavyzdys, kaip didmeninės kainos atsispindi mažmeninėse kainose, ir nuo 2008 m. nacionalinėse rinkose ji supanašėjo 58 %, o tai rodo, kad ES dujų rinkos yra labiau integruotos bei konkurencingesnės nei anksčiau. 12 pav. ES vidutiniai mažmeninių dujų kainų stambiajai pramonei komponentai Šaltinis: valstybė narė, Komisijos surinkti duomenys 14 Pramoniniams vartotojams, kasmet suvartojantiems 1 4 mln. GJ (I5 vartotojų grupė). 13

14 13 pav. Vidutinės mažmeninės dujų kainos stambiajai pramonei 2015 m. 14 pav. Tarptautinės dujų kainos Šaltinis: valstybė narė, Komisijos surinkti duomenys Šaltinis: Platts, ThomsonReuters Tarptautinės dujų kainos gerokai supanašėjo 2014 m. ir 2015 m. pradžioje. ES ir JAV dujų kainų santykis per pastaruosius dvejus metus sparčiai kito į gerąją pusę m. ES dujų kainos buvo vidutiniškai du su puse karto didesnės už JAV dujų kainas, o 2012 m. šis santykis buvo nuo 3 iki 5 kartų. Tai lėmė tokie veiksniai kaip auganti pasaulinė dujų pasiūla ir galimybės Europoje gauti suskystintų gamtinių dujų, mažesnė paklausa Europoje bei Azijoje ir pagal naftos kainas indeksuojamos dujų kainos m. Azijos suskystintų gamtinių dujų kainos gerokai sumažėjo ir 2015 m. pradžioje prilygo Europos kainoms. 14

15 2 lentelė. ES dujų kainų pramoniniams vartotojams palyginimas su kitų šalių kainomis Metai JAV Japonij Rusija Kinija Brazilij Turkija a a ,3 0,6 4,0 1,0 1,0 1, ,7 0,6 4,1 1,0 0,8 1, ,9 0,6 4,3 0,9 0,9 1, ,5 0,9 5,1 0,7 nėra duomen ų 1,2 Šaltinis: PAV, Platts, Brazilijos kasybos ir energetikos ministerija, Kinijos kainų stebėsenos centras, Rusijos federalinė valstybinė statistikos tarnyba. JAV ir Japonijos didmeninių ir suskystintų gamtinių dujų importo kainų duomenys lyginami su Vakarų Europos suskystintų gamtinių dujų importo kainomis. Pavyzdžiui, ES kainos 3,3 karto viršijo JAV kainas ir, palyginti su JAV, smuko 2,5 karto. 15

16 4. Naftos produktų kainos Europoje Žalios naftos kainos nuo 2014 m. vidurio nuolat mažėjo tam įtakos turėjo menka paklausa ir stabilus pasiūlos augimas m. birželio mėn. naftos kaina pasiekė aukščiausią lygį 115 USD už barelį, o 2016 m. sausio 20 d. Brent kaina smuktelėjo iki 26 USD už barelį tai žemiausia kaina nuo 2003 m. Tai reiškia, kad per 19 mėnesių kaina nukrito 77 %. Iki 2016 m. birželio mėn. kainos atsigavo iki 50 USD už barelį ir nuo tada neperžengė USD už barelį ribos. Staigus naftos kainų kritimas atsispindėjo ir mažmeninėse rinkose, tačiau jo poveikį sušvelnina euro kurso kritimas bei naftos produktų akcizai, o tai sudaro didelę vartotojų kainų dalį. Vis dėlto nuo 2014 m. birželio mėn. pabaigos iki 2016 m. vasario mėn. vidurio benzino ir dyzelino vartotojų kainos (įskaitant mokesčius ir muitus) atitinkamai mažėjo 24 % ir 28 %, mažmeninės kainos pasiekė žemiausią ribą, o vidutinės vartotojų variklių degalų kainos Europoje buvo mažiausios nuo 2009 m. Benzinui ir automobilių dyzelinui taikomi dideli mokesčiai ir rinkliavos, bet laikui bėgant jie kito nedaug. ES energijos mokesčių direktyvoje 15 nustatyti minimalūs akcizų tarifai, tačiau beveik visos valstybės narės nusprendė nustatyti didesnius tarifus. Benzino akcizas svyruoja nuo 0,36 EUR/l Bulgarijoje (mažiausias tarifas) iki 0,77 EUR/l Nyderlanduose. Dėl aplinkosauginių, ekonominių ir fiskalinių priežasčių benzino ir dyzelino mokesčiai valstybėms narėms yra reikšminga mokesčių bazė m. mokesčiai sudarė 63 % vidutinės mažmeninės benzino kainos ir 57 % dyzelino kainos. 15 pav. Benzino kainos pagal valstybę narę (2015 m.) 5. Energijos išlaidos Europoje Šaltinis: Europos Komisija Iš pirmiau aptartos informacijos matyti, kad didmeninės elektros, dujų ir benzino kainos mažėjo dėl įvairių veiksnių (pvz., didėjančios pasiūlos ir mažėjančios paklausos). Dėl to sumažėjo mažmeninės naftos produktų kainos. Vis dėlto mažmeninės elektros ir dujų kainos nekito arba šiek tiek augo, nes dėl didėjančių tinklo išlaidų, mokesčių ir rinkliavų didmeninių m. spalio 27 d. Tarybos direktyva 2003/96/EB, pakeičianti Bendrijos energetikos produktų ir elektros energijos mokesčių struktūrą (OL L 283, , p. 51). 16

17 kainų smukimas nebuvo toks staigus. Tokios kainų tendencijos ir mūsų energijos vartojimo būdai yra svarbūs norint įvertinti poveikį namų ūkių ir pramonės energijos išlaidoms Namų ūkių išlaidos energijai Nuo 2008 m. galutinis namų ūkių suvartojamos elektros, dujų ir krosnių kuro kiekis mažėjo ar didėjo labai nežymiai. Vis dėlto didėjančios mažmeninės elektros ir dujų kainos reiškė, kad ES namų ūkių išlaidos energijai (išskyrus išlaidas transporto sektoriuje suvartojamam benzinui, kurios pateikiamos atskirai) išaugo nuo 5,3 % 2008 m. iki 5,8 % 2014 m. Tuo pat metu mažmeninių naftos produktų kainų mažėjimas paveikė ir namų ūkių išlaidas transporto degalams jos sumažėjo nuo 4,3 % iki 3,9 %. 16 pav. Namų ūkių vartojimo išlaidų skirtingoms vartojimo prekėms dalis (2014 m.) 100% Sveikata 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% Baldai, namų ūkio prietaisai Drabužiai ir avalynė Transportas Alkoholis, tabakas ir pan. Maistas ir nealkoholiniai gėrimai Paslaugos Komunaliniai mokesčiai be energijos El. energija 0% SK HU LT RO PL CZ BG EE LV SI HR DK DE IE PT EU* UK GR BE NL FR AT IT SE ES LU FI CY MT Šaltinis: Europos Komisija, nacionaliniai statistikos institutai ir vidiniai skaičiavimai. Vidutinė namų ūkio išlaidų energijai vertė (be išlaidų transportui) gerokai skiriasi tiek tarp valstybių narių (labiau ir mažiau pasiturinti, šiltesnio ir šaltesnio klimato šalis), tiek tarp valstybių narių pajamų grupių. Ši dalis svyruoja nuo 3 % Maltoje iki 14,5 % Slovakijoje. Atlikus įvairių namų ūkių tipų analizę matyti, kad skurdesni namų ūkiai energijai išleidžia didesnę savo pajamų dalį nei labiau pasiturintys namų ūkiai. 17 pav. Namų ūkių išlaidų energijai dalis pagal pajamų grupę (2014 m.) 17

18 Šaltinis: Europos Komisija, nacionalinės statistikos institucijos ir vidiniai skaičiavimai. Skurdžiausi namų ūkiai energijai vidutiniškai išleidžia 8,6 % (2004 m. 5,7 %), vidutines pajamas gaunantys namų ūkiai 6,2 %, o dideles pajamas gaunantys namų ūkiai 4,3 % išlaidų. Tai rodo, kad ypač lėto ekonomikos augimo laikotarpiu pažeidžiamus vartotojus kainų augimas veikia santykinai labiau nei vidutinius namų ūkius, todėl būtinos socialinės priemonės, taikytinos pažeidžiamiems vartotojams, siekiant išspręsti energijos nepritekliaus problemą. Taip pat iš analizės matyti, kad kai kurių valstybių narių namų ūkiai, reaguodami į didėjančias energijos kainas ir išlaidas, sumažino savo suvartojamos energijos kiekį (žr. 18 pav.). Nepaisant to, kad ES namų ūkių daugėjo ir jie didėjo, jų suvartojamos energijos (išskyrus skirtos transportui) kiekis nagrinėjamu laikotarpiu sumažėjo apie 4 %. Tam daugiausiai įtakos turėjo energijos taupymas. Daugeliu atvejų tai paskatino didesnis gyvenamųjų namų energijos vartojimo efektyvumas, tačiau kai kuriose šalyse vartotojai galbūt vartojo daug mažiau energijos dėl mažesnės perkamosios galios. 18 pav. Suvartojamo energijos kiekio pokyčiai kai kuriose valstybėse narėse ( m.) 5.2. Pramoninės energijos sąnaudos Šaltinis: duomenų bazė ODYSSEE Dėl pastarųjų metų energijos kainų pokyčių Europos įmonių gamybos sąnaudų dalis energijos išlaidoms, kuri sudaro mažiau kaip 2%, nepadidėjo. Tačiau tam, kad sumažintų energijos sąnaudas pramonei, daugelio valstybių narių vyriausybės skiria subsidijas atleidžia nuo energijos mokesčių bei rinkliavų (pvz., atsinaujinančiosios energijos ar energijos vartojimo efektyvumo rinkliavų ar tinklo tarifų) ir juos sumažina. Priklausomai nuo įmonės veiklos pobūdžio ir valstybės narės, kurioje įmonė įsteigta, už energiją ji gali mokėti 50 % mažiau nei kita tame pačiame sektoriuje veikianti įmonė. Kita vertus, kai kuriems pramonės sektoriams, patiriantiems didesnes energijos išlaidas ir smarkiai veikiamiems tarptautinės konkurencijos, būtina atidžiau įvertinti energijos išlaidas. Tai yra daug energijos suvartojančios pramonės įmonės, turinčios tam tikrą ekonominę reikšmę ir užimančios tam tikrą prekybos poziciją (kai energijos išlaidos sudaro mažiausiai 3 % visų gamybos sąnaudų ir vidutiniškai ne mažiau kaip 40 %, o kartais net daugiau). Iš Komisijos pavedimu atliktos analizės matyti, kad m. 14-oje pasirinktų sektorių energijos išlaidų dalys ir absoliučios energijos išlaidos daugeliu atvejų sumažėjo. Tam įtakos turėjo 18

19 sumažėjusios energijos kainos, atleidimas nuo mokesčių ir jų mažinimas, kritus gamybos apimtims sumažėjęs suvartojamos energijos kiekis, perėjimas prie mažiau energijai imlių produktų gamybos, įgyvendintos energijos vartojimo efektyvumo priemonės ir lėtesnis kitų gamybos sąnaudų veiksnių mažėjimas. Tarptautinis energijos išlaidų palyginimas Apskritai Europos ekonomikoje nėra suvartojama labai daug energijos. Jau ne vieną dešimtmetį ES pertvarko savo ekonomiką atsižvelgdama į savo šalių ir pasaulinių rinkų pokyčius, taip pat į skirtingų prekių ir vis dažniau paslaugų paklausą. Pertvarkyti reikėjo ir dėl kintančio išteklių prieinamumo, kainų tendencijų ir technologinės plėtros. Tačiau, kaip jau pažymėta, tam tikri daug energijos suvartojantys pramonės sektoriai susiduria su tarptautine konkurencija. Dėl to svarbu įvertinti, kaip kinta ES energijos kainos bei išlaidos, ir tai palyginti su tarptautinių kainų bei išlaidų kaita. Kaip minėta ankstesnėse dalyse, vidutinės ES elektros ir dujų kainos pramoniniams vartotojams m. augo palyginti nedaug, o Azijos šalyse (Kinijoje, Pietų Korėjoje ir ypač Japonijoje) jos augo daug sparčiau. Kaip rodo (riboti) duomenys, suteikiantys galimybę palyginti pramonės energijos išlaidas ir energijos intensyvumą 16 visame pasaulyje, daug energijos suvartojantys Kinijos pramonės sektoriai jos suvartoja gerokai daugiau nei JAV ir ES pramonės sektoriai 17. Ir priešingai kai kurie ES pramonės sektoriai, atrodo, suvartoja daugiau energijos nei atitinkami JAV sektoriai. Nepaisant to, atrodo, kad daugeliu atvejų daug energijos suvartojančių ES pramonės sektorių energijos išlaidų dalis sudaro mažesnę visų gamybos sąnaudų dalį nei JAV ir didesnę nei Japonijoje. Tačiau nuo 2008 m. energijos išlaidų dalis JAV mažėjo sparčiau nei ES, o tai rodo, kad, nepaisant žemesnių JAV energijos kainų, daug energijos suvartojantys JAV pramonės sektoriai vejasi tokius ES sektorius. Iš duomenų apie energijos vartojimo efektyvumo didinimą 18 matyti, kad nuo 2008 m. kai kuriuose daug energijos suvartojančiuose Europos pramonės sektoriuose šis procesas veikiausiai sulėtėjo ar net visai sustojo. Tai galėjo lemti tokie veiksniai kaip galbūt ribotos techninio tobulinimo galimybės, sumažėję pajėgumų naudojimo rodikliai ir nepakankamas investavimo kapitalas. 6. Energijos subsidijos ir valdžios sektoriaus pajamos Tikimasi, kad konkurencinga ir tinkamai veikianti energijos rinka būtiną energiją namų ūkiams ir pramonei tieks ekonomiškai efektyviausiu būdu. Kuo aiškesnės kainų tendencijos ir panašesnės kainos bei gamybos sąnaudos, tuo veiksmingiau gaminama ir vartojama energija. Vis dėlto ne visi energijos rinkos aspektai tinkamai veikia. Dėl įvairių rinkos ir reguliavimo sistemos klaidų vyriausybės ilgainiui buvo priverstos įvairiausiais būdais įsitraukti į procesą, kad reguliuotų energetikos sektoriaus plėtrą. Buvo imtasi į energijos gamintojus ar vartotojus nukreiptų reguliavimo ar finansinių priemonių, skirtų tokiems politikos tikslams kaip taršos ir išmetamų šiltnamio efektą sukeliančių dujų kiekio mažinimas, energijos tiekimo saugumo didinimas arba išlaidų energijai naštos, tenkančios skurdiems namų ūkiams ar pažeidžiamoms įmonėms, mažinimas įgyvendinti. Taikant tokias priemones dažnai skiriamos subsidijos energijos gamybai bei vartojimui, ir gali būti pakoreguotos kainų tendencijos siekiant atsižvelgti į rinkos nepakankamumą. Jos apima aiškias priemones, kurios atsispindi kainose, kaip matyti iš pirmiau aptartų antrinių mokesčių ir rinkliavų komponentų. Tačiau tam tikros priemonės (pavyzdžiui, kai kurios energijos paklausos priemonės arba už išlaidas mažesnės reguliuojamosios kainos) gali iškraipyti kainų tendencijas, pagal kurias kitu atveju būtų reguliuojamas energijos vartojimas ir gamyba, energijos vartojimo efektyvumas ir investicijos. 16 Energijos intensyvumas apibrėžiamas kaip energija, suvartojama bendrajai pridėtinei vertei sukurti. Energijos intensyvumas gali būti naudojamas kaip techninio energijos vartojimo efektyvumo rodiklis, tačiau jam įtakos turi ekonominiai veiksniai, darantys įtaką bendrosios pridėtinės vertės raidai. 17 Turimi duomenys nėra reprezentatyvūs pagrindinių cheminių medžiagų, plieno ar aliuminio atžvilgiu. 18 Vieno fizinio gamybos vieneto suvartojama energija. 19

20 Ypač daug problemų kelia subsidijos iškastiniam kurui, nes jos neigiamai veikia švarią energiją ir trukdo pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos m. Komisija atliko išsamų energijos išlaidų ir subsidijų pobūdžio Europoje tyrimą 19. Nustatyta, kad įvairiausiomis priemonėmis vyriausybės skyrė dideles subsidijas energetikos sektoriui (išskyrus transporto sektorių): 2012 m. jos siekė 113 mlrd. EUR, iš kurių apytikriai 17,2 mlrd. EUR buvo skirta tiesioginėms iškastinio kuro subsidijoms elektrai ir šildymui 20. Iškastinio kuro subsidijos transporto sektoriui įvertintos atskirai 24,7 mlrd. EUR. Pagal platesnes tarptautines (TVF) apibrėžtis, įskaitant išorinių sąnaudų apibrėžtis, subsidijos iškastiniam kurui išaugo iki 300 mlrd. EUR 21 ES ir Rusijoje, 250 mlrd. EUR Indijoje, daugiau kaip mlrd. EUR Kinijoje ir 630 mlrd. EUR JAV. ES yra įsipareigojusi nutraukti subsidijas iškastiniam kurui ir aplinkai kenksmingoms subsidijoms, kad energijos rinka taptų konkurencingesnė, o kainų tendencijos būtų pagerintos siekiant padėti reguliuoti veiksmingesnį išteklių paskirstymą, atsižvelgiant į ES įsipareigojimus spręsti klimato kaitos problemas. Pastaruoju metu santykinai sumažėjus energijos kainoms, vyriausybėms turėtų būti lengviau panaikinti atleidimą nuo mokesčių ir kitas subsidijas, susijusias su kaina ir energijos paklausa. Be to, tai padėtų konsoliduoti biudžetą. Kita paplitusi veiksmų energijos rinkose forma yra energijos mokesčiai. Kaip nurodyta pirmiau, taip galima spręsti rinkos nepakankamumo problemą, tačiau vyriausybės dažnai ieško plačių ir stabilių mokesčių bazių, kurios užtikrintų stabilias viešąsias pajamas jų išlaidoms finansuoti. Ilgą laiką tokią bazę užtikrino energijos vartojimas m. ES valstybėse narėse iš viso surinkta 263 mlrd. EUR energijos mokesčių 22, o tai sudaro 1,88 % ES BVP. Akcizai sudaro didžiausią energijos mokesčių dalį m. vien tik pajamos iš akcizų sudarė 227 mlrd. EUR. Vartojant mažiau energetikos produktų, būtų sumažėjusios pajamos iš akcizų, tačiau valstybės narės dažnai didindavo akcizo tarifą. Taigi energijos vartojimas tebėra viešosioms pajamoms svarbi mokesčių bazė ir padeda valstybėms narėms konsoliduoti sudėtingas fiskalines pozicijas. Apskritai energijos apmokestinimas augimui gali daryti palankesnį poveikį nei darbo jėgos ir investicijų apmokestinimas. Per infliaciją energijos kainos daro papildomą poveikį platesniems makroekonominiams ES ekonomikos aspektams. Energija akivaizdžiai veikia namų ūkių išlaidas ir pramonės sąnaudas, be to, per naftos kainas ji ypač veikia transporto sektorių. Energijos kainos yra reikšmingas veiksnys, turintis įtakos infliacijai. Energijos kainos buvo didžiausios 2008 m. ir net 2011 m.: tada 1 % prisidėjo prie to meto ES infliacijos, o dabar mažesnės kainos daro defliacinį poveikį ES ekonomikai %20EU%20energy_11_Nov.pdf 20 Tai apima subsidijas anglims (9,7 mlrd. EUR) ir dujoms (6,6 mlrd. EUR). Šios subsidijos išsirutuliojo iš praeityje taikytų investicijų subsidijų, dotacijų investicijoms į iškastinį kurą, supirkimo tarifų, kuro mokesčio lengvatų, elektros gamybos, eksploatacijos nutraukimo ir atliekų šalinimo. (šaltinis: 2014 m. energijos išlaidų ir subsidijų transporto sektoriuje (subsidijos naftai) tyrimas, kuriame cituojamas 2013 m. EBPO aprašas m. apskaičiuotos sumos ( 22 Su energija susiję aplinkosaugos mokesčiai, nustatyti Reglamente (ES) Nr. 691/2011 dėl Europos aplinkos ekonominių sąskaitų, išskyrus energetikos produktams taikomą PVM. 20

21 19 pav. Energijos kainų įtaka infliacijai ES 5.0% 4.0% 3.0% 2.0% 1.0% 0.0% -1.0% -2.0% Išvada Energijos kainų pokyčių įtaka Pokyčių dydis (suderintas vartotojų kainų indeksas) Šaltinis: Eurostatas Staigų pastarųjų metų energetikos produktų, ypač naftos ir dujų, kainų nuosmukį lėmė technologiniai pokyčiai, rinkos bei geopolitinės tendencijos. Dėl kainų nuosmukio padėtis energetikos sektoriuje pakito iš esmės. Europoje, kuri yra stambi energijos importuotoja, pagaliau galėjo trumpam atsikvėpti sudėtingomis ekonominėmis sąlygomis gyvenę namų ūkiai ir įmonės. Tai davė vienkartinį postūmį ekonomikos augimui ir rodo, kaip svarbu plėtoti pasaulines energijos rinkas, ypač tokiam energiją importuojančiam regionui kaip ES, ir mažinti kainų skirtumus su kitais regionais. Tai yra ypač aktualu kalbant apie dujas, nes pasaulinė suskystintų gamtinių dujų rinkų plėtra ir nauji energijos ištekliai suteikia naujų galimybių Europai: tai gali padėti suvienodinti dujų kainų skirtumus su kitais pasaulio regionais, pavyzdžiui, JAV, o, siekiant sumažinti priklausomybę nuo iškastinio kuro, tai suteikia dujoms konkurencinį pranašumą prieš anglis. Vis dėlto mažesnės kainos gali nukreipti dėmesį nuo energijos sektoriuje kylančių sunkumų, su kuriais susiduriame energetinio saugumo, konkurencingumo ir klimato kaitos. Šios problemos tebėra aktualios. Iš tiesų, iš šioje ataskaitoje pateiktų duomenų ir analizės galime susidaryti daug subtilesnį vaizdą ir tuo remdamiesi nusistatyti tinkamus metodus ir politiką, kaip kurti energetikos sąjungą kintant padėčiai energetikos sektoriuje. Žemos kainos neturėtų būti laikomos savaime suprantamu dalyku. Iš šios ataskaitos duomenų matyti, kaip staigiai gali kisti pasiūla ir paklausa, juo labiau kad tokie nauji ištekliai kaip skalūnų dujos ir naftos gręžiniai sparčiai išeikvojami ir jiems reikia nuolatinių atnaujinimo investicijų, kad būtų galima tęsti gamybą. Nors energijos išlaidos sudaro nedidelę daugumos įmonių visų gamybos sąnaudų dalį, daug energijos suvartojančius Europos pramonės sektorius vis dar stipriai veikia kainų kilimas. Įrodymai, surinkti įvertinus energijos intensyvumą, leidžia daryti prielaidą, kad kai kurie daug energijos suvartojantys JAV pramonės sektoriai galbūt vejasi ES pagal energijos vartojimo efektyvumą. Ištaisyti padėtį galėtų padėti daugiau investicijų į energijos vartojimo efektyvumą, taip pat perėjimas prie naujoviškų, didesnės pridėtinės vertės produktų. Nors valstybėse narėse esama didelių skirtumų, tam tikri daug energijos suvartojantys pramonės sektoriai gali pasinaudoti atleidimu nuo mokesčių ar reikšmingu jų sumažinimu. Tokios subsidijos turėtų būti skiriamos tik kai reikia paremti Europos pramonę nelygiavertės tarptautinės konkurencijos atveju, kartu sumažinant kainų iškraipymą. Žvelgiant plačiau, valstybės narės turėtų pasinaudoti šiuo metu mažesnėmis energijos kainomis, kad nutrauktų netinkamas subsidijas ir 21

22 mokesčių lengvatas, kuriomis iškraipomos kainų tendencijos ir trukdoma laiku pereiti prie mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos. Energijos kainų ir išlaidų tendencijas Europoje lemia daug įvairių veiksnių. Vienas akivaizdus šioje ataskaitoje nustatytas faktas yra atotrūkis tarp didmeninių ir mažmeninių elektros kainų pokyčių m. didmeninės kainos pasiekė žemiausią tašką per 12 metų, o namų ūkių kainos per metus vidutiniškai didėjo 2 3 % 23. Tai įvyko dėl to, kad rinka ėmė veikti geriau, bet tuo pat metu joje buvo juntamas nepakankamumas, taip pat padidėjo mokesčiai bei rinkliavos. Didmeninės kainos mažėjo dėl energetikos produktų kainų, sumažėjusios paklausos ir susiejus rinkas geriau veikiančios rinkos. Kai kuriose regioninėse rinkose pastebimas ir elektros gamybos pajėgumų perteklius, o nauji pajėgumai negali įsitvirtinti rinkoje tol, kol iš jos nepasitrauks senieji. Didmenines kainas taip pat skatina mažinti tokios nacionalinės priemonės kaip pajėgumų mechanizmai ir parama atsinaujinančiajai energijai, toliau mažinant pajamas ir kovojant su vidinėmis pusiausvyrą atkuriančiomis rinkos kainų tendencijomis. Atsižvelgiant į didžiules investicijas į gamybos pajėgumus, kurių ilgainiui prireiks siekiant įgyvendinti tiekimo saugumo, konkurencingumo ir priklausomybės nuo iškastinio kuro mažinimo tikslus, ES reikalinga rinkos mechanizmais grįsta rinkos struktūros ir energetikos politikos strategija, pagal kurią būtų galima investuoti į mažo anglies dioksido kiekio ir lanksčią gamybą, užtikrinant paklausos valdymą, saugojimą ir tarpvalstybinį tinklų sujungimą. Atrodo, kad mažmeniniai vartotojai sumažėjusių didmeninių kainų teikiamais privalumais naudojasi iš lėto ir tik iš dalies, nors pramonės sektoriaus vartotojai juos pajuto greičiau. Tai leidžia manyti, kad konkurencija mažmeninėse rinkose gali dar didėti. Be to, padidėję tinklo tarifai, mokesčiai ir rinkliavos daugeliu atvejų nusvėrė mažėjančias didmenines kainas. Tokį augimą galėjo sukelti investicijos į tarpvalstybines jungtis ir pažangiuosius elektros energijos tinklus, kurių labai reikėjo ir kurie yra naudingi efektyvumo, vidaus rinkos ir energetinio saugumo atžvilgiu. Didesni mokesčiai ir rinkliavos gali būti taikomi siekiant ištaisyti rinkos nepakankamumo problemas dėl bendrų fiskalinių priežasčių arba siekiant tiesiogiai finansuoti investicijas į energijos gamybą (būtina užtikrinti, kad vartotojai padengtų visas energijos sistemos išlaidas sektoriuje ir kad nebūtų leidžiama kauptis tarifų deficitui). Tačiau neturėtų būti slopinamas energijos gamintojų noras investuoti. Vangus didmeninių kainų atsispindėjimas mažmeninėse kainose ir namų ūkių bei pramonės reagavimas į kainas leidžia daryti prielaidą, kad ES turėtų toliau plėtoti energijos vidaus rinką, skirdama itin didelį dėmesį tinkamai veikiančiai elektros rinkos struktūrai. Europos Sąjungoje turi būti vystomos konkurencingos rinkos, kuriose ir vartotojai, ir gamintojai galėtų lanksčiai reaguoti tiek į didmeninių, tiek į mažmeninių kainų tendencijas. Jei norime, kad rinkos jėgos skatintų investicijas į energetikos sektorių, būtinos tokios didmeninės energijos kainos, kokiomis būtų padengiamos visos investicijų ir veiklos sąnaudos. Atsižvelgiant į visus šiuos aspektus, Komisijos būsimi pasiūlymai dėl rinkos struktūros, mažmeninių rinkų, atsinaujinančiosios energijos ir valdymo yra nepaprastai svarbūs siekiant sukurti naujovišką ir konkurencingą energetikos sektorių, kuris Europos namų ūkiams ir pramonei tiektų įperkamą energiją ir sudarytų sąlygas Europos pramonei veiksmingai konkuruoti pasaulinės ekonomikos sąlygomis. 23 Elektros kainos pramonės sektoriuje padidėjo apytikriai 2 %, o pramonės dujų kainos nekito arba sumažėjo. 22

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 02 26 SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Tai nėra

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonomikos biuletenis 2017 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 1 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 11 3 Ekonominis aktyvumas 16 4 Kainos ir sąnaudos 21 5 Pinigai ir kreditas 26 6

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e

EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/  m. gruodžio 11 d. - dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių e L 328/82 2018 12 21 DIREKTYVOS EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS DIREKTYVA (ES) 2018/2001 2018 m. gruodžio 11 d. dėl skatinimo naudoti atsinaujinančiųjų išteklių energiją (nauja redakcija) (Tekstas svarbus

Detaliau

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn.

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 2016 m. kovo mėn. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai 1 1 Euro zonos perspektyva: apžvalga ir pagrindinės ypatybės Tikimasi, kad euro zonos ekonomikos atsigavimas tęsis, tačiau bus lėtesnis,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RRT pirmininkavimas Europos pašto paslaugų reguliuotojų Prieigos reguliavimo grupei Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. EUROPOS PAŠTO PASLAUGŲ REGULIUOTOJŲ GRUPĖ (ERGP)

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Erasmus+ studentų ir darbuotojų mobilumo Programos šalyse (KA13) įgyvendinimas 217 218 m. m. Turinys 1. Studentų mobilumas - bendri duomenys - pagal šalis - pagal institucijas 2. Darbuotojų mobilumas -

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Microsoft Word - B AM MSWORD

Microsoft Word - B AM MSWORD 25.11.2014 B8-0286/7 7 1 dalis 1. ragina valstybes nares ir Komisiją d ti tvarias pastangas įgyvendinti esamas taisykles ir užtikrinti, kad jų būtų laikomasi kaip visa apimančios strategijos dalį naikinti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

European Commission

European Commission EUROPOS KOMISIJA TEMINĖ APŽVALGA 2013 m. birželio 11 d., Briuselis Dažnai užduodami klausimai Bendras Europos dangus. Komisija imasi Europos oro erdvės pralaidumo didinimo veiksmų Kas yra Bendras Europos

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Metø ataskaita

Metø ataskaita Metø ataskaita 2012 2012 LIETUVOS BANKO METø ATASKAITA 2012 VILNIUS 2013 ISSN 1648-9020 (online) Lietuvos banko valdyba 2012 m. ataskaitą patvirtino 2013 m. balandžio 25 d. Ją rengiant, panaudoti Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_

Microsoft PowerPoint - Siluma daugiabuciams_ar kariauti_Gatautis_ Šiluma renovuotiems daugiabučiams: kariauti negalima bendradarbiauti? Dr. Ramūnas Gatautis 2019 m. balandžio 16 d. Kaunas Daugiabučių modernizavimas Lietuvoje Apibrėžimas: daugiabutis 3 ir daugiau butų

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/  m. birželio 25 d. - kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei mišk 2014 7 1 L 193/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 702/2014 2014 m. birželio 25 d. kuriuo skelbiama, kad tam tikrų kategorijų pagalba žemės bei miškų

Detaliau

_FR

_FR Finansų rinkų apžvalga 2012 m. Lapkritis Akcijų indekso DJIA (-0,54 proc. lapkritį ir +6,61 proc. 2012 m.) vertė praėjusį mėnesį krito, o indeksų S&P 500 (+0,28 proc. lapkritį ir +12,61 proc. 2012 m.)

Detaliau

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 d. Prieškrizinio lygio nepasiek vidaus rink orientuoti

Detaliau

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 KOVAS 2

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 KOVAS 2 Lietuvos ekonomikos apžvalga 219 KOVAS 2 LIETUVOS EKONOMIKOS APŽVALGA 219 M. KOVAS ISSN 229-8358 (online) Lietuvos ekonomikos apžvalgoje nagrinėjama realiojo sektoriaus, kainų, viešųjų finansų ir kredito

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Taryba Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. vasario 19 d. (OR. en) 6197/15 PRANEŠIMAS nuo: Nuolatinių atstovų komiteto (COREPER I) kam: Dalykas: Tarybai MI 82 COMPET 40 MAP 5 TELECOM 37 Tarybos išvadų dėl

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Psichosocialinės rizikos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenys Europos rizikos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKAL EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 07 28 COM(2015) 366 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl Europos Sąjungos

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.9.8 SEK(2010) 999 galutinis KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos jūrų stebėjimo ir duomenų tinklas POVEIKIO VERTINIMAS Santrauka COM(2010) 461 SEC(2010)

Detaliau

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos mokslas orientuotas į kiekybę, o ne kokybę Investicijos į mokslą nerezultatyvios

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2010.8.26 KOM(2010) 430 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl programos Forest Focus įgyvendinimo pagal 2003 m. lapkričio 17 d. Europos Parlamento

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d.

2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d. 2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d. Turinys Įžanga... 4 1. Makroekonominė situacija ir perspektyvos... 5 2. Fiskalinė politika... 9 2.1. Valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų projekcijos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) / kuriuo iš dalies keičiamos Deleguoto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 06 07 C(2018) 3568 final KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) /... 2018 06 07 kuriuo iš dalies keičiamos Deleguotojo reglamento (ES) 2015/2446 nuostatos dėl bendrosios

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

AM_Ple_NonLegReport

AM_Ple_NonLegReport 6.12.2017 A8-0351/5 5 Miguel Urbán Crespo, Javier Couso Permuy, João Pimenta Lopes, Nikolaos Chountis 13 dalis 13. palankiai vertina tai, kad nuo to laiko, kai 2016 m. birželio mėn. priimta Visuotinė Europos

Detaliau