LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA"

Transkriptas

1 EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS

2 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ APŽVALGA Kuomet lauke oro temperatūra yra žemesnė už kambario temperatūrą, kambarys ima vėsti, kadangi šiluma iš šiltesnės aplinkos sklinda į vėsesnę (šiluma patenka per sienas, stogą, grindis, duris ir langus). Ši prarasta šiluma vadinama šilumos nuostoliais. Patalpose temperatūra bus pastovi, jeigu į ją pateks tiek pat šilumos, kiek iš jos išsklis. Lauke atšalus, pastatą būtina šildyti, nes saulės, įvairių prietaisų ir žmonių skleidžiamos šilumos jau nebeužtenka, kad jo patalpose būtų palaikoma tinkama oro temperatūra. Šilumos nuostolių dydis priklauso ne tik nuo lauko oro temperatūros, vėjo, bet ir nuo sienų, langų bei kitų su išore besiribojančių atitvarų kokybės, jų šiluminės varžos. Kuo ta varža mažesnė, tuo šilumos nuostoliai didesni, ir daugiau šilumos sunaudojama patalpoms šildyti. Šiluminei varžai padidinti pastatai yra izoliuojami, tarsi apvelkami kailiniais. Centrinio šildymo sistemose šilumą, gautą degant kurui katile, vanduo vamzdžiais išnešioja į šildymo prietaisus (radiatorius, grindinio šildymo vamzdynus, konvektorius ir pan.), esančius pastate. Nors centrinio šildymo sistemos skiriasi (natūralios ir priverstinės cirkuliacijos, apatinio ir viršutinio paskirstymo, vienvamzdės ir dvivamzdės, kolektorinės ir t. t.), tačiau pagrindiniai jų elementai yra tie patys. Šildymo katilas, naudojantis kietąjį arba skystąjį kurą, susideda iš dviejų pagrindinių tarpusavyje susijusių sistemų: kūryklos, kurioje kuras dega išskirdamas šiluminę energiją, ir šilumos perdavimo paviršių, kurie perduoda šilumą cirkuliuojančiam vandeniui. Kūrykla (pakura) turi užtikrinti visišką kuro sudegimą ir pakankamą šiluminę galią reikalingam šilumos kiekiui pagaminti. Kuras degs kokybiškai, jeigu bus geras kontaktas tarp kuro dalelių ir oro, t. y. ore esančio deguonies (oksidatoriaus), o kūrykloje turi būti pakankamai aukšta temperatūra ir degimo laikas. 2

3 Dega tik dujinės būsenos skystasis kuras, todėl jis purškiamas ar kitaip smulkinamas, kad susidarytų kuo didesnis garavimo ir kontakto su oru paviršius. Degiam mišiniui ruošti, uždegti ir palaikyti stabilų degimą skysto kuro katiluose įrengiamas specialus prietaisas degiklis. Kietojo kuro degimas susideda iš kelių fazių: įkaitimas ir lakiųjų dujų išsiskyrimas; dujų užsiliepsnojimas ir degimas (fakelas); kietojo kuro likučio (kokso) beliepsnis degimas (rusenimas). Šie degimo procesai vyksta įvairių konstrukcijų katiluose: viršutinio ir apatinio degimo katiluose, kuriuose lakiosios dujos ir koksas dega atskirose kamerose, priverstinio oro tiekimo katiluose ir t. t. Katilo efektyvumas labai priklauso nuo kūryklos darbo: kuras turi visiškai sudegti, suvartodamas optimalų pritekančio oro kiekį, o degimas turi vykti kuo tolygiau. Šilumos perdavimo paviršiai kūryklos sienos, vamzdžiai ar kitokie elementai, kurie sugeria šilumos srautą nuo liepsnos bei įkaitusių degimo produktų ir taip šildo cirkuliuojantį vandenį. Šilumos perdavimo paviršių dydis ir būklė turi būti tokie, kad užtikrintų reikiamą šilumos galią, ataušinant dūmus 3

4 iki numatytos temperatūros. Jeigu iš kūryklos sklindančiuose dūmuose yra daug pelenų ir kuras dega prastai (dūmuose daug suodžių), tada užteršiami katilo paviršiai, blogėja šilumos perdavimas ir aukštesnės temperatūros dūmai išmetami į kaminą taigi mažėja katilo efektyvumas ir sunaudojama per daug kuro. Šildymo sistemos vamzdžiais katile sušildytas vanduo paskirstomas ir tiekiamas į patalpose sumontuotus šildymo prietaisus, o iš jų, jau atvėsęs (atidavęs šilumą), grįžta atgal į katilą. Jeigu grįžtantis vanduo yra per žemos temperatūros, jis per daug ataušina katilo paviršius ir ten prasideda dūmuose esančių vandens garų kondensacija (rasojimas). Šlapi paviršiai greitai aplimpa suodžiais bei pelenais, todėl sumažėja šilumos perdavimas ir prastėja katilo efektyvumas. Be to, šlapi dūmai su pelenais užkemša kaminus bei ardo dūmtakius. Siekiant to išvengti, prieš katilą įrengiamas pamaišymo vožtuvas arba siurblys, kuris dalį pašildyto vandens primaišo į grįžtamą vandenį ir taip užtikrina sausą katilo darbą. Sausi pelenai ir suodžiai lengviau nusivalo, juos lengviau pašalina sklindantys dūmai. Kad šilumos iš katilo paėmimas ir jos perdavimas į šildymo prietaisus būtų efektyvus, reikia geros vandens cirkuliacijos. Geriausiai vandens tekėjimą per šildymo sistemos vamzdynus ir kitus elementus užtikrina cirkuliaciniai siurbliai. Parenkami tokie siurbliai, kurie užtikrintų reikiamą vandens kiekį, turintį cirkuliuoti šildymo sistemoje, ir slėgį, užtikrinantį gerą vandens tekėjimą visuose šildymo sistemos elementuose. Jei cirkuliacija nepakankama, prastai šyla atskiri šildymo prietaisai. Senesniuose pastatuose dažnai įrengtos natūralios cirkuliacijos sistemos, kuriose nėra siurblio, o vanduo teka dėl tankių skirtumo tarp pašildyto ir atvėsusio vandens. Siekiant užtikrinti gerą cirkuliaciją, reikia, kad katilas būtų įrengtas bent 0,5 m žemiau už žemiausiai esantį šildymo prietaisą, vamzdynų skersmuo turi būti pakankamai didelis, taip pat negali būti įtaisų, kurie labai sumažintų pagrindinio cirkuliavimo kontūro pralaidumą. Dabar yra modernių ir ekonomiškų cirkuliacinių siurblių, kurie, įmontuoti ir į natūralios cirkuliacijos sistemas, užtikrina patikimą vandens tekėjimą bei efektyvesnį šildymo sistemos darbą. Paskirstyti vandenį sistemoje taip, kad reikiamas jo kiekis patektų į kiekvieną šildymo sistemos dalį, padeda balansavimo vožtuvai. Senesnėse šildymo sistemose jie nebuvo įrengiami, tačiau jų buvimas pagerina šildymo savybes, ypač didesnėse, kelių stovų sistemose. Išsiplėtimo indas. Vanduo, esantis šildymo sistemoje, kylant temperatūrai plečiasi. Tūrio padidėjimas kompensuojamas diafragminiu išsiplėtimo indu arba atviru bakeliu (natūralios cirkuliacijos sistemose). Taip šildymo sistema apsaugoma nuo galimų plyšimų. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šildymo sistemos vanduo dėl sąlyčio su oru sugeria deguonį, kuris ištirpęs karštame vandenyje 4

5 sukelia plieno koroziją, o tai trumpina šildymo sistemos eksploatacijos laiką. Geriau naudoti uždarus išsiplėtimo indus ir apsauginius vožtuvus. Šildymo prietaisai tai įrenginiai, kuriais iš katilo vandens atnešta šiluma atiduodama šildomoms patalpoms. Dažniausiai tai įvairūs radiatoriai, tačiau pastaruoju metu populiarėja grindų šildymo sistemos, įleidžiamieji konvektoriai, grindjuosčių šildymo elementai ir t. t. Patalpose sumontuojama tiek šildymo prietaisų (ŠP), kiek jų užtektų apšildyti kiekvieną patalpą iki nustatytos temperatūros, t. y. ŠP į patalpą turi išspinduliuoti šilumos kiekį, lygų šios patalpos šilumos nuostoliams. Jeigu ŠP paviršiaus plotas per mažas arba jie išdėstyti neteisingai, šildymas bus nepakankamas, net jei smarkiai būtų didinama katilo galia. Tolygaus šildymo prietaisai (grindų ar grindjuosčių šildymas) geriau šildo žmonių buvimo zoną. Šildymo sistemoms su tokiais ŠP reikia žemesnės šilumnešio temperatūros (patiriami mažesni šilumos nuostoliai vamzdynuose), todėl jos efektyvesnės, mažiau sunaudojama kuro. Tai AŠ Didelės reikšmės šildymo sistemos efektyvumui turi šildymo reguliavimo įranga. Dažniausiai šildymo katilo galia reguliuojama palaikant reikiamą paduodamo vandens temperatūrą, kuri nustatoma atsižvelgiant į lauko oro temperatūrą. Toks reguliavimo būdas tinka skystojo kuro katilams, bet sunkiau įgyvendinamas naudojant kietąjį kurą. Tai yra minimali šildymo reguliavimo sistema, taupanti kurą, bet ji neužtikrina skirtingo šildymo režimo atskirose patalpose. Daug efektyvesnis (naudotinas papildomai su pirmąja reguliavimo sistema) yra individualus patalpų šildymo reguliavimas. Reguliuoti nuo radiatorių ar kitų ŠP sklindantį šilumos srautą, o kartu ir patalpos temperatūrą, padeda termostatiniai ventiliai. Oro kondicionavimas kas tai? Oro kondicionavimas tai reikiamų parametrų oro paruošimo ir šių parametrų palaikymo procesas, vykstantis automatiškai pagal nustatytą programą. Oras būna šiltas ir šaltas, drėgnas ir sausas. Jo būsena nusakoma atitinkamais parametrais (temperatūra, santykiniu drėgniu ir kt.). Kai patalpoje 5

6 šalta šildome. Tačiau, kai reikia orą vėsinti (vasarą) arba drėkinti (dažniausiai žiemą), o kartais ir sausinti, naudojama speciali įranga, kuri yra tik oro kondicionavimo sistemose schema. Oro kondicionavimo sistema 1 ir 11 filtrai; 2 šilumos regeneravimo įrenginys;3 šildymo sekcija; 4 vėsinimo sekcija;5 lašelių atskirtuvas; 6 ventiliatoriai; 7 triukšmo slopintuvai;8 drėkintuvas; 9 tiekimo ortakiai; 10 šalinimo ortakiai Šioje schemoje pavaizduoti elementai įrengiami ne visuose kodicionieriuose. Oro kondicionavimo sistemos komplektavimas priklauso nuo reikalavimų oro paruošimui, ir tai lemia atliekamas funkcijas bei efektyvumą. 2. KATILŲ, PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ EFEKTYVUMO RODIKLIAI Katilų Katilo efektyvumą lemia naudingosios šilumos ir nuostolių santykis. Jeigu kuro degimo metu išsiskyręs šilumos kiekis (šiluma, kurią išskiria sudegdamas kuro vienetas, pvz.: kwh/kg) yra 100 %, tai ta dalis, kurią gauna cirkuliuojantis vanduo, vadinama naudingąja (katilo naudingumo koeficientas), o likusi šiluma prarandama su įvairiais nuostoliais. Katilo šiluminio naudingumo koeficiento (NK) reikšmė nustatoma laboratorijose ir nurodoma katilo techninėje dokumentacijoje. Realus, eksploatuojant nustatytas NK dydis paprastai mažesnis, tačiau jis parodo galimybes efektyvumui gerinti, nes kuro sunaudojimas šilumos vienetui pagaminti tiesiogiai proporcingas NK. Šilumos nuostolių dydis vertinamas procentais nuo katile sudegusio kuro išskirto šilumos kiekio (kuro degimo šiluma). Iš 100 % atėmus santykinių šilumos nuostolių dydį, gaunamas katilo NK. Šis NK nustatymo būdas 6

7 vadinamas atvirkštinio balanso metodu. Šilumos nuostoliai, kuriuos būtina nustatyti norint įvertinti katilo efektyvumą: a) su išeinančiais dūmais; b) dėl cheminio nesudegimo; c) dėl mechaninio nesudegimo; d) per katilo sieneles į aplinką; e) su pašalinamu iš katilo šlaku kw galios skystojo kuro katilų NK iš esmės lemia šilumos nuostoliai dėl ištekančių dūmų, todėl NK gali siekti iki 95 %. Nors kietojo kuro katiluose patiriama ir kitų šilumos nuostolių, kurių visuma lemia tai, kad NK net ir gerai prižiūrimame katile dažniausiai neviršija 85 %. Ilgalaikis (sezoninis) NK yra mažesnis už čia pateiktus, nes papildomai atsiranda stovėjimo (ventiliavimo į kaminą) šilumos nuostolių. Kuro sunaudojimą bet kokiam šilumos kiekiui pagaminti galima suskaičiuoti pagal formulę: Kuro sunaudojimas = šilumos kiekis / (kuro degimo šiluma NK). Pavyzdžiui, žinant, kad dyzelino arba krosnių kuro degimo šiluma apie 12 kwh/kg, akmens anglies 4 7 kwh/kg ir t. t., nesunku suskaičiuoti, kiek kuro būtų sunaudojama vienai kwh ar kitokiam šilumos kiekiui pagaminti, esant įvairioms NK reikšmėms. Šildymo sistemų Pastatuose įrengtų šildymo sistemų norminiai efektyvumo rodikliai nėra išreiškiami konkrečiais skaičiais, tačiau jie yra įvertinami palyginant faktinius šilumnešio parametrus su nominaliais, nustatytais projektuojant sistemą. Tokie rodikliai yra: 1) grąžinamo vandens temperatūra iš šildymo sistemos; 2) cirkuliacinių siurblių sukeliamas slėgis; 3) šildymo prietaisų paviršių ir šildomų patalpų temperatūros ir kt. Oro kondicionavimo sistemų Oro kondicionavimo sistemas sudaro kondicionieriuje esantys įrenginiai ir ortakių tinklas. Įrenginių norminius rodiklius nurodo gamintojas, tai: 1) šilumos mainų aparatų šilumos perdavimo koeficientai; 2) šilumos regeneravimo įrenginių efektyvumas; 3) ventiliatoriaus NK, esant projekte nustatytam tiekiamo oro kiekiui, slėgiui ir apsisukimų skaičiui; 4) drėkinimo įrenginių charakteristikos; 5) filtrų pasipriešinimas; 6) elektros sąnaudos transportuojamo oro kiekio vienetui, W/(m 3 s -1 ); 7) triukšmo slopintuvų charakteristikos. 7

8 Kiti veiksniai, kurie sąlygoja efektyvų oro kondicionavimo sistemų darbą: 1) ortakių sandarumas, jų šiluminė izoliacija (kai to reikia); 2) oro cirkuliacijos schemos patalpai parinkimas; 3) saulės spinduliuotės (vasaros metu) mažinimo priemonės (žaliuzės, tamsinti stiklai ir kt.). 3. EFEKTYVUMO RODIKLIŲ NUSTATYMO METODINIAI PAGRINDAI Katilo šiluminio naudingumo koeficientą (NK) tiksliausiai nustatyti galima išmatavus šilumos kiekį, pagaminamą katile, kol sudega pasvertas ar kitaip išmatuotas kuro kiekis. Šis metodas tinka tuo atveju, kai žinoma kuro degimo šiluma ir katilinėje įrengtas šilumos apskaitos prietaisas. Deja, tai ne visuomet įmanoma, todėl NK nustatyti dažniau naudojamas atvirkštinio balanso metodas šiluminių nuostolių analizė. Katilo efektyvumui nustatyti šiuo atveju tikrintojas privalo turėti specialų prietaisą elektrocheminį ar kitokį dūmų sudėties analizatorių. Juo išmatuojama iš katilo ištekančiuose dūmuose esanti deguonies ir anglies viendeginio koncentracija bei dūmų temperatūra. Pagal deguonies koncentraciją ir dūmų temperatūrą nustatomi šilumos nuostoliai, patiriami su ištekančiais dūmais. Anglies viendeginio koncentracija naudojama įvertinant šilumos nuostolius dėl cheminio nesudegimo. Suodžių ir kietųjų dalelių kiekis dūmuose išmatuojamas Bacharako prietaisu, svėrimo ar kitokiu metodu ir taip nustatoma kuro sudegimo kokybė. Suodžiai (anglies dalelės) lemia ne tik šilumos nuostolius dėl mechaninio nesudegimo, bet ir užteršia katilo paviršius, o tai didina šilumos nuostolius su ištekančiais dūmais bei mažina katilo šiluminę galią. Naudojant kietąjį kurą, dar gali būti įvertinama anglies dalis šlako masėje. Šilumą, prarandamą su įkaitusiu šlaku ir per katilo sieneles, galima apskaičiuoti. Nustačius visus katilo šilumos nuostolius, galima ne tik įvertinti katilo NK, bet ir išsiaiškinti efektyvumo sumažėjimo priežastis. Tai svarbu rengiant rekomendacijas katilo efektyvumui gerinti. Grąžinamo vandens temperatūra vienas svarbiausių šildymo sistemos rodiklių, parodantis, ar šiluma šildymo sistemoje, ar jos dalyje buvo efektyviai panaudota. Skirtumas tarp tiekiamo ir grąžinamo vandens temperatūrų turėtų būti ne mažesnis kaip 10 C, išskyrus vienvamzdes sistemas. Jeigu yra kitaip, tai rodo, kad sistema veikia blogai. Dėl to sistemoje cirkuliuoja didesnis nei turėtų būti vandens kiekis ir pereikvojama elektros energija siurbliams. Grąžinamo vandens temperatūra turi būti ne aukštesnė už nustatytą esant atitinkamai lauko oro temperatūrai: dvivamzdėje šildymo sistemoje iš kiekvieno radiatoriaus, vienvamzdėje iš kiekvieno stovo. Vandens temperatūra nustatoma 8

9 kontaktiniu termometru, matuojant vamzdžio paviršiaus temperatūrą ir prie jos pridedant 1 C. Cirkuliacinių siurblių sudaromas slėgis nustatomas pagal sumontuotų manometrų rodmenis. Slėgių skirtumas vandens padavimo ir grįžimo linijoje turi atitikti projektinius skaičius. Kiti apibendrinantys šildymo sistemos efektyvumo rodikliai parodo pastato šiluminę izoliaciją, patalpų šildymo kokybę ir sąnaudas tam užtikrinti. Pavyzdžiui, santykinės kuro ar šildymo sąnaudos šildomo ploto vienetui (kwh/m 2 ), kuro sąnaudos šildymo sezonui ir pan. Šie duomenys parodo pastato ir šildymo sistemos kompleksinį efektyvumą, leidžia sekti kuro sąnaudas įdiegus įvairias priemones ir palyginti namo energetinį efektyvumą su analogiškais pastatais. Oro kondicionavimo sistemos efektyvumo rodikliai yra sunaudojamas elektros energijos kiekis orui transportuoti, atgaunamos šilumos (šalčio) dalis regeneravimo aparatuose, naudingai panaudota patiekto oro dalis ir kt. Daugiau informacijos galima rasti specialioje literatūroje. 4. REKOMENDACIJOS KATILŲ, ŠILDYMO BEI ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ EFEKTYVUMUI EKSPLOATACINĖMIS PRIEMONĖMIS GERINTI IR JŲ TEIKIAMA NAUDA ĮRENGINIŲ SAVININKUI AR NAUDOTOJUI Katilams Prieš nustatant katilo efektyvumą, reikia patikrinti kamino trauką ir, jei reikia, išvalyti kaminą. Tikrintojas, išmatavęs efektyvumą lemiančius katilo parametrus, turi apžiūrėti katilą bei susijusius įrenginius ir nustatyti technines priežastis, didinančias šilumos nuostolius. Dažniausiai pasitaikantys katilų eksploataciniai trūkumai, jų žala ir galimi būdai problemoms spręsti yra šie: 1) per didelis oro pritekėjimas į degimo zoną arba oro įsiurbimai per nesandarumus. Kiekvieni 10 % perteklinio oro didina kuro pereikvojimą apie 0,5 %. Dažnai oro perteklius buitiniuose katiluose būna %. Kad būtų sumažinti šie nuostoliai, katilą reikia užsandarinti oras turi pritekėti tik į degimo zoną. Oro kiekį degimui turi reguliuoti vandens temperatūros reguliatorius ar kitas įtaisas; 2) per aukšta ištekančių dūmų temperatūra. Jei kiti katilo parametrai normalūs, padidėjusią dūmų temperatūrą lemia katilo paviršių užsiteršimas pelenais ir suodžiais. 10 o C padidėjusi dūmų temperatūra kuro pereikvojimą didina apytiksliai 0,6 %. Reikia reguliariai valyti katilą (ypač kūrenant kietuoju kuru) ir stebėti dūmų temperatūrą (įrengti termometrą dūmų kanale); 9

10 3) dūmuose daug suodžių ir anglies viendeginio. Tai blogo degimo požymis: trūksta oro, blogas kuro ir oro kontaktas, nepakankama trauka kamine ir pan. Reikia sureguliuoti degimą, pašalinti kitas priežastis ir pasiekti rekomenduojamas nesudegimo produktų reikšmes. Dėl nevisiško sudegimo gali būti prarandama iki 3 % skystojo ir iki 5 % kietojo kuro; 4) daug anglies gabalėlių pašalinamame šlake. Tai rodo, kad kietasis kuras nevisiškai sudega, todėl būtina reguliariai valyti pelenus nuo ardelių grotelių, kad netrukdytų orui pritekėti prie kuro gabalėlių, sureguliuoti trauką ir pan. Šildymo sistemoms 1) Norint nustatyti efektyvumą, reikia įsitikinti, kad šildymo prietaisų galia patalpose atitinka projektinę (jeigu nėra projektinės dokumentacijos, galią galima įvertinti skaičiavimais). 2) Patikrinti, ar visi projekte numatyti termometrai ir manometrai yra įrengti. Jeigu nėra, tikslinga juos įrengti, ypač kontaktinius termometrus paduodamo ir grįžtančio vandens temperatūrai kontroliuoti. 3) Šildymo sistemą reikia subalansuoti taip, kad: a) visi šildymo prietaisai šiltų kaip numatyta projekte; b) paduodamo ir grįžtančio vandens temperatūra atitiktų nustatytas reikšmes pagal lauko oro temperatūrą; c) visose šildomose patalpose temperatūra atitiktų nurodytą higienos normoje. 4) Nustatyti optimalų cirkuliavimo siurblio slėgį (keisti greičius), esant reikalui, pakeisti arba įrengti siurblį. 5) Patikrinti vamzdynų šiluminės izoliacijos kokybę (izoliacijos storis, būklė). 6) Patikrinti, ar nesusidarę kalkių nuovirų. Sistema turi būti laiku išplaunama bei hidrauliškai išbandoma. Oro kondicionavimo sistemoms Nustatyti šilumos mainų aparatų šilumos perdavimo koeficientus ir palyginti su norminiais. Jeigu faktiniai šilumos perdavimo koeficientai prastesni už norminius, reikia nuvalyti šilumos mainų paviršius ir patikrinti šilumnešio ir oro tekėjimo sąlygas per šilumokaičius. Nustatyti, ar ventiliatorius veikia optimaliu režimu ir, jeigu reikia, sureguliuoti oro srautą ir ventiliatoriaus slėgį. Nustatyti elektros sąnaudas orui tiekti. Sekti filtrų pasipriešinimą ir laiku juos valyti arba keisti filtruojantįjį sluoksnį švariu. Patikrinti patiekto į patalpą kondicionuoto oro panaudojimo efektyvumą. 10

11 5. ESMINIŲ RENOVACIJOS PRIEMONIŲ TAIKYMAS EFEKTYVUMUI DIDINTI Katilams ir šildymo sistemoms Didelė katilų įvairovė rinkoje suteikia galimybes įsirengti vis geresnius katilus ir pakeisti primityvius arba jau susidėvėjusius įrenginius. Naujuose katiluose jau būna įdiegta degimo proceso valdymo automatika, kuri palaiko optimalų oro pertekliaus koeficientą ir šiluminę galią pritaiko prie sistemos poreikių. Katilai su nuolatine kuro padavimo sistema ekonomiškesni už periodinio įkrovimo katilus. Skirtinga kietojo kuro įkrovos degimo trukmė (kuo ji ilgesnė tuo geresnis katilas). Oro tiekimas automatiškai valdomu ventiliatoriumi degimą padaro tolygesnį ir ekonomiškesnį negu natūralios oro traukos katiluose. Reikia įvertinti, kad katilai, projektuojami konkrečiai kuro rūšiai, skiriasi aptarnavimo sąlygomis, gabaritais, ilgaamžiškumu ir t. t. Deginant gabalinį kietąjį kurą, sunku palaikyti tolygų ir optimalų degimą. Tokiu atveju katilo efektyvumą pagerina bakas-akumuliatorius, kuris sukaupia perteklinį šilumos kiekį ir šildo sistemą prigesus bei nesikūrenant katilui. Kiekvienu konkrečiu atveju tikrintojas, įvertinęs katilo ir sistemos būklę, turi pasiūlyti galimas eksploatacines priemones arba esminės rekonstrukcijos variantus, siekiant efektyviau naudoti kurą bei taupyti katilo savininko ar naudotojo lėšas. Didžioji dalis pastatuose įrengtų senesnių kaip 15 metų šildymo sistemų neturi priemonių, kuriomis būtų galima taip sureguliuoti šildymo sistemą, kad ji veiktų efektyviai. Esant techniniam ir ekonominiam tikslingumui, šildymo sistemą galima papildyti šiais įtaisais: a) įrengti cirkuliacinį siurblį, kad šiluma būtų efektyviau perduodama; b) stovuose įrengti balansavimo įrangos porą: balansinį ventilį ir slėgio reguliatorių (žr. 2 schemą). Taip garantuojamas pastovus vandens kiekis atskiruose sistemos stovuose. c) prie šildymo prietaisų įrengti termostatinius ventilius, kuriais galima reguliuoti atskirų patalpų temperatūrą ir taip taupyti išlaidas kurui. d) katilinėje įrengti pašildyto vandens temperatūros reguliatorių, kurio valdymą galima susieti su lauko oro temperatūra. e) taikyti kitas šildymo sistemų 2 schema. Balansinių ventilių įrengimas stovuose 11

12 rinkos naujovės. Atviras arba nesandarias šildymo sistemas tenka reguliariai papildyti vandeniu. Jeigu tam naudojamas paprastas vanduo, tai sistemoje, ypač katile, gali susikaupti daug kalkių nuovirų, trukdančių vandeniui cirkuliuoti ir bloginančių šilumos perdavimą. Norint to išvengti, šildymo sistemas reikia laikyti sandariai, užpildyti minkštintu vandeniu arba naudoti specialius minkštinančius cheminius priedus. Oro kondicionavimo sistemoms Oro kondicionavimo sistemose verta įrengti šilumos (šalčio) atgavimo (regeneravimo) įrenginius (jeigu nėra), kuriais šiluma (šaltis) iš panaudoto ir laukan šalinamo oro perduodama tiekiamam orui. Taip galima sutaupyti nuo 50 % iki 70 % šilumos (šalčio) šviežiam orui paruošti. Skaidrioms patalpų atitvaroms (langams, vitrinoms ir pan.) pridengti naudoti papildomas priemones (žaliuzes, užuolaidas, stogelius). Taip sumažinama saulės spindulių įtaka patalpoms ir reikalinga oro kondicionavimo sistemų galia. Jeigu patiekto į patalpą kondicionuoto oro panaudojimo efektyvumas yra mažas (< 0,7), tikslinga keisti oro cirkuliacijos schemą. 12

13 TEISĖS AKTAI, SUSIJĘ SU PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ, KATILŲ IR ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ EFEKTYVUMO TIKRINIMU 1. Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kw vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo didinimo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr / (Žin., 2012, Nr ). 2. Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kw, energinio efektyvumo didinimo reglamentas, patvirtintas Lietuvos Respublikos ūkio ministro ir Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. gruodžio 10 d. įsakymu Nr / (Žin., 2012, Nr ). 3. Pastatų šildymo sistemų su didesnės kaip 20 kw vardinės atiduodamosios galios šildymo katilais energinio efektyvumo tikrinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr (Žin., 2013, Nr ). 4. Pastatų oro kondicionavimo sistemų, kurių vardinė atiduodamoji galia didesnė kaip 12 kw, energinio efektyvumo tikrinimo metodika, patvirtinta Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2013 m. kovo 26 d. įsakymu Nr (Žin., 2013, Nr ). 5. Asmenų, turinčių teisę eksploatuoti energetikos įrenginius, atestavimo taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 4 d. įsakymu Nr (Žin., 2010, Nr ; 2013, Nr ). 6. Energetikos įrenginių eksploatavimo darbų, kuriuos gali atlikti fizinis asmuo, sąrašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. spalio 29 d. įsakymu Nr (Žin., 2010, Nr ; 2012, Nr ). 7. Energetikos objektus, įrenginius statančių ir eksploatuojančių darbuotojų atestavimo tvarkos aprašas, patvirtintas Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2012 m. lapkričio 7 d. įsakymu Nr (Žin., 2012, Nr ), įsakymo pakeitimai 2013 m. balandžio 22 d. įsakymu Nr (Žin., 2013, Nr ), 2013 m. rugsėjo 19 d. įsakymu Nr (Žin., 2013, Nr ), 2014 m. birželio 25 d. įsakymu Nr. Nr ( TAR, Dok. Nr. 9105). 8. Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatacijos) taisyklės, patvirtintos Lietuvos Respublikos energetikos ministro 2010 m. balandžio 7 d. įsakymu Nr (Žin., 2010, Nr ). 9. Europos Parlamento ir Tarybos direktyva 2010/31/EB dėl pastatų energinio naudingumo (nauja redakcija). 13

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

Microsoft Word - MOKSLINIS DARBAS.doc

Microsoft Word - MOKSLINIS DARBAS.doc VIEŠOJI ĮSTAIGA RESPUBLIKINIS ENERGETIKŲ MOKYMO CENTRAS Jeruzalės g. 21, LT-08420 Vilnius Įmonės kodas 111966614 PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO KATILŲ, NAUDOJANČIŲ NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ,

Detaliau

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo valdymas. Pradžioje kuro padavimo zonoje ant ardyno

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5)

Oxygen X-Air C200 brošiūra (5) ŠVARUS ORAS NAMUOSE SVEIKOS GYVENSENOS PAGRINDAS Mūsų sveikata priklauso nuo aplinkos, kurioje gyvename. Sportas bei aktyvumas, sveika mityba ir kitos pastangos nueis perniek, jei kvėpuosime užterštu oru.

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO

NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO NORVEGIŠKAS PAVASARIS 1 PUSLAPIS PASIŪLYMAS NUO 2018.03.01-2018.04.30 NORVEGIŠKAS PAVASARIS Kalendorinio pavasario pradžia dar nereiškia, kad žiema jau pasitraukė. Norvegai tai gerai žino ir visada pasirengę

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicijų plano rengėjas UAB Nomine Consult, įm. k. 304493084, adresas Vaižganto g. 8-1, 01108 Vilnius, el. pašto adresas info.lt@nomineconsult.com, telefono Nr. 8-652-44529 DAUGIABUČIO NAMO Žaliųjų

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

D1991 Green Energy/IT

D1991 Green Energy/IT Pasyvaus namo standarto pranašumai Aidas Vaičiulis 2019.04.10 Kaunas Page 1 EU info: Europos Sąjungos įstatymų leidėjai 2017 metų gruodžio 19 dieną priėmė bendrą susitarimą dėl pastatų energinio naudingumo

Detaliau

Buinevicius LIŠTIA

Buinevicius LIŠTIA TERŠALŲ EMISIJŲ MAŽINIMO PRIEMONĖS VIDUTINĖS GALIOS KURĄ DEGINANTIEMS ĮRENGINIAMS Dr. Kęstutis Buinevičius Kauno technologijos universitetas Enerstena Mokslinių tyrimų centras Žemės paviršius spinduliuoja

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx

IP JONISKIS - Kestucio 23A - 3.xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel./faks. (8 5) 230 5434... DAUGIABUČIO NAMO KĘSTUČIO G. 23A, ŽAGARĖ, JONIŠKIO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

4. IP Kretingos g. 35 VS xls

4. IP Kretingos g. 35 VS xls Rengėjas UAB Terma Consult DAUGIABUČIO NAMO KRETINGOS G. 5, PALANGOJE ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) PROJEKTAS DALIS: NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ PLANAS 2017.05.19 Kaunas Investicijų plano

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPRENDIMAI ENERGIŠKAI EFEKTYVIEMS PASTATAMS Reikalavimai A+ energinio naudingumo klasės gyvenamiesiems pastatams IKI 2019 02 01 NUO 2019 02 01 0,25 C 1 0,375; C 2 0,80 Pastato (jo dalies) energijos vartojimo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas UAB "Miesto renovacija", į/k 3015 33164, Linkmenų g. 5, LT-09300 Vilnius, Lietuva, tel. nr. (8 5) 244 0155, faks. nr. (8 5) 247 8824, el. pašto adresas: info@miestorenovacija.lt DAUGIABUČIO NAMO TAIKOS

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA

Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas Tel./Faksas (85) DAUGIABUČIO NA Investicijų plano rengėjas UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT14192 Vilniaus r. Įmonės kodas 300648306 Tel./Faksas (85) 230 5434 DAUGIABUČIO NAMO DIDLAUKIO G. 40, VILNIUS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sodų g. 9A, (Joniškis)

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8

PE Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 PE-16-0004 Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, Lietuva, tel. nr. 8 677 457 54, El. pašto adresas: info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2016-09-22 iki 2017-04-24 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2013, Nr. 55-2766, i. k. 113301MISAK00D1-389 LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS

Detaliau

Geniox_qiuckguide_LT.indd

Geniox_qiuckguide_LT.indd Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai Priešgaisrinė sauga Oro užuolaidos ir šildytuvai Ventiliatoriai tuneliams Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai

Detaliau

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija

Microsoft Word - Liuminescencija_teorija 2. BOLOGNŲ OBJEKTŲ LUMNESCENCJA. 2.1 Įvadas. Liuminescencijos reiškinys Daugelis fotofizikinių ir fotocheminių vyksmų yra šviesos sąveikos su bioobjektu pasekmės. Vienas iš pagrindinių šviesos emisijos

Detaliau

BUITINö PIRTIES KROSNIS KALVIS - PR2 KALVIS - PR4 TECHNINIS PASAS, MONTAVIMO IR APTARNAVIMO INSTRUKCIJA LST EN 12340:2001 ГОСТ Pagaminta Lietu

BUITINö PIRTIES KROSNIS KALVIS - PR2 KALVIS - PR4 TECHNINIS PASAS, MONTAVIMO IR APTARNAVIMO INSTRUKCIJA LST EN 12340:2001 ГОСТ Pagaminta Lietu BUITINö PIRTIES KROSNIS KALVIS - PR2 KALVIS - PR4 TECHNINIS PASAS, MONTAVIMO IR APTARNAVIMO INSTRUKCIJA LST EN 12340:2001 ГОСТ 9817-95 Pagaminta Lietuvoje UAB Kalvis nuo 1996-2 - DöMESIO! Prieš montuojant

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx

IP GARLIAVA - Marijampoles xlsx UAB a.cons Sudervės g. 14G, Avižieniai, LT-14013 Vilniaus raj. Įmonės kodas 300648306 Tel.+37068733211... DAUGIABUČIO NAMO MARIJAMPOLĖS G. 4, GARLIAVA, KAUNO RAJONAS ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO) INVESTICIJŲ

Detaliau

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A

Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO A Administracinės paskirties pastato, Aulaukio g. 31, Slengių k., Klaipėdos r. sav., statybos projektas. Projektiniai pasiūlymai PROJEKTINIO PASIŪLYMO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. PAŽINTINIAI OBJEKTO DUOMENYS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Vilniaus g.6a (Vilkaviskis)

Detaliau

VANDENS ŠILDYMO KATILO UT- 500 NAUDOJIMO TAISYKLĖS 1

VANDENS ŠILDYMO KATILO UT- 500 NAUDOJIMO TAISYKLĖS 1 VANDENS ŠILDYMO KATILO UT- 500 NAUDOJIMO TAISYKLĖS 1 Turinys 1. TAIKYMO SRITIS... 3 2. BENDROSIOS NUOSTATOS... 3 3. TECHNINIAI DUOMENYS... 4 4. KOMPLEKTAVIMAS... 5 5. KONSTRUKCIJA... 6 6. MONTAVIMAS...

Detaliau

TVIRTINU

TVIRTINU TVIRTINU: Direktorius Virgaudas Šerėnas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LAZDIJŲ ŠILUMA 2017 METAIS ĮVYKDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ Eil Nr. Darbų, paslaugos ar prekės pavadinimas Suma Eurais su PVM Pirkimo

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita 2014 m. specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr. 00112000609) Planavimo organizatorius: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Specialiojo plano rengėjas: Leidinio data 2014

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

TVIRTINU

TVIRTINU TVIRTINU: Direktorius Virgaudas Šerėnas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS LAZDIJŲ ŠILUMA 2016 METAIS ĮVYKDYTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ SUVESTINĖ Eil Nr. Darbų, paslaugos ar prekės pavadinimas Suma Eurais be PVM Pirkimo

Detaliau

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI

OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINI OBJEKTAS: ADMINISTRACINIŲ PATALPŲ ĮRENGIMAS SANDĖLIO PASKIRTIES PASTATE, ATLIEKANT KAPITALINIO REMONTO DARBUS, ŠILUTĖS PL. 107, KLAIPĖDOJE, PROJEKTINIAI PASIŪLYMAI ADRESAS: KLAIPĖDOS M., ŠILUTĖS PL. 107

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC 200 4/2014 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis

Detaliau

PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr

PE IP Investicijų plano rengėjas UAB Projektų ekspertai, į/k , Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT Kaunas, tel. nr PE-16-0011-IP Investicijų plano rengėjas, į/k 302605951, Draugystės g. 19, 3 korp., 341 kab., LT-51230 Kaunas, tel. nr. 8 677 457 54, el. paštas info@projektuekspertai.lt DAUGIABUČIO NAMO ATNAUJINIMO (MODERNIZAVIMO)

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub

VESPERE 1-2 A be partnerių.pub 2 80 V 48 300 A+ K E S S. N Š P V R I" G : 80.00 2 P& ' 3 2 9 8 4 5 1 6 7 P& ' N. P P, 2 1 Prieškambaris 3.30 2 Koridorius 5.40 3 Svetainė 21.5 4 Virtuvė 6.40 5 Katilinė 2.70 6 Vonios kambarys 5.20 7 Vaiko

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Product Summary: Food

Product Summary: Food Transportui taikomi ES ŽVP kriterijai Žalieji viešieji pirkimai (ŽVP) yra savanoriškai taikoma priemonė. Šiame dokumente išdėstomi transportui taikomi parengti ŽVP kriterijai. Pridedamoje Techninėje informacinėje

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų ak EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 12 19 C(2018) 8589 final ANNEX 1 PRIEDAS prie Komisijos įgyvendinimo reglamento dėl duomenų patikros ir tikrintojų akreditavimo pagal Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES

LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFES LIETUVOS RESPUBLIKOS APLINKOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS STATYBOS INŽINIERIŲ SĄJUNGOS STATYBOS TECHNINĖS VEIKLOS PAGRINDINIŲ SRIČIŲ VADOVŲ PROFESINIŲ ŽINIŲ VERTINIMO EGZAMINŲ PROGRAMŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) EACS-I07 HM/N3/15Y 2,20 (0,30~2,50) kw 2,30 (0,60~2,60) kw 0,73 (0,12~1,20)

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

Atliekamų darbų aprašymas

Atliekamų darbų aprašymas OBJEKTAS: Daugiabučiai gyvenamieji namai C5 Pilaitėje, Vilniuje Dalinės apdailos aprašymas pirkėjui Pamatai Pastato laikančiosios konstrukcijos Stogas Poliniai pamatai ir monolitinis gelžbetoninis (g/b)

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC

Detaliau

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas

MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas MONETA Lietuvos banko kompleksas Žirmūnų g. 151, Vilniuje Aiškinamasis raštas Turinys Įvadas... 3 Urbanistinė idėja... 3 Architektūrinė idėja... 4 Pastato funkcinis suplanavimas... 5 Pastato medžiagiškumas...

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau