Colobreathe, INN-colistimethate sodium

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Colobreathe, INN-colistimethate sodium"

Transkriptas

1 I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1

2 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Colobreathe TV įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje kapsulėje yra TV, apytiksliai 125 mg kolistimetato natrio druskos. 3. FARMACINĖ FORMA Įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė) (įkvepiamieji milteliai). Permatomos PEG-želatinos kietosios kapsulės, kuriose yra smulkūs balti milteliai. 4. KLINIKINĖ INFORMACIJA 4.1 Terapinės indikacijos Colobreathe skirtas gydyti lėtines plaučių infekcijas, kurias sukelia Pseudomonas aeruginosa, cistine fibroze (CF) sergantiems 6 metų ir vyresniems pacientams (žr. 5.1 skyrių). Būtina atsižvelgti į oficialias rekomendacijas dėl tinkamo antibakterinių veikliųjų medžiagų vartojimo. 4.2 Dozavimas ir vartojimo metodas Dozavimas Suaugusiems ir 6 metų bei vyresniems vaikams Vieną kapsulę reikia įkvėpti du kartus per dieną. Intervalai tarp dozių turi būti kiek galima arčiau 12 valandų. Colobreathe veiksmingumas buvo įrodytas 24 savaičių trukmės tyrime. Gydymą reikia tęsti tiek, kiek gydytojas mano, kad pacientui bus klinikinė nauda. Inkstų pažeidimas Dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių). Kepenų pažeidimas Dozės koreguoti nereikia (žr. 5.2 skyrių). Vaikų populiacija Colobreathe saugumas ir veiksmingumas jaunesniems nei 6 metų vaikams dar neištirti. Duomenų nėra. Vartojimo metodas Tik įkvėpti. Colobreathe kapsules reikia naudoti tik su Turbospin miltelių inhaliatoriumi. Kapsulės neturi būti nuryjamos. Siekiant užtikrinti tinkamą vaistinio preparato vartojimą, gydytojas arba kitas sveikatos priežiūros specialistas turi parodyti pacientui, kaip naudoti inhaliatorių, o pirmą dozę reiktų skirti prižiūrint sveikatos specialistui. Jeigu paskirtos kitos gydymo priemonės, jas reikia vartoti šia tvarka: - įkvepiamieji bronchus plečiantys vaistiniai preparatai, 2

3 - krūtinės ląstos fizioterapija, - kiti įkvepiamieji vaistiniai preparatai, - Colobreathe. 4.3 Kontraindikacijos Padidėjęs jautrumas veikliajai medžiagai, kolistino sulfatui ar polimiksinui B. 4.4 Specialūs įspėjimai ir atsargumo priemonės Bronchų spazmas ir kosulys Įkvėpus gali atsirasti bronchų spazmas arba kosulys. Šios reakcijos paprastai dingsta arba jų dažnis žymiai sumažėja toliau vartojant preparato ir jas galima prislopinti prieš sausų kolistimetato natrio druskos miltelių inhaliaciją arba po jos pavartojus beta2 agonistų. Jeigu bronchų spazmas arba kosulys toliau vargina, reikia apsvarstyti, ar nenutraukus gydymo. Atkosėjimas krauju Atkosėjimas krauju yra cistinės fibrozės komplikacija, dažniau pasitaikanti suaugusiems. Pacientams, kuriems atkosėjimas krauju yra kliniškai reikšmingas, kolistimetato natrio druska turi būti vartojama arba vartojimas tęsiamas tik tada, jei gydymo nauda laikoma svaresne nei tolesnio kraujavimo sukėlimo rizika. Ūminis kvėpavimo organų ligos pablogėjimas Atsiradus ūminiam kvėpavimo organų ligos pablogėjimui, reikia apsvarstyti papildomų į veną leidžiamų ar geriamų antibakterinių preparatų skyrimą. Burnos grybelinė superinfekcija Po kiekvienos Colobreathe inhaliacijos, burną reikia išskalauti vandeniu. Skalaujamo vandens nuryti negalima. Skalavimas gydymo metu gali sumažinti burnos grybelinės infekcijos išsivystymo pavojų ir kolistimetato natrio druskos nemalonų skonį. Nefrotoksiškumas arba neurotoksiškumas Įkvėpus Colobreathe, nedidelis kolistimetato natrio druskos kiekis gali absorbuotis plaučiuose (žr. 5.2 skyrių). Pacientams, turintiems polinkį nefrotoksinių arba neurotoksinių reiškinių pasireiškimui, Colobreathe reikia skirti atsargiai. Colobreathe ir parenteriniu būdu vartojamą arba purškiamą kolistimetato natrio druską kartu vartoti reikia atsargiai. Kolistimetato natrio druską ir galimai nefrotoksinius ar neurotoksinius vaistinius preparatus, įskaitant nedepoliarizuojančius raumenų relaksantus, kartu vartoti reikia atsargiai (pr. 4.5 skyrių). Kita Colobreathe reikia ypač atsargiai vartoti pacientams, sergantiems sunkiąja miastenija, nes vaistas gali sukelti nervų-raumenų blokadą. Kolistimetato natrio druską reikia ypač atsargiai vartoti pacientams, sergantiems porfirija. Saugumas ir veiksmingumas buvo įvertinti iki 24 savaičių trukmės kontroliuojamais tyrimais (žr. 5.1 skyrių). 3

4 4.5 Sąveika su kitais vaistiniais preparatais ir kitokia sąveika Colobreathe vartojimo kartu su kitais inhaliuojamaisiais antibakteriniais preparatais patirties nėra. Kartu vartoti su kitomis kolistimetato natrio druskos farmacinėmis formomis reikia atsargiai, nes vartojimo patirties yra nedaug bei gali pasireikšti suminis toksinis poveikis. In vivo sąveikos tyrimų neatlikta. Kolistimetato natrio druska ir kolistinas buvo tirti in vitro siekiant nustatyti jo poveikį citochromo P450 (CYP) fermentų ekspresijai, veikiant šviežių žmogaus hepatocitų pirmines kultūras. Gydymas kolistimetato natrio druska arba kolistinu nesužadina tirtų fermentų aktyvumo (CYP1A2, 2B6, 2C8, 2C9, 2C19 ir 3A4/5). Įkvepiamojo kolistimetato natrio druską reikia vartoti atsargiai kartu su kitais vaistiniais preparatais, galinčiais sukelti nefrotoksinį arba neurotoksinį poveikį, tokiais kaip aminoglikozidais, arba nervų ir raumens jungtis blokuojančiais vaistiniais preparatais, tokiais kaip kurarės tipo preparatai. Pacientus, sergančius sunkiąja miastenija, būtina atsargiai gydyti kolistimetato natrio druska ir makrolidais, pvz., azitromicinu ir klaritromicinu ar fluorochinolonais, pvz., norfloksacinu ir ciprofloksacinu (žr. 4.4 skyrių). 4.6 Vaisingumas, nėštumo ir žindymo laikotarpis Nėštumas Duomenų apie kolistimetato natrio druskos vartojimą nėštumo metu nėra arba jų nepakanka. Su gyvūnais atlikti tyrimai parodė toksinį poveikį reprodukcijai skiriant jį parenteriniu būdu (žr. 5.3 skyrių). Tyrimai su nėščiomis moterimis, skiriant vieną dozę į veną parodė, kad kolistimetato natrio druska pereina per placentą ir todėl gali būti toksiška vaisiui, jeigu skiriama nėštumo metu. Kolistimetato natrio druskos nerekomenduojama vartoti nėštumo metu ir vaisingo amžiaus moterims, kurios nevartoja kontracepcijos priemonių. Žindymas Fizikocheminių tyrimų duomenys rodo, kad kolistimetato natrio druskos išskiriama į moters pieną. Pavojaus žindomiems naujagimiams / kūdikiams negalima atmesti. Atsižvelgiant į žindymo naudą kūdikiui ir gydymo naudą motinai, reikia nuspręsti, ar nutraukti žindymą, ar nutraukti / susilaikyti nuo gydymo kolistimetato natrio druska. Vaisingumas Kolistimetato natrio druska neturi jokio žymesnio poveikio žiurkių ar pelių patinų ar patelių vaisingumui. 4.7 Poveikis gebėjimui vairuoti ir valdyti mechanizmus Remiantis kolistimetato natrio druskos saugumo informacija, gali atsirasti neurotoksinis poveikis su galvos svaigimo, konfūzijos ar regos sutrikimo tikimybe. Pacientus reikia įspėti nevairuoti ar nevaldyti mechanizmų jeigu tai įvyks. 4.8 Nepageidaujamas poveikis Saugumo profilio santrauka Colobreathe saugumas buvo įvertintas iš viso su 237 tiriamaisiais (225 cistine fibroze sergančiais pacientais ir 12 sveikų savanorių). Iš jų, 187 pacientai, 6 metų ir vyresni, buvo gydomi vartojant po 4

5 vieną Colobreathe kasulę du kartus per dieną 24 savaičių trukmės, 3 fazės palyginamajame tyrime. Iš viso buvo metų amžiaus, metų amžiaus ir 144 vyresnių kaip 18 metų amžiaus pacientai. Dažniausiai stebėtos nepageidaujamos reakcijos, išreikštos visų Colobreathe gydytų pacientų procentu, buvo: nemalonus skonis (62%), kosulys (59,4%), gerklės dirginimas (43,9%), dusulys (16,6%) ir disfonija (10,7%). Inhaliacija gali sukelti kosulį arba bronchų spazmą, kuriuos galima kontroliuoti prieš gydymą įkvepiant beta 2 agonistų. Gerklės ar burnos skausmas buvo stebėtas skiriant purškiamą kolistimetato natrio druską ir gali pasitaikyti vartojant Colobreathe. Tai gali būti susiję su Candida albicans infekcija arba padidėjusiu jautrumu. Odos bėrimas taip pat gali reikšti padidėjusį jautrumą ir, taip atsitikus, gydymą reikia nutraukti. Nepageidaujamų reakcijų santrauka lentelėje 24 savaičių klinikiniame tyrime buvo stebėtos šios nepageidaujamos reakcijos visose amžiaus grupėse. Nepageidaujamo poveikio dažnis apibūdinamas taip: labai dažnas ( 1/10), dažnas (nuo 1/100 iki < 1/10), nedažnas (nuo 1/1000 iki < 1/100), retas (nuo 1/10000 iki < 1/1000), labai retas (< 1/10000) ir nežinomas (negali būti apskaičiuotas pagal turimus duomenis). Kiekvienoje dažnio grupėje nepageidaujamos reakcijos pateiktos sunkumo mažėjimo tvarka. Organų sistemų klasės Labai dažnas Dažnasi Nedažnas Imuninės sistemos sutrikimai Padidėjęs jautrumas vaistiniam preparatui Metabolizmo ir mitybos sutrikimai Svorio svyravimai, sumažėjęs apetitas Psichikos sutrikimai Nervų sistemos sutrikimai Ausų ir labirintų sutrikimai Kvėpavimo sistemos, krūtinės ląstos ir tarpuplaučio sutrikimai Virškinimo trakto sutrikimai Skeleto, raumenų ir jungiamojo audinio sutrikimai Inkstų ir šlapimo takų sutrikimai Bendrieji sutrikimai ir vartojimo vietos pažeidimai Tyrimai Sužalojimai, Dusulys, kosulys, disfonija, gerklės dirginimas Skonio jutimo sutrikimas Pusiausvyros sutrikimas, galvos skausmas Spengimas ausyse Atkosėjimas krauju, bronchų spazmas, astma, švokštimas, diskomfortas krūtinėje, apatinių kvėpavimo takų infekcija, drėgnas kosulys, karkalai plaučiuose Vėmimas, pykinimas Sąnarių skausmas Karščiavimas, astenija, nuovargis Sumažėjęs forsuotas iškvėpimo tūris 5 Nerimas Traukuliai, mieguistumas Ausų užgulimas Krūtinės skausmas, paūmėjęs dusulys, gerklės skausmas, kraujavimas iš nosies, pūlingi skrepliai, pakitę garsai krūtinėje, pagausėjusios viršutinių kvėpavimo takų išskyros Viduriavimas, dantų skausmas, seilėtekis, vidurių pūtimas Proteinurija Troškulys Medikamentinio

6 apsinuodijimai ir procedūrų komplikacijos gydymo klaida Vaikų populiacija 24 savaičių trukmės klinikiniame tyrime, kur Colobreathe buvo skiriamas du kartus per dieną suaugusiems ir 6 17 metų vaikams, pastebėtos nepageidaujamos reakcijos vaikams buvo panašios kaip ir bendroje populiacijoje. Dažniausiai pastebėtos nepageidaujamos reakcijos, išreikštos procentiniu dydžiu Colobreathe gydytiems pacientams, buvo: kosulys (55%), nemalonus skonis (51%), gerklės dirginimas (34%), dususlys (10%) ir disfonija (10%). Pranešimas apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas Svarbu pranešti apie įtariamas nepageidaujamas reakcijas po vaistinio preparato registracijos, nes tai leidžia nuolat stebėti vaistinio preparato naudos ir rizikos santykį. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti apie bet kokias įtariamas nepageidaujamas reakcijas naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. 4.9 Perdozavimas Simptomai Šiuo metu nėra perdozavimo patirties vartojant Colobreathe. Tačiau perdozavimas gali lemti didesnį sisteminį poveikį. Nepanašu, kad perdozavimas galimas įkvepiant, tačiau buvo pastebėtas vartojant sisteminio poveikio vaisinio preparato. Dažniausi intraveninio perdozavimo požymiai ir simptomai yra neramumas, parestezija ir galvos svaigimas. Tai taip pat gali pasireikšti nervų - raumenų blokada, kas gali įtakoti raumenų silpnumą, apnėją ir, galimai, kvėpavimo sustojimą. Perdozavimas taip pat gali sukelti ūminį inkstų nepakankamumą, pasireiškiantį sumažėjusiu šlapimo išskyrimu ir padidėjusia urėjos ir kreatinino koncentracija serume. Gydymas Specifinio antidoto nėra, todėl taikomas palaikomasis gydymas. Galima mėginti taikyti priemones, didinančias kolistimetato natrio druskos eliminaciją, pvz., diurezės skatinimą manitoliu, ilgalaikę hemodializę ar peritoninę dializę, tačiau šių priemonių veiksmingumas nežinomas. 5. FARMAKOLOGINĖS SAVYBĖS 5.1 Farmakodinaminės savybės Farmakoterapinė grupė kiti sistemiškai vartojami antibakteriniai preparatai. ATC kodas: J01XB01 Veikimo mechanizmas Kolistimetato natrio druska (KND) yra ciklinė polipeptidinė antibakterinė veiklioji medžiaga, gaminama iš Bacillus polymyxa var. colistinus ir priklauso polimiksinų grupei. Polimiksinai veikia pažeisdami ląstelių membraną ir jų sukeltas fiziologinis poveikis yra mirtinas bakterijoms. Polimiksinai yra selektyvūs gramneigiamoms bakterijoms, kurios turi hidrofobinę išorinę membraną. 6

7 Atsparumas Atsparių bakterijų yra modifikuotos lipopolisacharido fosfatinės grupės, kurias pakeičia etanolaminas arba aminoarabinozė Natūraliai atspariose gramneigiamose bakterijose, pvz., Proteus mirabilis ir Burkholderia cepacia, lipidų fosfatas visiškai pakeistas etanolaminu arba aminoarabinoze. Kryžminis atsparumas Tikimasi kryžminio atsparumo tarp kolistimetato natrio druskos ir kitų polimiksinų. Kadangi polimiksinų veikimo mechanizmas skiriasi nuo kitų antibakterinių preparatų, nesitikima, kad atsparumas kolistinui ir polimiksinui aukščiau minėtu mechanizmu sukeltų atsparumą kitoms vaistinių preparatų klasėms. Pseudomonas aeruginosa epidemiologinė ribinė vertė, pagal kurią laukinio tipo populiacija skiriama nuo įgyto atsparumo savybių turinčių padermių, yra 4 mg/ml. Klinikinis veiksmingumas 3 fazės klinikiniame atsitiktinių imčių, atvirame palyginamajame tyrime, kuriame dalyvavo 380 tiriamųjų, sergančių cistine fibroze, komplikuota lėtine Pseudomono aeruginosa sukelta plaučių infekcija, buvo lyginamas kolistimetato natrio druskos TV sausų inhaliacinių miltelių, veiksmingumas, palyginus su tobramicino purškiamojo tirpalo inhaliacijoms 300 mg/5 ml. Tiriamųjų amžius buvo 6 ir daugiau metų, o jų FEV 1 būtinojo dydžio procentinė vertė buvo 25-75%. Visi tiriamieji taip pat turėjo būti sėkmingai baigę mažiausiai du ciklus gydymo purškiamuoju tobramicino tirpalu prieš atliekant randomizaciją. Tiriamieji buvo atsitiktinai parinkti gauti arba vieną TV kolistimetato natrio druskos kapsulę du kartus per dieną, arba 300 mg tobramicino du kartus per dieną. Reikia atkreipti dėmesį, kad gydymas nebuvo nutrauktas, kai pacientai kartu gavo parenteraliai vartojamas antibakterines veikliąsias medžiagas. Veiksmingumas buvo įvertintas FEV 1 %, palyginus su pradiniu lygiu po 24 savaičių gydymo laikotarpio. Ketintų gydyti (ITT) populiacijos svarbiausi veiksmingumo rezultatai pateikti žemiau: FEV1 (būtinojo dydžio %) nuo pradinio lygio 24 savaitę (ITT populiacija) Pacientų grupė Colobreathe Tobramicinas Koreguotas 95% PI (vidurkis) (vidurkis) gydymo skirtumas Visi pacientai -0,90 (n=183) 0,35 (n=190) -0,97-2,74, 0,86 kuriems taikytas LOCF metodas Gydymą baigę pacientai 0,39 (n=153) 0,78 (n=171) -0,29-2,21, 1,71 Pagrindinio rezultatų parametro, FEV 1 (būtinojo dydžio %) pokyčio, vertės paprastai neplatinamos. Koreguotas gydymo skirtumas ir 95 % pasitikėjimo intervalas retransformuoti iš logaritmiškai transformuotų duomenų. Į ITT populiaciją neįtraukti pacientai, kurie gydyti, bet neturėjo lėtinės infekcijos požymių. Europos vaistų agentūra atidėjo įpareigojimą pateikti Colobreathe tyrimų su vienu ar daugiau vaikų populiacijos pogrupių duomenis, sergančių cistine fibroze ir turinčių Pseudomono aeruginosa sukeltą plaučių infekcija (užkrėtimą), rezultatus (vartojimo vaikams informacija pateikiama 4.2 skyriuje). 5.2 Farmakokinetinės savybės Absorbcija Įkvėpus Colobreathe, kolistimetatas iš plaučių absorbuojamas nežymiai. Paskyrus TV du kartus per parą 7 dienas suaugusiųjų, paauglių ir vaikų cistinei fibrozei gydyti, buvo stebimos bendrojo kolistimetato vidutinės C max vertės iki 455 ng/ml (vidutiniškai suaugusiesiems). Bendrojo kolistimetato T max susidarė praėjus nuo 0,5 iki 1 valandos po dozės pavartojimo. Nors grupės FK analizė parodė, kad 7

8 amžius yra statistiškai svarbus kintamasis, į kurį reikia atsižvelgti, AUC 0-6 ir pakoreguotos dozės AUC 0-6 (AUC 0-6 /D) bendrajam KND ir bendram laisvajam kolistinui buvo panašūs tarp vaikų ir paauglių, tuo tarpu didesnis AUC 0-6 buvo stebimas suaugusių grupėje. Kai AUC 0-6 buvo koreguotas pagal dozę ir kūno svorį, kiek didesnis AUC 0-6 /D/ kūno svorio bendrajam KND bendrajam laisvam kolistinui buvo stebimas vaikams. Didesnis FK kintamumas buvo stebimas visose trejose grupėse. Todėl manoma, kad dozės koreguoti jaunesnio amžiaus grupėse nereikia. Didelės koncentracijos bendrojo laisvo kolistino (vidutiniškai 23,5 mg/l) ir bendrojo kolistimetato (vidutiniškai 178 mg/l) buvo nustatytos visų amžiaus grupių pacientų skrepliuose 8 dieną po vaisto pavartojimo praėjus 1 valandai, prieš tai 7 paras vartojus du kartus per parą. Normalaus žmogaus organizme jokios apčiuopiamo dydžio kolistimetato absorbcijos iš virškinimo trakto ir žarnyno nevyksta. Pasiskirstymas Jungimasis prie baltymų yra nedidelis. Polimiksinai išsilaiko kepenyse, inkstuose, smegenyse, širdyje ir raumenyse. Viename cistinės fibrozės tyrime nusistovėjus koncentracijai pasiskirstymo tūris buvo 0,09 l/kg. Biotransformacija Kolistimetato natrio druska in vivo paverčiama baze. Kadangi 80% parenterinės dozės aptinkama nepakitusi šlapime ir su tulžimi neišsiskiria, galima teigti, kad likęs vaistinis preparatas išaktyvinamas audiniuose. Mechanizmas nežinomas. Eliminacija Sisteminės absorbcijos tyrimas parodė minimalų mažiau nei 3 % Colobreathe dozės pasišalinimą su šlapimu kolistimetato natrio druskos ir kolistino pavidalu. Todėl manoma, kad pacientams, kurių inkstų funkcija yra sutrikusi, dozės koreguoti nereikia. Bendrojo KND ir bendrojo laisvo kolistino apskaičiuotas vidutinis galutinis skilimo pusperiodis buvo atitinkamai 3,0 ir 6,4 val. 5.3 Ikiklinikinių saugumo tyrimų duomenys Įprastų genotoksiškumo ikiklinikinių tyrimų duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Įprastų farmakologinio saugumo, kartotinių dozių toksiškumo ir toksinio poveikio reprodukcijai ir vystymuisi ikiklinikinių tyrimų su gyvūnais duomenys specifinio pavojaus žmogui nerodo. Žymesnio poveikio žiurkių ar pelių patinų ar patelių vaisingumui ar bendrai reprodukcinei veiklai nepastebėta. Embriono - vaisiaus tyrimuose su pelėmis buvo stebėta rezorbcija ir sumažėjusi osifikacija, sumažėjęs žiurkių vaisiaus svoris, sumažėjusi osifikacija, o vartojant dideles, 10 mg kolistino dozes per dieną, sumažėjo postnatalinis išgyvenamumas. Embriono - vaisiaus tyrime su triušiais, skiriant intravenines iki 80 mg/kg kolistimetato natrio druskos (32 mg kolistino bazės/kg) dozes, poveikio nepastebėta. 6. FARMACINĖ INFORMACIJA 6.1 Pagalbinių medžiagų sąrašas PEG-želatinos kietųjų kapsulių sudėtis: Želatina Polietilenglikolis Išgrynintas vanduo Natrio laurilsulfatas 8

9 6.2 Nesuderinamumas Duomenys nebūtini. 6.3 Tinkamumo laikas 3 metai. 6.4 Specialios laikymo sąlygos Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje iki pat pavartojimo, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės. 6.5 Talpyklės pobūdis ir jos turinys Kapsulės yra OPA / aliuminio / PVC lizdinėse plokštelėse, su nuplėšiama plėvele iš poliesterio / aliuminio, kurių kiekvienoje yra 8 arba 14 kietųjų kapsulių. Colobreathe tiekiamas pakuotėse, kuriose yra 8 arba 56 kietosios kapsulės. Kiekvienoje 56 kapsulių pakuotėje yra Turbospin miltelių inhaliatorius ir 7 lizdinės plokštelės po 8 kapsules, arba Turbospin miltelių inhaliatorius ir 4 lizdinės plokštelės po 14 kapsulių (56 kietosios kapsulės), kurių pakanka 4 savaitėms. Kiekvienoje 8 kapsulių pakuotėje yra Turbospin miltelių inhaliatorius ir 1 lizdinė plokštelė su 8 kapsulėmis, kurių pakanka 4 dienoms. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. 6.6 Specialūs reikalavimai atliekoms tvarkyti ir vaistiniam preparatui ruošti Kapsulės: specialių reikalavimų nėra. Baigus suvartoti pakuotę, Turbospin įtaisą reikia išmesti. Colobreathe kapsules skirtos vartoti tik su Turbospin inhaliatoriumi. Colobreathe vartojimas naudojant Turbospin inhaliatorių Colobreathe vartojantis pacientas turi laikytis toliau pateiktų nurodymų. Turbospin paruošimas 1. Nuimkite dangtelį, jį švelniai truktelėdami. 2. Nusukite kandiklį, atidengdami Turbospin inhaliatoriaus kamerą. 3. Iš lizdinės plokštelės išimkite vieną kapsulę. Išėmę kapsulę, ją suvartokite nedelsdami. 4. Kapsulę plačiausiu galu priekyje švelniai įdėkite į kamerą. Nestumkite stipriai. 5. Dabar kandiklį vėl užsukite į vietą. Kapsulės suardymas ir vaistų įkvėpimas 6. Norėdami suardyti kapsulę: Laikydami inhaliatorių kandikliu į viršų, švelniai pastumkite stūmoklį į viršų, kol pasieksite matomą liniją toje vietoje pajusite pasipriešinimą ir kapsulė įsitvirtins vietoje ir bus paruošta suardymui. Palaikykite šioje padėtyje prieš suardydami kapsulę. Dabar, kai kapsulė įsitvirtinus vietoje, stumkite stūmoklį kiek bus vietos ir tuomet atleiskite. Dabar kapsulė suirus ir jos turinį galima įkvėpti. 9

10 Nebandykite suardyti kapsulės daugiau kaip vieną kartą. Suirus kapsulei, galite pamatyti iš kameros ištrūkusį mažą miltelių gūsį, tai normalu. 7. Lėtai iškvėpkite. Įsidėkite kandiklį tarp lūpų ir dantų. Įsitikinkite, kad kandiklis glaudžiai apspaustas lūpomis. Įkvėpdami stenkitės pirštais ar burna neuždengti oro plyšių. 8. Tada iš lėto ir giliai įkvėpkite pro burną tokiu greičiu, kad išgirstumėte ar pajustumėte, kaip kapsulė sukasi. 9. Iš burnos ištraukite Turbospin inhaliatorių ir nekvėpuokite 10 sekundžių arba tiek, kiek galėsite, tada iš lėto iškvėpkite. 10. Jei neišgirsite kapsulės sukantis, gali būti, kad ji užstrigusi kameroje. Tokiu atveju galite atlaisvinti kapsulę švelniai patapšnodami inhaliatoriaus kamerą. Nebandykite pakartotinai spausti stūmoklio, kad atlaisvintumėte kapsulę. Jei nepavyksta atlaisvinti kapsulės ir įkvėpti miltelių, išmeskite perlaužtą kapsulę ir visus joje likusius miltelius bei naudokite kitą kapsulę. 11. Įkvėpkite vaistus dar kartą pakartodami 7 8 punktus, kad ištuštintumėte kapsulę. 12. Norėdami patikrinti, ar kapsulė tuščia, atsukite kandiklį ir ją patikrinkite. Jeigu kapsulėje likę miltelių, dar kartą pakartokite 7, 8 ir 9 punktus, kol įkvėpsite visą turinį. 13. Kai visas turinys bus įkvėptas, gerai išskalaukite burną vandeniu ir viską išspjaukite. Kapsulės išėmimas iš Turbospin 14. Kai kapsulė bus tuščia, nusukite kandiklį, išimkite ir išmeskite tuščią kapsulę. Papildoma informacija Iš lėto įkvėpdami įtraukite orą pro Turbospin inhaliatoriaus korpusą į kapsulės kamerą. Oro srautas kapsulėje pagaus mažas vaistų daleles ir nuneš jas kvėpavimo takais į plaučius. Retkarčiais labai mažos kapsulės apvalkalo dalelės gali patekti į burną arba kvėpavimo takus. Jeigu taip nutiks, galite jausti šias daleles ant liežuvio arba kvėpavimo takuose. Kapsulės apvalkalas gaminamas iš želatinos, kuri yra nekenksminga žmonėms prarijus arba įkvėpus. Tikimybė, kad kapsulė suskils į daleles, padidėja, jeigu kapsulė praduriama daugiau kaip vieną kartą per 6 etapą. 7. REGISTRUOTOJAS Teva B.V. Swensweg GA Haarlem Nyderlandai 8. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) EU/1/11/747/ kietosios kapsulės (4 lizdinės plokštelės po 14 kapsules) EU/1/11/747/002 8 kietosios kapsulės (1 lizdinė plokštelė su 8 kapsulėmis) EU/1/11/747/ kietosios kapsulės (7 lizdinės plokštelės po 8 kapsules) 9. REGISTRAVIMO / PERREGISTRAVIMO DATA Registravimo data 2012 m. vasario 13 d. Paskutinio perregistravimo data 2016 rugsėjo 26 d. 10

11 10. TEKSTO PERŽIŪROS DATA Išsami informacija apie šį vaistinį preparatą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje 11

12 II PRIEDAS A. GAMINTOJAI, ATSAKINGI UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI 12

13 A. GAMINTOJAI, ATSAKINGI UŽ SERIJŲ IŠLEIDIMĄ Gamintojo (-ų), atsakingo (-ų) už serijų išleidimą, pavadinimas (-ai) ir adresas (-ai) Penn Pharmaceutical Services Ltd Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar, Gwent NP2 3AA Jungtinė Karalystė Teva Pharmaceuticals Europe BV Swensweg GA Haarlem Nyderlandai Su pakuote pateikiamame lapelyje nurodomas gamintojo, atsakingo už konkrečios serijos išleidimą, pavadinimas ir adresas. B. TIEKIMO IR VARTOJIMO SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI Receptinis vaistinis preparatas. C. KITOS SĄLYGOS IR REIKALAVIMAI REGISTRUOTOJUI Periodiškai atnaujinami saugumo protokolai Šio vaistinio preparato periodiškai atnaujinamo saugumo protokolo pateikimo reikalavimai išdėstyti Direktyvos 2001/83/EB 107c straipsnio 7 dalyje numatytame Sąjungos referencinių datų sąraše (EURD sąraše), kuris skelbiamas Europos vaistų tinklalapyje. D. SĄLYGOS AR APRIBOJIMAI, SKIRTI SAUGIAM IR VEIKSMINGAM VAISTINIO PREPARATO VARTOJIMUI UŽTIKRINTI Rizikos valdymo planas (RVP) Registruotojas atlieka reikalaujamą farmakologinio budrumo veiklą ir veiksmus, kurie išsamiai aprašyti registracijos bylos modulyje pateiktame RVP ir suderintose tolesnėse jo versijose. Atnaujintas rizikos valdymo planas turi būti pateiktas: pareikalavus Europos vaistų agentūrai; kai keičiama rizikos valdymo sistema, ypač gavus naujos informacijos, kuri gali lemti didelį naudos ir rizikos santykio pokytį arba pasiekus svarbų (farmakologinio budrumo ar rizikos mažinimo) etapą. Papildomos rizikos mažinimo priemonės Registruotojas, prieš pateikdamas vaistinį preparatą į valstybės narės rinką, suderins su nacionalinėmis kompetentingomis institucijomis sveikatos priežiūros specialisto ir paciento mokomojo rinkinio formą ir turinį. Registruotojas užtikrins, kad visi gydytojai, kurie turėtų skirti arba vartoti Colobreathe, būtų aprūpinti sveikatos priežiūros specialisto ir paciento mokomuoju rinkiniu, kuriame bus: Gydytojo ir paciento DVD ar informaciniuose lapeliuose turi būti šie pagrindiniai elementai ir žinios. 13

14 Preparato charakteristikų santrauka. Informacinis lapelis pacientui. Gydytojo DVD. Paciento DVD. Gydytojo DVD informacija informacinio lapelio pavidalu tiems gydytojams, kurie neturi galimybės naudotis DVD grotuvu. Paciento DVD informacija informacinio lapelio pavidalu tiems pacientams, kurie neturi galimybės naudotis DVD grotuvu. Gydytojo ir paciento DVD ar informaciniuose lapeliuose turi būti šie pagrindiniai elementai ir žinios. Įvadas: jame pateikta informacija apie dėžutės turinį, t.y., kad 28 dienų gydymo kursui skirtos 56 kapsulės ir 1 prietaisas. Paaiškinkite, kad įtaisas turi būti išmestas po 28 dienų. Paaiškinimas, kas yra Turbospin ir kaip jis veikia. Informacija apie būtinybę laikytis gydymo režimo siekiant gauti maksimalią naudą. Paaiškinimas, kad, vartojant inhaliacinius antibiotikus, gali reikėti mažiau į veną leidžiamų antibiotikų. Išsamūs nurodymai apie tai, kaip vartoti vaistinį preparatą: pradedant preparato išpakavimu ir baigiant tuo, kaip šalinti suvartotas kapsules ir įtaisą. Kai kurie nurodymai kaip valyti Turbospin įtaisą. Dažno šalutinio poveikio, ypač kosulio ir skonio sutrikimo aptarimas: Paaiškinimas, kad: tai daugumai pacientų yra tik nemalonus nepatogumas; pabrėžkite, kad pacientai turi nenutraukti gydymo; kosulys mažėja kartotinai vartojant vaistinio preparato ir turi stabilizuotis maždaug po pirmojo mėnesio. 14

15 III PRIEDAS ŽENKLINIMAS IR PAKUOTĖS LAPELIS 15

16 A. ŽENKLINIMAS 16

17 INFORMACIJA ANT IŠORINĖS PAKUOTĖS IŠORINĖ DĖŽUTĖ 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Colobreathe TV įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) Kolistimetato natrio druska 2. VEIKLIOJI (-IOS) MEDŽIAGA (-OS) IR JOS (-Ų) KIEKIS (-IAI) Kiekvienoje kapsulėje yra TV (apytiksliai 125 mg) kolistimetato natrio druskos 3. PAGALBINIŲ MEDŽIAGŲ SĄRAŠAS 4. FARMACINĖ FORMA IR KIEKIS PAKUOTĖJE Įkvepiamieji milteliai (kietoji kapsulė). 8 kapsulės su 1 Turbospin inhaliatoriumi (1 plokštelė su 8 kapsulėmis) 56 kapsulės su 1 Turbospin inhaliatoriumi (4 plokštelės po 14 kapsules) 56 kapsulės su 1 Turbospin inhaliatoriumi (7 plokštelės po 8 kapsules) 5. VARTOJIMO METODAS IR BŪDAS (-AI) Prieš vartojimą perskaitykite pakuotės lapelį. Tik įkvėpti. Vartoti kaip nurodė gydytojas. Kapsulių neryti. Vartoti tik su Turbospin inhaliatoriumi. 6. SPECIALUS ĮSPĖJIMAS, KAD VAISTINĮ PREPARATĄ BŪTINA LAIKYTI VAIKAMS NEPASTEBIMOJE IR NEPASIEKIAMOJE VIETOJE Laikyti vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. 7. KITAS (-I) SPECIALUS (-ŪS) ĮSPĖJIMAS (-AI) (JEI REIKIA) 8. TINKAMUMO LAIKAS Tinka iki 17

18 9. SPECIALIOS LAIKYMO SĄLYGOS Laikyti ne aukštesnėje kaip 25 C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje iki pat pavartojimo, kad preparatas būtų apsaugotas nuo drėgmės. 10. SPECIALIOS ATSARGUMO PRIEMONĖS DĖL NESUVARTOTO VAISTINIO PREPARATO AR JO ATLIEKŲ TVARKYMO (JEI REIKIA) 11. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS IR ADRESAS Teva B.V. Swensweg GA Haarlem Nyderlandai 12. REGISTRACIJOS PAŽYMĖJIMO NUMERIS (-IAI) EU/1/11/747/ kietosios kapsulės (4 plokštelės po 14 kapsules) EU/1/11/747/002 8 kietosios kapsulės (1 plokštelė su 8 kapsulėmis) EU/1/11/747/ kietosios kapsulės (7 plokštelės po 8 kapsules) 13. SERIJOS NUMERIS Serija 14. PARDAVIMO (IŠDAVIMO) TVARKA Receptinis vaistinis preparatas. 15. VARTOJIMO INSTRUKCIJA 16. INFORMACIJA BRAILIO RAŠTU Colobreathe 17. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS 2D BRŪKŠNINIS KODAS 2D brūkšninis kodas su nurodytu unikaliu identifikatoriumi. 18. UNIKALUS IDENTIFIKATORIUS ŽMONĖMS SUPRANTAMI DUOMENYS PC: SN: NN: 18

19 MINIMALI INFORMACIJA ANT LIZDINIŲ PLOKŠTELIŲ ARBA DVISLUOKSNIŲ JUOSTELIŲ LIZDINĖ PLOKŠTELĖ 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Colobreathe TV įkvepiamieji milteliai kolistimetato natrio druska Įkvėpti 2. REGISTRUOTOJO PAVADINIMAS Teva B.V. 3. TINKAMUMO LAIKAS EXP 4. SERIJOS NUMERIS Lot 5. KITA 19

20 B. PAKUOTĖS LAPELIS 20

21 Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Colobreathe TV įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) Kolistimetato natrio druska Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. - Neišmeskite šio lapelio, nes vėl gali prireikti jį perskaityti. - Jeigu kiltų daugiau klausimų, kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. - Šis vaistas skirtas tik Jums, todėl kitiems žmonėms jo duoti negalima. Vaistas gali jiems pakenkti (net tiems, kurių ligos požymiai yra tokie patys kaip Jūsų). - Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis (net jeigu jis šiame lapelyje nenurodytas), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Žr. 4 skyrių. Apie ką rašoma šiame lapelyje? 1. Kas yra Colobreathe ir kam jis vartojamas 2. Kas žinotina prieš vartojant Colobreathe 3. Kaip vartoti Colobreathe 4. Galimas šalutinis poveikis 5. Kaip laikyti Colobreathe 6. Pakuotės turinys ir kita informacija 1. Kas yra Colobreathe ir kam jis vartojamas Colobreathe sudėtyje yra kolistimetato natrio druskos taip vadinamosios polimiksino grupės antibiotiko. Colobreathe naudojama suvaldyti atkaklias plaučių infekcijas, kurias sukelia bakterija Pseudomonas aeruginosa suaugusiems pacientams ir 6 metų amžiaus bei vyresniems vaikams, sergantiems cistine fibroze. Beveik visi cistine fibroze sergantys pacientai tam tikru gyvenimo laikotarpiu užsikrečia bakterija Pseudomonas aeruginosa. Kai kurie žmonės šią infekcija užsikrės būdami labai jauni, o kiti - žymiai vėliau. Jeigu ši infekcija nėra tinkamai gydoma, ji gali pažeisti plaučius. Kaip jis veikia Colobreathe veikia pažeisdamas bakterijų ląstelių membraną, jo sukeltas poveikis yra mirtinas bakterijoms. 2. Kas žinotina prieš vartojant Colobreathe Colobreathe vartoti negalima: jeigu Jums (ar Jūsų vaikui) yra alergija kolistimetato natrio druskai, kolistino sulfatui arba polimiksinams. Įspėjimai ir atsargumo priemonės Pasakykite savo gydytojui, jeigu Jūs turėjote ar Jūsų vaikas kada nors turėjo šių negalavimų: anksčiau blogai reagavote į įkvėpiamus sausų miltelių vaistus, nebent tai jau aptarėte su savo gydytoju; sergate raumenų liga, vadinama sunkiąja miastenija arba įgimta liga, porfirija; kraujo skrepliuose (atkosėjamose išskyrose). 21

22 Po kiekvienos Colobreathe inhaliacijos, burną reikia išskalauti vandeniu. Skalaujamo vandens nuryti negalima. Skalavimas gali sumažinti burnos grybelinės superinfekcijos išsivystymo gydymo metu pavojų ir taip pat gali sumažinti nemalonų skonį, susijusį su kolistimetato natrio druska. Kai Jūs pradėsite (ar Jūsų vaikas pradės) vartoti Colobreathe, gali atsirasti kosulys, dusulys, krūtinės veržimas arba švokštimas. Šie nepageidaujami reiškiniai gali sumažėti toliau vartojant inhaliatorių arba jūsų gydytojas gali išrašyti bronchus plečiančių vaistų, vartojamų prieš vartojant Colobreathe arba po jo. Jeigu kuris nors iš poveikių ir toliau vargina, susisiekite su savo gydytoju, kuris gali pakeisti gydymą. Jeigu Jums (ar Jūsų vaikui) yra kokių nors inkstų ar nervų sutrikimų, Colobreathe skirti reikia atsargiai, tačiau gydytojas apie tai jau žinos. Jeigu Jums (ar Jūsų vaikui) reikia vartoti kolistimetato kitokiu pavidalu, pvz., injekcijos ar purškimamojo vaisto, tai daryti reikia atsargiai, tačiau gydytojas apie tai jau žinos. Vaikams Neduokite Colobreathe jaunesniems kaip 6 metų amžiaus vaikams, nes jis jiems netinka. Kiti vaistai ir Colobreathe Jeigu Jūs vartojate (ar Jūsų vaikas vartoja) ar neseniai vartojote (ar Jūsų vaikas vartojo) vaistų arba dėl to nesate tikri, apie tai pasakykite gydytojui arba vaistininkui, ypač: jeigu Jūs vartojate (ar Jūsų vaikas vartojo) aminoglikozidų antibiotikų, vartojamų infekcijoms gydyti, reikia būti atsargiems; jeigu Jūs sergate (ar Jūsų vaikas serga) sunkiąja miastenija ir vartojate (Jūsų vaikas vartoja) makrolidų grupės antibiotikų, pvz., azitromicino ir klaritromicino ar fluorochinolonų, pvz., norfloksacino ir ciprofloksacino - jų kartu vartojant su Colobreathe, gali padidėti raumenų silpnumas; jeigu Jūs vartojate (ar Jūsų vaikas vartoja) kolistimetatą injekcijos arba purškiamojo vaisto pavidalu, reikia būti atsargiems; Jeigu Jums (ar Jūsų vaikui) atliekama bendrinė nejautra, reikia būti atsargiems. Nėštumas ir žindymo laikotarpis Jeigu esate nėščia, žindote kūdikį, manote, kad galbūt esate nėščia arba planuojate pastoti, tai prieš vartodama šį vaistą pasitarkite su gydytoju arba vaistininku. Duomenų apie Colobreathe saugumą nėštumo metu nėra. Prieš vartojant Colobreathe, jūsų gydytojas pasakys, ar vaisto nauda didesnė, nei pavojus. Kolistimetato natrio druska gali išsiskirti į motinos pieną. Prašome Colobreathe vartojimą aptarti su savo gydytoju. Vairavimas ir mechanizmų valdymas Gali būti, kad vartojant Colobreathe, galite jausti galvos svaigimą, sumišimą ar gali pablogėti regėjimas. Nevairuokite ir nevaldykite mechanizmų kol šie simptomai neišnyks. 3. Kaip vartoti Colobreathe Visada vartokite šį vaistą tiksliai kaip nurodė gydytojas. Jeigu abejojate (ar Jūsų vaikas abejoja), kreipkitės į gydytoją arba vaistininką. Pirmąją dozę reikia pavartoti prižiūrint gydytojui. 22

23 Dozavimas Suaugusieji ir 6 metų ir vyresni vaikai Colobreathe kapsulės turinį reikia įkvėpti du kartus per dieną Turbospin inhaliatoriumi. Tarp dozių turi būti 12 valandų tarpas. Eiliškumas, kaip reikia taikyti kitus gydymo būdus Jeigu Jūs vartojate (ar Jūsų vaikas vartoja) kitus vaistus nuo cistinės fibrozės, juos reikia vartoti šia eile: inhaliuojamieji bronchus plečiantys preparatai, krūtinės ląstos fizioterapija, kiti inhaliuojamieji vaistai, po to Colobreathe. Jūsų (Jūsų vaiko) gydymo eiliškumą turi patvirtinti gydytojas. Kabiklis Dangtelis Kandiklis Oro plyšiai Pulverizacijos kamera Kotas Vožtuvėlis. Vartojimo metodas Colobreathe milteliai iš kapsulės įkvepiami į plaučius naudojant rankinį inhaliatorių, vadinamą Turbospin. Colobreathe galima vartoti tik su šiuo prietaisu. Nenurykite Colobreathe kapsulių. Norėdami įkvėpti Colobreathe iš kapsulės per Turbospin inhaliatorių, laikykitės žemiau aprašytos tvarkos. Pradedant gydymą Jūsų gydytojas, vaistininkas arba slaugytoja turi Jums (ar Jūsų vaikui) parodyti, kaip įkvėpti vaistą. Colobreathe vartojimas naudojant Turbospin inhaliatorių Turbospin paruošimas 1. Nuimkite dangtelį, jį švelniai truktelėdami. 23

24 2. Nusukite kandiklį, atidengdami Turbospin inhaliatoriaus kamerą. 3. Iš lizdinės plokštelės išimkite vieną kapsulę. Išėmę kapsulę, ją suvartokite nedelsdami. 4. Kapsulę plačiausiu galu priekyje švelniai įdėkite į kamerą. Nestumkite stipriai. 5. Dabar kandiklį vėl užsukite į vietą. Kapsulės suardymas ir vaistų įkvėpimas 24

25 6. Norėdami suardyti kapsulę: Laikydami inhaliatorių kandikliu į viršų, švelniai pastumkite stūmoklį į viršų, kol pasieksite matomą liniją toje vietoje pajusite pasipriešinimą ir kapsulė įsitvirtins vietoje ir bus paruošta suardymui. Palaikykite šioje padėtyje prieš suardydami kapsulę. Dabar, kai kapsulė įsitvirtinus vietoje, stumkite stūmoklį kiek bus vietos ir tuomet atleiskite. Dabar kapsulė suirus ir jos turinį galima įkvėpti. Nebandykite suardyti kapsulės daugiau kaip vieną kartą. Suirus kapsulei, galite pamatyti iš kameros ištrūkusį mažą miltelių gūsį, tai normalu. 7. Lėtai iškvėpkite. Įsidėkite kandiklį tarp lūpų ir dantų. Įsitikinkite, kad kandiklis glaudžiai apspaustas lūpomis. Įkvėpdami stenkitės pirštais ar burna neuždengti oro plyšių. 8. Tada iš lėto ir giliai įkvėpkite pro burną tokiu greičiu, kad išgirstumėte ar pajustumėte, kaip kapsulė sukasi. 9. Iš burnos ištraukite Turbospin inhaliatorių ir nekvėpuokite 10 sekundžių arba tiek, kiek galėsite, tada iš lėto iškvėpkite. 10. Jei neišgirsite kapsulės sukantis, gali būti, kad ji užstrigusi kameroje. Tokiu atveju galite atlaisvinti kapsulę švelniai patapšnodami inhaliatoriaus kamerą. Nebandykite pakartotinai spausti stūmoklio, kad atlaisvintumėte kapsulę. Jei nepavyksta atlaisvinti kapsulės ir įkvėpti miltelių, išmeskite perlaužtą kapsulę ir visus joje likusius miltelius bei naudokite kitą kapsulę. 11. Įkvėpkite vaistus dar kartą pakartodami 7 8 punktus, kad ištuštintumėte kapsulę. 12. Norėdami patikrinti, ar kapsulė tuščia, atsukite kandiklį ir ją patikrinkite. Jeigu kapsulėje likę miltelių, dar kartą pakartokite 7, 8 ir 9 punktus, kol įkvėpsite visą turinį. 13. Kai visas turinys bus įkvėptas, gerai išskalaukite burną vandeniu ir viską išspjaukite. Kapsulės išėmimas iš Turbospin 14. Kai kapsulė bus tuščia, nusukite kandiklį, išimkite ir išmeskite tuščią kapsulę. Papildoma informacija Iš lėto įkvėpdami įtraukite orą pro Turbospin inhaliatoriaus korpusą į kapsulės kamerą. Oro srautas kapsulėje pagaus mažas vaistų daleles ir nuneš jas kvėpavimo takais į plaučius. Retkarčiais labai mažos kapsulės apvalkalo dalelės gali patekti į burną arba kvėpavimo takus. Jeigu taip nutiks, galite jausti šias daleles ant liežuvio arba kvėpavimo takuose. Kapsulės apvalkalas gaminamas iš želatinos, kuri yra nekenksminga žmonėms prarijus arba įkvėpus. Tikimybė, kad kapsulė suskils į daleles, padidėja, jeigu kapsulė praduriama daugiau kaip vieną kartą per 6 etapą. Turbospin prietaiso valymas Po kiekvienos dozės Turbospin inhaliatorių išvalykite taip. 1. Giliai paspauskite stūmoklį kelis kartus kamerą laikydami nukreiptą žemyn. 2. Kamerą išvalykite audinio ar vatos gumulėliu. Nenaudokite vandens. 3. Vėl tvirtai užsukite kandiklį, uždėkite dangtelį ir dabar inhaliatorius paruoštas naudoti kitai dozei. 25

26 Jeigu Jūs pavartojote (ar Jūsų vaikas pavartojo) per didelę Colobreathe dozę arba netyčia prarijote (ar Jūsų vaikas prarijo) kapsulę, nedelsiant kreipkitės į gydytoją. Pamiršus pavartoti Colobreathe Jeigu Jūs pamiršote (ar Jūsų vaikas pamiršo) pavartoti Colobreathe dozę, turite (ar Jūsų vaikas turi) kuo greičiau pavartoti praleistą dozę, kai prisiminsite. Jums (ar Jūsų vaikui) negalima vartoti 2 dozių per 12 valandų. Toliau vartokite vaisto, kaip buvo nurodyta. Nustojus vartoti Colobreathe Nenutraukite gydymo anksčiau, nebent Jums taip liepė gydytojas. Jūsų gydytojas nuspręs, kaip ilgai Jūsų (ar Jūsų vaiko) gydymas turėtų trukti. Jeigu kiltų daugiau klausimų dėl šio vaisto vartojimo, kreipkitės į gydytoją. 4. Galimas šalutinis poveikis Šis vaistas, kaip ir visi kiti, gali sukelti šalutinį poveikį, nors jis pasireiškia ne visiems žmonėms. Alerginės reakcijos Galima alerginė reakcija į Colobreathe (paprastai sunkios alerginės reakcijos gali sukelti bėrimus, veido, liežuvio ir kaklo tinimą, negalėjimą kvėpuoti dėl kvėpavimo takų susiaurėjimo ir sąmonės netekimą). Jeigu Jums (ar Jūsų vaikui) atsirado alerginės reakcijos požymių, kreipkitės skubios medicininės pagalbos. Kitas galimas šalutinis poveikis Po Colobreathe inhaliacijos Jums (ar Jūsų vaikui) burnoje gali atsirasti nemalonus skonis. Labai dažnas: gali paveikti daugiau kaip 1 iš 10 žmonių. Apsunkintas kvėpavimas. Kosulys, gerklės dirginimas. Užkimimas arba silpnas balsas ar net balso praradimas. Nemalonus skonis. Dažnas: gali paveikti mažiau kaip 1 iš 10 žmonių. Galvos skausmas. Skambėjimas ar zvimbimas ausyse, pusiausvyros sutrikimas. Atsikosėjimas krauju, švokštimas, diskomfortas krūtinėje, astma, produktyvus kosulys (kosulys atkosint skreplių), plaučių infekcija, karkalai plaučiuose (gydytojas juos gali girdėti klausydamas Jūsų plaučius stetoskopu). Vėmimas, pykinimas. Plaučių funkcijos pokyčiai (nustatoma tyrimu). Sąnarių skausmas. Energijos stoka, nuovargis. Temperatūros pakilimas. Nedažnas: gali paveikti mažiau kaip 1 iš 100 žmonių. Alerginės (padidėjusio jautrumo) reakcijos, kurių požymiai gali būti bėrimas ar niežėjimas. Svorio svyravimai, sumažėjęs apetitas. Nerimas. Traukuliai. Mieguistumas. Ausų užgulimas. 26

27 Krūtinės skausmas. Dusulys. Kraujavimas iš nosies, kataras (gleivės nosyje, dėl ko ji gali užsikimšti), tirštų žalių skreplių atkosėjimas, gerklės ir ančių skausmas. Neįprasti garsai krūtinėje (gydytojas tai girdėtų klausydamas Jūsų plaučius stetoskopu). Dujos žarnyne, viduriavimas. Seilėtekis. Dantų skausmas. Baltymas šlapime (nustatoma tyrimu). Troškulys. Aukščiau minėtieji nepageidaujami poveikiai stebėti visų amžiaus grupių žmonėms panašiu dažniu. Pranešimas apie šalutinį poveikį Jeigu pasireiškė šalutinis poveikis, įskaitant šiame lapelyje nenurodytą, pasakykite gydytojui arba vaistininkui. Apie šalutinį poveikį taip pat galite pranešti tiesiogiai naudodamiesi V priede nurodyta nacionaline pranešimo sistema. Pranešdami apie šalutinį poveikį galite mums padėti gauti daugiau informacijos apie šio vaisto saugumą. 5. Kaip laikyti Colobreathe Šį vaistą laikykite vaikams nepastebimoje ir nepasiekiamoje vietoje. Ant dėžutės ir lizdinės pakuotės po Tinka iki/exp nurodytam tinkamumo laikui pasibaigus, šio vaisto vartoti negalima. Vaistas tinkamas vartoti iki paskutinės nurodyto mėnesio dienos. Colobreathe laikyti ne aukštesnėje kaip 25 o C temperatūroje. Laikyti gamintojo pakuotėje iki pat pavartojimo, kad vaistas būtų apsaugotas nuo drėgmės. Jeigu Jūs nuplėšėte (ar Jūsų vaikas nuplėšė) foliją ir matomos kapsulės, šias kapsules išmeskite. Baigę pakuotę, Turbospin inhaliatorių išmeskite. Vaistų negalima išmesti į kanalizaciją arba su buitinėmis atliekomis. Kaip išmesti nereikalingus vaistus, klauskite vaistininko. Šios priemonės padės apsaugoti aplinką. 6. Pakuotės turinys ir kita informacija Colobreathe sudėtis Veiklioji medžiaga yra kolistimetato natrio druska. Kiekvienoje kapsulėje yra TV (apytiksliai 125 mg) kolistimetato natrio druskos Pagalbinės medžiagos yra: Kapsulės apvalkalas Želatina Polietilenglikolis Natrio laurilsulfatas Išgrynintas vanduo Colobreathe išvaizda ir kiekis pakuotėje Colobreathe įkvepiamieji milteliai (kietosios kapsulės) (įkvepiamieji milteliai) tiekiami mažose, permatomose želatinos kitosiose kapsulėse, kuriose yra smulkūs balti milteliai. 27

28 Turbospin yra įkvėpimo srove valdomas sausų miltelių inhaliatorius, pagamintas iš polipropileno ir nerūdijančio plieno. Kapsulės supakuotos lizdinėse plokštelėse, tiekiamose dėžutėse, kuriose yra: 56 kietosios kapsulės vienas Turbospin miltelių inhaliatorius ir, kurių pakanka 4 savaitėms. 8 kietosios kapsulės vienas Turbospin miltelių inhaliatorius ir, kurių pakanka 4 dienoms. Gali būti tiekiamos ne visų dydžių pakuotės. Registruotojas Teva B.V. Swensweg GA Haarlem Nyderlandai Gamintojas Penn Pharmaceutical Services Limited Tafarnaubach Industrial Estate Tredegar Gwent NP22 3AA Jungtinė Karalystė Teva Pharmaceuticals Europe BV Swensweg GA Haarlem Nyderlandai 28

29 Jeigu apie šį vaistą norite sužinoti daugiau, kreipkitės į vietinį registruotojo atstovą: België/Belgique/Belgien Teva Pharma Belgium N.V./S.A. /AG Tel/Tél: България Актавис ЕАД Teл: Česká republika Teva Pharmaceuticals CR, s.r.o. Tel: Danmark Teva Denmark A/S Tlf: Deutschland TEVA GmbH Tel: Eesti UAB "Sicor Biotech" Eesti filiaal Tel: Ελλάδα Specifar ABEE Τηλ: España Teva Pharma, S.L.U. Tél: France Teva Santé Tél: Hrvatska Pliva Hrvatska d.o.o Tel: Ireland Teva Pharmaceuticals Ireland Tel: Ísland Actavis Group PTC ehf. Sími: Italia Teva Italia S.r.l Tel: Lietuva UAB Sicor Biotech Tel: Luxembourg/Luxemburg Teva Pharma Belgium S.A. /AG Tel/Tél: Magyarország Teva Gyógyszergyár Zrt. Tel: Malta Actavis Ltd. Tel: Nederland Teva Nederland B.V. Tel: Norge Teva Norway AS Tlf: Österreich ratiopharm Arzneimittel Vertriebs-GmbH Tel: Polska Teva Pharmaceuticals Polska Sp. z o.o. Tel: Portugal Teva Pharma Produtos Farmacêuticos, Lda. Tel: România Teva Pharmaceuticals S.R.L. Tel: Slovenija Pliva Ljubljana d.o.o. Tel: Slovenská republika TEVA Pharmaceuticals Slovakia s.r.o Tel: Suomi/Finland Teva Finland Puh/Tel:

30 Κύπρος Specifar ABEE Τηλ: Latvija UAB "Sicor Biotech" filiāle Latvijā Tel: Sverige Teva Sweden AB Tel: United Kingdom Teva UK Limited Tel: Šis pakuotės lapelis paskutinį kartą peržiūrėtas Išsami informacija apie šį vaistą pateikiama Europos vaistų agentūros tinklalapyje ema.europa.eu. Joje taip pat rasite nuorodas į kitus tinklalapius apie retas ligas ir jų gydymą. 30

Senebactum PIL_Kaunas

Senebactum PIL_Kaunas Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Senebactum 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą, nes jame pateikiama Jums svarbi

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS STOMORGYL 20, tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje tabletėje yra: veikliųjų medžiagų: spiramicino metronidazolo 1 500 000 TV,

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KO VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS CANIGEN DHPPi/L liofilizatas ir suspensija injekcinei suspensijai ruošti šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 1 ml dozėje yra:

Detaliau

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

Microsoft Word - Document1

Microsoft Word - Document1 PAKUOTĖS LAPELIS: INFORMACIJA VARTOTOJUI Betadine 100 mg/ml odos tirpalas Joduotas povidonas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, nes jame pateikiama Jums svarbi informacija. Betadine galima įsigyti

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS ERGOGEN COMPLEX, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 100 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: L-histidino L-arginino 400

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS FLORKEM 300 mg/ml injekcinis tirpalas galvijams ir kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekviename ml yra: veikliosios medžiagos:

Detaliau

[Version 7, 08/ 2005]

[Version 7, 08/ 2005] VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS QUADRICAT, gyva liofilizuota ir inaktyvuota skysta vakcina 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje liofilizuotos vakcinos dozėje yra: gyvų

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1

I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Salofalk 4 g/60 ml tiesiosios žarnos suspensija 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename buteliuke (60 ml suspensijos)

Detaliau

Slide 1

Slide 1 RACIONALUS VAISTŲ VARTOJIMAS Med. Dr. Romualdas Basevičius INDIVIDUALIOS LIGONIO SĄLYGOS: VIDINĖS: Amžius Lytis Gretutiniai susirgimai IŠORINĖS: Vaistų dozės Vaistų skaičius Vartojimo laikas Darbo ir mitybos

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaity Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Berocca Plus šnypščiosios tabletės B grupės vitaminai, C vitaminas, kalcis, magnis, cinkas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti šį vaistą,

Detaliau

Microsoft Word - Biseptyl

Microsoft Word - Biseptyl VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS 2. KOKYBINö IR KIEKYBINö SUDöTIS 1 ml tirpalo yra: veikliųjų medžiagų: spektinomicino (sulfato) linkomicino (hidrochlorido) pagalbinių medžiagų:

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR K

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR K VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Folligon 1 000 TV, liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 liofilizato buteliuke yra: veikliosios

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vien

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vien VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Benestermycin, intramaminė suspensija galvijams 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename švirkšte (5 ml) yra: veikliųjų medžiagų: penetamato

Detaliau

Januvia, INN-sitagliptin

Januvia, INN-sitagliptin I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Januvia 25 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra sitagliptino fosfato

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

RIXUBIS, nonacog gamma

RIXUBIS, nonacog gamma I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

PREVICOX - FIROCOXIB

PREVICOX - FIROCOXIB I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Previcox 57 mg kramtomosios tabletės šunims Previcox 227 mg kramtomosios tabletės šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Marbodex, ausų lašai, suspensija šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: ve

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Marbodex, ausų lašai, suspensija šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: ve VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Marbodex, ausų lašai, suspensija šunims 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliųjų medžiagų: marbofloksacino klotrimazolo deksametazono

Detaliau

Microsoft Word - Porcilis PRRS

Microsoft Word - Porcilis PRRS I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Porcilis PRRS liofilizatas ir skiediklis injekcinei suspensijai kiaulėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 2 ml (švirkšti

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea

Helicobacter Test INFAI, C13-Urea I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Helicobacter Test INFAI 75 mg milteliai geriamajam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename plačiakakliame inde

Detaliau

Mirvaso, INN-brimonidine

Mirvaso, INN-brimonidine I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Mirvaso 3 mg/g gelis 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename grame gelio yra 3,3 mg brimonidino, atitinkančio 5 mg brimonidino

Detaliau

Hemlibra, INN-emicizumab

Hemlibra, INN-emicizumab I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

Raloxifene Teva, INN-raloxifene hydrochloride

Raloxifene Teva, INN-raloxifene hydrochloride I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Raloxifene Teva 60 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje plėvele dengtoje tabletėje

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR

HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪR HIGIENOS INSTITUTAS HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ VALDYMO SVEIKATOS PRIEŽIŪROS ĮSTAIGOSE 2007 2011 M. PROGRAMA HOSPITALINIŲ INFEKCIJŲ EPIDEMIOLOGINĖ PRIEŽIŪRA REANIMACIJOS - INTENSYVIOS TERAPIJOS SKYRIUOSE 2008

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454

Valproate - Art 31 referral - EMEA/H-A31/1454 II priedas Mokslinės išvados 43 Mokslinės išvados 2017 m. kovo 8 d. Prancūzija pradėjo Direktyvos 2001/83/EB 31 straipsnyje numatytą procedūrą ir paprašė Farmakologinio budrumo rizikos valdymo komiteto

Detaliau

[Version 7

[Version 7 VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS POULVAC MAREK CVI, šaldyta suspensija (skirta naudoti su Poulvac Marek Diluent skiedikliu) 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Vienoje 0,2

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PA

VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PA VALSTYBINĖS MAISTO IR VETERINARIJOS TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VETERINARINIŲ VAISTŲ REGISTRAVIMO, PERREGISTRAVIMO, INFORMACIJOS PAKEITIMO IR PAPILDYMO 2014 m. kovo 10 d. Nr. B1-180 Vilnius Įgyvendindamas

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

Profender, INN-emodepside/praziquantel

Profender, INN-emodepside/praziquantel I PRIEDAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1 [Vienos dozės pipetės] 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Profender 30 mg/7,5 mg užlašinamasis tirpalas mažoms katėms Profender 60 mg/15 mg užlašinamasis tirpalas

Detaliau

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf

\\fs\msdgen$\archives\sds_eu\lithuani\ pdf SAUGOS DUOMENŲ LAPAS 1 SKIRSNIS. Medžiagos arba mišinio ir bendrovės arba įmonės identifikavimas 1.1. Produkto identifikatorius Mišinio prekinis pavadinimas arba įvardijimas Bike Wash Gaminio kodas 99560

Detaliau

CE Version

CE Version NAUDOJIMO INSTRUKCIJA NELFICON A VIENADIENIAI MINKŠTIEJI KONTAKTINIAI LĘŠIAI NAUDOJIMO INSTRUKCIJA: ŠIAME INFORMACINIAME LAPELYJE YRA SVARBIOS SU PRODUKTO NAUDOJIMU IR SAUGUMU SUSIJUSIOS INFORMACIJOS.

Detaliau

Mirvaso, INN-brimonidine

Mirvaso, INN-brimonidine I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Mirvaso 3 mg/g gelis 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename grame gelio yra 3,3 mg brimonidino, atitinkančio 5 mg brimonidino

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero

Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenero Meningokokinė infekcija klinika, diagnostika (Epideminis cerebrospinalinis meningitas) Doc. E. Broslavskis VU Infekcinių, krūtinės ligų, dermatovenerologijos ir alergologijos klinika 2012 gegužės 9 d.,

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

AlendronateHexal Referral Background Information

AlendronateHexal Referral Background Information I PRIEDAS VAISTŲ PAVADINIMŲ, VAISTŲ FORMŲ, STIPRUMO, VARTOJIMO BŪDŲ, PAREIŠKĖJŲ, REGISTRAVIMO LIUDIJIMŲ TURĖTOJŲ VALSTYBĖSE NARĖSE SĄRAŠAS 1 Valstybė narė Registravimo liudijimo turėtojas Pareiškėjas Sugalvotas

Detaliau

Avandia, INN-rosiglitazone

Avandia, INN-rosiglitazone I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVANDIA 2 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra roziglitazono maleato

Detaliau

Rotarix, INN-Rotavirus vaccine, live

Rotarix, INN-Rotavirus vaccine, live I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Rotarix milteliai ir tirpiklis geriamajai suspensijai Vakcina nuo rotaviruso (gyvoji) 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

1.1. Pakeičiu 113 grupę ir ją išdėstau taip: 113 Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo N03AG Ac

1.1. Pakeičiu 113 grupę ir ją išdėstau taip: 113 Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g geriamieji, kieti, pailginto atpalaidavimo N03AG Ac 1.1. Pakeičiu 113 grupę ir ją išdėstau taip: 113 Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g geriamieji, kieti, N03AG01 113 Acidum valproicum (Natrium valproatum) 10 g geriamieji, kieti, 113 Acidum valproicum

Detaliau

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2

SANTE/11059/2016-EN Rev. 2 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. rugpjūčio 17 d. (OR. en) 11651/17 AGRILEG 150 DENLEG 63 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos gavimo data: 2017 m. rugpjūčio 24 d. kam: Komisijos dok.

Detaliau

Hreferralspccleanen

Hreferralspccleanen I priedas Vaistų pavadinimų, vaistų formų, stiprumo, vartojimo būdų, registravimo liudijimų turėtojų valstybėse narėse sąrašas 1 Valstybė narė ES/EEE Registravimo liudijimo turėtojas Sugalvotas pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Dip-io YB MAX Produkto tipas (-ai): PT 03 - Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo numeris: EU-0018397-0000 R4BP 3 sprendimo nuorodos

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Mirzaten 15 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirzaten 30 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirzaten

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Mirzaten 15 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirzaten 30 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirzaten Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Mirzaten 15 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirzaten 30 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirzaten 45 mg burnoje disperguojamosios tabletės Mirtazapinas

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc.

KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. KODĖL SVARBU VARTOTI VITAMINĄ D? Vitamino D trūkumas yra plačiai paplitęs reiškinys. Teigiama, kad žiemą šio vitamino nepakanka daugiau kaip 80 proc. mūsų planetos gyventojų. Lietuva ne išimtis saulėtų

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė Intro Seniai žinoma, kad žmogaus imuninė sistema turi vidinį antinavikinį veikimo mechanizmą, o pagrindinis navikų progresijos mechanizmas yra galimybė

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE

Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE Elektroninio dokumento nuorašas VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS LIGONIŲ KASOS PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS DIREKTORIAUS 2010

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal Europos Parlamento ir Tarybos Reglamento (EB) REACH II priedo 31 straipsnį Variantas: 3.0 Peržiūrėjimo data DOW 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS/PREPARATO IR BENDROVĖS PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning Europe S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: Masodine 1:3 Produkto tipas (ai): PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena PT 03 Veterinarinė higiena Autorizacijos liudijimo

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Xarelto, INN-rivaroxaban

Xarelto, INN-rivaroxaban I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

Avonex, INN-Interferon Beta-1a

Avonex, INN-Interferon Beta-1a I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVONEX 30 mikrogramų milteliai ir tirpiklis injekciniam tirpalui 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Viename BIO-SET flakone

Detaliau

k

k KLINIKINIO KODAVIMO BIULETENIS 2016 m. balandis, Nr. 14. Šiame biuletenyje toliau aprašomi stacionare teikiamų aktyviojo gydymo ir transplantacijos paslaugų klinikinio kodavimo kokybės stebėsenos rodikliai.

Detaliau

Posaconazole SP - EMEA/H/C/611/II/011

Posaconazole SP - EMEA/H/C/611/II/011 I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Posaconazole SP 40 mg/ml geriamoji suspensija 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekviename geriamosios suspensijos ml

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Hodžkino limfomos (HD) Klasifikatoriai Hodžkino limfomų klasifikatorius Nodulinė dominuojančių limfocitų Hodgkin limfoma WHO: 96593, TLK-10: C81.0 Klasikinė Hodgkin limfoma WHO: 96503, TLK-10: C81.9 Nodulinės

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: BROS Dribsniai nuo pelių ir žiurkių Produkto tipas (-ai): Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-12300(A-14VAP562073-18-57)

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2.

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2. VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Prednisolonacetat 1 %, injekcinė suspensija galvijams, arkliams, šunims ir katėms 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml suspensijos yra:

Detaliau

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė

NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazė NAUJOVĖ Celiuliazė Beta gliukozidazė Individuali produkto koncepcija mažesniam klampumui ir geresniam substrato panaudojimui pasiekti Kitos gliukanazės Ksilanazės Beta-ksilozidazė Arabinofuranozidazė Beta-galaktozidazė

Detaliau

I PRIEDAS

I PRIEDAS I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Synflorix injekcinė suspensija užpildytame švirkšte Pneumokokinė polisacharidinė konjuguota vakcina (adsorbuota) 2. KOKYBINĖ

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po alokklt RP

Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po alokklt RP Ibrutinibo efektyvumas ir saugumas po alokklt 2017.01.11 RP LLL pacientų, recidyvavusių po alo KKLT, prognozė 52 LLL pacientai; 2 metų OS 67%; 5 metų OS 38%. ORR visiems pacientams po pirmo gydymo 45%

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau