ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8"

Transkriptas

1 Ekonomikos biuletenis 2017 / 8

2 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 1 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 11 3 Ekonominis aktyvumas 16 4 Kainos ir sąnaudos 21 5 Pinigai ir kreditas 26 6 Fiskalinė raida 33 Intarpai 35 1 Kas lemia metalų kainas? 35 2 Likvidumo sąlygos ir pinigų politikos operacijos nuo 2017 m. liepos 26 d. iki spalio 31 d Naujausių tyrimais pagrįstų rodiklių gerėjimas: ką jis sako apie realiojo BVP augimo gylį ir plotį? 43 4 Ką iš ECB profesionalių prognozuotojų apklausų galima sužinoti apie numanomą euro zonos darbo rinkos kaitą? m. biudžeto planų projektų peržiūros vertinimas 51 Straipsniai* Naftos rinka iškilus skalūnų naftos svarbai Pasaulinių vertės grandinių įtaka atliekant euro zonos makroekonominę analizę Statistika S1 *Žr. ECB interneto svetainėje. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Apžvalga 1

3 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Apžvalga 2017 m. gruodžio 14 d. posėdyje pinigų politikos klausimais Valdančioji taryba priėjo išvadą, kad vis dar reikalingas aukštas skatinamosios pinigų politikos lygis tam, kad infliacija būtų tvariai sugrąžinta į mažesnį kaip 2 %, bet jam artimą lygį. Nuo spalio pabaigoje vykusio posėdžio pinigų politikos klausimais gauta informacija, įskaitant naująsias Eurosistemos ekspertų prognozes, rodo spartų ekonomikos augimą ir itin pagerėjusią augimo perspektyvą. Valdančiosios tarybos vertinimu, stiprus ciklinis impulsas ir gerokai sumažėjęs ekonomikos sąstingis suteikia pagrindo užtikrinčiau tikėtis, kad infliacija vėl pasieks norimą lygį. Kita vertus, vidaus kainų spaudimas apskritai tebėra nedidelis ir dar nėra įtikinamų jo stabilaus didėjimo ženklų. Todėl Valdančioji taryba priėjo prie išvados, jog tam, kad spaudimas grynajai infliacijai toliau didėtų ir vidutiniu laikotarpiu norima linkme stumtelėtų bendrąją infliaciją, vis dar būtinas aukštas skatinimo pinigų politikos priemonėmis lygis. Toks skatinimas teikiamas papildomu grynojo turto pirkimu, dėl kurio Valdančioji taryba priėmė sprendimą spalio mėn. posėdyje pinigų politikos klausimais, dideliu įsigyto turto kiekiu ir numatytu jo reinvestavimu, taip pat ir ateities gairėmis dėl palūkanų normų. Ekonominės ir pinigų aplinkos vertinimas laikotarpiu, kai vyko 2017 m. gruodžio 14 d. Valdančiosios tarybos posėdis Valdančiosios tarybos ekonominės aplinkos vertinimas parodė, kad euro zonos ekonomikos augimas tebėra tvirtas ir apima daugelį šalių bei sektorių. Realiojo BVP augimą skatina didėjantis asmeninis vartojimas bei investicijos ir eksportas, kuriam teigimą poveikį daro vis labiau atsigaunanti pasaulio ekonomika. Naujausi duomenys ir apklausų rezultatai patvirtina, kad ekonomika auga sparčiai. Pasaulio ekonomika toliau stabiliai auga, o pastebimas pasaulio ekonomikos atsigavimas tarp šalių yra tolygus.. Euro zonoje finansavimo sąlygos ir toliau buvo labai palankios. Rugsėjo 7 d. euro zonos vyriausybių obligacijų pajamingumas šiek tiek sumažėjo. Įmonių obligacijų pajamingumo skirtumai taip pat sumenko, o ne finansų bendrovių akcijų kainos euro zonoje pakilo. Bendrovių obligacijų ir akcijų kainos vertinimas tebebuvo grindžiamas palankesnėmis ekonomikos perspektyvomis. Pastaraisiais mėnesiais euro kursas užsienio valiutos rinkose iš esmės nepakito. Vertinant ateities perspektyvas, pasakytina, kad 2017 m. gruodžio mėn. Eurosistemos ekspertų makroekonominėse prognozėse euro zonai numatoma, kad metinis realusis BVP 2017 m. padidės 2,4 %, 2018 m. 2,3 %, 2019 m. 1,9 %, o 2020 m. 1,7 %. Palyginti su 2017 m. rugsėjo mėn. ECB ekspertų makroekonominėmis prognozėmis, BVP augimo prognozė gerokai padidinta. Tikimasi, kad tebesitęsiantį ekonomikos augimą euro zonoje toliau skatins ECB ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Apžvalga 2

4 pinigų politikos priemonės. Be to, privačiųjų išlaidų ir vartojimo augimą skatino mažesni įsiskolinimo mažinimo poreikiai ir pagerėjusi padėtis darbo rinkoje. Didėjantis įmonių pelningumas ir labai palankios finansavimo sąlygos tebeskatina verslo investicijų atsigavimą, o tebesitęsiantis pasaulio ekonomikos augimas daro teigiamą poveikį eksportui euro zonoje. Pagal išankstinį Eurostato įvertį, lapkričio mėn. metinė infliacija pagal SVKI euro zonoje buvo 1,5 % (spalio mėn. 1,4 %). Iš dalies dėl specifinių veiksnių pastaruoju metu grynosios infliacijos rodikliai šiek tiek sumažėjo. Kalbant apie ateitį, pasakytina, kad, remiantis dabartinėmis ateities naftos sandorių kainomis, galima teigti, jog bendrosios infliacijos metinis augimo tempas ateinančiais mėnesiais greičiausiai sulėtės daugiausia dėl energijos kainas veikiančių bazės efektų, o vėliau ims spartėti. Numatoma, kad palaikoma ECB pinigų politikos priemonių, tebesitęsiančio ekonomikos augimo, atitinkamai mažėjančio sąstingio ir kylančio darbo užmokesčio, vidutiniu laikotarpiu grynoji infliacija euro zonoje ir toliau pamažu didės. Tokį vertinimą iš esmės patvirtina ir 2017 m. gruodžio mėn. Eurosistemos ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai. Jose numatoma, kad 2017 m. metinė infliacija pagal SVKI bus 1,5 %, 2018 m. 1,4 %, 2019 m. 1,5 %, o 2020 m. 1,7 %. Bendrosios infliacijos pagal SVKI prognozė, palyginti su 2017 m. rugsėjo mėn. ECB ekspertų makroekonominėmis prognozėmis, buvo padidinta, daugiausia dėl didesnių naftos ir maisto produktų kainų. Naujausiose ekspertų prognozėse numatoma, kad prognozių laikotarpiu euro zonos biudžeto deficitas turėtų dar labiau sumažėti tai daugiausia lems gerėjančios ciklo sąlygos ir mažėjantys palūkanų mokėjimai. Prognozuojama, kad euro zonos bendra fiskalinė padėtis iš esmės bus neutrali. Vis dar didelis euro zonos valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis turėtų toliau mažėti. Papildant ekonominės aplinkos vertinimą, pasakytina, kad iš pinigų analizės matyti, jog 2017 m. spalio mėn. ir trečiąjį ketvirtį pinigų kiekis vis dar stabiliai augo. Kaip ir nuo 2015 m. vidurio, spalio mėn. plačiųjų pinigų kiekis toliau nuosaikiai didėjo jo augimo tempas buvo 5 %. Tebegerėjo ir paskolų privačiajam sektoriui augimo rodikliai. Vertinama, kad metinis euro zonos ne finansų bendrovių viso finansavimo skolintomis lėšomis srautas 2017 m. trečiąjį ketvirtį didėjo tai susiję su aktyvesne bankų paskolų raida ir spartėjančiu skolos vertybinių popierių leidimu. Pinigų politikos sprendimai Remdamasi reguliaria ekonomine ir pinigų analize, Valdančioji taryba patvirtino, kad reikia ir toliau palaikyti aukštą skatinamosios pinigų politikos lygį tam, kad infliacija tvariai grįžtų į mažesnį kaip 2 %, bet jam artimą lygį. Valdančioji taryba nusprendė pagrindinių ECB palūkanų normų nekeisti ir tebemano, kad jos nesikeis dar gana ilgą laiką ir net gerokai ilgiau, negu kol bus vykdomi grynojo turto pirkimai. Kalbėdama apie nestandartines pinigų politikos priemones, Valdančioji taryba patvirtino savo siekį nuo 2018 m. sausio mėn. tęsti grynojo turto pirkimus pagal turto pirkimo programą (TPP) už 30 mlrd. eurų per mėnesį sumą iki ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Apžvalga 3

5 2018 m. rugsėjo pabaigos arba ilgiau, jei bus būtina, tačiau bet kokiu atveju tol, kol įsitikins, kad infliacijos raida vėl yra tvari ir atitinka siekį. Valdančioji taryba dar kartą patvirtino, kad ypač tuo atveju, jeigu perspektyva taptų mažiau palanki arba jeigu finansinės sąlygos taptų nesuderinamos su tolesne pažanga grįžtant prie tvarios infliacijos raidos, ji bus pasirengusi padidinti TPP apimtį ir (arba) trukmę. Be to, Valdančioji taryba dar kartą pabrėžė, kad lėšas, gautas iš pagal TPP įsigytų vertybinių popierių išpirkimo, suėjus jų terminui, Eurosistema reinvestuos ilgą laiką po to, kai pasibaigs grynojo turto pirkimai, ir bet kokiu atveju tol, kol bus reikalinga. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Apžvalga 4

6 1 Išorės aplinka Pasaulio ekonomika toliau stabiliai auga, vis labiau pastebimas tolygus jos atsigavimas. Kalbant apie išsivysčiusios ekonomikos šalių perspektyvą, numatoma sparti plėtra, kuri, įsivyraujant ekonominiam pakilimui, prognozuojamu laikotarpiu turėtų lėtėti. Besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių perspektyvą palaiko didėjantis žaliavas eksportuojančių šalių aktyvumas. Iš pasaulinės prekybos rodiklių matyti, kad prekyba trečiąjį ketvirtį atsigavo. Kalbant apie ateitį, pažymėtina, jog tikimasi, kad pasaulinė infliacija po truputį didės, pasauliniu mastu mažėjant nepanaudotiems pajėgumams. Pasaulio ekonomikos aktyvumas ir prekyba Tvarus pasaulio ekonomikos augimo tempas apima vis daugiau šalių ir sektorių, tai pasakytina ir apie antrąjį pusmetį. Pastebima tolygaus atsigavimo pasaulyje ženklų, nuo 2016 m. antrojo pusmečio daugėjant šalių, kurių ekonominis aktyvumas didėja sparčiau už vidutinį aktyvumą pastaraisiais metais. Tarp išsivysčiusios ekonomikos šalių trečiąjį ketvirtį stabiliai didėjo JAV ekonominis aktyvumas, nepaisant praūžusių uraganų poveikio. Japonijos realusis BVP taip pat toliau sparčiai augo, o Jungtinėje Karalystėje ekonominis aktyvumas buvo palyginti menkas, iš dalies dėl neigiamos kritusio svaro sterlingo kurso įtakos realiosioms namų ūkių pajamoms ir vartojimui, kuri buvo didesnė už išaugusį konkurencingumą ir teigiamą spartėjančio euro zonos augimo poveikį. Besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių aktyvumą palaikė Indija ir Kinija, taip pat po gilių nuosmukių atsigaunančios Brazilija ir Rusija, nors pastarosios augimas trumpuoju laikotarpiu, manoma, turėtų būti mažiau dinamiškas. Iš apklausų rodiklių ir apklausų dėl nuotaikų matyti, kad artimiausiu laikotarpiu pasaulinis augimas bus tvarus. Pasaulinio sudėtinio produkcijos pirkimo vadybininkų indekso (PVI), neįskaitant euro zonos, lygis trečiąjį ketvirtį buvo panašus į dviem ankstesniais ketvirčiais fiksuotą lygį, buvo artimas ilgalaikiams vidurkiams ir rodė, kad pasaulinis aktyvumas toliau stabiliai didėja (žr. 1 pav.). Pastaruosius keletą mėnesių gerėjo ir apklausų dėl nuotaikų rodikliai. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Išorės aplinka 5

7 1 pav. Pasaulinis sudėtinis produkcijos PVI (pasiskirstymo indeksas) 60 pasaulinis, neįskaitant euro zonos pasaulinis, neįskaitant euro zonos, ilgalaikis vidurkis išsivysčiusios ekonomikos šalys, neįskaitant euro zonos BRE šalys Šaltiniai: Haver Analytics ir ECB ekspertų skaičiavimai. Pastabos: paskutiniai duomenys 2017 m. lapkričio mėn. Ilgalaikis vidurkis apima laikotarpį nuo 1999 m. sausio mėn. iki 2017 m. lapkričio mėn. Matyti tam tikrų pinigų politikos skirtumų, bet pasaulinės finansavimo sąlygos apskritai tebėra palankios. Rinkų vertinimu, JAV ir toliau labai iš lėto griežtins savo pinigų politiką. Federalinis atvirosios rinkos komitetas (FARK) rugsėjo mėn. posėdyje pinigų politikos palūkanų normos nepakeitė, bet nusprendė pradėti mažinti JAV federalinio rezervo sistemos balansą. Gruodžio mėn., kaip rinkos ir tikėjosi, palūkanų norma pakilo. Jungtinėje Karalystėje infliacijai pakilus aukščiau tikslinio lygio ir dėl pastaruoju metu kritusio svaro sterlingų kurso nuolat kylant kainų spaudimui toliau tvirtėjo lūkesčiai, kad Jungtinė Karalystė griežtins savo pinigų politiką, tai patvirtino padidinta oficiali pinigų politikos palūkanų norma. Japonijoje Japonijos bankas toliau taikė skatinamąją pinigų politiką. Kinijoje Kinijos Liaudies Respublikos bankas, stengdamasis sumažinti finansų sistemos svertą, leido nuo metų pradžios finansinėms sąlygoms griežtėti, padidindamas atvirosios rinkos operacijų palūkanų normas ir leisdamas didėti tarpbankinėms palūkanų normoms. Kitos besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys (BRE šalys), įskaitant Indiją ir kai kurias žaliavas eksportuojančias šalis, sumažino pinigų politikos palūkanų normas atslūgus infliaciniam spaudimui ir sutvirtėjus valiutų kursams. Išsivysčiusios ekonomikos šalių finansų rinkos nuotaikos apskritai tebėra geros, akcijų rinkos auga ir toliau mažėja jų kintamumas. Kai kuriose pagrindinėse BRE šalyse sumažėjo palūkanų normos, dėl to šiek tiek sušvelnėjo finansinės sąlygos ir smarkiai išaugo kapitalo įplaukos. Kalbant apie ateitį, pasakytina, kad pasaulio ekonomikos aktyvumas ir toliau turėtų būti iš esmės stabilus, nors atskirų šalių ir regionų raida ir bus pastebimai skirtinga. Išsivysčiusioms ekonomikoms prognozuojamas spartus augimas, kuris prognozių laikotarpiu lėtės, galutinai atsigavus išsivysčiusių šalių, ypač JAV ir Japonijos, ekonomikoms ir nuosekliai mažėjant gamybos apimties atotrūkiui, o Jungtinės Karalystės augimas, manoma, ir toliau bus vangus. BRE šalių perspektyvą palaiko žaliavas eksportuojančių šalių, ypač Brazilijos ir Rusijos, atsigavimas. Indijos ir Kinijos augimas toliau yra spartus, bet Kinijos ekonomikos augimas, atsižvelgiant į lėtėjantį potencialų jos augimą, manoma, lėtės. Apskritai šios ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Išorės aplinka 6

8 tendencijos iš esmės kompensuoja vienos kitas ir lemia stabilią pasaulio BVP augimo perspektyvą. Daugumos išsivysčiusios ekonomikos šalių ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių augimo potencialas pastaraisiais metais sumažėjo ir, manoma, stabilizuosis ties žemesniu lygiu už prieškrizinį. Išsivysčiusios ekonomikos šalyse kapitalo poveikis BVP yra sumažėjęs, nes kilus finansų krizei sumažėjo investicijos, o tai lėmė sumažėję lūkesčiai dėl paklausos perspektyvų, taip pat griežtesnės finansavimo sąlygos ir padidėjęs neapibrėžtumas. Investicijos sumažėjo ir besiformuojančios rinkos ekonomikos, ypač žaliavas eksportuojančiose, šalyse. Prastėjanti demografinė padėtis turėjo įtakos mažėjančiam augimo potencialui kai kuriose šalyse. JAV ekonomikos aktyvumas, manoma, turėtų ir toliau būti didelis dėl didelės vidaus paklausos. Atsigavimas tęsis dėl spartaus investicijų ir vartojimo augimo, nes įtemptos darbo rinkos sąlygos laipsniškai persiduoda spartesniam atlyginimų augimui, o palankios finansinės sąlygos didina gerovę. Be to, JAV perspektyvą palaiko didėjanti išorės paklausa ir pastaruoju metu kritęs JAV dolerio kursas. Nuo kitų metų tam tikrą stimulą turėtų suteikti mokesčių reforma ir atitinkamas fiskalinis paketas. Tačiau BVP augimas, prognozuojama, vidutiniu laikotarpiu turėtų laipsniškai lėtėti iki potencialaus. Jungtinės Karalystės realiojo BVP augimas turėtų ir toliau būti palyginti nedidelis dėl didelio šalies ateities neapibrėžtumo. Ekonominės veiklos lėtėjimas pastaruoju metu, kurį lemia asmeninis vartojimas namų ūkiams pradėjus justi kylančios infliacijos ir mažėjančio realiojo darbo užmokesčio augimo poveikį, per artimiausius ketvirčius, manoma, turėtų toliau didėti. Palyginti nedideli augimo lūkesčiai yra susiję su tebesitęsiančiu didelio neapibrėžtumo poveikiu ir po JK referendumo dėl narystės ES smarkiai kritusiu svaro sterlingų kursu. Tikimasi, kad Japonijos augimo tempas ir toliau bus spartus, jį palaikys vidaus ir išorės veiksniai. Nors mažėjanti fiskalinių paskatų parama augimą turėtų stabdyti, manoma, kad ekonominį aktyvumą turėtų palaikyti didėjanti užsienio paklausa, augančios asmeninės investicijos, susijusios su dideliais pelnais, bei didėjantis darbo jėgos ir pajėgumų trūkumas, taip pat palankios finansavimo sąlygos. Tačiau planuojamas PVM didinimas 2019 m. spalio mėn., manoma, turės neigiamo poveikio ekonominiam aktyvumui. Kinijos ekonomikos aktyvumas toliau sparčiai didėjo, palaikomas nemažėjančio vartojimo ir vis dar dinamiškos būsto rinkos. Artimiausioje ateityje, atsižvelgiant į politikos pereinamąjį laikotarpį, vyraus valdžios dėmesys stabiliam augimui, o prielaida dėl vidutinio laikotarpio yra ta, kad tęsiamos struktūrinės reformos bus nuosekliai įgyvendinamos ir tai lems tolygų ekonomikos lėtėjimą. Rytų ir Vidurio Europos valstybėse ekonominės veiklos aktyvumas artimiausiu laikotarpiu turėtų spartėti dėl atsigaunančių investicijų ir didelio asmeninio vartojimo. Vidaus paklausa ir toliau bus pagrindinis ekonominį augimą lemiantis veiksnys dėl gerėjančios padėties darbo rinkose ir didesnio ES lėšų įsisavinimo. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Išorės aplinka 7

9 Didžiosios žaliavas eksportuojančios šalys toliau atsigauna po gilių nuosmukių. Pagrindiniai Rusijos rodikliai rodo, kad trumpuoju laikotarpiu atsigavimas lėtės, bet vėliau augimas turėtų spartėti, palaikomas aukštesnių naftos kainų, stipresnio rublio ir mažėjančios infliacijos. Vidutiniu laikotarpiu augimas turėtų toliau būti nedidelis dėl fiskalinių problemų neigiamos įtakos verslo aplinkai ir investicijų į pagrindinį kapitalą bei struktūrinių reformų trūkumo, dėl kurių mažėja Rusijos pasiūlos pajėgumas. Brazilijoje, nors besikartojantis politinis neapibrėžtumas daro nuolatinę įtaką verslo investicijoms ir vartojimo išlaidoms, švelnėjančios finansinės sąlygos kartu su vis labiau skatinamąja pinigų politika bei gerėjančiomis prekybos sąlygomis palaikys ekonomiką vidutiniu laikotarpiu. Pasaulinės prekybos augimas antrąjį ketvirtį sulėtėjo, o artimiausio laikotarpio perspektyvos toliau yra teigiamos. Pasaulinio prekių importo augimas rodo, kad trečiąjį ketvirtį pasaulinė prekyba toliau buvo stabili (žr. 2 pav.). Prekių importo apimtis rugsėjo mėn. padidėjo 1,6 % (3 mėn., palyginti su ankstesniu 3 mėn. laikotarpiu), tai daugiausia lėmė smarkiai atsigavęs importo augimas BRE šalyse, ypač Azijos ir Lotynų Amerikos šalyse. Iš išsivysčiusios ekonomikos šalių rugsėjo mėn. duomenų, priešingai, matyti, kad JAV ir Japonijos duomenys buvo neigiami ir patvirtino, kad importas (prekių ir paslaugų) pagal paskelbtus nacionalinių sąskaitų duomenis sumažėjo. Pagrindiniai rodikliai, atrodo, patvirtina sparčią pasaulinės prekybos dinamiką, o pirkimo vadybininkų indekso (PVI) naujų eksporto užsakymų lygis ketvirtojo ketvirčio pradžioje tebebuvo aukštas. 2 pav. Pasaulinė prekyba prekėmis (skalė kairėje: 3 mėn. pokyčiai, procentais, palyginti su ankstesniu 3 mėn. laikotarpiu; skalė dešinėje: pasiskirstymo indeksas) pasaulinis prekių importas (skalė kairėje) vidutinė pasaulinė prekyba m. (skalė kairėje) pasaulinis, išskyrus euro zoną, apdirbamosios gamybos PVI (skalė dešinėje) pasaulinis naujų eksporto užsakymų PVI (skalė dešinėje) 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1, Šaltiniai: Markit, CPB ir ECB skaičiavimai. Pastaba: paskutiniai duomenys 2017 m. lapkričio mėn. (pasaulinis apdirbamosios gamybos PVI), 2017 m. spalio mėn. (pasaulinis naujų eksporto užsakymų PVI) ir 2017 m. rugsėjo mėn. (prekyba). Vertinant tolesnės ateities perspektyvas, prognozuojama, kad pasaulinė prekyba toliau didės. Remiantis gerais prekybos rodikliais ir apklausų duomenimis, taip pat ir besikartojančiais netikėtais, tačiau palankiais augančios prekybos rezultatais, galima teigti, kad pasaulinės prekybos cikliškumas yra stipresnis, nei prognozuota anksčiau, o tai yra susiję su gerėjančia cikline padėtimi ir atsigaunančiomis investicijomis. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Išorės aplinka 8

10 Apskritai prognozuojama, kad prognozių laikotarpiu augimas ir toliau bus iš esmės stabilus. Pagal 2017 m. gruodžio mėn. ECB ekspertų makroekonomines prognozes, pasaulio, neįskaitant euro zonos, realiojo BVP augimas didės nuo 3,7 % (2017 m.) iki 3,9 % (2018 m.), o 2020 m. pamažu grįš iki 3,7 %. Tokią raidą lemia prognozių laikotarpiu nuosekliai lėtėjantis augimas išsivysčiusios ekonomikos šalyse, kuriose ciklas yra brandesnis, kurį atsveria stipresnė BRE šalių, ypač Lotynų Amerikos, augimo dinamika. Euro zonos užsienio paklausa turėtų padidėti 5,5 % (2017 m.), 4,4 % (2018 m.), 3,8 % (2019 m.) ir 3,5 % (2020 m.). Palyginti su 2017 m. rugsėjo mėn. prognozėmis, pasaulinio BVP augimo prognozė m. padidinta tik nežymiai. Euro zonos užsienio paklausos augimas padidintas visam prognozių laikotarpiui, tai susiję su duomenų patikslinimu ir labiau teigiama vidutinio laikotarpio raida. Trumpuoju laikotarpiu pasaulinio aktyvumo rizikų balanso prognozė yra teigiama, tačiau vidutiniu laikotarpiu ekonomikos aktyvumo rizikų balansas išlieka neigiamas. Labiau, nei prognozuota, padidėjo tikimybė, kad pagerėjusios nuotaikos lems didesnį aktyvumo atsigavimą. Didesnės, nei prognozuota, fiskalinės paskatos, kurios šiuo metu aptariamos JAV kongrese, taip pat, nors ir nedaug, tačiau teigiamai prisideda prie JAV ir pasaulinio ekonomikos augimo rizikų balanso. Tačiau yra rizika, kad vidutiniu laikotarpiu augimas gali mažėti, pvz., padidėjęs protekcionizmas prekyboje, staigus pasaulinių finansinių sąlygų sugriežtinimas (dėl kurio gali ypač nukentėti pažeidžiamos BRE šalys), sutrikimai, siejami su Kinijos reformų ir liberalizavimo procesu, taip pat politinis ir geopolitinis neapibrėžtumas, įskaitant neapibrėžtumą dėl derybų dėl būsimų Jungtinės Karalystės santykių su Europos Sąjunga. Pasaulinė kainų raida Lėčiau kilus energijos kainoms, spalio mėn. truputį sumažėjo pasaulinė vartotojų kainų infliacija. Keletą pastarųjų mėnesių didėjusi, metinė vartotojų kainų infliacija EBPO šalyse, sustiprėjus energijos kainų įtakai, spalio mėn. sumažėjo iki 2,2 % (žr. 3 pav.). Tačiau metinė infliacija, neįskaitant maisto produktų ir energijos, EBPO šalyse pakilo iki 1,9 %, o prieš tai penkis mėnesius buvo stabili 1,8 %. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Išorės aplinka 9

11 3 pav. EBPO vartotojų kainų infliacija (pokyčiai, procentais, palyginti su atitinkamu ankstesnių metų laikotarpiu; kaitos veiksniai, procentiniais punktais) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0 energijos veiksnys maisto produktų veiksnys neįskaitant maisto produktų ir energijos veiksnio neįskaitant maisto produktų ir energijos visi veiksniai -1, Šaltinis: EBPO. Pastaba: paskutiniai duomenys 2017 m. spalio mėn. Pastarosiomis savaitėmis toliau kilo naftos kainos. Brent žalios naftos kaina pakilo nuo 50 JAV dolerių (rugpjūčio viduryje) iki daugiau kaip 64 JAV dolerių (pastaruoju metu) už barelį. Aukštesnes kainas lėmė geopolitinė įtampa Vidurio Rytų šalyse ir pastarojo meto įvykiai Venesueloje, kurie sutvirtino lūkesčius, kad bus pratęstas EBPO ir ne EBPO šalių susitarimas dėl pasiūlos mažinimo nuo 2018 m. kovo mėn. tai patvirtina faktinis jo pratęsimas nuo 2017 m. lapkričio mėn. iki 2018 m. pabaigos, taip pat didelė naftos paklausa. Naftos ateities sandorių kainos leidžia manyti, kad naftos kainų lygis kris iki žemesnio lygio nei dabartinis iki maždaug 61 JAV dolerio (2018 m.) ir 58 JAV dolerių (2019 m.) už barelį. Žaliavų kainos, neįskaitant energijos, per pastarąsias kelias savaites truputį nukrito, nors geležies rūdos biržos kainos pakilo. Metalo kainas lemiantys veiksniai išsamiau nagrinėjami 1 intarpe, išskaidant juos į poveikį paklausai ir pasiūlai. Kalbant apie ateitį, pažymėtina, kad tikimasi, jog pasaulinė infliacija po truputį didės. Nors, atsižvelgiant į dabartinę naftos kainų kreivę, tikimasi, kad naftos kainos prognozių laikotarpiu truputį mažės, nes jos rodo labai ribotą energijos kainų įtaką infliacijai, pasauliniu lygiu po truputį mažėjantys nepanaudoti pajėgumai, manoma, palaikys grynąją infliaciją. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Išorės aplinka 10

12 2 Finansų raida Po rugsėjo 7 d. vykusio Valdančiosios tarybos posėdžio pinigų politikos klausimais vyriausybės obligacijų pajamingumas euro zonoje truputį sumažėjo. Įmonių obligacijų pajamingumo skirtumai taip pat sumenko, o ne finansų bendrovių akcijų kainos euro zonoje pakilo sumažėjus numanomai geopolitinei rizikai. Bendrovių obligacijų ir akcijų vertinimas tebebuvo grindžiamas geromis ekonomikos perspektyvomis. Euro kursas užsienio valiutos rinkose iš esmės nepakito. Nuo rugsėjo pradžios šiek tiek sumažėjo euro zonos šalių vyriausybės ilgalaikių obligacijų pajamingumas. Nagrinėjamu laikotarpiu (nuo 2017 m. rugsėjo 7 d. iki gruodžio 13 d.) 10 m. Vokietijos vyriausybės obligacijų pajamingumas pakilo 2 baziniais punktais ir sudarė 0,32 % (žr. 4 pav.). Tačiau euro zonos šalių pagal BVP pakoreguotas 10 m. vyriausybės obligacijų pajamingumas dėl ypač smukusio vyriausybės obligacijų pajamingumo kai kuriose euro zonos šalyse sumažėjo 5 baziniais punktais ir sudarė 0,88 %. JAV ir Jungtinės Karalystės ilgalaikių vyriausybės obligacijų pajamingumas pakilo 30 ir 24 baziniais punktais atitinkamai iki 2,34 % ir 1,21 %. Apskritai euro zonos ilgalaikių palūkanų normų kaita nuo rugsėjo pradžios buvo nedidelė ir neatspindėjo jų padidėjimo už euro zonos ribų dėl rinkos lūkesčių dėl euro zonos pinigų politikos. Pajamingumo padidėjimą JAV iš dalies lėmė federalinio mokesčių kodekso reformos, o Jungtinėje Karalystėje būsimosios pinigų politikos naujas vertinimas. 4 pav. 10 m. vyriausybės obligacijų pajamingumas euro zonoje, JAV ir Jungtinėje Karalystėje (metinės palūkanų normos, procentais) 3,0 pagal BVP pakoreguotas euro zonos vidurkis Jungtinė Karalystė JAV Vokietija 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Šaltiniai: Bloomberg ir ECB. Pastabos: vertikali pilka linija žymi nagrinėjamo laikotarpio pradžią (2017 m. rugsėjo 7 d.). Paskutiniai duomenys 2017 m. gruodžio 13 d. Daugelyje euro zonos šalių sumažėjo vyriausybės obligacijų ir nerizikingų vienos nakties apsikeitimo sandorių indekso (OIS) skirtumai. Šis sumažėjimas buvo labai įvairus Vokietijoje jis sudarė 3 bazinius punktus, o Italijoje ir Portugalijoje atitinkamai 20 ir apie 100 bazinių punktų (žr. 5 pav.). Pastarosiose dviejose šalyse geresnis kai kurių svarbiausių reitingų agentūrų vyriausybės ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Finansų raida 11

13 patikimumo įvertinimas prisidėjo prie skirtumų sumažėjimo, o tai atitiko apskritai gerėjančią euro zonos makroekonominę aplinką. Be to, išskirtinis sumažėjimas Portugalijoje ir Italijoje iš esmės lėmė pagal BVP pakoreguotą 10 m. vyriausybės obligacijų pajamingumo euro zonoje sumažėjimą, kuris parodytas 4 pav. 5 pav. Euro zonos vyriausybės obligacijų ir vienos nakties apsikeitimo sandorių indekso pajamingumo skirtumas (metinės palūkanų normos, procentais) 4,0 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5 pagal BVP pakoreguotas euro zonos vidurkis Vokietija Ispanija Prancūzija Italija Portugalija -1, Šaltiniai: Thomson Reuters ir ECB skaičiavimai. Pastabos: skirtumas apskaičiuojamas iš vyriausybių obligacijų pajamingumo atimant vienos nakties apsikeitimo sandorių indekso normą. Vertikali pilka linija žymi nagrinėjamo laikotarpio pradžią (2017 m. rugsėjo 7 d.). Paskutiniai duomenys 2017 m. gruodžio 13 d. Vienos nakties skolinimo eurais palūkanų normų rodiklio (EONIA) išankstinių sandorių palūkanų normų kreivė iš esmės nepakito. Trumpo termino EONIA išankstinių sandorių palūkanų normų kreivė truputį pakilo į viršų, o ilgesnio termino pakrypo truputį žemyn (žr. 6 pav.). Tai, kad ji bus neigiama iki maždaug 2020 m. vidurio, neprieštarauja rinkos dalyvių apklausų, kuriose jie nurodė, jog mano, kad neigiamų EONIA palūkanų normų laikotarpis užsitęs, rezultatams. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Finansų raida 12

14 6 pav. EONIA išankstinių sandorių palūkanų normos (metinės palūkanų normos, procentais) 2, m. gruodžio 13 d m. rugsėjo 7 d. 1,5 1,0 0,5 0,0-0, Šaltiniai: Thomson Reuters ir ECB skaičiavimai. EONIA sudarė vidutiniškai 35 bazinius punktus. Dėl išskirtinių veiksnių lapkričio pabaigoje EONIA padidėjo iki 24 bazinių punktų. Dėl Eurosistemos vykdomos išplėstinės turto pirkimo programos perteklinis likvidumas padidėjo apie 121 mlrd. eurų (maždaug iki mlrd. eurų). Likvidumo sąlygos išsamiau aptariamos 2 intarpe. Nagrinėjamu laikotarpiu dar labiau sumažėjo įmonių obligacijų skirtumai. Gruodžio 7 d. investicinio reitingo ne finansų bendrovių išleistų obligacijų pajamingumo skirtumai (atitinkamoje AAA reitingą turinčioje vidutinėje euro zonos šalių pajamingumo kreivėje) buvo vidutiniškai 16 bazinių punktų mažesni negu rugsėjo pradžioje ir maždaug 80 bazinių punktų mažesnio lygio negu 2016 m. kovo mėn., prieš paskelbiant bendrovių sektoriaus pirkimo programą. Taip pat sumažėjo neinvesticinio reitingo ir finansų sektoriaus skolos skirtumai atitinkamai 11 ir 16 bazinių punktų (žr. 7 pav.). Mažas bendrovių obligacijų pajamingumo skirtumas ir tolesnis jo mažinimas rodo spartėjantį ekonomikos atsigavimą. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Finansų raida 13

15 7 pav. Euro zonos bendrovių obligacijų pajamingumas (baziniais punktais) 160 finansų bendrovių obligacijų pajamingumas ne finansų bendrovių obligacijų pajamingumas Šaltiniai: iboxx indeksai ir ECB skaičiavimai. Pastabos: vertikali pilka linija žymi nagrinėjamo laikotarpio pradžią (2017 m. rugsėjo 7 d.). Paskutiniai duomenys 2017 m. gruodžio 13 d. Pakilo euro zonos akcijų kainos. Nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje euro zonos ne finansų bendrovių ir bankų akcijų kainos buvo apie 4 % didesnės, iš dalies dėl sumažėjusios numanomos geopolitinės rizikos (žr. 8 pav.). Euro zonos akcijų kainas vis dar palaiko geros ekonomikos perspektyvos ir atitinkamai gerėjantys pelno lūkesčiai. JAV ne finansų bendrovių ir bankų akcijų kainos nagrinėjamo laikotarpio pabaigoje buvo atitinkamai 7 % ir 19 % didesnės, tai taip pat lėmė palankus rinkos požiūris į JAV įmonių mokesčių reformą. Nedaug sumažėjo euro zonos rinkos lūkesčiai dėl akcijų kainų kintamumo, jie ir toliau buvo žemo lygio, koks vyravo visus 2017 m., o JAV jie apskritai sumažėjo. 8 pav. Euro zonos ir JAV akcijų kainų indeksai (indeksas: 2015 m. sausio 1 d. = 100) euro zonos bankai euro zonos ne finansų bendrovės JAV bankai JAV ne finansų bendrovės Šaltiniai: Thomson Reuters ir ECB skaičiavimai. Pastabos. vertikali pilka linija žymi nagrinėjamo laikotarpio pradžią (2017 m. rugsėjo 7 d.). Paskutiniai duomenys 2017 m. gruodžio 13 d. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Finansų raida 14

16 Euro kursas užsienio valiutos rinkose iš esmės nepakito. Vis dėlto skirtingų valiutų porų raida nėra vienoda. Nagrinėjamo laikotarpio pradžioje buvęs aukščiausias, euro kursas smuko 2,0 % JAV dolerio atžvilgiu (žr. 9 pav.). Šį smukimą lėmė tiek lūkesčiai dėl ateities politikos, tiek susijusios makroekonominės naujienos. Euro kursas smuko ir svaro sterlingų atžvilgiu (3,8 %), taip pat daugelio besiformuojančios rinkos ekonomikos Azijos šalių valiutų atžvilgiu. Euro kursas pakilo kai kurių besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių ir išsivysčiusios ekonomikos šalių valiutų, įskaitant Šveicarijos franko (2,1 %), Japonijos jenos (2,0 %) ir Kinijos juanio atžvilgiu, taip pat daugumos ne euro zonos ES valstybių narių, išskyrus Lenkijos zlotą ir Čekijos kroną, atžvilgiu, jis nuvertėjo atitinkamai 0,7 % ir 1,8 %. 9 pav. Euro kurso pokyčiai kai kurių valiutų atžvilgiu (procentais) nuo 2017 m. rugsėjo 7 d. nuo 2016 m. gruodžio 13 d. EK38 Kinijos juanis JAV doleris Svaras sterlingų Šveicarijos frankas Japonijos jena Lenkijos zlotas Čekijos krona Švedijos krona Rusijos rublis Turkijos lira Pietų Korėjas vonas Indonezijos rupija Vengrijos forintas Danijos krona Rumunijos lėja Taivano doleris Brazilijos realas Indijos rupija Kroatijos kuna Šaltinis: ECB. Pastabos: EK38 tai euro nominalusis efektyvusis kursas 38 svarbiausių euro zonos prekybos partnerių valiutų atžvilgiu. Pokytis apskaičiuotas remiantis 2017 m. gruodžio 13 d. galiojusiais užsienio valiutos kursais. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Finansų raida 15

17 3 Ekonominis aktyvumas Euro zonos ekonomikos augimas tebėra tvirtas ir apima daugelį šalių bei sektorių. Pasauliniu mastu labiau atsigaunant pasaulio ekonomikai, realiojo BVP augimą skatina didėjantis asmeninis vartojimas bei investicijos ir eksportas. Naujausi duomenys ir apklausų rezultatai patvirtina, kad artimiausiu laikotarpiu ekonomika ir toliau sparčiai augs m. gruodžio mėn. Eurosistemos ekspertų makroekonominėse prognozėse, palyginti su 2017 m. rugsėjo mėn. ECB ekspertų makroekonominėmis prognozėmis, realiojo BVP augimo prognozė gerokai padidinta. Numatoma, kad euro zonos realusis BVP 2017 m. padidės 2,4 %, 2018 m. 2,3 %, 2019 m. 1,9 %, o 2020 m. 1,7 %. Euro zonos ekonomikos augimas vis dar yra spartus ir apima daugelį šalių bei sektorių m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, realusis BVP padidėjo 0,6 % (ankstesnį ketvirtį 0,7 %) (žr. 10 pav.). Tai ir toliau labiausiai skatina vidaus paklausa, ypač investicijų į pagrindinį kapitalą išlaidos ir šiek tiek mažiau grynasis eksportas ir atsargų pokyčiai. Vertinant gamybos metodu, pažymėtina, kad buvo pastebimas daugelio sektorių ekonominis aktyvumas, sparčiai didėjo pramonės (neįskaitant statybos) ir šiek tiek mažiau statybos bei paslaugų sektorių pridėtinė vertė. 10 pav. Euro zonos realusis BVP ir jo dedamosios (ketvirtiniai pokyčiai, procentais, ir ketvirtiniai kaitos veiksniai, procentiniais punktais) 1,0 BVP rinkos kainomis asmeninis vartojimas valdžios sektoriaus vartojimas bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas grynasis eksportas atsargų pokytis 0,5 0,0-0,5-1,0 I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III IV I II III ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv. ketv Šaltinis: Eurostatas. Pastaba: paskutiniai duomenys 2017 m. trečiojo ketvirčio. Euro zonos darbo rinkos raida ir toliau yra sparti m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, užimtumas padidėjo 0,4 %, o per metus 1,7 %. Užimtumas šiuo metu yra 1,2 % didesnis už aukščiausią prieškrizinį lygį, užfiksuotą 2008 m. pirmąjį ketvirtį. Toliau didėjo bendras dirbtų valandų skaičius, nors vidutinis vieno darbuotojo dirbtų valandų skaičius iš esmės nesikeitė. Nepaisant to, kad tiek dirbantieji visą, tiek ne visą darbo dieną vidutiniškai dirba daugiau valandų per ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Ekonominis aktyvumas 16

18 savaitę, nes tokį didėjimą kompensavo besikeičianti į daugiau darbuotojų, dirbančių ne visą darbo dieną, orientuota užimtumo sudėtis m. spalio mėn. nedarbo lygis euro zonoje sudarė 8,8 % ir buvo žemiausias nuo 2009 m. sausio mėn. (žr. 11 pav.). Šis mažėjimas pasireiškė daugelyje lyties ir amžiaus grupių. Ilgalaikio nedarbo lygis (skaičius žmonių, kurie neturėjo darbo mažiausiai 12 mėnesių išreikštas procentais, palyginti su visa darbo jėga) taip pat toliau mažėjo, tačiau vis dar buvo didesnis nei prieš krizę. Iš turimų apklausų duomenų matyti, kad darbo rinkos sąlygos ir toliau gerės. Tačiau kai kuriose šalyse ir kai kuriuose sektoriuose vis dažniau pastebimas darbo jėgos trūkumas. 11 pav. Euro zonos darbo rinkos raida (skalė kairėje: indeksas: 2008 m. I ketv.=100; skalė dešinėje: procentai) užimtumas dirbančiųjų skaičius (skalė kairėje) užimtumas išdirbtų valandų skaičius (skalė kairėje) nedarbo lygis (skalė dešinėje) Šaltiniai: Eurostatas ir ECB skaičiavimai. Pastaba: paskutiniai duomenys 2017 m. trečiojo ketvirčio (užimtumas ir dirbtų valandų skaičius) ir 2017 m. spalio mėn. (nedarbo lygis). Gerėjanti padėtis darbo rinkose ir toliau skatina pajamų augimą ir vartojimo išlaidas m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, asmeninio vartojimo augimas šiek tiek sulėtėjo ir sudarė 0,3 % (ankstesnį ketvirtį 0,5 %). Šį augimą, ypač ilgalaikio vartojimo prekių, skatino gerėjančios darbo rinkos sąlygos ir kylantis vieno darbuotojo realusis darbo užmokestis. ECB pinigų politikos priemonės, sušvelninusios finansavimo sąlygas, ir toliau skatino namų ūkių išlaidas. Per paskutinius kelis ketvirčius taupymo norma daugiausia sumažėjo dėl gerėjančios namų ūkių ekonominės ir finansinės padėties bei mažų palūkanų normų aplinkos, mažinančios jų polinkį taupyti m. lapkričio mėn. vartotojų pasitikėjimas dar padidėjo dėl optimistiškesnio namų ūkių požiūrio į jų finansinę būklę ateityje ir bendrą euro zonos situaciją. Todėl vartotojų pasitikėjimas beveik pasiekė istoriškai aukščiausią lygį tai reiškia, kad vartojimo dinamika ir artimiausiu laikotarpiu bus didelė. 1 Žr. intarpą Nuo 2008 m. samdomo darbuotojo vidutinio dirbtų valandų skaičiaus pokyčių veiksniai, Ekonomikos biuletenis, ECB, 2016, Nr. 6. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Ekonominis aktyvumas 17

19 Tikimasi, kad būsto rinkų atsigavimas ir toliau skatins ekonomikos augimą m. antrąjį ketvirtį investicijos į būstą išaugo 1,3 %, tai buvo susiję su tebesitęsiančiu visos euro zonos ir daugelio atskirų euro zonos šalių atsigavimu. Nuo euro zonos krizės pradžios investicijų į būstą ir namų ūkių įsiskolinimo raida vyko skirtingomis kryptimis m. namų ūkių įsiskolinimas pradėjo didėti, o investicijos į būstą mažėti. Nuo 2013 m. ši tendencija pasikeitė ir kartu su investavimo atsigavimu mažėjo ir namų ūkių finansinis įsiskolinimas. Ši raida labai skiriasi nuo buvusios laikotarpiu prieš krizę, kai tiek įsiskolinimas, tiek investicijos didėjo (žr. 12 pav.). 12 pav. Įsiskolinimas ir investicijos į būstą (suvestiniai pokyčiai, procentais) 40 namų ūkių įsiskolinimo ir BVP santykis realiosios investicijos į būstą Šaltiniai: Eurostatas ir ECB skaičiavimai. Pastaba: paskutiniai duomenys 2017 m. antrojo ketvirčio. Investicijos į būstą ir būsto kainos ir toliau buvo palaikomos palankių finansavimo sąlygų, portfelių restruktūrizavimo (dėl mažo alternatyvių ilgalaikių investicijų pelningumo vis dažniau pasirenkant investicijas į būstą) ir pajamų didėjimo, susijusio su darbo vietų kūrimu. Iš naujausių rodiklių matyti, kad investicijos į būstą sparčiai augs ir toliau. Spalio mėn. verslo pasitikėjimas pastatų statybų segmente toliau didėjo ir tebebuvo tokio lygio kaip paskutinį kartą 2008 m. Trečiąjį ketvirtį taip pat augo statybos produkcija kartu su teigiamu investicijų į būstą augimu, tačiau šiek tiek lėčiau nei ankstesniais šių metų laikotarpiais. Iš dar didesnio spalio ir lapkričio mėn., palyginti su trečiuoju ketvirčiu, Europos Komisijos statybos pasitikėjimo rodiklio atliekamų statybos darbų vertinimo matyti, kad augimas bus teigiamas ir ketvirtąjį ketvirtį m. trečiąjį ketvirtį toliau pastoviai didėjo verslo investicijos ir trumpalaikės perspektyvos vis dar buvo geros m. trečiąjį ketvirtį, palyginti su ankstesniu ketvirčiu, investicijos ne į statybas padidėjo 1,9 % (ankstesnį ketvirtį 3,9 %). Iš Europos Komisijos atliktos apklausos duomenų matyti, kad ketvirtąjį ketvirtį pasiūlos apribojimai dar labiau padidėjo, todėl reikės didinti ar racionalizuoti kapitalo atsargas. Be to, nuotaikos investicinių prekių sektoriuje tebėra geros dėl palankių gamybos lūkesčių ir užsakymų gausos. Galiausiai nuosaikus finansavimo skolintomis lėšomis augimas ir pastaraisiais metais stebimas akivaizdus akcijų kainų ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Ekonominis aktyvumas 18

20 atsigavimas sumažino ne finansų bendrovių sektoriaus finansinio sverto koeficientą (skolos ir viso turto santykį) iki istoriškai žemiausio lygio, todėl įmonės turėtų turėti daugiau išteklių investicinei veiklai. Verslo investicijos vidutiniu laikotarpiu, manoma, turėtų ir toliau didėti. Geresnės investicijų perspektyvos skatinamos įvairių veiksnių. Pajėgumų panaudojimas toliau didėja ir vis dar yra aukštesnio nei vidutinio prieškrizinio lygio, finansavimo sąlygos turėtų ir toliau būti labai palankios, numatoma, kad didės pelno maržos dėl jau dabar daug nuosavų lėšų sukaupusio ne finansų bendrovių sektoriaus. Be to, augant ekonomikai ir esant mažoms palūkanų normoms, manoma, kad įsiskolinimo mažinimo spaudimas turėtų vis dar mažėti ir taip skatinti verslo investicijų augimą. Tačiau numatomas nedidelis potencialus gamybos lygio augimas, bankų tarpininkavimo veiklos ribojimai kai kuriose šalyse, taip pat vis dar esančios struktūrinės kliūtys ir darbuotojų, turinčių konkrečių įgūdžių, trūkumas ir toliau gali daryti neigiamą poveikį verslo investicijų perspektyvai. Euro zonos eksportas ir toliau sparčiai auga. Iš mėnesinių prekybos duomenų matyti, kad trečiąjį ketvirtį eksportas iš ne euro zonos šalių sparčiai augo, jis per metus padidėjo 4,1 %, o tai yra didžiausias metinis padidėjimas per šešerius metus (atsižvelgiant į liepos ir rugpjūčio mėn. duomenis) ir gerokai viršija vidutinį pokrizinį lygį. Tai rodo, kad 2016 m. prasidėjęs atsigavimas tęsiasi ir toliau. Palankūs užsienio paklausos pokyčiai gerokai atsvėrė nepalankų neseniai pakilusio euro kurso daromą poveikį. Eksportas į ES nepriklausančias šalis, ypač į Kiniją ir kitas Azijos šalis, yra pagrindinis raidos veiksnys. Iš didesnio nei vidutinis naujų gamybos užsakymų skaičiaus ir eksporto rinkos sąlygų rodiklių matyti, kad ateinančiais mėnesiais eksportas vis dar sparčiai augs ir kad palanki tarpinio vartojimo ir investicinių prekių eksporto raida (žr. 13 pav.) gali būti susijusi su pasaulinių investicijų atsigavimu. Pastarųjų padidėjimas vidutiniu laikotarpiu gali padėti palaikyti eksportą. 13 pav. Prekių eksportas į valstybes, nepriklausančias euro zonai (metiniai pokyčiai procentais, procentiniais punktais) 6 iš viso investicinės prekės vartojimo prekės tarpinio vartojimo prekės kita Šaltinis: Eurostatas. Pastabos: prekių eksportas nurodytais kiekiais. Paskutiniai duomenys 2017 m. rugpjūčio mėn. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Ekonominis aktyvumas 19

21 Iš gautų duomenų matyti, kad 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį ir maždaug metų pabaigoje ekonomikos augimo tempas tebespartės, spartaus ekonomikos augimo tikimasi ir 2018 m. Lapkričio mėn. Europos Komisijos ekonominių vertinimų rodiklio (EVR) ir sudėtinio produkcijos pirkimo vadybininkų indekso (PVI) lygis tebedidėjo ir buvo gerokai aukštesnis už vidutinį. Tai rodo, kad 2017 m. ketvirtąjį ketvirtį augimas buvo toks pat didelis kaip ir praėjusį ketvirtį (žr. šio Ekonomikos biuletenio intarpą Naujausių tyrimais pagrįstų rodiklių gerėjimas: ką jis sako apie realiojo BVP augimo gylį ir plotį? ). Euro zonos ekonomika, manoma, ir toliau augs palaikoma ECB pinigų politikos priemonių, kurių poveikis persiduoda realiajai ekonomikai. Dėl mažesnių įsiskolinimo mažinimo poreikių ir toliau auga privačiosios išlaidos. Gerėjančios darbo rinkos sąlygos, mažos palūkanų normos ir labai palankios finansavimo sąlygos skatina asmeninio vartojimo augimą. Verslo investicijų atsigavimą vis dar skatina didėjantis įmonių pelningumas ir labai palankios finansavimo sąlygos. Be to, euro zonos eksportuotojams teigiamą įtaką daro ir tebesitęsiantis pasaulio ekonomikos augimas m. gruodžio mėn. Eurosistemos ekspertų makroekonominėse prognozėse euro zonai numatoma, kad metinis realiojo BVP augimas 2017 m. sudarys 2,4 %, 2018 m. 2,3 %, 2019 m. 1,9 %, o 2020 m. 1,7 % (žr. 14 pav.). Palyginti su 2017 m. rugsėjo mėn. ECB ekspertų makroekonominėmis prognozėmis, realiojo BVP augimo prognozė gerokai padidinta. Su euro zonos ekonomikos augimo perspektyva siejama rizika iš esmės yra subalansuota. 14 pav. Euro zonos realusis BVP (įskaitant prognozes) (ketvirtiniai pokyčiai, procentais) 1,0 0,5 0,0-0, Šaltiniai: Eurostatas ir 2017 m. gruodžio 14 d. ECB svetainėje paskelbtas straipsnis 2017 m. gruodžio mėn. Eurosistemos ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai. Pastabos: ribos aplink pagrindinį prognozių scenarijų yra pagrįstos faktinių rezultatų ir ankstesnių metų prognozių, rengiamų jau daug metų, skirtumu. Ribos yra dvigubai platesnės už šių skirtumų vidutinę absoliučiąją vertę. Ši ribų skaičiavimo metodika, apimanti koregavimą dėl išskirtinių įvykių, aprašyta 2009 m. gruodžio mėn. ECB leidinyje New procedure for constructing Eurosystem and ECB staff projection ranges, paskelbtame ECB svetainėje. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Ekonominis aktyvumas 20

22 4 Kainos ir sąnaudos Pagal išankstinį Eurostato įvertį, lapkričio mėn. metinė infliacija pagal SVKI euro zonoje buvo 1,5 % (spalio mėn. 1,4 %). Pastaruoju metu iš dalies dėl specifinių veiksnių grynosios infliacijos rodikliai šiek tiek sumažėjo. Kalbant apie ateitį, pasakytina, kad, remiantis dabartinėmis ateities naftos sandorių kainomis, galima teigti, jog bendrosios infliacijos metinis augimo tempas ateinančiais mėnesiais greičiausiai sulėtės daugiausia dėl energijos kainas veikiančių bazės efektų, o paskui ims spartėti. Numatoma, kad palaikoma ECB pinigų politikos priemonių, tebesitęsiančio ekonomikos augimo, atitinkamai mažėjančio sąstingio ir kylančio darbo užmokesčio, vidutiniu laikotarpiu grynoji infliacija euro zonoje ir toliau pamažu didės. Tokį vertinimą iš esmės patvirtina ir 2017 m. gruodžio mėn. Eurosistemos ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai. Jose numatoma, kad 2017 m. metinė infliacija pagal SVKI bus 1,5 %, 2018 m. 1,4 %, 2019 m. 1,5 %, o 2020 m. 1,7 %. Bendrosios infliacijos pagal SVKI prognozė, palyginti su 2017 m. rugsėjo mėn. ECB ekspertų makroekonominėmis prognozėmis, buvo padidinta, daugiausia dėl didesnių naftos ir maisto produktų kainų. Bendroji infliacija lapkričio mėn. šiek tiek padidėjo. Pagal išankstinį Eurostato įvertį, spalio mėn. sudariusi 1,4 %, lapkričio mėn. metinė infliacija pagal SVKI euro zonoje pakilo iki rugsėjo mėn. fiksuoto lygio ir sudarė 1,5 % (žr. 15 pav.). Pakilimas lapkričio mėn. daugiausia buvo dėl energijos kainų, kurias šiek tiek atsvėrė nedaug sumažėjusios maisto produktų kainos, augimo. Infliacija dėl kylančių energijos kainų išaugo daugiau, nei tikėtasi, tai lėmė pastaruoju metu pakilusios naftos kainos. 15 pav. Sudedamųjų dalių poveikis euro zonos bendrajai infliacijai pagal SVKI (metiniai pokyčiai, procentais; kaitos veiksniai, procentiniais punktais) SVKI maisto produktai energija pramonės prekės, neįskaitant energijos paslaugos 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1, Šaltiniai: Eurostatas ir ECB skaičiavimai. Pastaba: paskutiniai duomenys 2017 m. lapkričio mėn. (išankstiniai įverčiai). Pastaruoju metu iš dalies dėl specifinių veiksnių grynosios infliacijos rodikliai šiek tiek sumažėjo m. rugsėjo mėn. sudariusi 1,1 %, lapkričio mėn. infliacija pagal SVKI, neįskaitant energijos ir maisto produktų, sumažėjo ir, kaip ir spalio mėn., sudarė 0,9 % (žr. 16 pav.). Šį bendrą kritimą, stebimą nuo rugsėjo mėn., iš dalies lėmė kai kurių sumažėjusių paslaugų kainų (pvz., mokestis už mokslą Italijoje ir transporto draudimas Vokietijoje) poveikis. Lapkričio mėn. infliacija pagal SVKI, ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Kainos ir sąnaudos 21

23 neįskaitant energijos ir maisto produktų, sudarė beveik tiek pat, kiek ir praėjusių metų pabaigoje. Apskritai grynosios infliacijos rodikliai dar nerodo įtikinamų stabilaus didėjimo požymių. 16 pav. Grynosios infliacijos rodikliai (metiniai pokyčiai, procentais) 3,0 SVKI, neįskaitant maisto produktų ir energijos SVKI, neįskaitant maisto produktų, energijos, su kelionėmis susijusių prekių ir drabužių grynosios infliacijos rodiklių intervalas 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0, Šaltiniai: Eurostatas ir ECB skaičiavimai. Pastabos: grynosios infliacijos rodiklių intervalas apima: SVKI, neįskaitant energijos; SVKI, neįskaitant neperdirbtų maisto produktų ir energijos; SVKI, neįskaitant maisto produktų ir energijos; SVKI, neįskaitant maisto produktų, energijos, su kelionėmis susijusių prekių ir drabužių; apkarpytąjį vidurkį (10 %); apkarpytąjį vidurkį (30 %); SVKI medianą ir dinaminių faktorių modeliu pagrįstą rodiklį. Paskutiniai duomenys 2017 m. lapkričio mėn. (SVKI, neįskaitant maisto produktų ir energijos, išankstinis įvertis) ir 2017 m. spalio mėn. (visi kiti rodikliai). Pasaulinis kainų spaudimas tebėra stiprus, tačiau dar neturėjo jokio poveikio kainoms vėlesniuose euro zonos kainodaros etapuose. Pastaraisiais mėnesiais metinė infliacija dėl kilusių naftos kainų eurais pastebimai padidėjo, o pasaulinis ne energijos kainų spaudimas tebebuvo didelis (žr. 17 pav.). Nors šį pasaulinį euro zonos importo kainas didinantį spaudimą sumažino šią vasarą sustiprėjęs euro kursas, jis tebėra susijęs su sparčiu importo ir tarpinio vartojimo prekių gamintojų kainų kilimu. Jų metinis augimo tempas spalio mėn. sudarė 3,5 %. Vis dėlto poveikis kainoms vėlesniuose kainodaros etapuose, atrodo, tebėra mažas, nes metinė infliacija dėl kilusių vartojimo prekių, neįskaitant maisto produktų, gamintojų kainų iš esmės nepakito ir spalio mėn. sudarė 0,2 %. Nepaisant didelio kainų spaudimo ankstyvuose gamybos proceso ir kainodaros etapuose, vienas iš galimų mažos infliacijos dėl kilusių vartojimo prekių, neįskaitant maisto produktų, gamintojų kainų paaiškinimų yra mažėjančios pelno maržos. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Kainos ir sąnaudos 22

24 17 pav. Pasaulinės, tarpinės ir vidaus gamintojų kainos (metiniai pokyčiai, procentais) 10 GKI, pardavimai vidaus rinkoje vartojimo prekės, neįskaitant maisto produktų GKI tarpinio vartojimo prekės pasaulinis GKI, neįskaitant naftos (pagal prekybos apimtį) Šaltiniai: Eurostatas ir ECB skaičiavimai. Pastaba: paskutiniai duomenys 2017 m. spalio mėn. Darbo užmokestis pastaraisiais ketvirčiais padidėjo nedaug. Atlygio vienam samdomajam darbuotojui metinis augimo tempas pakilo nuo 1,1 % (2016 m. antrąjį ketvirtį) iki 1,7 % (2017 m. trečiąjį ketvirtį). Tam didžiausią įtaką turėjo didesnis darbo rinkos pusiausvyros nulemtas darbo užmokesčio kilimas, kurį ciklo pokyčiai paveikia greičiau nei suderėtą darbo užmokestį. Kaip ir ankstesnį ketvirtį, 2017 m. trečiąjį ketvirtį sutarto darbo užmokesčio vienam samdomajam darbuotojui metinio augimo tempas sudarė 1,4 %, t. y. vidutiniškai tiek pat, kiek ir 2016 m. Vis dar didelis darbo rinkos sąstingis, anksčiau fiksuotas žemas infliacijos lygis, mažai kylantis darbo našumas ir kai kuriose šalyse besitęsiantis krizės metu įgyvendintų darbo rinkos reformų poveikis galimai tebeslopina darbo užmokesčio augimą 2. Rinka ir apklausų duomenimis pagrįsti ilgesnės trukmės infliacijos lūkesčiai ir toliau nesikeitė m. gruodžio 13 d. 5 m. norma po 5 m. sudarė 1,71 % ir yra šiek tiek didesnė nei rugsėjo pradžioje (žr. 18 pav.). Iš rinka pagrįstų infliacijos lūkesčių matyti, kad maža infliacija užsitęs ir į 2 % artimą lygį grįš tik pamažu. Pagal infliacijos pasirinkimo sandorių rinkų perspektyvą defliacijos tikimybė tebėra maža, o defliacijos rizika nedidelė. Remiantis 2017 m. ketvirtojo ketvirčio ECB profesionaliųjų prognozuotojų apklausos duomenimis, euro zonos ilgesnės trukmės infliacijos lūkesčiai sudarė 1,9 %. 2 Taip pat žr. šio Ekonomikos biuletenio intarpą Ką iš ECB profesionalių prognozuotojų apklausų galima sužinoti apie numanomą euro zonos darbo rinkos kaitą?. ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonominė ir pinigų aplinkos raida Kainos ir sąnaudos 23

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn.

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 2016 m. kovo mėn. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai 1 1 Euro zonos perspektyva: apžvalga ir pagrindinės ypatybės Tikimasi, kad euro zonos ekonomikos atsigavimas tęsis, tačiau bus lėtesnis,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 KOVAS 2

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 KOVAS 2 Lietuvos ekonomikos apžvalga 219 KOVAS 2 LIETUVOS EKONOMIKOS APŽVALGA 219 M. KOVAS ISSN 229-8358 (online) Lietuvos ekonomikos apžvalgoje nagrinėjama realiojo sektoriaus, kainų, viešųjų finansų ir kredito

Detaliau

Metø ataskaita

Metø ataskaita Metø ataskaita 2012 2012 LIETUVOS BANKO METø ATASKAITA 2012 VILNIUS 2013 ISSN 1648-9020 (online) Lietuvos banko valdyba 2012 m. ataskaitą patvirtino 2013 m. balandžio 25 d. Ją rengiant, panaudoti Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

_FR

_FR Finansų rinkų apžvalga 2012 m. Lapkritis Akcijų indekso DJIA (-0,54 proc. lapkritį ir +6,61 proc. 2012 m.) vertė praėjusį mėnesį krito, o indeksų S&P 500 (+0,28 proc. lapkritį ir +12,61 proc. 2012 m.)

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

METŲ ATASKAITA 2004

METŲ ATASKAITA 2004 LT METŲ ATASKAITA EUROPOS CENTRINIS BANKAS METŲ ATASKAITA Visuose 2005 m. ECB leidiniuose naudojamas 50 eurų banknoto motyvas. METŲ ATASKAITA Europos centrinis bankas, 2005 m. Adresas Kaiserstrasse 29

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 02 26 SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Tai nėra

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lie

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lie Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lietuvos gyventojų buvo sėkmingi vertinant jų finansinės

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

ECB virselis 2009 WEBUI-str.indd

ECB virselis 2009 WEBUI-str.indd LT EUROPOS CENTRINIS BANKAS MĖNESINIS BIULETENIS 69 9 9 39 49 59 69 79 89 99 9 9 M Ė N E S I N I S B I U L E T E N I S B I R Ž E L I S Europos centrinis bankas, 9 m. Adresas Kaiserstrasse 9 63 Frankfurt

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Lea_LT_web.pdf

Lea_LT_web.pdf LIETUVOS EKONOMIKOS 11 11 LAPKRITIS ISSN 9-8358 (online) Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo

Detaliau

COM(2016)769/F1 - LT

COM(2016)769/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 30 COM(2016) 769 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos kainos ir

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d.

2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d. 2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d. Turinys Įžanga... 4 1. Makroekonominė situacija ir perspektyvos... 5 2. Fiskalinė politika... 9 2.1. Valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų projekcijos

Detaliau

LIETUVOS EKONOMIKOS TYRIMAS 2008/2009 (1) A SURVEY OF THE LITHUANIAN ECONOMY 2008/2009 (1) Vilnius 2008

LIETUVOS EKONOMIKOS TYRIMAS 2008/2009 (1) A SURVEY OF THE LITHUANIAN ECONOMY 2008/2009 (1) Vilnius 2008 LIETUVOS EKONOMIKOS TYRIMAS 2008/2009 (1) A SURVEY OF THE LITHUANIAN ECONOMY 2008/2009 (1) Vilnius 2008 2 Pa ren gė / Pre pa red by: Monika Kačinskienė Vytautas Žukauskas Vertė / Translated by: Asta Tobulevičienė

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

Talinas Oslas Ryga Baltijos jūra Vilnius Baltijos šalių ekonomikos perspektyvos Ruduo, 2013

Talinas Oslas Ryga Baltijos jūra Vilnius Baltijos šalių ekonomikos perspektyvos Ruduo, 2013 Talinas Oslas Ryga Baltijos jūra Vilnius Baltijos šalių ekonomikos perspektyvos Ruduo, 213 1. aplinkinių rinkų raida ir poveikis Baltijos šalių ekonomikai 2 Baltijos regiono plėtra pradėjo lėtėti po 211

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Euro zona EY euro zonos prognozė 2014 m. gruodis Lietuva

Euro zona EY euro zonos prognozė 2014 m. gruodis Lietuva Euro zona EY euro zonos prognozė 214 m. gruodis Lietuva Lietuvos perspektyvos Stiprėjančios Baltijos šalių pozicijos euro zonoje skatina Lietuvos BVP augimą Suomija Estija Latvija Lietuva Airija Olandija

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 d. Prieškrizinio lygio nepasiek vidaus rink orientuoti

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr 2009 ĮMONIŲ ĮSIGIJIMŲ IR SUSILIEJIMŲ RINKA LIETUVOJE: tyrimo išvados Nepaisant sparčiai lėtėjančių ekonomikos augimo tempų, ekspertai prognozuoja, kad 2009 m. Baltijos šalių įmonių įsigijimų ir susiliejimų

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LMA008.dvi

LMA008.dvi 8 22 m. sausis Lietuvos makroekonomikos apzvalga pabaiga šalies ekonomikai ir politikai buvo palyginti ramus laikotarpis. Akademinėse ir viešose diskusijose aktualiausi buvo Lietuvos integracijos į Europos

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

2011 m. rugsėjo 21 d. Europos sistemines rizikos valdybos rekomendacija dėl skolinimo užsienio valiutomis (ESRV/2011/1)

2011 m. rugsėjo 21 d. Europos sistemines rizikos valdybos rekomendacija dėl skolinimo užsienio valiutomis (ESRV/2011/1) 2011 11 22 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 342/1 I (Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės) REKOMENDACIJOS EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBA EUROPOS SISTEMINES RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau