Ataskaita apie asociacijos 2007 m. veiklą ir 2008 m. veiklos programa

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Ataskaita apie asociacijos 2007 m. veiklą ir 2008 m. veiklos programa"

Transkriptas

1 Ataskaita apie asociacijos 2007 m. veiklą ir 2008 m. veiklos programa Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2008 m. gegužės 14 d. LŠTA visuotinis ataskaitinis narių susirinkimas Viešbutis Crowne Plaza, Vilnius 1

2 LŠTA narės šilumos tiekimo įmonės, UAB Vilniaus energija 2. AB Kauno energija 3. UAB Litesko filialai: Alytaus energija Kelmės šiluma Marijampolės šiluma Palangos šiluma Telšių šiluma Vilkaviškio šiluma Druskininkų šiluma Biržų šiluma 4. AB Panevėžio energija Kėdainių šilumos tinklai Rokiškio šilumos tinklai Kupiškio šilumos tinklai Pasvalio šilumos tinklai Zarasų šilumo tinklai 5. AB Klaipėdos energija 6. AB Šiaulių energija 7. UAB Eenergija filialai: UAB Prienų energija UAB Ukmergės energija UAB Akmenės energija 8. AB Jonavos šilumos tinklai 9. UAB Mažeikių šilumos tinklai 10. UAB Utenos šilumos tinklai 11. UAB Tauragės šilumos tinklai 12. UAB Šilutės šilumos tinklai 13. UAB Radviliškio šiluma 14. UAB Anykščių šiluma 15. UAB Raseinių šilumos tinklai 16. UAB Kaišiadorių šiluma 17. UAB Fortum Švenčionių energija 18. UAB Fortum Joniškio energija 19. UAB Ignalinos šilumos tinklai 20. UAB Plungės šilumos tinklai 21. UAB Pakruojo šiluma 22. UAB Šakių šilumos tinklai 23. UAB Lazdijų šiluma 24. UAB Birštono šiluma 25. UAB Širvintų šiluma 26. UAB Molėtų šiluma 27. UAB Šilalės šilumos tinklai 28. UAB Vilniaus rajono šilumos tinklai 29. UAB Elektrėnų komunalinis ūkis 30. UAB Izobara 31. UAB Giratės vandenys LŠTA šilumos tiekimo įmonės pagamina virš 99% centralizuotai tiekiamos šilumos Lietuvoje 2

3 LŠTA vienija 31 šilumos tiekimo įmonę ir 9 kitas įmones, veikiančias šilumos ūkio sektoriuje 1. UAB Alfa Laval 2. UAB LOGSTOR 3. UAB Axis Technologies 4. UAB Grundfos Pumps 5. UAB Fortum Heat Lietuva 6. Lietuvos techninės izoliacijos įmonių asociacija 7. Viešoji įstaiga Technikos priežiūros tarnyba 8. AB Vilniaus šilumos tinklai 9. UAB Gandras energoefektas 3

4 Lietuvos miesto ar gyvenvietės centralizuoto šilumos tiekimo schema Elektra 1 Pramonės įmonės katilinė Biokuro katilinė 2 Siurblinė CŠT vandens tiekimo ir paskirstymo integruotas tinklas Šilumos punktai Rajoninė CŠT katilinė 1 Rajoninė CŠT katilinė Šilumos šaltinis 2 Integruotas CŠT tinklas 6 3 Rajoninė katilinė 4 Lokalus CŠT tinklas 5 Vietinis šilumos šaltinis 6 7 Vartotojai Miesto riba 4

5 Lietuvos šilumos tiekimo žemėlapis,

6 Šilumos ūkio sektoriaus rodikliai Patiekta į tinklą šilumos (tūkst. MWh) Patiekta šilumos vartotojams (tūkst. MWh) Vidutinė sąlyginio kuro kaina (Lt/t.n.e) Lyginamosios kuro sąnaudos (kg. n.e./mwh) Vidutinė šilumos kaina (ct/kwh) Bendrasis pelnas (įskaitant karšto vandens tiekimą) (mln. Lt) Sutartinio kuro sąnaudos (t.n.e) Biokuro dalis bendroje kuro struktūroje (%) Šilumos vartotojų skaičius (vnt.) ,1 98,3 11, , ,6 7957,6 809,9 98,7 13, ,

7 Šilumos ūkio įstatymas ( d. LR Seimas Nr. IX-1565) /V.Ž. 2003, Nr / Iki 2007 m. pabaigos patvirtinti 32 ir pakeisti 9 ŠŪĮ poįstatyminiai teisės aktai Privalumai po LR Šilumos ūkio įstatymo priėmimo ( ) Šilumos ūkio sektorius įgijo teisinio reguliavimo sistemą. Skaidresnė šilumos kainodara (bazinių kainų principas). Šilumos kaina išskaidoma į 3 grandis, įvertinant sąnaudas šilumos gamybai, perdavimui ir pardavimo paslaugoms. (Senoji kainodara: visos sąnaudos įtraukiamos į šilumos kainą) Investiciniai ŠT įmonių planai derinami VKEKK. Patvirtinti šilumos ūkio specialieji planai. Pastatuose įrengti automatiniai šilumos punktai, kurie palaiko reikiamą temperatūrą butuose nepriklausomai nuo lauko oro temperatūrų pasikeitimo, kas itin svarbu pavasarį ir rudenį pereinamuoju laikotarpiu. Pastatai daugiau nebeperšildomi. Naikinamos grupines boilerines ir atliekant kitus modernizavimo darbus, ženkliai sumažėjo šilumos nuostoliai tinkluose. Sėkmingai pereinama prie vietinio kuro šilumos gamyboje. Didinami kogeneracinių įrengimų pajėgumai, skatinama kogeneracijos plėtra. Nustatyta pagrindinė problemų vietą - daugiabučių gyvenamųjų namų būklė. 7

8 Šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymas ( d. LR Seimas Nr. X-1329) /V.Ž. 2007, Nr / Lyginant su ankstesniu šilumos ūkio įstatymu, priimtas naujas įstatymas geriau reglamentuoja šilumos ūkio valstybinį valdymą, šilumos ūkio subjektų veiklą, jų santykius su vartotojais, tarpusavio ryšius ir atsakomybę. Svarbus buitinių vartotojų pasirinkimų teisės dėl apsirūpinimo karštu vandeniu būdo arba karšto vandens tiekėjo įgyvendinimo mechanizmas, sudarantis galimybę vartotojams mažinti sąnaudas. Įstatyme patobulinti vartotojų teisių ir teisėtų interesų gynimo mechanizmai. Įstatymo 27 straipsnio 6 dalis numato administratoriams, daugiabučių namų savininkų bendrijų pirmininkams prievolę organizuoti daugiabučių gyvenamųjų namų gyventojų sprendimų priėmimą šilumos ūkio įstatyme numatytoms pasirinkimo teisėms įgyvendinti (pvz. pasirinkti šilumos išdalinimo metodą, karšto vandens tiekėją, dvinarę arba vienanarę šilumos kainą ir t.t.). Šios nuostatos suteiks daugiau galimybių paspartinti daugiabučių namų renovacijos procesą Lietuvoje. Iki 2008 m. kovo 1 d. turi būti patvirtinti 35 įstatymo poįstatyminių teisės aktų pakeitimai 8

9 Šilumos energijos balansas ( ) Šilumos energijos gamybos balansas Lietuvoje ,20 14 TWh ,24 12,34 8,89 11,30 10,70 10,63 10,44 10,19 10,30 8,24 8,31 8,16 8,14 8,25 7,54 10,11 8,13 10,39 8,55 9,67 7, Patiekta į tinklą Pateikta vartotojams 9

10 Šilumos Šilumos energijos technologiniai nuostoliai tinkluose, % % 35,0 32,3 30,0 25,0 20,0 26,5 23,7 22,5 21,4 21,0 19,6 17,5 17,3 % 15,0 10,0 5,0 0, Per praėjusį laikotarpį centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje atlikta daug darbų visose grandyse. ŠT įmonės, įgyvendindamos LR Vyriausybės Šilumos ūkio plėtros krypčių nuostatas, palaipsniui naikina grupines boilerines ir atlieka kitus modernizavimo darbus. Dėl to ženkliai sumažėjo šilumos nuostoliai tinkluose (nuo šilumos gamybos šaltinių iki pastatų įvadų): 1996 metais buvo - 32%, 2007 metais sumažėjo iki 17 %. 10

11 Lyginamosios kuro sąnaudos CŠT sektoriuje m CŠT įmonės, atnaujindamos katilus ir diegdamos naujas technologijas, vis efektyviau panaudoja pirminio kuro energiją. Vidutinės lyginamosios kuro sąnaudos sektoriuje (kilogramais naftos ekvivalento (n.e.) vienai MWh šilumos pagaminti) mažėja Lyginamosios kuro sąnaudos šilumos sektoriuje 102,0 101,70 101,5 101,0 100,5 100,0 99,5 99,0 98,5 100,19 100,20 100,07 99,60 99,30 99,10 98,30 98,70 98,

12 Šilumos suvartojimas būsto šildymui: 1371kWh / 83,99 m 2 = 16,32 kwh/m 2 12

13 13

14 Automatinių šilumos punktų įrengimas pastatuose užtikrina reikiamą temperatūrų palaikymą butuose nepriklausomai nuo lauko oro temperatūrų pokyčių. Tai laibai svarbu pavasarį ir rudenį, kuomet pereinamuoju laikotarpiu nebeperšildomi pastatai Eksploatuojami grupiniai šilumos punktai (grupinės boilerinės) apie 600 Po 2010 m. liks nepanaikinta 23 vnt. grupinių boilerinių 400 vnt

15 Šilumos punktai Verslo įmonių pastatuose Biudžetinių organizacijų/visuomeniniuose pastatuose Daugiabučiuose namuose Individualiuose gyvenamuosiuose namuose Kituose pastatuose Šilumos punktų skaičius (VISO) t.sk. automatizuoti šilumos punktai (63%) Esamų šilumos punktų skaičius (vnt.) Gyvenamųjų namų šilumos punktų nuosavybės forma 8635 Šilumos tiekimo įmonės nuosavybė 8699 Šilumos vartotojų nuosavybė 15

16 Šilumos energijos suvartojimas (galutinės reikmės), 2007 m. Verslo/ pramonės įmonės 6,9% Kiti vartotojai 8,0% Biudžetinės organizacijo s 12,7% Gyventojai 72,4% 16

17 Prasidėjo atvirkštinis procesas, t.y. anksčiau vartotojai prašė atsijungti, dabar prašo prisijungti (24,06%) (27,17%) (22,70%) (20,86%) (22,19%) (16,47%) (16,27%) Bendras vartotojų skaičius Įsiskolinusių vartotojų skaičius 17

18 Kogeneracijos potencialas elektros gamyba Metinė elektros energijos gamyba, GWh Esamų kogeneracinių jėgainių metinis į tinklą patiektos elektros energijos kiekis 1360 Galimas esamų kogeneracinių jėgainių metinis į tinklą patiektos elektros energijos kiekis Maksimalus potencialas: galima maksimali metinė elektros gamyba 5160 Minimalus potencialas: galima minimali metinė elektros gamyba

19 Kogeneracijos potencialas šilumos gamyba 9000 Metinė šilumos energijos gamyba, GWh Esamų kogeneracinių jėgainių metinis, į tinklą patiektos šilumos energijos kiekis 8080 Maksimalus potencialas: Galima maksimali metinė šilumos energijos gamyba kogeneraciniame cikle CŠT sektoriuje 6160 Minimalus potencialas: Galima minimali metinė šilumos energijos gamyba kogeneraciniame cikle CŠT sektoriuje

20 CŠT sektoriaus kuro balanso struktūra llllllll Kuro sąnaudų dinamika m 90,0 80,0 70,0 68,5 80,1 72,0 75,5 82,3 83,6 81,7 79,6 77,6 % 60,0 50,0 40,0 52,5 44,1 59,1 38,1 30,0 20,0 10,0 0,0 27,3 22,7 17,2 18,7 4,6 4,4 9,7 5,6 4,2 16,2 14,0 10,0 12,0 7,2 1,2 4,0 5,0 3,0 2,0 1,5 2,00,8 2,0 0,8 0,8 0,8 2,1 0,6 1,3 2,0 1, Gamtinės dujos Mazutas Atsinaujinantys energijos ištekliai Kitas kuras 20

21 Šiuo metu jau beveik visose ŠT įmonėse deginamas biokuras Atsinaujinančių energijos išteklių dalis bendrame kuro balanse šilumos gamybai 18,0 16,0 14,0 12,0 10,0 10,0 12,0 14,0 16,2 % 8,0 7,2 6,0 4,0 2,0 1,2 2,0 2,0 2,0 4,0 5,0 0,

22 Didžiausia šilumos dalis pagaminama naudojant biokurą: Šilumos tiekimo įmonė Biokuro dalis bendrame kuro balanse (%) UAB "Ignalinos šilumos tinklai" UAB "Molėtų šiluma" UAB "Lazdijų šiluma" UAB "Širvintų šiluma" UAB "Šilalės šilumos tinklai" UAB "Tauragės šilumos tinklai" UAB "Varėnos šiluma" UAB "Birštono šiluma" UAB "Šakių šilumos tinklai" UAB "Utenos šilumos tinklai" UAB "Šilutės šilumos tinklai" UAB "Raseinių šilumos tinklai" AB "Panevėžio energija"

23 Kuro sąnaudos pagal rūšį, 2007 Mazutas 4,6% Kitas kuras 1,5% Atsinaujinantys energijos ištekliai 16,2% - Mediena t.n.e - Šiaudai, biodujos t.n.e - Geoterminė energija t.n.e Gamtinės dujos 77,6% 23

24 Kuro sąnaudų struktūros šilumos gamybai palyginimas Lietuvoje ir Švedijoje, 2007 Mazutas 4,6% Kitas kuras 1,5% Biokuras 16,2% Gamtinės dujos 77,6% Šilumos siurbliai; 11% Kitas kuras; 2% Durpės; 5% Gamtinės dujos; 3% Mazutas; 5% Atliekinė energija; 12% Biokuras, atliekos ir kiti AEI; 52% Lietuva Švedija 24

25 Kuro sąnaudų struktūra šilumos gamybai, jeigu būtų panaudoti galimi biokuro rezervai Šiuo metu panaudojami biokuro ištekliai t.n.e (2006 m.) Biokuras 16,2% Galimi panaudoti vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių rezervai Gamtinės dujos 28% Mediena t.n.e ( t) Šiaudai t.n.e ( t) Kom. Atliekos t.n.e (1( t) Gluosniai dumblas t.n.e.( t) Viso ~ t.n.e. Nepanaudojamas biokuro potencialas 50,6% Mazutas 3,2% Kitas kuras 2,0% 25

26 Kuro sąnaudos šilumos gamybai Danijoje, 2006 Surplus heat from industries Straw Biooil Biogas, geothermal, solar heat ect. Oil Wood chips and pills Coal Waste MWh fuel consumption in district heating pr. MWh heat sale Natural Gas 1,40 Source; Danish District Heating Association 1,20 1,00 0,80 0,60 0,40 CO2 neutral Biomass Fossil waste Natural gas Kuro sąnaudos (MWh) parduotai šilumos MWh pagaminti 0,20 0,00 Oil Coal Source; Ramboll 26

27 Nacionaliniai ES šalių įsipareigojimai didinti atsinaujinančių energijos išteklių vartojimą 27

28 Per 2007 metus patvirtinti 57 nauji su šilumos ūkio susiję teisės aktai ir priimti 70 teisės aktų pakeitimai, iš jų pagrindiniai: 1. Garo ir vandens šildymo katilų įrengimo ir saugaus eksploatavimo taisykles ( ŪM) 2. Nacionalinė energetikos strategija ( LRS) 3. Dėl komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo metodo patvirtinimo ( VKEKK) 4. Dėl šilumos tiekimo licencijos formos patvirtinimo ( VKEKK) 5. Dėl VKEKK 2003 m. liepos 8 d. nutarimo Nr. O3-43 Dėl centralizuotai tiekiamos šilumos ir karšto vandens kainų nustatymo metodikos patvirtinimo dalinio pakeitimo ( VKEKK) 6. Lietuvos Respublikos Gamtinių dujų įstatymo pakeitimo įstatymas ( LRS) 7. Dėl šilumos perdavimo tinklų ir šilumos izoliacijos įrengimo taisyklių patvirtinimo ( ŪM) 8. Dėl LR Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr Dėl šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo ( VKEKK) 9. Dėl LR Ūkio ministro 2003 m. liepos 10 d. įsakymo Nr Dėl šilumos pirkimo pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinių sąlygų patvirtinimo pakeitimo ( VKEKK) 10. Dėl LR Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr Dėl pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros tvarkos patvirtinimo pakeitimo ( VKEKK) 11. Dėl LR Ūkio ministro 2003 m. birželio 30 d. įsakymo Nr Dėl šilumos pirkimo pardavimo sutarčių standartinių sąlygų ir pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros sutarčių standartinių sąlygų patvirtinimo pakeitimo ( VKEKK) 12. Dėl Seimo Audito komiteto atlikto šilumos ir karšto vandens kainų didėjimo pagrįstumo parlamentinio tyrimo išvadų ( LRS) 13. Dėl Komisijos rekomenduojamo šilumos paskirstymo renovuotoje trivamzdyje sistemoje metodo Nr. 8 ( VKEKK) 14. Energijos efektyvumo veiksmų planas ( ŪM) 15. Dėl LR ūkio ministro 2005 m. vasario 24 d. įsakymo Nr Dėl Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo taisyklių patvirtinimo pakeitimo ( ŪM) 16. Dėl LR ūkio ministro 2003 m. rugpjūčio 7 d. įsakymo Nr Dėl Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo metodikos patvirtinimo pakeitimo ( ŪM) 17. Dėl kurą deginančio įrenginio (katilinės) naudojamos nominalios šiluminės galios nustatymo ( ŪM) 18. Nacionalinis apyvartinių taršos leidimų paskirstymo metams planas ( AM ir ŪM) 19. Dėl energijos išteklių rezervinio kuro atsargų sudarymo, tvarkymo ir naudojimo taisyklių pakeitimo ( ŪM) Dėl Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo metų plano patvirtinimo ( LRV)

29 2007 m. įvyko 47 asociacijos organizuojamų darbo grupių šilumos ūkio įstatymo poįstatyminiams aktams svarstyti susitikimai, kurių metų aptarta per 500 naujų teisės aktų, jų projektų versijų, teikiamų pastabų pasiūlymų paketų Į susitikimus kviečiama apie 30 darbo grupės narių atstovų iš valstybės institucijų (P. Urbonas, P. Gudynas (Ūkio ministerija), R. Kuštan (Aplinkos ministerija), J. Mockevičius, A. Katinas (VKEKK), K. Pauša (VĮ Energetikos agentūra ), A. Žiaunys (Valstybinė energetikos inspekcija), A. Romeika, (Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba), vartotojų organizacijų (J. Antanaitis, A. Armanavičienė, S. Juodvalkis, V. Prunskienė), giminingų asociacijų (I. Andriulaitytė (Lietuvos savivaldybių asociacija),mokslo įstaigų (V. Martinaitis, E. Juodis (VGTU), R. Škėma (Lietuvos energetikos institutas), LŠTA įmonių atstovai ir kt. Posėdžių protokolai patalpinti LŠTA interneto svetainėje Nuo 2002 m. jau įvyko 225 susitikimų 29

30 LŠTA savo kasdieninėje veikloje bendradarbiauja su atstovais iš valstybinių ir vyriausybinių įstaigų, savivaldybių, giminingų asociacijų, vartotojų organizacijų, mokslo ir mokymo įstaigų, konsultacinių bendrovių LR Prezidentūra LR Vyriausybė LR Seimas Ūkio ministerija Aplinkos ministerija Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Valstybinė vartotojų teisių apsaugos tarnyba Valstybinė energetikos inspekcija VĮ Energetikos agentūra Lietuvos statistikos departamentas GIMININGOS ASOCIACIJOS: Lietuvos savivaldybių asociacija PET Lietuvos komitetas Lietuvos pramoninkų konfederacija Lietuvos elektros energetikos asociacija LITBIOMA LIŠTIA LEKA LVTA Lietuvos miško savininkų asociacija Lietuvos dujų asociacija MOKSLO IR MOKYMO ĮSTAIGOS Lietuvos laisvosios rinkos institutas: R. Šimašius Lietuvos energetikos institutas: E. Ušpuras, R. Škėma, J. Vilemas, V. Miškinis, V. Kveselis Kauno technologijos universitetas: S. Šinkūnas, K. Buinevičius, J. Gudzinskas, V. Stankevičius, J. Karbauskaitė Vilniaus Gedimino technikos universitetas: V. Martinaitis, A. Rogoža, G. Šiupšinskas VARTOTOJŲ ORGANIZACIJOS LR daugiabučių namų savininkų bendrijų federacija: J. Antanaitis Buitinių vartotojų sąjunga: A. Miškinis Lietuvos vartotojų asociacija: S. Juodvalkis Lietuvos nacionalinė vartotojų federacija: A. Armanavičienė Nacionalinė vandens, elektros ir šilumos vartotojų gynimo lyga: K. Grinius Asociacija "Lietuvos butų ūkis : V. Prunskienė KONSULTACINĖS BENDROVĖS: PĮ "Ekostartegija : M. Nagevičius UAB "Termosistemų projektai : N. Rasburskis, Š. Prieskienis UAB COWI Baltic : A. Stankūnas UAB AF Terma : V. Šuksteris 30

31 2006 m. Ūkio ministerijos užsakymu parengta 20 studijų, iš jų 4 susiję su šilumos sektoriumi, kurių rengime aktyviai dalyvavo LŠTA: Aplinkosauginių reikalavimų įtakos šilumos tiekimo įmonių rezervinio kuro kaupimui analizė ir rekomendacijos įmonėms dėl rezervinio kuro optimalaus panaudojimo (rengėjas: Kęstutis Buinevičius (KTU)) Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytos kogeneracijos plėtros įtakos centralizuoto šilumos tiekimo įmonių veiklos efektyvumo didinimui ir šilumos bei elektros savikainos mažinimui analizė ir rekomendacijų dėl tikslingo plėtros įgyvendinimo parengimas (rengėjas: UAB "Termosistemų projektai") Šilumos tiekimo sistemų, realizuojančių mažiau kaip 5 GWh/metus, būklės analizė, jų įvertinimas dėl sisteminių avarijų tikimybės bei rekomendacijos savivaldybėms dėl šių sistemų tobulinimo, mažinant avaringumo galimybę (rengėjas: UAB "Termosistemų projektai"). Termofikacinio vandens paruošimo šilumos tiekimo sistemose būklės analizė ir įvertinimas bei rekomendacijų dėl būklės gerinimo parengimas (rengėjas: UAB "Ekotermijos servisas ) 31

32 LŠTA užsakymu atlikti tiriamieji darbai, studijos Ataskaita Rengiamo Nacionalinio apyvartinių taršos leidimų paskirstymo plano m. Lietuvos Respublikai konsultavimo paslaugos Studija Klimato kaitos švelninimo politika energetikoje ir galimi post-kioto įsipareigojimų iššūkiai Lietuvai Galimybių studija Pelenų susidarančių šilumos tiekimo įmonėse, deginant medieną panaudojimas Studija Lietuvos centralizuoto šilumos tiekimo ūkio apžvalga nuo 1990 iki 2007 m. Ši studija 2008 m. pradžioje išleista 300 egz. tiražu ir išplatinta. Studijoje pateikti duomenys apie šilumos ūkio sektoriaus istoriją, pertvarkas, vykusias m., apžvelgiami pagrindiniai CŠT tiekimo sistemos elementai (šilumos punktai, skaitikliai, kaip tiekiama šiluma ir karštas vanduo gyventojams), šiluminės energijos gamybą ir tiekimą iki pastatų reglamentuojantys teisės aktai, analizuojami pagrindiniai ūkinės veiklos rodikliai, jų vystymosi tendencijos. 32

33 Per 2007 m. LŠTA surengė 5 vietinius ir 1 tarptautinį seminarą Lietuvoje: LŠTA įmonių vadovų susitikimas su valstybės, savivaldybių, vartotojų, ir vartotojus ginančių organizacijų atstovais aktualių šilumos ūkio klausimų aptarimui d. Gavus papildomą finansavimą iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų buvo suorganizuotas papildomas mokymo programos Vadyba seminaras Komandinis darbas pagal projekto Šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymas mokymo programų ciklą Vadyba d. LŠTA įmonių atstovams organizavo seminarą 2007 m. rengiamų studijų, susijusių su šilumos ūkio sektoriumi, aptarimas. LR Ūkio ministerijos patvirtinti 2007 metams taikomieji darbai (studijos) buvo pradėti rengti, iš 23 studijų, 4 tiesiogiai susijusios su šilumos ūkio sektoriumi. Studijų vykdymui reikalingiems duomenims surinkti apie šilumos tiekimo sistemų techninę, aplinkosauginę, ekonominę būklę studijų buvo parengti klausimynai. Seminaro metu buvo aiškinamasi kaip teisingai ir tinkamai pateikti informaciją klausimynuose d. Vilniuje LŠTA kartu su EFIEES organizavo tarptautinį forumą Vartotojams patiekiamos energijos valdymas: kokie veiksmai pagerintų šilumos energijos efektyvumą pastatuose?ˇ Šis forumas buvo organizuojamas siekiant padėti spręsti Lietuvoje ypač aktualius centralizuotai tiekiamos šilumos vartojimo probleminius klausimus: energijos efektyvumo priemones pastatuose, daugiabučių namų renovacija ir kt. Forumo metu vyko apskrito stalo diskusija, taip pat ekskursija į Vilniaus 2-ąją biokuro termofikacinę elektrinę. Dalyvavo virš 150 dalyvių. Pranešimus skaitė ir patirtimi dalinosi užsienio specialistai iš Europos Komisijos, Pasaulio banko, Tarptautinės energetikos agentūros, Europos plėtros ir rekonstrukcijos banko ir kt d. LŠTA bendradarbiaujant su UAB Expozona organizavo seminarą Sąnaudos šildymui - valstybės ir vartotojų rankose. Dalyvių pagrindinis dėmesys skirtas opiausiai centralizuoto šilumos tiekimo sistemos grandžiai šilumos energijos suvartojimui 33

34 LŠTA tarybos padėkos raštais apdovanoti nusipelnę energetikos srities darbuotojus bei įmones jubiliejinių sukakčių proga 2007 m. sausio 16 d. energetikos veteraną Antaną Šležą, 70 metų jubiliejaus proga m. sausio 4 d. UAB Radviliškio šiluma direktorių Zigmantą Abromavičių 60 metų jubiliejaus proga m. sausio 27 d. KTU prof. Stasį Šinkūną 60 metų jubiliejaus proga 2007 m. balandžio 17 d. Energetikos dienos minėjimo šventėje LŠTA teikimu nusipelnę įmonių darbuotojais apdovanoti LR Seimo Pirmininko (1), LR Ministro Pirmininko (2), LR Ūkio ministro (8) padėkos raštais, Lietuvos energetikų Garbės ženklu (3) ir LŠTA tarybos padėkos raštu (7 ) m. gegužės 4 d. UAB Anykščių šiluma gen. direktorius Virgilijus Vaičiulis 50 metų jubiliejaus proga m. birželio 3 d. LEI dr. Romualdą Škėmą 60 metų jubiliejaus proga 2007 m. liepos mėn. UAB Mažeikių šilumos tinklai 10 metų sukakties proga apdovanoti 3 šios įmonės darbuotojai m. liepos mėn. už ilgametį ir nepriekaištingą darbą 60-ųjų gimimo metinių proga padovanota AB Klaipėdos energija vyr. buhalterė Birutė Tamušauskienė m. gruodžio 21 d. UAB Utenos šilumos tinklai direktoriaus pavaduotojas ekonomikai Egidijus Puodžiukas 40 metų jubiliejaus proga. 34

35 Bendradarbiavimas Lietuvoje ir užsienyje (1) Nuo 2001 m. liepos mėn. LŠTA priimta į Pasaulio energetikos tarybos Lietuvos komiteto sudėtį d. buvo įsteigtas VšĮ Lietuvos energetikos muziejus. LŠTA yra viena iš muziejaus įkūrėjų ir dalininkų d. buvo įkurta Nacionalinės šilumos energetikos technologijų platforma (NŠETP) LŠTA yra šios platformos administruojantysis partneris d. LŠTA tapo Nacionalinės biomasės ir biokuro gamybos ir naudojimo technologijų platformos narė m. gegužės mėn. LŠTA tapo pilnateisė Europos Pažangios Energetikos Efektyvumo Paslaugų Federacija EFIEES (angl. European Federation of Intelligent Energy Efficiency Services) narė. 35

36 Informacinė ir švietėjiška veikla Pranešimai spaudai. Spaudos monitoringas Informacijos viešinimas interneto svetainėje (puslapis atnaujintas 2007 m. pabaigoje). Žurnalo Šiluminė technika leidyba. Metinių ir pusmečio LŠTA įmonių techninių-ekonominių rodiklių analizė ir publikavimas. 36

37 Per ataskaitinius metus LŠTA išplatino 11 pranešimų spaudai: kartu su Lietuvos biokuro gamintojų ir tiekėjų asociacija LITBIOMA, ir Lietuvos miško savininkų asociacija (LMSA) išplatintas pranešimas ES lyderiai uždegė žalią šviesą alternatyviai energetikai kovo 8-9 d. Briuselyje valstybių ir vyriausybių vadovai patvirtino privalomą tikslą pasiekti, kad iki 2020 m. atsinaujinanti energija sudarytų penktadalį visos ES suvartojamos energijos Augs gamtinių dujų kainos buitiniams šilumos vartotojams Šilumos tiekėjai priešinasi aplinkosaugos programos diskreditavimui Žiemai besiruošiantys šilumininkai skaičiuoja būsimus nuostolius Šilumos ūkis šildymo sezonui paruoštas, daugiabučiai ne Tarptautinio forumo dalyvių taikiklyje efektyvus energijos vartojimas Renovuotų namų gyventojai be baimės laukia šildymo sezono Energetikų konferencijos akcentas senų daugiabučių renovacija aisiais šilumos tiekėjų nuostoliai išaugs iki 455 mln. litų Šilumos kainų augimą gali sumažinti biokuro katilinės Lapkritį Lietuvoje buvo švaistoma šiluma 37

38 ŠT įmonių 2007 m. vykdyti darbai (1/3) Įmonė Atlikti darbai per 2007 m. UAB Vilniaus energija 2007 metais bendrovė šilumos ūkio remonto darbams iš viso skyrė apie 15 mln. litų, dar 50 mln. Lt investicijoms kas bendroje sumoje sudarys apie 65 mln. Lt. Šiemet Vilniaus mieste jau panaikinta paskutinė grupinė boilerinė, įrengta apie 350 automatizuotų šilumos punktų, taip pat įrengtas naujas šilumos tinklų valdymo centras. AB Panevėžio energija AB Klaipėdos energija UAB Litesko AB Šiaulių energija 2007 m. bendrovė parengties šildymo sezono darbams skyrė apie 17 mln. Lt (palyginimui, 2006 m. buvo išleista 8,9 mln. Lt). Šių metų pabaigoje bus užbaigta statyti ir naujoji 35 MW elektros ir 33 MW šiluminės galios gamtinėmis dujomis kūrenama Panevėžio termofikacinė elektrinė. Pastaraisiais metais ši bendrovė jau pasirašė dešimt ES paramos gavimo sutarčių daugiau kaip 11 mln. litų sumai, o tai sudaro apie 50 proc. visų energetiniams projektams įgyvendinti būtinų lėšų. Paramos lėšomis modernizuojami Panevėžio, Kėdainių miesto ir rajono gyvenviečių šilumos tiekimo tinklai, rekonstruojamos Rokiškio miesto, Kėdainių rajono Šlapaberžės, Akademijos katilinės. Iki šių metų lapkričio mėnesio Panevėžio regione bus rekonstruota 1,3 km susidėvėjusių trasų, nutiestų daugiau kaip prieš 30 metų. Šiais metais numatė 15 mln. Lt investicijų, iš kurių statinių, katilų, katilinių įrenginių ir šilumos tinklų remontui skyrė 3,1 mln. Lt, dar 1,2 mln.lt numatyta investuoti į šilumos gamybos ir tiekimo patikimumo gerinimo priemonių diegimą. Klaipėdos ir Gargždų miestuose, panaudojant šiuolaikines technologijas, renovavo apie 5,1 km šilumos trasų. Šiems darbams skirta 7,1 mln. Lt, tame skaičiuje iš ES struktūrinių fondų apie 3,3 mln. Lt. Apart šiluminių trasų keitimo bei kitų projektų, šiemet Marijampolėje baigė statyti 16 MW šilumos ir 2,5 MW elektros galios kogeneracinę jėgainę, pritaikytą deginti biokurą, taip pat Palangoje paleido kogeneracinį įrenginį. Viso minėtiems darbams skirta apie 30 mln. Lt, iš kurių 25 mln. Lt investicijoms ir 5 mln. Lt remonto darbams. Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 8 mln. Lt, iš kurių trasų modernizavimui apie 5,6 mln Lt, investicijoms 4,4 mln Lt; pakeista apie 4 km ilgio šiluminių trasų; pastatyta nauja 4 MW galios su kondensaciniais ekonomaizeriais dujomis kūrenama katilinė (investicijos apie 1,2 mln Lt); 100 tūkst Lt skirta šilumos mazgų atnaujinimui ir apie 180 tūkst Lt šilumos apskaitos priemonėms įrengti. 38

39 ŠT įmonių 2007 m. vykdyti darbai (1/3) Įmonė Atlikti darbai per 2007 m. AB Kauno energija Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 32 mln. Lt., naikinamos grupinės boilerinės; vyksta Jurbarko katilinės dujofikavimo darbai; įrengti apie 104 automatizuoti šilumos punktai AB Jonavos šilumos tinklai Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 5 mln. Lt., paleistas naujas 4 MW galingumo dujinis katilas, pastatuose įrengiami automatizuoti šilumos punktai UAB Tauragės šilumos tinklai Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 5 mln. Lt., pastatyta 0,75 MW žaliosios elektros kogeneracinė jėgainė, deginanti biokurą (šiuo metu atliekami derinimo darbai). UAB Ignalinos šilumos tinklai Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 5 mln. Lt; sumontuotas kogeneracinis įrenginys biokuro katilui; įrengta 110 automatizuotų šilumos punktų, naikinant 12 grupinių boilerinių UAB Šilutės šilumos tinklai Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 4 mln. Lt., sumontuoti 6 ir 3 MW galios medieną deginantys katilai; UAB Utenos šilumos tinklai Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 3 mln. Lt., UAB Kaišiadorių šiluma Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 2 mln. Lt., baigė 5 MW biokuro katilo montavimo darbus UAB Lazdijų šiluma Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 2 mln. Lt., modernizuojamos šiluminės trasos, pastatuose įrengiami automatizuoti šilumos punktai UAB Fortum Švenčionių energija Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 1,5 mln. Lt., UAB Anykščių šiluma Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 1,2 mln. Lt., įrengti 93 automatizuoti šilumos punktai, panaikinant 11 grupinių boilerinių, UAB Elektrėnų komunalinis ūkis Keičiamos susidėvėjusios šiluminės trasos. Įrengta 100 naujų mazgų už maždaug 1 mln. Lt lėšų UAB Raseinių šilumos tinklai Keičiami vamzdynai, įrengiama nutekėjimo kontrolė; sumontuoti du 3 ir 7 MW galingumo biokuro katilai UAB Mažeikių šilumos tinklai Pagrindinėje miesto katilinėje sumontuotas 30 MW dujinis šildymo katilas, spalio pradžioje bus atlikti paleidimo derinimo darbai. Iki 2008 metų numatyta pastatyti naują 16 MW dujinį šildymo katilą. Prie CŠT tinklo prijungti nauji vartotojai (15000 m2 ploto) UAB Molėtų šiluma Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 3 mln. Lt.; įrengtas 1,7 MW galios kondensacinis ekonomaizeris UAB Plungės šilumos tinklai Įrengtas 4,7 MW galios dujinis vandens šildymo katilas ir 0,35 MW galios kondensacinis ekonomaizeris; keičiamos trasos; įrengiami automatiniai šilumos punktai UAB Radviliškio šiluma Investicijoms ir remonto darbams skyrė apie 5 mln. Lt. Pakeista apie 7km trasų; sumontuoti 2 po 5 MW galios biokuro katilai. UAB Šakių šilumos tinklai Atgaivino centralizuotą šilumos tiekimą Gelgaudiškio mieste, kur pastatė 2 MW galios šiaudais kūrenama katilinę, daugiabučiuose namuose įrengė automatizuotus šilumos punktus, naikinant neekonomiškas prie pastatų įrengtas medieną deginančias katilines Analogiški darbai vykdomi ir kitose šilumos tiekimo įmonėse 39

40 2008 m. asociacijos veiklos programa 40

41 Pagrindinės programos Lietuvoje 1. Nacionalinė energetikos strategija (V. Ž., 2007, Nr ) 2. Nacionalinės energetikos strategijos įgyvendinimo metų planas /V.Ž. 2008, Nr / 3. Šilumos ūkio plėtros kryptys (V. Ž., 2004, Nr ; pakeitimai V. Ž Nr ) 4. Nacionalinė energijos vartojimo efektyvumo didinimo m. programa (V. Ž Nr ) 5. Būsto strategija (V. Ž. 2004, Nr ) 6. Daugiabučių namų modernizavimo finansavimo programa (V.Ž. 2004, Nr , pakeitimas V. Ž Nr ; V. Ž. 2008, Nr ) 7. Biokuro gamybos ir naudojimo skatinimo metais programa (V. Ž. 2004, Nr ) 8. Energijos efektyvumo veiksmų planas (V. Ž Nr ) 9. Valstybinis strateginis atliekų tvarkymo planas (V. Ž., 2007, Nr ) 10. Nacionalinė darnaus vystymosi strategija (V. Ž. 2003, Nr ) 11. Nacionalinė Lisabonos strategijos įgyvendinimo programa (V. Ž. 2005, Nr ; Pakeitimai V. Ž. 2006, Nr , V. Ž. 2007, Nr ; V. Ž. 2007, Nr ) 41

42 Nacionalinė energetikos strategija (patvirtinta ) / Centralizuoto šilumos tiekimo sektoriaus plėtra)/ Centralizuotai tiekiamos šilumos poreikiai iki 2025 metų nedidės, kadangi įdiegus pastatų atnaujinimo programas, energijos vartojimas juose sumažės dvigubai, o naujai statomų pastatų charakteristikos atitiks ES standartus 1. Šilumos ūkį tvarkyti pagal šilumos ūkio specialiuosius planus 2. Palaipsniui įrengti termofikacines elektrines. Pasiekti, kad iki 2020 m. kogeneracinėse elektrinėse pagaminama : ü elektros energija sudarytų ne mažiau kaip 35 % (šiuo metu sudaro ~ 17 %) bendro elektros balanso; ü šilumos energija sudarytų ne mažiau kaip 75 % (šiuo metu sudaro ~ 50 %) bendro centralizuotai tiekiamos šilumos balanso ü Iki 2020 m. pastatyti 400 MW bendros galios termofikacines elektrines Klaipėdoje, Panevėžyje, Šiauliuose, Alytuje, Marijampolėje ir kt. 3. Skatinti konkurenciją tarp šilumos gamintojų 4. Skatinti šilumos ir elektros gamybą iš vietinių ir atsinaujinančių energijos išteklių: ü iki 2010 m. Vilniuje įrengti komunalinių atliekų deginimo įrenginį (pajėgumas: 200 tūkst. t/metus) ü m. panašius įrenginius pastatyti Kaune, Klaipėdoje, Šiauliuose ir Panevėžyje. ü šiluma, pagaminta iš vietinių ir AEI sudarytų: 2010 m. - 17%, o 2020 m % bendro šilumos gamybos balanso 5. Iki 2015 m. modernizuoti šilumos tiekimo sistemas (pakeisti iki 75% esamų vamzdynų) 6. Sudaryti palankias sąlygas pastatams renovuoti 7. Per energetinių paslaugų įmones skatinti privataus kapitalo dalyvavimą šilumos ūkio modernizavimo projektuose. 42

43 Nacionalinės energetikos strategijos priemonių plane numatytos CŠT sektoriaus plėtros priemonės m. laikotarpiui Nr. Priemonės pavadinimas Lėšų poreikis VISO (mln. Lt) 1. Šilumos energijos gamyba (viso) Kogeneracija (viso) 3642 Biokuro pagrįstos kogeneracijos plėtra 531 Komunalinių atliekų utilizavimui skirtų kogeneracijos jėgainių statyba 1615 Iškastinį kurą naudojančios kogeneracijos plėtra Kuro rūšies pakeitimas į biomasę, naujų biokuro katilinių statyba Kitų esamų gamybos šaltinių rekonstrukcija ir naujų statyba. Energijos gamybos efektyvumo didinimas Aplinkosaugos ir kitų priemonių įgyvendinimas Šilumos energijos perdavimas (viso) Šilumos perdavimo tinklų rekonstravimas ir naujų statyba Automatizuotų šilumos punktų įrengimas naikinant grupines šilumokaitines, esamų individualių šilumos punktų keitimas naujais 3. Šilumos energijos vartojimas (viso) Esamų vidaus šildymo ir karšto vandens sistemų rekonstravimas ir individualaus reguliavimo priemonių įdiegimas Daugiabučių ir kitų pastatų šiltinimas Teisės aktų rengimas (Viso) 4 IŠ VISO:

44 ES Struktūrinių fondų parama Veiksmų programos Prioritetai Veiksmų grupės Prioritetinės temos Finansinė Tiesiogiai šilumos ūkiui numatyta parama mln. Lt mln. Lt priemonės 2. Ekonomikos augimo veiksmų programa 4 prioritetas Esminė ekonominė infrastruktūra Energijos teikimo tinklai Energijos efektyvumas bendra gamyba, energijos valdymas CŠT tiekimo tinklų ir sistemų modernizavimas ir plėtra 3. Sanglaudos skatinimo veiksmų programa 3 prioritetas Aplinka ir darnus vystymasis 1 prioritetas Vietinė ir urbanistinė plėtra, kultūros paveldo ir gamtos išsaugojimas bei pritaikymas turizmo plėtrai Energijos gamybos ir vartojimo efektyvumo bei atsinaujinančių energijos išteklių vartojimo didinimas Šiuolaikiškos atliekų tvarkymo sistemos sukūrimas Atsinaujinantys energijos šaltiniai: biomasė Energijos gamybos efektyvumo didinimas Buitinių ir pramoninių atliekų tvarkymas Oro kokybės gerinimas; Oro kokybė 590 ~350 Gyvenimo aplinkos ir kokybės skirtumų tarp pagrindinių ir likusių šalies miestų mažinimas 1.Kuro rūšies pakeitimas į biomasę (AEI); 2. Biokuro pagrįstos kogeneracijos plėtra 1. TE atnaujinimas ir naujų statyba; 2. Katilinių modernizavimas; 3. Didelio efektyvumo TE statyba 960??? Komunalinių atliekų deginimas Vilniaus, Kauno ir Mažeikių TE dūmų valymo technologijų diegimas Būsto infrastruktūra 200??? Daugiabučių renovacija 44

45 1. PRIORITETINIAI MOKSLO TIRIAMIEJI DARBAI, STUDIJOS (RENGIAMI LŠTA UŽSAKYMU) Šilumos ūkio įstatymo ir jo įgyvendinimą lydinčių teisės aktų taikymo praktikoje analizė ir komentarai Centralizuoto šilumos tiekimo kainodaros metodinis tyrimas ir rekomendacijų jos tobulinimui parengimas Naujos redakcijos šilumos ūkio įstatymo tiekėjų ir vartotojų santykių koncepcinių priemonių ir nuostatų harmonizavimo analizė Naujos redakcijos šilumos ūkio įstatymo patikimumo užtikrinimo koncepcinių priemonių ir nuostatų harmonizavimo analizė Naujos redakcijos šilumos ūkio įstatymo priežiūros apimčių koncepcinių priemonių ir nuostatų harmonizavimo analizė Medienos kuro pelenų tvarkymo ir naudojimo taisyklių parengimas Norminio pastato atvėsimo laiko iki užšalimo temperatūros teisinio reglamentavimo koncepcinis projektas Elektros energijos perdavimo ir skirstymo sistemų neišvengiamo rekonstravimo įtakos Nacionalinėje energetikos strategijoje numatytos kogeneracijos plėtrai analizė ir rekomendacijų dėl tikslingo plėtros įgyvendinimo parengimas 45

46 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo poįstatyminių aktų rengimo grafikas (1/3) Eil. Nr. Keičiamo teisės akto pavadinimas Projektą ruošia Įstatymas Stadija Tvirtina/ Patvirtinta 1 Butų ir kitų patalpų savininkų bendrosios nuosavybės AM CK Ruošiamas LRV administravimo pavyzdiniai nuostatai 2 Šilumos ūkio plėtros kryptys ŪM ŠŪĮ Ruošiamas LRV Paskelbta 3 Šilumos tiekimo licencijavimo taisyklės ŪM ŠŪĮ Išsiųsta į ŪM (ŪM atidavė LRV) (Įmonėms galutiniam derinimui ) 4 Namo šildymo ir (ar) karšto vandens sistemos rekonstravimo pagal privalomuosius reikalavimus ir šių darbų rėmimo tvarka 5 Šilumos supirkimo iš nepriklausomų gamintojų į šilumos tiekimo sistemas tvarka 6 Elektros energijos, kuriai gaminti naudojami atsinaujinantys energijos ištekliai, gamybos ir pirkimo skatinimo tvarkos aprašas 7 Elektros energijos supirkimo iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų tvarka ŪM ŠŪĮ Išsiųsta į ŪM (RM) (ŪM atidavė LRV) (Įmonėms galutiniam derinimui ) ŪM ŠŪĮ Išsiųsta į ŪM (RM) (ŪM atidavė LRV) (Įmonėms galutiniam derinimui ) LRV LRV LRV ŪM EEĮ Ruošiamas LRV ŪM ŠŪĮ Pateikta derinimui iš ŪM Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklės ŪM ŠŪĮ Pateikta derinimui ŪM www Įmonėms išsiųsta pastaboms iki LR Ūkio ministro įsakymas Nr ŪM V. Ž. 2008, Nr Mokėjimo už šilumą pranešimo forma ŪM ŠŪĮ Naikinamas. Priedas prie Šilumos tiekimo ir vartojimo taisyklių 10 Daugiabučio namo šildymo ir karšto vandens sistemos privalomieji reikalavimai 11 Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių su buitiniais šilumos vartotojais standartinės sąlygos ŪM ŠŪĮ Pateikta derinimui iš ŪM ŪM ir AM ŪM ŠŪĮ Atiduota į ŪM ŪM Patvirtinta (dar nepaskelbta) 46

47 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo poįstatyminių aktų rengimo grafikas (2/3) Eil. Nr. Keičiamo teisės akto pavadinimas Projektą ruošia Įstatymas Stadija Tvirtina/ Patvirtinta 12 Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros ŪM ŠŪĮ Atiduota į ŪM ŪM sutarčių standartinės sąlygos Paskelbta 13 Pastato šildymo ir karšto vandens sistemos priežiūros ŪM ŠŪĮ Ruošiamas ŪM tvarka 14 Šilumos tiekimo tinklų ir šilumos punktų įrengimo ŪM EĮ Ruošiamas ŪM taisyklės 15 Šilumos pirkimo-pardavimo sutarčių standartinės ŪM ŠŪĮ Atiduota ŪM ŪM sąlygos 16 Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo taisyklės ŪM ŠŪĮ Ruošiamas ŪM ir AM 17 Šilumos vartotojų įrenginių atjungimo nuo šilumos ŪM ŠŪĮ Naikinamas. Priedas prie Šilumos ūkio specialiųjų planų rengimo tiekimo sistemų ekonominio įvertinimo metodika taisyklių 18 Šilumos tarybos sudėtis ŪM ŠŪĮ ŪM 19 Šilumos tarybos nuostatai ŪM ŠŪĮ ŪM 20 Kompensacijos už rezervinę galią nustatymo metodika ŪM ŠŪĮ ŪM 21 Vartotojų (juridinių ir fizinių asmenų) lėšomis iki Lietuvos Respublikos energetikos įstatymo įsigaliojimo įrengtų bendrai naudojamų energetikos objektų, skirtų šilumai perduoti, išpirkimo ar eksploatavimo aprašas 22 Šilumos energijos ir šilumnešio kiekio apskaitos taisyklės 23 Šilumos tinklų ir šilumos vartojimo įrenginių priežiūros (eksploatavimo) taisyklės 24 Įmonių, eksploatuojančių energetikos įrenginius, atestavimo tvarkos ir sąlygų aprašas 25 Valstybinės energetikos inspekcijos teikiamų mokamų paslaugų fiziniams ir juridiniams asmenims įkainiai 26 Informacijos, susijusios su energetikos veikla, teikimo valstybės institucijoms, įstaigoms ir trečiosioms šalims taisyklės 27 Įpareigojimų teikti viešuosius interesus atitinkančias paslaugas davimo taisyklės ŪM EĮ. ŪM ŪM EĮ ŪM ŪM EĮ ŪM VEI ŠŪĮ ir ŪM EĮ VEI EĮ ŪM ŪM EĮ Pateikta derinimui iš (Įmonėms pastaboms iki ) ŪM ŪM EEĮ ŪM 47

48 Lietuvos Respublikos šilumos ūkio įstatymo pakeitimo įstatymo poįstatyminių aktų rengimo grafikas (3/3) Eil. Nr. Keičiamo teisės akto pavadinimas Projektą ruošia Įstatymas Stadija Tvirtina/ Patvirtinta 28 Šilumos kainų nustatymo metodika VKEKK ŠŪĮ Suderinta VKEKK nutarimas Nr. O Karšto vandens kainų nustatymo metodika VKEKK Ruošiamas VKEKK (Naujas!) 30 Atsiskaitomųjų karšto vandens apskaitos prietaisų VKEKK Ruošiamas VKEKK aptarnavimo mokesčių nustatymo metodika (Naujas!) 31 Energetikos įmonių investicijų projektų derinimo VKEKK EĮ ir Ruošiamas VKEKK Valstybinėje kainų ir energetikos kontrolės komisijoje ŠŪĮ tvarka 32 Daugiabučių namų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros maksimalių tarifų nustatymo metodika 33 Licencijuotų energetikos įmonių informacijos teikimo tvarka 34 Maksimalios šilumos suvartojimo normos daugiabučių namų butams ir kitoms patalpoms šildyti 35 Rekomenduojami šilumos paskirstymo vartotojams metodai 36 Elektros energijos supirkimo kainos iš bendrų šilumos ir elektros energijos gamintojų reguliavimo taisyklės 37 Šilumos tiekimo vamzdynų (šilumos) nuostolių nustatymo metodika 38 Šilumos tiekimo vamzdynų bandymų faktiniams (šilumos) nuostoliams nustatyti metodika 39 Pagrindinės rekomendacijos energetikos įmonėms, kaip pagal kompetenciją teikti informaciją energijos vartotojams apie energetikos veiklą, taip pat efektyvų bei saugų energijos išteklių ir energijos naudojimą energetikos objektuose ir įrenginiuose VKEKK ŠŪĮ Pateikta derinimui iš VKEKK (Atidėtas) VKEKK VKEKK EĮ VKEKK VKEKK ŠŪĮ VKEKK VKEKK ŠŪĮ VKEKK Paskelbta V. Ž. 2008, Nr

49 2. KITOS STUDIJOS, TIRIAMIEJI DARBAI (RENGIAMI PAGAL POREIKĮ) Pirminių techninių dokumentų, naudojamų šilumos tiekimo įmonėse, projektai: Šilumos perdavimo tinklų eksploatavimo darbų aprašas (buvusi šilumos tinklų eksploatavimo instrukcija, rus.) Pastatų šildymo ir karšto vandens sistemų priežiūros (eksploatavimo) ir avarijų likvidavimo instrukcijų rekomenduojamų formų, paketas; Šilumos pirkimo-pardavimo, priežiūros ir pristatymo sutarčių rekomenduojamų formų, suderintų su kompetentingomis valstybės valdymo institucijomis, paketas Vieningos, naudojamų šilumos tiekimo įmonėse, instrukcijų duomenų bazės bei tipinių formų sukūrimas; Metodikos, skirtos temperatūrinių grafikų sudarymui, sukūrimas Šilumos tiekimo apribojimo, įvedus ekstremalią padėtį energetikoje, planų sudarymo ir įteisinimo tvarka 49

50 3. DARBAI ATLIEKAMI ĮMONIŲ DELEGUOTŲ ATSTOVŲ JĖGOMIS, VADOVAUJANT KOMITETAMS Sieringo mazuto atsargų keitimo mažai sieringu kuru programa /LŠTA/ Šilumos perdavimo tinklo patikimumo vertinimo metodikų paruošimas ir pirminė magistralinio tinklo analizė /Technikos komitetas/ Šilumos tiekimo sistemų darbo parametrų monitoringo sistema /Technikos komitetas/ Avarijų prevencijos ir avaringumo mažinimo šilumos ūkyje priemonių plano įgyvendinimas šilumos tiekimo įmonėse analizė ir praktika /Technikos komitetas/ Šalto vandens pirkimas karšto vandens ruošimui problemų analizė ir praktika. /Rinkodaros komitetas/ Mokėjimai už įmokas vartotojams atsiskaitant už šilumą problemų analizė ir praktika /Rinkodaros komitetas/ Savivaldybių neprivatizuotų butų skolų susigrąžinimo organizavimas patirtis, teisinės bazes tobulinimas /Rinkodaros komitetas/ Vartotojų informavimo periodiškumas, forma, informacijos kiekis problemų analizė ir praktika. /Rinkodaros komitetas/ 50

51 4. PROBLEMINIŲ KLAUSIMŲ SPRENDIMAS Šilumos įmonių teisiniai ginčai su gamtinių dujų tiekimo įmonėms /AB Kaišiadorių šiluma teisiniai ginčai dėl AB "Lietuvos dujos" (sutartis su advokatų kontora)/ 5. RENGINIAI, SEMINARAI, KONFERENCIJOS Konferencija Centralizuotas šilumos tiekimas kelias į šalies energetinę nepriklausomybę ir švarią ateitį Seminaras LŠTA nariams dėl m. ES struktūrinių fondų paramos. Seminarai, renginiai susitikimai aktualių probleminių klausimų sprendimui Mokymų seminarai įmonių darbuotojams Kiti seminarai, renginiai pagal poreikį 6. BENDRADARBIAVIMAS LIETUVOJE IR UŽSIENYJE Toliau tęsti ir plėsti vietinį ir tarptautinį bendradarbiavimą su suinteresuoto dialogo šalimis Inicijuoti aktyvesnį Lietuvos šilumos ūkio sektoriaus specialistų dalyvavimą ES tarptautinėse programose ir projektuose 51

52 7. PROJEKTŲ VYKDYMAS Archyvinių dokumentų perkėlimas į Saperion administracinių dokumentų valdymo sistemą. Teikti paraišką projektui iš ES Struktūrinių fondų šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymams Teikiama paraiška paramai gauti iš ES struktūrinių fondų pagal m. Žmogiškųjų išteklių plėtros veiksmų programos 1 prioriteto Kokybiškas užimtumas ir socialinė aprėptis priemonę Žmogiškųjų išteklių tobulinimas įmonėse. Projekto metu bus organizuojami šilumos tiekimo įmonių darbuotojų mokymai bei atliktas šilumos ūkio sektoriaus tyrimas, nustatantis šio sektoriaus įmonių darbuotojų kvalifikacijos tobulinimo poreikį bei parengtas individualus kvalifikacijos tobulinimo planas. Projekto tikslinės grupės: aukščiausiojo ir viduriniojo lygio įmonių vadovai personalo vadovai inžinieriai šilumos tiekimo organizatoriai (vadybininkai) meistrai Mokymo programos: vadyba naujausios technologijos energetikos srityje įvairios techninės žinios, susijusios su tiesioginiu darbu Mokymai bus organizuojami regionuose bei pačiose įmonėse. Projekto trukmė: 2009 m. sausio mėn m. gruodžio mėn. Projekto dydis: Lt. Paramos dydis: Lt 52

53 8. INFORMACINĖ IR ŠVIETĖJIŠKA VEIKLA Asociacijos 10 metų veiklos minėjimo proga išleisti 2 spalvotus leidinius apie šilumos ūkio raidą, LŠTA istoriją. Toliau tęsti kasdienės respublikinės ir didžiųjų miestų regioninės spaudos šilumos verslo monitoringą, informuoti asociacijos narius. Formuoti šilumos ūkio gerą įvaizdį visuomenėje: dalyvavimas televizijos laidose, spaudos konferencijose, ruošti pranešimus spaudai. Sudaryti sutartį su Lietuvos energijos konsultantų asociacija dėl švietėjiškų straipsnių apie šilumos ūkį rengimo. Rinkti ir kaupti aktualią informaciją apie šilumos ūkį. Rengti ir viešinti sukauptą aktualią informaciją, ginant narių interesus valstybės valdymo institucijose. Vykdyti šilumos tiekimo įmonių apklausas, reikalingiems duomenims surinkti. Rengti ir skaityti pranešimus, publikuoti straipsnius vietiniuose ir tarptautiniuose seminaruose, renginiuose bei spaudoje. Pastoviai atnaujinti, prižiūrėti asociacijos interneto svetainę. Parengti ir atspausdinti LŠTA narių šilumos tiekimo įmonių 2007 m. ir 2008 m. I pusmečio ūkinės veiklos apžvalgas. Tęsti žurnalo Šiluminė technika leidybą kartu su Lietuvos šiluminės technikos inžinierių asociacija. Išleisti 4 spalvotus žurnalo numerius 600 egz. tiražu. 53

54 Visą aktualią informaciją rasite Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos svetainėje 54

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Centralizuoto šilumos ūkio sektorius Atlikti darbai 2017 metais bei uždaviniai 2018 metams Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. sausio 26 d. Metinis LŠTA narių (įmonių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius

2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2014 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 metai, Vilnius 2 Turinys Santrauka... 3 Pagrindiniai 2014 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 4 Pirminės

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma

Vietiniu ištekliu panaudojimas didinant energetini ir ekonomini sauguma Durpės Lietuvos energetikoje kaip realu? Giedrius Kavaliauskas, 2015.04.29, Kaunas Vietiniai ištekliai - durpės Pelkės Lietuvoje, % 2% 1% Naturalios pelkės Klaipeda Kaunas 44% 28% Nusausintos žemės ūkiui

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita

2015 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2016 m. pažangos siekiant nacionalinių energijos vartojimo efektyvumo tikslų ataskaita 2018 m., Vilnius Turinys 1. Santrauka... 1 2. Pagrindiniai 2016 m. ekonominiai ir energetiniai rodikliai... 2 3. Pirminės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx

Microsoft PowerPoint - SGdujos_ZaliosiosInovacijos_2016.pptx Žaliosios inovacijos suslėgtų gamtinių dujų gamybos technologiniuose procesuose Informacinis renginys: Žaliosios pramonės inovacijų programos įgyvendinimas 2016 m. rugsėjo 29 d., Vilnius Apie mus UAB SG

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita 2014 m. specialiojo plano sprendinių keitimas (TPD reg. Nr. 00112000609) Planavimo organizatorius: Alytaus miesto savivaldybės administracijos direktorius Specialiojo plano rengėjas: Leidinio data 2014

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA ENERGIJOS TAUPYMO PROJEKTŲ ĮGYVENDINIMAS 2005 m. gegužės 13 d. Nr. 2020-3-53 Vilnius ĮŽANGA Europos Sąjunga skiria ypatingą dėmesį darniam

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p.

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA Biudetinè staiga, Gedimino pr. 38,01104 Vilnius. Tel. (8 706)64715, faks. (8 706)64 820, el. p. info@enmin.lt, enmin.lrv.lt Duomenys kaupiarni ir saugomi Juridiniq

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx

Microsoft PowerPoint - pristatymas_viesas aptarimas_ pptx 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS STRUKTŪRINIŲ FONDŲ INVESTICIJOS ŪKIO MINISTERIJA Rita Armonienė ES paramos koordinavimo departamentas Kultūros ir gamtos paveldo objektų rinkodara ir ženklinimas 120,951

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation Lietuvos pažeistų durpynų tvarkymas, nt Tyrulių paukščių apsaugai svarbių teritorijų (PAST) atkūrimo darbus (www.tyruliai-life.lt) NR. LIFE12 NAT/LT/001186 Parengė: projekto asistentė J. Liaudanskytė projekto

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

33955 LSTA Silumine technika Nr 71.indd

33955 LSTA Silumine technika Nr 71.indd 2017 m. Nr. 2 (Nr. 71) Rugpjûtis ŠILUMOS TIEKIMO BENDROVIŲ 2016 METŲ ŪKINĖS VEIKLOS APŽVALGA Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija parengė ir skelbia Šilumos tiekimo bendrovių 2016 metų ūkinės veiklos apžvalgą

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v

BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo v BIOKURO KATILŲ IR EKONOMAIZERIŲ EKSPLOATAVIMO TECHNINIAI, EKONOMINIAI IR TEISINIAI ASPEKTAI. EKSPLOATACIJOS METU IŠKYLANTIS KLAUSIMAI: Pakuros darbo valdymas. Pradžioje kuro padavimo zonoje ant ardyno

Detaliau