LIETUVIŲ ANGLŲ KALBŲ VERTIMO SISTEMA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LIETUVIŲ ANGLŲ KALBŲ VERTIMO SISTEMA"

Transkriptas

1 LIETUVIŲ ANGLŲ KALBŲ VERTIMO SISTEMA Dovilė Milisevičiūtė, Egidijus Paliulis Šiaulių universitetas, Technologijos fakultetas Įvadas Automatinio (mašininio) vertimo sistemos pasaulyje tyrinėjamos beveik pusšimtį metų. Sudarytais algoritmais remiasi dauguma šiuo metu pasaulyje naudojamų vertimo sistemų. Lietuvoje darbas šioje srityje yra tik kelerių metų senumo. Todėl tyrimų ir mokslinių darbų skaičius yra nedidelis, bet turėtų augti. Automatinio vertimo sistemos (AVS) naudojamos tada, kai reikalingas greitas, nors ne visada kokybiškas ir tikslus vertimas. Kadangi kompiuterizuotas vertimas nėra tobulas, tad diskutuojama, ar išvis įmanoma padaryti tokią sistemą, kuri galėtų galvoti kaip žmogus ir tekstą suprastų ta pačia prasme, kaip tai supranta žmogus, t. y. turėti realiojo pasaulio žinių (Hutchins, 2000). Tyrimai atliekami įvairaus lygio kompanijose ir tyrimų centruose visame pasaulyje. Automatinis vertimas siejasi ir su dirbtinio intelekto kūrimu. AVS kūrimui reikalingas kelių sričių išmanymas kompiuterinės ir matematinės lingvistikos, vertimo teorijos, informacinių technologijų, kalbos filosofijos (Rimkutė, Kovalevskaitė, 2007). Internetu pasiekiamų AVS skaičius yra daugiau nei 30. Tačiau jų veikimo principai nėra visiškai skirtingi, turi panašumų. Pvz., Babelfish, Apple, Worldlingo, Yahoo!, Google vertimo portalai yra palaikomi Systran (Dugast, Senellart, Koehn, 2007) vertimo sistemos. Interaktyvi rusų-anglų programa MagicGooddie yra senos rusų kompanijos Promt produktas. Viena pirmųjų AVS dirbančių su lietuvišku tekstu yra VDU projektas ( vdu.lt/tws/), sukurtas tos pačios Promt kompanijos sistemos pagrindu, kuris anksčiau buvo skirtas rusųanglų kalbų krypties teksto vertimui. Tikslas sukurti eksperimentinę lietuvių anglų kalbų vertimo sistemą. Uždaviniai: Išnagrinėti egzistuojančius vertimo algoritmus ir sistemas. Remiantis atlikta analize, sukurti lietuvių anglų kalbų vertimo algoritmą, jį realizuoti ir atlikti jo patikrinimą. 51 Egzistuojantys algoritmai Egzistuoja trys pagrindiniai automatinio (mašininio) vertimo metodai: statistinis, taisyklėmis besiremiantis (rule-based) ir loginis (arba tiesioginis). Praktiškiausia integruoti kelių tipų metodus į AVS. Taisyklėmis paremtoje AVS didžiausią vaidmenį atlieka žodynai ir taisyklių rinkiniai. Taip pat reikia išspręsti morfologinį, sintaksinį ir semantinį daugiaprasmiškumą. Statistiniai metodai nepasižymi išskirtinai geresne vertimo kokybe, atvirkščiai nors taisyklėmis paremtos AVS sudarymas yra komplikuotas ir daug sunkesnis, tačiau gaunama aukštesne vertimo kokybė (Daudaravičius, 2004). Automatinį vertimą realizuoja algoritmas, kuris sudaromas atsižvelgiant į kalbų lingvistinius požymius ir taisykles. Šio algoritmo sudėtingumas priklauso nuo kalbų, kurių gramatika yra realizuojama, panašumo. Žodynai ir jų sudarymas yra labai svarbus etapas AVS kūrimo eigoje. Nuo žodynų priklauso ir vertimo kokybė, ir algoritmo sudarymas. Sistemai, verčiančiai iš lietuvių kalbos, reikalingas žodynas su lietuvių kalbos žodžiais, jų gramatine (morfologine ir sintaksine) ir semantine informacija. Iš esmės visi automatinio vertimo algoritmai (procesas) susideda iš tokių trijų pagrindinių dalių: 1) gramatinis pirmos kalbos (PK) nagrinėjimas, t. y. įvesto teksto struktūros analizė, paremta PK gramatika; 2) perdavimas / transformavimas/keitimas (transfer), t. y. PK teksto struktūros transformavimas į antros kalbos (AK) teksto struktūrą; 3) AK teksto formavimas (generavimas), t. y. perdarymas AK teksto struktūros į specialią žodžių seką (Ya S. Filiatov). Skirtingose AVS jų vykdymo eiliškumas gali būti nevienodas. Pavyzdžiui, po įvesties teksto (pirmos kalbos teksto) morfologinio ir sintaksinio analizavimo, gali eiti arba sintaksės modifikavimo arba vertimo (perdavimo) etapas. PROMT vertimo sistema Promt sistemos vertimo algoritmai paremti ne nuosekliomis transformavimo procedūromis, bet hierarchiniu pagrindu, kuriame vertimo procesai suskaidyti į susisiekiančias transformavimo procedūras skirtinguose analizės etapuose. Sistemą galima išskirstyti į tokius lygmenis: 1. Leksikos vienetų lygmuo. Leksikinis vienetas yra žodis arba kolokacija, priklausantis žemiausiam

2 ISSN JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ DARBAI. Nr. 2 (23) lygiui. Žodis aprašytas kaip kamieno ir galūnės kompozicija. Iš vienos pusės, tai leidžia atpažinti PK žodį ir morfologiškai jį nagrinėti, iš kitos pusės, patogus kelias nustatyti vertimui pagal susijusius morfologinius duomenis (kamienas, kaitymo tipas ir galūnės adresas tokios kaitybos tipo galūnių masyve). Taigi, jei galima pritaikyti keitimo taisykles iš PK morfologinių duomenų į AK morfologinius duomenis, tada galima vykdyti transformavimo procedūras morfologiniame lygmenyje. 2. Grupių lygmuo. Jis atsako už sudėtingesnes struktūras: daiktavardžių grupes, būdvardžius, prieveiksmius ir sudėtines veiksmažodžių formas. Šio lygmens pagrindas yra formalios ryšių gramatikos, ir analizės metu tai leidžia jungti grupes į sintaksinius vienetus. Kiekvieną vienetą charakterizuoja susintezuoti struktūriniai duomenys ir pagrindinis junginio vienetas. 3. Paprasto sakinio lygmuo. Paprastas sakinys traktuojamas kaip struktūra, susidedanti iš sintaksinių vienetų. Jo analizė vykdoma pagal karkasines tarinio struktūras. Paprastuose sakiniuose, pagrindinis elementas yra veiksmažodis, o jo junglumas (valentingumas) nulemia aktyvaus karkaso užpildymą. 4. Sudėtinio sakinio lygmuo. Analizė reikalinga, kai reikia suderinti laikus ir teisingai išversti jungtukus. Šie procesai tarpusavyje siejasi pagal tekstinio vieneto hierarchiškumą, keičiasi susintezuotais ir paveldėtais atributais. Toks algoritmo sudarymas leidžia panaudoti formaliuosius metodus algoritmams aprašyti skirtinguose lygiuose (Hutchins, Somers, 2004). SYSTRAN vertimo sistema Iš pradžių sistema suprojektuota tiktai vertimui iš rusų kalbos į anglų kalbą, dabar apima 80 kalbų porų, verčia iš 22 kalbų ir yra daugelio didžiųjų portalų variklis. Systran sistema tradiciškai traktuojama kaip taisyklėmis pagrįsta sistema. Projektas pradėtas kurti daugiau nei prieš 30 metų. Pirmieji vartotojai USA vyriausybinės organizacijos, o po to ir Europos ekonomikos sąjunga, kuri Systran pertvarkė ir gausios dokumentacijos vertimas tapo įmanomas į daugelį jai priklausančių šalių kalbų. Systran toliau tobulinamas, įtraukiant ir statistinius metodus. Čia aprašomi formalieji metodai ir vertimo algoritmas, nesusijęs su statistiniais metodais. Systran sistemos dizainas yra agreguotas ir aukšto modalumo. Jame yra dviejų tipų programos a) sisteminės, parašytos asemblerio kodu, nepriklausančios nuo kalbos; jos, pavyzdžiui, atsakingos už 52 žodyno peržiūros paprogrames; ir b) vertimo programos, sudarytos iš daug atskirų modulių. Vertimo programos skirtos analizei ir generavimui. Analizės modulis PK yra pastovus nepriklausomai nuo AK, o generavimo moduliai yra pastovūs AK, nesvarbu, kokia bebūtų PK. Pagrindinė sistemos dalis didžiulis dvikalbis žodynas, talpinantis leksikos ekvivalentus, gramatikos ir semantikos informaciją, vartojamą analizei ir generacijai. Didelė šios informacijos dalis yra algoritmų formos, jie iškviečiami įvairiuose vertimo proceso etapuose. Pagrindiniai vertimo procesai valdomi sudėtingo dvikalbio žodyno. Aiškinantis Systran vertimo sistemos principus, būtina susipažinti su sisteminiais žodynais, kadangi vertimo procese glaudžiai bendraujama su žodynų įrašais. Leksikos duomenų bazės Systran yra suskaidytos į pagrindinių kamienų žodyną (Main Stem), dvikalbį žodyną (iš vieno žodžio įrašų) ir įvairius daugiažodžius kontekstinius žodynus. Pagrindinių kamienų žodyne kiekvienam žodžiui parengtas pilnas morfologinis, sintaksinis ir semantinis aprašas: gramatinė kategorija, valdymas, valentingumas, derinamumas, tranzityvumas, daiktavardžio tipas (gyvas, skaičiuotinis, abstraktus), semantinis žymuo (fizikinė savybė, maisto produktas talpa, įrankis); ir pagrindinės formos vertimas į AK ekvivalentą, kartu su gramatikos informacija, kurios reikia generacijai. Skirtumas sudaromas tarp homografų (vienodai rašomų žodžių) su skirtingomis gramatikos kategorijomis. Pažymėtina, kad vertimas grindžiamas sintakse, tai yra pirma užsiimama sintaksės problemomis, ir tik tada pasitelkiama semantinė informacija likusioms problemoms spręsti. Kiekvienam įvestam žodžiui duodamas tiktai vienas jį atitinkantis ekvivalentas numatytasis ( default ) vertimas, kuris paliekamas, jei nebuvo pakeistas kitų žodynų; pvz., angliškas žodis STATION turi numatytą vertimą prancūziškai POSTE. Kontekstiniai žodynai: Idiomų žodynas, skirtas nekintantiems posakiams (pvz., on the other hand ) tvarkyti. Ribotos semantikos žodynas apibrėžia sintaksinių ryšių galimybes tarp daiktavardžio frazių, kada junginiai identifikuojami kaip leksikos vienetai, užtikrinant pastovų vertimą (pvz., mashine translation į prancūzų kalbą būtų verčiamas traduction automatique o ne traduction de mashine. Taip pat prancūsų pomme de terre būtų verčiamas vienu žodžiu potato ). Analitiniai žodynai talpina sintaksių taisyklių išimtis, kurios taikomos individualiems žodžiams. Pvz., angl. NOR (nor could he see the difficulties).

3 Sąlyginės semantikos žodynas sujungia sintaksinę ir semantinę informaciją galimiems AK atitikmenims atskirti. Pvz., numatytasis vertimas angl. GROW pranc. yra GRANDIR, bet su animate (gyvas) papildymu jis jau tampa ELEVER ir su plant (augalas) kaip objektas tai yra CULTIVER. Systran, sudarant įrašų seką ( baitų plotus ), naudoja linijinę duomenų struktūrą, po vieną kiekvienam žodžiui sakinyje. Kiekvienas baitų plotas sudarytas iš paties žodžio ir gramatinės informacijos ir vertimo atitikmenų, susijusių su žodžiu žodyno įrašuose. Kiekvienas baitas talpina tam tikro tipo informaciją. Pvz., baitas 1 pirminę žodžio kategoriją (daiktavardis, veiksmažodis, būdvardis), baitas 2 asmuo ir veiksmažodžio skaičius, baitas 3 daiktavardžio linksnis ar veiksmažodžio rūšis laikas, nuosaka, baitas 4 giminė ir skaičius, ir t. t. Baitų reikšmės varijuoja priklausomai nuo kitų baitų verčių (pvz., baitas 3, priklausomai nuo baito 1, yra daiktavardis ar veiksmažodis). Vertimo proceso specifika: 1. Etapas Prieš apdorojimą 1.1. Programa įkrauna tekstą ir atpažįsta įvesties informacijos formatą Identifikuojamos pastovios formos ir kai kurios gramatinės kategorijos (pvz., in order to kaip prielinksnis) ( Idiomų žodyno peržiūra) Žodžiai ieškomi Pagrindinių kamienų žodyne ir informacija kopijuojama į baitų plotus duomenų struktūroje Atliekama žodžio morfologinė analizė, atskiriamas kamienas ir galūnė, jei įmanoma ir identifikuojama informacija apie juos Remiantis Limituotos semantikos žodynu, identifikuojami sudėtiniai daiktavardžiai. Elementai, esantys šiame žodyne, visada traktuojami kaip sudėtiniai. Todėl iškyla problemų, kai šie žodžiai atsitiktinai eina paeiliui (kartu). 2. Kiekvieno sakinio analizės etapas: 2.1. Homografai perprantami tikrinant šalia esančių žodžių gramatines kategorijas (pvz., angliško žodžio states tikrinama, ar jis yra veiksmažodis, ar daiktavardis). Neišsiaiškinus tikros ho mografo reikšmės, paliekama pati tikėtiniausia Sakiniai segmentuojami į pagrindinius ir šalutinius, atliekant skyrybos ženklų, jungtukų, santykinių įvardžių (kuris) paiešką t. t Nustatomi pirminiai sintaksiniai ryšiai tarp daiktavardžių ir būdvardžių, prielinksnių ir daiktavardžio frazių. Šiame etape taip pat nustatomas pagrindinis veiksmažodis, laikas, neiginys, laipsniai Nustatomi susietieji žodžiai. Pavyzdžiai 53 HUMANITARINIAI MOKSLAI Smog and pollution control are important factors ir Smog and pollution control is under consideration rodo, kaip žodžiai is ir are padeda nustatyti žodžio smog ir frazės pollution control struktūrinius ryšius. Kitas pavyzdys: zinc and aluminium components semantinis žymuo chemical elements parodo, jog zinc ir aluminium yra vienarūšės sakinio dalys Identifikuojami veiksnys ir tarinys. Anksčiau nustatyti asmeniniai veiksmažodžiai yra galimi tariniai, o daiktavardžiai (ar įvardžiai), dar anksčiau neidentifikuoti kaip objektai, yra galimi veiksniai Identifikuojami ryšiai tarp tarinių ir argumentų. Jei reikia, tikrinamas analitinis žodynas. 3. Transformavimo etapas: 3.1. Standartinės idiomos ir fiksuotos frazės surandamos analizės etape vartojant Idiomų ir Ribotos semantikos žodynus. Šiame etape pagal sąlygas, aprašytas Sąlyginių semantikų žodyne, transformuojamos leksikos. Pvz., homografas LEAD turi būti verčiamas kaip PLOMB, kai nustatoma, jog tai cheminis elementas Prielinksnių vertimas, kuris dar neatliktas prieš tai buvusiuose etapuose Struktūrinis transformavimas pagal žodyne nurodytus testus tam tikriems žodžiams ar sintaksės ir semantikos žodžių kategorijoms. Pvz., tinkamas vertimo parinkimas žodžiui angl. as į prancūzų kalbą (comme, pendent que, a mesure que, puique). 4. Sintezės etapas: 4.1. Numatytojo vertimo (default) reikšmės priskyrimas iš Pagrindinio kamienų žodyno tiems žodžiams, kurie liko neišversti Morfologinė generacija, remiantis struktūrine informacija apie giminę, skaičių, laiką, t. t. iš ankstesniųjų etapų ir remiantis informacija (iš Main Stem žodyno) apie galūnes (kaitymą) ir priklausomybes AK sakinio žodžių tvarkos generavimas. Pvz., perdarant žodžio tvarką į angliškąjį būdvardis-daiktavardis seką (Hutchins, Somers, 2004). Eksperimentinė lietuvių anglų vertimo sistema Lietuvių anglų vertimo sistemai sudaryti turime du pavyzdžius VDU vertimas anglų lietuvių ir Google Translator lietuvių anglų ir anglų lietuvių. Šios sistemos veikia skirtingu principu: pirmoji yra tranfer-based tipo sistema, o antroji statistical-based sistema. Eksperimentinė sistema at-

4 ISSN JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ DARBAI. Nr. 2 (23) stovaus tiesioginio automatinio (direct) vertimo sistemos tipui, kuris yra vienas paprasčiausių metodų. Sudarant naują algoritmą lietuvių anglų porai, reikia atlikti detalią lietuvių kalbos analizę, susisteminti lietuvių kalbos gramatiką sudaryti specialų sisteminį žodyną ir sukurti taisykles algoritmui, kuris atlieka paiešką duomenų bazėje bei suranda sintaksinius žodžių ryšius sakinyje. Šiame darbe bandoma sukurti algoritmą lietuvių anglų teksto vertimui, vartojant programines technologijas PHP (algoritmui aprašyti), duomenų bazę MySQL (lingvistei informacijai laikyti). Kadangi lietuvių ir anglų kalbų gramatikos turi tas pačias kalbos ir sakinio dalis, laikyta, kad lietuviško sakinio žodis, einantis tam tikra sakinio dalimi, eina ta pačia sakinio dalimi ir anglų kalboje (dažniausiai taip būna ir tikrovėje). Todėl, konstruojant naują anglišką sakinį, reikia nustatyti lietuviško žodžio vaidmenį (kuria sakinio dalimi eina) lietuviškame sakinyje. Dažniausiai tokią informaciją teikia kalbos dalis (veiksmažodžiai beveik visada eis sakinyje tariniais) ir galūnės morfologinė informacija (linksnis dažniausiai apsprendžia sakinio dalį). Žodynas ir leksikos duomenų bazė Pagal lietuvių kalbos gramatikos taisykles žodyno bazėje pakanka saugoti žodžio kamieno požymius, o pagal linksniuotėms, giminei, asmenuotėms priimtas taisykles ir kitus vertimui naudingus atributus, atitinkamas žodžio formas galima konstruoti procedūriniu būdu, t. y. prijungiant atitinkamas žodžio dalis: galūnes, priesagas ir galūnes (Sipavičius, Tamulynas, 2004). Tad talpinome duomenų bazės lentelėse atskirai lietuviškų žodžių kamienus ir galūnes. Kamienai talpina tam tikrą gramatinę (pvz., kalbos dalį, linksniuotę / asmenuotę) ir leksinę (pvz., pagrindinę angliško atitikmens formą) informaciją. Pagrindinė angliškojo atitikmens forma saugoma prie kamieno, bet tikrasis vertimas priklauso ir nuo galūnės gramatinių kategorijų reikšmių. 1 pav. Algoritmo Prieš apdorojimą ir morfologinės analizės veikimo schema MySQL duomenų bazėje saugomi lietuviški kamienai, lietuviškos žodžių galūnės (atskirai pagal kalbos dalis), trumpieji arba dažnai vartojami lietuviški žodžiai ir angliškų atitikmenų lentelės. Visos lietuviškos žodžio leksemos turi atributus, saugančius individualią informaciją apie save, kuri reikalinga angliškajam atitikmeniui generuoti bei vėlesnei sintaksinei sakinio modifikacijai (į anglų kalbos taisyklėmis grįstą sakinį) vykdyti. Lietuviškieji kamienai ir galūnės turi unikalius kodus (ID), kurie reikalingi angliškam vertimui surasti vertimų lentelėje. Eksperimentinės vertimo sistemos algoritmas 1. Prieš apdorojimas (kiekvienam sakiniui): 1.1. Pirminis teksto apdorojimas (sakinio atskyrimas iš teksto ir kartu jo tipo nustatymas pagal sakinio pabaigos ženklą) Žodžių atskyrimas pagal tarpo žymę ir kitus skyrybos ženklus (kablelį, brūkšnį ir t. t.). 2. Morfologinė analizė (kiekvienam sakinio žodžiui): 2.1. Žodžių paieška trumpųjų žodžių lentelėje arba žodžio kamieno ir galūnės nustatymas ir jų gramatinės informacijos surinkimas iš ka- 54

5 HUMANITARINIAI MOKSLAI mienų ir galūnių lentelių MySQL duomenų bazėje Žodžio angliško vertimo kodo generavimas. Vertimų lentelėje saugomas raktinis vertimo identifikavimo kodas, kuris generuojamas iš individualaus kamieno ID ir galūnės ID. Vienas žodis gali turėti vieną, bet gali turėti ir daugiau sugeneruotų vertimo kodų rinkinių. Tarkim, kamieno lauž raktinis laukas ID = 5 (kai kalbos_d = daiktavardis ) ir ID = 10 (kai kalbos_d = veiksmažodis ). Galūnė -o turi net 6 skirtingus ID, kadangi kiekvienas atskiras ID talpina skirtingą galūnės gramatinę informaciją. Algoritmas sugeneruoja vertimo kodų rinkinius kiekvienam kamieno ID su kiekvienu galūnės ID, todėl gaunami 2 x 6 = 12 ID kodų rinkinių. Paieška vertimų lentelėje vykdoma pagal sugeneruotą kodų rinkinį. Jei toks kodų rinkinys aprašytas vertimų lentelėje, grąžinamas žodžio vertimas. Jei bus aprašyti visi galimi kodų rinkiniai, tai šituo atveju grąžins 12 žodžio vertimų variantų. Tačiau realybėje vertimų lentelėje yra aprašyti tik 3 kodų rinkiniai, kurie grąžina tokius žodžio vertimus: 1) of the fireplace; 2) break; 3) breaks. Reikšmės pagal nutylėjimą (default) įvedimas: pagrindinėje duomenų bazės lentelėje LT_KAMIENAI šalia kamieno įvedama numatomoji kamieno reikšmė anglų kalboje. Administratorius turi parinkti kamienui tokią anglišką žodžio formą, kurią jis turi omenyje, jog lietuviškas kamienas turi būti verčiamas. Pvz., kamieno sūn- numatoma reikšmė bus son, kadangi administratorius turi omenyje lietuviškąjį sūnus. Vertimo proceso metu neradus žodžio sūnus kurios nors formos (neaprašytos vertimų lentelėje), sistema vertimu laikys šią numatytąją reikšmę. Tokiu atveju nenustatomos gramatinės žodžio kategorijų reikšmės. Pateikiamas preliminarus vieno žodžio vertimas, taigi, nenustatoma, kuria sakinio dalimi jis eina sakinyje, todėl sintaksinė sakinio modifikacija negalima (paliekamas pažodinis vertimas). 3. Sintaksinės sakinio struktūros keitimas: 3.1. Šiame žingsnyje gali prireikti vartotojo įsikišimo, kai žodžiui rastas daugiau nei vienas vertimas. Vartotojas nurodo reikiamą vertimo variantą ir sistema tęsia darbą Surandamos galimai derinamosios sakinio dalys (būdvardis ir daiktavardis), prielinksniniai junginiai (prielinksnis ir daiktavardžio linksnis) per vieną žingsnį nuo analizuojamojo žodžio (tikrinamas po jo einantis žodis; tęsiama realizacija) Naujas sakinys sudaromas iš gautų vertimų, sudėliojant juos tokia žodžių tvarka, kokios pagal griežtas anglų kalbos žodžių tvarkos sakinyje taisykles reikalauja tam tikras sakinio tipas. Testavimas Gautų vertimų lietuvių anglų kryptimi pavyzdžiai ir palyginimas su statistinio tipo algoritmo pagrindu veikiančia kol kas vienintele automatinio vertimo sistema internete Google Translator, verčiančia ta pačia lietuvių anglų kryptimi: 1 lentelė. Eksperimentinio vertiklio ir Google Translator teksto vertimų palyginimas Originalus tekstas Automatinio vertimo sistemomis naudojamasi tada, kai reikalingas greitas vertimas Žmonės turi vienintelę priemonę apsiginti tai valstybė Mėgsta kepti dešreles ant laužo Eksperimentinis algoritmas (tiesioginio vertimo metodas) Automatic translation system naudojamasi then, when necessary fast translation The people has / have vienintelę device apsiginti that (is) the commonwealth Likes to bake the sausages on break / breaks / (of the) fireplace Google Translator (statistinis vertimo metodas) Automatic translation systems for use when a translation is needed fast People have a single measure to protect themselves to the country Love fried sausages on a campfire Pateiktoje lentelėje pasviręs tekstas reiškia, kad vertimas preliminarus (naudojama default reikšmė pagal kamieno informaciją). Pasvirusiais brūkšniais skiriami daugiaprasmiško žodžio vertimo variantai. Algoritmo privalumai: Randa visus įmanomus žodžio vertimo variantus; Interaktyvumas minimalus vartotojo įsikišimas į vertimo procesą, pasirenkant vertimo variantą iš kelių galimų, kai tokių atsiranda. Algoritmo trūkumai: Artikeliai dedami neatsižvelgiant į tikslią jiems skirtą vietą (pvz., (of the) man (of the) head). Dar nebaigtas realizuoti sintaksės modifikavimo etapas, tad kol kas atliekamas tik pažodinis teksto vertimas. Kai AK yra anglų kalba, būti- 55

6 ISSN JAUNŲJŲ MOKSLININKŲ DARBAI. Nr. 2 (23) na realizuoti šį etapą, kadangi dažniausiai nuo žodžių tvarkos angliškame sakinyje priklauso jo prasmė. Aprašytos ne visos galimos lietuviškų žodžių darybos galūnės (nėra išvestinių veiksmažodžio formų priesaginių galūnių, t. y. dalyvių, pusdalyvių, padalyvių, ir skaitvardžių). Išvados 1. Lietuvių anglų algoritmui sukurti pirma reikia gerai apgalvoti žodyno (leksinės bazės) sudėtį ir apimtis. Tam reikia įsigilinti į lietuvių kalbos gramatikos ir leksikos ypatumus. 2. Kalbos vertimo algoritmas tuo lengvesnis, kuo aprašomoji algoritmo kalbų pora yra panašesnė. Lietuvių ir anglų kalbos turi panašumų (tos pačios kalbos ir sakinio dalys, sakinių tipai), tačiau nemažiau ir skirtumų. Angliški žodžiai beveik nekaitomi, o lietuviškųjų kaitymas yra ypač platus. Anglų kalboje vartojami artikeliai. 3. Automatinio vertimo algoritmo kūrimas su pasirinktomis programinėmis technologijomis pasiteisino. MySQL duomenų bazė gali būti ir toliau pildoma naujais įrašais, o į PHP kodą galima įterpti papildomas funkcijas ir išplėsti tikrinimo, sąlygų ir kitas taisykles. 4. Sudarytas algoritmas nepretenduoja į aukštą vertimo sistemos lygį. Jis reprezentuoja paprasčiausio galimo sudaryti lietuvių anglų kalbų porai algoritmą ir susidaryti aiškesnį vaizdą apie tokios sistemos kūrimo sudėtingumą. Yra daug būdų sistemai toliau tobulinti, pavyzdžiui, semantinės informacijos tikrinimo taisyklių suprogramavimas. 5. Eksperimentinio algoritmo vertimo kokybė tuo geresnė, kuo daugiau žodžių yra žodyne ir kuo daugiau vertimų aprašyta vertimų lentelėje. 6. Dėl rusų ir lietuvių kalbų lingvistinių panašumų jau sukurtus modelius, skirtus rusų anglų kalbų porai, įmanoma pertvarkyti ir pritaikyti lietuvių anglų kalbų porai. Būtina sumodeliuoti lietuvių kalbą, tai bus analogiškas procesas rusų kalbos modeliavimui. 7. Kai kuriuos Promt ir Systran architektūros ir vertimo principus galima įžvelgti sudarytame lietuvių anglų kalbai algoritme, kurie būdingi visoms automatinio vertimo sistemoms etapas prieš apdorojimą, morfologinė ir sintaksinė analizė, žodžių junginių sakinyje paieška, naujo išvesties teksto generavimas. 8. Sudarytas eksperimentinis algoritmas teisingai išverčia tekstą tada, kai įvesties tekstas yra taisyklingas, o daugiaprasmiškumą išsprendžia žmogaus įsikišimas. Tokią sistemą galima naudoti tik eksperimentiškai. Norint kad ji atitiktų aukštesnius vertimo kriterijus, reikalinga praplėsti žodyno informaciją apie leksinius vienetus ir įvesti semantinės žodžių informacijos įvertinimo / tikrinimo taisykles. Literatūra 1. Daudaravičius V., 2006, Pradžia į begalybę. Mašininis vertimas ir lietuvių kalba. Darbai ir dienos: Pažangos šuoliai. Nr. 45. P < 2. Dugast L., Senellart J., Koehn P., 2007, Statistical Post-Editing on SYSTRAN s Rule-Based Translation System: Proceedings of the Secont Workshop on Statistical Machine Translation. P Praha: Association of Computational Linguistics. 3. Hutchins W. J., 2000, Mashine Translation: Encyclopedia of literary translation into English. P London: Fitzroy Dearborn Publishers. 4. Hutchins W. J., Somers H. L., 2004, An introduction to machine translation. Chapter 10, Cambridge: University Press. 5. Ya S. Fitialov, Automatic translation. < eom.springer.de/a/a htm>. 6. Rimkutė E., Kovalevskaitė J., 2007, Mašininis vertimas greitoji pagalba globalėjančiam pasauliui, Gimtoji kalba. Nr. 9. P < Sipavičius A., Tamulynas B., 2004, Valdomojo kompiuterinio vertimo technologinių galimybių tyrimas. < p175m007/grafika/public_html/2004_konferencija/straipsniai_2004/>. 8. Sokolova S., 2005, How the computer translates. < LITHUANIAN-ENGLISH LANGUAGE TRANSLATION SYSTEM Dovilė Milisevičiūtė, Egidijus Paliulis Summary The article briefly describes the existing Systran and Promt machine translation systems and principles of their operation. Choice of such systems was due to the fact that many of the automated translation systems on the Internet and commercial translation programs operate under these two systems, therefore, we believed that their algorithms are among 56

7 HUMANITARINIAI MOKSLAI those of the most advanced ones. It is difficult to say which type of automatic translation method both systems represent. Systran previously was considered to be a representative of the direct method, and now it is a representative of the rulesbased approach. Implementation of new technologies is now changing this approach again. Promt is considered to be a transfer type of machine translation system; however, it incorporates new technologies as well. The article deals with the abstract principles of these systems. The presentation of the experimental system of Lithuanian English language pair translation. Algorithm development was on the impact on existing systems models. When developing algorithms of automated language translation systems, at first language grammar needs to be analyzed in detail and turned into a programming algorithm. A large dictionary creation and filling, which affects the quality of translation, requires a lot of work and linguistic information. The development of the direct type and the type of rules-based translation systems is to program the close cooperation between algorithm programs and dictionaries. Keywords: language translation, translation algorithm. LIETUVIŲ ANGLŲ KALBŲ VERTIMO SISTEMA Dovilė Milisevičiūtė, Egidijus Paliulis Santrauka Straipsnyje trumpai apibūdinamos esamos Systran ir Promt mašininio vertimo sistemos bei jų veikimo principai. Tokios sistemos pasirinktos todėl, kad daugelio automatizuotų vertimo sistemų internete bei komercinių teksto vertimo programų veikimas pagrįstas šiomis dviem sistemomis, todėl manoma, kad jų algoritmai yra vieni pažangiausių. Sunku pasakyti, kurį automatinio vertimo metodo tipą atstovauja abi sistemos. Systran anksčiau laikyta tiesioginio metodo atstove, o dabar ji yra taisyklėmis grįsto požiūrio atstovė. Naujų technologijų diegimas dabar vėl keičia šį požiūrį. Promt laikoma perkėlimo tipo mašininio vertimo sistema, tačiau joje taip pat yra naujų technologijų. Straipsnyje nagrinėjami abstraktūs šių sistemų principai. Bandomosios lietuvių anglų kalbų poros vertimo sistemos pristatymas. Algoritmų kūrimui įtaką daro esamų sistemų modeliai. Kuriant automatizuotų kalbos vertimo sistemų algoritmus, pirmiausia reikia išsamiai išanalizuoti kalbos gramatiką ir paversti ją programavimo algoritmu. Daug darbo ir kalbinės informacijos reikalauja didelio žodyno kūrimas ir pildymas, kuris daro įtaką vertimo kokybei. Tiesioginio ir taisyklėmis pagrįsto vertimo sistemų plėtojimo esmė užprogramuoti glaudžią sąveiką tarp algoritmų programų ir žodynų. Prasminiai žodžiai: kalbos vertimas, vertimo algoritmas. Įteikta

Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš v

Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš v Pavyzdys Praktinė gramatika Lietuvių kalbos modulis 11-12 klasei Pamokų skaičius: 1 pamoka per savaitę (11 klasėje iš viso 35 pamokos, 12 klasėje iš viso 34 pamokos) Modulio paskirtis: tobulinti ir gilinti

Detaliau

TURINYS Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba 8 Pratarmė 9 Testas 11 Testo atsakymai 12 I dalis. Skaitykime ir mokykimės kurti tekstus 13 Kas yra tekstas

TURINYS Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba 8 Pratarmė 9 Testas 11 Testo atsakymai 12 I dalis. Skaitykime ir mokykimės kurti tekstus 13 Kas yra tekstas TURINYS Janina Degutytė. Mūsų motinų kalba 8 Pratarmė 9 Testas 11 Testo atsakymai 12 I dalis. Skaitykime ir mokykimės kurti tekstus 13 Kas yra tekstas? 14 Mokslinis stilius 16 Anotacija 16 Apžvalga 17

Detaliau

VLKK

VLKK LIETUVIŲ KALBOS SPRENDIMŲ PLĖTRA Doc. dr. Daiva Vaišnienė Valstybinė lietuvių kalbos komisija Prioritetai Automatinio vertimo sistemų tobulinimas Šnekamosios kalbos technologijų tobulinimas Sintaksinės

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA

LIETUVIŲ KALBOS IR LITERATŪROS MOKYKLINIO BRANDOS EGZAMINO UŽDUOTIES VERTINIMO INSTRUKCIJA Projektas PATVRTNTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 08 m. lapkričio d. įsakymu Nr. (..)-V- LETUVŲ KALBOS R LTERATŪROS VALSTYBNO BRANDOS EGZAMNO UŽDUOTES VERTNMO KRTERJA. Literatūrinio rašinio

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final

SD_wp2_Guide for teachers_lt_final 0. Mokymo vadovo pristatymas Mokymo vadovas, parengtas Socialinių mokslų kolegijos, skirtas naudoti suaugusiųjų, besimokančių L2 lygiu, lietuvių kalbos kursuose. Vadovas parengtas įgyvendinant L-Pack projektą,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRAS PUBP struktūra. Vertinimo normos ugdymo procesui (pagrindiniam ugdymo koncentrui) 1 Kalbos kurso uždaviniai Kalbos vartojimo ugdymo mokymosi pasiekimai Kalbos sistemos pažinimo

Detaliau

Urbutis, Vincas Žodžių darybos teorija Turinys Pratarmė antrajam leidimui 5 Pratarmė 6 Literatūros sutrumpinimai 8 I. Diachroninė ir sinchroninė žodži

Urbutis, Vincas Žodžių darybos teorija Turinys Pratarmė antrajam leidimui 5 Pratarmė 6 Literatūros sutrumpinimai 8 I. Diachroninė ir sinchroninė žodži Urbutis, Vincas Žodžių darybos teorija Turinys Pratarmė antrajam leidimui 5 Pratarmė 6 Literatūros sutrumpinimai 8 I. Diachroninė ir sinchroninė žodžių daryba 35 1. Naujų žodžių atsiradimas 35 1. Žodžių

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

LSI_zodziu_daryba_2014

LSI_zodziu_daryba_2014 Vilniaus universitetas Objektas DABARTINĖ KALBA: žodžių daryba Rengė doc. dr. Vilma Zubaitienė vilma.zubaitiene@takas.lt Darybos afiksų funkcijos Paprasto žodžio ir darinio santykis Darybos būdai: derivacija

Detaliau

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė

DATA: TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS. KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1. Vaizdinės ir tekstinė TURINYS ĮVADAS 5 Teksto skaitymo būdai 5 LIETUVIŲ KALBA UŽRAŠAI I SKYRIUS KALBA KAIP SOCIALINIS KULTŪRINIS REIŠKINYS 8 1 Vaizdinės ir tekstinės informacijos šaltiniai, jų patikimumas 8 2 Kalbos kilmė 9

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ

Detaliau

Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis

Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis Java esminės klasės, 1 dalis Išimtys, Įvestis/išvestis Klaidų apdorojimas C kalboje If (kazkokia_salyga) { klaidos_apdorojimas(); return... } Tokio kodo apimtis galėdavo sekti iki 70-80proc. Klaidų/išimčių

Detaliau

Microsoft Word - Programa.doc

Microsoft Word - Programa.doc LINGUA LITUANICA DAINA BALČIENö, mokytoja ekspert PARENGIAMŲJŲ KURSŲ LIETUVIŲ GIMTOSIOS KALBOS VALSTYBINIAM EGZAMINUI P R O G R A M A Vilnius 2009 TURINYS PRATARMö.3 RAŠYBOS IR ŽODŽIŲ DARYBOS PAGRINDAI..4

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 2 paskaita 2019-02-13 Algoritmo sąvoka Algoritmas tai tam tikra veiksmų seka, kurią reikia atlikti norint gauti rezultatą. Įvesties duomenys ALGORITMAS Išvesties duomenys

Detaliau

TUKE_isakymas_2015.docx

TUKE_isakymas_2015.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO 2011 M. KOVO 16 D. ĮSAKYMO NR. V-435 DĖL TARPTAUTINIŲ UŽSIENIO KALBŲ EGZAMINŲ ĮVERTINIMŲ ĮSKAITYMO IR ATITIKMENŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2018-03-30 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 42-2015, i. k. 1112070ISAK000V-435 Nauja redakcija nuo 2016-07-13: Nr. V-642, 2016-07-12, paskelbta TAR 2016-07-12, i. k. 2016-20017

Detaliau

LIETUVIŲ KALBA

LIETUVIŲ KALBA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2004 m. gegužės 17 d. įsakymu Nr. ISAK- 751 LIETUVIŲ KALBOS PAGRINDINIO UGDYMO PASIEKIMŲ PATIKRINIMO PROGRAMA NEPRIGIRDINČIŲJŲ MOKYKLOMS I.

Detaliau

Microsoft Word - Copy of Magistrinis.doc

Microsoft Word - Copy of Magistrinis.doc VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETAS INFORMATIKOS FAKULTETAS TAIKOMOSIOS INFORMATIKOS KATEDRA Karolis Monkus ŽODŽIO PRASMĖS IDENTIFIKAVIMO ALGORITMAS NAUDOJANT TEKSTYNĄ Magistro baigiamasis darbas Verslo informatikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T

Projektas PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO T PATVIRTINTA Alytaus Sakalėlio pradinės mokyklos direktoriaus 2019- įsakymu Nr. V- ALYTAUS SAKALĖLIO PRADINĖS MOKYKLOS ELEKTRONINIO DIENYNO TVARKYMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Alytaus Sakalėlio

Detaliau

Titel der Präsentation

Titel der Präsentation KoGloss: Konstrukcijų glosarijai naujas (svetimosios) kalbos mokymosi metodas Eglė Kontutytė Vokiečių filologijos katedra Vilniaus universitetas Lingvistiniai, didaktiniai ir sociokultūriniai kalbos funkcionavimo

Detaliau

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com

Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Techninė dokumentacija Qlik Sense architektūros apžvalga 2015 m. gruodis qlik.com Platforma Qlik Sense tai analitikos platforma, naudojanti asociatyvinį analitikos variklį operatyvinėje atmintyje. Remiantis

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Dažniausios IT VBE klaidos

Dažniausios IT VBE klaidos Dažniausios IT VBE klaidos Renata Burbaitė renata.burbaite@gmail.com Kauno technologijos universitetas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1 Egzamino matrica (iš informacinių technologijų brandos egzamino

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

Logines funkcijos termu generavimo algoritmas pagristas funkciniu modeliu

Logines funkcijos termu generavimo algoritmas pagristas funkciniu modeliu KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ INŽINERIJOS KATEDRA Tomas Žemaitis LOGINĖS FUNKCIJOS TERMŲ GENERAVIMO ALGORITMAS PAGRĮSTAS PROGRAMINIO PROTOTIPO MODELIU Magistro darbas

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programų sistemų inžinerija 2018-02-07 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt Klausytojai: Susipažinimas Išklausyti programų sistemų inžinerijos kursai Profesinė patirtis Dabar klausomi pasirenkami

Detaliau

Microsoft Word - 3ISSN

Microsoft Word - 3ISSN ISSN 1648-2824 KALBŲ STUDIJOS. 2002. NR. 3 * STUDIES ABOUT LANGUAGES. 2002. NO. 3 KOMPIUTERINĖ LINGVISTIKA/ COMPUTATIONAL LINGUISTICS Palyginamojo tekstyno kūrimo principai, problemos ir panaudojimo galimybės

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3

Administravimo vadovas SAFTit Pro v3 SAF-T IT Pro programos administravimo vadovas Turinys 1. SQL užklausų modifikacija... 2 1.1. Užklausų katalogas ir kaip sukurti nestandartines užklausas... 2 1.2. Užklausų modifikavimas... 2 1.3. Specialieji

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

DBVS realizavimas Pagrindiniai DBVS komponentai Duomenų saugojimas diske Paruošė J.Skučas

DBVS realizavimas Pagrindiniai DBVS komponentai Duomenų saugojimas diske Paruošė J.Skučas DBVS realizavimas Pagrindiniai DBVS komponentai Duomenų saugojimas diske Paruošė J.Skučas Seminaro tikslai Trumpai apžvelgti pagrindinius DBVS komponentus Detaliai nagrinėjami optimalaus duomenų dėstymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U

LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL U LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 21 D. ĮSAKYMO NR. 1V-447 DĖL UŽSIENIO KALBŲ MOKĖJIMO TIKRINIMO PRIIMANT Į VALSTYBĖS

Detaliau

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės

LMTA prenumeruojamos duomenų bazės LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS LMTA PRENUMERUOJAMOS DUOMENŲ BAZĖS EBSCO JSTOR Taylor & Francis Naxos Music Library Grove Music Online (Oxford Music Library) Emerald Management ejournals Collection

Detaliau

Style Sample for C&N Word Style Sheet

Style Sample for C&N Word Style Sheet Paslaugos aprašas IBM Sterling B2B Integration Services Šiame Paslaugos apraše apibūdinta Cloud Service, kurią IBM pateikia Klientui. Klientas reiškia įmonę, jos įgaliotuosius vartotojus ir Cloud Service

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Dalelių filtro metodo ir vizualios odometrijos taikymas BPO lokalizacijai 2014 2018 m. studijos Doktorantas: Rokas Jurevičius Vadovas: Virginijus Marcinkevičius Disertacijos tikslas ir objektas Disertacijos

Detaliau

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K

UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait , K UAB AMEA Business Solutions Praktiniai IT Sprendimai smulkioms ir vidutin ms mon ms Direktor, Jurgita Vitkauskait j.vitkauskaite@amea.lt 2011.02.17, Kaunas +370 698 13330 Apie mus UAB AMEA Business Solutions

Detaliau

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj

Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoj Ekonomikos inžinerijos studijų programos (valstybinis kodas: 612L10009) specializacijų aprašai Specializacija E-verslo ekonomika Specializaciją kuruoja Verslo technologijų katedra, Tel.: 8 (5) 2744882,

Detaliau

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europe

CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europe CE ATITIKTIES DEKLARACIJA Gamintojas arba jo įgaliotas atstovas Europos Sąjungoje: BASE PROTECTION SRL, oficiali būstinė adresu Via dell'unione Europea 61, 76121 Barletta, Italija pareiškia, kad toliau

Detaliau

Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį

Neiškiliojo optimizavimo  algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį. Albertas Gimbutas 2018 m. birželio 19 d. Vadovas: Prof. habil. dr. Antanas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation KAIP FORMUOJAMASIS VERTINIMAS PADEDA SIEKTI INDIVIDUALIOS PAŽANGOS: REFLEKSIJA KOKYBĖS SIEKIANČIŲ MOKYKLŲ KLUBO KONFERENCIJA MOKINIŲ UGDYMO(SI) PASIEKIMAI. SAMPRATA IR SKATINIMO GALIMYBĖS Doc. dr. Viktorija

Detaliau

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc

Microsoft Word - Lt.Krč.Pupp.Test'09.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTERIJA NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS (rajonas/miestas, mokykla) klasės mokinio(-ės) (vardas ir pavardė) 2009 m. pagrindinio kurčiųjų ugdymo pasiekimų patikrinimo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG

Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAG Elektroninio dokumento nuorašas UKMERGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL NACIONALINIO MOKINIŲ PASIEKIMŲ PATIKRINIMO (DIAGNOSTINIŲ IR STANDARTIZUOTŲ TESTŲ) ORGANIZAVIMO, VYKDYMO

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

2009 m. liepos 22 d. Komisijos reglamentas (EB) Nr. 637/2009, nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų L 191/10 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 7 23 KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 637/2009 2009 m. liepos 22 d. nustatantis įgyvendinimo taisykles dėl žemės ūkio augalų ir daržovių veislių pavadinimų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Autorių teisės ir plagiato prevencija Jūratė Kuliešienė Daiva Steponavičienė KTU biblioteka Turinys Intelektinė nuosavybė Autorių teisės Plagiato prevencija Intelektinė nuosavybė (IN) Intelektinė nuosavybė

Detaliau

Mieli septintokai

Mieli septintokai TURINYS 1. PRIEMONĖS PASKIRTIS 3 2. PRITAIKYTA 7 KLASĖS LIETUVIŲ KALBOS PROGRAMA 5 2.1. Ugdymo turinys 5 2.2. Pasiekimų planavimas 8 2.3. Mokymo strategijų planavimas 11 2.4. Pasiekimų ir mokymo strategijų

Detaliau

Microsoft Word - ICOMOS CHARTIJOS KNYGA 2016 (Repaired)_RED_02_SVARUS.docx

Microsoft Word - ICOMOS CHARTIJOS KNYGA 2016 (Repaired)_RED_02_SVARUS.docx Kultūros paveldas šiuolaikiniame pasaulyje: tarptautiniai kultūros paveldo apsaugos principai ICOMOS dokumentuose 1965 2014 metais ŠVIETIMO IR MOKYMO GAIRĖS PAMINKLŲ, ANSAMBLIŲ IR VIETŲ BEI VIETOVIŲ KONSERVAVIMO

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai MATLAB komandų seka, vadinama programa, įrašyta į failą. Vykdant skripto failą įvykdomos jame esančios komandos. Bus kalbama, kaip sukurti

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

Agnė Bielinskienė Loïc Boizou Gintarė Grigonytė Jolanta Kovalevskaitė Erika Rimkutė Andrius Utka Lietuvių kalbos terminų automatinis atpažinimas ir ap

Agnė Bielinskienė Loïc Boizou Gintarė Grigonytė Jolanta Kovalevskaitė Erika Rimkutė Andrius Utka Lietuvių kalbos terminų automatinis atpažinimas ir ap Agnė Bielinskienė Loïc Boizou Gintarė Grigonytė Jolanta Kovalevskaitė Erika Rimkutė Andrius Utka Lietuvių kalbos terminų automatinis atpažinimas ir apibrėžimas Monografija 2015 2 Recenzentai Dr. Egidijus

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra

LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės tra LIETUVOS ITS POLITIKA IR ĮGYVENDINIMAS: STATUS QUO IR ESMINIAI POKYČIAI FORMUOJANT ITS DARBOTVARKĘ GRAŽVYDAS JAKUBAUSKAS Konferencija Intelektinės transporto sistemos ir išmaniosios technologijos transporte

Detaliau

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS

IŠDUODAMUOSE I, III, V IR VI TIPO NUMERIO ŽENKLUOSE NAUDOJAMŲ UŽRAŠŲ SUDARYMO EILIŠKUMO TVARKOS PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra generalinio direktoriaus 2018 m. birželio 29 d. įsakymu Nr. V-18/106 (pakeista 2019 m. vasario 12 d. įsakymu Nr. (1.1E)-V-27) VALSTYBINIO REGISTRACIJOS NUMERIO DERINIO

Detaliau

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc

Microsoft Word - Attachment_5.Magistro_darbu_reikalavimai.doc Vertimo studijų katedros MAGISTRO DARBŲ reikalavimai Magistro darbas yra kvalifikacinis darbas, savarankiška studija, kurioje atskleidžiami studento (-ės) mokslo tiriamojo darbo įgūdžiai. Darbe pateikiami

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė:

VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: VILNIAUS KOLEGIJA AGROTECHNOLOGIJ FAKULTETAS CHEMIJOS KATEDRA Tyrimas: STUDENTAI APIE KURSINĮ DARBĄ Dalykas: LABORATORIJ VEIKLA Tyrimą atliko lektorė: Jolanta Jurkevičiūtė m. Tyrimo tikslas išsiaiškinti

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun

4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun skyrius Algoritmai grafuose.. Grafų teorijos uždaviniai... Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v,v,...,v N (angl. vertex) ir briaunų aibę E = { e,e,...,e K, briauna (angl. edge) yra viršūnių pora ej

Detaliau

II-a klasė

II-a klasė II klasės testų vertinimo ir atsakymų lentelė I testas 1. Už kiekvieną užrašytą žodį skiriama po pusę pupos ir už kiekvieną pažymėtą e ė raidę po pusę pupos (1,5+1,5, 3 pupos). 2. Už kiekvieną taisyklingai

Detaliau

Skyrybos leid

Skyrybos leid ALBINAS DRUKTEINIS PERTVARKYTŲ SKYRYBOS TAISYKLIŲ TAIKYMAS Metodinės rekomendacijos TURINYS Pratarmė... Brūkšnys tarp veiksnio ir tarinio... Tikslinamosios aplinkybės ir kitos aiškinamosios sakinio dalys...

Detaliau

Kalbotyros įvadas paskaita. Žodžių junginiai. Valentingumas. Komplementai ir adjunktai. Sakiniai

Kalbotyros įvadas paskaita. Žodžių junginiai. Valentingumas. Komplementai ir adjunktai. Sakiniai Kalbotyros įvadas. 2 paskaita. Planas Žodžių junginys (ŽJ) Z7 J apibre z tis, klasi>ikacija Z7 J ir sakinys Z7 J ir sujungiamoji (koordinacine ) konstrukcija Sakinys Sakinio apibre z tis Vientisinis ir

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Sie LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL STUDIJŲ PAKOPŲ APRAŠO PATVIRTINIMO 2011 m. lapkričio 21 d. Nr. V-2212 Vilnius Siekdamas užtikrinti aukštųjų mokyklų skirtingų pakopų

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2016-02-15 Tiesinės duomenų struktūros Panagrinėsime keletą žinomų ir įvairiuose taikymuose naudojamų

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

STATYBA

STATYBA MOKSLAS LIETUVOS ATEITIS SCIENCE FUTURE OF LITHUANIA 2012, 1 tomas, Nr. x 2012, Vol. 1, No. x Informacinės sistemos Information Systems VERSLO ŽODYNO TRANSFORMACIJOS Į OWL2 GALIMYBIŲ ANALIZĖ Raimundas

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS

PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS PAGAL 2007 M. KONVENCIJĄ DĖL VAIKŲ IŠLAIKYMO BYLAS TVARKANČIŲ PAREIGŪNŲ PRAKTINIS VADOVAS Paskelbė Hagos tarptautinės

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se

Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X se Ekonomikos inžinerija, Globalioji ekonomika NR. Baigiamojo darbo temos pavadinimas Baigiamojo darbo vadovas, kontaktai 1. Globalizacijos poveikis X sektoriaus įmonių specializacijos lygiui. Impact of Globalization

Detaliau