AKCIJOS TAISYKLĖS. Pirkite Samsung įrenginius ir atgaukite dalį pirkinio kainos

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AKCIJOS TAISYKLĖS. Pirkite Samsung įrenginius ir atgaukite dalį pirkinio kainos"

Transkriptas

1 AKCIJOS TAISYKLĖS Pirkite Samsung įrenginius ir atgaukite dalį pirkinio kainos Akcijai taikomos šios sąlygos (toliau Sąlygos). Organizatorius 1. SIA Samsung Electronics Baltics, registracijos Nr , įsikūrusi Duntes g. 6, Ryga, LV-1013, Latvija (toliau Organizatorius), siekdamas reklamuoti tam tikrus Samsung išmaniuosius telefonus, planšetinius kompiuterius, išmaniuosius laikrodžius ir ausines, organizuoja akciją Pirk Samsung įrenginius ir atgauk dalį pirkinio kainos (toliau Akcija). Trukmė ir teritorija 2. Akcija galioja laikotarpiu nuo iki (toliau Akcijos laikotarpis). Sąlygų 8 punkte nurodytos konkrečios tam tikrų Samsung įrenginių pirkimo taisyklės. 3. Akcijos teritorija Latvija, Lietuva ir Estija (toliau Akcijos teritorija). 4. Akcija galioja I priede išvardytų pardavėjų internetinėse ir ne internetinėse parduotuvėse, Organizatoriaus internetinėje parduotuvėje, esančioje šiais adresais: Latvijoje; Lietuvoje; Estijoje, taip pat Organizatoriaus internetinėse parduotuvėse, esančiose šiais adresais: Latvijoje; Lietuvoje; Estijoje (toliau Parduotuvė). Dalyviai 5. Akcija skirta tiek fiziniams, tiek juridiniams asmenims. Akcija 6. Akcijos prekės yra Samsung Galaxy įrenginiai, nurodyti II ir III priedų lentelėse (toliau Akcijos prekė). 7. Pirkėjas (toliau Dalyvis), įsigijęs II priede nurodytą Akcijos prekę Parduotuvėje Akcijos laikotarpiu, įgyja teisę dalyvauti Organizatoriaus Akcijoje pagal šias Sąlygas. 8. Įsigydamas III priede nurodytą Akcijos prekę Parduotuvėje nuo iki , Dalyvis įgyja teisę dalyvauti Organizatoriaus Akcijoje pagal šias Sąlygas. Siekiant išvengti abejonių, šių Sąlygų III priede išvardytos Akcijos prekės užtikrina dalyvavimą šioje Akcijoje tik tuo atveju, jei jos įsigyjamos šiame punkte numatytu laikotarpiu. 9. Pasiūlymas galioja tik toms Akcijos prekėms, kurias platina Organizatorius. Dalyvis privalo įsitikinti, kad jo pasirinktos prekės atitinka Akcijos pinigų grąžinimo programos reikalavimus. Pinigų grąžinimas 10. Pinigų grąžinimo programa numato, kad, įsigijus Akcijos prekę pagal šias Sąlygas (toliau Pinigų grąžinimas) ir užsiregistravus Pinigų grąžinimui, Organizatorius į Dalyvio asmeninę banko sąskaitą Akcijos teritorijoje (jei Dalyvis yra fizinis asmuo) arba dalyvaujančios įmonės sąskaitą Akcijos teritorijoje (jei Dalyvis yra juridinis asmuo) perveda II ir III prieduose nurodytas sumas. 11. Pinigų grąžinimas atliekamas tik į Dalyvio banko sąskaitą, jei atitinkamas bankas yra įsteigtas arba dirba pagal atitinkamą licenciją ar kitą panašų dokumentą Akcijos teritorijoje. Pinigų grąžinimas išmokamas per 30 dienų nuo registracijos, laikantis šių Sąlygų.

2 12. Norėdamas susigrąžinti pinigus už naujai įsigytą įrenginį, kaip nurodyta šių Sąlygų 7, 8 punktuose, II ir III prieduose, Dalyvis gali užsiregistruoti Pinigų grąžinimui, naudodamasis Samsung Members programėle, įdiegta naujai įsigytoje Akcijos prekėje. 13. Dalyvis turi užsiregistruoti Pinigų grąžinimui per pirmąsias 14 dienų nuo Akcijos prekės įsigijimo dienos. Registruodamasis Pinigų grąžinimui, Dalyvis turės nurodyti, ar jis yra fizinis, ar juridinis asmuo, Dalyvio adresą, kontaktinę informaciją ir banko duomenis, kad galėtų užsiregistruoti Pinigų grąžinimui. Dalyviai, kurie yra fiziniai asmenys, turi nurodyti savo asmeninę banko sąskaitą, tačiau Dalyviai, kurie yra juridiniai asmenys, turi nurodyti atitinkamo juridinio asmens banko sąskaitą. 14. Dalyvis registruojasi Pinigų grąžinimui tik tuo atveju, jei yra priėmęs galutinį sprendimą pasilikti atitinkamą Akcijos prekę (t. y. Dalyviui nepasinaudojus savo teise atsisakyti sutarties pirkimo internetu atveju ir Akcijos prekė nebus grąžinta į Parduotuvę). 15. Pinigų grąžinimo programoje numatyti šie apribojimai: Kiekvienas Dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, pagal šios Akcijos Sąlygas gali užregistruoti tik vieną įsigytą Akcijos prekę, kad gautų pinigų grąžinimą pagal kiekvieną Akcijos prekių kategoriją. Jei Akcijos laikotarpiu įsigyjamos kelios Akcijos prekės, Dalyvis, kuris yra fizinis asmuo, gali užregistruoti tik vieną įsigytą Akcijos prekę, kad gautų pinigų gražinimą už kiekvieną Akcijos prekių kategoriją. Akcijos prekių kategorijos yra išmanieji telefonai, planšetiniai kompiuteriai, išmanieji laikrodžiai ir ausinės, kaip nurodyta II ir III prieduose (toliau Kategorija) Kiekvienas Dalyvis, kuris yra juridinis asmuo, pagal šios Akcijos sąlygas gali užregistruoti tik 20 (dvidešimt) Pinigų grąžinimų vienai Akcijos prekių kategorijai. Jei įsigyjama daugiau nei 20 (dvidešimt) Akcijos prekių, Dalyvis, kuris yra juridinis asmuo, gali užregistruoti tik iki 20 (dvidešimt) įsigytų Akcijos prekių, kad gautų Pinigų grąžinimą už kiekvieną Akcijos prekių kategoriją Neatsižvelgiant į kitų šiose Sąlygose nustatytų reikalavimų įvykdymą, vienam Dalyviui, kurio el. pašto adresas ir (arba) kontaktinė informacija buvo nurodyta registracijos metu, gali būti patvirtinta tik didžiausia šių Sąlygų 15.1 ir 15.2 punktuose nurodyta Pinigų grąžinimo suma; Neatsižvelgiant į tai, ar įvykdyti kiti šiose Sąlygose nustatyti reikalavimai, gali būti patvirtinta ir išmokėta tik didžiausia šių Sąlygų 15.1 ir 15.2 punktuose nurodyta Pinigų grąžinimo suma, kuri gali būti pervesta į tą pačią banko sąskaitą, nurodytą registracijos metu; Neatsižvelgiant į tai, ar įvykdyti kiti šių Sąlygų reikalavimai, vienu registracijos metu nurodytu adresu gali būti patvirtinti tik trys Pinigų grąžinimai, jei dėl Pinigų grąžinimo besikreipiantis Dalyvis yra fizinis asmuo. 16. Jei Dalyvis užsiregistravo gauti Pinigų grąžinimą ir po to nusprendė pasinaudoti teise atsisakyti Akcijos ir grąžinti Akcijos prekę į Parduotuvę, Dalyvis privalo nedelsdamas atšaukti savo registraciją Pinigų grąžinimui, paskambinęs arba parašęs į Samsung skambučių centrą (informacija pateikiama toliau). 17. Jei Dalyvis gavo Pinigų grąžinimą į savo banko sąskaitą ir po to pasinaudojo atsisakymo teise, Dalyvis privalo nedelsdamas grąžinti gautą Pinigų grąžinimą į Organizatoriaus banko sąskaitą, mokėjimo rekvizituose nurodydamas savo Pinigų grąžinimo registracijos numerį ir Akcijos prekės IMEI numerį. Asmens duomenys 18. Organizatorius naudos Dalyvių asmens duomenis Pinigų grąžinimo vykdymo ir apskaitos įstatymų laikymosi tikslais.

3 19. Sprendimas pateikti asmens duomenis Organizatoriui yra savanoriškas. Tačiau jei Dalyvis nepateiks reikalaujamos informacijos, jis negalės gauti Pinigų grąžinimo. 20. Dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis šiais teisiniais pagrindais: Bendrojo duomenų apsaugos reglamento (toliau BDAR) 6 straipsnio 1 dalies a punktu (sutikimas); BDAR 6 straipsnio 1 dalies c punktu (teisinės prievolės laikymasis). 21. Kai Dalyvių asmens duomenys tvarkomi remiantis jų sutikimu, jie turi teisę bet kada atšaukti savo sutikimą. Tai neturės įtakos duomenų tvarkymo, pagristo sutikimu iki jo atšaukimo, teisėtumui. 22. Asmens duomenimis bus dalijamasi tik su trečiųjų šalių paslaugų teikėjais, kurie teikia Organizatoriui paslaugas, pavyzdžiui, kampanijos organizavimo ir kitas panašias paslaugas. Šioms trečiosioms šalims asmens duomenys bus teikiami arba jos turės prieigą prie asmens duomenų, kad galėtų teikti šias paslaugas Organizatoriui. 23. Dalyvių asmens duomenys bus saugomi tik tol, kol bus reikalingi pinigų grąžinimo akcijai vykdyti. Jei pradedamas teisminis procesas, asmens duomenys gali būti saugomi iki tokio proceso pabaigos. Jei teisės aktai reikalauja privalomo asmens duomenų saugojimo, Organizatorius laikysis atitinkamų taisyklių. 24. Organizatorius veikia kaip Pinigų grąžinimo duomenų valdytojas. Norėdami prašyti prieigos, pataisyti, ištrinti, apriboti duomenų tvarkymą, nesutikti su Dalyvių asmens duomenų tvarkymu, pasinaudoti teise į duomenų perkeliamumą arba pareikšti kitus susirūpinimą keliančius klausimus, susijusius su jų asmens duomenų tvarkymu, Dalyviai gali pateikti prašymą Europos duomenų apsaugos pareigūnui per Bendrojo duomenų apsaugos reglamento paramos puslapį, kurio nuoroda pateikiama Privatumo politikoje, kurią galima rasti adresu (latvių kalba), (lietuvių kalba) (estų kalba). Dalyviai taip pat gali pateikti skundus dėl jų asmens duomenų tvarkymo duomenų apsaugos priežiūros institucijai. 25. Samsung Members programėlei taikomos papildomos privatumo sąlygos, kurias galima rasti programėlėje. Dalyviai kviečiami atidžiai perskaityti privatumo sąlygas prieš pradedant naudotis Samsung Members programėle, kad suprastų, kaip šioje programėlėje tvarkomi jų asmens duomenys. Bendrosios nuostatos 26. Akcija skirta tik mažmeninės prekybos pirkėjams ir nesusijusi su prekėmis, įsigytomis tolesnio pardavimo tikslu. 27. Taikomos bendrosios parduotuvės pardavimo ir pristatymo sąlygos, išskyrus atvejus, kai šiose Sąlygose aiškiai nurodyta kitaip. 28. Dalyviai neturi teisės pasinaudoti Akcija, jei nustatoma, kad Dalyvis nesilaikė Sąlygų arba Dalyvis nesąžiningai ar piktavališkai pasinaudojo Akcija. 29. Organizatorius pasilieka teisę pagrįstai ir vadovaudamasis galiojančių teisės aktų reikalavimais bet kuriuo metu ir be išankstinio įspėjimo keisti Sąlygas. 30. Organizatorius neatsako už Akcijos sustabdymą dėl nenugalimos jėgos (force majeure) aplinkybių ar kitų aplinkybių, kurių Organizatorius negali kontroliuoti. 31. Dalyvis sutinka, kad Organizatorius neatsako už jokias su Akcija susijusias traumas, nuostolius ar žalą, jei tai leidžia galiojantys teisės aktai. 32. Akcijos vykdymą reglamentuoja Latvijos Respublikos teisės aktai. Bet kokie su Akcija susiję ginčai su Organizatoriumi sprendžiami Latvijos Respublikos teismuose.

4 33. Jei Dalyviui kyla klausimų ar pretenzijų dėl Akcijos, juos galima pateikti iki , paskambinus ar parašius į Samsung skambučių centrą. Latvija Tel. nr Lietuva Tel. nr Estija Tel. nr [Priedai kituose puslapiuose]

5 I PRIEDAS Pardavėjų sąrašas ESTIJA 1. TELIA EESTI AS, reg. Nr , juridinis adresas: Harju maakond, Talinas, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 3, 15033; internetinės parduotuvės adresas: 2. ELISA EESTI AS, reg. Nr , juridinis adresas: Harju maakond, Tallinas, Kristiine linnaosa, Sõpruse pst 145, 13425; internetinės parduotuvės adresas: 3. TELE2 EESTI AS reg. Nr , juridinis adresas: Harju maakond, Talinas, Lasnamäe linnaosa, Valukoja tn 8/1, 11415; internetinės parduotuvės adresas: 4. SANDMANI GRUPI AS, reg. Nr , juridinis adresas: Harju maakond, Talinas, Mustamäe linnaosa, Laki põik 6, 12918; internetinės parduotuvės adresas: 5. WEXL GRUPP OÜ, reg. Nr , juridinis adresas: Harju maakond, Talinas, Kesklinna linnaosa, Magdaleena tn 3, 11312; internetinės parduotuvės adresas: 6. MK TRADE BALTIC, OÜ, reg. Nr , juridinis adresas: Kristiine linnaosa, Liimi tn 1, 10621, Talinas; internetinės parduotuvės adresas: 7. DLB TRADING, OÜ, reg. Nr , juridinis adresas: Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 46, 10621, Talinas; internetinės parduotuvės adresas: 8. BIGBOX.EE, OÜ, reg. Nr , juridinis adresas: Harju maakond, Talinas, Kristiine linnaosa, Mustamäe tee 5, 10616; internetinės parduotuvės adresas: 9. Kesko Senukai Digital, UAB, registracijos Nr , juridinis adresas: Kareivių g. 11B, LT Vilnius; internetinės parduotuvės adresas: Kesko Senukai Estonia AS, registracijos Nr , juridinis adresas: adresas: Harju maakond, Jalgpalli tn 1, Kesklinna linnaosa, 11312, Talinas; internetinė parduotuvė: LATVIJA 1. LATVIJAS MOBILAIS TELEFONS, SIA, reg. Nr. LV , juridinis adresas: Ropažu g. 6, iga, LV-1039; internetinės parduotuvės adresas: 2. BITE LATVIJA SIA, reg. Nr , juridinis adresas: Uriekstes g. 2A-24, Ryga, LV- 1005; internetinės parduotuvės adresas: 3. MK TRADE SIA, reg. Nr , juridinis adresas: Buļļu g. 51C, Ryga, LV-1067; internetinės parduotuvės adresas: 4. TET SIA, reg. Nr , juridinis adresas: Dzirnavu g. 105, Ryga, LV-1011; internetinės parduotuvės adresas: 5. EURONICS LATVIA, SIA, reg. Nr , juridinis adresas: Ieriķu g. 5B, Ryga, LV- 1084; internetinės parduotuvės adresas: 6. PIGU LATVIA SIA, reg. Nr , juridinis adresas: Maskavas g. 257, Ryga, LV-1019; internetinės parduotuvės adresas:

6 7. ETG SIA, reg. Nr , juridinis adresas: Brīvības g. 201, Ryga, LV-1039; E- parduotuvės adresas: 8. ETAILER, SIA, reg. Nr , juridinis adresas: Maskavas g , Ryga, LV-1063; internetinės parduotuvės adresas: 9. TELE2, SIA, reg. Nr , juridinis adresas: Dēļu g. 5, Ryga, LV-1004; internetinės parduotuvės adresas: Kesko Senukai Digital, UAB, registracijos Nr , juridinis adresas: Kareivių g. 11B, LT Vilnius; internetinės parduotuvės adresas: Kesko Senukai Latvia, AS, registracijos Nr , juridinis adresas: Mazā Rencēnu iela 1, Ryga, LV-1073; internetinės parduotuvės adresas: LIETUVA 1. TELE2 UAB, reg. Nr , juridinis adresas: Upės g. 23, LT Vilnius; internetinės parduotuvės adresas: 2. TELIA LIETUVA, AB, reg. Nr , juridinis adresas: Saltoniškių g. 7A, LT Vilnius; internetinės parduotuvės adresas: 3. BITĖ LIETUVA, UAB, reg. Nr , juridinis adresas: Žemaitės g. 15, LT-03118, Vilnius; internetinės parduotuvės adresas: 4. TOPO GRUPE UAB, reg. Nr , juridinis adresas: R. Kalantos g. 32, LT Kaunas; internetinės parduotuvės adresas: 5. MOBILI PREKYBA UAB, reg. Nr , juridinis adresas: Kęstučio g. 59, LT-08124, Vilnius; internetinės parduotuvės adresas: 6. MOBILI LINIJA UAB, reg. Nr , juridinis adresas: Tarandės g. 30, LT-14188, Vilnius; internetinės parduotuvės adresas: 7. VERSLO VARTAI UAB, reg. Nr , juridinis adresas: Taikos pr. 39, LT Klaipėda; internetinės parduotuvės adresas: 8. AVITELOS PREKYBA UAB, reg. Nr , juridinis adresas: Taikos pr. 15, LT Klaipėda; internetinės parduotuvės adresas: MK TRADE LT, UAB, reg. Nr , juridinis adresas: Konarskio g. 2-99, LT Vilnius; internetinės parduotuvės adresas: PIGU, UAB, reg. Nr , juridinis adresas: Laisvės pr. 75, LT Vilnius; internetinės parduotuvės adresas: VARLE, UAB, reg. Nr , juridinis adresas: Ukmergės g. 241, LT Vilnius; internetinės parduotuvės adresas: ELECTRONIC TRADE, UAB, reg. Nr , juridinis adresas: adresas: Savanorių pr. 441B, LT Kaunas; internetinės parduotuvės adresas: TELEDEMA, UAB, reg. Nr , juridinis adresas: Karaliaus Mindaugo pr. 38, LT Kaunas; internetinės parduotuvės adresas: Kesko Senukai Digital, UAB, registracijos Nr , juridinis adresas: Kareivių g. 11B, LT Vilnius; internetinės parduotuvės adresas:

7 15. Kesko Senukai Lithuania, UAB, registracijos Nr , juridinis adresas: Islandijos pl. 32B, LT-47446, Kaunas; internetinė parduotuvė:

8 II PRIEDAS Akcijos prekių, suteikiančių galimybę dalyvauti Akcijoje visą akcijos laikotarpį, sąrašas Akcijos prekių Kategorija: išmanieji telefonai Prekė Modelio Nr. Atminties talpa Spalva Pinigų grąžinimo suma Galaxy S21 FE SM-G990BLGFEUE 128 GB ŠVIESIAI 150 ŽALIA Galaxy S21 FE SM-G990BLVFEUE 128 GB ŠVIESIAI 150 Galaxy S21 FE SM-G990BLVWEUE 256 GB ŠVIESIAI 150 Galaxy S21 FE SM-G990BZAFEUE 128 GB PILKA 150 Galaxy S21 FE SM-G990BZAWEUE 256 GB PILKA 150 Galaxy S21 FE SM-G990BZWFEUE 128 GB BALTA 150 Galaxy S21 FE SM-G990BLGDEUE 128 GB ŠVIESIAI 150 ŽALIA Galaxy S21 FE SM-G990BLVDEUE 128 GB ŠVIESIAI 150 Galaxy S21 FE SM-G990BLVGEUE 256 GB ŠVIESIAI 150 Galaxy S21 FE SM-G990BZADEUE 128 GB PILKA 150 Galaxy S21 FE SM-G990BZAGEUE 256 GB PILKA 150 Galaxy S21 FE SM-G990BZWDEUE 128 GB BALTA 150

9 III PRIEDAS Akcijos prekių, leidžiančių dalyvauti Akcijoje nuo iki , sąrašas Akcijos prekių Kategorija: išmanieji telefonai Prekė Modelio Nr. Atminties talpa Spalva Pinigų grąžinimo suma Galaxy Flip4 SM-F721BLBGEUE 128 GB MĖLYNA Galaxy Flip4 SM-F721BLVGEUE 128 GB Galaxy Flip4 SM-F721BLVHEUE 256 GB ALYVŲ ALYVŲ Galaxy Flip4 SM-F721BZAGEUE 128 GB GRAFITO Galaxy Flip4 SM-F721BZAHEUE 256 GB GRAFITO Galaxy Flip4 SM-F721BZAPEUE 512 GB GRAFITO Galaxy Flip4 SM-F721BZDGEUE 128 GB Galaxy Flip4 SM-F721BZDHEUE 256 GB Galaxy Flip4 SM-F721BZDPEUE 512 GB Galaxy Fold4 SM-F936BZACEUE 512 GB Galaxy Fold4 SM-F936BZANEUE 1 TB ŽALIAI PILKA ŽALIAI PILKA Galaxy Fold4 SM-F936BZEBEUE 256 GB SMĖLIO Galaxy Fold4 SM-F936BZECEUE 512 GB SMĖLIO Galaxy Fold4 SM-F936BZKBEUE 256 GB SM-S901BIDDEUE 128 GB SM-S901BIDGEUE 256 GB FANTOMO JUODA SM-S901BLVDEUE 128 GB SM-S901BZGDEUE 128 GB ŽALIA SM-S901BZGGEUE 256 GB ŽALIA SM-S901BZKDEEE 128 GB JUODA SM-S901BZKDEUE 128 GB JUODA SM-S901BZKGEUE 256 GB JUODA + SM-S906BIDDEUE 128 GB + SM-S906BZGDEUE 128 GB ŽALIA + SM-S906BZKDEUE 128 GB JUODA + SM-S906BZKGEUE 256 GB JUODA + SM-S906BZWDEUE 128 GB BALTA + SM-S906BZWGEUE 256 GB BALTA

10 SM-S908BDRDEUE SM-S908BDRGEUE SM-S908BDRHEUE 128 GB 256 GB 512 GB TAMSIAI RAUDONA TAMSIAI RAUDONA TAMSIAI RAUDONA SM-S908BZGGEUE 256 GB ŽALIA SM-S908BZKDEUE 128 GB JUODA SM-S908BZKGEUE 256 GB JUODA SM-S908BZKHEUE 512 GB JUODA Akcijos prekių Kategorija: planšetiniai kompiuteriai Prekė Modelio Nr. Ryšio palaikymas Spalva Pinigų grąžinimo suma Galaxy Tab S8 SM-X700NZAAEUE Wi FI PILKA Galaxy Tab S8 SM-X706BIDAEUE Galaxy Tab S8 SM-X706BZAAEUE PILKA Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8+ Galaxy Tab S8 Galaxy Tab S8 SM-X800NZAAEUE Wi FI PILKA SM-X806BIDAEUE SM-X806BZAAEUE PILKA SM-X900NZAAEUE Wi Fi PILKA SM-X906BZAAEUE PILKA Akcijos prekių Kategorija: išmanieji laikrodžiai Prekė Modelio Nr. Ryšio palaikymas Spalva Pinigų grąžinimo suma Watch5 40mm SM-R900NZAAEUE BT PILKA Watch5 40mm SM-R900NZDAEUE BT AUKSINĖ Watch5 40mm SM-R900NZSAEUE BT SIDABRINĖ Watch5 40mm SM-R905FZAAEUE LTE PILKA Watch5 40mm SM-R905FZDAEUE LTE AUKSINĖ Watch5 40mm SM-R905FZSAEUE LTE SIDABRINĖ Watch5 44mm SM-R910NZAAEUE BT PILKA Watch5 44mm SM-R910NZSAEUE BT SIDABRINĖ Watch5 44mm SM-R915FZAAEUE LTE PILKA

11 Watch5 44mm SM-R915FZBAEUE LTE MĖLYNA Watch5 Pro 45mm Watch5 Pro 45mm Watch5 Pro 45mm SM-R920NZKAEUE BT JUODA SM-R925FZKAEUE LTE JUODA SM-R925FZTAEUE LTE TITANO Akcijos prekių Kategorija: Ausinės Prekė Modelio Nr. Ryšio palaikymas Spalva Pinigų grąžinimo suma Buds2 Pro SM-R510NLVAEUE BT ŠVIESIAI Buds2 Pro SM-R510NZAAEUE BT PILKA Buds2 Pro SM-R510NZWAEUE BT BALTA 50.00

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc

Microsoft Word - Palmolive_Drogas_full_rules_April_2019.doc Žaidimo Pirkite bet kurį PALMOLIVE produktą parduotuvėse Drogas ir laimėkite SPA Vilnius dovanų kuponą! rengimo taisyklės: 1. ŽAIDIMO UŽSAKOVAS, ORGAIZATORIUS IR PRIZŲ KOORDINATORIUS 1.1. Žaidimo užsakovas

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento

UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento UAB VALENTIS PRIVATUMO POLITIKA Uždaroji akcinė bendrovė Valentis (toliau Valentis arba mes), įgyvendindama 2016 m. balandžio 27 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (ES) 2016/679 dėl fizinių asmenų

Detaliau

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d

UAB Talentor Lietuva Perkūnkiemio g. 4A, LT Vilnius Tel.: Privatumo politika Duomenų apsaugos d Privatumo politika Duomenų apsaugos deklaracija ir informavimas PREAMBULĖ Svarbu: Mes konfidencialiai saugome Jūsų asmeninius duomenis ir vadovaujamės įstatyminėmis duomenų apsaugos nuostatomis. Mes norime

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 2. Prašymo formų

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s

PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris s PAGRINDINĖS KLIENTO SUTARTIES SĄLYGOS 1. VARTOJAMI TERMINAI IR APIBRĖŽIMAI 1.1 Abonementas bet kuris šioje Sutartyje nurodytų abonemento būdų, kuris suteikia teisę į daugkartinį mokamą treniruoklių salės

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės

STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės STANDARTINĖS SUTARČIŲ SĄLYGOS CASHBACK WORLD NARIAMS Redakcija: 2018 m. kovas Preambulė A. UAB myworld Lithuania (toliau vadinama myworld ), buveinės adresas Olimpiečių g. 1, LT- 09235 Vilnius, juridinio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T

PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO T PATVIRTINTA Mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr. V-52.1 6 priedas KAUNO PAPARČIO PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS (įstaigos kodas 190140622) I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN

PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMEN PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS MOKINIŲ/TĖVŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be

ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Be ASMENS DUOMENŲ APSAUGA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Taisyklės reglamentuoja Bendrovės ir jos darbuotojų veiksmus, tvarkant Asmens duomenis, naudojant Bendrovėje įrengtas automatines ir neautomatines asmens

Detaliau

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO

9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPO 9 Sutarties priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS, KŪNO KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS,

Detaliau

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC”

UAB “PHILIP MORRIS BALTIC” PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiosios rinkimų komisijos 2018 m. gegužės 8 d. sprendimu Nr. Sp-53 REGISTRAVIMO ŽYMA VISUOMENINIO RINKIMŲ KOMITETO (pavadinimas) VEIKLOS SUTARTIS 1 (data) (sudarymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr

PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūr PACIENTO SUTIKIMAS TVARKYTI ASMENS DUOMENIS Uždėdami varnelę ( ) ant ženkliuko, Jūs sutinkate, kad pasirinkdami naudotis konkrečios sveikatos priežiūros įstaigos ar tyrimų laboratorijos paslaugomis, sutinkate,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VE LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS 2017 M. I KETVIRTĮ VYKDYTOS ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ VEIKLOS ATASKAITA PAGAL ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROV PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 2-136 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT

PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSIT PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-172 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są

Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo są Priedas Nr. 1 Sveikatingumo klubo teikiamų paslaugų aprašymas 6.1. Visa diena, Rytas/ Vidudienis bei Vaikas iki 16 metų (baseinas) narysčių teikimo sąlygos 6.1.1. Narysčių Visa diena ir Rytas/ Vidudienis

Detaliau

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai

Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skai Jūsų duomenys, jūsų teisės. Ericsson duomenų tvarkytojo įmonei privalomos duomenų apsaugos taisyklės Įžanga Ericsson veikla pasižymi sąžiningumu, skaidrumu ir atsakomybe. Mes, kaip duomenų tvarkytojas,

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno Simono Daukanto progimnazijos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 20 d. įsakymu Nr. KAUNO SIMONO DAUKANTO PROGIMNAZIJOS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno Simono

Detaliau

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018

Mokiniu_asmens_duomenu_tvarkymo_taisykles_2018 VILNIAUS R. MARIJAMPOLIO MEILĖS LUKŠIENĖS GIMNAZIJA PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V1-87 MOKINIŲ ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.1. (toliau Gimnazija)

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

ARTICLE 1 - DEFINITIONS

ARTICLE 1 - DEFINITIONS WIZZ AIR HUNGARY LTD. BENDROSIOS KELEIVIŲ IR BAGAŽO PERVEŽIMO SĄLYGOS 1 Turinys Straipsnis 1. APIBRĖŽIMAI... 5 Straipsnis 2. TAIKYMAS... 8 2.1. Bendrosios nuostatos... 8 2.2. Pervežimo sutartis... 8 2.3.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl

BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūl BAB banko SNORAS inventoriaus Laisvasis Pardavimas 2019 birželio mėnesį Parduodamas turtas: Nurodytas priede Nr. 2 prie šio skelbimo El. paštas pasiūlymų teikimui: kilnojamasturtas@snoras.com Turto savininkas

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI

PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSI PATVIRTINTA ISM Vadybos ir ekonomikos universiteto Rektoriaus 2018 m. liepos 23 d. įsakymu Nr. 01-07-63 NAUDOJIMOSI ISM VADYBOS IR EKONOMIKOS UNIVERSITETO BIBLIOTEKOS PASLAUGOMIS TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau

Swecon_Privatumo politika_18

Swecon_Privatumo politika_18 Swecon interneto svetainės privatumo taisyklės Bendra informacija Dėkojame už jūsų susidomėjimą mūsų gaminiais ir apsilankymą mūsų interneto svetainėje. UAB Swecon (toliau mes arba Duomenų valdytojas )

Detaliau

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį

APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Nr. V-076 Saugome Jūsų pasaulį APSAUGOS SUTARTIS BENDROJI DALIS Saugome Jūsų pasaulį 1. Sutarties sąvokos 1.1. Užsakovas šią apsaugos sutartį su Vykdytoju sudaręs ir joje nurodytas fizinis ar juridinis asmuo. Sąvoka Užsakovas taip pat

Detaliau

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46)

01F02 Versija:01 UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas Tomo g. 2, LT Klaipėda. Tel. (8 46) Faks. (8 46) UAB KLAIPĖDOS REGIONO ATLIEKŲ TVARKYMO CENTRAS Įmonės kodas163743744. Tomo g. 2, LT- 91245 Klaipėda. Tel. (8 46) 300106. Faks. (8 46) 310105. PVM mokėtojo kodas LT637437415. LR juridinių asmenų registras,

Detaliau

(!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valst

(!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valst (!)Turistas įsipareigoja, kad pasas galiotų ne trumpiau kaip 6 mėnesius skaičiuojant nuo kelionės pabaigos dienos (Turkija, Egiptas ir kt. ne ES valstybės) (vykstant į kai kurias valstybes, gali būti reikalaujama

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PA VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA ATASKAITA DĖL VŠĮ VILNIAUS TENISO AKADEMIJA ATLIKTO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO LĖŠŲ PANAUDOJIMO PATIKRINIMO 2017 m. vasario 24 d. Nr. R-05-1 Vilnius

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1

PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1 PATVIRTINTA Kretingos rajono Salantų gimnazijos direktoriaus pavaduotojos ugdymui, l. e. direktoriaus pareigas, 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V1-221 ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO SALANTŲ GIMNAZIJOJE TAISYKLĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Raseinių lopšelio-darželio Saulutė bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Direktorės 2019 m. sausio 8 d. Nr. V-6 Dėl bendrųjų asmens

Raseinių lopšelio-darželio Saulutė bendrosios asmens duomenų apsaugos taisyklės PATVIRTINTA Direktorės 2019 m. sausio 8 d. Nr. V-6 Dėl bendrųjų asmens PATVIRTINTA Direktorės 2019 m. sausio 8 d. Nr. V-6 Dėl bendrųjų asmens duomenų apsaugos taisyklių patvirtinimo BIUDŽETINĖS ĮSTAIGOS RASEINIŲ LOPŠELIO-DARŽELIO SAULUTĖ BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus 2019 m. vasario 1 d. įsakymu Nr. V1-22 KAIŠIADORIŲ VACLOVO GIRŽADO PROGIMNAZIJOS BENDROSIOS ASMENS DUOMENŲ APSAUGOS TAISYKLĖS, priimtos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Rodiklio pavadinimas Data

Rodiklio pavadinimas Data LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBA STRATEGIJOS DEPARTAMENTAS EKONOMINĖS ANALIZĖS SKYRIUS ATASKAITA APIE ELEKTRONINIŲ RYŠIŲ TINKLŲ IR PASLAUGŲ TEIKĖJŲ 2016 M. IV KETVIRTĮ VYKDYTĄ ELEKTRONINIŲ

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

124

124 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪROS DIREKTORIUS Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS NE MĖGĖJŲ ŽVEJYBOS ĮRANKIAIS TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2012 m. gruodžio 20 d. Nr. Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos mėgėjų

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

NYX Professional Makeup Face Awards Baltics Oficialiosios taisyklės 1. Teisė dalyvauti Konkurse NYX Cosmetics Face Awards Baltic (toliau Konkursas) ga

NYX Professional Makeup Face Awards Baltics Oficialiosios taisyklės 1. Teisė dalyvauti Konkurse NYX Cosmetics Face Awards Baltic (toliau Konkursas) ga NYX Professional Makeup Face Awards Baltics Oficialiosios taisyklės 1. Teisė dalyvauti Konkurse NYX Cosmetics Face Awards Baltic (toliau Konkursas) gali dalyvauti tik teisėtai trijose Baltijos šalyse (Estijoje,

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno šv. Kazimiero progimnazijos Direktoriaus 2018 m. birželio 8 d. įsakymu Nr. V-43 KAUNO ŠV. KAZIMIERO PROGIMNAZIJOS ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno šv.

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau