Slide 1

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Slide 1"

Transkriptas

1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m.

2 Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Papildomi reikalavimai išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms Paslaugų deklaravimas Verslo partnerių patikimumo patikrinimo rekomendacijos Numatomi PVM įstatymo pakeitimai Teisės aktai 2

3 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė PVM objektas yra paslaugų teikimas: - už atlygį, - šalies teritorijoje, - kai paslaugas teikia apmokestinamasis asmuo, vykdydamas savo ekonominę veiklą. 3

4 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Paslaugų apmokestinamajam asmeniui teikimo vieta PVM objektas Lietuvoje, jeigu: pirkėjas yra įsikūręs LT: - buveinė LT (juridinis asmuo); - nuolatinė gyvenamoji vieta LT (fizinis asmuo); - pirkėjas užsienio asmens padalinys, esantis LT. Ne PVM objektas Lietuvoje, jeigu: pirkėjas įsikūręs užsienio valstybėje: - buveinė užsienyje (juridinis asmuo); - nuolatinė gyvenamoji vieta užsienyje (fizinis asmuo); - pirkėjas apmokestinamojo asmens padalinys, esantis užsienyje. 4

5 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Paslaugų neapmokestinamajam asmeniui teikimo vieta PVM objektas Lietuvoje, jeigu: paslaugos teikėjas įsikūręs šalies teritorijoje: buveinė LT (juridinis asmuo); nuolatinė gyvenamoji vieta LT (fizinis asmuo). Paslaugą suteikė užsienio asmens padalinys, esantis LT. 5

6 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Paslaugas įsigyjančio asmens statusas Apmokestinamasis asmuo paslaugų teikimo vietos nustatymo tikslais: Lietuvos ar užsienio asmuo, vykdantis ekonominę veiklą; apmokestinamasis asmuo, įsigyjantis paslaugas tokiai veiklai, kuri nelaikoma PVM objektu pagal PVMĮ 3 str. 1-3 d.; ekonominės veiklos nevykdantis juridinis asmuo, įregistruotas PVM mokėtoju. 6

7 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Pavyzdys Olandijos įmonė Prieiga prie elektroninės bibliotekos Apskrities VMI, įsiregistravusi PVM mokėtoja Paslauga suteikta Lietuvoje, PVM apskaičiuoti ir sumokėti turi pirkėjas (apskrities VMI) 7

8 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Pavyzdys Lietuvos įmonė Verslo konsultacija Belgijos įmonė Konsultavimo paslaugų suteikimo vieta Belgija. Lietuvos įmonė, išrašydama PVM sąskaitą faktūrą už savo suteiktas paslaugas, nurodo, kad šioms paslaugoms taikomas atvirkštinis apmokestinimas. 8

9 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Pavyzdys Japonijos vertimų biuras Vertimo paslauga Lietuvos advokatas Japonijos vertimų biuro teikiama paslauga PVM objektas Lietuvoje, už kurią apskaičiuoti ir sumokėti PVM pagal PVMĮ 95 str. nuostatas prievolė atsiranda pirkėjui (Lietuvos advokatui). 9

10 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Pavyzdys Slovėnijos įmonė Prekių vežimas Roma Neapolis Lietuvos įmonė Prekių vežimo paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje, neatsižvelgiant į tai, kad prekės buvo gabentos maršrutu Roma Neapolis. PVM už šias paslaugas turi apskaičiuoti ir sumokėti Lietuvos įmonė. 10

11 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Pavyzdys Lietuvos PVM mokėtojas Spausdinimo paslauga Lenkijos PVM mokėtojas Paslauga suteikta ne Lietuvoje FR laukelis FR laukelis Pirkėjas skaičiuoja pardavimo PVM 11

12 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Pavyzdys Lietuvos PVM mokėtojas Spausdinimo paslauga Latvijos gyventojas Paslauga suteikta Lietuvoje taikomas 21 proc. PVM tarifas FR laukelyje (apmokestinamoji vertė), 29 laukelyje (pardavimo PVM suma). FR0564 nedeklaruojama. 12

13 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Pavyzdys Lietuvos įmonė Vertimo paslauga Suomijos užsienio reikalų ministerija, ne PVM mokėtoja Lietuvos įmonės suteiktos vertimo paslaugos yra PVM objektas Lietuvoje ir įmonė už suteiktas paslaugas turi apskaičiuoti pardavimo PVM. 13

14 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Apmokestinamojo asmens padalinys: apmokestinamojo asmens struktūrinis ar kitoks darinys, per kurį vienos valstybės apmokestinamasis asmuo tiekia ir (arba) įsigyja prekes ir (arba) teikia ir (arba) įsigyja paslaugas kitoje valstybėje; paslaugų įsigijimo tikslais apmokestinamojo asmens nuolatiniu padaliniu laikomas toks padalinys, kuris yra pakankamai nuolatinis ir turintis tinkamą žmogiškųjų ir techninių išteklių struktūrą, kad jis galėtų gauti savo poreikiams tenkinti teikiamas paslaugas ir jomis naudotis. 14

15 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Pavyzdys Austrijos vertimo biuras Vertimo paslaugos Lenkijos įmonės atstovybė Lietuvoje, kuri nevykdo ekonominės veiklos Jeigu vertimo paslaugos skirtos atstovybės funkcijoms vykdyti, tai laikoma, kad paslauga suteikta užsienio (Lenkijos) įmonės padaliniui, esančiam Lietuvoje, todėl šios paslaugos suteikimo vieta laikoma Lietuva ir yra PVM objektas Lietuvoje. 15

16 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Pavyzdys Lietuvos įmonė Lietuvoje esančio filialo kasmetinio audito paslaugos Latvijos įmonė Jeigu paslaugų teikimo sutartis sudaryta su Latvijos įmone ir šios audito paslaugos, atliktos pagal Latvijos teisės aktų nuostatas, yra reikalingos Latvijos įmonei, o ne filialui, tai paslaugos atlikimo vieta nelaikoma Lietuva, ir šios paslaugos nėra PVM objektas Lietuvoje. 16

17 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Pavyzdys Lietuvos įmonė Apskaitos paslaugos Austrijos įmonės filialas Lietuvoje Už paslaugas sumoka Austrijos įmonė Jei Lietuvos įmonė teikia paslaugas Lietuvoje įsteigtam Austrijos įmonės filialui, kuris pagal paslaugų pirkimo sutartis yra minėtų paslaugų pirkėjas ir faktiškai naudosis šiomis paslaugomis, tai nors už suteiktas paslaugas apmoka Austrijos įmonė, suteiktos paslaugos laikomos PVM objektu Lietuvoje ir šių suteiktų paslaugų PVM sąskaita faktūra su lietuvišku PVM turėtų būti išrašoma Lietuvoje įsteigtam Austrijos įmonės filialui. 17

18 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Pagrindinės paslaugų taisyklės išimtys: atstovavimo (agento) paslaugos; paslaugos, susijusios su nekilnojamuoju turtu; keleivių vežimas; prekių vežimas; papildomos vežimo paslaugos; kultūros, meno, sporto, mokslo, švietimo, pramogų ir panašios paslaugos; kilnojamųjų daiktų vertinimas, aptarnavimas, apdirbimas ir perdirbimas; 18

19 Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo taisyklė Pagrindinės paslaugų taisyklės išimtys (tęsinys): maitinimo paslaugos; trumpalaikė transporto priemonių nuoma; ilgalaikė transporto nuoma; intelektinės; telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo, elektroninių būdu teikiamos paslaugos ir kt. 19

20 Atstovavimo (agento) paslaugos Apmokestinamajam asmeniui taikoma pagrindinė taisyklė, t. y. paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, jeigu jų pirkėjas yra įsikūręs šalies teritorijoje (PVMĮ 13 str. 2 d. 1 p.). Išimtis kai atstovaujama dėl prekių vežimo arba dėl papildomų su vežimu susijusių paslaugų teikimo, kai tokios paslaugos faktiškai suteiktos už ES ribų (PVMĮ 13 str. 18 d.). Neapmokestinamajam asmeniui paslaugų teikimo vieta šalies teritorija, jeigu pagrindinis sandoris (t. y. prekių tiekimas ar paslaugų teikimas) įvyko šalies teritorijoje (PVMĮ 13 str. 3 d.). 20

21 Atstovavimo (agento) paslaugos Pavyzdys Lietuvos PVM mokėtojas Agento paslauga dėl įrenginių įsigijimo Lietuvoje Čekijos gyventojas (nevykdantis veiklos) Laikoma, kad paslauga suteikta Lietuvoje. FR laukelyje (apmokestinamoji vertė), 29 laukelyje (pardavimo PVM suma). FR0564 nedeklaruojama. 21

22 Atstovavimo (agento) paslaugos Pavyzdys Lietuvos PVM mokėtojas Agento paslauga dėl laivo Klaipėdos uoste įsigijimo Latvijos įmonė PVM mokėtoja Agento paslauga laikoma suteikta Latvijoje, ne PVM objektas Lietuvoje. FR laukelis, FR laukelis. 22

23 Paslaugos, susijusios su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais Paslaugų suteikimo vieta ten kur yra arba bus pastatytas nekilnojamasis turtas (PVMĮ 13 str. 4 d.). jei Lietuvoje PVM objektas; jei užsienyje ne PVM objektas. Ši taisyklė taikoma neatsižvelgiant į tai, kas įsigis tokias paslaugas apmokestinamasis ar neapmokestinamasis asmuo. 23

24 Paslaugos, susijusios su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais Vertinant, ar paslaugos laikomos susijusiomis su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais, privaloma vadovautis Tarybos įgyvendinimo reglamento (ES) Nr. 282/ b, 31a ir 31b straipsniais (įterpti reglamentu Nr. 1042/2013). Šie straipsniai nuo visose valstybėse narėse taikomi privalomai ir tiesiogiai. 24

25 Paslaugos, susijusios su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais: statybos, projektavimo ir tyrinėjimo darbai; nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų nuoma ar kitokių teisių naudotis nekilnojamuoju turtu perdavimas; viešbučių, motelių, kempingų ir panašios apgyvendinimo paslaugos; atstovavimo (agento) nuomojant, parduodant ir (arba) įsigyjant nekilnojamuosius pagal prigimtį daiktus paslaugos; šių daiktų vertinimo, architektų, inžinerinės paslaugos, nekilnojamųjų pagal prigimtį daiktų priežiūros paslaugos (langų valymas, šiukšlių surinkimas ir kitos nekilnojamojo turto aptarnavimo paslaugos); žemės (grunto) tyrimas, miško kirtimas, sodinimas, sėjimas, drėkinimas, tręšimas, derliaus nuėmimas ir kt. su žeme susiję darbai; teisinės paslaugos, susijusios su nekilnojamojo turto perleidimu; 25

26 pastato arba pastato dalių priežiūra, renovacija, remontas; stacionarių instrukcijų (pvz., dujų, vandens, nuotekų vamzdynų sistemų) priežiūra, renovacija, remontas; mašinų ar įrenginių instaliavimas ar surinkimas, kai instaliuoti ar surinkti jie laikomi nekilnojamuoju turtu (pvz., elektrinės turbina, seifo kamera, šaldymo kamera ir kt.); ir kitos panašios paslaugos. Paslaugos, susijusios su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais: 26

27 Paslaugos, nesusijusios su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais konsultavimas ir informacijos teikimas dėl nekilnojamojo turto rinkos; bankrutuojančių įmonių administratoriaus teikiamos paslaugos; poveikio aplinkai vertinimas; prekių saugojimas nekilnojamame turte; reklamos teikimas, net jei tai susiję su nekilnojamo turto naudojimu; tarpininkavimas, teikiant apgyvendinimo paslaugas; vietos stendui suteikimas mugėje ar parodoje kartu su kitomis susijusiomis paslaugomis. 27

28 Pavyzdys Paslaugos, susijusios su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais Architektas, PVM mokėtojas, teikia nekilnojamojo turto projektavimo paslaugas: 1. administracinio pastato, kuris Lietuvos įmonei bus pastatytas Kaliningrade; 2. gyvenamojo namo, kuris Amerikos piliečiui bus pastatytas Lietuvoje; 3. gyvenamojo namo tipinį projektą Suomijos įmonei. 28

29 Paslaugos, susijusios su nekilnojamaisiais pagal prigimtį daiktais Pavyzdys (tęsinys) 1 atveju administracinio pastato projektavimo paslaugos nėra PVM objektas Lietuvoje, kadangi pastatas bus pastatytas Kaliningrade. 2 atveju gyvenamojo namo projektavimo paslaugos PVM objektas Lietuvoje, kadangi namas bus pastatytas Lietuvoje. 3 atveju tipinio projekto sukūrimas ne PVM objektas Lietuvoje, kadangi pirkėjas (Suomijos įmonė) nėra įsikūręs šalies teritorijoje (PVMĮ 13 str. 2 d. 1 p.) 29

30 Keleivių vežimo paslaugos Keleivių vežimo paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje, kai jos faktiškai atliktos Lietuvos teritorijoje. Jeigu šios paslaugos faktiškai atliktos tiek šalies teritorijoje, tiek už jos ribų, laikoma, kad šalies teritorijoje suteikta tokia paslaugų dalis, kuri yra proporcinga einančiai per šalies teritoriją maršruto daliai. Ši taisyklė taikoma tiek keleivių vežimo tarp ES valstybių narių paslaugoms, tiek keleivių vežimo į trečiąsias valstybes ir iš trečiųjų valstybių paslaugoms. 30

31 Keleivių vežimo paslaugos Pavyzdys Lietuvos PVM mokėtojas maršrutas: Vilnius Praha, Maskva Vilnius Keleivių vežimas Pirkėjas bet kuris asmuo PVM objektas: - maršruto dalis nuo Vilniaus iki Lietuvos sienos (Vilnius Praha) - maršruto dalis nuo Lietuvos sienos iki Vilniaus (Maskva Vilnius) Keleivių vežimo tarptautiniais maršrutais paslauga, kuri yra PVM objektas Lietuvoje, apmokestinama taikant 0 proc. PVM tarifą. 31

32 Prekių vežimas ne tarp valstybių narių Apmokestinamajam asmeniui paslaugų suteikimo vieta nustatoma pagal PVMĮ 13 str. 2 d. 1 p. nuostatas. Išimtis, kai paslaugų pirkėjas šalies teritorijoje įsikūręs asmuo ir paslaugos teikiamos už ES ribų (PVMĮ 13 str. 18 d.). Neapmokestinamajam asmeniui paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje. Jeigu šios paslaugos faktiškai atliktos tiek šalies teritorijoje, tiek už jos ribų, laikoma, kad šalies teritorijoje suteikta tokia paslaugų dalis, kuri yra proporcinga einančiai per šalies teritoriją maršruto daliai (PVMĮ 13 str. 6 d.). 32

33 Prekių vežimas ne tarp valstybių narių Pavyzdys Lietuvos PVM mokėtojas, maršrutas Vilnius Rusija Prekių vežimas 1. Rusijos įmonė 2. Vokietijos įmonė 3. Austrijos gyventojas 1, 2 atveju paslauga suteikta ne Lietuvoje; 3 atveju paslauga (dalis paslaugos) suteikta Lietuvoje. 33

34 Prekių vežimas tarp valstybių narių Apmokestinamajam asmeniui paslaugų suteikimo vieta nustatoma pagal PVMĮ 13 str. 2 d. 1 p. nuostatas. Neapmokestinamajam asmeniui paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje tuo atveju, kai prekių vežimo tarp valstybių narių maršrutas prasideda Lietuvos teritorijoje (PVMĮ 13 str. 7 d.). 34

35 Prekių vežimas tarp valstybių narių Pavyzdys Lietuvos PVM mokėtojas maršrutas Šiauliai Talinas Prekių vežimas 1. Latvijos įmonė 2. Ukrainos įmonė 3. Estijos gyventojas 1, 2 atveju paslauga suteikta ne Lietuvoje; 3 atveju paslauga suteikta Lietuvoje. 35

36 Papildomos vežimo paslaugos (pakrovimas, iškrovimas, krovinių tvarkymas ir kt.) Apmokestinamajam asmeniui paslaugų suteikimo vieta nustatoma pagal PVMĮ 13 str. 2 d. 1 p. nuostatas. Išimtis, kai paslaugų pirkėjas šalies teritorijoje įsikūręs asmuo ir paslaugos teikiamos už ES ribų (PVMĮ 13 str.18 d.). Neapmokestinamajam asmeniui paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, kai jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje (PVMĮ 13 str. 8 d). 36

37 Papildomos vežimo paslaugos Pavyzdys Lietuvos PVM mokėtojas Prekių pakrovimo darbai, atlikti Lietuvoje 1. Ukrainos įmonė 2. Ukrainos gyventojas 1 atveju ne PVM objektas: FR laukelis FR0564 nedeklaruojama 2 atveju PVM objektas (paslaugos suteiktos Lietuvoje): FR laukelis, 29 laukelis (PVM); 19 laukelis (jei taikomas 45 str.) FR0564 nedeklaruojama 37

38 Kultūros, meno, sporto, mokslo, švietimo, pramogų ir panašios paslaugos Apmokestinamajam asmeniui paslaugų suteikimo vieta nustatoma pagal PVMĮ 13 str. 2 d. 1 p. nuostatas; šių renginių lankymo ir pagalbinės su lankymu susijusios paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tais atvejais, kai šie renginiai faktiškai vyksta šalies teritorijoje (PVMĮ 13 str. 9 d.). Neapmokestinamajam asmeniui paslaugos laikomos suteiktomis toje valstybėje, kurioje faktiškai atliktos (PVMĮ 13 str. 9 d.). 38

39 Kultūros, meno, sporto, mokslo, švietimo, pramogų ir panašios paslaugos Pavyzdys Atlikėjas, kurio nuolatinė gyvenamoji vieta yra Lietuva, Ispanijos neapmokestinamojo asmens užsakymu, dalyvauja Ispanijoje organizuotame koncerte. Atlikėjo teikiamos paslaugos ne PVM objektas renginys vyksta ne Lietuvoje. 39

40 Kultūros, meno, sporto, mokslo, švietimo, pramogų ir panašios paslaugos Pavyzdys Švedijos įmonės atstovai sumoka už įėjimą į mugę, kuri vyksta Lietuvoje. Kadangi renginys (mugė) faktiškai vyksta Lietuvoje, tai lankymo paslaugų suteikimo vieta yra Lietuva ir yra PVM objektas Lietuvoje. Švedijos įmonės atstovams parduoti bilietai turi būti apmokestinti lietuvišku PVM. 40

41 Kilnojamųjų daiktų vertinimo, aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugos Apmokestinamajam asmeniui paslaugų suteikimo vieta nustatoma pagal PVMĮ 13 str. 2 d. 1 p. nuostatas. Neapmokestinamajam asmeniui paslaugos laikomos suteiktomis toje valstybėje, kurioje faktiškai atliktos (PVMĮ 13 str. 10 d.). 41

42 Kilnojamųjų daiktų vertinimo, aptarnavimo (remonto, priežiūros, derinimo ir kt.), apdirbimo ir perdirbimo paslaugos Pavyzdys Lietuvos PVM mokėtojas 1 atveju ne PVM objektas: FR laukelis FR0564 nedeklaruojama Automobilio remonto darbai atlikti Lietuvoje 1. Belgijos įmonė, ne PVM mokėtoja 2. Lenkijos gyventojas 2 atveju PVM objektas (paslaugos suteiktos Lietuvoje): FR laukelis, 29 laukelis (PVM) FR0564 nedeklaruojama 42

43 Maitinimo paslaugos Maitinimo paslaugos (išskyrus atvejus, kai šios paslaugos teikiamos keleivius ES teritorijoje vežančiuose laivuose, orlaiviuose arba traukiniuose) laikomos suteiktomis šalies teritorijoje, kai jos faktiškai atliktos šalies teritorijoje (PVMĮ 13 str. 11 d.). Svarbu! Maisto pristatymas į namus nelaikomas maitinimo paslaugų teikimu, tokie sandoriai laikomi prekių tiekimu. 43

44 Maitinimo paslaugos Pavyzdys Lietuvos įmonė teikia maitinimo paslaugas Prancūzijos įmonei Belgijoje organizuojamo renginio metu. Suteiktos maitinimo paslaugos ne PVM objektas Lietuvoje. Įmonė turėtų pasidomėti, ar jai nekyla mokestinių prievolių Belgijoje. 44

45 Maitinimo paslaugos Pavyzdys Lietuvos įmonė, kaip neatsiskleidęs tarpininkas, perparduoda maitinimo paslaugas, kurias įsigijo iš Latvijos įmonės, Lenkijoje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui. Maitinimo paslaugos faktiškai teikiamos Latvijoje. Perparduotos maitinimo paslaugos ne PVM objektas Lietuvoje, kadangi jos faktiškai teikiamos Latvijoje. Įmonė turėtų pasidomėti, ar jai nekyla mokestinių prievolių Latvijoje. 45

46 Trumpalaikė transporto priemonių nuoma Trumpalaikė nuoma laikoma suteikta šalies teritorijoje, kai nuomojama transporto priemonė pirkėjui (tiek apmokestinamajam, tiek neapmokestinamajam asmeniui) fiziškai perduodama Lietuvos teritorijoje (PVMĮ 13 str. 12 d.). Trumpalaikė nuoma: - transporto priemonė išnuomojama ne ilgesniam kaip 30 d. laikotarpiui, - laivas išnuomojamas ne ilgesniam kaip 90 d. laikotarpiui. 46

47 Trumpalaikė transporto priemonių nuoma Tais atvejais, kai šalyje neįsikūręs užsienio apmokestinamasis asmuo Lietuvos apmokestinamajam asmeniui trumpalaikės transporto priemonės nuomos pagrindais transporto priemonę fiziškai perduos Lietuvoje, tokia paslauga bus laikoma suteikta šalyje. Įsigijęs tokią paslaugą Lietuvos pirkėjas pardavimo PVM nuo jos apmokestinamosios vertės turės apskaičiuoti PVMĮ 95 str. nustatyta tvarka. 47

48 Trumpalaikė transporto priemonių nuoma Pavyzdys Lietuvos PVM mokėtojas Nuoma ne ilgiau kaip 30 d. Bet kuris kitoje valstybėje narėje arba trečiojoje valstybėje įsikūręs asmuo, įskaitant fizinį asmenį PVM objektas Lietuvoje, kai transporto priemonė nuomininkui perduodama Lietuvoje. FR0600: 11 laukelis (paslaugų vertė) 29 laukelis (PVM suma) 48

49 Ilgalaikė transporto priemonių nuoma Apmokestinamajam asmeniui paslaugų suteikimo vieta nustatoma pagal PVMĮ 13 str. 2 d. 1 punkto nuostatas. Neapmokestinamajam asmeniui ilgalaikės transporto priemonės (išskyrus pramoginį laivą) nuomos paslaugos laikomos suteiktomis Lietuvoje tuo atveju, kai šis asmuo yra įsikūręs Lietuvoje, t. y. jeigu jo buveinė (jei tai fizinis asmuo nuolatinė gyvenamoji vieta) yra Lietuvoje (PVMĮ 13 str. 13 dalis). 49

50 Ilgalaikė transporto priemonių nuoma Pavyzdys Lietuvos PVM mokėtojas Nuoma ilgiau kaip 30 d. 1. Italijos PVM mokėtojas 2. Kinijos įmonė 3. Vokietijos gyventojas 4. Lietuvos bet kuris asmuo 1, 2, 3 atveju paslauga suteikta ne Lietuvoje 4 atveju paslauga suteikta Lietuvoje 50

51 Ilgalaikė pramoginio laivo nuoma Apmokestinamajam asmeniui paslaugų suteikimo vieta nustatoma pagal PVMĮ 13 str. 2 d. 1 p. nuostatas. Neapmokestinamajam asmeniui šios paslaugos laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, jeigu pramoginis laivas yra fiziškai perduodamas pirkėjui šalies teritorijoje iš čia esančios paslaugų teikėjo ekonominės veiklos vykdymo vietos arba, jeigu paslaugos teikėjas yra užsienio apmokestinamasis asmuo, iš čia esančio užsienio apmokestinamojo asmens padalinio (PVMĮ 13 str. 13 d.). 51

52 Intelektinės ir kitos paslaugos (PVMĮ 13 str. 14 d.) autorių teisių ir kitokių pagal savo esmę panašių teisių perdavimas; konsultacinės, teisinės, audito, apskaitos, inžinerinės paslaugos, techninio tikrinimo ir analizės, rinkos tyrimo bei kitos pagal savo esmę panašios paslaugos; nestandartinės programinės įrangos kūrimas, pardavimas ir kitoks perdavimas, duomenų apdorojimas, informacijos perdavimas (kai tai nelaikoma elektroniniu būdu teikiamomis paslaugomis); 52

53 Intelektinės ir kitos paslaugos (PVMĮ 13 str. 14 d.) draudimo paslaugos, taip pat finansinės paslaugos (išskyrus seifų nuomą); aprūpinimo personalu paslaugos (išskyrus personalo mokymą ir rengimą); reklamos paslaugos; kilnojamųjų daiktų (išskyrus bet kokių rūšių transporto priemones) nuomos paslaugos; ir kt. 53

54 Intelektinės ir kitos paslaugos (PVMĮ 13 str. 14 d.) Paslaugos nelaikomos suteiktomis šalies teritorijoje, kai jos teikiamos: apmokestinamiesiems asmenims, įsikūrusiems už Lietuvos teritorijos ribų (PVMĮ 13 str. 2 d. 1 p.); neapmokestinamiesiems asmenims, įsikūrusiems už ES teritorijos ribų (PVMĮ 13 str. 14 d.). 54

55 Intelektinės ir kitos paslaugos (PVMĮ 13 str. 14 d.) Pavyzdys 1. Rusijos įmonė Lietuvos PVM mokėtojas Konsultavimo paslauga 2. Vokietijos PVM mokėtojas 3. Baltarusijos gyventojas 1, 2 ir 3 atveju paslauga suteikta ne Lietuvoje FR laukelis FR laukelis (2 atveju) 55

56 Intelektinės ir kitos paslaugos (PVMĮ 13 str. 14 d.) Tais atvejais, kai tokias paslaugas teikia Lietuvoje neįsikūręs užsienio apmokestinamasis asmuo, o jų pirkėjas yra Lietuvos apmokestinamasis asmuo, paslauga bus laikoma suteikta šalyje. Pardavimo PVM nuo paslaugos apmokestinamosios vertės turės apskaičiuoti pirkėjas PVMĮ 95 str. nustatyta tvarka. 56

57 Intelektinės ir kitos paslaugos (PVMĮ 13 str. 14 d.) Pavyzdys Prancūzijos įmonė (neįsikūrusi Lietuvoje) Lietuvos įmonei suteikė konsultavimo paslaugą. Šių paslaugų suteikimo vieta laikoma Lietuva, todėl įmonei yra prievolė apskaičiuoti pardavimo PVM. PVM mokėtojas deklaruoja FR0600: 23, 24 laukelyje (jei Prancūzijos įmonė yra PVM mokėtoja ES); 25, 32, 35 laukelyje (jei PVM atskaita galima). 57

58 Telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo, elektroninės paslaugos (PVMĮ 13 str. 15 d.) Kai telekomunikacijų, radijo ir televizijos transliavimo, elektroninės paslaugos teikiamos neapmokestinamajam asmeniui, tai paslaugos laikomos suteiktomis ten, kur šių paslaugų pirkėjas yra įsikūręs.! Panaikinta PVMĮ 13 str. 16 d. 58

59 PVMĮ 13 str. 15 d. Elektroninės paslaugos (Tarybos įgyvendinimo Reglamentas (ES) Nr. 282/ str.): paslaugos teikiamos per internetą ar kitą elektroninį tinklą ir paslaugos pobūdis labiausiai priklauso nuo informacinių technologijų (paslauga automatizuota, reikalingas minimalus žmogaus įsikišimas, be informacinių technologijų ji negalėtų būti suteikta). Pvz.: interneto svetainių kūrimas ir jų priežiūra; kompiuterinių programų tiekimas; knygos bei kiti skaitmeninio formato leidiniai; muzikos kūrinių, vaizdo filmų, elektroninių žaidimų parsisiuntimas ir kt. 59

60 Pavyzdys PVMĮ 13 str. 15 d. 60

61 PVMĮ 13 str. 15 d. Taigi, kitų ES valstybių neapmokestinamiesiems asmenis teikiamos elektroninės paslaugos PVM objektas toje ES valstybėje, kur įsikūręs pirkėjas (ne PVM objektas Lietuvoje), tačiau PVM už šias paslaugas, taikant toje kitoje ES valstybėje tokioms paslaugoms nustatytą PVM tarifą, turės skaičiuoti paslaugų teikėjas Lietuvos apmokestinamasis asmuo. 61

62 PVMĮ 13 str. 15 d. LT asmuo gali registruotis MOSS (Vieno langelio schema (angl. Mini One Stop Shop)) ir per šią sistemą Lietuvoje deklaruoti kitoms ES valstybėms narėms priklausantį sumokėti PVM. Lietuvoje atsirandančias prievoles dėl lietuviško PVM sumokėjimo Lietuvoje įsikūręs apmokestinamasis asmuo ir toliau vykdys pateikdamas įprastą PVM deklaraciją (forma FR0600). 62

63 PVMĮ 13 str. 18 ir 19 d. Kai: prekių vežimo paslaugos, papildomos vežimo paslaugos, atstovavimo (agento) šiuose sandoriuose paslaugos, taip pat ilgalaikės transporto priemonės nuomos paslaugos teikiamos šalies teritorijoje įsikūrusiam apmokestinamajam asmeniui ar užsienio apmokestinamojo asmens padaliniui, esančiam šalies teritorijoje, jos nėra laikomos suteiktomis šalies teritorijoje tuo atveju, kai minėtos paslaugos faktiškai suteikiamos už ES teritorijos ribų. 63

64 PVMĮ 13 str. 18 ir 19 d. Pavyzdys Lietuvos įmonė A suteikė kitai Lietuvos įmonei B prekių vežimo paslaugas maršrutu Kijevas Minskas. Kadangi prekių vežimo paslaugos faktiškai atliktos už ES teritorijos ribų, todėl šių paslaugų teikimo vieta nelaikoma Lietuva ir jos nėra PVM objektas Lietuvoje. 64

65 PVMĮ 13 str. 18 ir 19 d. Pavyzdys Lietuvos įmonė A išnuomojo krovininį automobilį kitai Lietuvos įmonei B, kuri išsinuomotą automobilį daugiausia naudoja prekių pervežimams po trečiąsias šalis (į Lietuvą automobilis atvažiuoja tik remontui arba poilsio dienomis). Kadangi krovininis automobilis faktiškai naudojamas daugiausia už ES teritorijos ribų, jo nuoma ne PVM objektas Lietuvoje. 65

66 Svarbu! Kai paslaugų teikimo vieta persikelia į pirkėjo valstybę ir paslaugos teikėjas išrašo PVM sąskaitą faktūrą be PVM, paslaugos teikėjas privalo turėti įrodymų, kad jo klientas yra apmokestinamasis asmuo (verslo subjektas). 66

67 Papildomi reikalavimai išrašomoms PVM sąskaitoms faktūroms PVMĮ 80 str. 1 d. 13 p. Kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, kurios neapmokestinamos arba apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, tiekimas (teikimas) nuoroda į atitinkamą PVMĮ arba Direktyvos 2006/112/EB nuostatą arba bet kokia kita nuoroda, kad prekės (paslaugos) neapmokestinamos, apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą. PVMĮ 80 str. 1 d. 17 p. Kai įforminamas prekių ir (arba) paslaugų, už kurias apskaičiuoti (arba išskaityti) ir sumokėti PVM tenka pirkėjui (klientui), tiekimas (teikimas), nuoroda Atvirkštinis apmokestinimas. 67

68 Paslaugų deklaravimas Teikiamos paslaugos (ne PVM objektas Lietuvoje) Suteiktos paslaugos bet kokiam užsienio apmokestinamajam asmeniui deklaruojamos FR laukelyje Suteiktos paslaugos ES PVM mokėtojams deklaruojamos: FR laukelyje FR laukelyje (išskyrus, kai pirkėjo šalyje paslaugai taikomas 0 proc. PVM tarifas arba paslaugos PVM neapmokestinamos) 68

69 Paslaugų deklaravimas Teikiamos paslaugos (PVM objektas Lietuvoje) Paslaugos, apmokestinamos taikant 21 proc. PVM tarifą, deklaruojamos FR0600: 11 laukelyje apmokestinamoji vertė 29 laukelyje pardavimo PVM Paslaugos, apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą, deklaruojamos FR0600: 19 laukelyje apmokestinamoji vertė FR0564 nepildoma 69

70 Paslaugų deklaravimas Paslaugos, įsigytos iš užsienio apmokestinamojo asmens Apmokestinamasis asmuo PVM mokėtojas įsigytų paslaugų sandorius turi deklaruoti FR0600: 23 laukelyje įsigytų paslaugų apmokestinamoji vertė, 24 laukelyje (apmokestinamoji vertė) jeigu paslaugos buvo įsigytos iš ES PVM mokėtojų, 32 laukelyje pardavimo PVM suma, 25 laukelyje pirkimo PVM suma, 35 laukelyje atskaitomas pirkimo PVM, jeigu paslaugos skirtos PVM apmokestinamai veiklai ir šių paslaugų PVM atskaita galima. 70

71 Paslaugų deklaravimas Apmokestinamasis asmuo, neįsiregistravęs PVM mokėtoju, įsigytų paslaugų apskaičiuotą pardavimo PVM sumą turi deklaruoti PVM mokėtoju neįregistruoto asmens mokėtino PVM apyskaitos FR0608 formos 19 laukelyje ir šią PVM sumą privalo sumokėti į biudžetą iki kito mėnesio, einančio po mėnesio, kurį šis mokestis turėjo būti apskaičiuotas, 25 dienos. 71

72 Paslaugų deklaravimas Paslaugų teikimo į ES šalis deklaravimas Ataskaitą (forma FR0564) teikia Lietuvos PVM mokėtojai: Teikiantys paslaugas kitos valstybės narės PVM mokėtojams, kurių teikimo vieta remiantis kriterijais, nustatančiais paslaugų teikimo vietą, yra kita valstybė narė (pagal nuostatas, tolygias PVMĮ 13 str. 2 d. 1 p. nuostatoms). Išskyrus paslaugas, kurios toje kitoje valstybėje narėje yra neapmokestinamos PVM arba apmokestinamos taikant 0 proc. PVM tarifą. 72

73 Verslo partnerių patikimumo patikrinimo rekomendacijos VMI yra parengusi leidinį Kaip išvengti įtraukimo į sandorius, susijusius su sukčiavimu PVM srityje, kuriame pateikiami patarimai ekonominę veiklą vykdantiems asmenims, kaip jie, įgyvendindami Europos Sąjungos Teisingumo Teismo ir Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo suformuotą praktiką, galėtų įsitikinti būsimų verslo partnerių patikimumu, kad jų sudaromais sandoriais nebus prisidedama prie sukčiavimo mokesčių srityje. Šios rizikos įvertinimas ir atitinkamų būsimų verslo partnerių vertinimo procedūrų įdiegimas gali sumažinti riziką, susijusią su galimomis negatyviomis mokestinėmis pasekmėmis. Leidinį galima rasti VMI interneto svetainėje > Apie VMI > Veiklos sritys > PVM sukčiavimas 73

74 Verslo partnerių patikimumo patikrinimo rekomendacijos VMI interneto svetainėje Apie VMI > Veiklos sritys > PVM sukčiavimas skelbiama informacija apie daugiausiai išplitusius sukčiavimo PVM srityje būdus, teismų sprendimus, rekomendacijos, kaip ir kokiomis priemonėmis galima bandyti įsivertinti savo esamus ar būsimus verslo partnerius. 74

75 Verslo partnerių patikimumo patikrinimo rekomendacijos VMI interneto svetainėje Apie VMI > Veiklos sritys > PVM sukčiavimas skelbiama informacija apie su valstybės biudžetu neatsiskaitančias įmones; asmenis, kuriems duotas nurodymas neatsiskaityti grynaisiais pinigais, daugiausiai į VMI sąskaitą sumokančius mokėtojus ir kt. 75

76 Numatomi PVM įstatymo pakeitimai PVM įstatymo priimtų pakeitimų nėra, tačiau yra pakeitimų projektai (numatomas įsigaliojimas 2019 m. sausio 1 d.): Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX-751 2, 13, 15, 24, 62, 64, 78 1, straipsnių, 2 priedo pakeitimo ir Įstatymo papildymo 9 1 ir 26 1 straipsniais įstatymo projektas; Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymo Nr. IX ir 85 straipsnių pakeitimo įstatymo projektas

77 Numatomi PVM įstatymo pakeitimai PVM įstatymo 84 ir 85 straipsnių pakeitimo projektas: įvedamas naujas 3 mėn. mokestinis laikotarpis; taikyti šį laikotarpį turės teisę pasirinkti tie PVM mokėtojai (išskyrus fizinius asmenis), kurių pajamos iš ekonominės veiklos per praėjusius kalendorinius metus neviršijo eurų.

78 Numatomi PVM įstatymo pakeitimai Kuponų apibrėžimas (įvairūs bilietai, pašto ženklai ne kuponai); Kuponų rūšys: 1. vienatipiai kuponai (jų pardavimas prilyginamas prekių tiekimui / paslaugų teikimui) 2. daugiatipiai kuponai (jų pardavimas ne PVM objektas).

79 Numatomi PVM įstatymo pakeitimai Keičiama el. paslaugų (MOSS paslaugų) teikimo vieta: paslaugų teikimo vieta neapmokestinamiesiems asmenims yra ten, kur yra įsikūręs paslaugos teikėjas, jei: paslaugų teikėjas yra įsikūręs tik vienoje valstybėje narėje ir suteiktų paslaugų apmokestinamoji vertė einamaisiais ir praėjusiais kalendoriniais metais neviršijo eurų. paslaugų teikėjas turi teisę pasirinkti šių paslaugų suteikimo vieta laikyti tą valstybę, kurioje yra įsikūręs paslaugų pirkėjas;

80 Numatomi PVM įstatymo pakeitimai Naikinama PVM įstatymo 24 str. 5 dalis, įstatymas papildomas 26 1 str. (ESTT sprendimo DNB Banka byloje (C- 326/15) įgyvendinimas): nepriklausomos grupės nariams teikiamos paslaugos neapmokestinamos, jei nariai vykdo PVM įstatymo str. nurodytą veiklą. tikslinamas PVM įstatymo 62 str. 2 d. 1 punktas: reprezentacijai taikomas 50 proc. PVM atskaitos apribojimas (netaikant 2 proc. apribojimo); tikslinama PVM įstatymo 64 str. 2 dalis atsisakoma nuostatų dėl pirmojo PVM sąskaitos faktūros egzemplioriaus.

81 Teisės aktai Lietuvos Respublikos pridėtinės vertės mokesčio įstatymas Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 1 d. įsakymas Nr. VA-29 Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. kovo 12 d. įsakymas Nr. VA-34 81

82 Valstybinės mokesčių inspekcijos seminarai Užsiregistruoti arba išsiregistruoti galima: elektroniniu būdu VMI Renginių sistemoje telefonu 1882 arba E. seminarų įrašai skelbiami Renginių sistemoje. 82

83 Valstybinė mokesčių inspekcija primena, kad: Savarankiškai aktualią informaciją mokesčių klausimais, seminarų dalijamąją medžiagą, paaiškinimus ir komentarus galite rasti adresu Greičiausiai informatyvius atsakymus visais mokesčių klausimais gausite paskambinę telefonu 1882 arba Telefonu suteikta konsultacija yra lygiavertė rašytinei, nes pokalbiai yra įrašomi bei saugomi 5 metus. 83

84 Dėkojame už dėmesį Platinti, skelbti, kopijuoti seminarų dalijamąją medžiagą komerciniais tikslais be raštiško Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sutikimo draudžiama 84

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

Sprendimas S-89 ( )

Sprendimas S-89 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU 2018-04-04 SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO Į S A K Y M A S DĖL PRANEŠIMO APIE IDENTIFIKAVIMO ELEKTRONINIO DEKLARAVIMO INFORMACINĖJE SISTEMOJE PRIEMONES PRC905

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 25 COM(2018) 329 final 2018/0164 (CNS) Pasiūlymas TARYBOS DIREKTYVA kuria iš dalies keičiamos Direktyvos 2006/112/EB nuostatos dėl galutinės valstybių narių tarpusavio

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. balandžio 18 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/235 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ KAVOS PARDAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v

Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio v Atmintinė prekinių vagonų savininkams Gerbiami prekinių vagonų savininkai Siekdami pagerinti teikiamų paslaugų, susijusių su privačių 1520 mm pločio vėžės prekinių vagonų įregistravimu, perregistravimu,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN

PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGIN PATVIRTINTA Gretutinių teisių asociacijos Greta 2018 m. spalio 14 d. Visuotinio narių susirinkimo sprendimu GRETUTINIŲ TEISIŲ ASOCIACIJA GRETA ATLYGINIMO ATLIKĖJAMS IR FONOGRAMŲ GAMINTOJAMS PASKIRSTYMO

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-106 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFOMACIJ

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-106 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFOMACIJ PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-106 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KAUNO RAJONO TURIZMO IR VERSLO INFOMACIJOS CENTRO TEIKIAMŲ PASLAUGŲ KAINOS Nr. Paslaugos pavadinimas

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS MOKESČIO ĮSTATYMO (redakcija nuo 2013 m. sausio 1 d.) KOMENTARAS Vilnius 2 ATSKIRŲ KOMENTARO DALIŲ SPAUSDINIMAS (trumpi paaiškinimai) 1. Atskiro puslapio spausdinimas 2. Kelių

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc

Microsoft Word - Paslauga _leidimai išvezti iš LR_ Į-29 AP-15.doc PATVIRTINTA Kultūros paveldo departamento prie Kultūros ministerijos direktoriaus 2014 m. vasario 5 d. įsakymu Nr. Į-29 KULTŪROS PAVELDO DEPARTAMENTO PRIE KULTŪROS MINISTERIJOS ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1

PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Regitra valstybės ilgalaikio materialiojo turto nuomos konkurso komisijos 2019 m. gegužės 28 d. protokolu Nr. (2.30.)-6-19/303 VĮ REGITRA PATALPŲ, SKIRTŲ UŽKANDŽIŲ IR ŠALTŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO

NEKILNOJAMOJO TURTO REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENTOJŲ REGISTRO DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau TEIKĖJAS), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

AB FREDA

AB FREDA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto inžinerijos licėjaus direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V-173 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJAUS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS

Detaliau