Microsoft Word - Acute Coronary Syndrome in Patients, Younger Than 60 Years. Common Characteristics of these patients.doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - Acute Coronary Syndrome in Patients, Younger Than 60 Years. Common Characteristics of these patients.doc"

Transkriptas

1 Medical sciences (208) 5 Acute coronary syndrome in patients, younger than 60 years. Common characteristics of these patients Andrius Romeika, Artūras Smirnovas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos fakultetas ABSTRACT Introduction: Cardiovascular diseases are the main reason of death in developed countries. Death rate of cardiovascular diseases are higher in Lithuania and Eastern Europe compared to European Union. More than half of deaths in our country are caused by complications of cardiovascular diseases. Nowadays the morbidity rate of cardiovascular diseases is increasing in young patients dramatically. Thus there is a huge importance of detecting the main risk factors and traits which are leading the manifestation of acute coronary syndrome in young patients. Objective: To find out the risk factors of patients younger than 60 years who faced an acute coronary syndrome. Evaluate a relationship between the risk factor and damage quantity of arteries. Methods: We analysed 75 patients younger than 60 years who have faced an acute coronary syndrome. Based on a clinical data and laboratory test we set the main risk factors. All the patients in this study have received a coronary angiography and echocardiogram. Data was analysed between. For all analyses, we used SPSS version Results: Early manifestation of ischemic heart disease is more common in men than woman. We found out that the main risk factors which led an early manifestation of acute coronary syndrome were arterial hypertension, overweight, dyslipidemia, smoking and family anamnesis of ischemic heart disease. After analysing coronary angiography data we found that patients who had damaged three arteries have dominated. Patients with dyslipidemia had more arteries damaged 2,6 ± 0,6, than those who normal values in lipid panel 2,3 ± 0,8, p=0,02. Patients with a single coronary artery damage had lower BMI (body mass index). Conclusions: Acute coronary syndrome are more common in men with risk factors like arterial hypertension, overweight, dyslipidemia, smoking and family anamnesis of ischemic heart disease. The most damaged arteries were in patients who had lipid disorders and who were overweight. Keywords: acute coronary syndrome, risk factors, younger age.

2 Ūmus koronarinis sindromas iki 60 metų amžiaus. Dažniausios tokių pacientų charakteristikos Andrius Romeika, Artūras Smirnovas Lietuvos sveikatos mokslų universitetas, Medicinos fakultetas SANTRAUKA Įvadas: Širdies ir kraujagyslių ligos yra pagrindinė mirties priežastis išsivysčiusiose pasaulio šalyse. Lietuvoje bei kitose rytų Europos valstybėse mirtingumas nuo šių ligų yra didesnis nei kitose Europos Sąjungos valstybėse. Vien mūsų šalyje daugiau nei pusę visų mirties atvejų sąlygoja kardiovaskulinių ligų sukeltos komplikacijos. Pastaruoju metu vis daugiau jaunų pacientų susiduria su ūminiu koronariniu sindromu, todėl ypač svarbu nustatyti, kokie svarbiausi bruožai ir rizikos veiksniai lemią ankstyvą ūminio koronarinio sindromo pasireiškimą. Tikslas: Nustatyti svarbiausius rizikos veiksnius tarp pacientų iki 60 m., kuriems diagnozuotas ūmus koronarinis sindromas. Įvertinti rizikos veiksnių ir arterijų pažeidimo apimties sąsajas. Metodas: Į tyrimą įtraukti 75 pacientai iki 60 m. amžiaus, kuriems pasireiškė ūminis koronarinis sindromas. Pagal klinikinius ir laboratorinius duomenis nustatyti pagrindiniai pacientų rizikos veiksniai. Visiems pacientams atlikta vainikinių arterijų angiografija ir echokardiografija. Duomenys analizuoti tarpusavyje. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 20.0 programinį statistinės analizės paketą. Rezultatai: Ankstyvos išeminės širdies ligos rizika ženkliai didesnė vyrams negu moterims. Nustatyti pagrindiniai rizikos veiksniai lėmę ankstyvą ūminio koronarinio sindromo pasireiškimą: arterinė hipertenzija, antsvoris, dislipidemija, rūkymas ir šeiminė išeminės širdies ligos anamnezė. Iš angiografijos duomenų gauta, jog tiriamųjų imtyje dominavo trijų vainikinių arterijų pažeidimus turintys pacientai. Nustatyta, kad pacientams, kuriems diagnozuota dislipidemija, pažeistų vainikinių arterijų skaičius buvo statistiškai reikšmingai didesnis 2,6 ± 0,6 lyginant su tais tiriamaisiais, kurių lipidų apykaita nebuvo sutrikusi 2,3 ± 0,8, p=0,02. Taip pat nustatyta, kad mažesnį kūno masės indeksą turėjo pacientai, kuriems diagnozuotas vienos VA pažeidimas. Aptarimas: Dažniausiai ūmus koronarinis sindromas jauname amžiuje nustatomas vyriškos lyties, turintiems antsvorio, sergantiems arterine hipertenzija, turintiems lipidų apykaitos sutrikimų, rūkantiems, bei turintiems šeiminę išeminės širdies ligos anamnezę pacientams. Didžiausia vainikinių arterijų pažaidos apimtis nustatyta nutukusiems ir lipidų apykaitos sutrikimu sergantiems tiriamiesiems. Raktažodžiai: ūmus koronarinis sindromas, rizikos veiksniai, jaunesnis amžius Įvadas Išeminė širdies liga yra pagrindinė mirties priežastis pasaulyje. Lietuvoje, Baltijos jūros regione, bei rytų Europos valstybėse, mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų rodikliai yra aukštesni negu kitose Europos Sąjungos valstybėse. Mūsų šalyje daugiau negu pusę visų mirties atvejų sudaro būtent kardiovaskulinės sistemos ligų nulemtos komplikacijos []. Pastebima, jog atsiranda vis daugiau atvejų, kai ūmus koronarinis sindromas: ūmus miokardo infarktas, nestabili krūtinės angina yra diagnozuojami jauno amžiaus, darbingiems pacientams, todėl labai svarbu nustatyti pagrindinius bruožus, bei rizikos veiksnius, lemiančius ankstyvą išeminės širdies 2

3 ligos išsivystymą. Šiuo tikslu yra atliekami tyrimai Europoje ir pasaulyje. Austrų mokslininkai ištyrę jaunus individus, kurie išgyveno po persirgto miokardo infarkto, didelį dėmesį skyrė šeiminės hipercholesterolemijos tyrimams. Šioje pacientų grupėje buvo rasta reikšmingų sąsajų tarp ūmaus koronarinio sindromo išsivystymo jauname amžiuje ir fenotipo, lėmusio lipidų apykaitos sutrikimus [2]. Tokios išvados leidžia spręsti, jog tikslinga sutelkti didesnį dėmesį į šeiminių atvejų tyrimus, skryningą, taip tikintis sumažinti nepalankias išeitis dėl ankstyvos išeminės širdies ligos manifestacijos. Jungtinėse Amerikos Valstijose atliktoje studijoje, mokslininkai tyrė rūkymo paplitimą, tarp pacientų, patyrusių ūmų miokardo infarktą (MI). Autoriai identifikavo rūkymą, kaip svarbiausią rizikos veiksnį, reikšmingai padidinusį sergamumą MI, bei perkutaninės vainikinių arterijų intervencijos poreikį. Ypač didelis rūkymo paplitimo dažnis buvo jaunų tiriamųjų, persirgusių MI grupėje [3]. Moterų populiacijoje rūkymas tampa itin svarbiu išeminės širdies ligos rizikos veiksniu, kuomet tuo pat metu vartojami ir kontraceptikai, tačiau jei vartojamos tik mažų dozių kontarceptines tabletes, ir moterys ne rūko rizikos padidėjimo nėra nustatyta [4]. Daugelio autorių duomenys byloja, kad didžiąją dalį jaunų pacientų, persirgusių MI sudaro vyrai. Mažas moterų sergamumas MI jauname amžiuje yra sietinas su moterų organizme sintetinamais, kardioprotekcinį poveikį turinčiais hormonais, ypač 7β-estradioliu. Taip pat pažymėtina, kad praėjus 0-5 metų po menopauzės moterų išeminės širdies ligos rizika ženkliai išauga [5]. Antsvoris ir nutukimas įvardijami kaip vieni iš pagrindinių rizikos išsivystyti išeminei širdies ligai ir miokardo infarktui faktorių. Jungtinės Karalystės mokslininkų atliktame tyrime į kurį buvo įtraukta daugiau negu tiriamųjų, nustatyta, kad centrinio tipo nutukimas turi ypač stiprų ryšį su miokardo infarkto išsivystymu ateityje, taip pat tikslinga matuoti liemens-klubų apimties santykį. Nepaisant to net ir bendrąjį nutukimą atspindintis kūno masės indeksas yra svarbus prognostinis rodiklis [6]. Tyrimo tikslas Nustatyti labiausiai paplitusius rizikos veiksnius, tarp pacientų iki 60 metų, kuriems diagnozuotas ūmus koronarinis sindromas, surasti galimas rizikos veiksnių ir vainikinių arterijų pažeidimo apimties sąsajas. Tyrimo medžiaga ir metodai Iš viso į tyrimą buvo įtraukti 75 pacientai, kuriems ūmus koronarinis sindromas (ūmus miokardo infarktas, nestabili krūtinės angina) nustatytas iki 60 metų amžiaus ir dėl ženklaus vainikinių arterijų pakenkimo, didelės tokių pacientų rizikos, bei nepalankios prognozės, buvo tikslinga taikyti, ne tik perkutaninę vainikinių arterijų angioplastikos procedūrą, tačiau ir chirurginį gydymą. Atlikta retrospektyvi ligos istorijų analizė. Pagal atliktus laboratorinius, instrumentinius tyrimus, bei anamnezę buvo nustatyti pagrindiniai kardiovaskulinės sistemos rizikos veiksniai: hipertenzija, rūkymas, antsvoris, cukrinis diabetas, dislipidemija, šeiminė išeminės širdies ligos anamnezė. Visiems pacientams buvo atlikta vainikinių arterijų angiografija, taip pat širdies echokardiografija. Statistinė duomenų analizė atlikta naudojant SPSS 20.0 programinį statistinės analizės paketą. Tyrimo duomenys pateikiami vidurkio reikšmėmis ir standartiniu nuokrypiu (m±sn). Kokybinių požymių paplitimas nurodytas procentais. Kokybiniams požymiams palyginti taikytas χ 2 statistinis kriterijus, kiekybiniams požymiams tarp dviejų grupių palyginti naudotas Stjudento t 3

4 kriterijus. Duomenys laikyti statistiškai reikšmingais, kai p<0,05. Rezultatai ir jų aptarimas Tiriamųjų amžiaus vidurkis buvo 54,5 ± 4,9 m. Net 89,3 proc. pacientų sudarė vyrai. Tai patvirtina, kad ankstyvos išeminės širdies ligos rizika yra daug didesnė vyrams, negu moterims. Ūmus miokardo infarktas nustatytas 57,3 proc., o likusiems tiriamiesiems nestabili krūtinės angina. Ištyrus kardiovaskulinius rizikos veiksnius, jų paplitimas tiriamųjų imtyje pavaizduotas diagramoje nr.. Diagrama nr. Kardiovaskulinių rizikos veiksnių paplitimas Stebint kardiovaskulinių rizikos veiksnių paplitimą galima išskirti penkis svarbiausius veiksnius, kurių paplitimas tiriamųjų imtyje yra labai ženklus: arterinė hipertenzija, antsvoris, dislipidemija, rūkymas ir šeiminė išeminės širdies ligos anamnezė. Svarbu paminėti, kad pacientams, turėjusiems šeiminės IŠL anamnezę, net 74,2 proc. atvejų, kartu buvo diagnozuota ir dislipidemija. Tai leidžia daryti prielaidą, kad šie rizikos veiksniai gali būti susiję ir yra tikslinga tokius pacientus tirti detaliau, išaiškinti šeiminius lipidų apykaitos sutrikimų atvejus, kas leistų laiku skirti gydymą ir išvengti ankstyvo išeminės širdies ligos progresavimo. Išanalizavus echokardiografinius tiriamosios imties pacientų parametrus nustatyta: kairiojo skilvelio galinio diastolinio dydžio (KSGDD) vidurkis buvo 50, ± 4,7 mm, kairiojo skilvelio išstūmimo frakcijos (IF) vidurkis 46,9 proc., I-II laipsnio dviburio vožtuvo nesandarumas nustatytas - 78,7 proc. pacientų, o I-II laipsnio triburio vožtuvo nesandarumas (TVN) 77,3 proc. tiriamųjų. Apibendrinus galima teigti, kad pacientų kairiojo skilvelio sistolinė funkcija buvo sutrikusi, o triburio ir mitralinio vožtuvų nesandarumas nustatytas trims ketvirtadaliams pacientų. 4

5 Atlikus vainikinių arterijų angiografiją, pažeistų arterijų skaičiaus pasiskirstymas pateikiamas lentelėje nr.. lentelė. Vainikinių arterijų angiografijos (VAA) duomenys Pažeistų vainikinių arterijų skaičius Pacientų skaičius (proc.) 0,7 2 32,0 3 57,3 Iš angiografijos duomenų matome, jog tiriamųjų imtyje dominavo trijų vainikinių arterijų pažeidimus turintys pacientai. Taip pat svarbu paminėti, kad kairiosios vainikinės arterijos kamieno (S5 segmento) pakenkimas buvo diagnozuotas 29,3 proc. tiriamųjų. Taigi šie pacientai, nepaisant gana jauno amžiaus, yra kandidatai chirurginiam išeminės širdies ligos gydymui. Išanalizavus rizikos veiksnių ir vainikinių arterijų pažaidos apimties sąsajas nustatyta, kad pacientai, kuriems diagnozuota dislipidemija, pažeistų vainikinių arterijų skaičius buvo statistiškai reikšmingai didesnis 2,6 ± 0,6 lyginant su tais tiriamaisiais, kurių lipidų apykaita nebuvo sutrikusi 2,3 ± 0,8, p=0,02. Taip pat nustatyta tendencija, kad mažesnį kūno masės indeksą turėjo pacientai, kuriems diagnozuotas vienos VA pažeidimas 26,7 ± 2,4 kg/m 2 negu dviejų 30,5 ± 4,9 kg/m 2 (p=0,07) ar trijų 30, ± 4,5 kg/m 2 (p=0,09) VA pakenkimas. Išvados Dažniausiai ūmus koronarinis sindromas jauname amžiuje nustatomas vyriškos lyties, turintiems antsvorio, sergantiems arterine hipertenzija, lipidų apykaitos sutrikimu, rūkantiems, bei turintiems šeiminę išeminės širdies ligos anamnezę pacientams. Didžiausia vainikinių arterijų pažaidos apimtis nustatyta nutukusiems ir lipidų apykaitos sutrikimu sergantiems tiriamiesiems. Literatūros sąrašas. Eurostat database ses_statistics 2. Franz Wiesbauer, Hermann Blessberger, Danyel Azar, Georg Goliasch, Oswald Wagner, Lukas Gerhold, Kurt Huber, Kurt Widhalm, Farshid Abdolvahab, Gottfried Sodeck, Gerald Maurer, Martin Schillinger; Familial-combined hyperlipidaemia in very young myocardial infarction survivors ( 40 years of age), European Heart Journal; 2009;30(9): Larsen GK, Seth M, Gurm HS. The Ongoing Importance of Smoking as a Powerful Risk Factor for ST-Segment Elevation Myocardial Infarction in Young Patients. JAMA Intern Med. 203;73(3): Rosenberg L, Palmer JR, Rao RS, Shapiro S. Low-Dose Oral Contraceptive Use and the Risk of Myocardial Infarction. Arch Intern Med. 200;6(8): Hamelin BA, Méthot J, Arsenault M, Pilote S, Poirier P, Plante S, et al. Influence of the menstrual cycle on the timing of acute coronary events in premenopausal women. Am J Med [Prieiga per internetą]. Elsevier; 2003;4(7): Peters SAE, Bots SH, Woodward M. Sex Differences in the Association Between Measures of General and Central Adiposity and the Risk of Myocardial Infarction: Results From the UK Biobank. Journal of the American Heart Association: Cardiovascular and Cerebrovascular Disease. 208;7(5):e

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes

Ibuprofen Art 31 CMDh agreement Annexes II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 355 Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas Ibuprofenas yra nesteroidinis vaistas nuo uždegimo (NVNU),

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje

65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje 65 m. amžiaus ir vyresnių asmenų sveikatos netolygumai Lietuvoje Projekto vadovė: dr. Laura Nedzinskienė Atsakinga vykdytoja: Vaida Aguonytė, Jolanta Valentienė Tyrimo dalyvės: dr. Aušra Beržanskytė, Eimantė

Detaliau

Gerontologija 2009; 10(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Sergančių galvos smegenų insultu pacientų, reabilituotų trijose reabilitacijos p

Gerontologija 2009; 10(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Sergančių galvos smegenų insultu pacientų, reabilituotų trijose reabilitacijos p Gerontologija 2009; 10(4): 214 222 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Sergančių galvos smegenų insultu pacientų, reabilituotų trijose reabilitacijos paslaugas teikiančiose įstaigose, charakteristika A.

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių

PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių PULMONOLOGIJOS NAUJIENOS 2016 / Nr. 5 66 ŽIDINIŲ PLAUČIUOSE STEBĖJIMO PRINCIPAI Giedrė Cincilevičiūtė VšĮ Vilniaus universiteto ligoninės Santariškių klinikų Pulmonologijos ir alergologijos centras Nėra

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation IBM-Lietuvos tyrimų centras bendras projektas Lietuvos mokslo ir žinių visuomenei Tomas Deržanauskas UAB Lietuvos tyrimų centras 2011 m. spalio 18d. Vilnius IBM tarp pasaulinių inovatorių lyderių IBM jungia

Detaliau

mokslinės-klinikinės studijos Insulto PASEKMĖS ligoniams, persirgusiems miokardo infarktu The stroke after myocardial infarction outcome Virginija Gai

mokslinės-klinikinės studijos Insulto PASEKMĖS ligoniams, persirgusiems miokardo infarktu The stroke after myocardial infarction outcome Virginija Gai Insulto PASEKMĖS ligoniams, ersirgusiems miokardo infarktu The stroke after myocardial infarction outcome Virginija Gaigalaitė 1, Violeta Ožeraitienė 1, Zita Sabaliauskienė 2 1 Vilniaus universitetas,

Detaliau

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ )

(Microsoft Word - mokiniu sergamumo analiz\ ) ŠIAULIŲ MIESTO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZö 212/13 M. Šiauliai, 212 Pagal mokyklų visuomen s sveikatos priežiūros specialisčių pateiktus duomenis

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

Microsoft Word - Value of computed tomography in assessment of acute pancreatitis severity degree and its correlation with outcomes of the disease.doc

Microsoft Word - Value of computed tomography in assessment of acute pancreatitis severity degree and its correlation with outcomes of the disease.doc Medical sciences (2019) 1 10 Value of computed tomography in assessment of acute pancreatitis severity degree and its correlation with outcomes of the disease Tomas Tvarijonas 1, Gertrūda Rudaitytė 1,

Detaliau

Gerontologija 2014; 15(3): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Kineziterapijos programos taikymo ir gyvenimo kokybės sąsajos atokiuoju periodu

Gerontologija 2014; 15(3): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Kineziterapijos programos taikymo ir gyvenimo kokybės sąsajos atokiuoju periodu Gerontologija 2014; 15(3): 166 176 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Kineziterapijos programos taikymo ir gyvenimo kokybės sąsajos atokiuoju periodu po galvos smegenų insulto Robertas Pečeliūnas 1,2,

Detaliau

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika

Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveika Šiaulių miesto bendrojo lavinimo mokyklų mokinių profilaktinių sveikatos patikrinimų duomenų analizė 2010 m. Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Sveikatos apsaugos ministro 2000 m. gegužės 31 d. įsakymu

Detaliau

Lithuanian Journal of Statistics 2016, vol. 55, No 1, pp Lietuvos statistikos darbai 2016, 55 t., Nr. 1, p. ŠIR

Lithuanian Journal of Statistics 2016, vol. 55, No 1, pp Lietuvos statistikos darbai 2016, 55 t., Nr. 1, p.   ŠIR Lithuanian Journal of Statistics 2016, vol. 55, No 1, pp. 52-60 Lietuvos statistikos darbai 2016, 55 t., Nr. 1, 52-60 p. www.statisticsjournal.lt. ŠIRDIES IR KRAUJAGYSLIŲ RIZIKOS VEIKSNIŲ STATISTINĖ ANALIZĖ

Detaliau

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr.

Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Maisto lipidų pernaša ir jos sutrikimai. Audinių lipoproteinlipazės. Alimentinė lipemija. Akvilė Gaupšaitė Igr. Lipidai žmogaus organizme Maisto lipidai: o 1. Daugiausia trigliceridų (TAG) ~90 % o 2. Fosfolipidai;

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio dar DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Rekomendacijos bendrosios sveikatos priežiūros specialistams Svarbiausios EFP ir ORCA organizuotos 2016 m. Perio darbo grupės žinutės apie dantų ėduonies ir periodonto

Detaliau

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje

2010 m. vakcinomis valdomu ligu epidemiologines situacijos apzvalga Lietuvoje VAKCINOMIS VALDOMŲ LIGŲ EIPIDEMIOLOGINĖS SITUACIJOS APŽVALGA LIETUVOJE 2010 metai UŽKREČIAMŲJŲ LIGŲ IR AIDS CENTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA Vilnius 2011 Parengė Imunoprofilaktikos

Detaliau

Priedai

Priedai Priedai Priedas Nr. 3 Įvesti duomenys Na- smūgių dažnumas į 1km' Na= 2 v 4 4 C2= 1 - objekto konstrukcija L- objekto ilgis L= 24 C3= 1 - objekto vertė W- objekto plotis W= 12 C4= 1 - žmonių kiekis objekte

Detaliau

Avandia, INN-rosiglitazone

Avandia, INN-rosiglitazone I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS AVANDIA 2 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra roziglitazono maleato

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA MEDICINOS FAKULTETAS NEFROLOGIJOS KLINIKA KRAUJAGYSLIŲ KALCIFIKACIJOS PAPLITIMAS TARP GALU

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA MEDICINOS FAKULTETAS NEFROLOGIJOS KLINIKA KRAUJAGYSLIŲ KALCIFIKACIJOS PAPLITIMAS TARP GALU LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA MEDICINOS FAKULTETAS NEFROLOGIJOS KLINIKA KRAUJAGYSLIŲ KALCIFIKACIJOS PAPLITIMAS TARP GALUTINIU INKSTŲ FUNKCIJOS NEPAKANKAMUMU SERGANČIŲ PACIENTŲ

Detaliau

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje

Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Pažanga gydant vaikų onkologines ligas Lietuvoje Vaikų okohematologijos centras Vaikų ligoninė, Vilniaus universiteto Santariškių klinikų filialas Dr. Jelena Rascon 2014-02-15 Vaikų onkohematologinė pagaba

Detaliau

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika

DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveika DANTŲ ĖDUONIS IR PERIODONTO LIGOS Jau daugiau nei 200 metų ColgatePalmolive yra pasaulinis burnos priežiūros lyderis, siekiantis gerinti burnos sveikatą visame pasaulyje. Įmonė gamina pastas ir rankinius

Detaliau

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR

PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS METŲ PROGR PRITARTA Alytaus miesto savivaldybės tarybos 2011 m. d. sprendimu Nr. ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS STEBĖSENOS 2009 2011 METŲ PROGRAMOS 2010 METŲ ATASKAITA I. ĮVADAS Alytaus miesto savivaldybės

Detaliau

2014 September 30. Journal of Medical Sciences, ISSN: EARLY DIAGNOSTIC FEATURES OF KIDNEY CANCER Dr. Lilija Butkevičienė 1, Rasita Zamblausk

2014 September 30. Journal of Medical Sciences, ISSN: EARLY DIAGNOSTIC FEATURES OF KIDNEY CANCER Dr. Lilija Butkevičienė 1, Rasita Zamblausk EARLY DIAGNOSTIC FEATURES OF KIDNEY CANCER Dr. Lilija Butkevičienė 1, Rasita Zamblauskaitė 1, Žilvinas Pavilionis 2 Lithuanian University of Health Sciences, Radiology clinics. ABSTRACT Objective: To evaluate

Detaliau

RedakciJOS kolegija Prof. habil. dr. Rūta Babarskienė LSMU KMA Kardiologijos klinika Doc. dr. Regina Jonkaitienė LSMU KMA Kardiologijos klinika Prof.

RedakciJOS kolegija Prof. habil. dr. Rūta Babarskienė LSMU KMA Kardiologijos klinika Doc. dr. Regina Jonkaitienė LSMU KMA Kardiologijos klinika Prof. RedakciJOS kolegija Prof. habil. dr. Rūta Babarskienė LSMU KMA Kardiologijos klinika Doc. dr. Regina Jonkaitienė LSMU KMA Kardiologijos klinika Prof. habil. dr. Renaldas Jurkevičius LSMU KMA Kardiologijos

Detaliau

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė

Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Vorikonazolio koncentracijos stebėsena Roberta Petrauskaitė Planas Ê Vaisto charakteristika Ê Vorikonazolio (VRC) terapinės dozės monitoravimo (TDM) multicentrinis tyrimas, nutrauktas anksčiau nei planuota

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN

VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN VILNIAUS UNIVERSITETO ONKOLOGIJOS INSTITUTO VĖŽIO KONTROLĖS IR PROFILAKTIKOS CENTRAS VĖŽIO REGISTRAS Vėžys Lietuvoje 2010 metais ISSN 2029-6274 ISSN 2029-6274 Informacinį leidinį sudarė: Giedrė Smailytė

Detaliau

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVE

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVE Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga Ritva Prättälä SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2008 Health Behaviour among Lithuanian

Detaliau

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai

Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai Antros kartos TKI lūkesčiai ir STOP tyrimai: LML taps išgydoma? Neringa Gailiūtė 2012.07.21 LML išgydoma? Pacientui: viltis, kad galima išgyti nėra šalutinio vaistų poveikio Visuomenei: gydymo kaina Pasveikimas

Detaliau

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį

Kiekvienos įstaigos klaidingų atvejų skaičius (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITOS priedas Kiekvienos įstaigos (procentas) pagal kiekvieną specialųjį rodiklį Respublikos lygmens ligoninė VšĮ Klaipėdos Jūrininkų ligoninė

Detaliau

Xarelto, INN-rivaroxaban

Xarelto, INN-rivaroxaban I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 Vykdoma papildoma šio vaistinio preparato stebėsena. Tai padės greitai nustatyti naują saugumo informaciją. Sveikatos priežiūros specialistai turi pranešti

Detaliau

Metabolinio sindromo ir jo komponentu rysys su katarakta

Metabolinio sindromo ir jo komponentu rysys su katarakta KLINIKINIAI TYRIMAI 115 Metabolinio sindromo ir jo komponentų ryšys su katarakta Florentina Bojarskienė, Liucija Rita Černiauskienė 1, Alvydas Paunksnis, Dalia Ieva Lukšienė 1 Kauno medicinos universiteto

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2017 m. gruodžio 20 d. sprendimu Nr. T1-273 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS,

Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, Vilius Grabauskas Jūratė Klumbienė Janina Petkevičienė Edita Šakytė Vilma Kriaučionienė Aurelijus Veryga SUAUGUSIŲ LIETUVOS ŽMONIŲ GYVENSENOS TYRIMAS, 2012 Health Behaviour among Lithuanian Adult Population,

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener

AB Linas Agro Group 2018 m. spalio 31 d. eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo BENDRASIS BALSAVIMO BIULETENIS GENERAL VOTING BALLOT at Annual Gener 1 AKCININKAS SHAREHOLDER FIZINIS ASMUO / NATURAL PERSON Vardas, pavardė Name, surname Asmens kodas: Personal code: JURIDINIS ASMUO / LEGAL PERSON Juridinio asmens pavadinimas Name of legal person Juridinio

Detaliau

Tezės Greivso ligos nesėkmingo medikamentinio gydymo prognozės žymenys Dalia Daukšienė 1, Albertas Daukša 2, Narseta Mickuvienė 3 1 Lietuvos sveikatos

Tezės Greivso ligos nesėkmingo medikamentinio gydymo prognozės žymenys Dalia Daukšienė 1, Albertas Daukša 2, Narseta Mickuvienė 3 1 Lietuvos sveikatos Greivso ligos nesėkmingo medikamentinio gydymo prognozės žymenys Dalia Daukšienė 1, Albertas Daukša 2, Narseta Mickuvienė 3 1 Lietuvos sveikatos mokslų universiteto MA Endokrinologijos institutas, Kaunas

Detaliau

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom

Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosiom Lithuanian translation of Induction of labour - Information for pregnant women, their partners and families Gimdymo sužadinimas Informacija nėščiosioms, jų partneriams ir šeimoms Šiame lankstinuke rasite:

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS Nerijus Misonis MIEGO ARTERIJŲ ANGIOPLASTIKOS IR STENTAVIMO ANKSTYVŲJŲ BEI VĖLYVŲJŲ REZULTATŲ IR JIEMS POVEIKĮ DARANČIŲ VEIKSNI

VILNIAUS UNIVERSITETAS Nerijus Misonis MIEGO ARTERIJŲ ANGIOPLASTIKOS IR STENTAVIMO ANKSTYVŲJŲ BEI VĖLYVŲJŲ REZULTATŲ IR JIEMS POVEIKĮ DARANČIŲ VEIKSNI VILNIAUS UNIVERSITETAS Nerijus Misonis MIEGO ARTERIJŲ ANGIOPLASTIKOS IR STENTAVIMO ANKSTYVŲJŲ BEI VĖLYVŲJŲ REZULTATŲ IR JIEMS POVEIKĮ DARANČIŲ VEIKSNIŲ TYRIMAS Biomedicinos mokslai, medicina (06B) Vilnius,

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

76 BIOMEDICINA / BIOMEDICINE SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES ISSN print/ x online 2013, 23 tomas, Nr. 6, p doi: /sm-

76 BIOMEDICINA / BIOMEDICINE SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES ISSN print/ x online 2013, 23 tomas, Nr. 6, p doi: /sm- 76 BIOMEDICINA / BIOMEDICINE SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES ISSN 1392-6373 print/2335-867x online 2013, 23 tomas, Nr. 6, p. 76-81 doi:10.5200/sm-hs.2013.136 FABRY KARDIOMIOPATIJA Pranas Šerpytis 1,

Detaliau

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir

Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir Gerontologija 2012; 2013; 13(1): 14(4): 3 11 218 227 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis 65 metų ir vyresnių Vilniaus gyventojų sveikatos problemos ir vaistų vartojimas R. Stukas 1, G. Šurkienė 1, V. Alekna

Detaliau

klinikinės praktinės apžvalgos Naujų kardiovaskulinės rizikos veiksnių paieškos: kritinių augimo periodų reikšmė hipertenzijos vystymuisi The search o

klinikinės praktinės apžvalgos Naujų kardiovaskulinės rizikos veiksnių paieškos: kritinių augimo periodų reikšmė hipertenzijos vystymuisi The search o Naujų kardiovaskulinės rizikos veiksnių paieškos: kritinių augimo periodų reikšmė hipertenzijos vystymuisi The search of new cardiovascular risk factors: the importance of critical growth periods for the

Detaliau

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas

Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT Kaunas Tel. (8-37) Faksas (8-37) El. paštas Kauno miesto savivaldybės visuomenės sveikatos biuras Aušros g. 42A, LT-44158 Kaunas Tel. (8-37) 45 47 17 Faksas (8-37) 33 32 4 El. paštas info@kaunovsb.lt www.kaunovsb.lt Visuomenės sveikatos stebėsena

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

moksliniai tyrimai MITYBOS ĮPROČIŲ, PILVINIO NUTUKIMO IR PAVELDIMUMO ĮTAKA SERGAMUMUI TULŽIES PŪSLĖS AKMENLIGE IR GYVENIMO KOKYBEI IMPACT OF THE NUTRI

moksliniai tyrimai MITYBOS ĮPROČIŲ, PILVINIO NUTUKIMO IR PAVELDIMUMO ĮTAKA SERGAMUMUI TULŽIES PŪSLĖS AKMENLIGE IR GYVENIMO KOKYBEI IMPACT OF THE NUTRI MITYBOS ĮPROČIŲ, PILVINIO NUTUKIMO IR PAVELDIMUMO ĮTAKA SERGAMUMUI TULŽIES PŪSLĖS AKMENLIGE IR GYVENIMO KOKYBEI IMPACT OF THE NUTRITION HABITS, VISCERAL OBESITY AND HEREDITY ON THE MORBIDITY OF GALLSTONE

Detaliau

Januvia, INN-sitagliptin

Januvia, INN-sitagliptin I PRIEDAS PREPARATO CHARAKTERISTIKŲ SANTRAUKA 1 1. VAISTINIO PREPARATO PAVADINIMAS Januvia 25 mg plėvele dengtos tabletės 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS Kiekvienoje tabletėje yra sitagliptino fosfato

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

HC

HC Hemoraginio cistito sukelto BK viruso po alogeninės kaulų čiulpų transplantacijos gydymas Roberta Petrauskaitė Aktualumas Daugiau kaip 80% suaugusiųjų - nustatoma serologiškai teigiamas BK virusas Latentinis

Detaliau

Clenil and associated names - Art 30

Clenil and associated names - Art 30 II priedas Mokslinės išvados 5 Mokslinės išvados Beklometazono dipropionatas (BDP) yra gliukokortikoidas ir aktyviojo metabolito, beklometazono- 17-monopropionato, provaistas. Kontroliuojant bronchinę

Detaliau

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd

Pulmonologijos naujienos_is PDF.indd 5 INTENSYVIOJI PULMONOLOGIJA III. Sergančiųjų ūminiu kvėpavimo nepakankamumu gydymas neinvazine plaučių ventiliacija Rolandas Zablockis Vilniaus universiteto Krūtinės ligų, imunologijos ir alergologijos

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

233 Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 33. Vilnius, ISSN Jolita Palubinskienė, Elena Stalioraitytė, Dalia Pangonytė, Re

233 Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 33. Vilnius, ISSN Jolita Palubinskienė, Elena Stalioraitytė, Dalia Pangonytė, Re 233 Lietuvių katalikų mokslo akademijos metraštis. T. 33. Vilnius, 2010. ISSN 1392-0502 Jolita Palubinskienė, Elena Stalioraitytė, Dalia Pangonytė, Reda Žiuraitienė, Danutė Kazlauskaitė Kairiojo skilvelio

Detaliau

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul

STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Facul STUDENTŲ, ATRINKTŲ ERASMUS+ STUDIJOMS SU STIPENDIJA, SĄRAŠAS/ LIST OF STUDENTS THAT HAVE BEEN AWARDED WITH ERASMUS+ SCHOLARSHIPS Nr. Fakultetas/ Faculty Prašymo numeris / Application number Mokslo ir studijų

Detaliau

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Heparino indukuotos trombocitopenijos (HIT) diagnostikos ir gydymo algoritmas Įvertinkite klinikinę HIT tikimybę, naudojantis 4T skale Atlikite antipf4/ heparino antikūnų titro tyrimą 1:4 ir, jei pastarasis

Detaliau

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI

1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAI 1 PROGNOZUOJAMŲ PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO IŠLAIDŲ VAISTINIAM PREPARATUI IXEKIZUMAB (TALTZ), SIŪLOMAM ĮRAŠYTI Į KOMPENSUOJAMŲJŲ VAISTŲ SĄRAŠUS, APSKAIČIAVIMO PROTOKOLAS 1. Duomenys apie

Detaliau

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė

CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė CTLA-4 BLOKADA PO ALOGENINĖS KKLT Skirmantė Bušeckaitė Intro Seniai žinoma, kad žmogaus imuninė sistema turi vidinį antinavikinį veikimo mechanizmą, o pagrindinis navikų progresijos mechanizmas yra galimybė

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš

Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš Pakuotės lapelis: informacija vartotojui Kamiren XL 4 mg modifikuoto atpalaidavimo tabletės Doksazosinas Atidžiai perskaitykite visą šį lapelį, prieš pradėdami vartoti vaistą, nes jame pateikiama Jums

Detaliau

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr.

Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Alkoholis, jo poveikis paauglio organizmui ir elgesiui, vartojimo priežastys ir pasekmės Justinos Jurkšaitės (I e) nuotr. Paauglystė svarbus gyvenimo laikotarpis, kuris tęsiasi nuo fizinio lytinio brendimo

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras

PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras PATVIRTINTA Pasvalio rajono savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. sprendimu Nr. T1-242 Pasvalio rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuras Savivaldybės biudžetinė įstaiga Vytauto Didžiojo a.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Presentation1

Microsoft PowerPoint - Presentation1 Danutė Povilėnaitė Reumatologijos centras Vilnius 2012-12-05 Įvadas Amiloidozės tai baltymų struktūros pokyčių ligos, kai įprastas tirpus baltymas virsta nenormaliu netirpiu fibriliniu baltymu, kuris deponuojasi

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra

DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 2015 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūra DEMOGRAFINĖ IR SOCIALINĖ-EKONOMINĖ SITUACIJA PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖJE 215 M. GYVENTOJŲ SKAIČIUS Lietuvoje jau daugelį metų dėl neigiamos natūralios gyventojų kaitos bei didelės emigracijos gyventojų

Detaliau

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF

Programų sistemų inžinerija Saulius Ragaišis, VU MIF Programų sistemų inžinerija 2014-02-12 Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt SWEBOK evoliucija Nuo SWEBOK Guide to the Software Engineering Body of Knowledge, 2004 Version. IEEE, 2004. prie

Detaliau

Gerontologija 2010; 11(1): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Ilgaamžių žmonių sergamumas lėtinėmis ligomis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1,

Gerontologija 2010; 11(1): GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis Ilgaamžių žmonių sergamumas lėtinėmis ligomis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1, Gerontologija 2010; 11(1): 14 20 GERONTOLOGIJA Mokslinis straipsnis R. Filipavičiūtė 1, B. Gaigalienė 1, J. Čeremnych 1, B. Butkienė 1, A. Jurgelėnas 1, V. Alekna 1,2 1 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas,

Detaliau

Apatines galunes umines isemijos chirurginis gydymas

Apatines galunes umines isemijos chirurginis gydymas 646 Kauno medicinos universiteto klinikų Angiochirurgijos skyrius Raktažodžiai: embolija, ūminė trombozė, operacija, ankstyvieji chirurginio gydymo rezultatai, statistinis mirtingumas. Santrauka. Darbo

Detaliau

Prezentacja programu PowerPoint

Prezentacja programu PowerPoint TIENS KALCIS KALCIS Kalcis yra gyvybiškai svarbus cheminis elementas, kuris palaiko tinkamą žmogaus organizmo funkcionavimą KALCIO VAIDMUO ŽMOGAUS ORGANIZME Kalcis reikalingas normaliai kaulų būklei palaikyti

Detaliau

274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vart

274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vart 274 PRIEDAI K priedas. Elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo tyrimo duomenų charakteristikos K.1 lentelė. Klausimyno dalies, skirtos elektroninio vartotojo gyvavimo ciklo analizei, patikimumo vertinimas

Detaliau

Microsoft Word - Biologinių saugumas (2).doc

Microsoft Word - Biologinių saugumas (2).doc LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS MEDICINOS AKADEMIJA REUMATOLOGIJOS KLINIKA AISTĖ LENGVENYTĖ ILGALAIKIO GYDYMO BIOLOGINIAIS VAISTAIS SAUGUMAS PACIENTAMS, SERGANTIEMS AUTOIMUNINIAIS

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS Alma Pranckevičienė 1 IR 2 TIPO CUKRINIU DIABETU SERGANČIŲ PACIENTŲ PERIODONTITO SUNKUMO IR CHIRURGINIO GYDYMO EFEKTYVUMO ILGALAIKIS TYRIMAS Daktaro disertacija

Detaliau

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS

VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS VETERINARINIO VAISTO APRAŠAS 1. VETERINARINIO VAISTO PAVADINIMAS Colvasone 2 mg/ml, injekcinis tirpalas 2. KOKYBINĖ IR KIEKYBINĖ SUDĖTIS 1 ml yra: veikliosios medžiagos: deksametazono (natrio fosfato)

Detaliau

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA M. Kuršėnai, 2015

ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA M. Kuršėnai, 2015 ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ ATASKAITA 2014-2015 M. Kuršėnai, 2015 TURINYS I. ĮVADAS...3 II. ŠIAULIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2014 METŲ BENDROJO

Detaliau

„This research is funded by the European Social Fund under the Global Grant masure“

„This research is  funded by the European Social Fund under  the Global Grant masure“ VERSLUMO KOMPETENCIJOS POREIKIS IR RAIŠKA VEIKLOJE Tarptautinė konferencija - 2015 SUAUGUSIŲJŲ BENDRŲJŲ KOMPETENCIJŲ MOKSLINIAI TYRIMAI IR PLĖTRA/ RESEARCH AND DEVELOPMENT OF KEY COMPETENCES FOR ADULTS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 AKTUALŪS VIDAUS LIGŲ KLINIKINIO KODAVIMO KLAUSIMAI Tatjana Golubajeva VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA VILNIUS, 2014 www.vlk.lt PLANAS http://www.vlk.lt/gydymo-istaigoms/ Pagrindinės diagnozės kodavimas Gretutinių

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

Microsoft Word - 4_Laikinieji medicinos baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir kaupimo metodiniai nurodymai

Microsoft Word - 4_Laikinieji medicinos baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir kaupimo metodiniai nurodymai VILNIAUS UNIVERSITETAS MEDICINOS FAKULTETAS Laikinieji Medicinos studijų programos Baigiamojo darbo rengimo, gynimo ir kaupimo Metodiniai nurodymai 2018 TURINYS 1. BENDROSIOS NUOSTATOS... 2 2. BAIGIAMOJO

Detaliau

SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES ISSN print / X online 2015, 25 tomas, Nr. 2, p doi: /sm-hs BIOMEDICINA / B

SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES ISSN print / X online 2015, 25 tomas, Nr. 2, p doi: /sm-hs BIOMEDICINA / B SVEIKATOS MOKSLAI / HEALTH SCIENCES ISSN 1392-6373 print / 2335-867X online 2015, 25 tomas, Nr. 2, p. 19-23 doi:10.5200/sm-hs.2015.024 BIOMEDICINA / BIOMEDICINE 19 KEPENŲ TRANSPLANTACIJA ESANT PORTOPULMONINEI

Detaliau

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure

Kantos Master - Draft Annex I at start of procedure II priedas Mokslinės išvados ir pagrindas keisti rinkodaros leidimų sąlygas 6 Mokslinės išvados Kantos Master ir susijusių pavadinimų (žr. I priedą) mokslinio vertinimo bendroji santrauka Bendroji informacija

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

VILNIUS, 2017

VILNIUS, 2017 VILNIUS, 2017 Higienos instituto Sveikatos informacijos centras Didžioji g. 22, LT 01128 Vilnius Tel. (8 5) 277 3302 Faksas (8 5) 262 4663 www.hi.lt Leidinį parengė: Žilvinė Našlėnė, zilvine.naslene@hi.lt

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2)

Management of psychosocial risks in European workplaces - evidence from the second European survey of enterprises on new and emerging risks (ESENER-2) Europos darbuotojų saugos ir sveikatos agentūra Psichosocialinės rizikos valdymas Europos darbo vietose. Antrosios Europos įmonių apklausos apie naują ir kylančią riziką (ESENER-2) duomenys Europos rizikos

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

Microsoft Word - MANAGEMENT OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.docx

Microsoft Word - MANAGEMENT OF POLYCYSTIC OVARY SYNDROME.docx Medical sciences (2019) 1-9 Management of polycystic ovary syndrome Diana Vasiljevaitė 1, Erika Jurkutė 1, Simona Abraitytė 1 1 Lithuanian University of Health Sciences. Academy of Medicine. Faculty of

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS

KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS KAUNO MEDICINOS UNIVERSITETAS Lina Radzevičienė ANTRO TIPO CUKRINIO DIABETO KLINIKINĖS BŪKLĖS, RIZIKOS VEIKSNIŲ BEI GYVENIMO KOKYBĖS ĮVERTINIMAS LIGOS NUSTATYMO METU Daktaro disertacija Biomedicinos mokslai,

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė  mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką  ir užimtumą  vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

HOT-G II

HOT-G II Hodžkino limfomos (HD) Klasifikatoriai Hodžkino limfomų klasifikatorius Nodulinė dominuojančių limfocitų Hodgkin limfoma WHO: 96593, TLK-10: C81.0 Klasikinė Hodgkin limfoma WHO: 96503, TLK-10: C81.9 Nodulinės

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau