VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: egle.alon"

Transkriptas

1 VEIKLOS PLANAS (Projektas) Parengė: AB Klaipėdos vanduo ekonomikos sk. viršininkė Eglė Alonderienė Tel.: El.paštas: 2016

2 2 1. AB KLAIPĖDOS VANDUO VYKDOMA VEIKLA AB "Klaipėdos vanduo" pagrindinės veiklos kryptys yra vandens, kurio kokybė privalo atitikti nustatytas Lietuvos higienos normas, rinkimas, valymas ir paskirstymas vartotojams bei nuotekų šalinimas ir apdorojimas, vandens nuotekų ir kanalizacijos sistemų priežiūra, paviršinių nuotekų tvarkymo sistemų priežiūra m. liepos 9 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nutarimu Nr.O3-420 Dėl geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo licencijos akcinei bendrovei Klaipėdos vanduo išdavimo AB Klaipėdos vanduo suteikta geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklos licencija Nr.L7-GVTNT-44, suteikianti teisę verstis geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veikla Klaipėdos mieste ir Klaipėdos rajone m. rugpjūčio 27 d. Klaipėdos rajono savivaldybės taryba sprendimu Nr.T Dėl AB Klaipėdos vanduo paskyrimo viešąja geriamojo vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Klaipėdos rajono savivaldybėje ir 2015 m. rugsėjo 24 d. Klaipėdos miesto savivaldybės taryba sprendimu Nr.T2-258 Dėl Viešojo vandens tiekėjo paskyrimo paskyrė AB Klaipėdos vanduo viešąja vandens tiekėja ir nuotekų tvarkytoja Klaipėdos rajone ir mieste. Nuo 2016 m. sausio 1 d. AB Klaipėdos vanduo 2015 m. gruodžio 22 d. Klaipėdos miesto savivaldybės tarybos sprendimu Nr. T2-349 Dėl paviršinių (lietaus) nuotekų tinklų ir įrenginių tvarkytojo paskyrimo paskirta paviršinių nuotekų tvarkytoja Klaipėdos miesto savivaldybės teritorijoje m. pabaigoje bendrovė eksploatavo 61 vandenvietę: Klaipėdos mieste - 1-ąją, 3-ąją, Žardupės, Klaipėdos rajone 58 vandenvietes. Klaipėdos miesto gyventojai bei įmonės geriamąjį vandenį gauna iš bendrovei Klaipėdos vanduo priklausančių vandenviečių: šiaurinę Klaipėdos miesto dalį vandeniu aprūpina 1-oji vandenvietė, o pietinę 3-oji, Žardupės kvartalas vandeniu aprūpinamas iš vietinės vandenvietės, tačiau šio kvartalo tinklai ateityje turėtų būti prijungti prie centralizuotos miesto vandentiekio sistemos; nuotekų valyklai vanduo taip pat tiekiamas iš vietinės nuotekų valyklos vandenvietės m., vykdant dalinai ES finansuojamus tinklų plėtros projektus, pakloti tinklai priemiestinėse Jakų, Sudmantų, Gindulių, Purmalių ir Kalotės gyvenvietėse. Į Gindulių gyvenvietę 2014 m. birželio mėnesį, Jakų, Sudmantų liepos mėnesį, pradėtas tiekti Lietuvos higienos normos reikalavimus atitinkantis geriamasis vanduo, o vietinių vandenviečių, kurių vanduo neatitiko normos, atsisakyta. Visus 2015 metus iš 1-osios ir 3-iosios miesto vandenviečių tiekiamas geriamasis vanduo atitiko Lietuvos higienos normos reikalavimus. Gargždų mieste vanduo tiekiamas iš vienos vandenvietės, esančios Laugaliuose. Klaipėdos mieste ir rajone AB Klaipėdos vanduo prižiūri ir eksploatuoja 70 gręžinių 61 vandenvietėje. Perimtoje

3 3 eksploatuoti AB Klaipėdos rajono vandenys aptarnavimo teritorijoje buvo 53 vandenvietės, tik dviejose iš jų, Balsėnų ir Gropiškės, požeminio vandens kokybė pilnai atitinko higienos normos HN24:2003 reikalavimus. 7 vandenvietėse viršijamas toksinis elementas fluoras. 12 vandenviečių viršijamas toksinis elementas boras. 39 vandenvietėse viršijamas indikatorinis elementas amonis, 42 vandenvietėse - geležis, 9 vandenvietėse - manganas. Akivaizdu, kad šių vandenviečių vandens kokybės gerinimas artimiausiai metais bus viena iš prioritetinių veiklos sričių. Visose vandenvietėse yra skirtingi cheminių elementų, viršijančių higienos normos reikalavimus, deriniai, todėl vandens gerinimo technologijos turės būti parenkamos pagal kiekvienos šių vandenviečių konkrečius vandens parametrus. AB Klaipėdos vanduo įsigijo geriamojo vandens paruošimo pilotinių bandymų stotelę, skirtą modeliuoti technologinį procesą ir pagal gautus rezultatus projektuoti ir statyti vandens ruošyklas. Per 2014 metus šios stotelės pagalba buvo parinktos geriamojo vandens paruošimo technologijos 3 vandenvietėms - Judrėnų, Drevernos ir Dauparų m., paklojus magistralinę vandentiekio liniją nuo Klaipėdos m. 3-iosios vandenvietės iki Priekulės, o pakeliui prie šios linijos prijungus vietines Dituvos, Mickų ir Kuodžių gyvenviečių vandens tiekimo sistemas, išspręstas vandens kokybės klausimas šiose gyvenvietėse. Vykdoma gręžinių pergręžimo programa, kuomet atliekami žvalgybiniai gręžimai ir kituose vandeninguose sluoksniuose ieškoma geros kokybės ar didesnio kiekio vandens. Radus geresnės kokybės vandenį, pergręžiamas vandenvietės gręžinys ir vanduo tiekiamas vartotojams. Taip nuo 2013 m. vandens kokybė pagerinta ir padidintas kiekis Karklės, Girkalių, Grauminės (Plikių), Daugmantų, Judrėnų, Agluonėnų ir Šiūparių gyvenvietėse. Atlikta žvalgyba Kalnuvėnų ir Lapių gyvenvietėse. Gręžiniai čia bus gręžiami 2016 m. O žvalgybiniai tyrimai 2016 m. bus atliekami Pleškučių, Mieželių ir Rokų gyvenvietėse m. pabaigoje AB Klaipėdos vanduo Klaipėdos rajone eksploatavo 5 geriamojo vandens ruošyklas (Kretingalėje, Endriejave, Agluonėnuose, Girkaliuose ir Kvietiniuose), iš kurių vartotojams tiekiamas vanduo pilnai atitinka higienos normos HN24:2003 reikalavimus metų pabaigoje Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone su Gargždų ir Priekulės miestais bendras eksploatuojamų vandentiekio tinklų ilgis sudarė 843,8 km, iš jų 599,4 km nuosavybės teise bendrovei priklausantys tinklai, 3,1 km - bešeimininkiai ir 241,3 km - vandentiekio tinklai prižiūrimi pagal įvairias sutartis (panaudos, apžiūros, eksploatacijos) ir pagal Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių tarybų sprendimus. Bendras eksploatuojamų buitinių nuotekų tinklų ilgis 2015 m. pabaigoje sudarė 718,4 km. Iš jų, 605,4 km nuosavybės teise priklausė bendrovei, 3,5 km bešeimininkiai ir 109,5 km prižiūrimi pagal įvairias sutartis (panaudos, apžiūros, eksploatacijos) arba pagal Klaipėdos miesto ir rajono savivaldybių tarybų sprendimus.

4 metų pabaigoje nuotekoms perpumpuoti bendrovėje buvo eksploatuojamos 85 nuotekų siurblinės metais pradėtos eksploatuoti 7 naujos nuotekų siurblinės metų pabaigoje bendrovė eksploatavo 15 nuotekų valyklų: 1 didelę nuotekų valyklą Dumpiuose, kurioje išvalomos Klaipėdos mieste, Priekulėje, Gargžduose, Jakuose, Ginduliuose, Slengiuose, Karklėje, Agluonėnuose ir Doviluose surinktos nuotekos, ir 14 Klaipėdos rajono gyvenvietėse esančių nedidelių nuotekų valyklų. Per 2014 metus nuotekos iš Gindulių, Jakų, Sudmantų, Slengių ir Dovilų gyvenviečių pradėtos valyti Dumpių nuotekų valykloje, prijungus šių gyvenviečių nuotekų tinklus prie Klaipėdos miesto bendrų centralizuotų nuotekų tinklų. Dauguma šių nuotekų valyklų yra susidėvėjusios ir nepilnai funkcionuojančios. Gyvenvietės, kuriose įrengtos mažosios nuotekų valyklos, išsidėsčiusios toli viena nuo kitos. Bendras atstumas tarp minimų mažųjų nuotekų valyklų yra apie 300 km. Yra atlikta nuotekų valyklų esamos būklės analizė. Dumblo valymo įrenginiuose per 2014 m. metus dumblo pūdymo proceso metu išgauta m 3 biodujų. Iš jų pagaminta 3634 MWh elektros energijos. Dar 610 MWh elektros energijos pagaminta dumblo džiovyklos generatoriumi. Bendras pagamintos elektros energijos kiekis sudarė 76 proc. visam nuo tekų valymo ir dumblo tvarkymo procesui reikalingo elektros energijos kiekio. Nedidelė dalis išgautų biodujų, apie 200 tūkst.m 3 buvo sunaudota džiovyklos katile, negaminant elektros energijos metai buvo dumblo džiovinimo įrenginių defektų šalinimo laikotarpis, todėl šie įrenginiai buvo derinami, ištaisomi rasti gedimai ir pastoviai veikti pradėjo tik rugsėjo mėnesį, o džiovintas dumblas perduodamas tvarkytojui nuo gruodžio mėnesio m. tvarkytojui perduota 270,32 t džiovinto dumblo. 2. VALDOMAS TURTAS Didžioji dalis Klaipėdos mieste reikalingo geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugoms teikti turto priklauso AB Klaipėdos vanduo nuosavybės teise, nors ne visas yra įregistruotas nekilnojamojo turto registre. Tik nedidelė turto dalis yra bešeimininkio ar net neturinčio tokio statuso, taip pat privačių asmenų ar kitų įmonių. Su jais yra sudarytos panaudos, aptarnavo, eksploatavimo ar kitokios sutartys. Klaipėdos rajone Gargždų mieste esančio turto didžioji dalis taip pat priklauso AB Klaipėdos vanduo. Klaipėdos rajone esantis turtas priklauso AB Klaipėdos vanduo, AB Klaipėdos rajono vandenys (dukterinė AB Klaipėdos vanduo įmonė, įgyvendinanti dalinai ES lėšomis finansuojamus vandentvarkos projektus ir valdanti dalį geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo veiklai reikalingos infrastruktūros, tačiau pastarosios veiklos nevykdo), Klaipėdos rajono savivaldybei bei privatiems asmenims ar įmonėms. Visas paviršinių nuotekų tvarkymui reikalingas turtas priklauso Klaipėdos miesto savivaldybei.

5 5 Žemiau esančioje 1 lentelėje pateikiama AB Klaipėdos vanduo eksploatuojamo turto priklausomybė 1 lentelė Pagal eksploatavimo, nuomos ar panaudos sutartis valdomas turtas AB Su Kitais Matavimo Klaipėdos Su AB Turtas Iš viso : Klaipėdos juridiniais, vnt. vanduo Klaipėdos raj. fiziniais nuosavybė rajono savivaldyb asmenimis vandenys e Vandens gręžiniai vnt Vandens ruošimo įrenginiai vnt Vandentiekio tinklai km 843,8 599,4 16,7 162,7 61,9 Vandentiekio tinklai (bešeimininkiai) km 3,1 Nuotekų tinklai km 718,4 605,4 44,5 26,2 38,8 Nuotekų tinklai (bešeimininkiai) km 3, Nuotekų perpumpavimo siurblinės vnt Nuotekų valyklos: mechaninis valymas vnt Nuotekų valyklos: biologinis valymas vnt Nuotekų valyklos: su azoto ir fosforo šalinimu vnt Dumblo tvarkymo įrenginiai vnt PAGRINDINĖS STRATEGINĖS VEIKLOS KRYPTYS Strateginės AB Klaipėdos vanduo veiklos kryptys yra aprašytos bendrovės strateginiame plane. Iškelti bendrovės generaliniai tikslai yra suderinti ir atitinka su Europos Sąjungos darnaus vystymosi strategijoje, nacionalinėje darnaus vystymosi strategijoje, geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo m. plėtros strategijoje iškeltus tikslus ir jų įgyvendinimo kryptis. Pirmasis generalinis tikslas iki 2020 m. išplėsti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūrą, kad 95 proc. Klaipėdos miesto ir rajono aptarnaujamų teritorijų gyventojų galėtų naudotis centralizuotai tiekiamo geriamojo vandens ir tvarkomų nuotekų paslaugomis,

6 6 susijęs su infrastruktūros plėtros projektų, daugiausiai finansuojamų iš Europos Sąjungos Sanglaudos fondo, įgyvendinimu Klaipėdoje ir Klaipėdos rajone. Antrasis generalinis tikslas - išlaikyti bazinę paslaugų kainą viena mažiausių Lietuvoje, perskaičiuotą bazinę kainą didinti ne daugiau kaip 5 proc. kasmet, o didėjančius mokesčius ir kitas veiklos išlaidas kompensuoti didinant veiklos efektyvumą. Tai apima nuotekų infiltracijos ir vandens netekčių mažinimą, įrengiant vandens apskaitos prietaisus pas vartotojus Klaipėdos rajone. Trečiasis generalinis tikslas - užtikrinti, kad visas patiekiamas geriamasis vanduo atitiktų Lietuvos ir ES reikalavimus ir visos susidarančios nuotekos būtų valomos, o išleidžiamos išvalytos nuotekos atitiktų Lietuvos ir ES standartus. Šio tikslo įgyvendinimas susijęs su geriamojo vandens kokybės reikalavimų užtikrinimu visose bendrovės eksploatuojamose vandenvietėse, bei nuotekų išvalymo reikalavimų užtikrinimu nuotekų valyklose. 4. VEIKLOS PLANO PRIEMONĖS Atsižvelgiant į pagrindinius strateginius bendrovės tikslus yra sudarytas m. AB Klaipėdos vanduo veiklos planas. Jis pateiktas 1 priede. Planas sudarytas iš 4 dalių: numatomų lėšų šaltinių, lėšų panaudojimo investiciniams projektams įgyvendinti dalies, bei lėšų panaudojimo dalių ilgalaikio turto atstatymui ir įsigijimui Klaipėdos mieste ir rajone. 4.1 INVESTICINIAI PROJEKTAI m. laikotarpiu numatyta įgyvendinti ir į veiklos planą yra įtraukti 4 investiciniai projektai. 1 Projektas Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose) Nr. VP3-3.1-AM-01-V pradėtas įgyvendinti 2014 m. Šiam projektui iš m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų veiksmų programos 5 prioriteto Aplinkosauga, gamtos išteklių darnus naudojimas ir prisitaikymas prie klimato kaitos uždavinio Didinti vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų prieinamumą ir sistemos efektyvumą lėšų ir valstybės biudžeto lėšų skirtas 4,0 mln. Eur finansavimas. Projekto vykdytojo AB Klaipėdos vanduo nuosavos lėšos sudarys 0,2 mln. Eur be PVM. Bendra projekto vertė -4,2 mln. eur be PVM. Projektas įgyvendinamas kartu su partneriais Klaipėdos miesto ir Klaipėdos rajono savivaldybėmis. Numatyta, kad projektas bus įgyvendintas 2016 m. II ketv.

7 7 Projektas vykdomas Klaipėdos mieste (teritorijoje nuo Liepų g. 91 iki Liepų g.93, 93a, 95, 97 bei sodų bendrijoje Dobilas, Inkaras, Ramunė bei Ranetas ) ir Klaipėdos rajone (Agluonėnų, Dauparų, Gobergiškės, Jonušų, Šlapšilės gyvenvietėse). Įgyvendinant projektą Klaipėdos mieste bus pastatyta po 4,25 km vandentiekio ir nuotekų tinklų, nutiesta slėginė 13,8 km ilgio linija iš Klaipėdos į Priekulę, Klaipėdos rajone paklota apie 11,8 km vandentiekio ir apie 19,25 km nuotekų tinklų. Po projekto nuotekų tvarkymo paslaugomis galės naudotis 389 būstų gyventojai, o vandens tiekimo paslaugomis Klaipėdos rajono savivaldybės tarybai pritarus prisidėjimui prie projektų finansavimo, AB Klaipėdos vanduo savo lėšomis įsipareigojo įgyvendinti 2 projektą Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra sodų bendrijose Minija, Gargždelė Gargždų m. Klaipėdos rajone. Projektas bus vykdomas Gargždų m. Projekto apimtyje planuojama pastatyti 12,22 km vandentiekio ir 11,376 km nuotekų tinklų, bei 7 nuotekų siurblines. Įgyvendinus projektą prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galės prijungti 363 būstai, prie nuotekų šalinimo sistemos-364 būstai. Įgyvendinus projektą perspektyvoje atsiras galimybė prijungti už Gargždų miesto ribos (Kulių k.) esančią sodų bendrijos Minija dalį ir prie Gargždų miesto vandentiekio sistemos prijungti Dovilų mstl. taip išvengiant poreikio statyti juose vandens gerinimo įrenginius. Šiuo metu vyksta projekto rangos ir projektavimo darbų viešojo pirkimo procedūros. Prasidėjus naujam metų ES fondų finansavimo laikotarpiui, vandentvarkos projektai bus finansuojami pagal m. ES fondų investicijų veiksmų programos 5 prioriteto APVA-R-014 priemonę Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemų renovavimas ir plėtra, įmonių valdymo tobulinimas. Naujuoju finansavimo laikotarpiu vandentvarkos sektoriuje, įgyvendinant Vyriausybės programą, vis daugiau teisių ir atsakomybių atiduodama regionų lygiui, projektų sąrašus patikėta sudaryti regionų plėtros taryboms. Įmonė projektus įgyvendins pagal dvi Klaipėdos regiono metų plėtros plano priemones Renovuoti geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas ir Plėtoti geriamo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemas m. įmonė planuoja vykdyti du projektus, kurių apimtyje iš viso numatoma įgyvendinti 11 sutarčių: 3 projektas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste apims 3 sutartis: Sutarties Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste 1 dalis apimtyje bus rekonstruota 1 siurblinė bei 4,67 km nuotekų tinklų Klaipėdos m. Klevų g., V. Berbomo g., Jaunystės g., Paupio kv., Žalgirio g., Lypkių g., Liepojos g., Minijos g., Baltijos pr., Kauno g., Sulupės g., Baltijos pr., Dariaus ir Girėno g., Galinio Pylimo g. Sutartis apims 12 objektų.

8 8 Sutarties Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos mieste 2 dalis apimtyje Klaipėdos m. bus rekonstruota 6,02 km vandentiekio tinklų Dariaus ir Girėno g., Puodžių g., Taikos pr., Tilžės g., Kražių g., Balandžių g., Gėlių g., Alyvų g., Tulpių g., Jurginų g., Šermukšnių g., Kalnupės g., Jūrininkų pr. bei 6,49 km nuotekų tinklų Baltijos pr., Danės g., Debreceno g., Karklų g., Kretingos g., Žalgirio g., Sausio 15-osios g. Sutartis apims 19 objektų. Sutartis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Klaipėdos mieste apims 2 objektus, iš viso bus pastatyta 3,74 km vandentiekio ir 3,58 km nuotekų tinklų, sudarant galimybę prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų prisijungti 102 būstus. -Objekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Tauro sodų teritorijoje (Tauro 11-oji, Tauro 14-oji, Tauro 15-oji g.), Klaipėdos m. darbai bus vykdomi Klaipėdos m. Danės gyvenamajame rajone. Šiose SB Tauras gatvėse centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos nebuvo, planuojama pastatyti 1,9 km vandentiekio ir 2 km nuotekų tinklų. Įvykdžius darbus prie centralizuotų vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemų bus sudaryta galimybė prisijungti 55 būstams. -Objekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Švyturio sodų teritorijoje (Tylos, Raganių 1-oji, Raganių 2-oji, Raganių 3-oji, Raganių 4-oji g.), Klaipėdos m. darbai bus vykdomi Klaipėdos m. tarp Joniškės ir Sendvario gyvenamųjų rajonų. Šiose SB Švyturys gatvėse bei Tylos gatvėje centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemos taip pat nebuvo, planuojama pastatyti 1,84 km vandentiekio ir 1,58 km nuotekų tinklų, bei 1 siurblinę. Įvykdžius darbus prie centralizuotos vandentiekio ir nuotekų šalinimo sistemos savo vidaus tinklus galės prijungti 47 būstai. 4 projektas Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone apims 8 sutartis: Sutarties Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone 1 dalis apimtyje Gargždų mieste, Dauparų ir Kretingalės gyvenvietėse bus rekonstruota 2,66 km vandentiekio tinklų ir 3,12 km nuotekų tinklų, 1 nuotekų siurblinė. Sutartis apims 9 objektus. Sutarties Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų rekonstravimas Klaipėdos rajone 2 dalis apimtyje Drevernoje, Judrėnuose, Lapiuose ir Girkaliuose bus rekonstruota 0,40 km vandentiekio tinklų ir 4,40 km nuotekų tinklų. Sutartis apims 5 objektus. Sutartis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Klaipėdos rajone 1 dalis apims 4 objektus, iš viso bus pastatyta 5,41 km vandentiekio ir 15,36 km nuotekų tinklų, 4 siurblinės, sudarant galimybę prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungti 76 būstams ir prie nuotekų šalinimo sistemos- 270 būstams.

9 9 -Objekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Veiviržėnų mstl., Dūdinėlių, Vilkių, Vainių k., Klaipėdos raj. darbai bus vykdomi Veiviržėnų miestelyje, Dūdinėlių, Vilkių, Vainių gyvenvietėse, kur šiuo metu centralizuota vandens tiekimo paslauga naudojasi 292 būstai, nuotekų šalinimo- 76 būstai. Objekte planuojama pastatyti 4,148 km vandentiekio ir 8,379 km nuotekų tinklų su 2 nuotekų siurblinėmis. Įgyvendinus darbus prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galės prijungti 41 būstas, prie nuotekų šalinimo sistemos 180 būstų. -Objekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Judrėnų mstl., Klaipėdos raj. darbai bus vykdomi Judrėnų miestelyje, kur centralizuota vandens tiekimo paslauga naudojasi 126 būstai, nuotekų tvarkymo-86 būstai. Objekte planuojama pastatyti 0,67 km vandentiekio ir 2,85 km nuotekų tinklų su 1 nuotekų siurbline. Įgyvendinus darbus prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galės prijungti 24 būstai, prie nuotekų šalinimo sistemos - 45 būstai. -Objekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Lapių k., Klaipėdos raj. darbai bus vykdomi Lapių gyvenvietėje, kur šiuo metu centralizuota vandens tiekimo paslauga naudojasi 90 būstų, nuotekų šalinimo- 59 būstai. Objekte planuojama pastatyti 0,22 km vandentiekio ir 2,23 km nuotekų tinklų, suteikiant gyventojams galimybę prie centralizuotų sistemų prisijungti sekančiai: prie vandens tiekimo sistemos 1 būstui, prie nuotekų šalinimo sistemos-20 būstų. -Objekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kvietinių k., Klaipėdos raj. darbai bus vykdomi Kvietinių gyvenvietėje, kur vandens tiekimo paslaugomis šiuo metu naudojasi 146 būstai, nuotekų šalinimo-126 būstai. Objekte planuojama pastatyti 0,37 km vandentiekio ir 1,9 km nuotekų tinklų su 1 nuotekų siurbline. Įvykdžius darbus prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galės prijungti 10 būstų, prie nuotekų šalinimo sistemos-25 būstai. Sutartis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Klaipėdos rajone 2 dalis apims 3 objektus, iš viso bus pastatyta 7,21 km vandentiekio ir 8,15 km nuotekų tinklų, 5 siurblinės, sudarant galimybę prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungti 121 būstui ir prie nuotekų šalinimo sistemos- 155 būstams. -Objekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Trušelių, Mazūriškių, Klipščių k., Klaipėdos raj.; gyvenvietėse. Magistralinės vandentiekio linijos Klaipėdos m. - Slengių k. su atšakomis į Trušelių, Mazūriškių, Klipščių k., Klaipėdos raj. statyba. darbai bus vykdomi Triušelių, Mazūriškės, Slengių ir Klipščių gyvenvietėse, kur šiuo metu centralizuota vandens tiekimo paslauga naudojasi 67 būstai. Centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos nėra. Į Triušelių ir Mazūriškės gyvenvietes vanduo tiekiamas iš Triušelių vandenvietės, į Slengių kaimą-iš Slengių vandenvietės. Triušelių vandenvietėje išgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimų pagal 3 parametrus ir Klaipėdos rajono savivaldybei leidus tiekiamas su didesne koncentracija: drumstumo (leidžiama tiekti-23,90 DV pagal formaziną, nustatyta higienos normoje-4 DV pagal

10 10 formaziną), amonio (leidžiama tiekti-4,79 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l) bei permanganato (leidžiama tiekti-7,15 mg/l, nustatyta higienos normoje-5,0 mg/l), o Slengių vandenvietėje išgaunamame vandenyje viršijama bendrosios geležies norma (Klaipėdos rajono savivaldybė leido tiekti-su 250 µg/l, nustatyta higienos normoje-200 µg/l). Nutiesus magistralinę vandentiekio liniją iš Klaipėdos m. į Slengius su atšakomis į Triušelių, Mazūriškių ir Klipščių gyvenvietes, vanduo būtų tiekiamas iš Klaipėdos m. 1-osios vandenvietės, tokiu būdu išsprendžiant vandens kokybės problemą. Objekte planuojama iš viso pastatyti 5,04 km vandentiekio ir 4,95 km nuotekų tinklų, bei 3 nuotekų siurblines. Įvykdžius darbus prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galės prijungti 82 būstai, prie nuotekų šalinimo sistemos-100 būstų. -Objekte Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Plikių, Grauminės k., Klaipėdos raj. planuojama pastatyti 1,6 km vandentiekio ir 2,0 km nuotekų tinklų su 1 nuotekų siurbline, sudarant galimybę prisijungti prie viešojo vandens tiekimo ir nuotekų šalinimo sistemų 30 būstų. Šiuo metu centralizuota vandens tiekimo paslauga Plikių ir Grauminės gyvenvietėse naudojasi 129 būstai, centralizuota nuotekų šalinimo paslauga-116 būstų. -Objekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Girkalių, Gibišėlių k., Klaipėdos raj. darbai bus vykdomi Girkalių ir Gibišėlių gyvenvietėse, kur centralizuota vandens tiekimo paslauga naudojasi 146 būstai, nuotekų šalinimo-119 būstų. Objekte planuojama pastatyti 0,57 km vandentiekio ir 1,2 km nuotekų tinklų su 1 nuotekų siurbline. Įgyvendinus sutartį prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galės prijungti 9 būstai, prie nuotekų šalinimo sistemos-25 būstai. Sutartis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Klaipėdos rajone 3 dalis apims 3 objektus, iš viso bus pastatyta 4,33 km vandentiekio ir 12,56 km nuotekų tinklų, 8 siurblinės, sudarant galimybę prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungti 46 būstams ir prie nuotekų šalinimo sistemos- 255 būstams. -Objekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Kalotės k., Klaipėdos raj. darbai bus vykdomi Kalotės dalyje, kur centralizuoto vandens tiekimo paslauga naudojasi 56 būstai. Ši Kalotės dalis vandeniu aprūpinama iš Kalotės vandenvietės, likusi dalis iš Klaipėdos m. 1-osios vandenvietės. Kalotės vandenvietėje išgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimų pagal 2 parametrus fluoridą ir amonį bei kai kurie vandens mėginiai turi padidintą geležies koncentraciją. Klaipėdos rajono savivaldybė leido vandenį iš Kalotės vandenvietės tiekti su šiek tiek didesniu nei numatyta higienos normoje amonio kiekiu (leidžiama-0,59 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l), o toksiniam rodikliui fluorui yra gauta išlyga iki Centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos Kalotėje nėra. Sutarties apimtyje planuojama pastatyti 2,63 km vandentiekio ir 4,74 km nuotekų tinklų, bei 4 nuotekų siurblines. Projekto metu įrengus

11 11 magistralinę vandentiekio liniją iš Klaipėdos m. į Kalotės gyvenvietę, vanduo į gyvenvietę bus tiekiamas tik iš Klaipėdos m. 1-osios vandenvietės, tokiu būdu užtikrinant LR higienos normoje HN 24:2003 geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus. Išplėtojus nuotekų šalinimo tinklus, nuotekos centralizuotai vamzdynais bus surenkamos ir transportuojamos į Dumpių nuotekų valyklą. Įgyvendinus projektą prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galės prijungti 44 būstai, prie nuotekų šalinimo sistemos-90 būstų. -Objekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Drevernos k., Klaipėdos raj. darbai bus vykdomi Drevernos gyvenvietėje, kur centralizuota vandens tiekimo paslauga šiuo metu naudojasi 203 būstai, nuotekų šalinimo-129 būstai. Projekto metu planuojama pastatyti 0,1 km vandentiekio ir 2,3 km nuotekų tinklų su 2 nuotekų siurblinėmis. Įgyvendinus projektą prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galės prijungti 2 būstai, prie nuotekų šalinimo sistemos - 45 būstai. -Objekto Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Priekulės m. (Minijos ir Parko g.) ir Gropiškių k., Klaipėdos raj. Darbai bus vykdomi Priekulės mieste Minijos ir Parko g. bei Gropiškių gyvenvietėje, kur centralizuota vandens tiekimo paslauga iš viso naudojasi 110 būstų. Vanduo į Minijos ir Parko g. tiekiamas iš Priekulės Minijos g. vandenvietės. Vandenvietėje išgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimų pagal 2 parametrus ir Klaipėdos rajono savivaldybei leidus tiekiamas su didesne nei numatyta higienos normoje koncentracija- amonio (leidžiama tiekti-1,26 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l) ir geležies (leidžiama tiekti-400 µg/l, nustatyta higienos normoje-200 µg/l). Gropiškių gyvenvietė aprūpinama vandeniu iš Gropiškių vandenvietės. Šioje vandenvietėje išgaunamo vandens kai kurie mėginiai turi padidintą geležies ir amonio koncentraciją. Šiuo metu vykdomo projekto Nr. VP3-3.1-AM-01-V apimtyje nutiesta magistralinė vandentiekio linija iš Klaipėdos miesto į Priekulę. Išplėtojus vandens tiekimo sistemą Minijos ir Parko g. Priekulės m. bei Gropiškių gyvenvietėje, vanduo į Priekulės miestelį ir Gropiškių gyvenvietę bus tiekiamas iš Klaipėdos m. vandenvietės. Centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos nėra, išplėtojus nuotekų surinkimo ir šalinimo tinklus nuotekos bus vamzdynais transportuojamos ir valomos Dumpių nuotekų valymo įrenginiuose. Šiame objekte planuojama pastatyti 1,6 km vandentiekio ir 5,52 km nuotekų tinklų su 2 nuotekų siurblinėmis. Įgyvendinus sutartį prie centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos savo vidaus tinklus galės prijungti 90 būstų. Sutartis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo tinklų plėtra Klaipėdos rajone 4 dalis apims 1 objektą Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra Ketvergių, Kalvių k., Klaipėdos raj; Magistralinės vandentiekio linijos Klaipėdos m. - Ketvergių k., Klaipėdos raj. statyba.. Šiose gyvenvietėse vanduo centralizuotai tiekiamas 53 būstams. Ketvergių ir Kalvių gyvenvietėse vanduo

12 12 yra tiekiamas iš Ketvergių vandenvietės. Vandenvietėje išgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimų pagal 2 parametrus borą ir natrį. Klaipėdos rajono savivaldybei leidus vanduo tiekiamas su šiek tiek didesniu nei numatyta higienos normoje natrio kiekiu (leidžiama tiekti-260 mg/l, nustatyta higienos normoje-200 mg/l), o toksiniam rodikliui borui yra gauta išlyga iki Centralizuotos nuotekų šalinimo sistemos Ketvergių ir Kalvių gyvenvietėse kol kas nėra. Projekto apimtyje planuojama pastatyti 9,741 km vandentiekio ir 6,831 km nuotekų tinklų, bei 4 nuotekų siurblines. Projekto metu įrengus magistralinę vandentiekio liniją iš Klaipėdos m. į Ketvergių k., vanduo į gyvenvietes bus tiekiamas iš Klaipėdos m. 3- osios vandenvietės, tokiu būdu užtikrinant LR higienos normoje HN 24:2003 geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus. Gyvenvietėse įrengus centralizuotą nuotekų šalinimo sistemą, nuotekos vamzdynu bus transportuojamos į Dumpių nuotekų valyklą. Įgyvendinus projektą prie centralizuotos vandens tiekimo sistemos savo vidaus tinklus galės prijungti 89 būstai, prie nuotekų šalinimo sistemos-136 būstai. Sutartis Geriamojo vandens gerinimo įrenginių statyba Klaipėdos rajone apims 6 objektus, t.y. bus pastatyti 6 vandens gerinimo įrenginiai, iš kurių LR higienos normoje HN 24:2003 geriamojo vandens kokybei keliamus reikalavimus atitinkantis vanduo bus tiekiamas 1084 būstams. -Objekto Vandens gerinimo įrenginių statyba Veiviržėnų mstl., Klaipėdos raj. apimtyje siekiant užtikrinti vandens atitiktį kokybės reikalavimams, Veiviržėnų miestelio vienoje iš vandenviečių planuojama statyti 140 m 3 /parą našumo vandens gerinimo įrenginius. Iš čia vanduo bus tiekiamas ir į Dudinėlių, Vilkių ir Vainių gyvenvietes. Veiviržėnų gyvenvietėje vanduo dabar tiekiamas iš 2 vandenviečių, o į Dūdinėlių, Vainių ir Vilkių gyvenvietes vanduo tiekiamas iš Dūdinėlių vandenvietės. Tiek I, tiek II Veiviržėnų vandenvietėse išgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimų pagal 2 parametrus amonį ir geležį. Dūdinėlių vandenvietėje išgaunamas vanduo neatitinka higienos normos reikalavimų pagal drumstumo, amonio, mangano ir geležies parametrus. Klaipėdos rajono savivaldybei leidus vanduo iš Veiviržėnų vandenvietės tiekiamas su didesniu nei numatyta higienos normoje amonio (leidžiama tiekti-1,40 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l) ir geležies kiekiu (leidžiama tiekti-430 µg/l, nustatyta higienos normoje-200 µg/l), iš Dūdinėlių vandenvietės-su didesniu drumstumo (leidžiama tiekti-10,5 DV pagal formaziną, nustatyta higienos normoje-4 DV pagal formaziną), amonio (leidžiama tiekti-2,08 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l), mangano (leidžiama tiekti-93 mg/l, nustatyta higienos normoje-50 mg/l) ir geležies kiekiu (leidžiama tiekti-2480 µg/l, nustatyta higienos normoje-200 µg/l). Iš naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių vanduo bus tiekiamas 333 būstams.

13 13 -Objekto Vandens gerinimo įrenginių statyba Gobergiškės k., Klaipėdos raj. apimtyje siekiant išspręsti vandens kokybės problemą planuojama statyti 120 m3/parą našumo vandens gerinimo įrenginius. Gobergiškės gyvenvietėje esanti vandenvietė aprūpina vandeniu Gobergiškės, Šlapšilės ir Dauparų gyvenvietes. Vandenvietėje išgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimų pagal 3 parametrus ir Klaipėdos rajono savivaldybei leidus tiekiamas su didesniu nei numatyta higienos normoje kiekiu: amonio (leidžiama tiekti-1,07 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l), geležies (leidžiama tiekti-1060 µg/l, nustatyta higienos normoje-200 µg/l) ir permanganato (leidžiama tiekti-6,97 mg/l, nustatyta higienos normoje-5,0 mg/l). Iš naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių vanduo bus tiekiamas 146 būstams. -Objekto Vandens gerinimo įrenginių statyba Grauminės k., Klaipėdos raj. apimtyje siekiant išspręsti vandens kokybės problemą planuojama statyti 130 m3/parą našumo vandens gerinimo įrenginius. Grauminės gyvenvietėje esanti vandenvietė aprūpina vandeniu Grauminės ir Plikių gyvenvietes. Vandenvietėje gręžiniu išgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimų pagal 2 parametrus drumstumą ir bendrąją geležį, bei kai kurie vandens mėginiai turi padidintą mangano koncentraciją. Klaipėdos rajono savivaldybė leido tiekti vandenį, kuriame drumstumo kocentracija -7,96 DV pagal formaziną (nustatyta higienos normoje-4 DV pagal formaziną), geležies koncentracija-620 µg/l (nustatyta higienos normoje-200 µg/l). Iš naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių vanduo bus tiekiamas 159 būstams. -Objekto Vandens gerinimo įrenginių statyba Drevernos k., Klaipėdos raj. apimtyje bus statomi 100 m3/parą našumo vandens gerinimo įrenginiai. Drevernos vandenvietėje išgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimų pagal 3 parametrus drumstumą, amonį ir geležį. Klaipėdos rajono savivaldybei leidus vanduo tiekiamas su didesniu nei numatyta higienos normoje drumstumo (leidžiama tiekti-9,08 DV pagal formaziną, nustatyta higienos normoje-4 DV pagal formaziną), amonio (leidžiama tiekti-2,53 mg/l, nustatyta higienos normoje- 0,5 mg/l) ir geležies kiekiu (leidžiama tiekti-2890 µg/l, nustatyta higienos normoje-200 µg/l). Iš naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių vanduo bus tiekiamas 205 būstams. -Objekto Vandens gerinimo įrenginių statyba Judrėnų mstl., Klaipėdos raj. apimtyje siekiant išspręsti vandens kokybės problemą Judrėnų gyvenvietėje bus statomi 60 m 3 /parą našumo vandens gerinimo įrenginiai. Šiuo metu Judrėnų vandenvietėje išgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimų pagal 5 parametrus ir Klaipėdos rajono savivaldybei leidus tiekiamas su didesne nei numatyta higienos normoje koncentraciją-drumstumo (leidžiama tiekti-27,6 DV pagal formaziną, nustatyta higienos normoje-4 DV pagal formaziną), amonio (leidžiama tiekti-6,25 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l), mangano (leidžiama tiekti-107 µg/l, nustatyta higienos normoje-50 µg/l), bendrosios geležies (leidžiama tiekti-3430 µg/l, nustatyta

14 14 higienos normoje-200 µg/l) ir permanganato indekso (leidžiama tiekti-6,20 mg/l, nustatyta higienos normoje-5,0 mg/l). Iš naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių vanduo bus tiekiamas 150 būstų. -Objekto Vandens gerinimo įrenginių statyba Lapių k. apimtyje bus statomi 60 m3/parą našumo vandens gerinimo įrenginiai. Lapių vandenvietėje išgaunamas vanduo neatitinka higienos normos (HN 24:2003) reikalavimų pagal 3 parametrus amonį, geležį ir borą. Klaipėdos rajono savivaldybei leidus vanduo gyvenvietėje tiekiamas su didesniu nei numatyta higienos normoje amonio (leidžiama tiekti-0,65 mg/l, nustatyta higienos normoje-0,5 mg/l) ir geležies kiekiu (leidžiama tiekti-510 µg/l, nustatyta higienos normoje-200 µg/l), o toksiniam rodikliui borui yra gauta išlyga iki Iš naujai pastatytų vandens gerinimo įrenginių vanduo bus tiekiamas 91 būstui. Sutartis Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Klaipėdos rajone apims 6 objektus, t.y. bus pastatyti 6 nuotekų valymo įrenginiai, kurie valys iš 1002 būstų surinktas nuotekas. -Objekto Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Veiviržėnų mstl., Klaipėdos raj. apimtyje bus rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, kurie valys nuotekas, surinktas iš 256 būstų. Veiviržėnų gyvenvietėje nuotekų valymo su biologinio valymo technologija įrenginiai veikia nuo 1990 m. Pagal TIPK, nuotekų išvalymo kokybė yra kontroliuojama tik pagal vieną parametrą - biocheminį deguonies sunaudojimą per 7 dienas (BDS7). Rekonstravus nuotekų valymo įrenginius valytų nuotekų užterštumas pagal BDS7 neturi viršyti 23 mgo2/l. Azoto ir fosforo šalinimas esančiuose nuotekų valymo įrenginiuose nenumatytas. -Objekto Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Pakamorių k., Klaipėdos raj. apimtyje bus rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, kurie valys nuotekas, surinktas iš 146 būstų, esančių Plikių miestelyje. Nuotekų valymo su biologinio valymo technologija įrenginiai veikia nuo 2004 m. Pagal TIPK, nuotekų išvalymo kokybė yra kontroliuojama tik pagal vieną parametrą - BDS7. Rekonstravus nuotekų valymo įrenginius valytų nuotekų užterštumas pagal BDS7 neturi viršyti 12 mgo2/l, bendrasis azotas- 20 mg/l, bendrasis fosforas- 2 mg/l. -Objekto Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Girkalių k., Klaipėdos raj. apimtyje bus rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, kurie valys nuotekas, surinktas iš 144 būstų. Nuotekų valymo su biologinio valymo technologija įrenginiai veikia nuo 1975 m. Pagal TIPIK, nuotekų išvalymo kokybė yra kontroliuojama tik pagal vieną parametrą - BDS 7. Rekonstravus nuotekų valymo įrenginius valytų nuotekų užterštumas pagal BDS 7 neturi viršyti 12 mgo2/l, bendrasis azotas- 20 mg/l, bendrasis fosforas- 2 mg/l. -Objekto Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Drevernos k., Klaipėdos raj. apimtyje bus rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, kurie valys nuotekas, pašalintas iš 174 būstų. Nuotekų valymo su biologinio valymo technologija įrenginiai veikia nuo 1964 m. Pagal TIPIK, nuotekų

15 15 išvalymo kokybė yra kontroliuojama tik pagal vieną parametrą - BDS 7. Rekonstravus nuotekų valymo įrenginius valytų nuotekų užterštumas pagal BDS 7 neturi viršyti 23 mgo2/l. Azoto ir fosforo šalinimas esančiuose nuotekų valymo įrenginiuose nenumatytas. - Objekto Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Judrėnų mstl., Klaipėdos raj. apimtyje bus rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, kurie valys nuotekas, pašalintas iš 131 būstų. Judrėnų Nuotekų valymo su biologinio valymo technologija įrenginiai veikia nuo 1976 m. Pagal TIPIK, nuotekų išvalymo kokybė yra kontroliuojama tik pagal vieną parametrą - BDS7. Rekonstravus nuotekų valymo įrenginius valytų nuotekų užterštumas pagal BDS7 neturi viršyti 12 mgo2/l, bendrasis azotas- 20 mg/l, bendrasis fosforas- 2 mg/l. - Objekto Nuotekų valymo įrenginių rekonstravimas Kvietinių k., Klaipėdos raj. apimtyje bus rekonstruoti nuotekų valymo įrenginiai, kurie valys nuotekas, pašalintas iš 151 būsto. Kvietinių nuotekų valymo su biologinio valymo technologija įrenginiai veikia nuo 1980 m., pagal TIPIK, nuotekų išvalymo kokybė yra kontroliuojama tik pagal vieną parametrą - BDS7. Rekonstravus nuotekų valymo įrenginius valytų nuotekų užterštumas pagal BDS7 neturi viršyti 23 mgo2/l. Azoto ir fosforo šalinimas esančiuose nuotekų valymo įrenginiuose nenumatytas. Projektų Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste ir Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone detalūs finansiniai ir fiziniai rodikliai pateikti 2 priede. 4.2 ILGALAIKIO TURTO ATSTATYMO IR ĮSIGIJIMO PRIEMONĖS Be investicinių projektų įgyvendinimo, AB Klaipėdos vanduo savo lėšomis planuoja vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtrą savo lėšomis m. numatoma vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtros Klaipėdos mieste atlikti už 833 tūkst.eur, Klaipėdos rajone 796,4 tūkst.eur; 2017 m. atitinkamai 938 tūkst.eur. ir 189 tūkst.eur. Patys stambiausi savo lėšomis atliekami projektai Klaipėdoje - Baltijos, Inkaro sodų teritorijoje vandentiekio ir buitinių nuotekų tinklų statyba, kuriai numatomi 945 tūkst.eur. Po šios tinklų plėtros galimybę naudotis centralizuoto vandens tiekimo paslaugomis gautų 233 ir nuotekų tvarkymo vartotojai. Numatoma pakloti 2,7 km vandentiekio ir 2,6 km nuotekų tinklų. Kita priemonė Klaipėdos mieste - Tauro sodų vandentiekio ir nuotekų tinklų atšakų statyba. Projekto vertė 140 tūkst.eur. Naujų vandentiekio ir nuotekų paslaugų vartotojų 43 namų ūkiai. Likusias priemones sudaro nedideli tinklų plėtros projektai, palengvinantys ar suteikiantys vartotojams ir abonentams galimybę naudoti teikiamomis paslaugomis. Dėl šių priemonių atsiras 25 nauji centralizuoto vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų vartotojai.

16 16 Klaipėdos rajone taip pat savo lėšomis bus įgyvendinami keli stambesni projektai ir visa eilė smulkesnių, kurių didžioji dalis skirta, investicinius projektus įgyvendinant, atsiradusiems trūkumams pašalinti arba po investicinių plėtros projektų įgyvendinimo atsirado galimybė prijungti prie centralizuotos sistemos individualias ar kvartalines nuotekų tvarkymo sistemas. Numatytas stambiausias projektas Klaipėdos rajone gyvenamųjų namų kvartalo Saulėtasis sodžius prijungimas prie centralizuotos vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo sistemos. Projekto vertė 248 tūkst.eur. Naujų vandentiekio ir nuotekų paslaugų vartotojų 150 namų ūkių. Tačiau šį projektą įgyvendinti galima tik palaipsniui vykdant kitą projektą - Vandentiekio tinklų sužiedinimas nuo Gindulių iki Tauralaukio ir nuotekų tinklų statyba m. tam numatyta skirti 72 tūkst.eur. Papildomai prie centralizuotos vandentiekio sistemos prisijungtų 50 namų ūkių. Vykdant kitas, mažesnes priemones, numatoma, kad galimybė prisijungti prie centralizuotos vandentiekio sistemos bus sudaryta 97 namų ūkiams, o prie nuotekų 222 namų ūkiams. Naujų vandens gerinimo įrenginių savo lėšomis m. laikotarpiu Klaipėdos mieste įsigyti ar pastatyti nėra poreikio, o Klaipėdos rajone 144 tūkst.eur numatoma skirti naujų gręžinių žvalgybai ir pergręžimui ir 294 tūkst.eur. vandens ruošyklų Karklėje (2016 m.) ir Girininkuose (2017 m.) statybai. Vandens tiekimo pagerinimui bus pastatytos 3-ojo kėlimo vandens siurblinės Ginduliuose ir Jakuose, skiriant 100 tūkst.eur. Nuotekų išvalymo kokybės gerinimui savo lėšomis AB Klaipėdos vanduo planuoja 2016 m. atlikti Kretingalės miestelio nuotekų valyklos remontą už 79 tūkst.eur. ir Lapių gyvenvietės nuotekų valyklos rekonstrukciją už 350 tūkst.eur. Visi kiti m. Veiklos plane pateikti projektai susiję su esamo turto atnaujinimu ar įsigijimu vietoje esamo turto ir todėl įtakos geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo kainai nedarys. 4.3 PRIEMONIŲ ATITIKTIS STRATEGINĖMS VEIKLOS KRYPTIMS Šiame skyriuje pateikiama 1 priede išvardintų investicinių projektų ir ilgalaikio turto įsigijimo ir atstatymo priemonių atitiktis pagrindiniams strateginiams tikslams. Veiklos plano eilutės numeris laikomas projekto ar priemonės numeriu. Į 2 lentelę neįtrauktos turto atstatymo priemonės nėra tiesiogiai susijusios su strateginių tikslų pasiekimu. Turto atstatymo priemonių įgyvendinimas leidžia užtikrinti esamos infrastruktūros funkcionalumą.

17 17 2 lentelė. Veiklos plano atitiktis strateginėms veiklos kryptims Eil.Nr. Strateginė veiklos kryptis m. Veiklos plano projekto ar priemonės Nr. 1. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtros ir įsigijimo 4.4.1; 4.4.2; 4.4.3; 4.4.4; 4.5.1; 4.5.2; 4.6.1; priemonės. 2. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų 4.4.3; 4.4.4; ; ; tvarkymo infrastruktūros renovacijos ; ; ; priemonės ; Geriamojo vandens tiekimo kokybės 4.4.1; 4.4.4; ; ; gerinimo priemonės Aplinkos taršos mažinimo priemonės 4.4.4; ; ; LĖŠOS VEIKLOS PLANUI ĮGYVENDINTI Per m. laikotarpį AB Klaipėdos vanduo planuoja skirti 29,7 mln.eur investicijoms. Savivaldybės lėšos tai Klaipėdos rajono savivaldybės įsipareigojimas prisidėti prie investicinių projekto finansavimo. Lėšų poreikis numatytiems projektams įgyvendinti 34,8 mln.eur. Lėšų trūkumas sudaro 5 mln.eur. Tai yra AB Klaipėdos vanduo dalis finansuojant investicinius projektus. Trūkstamas lėšas planuojama pasiskolinti iš banko, imant ilgalaikę paskolą. 3 lentelėje pateikiama detali suvestinė, kokie numatomi lėšų šaltiniai ir jų panaudojimas. 3 lentelė. Finansavimo šaltinių ir lėšų panaudojimo suvestinė Eil. Nr. Įsigytas (atstatytas) ilgalaikis t u r t a s Iš viso m Lėšų šaltiniai ,8 1.1 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos ,5 1.2 Ilgalaikio turto nusidėvėjimo atstatymo lėšos (paviršinės nuotekos) 102,3 1.3 Pinigų likutis laikotarpio pradžioje 650,0 1.4 Savivaldybės lėšos 2.341,0 1.5 ES lėšos ir LR Valstybės biudžeto lėšos ,0 1.6 Skolų mažinimas 400,0 1.7 Pelnas 1.040,0 1.8 Turto pardavimo lėšos 1.400,0

18 18 2. Paskolos poreikis ,9 3. Nepanaudotos lėšos 4. Lėšų panaudojimas iš jų, įmonės lėšos investiciniams projektams iš jų, įmonės lėšos turto atstatymui ir įsigijimui Paskolų grąžinimas Investiciniai projektai Klaipėdos miestas Klaipėdos rajonas PROGNOZUOJAMA ĮTAKA PASLAUGŲ KAINOMS Kaip jau minėta ankstesniuose skyriuose, ne visos m. Veiklos plane numatytos turto įsigijimo ir atstatymo priemonės padarys įtaką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms. Projektų ir priemonių įtaka paslaugų kainai yra suskaičiuota 3 priede. Vadovaujantis Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos nuostatomis į teikiamų paslaugų būtinąsias sąnaudas nėra įskaičiuojamos palūkanų sąnaudos ir nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų dalis, priskaičiuojama nuo ilgalaikio turto vienetų vertės, sukurtos už ES struktūrinių fondų lėšas, dotacijų ir subsidijų bei joms prilygintas lėšas. Šiomis metodikos nuostatomis yra vadovaujamasi skaičiuojant projektų ir priemonių įtaką būsimoms kainoms. 5 lentelėje pateikiama apibendrinta informacija apie m. Veiklos plano įtaką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms. 5 lentelė m. Veiklos plano įtaką geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo paslaugų kainoms Eil.Nr. Projektas ar priemonė Įtaka geriamojo Įtaka nuotekų Bendra įtaka Veiklos vandens kainai, tvarkymo paslaugų kainoms, plane Eur/m 3 kainai, Eur/m 3 Eur/m Projektas. Vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros plėtra Klaipėdos mieste ir rajone (Priekulėje, Mickuose, Dituvoje, Kuodžiuose, -0,001-0,001-0,002 Agluonėnuose, Stragnuose II, Dauparuose, Šlapšilėje, Gobergiškėje, Jonušuose) Projektas. Vandentiekio ir nuotekų 0 0 0

19 19 tinklų plėtra sodų bendrijose "Minija", "Gargždelė" Gargždų m., Klaipėdos raj Projektas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos mieste +0,001 +0,002 +0, Projektas. Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo infrastruktūros +0,007 +0,014 +0,021 rekonstravimas ir plėtra Klaipėdos rajone 4.5.2; 1 Priemonė. Vandentiekio ir nuotekų tinklų plėtra +0,001 +0,001 +0, Priemonė. Vandens gerinimo įrenginių statyba +0,003 +0, Priemonė. Vandens siurblinių statyba 0 +0,001 +0, ; ; Priemonė. Nuotekų valyklų remontas ir rekonstrukcija +0,005 +0,005 IŠ VISO: +0,012 +0,022 +0,034

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių

Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių P A T V I R T I N T A Lietuvos Respublikos aplinkos ministerijos Klaipėdos regiono aplinkos apsaugos departamento direktoriaus 2018 m. kovo 6 d. įsakymu Nr. LV1-23 LR AM KLAIPĖDOS RAAD KLAIPĖDOS RAJONO

Detaliau

UAB Utenos vandenys PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITA 2018

UAB Utenos vandenys PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITA 2018 UAB Utenos vandenys PASAULINIO SUSITARIMO PAŽANGOS ATASKAITA 2018 Turinys Apie įmonę... 3 Vadovo žodis... 5 Žmogaus teisės... 6 Darbuotojų teisės... 9 Aplinkos apsauga... 11 Kova su korupcija... 22 2 Apie

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE

Alytaus regiono uždaryto Pagirmuonių sąvartyno aplinkos monitoringo 2017 m. ataskaita Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS RE Ūkio subjektų aplinkos monitoringo nuostatų 4 priedas ALYTAUS REGIONO UŽDARYTO PAGIRMUONIŲ SĄVARTYNO APLINKOS MONITORINGO 2017 M. ATASKAITA I BENDROJI DALIS 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2019

Visuomenės informavimo ataskaita_2019 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Nuotekų

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Visuomenės informavimo ataskaita_2016

Visuomenės informavimo ataskaita_2016 APLINKOS APSAUGOS AGENTŪRA ATASKAITA Visuomenės informavimas apie nuotekų ir dumblo tvarkymą pagal 1991 m. gegužės 21 d. Tarybos direktyvos Nr. 91/271/EEB dėl miesto nuotekų valymo 16 straipsnį Lietuva,

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO 20 m. liepos 29 d. Nr. O3-28 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.:

ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, Šiauliai. Įmonės kodas Tel. : +370 (41) ; el.p.: ŠIAULIŲ MUNICIPALINĖ APLINKOS TYRIMŲ LABORATORIJA Gegužių g. 94, 78365 Šiauliai. Įmonės kodas 145412194. Tel. : +370 (41) 51 41 44; el.p.: matl@splius.lt; www.matl.lt. ŠIAULIŲ MUNICIPALINIS PAVIRŠINIŲ

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

Projektas

Projektas Aplinkos apsaugos agentūrai ŪKIO SUBJEKTŲ APLINKOS MONITORINGO ATASKAITA 1. Informacija apie ūkio subjektą: 1.1. teisinis statusas: juridinis asmuo juridinio asmens struktūrinis padalinys (filialas, atstovybė)

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KAIŠIADORIŲ RAJONO SAVIVALDYBĘ 2016-04-29 Nr. 4D-2016/2-97 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo X (X)

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

PROJEKTAS

PROJEKTAS TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL TELŠIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS STRATEGINIO VEIKLOS PLANO 2017-2019 M. PATVIRTINIMO 2017 m. vasario d. Nr. T1- Telšiai Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių

Ūkio subjektų veiklos planinių ir neplaninių P A T V I R T I N T A: Lietuvos Respublikos ministerijos Klaipėdos regiono apsaugos departamento direktoriaus 2017 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. LV1-56 LR AM KLAIPĖDOS RAAD KLAIPĖDOS RAJONO AGENTŪROS 2017

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ

Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ Nutarimas skelbtas: Žin., 2002, Nr. 93-3999 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS IR TAURAGĖS APSKRIČIŲ PASIRENGIMO POTVYNIAMS IR POTVYNIO PADARINIAMS ŠALINTI

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

1-6 ataskaita del kreditu p

1-6 ataskaita del kreditu p MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA A U D I T O A T A S K A I T A DĖL MARIJAMPOLĖS SAVIVALDYBĖS GALIMYBĖS IMTI ILGALAIKĘ PASKOLĄ EUROPOS SĄJUNGOS FINANSUOJAMIEMS PROJEKTAMS ĮGYVENDINTI

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS

PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Kauno vandenys generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu Nr UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės "Kauno vandenys" generalinio direktoriaus 2018 m. sausio 15 d. įsakymu 2-04 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS "KAUNO VANDENYS" 2018 METŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 1 2 Maitinimo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14

Microsoft Word - Plano aiskinamasis rastas 04-14 KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS RINGAUDŲ SENIŪNIJOS KAIMO GYVENAMŲJŲ VIETOVIŲ TERITORIJŲ RIBŲ NUSTATYMO IR AKADEMIJOS SENIŪNIJOS AKADEMIJOS MIESTELIO TERITORIJOS RIBŲ KEITIMO PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. ĮVADAS

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų,

1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 2017 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, 1. Druskininkų savivaldybės nekilnojamojo turto rinkos apžvalga 217 m. Druskininkų savivaldybė yra suskirstyta į 16 nekilnojamojo turto verčių zonų, kuriose nekilnojamojo turto kainos yra skirtingos. segmente,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida

Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageida Negyvenamųjų patalpų nuomos paslaugos skelbiamų derybų būdu Pirkimo dokumentų 2 priedas TECHNINĖ SPECIFIKACIJA 1. Bendrieji reikalavimai: 1.1. Pageidaujamos išsinuomoti patalpos yra apie 300 kv. m, iš

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Microsoft Word - TYNDP

Microsoft Word - TYNDP GAMTINIŲ DUJŲ PERDAVIMO SISTEMOS OPERATORIAUS DEŠIMTIES METŲ (2018 2027 M.) TINKLO PLĖTROS PLANAS Vilnius, 2018 m. TURINYS ĮŽANGA... 3 1. GAMTINIŲ DUJŲ TIEKIMO ŠALTINIAI IR PERDAVIMO PASLAUGŲ POREIKIS...

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Det_pl_ir_jo_spr

Det_pl_ir_jo_spr 8.1. AIŠKINAMASIS RAŠTAS 8.1.1. ĮVADAS Detaliojo plano organizatorius: Šilutės rajono savivaldybės administracijos direktorius, Dariaus ir Girėno g. 1, LT-99133 Šilutė, tel. 8-44179201, faks. 8-44151517.

Detaliau

Komisijos suderintos Bazines kainos_ xls

Komisijos suderintos Bazines kainos_ xls Lapas iš Informacija atnaujinta 0-0-0 UAB,,Aukštaitijos UAB,,Rokiškio UAB,,Trakų UAB,,Šilalės UAB,,Palangos UAB,,Eišiškių komunalinis ūkis UAB,,Tauragės UAB,,Nemėžio komunalininkas UAB,,Raseinių 0-0- OE-

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau