OBJ_DOKU fm

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "OBJ_DOKU fm"

Transkriptas

1 Žemės šilumos siurblys I (203/03) lt Montavimo instrukcija Logatherm WPS 6K-...0K- WPS Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar

2 Turinys Turinys Simbolių paaiškinimas ir saugos nuorodos Simbolių aiškinimas Saugos nurodymai Komplektacija Duomenys apie prietaisą Naudojimas pagal paskirtį Tipų apžvalga Tipo lentelė Transportavimo ir laikymo sąlygos Įrengimo vieta Patikrinimai prieš montavimą Kontrolinis sąrašas Vandens apdorojimas CAN-BUS magistralė Kaip elgtis su valdymo plokšte Bendra informacija apie šildymą Šildymo kontūrai Šildymo reguliavimas Šildymo laiko reguliavimas Darbo režimai Pastovi temperatūra Energijos matavimas Matmenys ir minimalūs atstumai WPS 6 K-...0 K WPS WPS Techninės nuorodos Komplektacija Sistemos sprendimai Techniniai duomenys Teisės aktai Prijungimas Sūrymo kontūras Šildymo sistema Pastatymo vietos pasirinkimas Vamzdžių jungčių išankstinis sumontavimas Šildymo sistemos praplovimas Statymas Šilumos izoliacija Priekinio gaubto nuėmimas Temperatūros jutiklio montavimas Šildymo sistemos užpildymas Sūrymo kontūro užpildymas Prijungimas prie elektros tinklo Šilumos siurblio prijungimas Fazių sekos relė Besiūlių grindų džiovinimas Elektros jungčių schema Išorinės jungtys Gruntinio vandens siurblio prijungimas Kitos elektros schemos Valdymo pultas ir meniu valdymas Valdymo pulto apžvalga Pagrindinis jungiklis (ĮJ./IŠ.) Veikimo ir trikčių indikacinė lemputė Ekranas Meniu mygtukas ir sukamoji rankenėlė Grįžimo mygtukas Režimo mygtukas Informacijos mygtukas Standartiniai rodmenys Funkcijų iškvietimas ir verčių keitimas Pagalbinė funkcija ekrane Informacija apie veikimą Informacijos mygtukas Veikimo simboliai Pirminėje konfigūracijoje Nustatymai Montuotojo lygmens iškvietimas Montuotojo lygmens meniu Patalpos temperatūros jutiklis HRC Kompresoriaus greitasis paleidimas iš naujo Temperatūros jutiklis Meniu apžvalga Nustatymai Šilumos siurblys Montavimas Šildymo kontūras Kontūras 2, Šildymo reguliavimas Karštas vanduo Kaitintuvas Kompresoriaus veikimo intervalas Pavojaus signalo rodmenys Išorinis reguliatorius Diagnostika/monitorius Bendrojo pobūdžio informacija Meniu apžvalga Temperatūros jutiklis Išvadai Laikmatis Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

3 Simbolių paaiškinimas ir saugos nuorodos 7 Triktys Pavojaus signalas Reguliatoriaus ir patalpos temperatūros jutiklio pavojaus lemputė Pavojaus signalo zirzeklis, esant pavojui Pavojaus signalo patvirtinimas Pavojaus režimas Pavojaus signalų kategorijos Pavojaus signalo rodmenys Pavojaus signalo funkcijos Informacinis protokolas Pavojaus signalų protokolas Pavojaus signalų archyvas Gamykliniai nustatymai Gamyklinių nustatymų atkūrimas Gamyklinis nustatymas Funkcionavimo kontrolė Šaldymo priemonės kontūras Užpildymo slėgis sūrymo kontūre Šildymo sistemos darbinis slėgis Darbinės temperatūros Aplinkosauga Patikra Patikros ir techninės priežiūros kontrolinis sąrašas (techninės priežiūros ir patikros protokolas) Kaskadų sistema Sistemos sprendimai Elektros laidų prijungimas Reguliatoriaus nustatymas Sūrymo siurblio nustatymas Paleidimo eksploatuoti protokolas Simbolių paaiškinimas ir saugos nuorodos. Simbolių aiškinimas Įspėjamosios nuorodos Šiame dokumente gali būti vartojami žemiau pateikti įspėjamieji žodžiai, kurių reikšmė yra apibrėžta: PRANEŠIMAS reiškia, kad galima materialinė žala. PERSPĖJIMAS reiškia, kad galimi lengvi ar vidutinio sunkumo asmenų sužalojimai. ĮSPĖJIMAS reiškia, kad galimi sunkūs ar net mirtini asmenų sužalojimai. PAVOJUS reiškia, kad nesilaikant nurodymų bus sunkiai ar net mirtinai sužaloti asmenys. Svarbi informacija Kiti simboliai Įspėjamieji nurodymai tekste pažymimi įspėjamuoju trikampiu. Be to, įspėjamieji žodžiai nusako pasekmių pobūdį ir sunkumą, jei nebus imamasi apsaugos nuo pavojaus priemonių. Svarbi informacija, kai nekeliamas pavojus žmonėms ir materialiajam turtui, žymima šalia esančiu simboliu. Simbolis Reikšmė Veiksmas Kryžminė nuoroda į kitą dokumento vietą Išvardijimas, sąrašo įrašas Išvardijimas, sąrašo įrašas (2-as lygmuo) Lent..2 Saugos nurodymai Bendrieji nurodymai Šią instrukciją būtina atidžiai perskaityti ir saugoti. Montavimas ir parengimas darbui Šilumos siurblį montuoti ir parengti eksploatuoti leidžiama tik specializuotos įmonės kvalifikuotiems specialistams. Techninė priežiūra ir remontas Remontuoti leidžiama tik specializuotos įmonės kvalifikuotiems specialistams. Netinkamai atlikti remonto darbai gali sukelti pavojų naudotojui ir gerokai pabloginti įrenginio funkcionavimą. Naudokite tik originalias atsargines dalis. Kreipkitės į specializuotą įmonę, kad šilumos siurblį kasmet patikrintų ir pagal poreikį atliktų techninę priežiūrą. Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 3

4 2 Komplektacija 2 Komplektacija I Pav. [] Šilumos siurblys [2] Tiekiamo srauto temperatūros jutiklis [3] Reguliuojamos kojelės [4] Lauko temperatūros jutiklis [5] Brošiūra pridedama prie įrenginio dokumentacijos [6] Filtras DN20 (R 3/4 vidinis sriegis) karšto vandens pusėje WPS 6K-, 8K-, 0K- [7] Filtras DN25 (R vidinis sriegis) šalto vandens pusėje WPS 6-, 8-, 0- WPS 6K-, 8K-, 0K- filtras DN32 (R /4 vidinis sriegis) šalto vandens pusėje WPS 3-, 7-4 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

5 Duomenys apie prietaisą 3 3 Duomenys apie prietaisą Įrenginį sumontuoti leidžiama tik įgaliotai specializuotai įmonei. Montuotojas privalo laikytis galiojančių taisyklių ir teisės aktų, taip pat montavimo ir naudojimo instrukcijose pateiktų nurodymų. WPS 6 K-...0 K- yra šilumos siurbliai su integruotais karšto vandens šildytuvais. WPS yra šilumos siurbliai, prie kurių gali būti primontuojamas išorinis karšto vandens šildytuvas. 3. Naudojimas pagal paskirtį Pagal EN 2828, šilumos siurblį leidžiama montuoti tik uždarose vandens šildymo sistemose. Kitokio pobūdžio naudojimas laikomas naudojimu ne pagal paskirtį. Dėl šios priežasties atsiradusiems defektams garantiniai įsipareigojimai netaikomi. 3.2 Tipų apžvalga WPS 6 K- 8 K- 0 K- WPS Lent. 2 [WPS] Žemės šilumos siurblys [K] Kompaktiškas modelis (su įmontuotu karštu vandens šildytuvu) [ ] Šiluminė galia 6 7 kw 3.3 Tipo lentelė Tipo lentelė pritvirtinta prie šilumos siurblio viršutinio dangčio. Joje pateikti duomenys apie šilumos siurblio galią, gaminio numeris, serijos numeris ir pagamino data. 3.4 Transportavimo ir laikymo sąlygos Šilumos siurblio išorinį bloką reikia transportuoti ir laikyti tik vertikalioje padėtyje. Šilumos siurblį leidžiama tik paversti, bet ne paguldyti. Jei transportuojama be padėklo, kuris tiekiamas kartu su įrenginiu, kad būtų apsaugoma nuo pažeidimų, reikia nuimti išorinį dangtį. Šilumos siurblį draudžiama sandėliuoti žemesnėje nei -0 C temperatūroje. 3.5 Įrengimo vieta Šilumos siurblį pastatykite viduje ant lygaus stabilaus pagrindo, kurio leistinoji apkrova ne mažesnė kaip 500 kg. Šilumos siurblį išlyginkite reguliuojamomis kojelėmis. Aplinkos temperatūra netoli šilumos siurblio turi būti nuo 0 C iki 35 C. Įrengiant šilumos siurblį, būtina atkreipti dėmesį į jo garso slėgio lygį. Patalpoje turi būti nutekėjimo sistema. Tokiu atveju, esant protėkiui, galės nutekėti išbėgantis vanduo. Nestatykite tiesiai ant besiūlių grindų. Nenaudokite katilo pakylų. 3.6 Patikrinimai prieš montavimą Šilumos siurblį montuoti turi kvalifikuotas specialistas. Prieš įjungiant šilumos siurblį: reikia pripildyti šildymo sistemą, karšto vandens baką ir sūrymo kontūrą, įskaitant ir šilumos siurblį, ir išleisti iš jų orą. Patikrinti, ar nepažeistos vamzdžių jungtys, ar jos neatsilaisvino transportuojant. Siekiant apsaugoti įrenginį nuo pažeidimų, pvz., audros metu, visas linijas reikia sujungti kaip galima trumpiau. Šilumos siurblio, sūrymo kontūro montavimo ir prijungimo prie elektros srovės darbus atlikti pagal galiojančius teisės aktus. Patikrinkite vandens kokybę ( 25 psl., VDI 2035). 3.7 Kontrolinis sąrašas Kiekvienas šilumos siurblio montavimas yra individualus ir skiriasi nuo bet kurio kito. Žemiau esančiame kontroliniame sąraše pateiktas bendrasis montavimo eigos aprašas.. Šilumos siurblį pastatykite ant stabilaus pagrindo. Šilumos siurblį išlyginkite reguliuojamomis kojelėmis. 2. Prie šilumos siurblio sumontuokite ištekančio ir grįžtančio srautų vamzdžius ir išsiplėtimo indą. 3. Sumontuokite užpildymo įrenginį, filtrus ir vožtuvus. 4. Prijunkite šildymo sistemą. 5. Prijunkite lauko temperatūros jutiklį, o jei pageidaujate, ir patalpos temperatūros jutiklį (priedas). 6. Užpildykite saulės šildymo ir sūrymo kontūrus ir išleiskite iš jų orą. 7. Prijunkite išorines jungtis. 8. Prijunkite įrenginį prie pastato elektros skirstomosios spintos. 9. Atlikite nustatymus valdymo pulte ir įrenginį paleiskite eksploatuoti. 0. Po pradinės eksploatacijos patikrinkite įrenginį.. Jei reikia, pakartotinai įpilkite sūrymo. 3.8 Vandens apdorojimas Priklausomai nuo įleidžiamo vandens tūrio ir vandens kiečio, vandenį gali reikėti paruošti. Prašome laikytis Buderus darbo lapo K8 ir DIN CAN-BUS magistralė Šilumos siurbliuose esančios valdymo plokštės sujungtos CAN-BUS ryšio magistrale. CAN (Controller Area Network) magistralė yra dviejų laidų sistema, skirta komunikacijai tarp mikroprocesorinių valdymo modulių/valdymo plokščių sukurti. PERSPĖJIMAS: triktis dėl indukuotų trukdžių. CAN-BUS magistralę reikia ekranuoti ir tiesti atskirai nuo jėginių 230 V arba 400 V įtampos kabelių. Tinkamas kabelis išoriniam prijungimui yra kabelis ELAQBY 2 2 0,6. Kabelis turi būti daugiagyslis ir ekranuotas. Ekranavimą galima įžeminti tik viename gale arba tik prie korpuso. Maksimalus leistinas kabelio ilgis 30 m. CAN-BUS magistralės negalima tiesti kartu su 230 V arba 400 V įtampos jėginiais kabeliais. Mažiausias atstumas 00 mm. CAN-BUS magistralę leidžiama tiesti kartu su jutiklių kabeliais. PERSPĖJIMAS: nesupainiokite 2-V įtampos ir CAN- BUS magistralės jungčių! Procesoriai suges, jei prie CAN-BUS magistralės bus prijungta 2 V įtampos jungtis. Būkite atidūs, kad keturis kabelius prijungtumėte prie šilumos siurblių vidiniame bei išoriniame blokuose esančių valdymo plokščių kontaktų su atitinkamomis žymomis. Valdymo plokštės sujungiamos keturiomis gyslomis, kurios sujungia ir 2 V įtampos jungtis tarp valdymo plokščių. Valdymo plokštėse yra tam tikros žymos 2 V įtampos ir CAN-BUS magistralės jungtims. Jungiklis Term žymi CAN-BUS ryšio pradžią ir pabaigą. Terminuokite tik tinkamas plokštes, o visos kitos plokštės turi būti neterminuotos. Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 5

6 3 Duomenys apie prietaisą CAN-BUS CAN-BUS I Pav. 2 [GND] [CANL] [CANH] [+2V] [EWP] Įžeminimas CAN žemas (low) CAN aukštas (hight) Jungtis 2V Šilumos siurblys 3.0 Kaip elgtis su valdymo plokšte Valdymo plokštės su valdymo elektronika yra labai jautrios elektrostatinėms iškrovoms (ESD ElectroStatic Discharge). Siekiant apsaugoti jos dalis nuo pažeidimų, reikia elgtis ypač atsargiai. PERSPĖJIMAS: pažeidimai dėl elektrostatinės iškrovos. Valdymo plokštę lieskite tik tada, kai ant rankos turite įžemintą apyrankę. Gerą apsaugą nuo elektrostatinės iškrovos užtikrina prie įžeminimo linijos prijungta apyrankė. Tokią apyrankę reikia užsidėti prieš atidarant ekranuotus metalinius maišelius ar pakuotę arba prieš atidengiant sumontuotą valdymo plokštę. Apyrankę reikia dėvėti, kol valdymo plokštė vėl įdedama į ekranuotą pakuotę arba prijungiama uždaroje perjungimo dėžėje. Taip pat reikia elgtis ir su pakeistomis valdymo plokštėmis, kurios grąžinamos atgal I Pav. 3 Apyrankė Pažeidimai dažniausiai būna iškart nepastebimi. Valdymo plokštė paleidimo eksploatuoti metu gali nepriekaištingai veikti, o problemų dažniausiai iškyla vėliau. Įkrauti objektai problemų kelia tik tada, kai jie yra netoli elektronikos. Prieš pradėdami dirbti, išlaikykite saugų, t.y mažiausiai vieno metro, atstumą iki putgumės, apsauginių plėvelių ir kitokių pakuotės medžiagų, drabužių iš sintetinio pluošto (pvz., dirbtinio pluošto megztinių) ir pan. Pav I 6 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

7 Bendra informacija apie šildymą 4 4 Bendra informacija apie šildymą Šildymo sistemą sudaro vienas ar keli šildymo katilai, kurie taip pat gali ir aušinti (priedai). Šildymo sistema instaliuojama priklausomai nuo papildomo kaitintuvo prieigos ir tipo atitinkamai pagal veikimo režimą. Nustatymus atlieka montuotojas. 4. Šildymo kontūrai Kontūras : pirmojo kontūro reguliavimo įtaisas įeina į reguliatoriaus standartinę įrangą, jį kontroliuoja įmontuotas ištekančio srauto temperatūros jutiklis arba kontroliuojama kartu su instaliuotu patalpos temperatūros jutikliu. Kontūras 2 (maišomas): kontūro 2 reguliavimo įtaisas taip pat įeina į reguliatoriaus standartinę įrangą ir turi būti komplektuojamas su maišytuvu, cirkuliaciniu siurbliu, ištekančio srauto temperatūros jutikliu ir papildomu patalpos temperatūros jutikliu. Kontūrai 3-4 (maišomi): reguliavimo įtaisus kitiems dviem kontūrams galima įsigyti kaip papildomą įrangą. Tuo tikslu į kiekvieną kontūrą įmontuojamas daugiafunkcinis modulis (HHM7-), maišytuvas, cirkuliacinis siurblys, tiekiamo srauto temperatūros jutiklis ir patalpos temperatūros jutiklis. Aušinimui reikia, kad būtų prijungta aušinimo stotelė PKSt- (priedas). Išsamūs duomenys, kaip montuoti aušinimo stotelę, pateikti atskiroje montavimo instrukcijoje. Kontūrą 2 leidžiama naudoti tik šildymui. Kontūruose 2-4 negali būti aukštesnė ištekančio srauto temperatūra nei kontūre. Tai reiškia, kad kontūro grindų šildymo su kito kontūro radiatoriais kombinuoti negalima. Kontūro patalpos temperatūros sumažinimas gali daryti įtaką kitiems kontūrams. 4.2 Šildymo reguliavimas Lauko temperatūros jutiklis: ant išorinės pastato sienos tvirtinamas jutiklis. Lauko temperatūros jutiklis reguliatoriui praneša esamą lauko temperatūrą. Atsižvelgiant į lauko temperatūrą, reguliatorius automatiškai palaiko patalpos temperatūrą pastate per šiluminio siurblio tiekiamo srauto temperatūrą. Naudotojas reguliatoriuje, keisdamas patalpos temperatūros nustatymus, gali nustatyti šildymui skirtą tiekiamo srauto temperatūrą lauko temperatūros atžvilgiu. Lauko temperatūros jutiklis ir patalpos temperatūros jutiklis (kiekvienam šildymo kontūre gali būti po vieną patalpos temperatūros jutiklį): reguliavimui su lauko temperatūros jutikliu ir patalpos temperatūros jutikliu pastato centre turi būti įmontuojamas vienas (ar keli) jutiklis (-iai). Patalpos temperatūros jutiklis prijungiamas prie šilumos siurblio, jis reguliatoriui siunčia signalą apie esamą patalpos temperatūrą. Šis signalas daro įtaką tiekiamo srauto temperatūrai. Jei temperatūros jutiklis išmatuoja aukštesnę nei nustatyta temperatūrą, tiekiamo srauto temperatūra krenta. Patalpos temperatūros jutiklį rekomenduojama naudoti tada, kai be lauko temperatūros, temperatūrai pastate įtaką daro ir kiti veiksniai, pvz., atviras židinys, ventiliatoriaus konvektorius, oro infiltracija dėl vėjo arba tiesioginiai saulės spinduliai. 4.3 Šildymo laiko reguliavimas Programos valdymas: reguliatoriuje yra keturios nustatytos ir dvi individualios programos, skirtos dienos/paros laikui reguliuoti. Atostogos: reguliatorius yra su programa atostogų režimui, kuris patalpos temperatūrą nustatytam laikotarpiui perjungia į žemesnę ar aukštesnę pakopą. Programa gali išjungti ir karšto vandens paruošimą. Išorinis reguliavimas: reguliatorius gali būti reguliuojamas išoriniu būdu. Tai reiškia, kad pasirinkta funkcija vykdoma tol, kol reguliatorius gauna įėjimo signalą. 4.4 Darbo režimai Vienvalentis: šilumos siurblys yra sukonstruotas taip, kad 00% užtikrintų namo poreikius. Jei yra instaliuotas papildomas kaitintuvas, tai esant pavojaus režimui, ypač karštam vandeniui ir terminei dezinfekcijai jis suaktyvinamas. Kelių rūšių energija: šilumos siurblys yra sukonstruotas taip, kad jo našumas yra šiek tiek mažesnis už namo poreikius, ir, jei šilumos siurblio nebepakanka poreikiams užtikrinti, tai šilumos siurblys veikia kartu su elektriniu papildomu kaitintuvu. Pavojaus režimas, ypač karšto vandens poreikis ir terminė dezinfekcija taip pat suaktyvina papildomą kaitintuvą. Dvivalentis lygiagretus: papildomas kaitintuvas (2-as šilumos generatorius, dažniausiai katilas) su maišytuvu, kuris, esant poreikiui, veikia su šilumos siurbliu, o esant pavojaus režimui, veikia vienas. Ypač karštam vandeniui ruošti ir terminei dezinfekcijai atlikti karšto vandens šildytuve turi būti elektrinis kaitintuvas. Tokiu atveju elektrinis kaitintuvas šilumos siurblyje deaktyvinamas. Dvivalentis alternatyvus: papildomas kaitintuvas (2-as šilumos generatorius, dažniausiai katilas) su maišytuvu, kuris suaktyvinamas tik esant išjungtam šilumos siurbliui, pvz., veikiant pavojaus režimu. Ypač karštam vandeniui ruošti ir terminei dezinfekcijai atlikti karšto vandens šildytuve turi būti elektrinis kaitintuvas. Tokiu atveju elektrinis kaitintuvas šilumos siurblyje deaktyvinamas. Papildomam kaitintuvui (šildymo katilas) su maišytuvu reikia daugiafunkcinio modulio HHM7- (priedas). 4.5 Pastovi temperatūra Pirmą šildymo kontūrą galima nustatyti pastoviai temperatūrai. Šilumos siurblys palaiko pastovią buferinės talpos temperatūrą. Maišytuvu galima reguliuoti temperatūrą kituose šildymo kontūruose. Atitinkamo šildymo kontūro patalpos temperatūros reguliavimui įtaką daro tik ta patalpa, kurioje sumontuotas patalpos temperatūros jutiklis. Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 7

8 5 Energijos matavimas 5 Energijos matavimas Elektrinių šilumos siurblių metinio veikimo koeficientai Elektrinių šilumos siurblių metinio veikimo koeficientai (JAZ) nurodo per metus atiduotos naudingosios šilumos kiekį priklausomai nuo šilumos siurblio veikimui naudojamos elektros energijos. Be to, JAZ yra šilumos siurblių sistemų efektyvumo orientacinė vertė. Išorinio cirkuliacinio siurblio sąnaudos šildymo pusėje: šią vertę reikia įvertinti, pvz., kaip Kompresoriaus veikimo laikas x cirkuliacinio siurblio galia x 0,75. Remiantis šilumos siurblių techniniais duomenimis, pagal galiojančias technikos taisykles (VDI 4650) JAZ galima apskaičiuoti. Šia apskaičiuota teorine verte galima operuoti tik kaip orientacine verte, ją, pvz., galima naudoti kaip tiekimo priemonių parametrą. Realus šilumos siurblių sistemų energetinis efektyvumas priklauso nuo daugelio veiksnių, kurie yra ypač susiję su ribinėmis veikimo sąlygomis. Be šilumos šaltinio temperatūros, šildymo sistemos tiekiamo srauto temperatūros ir jos charakteristikos kreivės šildymo periodo metu, didelę reikšmę taip pat turi energijos sąnaudos šilumos šaltinio sistemų pagalbinėms pavaroms ir temperatūros skirtumas tarp šildymo sistemos tiekiamo ir grįžtančio srauto. Metinio veikimo koeficientui JAZ didelę įtaką daro ne tik vyraujanti lauko temperatūra, termostato bei zonos vožtuvų nustatymas bei reguliatoriaus nustatymai, bet ir įrangos naudotojo naudojimo būdas. Čia didžiausią įtaką gali padaryti patalpos temperatūra bei karšto vandens poreikis. JAZ pagal VDI 4650 yra normatyvinis palyginamasis dydis, įvertinantis nustatytas eksploatavimo sąlygas. Faktinės sąlygos įrangos eksploatavimo vietoje dažnai skiriasi nuo apskaičiuoto JAZ. Dėl aprašytos problematikos, susidarančios dėl skirtingo naudojimo būdo, darančio didelę įtaką, lyginti su išmatuotomis energijos sąnaudomis galima tik su didelėmis išlygomis. Energijos matavimas Pateikiant paraiškas dotacijoms ir siekiant vykdyti Atsinaujinančių energijos šaltinių šilumai gaminti įstatymo (vok. santrumpa EEWärmeG / EWärmeG) reikalavimus, instaliuojant šilumos siurblius Vokietijoje nuo 2009 m. sausio d. reikia atlikti šildymo ir karšto vandens paruošimo sistemos energijos matavimus. Metinis veikimo koeficientas (vok. Jahresarbeitszahl, JAZ) apskaičiuojamas pagal VDI Tam skaitiklių nereikia. Tačiau elektros srovės ir energijos skaitiklius, kad būtų galima matuoti, įmontuoti būtina. Kompresorius ir elektrinis kaitintuvas dažniausiai prijungiami prie atskiro elektros srovės skaitiklio. Tikslių sąlygų prašome teirautis vietinėje elektros energijos tiekimo įmonėje. VDI metais buvo atnaujinta, ir dabar taip pat privaloma atlikti metinio veikimo koeficiento (JAZ) apskaičiavimus tiek karšto vandens, tiek elektrinio šildymo. Priklausomai nuo taikomo VDI standarto, metinį veikimo koeficientą (JAZ), remiantis elektros naudojamos galios ir energijos skaitikliais, galima apskaičiuoti pagal šias formules: Su karštu vandeniu ir elektriniu šildymu: JAZ = energija šildymo sistemai + energija karštam vandeniui ruošti + elektros energija papildomam šildymui / (elektros energija šilumos siurbliui + elektros energija papildomam šildymui - išorinio cirkuliacinio siurblio elektros sąnaudos šildymo pusėje). Energija šildymo sistemai: reguliatoriaus meniu Energijos matavimai pažiūrėkite vertę įvesčiai Pagaminta energija. Energija karšto vandens ruošimui: reguliatoriaus meniu Energijos matavimai pažiūrėkite vertę įvesčiai Pagaminta energija. Elektros energija papildomam kaitinimui: reguliatoriaus meniu Energijos matavimai pažiūrėkite vertę įvesčiai Energijos sąnaudos elektr. kaitint.. Elektros energija šilumos siurbliui: pažiūrėkite elektros skaitiklį. 8 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

9 Matmenys ir minimalūs atstumai 6 6 Matmenys ir minimalūs atstumai 6. WPS 6 K-...0 K I Pav I Pav. 6 Visi matmenys mm: [] Sūrymo kontūro įv. [2] Sūrymo kontūro išv. [3] Šalto vandens įvadas [4] Elektrinės jungtys [5] Šildymo sistemos tiekiamas srautas [6] Karšto vandens išvadas [7] Šildymo sistemos grįžtantis srautas Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 9

10 6 Matmenys ir minimalūs atstumai 6.2 WPS E F C D A B I Pav I Pav. 8 Visi matmenys mm: [] Elektrinės jungtys [2] Sūrymo kontūro išv. [3] Sūrymo kontūro įv. [4] Talpos grįžtantis srautas [5] Talpos tiekiamas srautas [6] Šildymo sistemos grįžtantis srautas [7] Šildymo sistemos tiekiamas srautas 0 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

11 Matmenys ir minimalūs atstumai WPS E C 7 4 F D A B I Pav I Pav. 0 Visi matmenys mm: [] Elektrinės jungtys [2] Sūrymo kontūro išv. [3] Sūrymo kontūro įv. [4] Talpos grįžtantis srautas [5] Talpos tiekiamas srautas [6] Šildymo sistemos grįžtantis srautas [7] Šildymo sistemos tiekiamas srautas Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

12 7 Techninės nuorodos 7 Techninės nuorodos 7. Komplektacija 7.. WPS 6 K-...0 K WPS I I Pav. [] Įrenginio tipo lentelė [2] Valdymo pultas [3] Apsauginis variklio įtaisas su kompresoriaus atstata [4] Automatinis jungiklis [5] Perjungimo dėžė [6] Atstatos mygtukas elektrinio kaitintuvo apsaugai nuo perkaitimo [7] Sūrymo siurblys [8] Garintuvas (paveikslėlyje uždengtas) [9] Kompresorius su izoliacija [0] Išsiplėtimo vožtuvas Pav. 2 [] Kondensatorius [2] Pirminis šildymo siurblys [3] Elektrinis kaitintuvas [4] Filtras šildymo sistemai [5] 3-eigis vožtuvas [6] Karšto vandens šildytuvas su dvigubomis sienelėmis [7] Ištuštinimo čiaupas po karšto vandens šildytuvu [8] Fazių sekos relė [9] Atstatos mygtukas elektrinio kaitintuvo apsaugai nuo perkaitimo WPS (uždengtas) 2 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

13 Techninės nuorodos Sistemos sprendimai Išsamius sistemos sprendimus rasite gaminio projektuose Sistemų sprendimų paaiškinimai E0 E0.T2 Lauko temperatūros jutiklis E3 E3.C0 Išsiplėtimo indas Lent. 3 E0 E E.C0 E.C E.F0 E.G E.P0 E.T E.TT Lent. 4 E Išsiplėtimo indas Akumuliacinė talpa Apsauginis vožtuvas Šildymo sistemos cirkuliacinis siurblys Manometras Tiekiamo srauto temperatūros jutiklis Patalpos temperatūros jutiklis E3.F0 E3.F E3.P0 E3.Q2 E3.Q22 E3.Q23 E3.R0 E3.R02 E3.V0 E3.V02 Lent. 8 E3 Apsauginis vožtuvas Oro išleidimo vožtuvas (automatinis) Manometras Pripildymo vožtuvas Pripildymo vožtuvas Pripildymo vožtuvas Grįžtančio srauto atbulinis vožtuvas Grįžtančio srauto atbulinis vožtuvas Filtras Mikroburbulų separatorius E2 E2.G E2.Q E2.T E2.TT Lent. 5 E2 Kontūro su sumaišymu cirkuliacinis siurblys Maišytuvas Tiekiamo srauto temperatūros jutiklis Patalpos temperatūros jutiklis E4 E4 E4.F0 E4.T3 E4.V4 E4.W4 Karšto vandens talpa Apsauginis vožtuvas Karšto vandens talpos temperatūros jutiklis Karštas vanduo Šaltas vanduo E2 E2 E2.E2 E2.F0 E2.G2 E2.G3 E2.Q2 Šilumos siurblys Elektrinis kaitintuvas Apsauginis vožtuvas Šilumnešio siurblys Sūrymo siurblys 3-eigis vožtuvas Lent. 9 E4 E7 E7.E E7.E.F E7.E.Q7 Lent. 0 E7 Skystojo kuro / dujų šildymo katilas Oro išleidimo vožtuvas (automatinis) Maišytuvas E2.R0 Grįžtančio srauto atbulinis vožtuvas E2.T6 Šildymo agento dujinės fazės temperatūros jutiklis E2.T8 Šilumnešio išv. jutiklis E2.T9 Šilumnešio įv. jutiklis E2.T0 Sūrymo kontūro įv. jutiklis E2.T Sūrymo kontūro išv. jutiklis E2.V0 Filtras Lent. 6 E2 E22 E22 Šilumos siurblys E22.E2 Elektrinis kaitintuvas E22.G2 Šilumnešio siurblys E22.G3 Sūrymo siurblys E22.Q22 3-eigis vožtuvas E22.R0 Grįžtančio srauto atbulinis vožtuvas E22.T6 Šildymo agento dujinės fazės temperatūros jutiklis E22.T8 Šilumnešio tiekiamo srauto jutiklis E22.T9 Šilumnešio grįžtamo srauto jutiklis E22.T0 Sūrymo kontūro įv. jutiklis E22.T Sūrymo kontūro išv. jutiklis E22.V0 Filtras Lent. 7 E22 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 3

14 7 Techninės nuorodos WPS 6 K-...0 K- HMC0- HRC2 5 T T E. G E0.T2 E.T 400V AC Logalux P...W Logatherm WPS..K il Pav. 3 Vienos rūšies energijos, šildymo kontūras be sumaišymo, su buferine talpa Instaliuojant grindų šildymo sistemose su individualiu patalpų reguliatoriumi, visada reikia buferinės talpos (E.C), kad būtų galima garantuoti tūrinį srautą per šilumos siurblį. Daugiau informacijos apie sistemų sprendimus ( 7.2.). 4 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

15 Techninės nuorodos 7 HMC0- HRC2 5 TW T T T T E. G E2. T E2. G M E2. Q E0.T2 E.T 400V AC Logalux P...W Logatherm WPS.. K il Pav. 4 Vienos rūšies energijos, šildymo kontūras be sumaišymo ir su sumaišymu, su buferine talpa Instaliuojant grindų šildymo sistemose su individualiu patalpų reguliatoriumi, visada reikia buferinės talpos (E.C), kad būtų galima garantuoti tūrinį srautą per šilumos siurblį. Daugiau informacijos apie sistemų sprendimus ( 7.2.). Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 5

16 7 Techninės nuorodos WPS HMC0- HRC2 5 T T E. G E0.T2 E.T E4.T3 400V AC Logalux SH... RW Logalux P...W Logatherm WPS il Pav. 5 Vienos rūšies energijos, šildymo kontūras be sumaišymo, su buferine talpa ir išorinis karšto vandens šildytuvas Instaliuojant grindų šildymo sistemose su individualiu patalpų reguliatoriumi, visada reikia buferinės talpos (E.C), kad būtų galima garantuoti tūrinį srautą per šilumos siurblį. Daugiau informacijos apie sistemų sprendimus ( 7.2.). 6 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

17 Techninės nuorodos 7 HMC0- HRC2 5 HHM7-5 R BC0 T T E. G E.T E7.E.Q7 M E0.T2 E4.T3 400V AC 400V AC Logalux SH... RW Logalux P...W Logatherm WPS.. Logamax plus GB il Pav. 6 Dvivalentis, šildymo kontūras be sumaišymo, su buferine talpa ir išorinis karšto vandens šildytuvas Instaliuojant grindų šildymo sistemose su individualiu patalpų reguliatoriumi, visada reikia buferinės talpos (E.C), kad būtų galima garantuoti tūrinį srautą per šilumos siurblį. Kad būtų užtikrintas optimalus šilumos siurblio veikimas, pavaizduotoje hidraulinėje sistemoje yra būtinas minimalus tūrinis srautas šildymo kontūre, kad jutiklis E.T galėtų išmatuoti tinkamą tiekiamo srauto temperatūra. Kad būtų galima atlikti terminę dezinfekciją, karšto vandens šildytuve turi būti įmontuotas elektrinis kaitintuvas. Šį kaitintuvą valdo daugiafunkcinis modulis HHM7-, kuris taip pat perima skystojo kuro / dujų šildymo katilo (E 7 ) įjungimą bei maišytuvo funkciją (E7.Q7). Papildomam kaitintuvui (šildymo katilas) su maišytuvu reikia daugiafunkcinio modulio HHM7- (priedas). Daugiau informacijos apie sistemų sprendimus ( 7.2.). Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 7

18 7 Techninės nuorodos WPS SC40 4 HMC0- HRC2 5 HRC2 5 HHM7-5 S TW TW2 T T T T E2. T E3. T KS0 R E2. G M E2. Q E3. G M E3. Q M R4 T PZ E0.T2 E.T E4.T3 S2 S4 400V AC Logalux SMH EW Logalux PNR Logatherm WPS il Pav. 7 Dvivalentis šildymo kontūras be sumaišymo su saulės kolektoriaus akumuliacine talpa Modulio padėtis: [] Ant šilumos/šalčio generatoriaus [2] Ant šilumos/šalčio generatoriaus arba ant sienos [3] Stotelėje [4] Stotelėje arba ant sienos [5] Ant sienos Galia kw PNR 500 E P500-Solar PNR 750 E P750-Solar PNR 000 E P000-Solar WPS* 6-7 X X X Kietojo kuro 9 X X X katilas 3 X X 8 X Lent. *Jei šilumos siurblio grįžtančiam srautui naudojama vidurinė talpos jungtis, tai veikiant šilumos siurbliui bus naudojama tik talpos viršutinė dalis. Todėl gali būti naudojama didesnė buferinė talpa, negu tuo atveju, jei būtų naudojama apatinė talpos jungtis. Pateiktuose hidraulinės sistemos pavyzdžiuose aprašyti suderinti ir patikrinti sistemų sprendimai, todėl jie užtikrina optimalų veikimą ir efektyvumą. ir 2 lentelėse parodyta, kokius sistemų sprendimus mes rekomenduojame ir kokios galimos kombinacijos. Kombinacijos su kitokiomis talpomis yra nepatikrintos. Naudojant su kitokiomis talpomis, bendros sistemos veikimui garantijos nesuteikiame. Šilumos siurbliu nustatoma maks. reguliuojama geriamojo vandens temperatūra Lent. 2 Akumuliacinė talpa Dvivalentis karšto vandens šildytuvas Tūris 340 l 490 l kw \ tipas SMH 400 E SMH 500 E WPS 6-5,6 55 C 55 C WPS 8-7,3 55 C 55 C WPS 0-0,0-55 C WPS 3-2,8-55 C WPS 7-6, - 50 C 8 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

19 Techninės nuorodos WPS SC HMC0- HRC2 5 HRC2 5 HHM7-5 TW TW2 T T T T E2. T E2. G M E2. Q E3. T E3. G M E3. Q T PZ E0.T2 R E.T FK FAG E4.T3 T PP T T2 T T T RTA 400V AC Logalux SMH EW Logalux PR000 Logano S6-8 Logatherm WPS il Pav. 8 Dvivalentis šildymo kontūras be sumaišymo su buferine talpa ir kietuoju kuru kūrenamu katilu Modulio padėtis: [] Ant šilumos/šalčio generatoriaus kokios galimos kombinacijos. Kombinacijos su kitokiomis talpomis yra [2] Ant šilumos/šalčio generatoriaus arba ant sienos nepatikrintos. Naudojant su kitokiomis talpomis, bendros sistemos [3] Stotelėje veikimui garantijos nesuteikiame. [4] Stotelėje arba ant sienos [5] Ant sienos Galia kw PR 500 P500- S PR 750 P750- S PR 000 P000-S WPS* 6-7 X X X Kietojo kuro 9 X X X katilas 3 X X 8 X Lent. 3 *Jei šilumos siurblio grįžtančiam srautui naudojama vidurinė talpos jungti, tai veikiant šilumos siurbliui bus naudojama tik talpos viršutinė dalis. Todėl gali būti naudojama didesnė buferinė talpa, negu tuo atveju, jei būtų naudojama apatinė talpos jungtis. Pateiktuose hidraulinės sistemos pavyzdžiuose aprašyti suderinti ir patikrinti sistemų sprendimai, todėl jie užtikrina optimalų veikimą ir efektyvumą. Lent. 3 parodyta, kokius sistemų sprendimus mes rekomenduojame ir Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 9

20 7 Techninės nuorodos 7.3 Techniniai duomenys 7.3. WPS 6 K-...0 K- Vienetai WPS 6 K- WPS 8 K- WPS 0 K- Naudojamas sūrymas/vanduo Šiluminė galia (B0/W35) ) kw 5,77 7,57 0,40 Šiluminė galia (B0/W45) ) kw 5,48 7,25 9,97 COP (B0/W35) ) - 4,37 4,67 4,73 COP (B0/W45) ) - 3,40 3,59 3,73 Sūrymo kontūras Vardinis srautas (DT = 3K) 2) m 3 /h,40,87 2,52 Leidžiamasis išorinis slėgio kritimas 2) kpa Maksimalus slėgis bar 4 Tūris (vidinis) l 5 Darbinė temperatūra C Jungtis (Cu) mm 28 Kompresorius Tipas - Copeland fixed scroll Šaldymo agento masė R 40A 3) kg,55,95 2,2 Maksimalus slėgis bar 42 Šildymo sistema Vardinis srautas (DT = 7K) m 3 /h 0,72 0,94,30 Min./maks. tiekiamo srauto temperatūra C 20/62 Maks. leidžiamasis darbinis slėgis bar 3,0 Šildymo sistemos vandens tūris, įskaitant talpos šildomo vandens gaubtą l 47 Jungtis (Cu) mm 22 Karštas vanduo Maks. galia be/su elektriniu kaitintuvu (9 kw) kw 5,8/4,8 7,6/6,6 0,4/9,4 Naudingoji karšto vandens talpa l 85 Galios rodiklis -,0,,6 Min./maks. leidžiamasis darbinis slėgis bar 2/0 Jungtis (nerūdijantis plienas) mm 22 Prijungimo prie elektros tinklo vertės Elektrinių jungčių prijungimas 400 V 3 N~50 Hz Inercinis saugiklis; esant elektriniam kaitintuvui 3/6/9 kw A 0/6/20 6/6/20 6/20/25 Kompresoriaus naudojamoji vardinė galia (B0/W35) kw,32,62 2,20 Maks. srovė su paleidimo srovės ribotuvu 4) A 27,0 27,5 29,5 Apsaugos tipas IP X Bendrojo pobūdžio informacija Leidžiamosios aplinkos temperatūros C Garso slėgio lygis 5) dba Garso galios lygis 6) dba Matmenys (plotis x gylis x aukštis) mm 600 x 645 x 800 Masė (be pakuotės) kg Lent. 4 Techniniai duomenys ) Su vidiniu siurbliu pagal EN 45 2) Su etilenglikoliu 3) Šiltnamio potencialas, GWP 00 = 980 4) WPS 6 K-: Maks. srovė be paleidimo srovės ribotuvo 5) Pagal EN 203 6) Pagal EN Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

21 Techninės nuorodos Siurblio diagrama WPS 6K- WPS 0K- Sūrymo siurblys 6K- Sūrymo siurblys 8K- H[kPa] H[m] p-c max Q[m³/h] ,2 Q[l/s] H [kpa] H [m] V [m³/h] 0 0,2 0,4 0,6 0,8,0, 2 V [l/s] il Lent I Sūrymo siurblys 0K- Pirminis šildymo siurblys 6K- - 8K- Lent. 6 H[kPa] H[m] p-c max Q[m³/h] Q[l/s] I p [kpa] H [m] Q [m³/h] 0.0 P Q [l/s] [W] Q [m³/h] I Pirminis šildymo siurblys 0K- H [kpa] H [m] 8 7 A 6 B 5 C 4 D 3 E 2 F G H A- U = 0 V (4450 /min) B- U = 9 V (3990 /min) C- U = 8 V (3520 /min) D- U = 7 V (3060 /min) E- U = 6 V (2590 /min) F- U = 5 V (2200 /min) G- U = 4 V (660 /min) H- U = 3 V (200 /min) ,5,0,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 V [m³/h] V [l/s] 0 0,2 0,4 0,6 0, 8, il Lent. 7 [H] [Q] Likutinis slėgio aukštis (be antifrizo) Tūrinis srautas Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 2

22 7 Techninės nuorodos WPS Vienetai WPS 6- WPS 8- WPS 0- WPS 3- WPS 7- Naudojamas sūrymas/vanduo Šiluminė galia (B0/W35) ) kw 5,77 7,57 0,40 3,08 6,98 Šiluminė galia (B0/W45) ) kw 5,48 7,25 9,97 2,54 6,0 COP (B0/W35) ) - 4,37 4,67 4,77 4,76 4,68 COP (B0/W45) ) - 3,40 3,59 3,78 3,65 3,6 Sūrymo kontūras Vardinis srautas (DT = 3K) 2) m 3 /h,40,87 2,52 3,24 4,07 Leidžiamasis išorinis slėgio kritimas 2) kpa Maksimalus slėgis bar 4 Tūris (vidinis) l 5 Darbinė temperatūra C Jungtis (Cu) mm Kompresorius Tipas Copeland fixed scroll Šaldymo agento masė R 40A 3) kg,55,95 2,40 2,80 2,80 Maksimalus slėgis bar 42 Šildymo sistema Vardinis srautas (DT = 7K) m 3 /h 0,72 0,94,30,66 2,09 Min. tiekiamo srauto temperatūra C 20 Maks. tiekiamo srauto temperatūra C 62 Maks. leidžiamasis darbinis slėgis bar 3,0 Karšto vandens tūris l 7 Jungtis (Cu) mm Prijungimo prie elektros tinklo vertės Elektrinių jungčių prijungimas 400 V 3 N~50 Hz Inercinis saugiklis; esant elektriniam kaitintuvui 3/6/9 kw A 0/6/20 6/6/20 6/20/25 6/25/25 20/25/32 Kompresoriaus naudojamoji vardinė galia (B0/ W35) kw,32,62 2,8 2,75 3,63 Maks. srovė su paleidimo srovės ribotuvu 4) A 27,00 27,50 29,50 28,50 29,50 Apsaugos tipas IP X Bendrojo pobūdžio informacija Leidžiamosios aplinkos temperatūros C Garso slėgio lygis 5) dba Garso galios lygis 6) dba Matmenys (plotis x gylis x aukštis) mm 600 x 645 x 520 Masė (be pakuotės) kg Lent. 8 Techninės nuorodos ) Su vidiniu siurbliu pagal EN 45 2) Su etilenglikoliu 3) Šiltnamio potencialas, GWP 00 = 980 4) WPS 6-: Maks. srovė be paleidimo srovės ribotuvo 5) Pagal EN 203 6) Pagal EN Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

23 Techninės nuorodos Siurblio diagrama WPS 6- WPS 7- Sūrymo siurblys 6- Sūrymo siurblys 8- H[kPa] H[m] p-c max Q[m³/h] ,2 Q[l/s] H [kpa] H [m] V [m³/h] 0 0,2 0,4 0,6 0,8,0, 2 V [l/s] il I Lent. 9 Sūrymo siurblys Pirminis šildymo siurblys H[kPa] H[m] p-c max Q[m³/h] Q[l/s] I p [kpa] H [m] Q [m³/h] 0.0 P Q [l/s] [W] Q [m³/h] I Lent. 20 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 23

24 7 Techninės nuorodos Pirminis šildymo siurblys Pirminis šildymo siurblys 7- H [kpa] H [m] A B C D E F G H A- U = 0 V (4450 /min) B- U = 9 V (3990 /min) C- U = 8 V (3520 /min) D- U = 7 V (3060 /min) E- U = 6 V (2590 /min) F- U = 5 V (2200 /min) G- U = 4 V (660 /min) H- U = 3 V (200 /min) 0 0 0,5,0,5 2,0 2,5 3,0 3,5 4,0 V [m³/h] V [l/s] 0 0,2 0,4 0,6 0, 8, il H [kpa] H [m] A B C D E F G H I A- U = 0,00 V (4850 /min) B- U = 9,09 V (4400 /min) C- U = 8,28 V (4000 /min) D- U = 7,46 V (3600 /min) E- U = 6,65 V (3200 /min) F- U = 5,84 V (2800 /min) G- U = 5,03 V (2400 /min) H- U = 4,22 V (2000 /min) I- U = 3,4 V (600 /min) J- U = 3,00 V (400 /min) J V [m³/h] V [l/s] 0 0,2 0,4 0,6 0,8,0,2,4, il Lent. 2 [H] [Q] Likutinis slėgio aukštis (be antifrizo) Tūrinis srautas Temperatūros jutiklių matavimo vertės C T... C T... C T... C T Lent. 22 Temperatūros jutiklių matavimo vertės 24 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

25 Teisės aktai 8 8 Teisės aktai Laikykitės toliau pateiktų direktyvų bei teisės aktų: Regione galiojantys įgaliotos elektros tiekimo įmonės (EVU) potvarkiai ir teisės aktai, taip pat atitinkami specialūs teisės aktai (TAB) BImSchG, 2-as skirsnis: sistemos, kurioms leidimas nėra būtinas TA Lärm Apsaugos nuo triukšmo techninė instrukcija - (Bendras administracinis teisės aktas dėl federacinio įstatymo, susijusio aplinkos apsaugos nuo taršos įstatymu) Šalies statybų kodeksas EnEG (Energijos taupymo įstatymas) EnEV (Potvarkis dėl energiją taupančios šiluminės izoliacijos bei energiją taupančios techninės įrangos pastatuose) EN (Buitiniai ir panašios paskirties elektriniai prietaisai) dalis (Bendrieji reikalavimai) 2 40 dalis (Ypatingieji reikalavimai, keliami elektriniams šilumokaičiams, oro kondicionieriams ir sausintuvams) EN 2828 (Šildymo sistemos pastatuose - Vandens šildymo sistemų planavimas) DVGW, "Wirtschafts- und Verlagsgesellschaft, Gas- und Wasser GmbH" - Josef-Wirmer-Str Bona Darbo lapas W 0 Direktyvos dėl sanitarinio vandens apsaugos zonų. I dalis: gruntinių vandenų apsaugos zonos DIN standartai, Beuth-Verlag GmbH - Burggrafenstraße Berlin DIN 988, TRWI (techninės geriamojo vandens įrengimo taisyklės) DIN 408 (Šilumos apsauga ir energijos taupymas pastatuose) DIN 409 (Garso izoliacija antžeminiuose pastatuose) DIN 4708 (Centrinės vandens šildymo sistemos) DIN 4807 ar. EN 383 (Išsiplėtimo indai) DIN 8960 (Šaldymo medžiagos - Reikalavimai ir trumposios nuorodos) DIN (Šaldymo sistemos - techniniai konfigūracijos, įrengimo bei pastatymo saugos principai - konstrukcija) DIN VDE 000, (Aukštos įtampos sistemų, kurių vardinė įtampa siekia iki 000 V, įrengimas) DIN VDE 005 (Elektros sistemų eksploatacija) DIN VDE 0730 (Potvarkiai dėl prietaisų su elektros variklio pavara, naudojamų namuose ir panašiais tikslais) VDI direktyvos, Vokietijos inžinierių susivienijimas e.v. - Postfach Düsseldorf VDI 2035 lapas: Gedimų prevencija vandens šildymo sistemose ir kalkių susidarymo prevencija sanitarinio vandens šildymo bei karšto vandens ruošimo sistemose VDI 208 Triukšmo susidarymas ir triukšmo mažinimas patalpų ventiliacijos įrenginiuose VDI 275 Triukšmo mažinimas šilto ir karšto vandens šildymo sistemose VDI 4640 Terminis pamato naudojimas, lapas: pagrindai, leidimai, aplinkos aspektai; 2 lapas: žemės šilumos siurblių sistemos VDI 4650 lapas: Šilumos siurblių sistemų metinio veikimo koeficiento trumpasis skaičiavimo būdas. Austrija: Šalyje galiojantys potvarkiai ir regioniniai statybos kodeksai Tiekimo tinklo naudotojų (VNB) teisės aktai Vandens tiekimo įmonių teisės aktai Nuo 959 galiojanti įstatymo dėl vandens versija ÖNORM H 595- Gedimų dėl korozijos ir kalkių susidarymo prevencija uždarose vandens šildymo sistemose iki 00 C ÖNORM H Dėl užšalimo daromos žalos prevencija uždarose šildymo sistemose Šveicarija: kantonuose ir šalyje galiojantys teisės aktai 9 Prijungimas 9. Sūrymo kontūras Montavimas ir pripildymas Montuojant ir užpildant sūrymo kontūrą būtina laikytis galiojančių taisyklių ir teisės aktų. Žemėje, kuri bus naudojama sričiai aplink sūrymo įrenginį užpildyti, neturi būti akmenų ar kitokių daiktų. Prieš užpildydami sūrymo kontūrą, patikrinkite slėgį, kad įsitikintumėte, jog sistema yra sandari. Nutiesdami sūrymo kontūro linijas saugokite, kad į sistemą nepatektų nešvarumų ir žvyro. Patekus nešvarumų, šilumos siurblys gali užsikimšti ir gali būti pažeidžiamos sudedamosios dalys. Užpildymo įrenginys Užpildymo įrenginį reikia įmontuoti šalia sūrymo įvado. Jis neįeina į tiekiamą komplektą. Oro išleidimo įtaisas Siekiant išvengti veikimo trikčių dėl patekusio oro, tarp užpildymo įrenginio ir šilumos siurblio reikia įmontuoti mikroburbulėlių separatorių su oro išleidimo vožtuvu. Šie komponentai į tiekiamą komplektą neįeina. Išsiplėtimo indas, apsauginis vožtuvas, manometras Išsiplėtimo indą, apsauginį vožtuvą ir manometrą galite įsigyti Buderus filiale. Sūrymo siurblys Sūrymo siurblys gamykloje yra nustatytas maks. vertei ( 9 pav.). Norint pasiekti tinkamą delta vertę, šį nustatymą gali reikėti pakeisti ( 9.4 skyr.). Vertė turi būti pilkos srities ribose. Norėdami pakeisti nustatytą vertę, pasukite rankenėlę. Pav. 9 Įrenginį sumontuoti leidžiama tik įgaliotai specializuotai įmonei. Montuotojas privalo laikytis galiojančių taisyklių ir teisės aktų, taip pat montavimo ir naudojimo instrukcijose pateiktų nurodymų. Sūrymo linijos Siekiant išvengti kondensato ant vamzdžių ir armatūrų, visas sūrymo linijas pastate reikia izoliuoti specialiomis šalčio izoliacijos priemonėmis. min max ext. in min max Membraninis išsiplėtimo indas sūrymo kontūre Membraninį išsiplėtimo indą pasirinkite pagal: I Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 25

26 9 Prijungimas Modelis WPS , K- WPS Lent. 23 Apsaugos nuo užšalimo priemonė/apsaugos nuo korozijos priemonė Turi būti užtikrinama iki 5 C apsauga nuo užšalimo. Tuo tikslu rekomenduojame naudoti etilenglikolį. Antifrizą druskos pagrindu naudoti draudžiama. Naudojimui yra aprobuotas tik antifrizas etilenglikolio pagrindu su antikoroziniais priedais ir be jų. 9.2 Šildymo sistema Tūrinis srautas per šildymo sistemą Kontūre be sumaišymo (E) arba kontūre su sumaišymu (E2, E3...) reikia apylankos, jei nenaudojamas pagal diferencinį slėgį reguliuojamas cirkuliacinis siurblys (G). Jei lygiagrečiai šildymo sistemai yra prijungta buferinė talpa, tūriniam srautui daugiau reikalavimų nekeliama. Apylankos nereikia. Išsiplėtimo indas Išsiplėtimo indą nustatykite pagal EN Filtras (WPS įmontuotas iš anksto) Į WPS 6 K-...0 K- tiekiamą komplektą įeina vožtuvas su filtru šildymo sistemai, kuris turi būti montuojamas netoli grįžtančio srauto linijos jungties. Pirminis šildymo siurblys ) Pirminio šildymo siurblio gamyklinis nustatymas yra "ext.in" ( 20 pav.). Šį pirminio šildymo siurblio gamyklinį nustatymą yra "ext.in" sukamuoju perjungikliu keisti draudžiama. Siurblio nustatymai reguliuojami reguliatoriumi. Pav. 20 Tūris 2 l 8 l ĮSPĖJIMAS: Karšto vandens šildytuvas gali įtrūkti, jei pripildant nesilaikoma nurodytos sekos. Prieš pripildydami šildymo sistemą, pripildykite karšto vandens šildytuvą ir sukurkite slėgį. Termostatas Kai kuriose šalyse grindų šildymo kontūre privaloma įmontuoti termostatą. Termostatas prijungiamas kontūro išoriniame įvade ( 50 pav.). Be to Šildymo blokavimas nustatoma ties Taip ( 5.0). min max ) Skirta tik WPS 0K-/WPS 0- - WPS 7- ext. in min max I Cinkuoti radiatoriai ir vamzdynai Siekiant išvengti dujų susidarymo, nenaudokite cinkuotų radiatorių ir vamzdynų. Apsauga nuo užšalimo šildymo sistemoje Paprastai šildymo sistemoje etilenglikolis nenaudojamas. Kai kuriais atvejais, kaip papildoma apsauga, gali būti įmaišomas maks. 5 % koncentracijos etilenglikolis. Tokiu atveju šilumos siurblio galia sumažėja. ĮSPĖJIMAS: Kitokius antifrizus šildymo sistemoje naudoti draudžiama. Apsauginis vožtuvas Laikantis EN 2828 reikia naudoti apsauginį vožtuvą. Apsauginį vožtuvą reikia įmontuoti vertikalioje padėtyje. ĮSPĖJIMAS: Jokiu būdu neuždarykite apsauginio vožtuvo. 9.3 Pastatymo vietos pasirinkimas Pasirinkdami pastatymo vietą atkreipkite dėmesį į tai, kad šilumos siurblys kelia tam tikro lygio triukšmą ( 7.3 skyr.). 9.4 Vamzdžių jungčių išankstinis sumontavimas Iki pat pastatymo patalpos nutieskite jungiamuosius vamzdžius sūrymo kontūrui, šildymo kontūrui ir, jei reikia, kašto vandens kontūrui. Šildymo kontūre sumontuokite išsiplėtimo indą, saugos grupę ir manometrą (priedas). Specialioje sūrymo kontūro vietoje sumontuokite užpildymo įrenginį. 9.5 Šildymo sistemos praplovimas Šilumos siurblys yra sudėtinė šildymo sistemos dalis. Šilumos siurblio triktys dažniausiai atsiranda dėl blogos vandens kokybės šildymo sistemoje arba dėl nuolatinės deguonies infiltracijos. Dėl deguonies pertekliaus susidaro koroziniai produktai, pvz., magnetitas ir nuosėdos. Magnetitas turi šlifuojamąjį poveikį, kuris ypač sustiprėja siurbliuose, vožtuvuose ir komponentuose, kuriems būdingi sukūrinio srauto santykiai, pvz., kondensatoriuje. Prieš montuojant šilumos siurblį šildymo sistemose, kurias reikia reguliariai užpildyti arba kuriose esantis vanduo, kaip paaiškėja iš vandens mėginių, nėra grynas, reikia imtis atitinkamų priemonių, pvz., sumontuoti filtrą ir oro išleidimo vožtuvą. Nenaudokite jokių priedų, skirtų vandeniui apdoroti. Priedus ph vertei padidinti naudoti galite. Rekomenduojama ph vertė siekia 7,5 9. Siekiant apsaugoti šilumos siurblį, gali prireikti įrengti šilumokaitį. PERSPĖJIMAS: Vamzdyne esančios nuosėdos gali pažeisti šilumos siurblį. Siekdami pašalinti nuosėdas, praplaukite vamzdynus Šildymo sistemos pripildymas vandens, iš kurio pašalintos druskos Kombinuojant šilumos siurblį su šildymo katilu, siekiant apsaugoti katilą nuo korozijos, gali reikėti visą sistemą pripildyti vandens, iš kurio pašalintos druskos. Pašalinus druskas, sumažėja elektrinis laidumas ir tuo pačiu sumažinamas korozijos potencialas. Tada sistemos vandenyje nebebus kietinimo priedų, bus pašalintos visos koroziją sukeliančios 26 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

27 Prijungimas 9 medžiagos, o laidumas bus labai žemo lygio. Tokiu būdu polinkis korozijai ar korozijos greitis sumažinami iki minimumo. 9.6 Statymas Laikydamiesi nurodymų, išpakuokite. Išimkite pridėtus priedus. Primontuokite kartu tiekiamas reguliavimo kojeles ir šilumos siurblį išlyginkite. 9.7 Šilumos izoliacija Visas šilumai ir šalčiui laidžias linijas pagal galiojančius standartus reikia izoliuoti specialiomis šilumos ar kondensato izoliavimo priemonėmis. 9.8 Priekinio gaubto nuėmimas Atsukite varžtus ir, kilstelėję į viršų, nuimkite gaubtą Lauko temperatūros jutiklis (T2) Jutiklį primontuokite šalčiausioje namo pusėje. Jutiklį apsaugokite nuo tiesioginių saulės spindulių, skersvėjo ir pan. Nemontuokite jutiklio tiesiai po stogu Karšto vandens temperatūros jutiklis T3 WPS 6 K-...0 K-: temperatūros jutiklis yra iš anksto įmontuotas karšto vandens šildytuve. WPS : temperatūros jutiklį įmontuokite, jei bus naudojamas išorinis karšto vandens šildytuvas. Temperatūros jutiklį montuokite apie /3 virš karšto vandens šildytuvo pagrindo. Grįžtančio srauto temperatūros jutiklį reikia montuoti virš grįžtančio srauto linijos į šilumos siurblį ( 22 pav.) /3 2 Pav I Pav. 22 Temperatūros jutiklio montavimas [] Temperatūros jutiklis [2] Grįžtantis srautas į šilumos siurblį I Patalpos temperatūros jutiklis HRC 2 (priedas) Išsamūs montavimo duomenys pateikti atskiroje naudojimo instrukcijoje. Montuojant patalpos temperatūros jutiklį, reguliatorius turi būti montuotojo lygmenyje. Kiekvienam kontūrui galima prijungti po HRC 2 patalpos temperatūros jutiklį. 9.9 Temperatūros jutiklio montavimas 9.9. Tiekiamo srauto temperatūros jutiklis T Veikimo režimas Vienos rūšies energija arba Vienvalentis su buferine talpa: jutiklį montuoti viršutinėje buferinės talpos dalyje. Žr. buferinės talpos montavimo instrukciją. Veikimo režimas Dvivalentis lygiagretus arba Dvivalentis alternatyvus: jutiklį užkart už maišytuvo (Q7) montuokite taip, kad būtų kontaktas su tiekiamo srauto linija. Šiems dviem veikimo režimams reikia daugiafunkcinio modulio HHM7- (priedas). Atitinkamo šildymo kontūro patalpos temperatūros reguliavimui įtaką daro tik ta patalpa, kurioje sumontuotas patalpos temperatūros jutiklis. Reguliatorius gali kontroliuoti maks. keturis patalpos temperatūros jutiklius. Reikalavimai montavimo vietai: Montuoti ant vidinės sienos, į kurią nepučia skersvėjis ir kurios neveikia tiesioginė šiluma. Patalpos oras turi netrukdomai cirkuliuoti po patalpos temperatūros jutikliu T5 (palikite atvirą 23 pav. užbrauktą paviršių). Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 27

28 9 Prijungimas 0,3 m Užpildant kaip aprašyta žemiau, reikia papildomos įrangos - užpildymo stotelės. Jei naudojate kitokią įrangą, atlikite tokius pačius veiksmus.,2 m -,5 m 0,6 m 0,3 m Pav. 24 Užpildymo įrenginys WPS , WPS 6K-...0 K I Pav. 23 Rekomenduojama patalpos temperatūros jutiklio T5 montavimo vieta [] Patalpos temperatūros jutiklio 9.0 Šildymo sistemos užpildymas Pradinį išsiplėtimo indo slėgį nustatykite pagal statinį šildymo sistemos aukštį. Atidarykite radiatorių vožtuvus. Atidarykite filtro užtvarinį čiaupą, šildymo sistemą pripildykite iki ar 2 bar ir uždarykite. Iš šildymo sistemos išleiskite orą. Šildymo sistemą iš naujo pripildykite iki ar 2 bar. Patikrinkite, ar sandarios visos skiriamosios vietos. Pav. 25 Užpildymo įrenginys WPS Tarp užpildymo stotelės ir užpildymo įrenginio prijunkite dvi žarnas ( 26 pav.). 9. Sūrymo kontūro užpildymas Sūrymo kontūrą užpildykite sūrymu, kuris užtikrina apsaugą nuo užšalimo iki 5 C. Rekomenduojama naudoti vandens ir monoetilenglikolio mišinį su atitinkamais apsaugos nuo korozijos priedais. Naudokite tik antifrizą monoetilenglikolio pagrindu su antikoroziniais priedais. Antifrizą druskos pagrindu naudoti draudžiama. Remdamiesi lent. pagal sūrymo kontūro ilgį ir vamzdžių vidinį skersmenį galite įvertinti, kiek jums reiks sūrymo. Tūris metrui Vidinis skersmuo Įprastas vamzdis Dvigubi U zondai 28 mm 0,62 l 2,48 l 35 mm 0,96 l 3,84 l Lent. 24 Sūrymo kiekis Kaip žemės zondai dažniausiai naudojami dvigubi U zondai, kuriuose yra du vamzdžiai, skirti nusileidimo ir pakilimo linijoms. Pav. 26 Užpildymas su užpildymo stotele Užpildymo stotelę pripildykite sūrymo. Prieš apsaugos nuo užšalimo skystį įpilkite vandens. 28 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

29 Prijungimas prie elektros tinklo 0 Užpildymo įrenginio vožtuvus nustatykite į užpildymo padėtį ( 27 pav.). Po oro išleidimo operacijos kontūrą pradėkite veikti slėgiu. Užpildymo įrenginio vožtuvus nustatykite į slėgio kėlimo padėtį ir kontūrą veikite nuo 2,5 iki 3 bar slėgiu ( 30 pav.). Pav. 27 Užpildymo įrenginiai užpildymo padėtyje Užpildymo stotelės vožtuvus nustatykite į maišymo padėtį ( 28 pav.). Pav. 30 Užpildymo įrenginiai slėgio didinimo padėtyje Užpildymo įrenginio vožtuvus nustatykite į įprastinę padėtį ( 3 pav.) ir išjunkite užpildymo stotelės siurblį. Pav. 28 Užpildymo stotelė maišymo padėtyje Įjunkite užpildymo stotelę (siurblį) ir maišykite sūrymą mažiausiai dvi minutes. Žemiau nurodytus veiksmus pakartokite kiekvienam kontūrui. Vienu metu sūrymu užpildykite tik po vieną ciklą kiekvienam kontūrui. Operacijos metu kitų kontūrų vožtuvus laikykite uždarytus. Užpildymo stotelės vožtuvus nustatykite į užpildymo padėtį ir pripildykite kontūrą sūrymo ( 29 pav.). Pav. 3 Užpildymo įrenginiai įprastinėje padėtyje Nuimkite žarnas ir izoliuokite užpildymo įrenginį. Jei naudojate kitokį įrenginį, jums reikės: švaraus rezervuaro, galinčio surinkti atitinkamą sūrymo kiekį, papildomo rezervuaro užterštam sūrymui surinkti, panardinamojo siurblio su filtru, kurio minimalus debitas 6 m 3 /h, slėgio aukštis m, dviejų žarnų, Ø 25 mm. 0 Prijungimas prie elektros tinklo PAVOJUS: Elektros smūgio pavojus! Prieš pradėdami dirbti su elektros sistemos dalimis, įrenginį visuomet atjunkite nuo įtampos. Visi šilumos siurblio reguliavimo, valdymo bei apsauginiai prietaisai yra sumontuoti, patikrinti ir parengti naudoti. Turi būti galimybė saugiai atskirti šilumos siurblio prijungimo prie elektros tinklo kontūrą. Sumontuokite atskirą apsauginį srovės išjungiklį, kuris galėtų atjungti nuo elektros srovės visą šilumos siurblį. Jei elektros srovė tiekiama atskirai, kiekviena elektros srovės linija turi turėti atskirą apsauginį išjungiklį. Pav. 29 Užpildymo stotelė užpildymo padėtyje Siurblį išjunkite, pripildykite daugiau sūrymo ir maišykite, kol skysčio lygis užpildymo stotelėje nukris žemiau 25 %. Kai kontūras visiškai užpildomas ir grįžtančio srauto linijoje daugiau nebeišeina oro, siurblį įjunkite 60 minučių (skystis turi būti skaidrus ir be burbulėlių). Pagal galiojančius teisės aktus, 400 V/50 Hz prijungimui reikia naudoti 5-iagyslį H05VV... tipo elektros kabelį. Naudokite tokio skersmens ir tipo laidus, kurie atitinka prieš tai prijungtus saugiklius ( 7.3 skyr.) ir tiesimo būdą. Vadovaudamiesi VDE teisės aktais 000 ir vietoje galiojančiais EVU specialiaisiais teisės aktais (TAB), pasirūpinkite apsaugos priemonėmis. Pagal EN ąją dalį įrenginį tvirtai prijunkite prie perjungimo dėžės gnybtų plokštės, naudodami skiriamąjį įtaisą, kai atstumas tarp kontaktų mažiausiai 3 mm (pvz., saugikliai, LS jungiklis). Draudžiama prijungti kitus vartotojus. Prijungdami nuotėkio srovės apsauginis jungiklį (FI apsauginį jungiklį), laikykitės elektros schemos. Prijunkite tik atitinkamai rinkai aprobuotas dalis. Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 29

30 0 Prijungimas prie elektros tinklo Keisdami elektroninę plokštę, atkreipkite dėmesį į adreso (A), programos jungiklio (P) ir apribojimų nustatymus. 0. Šilumos siurblio prijungimas PERSPĖJIMAS: valdymo plokštę lieskite tik tada, kai ant rankos turite įžemintą apyrankę ( 3.0 skyr.). Nuimkite priekinį gaubtą ( 27 psl.). Nuimkite perjungimo dėžės užraktą. Jungiamąjį kabelį praveskite per kabelio įvadą, esantį šilumos siurblio viršutiniame dangtyje. Kabelį prijunkite laikydamiesi elektros schemos. Vėl uždėkite perjungimo dėžės užraktą ir šilumos siurblio priekinį gaubtą. 0.2 Fazių sekos relė Šilumos siurblyje yra įmontuota ir prijungta fazių sekos relė, kuri įmontuojant kompresorių kontroliuoja fazių seką ( ir 2 pav.). Fazių sekos relė yra su keturiomis indikacinėmis lemputėmis. Kai šilumos siurblys įjungiamas ir fazės yra tinkamai sujungtos, visiškai apačioje užsidega geltona lemputė. Jei sujungta netinkamai, šviečia aukščiausia raudona lemputė, o meniu lange rodoma Fazės gedimas E2x.B ( skyr.). Tokiu atveju fazių seką pakeiskite taip, kad užsidegtų geltona lemputė. Fazių sekos relė taip pat reaguoja į per žemą arba per aukštą įtampą. Jei įtampa per aukšta, šviečia antra raudona lemputė iš viršaus. Jei įtampa per žema, šviečia antra raudona lemputė iš apačios. Abiem atvejais meniu lange rodoma Fazės gedimas E2x.B ( skyr.). Įtampai vėl esant tolerancijos ribose, šviečia geltona lemputė. 0.3 Besiūlių grindų džiovinimas Tinkuojant sienas ir liejant grindis, pastate susikaupia didelis vandens kiekis.šį vandens kiekį reikia "iškaitinti". Sūrymo/vandens šilumos siurbliai, o ypač prijungtos zondų sistemos, dažniausiai nėra skirtos besiūlėms grindims kaitinti. Šilumos siurbliai yra sukonstruoti pastato šilumos poreikiui padengti, jie nėra skirti didesniam poreikiui, kuris atsiranda džiovinant. Rekomenduojame naudoti džiovinimo prietaisus. Džiovinant draudžiama naudoti išorinius šildymo šaltinius, pvz., saulės kolektorių ar medienos kuro šildymo sistemas ir kt. Džiovinimas turi vykti esant nuolatiniam elektros srovės tiekimui. Tuo tikslu džiovinimo sistemos prijungimas prie elektros tinklo turi būti atliekamas standartiškai (be EVU), žr. ( 0.4 skyr.). Baigus besiūlių grindų džiovinimą, galima įjungti EVU signalą ( 0.4 skyr.). EVU signalą reikia suaktyvinti pagal nustatymus, esančius meniu Išorinis reguliatorius. Besiūlių grindų džiovinimas aprašytas ( 5.3 skyr.). 30 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

31 Prijungimas prie elektros tinklo Elektros jungčių schema 0.4. Elektrinės skirstomosios spintos šilumos siurblio jungčių apžvalga EVU EWP I Pav. 32 Elektrinės skirstomosios spintos šilumos siurblio jungčių apžvalga Ištisinė linija = prijungta gamykloje Punktyrinė linija = prijungiama montuojant: [] Elektros srovės tiekimas į elektrinę skirstomąją spintą [2] Šilumos siurblio srovės skaitiklis, žemas tarifas [3] Tarifo kontrolė [4] Pastato srovės skaitiklis, -fazis standartinis tarifas [5] Pastato srovės skaitiklis, 3-fazis standartinis tarifas [6] Kompresorius [7] Šilumnešio siurblys G2, reguliatorius, EVU [8] Sūrymo siurblys G3 [9] Elektrinis kaitintuvas [EVU] Pastato elektrinė skirstomoji spinta [EWP] Šilumos siurblys [*)] Tiltelis, kuris pašalinamas esant atskiram elektros srovės tiekimui [P] Srovės matuoklis (priedas) Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 3

32 0 Prijungimas prie elektros tinklo Elektroninės plokštės apžvalga a) b) c) I Pav. 33 Elektroninės plokštės apžvalga [B] [F] [F2] [F] [K] [K2] [K3] [Q] [V] [X] [BAS] [PGB] [PIL] [PEL] Fazių matuoklis Elektrinio šildytuvo automatinis išjungiklis Šilumos siurblio automatinis išjungiklis Kompresoriaus apsauginis variklio įtaisas Kompresoriaus kontaktorius Kontaktorius el. kaitintuvui, pakopa Kontaktorius el. kaitintuvui, 2 pakopa Paleidimo srovės ribotuvas (priedas, skirtas 6 kw) EMC filtras Jungiamieji gnybtai Elektroninė plokštė Elektroninė plokštė Elektroninė plokštė Elektroninė plokštė [PSU] [F3] [a)] [b)] [c)] Elektroninė plokštė Katodinės apsaugos anodo elektroninė plokštė 6-0 kw (WPS K-) 6-0 kw (WPS-) 3-7 kw (WPS-) 32 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

33 Prijungimas prie elektros tinklo CAN-BUS apžvalga I Pav. 34 CAN-BUS apžvalga Jei papildomai instaliuojamas daugiafunkcinis modulis, pasyvi aušinimo stotelė ar patalpos temperatūros reguliatorius HRC 2, paskutinę konstrukcinę dalį CAN-BUS grandinėje reikia apriboti Elektroninės plokštės jungtys I Pav. 35 Elektroninės plokštės jungtys Jungiklius "P" ir "A" apribokite, kaip pavaizduota paveikslėlyje. Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 33

34 0 Prijungimas prie elektros tinklo EVU signalo prijungimas EVU blokavimo kontaktorius (Nr. 4, A, A2, Nr pav.) su 3 pagrindiniais kontaktais ir pagalbiniu kontaktu parenkami pagal šilumos siurblio galią ir turi būti tiekiami kartu. Reguliatoriui išoriniame įvade ( / C 36 pav.) reikia bepotencinio uždarymo signalo (išorinis įėjimo signalas uždarytas = blokavimo laikas suaktyvintas). Pagalbinis kontaktas turi būti skirtas naudoti žemos įtampos diapazone (pvz., kontaktai turi būti dengti auksu). Nuo jungiamojo laido, esančio tarp pagalbinio kontakto ir PEL elektroninės plokštės ( / C), iki laidų su įtampa turi būti pakankamas saugus atstumas ir jis turi būti ekranuotas, kad būtų išvengta trikčių. Blokavimo laiko metu ekrane rodomas blokavimo simbolis. Prieš srovės paleidimą į EVU signalą, turi būti užbaigiamas besiūlių grindų džiovinimas. Reguliatoriaus meniu Išorinis reguliatorius ( 5.0 skyr.) po besiūlių grindų džiovinimo ir srovės paleidimo į EVU signalą, suaktyvinkite EVU sustabdymą I Pav. 36 Blokavimo laikas suaktyvintas [] Srovės skaitiklis [2] Tarifo kontrolė [3] Šilumos siurblio reguliatorius [4] Žemas tarifas Laiko skirtumas Patikrinkite, ar maksimalus paleidimo skirtumas tarp srovės valdymo ir EVU signalo valdymo yra 5 sekundės. 34 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

35 Prijungimas prie elektros tinklo Elektros tiekimas X X X3 a) d) X X3 c) b) e) I Pav. 37 [X] Jungiamieji gnybtai [X3] PEL prijungimo plokštė, skirta EVU signalui prijungti [a)] WPS [b)] WPS 6K- - 0K- [c)] WPS [d)] WPS 6K- - 0K- [e)] WPS Standartinė įranga be EVU, WPS ir WPS 6K- - 0K- Jungtys gamykloje sujungtos bendram elektros srovės tiekimui. Prijungimas prie L, L2, L3, N ir PE Alternatyva A, WPS ir WPS 6K- - 0K- Elektros srovė gali būti tiekiama per EVU signalą, o taip pat žemu tarifu. Blokavimo metu, į reguliatorių tiekiama -fazė srovė normaliu tarifu. Prijungimas prie 3L, 3N ir PE. EVU reguliatoriaus signalą prijunkite prie PEL prijungimo plokštės ir C jungčių. Nuimkite tiltelius tarp N-3N ir L-3L I Pav. 38 Standartinė įranga, WPS ir WPS 6K- - 0K- [] Elektros srovės tiekimas šilumos siurbliui I Pav. 39 Alternatyva A, WPS ir WPS 6K- - 0K- [] -fazės elektros srovės tiekimas, L, į reguliatorių, su EVU signalu [2] Elektros srovės tiekimas šilumos siurbliui - reguliatoriui Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 35

36 0 Prijungimas prie elektros tinklo Alternatyva B, WPS ir WPS 6K- - 0K- Jei į elektrinį kaitintuvą elektros srovė turi būti tiekiama atskirai, jį prijunkite prie 2N, 2L, 2L2, 2L3 ir PE. Nuimkite tiltelius tarp L-2L, L2-2L2, L3-2L3 ir N-2N Standartinė įranga be EVU, WPS Jungtys gamykloje sujungtos bendram elektros srovės tiekimui. Prijungimas prie L, L2, L3, N ir PE I Pav. 40 Alternatyva B, WPS ir WPS 6K- - 0K- [] -fazės elektros srovės tiekimas, L, į reguliatorių [2] Elektros srovės tiekimas kompresoriui [3] Elektros srovės tiekimas elektriniam kaitintuvui Alternatyva C, WPS ir WPS 6K- - 0K- Jei į sūrymo siurblį elektros srovė turi būti tiekiama atskirai, jį prijunkite prie 5L, 5N bei PE. Nuimkite tiltelius tarp 4L-5L ir 4N-5N I Pav. 42 Standartinė įranga, WPS [] Elektros srovės tiekimas šilumos siurbliui Alternatyva A, WPS Elektros srovė gali būti tiekiama per EVU signalą, o taip pat žemu tarifu. Blokavimo metu, į reguliatorių tiekiama -fazė srovė normaliu tarifu. Prijungimas prie 3L, 3N ir PE. EVU reuliatoriaus signalą prijunkite prie PEL prijungimo plokštės ir C jungčių. Nuimkite tiltelius tarp N-3N ir L-3L. 2 Pav. 4 Alternatyva C, WPS ir WPS 6K- - 0K- [] -fazės elektros srovės tiekimas, L, į reguliatorių [2] Elektros srovės tiekimas kompresoriui [3] Elektros srovės tiekimas elektriniam kaitintuvui [4] Elektros srovės tiekimas sūrymo siurbliui I Pav. 43 Alternatyva A, WPS [] -fazės elektros srovės tiekimas, L, į reguliatorių [2] Elektros srovės tiekimas šilumos siurbliui I 36 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

37 Prijungimas prie elektros tinklo Alternatyva B, WPS Jei į elektrinį kaitintuvą elektros srovė turi būti tiekiama atskirai, jį prijunkite prie 2N, 2L, 2L2, 2L3 ir PE. Nuimkite tiltelius tarp L-2L, L2-2L2, L3-2L3 ir N-2N Alternatyva C, WPS Jei į sūrymo siurblį elektros srovė turi būti tiekiama atskirai, jį prijunkite prie 5L, 5N bei PE. Nuimkite tiltelius tarp 4L-5L ir 4N-5N Pav. 44 Alternatyva B, WPS [] -fazės elektros srovės tiekimas, L, į reguliatorių [2] Elektros srovės tiekimas kompresoriui [3] Elektros srovės tiekimas elektriniam kaitintuvui I Pav. 45 Alternatyva C, WPS [] -fazės elektros srovės tiekimas, L, į reguliatorių [2] Elektros srovės tiekimas kompresoriui [3] Elektros srovės tiekimas elektriniam kaitintuvui [4] Elektros srovės tiekimas sūrymo siurbliui I Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 37

38 0 Prijungimas prie elektros tinklo 0.5 Išorinės jungtys Visos išorinės jungtys prijungiamos per PEL prijungimo plokštes (žemos įtampos) ir jungiamuosius gnybtus. Siekdami išvengti induktyvių trikdžių, visus žemos įtampos kabelius (matavimo srovė) tieskite atskirai nuo jėginių 230 V arba 400 V įtampos kabelių (mažiausias atstumas tarp kabelių 00 mm). Siekdami pailginti temperatūros jutiklių kabelius, naudokite šių skerspjūvių kabelius: kabelio ilgis iki 20 m: 0,75 bis,50 mm 2 kabelio ilgis iki 30 m:,0 bis,50 mm I Pav. 46 Išorinės jungtys Ištisinė linija = visada prijungta Punktyrinė linija = priedai, alternatyvūs įrenginiai: [E3.G33] Gruntinio vandens cirkuliacinio siurblio valdymo signalas [E.G] Kontūro siurblys [E.P2] Bendras pavojaus signalas [E4.G6] Karšto vandens cirkuliacinis siurblys [E2.Q] Kontūro 2 maišytuvas [E2.G] Kontūro 2 siurblys [B] Išorinis įvadas [E.T] Kontūro tiekiamas srautas [E0.T2] Lauko temperatūros jutiklis [E4.T3x] Karštas vanduo [E2.T] Kontūro 2 tiekiamas srautas [E2.B] Kontūro 2 išorinis įvadas [B2] Išorinis įvadas Gruntinio vandens siurblio prijungimas Gruntinio vandens siurblį prijunkite prie elektros tinklo (3 x 400V) su atskira elektros srovė tiekimo linija. Kontaktorius valdomas 230 V srove per gnybtus G33 ir 5N, prijungtus prie šilumos siurblio I Pav. 47 Gruntinio vandens siurblio prijungimas 38 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

39 Prijungimas prie elektros tinklo Kitos elektros schemos 0.7. Vidinė jungimo schema Pav. 48 [B] [E] [E2] [F] [F2] [F] [F2] [F3] [K] [K2] [K3] [Q] [V] [X] Vidinė jungimo schema Fazių sekos relė Kompresorius Elektrinis kaitintuvas Elektrinio šildytuvo automatinis išjungiklis Šilumos siurblio automatinis išjungiklis Kompresoriaus apsauginis variklio įtaisas Elektr. kaitintuvo apsauga nuo perkaitimo Katodinės apsaugos anodo elektroninė plokštė (WPS K-) Kompresoriaus kontaktorius Kontaktorius el. kaitintuvui, pakopa Kontaktorius el. kaitintuvui, 2 pakopa Paleidimo srovės ribotuvas (priedas, skirtas 6 kw) EMC filtras Jungiamieji gnybtai I [PSU] Elektroninė plokštė [)] 6 kw be paleidimo srovės ribotuvo [2)] 8-0 kw paleidimo srovės ribotuvas [3)] 3-7 kw paleidimo srovės ribotuvas (su EMC filtru) Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 39

40 0 Prijungimas prie elektros tinklo Visa jungimo schema a b c Pav. 49 Visa jungimo schema (230 V) Ištisinė linija = prijungta gamykloje Punktyrinė linija = prijungiama montuojant: [K] Kompresoriaus kontaktorius [Q] Paleidimo srovės ribotuvas (priedas, skirtas 6 kw) [Q2] 3-eigis vožtuvas [RHP] Aukšto slėgio presostatas [F] Kompresoriaus apsauginis variklio įtaisas [F/F2] Saugiklis / elektr. kaitintuvo apsauga nuo perkaitimo [G2] Pirminis šildymo siurblys [E.G] Kontūro siurblys [G3] Sūrymo siurblys [E.P2 ) ] Bendras pavojaus signalas [E4.G6 ) ] Karšto vandens cirkuliacinis siurblys [E2.Q] Kontūro 2 maišytuvas [E2.G] Kontūro 2 siurblys [F5] Saugiklis 6,3 A [K2] [K3] [a)] [b)] [c)] I Kontaktorius el. kaitintuvui, pakopa Kontaktorius el. kaitintuvui, 2 pakopa 6 kw kontaktorius 6-0 kw paleidimo srovės ribotuvas 3-7 kw paleidimo srovės ribotuvas ) P2 - P2 potentialfreier Anschluss Zirkulationspumpe / Sammelalarm 40 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

41 Prijungimas prie elektros tinklo Visa jungimo schema I Pav. 50 Visa jungimo schema (žema įtampa) Ištisinė linija = prijungta gamykloje Punktyrinė linija = prijungiama montuojant: [B] Išorinis įvadas [E4.F3] Katodinės apsaugos anodo pavojaus signalas [E.T] Kontūro tiekiamas srautas [E0.T2] Lauko temperatūros jutiklis [E4.T3x] Karštas vanduo (WPS-) [E2.T] Kontūro 2 tiekiamas srautas [G2] Pirminis šildymo siurblys [E2.B] Kontūro 2 išorinis įvadas [B] Fazių sekos relės pavojaus signalas [B2] Išorinis įvadas 2 [E4.T3] Karštas vanduo (WPS K-) [T6] Šildymo agento dujinės fazės temperatūros jutiklis [T8] Šilumnešio tiekiamo srauto jutiklis [T9] Šilumnešio grįžtamo srauto jutiklis [T0] Sūrymo kontūro įv. [T] Sūrymo kontūro išv. [RLP] Žemo slėgio presostatas Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 4

42 Valdymo pultas ir meniu valdymas Valdymo pultas ir meniu valdymas Šilumos siurblio valdymo nustatymai atliekami reguliatoriaus valdymo pulte. Integruotas ekranas rodo informaciją apie esamą būseną.. Valdymo pulto apžvalga Pav. 5 Valdymo pultas [] Veikimo ir trikčių indikacinė lemputė [2] Pagrindinis jungiklis (ĮJ./IŠ.) [3] Režimo mygtukas [4] Informacijos mygtukas [5] Meniu mygtukas [6] Grįžimo mygtukas [7] Ekranas [8] Rankenėlė.2 Pagrindinis jungiklis (ĮJ./IŠ.) Pagrindiniu jungikliu įjungiamas ir išjungiamas šilumos siurblys..3 Veikimo ir trikčių indikacinė lemputė Veikimas Veikimo aprašymas Žalia, mirksinti Šilumos siurblys veikia parengties režimu "Stand-by". ) Žalia, nuolat šviečianti Šilumos siurblys įjungtas, nėra jokios priežasties siųsti pavojaus signalo Raudona, mirksinti Siunčiamas įspėjimas arba pavojaus signalas, ir jie dar nebuvo patvirtinti. Raudona, nuolat šviečianti MODE INFO MENU Pavojaus signalas buvo patvirtintas, bet priežastis nepašalinta. Lent. 25 Lempučių funkcijos ) "Stand-by" reiškia, kad šilumos siurblys yra įjungtas, tačiau nėra šildymo ar karšto vandens poreikio..4 Ekranas Ekrane galite: peržiūrėti informaciją apie šilumos siurblį, peržiūrėti meniu, kurį leidžiama pasiekti, pakeisti nustatytas vertes..5 Meniu mygtukas ir sukamoji rankenėlė Mygtuku ir sukamuoju perjungikliu galite: judėti per meniu ir nustatymų langus, nustatymų languose pakeisti nustatytas vertes I.7 Režimo mygtukas Mygtuku galite: Pažiūrėti esamąjį veikimo tipą (pvz., atostogos). Pakeisti veikimo tipą..8 Informacijos mygtukas Mygtuku galite iškviesti informaciją apie veikimą, temperatūras. programos versiją ir kt..9 Standartiniai rodmenys Standartinių rodmenų langas rodo Lauko temperatūrą, Tiekiama temperatūra, Karšto vandens temperatūra, Patalpos temperatūros, paros laiką ir esamuosius veikimo simbolius. Pav. 52 Mygtuku galima pakeisti reguliatoriaus kalbą. mygtuką standartinių rodmenų lange laikykite paspaudę ne mažiau kaip 5 s, tada pasirinkite pageidaujamą kalbą. Standartiniai rodmenys.0 Funkcijų iškvietimas ir verčių keitimas Meniu apžvalga rodo funkcijas, kurias galima pasirinkti mygtuku\ sukamuoju perjungikliu. Paspauskite mygtuką. Pav. 53 Norėdami pažymėti funkciją, pasukite rankenėlę I I I Pav. 54 Norėdami iškviesti funkciją, paspauskite mygtuką. Rodomas pirmasis galimas nustatymas. ir.6 Grįžimo mygtukas Mygtuku galite: grįžti į aukštesnį meniu lygmenį, išeiti iš nustatymų rodmenų nepakeitus nustatytos vertės. Pav I 42 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03)

43 Valdymo pultas ir meniu valdymas Norėdami peržiūrėti kitus galimus nustatymus, sukite sukamąjį perjungiklį.. Pagalbinė funkcija ekrane I Pav. 56 Pasirinkite pageidaujamą nustatymą. Norėdami pakeisti nustatytą vertę, mygtuką laikykite paspaustą. Sukite sukamąjį perjungiklį (laikydami nuspaustą mygtuką ), kol bus parodyta pageidaujama vertė. Mygtuką atleiskite. Vertė išsaugoma. Pavyzdys: Paspauskite mygtuką, kai Karštas vanduo pažymėta. Karšto vandens temperatūra rodoma I Pav. 6 Informacija [] Lygmuo Klientas. [2] Parinkčių sąrašas. Pažymėtas laukelis rodo esamąją padėtį lygmenyje Klientas. [3] Rodyklė rodo nustatymo galimybes / naują meniu kitame lygmenyje. [4] Pirmos penkios funkcijos lygmenyje Klientas. [5] Funkcija yra pažymėta I Pav. 57 Mygtuką laikykite paspaustą. Pažymėta esamoji nustatyta vertė (55,0 C) I Pav. 62 Informacija 2 [] Lygmuo Karštas vanduo. [2] Parinkčių sąrašas. Pažymėtas laukelis rodo esamąją padėtį lygmenyje Karštas vanduo. [3] Nustatyta vertė I I Pav. 58 Sukite sukamąjį perjungiklį (laikydami nuspaustą mygtuką ), kol bus parodyta pageidaujama vertė, pvz., 53 C. Pav. 63 Informacija 3 [] Vertės grafinis vaizdas. [2] Didžiausia vertė. [3] Vienetai. [4] Ankstesnė vertė. [5] Pakeista vertė. (Norėdami išsaugoti vertę, mygtuką atleiskite.) [6] Mažiausia vertė I Pav. 59 Mygtuką atleiskite. Vertė išsaugoma. Pav. 64 Informacija 4 [] Alternatyva nuo 4 iki I I Pav. 60 Logatherm WPS 6K-...0K-, (203/03) 43

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Lietuvos energetikos instituto

Lietuvos energetikos instituto LIETUVOS ENERGETIKOS INSTITUTO ŠILUMINIŲ ĮRENGIMŲ TYRIMO IR BANDYMŲ LABORATORIJA AKREDITAVIMO SRITIS (Lanksti sritis) 1(11) puslapis 1. Membraniniai dujų skaitikliai, kurių didžiausias debitas Q max 16

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu

Techninis aprašymas RLV-KDV H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu H tipo vožtuvas radiatoriams su integruotais termostatiniais vožtuvais užblokuojamas, su išleidimo galimybe ir integruotu Taikymas Vožtuve yra integruotas slėgio perkryčio reguliatorius, užtikrinantis

Detaliau

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11

UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k , PVM mokėtojo kodas LT , Pramonės g. 11 UAB Utenos šilumos tinklai (šilumos tiekėjo ir (ar) karšto vandens tiekėjo pavadinimas) įm.k.183843314, PVM mokėtojo kodas LT838433113, Pramonės g. 11, LT-28216 Utena, tel. (8 389) 63 641, faks. (8 389)

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Sieniniai kondensaciniai dujiniai katilai CERAPURCOMFORT 6 70 63 085-00.O ZSBR 6-3 A... ZSBR 8-3 A... ZWBR 35-3 A... ZBR 35-3

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo instrukcija Šilumos siurblys oras/vanduo 6 720 614 056-00.2D Logatherm WPL 6 A Logatherm WPL 8 A Logatherm WPL 10 A Logatherm AW C Kvalifikuotiems specialistams Prieš montuodami įrangą ar atlikdami

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC LT 4/2014 Prašome saugo Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitotronic 200 Tipas WO1C Šilumos siurblio reguliatorius VITOTRONIC 200 4/2014 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos Prašome tiksliai laikytis

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

Untitled

Untitled Montuotojo vadovas Geoterminis šilumos siurblys LEK IHB LT 16432 331495 Glaustas vadovas Naršymas Mygtukas Ok (patvirtinti / pasirinkti) Grįžimo mygtukas (grįžti, panaikinti, uždaryti) Valdymo rankenėlė

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components

INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1.3_Aukšto slėgio Air and Vacuum Components INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ 1.1_Vienos pakopos 1.2_Dviejų pakopų 1._Aukšto slėgio Air and Vacuum Components 1 INW orpūtės ir oro siurbliai su šoniniu kanalu _ Orpūtės / oro siurbliai

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

TECEbox_2017.indd

TECEbox_2017.indd Potinkinės sistemos ĮMŪRIJAMI MODULIAI KAINYNAS 2017 ĮMŪRIJAMI MODULIAI SU SURINKTU IR PILNAI IŠBANDYTU VANDENS BAKELIU puikus sprendimas esant mūrinėms sienoms. Bakelis montuojamas nišoje. Tvirtas, patikimas,

Detaliau

OBJ_DOKU fm

OBJ_DOKU fm Montavimo ir techninės priežiūros instrukcija kvalifikuotiems specialistams Dujiniai sieniniai katilai CERACLASSEXCELLENCE 70 3 085-00.O ZSC 4-3 MFA... ZSC 8-3 MFA... ZSC 35-3 MFA... ZWC 4-3 MFA... ZWC

Detaliau

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija

Microsoft PowerPoint - AFC Kaunas dalis - Kopija AFC technologijos užtikrintumui, lengvesniam darbui ir laiko taupymui 1. IMI Heimeier 90! Prisistatymas. 2. Kas tai AFC? 3. Eclipse. Plačiausias asortimentas mažų šildymo, vėsinimo prietaisų reguliavimui,

Detaliau

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-

Techninis aprašymas SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004- SONOMETER TM 1100 Ultragarsinis kompaktiškas energijos skaitiklis Aprašymas / taikymas MID tikrinimo sertifikato nr.: DE-10-MI004-PTB003 SONOMETER 1100 tai ultragarsinis statinis kompaktiškas energijos

Detaliau

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc

Microsoft Word - Instrukcija OKCV.doc Aptarnavimo ir instaliacijos instrukcija HORIZONTALIAI MONTUOJAMI TŪRINIAI VANDENS ŠILDYTUVAI OKCEV 100 OKCV 125 OKCEV 125 OKCV 160 OKCEV 160 OKCV 180 OKCEV 180 OKCV 200 OKCEV 200 Družstevní závody Dražice

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020

Potinkinės sistemos TECEbox Uni TECEbox Uni Kainynas 2019/2020 Potinkinės sistemos Kainynas 09/00 5 METŲ atsarginių dalių atsargų garantija* TECEbox MODULIS SU UNI VANDENS BAKELIU Laiko patikrintus modulius su Uni vandens bakeliais galima montuoti prie vientisos sienos,

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS

ELEKTROS ENERGETIKOS SEKTORIAUS DARBUOTOJŲ, KURIE PRIVALO BŪTI ATESTUOJAMI, SĄRAŠAS INFORMACIJA APIE SERTIFIKAVIMO INSTITUCIJOSE IR ENERGETIKOS ĮMONĖSE ATESTUOTUS ENERGETIKOS DARBUOTOJUS (215 M.) Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos (toliau Inspekcija), vadovaudamasi

Detaliau

Installation, Operation and Maintenance Manual

Installation, Operation and Maintenance Manual Montavimo, eksploatavimo ir techninės priežiūros instrukcija D EIMAC01207-15LT Daugiakryptis oro vėsinimo aušintuvas EWAQ~G- SS (Norminis naudingumo koeficientas Standartinis triukšmas) SR (Norminis naudingumo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Hidraulinių bandymų reglamentavimas ir praktika LR teisės aktai reglamentuojantys hidraulinius bandymus 1. Elektrinių ir elektros tinklų eksploatavimo taisykles (patv. 2012-10-29 d. įs. Nr.1-211); 823.

Detaliau

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw

Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Modeliai Galia, kw (šald./šild.) Elektros sąnaudos, kw Sieniniai oro kondicionieriai ELECTROLUX Monaco / Portofino Super DC Inverter 2018 metų kainos Elektros sąnaudos, kw (šald./šild.) EACS-I07 HM/N3/15Y 2,20 (0,30~2,50) kw 2,30 (0,60~2,60) kw 0,73 (0,12~1,20)

Detaliau

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc

Microsoft Word - ALYTAUS namo 10kV kiekiai.doc Poz., eil. Nr. TS Pavadinimas ir techninės charakteristikos Žymuo Mato vnt. Kiekis Papildomi duomenys 1 2 3 4 5 6 7 TS1 1. MT ĮRENGINIAI Tranzitinė modulinė transformatorinė pastotis MT-10/0,4 su vienu

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

Let motorized intelligence solve your application challenges

Let motorized intelligence solve your application challenges Motorizuoti valdymo vožtuvai Motorizuota išmani įranga padeda spręsti sudėtingų sistemų problemas ŠVok, centrinio šildymo, centralizuoto šilumos tiekimo bei vėsinimo sistemoms. Per pastaruosius dvejus

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA UAB ŠILUTĖS ŠILUMOS TINKLAI Verslo g.12, LT-99116 Šilutė Tel. 8 441 62144, E.paštas: info @silutesst.lt T E C H N I N Ė U Ž D U O T I S N r. 18-05 JUKNAIČIŲ KATILINĖS SUSIDĖVĖJUSIŲ KATILŲ KEITIMAS IŠDUOTA:

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema

KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Development of VET Training on Energy Efficient Stoves and Fireplaces ENEFFIS No. 2016-1-LT01-KA202-023161 KROSNININKO SERTIFIKAVIMO schema Parengė: VšĮ Vilniaus statybininkų rengimo centras Asociacija

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc

Microsoft Word - 30KKZ_LT.doc LIŪTAS - 1 - Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM kombinuotą pastatomą kondensacinį katilą LIŪTAS 30 KKZ ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t

Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė t Diskinės sėjamosios FALCON Kokybiška sėja bet kokiomis sąlygomis Моdulinė sistema Didelė talpa sėklai Mažas traukiamosios galios poreikis Pagrindinė technologinė agregato paskirtis: Skirta minimalizuotoms

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr

Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3 Montavimas... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5 Montavimas... 7 Bendr Turinys Aprašas... 3 Funkcija... 3 Identifikacinės lentelės... 3... 4 Išpakavimas... 4 Kėlimas... 4 Reikalavimai... 5... 7 Bendra informacija apie įrengimą... 8 Įrengimas garintuvo arba kondensatoriaus

Detaliau

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma

Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Patalpų šildymas, Renovacija Plonas grindų šildymo kilimėlis, montuojamas po visų tipų grindų danga Taikymo aprašymas Protinga šiluma Turinys Trumpai apie taikymą... 3 Produkto parinkimas... 4 Skaičiavimai...

Detaliau

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči

Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaiči Naudojimo instrukcija Stacionarūs vožtuvais reguliuojami švino rūgšties akumuliatoriai Vardiniai duomenys Vardinė įtampa U N : 2,0 V x elementų skaičius Vardinė talpa C N = C 10 ; C 20 : 10 val.; 20 val.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR

VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas PVM kodas LT Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE APR VANDENS SIURBLIAI, UAB Įmonės kodas 144708571 PVM kodas LT447085716 Girulių g. 24, Šiauliai LT78138, Lietuva VANDENS JONIZATORIUS MIRACLE - 1068.7 APRAŠYMAS: Jonizuotas vanduo yra labai artimas pačiam

Detaliau

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto

Grindinis šildymas Sistema KAN-therm techninė informacija Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias varto Firma KAN, Sistemos KAN-therm gamintojas, jau daug metų vysto šiuolaikines ir patogias vartotojui plokštuminio šildymo sistemas. Grindinio šildymo montavimas Sistema KAN-therm visiškai nesudėtingas. Platus

Detaliau

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny

Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdieny Lietuvoje aktyviai siekiama įgyvendinti energijos beveik nevartojančių pastatų idėją, todėl tokie būstai kaimynystėje anksčiau ar vėliau taps kasdienybe. Jau parengtame statybos techniniame reglamente

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Sisteminės kontrolės priemonės moderniam šilumos tiekimui Vytautas Deksnys KTU multisensorinių sistemų laboratorija Tel. 8698 48828, 0037037 300541 Vytautas.Deksnys@ktu.lt Paskirtis Priemonės yra skirtos

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Ziniarasciai

Ziniarasciai PIRKIMO DOKUMENTAI DARBŲ PIRKIMAS IV skyrius 2014 m. gegužės mėn. TURINYS 1 skirsnis. Bendrosios kainodaros nuostatos... 2 1.1. Žiniaraščių pildymas... 2 1.2. Darbų kainos... 3 1.3. Atliktų darbų įvertinimas...

Detaliau

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus)

Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Techniniai duomenys Renovent Sky 300 (Plus) Renovent Sky 300 (Plus) LAIKYTI ŠALIA PRIETAISO LT TURINYS psl. 1 1.1 1.2 Pristatymas... Įrenginio komplektacija... Renovent Sky 300 priedai... 2 Naudojimas...

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTERIJA EFEKTYVUS ENERGIJOS IŠTEKLIŲ IR ENERGIJOS VARTOJIMAS 1. PASTATUOSE ĮRENGTŲ ŠILDYMO SISTEMŲ SU KATILAIS, NAUDOJANČIAIS NEATSINAUJINANTĮ KIETĄJĮ ARBA SKYSTĄJĮ KURĄ, ORO KONDICIONAVIMO SISTEMŲ IR JŲ ELEMENTŲ

Detaliau

PRESENTATION NAME

PRESENTATION  NAME Energiją generuojantys CŠT vartotojai: technologijos ir įdiegtų sistemų pavyzdžiai dr. Rokas Valančius rokas.valancius@ktu.lt Kaunas, 2019 PRANEŠIMO TURINYS: Pastatų energijos poreikiai Alternatyvūs energijos

Detaliau

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la

VIEŠO NAUDOJIMO Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją la Aplinkos oro teršalų koncentracijos tyrimų, atliktų 2017 m. rugpjūčio 11 25 d. Šiltnamių g. 23 Vilniaus mieste, naudojant mobiliąją laboratoriją, rezultatų apžvalga Vilnius, 2017 m. Turinys Įžanga... 3

Detaliau

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO

DĖL APLINKOS IR SVEIKATOS MOKSLO KOMITETO ĮSTEIGIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 011 M. KOVO D. ĮSAKYMO NR. V-199 DĖL LIETUVOS HIGIENOS NORMOS HN 80:011 ELEKTROMAGNETINIS

Detaliau

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu

MT tipinės schemos Data Versija 1.03 MT tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms: Modu tipinės schemos Data 09-06- Versija.0 tipinės schemos Šiame dokumente pateikiamos tipinės schemos šių tipų transformatorinėms:.. odulinės 0/0, kv modulinė transformatorinė su vienu iki 800-000 kva galios

Detaliau

Geniox_qiuckguide_LT.indd

Geniox_qiuckguide_LT.indd Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai Priešgaisrinė sauga Oro užuolaidos ir šildytuvai Ventiliatoriai tuneliams Ventiliatoriai Oro ruo šimo įrenginiai Oro paskirstymo gaminiai

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme

VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodme VISŲ TIPŲ IR GAMINTOJŲ MEMBRANINIAI DUJŲ SKAITIKLIAI 1. Skaitiklių savybės. Visų tipų ir gamintojų membraniniai dujų skaitikliai indikuoja vieną rodmenį. Jeigu įrengtas tik membraninis dujų skaitiklis,

Detaliau

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas

UAB “Reimpex Kaunas”, Gedimino 43, 3000 Kaunas Klijai stiklo paketo įklijavimui varčioje blaugelb RC Panaudojimo sritys: Naudojant šiuos klijus įklijuoti stiklo paketui į profilį, pasiekiama RC2 ir RC3 priešįsilaužiminė klasė; Ženkliai pagerina varčios

Detaliau

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija

Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Rockwool LIETUVA Grindų šiltinimas Tarpauštinių perdangų ir grindų ant grunto šilumos ir garso izoliacija Garso izoliavimas SMŪGIO GARSO IZOLIAVIMAS Smūgio garso izoliavimo rodiklis nusako tarpaukštinės

Detaliau

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha

Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie cha Hawker Water Less naudojimo instrukcija Lithuanian Traukos akumuliatoriai su PzM / PzMB tipų teigiamo krūvio vamzdinėmi plokštelėmis Duomenys apie charakteristikas 1. Nominalus galingumas C 5 : žr. tipo

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami

Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 ERS 02 LT - Montavimo ir naudojimo instrukcija 2 Elektroninis degimo reguliatorius ERS 02 LT Prieš naudodami prietaisą, atidžiai perskaitykite bendro naudojimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos varto EUROPOS KOMISIJA Briuselis, XXX [ ](2013) XXX draft KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Rekomendacijos dėl Direktyvos 2012/27/ES dėl energijos vartojimo efektyvumo, kuria iš dalies keičiamos direktyvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS

10/0.4 kV ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kVA GALIOS TRANSFORMATORIAIS 10/0.4 kv ĮTAMPOS MAŽO GABARITO MODULINĖ TRANSFORMATORINĖ SU DVIEM IKI 2X630 kva GALIOS TRANSFORMATORIAIS. TECHNINIAI REIKALAVIMAI Eil. Nr. Techniniai parametrai ir reikalavimai Dydis, sąlyga 1. Standartai

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau