Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)"

Transkriptas

1 Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education

2

3 EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra

4 Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra (toliau Agentūra) yra nepriklausoma ir savarankiška organizacija. Agentūrą bendrai finansuoja valstybių narių švietimo ministerijos ir Europos Komisija, teikdama dotaciją Europos Sąjungos (ES) Erasmus+ švietimo programos ( m.) veiklai. Europos Komisijos pagalba rengiant šį leidinį nereiškia pritarimo turiniui, nes jis atspindi tik autorių požiūrį, todėl Komisija negali būti laikoma atsakinga už jokį leidinyje pateikiamos informacijos naudojimą. Bet kurio asmens nuomonė, pateikta šiame dokumente, nebūtinai atitinka oficialiąją Agentūros, jos valstybių narių ar Komisijos nuomonę. Redaktoriai: Amanda Watkins, Joacim Ramberg ir András Lénárt Dokumento ištraukomis naudotis galima tik aiškiai nurodžius šaltinį. Ši ataskaita turėtų būti įvardijama taip: Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra, 2018 m. Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016). (A. Watkins, J. Ramberg ir A. Lénárt, red.). Odensė, Danija Siekiant užtikrinti didesnį prieinamumą, šis pranešimas pateikiamas 25 kalbomis ir elektronine forma Agentūros interneto svetainėje Tai originalaus teksto anglų kalba vertimas. Jei kyla abejonių dėl informacijos vertimo tikslumo, žr. originalų tekstą anglų kalba. ISBN: (elektroninis dokumentas) European Agency for Special Needs and Inclusive Education 2018 Sekretoriatas Østre Stationsvej 33 DK-5000 Odense C Denmark Tel Biuras Briuselyje Rue Montoyer, 21 BE-1000 Brussels Belgium Tel Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą

5 TURINYS ĮŽANGA... 5 ESMINĖS ĮŽVALGOS... 7 PENKIOS TEISINGUMO PROBLEMOS Kokia moksleivių dalis lanko bendrojo ugdymo mokyklą?... 9 Duomenų apie moksleivių galimybę mokytis drauge bendrojo ugdymo mokykloje tendencijos Kokia moksleivių dalis didžiąją savo laiko dalį praleidžia su bendraamžiais, bendrojo ugdymo mokyklų klasėse? Duomenų apie moksleivių prieigą prie įtraukiojo ugdymo tendencijos Kur mokosi moksleiviai, turintys oficialų SUP sprendimą? Moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, identifikavimo koeficientų duomenų tendencijos Paskyrimas, palyginti su visa mokyklos populiacija (t. y. visais moksleiviais) Duomenų apie moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą,paskyrimo tendencijos, palyginti su visa mokyklos populiacija Paskyrimo, palyginti su moksleiviais, turinčiais oficialų SUP sprendimą Kuo skiriasi berniukų ir mergaičių, turinčių oficialų SUP sprendimą, identifikavimo koeficientai ir paskyrimo rodikliai? Kuo skiriasi moksleivių, turinčių ISCED 1 ir 2, identifikavimo koeficientai ir paskyrimo rodikliai? BENDROJI INFORMACIJA APIE EASIE VEIKLĄ Duomenų aprėptis Svarbūs EASIE duomenų rinkimo veiklos aspektai Naudojamas oficialaus SUP sprendimo apibrėžimas Naudojamas įtraukiosios aplinkos apibrėžimas EASIE duomenų analizės dėmesio centras Aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį NAUDOTA LITERATŪRA PRIEDAS: EASIE RODIKLIAI 2014 IR 2016 M Registracijos koeficientas bendrojo ugdymo mokyklose, paremtas mokykloje užregistruotų vaikų skaičiumi Amžiaus imtys Moksleiviai, turintys oficialų SUP sprendimą a. Identifikavimo koeficientai Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) 3

6 3b. Moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, paskyrimo pasiskirstymas, paremtas į mokyklą užsiregistravusių vaikų skaičiumi c. Paskyrimo pasiskirstymas, paremtas moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, skaičiumi Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą

7 ĮŽANGA Daugiau kaip 20 metų Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra (Agentūra) veikė kaip valstybių narių bendradarbiavimo organizacija, skirta įtraukiojo ugdymo politikos problemoms. Duomenų rinkimas yra integrali šio darbo dalis. Anksčiau ji daugiausia dėmesio skyrė specialiųjų ugdymo poreikių (SUP) turintiems moksleiviams, tačiau dabar ji plečia savo kompetencijas ir atsižvelgia į visus moksleivius įtraukiojo ugdymo sistemose. Dabartinė Europos agentūros duomenų apie įtraukųjį ugdymą (EASIE) veikla apima nacionalinių duomenų rinkimą, pristatymą ir analizavimą (Europos agentūra, datos nėra-a). Duomenys susieti su nustatytais rodikliais, kurie pateikia informacijos, susijusios su pagrindiniais įtraukiojo ugdymo politikos klausimais. Visi duomenys yra pateikti nacionalinio lygio duomenų ekspertų (Europos agentūra, datos nėra-b). Prieinami duomenų rinkiniai apima 30 valstybių ir suteikia įžvalgų šiais klausimais: galimybė mokytis drauge bendrojo ugdymo mokykloje; prieiga prie įtraukiojo ugdymo; moksleivių, identifikuotų kaip turinčių oficialų SUP sprendimą, paskyrimas. Jie apima paskirstymą pagal lytį ir Tarptautinės standartinės švietimo klasifikacijos (ISCED) lygį (UNESCO Statistikos institutas, 2011). Be to, šios trumpos ataskaitos tikslas yra pabrėžti esmines naujas EASIE veiklos įžvalgas ir pagrindines išvadas. Šiuo metu prieinami du EASIE duomenų rinkiniai (Europos agentūra, datos nėra-c) ir tarpvalstybinės ataskaitos: 2014 m., pagal mokslo metus (Europos agentūra, 2017) 2016 m., pagal mokslo metus (Europos agentūra, 2018a) Be šių ataskaitų, Agentūros sekretoriatui pateikus prašymą, prieinami visi duomenų rinkiniai Excel formatu, kuriuos galima skaityti įvairiais būdais. Šioje ataskaitoje nepateikiama išsami statistinė duomenų ataskaita ir nepateikiamos visos duomenų analizės formos, įmanomos naudojant duomenų rinkinį. Tikriau sakant, pateikiama visiems rūpima 2014 ir 2016 metų duomenų rinkinių interpretacija. Taip yra siekiant pabrėžti esmines skirtingų duomenų rinkinių įžvalgas ir kylančias išvadas, kurios yra svarbios Agentūros valstybių narių veiklai. Kitoje dalyje pateikiama 10 esminių įžvalgų, kylančių iš dabartinės 2014 ir 2016 metų EASIE veiklos. Tolesnėje dalyje pristatomos pagrindinės išvados, susijusios su penkiomis teisingumo problemomis, kurioms tirti sukurta EASIE veikla. Kiekviena iš jų yra suformuota kaip pagrindinis klausimas, paremiantis teisingumo problemą. Paskutinėje ataskaitos dalyje pateikiama bendroji informacija apie visą EASIE veiklą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) 5

8 Tikimės, kad naujos EASIE veiklos esminės įžvalgos ir pagrindinės išvados sudomins politikus vykdytojus, praktikus, tyrėjus ir kitus sistemos tarpininkus ir pasitarnaus bendroje jų veikloje, kuria siekiama sukurti labiau įtraukiančias ugdymo sistemas. Cor J.W. Meijer Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūros direktorius 6 Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą

9 ESMINĖS ĮŽVALGOS Peržvelgus 2014 ir 2016 metų duomenų rinkinius, galima nustatyti 10 esminių įžvalgų: 1 Bendrai prieinami duomenys palaiko kitų Agentūros veiklos sričių pareiškimą, kad įtraukusis ugdymas yra visų Agentūros valstybių narių politikos vizija. Visos valstybės suteikia įtraukiojo ugdymo galimybių kai kuriems moksleiviams, turintiems oficialų sprendimą dėl specialiųjų ugdymo poreikių (SUP). Tačiau paskyrimo galimybių ir dažnio tyrimas bei koeficientai rodo, kad kiek tai susiję su moksleiviais, turinčiais oficialų sprendimą dėl SUP, valstybės narės šią viziją įgyvendina skirtingais būdais ir skirtingu mastu. 2 Ieškodami valstybių oficialaus sprendimo dėl SUP apibrėžimo, žr. bendrąją informaciją apie valstybę (Europos agentūra, datos nėra-c), visos valstybės nustato skirtingas moksleivių, turinčių SUP, grupes. Moksleiviai, turintys oficialų sprendimą dėl SUP, apima negalią turinčius moksleivius, kaip apibrėžta Jungtinių Tautų Neįgaliųjų teisių konvencijoje (Jungtinių Tautų Organizacija (JTO), 2006), tačiau ir kartu ir kitas moksleivių grupes, turinčias specialių / papildomų ugdymo poreikių, kuriems reikalinga papildoma pagalba ir ištekliai. Tai yra viena iš pagrindinių priežasčių, kodėl valstybių duomenyse egzistuoja tiek daug skirtumų ir kodėl valstybių palyginimas yra sudėtingas, o kai kuriais aspektais gali būti ir neįmanomas. 3 Moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, identifikavimo koeficientai ryškiai skiriasi, lyginant visas valstybes. Šie duomenys atspindi valstybių teisinės bazės ir moksleivių su SUP identifikavimo politikų skirtumai, kaip nurodyta ir aptarta kitose Agentūros veiklos srityse. 4 Nė viena iš valstybių neturi visiškai įtraukiosios ugdymo sistemos, kur 100 % moksleivių lanko pamokas bendrojo ugdymo mokyklose ir bent 80 % savo laiko mokosi kartu su bendraamžiais, pagal EASIE paskyrimo gaires. Visose šalyse naudojamos skirtingos atskirų specialistų aprūpinimo formos: mokyklos, klasės ir (arba) vienetai bei skirtingos nemokyklinio ugdymo formos (pvz., mokymasis namuose arba aprūpinimas, kurį palaiko kiti sektoriai). Įtraukiojo paskyrimo dažnis valstybėse yra maždaug nuo 92 % iki 99,5 %. Šiais duomenimis siekiama parodyti, kaip arti visiškai įtraukiosios sistemos yra valstybės. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) 7

10 5 Visose valstybėse atskiro, ne bendrojo aprūpinimo (atskiros specialiosios mokyklos, klasės, vienetai ir neformaliojo ugdymo programose) paskyrimo koeficientai skiriasi. Šie duomenys atspindi valstybių teisinės bazės ir ugdymo pagalbos bei aprūpinimo politikų skirtumai, kaip aptarta ir nurodyta kitose Agentūros veiklos srityse. 6 Visos valstybėse maždaug dukart daugiau berniukų nei mergaičių yra identifikuojami kaip turintys specialiųjų ugdymo poreikių, kuriems reikalingas oficialus SUP sprendimas. Šį 2:1 santykį atspindi berniukų ir mergaičių paskyrimo koeficientas skirtingose aplinkose, kuris yra pastebimas daugelyje šalių. 7 Visos valstybėse egzistuoja labai aiškus modelis, susijęs su lyčių pasiskirstymu. Tačiau, kalbant apie ISCED lygių pasiskirstymą, egzistuoja visiška priešingybė: tik pažvelgus nėra aiškiai išskiriamų modelių. Egzistuoja žymūs svyravimai tarp valstybių, kalbant apie moksleivių, patenkančių į du ISCED lygius, dalį. Tai nurodo, kad moksleivius, kuriems reikalingas oficialus sprendimas, valstybės identifikuoja skirtingais būdais ir skirtingais jų mokymosi etapais. 8 Moksleivių, kurie dėl įvairių priežasčių ir įvairiomis aplinkybėmis nesimoko mokykloje (t. y. jie formaliai yra užsiregistravę ugdymo sistemoje, tačiau nelanko mokyklos, arba jie nėra užsiregistravę ugdymo sistemoje), situacija beveik visose valstybėse yra neaiški. Tam reikalingas tolesnis tyrimas, kadangi daugumos valstybių duomenys dažnai yra riboti arba jų nėra. 9 Visų valstybių pateikti tendencijų duomenys nerodo bendro vidutinio moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, identifikavimo koeficientų pokyčio. Tačiau kai kuriose atskirose šalyse aiškiai padidėjo moksleivių, turinčių oficialų SEN sprendimą, dalis. 10 Visų valstybių pateikti tendencijų duomenys taip pat rodo, kad vidutiniškai egzistuoja nedidelis moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, dalies sumažėjimas atskirose ugdymo aplinkose (specialiose klasėse ir mokyklose). 8 Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą

11 PENKIOS TEISINGUMO PROBLEMOS Šioje dalyje pristatomos pagrindinės 2014 ir 2016 metų išvados, susijusios su penkiomis teisingumo problemomis, kurioms tirti sukurta EASIE veikla. Šios teisingumo problemos yra: 1. Galimybė mokytis drauge bendrojo ugdymo mokykloje. 2. Prieiga prie įtraukiojo ugdymo. 3. Moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, paskyrimas. 4. Duomenų apie moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, paskyrimą, suskirstymas pagal lytį. 5. Duomenų apie moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, paskyrimą, suskirstymas pagal ISCED lygį. Kiekviena iš šių problemų yra suformuota kaip pagrindinis klausimas, paremiantis teisingumo problemą. Tuomet dalis yra struktūriškai apibrėžiama pagal duomenų analizės rodiklius, kuriais bandomas atsakyti į klausimą. Kiekvienoje dalyje aptariamiems rodikliams taikoma tokia pati numeracija kaip ir rodikliams, esantiems 2014 ir 2016 metų tarpvalstybinėse ataskaitose (Europos agentūra, 2017; 2018a). Daugiau informacijos apie bet kokį duotą rodiklį ieškokite tarpvalstybinėse ataskaitose. Jose paaiškinamas kiekvienas rodiklis, naudojamas jo apskaičiavimo metodas, įtrauktos valstybės ir rodiklio išdava. Juose yra diagramų ir lentelių, kuriose pateikiami visi galimi kiekvieno rodiklio valstybės duomenys. Septyniems rodikliams, kurių dėmesio centre yra visa mokyklų populiacija, pateikiamos išvados, susijusios su duomenų tendencijomis. Šiose išvadose atsižvelgiama į skirtumus tarp bendrųjų vidurkių (procentinių dalių) 2014 ir 2016 metų duomenyse. Tendencijų duomenys pateikiami kaip procentinis taškas, nurodantis padidėjimą arba sumažėjimą tarp dviejų duomenų rinkinių. Svarbu atkreipti dėmesį, kad šie tendencijų duomenys paremti tik tomis šalimis, kurios turi 2014 ir 2016 metų duomenų. Išvados, susijusios su pagrindiniais klausimais ir problemomis, visiems rodikliams pateikiamos teksto langeliuose. 1. Kokia moksleivių dalis lanko bendrojo ugdymo mokyklą? Ši problema yra nukreipta į moksleivių galimybę mokytis drauge bendrojo ugdymo mokykloje. Rodiklis 1.1 atsižvelgia į registracijos koeficientus bendrojo ugdymo mokyklose tai yra moksleivių, užsiregistravusių visose bendrojo lavinimo aplinkose, apskaičiuotą procentinę dalį, lyginant su moksleivių, užsiregistravusių visose ugdymo aplinkose, skaičiumi. Pateikti duomenys nukreipti į moksleivius, kurie dalyvauja arba nedalyvauja bendrojo ugdymo aplinkose. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) 9

12 Daugelyje valstybių registracija bendrojo ugdymo mokykloje nurodo paskyrimą į bendrojo ugdymo klasę arba atskirą specialią klasę bendrojo ugdymo mokykloje. Moksleiviai, kurie nėra bendrojo ugdymo aplinkose, mokosi visiškai atskirose specialiosiose mokyklose, jiems taikomas neformalus ugdymas, kurį valdo sveikatos priežiūros arba socialinės tarnybos, ir pan., arba jie mokosi ne mokykloje metų duomenys yra prieinami iš 28 valstybių. 28 valstybių registracijos koeficientas bendrojo ugdymo sistemoje siekia 93,44 99,88 %; bendrasis 28 valstybių vidurkis yra 97,36 % metų duomenys yra prieinami iš 29 valstybių. 29 valstybių registracijos koeficientas bendrojo ugdymo sistemoje siekia 92,02 99,97 %; bendrasis 29 valstybių vidurkis yra 98,64 %. Prieinami duomenys rodo, kad visose valstybėse didžioji moksleivių dalis mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, tačiau ne visi moksleiviai lanko bendrojo ugdymo mokyklas. Jokia valstybė nepasižymi šimtaprocentine registracija bendrojo ugdymo mokyklose. Duomenų apie moksleivių galimybę mokytis drauge bendrojo ugdymo mokykloje tendencijos 2014 ir 2016 metų duomenys yra prieinami iš 25 valstybių. 25 valstybėse pastebėtas vidutinis registracijos koeficiento bendrojo ugdymo mokyklose tarp 2014 ir 2016 metų padidėjimas, siekiantis šiek tiek daugiau nei 1 procentinį tašką. Duomenys nurodo, kad bendrasis registracijos koeficientas bendrojo ugdymo mokyklose buvo šiek tiek daugiau nei 1 procentiniu tašku didesnis 2016 metais, palyginti su 2014 metais. 2. Kokia moksleivių dalis didžiąją savo laiko dalį praleidžia su bendraamžiais, bendrojo ugdymo mokyklų klasėse? Ši problema yra nukreipta į visų moksleivių prieigą prie įtraukiojo ugdymo. Rodiklis 1.2 atkreipia dėmesį į registracijos koeficientą įtraukiajame ugdyme t. y. moksleivių, kurie, nustatyta, bent 80 % savo laiko praleidžia bendrojo ugdymo mokyklos klasėje su bendraamžiais, procentinę dalį, apskaičiuotą lyginant su moksleivių, besimokančių visose ugdymo aplinkose, skaičiumi. Duomenys nurodo moksleivius, kurie dalyvauja arba nedalyvauja įtraukiajame ugdyme, pagal EASIE 80 % laiko paskyrimo gaires. Daugumoje šalių registracija įtraukiojo ugdymo programoje nurodo paskyrimą į bendrojo ugdymo klasę pagal 80 % laiko paskyrimo gaires arba įvairius šių gairių įgaliojimus 10 Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą

13 (norėdami gauti daugiau informacijos, žr. naudojamą įtraukiosios aplinkos apibrėžimą, esantį dalyje Svarbūs EASIE duomenų rinkimo veiklos aspektai ). Moksleiviai, kurie nėra įtraukiojo ugdymo aplinkose, mokosi bendrojo ugdymo mokyklų atskirose klasėse, visiškai atskirose specialiosiose mokyklose, jiems taikomas neformalus ugdymas, kurį valdo sveikatos priežiūros arba socialinės tarnybos, ir pan., arba jie mokosi ne mokykloje metų duomenys yra prieinami iš 26 valstybių. Įtraukiojo ugdymo registracijos koeficientai siekia nuo 93,47 % iki 99,88 %; bendrasis 26 šalių vidurkis siekia 97,54 % metų duomenys yra prieinami iš 28 valstybių. Įtraukiojo ugdymo registracijos koeficientai siekia nuo 92,02 % iki 99,97 %; bendrasis 28 šalių vidurkis siekia 98,19 %. Turimi duomenys nurodo, kad nė vienoje iš dalyvaujančių valstybių registracija įtraukiojoje aplinkoje nesiekia 100 %. Visose valstybėse naudojamas tam tikras visiškai atskiras specialistų aprūpinimas (atskiros mokyklos ir vienetai) ir atskiros klasės bendrojo ugdymo mokyklose. Duomenų apie moksleivių prieigą prie įtraukiojo ugdymo tendencijos 2014 ir 2016 metų duomenys yra prieinami iš 23 valstybių. 23 valstybėse pastebėtas nedidelis vidutinis (0,14 procentinio punkto) registracijos įtraukiajame ugdyme padidėjimas. Duomenys nurodo, kad tarp 2014 ir 2016 metų egzistavo bendrasis nedidelis moksleivių, kurie didžiąją savo laiko dalį praleidžia su bendraamžiais, bendrojo ugdymo klasėse, dalies padidėjimas. 3. Kur mokosi moksleiviai, turintys oficialų SUP sprendimą? Šioje problemoje susitelkiama į tai, kur didžiąją savo laiko dalį (80 % ar daugiau) mokosi moksleiviai, turintys oficialų SUP sprendimą. Tačiau pagrindinis to pirmtakas yra moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, identifikavimo koeficientų tyrimas. Į tai dėmesį atkreipia rodiklis 3a.1, susitelkiantis į moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinę dalį, paremtą į mokyklą užregistruotų moksleivių skaičiumi metų duomenys yra prieinami iš 30 valstybių. Identifikavimo koeficientai siekia nuo 1,11 % iki 17,47 %. Šalių vidurkis yra 4,53 % metų duomenys yra prieinami iš 30 valstybių. Identifikavimo koeficientai siekia nuo 1,06 % iki 20,50 %. Šalių vidurkis yra 4,44 %. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) 11

14 Egzistuoja pastebimi moksleivių, identifikuotų kaip turinčių specialiųjų ugdymo poreikių (įskaitant negalią), kuriems reikalinga tam tikra papildomo aprūpinimo forma, skaičių ir koeficientų skirtumai. Tai atsispindi valstybių bendrojo ir specialiojo ugdymo politikų ir praktikų skirtumuose. Identifikavimo koeficientų skirtumus dažnai galima paaiškinti įvertinimo procedūrų ir finansavimo mechanizmų skirtumais, o ne faktiniu skirtingų SUP ar negalios formų, kurioms reikalingas oficialus SUP sprendimas, paplitimu. Moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, identifikavimo koeficientų duomenų tendencijos 2014 ir 2016 metų duomenys yra prieinami iš 29 valstybių. 29 valstybėse vidutinė moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, dalis buvo maždaug tokia pati (0,04 procentinio punkto skirtumas) 2014 ir 2016 metais. Duomenys nurodo, kad visose valstybėse nebuvo bendrojo moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, identifikavimo koeficiento pokyčių, tačiau kai kuriose atskirose valstybėse užfiksuota pastebimų pakitimų. Moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, paskyrimo pasiskirstymą galima tirti dviem būdais: 1. paskyrimas, palyginti su visa mokyklos populiacija (t. y. visais moksleiviais); 2. paskyrimas, palyginti su moksleiviais, turinčiais oficialų SUP sprendimą. Kiekviena iš iš šių galimybių atskirai apsvarstoma toliau. Paskyrimas, palyginti su visa mokyklos populiacija (t. y. visais moksleiviais) Rodiklis 3b.1 susitelkia į moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinę dalį įtraukiajame ugdyme, paremtą į mokyklą užregistruotų moksleivių skaičiumi metų duomenys yra prieinami iš 28 valstybių. Moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinė dalis įtraukiojoje aplinkoje siekia nuo 0,14 % iki 16,02 %; bendrasis 28 šalių vidurkis siekia 2,36 % metų duomenys yra prieinami iš 28 valstybių. Moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinė dalis įtraukiojoje aplinkoje siekia nuo 0,12 % iki 19,05 %; bendrasis 28 šalių vidurkis siekia 2,73 %. 12 Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą

15 Kai į šiuose duomenis žvelgiama juos lyginant su moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentine dalimi pagal mokyklose užregistruotų moksleivių skaičių, galima pastebėti, kad dauguma valstybių, kuriose SUP identifikavimo koeficientai didžiausi, dauguma šių moksleivių mokosi įtraukiojoje aplinkoje. Rodiklis 3b.2 susitelkia į moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinę dalį specialiosiose klasėse, paremtą į mokyklą užregistruotų moksleivių skaičiumi metų duomenys yra prieinami iš 24 valstybių. Paskyrimo intervalas yra nuo 0,09 % iki 3,64 %. Iš viso vidutiniškai 0,56 % moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, mokosi bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse metų duomenys yra prieinami iš 24 šalių. Paskyrimo intervalas yra nuo 0,07 % iki 3,70 %. Iš viso vidutiniškai 0,53 % moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, mokosi bendrojo ugdymo mokyklų specialiosiose klasėse. Visose valstybėse moksleiviams yra galimybė užsiregistruoti į bendrojo ugdymo mokyklą, tačiau didžiąją savo laiko dalį jie gali praleisti ne su savo bendraamžiais. Svarbu atkreipti dėmesį, kad apie šį aspektą gali būti nepranešama. Daugelis valstybių nurodo, kad sudėtinga pateikti duomenis apie moksleivius, kurie mokosi bendrojo ugdymo mokyklų atskirose klasėse. Daugumoje duomenis pateikiančių valstybių lengviau prieiti prie duomenų apie specialiąsias mokyklas. Rodiklis 3b.3 susitelkia į moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinę dalį specialiosiose mokyklose, paremtą į mokyklą užregistruotų moksleivių skaičiumi metų duomenys yra prieinami iš 30 valstybių. Paskyrimo intervalas yra nuo 0,09 % iki 7,06 %. Iš viso vidutiniškai 1,82 % moksleivių mokosi atskirose specialiosiose mokyklose metų duomenys yra prieinami iš 30 valstybių. Paskyrimo intervalas yra nuo 0,03 % iki 7,98 %. Iš viso vidutiniškai 1,54 % moksleivių mokosi atskirose specialiosiose mokyklose. Visose valstybėse moksleiviams yra galimybė užsiregistruoti į atskiras specialiąsias mokyklas, kur didžiąją savo laiko dalį jie leidžia ne su savo bendraamžiais. Platus paskyrimo specialiosiose mokyklose koeficientų intervalas rodo, kad skirtingose valstybėse naudojamos labai skirtingos moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, paskyrimo procedūros ir struktūros. Rodiklis 3b.4 susitelkia į moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinę dalį neformaliojo ugdymo aplinkose, paremtą į mokyklą užregistruotų moksleivių skaičiumi. Tik Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) 13

16 keturios valstybės galėtų pateikti šiam rodikliui reikalingus duomenis. Todėl negaunama jokių aiškių išvadų ir šie duomenys čia nesvarstomi. (Šios ataskaitos dalis Aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį nurodo neprieinamų duomenų problemą.) Rodiklis 3b.5 susitelkia į moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinę dalį visiškai atskirose ugdymo aplinkose (t. y. specialiosiose mokyklose ir klasėse), paremtą į mokyklą užregistruotų moksleivių skaičiumi metų duomenys yra prieinami iš 24 valstybių. Paskyrimas visiškai atskirose aplinkose siekia nuo 0,36 % iki 6,28 %, o bendras 24 šalių vidurkis yra 1,67 % metų duomenys yra prieinami iš 24 šalių. Paskyrimas visiškai atskirose aplinkose siekia nuo 0,55 % iki 5,88 %, o bendras 24 šalių vidurkis yra 1,62 %. Visose valstybėse kai kuriems moksleiviams, ypač turintiems sudėtingų ir rimtų specialiųjų poreikių ir (arba) negalių, atskiras specialistų aprūpinimas tebėra teisę į ugdymą, nors ir ne į įtraukųjį ugdymą, užtikrinantis ugdymo paskyrimas. Duomenų apie moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą,paskyrimo tendencijos, palyginti su visa mokyklos populiacija Rodiklio 3b.1 duomenys iš 2014 ir 2016 metų yra prieinami iš 25 valstybių. 25 valstybėse pastebėtas nedidelis vidutinis (0,27 procentinio punkto) moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinės dalies padidėjimas įtraukiojoje aplinkoje tarp 2014 ir 2016 metų. Duomenys nurodo, kad egzistavo bendrasis nedidelis vidutinis moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, besimokančių įtraukiojoje aplinkoje, padidėjimas. Rodiklio 3b.2 duomenys iš 2014 ir 2016 metų yra prieinami iš 23 valstybių. 23 valstybėse vidutinė moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, dalis specialiosiose klasėse tarp 2014 ir 2016 metų beveik nepasikeitė (0,04 procentinio punkto sumažėjimas). Duomenys nurodo, kad moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, kurie mokosi specialiose klasėse, dalis beveik nepakito. Rodiklio 3b.3 duomenys iš 2014 ir 2016 metų yra prieinami iš 28 valstybių. 28 valstybėse vidutinė moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, dalis specialiosiose mokyklose 2014 ir 2016 metais buvo maždaug tokia pati (0,06 procentinio punkto sumažėjimas). Duomenys nurodo, kad moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, kurie mokosi specialiosiose mokyklose, dalis beveik nepakito. 14 Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą

17 Rodiklio 3b.5 duomenys iš 2014 ir 2016 metų yra prieinami iš 23 valstybių. 23 valstybėse pastebėtas nedidelis (0,05 procentinio punkto) moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinės dalies sumažėjimas visiškai atskirose ugdymo aplinkose tarp 2014 ir 2016 metų. Duomenys nurodo, kad buvo nedidelis moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, dalies sumažėjimas visiškai atskirose ugdymo aplinkose. Paskyrimo, palyginti su moksleiviais, turinčiais oficialų SUP sprendimą Rodiklis 3c.1 susitelkia į moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinę dalį įtraukiajame ugdyme, paremtą moksleivių su SUP skaičiumi duomenys prieinami iš 28 valstybių, jų intervalas yra nuo 3,46 % iki 98,18 %, o bendras vidurkis 52,68 % duomenys prieinami iš 28 valstybių, jų intervalas yra nuo 4,98 % iki 99,21 %, o bendras vidurkis 60,56 %. Moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, paskyrimo įtraukiajame ugdyme intervalas yra gana didelis. Tai vėlgi nurodo, kad valstybės imasi labai skirtingų būdų suteikti išsilavinimą moksleiviams, turintiems SUP. Visose valstybėse daugiau kaip pusė visų moksleivių, turinčių SUP, daugiau kaip 80 % laiko talpinami įtraukiojoje aplinkoje, t. y. bendrojo ugdymo klasėse. Rodiklis 3c.2 susitelkia į moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinę dalį specialiosiose klasėse, paremtą moksleivių su SUP skaičiumi metų duomenys prieinami iš 24 valstybių, jų intervalas yra nuo 1,89 % iki 59,69 %, o bendras vidurkis 13,16 % metų duomenys prieinami iš 24 valstybių, jų intervalas yra nuo 2,15 % iki 55,34 %, o bendras vidurkis 11,91 %. Panašu, kad labai skiriasi tai, kokiu mastu valstybėse specialios klasės naudojamos kaip paskyrimo galimybė moksleiviams su SUP. Palyginti su kitomis paskyrimo formomis (pvz., įtraukiuoju ugdymu arba specialiosiomis mokyklomis), ši paskyrimo forma nėra labai paplitusi. Tačiau, kaip jau minėta anksčiau, apie šiuos duomenis gali nebūti pranešama, kadangi daugelis valstybių nurodo, kad joms sudėtinga šiam rodikliui pateikti patikimus duomenis. Rodiklis 3c.3 susitelkia į moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinę dalį specialiosiose mokyklose, paremtą moksleivių su SUP skaičiumi. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) 15

18 2014 metų duomenys prieinami iš 30 valstybių, jų intervalas yra nuo 1,74 % iki 95,73 %, o bendras vidurkis 40,04 % metų duomenys prieinami iš 30 valstybių, jų intervalas yra nuo 0,79 % iki 100,00 %, o bendras vidurkis 34,76 %. Valstybės nurodo, kad su šiuo rodikliu susiję duomenys apie moksleivius su SUP yra patikimiausi. Be to, jie prieinami iš visų valstybių, dalyvaujančių duomenų rinkimo pratimuose. Egzistuoja daug metodų, kuriais remiantis naudojama ši paskyrimo galimybė nuo mažiau kaip 1 % iki beveik 100 % moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, kurie mokosi specialiosiose mokyklose. Kaip jau minėta, tai parodo, kad valstybėse naudojami įvairūs politikos ir aprūpinimo metodai. Rodiklis 3c.4 susitelkia į moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinę dalį neformaliojo ugdymo aplinkose, paremtą moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, skaičiumi. Tik keturios valstybės galėtų pateikti šiam rodikliui reikalingus duomenis. Todėl negaunama jokių aiškių išvadų ir šie duomenys čia nesvarstomi. Šios ataskaitos dalyje Aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį aptariama neprieinamų duomenų problema. Rodiklis 3c.5 susitelkia į moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinę dalį visiškai atskirose ugdymo aplinkose (t. y. specialiosiose mokyklose ir klasėse), paremtą moksleivių su SUP skaičiumi metų duomenys prieinami iš 24 valstybių, jų intervalas yra nuo 7,11 % iki 100 %, o bendras vidurkis 39,05 % metų duomenys prieinami iš 24 valstybių, jų intervalas yra nuo 7,10 % iki 100 % 1, o bendras vidurkis 36,56 %. Atskirų ugdymo paskyrimų intervalas šalyse ryškiai skiriasi. Nepaisant to, visose valstybėse, pateikusiose duomenis, yra moksleivių, kurių teisė į įtraukųjį ugdymą kartu su jų bendraamžiais nėra užtikrinama. Dalyvavusiose valstybėse beveik 40 % moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, mokosi atskiroje, neįtraukiojoje aplinkoje ir 2016 metų duomenų rinkiniuose vienos į šį rodiklį įtrauktos šalies duomenys, kurie siekia 100 %, turi būti vertinami kaip kraštutiniai. Taip yra todėl, kad duomenys apie moksleivius, turinčius oficialų SUP sprendimą, prieinami tik iš specialiųjų klasių ir specialiųjų mokyklų, o ne iš kokios nors įtraukiosios aplinkos. 16 Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą

19 4. Kuo skiriasi berniukų ir mergaičių, turinčių oficialų SUP sprendimą, identifikavimo koeficientai ir paskyrimo rodikliai? Surinkus duomenis, moksleiviams, turintiems oficialų SUP sprendimą, suskirstymas pagal lytį atliekamas atsižvelgiant į: identifikavimo koeficientus; moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, paskyrimo pasiskirstymą, paremtą į mokyklą užsiregistravusių vaikų skaičiumi; moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, paskyrimo pasiskirstymą, paremtą moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, skaičiumi. Moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, identifikavimo koeficientų suskirstymas pagal lytį analizuojamas remiantis rodikliu 3a.1. Šis rodiklis atkreipia dėmesį į berniukų / mergaičių, turinčių oficialų SUP sprendimą, procentinę dalį, paremtą į mokyklą užregistruotų moksleivių skaičiumi metų duomenys yra prieinami iš 23 šalių. Berniukų SUP identifikavimo koeficientas siekia nuo 0,68 % iki 10,99 %, jo bendrasis vidurkis yra 2,86 %. Mergaičių SUP identifikavimo koeficientas siekia nuo 0,43 % iki 6,48 %, jo bendrasis vidurkis yra 1,37 % metų duomenys yra prieinami iš 26 šalių. Berniukų SUP identifikavimo koeficientas siekia nuo 0,64 % iki 12,69 %, jo bendrasis vidurkis yra 2,99 %. Mergaičių SUP identifikavimo koeficientas siekia nuo 0,42 % iki 7,82 %, jo bendrasis vidurkis yra 1,45 %. Be suskirstymo pagal lytį, 2016 metais tirtas lyčių pasiskirstymas. Tai paremta bendru berniukų / mergaičių, turinčių oficialų SUP sprendimą, skaičiumi, lyginant su bendru visų mokinių, turinčių oficialų SUP sprendimą, skaičiumi metų duomenys yra prieinami iš 26 šalių. Pasiskirstymas tarp berniukų siekia nuo 60,16 % iki 73,50 %, bendrasis vidurkis yra 67,35 %. Tarp mergaičių bendrasis vidurkis yra 32,65 %, o pasiskirstymas siekia nuo 26,50 % iki 39,84 %. Berniukų ir mergaičių identifikavimo santykis valstybėse yra 2:1. Moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, skaičių sudaro 68 % berniukų ir 32 % mergaičių. Skirtingas valstybių skaičius gali pateikti duomenis 10 rodiklių, susijusių su pasiskirstymu pagal lytis, kai moksleiviai, turintys oficialų SUP sprendimą, paskiriami į įvairias aplinkas (įtraukiojo ugdymo, specialiąsias klases, specialiąsias mokyklas, neformaliojo ugdymo, visiškai atskiras aplinkas). Analizuojant visus šiuos rodiklius pastebima, kad lyčių pasiskirstymas yra maždaug toks pats visiems rodikliams: maždaug du trečdaliai skirtingose aplinkose besimokančių moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą,yra berniukai. Mergaičių yra maždaug vienas trečdalis. Ši išvada yra akivaizdi rodiklių, kurie remiasi bendru moksleivių skaičiumi mokykloje ir moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, skaičiumi, atveju. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) 17

20 Paskyrimo santykis visose aplinkose (įtraukiojo ugdymo, specialiosiose klasėse, specialiosiose mokyklose ir visos atskirose aplinkose) taip pat yra 2:1. Tai reiškia, kad visos valstybėse maždaug dukart daugiau berniukų nei mergaičių paskiriami į skirtingas aplinkas. Remiantis šia išvada, panašu, kad visų valstybių ugdymo sistemose berniukai, o ne mergaitės, dažniau identifikuojami kaip turintys SUP. Identifikavimo santykis 2:1 atsispindi paskyrimo rodikliuose: dukart daugiau berniukų, nei mergaičių, turinčių oficialų SUP sprendimą, įtraukiami į įtraukųjį ugdymą, specialiąsias klases arba specialiąsias mokyklas. 5. Kuo skiriasi moksleivių, turinčių ISCED 1 ir 2, identifikavimo koeficientai ir paskyrimo rodikliai? ISCED problemos svarstomos dviejuose EASIE duomenų rinkimo elementuose: amžiaus imties duomenyse, pateikiamuose 2 lentelėje; ISCED 1 ir 2 lygių suskirstymuose, pateikiamuose 3 lentelėje. Amžiaus imties duomenimis identifikuojamas konkretus 9 metų (atitinka tipinį ISCED 1 amžiaus intervalą daugelyje šalių) ir 15 metų amžiaus moksleivių (atitinka tipinį ISCED 2 amžiaus intervalą daugelyje šalių) skaičius. Šios dvi amžiaus grupės atitinka Europos Sąjungos lygmens duomenų apie pasitraukimo iš mokyklų rodiklius rinkimą. Rodiklis 2.1 suteikia amžiaus imties duomenis apie 9 metų amžiaus moksleivius. Rodiklis 2.2 suteikia amžiaus imties duomenis apie 15 metų amžiaus moksleivius. Abu rodikliai yra susiję su registracijos koeficientais bendrojo ugdymo mokyklose, t. y. tam tikro amžiaus moksleivių, užsiregistravusių visose bendrojo lavinimo aplinkose, apskaičiuota procentine dalimi, lyginant su tam tikro amžiaus moksleivių, užsiregistravusių visose ugdymo aplinkose, skaičiumi. Duomenys nukreipti į 9 ir 15 m. amžiaus moksleivius, kurie dalyvauja arba nedalyvauja bendrajame ugdyme. Jie suteikia bendrą ISCED lygių vaizdą, kadangi beveik visose valstybėse patenka į tipines ISCED amžiaus ribas metų duomenys apie 9 m. amžiaus moksleivius yra prieinami iš 25 šalių. 9-mečių registracijos koeficientas bendrojo ugdymo mokyklose siekia nuo 93,27 % iki 100,00 %, o bendras vidurkis siekia 98,10 % metų duomenys apie 9 m. amžiaus moksleivius yra prieinami iš 27 šalių. 9-mečių registracijos koeficientas bendrojo ugdymo mokyklose siekia nuo 93,79 % iki 99,98 %, o bendras vidurkis siekia 98,54 % metų duomenys apie 15 m. amžiaus moksleivius yra prieinami iš 23 šalių. 15-mečių registracijos koeficientas bendrojo ugdymo mokyklose siekia nuo 88,29 % iki 99,81 %, o bendras vidurkis siekia 98,18 %. 18 Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą

21 2016 metų duomenys apie 15 m. amžiaus moksleivius yra prieinami iš 26 šalių. 15-mečių registracijos koeficientas ugdymo mokyklose siekia nuo 88,23 % iki 99,99 %, o bendras vidurkis siekia 97,07 %. Visose valstybėse didžioji dalis 9-mečių moksleivių mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, tačiau ne visi. Visose valstybėse didžioji dalis 15- mečių mokosi bendrojo ugdymo mokyklose, tačiau ne visi. Jokioje valstybėje visi 15-mečiai moksleiviai nesimoko vien bendrojo ugdymo mokyklose. Analizuojant amžiaus imties duomenis ir lyginant juos su ISCED lygiais, 1 ir 2 ISCED lygių registracijos koeficientai bendrojo ugdymo mokyklose yra beveik tokie patys. Rodikliuose 2.3 ir 2.4 nagrinėjamas amžiaus imties registracijos koeficientas įtraukiojo ugdymo aplinkose 9 ir 15 m. amžiaus moksleiviams (atitinkamai), t. y. konkretaus amžiaus moksleivių, kurie, nustatyta, bent 80 % savo laiko praleidžia bendrojo ugdymo mokyklos klasėje su bendraamžiais, procentinę dalį, apskaičiuotą lyginant su konkretaus amžiaus moksleivių, besimokančių visose ugdymo aplinkose, skaičiumi metų duomenys apie 9 m. amžiaus moksleivius yra prieinami iš 21 šalies. Įtraukiojo ugdymo registracijos koeficientai siekia nuo 93,27 % iki 100,00 %; bendrasis šalių vidurkis siekia 98,18 % metų duomenys apie 9 m. amžiaus moksleivius yra prieinami iš 22 šalių. Įtraukiojo ugdymo registracijos koeficientai siekia nuo 93,79 % iki 99,98 %; bendrasis šalių vidurkis siekia 98,67 % metų duomenys apie 15 m. amžiaus moksleivius yra prieinami iš 20 šalių. Įtraukiojo ugdymo registracijos koeficientai siekia nuo 92,00 % iki 99,79 %; bendrasis 20 šalių vidurkis siekia 97,88 % metų duomenys apie 15 m. amžiaus moksleivius yra prieinami iš 21 šalies. Įtraukiojo ugdymo registracijos koeficientai siekia nuo 78,78 % iki 99,99 %; bendrasis 21 šalių vidurkis siekia 98,45 %. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) 19

22 Daugumoje šalių bent kai kurie 9-mečiai moksleiviai mokosi tam tikros formos neįtraukiojoje aplinkoje. Daugumoje valstybių naudojama tam tikras atskiras specialistų aprūpinimas (atskiros mokyklos ir vienetai) ir atskiros klasės bendrojo ugdymo mokyklose ISCED 1 lygio programoms. Nė vienoje iš dalyvaujančių valstybių 15-mečių registracija įtraukiojoje aplinkoje nesiekia 100 %. Visose valstybėse naudojamas tam tikras atskiras specialistų aprūpinimas (atskiros mokyklos ir vienetai) ir atskiros klasės bendrojo ugdymo mokyklose ISCED 2 lygio programoms. Analizuojant amžiaus imties duomenis ir lyginant juos su ISCED lygiais, 1 ir 2 ISCED lygių registracijos koeficientas įtraukiojo ugdymo aplinkose yra beveik tokie patys. Surinkus duomenis, moksleiviams, turintiems oficialų SUP sprendimą, suskirstymas pagal ISCED 1 ir 2 lygius atliekamas atsižvelgiant į: identifikavimo koeficientus; moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, paskyrimo pasiskirstymą, paremtą į mokyklą užsiregistravusių vaikų skaičiumi; moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, paskyrimo pasiskirstymą, paremtą moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, skaičiumi metų duomenys apie identifikavimo koeficientus yra prieinami iš 29 valstybių: ISCED 1 SUP identifikavimo koeficientas siekia nuo 0,62 % iki 10,89 %; o bendras 29 valstybių vidurkis siekia 2,62 %. ISCED 2 SUP identifikavimo koeficientas siekia nuo 0,50 % iki 6,82 %; o bendras 29 valstybių vidurkis siekia 2,23 % metų duomenys apie identifikavimo koeficientus yra prieinami iš 30 valstybių: ISCED 1 SUP identifikavimo koeficientas siekia nuo 0,62 % iki 12,57 %; o bendras 30 valstybių vidurkis siekia 2,37 %. ISCED 2 SUP identifikavimo koeficientas siekia nuo 0,45 % iki 7,94 %; o bendras 30 valstybių vidurkis siekia 2,07 %. Be suskirstymo pagal ISCED, ištirtas ISCED pasiskirstymas ISCED lygmenyse. Tai paremta bendru ISCED 1 / ISCED 2 moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą, skaičiumi, palyginti su bendru moksleivių, priklausančių kiekvienam ISCED lygmeniui, skaičiumi mokykloje metų duomenys yra prieinami iš 30 šalių. Bendras ISCED 1 vidurkis yra 4,12 %, kurio intervalas yra nuo 0,90 % iki 19,45 %. Bendras ISCED 2 vidurkis yra 4,86 %, kurio intervalas yra nuo 1,42 % iki 22,48 %. 20 Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą

23 Moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą ISCED 1, dalis, palyginti su ISCED 2, valstybėse ryškiai skiriasi. Daugumoje valstybių ISCED 2 dalis yra didesnė, nei ISCED 1. Vienas galimas paaiškinimas yra tai, kad daugelis moksleivių šiose valstybėse išlaiko savo kaip asmens, kuriam mokykloje reikalinga pagalba, etiketę. Be to, yra kitų moksleivių, kurie vėliau identifikuojami kaip tie, kuriems reikalingas oficialus SUP sprendimas ISCED 2. Reikia atkreipti dėmesį, kad taip nėra visose valstybėse: keletas valstybių turi daugiau moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą ISCED 1. Skirtingas valstybių skaičius gali pateikti duomenis apie 10 rodiklių, susijusių su pasiskirstymu pagal ISCED, kai moksleiviai, turintys oficialų SUP sprendimą, paskiriami į įvairias aplinkas (įtraukiojo ugdymo, specialiąsias klases, specialiąsias mokyklas, neformaliojo ugdymo, visiškai atskiras aplinkas). Analizuojant visus galimus rodiklius, nepriklausomai nuo šalių skirtumų ir skirtingų modelių, moksleivių, turinčių oficialų SUP sprendimą ISCED 1 ir 2 lygiuose, dalis visose aplinkose žymiai nesikeičia. Bendras vidutinis registracijos koeficientas įtraukiojoje aplinkoje ir specialiosiose klasėse yra šiek tiek didesnis ISCED 1, nei ISCED 2. Tik specialiosiose mokyklose šis nedidelis svyravimas yra atvirkščias: proporcingai daugiau moksleivių specialiosiose mokyklose yra ISCED 2, nei ISCED 1. Tačiau, analizuojant bendrus moksleivių visose atskirose specialiosiose aplinkose duomenis ir atsižvelgiant į tai, kad valstybėse egzistuoja skirtumų, galima pastebėti, kad visiškai atskirose aplinkose daugiau moksleivių mokosi ISCED 1 lygyje, palyginti su ISCED 2 lygiu. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) 21

24 BENDROJI INFORMACIJA APIE EASIE VEIKLĄ Daugiau kaip 20 metų Europos specialiojo ir inkliuzinio ugdymo plėtros agentūra (Agentūra) veikė kaip valstybių narių bendradarbiavimo organizacija, skirta įtraukiojo ugdymo politikos problemoms spręsti (šiuo metu apima 35 jurisdikcijas 31 valstybėse narėse). Europos agentūros duomenų apie įtraukųjį ugdymą (EASIE) duomenų rinkimo veikla remiasi įvairiomis Agentūros veiklomis. Agentūra pirmuosius lyginamuosius kiekybinius duomenis apie moksleivius, turinčius specialiųjų ugdymosi poreikių (SUP), 17 Agentūros valstybių narių surinko 1999 m. Ši veikla buvo atliekama vertinant pagal Europos Komisijos Socrates programą m. surinkta informacija buvo peržiūrėta ir nuspręsta ją laikyti naudinga nuorodine medžiaga Agentūros valstybių atstovams. Priimtas sprendimas reguliariai rinkti kiekybinius duomenis apie moksleivių, turinčių SUP, skaičių ir tai, kur jie mokosi. Tokius duomenis Agentūros valstybių narių atstovai renka ir Agentūra juos publikuoja kas dvejus metus nuo 2002 m. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. EASIE metodologijos ataskaitą (Europos agentūra, 2016), kurioje pateikiami 2014 ir 2016 m. surinkti duomenys 2, bei įvairias Specialiojo ugdymo poreikių valstybės duomenys publikacijas (Europos agentūra, 2009 m.; 2010 m.; 2012 m.). EASIE duomenų rinkimas yra ilgalaikė, inkrementinė Agentūros veikla. Jos tikslas yra skleisti informaciją apie moksleivių teises ir švietimo sistemos kokybę bei veiksmingumo problemas, kaip nurodyta Vaiko teisių konvencijoje (Jungtinių Tautų Organizacija (JTO), 1989) ir Neįgaliųjų teisių konvencijoje (Jungtinių Tautų Organizacija (JTO), 2006) bei Europos Sąjungos strateginiuose švietimo ir mokymo sistemų tiksluose (ET 2020) (Europos Sąjungos leidinių biuras, 2016). Duomenų aprėptis EASIE veikla atspindi Agentūros duomenų rinkimo išryškinimo pokytį. Jos vienintelis tikslas nebėra SUP turintys moksleiviai ir atskirų aplinkų jiems kūrimas, priešingai judama link to, kad visiems moksleiviams ugdymas būtų privalomas ir jie mokytųsi visose aplinkose, tiek įtraukiojoje, tiek ir atskiroje. Be to, EASIE duomenys suteikia platų rodiklių, susijusių su prieiga prie įtraukiojo ugdymo, pasirinkimą, įskaitant suskirstymą pagal lytį ir ISCED programas šiuo metu ISCED 1 ir 2 lygmenis. EASIE duomenų rinkimas apima: privalomojo mokyklinio amžiaus asmenis ISCED 1 ir 2 lygiuose (į duotojo amžiaus intervalą patenkančių moksleivių, užsiregistravusių mokyklose, skaičių); visus privalomojo ugdymo sektorius (valstybės, nepriklausomą ir privatų); visas galimas ugdymo institucijas (bendrojo ugdymo mokyklas, specialiąsias klases ir vienetus bei specialiąsias mokyklas); 2 Paruošta atnaujinta EASIE metodologijos ataskaitos versija, skirta naudoti kartu su 2018 m. duomenų rinkimo pratimu (Europos agentūra, 2018b). 22 Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą

25 neformalųjį ugdymą (pvz., aprūpinimą, kurį palaiko ne švietimo sektoriai, pvz., sveikatos priežiūros arba socialinės apsaugos); moksleivius, kurie nedalyvauja jokio ugdymo programose. Šioje ataskaitoje analizuojami duomenys, gauti iš visų valstybių, rinkusių duomenis metų duomenų rinkinys apima 30 valstybių pateiktus duomenis: Airija, Belgija (flamandų ir prancūzakalbių bendruomenės), Čekija, Danija, Estija, Islandija, Ispanija, Jungtinė Karalystė (Anglija, Šiaurės Airija, Škotija ir Velsas), Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija ir Vokietija metų duomenų rinkinys taip pat apima 30 valstybių, tačiau kitų, pateiktus duomenis: Airija, Belgija (flamandų bendruomenė), Čekija, Danija, Estija, Islandija, Ispanija, Italija, Jungtinė Karalystė (Anglija, Šiaurės Airija, Škotija ir Velsas), Kipras, Kroatija, Latvija, Lenkija, Lietuva, Liuksemburgas, Malta, Norvegija, Nyderlandai, Portugalija, Prancūzija, Slovakija, Slovėnija, Suomija, Švedija, Šveicarija, Vengrija ir Vokietija. Abu duomenų rinkiniai buvo analizuojami pagal 17 rodiklių, kurie nustatyti ir dėl kurių sutarta su valstybių duomenų ekspertais (pateikta Priede). Rodikliai yra paremti trimis valstybių duomenų sritimis: populiacijos ir registracijos duomenimis; duomenimis apie moksleivius, turinčius oficialų SUP sprendimą; amžiaus imties duomenimis (9 ir 15 m. amžiaus moksleiviai), atitinkančiais ISCED 1 ir 2 lygius. EASIE duomenys apima visus moksleivius, visų moksleivių amžiaus imtis ir vieną antrinį moksleivių, kuriems suteikiama parama, kad šie galėtų patenkinti savo ugdymo poreikius, rinkinį, t. y. tuos, kurie turi oficialų SUP sprendimą. Šiuo metu Agentūra iš valstybių nerenka duomenų apie moksleivius, neturinčius oficialaus SUP sprendimo, tačiau gaunančius tam tikrą papildomą mokomąją paramą. Su Agentūros valstybių narių atstovais nuspręsta, kad artimoje ateityje nebus renkami duomenys apie šiuos moksleivius. Svarbūs EASIE duomenų rinkimo veiklos aspektai Visos dalyvaujančios valstybės pasižymi labai skirtingomis politikos ir praktinėmis įtraukiojo ugdymo situacijomis. Tam, kad būtų galima santykinai palyginti valstybių pateiktus duomenis, apimančius pirmiau paminėtas sritis, taikomi du svarbūs naudojami duomenų rinkimo apibrėžimai, kurie nustatyti ir dėl kurių sutarta su valstybių duomenų rinkimo ekspertais: Naudojamas oficialaus SUP sprendimo apibrėžimas Oficialus sprendimas lemia, kad bus pripažinta, jog moksleiviui galima teikti papildomą mokomąją paramą, kad šis pasiektų savo mokymosi tikslus. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) 23

26 Oficialus sprendimas atitinka toliau nurodytus kriterijus. Egzistuoja švietimo įvertinimo procedūra, kuri apima kelių disciplinų komandą. Kelių disciplinų komandą sudaro mokyklos, kurioje mokosi vaikas, darbuotojai ir išorės atstovai. Yra teisinis dokumentas, aprašantis paramą, kurią gali gauti moksleivis, ir kuri naudojama kaip planavimo pagrindas. Oficialiam sprendimui taikomas formalus, reguliarus peržiūros procesas. Visi surinkti duomenys, susiję su moksleiviais, turinčiais oficialų SUP sprendimą, atitinka šį naudojamą oficialaus SUP sprendimo apibrėžimą. Naudojamas įtraukiosios aplinkos apibrėžimas Įtraukioji aplinka nurodo tokį ugdymą, kur moksleivis, turintis oficialų SUP sprendimą, mokosi bendrojo ugdymo mokyklose klasėje kartu su bendraamžiais didžiąją mokslo savaitės (80 % arba daugiau) dalį. Ankstesnė Agentūros vykdyta duomenų rinkimo veikla ir projektai šį 80 % laiko paskyrimo gaires naudojo skirtingomis formomis. 80 % aiškiai nurodo, kad moksleivis didžiąją mokslo savaitės dalį mokosi bendrojo ugdymo aplinkoje. Tačiau tuo pat metu pripažįstama, kad tam tikrą laiką galima skirti darbui atskirai nedidelėje grupėje arba tik su mokytoju (t. y. 20 % arba vieną dieną per savaitę). Ne visos valstybės gali pateikti tikslius duomenis, susijusius su 80 % laiko paskyrimo gairėmis. Todėl nustatyti įgaliotiniai, dėl jų sutarta ir jie taikomi, esant poreikiui. Norėdami gauti daugiau informacijos, žr. konkrečią bendrąją informaciją apie valstybę (Europos agentūra, datos nėra-c). EASIE duomenų analizės dėmesio centras Ilgalaikis EASIE veiklos tikslas yra suteikti: sutartą rodiklių rinkinį, kuris gali suteikti informacijos politikos vykdytojams apie Europos Sąjungos švietimo ir mokymo sistemos tikslus bei Neįgaliųjų teisių konvenciją (Jungtinių Tautų Organizacija (JTO), 2006); duomenų ir pagalbinės kokybinės informacijos, padedančios suprasti moksleivių teisių problemas. Analizės tikslas yra pabrėžti pagrindines išvadas, kurios suteikia informacijos, atitinkančios tarptautinius gairių dokumentus, pvz., Agentūros poziciją dėl įtraukiojo ugdymo sistemų (Europos agentūra, 2015). Čia pateiktos informacijos tikslas yra paremti visų Agentūros valstybių narių svarbiausią įtraukiojo ugdymo sistemų viziją, kuri yra užtikrinti, kad visų amžiaus grupių besimokantiesiems, jų draugams bei bendraamžiams jų bendruomenėje būtų suteiktos prasmingos, labai kokybiško švietimo galimybės (ibid., 1 psl.). 24 Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą

27 Tai, kad EASIE dėmesio centre yra visi mokykloje besimokantys moksleiviai, patvirtina poziciją nurodančiame dokumente esantis pareiškimas: Politika, reglamentuojanti įtraukiojo ugdymo sistemas, turi turėti aiškią įtraukiojo ugdymo, kaip būdo pagerinti besimokančiųjų švietimo galimybes, viziją ir koncepciją (ibid.). Neįmanoma, kad EASIE renkami duomenys suteiks informacijos apie visas kokybines įtraukiojo ugdymo sistemų problemas, nurodytas poziciją pateikiančiame dokumente. Tačiau jie gali suteikti informacijos, susijusios su lanksčiu ir tęstiniu priemonių ir išteklių tęstiniu prieinamumu (ibid., 2 psl.), ypač su skirtingomis šalių ugdomojo paskirstymo formomis. Aspektai, į kuriuos reikia atkreipti dėmesį Valstybių pateikti duomenys yra tokie išsamūs, kaip šiuo metu įmanoma. Patvirtinta, kad visi duomenys atitinka sutartus Agentūros naudojamus oficialaus sprendimo dėl SUP ir 80 % laiko paskyrimo gairių arba susijusių įgaliotinių apibrėžimus. Valstybės nemato poreikio keisti šiuos apibrėžimus ar to, kaip pagal juos renkami duomenys. Visi duomenys yra pateikiami valstybių duomenų ekspertų, tuomet juos patikrina ir patvirtina Agentūros valstybių narių atstovai. Visi duomenų skaičiavimai, kaip pateikta tarpvalstybinėse ataskaitose, yra patikrinami ir patvirtinami duomenų ekspertų bei Agentūros valstybių narių atstovų. Tačiau egzistuoja tam tikros su duomenų rinkiniais susijusios problemos, į kurias reikia atkreipti dėmesį. Toliau pateikti aspektai pabrėžiama keletą metodologinių ir (arba) procedūrinių problemų, kylančių dėl duomenų rinkimo veiklos, į kurias reikia atkreipti dėmesį skaitant šią ataskaitą. Skiriasi valstybių, pateikiančių su konkrečiais rodikliais siejamus duomenis, skaičius tiek pavieniame duomenų rinkinyje, tiek ir tarp jų. Tai reiškia, kad skiriasi valstybių, įtrauktų apskaičiuojant kiekvieną rodiklį, skaičius. Todėl neįmanoma atlikti patikimų rodiklių tarpusavio palyginimų. Šioje ataskaitoje išvados pateikiamos daugiausia remiantis atskirais rodikliais. Bendroje visų valstybių informacijoje yra trūkstamų duomenų, įskaitant SUP paskyrimą ir duomenų skirstymą pagal lytį. Kai kuriose valstybėse, kalbant apie tam tikrus klausimus, pateikiama nulis (0) duomenų, kai tinkamesnis sprendimas būtų nurodyti, kad duomenų trūksta (M). Apskaičiuojant duomenis tarpvalstybinėse ataskaitose, daugelis nulių buvo pakeisti į M, sutarus su atitinkamomis valstybėmis. Skirtingos valstybės turi skirtingą poveikį bendriesiems rodiklių vidurkiams. Daugiau gyventojų turinčios valstybės daro didesnę įtaką bendrajam vidurkiui, nei turinčios mažiau gyventojų. Dėl šios priežasties reikia atsargiai daryti išvadas, susijusias su bendraisiais vidurkiais. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) 25

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga 2014 2015 mokslo metai Švietimas ir mokymas Kalbų mokėjimo lygis vidurinio ugdymo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataskaitą parengė Irena Šutinienė ( Lietuvos socialinių tyrimų

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga Lietuvos bendrojo

Detaliau

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc

Microsoft Word - VET-naujienos-55.doc INFORMACINIS BIULETENIS NR. 55/ 2009 M. BIRŽELIS Skelbimai, naujienos Europos visą gyvenimą trunkančio profesinio orientavimo politikos tinklo renginys 2009 m. birželio 15 17 d. Prancūzijoje vyko tarptautinis

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu

AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visu AKMENĖS RAJONO BENDROJO LAVINIMO MOKYKLŲ MOKINIŲ PROFILAKTINIŲ SVEIKATOS PATIKRINIMŲ DUOMENŲ ANALIZĖ 2016 M. Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro visuomenės sveikatos stebėsenos

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Duomenų archyvai ir mokslo duomenų valdymo planai 2018-06-13 1 Re3Data duomenų talpyklų registras virš 2000 mokslinių tyrimų duomenų talpyklų; talpyklos paiešką galima atlikti pagal mokslo kryptį, šalį,

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 priedas 2019 m. balandžio 23 d. Dokumentą parengė UAB

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo taisyklėse. DALYKAS IR APIMTIS Šia Registracijos tvarka nustatomos

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr

479B-2018_Krka_Pravilnik_LT.cdr SUKČIAVIMO PREVENCIJOS, NUSTATYMO IR TYRIMO TAISYKLĖS www.krka.biz Gyventi sveikai 3 4 5 6 8 9 10 11 Tikslai Aprėptis ir taikymas Nevienodų sąlygų taikymo ir sukčiavimo draudimas Sukčiavimo valdymo kontrolės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450)

VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) VABALNINKO BALIO SRUOGOS GIMNAZIJA Vabalninko Balio Sruogos gimnazija K.Šakenio g. 12, Vabalninkas, Biržų raj. Tel. (8-450) 54275 El.p.rastine@vabalninko.birzai.lm.lt. GIMNAZIJOS VEIKLOS KOKYBĖS ĮSIVERTINIMO

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint - HI diskusijai2010_03_05 [Compatibility Mode] Vaikų sveikatos stebėsenos vykdymas ir perspektyvos savivaldybėse Neringa Tarvydienė Klaipėdos rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė 1 2010-03-05, Vilnius Vaikų sveikatos stebėsenos

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUV Suvestinė redakcija nuo 2016-07-02 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-31, i. k. 2015-21227 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS TERITORIJOS M 1:5 000 KONTROLINIŲ ŽEMĖS

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

DocHdl1tmpTarget

DocHdl1tmpTarget Europos teisminių institucijų, nagrinėjančių civilines ir komercines bylas, tinklas Civilinis teisingumas šalia jūsų Sveiki atvykę į mūsų interneto svetainę tai nauja iniciatyva, palengvinsianti visų Europos

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general

PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos general PATVIRTINTA Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus ir Muitinės departamento prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos generalinio direktoriaus 2014 m. spalio 30 d. įsakymu Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalyk Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. birželio 12 d. (OR. en) 9319/15 PRANEŠIMAS DĖL I/A PUNKTO nuo: kam: Ankstesnio dokumento Nr.: 9409/15 Dalykas: Tarybos generalinio sekretoriato Nuolatinių atstovų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Valstybinės energetikos inspekcijos vartotojams teikiamų paslaugų kokybės, prieinamumo ir pasitenkinimo tyrimas užsakovas vykdytojas Kovas, 2016 metodologija 2 Tyrimo metodologija Visuomenės nuomonės ir

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: +352 29 29 42 670 El. paštas: ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks.

JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT Joniškis, tel. (8 426) , faks. JONIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vilniaus g. 6, LT-84147 Joniškis, tel. (8 426) 605 37, faks. (8 426) 605 36, el. p. joniskis.sveikata@gmail.com.

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga

VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) Vertinimo kriterijai 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga VADOVĖLIO VERTINIMO KRITERIJŲ APRAŠAI 1. MEDŽIAGOS TINKAMUMAS VERTYBINĖMS NUOSTATOMS UGDYTI(S) 1.1. Tekstinė ir vaizdinė medžiaga atitinka pagrindines demokratijos vertybes ir principus (asmens ir tautos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr

Tvarka pakeista Tarybos sprendimu Nr NUSTATYTA Generolo Povilo Plechavičiaus kadetų licėjaus visuotinio dalininkų susirinkimo 2019 m. kovo 6 d. protokolu Nr. 3-3 MOKINIŲ PRIĖMIMO Į GENEROLO POVILO PLECHAVIČIAUS KADETŲ LICĖJŲ KRITERIJŲ IR

Detaliau

EN

EN EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 28.7.2009 KOM(2009) 373 galutinis 2009/0100 (CNS) C7-0156/09 PASIŪLYMAS TARYBOS SPRENDIMAS DĖL EUROPOS BENDRIJOS SUDARYTINOS KONVENCIJOS DĖL VAIKO IR KITŲ ŠEIMOS NARIŲ

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005

2013 m. lapkričio 20 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1259/2013, kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005 L 330/30 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 12 10 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1259/2013 2013 m. lapkričio 20 d. kuriuo iš dalies keičiamas Tarybos reglamentas (EB) Nr. 111/2005,

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau