Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR"

Transkriptas

1 Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL S. P. IR ERGO LIFE INSURANCE SE GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. gruodžio 19 d. Nr Vilnius Lietuvos bankas gavo S. P. (toliau pareiškėja) kreipimąsi, kuriuo pareiškėja prašė išnagrinėti tarp jos ir ERGO Life Insurance SE (toliau draudikas) kilusį ginčą. N u s t a t y t a: 2014 m. vasario 1 d. tarp pareiškėjos ir draudiko buvo sudaryta kaupiamojo gyvybės draudimo su papildomu draudimu nuo nelaimingų atsitikimų sutartis, kuria papildomai buvo apdrausti pareiškėjos turtiniai interesai, susiję nelaimingais atsitikimais. Draudimo liudijime Nr. (duomenys neskelbtini) (toliau draudimo liudijimas) nurodyta, kad draudimo sutarčiai taikomos Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės Nr Pareiškėja draudikui 2018 m. balandžio 26 d. pateikė pranešimą apie 2018 m. balandžio 17 d. įvykusį nelaimingą atsitikimą (toliau Įvykis). Pareiškėja nurodė: pakeliui į darbą pakrypo dešinės kojos čiurna, ištino ir pamėlynavo, patirti sužalojimai čiurnos patempimas. Draudikui pateiktame VšĮ Kauno klinikinės ligoninės medicinos dokumentų išraše nurodyta, kad trauma įvyko pakeliui į darbą, dešinės čiurnos srities rentgenogramose kaulų lūžių nestebėta, skirtas simptominis gydymas. Draudikas pareiškėją 2018 m. balandžio 30 d. raštu informavo, kad pagal draudimo sutarties sudarymo metu galiojusių ir draudimo sutarčiai taikomų Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklių Nr. 012 (2011 m. balandžio 11 d. redakcija) (toliau Taisyklės) 6.4 papunktį ir Taisyklių priede Nr. 1 įtvirtintą Laikinos negalios nustatymo lentelę Nr. 3 (toliau - Laikinos negalios nustatymo lentelė) draudimo išmoka patempimo atveju nėra numatyta. Remdamasis Taisyklių nuostatomis, draudikas atsisakė dėl Įvykio pareiškėjai išmokėti draudimo išmoką m. gegužės 25 d. pareiškėja draudikui pateikė UAB Aušros medicinos centras 2018 m. gegužės 25 d. parengtą medicinos dokumentų išrašą, kuriame nurodyta, kad 2018 m. gegužės 22 d. buvo atliktas pareiškėjos abiejų čiurnų ultragarso tyrimas ir diagnozuotas lateralinio dešinės čiurnos maleolo avulsinis lūžimas, dalinis talofibulinio raiščio plyšimas m. birželio 18 d. raštu draudikas pareiškėją informavo, kad dėl Įvykio pareiškėjai buvo diagnozuotas dešiniosios čiurnos raiščių plyšimas, gydymas konservatyvus. Draudikas nurodė, kad, vadovaujantis Taisyklių 6.3 papunkčiu ir Taisyklių Priede Nr. 1 įtvirtintos Kaulų lūžių nustatymo lentelės Nr. 2 (toliau - Kaulų lūžių nustatymo lentelė) nuostatomis, draudimo išmoka dėl Įvykio metu patirto kaulo lūžio sudaro 1 proc. nuo draudimo sumos. Draudikas nurodė, kad draudimo sutarties šalys draudimo sutarties sudarymo metu susitarė dėl 5000 Eur draudimo sumos kaulų lūžių atveju. Atsižvelgiant į tai, dėl Įvykio mokėtina draudimo išmoka sudaro 50 Eur. Pareiškėja, nesutikdama su draudiko nustatytu draudimo išmokos dydžiu, 2018 m. liepos 4 d. draudikui pateikė 2018 m. birželio 29 d. pareiškėjai UAB Affidea Lietuva atliktų dešiniosios ir kairiosios čiurnų sąnarių magnetinio rezonanso tomografijos (toliau MRT) tyrimų vertinimus, nurodydama, kad dešiniosios čiurnos MRT tyrimo vertinimo duomenys patvirtina,

2 2 kad dėl laiku nediagnozuotos traumos: lūžių, raiščio dalinio plyšimo išsivystė ir susiformavo kulnakaulio kūne intraosalinė cista, aplinkinė kaulų čiulpų edema. Remdamasi nurodytais duomenimis, pareiškėja draudikui kėlė reikalavimą, atsižvelgiant į nustatytas diagnozes apskaičiuoti ir pareiškėjai išmokėti papildomą draudimo išmoką. Draudikas 2018 m. liepos 23 d. raštu pateiktame atsakyme į pareiškėjos pretenziją pabrėžė, kad dešiniosios čiurnos sąnario MRT tyrimo vertinime nurodoma, jog, tikėtina, kad po šeivikauliais abipus matomi kauliniai fragmentai yra pridėtiniai (sezamoidiniai) kaulai os subfibulare. Šie papildomi kauliniai dariniai, atliekant ne tokius tikslius ir jautrius diagnostinius tyrimus, galėjo būti palaikyti avulsinių lūžių požymiais. Draudikas pabrėžė, kad Įvykio administravimo metu surinkti medicinos dokumentai neginčijamai patvirtina, kad dėl Įvykio pareiškėja patyrė dalinį dešinio priekinio šokikaulio šeivikaulio raiščio plyšimą. Remiantis Laikinos negalios nustatymo lentelės 3.3 papunkčiu, konservatyviai gydyto čiurnos raiščių / sausgyslių plyšimo atveju draudimo išmoka yra 1 proc. nuo laikinos negalios draudimo sumos, tačiau dalinio raiščių, sausgyslių plyšimo atveju mokama 50 proc. numatytos draudimo išmokos. Draudikas nurodė, kad dėl Įvykio pagal draudimo sutarties sąlygas pareiškėjai turėjo būti išmokėta 25 Eur draudimo išmoka, todėl draudikui išmokėjus didesnę, t. y. 50 Eur draudimo išmoką, pareiškėjos reikalavimas dėl papildomos draudimo išmokos mokėjimo negali būti tenkinamas. Pareiškėja, nesutikdama su draudiko nurodytomis aplinkybėmis, kreipimesi dėl vartojimo ginčo išnagrinėjimo nurodė, kad po traumos kreipusis į VšĮ Kauno klinikinės ligoninės skubios pagalbos skyrių buvo atliktas kojos radiologinis tyrimas, kurio duomenys nepatvirtino kojos lūžio diagnozės. Dėl kojos raiščių patempimo buvo skirtas simptominis gydymas tepalu ir vandens vonelėmis. Pareiškėja nurodė: koja apie mėnesį laiko buvo ištinusi, jokie tepimai, vandens procedūros nepadėjo, kadangi nebuvo išrašytas nedarbingumas, vaikščiojau, tausojau dešinę koją, po mėnesio ištino ir kairės kojos čiurna. Pareiškėja nurodė, kad dėl, praėjus mėnesiui po Įvykio, juntamo stipraus kojos skausmo ji kreipėsi į UAB Aušros medicinos centras, kurioje buvo atlikti abiejų čiurnų ultragarso tyrimai ir nustatytas lateralinio dešinės čiurnos maleolo avulsinis lūžis ir dalinis talofibulinio raiščio plyšimas. Pareiškėja nurodė, kad pagal UAB Aušros medicinos centras nustatytą lūžio diagnozę draudikas turėjo taikyti Kaulų lūžių nustatymo lentelės 8.11 papunkčio sąlygas ir pareiškėjai išmokėti 4 proc. kaulų lūžio sumos sudarančią draudimo išmoką, kuri yra mokama dėl kitų pėdos kaulų (padikaulių) ir čiurnos kaulų lūžių (200 Eur draudimo išmoką). Pareiškėja pabrėžė, kad draudikas nepagrįstai Įvykio padarinių vertinimui taikė Kaulų lūžių nustatymo lentelės 8.12 papunktį, pagal kurį 1 proc. kaulų lūžių sumos sudaranti draudimo išmoka yra mokama dėl pėdos II-V pirštikaulių lūžių. Pareiškėja nurodė, kad ji nesutinka su draudiko sprendimu Įvykiui taikyti draudimo išmokos dėl laikinos negalios mokėjimo sąlygas, kadangi, pareiškėjos teigimu, jai jokia negalia nebuvo skirta, joks nedarbingumas nebuvo išduotas. Pareiškėja pabrėžė, kad dėl pareiškėjai nustatytų diagnozių ji kreipėsi į Konsultacijų centrą Sveikatos arka (toliau Konsultacijų centras), kuriame jai buvo suteiktos ortopedo traumatologo bei reabilitologo konsultacijos ir skirtas gydymas. Pareiškėja atkreipė dėmesį, kad draudikas, priimdamas sprendimą rėmėsi tik VšĮ Kauno klinikinės ligoninės nurodytais duomenimis ir, praėjus beveik trims mėnesiams po Įvykio, kai traumos padariniai galėjo būti sugiję, atlikto dešinės čiurnos sąnario MRT tyrimo vertinimu, neatsižvelgdamas į UAB Aušros medicinos centras parengtų medicinos dokumentų duomenis. Remdamasi nurodytomis aplinkybėmis, pareiškėja draudikui kėlė reikalavimą išmokėti papildomą draudimo išmoką, apskaičiuotą pagal Kaulų lūžių nustatymo lentelės 8.11 papunkčio sąlygas. Draudikas, pateikdamas atsiliepimą į pareiškėjos kreipimąsi, nurodė, kad 2018 m. birželio 18 d. rašte, kuriuo pateikiamas sprendimas pareiškėjai išmokėti pagal Taisyklių 6.3 papunkčio ir Kaulų lūžių nustatymo lentelės nuostatas apskaičiuotą 50 Eur draudimo išmoką, buvo nurodyta klaidinga informacija, pažymint, kad draudimo išmoka buvo apskaičiuota ne pagal laikinos negalios draudimo, o pagal kaulų lūžių draudimo sąlygas. Draudikas pabrėžė, kad aplinkybes dėl

3 3 klaidingos informacijos pateikimo pagrindžia 2018 m. birželio 18 d. rašto duomenys, kuriuose nurodyta, kad draudimo išmoka yra mokama dėl pareiškėjai diagnozuoto dešiniosios čiurnos raiščių plyšimo (o ne kaulų lūžio), taip pat duomenys apie draudimo išmokos, kuri pagal draudimo sutarties sąlygas yra mokama dėl raiščių plyšimo, dydį. Draudikas pakartojo pareiškėjai 2018 m. liepos 23 d. raštu pateiktame atsakyme į pareiškėjos pretenziją nurodytas aplinkybes ir pabrėžė, kad papildomai kreipėsi į UAB Unge dėl Teismo medicinos specialisto išvados (toliau Specialisto išvada) pateikimo. Draudiko teigimu, Specialisto išvados duomenys patvirtino, kad draudikas priėmė pagrįstą sprendimą, jog dėl Įvykio pareiškėja patyrė tik dalinį dešinio priekinio šokikaulio šeivikaulio raiščio plyšimą. Draudikas pabrėžė, kad jis, netaikydamas Laikinos negalios nustatymo lentelės 3.3 papunkčio pastaboje įtvirtintų sąlygų dėl draudimo išmokos dalinio raiščio plyšimo atveju 50 proc. sumažinimo, priėmė pareiškėjai palankesnį sprendimą dėl draudimo išmokos dydžio. Atsižvelgdamas į tai, draudikas konstatavo, kad jis neturi pagrindo tenkinti pareiškėjos reikalavimo dėl papildomos draudimo išmokos mokėjimo. K o n s t a t u o j a m a: Vadovaujantis Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių, patvirtintų Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimu Nr , 45 punktu, vartojimo ginčai Lietuvos banke nagrinėjami laikantis rungimosi, ginčų nagrinėjimo operatyvumo, koncentracijos, ekonomiškumo ir bendradarbiavimo principų. Nagrinėdamas ginčą Lietuvos bankas atlieka pateiktų įrodymų vertinimą ir jo pagrindu priimamas sprendimas. Atsižvelgiant į ginčo šalių pateiktus dokumentus ir paaiškinimus, darytina išvada, kad šalių ginčas kyla dėl draudimo išmokos, mokamos pagal papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų sąlygas, dydžio. Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (toliau CK) straipsnyje nustatyta, kad draudimo sutartimi viena šalis (draudikas) įsipareigoja už sutartyje nustatytą draudimo įmoką sumokėti kitai šaliai (draudėjai) arba trečiajam asmeniui, kurio naudai sudaryta sutartis, įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytą draudimo išmoką, apskaičiuotą įstatyme ar draudimo sutartyje nustatyta tvarka, jeigu įvyksta įstatyme ar draudimo sutartyje nustatytas draudžiamasis įvykis. Svarbu pažymėti, kad Draudimo sutartis yra savanoriška, todėl draudikas, vadovaudamasis CK straipsnio 1 dalies nuostatomis, tokio pobūdžio sutartyse gali savo nuožiūra pasiūlyti sąlygas, susijusias su teikiamos draudimo apsaugos apimtimi. Kasacinio teismo praktikoje yra nurodyta, kad draudimo sutartimi draudimo objektui teikiama draudimo apsauga nėra absoliuti draudikas, prisiimdamas draudimo riziką, nustato draudimo sutartimi suteikiamos draudimo apsaugos ribas atvejus, kada mokama draudimo išmoka, ir atvejus, kada draudikas yra atleidžiamas nuo pareigos mokėti draudimo išmoką (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo 2013 m. balandžio 19 d. nutartis, priimta civilinėje byloje Nr. 3K-3-215/2013). Dėl kaulų lūžių draudimo sąlygų Įvykiui taikymo Pažymėtina, kad Taisyklių 6.3 papunktis nustato, jog, jei draudimo sutarties šalys dėl to atskirai susitarė, iš kaulų lūžių atvejui sutartos draudimo sumos, proporcingai draudiko gydytojų ekspertų nustatytiems lūžiams, yra išmokami pinigai už kaulų lūžius, kuriuos apdraustasis patiria dėl nelaimingo atsitikimo. Pareiškėja, remdamasi Taisyklių 6.3 papunkčio nuostatomis dėl draudimo išmokos kaulų lūžių atveju mokėjimo ir Kaulų lūžių nustatymo lentelės nuostatomis, pagal kurias nustatomas draudimo išmokos dėl kaulų lūžių dydis, nurodė, kad Įvykiui turi būti taikomos Kaulų lūžių nustatymo lentelės 8.11 papunkčio sąlygos, įtvirtinančios nuostatas dėl 4 proc. kaulų lūžių draudimo sumos sudarančios draudimo išmokos čiurnos kaulų lūžių atveju mokėjimo. Vertinant pareiškėjos reikalavimą pagal kaulų lūžių draudimo sąlygas išmokėti papildomą draudimo išmoką dėl Įvykio, pažymėtina, kad po Įvykio (2018 m. balandžio 17 d.) VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje pareiškėjai darytoje dešinės čiurnos srities rentgenogramoje kaulų lūžių nebuvo matyti. Tačiau, pareiškėjai dėl nepraeinančių traumos pasekmių simptomų ir juntamo

4 4 skausmo kreipusis į UAB Aušros medicinos centras, šioje sveikatos priežiūros įstaigoje 2018 m. gegužės 22 d. atlikto dešiniosios čiurnos ultragarso tyrimo metu buvo nustatyta ir tyrimo aprašyme (toliau Ultragarso tyrimo aprašymas) nurodyta: lateralinio maleolo kontūras fragmentuotas, pakitimai būdingi jo avulsiniam lūžiui. Priekinis talofibulinis raištis (ATFL) nehomogeniškas, edemiškas, pakitimai būdingi jo daliniam plyšimui. Ultragarso tyrimo aprašyme pateikiama ultragarsinio tyrimo išvada: pradiniai degeneraciniai čiurnos sąnario pakitimai. ATFL dalinio plyšimo ir lateralinio maleolo avulsinio lūžio UG požymiai. UAB Aušros medicinos centras 2018 m. gegužės 24 d. sudarytame medicinos dokumentų išraše, vadovaujantis ultragarso tyrimo rezultatais, nurodytos diagnozės dalinis talofibulinio raiščio plyšimas ir lateralinės kulkšnies lūžis (kodas pagal TLK S96.2). Vertinant Ultragarso tyrimo aprašymo duomenis kitų Lietuvos bankui pateiktų įrodymų ir draudimo sutarties šalių sutartų sąlygų kontekste, pažymėtina, kad Taisyklių 6.3 papunktis nustato, jog draudimo išmoka dėl kaulų lūžių yra mokama tais atvejais, kai kaulų lūžių diagnozė patvirtinama apdraustajam atliktais spinduliais tyrimais (rentgeno, kompiuterinio tomografo ar magnetinio rezonanso tyrimo nuotraukomis). Pažymėtina, kad ultragarso tyrimas nepriskirtinas spinduliniams tyrimams ir į Taisyklių 6.3 papunktyje nurodytų tyrimų, pagal kuriuos patvirtinama kaulų lūžių diagnozė, sąrašą nepatenka. Kaip minėta, remiantis Lietuvos bankui pateiktais faktiniais duomenimis, nustatyta, kad iš karto po Įvykio VšĮ Kauno klinikinėje ligoninėje atlikto spindulinio tyrimo - rentgenogramos duomenys nepatvirtino pareiškėjos kojos kaulo lūžio. Dešiniosios čiurnos sąnario MRT vertinime taip pat nėra įtvirtinta duomenų apie lateralinio maleolo avulsinio lūžio pareiškėjai nustatymą. Pažymėtina, kad nors Ultragarso tyrimo aprašyme pateikiami duomenys apie lateralinio maleolo fragmentuotą kontūrą, būdingą jo avulsiniam lūžiui, tačiau ultragarsinio tyrimo išvadoje yra nurodoma, kad šio tyrimo metu buvo nustatyti tik lateralinio maleolo avulsinio lūžio UG požymiai. UAB Aušros medicinos centras atliktų abiejų čiurnų sąnarių ultragarso tyrimo aprašymuose nurodyta, kad dešinėje ir kairėje čiurnoje taip pat nustatyti pradiniai degeneraciniai čiurnos sąnario pakitimai. Remiantis Lietuvos bankui pateiktais dokumentais, nustatyta, kad pareiškėja 2018 m. birželio 8 d. kreipėsi į AB Ortopedijos technika, kurioje buvo išrašytas siuntimas MRT atlikti. Siuntimo šiam tyrimui atlikti nurodomos diagnozės abiejų čiurnų sąnario sinovitas (sąnario struktūrų uždegimas). Pažymėtina, kad AB Ortopedijos technika išraše iš medicinos dokumentų nebuvo įtvirtinta duomenų, kad pareiškėja MRT tyrimo atlikimui yra siunčiama, siekiant patvirtinti arba paneigti Ultragarso tyrimo aprašyme nuodytus duomenis apie nustatytus lateralinio maleolo avulsinio lūžio UG požymius m. birželio 29 d. pareiškėjai atlikto dešiniosios čiurnos sąnario MRT tyrimo išvadoje nurodyta: kulnakaulio kūne daugiakamerinė intraosalinė cista, aplinkinė kaulų čiulpų edema. Ties šeivikaulio apatiniu kraštu smulkus kaulinis fragmentas, tikėtina, os subfibulare. Priekinio talofibulinio raiščio dalinis plyšimas, fibrozė, supanti šeivikaulio dist. kraštą ir lateraliai. M.tibialis post., m.flex. hallucis longus tenosinavitas. Patinę lateraliai ties šeivikauliu ir pėdos dorsaliniai audiniai. Kairiosios čiurnos sąnario MRT tyrimo išvadoje nurodyta: ties šeivikaulio apatiniu kraštu šalia priekinio talofibulinio raiščio tvirtinimosi smulkus kaulinis fragmentas, tikėtina, os subfibulare. Priekinio talofibulinio raiščio dalinis plyšimas. Mm.peronei, m.tibialis post., m.flex. hallucis longus tenosinovitas. Pradinė talokruralinio sąnario artrozė. Patinę pėdos dorsaliniai audiniai. Nagrinėjamu atveju draudikas, siekdamas pagrįsti aplinkybes, kad dešiniosios čiurnos sąnario MRT tyrimo išvados duomenys negali patvirtinti UAB Aušros medicinos centras atlikto dešiniosios čiurnos sąnario ultragarso tyrimo pagrindu padarytos išvados, kad pareiškėja dėl Įvykio patyrė lateralinio maleolo avulsinio lūžį, remiasi draudiko gydytojo - eksperto (toliau draudiko ekspertas) atliktu abiejų čiurnų sąnarių MRT tyrimų vertinimu. Draudiko ekspertas nurodė, kad atlikus tikslų instrumentinį probleminių sričių tyrimą MRT tyrimą abiejų čiurnų sąnarių srityse nustatyti beveik identiški pokyčiai, nepaisant fakto, kad traumuotas tik dešinysis.

5 5 Po tyrimo nurodyta, kad tikėtina, jog po šeivikauliais abipus matomi kauliniai fragmentai yra pridėtiniai (sezamoidiniai) kaulai - os subfibulare. Šie papildomi kauliniai dariniai, atliekant ne tokius tikslius ir jautrius diagnostinius tyrimus (ultragarsu), galėjo būti palaikyti avulsinių lūžių požymiais. Vieninteliai, galimi potrauminiai, pokyčiai nustatyti čiurnų sąnariuose daliniai priekinių šokikaulio šeivikaulio raiščių plyšimai abipus. Nesant kairiosios čiurnos sąnario traumos fakto pokyčiai kairiajame čiurnos sąnaryje nesietini su trauma, todėl, kaip draudžiamasis įvykis, nevertintini. Draudikas, siekdamas pagrįsti draudiko eksperto atlikto abiejų čiurnų sąnarių MRT tyrimo vertinimo teisingumą, taip pat kreipėsi į teismo medicinos gydytoją dr. P. P., turintį medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal teismo medicinos gydytojo profesinę kvalifikaciją, pateikdamas abiejų čiurnų MRT tyrimų duomenis kompiuterinėje laikmenoje. Draudikas teismo medicinos gydytojui pateikė klausimus: ar pareiškėjai atliktuose MRT tyrimuose, visumoje vertinant analogiškus radinius abipus, po išorinėmis kulkšnimis matomi kauliniai fragmentai yra kauliniai lūžgaliai ar normos variantas - os subfibulare? Jei nustatyti pokyčiai kaulų lūžgaliai ar tai galėjo būti 2018 m. balandžio 17 d. traumos pasekmė? Specialisto išvadoje nurodyta, kad teismo medicinos gydytojui atliekant ekspertinį tyrimą taip pat dalyvavo G. P., turinti medicinos praktikos licenciją verstis medicinos praktika pagal gydytojo radiologo profesinę kvalifikaciją. Remiantis atliktu MRT tyrimų vertinimu, teismo medicinos gydytojas nurodė, kad atliktuose MRT tyrimuose, visumoje vertinant analogiškus radinius abipus, po išorinėmis kulkšnimis matomi kauliniai fragmentai yra normos variantas - os subfibulare. Todėl, remiantis Specialisto išvados duomenimis, pažymėtina, kad šie duomenys patvirtina draudiko eksperto išvadą, kad dešiniosios čiurnos sąnario MRT ir ultragarso tyrimų metu nustatytas ties šeivikaulio apatiniu kraštu matomas kaulinis fragmentas yra įgimtas pridėtinis pošeivikaulinis sezamoidinis kaulas, o ne dėl traumos atskilęs kaulinis fragmentas avulsinis lūžis. Atsižvelgiant į pareiškėjos nurodytas aplinkybes, kad dėl dešiniosios čiurnos sąnario MRT tyrimo atlikimo laiko avulsinis lūžis galėjo būti sugijęs (kaip minėta, nelaimingas atsitikimas įvyko 2018 m. balandžio 17 d., o abiejų čiurnų sąnarių MRT tyrimų atlikimo data nurodyta 2018 m. birželio 29 d.), pažymėtina, kad Taisyklių 6.3 papunktyje taip pat nurodyta, kad kai spindulinių tyrimų (rentgeno, kompiuterinio tomografo ar magnetinio rezonansinio tyrimo nuotraukų) duomenų nepakanka diagnozei pagrįsti, gali būti mokama draudimo išmokos dalis, jeigu sužalojimai pagrįsti kliniškai bei skirtas trukme ir būdu adekvatus gydymas. Lietuvos bankui ginčo šalių pateikti dokumentai ir paaiškinimai patvirtina, kad po Įvykio pareiškėjai nebuvo nustatytas kojos kaulo lūžis, todėl lūžio gydymas nebuvo skirtas. Pareiškėja taip pat nenurodė aplinkybių apie UAB Aušros medicinos centras skirtą lateralinio dešinės čiurnos maleolo avulsinio lūžio gydymą, o Lietuvos bankui pateikti UAB Aušros medicinos centras išrašo iš medicinos dokumento duomenys negali patvirtinti, kad pareiškėjai buvo skirtas avulsinio lūžio gydymas. Nagrinėjamu atveju pareiškėja kreipimesi dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo nurodė, kad traumos pasekmių gydymas jai buvo skirtas Konsultacijų centre m. liepos 18 d. Konsultacijų centro parengtame medicinos dokumentų išraše nurodyta: palapuojant skausmas dešinės čiurnos sinus tarsi projekcijoje, abiejų čiurnos sąnarių t.tibialis posterior projekcijoje. BMR t.tibialis posterior sinovitai, dešinio kulnakaulio 1,5 cm diametro kaulinė cysta. Diagnozė: Cysta calcanei dextri. Tendovaginitis t. tibialis posterior utr. Rekomendacijos: reabilitologo konsultacija dėl fizioterapijos: UG+hidrokortizonas 10 k., lazerio terapija 8 k., etoricoxibum 90 mg 1 k/d 7 d., čiurnos sąnario megztas įtvaras, įdėklai su išilginiais ir skersiniais skliautais, gyd. M. Stravinsko konsultacija dėl cystos osteoplastikos. Atsižvelgiant į Konsultacijų centro medicinos dokumentų išrašo duomenis, pažymėtina, kad šiame dokumente nėra nurodyta duomenų apie tai, kad gydymas yra skiriamas lateralinio maleolo avulsiniam lūžiui gydyti. Priešingai, medicinos dokumentų išraše nurodomos diagnozės:

6 6 Cysta calcanei dextri. Tendovaginitis t. tibialis posterior utr. Todėl, remiantis Konsultacijų centro parengto medicinos dokumentų išrašo duomenimis, darytina išvada, kad šiame dokumente pateiktos rekomendacijos gydymui yra skirtos nurodytoms diagnozėms (cysta calcanei dextri ir tendovaginitis t. tibialis posterior utr.) gydyti. Pažymėtina, kad nors pareiškėja kreipimesi į Lietuvos banką nurodė, kad dešiniosios čiurnos sąnario MRT tyrimo metu nustatyta daugiakamerinė intraosalinė cista ir kiti čiurnos sąnaryje nustatyti pakitimai susidarė dėl traumos ir dėl negydyto kaulo lūžio, tačiau Lietuvos bankui nebuvo pateikta jokių šias aplinkybes patvirtinančių įrodymų. Kaip minėta, Lietuvos bankui pateikti įrodymai neginčijamai patvirtina, kad tik vienintelis dešiniosios čiurnos sąnario MRT tyrimo aprašyme nurodytas pakitimas priekinio talofibulinio raiščio dalinis plyšimas - yra sietinas su Įvykio padariniais. Lietuvos bankui pateiktuose medicinos dokumentuose nėra pateikta jokių duomenų, kurie pagrįstų, kad daugiakamerinė intraosalinė cista ir sąnario struktūrų uždegimas yra negydyto kaulo lūžio pasekmė, o, atsižvelgiant į draudiko eksperto ir Specialisto išvados duomenis, kurie patvirtina, kad Ultragarso tyrimo ir MRT tyrimo metu nustatytas kaulinis fragmentas yra įgimtas pridėtinis pošeivikaulinis sezamoidinis kaulas, o ne dėl traumos atskilęs kaulinis fragmentas avulsinis lūžis, darytina išvada, kad dešiniosios čiurnos sąnario MRT tyrimo vertinime nurodyti čiurnos sąnario pakitimai (išskyrus, dalinį dešinio priekinio šokikaulio šeivikaulio raiščio plyšimą) yra nesusiję su pareiškėjos patirta trauma. Todėl, remiantis Lietuvos banko nustatytomis aplinkybėmis, darytina išvada, kad ir pareiškėjos pateikti duomenys apie jai skirtą dešiniosios čiurnos gydymą negali pagrįsti, kad pagal Taisyklių 6.3 papunkčio sąlygas pareiškėjai turi būti mokama draudimo išmoka dėl kaulo lūžio. Atsižvelgiant į tai, pažymėtina, kad draudikas priėmė pagrįstą sprendimą Įvykiui netaikyti draudimo išmokos mokėjimo kaulų lūžių atveju sąlygų. Dėl draudimo išmokos pagal laikinos negalios draudimo sąlygas mokėjimo Vertinant draudiko sprendimo pareiškėjai išmokėti draudimo išmoką pagal laikinos negalios draudimo sąlygas pagrįstumą, pažymėtina, kad Taisyklių 6.4 papunktis nustato, jog laikina negalia tai apdraustojo sužalojimas, pažeidžiant jo kūno audinių (organų) vientisumą ir trumpam sutrikdant jo funkcijas. Taisyklių papunktis numato, kad pagal laikinos negalios draudimo sąlygas yra mokama draudimo išmoka dėl meniskų, raiščių ir sausgyslių plyšimų. Plyšus raiščiams, sausgyslėms, draudimo išmoka mokama, kai buvo skirtas operacinis gydymas arba imobilizacija ir gydyta nepertraukiamai ne trumpiau kaip 14 dienų. Draudimo išmokos, mokamos pagal laikinos negalios draudimo nuostatas, dydžio nustatymo sąlygas detalizuoja Laikinos negalios nustatymo lentelė. Draudimo išmokos dėl raiščių, raumenų, sausgyslių, meniskų plyšimo dydžio apskaičiavimo nuostatas įtvirtina Laikinos negalios nustatymo lentelės 3 punktas. Pažymėtina, kad Laikinos negalios nustatymo lentelės 3 punkte nėra numatyta draudimo išmokos dydžio nustatymo sąlygų dėl čiurnos raiščio plyšimo, tačiau lentelės 3.3 papunktyje nustatyta, kad dėl čiurnos sausgyslių plyšimo, kai nebuvo taikytas operacinis gydymas, yra mokama 1 proc. laikinos negalios draudimo sumos sudaranti draudimo išmoka. Laikinos negalios nustatymo lentelės 3 punkto pastaboje nurodyta: dalinio raiščių, sausgyslių plyšimo atveju mokama 50 proc. draudimo išmokos. Remiantis draudimo liudijimo duomenimis, pažymėtina, kad draudimo sutarties šalys, susitardamos dėl papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų draudimo apsaugos taikymo, nustatė 5000 Eur draudimo sumą laikinos negalios atveju. Atsižvelgiant į pareiškėjos draudikui ir Lietuvos bankui nurodytas aplinkybes ir pateiktuose medicinos dokumentuose užfiksuotus duomenis, pažymėtina, kad dėl Įvykio pareiškėja patyrė dešinės čiurnos traumą. Darytina išvada, kad Ultragarso tyrimo aprašyme, UAB Aušros medicinos centras medicinos dokumentų išraše ir dešiniosios čiurnos sąnario MRT tyrimo aprašyme nurodyta diagnozė dalinis talofibulinio raiščio plyšimas - yra sietina su Įvykio pasekmėmis. Kaip minėta, aplinkybių, kad medicinos dokumentuose užfiksuotas dalinis

7 7 talofibulinio raiščio plyšimas yra Įvykio pasekmė draudikas neginčija. Nagrinėjamu atveju draudikas priėmė sprendimą Įvykiui taikyti Laikinos negalios nustatymo lentelės 3.3 papunkčio sąlygas, pagal kurias mokama 1 proc. laikinos negalios draudimo sumos sudaranti draudimo išmoka dėl čiurnos sausgyslių plyšimo, kai nebuvo taikytas operacinis gydymas, ir pareiškėjai išmokėjo 50 Eur draudimo išmoką. Draudikas nurodė, kad, atsižvelgdamas į sudėtingą sužalojimo diagnozavimo procesą ir numatomą gydymą, draudikas priėmė sprendimą nesivadovauti Laikinos negalios nustatymo lentelės 3.3 papunkčio pastaba dėl 50 proc. draudimo išmokos sumažinimo dalinio raiščio plyšimo atveju. Atsižvelgiant į tai, kad Lietuvos bankui pateikti įrodymai patvirtina, jog dešiniosios čiurnos sąnario MRT tyrimo aprašyme nurodytai diagnozei daliniam talofibulinio raiščio plyšimui gydyti nebuvo taikytas operacinis gydymas, darytina išvada, kad draudimo išmokos, mokamos dėl Įvykio padarinių, apskaičiavimui yra taikytinos Taisyklių papunkčio nuostatos, pagal kurias draudimo išmoka dėl raiščių plyšimo mokama, kai šio sužalojimo simptomai gydyti nepertraukiamai ne trumpiau kaip 14 dienų. Kadangi draudikas neginčija, jog pareiškėjai taikytas dalinio talofibulinio raiščio plyšimo gydymas atitinka Taisyklių papunktyje įtvirtintas sąlygas, taip pat, remiantis Įvykiui pritaikytomis Laikinos negalios nustatymo lentelės 3.3 papunkčio nuostatomis dėl 1 proc. lakinos negalios draudimo sumos sudarančios draudimo išmokos dėl sausgyslių plyšimo, kai nebuvo operuojama, mokėjimo, taip pat, atsižvelgiant į Laikinos negalios nustatymo lentelės 3.3 papunkčio pastabose įtvirtintas nuostatas dėl pagal draudimo sutarties sąlygas nustatytos draudimo išmokos 50 proc. dydžiu dalinio raiščių plyšimo atveju sumažinimo, darytina išvada, kad draudikas pagrįstai atsakyme į pareiškėjos pretenziją nurodė, kad jai mokėtina draudimo išmoka turėjo sudaryti 25 Eur (1 proc Eur laikinos negalios draudimo sumos sudarančios 50 Eur draudimo išmokos 50 proc. sumažinimas). Kaip minėta, kairiosios čiurnos sąnario MRT tyrimo aprašyme taip pat nurodyti duomenys apie priekinio talofibulinio raiščio dalinį plyšimą. Draudikas atsiliepime dėl vartojimo ginčo nagrinėjimo nurodė, kad minėtas raiščio dalinis plyšimas nesietinas su Įvykiu, kadangi draudikui pateiktuose įrodymuose nėra įtvirtina duomenų apie Įvykio metu taip pat patirtą kairiosios čiurnos traumą. Atsižvelgiant į šias nurodytas aplinkybes, pažymėtina, kad nors pareiškėja kreipimesi į Lietuvos banką nurodė, kad, praėjus mėnesiui po Įvykio, ištino ir pareiškėjos kairė koja bei pareiškėja pradėjo jausti ne tik dešinės, bet ir kairės kojos skausmus, nagrinėjamu atveju pareiškėjai atliktų abiejų kojų radiologinių tyrimų ir skirto gydymo vertinimas draudimo sutarties nuostatų kontekste nėra teisiškai reikšmingas, kadangi, net ir nustačius, jog draudikas nepagrįstai kairiosios čiurnos sąnario MRT tyrimo aprašyme nurodyto priekinio talofibulinio raiščio dalinio plyšimo nesiejo su Įvykio pasekmėmis, papildoma draudimo išmoka pareiškėjui nebūtų mokama, kadangi pagal Laikinos negalios nustatymo lentelės 3.3 papunkčio sąlygas ši draudimo išmoka sudarytų 25 Eur, o draudikas pareiškėjai dėl Įvykio yra išmokėjęs 25 Eur didesnę draudimo išmoką (yra išmokėjęs ne pagal draudimo sutarties sąlygas priklausančią 25 Eur, o 50 Eur draudimo išmoką). Apibendrinant Lietuvos banko nustatytas aplinkybes ir, remiantis pateiktų įrodymų visumos įvertinimu, darytina išvada, kad draudikas priėmė pagrįstą sprendimą pareiškėjai dėl Įvykio neišmokėti papildomos draudimo išmokos, todėl pareiškėjos reikalavimas dėl papildomos draudimo išmokos mokėjimo yra atmestinas. Remdamasis tuo, kas išdėstyta, ir vadovaudamasis Lietuvos Respublikos vartotojų teisių apsaugos įstatymo 27 straipsnio 1 dalies 3 punktu, Lietuvos banko valdybos 2012 m. sausio 26 d. nutarimo Nr Dėl Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo 2 punktu ir šiuo nutarimu patvirtintų Vartotojų ir finansų rinkos dalyvių ginčų neteisminio sprendimo procedūros Lietuvos banke taisyklių 59.3 papunkčiu, n u s p r e n d ž i u: Atmesti pareiškėjos S. P. reikalavimą. Lietuvos banko sprendimas dėl ginčo esmės yra rekomendacinio pobūdžio ir teismui

8 8 neskundžiamas. Vartotojui ir finansų rinkos dalyviui išlieka teisė dėl ginčo sprendimo kreiptis į teismą arba kitą ginčų nagrinėjimo instituciją įstatymų nustatyta tvarka. Kreipimasis į teismą po Lietuvos banko sprendimo dėl ginčo esmės priėmimo nelaikomas šio sprendimo apskundimu. Direktorius Mindaugas Šalčius

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

Microsoft Word - 005_NA traumos_FORWEB.doc

Microsoft Word - 005_NA traumos_FORWEB.doc PAPILDOMO DRAUDIMO NUO TRAUMOS DĖL NELAIMINGO ATSITIKIMO TAISYKLĖS Nr. 00 Galioja nuo 2012 0 02 SUTARTIS - DRAUDIKAS - DRAUDĖJAS - APDRAUSTASIS- NAUDOS GAVĖJAS - NELAIMINGAS ATSITIKIMAS - DRAUDIMO IŠMOKA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

ERGO nelaimingu taisykles.indd

ERGO nelaimingu taisykles.indd UADB ERGO LIETUVA 1 Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2007) Nr. 009 Patvirtinta UADB ERGO LIETUVA 2007 04 06 generalinio direktoriaus įsakymu Nr. 40. Galioja nuo 2007 05

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i

UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma i UADB ERGO LIETUVA Draudimo nuo nelaimingų atsitikimų taisyklės (ERGO LIETUVA, DNAT-2010) Nr. 009 1. Draudėjo prašymo sudaryti draudimo sutartį forma ir turinys, draudimo sutarties šalys 2. Draudžiamieji

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS

VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS VALSTYBINĖS DRAUDIMO PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VALDYBA N U T A R I M A S DĖL STATINIO PROJEKTUOTOJO CIVILINĖS ATSAKOMYBĖS PRIVALOMOJO DRAUDIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės Nr. P01 [galioja nuo ] Pagrindinės Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsiti

Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės Nr. P01 [galioja nuo ] Pagrindinės Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsiti Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklės Nr. P01 [galioja nuo 2011 03 14] Pagrindinės Papildomo draudimo nuo nelaimingų atsitikimų ir traumų taisyklėse Nr. P01 vartojamos sąvokos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI

DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 „DĖL ORTOPEDIJOS TECHNINIŲ PRIEMONIŲ, KURIŲ ĮSIGIJIMO IŠLAI LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2012 M. LIEPOS 5 D. ĮSAKYMO NR. V-698 DĖL PRIVALOMOJO SVEIKATOS DRAUDIMO FONDO BIUDŽETO LĖŠOMIS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s

ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos s ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos gavėjo gyvybės draudimo taisyklės Nr. 026 Galioja nuo 2019-01-02 1. Pagrindinės draudimo taisyklėse vartojamos sąvokos Visos ERGO Life Insurance SE Būsto paskolos

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui

009 PD Taisykles maketas Bendras_internetui PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2015 m. sausio 23 d. protokolu Nr. 2015-03 Pensijų draudimo taisyklės Nr. 009 1. Bendroji dalis Įsigalioja nuo 2015 m. vasario 1 d. 1.1. Gyvybės

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA

4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARA 4. LAIKINOJI DRAUDIMO APSAUGA UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas Konstitucijos pr. 7, Vilnius GYVYBĖS DRAUDIMo TAISYKLėS NR. 305 GYVYBĖS DRAUDIMAS GARANTIJA PLIUS 1. BENDROJI DALIS Šiose gyvybės draudimo

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS ( redakcija, galioja nuo ) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIA NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS (2014.01.01 redakcija, galioja nuo 2014.01.01) TURINYS I. DRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... II. NEDRAUDŽIAMIEJI ĮVYKIAI... III. PAPILDOMOS DRAUDIMO APSAUGOS SĄLYGOS... IV.

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc

Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc Administracinė byla Nr. A 525-539/2013 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01164-2012-0 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017

Aptarnavimo ir skundu nagrinejimo tvarkos aprasas_2017 Dokumento tipas: Tvarkos aprašas Rengėjas: Juridinio skyriaus viršininkė Gražina Beigo Patvirtinta: Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM valdybos 2017 m. balandžio 4 d. protokolu Nr. 2017-07 Įsigalioja:

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim

GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarim GYVYBĖS DRAUDIMO TAISYKLĖS NR. 207 INDIVIDUALUS GYVYBĖS DRAUDIMAS PATVIRTINTA: UAB PZU Lietuva gyvybės draudimas valdybos 2019 m. sausio 18 d. nutarimu Nr. 6 Galioja nuo 2019 m. vasario 1 d. 1. BENDROJI

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi

PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapi PATVIRTINTA Gyvybės draudimo UAB BONUM PUBLICUM Valdybos 2016 m. balandžio 27 d. protokolu Nr. 2016-10 Universalaus gyvybės draudimo su kintančiu kapitalu taisyklės Nr. 011 Įsigalioja nuo 2016 m. gegužės

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

Microsoft Word _sprendimas.docx

Microsoft Word _sprendimas.docx Administracinė byla Nr. ei-534-281/2019 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02757-2018-5 Procesinio sprendimo kategorijos: 41; 55.1.3 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS SPRENDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj

ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo Bendrosios sąvokos 2. Draudėj ERGO Insurance SE Lietuvos filialas Darbdavio civilinės atsakomybės draudimo taisyklės Nr. 051 Galioja nuo 2014-12-31 1. Bendrosios sąvokos 2. Draudėjo prašymas sudaryti darbdavio civilinės atsakomybės

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

Sprendimas S-89 ( )

Sprendimas S-89 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU 2018-04-04 SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRA LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL GRĖSMĖS VAIKUI LYGIŲ KRITERIJŲ IR GRĖSMĖS VAIKUI LYGIO NUSTATYMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 21 d. Nr. A1-221 Vilnius

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n

NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios n NELAIMINGŲ ATSITIKIMŲ DRAUDIMO TAISYKLĖS Patvirtintos ADB Compensa Vienna Insurance Group 2018 m. rugsėjo mėn. 04 d. Valdybos nutarimu, galiojančios nuo 2019 m. vasario mėn. 26 d. TURINYS 1. Sąvokos ir

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

SKENAVIMO KOMPIUTERINIU TOMOGRAFU PROTOKOLAS

SKENAVIMO KOMPIUTERINIU TOMOGRAFU PROTOKOLAS SKENAVIMO KOMPIUTERINIU TOMOGRAFU PROTOKOLAS TURINYS KLUBO SĄNARIO 3D REKONSTRUKCIJA... 3 DUBENKAULIO 3D REKONSTRUKCIJA... 4 KELIO SĄNARIO 3D REKONSTRUKCIJA... 5 PETIES SĄNARIO 3D REKONSTRUKCIJA... 6 KAUKOLĖS

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ

PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PATVIRTINTA VšĮ Alytaus miesto socialinių paslaugų centro direktoriaus 2017 m. lapkričio 6 d. įsakymu Nr. V-88 VŠĮ ALYTAUS MIESTO SOCIALINIŲ PASLAUGŲ CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Gydytojų specialistų konsultacijos Paslaugos pavadinimas Paslaugos lygis Paslaugos vieneto kaina eurais Abdominalinės chirurgijos gydytojo II 15,26 Ab

Gydytojų specialistų konsultacijos Paslaugos pavadinimas Paslaugos lygis Paslaugos vieneto kaina eurais Abdominalinės chirurgijos gydytojo II 15,26 Ab Gydytojų specialistų konsultacijos Paslaugos pavadinimas Paslaugos lygis Paslaugos vieneto kaina eurais Abdominalinės chirurgijos gydytojo II 15,26 Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis

Detaliau

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl

SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS (data) Vertinimas pirminis patiksl SIŪLOMO ĮRAŠYTI Į KOMPENSAVIMO SĄRAŠUS VAISTINIO PREPARATO FARMAKOEKONOMINĖS VERTĖS NUSTATYMO PROTOKOLAS 2017-11-27 (data) Vertinimas pirminis patikslintas Vilnius (sudarymo vieta) Paskutinio vertinimo

Detaliau

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas.

ivairios lokalizacijos osteochondropatiju skoliozės reabilitacinio gydymo protokolas. PATVIRTINTA VšI Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos Palangos gintaras direktoriaus 2015-02-24 įsakymu Nr. ĮV-15 ĮVAIRIOS LOKALIZACIJOS OSTEOCHONDROPATIJŲ, SKOLIOZĖS REABILITACINIO GYDYMO PROTOKOLAS

Detaliau

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proceso baigiamasis bakalauro egzaminas raštu yra organizuojamas

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr

Bendros_draudimo_salygos_2018.cdr Patvirtinta 2018 09 28 Compensa Life Vienna Insurance Group SE Lietuvos filialo vadovo įsakymu Nr. V- 12/18 BENDROSIOS DRAUDIMO SĄLYGOS Galioja nuo 2018 m. spalio 01 d. 1. SĄVOKOS IR INTERPRETACIJA 1.1.

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau