Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Microsoft Word - JTI_Baltic_A doc"

Transkriptas

1 Administracinė byla Nr. A /2013 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2013 m. kovo 21 d. Vilnius Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo teisėjų kolegija, susidedanti iš teisėjų Laimučio Alechnavičiaus (pranešėjas), Artūro Drigoto (kolegijos pirmininkas) ir Dalios Višinskienės, teismo posėdyje rašytinio proceso tvarka išnagrinėjo administracinę bylą pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės JTI Baltic apeliacinį skundą dėl Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimo administracinėje byloje pagal pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės JTI Baltic skundą atsakovui Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamentui dėl nutarimo dalies panaikinimo. n u s t a t ė: Teisėjų kolegija I. Pareiškėjas UAB JTI Baltic skundu (I t., b. l. 1?8) kreipėsi į Vilniaus apygardos administracinį teismą, prašydamas panaikinti Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento (toliau ir Departamentas) 2012 m. kovo 22 d. nutarimą Nr. ATK2-66/12 (toliau ir Nutarimas) dalyse, kuriose: 1) plastikiniai laikikliai, kuriose išdėstyti aštuoni pakeliai cigarečių LD Red, LD Blue, LD Silver ir LD White ir kurie buvo įrengti UAB RIMI LIETUVA parduotuvėje pripažinti draudžiama tabako reklama, pažeidžiančia Lietuvos Respublikos tabako kontrolės įstatymo (toliau ir TKĮ) 17 straipsnį; 2) tabako gaminio pavadinimas Winston, nurodytas popierinėje kortelėje ant dispenserio, kuriame išdėstyti tabako gaminiai ir kuris buvo įrengtas IĮ Danuva parduotuvėje, buvo pripažintas draudžiama tabako reklama, pažeidžiančia TKĮ įstatymo 17 straipsnį. Nurodė, kad byloje nėra ginčo, jog vartotojai gali pirkti ir perka tabako gaminius, išdėstytus plastikiniuose laikikliuose, kuriuose išdėstyti aštuoni pakeliai cigarečių LD Red, LD Blue, LD Silver ir LD White (toliau ir plastikiniai laikikliai). Juose išdėstomas ne vienas cigarečių pakelis, o aštuoni, kuriuos vartotojai gali be jokių kliūčių išimti ir nusipirkti. Pagal Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau ir LVAT) praktiką, vartotojų ir pardavėjų galimybė išimti tabako gaminius iš tam tikros įrangos ir ketinimas juos parduoti yra svarbiausi kriterijai, nustatant, ar ši įranga atlieka tabako gaminių išdėstymo funkciją. Byloje taip pat nėra ginčo, kad plastikiniuose laikikliuose yra tik tokia informacija, kuri gali būti pateikiama ant tabako

2 gaminiams išdėstyti skirtos įrangos, esančios prekybos tabako gaminiais vietose, kaip tai nustatyta TKĮ 17 straipsnio 3 dalyje. Taigi manė, kad plastikiniai laikikliai yra teisėta tabako gaminiams išdėstyti skirta įranga ir nesukuria jokių asociacijų su konkrečiais tabako gaminiais. Pažymėjo, kad pagal LVAT praktiką, lemiamas kriterijus nustatant, ar konkreti tabako gaminimas išdėstyti skirta įranga nepažeidžia tabako reklamos draudimo yra tai, kad ji nesukuria konkrečių asociacijų su konkrečiais tabako gaminiais. Šiuo atveju plastikinių laikiklių vaizdas, spalvos ir dizainas nėra susiję su konkrečiais tabako gaminiais, jų fono spalvos yra neutralios (balta ir šviesiai mėlyna) ir nesukuria asociacijų su išdėstomais tabako gaminiais (pačiuose plastikiniuose laikikliuose išdėstyti įvairių spalvų tabako gaminiai). Plastikiniai laikikliai yra įrėminti plona tamsiai mėlyna linija, informacija apie tabako produktų kainą yra pateikiama raudona ir geltona spalvomis, neutraliu šriftu ir formomis. Su konkrečiais tabako gaminiais niekuo nesusijusi ir plastikinių laikiklių forma, dydis, grafiniai elementai. Nesutiko su Nutarime atsakovo nurodytu argumentu, kad tam tikri tabako produktai buvo išdėstyti atskirai nuo kitų ir vartotojai galėjo juos geriau matyti. Teigė, jog jokie įstatymai Lietuvoje nereglamentuoja tabako gaminių išdėstymo įrangos, kur ir kaip ji turėtų būti pastatyta, kaip ji turi atrodyti, kokiu atstumu turi būti pastatyta nuo kitos įrangos ir taip toliau. Darė išvadą, kad vien tabako gaminių išdėstymas atskirai nuo kitų tabako gaminių, pateikimas gerai matomoje vietoje negali būti vertinamas kaip tabako gaminių reklama. Teigė, kad atsakovo pateiktas bendrojo tabako reklamos draudimo aiškinamas yra subjektyvus ir plečiamasis, kuris administracinėse bylose yra draudžiamas. Atsakovo poziciją paneigia LVAT praktika dėl tabako reklamos draudimo: administracinėje teisėje galioja plečiamojo normų aiškinimo ribojimas ir bet kokie draudimai turi būti suformuluoti aiškiai ir tiksliai. Nurodė, kad Nutarimas apriboja pareiškėjo teisėtos komercinės veiklos ir nereklaminio pobūdžio informacijos laisves, kurios yra pamatinės vertybės, ginamos Lietuvos Respublikos Konstitucijos 25 ir 46 straipsnių ir Europos žmogaus teisių konvencijos 10 straipsnio. Įstatymai privalo būti formuluojami taip, kad asmenys galėtų tiksliai numatyti konkrečią nuostatos taikymo apimtį ir reikšmę ir galėtų reguliuoti savo veiklą. Nutarime bendrajam tabako reklamos draudimui priskiriama tokia reikšmė, kuri neatitinka teisinės kokybės ir tikrumo reikalavimų, kuriuos išsamiai išaiškino Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas ir Europos Žmogaus Teisių Teismas. Nutarime pateiktu aiškinimu sukuriamas teisinis netikrumas, dėl kurio tampa sunku numatyti, koks produktų išdėstymas ir kokia produktų išdėstymui naudojama įranga bus laikoma tabako reklama ir už ką baus kitą kartą. Pažymėjo, kad žodis Winston buvo nurodytas popierinėje kortelėje su informacija apie cigarečių tabako, cigarečių tūbelių ir cigarečių kimšimo aparato komplektą kaip tabako gaminio pavadinimas, kurį aiškiai leidžiama nurodyti ant tabako gaminių išdėstymo įrangos, remiantis Tabako įstatymo 17 straipsnio 3 dalies 1 punktu. Pabrėžė, kad nei Tabako įstatymas, nei kiti įstatymai neapriboja galimybės nurodyti tabako gaminių pavadinimus ant tabako gaminių išdėstymo įrangos tais atvejais, kai šie pavadinimai yra įregistruoti kaip prekių ženklai. Atsakovo Nutarimo nepagrįstumą patvirtina LVAT praktika azartinių lošimų bylose (savo esme analogiškose tabako reklamos byloms), pagal kurią, informacija, kuri gali būti teisėtai pagal įstatymus pateikiama, negali būti draudžiama vien tik dėl to, kad ji sutampa su prekės ženklu. Atsakovas Departamentas pateikė atsiliepimą į skundą (I t., b. l. 41?49), kuriuo prašė pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Departamento Nutarimą. Nurodė, kad sistemiškai vertinant TKĮ 17 straipsnio 1 ir 5 dalių, 2 dalies 3 punkto ir 3 dalies nuostatas bei pareiškėjo pateiktas reklamines priemones, darytina išvada, kad reklamos draudimo netaikymas šioje byloje negalimas, kadangi pateikta informacija nepatenka į nustatytą baigtinį leidžiamos informacijos pateikimo sąrašą. Pažymėjo, kad tabako gaminių išdėstymas turi būti suprantamas absoliučios tabako gaminių reklamos draudimo kontekste. LVAT yra išaiškinęs, kad įstatymų leidėjas nurodytose teisės normose įtvirtino draudimą bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis platinti (daryti, kad plistų) informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Taip pat ne kartą yra konstatavęs, kad reklaminiai plakatai, stoveliai ar panašaus apipavidalinimo objektai negali būti traktuojami vien kaip įranga,

3 skirta tabako gaminiams išdėstyti, nes jais taip pat akivaizdžiai iš kitų tabako gaminių išskiriami konkrečių tabako gaminių rūšių tabako gaminiai. Manė, kad nepagrįsta tabako gaminius išskiriančios, vartotojo dėmesį atkreipiančios priemonės nevertinti kaip įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti. Prekybos tabako gaminiais vietos paskirtis yra parduoti tabako gaminius vartotojui, o šiam tikslui skirta priemonė yra tabako gaminiams išdėstyti skirta įranga. Įranga, skirta tabako gaminiams išdėstyti, turi būti vertinama sistemiškai su tabako gaminių reklamos samprata, t. y. siekiant nustatyti, ar konkrečios įrangos (tiek įrangos, kaip visumos, tiek atskirų įrangos detalių) tikslas yra susijęs išskirtinai su tabako gaminių išdėstymu, ar tokia įranga yra aiškiai siekiama skleisti informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Pažymėjo, kad byloje nėra ginčo, jog speciali įranga visam tabako gaminių asortimentui išdėstyti IĮ Danuva parduotuvėje yra virš kasų dešinėje ir kairėje pusėse esanti įranga, o UAB RIMI LIETUVA virš kasų esanti įranga. Tą patvirtina 2012 m. sausio 16 d. ir 2012 m. vasario 17 d. faktų fiksavimo protokolai ir prekybos vietų nuotraukos. Pabrėžė, jog bet kokiu atveju, ne vietoje ir netinkamu grafiniu, vaizdiniu, tekstiniu būdu pateikta informacija, neatitinkanti TKĮ reikalavimų apie tabako gaminius, yra draudžiama. Ūkio subjektai prieš sukurdami, apipavidalindami, pateikdami į rinką įrangą, privalo atsižvelgti, kad tabako gaminiams yra taikomas ypatingas teisinis reguliavimas ir šių produktų reklama yra draudžiama. Teigė, kad informacijos ir priemonių pateikimas, kai pateikiama tik vienos rūšies tabako gaminių serija, tokia forma, kokia ji buvo atlikta nagrinėjamoje byloje, yra tabako gaminių reklama, kuri tiesiogiai skatina įsigyti ir vartoti tabako gaminius, išskirdama konkrečias cigaretes iš kitų tabako gaminių. Šie tabako gaminiai įgyja akivaizdų pranašumą, t. y. išskirtinumą kitų tabako gaminių atžvilgiu, yra labiau pastebimi, o tai yra draudžiama pagal tabako gaminių reklamos sąvoką. Pažymėjo, kad tabako gaminių pateikimas plastikiniuose laikikliuose atskirai nuo tabako gaminių dėklų, prie metalinių stovų, kuriuose sudėtos įvairios prekės saldainiai, šokoladas, žiebtuvėliai, klijai, kita, tiesiogiai skatina juos įsigyti ir vartoti, skirtas išimtinai tabako gaminio reklamai, konkurencijos ir pardavimų skatinimo tikslais. Šią poziciją atsakovas grindė LVAT praktika administracinėse bylose Nr. A /2009, A /2011, A /2011. Remdamasis ja, darė išvadą, kad TKĮ įtvirtinti draudimai paprastai turėtų būti aiškinami plačiąja prasme, atsižvelgiant į įstatymo tikslą kiek įmanoma maksimaliai apsaugoti žmogaus ir visuomenės sveikatą, mažinti tabako gaminių vartojimą apskritai. Pažymėjo, kad atsakovas, sistemiškai vertindamas UAB RIMI LIETUVA prekybos vietoje pateiktą permatomą plastikinį laikiklį ir reikšmingų aplinkybių visumą (pateiktų tabako gaminių vaizdinius ir ryškius prekės ženklą akcentuojančius grafinius sprendimus, taip pat laikiklyje pateiktą TKĮ nenustatytą informaciją, kuri pateikta atskirai nuo įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, taip pat tai, kad ant plastikinio laikiklio priklijuoti tik LD Blue, LD Silver, LD Red, LD White cigarečių pakeliai, o prekybos vietoje stovi prekybos įranga, skirta visam tabako gaminių asortimentui, įskaitant ir nurodytas cigaretes, išdėstyti), darė išvadą, jog minėta reklaminė priemonė buvo pateikta ne kartu su įrangoje išdėstytais tabako gaminiais, ne pardavimo, o reklaminiais tikslais ir tai yra neteisėta tabako gaminių reklama. Norint įsigyti tabako gaminių, jie parduodami iš virš kasų esančios tabako gaminiams išdėstyti pritaikytos įrangos, o ne ardoma reklaminė medžiaga, t. y. plastikiniai laikikliai, nes cigarečių pakeliai minėtose reklaminėse priemonėse yra izoliuoti, tiesiog įrėminti kaip paveikslas, reprodukcija. Dėl antrojo atvejo pažymėjo, jog vertinęs IĮ Danuva parduotuvėje pateiktą pačią Winston komplekto kortelę ir visumą reikšmingų aplinkybių (pateiktas registruotas žodinis prekės ženklas Winston, spalviniai, vaizdiniai ir grafiniai sprendimai, pateikta TKĮ nenustatyta informacija (žodinis prekės ženklas Winston, <...> KOMPLEKTĄ: / Winston MYO / cigarečių tabakas, 140 g / + / Tūbelės su filtru, 200 vnt. / +/ Cigarečių kimšimo aparatas / 55,00 Lt, tai, kad nurodomos prekės prekybos vietoje apskritai nėra), Departamentas darė išvadą, jog tai yra neteisėta tabako gaminių reklama. Atsakovas taip pat atkreipė dėmesį į tai, kad pagal TKĮ 17 straipsnio 3 dalies 1 punkte iki 2008 m. gruodžio 31 d. prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, buvo leidžiama pateikti tabako gaminių prekių ženklus,

4 o nuo 2009 m. sausio 1 d. jis buvo panaikintas. Taigi tabako gaminių reklamos draudimas pagal TKĮ yra imperatyvaus ir absoliutaus pobūdžio, o tabako gaminių reklama, neatsižvelgiant į jos pateikimo būdą ir vietą, yra savaime draudžiama. Prekių pavadinimo ir prekės ženklo naudojimo sutaptis suponuoja prievolę laikytis reikalavimų, nustatomų tiek TKĮ 17 straipsnio 3 dalies 2 punkte, tiek ir 1 punkte. Požymiai, kuriais remiantis pripažįstamas prekės ženklo specialaus panaudojimo tabako gaminių reklamai faktas, teisės aktuose nenustatyti, todėl tai yra įrodinėjimo bei vertinimo dalykas kiekvieną kartą pagal konkrečias kvalifikuojamos kaip pažeidimas veikos aplinkybes, taigi ant Winston komplekto kortelės pateikta informacija vertintina kaip draudžiamos informacijos pateikimas. Darė išvadą, kad TKĮ nenustatytos informacijos pateikimo forma atkreipia vartotojo dėmesį į konkrečias cigaretes LD Red, LD White, LD Blue, LD Silver, tabaką Winston ir skatina jas nusipirkti, o tai yra TKĮ 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimai. Tabako gaminių reklamos tikslas? populiarinti konkrečias prekes tarp vartotojų, plėtoti tabako gaminių prekybos segmentą, atlikti reklaminę funkciją. Pateikdamas minėtas reklamines priemones, pareiškėjas siekė būtent šio tikslo. Kartu atkreipė dėmesį, jog pareiškėjo sudarytoje sutartyje su UAB Mineraliniai vandenys, kuria remiantis vėliau buvo sudaryta sutartis su IĮ Danuva, bei UAB RIMI LIETUVA yra aptariama tokia reklama ir jos pateikimo sąlygos. Šių sutarčių nuostatų sisteminis vertinimas, patvirtinama, kad buvo vykdoma reklaminė tabako gaminių akcija. II. Vilniaus apygardos administracinis teismas 2012 m. spalio 15 d. sprendimu (I t., b. l. 185?192) pareiškėjo skundą tenkino iš dalies. Pakeitė 2012 m. kovo 22 d. Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento nutarimą Nr. ATK2-66/12 ir UAB JTI Baltic skirtą baudą sumažino iki Lt. Teismas pažymėjo, jog teisminis kilusio ginčo tyrimas atliekamas būtent pareiškėjo suformuluotų reikalavimų ribose ir atsižvelgiant į tai pažymėjo, kad teismas nagrinėjamoje byloje vertins, ar plastikiniai laikikliai, įrengti UAB RIMI LIETUVA parduotuvėje su aštuoniais išdėstytais pakeliais cigarečių LD Red, LD Blue, LD Silver ir LD White, pripažintini draudžiama tabako reklama, pažeidžiančia TKĮ 17 straipsnį, bei tai, ar tabako gaminio pavadinimas Winston, nurodytas popierinėje kortelėje ant cigarečių dėklo, kuriame išdėstyti tabako gaminiai ir kuris buvo įrengtas IĮ Danuva parduotuvėje, laikytinas draudžiama tabako reklama, pažeidžiančia TKĮ 17 straipsnį. Teismas rėmėsi TKĮ (redakcija, galiojusi nuo iki ) 17 straipsnio 1, 3, 5 dalimis, pažymėjo, kad sprendžiant klausimą, ar pareiškėjas pažeidė TKĮ, šioje byloje svarbu atsižvelgti į reklamos sąvoką, įtvirtintą minėtame įstatyme bei išaiškintą teismų praktikoje. Taip pat rėmėsi TKĮ 2 straipsnio 7 dalimi, bei LVAT 2011 m. birželio 27 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A /2011, kurioje LVAT nurodė, kad bet kokia įranga, skirta tabako gaminiams išdėstyti, turi būti vertinama sistemiškai ir tabako gaminių reklamos sampratos kontekste, t. y. siekiant nustatyti, ar konkrečios įrangos (tiek įrangos, kaip visumos, tiek atskirų įrangos detalių) tikslas yra susijęs išskirtinai su tabako gaminių išdėstymu, ar tokia įranga yra aiškiai siekiama skleisti informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Atsižvelgiant į tai, teismas darė išvadą, kad skleidžiamos informacijos kvalifikavimas kaip tabako reklamos tiesiogiai susietas su šios informacijos paskirtimi tiesiogiai ar netiesiogiai skatinti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, todėl kiekvienu atveju vertinant, ar atitinkama skleidžiama informacija yra tabako reklama, turi būti nustatyta, kad tokios informacijos paskirtis arba padarinys yra skatinti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Atsakydamas į pareiškėjo argumentą, jog plastikinių laikiklių vaizdas, spalvos ir dizainas nėra susiję su konkrečiais tabako gaminiais, jie yra tabako gaminiams išdėstyti skirta įranga, įrengta greta kasos, pasiekiama vartotojų, juose išdėstomi aštuoni tabako gaminiai, kuriuos vartotojai gali laisvai išsiimti ir nusipirkti, laikikliai nėra skirti tik konkretiems tabako gaminiams, kadangi juose

5 gali būti išdėstyti skirtingi gaminiai, teismas rėmėsi LVAT išplėstinės teisėjų kolegijos 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A /2012 ir pažymėjo, jog aiškinant įrangos tabako gaminiams išdėstyti (prekybos vietoje) sąvoką lingvistiniu, loginiu, sisteminiu, teleologiniu, protingumo metodais, galima daryti išvadą, kad tokios įrangos paskirtis turi būti sudaryti sąlygas tabako gaminius prekybos vietoje išdėstyti taip, kad juos būtų galima parduoti jų įsigyti norinčiam klientui ir būtent ši paskirtis būtų pagrindinė (dominuojanti). Remdamasis išdėstytais argumentais, atsižvelgdamas į tai, kad UAB RIMI LIETUVA priklausančioje parduotuvėje virš kasų buvo įrengti cigarečių dėklai, kuriuose laikomos įvairių rūšių cigaretės, o plastikiniuose laikikliuose sudėtos vieno konkretaus pavadinimo cigaretės ( LD ), kurios taip pat buvo ir cigarečių dėkle virš kasos, įvertinęs tai, kad laikiklio apipavidalinimas pakankamai ryškus (mėlynas apvadas, dalis fono žydra, užrašas po cigaretėmis ryškiai raudonas, kainos išryškintos, t. y. užrašytos ant grafinių ženklų netaisyklingos formos ryškių (geltonos, raudonos ir mėlynos) spalvų rombų), teismas darė išvadą, kad plastikiniai laikikliai nėra įranga, kurios paskirtis sudaryti sąlygas tabako gaminiams prekybos vietoje išdėstyti taip, kad juos būtų galima parduoti jų įsigyti norinčiam klientui. Teismas, remdamasi faktų fiksavimo protokolais bei prie jų pridėtomis fotonuotraukomis, darė išvadą, kad plastikiniuose laikikliuose buvo išskiriamos konkrečios cigaretės ( LD ), informacija pateikta taip, kad ji skatino įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, taigi pareiškėjas pagrįstai nubaustas už TKĮ 17 straipsnio 1 dalies pažeidimą. Dėl pareiškėjo argumento, jog jis nesutinka su Nutarimo dalimi, kurioje konstatuota, kad tabako gaminio pavadinimas Winston, nurodytas popierinėje kortelėje ant cigarečių dėklo, kuriame išdėstyti tabako gaminiai ir kuris buvo įrengtas IĮ Danuva parduotuvėje, laikytinas draudžiama tabako reklama, pažeidžiančia TKĮ 17 straipsnį, teismas pažymėjo, kad TKĮ nustatytas galimos informacijos ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, baigtinis sąrašas, nes TKĮ 17 straipsnio 5 dalyje imperatyviai įtvirtinta, kad prekybos tabako gaminiais vietose apie tabako gaminius negali būti pateikiama jokia kita šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nenustatyta vaizdinė ar grafinė informacija. Taigi TKĮ draudžia ne tik tabako gaminių reklamą, bet ir informaciją, neatitinkančią šio įstatymo reikalavimų tabako gaminių prekybos vietose. Atsižvelgdamas į tai, kad pareiškėjas akcentavo, kad žodis Winston komplekto kortelėje nurodytas kaip tabako gaminio pavadinimas, kurį leidžiama nurodyti ant tabako gaminiams išdėstyti skirtos įrangos, teismas atkreipė dėmesį, jog LVAT 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartyje administracinėje byloje Nr. A /2012 išplėstinė teisėjų kolegija žodį Winston vertino kaip tabako gaminio pavadinimą, ne prekės ženklą ir, vadovaudamasi TKĮ 17 straipsnio 3 dalies nuostatomis, pagal kurias prie informacijos, kuri gali būti pateikta prekybos tabako gaminiais vietoje ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, priskyrė parduodamų tabako gaminių pavadinimus, konstatavo, kad žodžio Winston pateikimas negali būti kvalifikuojamas kaip TKĮ 17 straipsnio 5 dalies pažeidimas tiek, kiek šis informacijos pateikimas negali būti vertinamas kaip draudimo pateikti kitą šio straipsnio (17 str.) 3 ir 4 dalyse nenustatytą vaizdinę ar grafinę informaciją pažeidimas. Atsižvelgdamas į LVAT praktiką, teismas darė išvadą, kad nagrinėjamu atveju pareiškėjas negali būti laikomas pažeidusiu TKĮ 17 straipsnio 5 dalies nuostatą tiek, kiek joje nustatytas draudimas pateikti kitą šio straipsnio (17 str.) 3 ir 4 dalyse nenustatytą vaizdinę ar grafinę informaciją, dėl komplekto kortelėje, kuri įdėta ant cigarečių dėklų, pateiktą žodį Winston. Teismas darė išvadą, kad teisės aktai neriboja galimybės nurodyti tabako gaminių pavadinimus ant tabako gaminių išdėstymo įrangos tais atvejais, kai šie pavadinimai sutampa su prekių ženklais (yra įregistruoti kaip prekių ženklai). Atsižvelgęs į tai, kad išdėstyta, teismas darė išvadą, kad Nutarimo dalis, kuria žodžio Winston pateikimas kvalifikuotas kaip TKĮ 17 straipsnio 5 dalies pažeidimas tiek, kiek šis informacijos pateikimas įvertintas kaip draudimo pateikti kitą 17 straipsnio 3 ir 4 dalyse nenustatytą vaizdinę ar grafinę informaciją, laikytinas nepagrįstu. Tačiau kartu teismas atkreipė dėmesį, kad plastikinis laikiklis nelaikytinas įranga, skirta sudaryti sąlygas tabako gaminiams prekybos vietoje išdėstyti taip, kad būtų galima parduoti jų įsigyti norinčiam klientui, taigi jame pateikta informacija: 6,59 Lt, PAKELIO KAINA / LD Blue,

6 LD Silver, LD White, 6,79 Lt, laikytina pateikta ne ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, taigi šiuo atveju pareiškėjo atžvilgiu pagrįstai konstatuotas TKĮ 17 straipsnio 5 dalies pažeidimas. Atsižvelgdamas į tai, kad buvo nustatyta iš esmės mažesnė, nei nurodyta ginčijamame Nutarime, pažeidimų apimtis, teismas darė išvadą, jog byloje nustatytos aplinkybės sudaro pagrindą sumažinti pareiškėjui paskirtą ekonominę sankciją iki Lt. III. Pareiškėjas UAB JTI Baltic pateikė apeliacinį skundą (I t., b. l. 195?200), kuriuo prašo panaikinti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimo dalį, kuria konstatuota, kad UAB RIMI LIETUVA parduotuvėje įrengti plastikiniai laikikliai, kuriuose išdėstyti aštuoni cigarečių LD Red, LD Blue, LD Silver ir LD White pakeliai, yra draudžiama tabako reklama, paminėtoje dalyje panaikinti Departamento Nutarimą ir savo nuožiūra sumažinti šiuo Nutarimu pareiškėjui skirtą baudą. Apeliaciniame skunde, be skunde pateiktų argumentų, nurodoma: 1) priešingai, nei teigiama teismo sprendime, pagrindinė laikiklių funkcinė paskirtis buvo laikyti tabako gaminius prekybos vietoje. Teismas nesivadovavo šią laikiklių paskirtį nulemiančiomis aplinkybėmis, dėl kurių byloje nėra ginčo. Pagrindinė laikiklių paskirtis buvo tokia, kokia akcentuota šiam ginčui aktualioje LVAT 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartyje Nr. A / ) Vien tabako gaminių specifinis išdėstymas, išdėstymas atskirai nuo kitų, negali būti laikomas TKĮ pažeidimu. Tai patvirtina minėta LVAT nutartis. 3) Teismo argumentas, jog laikiklių apipavidalinimas buvo pakankamai ryškus neatitinka tikrovės. Apipavidalinimas nebuvo ryškus ir išskirtinis, nesusijęs su konkrečiais tabako gaminiais, todėl pagal LVAT praktiką negalėjo būti laikomas pažeidžiančiu TKĮ. Be to, nėra aiškus teismo naudotas pakankamumo kriterijus. 4) Teismas nesivadovavo minėtoje LVAT nutartyje atskleistais kriterijais, atribojančiais tabako gaminiams išdėstyti skirtą įrangą nuo draudžiamos tabako reklamos. Laikikliai neatitinka nė vieno iš šių teismų praktikoje išgrynintų kriterijų. Atsakovas Departamentas pateikė atsiliepimą į apeliacinį skundą (II t., b. l. 2?4), kuriuo prašo pareiškėjo skundą atmesti kaip nepagrįstą ir palikti galioti Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimą. Atsiliepimas į apeliacinį skundą grindžiamas šiais argumentais: 1) pareiškėjas apeliaciniame skunde nepateikia argumentų, kurie nebuvo pateikti pirmosios instancijos teismui, todėl darytina išvada, jog apeliacinis skundas nepagrįstas ir atmestinas. 2) Teismo sprendimas priimtas įvertinus pačius plastikinius laikiklius, jų paskirtį ir tokiu pateikimu siekiamą tikslą, aktualią LVAT praktiką. 3) Pareiškėjo argumentas, kad LVAT 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi buvo išplėtotas aiškinimas, paneigiantis skundžiamos nutarties argumentą, kad pats tabako gaminių išdėstymas gali nulemti TKĮ pažeidimą, iš esmės prieštarauja LVAT praktikai ir pačiai nutarčiai, kuria tam tikra dalimi vadovaujasi pareiškėjas. k o n s t a t u o j a: Teisėjų kolegija Apeliacinis skundas atmestinas. IV.

7 Teisėjų kolegija pažymi, jog byloje yra gautas apelianto prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka. Teisė pateikti tokį motyvuotą prašymą proceso šalims nustatyta ABTĮ 137 straipsnio 1 dalyje, tačiau minėtoje nuostatoje taip pat nurodyta, kad atsižvelgti į šį prašymą teismui neprivaloma. Nagrinėjamu atveju, teismas nenustatė jokių aplinkybių, kurios sudarytų būtinumą bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka, todėl prašymas bylą nagrinėti žodinio proceso tvarka netenkintinas. Nagrinėjamoje byloje ginčas kilo dėl Departamento Nutarimo (I t., b. l. 10?18) dalių, kuriomis 1) plastikiniai laikikliai, kuriose išdėstyti aštuoni pakeliai cigarečių LD Red, LD Blue, LD Silver ir LD White ir kurie buvo įrengti UAB RIMI LIETUVA parduotuvėje pripažinti draudžiama tabako reklama, pažeidžiančia TKĮ 17 straipsnį; 2) tabako gaminio pavadinimas Winston, nurodytas popierinėje kortelėje ant dispenserio, kuriame išdėstyti tabako gaminiai ir kuris buvo įrengtas IĮ Danuva parduotuvėje, buvo pripažintas draudžiama tabako reklama, pažeidžiančia TKĮ įstatymo 17 straipsnį. Nutarimu pareiškėjui skirta Lt bauda. Atsižvelgusi į tai, jog nurodytomis Nutarimo dalimis konstatuoti du atskiri TKĮ pažeidimai bei siekdama nuoseklumo, teisėjų kolegija dėl kiekvieno jų pasisakys atskirai. Dėl plastikinių laikiklių vertinimo TKĮ 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimo kontekste Departamentas 2012 m. vasario 17 d. faktų fiksavimo protokole Nr. ATK2-051 nustatė, kad UAB RIMI LIETUVA prekybos centre PC-39, Savanorių pr. 16, Vilnius, įrengtos 28 kasos, prekybos centro pirkėjams aptarnauti. Prekybos centro pirkėjų aptarnavimo salėje prie kiekvienos iš 28 kasų, įrengtas tabako gaminių dispenseris, kuriame sudėtos įvairių pavadinimų cigaretės? L&M Silver Blue Label, Bond Street Special, Partner Red, Camel Silver, Red & White Fine, Winston Blue, LD Blue, LD Silver, LD Red, LD White, Marlboro Gold Original, Marlboro White Mint, Marlboro Blue Ice ir kt. <...> Prie kas antros kasos, kairėje pusėje nuo dispenserių, prie metalinių stovų, kuriuose sudėtos įvairios prekės? saldainiai, šokoladas, žiebtuvėliai, klijai ir kt., pritvirtinti laikikliai. Laikikliai plastikiniai, apie 30 x 35 cm dydžio, mėlynais apvadais. Į pirkėjus nukreiptoje laikiklių pusėje plastikiniuose langeliuose sudėti 2 pakeliai cigarečių LD Red (ant langelio priklijuota rombo formos popierinė kortelė, kurioje geltoname fone nurodyta 6,59, raudoname fone Lt ), 2 pakeliai cigarečių LD Blue, 2 pakeliai cigarečių LD Silver ir 2 pakeliai cigarečių LD White. Cigarečių pakelius galima išimti iš langelių?laikiklių. Žemiau cigarečių, žydrame fone raudonai užrašyta: PAKELIO KAINA / LD Blue, LD Silver, LD White, dešiniau pavaizduoti rombai, kuriuose nurodyta 6,79 Lt (I t., b. l. 126). Į bylą kartu su faktų fiksavimo protokolu pateiktos nuotraukos, pagrindžiančios faktų fiksavimo protokole nustatytas aplinkybes (I t., b. l. 127). Nutarime Departamentas konstatavo, kad UAB RIMI LIETUVA prekybos centre esančiais laikikliais kaip reklamine priemone buvo pažeistos TKĮ 17 straipsnio 1 ir 5 dalys. Pareiškėjas neginčija nustatytų faktinių aplinkybių, ginčas byloje yra tik dėl to, ar minėti plastikiniai laikikliai laikytini TKĮ 17 straipsnio 1 ir 5 dalių pažeidimu. TKĮ 17 straipsnio 1 dalis (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX-1840 redakcija) nustato, kad Lietuvos Respublikoje tabako gaminių reklama, išskyrus šio straipsnio 2 dalyje nustatytus atvejus, taip pat paslėpta tabako gaminių reklama draudžiama. TKĮ 17 straipsnio 5 dalyje (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX-1840 redakcija) nurodyta, kad šio straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti; be to, prekybos tabako gaminiais vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų pakuočių imitacijas ir atvaizdus. Prekybos tabako gaminiais vietose apie tabako gaminius negali būti pateikiama jokia kita šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nenustatyta vaizdinė ar grafinė informacija.

8 Šiam ginčui taip pat aktualus TKĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punktas (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX-1840 redakcija), kuriame nurodyta, kad reklamos draudimas netaikomas šio straipsnio 3 dalyje nurodytai informacijai, pateikiamai prekybos tabako gaminiais vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui. Atitinkamai to paties įstatymo 17 straipsnio 3 dalyje (2005 m. lapkričio 15 d. įstatymo Nr. X-390 redakcija) nustatyta, kad prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, leidžiama pateikti tik šią informaciją: 2) parduodamų tabako gaminių pavadinimus; 3) žodžius Prekiaujame arba Parduodame ; 4) dervų, nikotino, anglies monoksido kiekį cigaretėse; 5) tabako gaminių kainas. Nurodytų teisės aktų analizė leidžia daryti išvadą, jog TKĮ įtvirtino tabako gaminių reklamos draudimą, tačiau kartu 17 straipsnio 2 dalyje nustatė tam tikras šio draudimo išimtis. Atsižvelgiant į tai, siekiant įvertinti nurodytos Nutarimo dalies teisėtumą, visų pirma turi būti nustatyta, ar ginčo laikikliai laikytini TKĮ draudžiama reklama. Nustačius, kad tai tabako reklama, vertintina ar ji laikytina draudžiama, ar patenka į tokios reklamos draudimo išimtis. Tabako kontrolės įstatymo 2 straipsnio 7 dalis (2003 m. lapkričio 20 d. įstatymo Nr. IX redakcija) tabako gaminių reklamą apibrėžė kaip bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis skleidžiamą informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Iš esmės panašus minėtos reklamos apibrėžimas yra pateikiamas Lietuvos Respublikos Seimo 2004 m. rugsėjo 28 d. įstatymu Nr. IX-2460 ratifikuotos Pasaulio sveikatos organizacijos Tabako kontrolės pagrindų konvencijos 1 straipsnio c punkte, kurioje tabako reklamos ir pardavimo skatinimo sąvoka yra apibrėžiama, kaip bet kokios formos komercinis pranešimas, rekomendacija ar veiksmas, kurio tikslas, poveikis ar galimas poveikis tiesiogiai ar netiesiogiai skatinti tabako gaminių pardavimą arba tabako vartojimą. Taigi, TKĮ detaliai nereglamentuoja informacijos apie tabako gaminius skleidimo formos ir jos skleidimo priemonių, nustatydamas, jog ši informacija gali būti skleidžiama bet kokia forma ir bet kokiomis priemonėmis. Be to, nurodytos skleidžiamos informacijos kvalifikavimas kaip tabako reklamos tiesiogiai susietas su šios informacijos paskirtimi tiesiogiai ar netiesiogiai skatinti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Todėl, kiekvienu atveju vertinant, ar atitinkama skleidžiama informacija yra tabako reklama, turi būti nustatyta, kad tokios informacijos paskirtis arba padarinys yra skatinti įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A /2012). Nagrinėjamu atveju, minėta, mėlynu apvadu įrėmintame laikiklyje buvo sudėti aštuoni pakeliai to paties prekės ženklo LD? cigarečių pakeliai (po du skirtingų keturių rūšių? LD Red, LD Blue, LD Silver, LD White? cigarečių pakelius). Prie vienos iš rūšių (LD Red) cigarečių pakelių priklijuota rombo formos kortelė, kurioje geltoname fone raudonai užrašyta 6,59, o kampe, raudoname fone baltai Lt. Laikiklių apačioje, po cigarečių pakeliais, žydrame fone raudonai užrašyta: PAKELIO KAINA / LD Blue, LD Silver, LD White, dešiniau pavaizduoti raudonas ir mėlynas rombai, kuriuose baltai nurodyta 6,79 Lt. Teisėjų kolegijos vertinimu, nustatytos aplinkybės vienareikšmiškai patvirtina, kad taip laikikliuose buvo išskiriamos konkretaus prekės ženklo LD cigaretės, siekiant skatinti jų pardavimą, akcentuojant jų mažesnę kainą. Laikiklių apipavidalinimas buvo tiesiogiai susietas būtent su šiais tabako gaminiais, naudotos spalvos, kurios siejamos su pačiais tabako gaminiais, jų pavadinimais (LD Red, LB Blue, LD White atitinkamai raudona, mėlyna, balta) bei ryškus, pirkėjų dėmesį atkreipiantis geltonos ir raudonos derinys, pabrėžiantis LD Red kainą. Atsižvelgiant į tai, darytina išvada, jog šiuo atveju, kai atitinkama informacija, susijusi su konkrečiais tabako gaminiais, pateikiama aptartu būdu išskiriant konkrečius tabako gaminius ir taip iš esmės skatinant juos įsigyti ir (ar) vartoti, toks informacijos skleidimas patenka į TKĮ įtvirtintą tabako reklamos sąvoką. Taigi, teisėjų kolegijos vertinimu, byloje pateikti įrodymai vienareikšmiškai patvirtina, jog laikikliuose informacija apie LD tabako gaminius buvo pateikta

9 taip, jog tiesiogiai ar netiesiogiai skatino įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, t. y. pateko į TKĮ 2 straipsnio 7 dalies reguliavimo sritį. Padarius išvadą, jog laikikliai ir juose pateikta informacija atitiko tabako reklamos sąvoką, toliau vertintina, ar nagrinėjamu atveju neegzistavo prielaidos pareiškėjo skleidžiamos informacijos atžvilgiu taikyti TKĮ įtvirtintas tabako reklamos draudimo išimtis. Konkrečiai šiuo atveju vertintina, ar taikytina TKĮ 17 straipsnio 2 dalis, pagal kurią, tabako reklamos draudimas netaikomas šio straipsnio 3 dalyje nurodytai informacijai, pateikiamai prakybos tabako gaminiais vietose, kuriose tabako gaminiai parduodami vartotojui. Atkreiptinas dėmesys, jog TKĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punkte įtvirtinta teisės norma yra nukreipiamojo pobūdžio, nukreipianti į kitą įstatymo nuostatą, todėl joje įtvirtintos tabako reklamos draudimo išimties turinys ir apimtis gali būti aiškinamas tik atsižvelgiant į to paties straipsnio 3 dalį. Sistemiškai įvertinus TKĮ 17 straipsnio 2 dalies 1 punktą ir to paties straipsnio 3 dalį, darytina išvada, jog tuo atveju, jeigu prekybos tabako gaminiais vietose ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, pateikiamas gamintojo, prekybos įmonės pavadinimas ir buveinės adresas, parduodamų tabako gaminių pavadinimai, žodžiai Prekiaujame arba Parduodame, dervų, nikotino, anglies monoksido kiekis cigaretėse, tabako gaminių kainos, toks informacijos pateikimas nepatenka į tabako reklamos draudimo taikymo sritį ir atitinkamai šią informaciją skleidžiantis subjektas negali būti laikomas pažeidusiu Tabako kontrolės įstatymo nuostatas, įtvirtinančias tabako reklamos draudimą (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A /2012). Dėl to, jog laikikliai buvo patalpinti prakybos tabako gaminiais vietoje, kurioje tabako gaminiai parduodami vartotojui, ginčo nėra. Tačiau, atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta anksčiau, vertinant, ar nagrinėjamu atveju taikytina minėta reklamos draudimo išimtis, turi būti nustatyta ir tai, ar laikikliai laikytini įranga, skirta tabako gaminiams išdėstyti. Nustačius, kad jie pripažįstami tokia įranga, toliau turėtų būti vertinama, ar juose pateikta tik TKĮ 17 straipsnio 3 dalyje nurodyta informacija. Nors, kaip teisingai nurodė pareiškėjas, nei TKĮ, nei kiti įstatymai Lietuvoje nereglamentuoja tabako gaminių išdėstymo įrangos, kur ir kaip ji turėtų būti pastatyta, kaip turi atrodyti, kokiu atstumu būti pastatyta nuo kitos įrangos, nepateikia tokios įrangos sąvokos panašiai, nurodytos aplinkybės nesudaro pagrindo konstatuoti, jog tokiu atveju būtent subjektui, prekiaujančiam tabako gaminiais, suteikta teisė pačiam pasirinkti, kokia forma ir kaip išdėstyti tabako gaminius, atitinkamai ir tam tikrą įrangą įvardinti kaip įrangą, skirtą tabako gaminiams išdėstyti. Tuo atveju, kai teisės aktai neįtvirtina konkrečių reikalavimų įrangai, skirtai tabako gaminiams išdėstyti, šios įrangos samprata turi būti atskleista, atsižvelgiant į Tabako kontrolės įstatymo tikslus, nepagrįstai nesiaurinant tabako reklamos draudimo turinio. Be to, aiškinant įrangos tabako gaminiams išdėstyti sąvoką, turi būti paisoma protingumo principo. Būtina atsižvelgti į tai, kaip šią sąvoką suvoktų atidus, protingas asmuo, žinantis, kad bendro pobūdžio taisyklė, siekiant apsaugoti žmonių sveikatą, draudžia tabako reklamą. Aiškinant įrangos tabako gaminiams išdėstyti (prekybos vietoje) sąvoką lingvistiniu, loginiu, sisteminiu, teleologiniu, protingumo metodais, galima daryti išvadą, kad tokios įrangos paskirtis turi būti sudaryti sąlygas tabako gaminius prekybos vietoje išdėstyti taip, kad juos būtų galima parduoti jų įsigyti norinčiam klientui. (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A /2012). Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas taip pat yra pažymėjęs, jog įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, samprata neturėtų būti aiškinama plečiamai, neatsižvelgiant į griežtą ir imperatyvų TKĮ reguliavimą bei TKĮ tikslus. TKĮ nuostatomis siekiama inter alia mažinti tabako gaminių vartojimą (TKĮ 1 straipsnio 2 dalis). Šiais tikslais yra draudžiama ir tabako gaminių reklama. <...> bet kokia įranga, skirta tabako gaminiams išdėstyti, turi būti inter alia vertinama sistemiškai ir tabako gaminių reklamos sampratos kontekste, t. y. siekiant nustatyti, ar konkrečios

10 įrangos (tiek įrangos, kaip visumos, tiek atskirų įrangos detalių) tikslas yra susijęs išskirtinai su tabako gaminių išdėstymu, ar tokia įranga yra aiškiai siekiama skleisti informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. <...> Tabako gaminių išdėstymas turi būti suprantamas tabako gaminių reklamos draudimo kontekste, o konkrečias normas kiekvienam atvejui nustatyti būtų sudėtinga ir tai galimai ribotų ūkio subjektų laisvę. Todėl yra įtvirtinami bendresnio pobūdžio draudimai (pvz., tabako gaminių reklamos atveju), kurie turi būti taikomi konkrečioje situacijoje. Tuo tarpu įtvirtinus konkrečius reikalavimus įrangai, skirtai tabako gaminiams laikyti, galimai būtų pažeistas ūkinės veiklos laisvės imperatyvas, įtvirtintas Lietuvos Respublikos Konstitucijos 46 straipsnio 1 dalyje. Tuo tarpu bendro pobūdžio draudimai yra pateisinami kitais konstituciškai vertingais ir visuotinai pripažintais tikslais, pavyzdžiui, tabako gaminių reklamos draudimo atveju visuomenės ir tam tikrų visuomenės narių sveikatos, kaip viešojo intereso, apsaugos tikslais (Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2011 m. birželio 27 d. nutartis administracinėje byloje Nr. A /2011). Šiuo aspektu, atsakant į apeliacinio skundo argumentus, dėl pernelyg plataus įstatymuose neįtvirtinto ribojimo tam tikru būdu išdėstyti tabako gaminius taip pat pažymėtina, jog Europos Žmogaus Teisių Teismas taip pat yra pažymėjęs, jog daugelis įstatymų yra neišvengiamai formuluojami vartojant tokias sąvokas, kurios daugiau ar mažiau yra neaiškios, o jų aiškinimas bei taikymas yra praktikos dalykas. Nors tikrumas dėl teisės normomis nustatytų padarinių yra pageidaujamas, jis gali suponuoti perdėtą nelankstumą, o teisė turi turėti galimybę žengti kartu su besikeičiančiomis aplinkybėmis (Europos Žmogaus Teisių Teismo plenarinės sesijos 1979 m. balandžio 26 d. sprendimas byloje Sunday Times prieš Jungtinę Karalystę, pareiškimo Nr. 6538/74). Teismams pavesta teisingumo vykdymo funkcija yra skirta išsklaidyti abejones dėl teisės normos turinio, atsižvelgiant į kasdien vykstančius pasikeitimus (žr., pvz., Europos Žmogaus Teisių Teismo 1996 m. spalio 22 d. sprendimas byloje Cantoni prieš Prancūziją, pareiškimo Nr /91, taip pat Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. sausio 12 d. nutartį administracinėje byloje Nr. A /2012). Remdamasi tuo, kas išdėstyta, įvertinusi ginčo laikiklių parduotuvėje vietą (pritvirtinta prie specialios tabako gaminiams išdėstyti skirtos įrangos, ne prie kiekvienos kasos), atsižvelgdama į tai, kad laikikliuose priklijuoti aštuoni keturių rūšių to paties prekės ženklo cigarečių pakeliai, o patys laikikliai buvo akivaizdžiai skirti konkretiems? LD? tabako gaminiams išskirti, juos pateikti atskirai nuo visų kitų cigarečių, taip siekiant vartotojų dėmesį atkreipti į konkrečias cigaretes, pažymint jų kainą, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija sprendžia, jog ginčo laikikliai neatitiko vien įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, paskirties, jais buvo siekiama ne tik išdėstyti cigarečių pakelius, tačiau ir atkreipti pirkėjų dėmesį į konkretaus prekės ženklo tabako gaminius, išskirti juos iš visų kitų tabako gaminių, pateikti taip, kad vartotojai juos pastebėtų, geriau matytų, atkreiptų dėmesį į kainą, būtų skatinamas juos įsigyti, siekiant suformuoti palankų įvaizdį apie tabako gaminius. Visa tai, skirtingai nei teigia apeliantas, leidžia daryti išvadą, jog pagrindinė laikiklių paskirtis ne tabako gaminių išdėstymas, o informacijos apie konkrečius tabako gaminius skleidimas ir skatinimas juos įsigyti, vartoti. Kartu akcentuotina, kad nors, kaip užfiksuota faktų fiksavimo protokole, laikikliuose esantys tabako gaminiai gali būti išimami ir parduodami vartotojams, ši aplinkybė negali paneigti iš bylos aplinkybių objektyviai matomo šių įrenginių pagrindinio (dominuojančio) tikslo atkreipti pirkėjų dėmesį į konkretaus prekės ženklo tabako gaminius, skatinti juos įsigyti, taip pat bendro pobūdžio tabako reklamos draudimo, t. y. draudimo skleisti informaciją apie tabako gaminius, tiesiogiai ar netiesiogiai skatinančią įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius. Šiuo atveju laikikliuose buvo išskirti konkretūs tabako gaminiai, įstatyme numatyta informacija buvo pateikta ne remiantis įstatyme įtvirtintais reikalavimais, o taip, kad ji skatino įsigyti ir (ar) vartoti tabako gaminius, todėl, objektyviai vertinant, laikiklių pagrindinė (dominuojanti) funkcinė paskirtis nebuvo laikyti (išdėstyti) gaminius prekybos vietoje. Be to, manytina, kad pirkėjai, matydami ginčo laikikliuose patalpintus tabako gaminius ir nusprendę juos įsigyti, įvertinę tai, kad jie pateikti atskirai nuo visų

11 kitų tabako gaminių, sudarant savotišką kompoziciją, įrėminti, nesiryš jos ardyti, susilaikys cigarečių pakelį paimti iš laikiklio, taip sugadinant jų išdėstymą, rinksis patogesnį ir įprastą tabako gaminio įsigyjamą iš virš kasų esančios tabako gaminais išdėstyti skirtos įrangos. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, darytina išvada, jog šiuo atveju nebuvo išpildytos tabako reklamos draudimo išimties taikymo sąlygos, nes aptariama informacija buvo pateikta ne ant tabako gaminiams išdėstyti skirtos įrangos. Todėl Departamentas, nustatęs, kad ginčo laikikliai turi savybių, išskiriančių konkrečius tabako gaminius iš kitų, pagrįstai konstatavo esant tabako gaminių reklamą ir negalint taikyti TKĮ 17 straipsnio 2 dalyje numatytų išimčių, pripažino pareiškėją pažeidusiu TKĮ 17 straipsnio 1 dalį. Kaip minėta, Departamentas Nutarimu aptariamus laikiklius pripažino pažeidžiančius ir TKĮ 17 straipsnio 5 dalį, pagal kurią, TKĮ 17 straipsnio 3 dalyje nurodytą informaciją leidžiama pateikti tik kartu su išdėstytais tabako gaminiais. Ji negali būti pateikiama lankstinukuose, skrajutėse ir kitokiomis reklamos priemonėmis, skirtomis vartotojams išsinešti; be to, prekybos tabako gaminiais vietose draudžiama pateikti tabako gaminių ar jų pakuočių imitacijas ir atvaizdus. Prekybos tabako gaminiais vietose apie tabako gaminius negali būti pateikiama jokia kita šio straipsnio 3 ir 4 dalyse nenustatyta vaizdinė ar grafinė informacija. Įvertinus Nutarimą, darytina išvada, jog šios nuostatos pažeidimas konstatuotas tuo aspektu, jog aptarta informacija buvo pateikta ne kartu su išdėstytais tabako gaminiais, o atskirai nuo įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, prie metalinių stovų, taip pat laikikliuose pateikta TKĮ įstatyme nenumatyta informacija ( 6,59 Lt, Pakelio kaina/ld Blue, LD Silver, LD White, 6,79 Lt ). Šiuo aspektu pažymėtina, jog TKĮ 17 straipsnio 5 dalis turi būti aiškinama sistemiškai, kartu su to paties straipsnio 3 dalimi. Šių nuostatų analizė leidžia daryti išvadą, kad TKĮ 17 straipsnio 3 dalyje numatyta ir leidžiama informacija apie tabako gaminius gali būti pateikiama tik ant įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti ir tik kartu su išdėstytais pardavimui skirtais tabako gaminiais. Nagrinėjamu atveju, laikikliuose pateikta informacija, šių reikalavimų neatitiko, nes pirma, buvo pateikiama laikikliuose, kurie anksčiau nutartyje pripažinti neatitinkantys reikalavimų įrangai, skirtai tabako gaminiams išdėstyti. Antra, pateikta ne kartu su pardavimui skirtais tabako gaminiais, nes, kaip nurodyta anksčiau, laikikliuose esantys cigarečių pakeliai nelaikytini pardavimui skirtais tabako gaminiais, o atlieka reklaminę funkciją. Pardavimui skirti tabako gaminiai išdėstyti virš kasų esančiuose dispenseriuose, kur kartu su LD tabako gaminiais, yra ir kiti tabako gaminiai. Teisėjų kolegija pastebi, jog pareiškėjas apeliacinį skundą iš esmės grindžia teismo ne kartą minėta Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo 2012 m. rugsėjo 17 d. nutartimi administracinėje byloje Nr. A /2012. Ši nutartis nagrinėjamos bylos kontekste tikrai aktuali, tačiau pareiškėjas neteisingai interpretuoja jame pateiktus teismo išaiškinimus dėl įrangos, skirtos tabako gaminiams išdėstyti, kriterijų bei kitų anksčiau aptartų aspektų, todėl, remiantis išdėstytais argumentais, apeliacinis skundas atmestinas kaip nepagrįstas. Dėl užrašo kortelėje vertinimo TKĮ 17 straipsnio 5 dalies pažeidimo kontekste Apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija, patikrinusi bylą, sutinka su pirmosios instancijos teismo argumentais ir išvadomis dėl tos Nutarimo dalies, kuria pareiškėjas pripažintas pažeidusiu TKĮ 17 straipsnio 5 dalį, popierinėje kortelėje IĮ Danuva parduotuvėje pateikęs tabako gaminio pavadinimą Winston. Atsižvelgusi į tai, bei įvertinusi tą aplinkybę, jog pareiškėjas šios teismo sprendimo dalies neskundžia ir apeliaciniame skunde nepateikia jokių naujų argumentų dėl šio Nutarimu konstatuoto pažeidimo vertinimo, apeliacinės instancijos teismo teisėjų kolegija šiuo klausimu plačiau nepasisako.

12 Dėl baudos dydžio Pareiškėjas apeliaciniu skundu prašo, panaikinus skundžiamą pirmosios instancijos teismo sprendimo dalį, atitinkamai sumažinti teismo jau sumažintą pareiškėjui paskirtą baudą. Kadangi, patikrinusi bylą, teisėjų kolegija nenustatė pirmosios instancijos teismo sprendimo neteisėtumo, naikinti ar keisti sprendimo nėra teisinio pagrindo. Dėl šios priežasties, pirmosios instancijos teismui papildomai įvertinus pažeidimų apimtį ir atitinkamai sumažinus pareiškėjui Departamento paskirtą ekonominę sankciją, apeliacinės instancijos teismui nenustačius aplinkybių, leidžiančių vertinti, kad pažeidimų apimtis buvo dar mažesnė, pakartotinai mažinti paskirtą ekonominę sankciją nėra teisinio pagrindo. Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo 140 straipsnio 1 dalies 1 punktu, teisėjų kolegija n u t a r i a pareiškėjo uždarosios akcinės bendrovės JTI Baltic apeliacinį skundą atmesti. Vilniaus apygardos administracinio teismo 2012 m. spalio 15 d. sprendimą palikti nepakeistą. Nutartis neskundžiama. Teisėjai Laimutis Alechnavičius Artūras Drigotas Dalia Višinskienė

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Byla Nr

Byla Nr Byla Nr. 18/2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SAUGAUS EISMO AUTOMOBILIŲ KELIAIS ĮSTATYMO 25 STRAIPSNIO 4 DALIES (2010 M. BALANDŽIO

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m.

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB SAUKRISTA DARBO SKELBIME TYRIMO 2019 m. sausio 11 d. Nr. (18)SN-231)SP-5 Vilnius Lygių galimybių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU UAB NATŪRALIOS IDĖJOS DARBO SKELBIME TYRIMO 2018 m. gruodžio 11 d. Nr. (18)SN-215)SP-123 Vilnius

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Microsoft Word _sprendimas.docx

Microsoft Word _sprendimas.docx Administracinė byla Nr. ei-534-281/2019 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-02757-2018-5 Procesinio sprendimo kategorijos: 41; 55.1.3 VILNIAUS APYGARDOS ADMINISTRACINIS TEISMAS SPRENDIMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR Ginčo byla Nr. 2017-01197 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL K. R. IR IF P&C INSURANCE AS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. lapkričio

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 70/06 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 2003 M. GRUODŽIO 24 D. NUTARIMO NR. 1698 DĖL PRITARIMO AKCINĖS BENDROVĖS ALITA VALSTYBEI NUOSAVYBĖS

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL MIŠKO DARBŲ SĄUGOS TAISYKLIŲ DT 1-96 GALIMO PRIEŠTARAVIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS MOTERŲ IR VYRŲ LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO 3 STRAIPSNIO 1 DALIES 1 PUNKTUI TYRIMO 2016-03-24

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR Ginčo byla Nr. 2016-00757 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL N. J. IR UAB PZU LIETUVA GYVYBĖS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

UKĮ „Ottensten-Lietuva“

UKĮ „Ottensten-Lietuva“ LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS LYTIES PAGRINDU AB PREMIA KPC DARBO SKELBIME TYRIMO 2016-07-29 Nr. (16)SI-35)SP-80 Vilnius Agneta Lobačevskytė 2016 m. gegužės 24 d. gavo

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO

BYLOJE DĖL UAB „FARMAX BALTIC“ SIA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO Išrašas VALSTYBINĖ VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBA VALSTYBINĖS VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGOS TARNYBOS KOMISIJA NUTARIMAS BYLOJE DĖL UAB BIOKLINIKA LIETUVOS RESPUBLIKOS REKLAMOS ĮSTATYMO PAŽEIDIMO 2014-07-31

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-06-29 Nr. 4D-2017/2-465 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius gavo

Detaliau

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx

Microsoft Word - VMU Duomenų subjekto teisių įgyvendinimo tvarka.docx PATVIRTINTA Valstybės įmonės Valstybinė miškų urėdija direktoriaus 2018 m. rugsėjo 5 d. įsakymu Nr. ĮS-392 VĮ VALSTYBINĖ MIŠKŲ URĖDIJA DUOMENŲ SUBJEKTO TEISIŲ ĮGYVENDINIMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d m. kovo 30 d.

GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d m. kovo 30 d. GENERALINIO ADVOKATO A. TIZZANO IŠVADA BYLA C-170/04 GENERALINIO ADVOKATO ANTONIO TIZZANO IŠVADA, pateikta 2006 m. kovo 30 d. 1 1. 2004 m. kovo 30 d. Nutartimi Högsta domstolen (Švedija), remdamasis EB

Detaliau

naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkure

naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkure naujienos įžvalgos faktai Įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konferencija gegužės 17 d. Gegužės 17 d. įvyko pirmoji projekto #Atvirai su KT konkurencijos teisės konferencija. Konkurencijos tarybos ir

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

Konstitucinis Teismas

Konstitucinis Teismas Byla Nr. 14/2015-1/2016-2/2016-14/2016-15/2016 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU NUTARIMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS BAUDŽIAMOJO KODEKSO 189 1 STRAIPSNIO 1 DALIES ATITIKTIES

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce

INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proce INFORMACIJA BESIRUOŠIANTIEMS CIVILINĖS TEISĖS IR CIVILINIO PROCESO BAKALAURO BAIGIAMAJAM EGZAMINUI 1. Kompleksinis civilinės teisės ir civilinio proceso baigiamasis bakalauro egzaminas raštu yra organizuojamas

Detaliau

Microsoft Word - Asmenų prašymų pasiūlymų ir skundų nagrinĊjimo tvarkos aprašas

Microsoft Word - Asmenų praÅ¡ymų pasiÅ«lymų ir skundų nagrinÄŠjimo tvarkos apraÅ¡as PATVIRTINTA Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2007 m. birželio 12 d. įsakymu Nr. V-37 (Marijampolės specialiųjų socialinės globos namų direktoriaus 2014 m. birželio 18 d. įsakymo

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIUS PAŽYMA DĖL STRAIPSNIO-INTERVIU KULTŪRINIS ELITAS YRA UZURPAVĘS KULTŪRĄ IR ATSIRIBOJĘS

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA

THE CONSTITUTIONAL COURT OF LITHUANIA Byla Nr. 42/04 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO PAKLAUSIMO, AR PER 2004 M. LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO RINKIMUS NEBUVO PAŽEISTAS LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI

LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII , 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAI LIETUVOS RESPUBLIKOS KONKURENCIJOS ĮSTATYMO NR. VIII-1099 18, 22, 25, 28, 29, 35, 36, 39, 49, 53 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 38 1 STRAIPSNIU ĮSTATYMO PROJEKTO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. Projekto

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS Nr. 4D-2017/1-126 LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ NACIONALINĘ ŽEMĖS TARNYBĄ PRIE ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJOS 2018-04-27 Nr. 4D-2017/1-1262 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '<* ) Vil

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. J ( /* '<* ) Vil IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOJOJE RINKIMŲ KOMISIJOJE 2016 m. sausio 8 d. Nr. "J ( /* '

Detaliau

2019 m. vasaris

2019 m. vasaris 2019 m. vasaris PARENGTA LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖS TYRIMŲ GRUPĖS Pastaba. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau ir LAT) procesinių sprendimų santraukos.

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas

V-37 duomenų apsaugos pareigūnas PATVIRTINTA VšĮ Šiaulių rajono PSPC direktoriaus 2018 m. gegužės 21 d. įsakymu Nr. V-37 VšĮ ŠIAULIŲ RAJONO PIRMINĖS SVEIKATOS PREŽIŪROS CNTRO ASMENS DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

temos

temos 11-14 temos Pavedimo sutartis / Komiso sutartis / Distribucijos sutartis / Franšizės sutartis Dr. V. Mizaras. Prievolių teisė II Analizuojamos sutartys Pavedimo sutartis CK 6.756-6.765 str., įskaitant

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO

LIETUVOS RESPUBLIKOS PREZIDENTO Projektas LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ ĮSTATYMO NR. IX-1826 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 11 IR 13 STRAIPSNIŲ IR PRIEDO PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. d. Nr. Vilnius 1 straipsnis. 2 straipsnio pakeitimas

Detaliau

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d.

1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. 1. KONSTITUCINĖS SANTVARKOS PAGRINDAI Lietuvos Respublikos konstitucinės santvarkos pagrindai ir apsauga Konstitucinio Teismo 1999 m. lapkričio 23 d. nutarimas (pakartota 2004 m. gruodžio 13 d. nutarime)

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Meteorų lietumi pasipuošusio rugpjūčio naujienlaiškis 2013 m. - Skolų pirkimas; - Ikiteisminis ir teisminis skolų išieškojimas; - Bankroto bylos inicijavimas ir iškėlimas įmonės kreditoriaus vardu;

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY

PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKY PATVIRTINTA Kauno lopšelio darželio Vaikystė direktoriaus 2015 m. spalio 26 d. įsakymu Nr. V-74 KAUNO LOPŠELIO DARŽELIO VAIKYSTĖ VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaizdo

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Sprendimas S-89 ( )

Sprendimas S-89 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU 2018-04-04 SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Print

Print Teisėjų etikos ir drausmės komisijos veiklos ataskaita 08 sausio d. - gruodžio d. Gauti teikimai, pareiškimai, prašymai, skundai bei kiti dokumentai 4 54 8 Grąžinti pareiškimai, prašymai, skundai (nenagrinėti

Detaliau

ŠIRVINTŲ R

ŠIRVINTŲ R PATVIRTINTA Širvintų r. Bartkuškio mokyklos-daugiafunkcio centro direktoriaus 2017 m. gegužės 26 d. įsakymu Nr. 61-PC ŠIRVINTŲ R. BARTKUŠKIO MOKYKLOS-DAUGIAFUNKCIO CENTRO LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš

PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Vieš PATVIRTINTA Vyriausiojo gydytojo 2017-12-05 įsakymu Nr.55 LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS TVARKA I SKYRIUS ĮVADAS 1. Viešosios įstaigos Klaipėdos sveikatos priežiūros centro

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Aktuali verslui naujausia darbo kodekso taikymo praktika Advokatė Regina Derkintytė - Kaupienė Teisininkas Ignas Kerbelis 2019-05-09, Klaipėda DK įgyvendinimas 2018 metais (1): VDI suteikiamų konsultacijų

Detaliau

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc)

(Microsoft Word - \336EIT_skund\370 \(parei\360kim\370\) nagrin\353jimo tvarkos apra\360as \(aktuali nuo \).doc) PATVIRTINTA Žurnalistų etikos inspektoriaus 2017 m. gegužės 10 d. įsakymu Nr. V-16 ASMENŲ SKUNDŲ (PAREIŠKIMŲ) NAGRINĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Asmenų skundų (pareiškimų) nagrinėjimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS KANCELIARIJA I Š V A D A DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS 2014 m. gruodžio 2 d. Vilnius Vadovaujantis Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2002 m. spalio 8 d. nutarimu

Detaliau

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis

Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis Merkevičius, Remigijus Baudžiamasis procesas: įtariamojo samprata : monografija TURINYS Autoriaus žodis 11 Įžanga 19 Santrumpų paaiškinimai 24 I dalis. Įtariamojo statusą lemiančių konstitucinių pradų

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx

Microsoft Word - Lygiu galimybiu politika.docx PATVIRTINTA Alytaus lopšelio-darželio Girinukas direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 28 d. įsakymu V-29 ALYTAUS LOPŠELIO-DARŽELIO GIRINUKAS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKOS ĮGYVENDINIMO IR VYKDYMO PRIEŽIŪROS APRAŠAS

Detaliau

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI

PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBI PATVIRTINTA Pasvalio Lėvens pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 29 d. įsakymu V-180 PASVALIO LĖVENS PAGRINDINĖS MOKYKLOS LYGIŲ GALIMYBIŲ POLITIKA IR JOS ĮGYVENDINIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau