2011_Valstybës ir jø gyventojai

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2011_Valstybës ir jø gyventojai"

Transkriptas

1 Kokius visiems žinomų valstybių ir mažai žinomų valdų ar kraštų gyventojų pavadinimus der tų vartoti Art ja vasaros atostogų sezonas. Ne vienas atostogautojas svajoja aplankyti dar neatrastus kraštus, patirti naujų įspūdžių, pažinti kitų tautų kultūrą, papročius, perprasti gyvensenos ypatumus ir kt. Kelionių agentūros pastaraisiais metais labai sparčiai pl toja turizmo ir kelionių paslaugas, parenka vis įdomesnius ir naujesnius kelionių maršrutus. Patys kelionių m g jai savarankiškai keliauja po svetimus tolimus kraštus. Jų kasdien kalba turt ja aplankytų tolimų ar egzotiškų kraštų ir jų gyventojų pavadinimais. Dažni atvejai, kai pavartojame ne norminius tų kraštų pavadinimus, bet tuos, kuriuos išgirdome iš kelion s vadovo lūpų arba suvok me patys per anglų ir kitas kalbas iš jų išsiversdami. Pravartu pasidom ti, ar visada taisyklingai pavadiname šalis, jose sutiktus etninius ar iš kitur atkilusius vietos gyventojus. Valstybin s lietuvių kalbos komisija šioje srityje yra daug nuveikusi, parengusi nemažai norminių aktų. Nutarimus galima rasti Šioje publikacijoje pateikiami svarbiausieji. Nutarimai šiais klausimais ne tik prapl s akiratį, papildys kalbos vartotojų žodyną, bet ir primins šalių valdymo formą, taisyklingus pavadinimus, jų kirčiavimą, didžiųjų ir mažųjų raidžių rašymą juose. Šiuo klausimu yra pamatin Valstybin s lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 patvirtinta rekomendacija D l valstybių gyventojų pavadinimų ir v lesni jos pakeitimai. REKOMENDACIJA DöL VALSTYBIŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ Valstybių gyventojų pavadinimai yra trejopi: 1. Priesagos -ietis, - vediniai, pavyzdžiui: ukrainiečiai, filipiniečiai, gaboniečiai, mozambikiečiai. 2. Tradiciniai pavadinimai su galūn mis -as, -, -is, -, daromi dažniausiai vengiant priesagos vedinių iš valstybių pavadinimų su priesaga -ija, pavyzdžiui: latviai, estai, suomiai, danai, prancūzai, indai, rumunai sutampantys su tautovardžiais, arba belgai, šveicarai nesutampantys su tautovardžiais. Tradiciškai tautovardžiu nusakomi artimesnių ar geriau pažįstamų valstybių gyventojai. 3. Sud tiniai pavadinimai, sudaryti iš valstyb s pavadinimo ir žodžio gyventojas, -a, pavyzdžiui: Jungtinių Arabų Emyratų gyventojai, Naujosios Zelandijos gyventojai. Sud tiniai pavadinimai gali būti sudaromi visais atvejais, pavyzdžiui: Jamaikos gyventojai, Šveicarijos gyventojai, ir ypač kai su tautovardžiu sutampantis pavadinimas tam tikrame kontekste gali būti netikslus, pavyzdžiui: Latvijos (Respublikos) gyventojai, Ukrainos gyventojai (pabr žiant, kad kalbama ne tik apie etninius latvius, ukrainiečius). Valstybin lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į žodžių darybos d snius, vartojimo poreikius ir polinkius, rekomenduoja vartoti šiuos valstybių gyventojų pavadinimus: Valstybių pavadinimai* Gyventojų pavadinimai Trumpieji (tradiciniai) Ilgieji (oficialieji) Afganistãnas Afganistãno Islãmo afganistaniẽtis, - Aĩrija Aĩrija aĩris, - Albãnija Albãnijos albãnas, - Alžỹras Alžỹro Liáudies Demokrãtin alžyriẽtis, -

2 Andorà Andòros Kunigaikštỹst andoriẽtis, - Angolà Angòlos angoliẽtis, - Antigvà ir Barbudà Antigvà ir Barbudà Antìgvos ir Barbùdos Argentinà Argentìnos argentiniẽtis, - Arm nija Arm nijos arm nas, - Austrãlija Austrãlija austrãlas, - Áustrija Áustrijos áustras, - Azerbaidžãnas Azerbaidžãno azerbaidžaniẽtis, - Bahãmos Bahãmų Sándrauga bahamiẽtis, - Bahreĩnas Bahreĩno Karalỹst bahreiniẽtis, - Baltarùsija, Gùdija Baltarùsijos baltarùsis, - Bangladèšas Bangladèšo Liáudies bangladešiẽtis, - Barbadòsas Barbadòsas barbadosiẽtis, - Bel gija Bel gijos Karalỹst bel gas, - Belìzas Belìzas beliziẽtis, - Benìnas Benìno beniniẽtis, - Bisáu Gvin ja Bisáu Gvin jos bisaugvin jiẽtis, - Bolìvija Bolìvijos Daugiataũt bolìvas, - Valstýb Bòsnija ir Bòsnija ir Hercegovinà Bòsnijos ir Hercegovìnos Hercegovinà Botsvanà Botsvãnos botsvaniẽtis, - Brazìlija Brazìlijos Federãcin brazìlas, - Brun jus Brun jaus Darusalãmas brun jiẽtis, - Bulgãrija Bulgãrijos bulgãras, - Burkìna Fãsas Burkìna Fãsas burkinafasiẽtis, - Burùndis Burùndžio burundiẽtis, - Butãnas Butãno Karalỹst butaniẽtis, - Centrìn s Ãfrikos Centrìn s Ãfrikos Centrìn s Ãfrikos Respùblikos Čãdas Čãdo čadiẽtis, - Čèkija Čèkijos čèkas, - Čìl Čìl s čiliẽtis, - Dãnija Dãnijos Karalỹst dãnas, - Didžióji Britãnija, Jungtìn Karalỹst Jungtìn Didžiõsios Britãnijos ir Šiáur s Aĩrijos Karalỹst brìtas, -, Jungtìn s (Didžiõsios Britãnijos ir Šiáur s Aĩrijos) Karalỹst s Dominikà Dominìkos Sándrauga dominikiẽtis, -, Dominìkos (Sándraugos) Dominìkos Dominìkos dominikiẽtis, -, Dominìkos Respùblikos Dram blio Káulo Krañtas Dram blio Káulo Krañto Dram blio Káulo Krañto (Respùblikos) Džibùtis Džibùčio džibutiẽtis,

3 Egìptas Egìpto Arãbų egiptiẽtis, - Ekvadòras Ekvadòro ekvadoriẽtis, - Eritr ja Eritr ja eritr jiẽtis, - Èstija Èstijos èstas, - Etiòpija Etiòpijos Federãcin etiòpas, - Demokrãtin Fìdžis Fìdžio Salų fidžiẽtis, - Filipìnai Filipìnų filipiniẽtis, - Gabònas Gabòno gaboniẽtis, - Gajanà Gajãnos gajaniẽtis, - Gámbija Gámbijos gambiẽtis, - Ganà Gãnos ganiẽtis, - Graĩkija Graĩkijos graĩkas, - Grenadà Grenadà grenadiẽtis, - Grùzija Grùzija gruzìnas, - Gvatemalà Gvatemãlos gvatemaliẽtis, - Gvin ja Gvin jos gvin jiẽtis, - Haìtis Haìčio haitiẽtis, - Hondū ras Hondū ro hondūriẽtis, - Ìndija Ìndijos ìndas, - Indonèzija Indonèzijos indoneziẽtis, - Irãkas Irãko irakiẽtis, - Irãnas Irãno Islãmo iraniẽtis, - Islándija Islándijos islándas, - Ispãnija Ispãnijos Karalỹst ispãnas, - Itãlija Itãlijos itãlas, - Izraèlis Izraèlio Valstýb izraeliẽtis, - Jamáika Jamáika jamaikiẽtis, - Japònija Japònija japònas, - Jèmenas Jèmeno jemeniẽtis, - Jordãnija Jordãnijos Hašimìtų jordaniẽtis, - Karalỹst Jungtìn s Valstìjos, Jungtìn s Amèrikos amerikiẽtis, - JAV Valstìjos Jungtìniai Arãbų Jungtìniai Arãbų Emyrãtai Jungtìnių Arãbų Emyrãtų Emyrãtai Juodkalnijà Juodkalnijà juodkalniẽtis, - Kambodžà Kambòdžos Karalỹst kambodžiẽtis, - Kamerū nas Kamerū no kamerūniẽtis, - Kanadà Kanadà kanadiẽtis, - Katãras Katãro Valstýb katariẽtis, - Kazãchija, Kazachstãno kazãchas, - Kazachstãnas Kènija Kènijos keniẽtis, - Kìnija Kìnijos Liáudies kìnas, - Kìpras Kìpro kipriẽtis, -

4 Kirgìzija, Kirgìzijos kirgìzas, - Kirgizstãnas Kiribãtis Kiribãčio kiribatiẽtis, - Kolùmbija Kolùmbijos kolumbiẽtis, - Komòrai Komòrų Są junga komoriẽtis, - Kòngas Kòngo kongiẽtis, -, Kòngo (Respùblikos) gyvéntojas, -a Kòngo Demokrãtin Kòngo Demokrãtin kongiẽtis, -, Kòngo Demokrãtin s Respùblikos Kòsta Rikà Kòsta Rìkos kostarikiẽtis, - Kroãtija Kroãtijos kroãtas, - Kubà Kùbos kubiẽtis, - Kuveĩtas Kuveĩto Valstýb kuveitiẽtis, - Laòsas Laòso Liáudies Demokrãtin laosiẽtis, - Lãtvija Lãtvijos lãtvis, - Lénkija Lénkijos lénkas, - Lesòtas Lesòto Karalỹst lesotiẽtis, - Libãnas Libãno libaniẽtis, - Libèrija Libèrijos liberiẽtis, - Lìbija Lìbijos Arãbų Socialìstin lìbis, - Liáudies Džamahìrija Lìchtenšteinas Lìchtenšteino lichtenšteiniẽtis, - Kunigaikštỹst Lietuvà Lietuvõs lietùvis, - Liùksemburgas Liùksemburgo Didžióji liuksemburgiẽtis, - Hercogỹst Madagaskãras Madagaskãro madagaskariẽtis, - Makedònija Bùvusioji Jugoslãvijos makedònas, - Makedònija Maláizija Maláizija malaiziẽtis, - Malãvis Malãvio malaviẽtis, - Maldỹvai Maldỹvų maldyviẽtis, - Mãlis Mãlio maliẽtis, - Málta Máltos maltiẽtis, - Maròkas Maròko Karalỹst marokiẽtis, - Máršalo Sãlos Máršalo Salų maršaliẽtis, - Maurìcijus Maurìcijaus mauriciẽtis, - Mauritãnija Mauritãnijos Islãmo mauritaniẽtis, - Mèksika Mèksikos Jungtìn s meksikiẽtis, - Valstìjos Mianmãras, Bìrma Mianmãro Są junga mianmariẽtis, - Mikronèzija Mikronèzijos Federãcin s Valstìjos mikroneziẽtis, - Moldãvija, Moldòvos Moldòvos moldãvas, -

5 Monãkas Monãko Kunigaikštỹst monakiẽtis, - Mongòlija Mongòlija mongòlas, - Mozambìkas Mozambìko mozambikiẽtis, - Namìbija Namìbijos namibiẽtis, - Naujóji Zelándija Naujóji Zelándija Naujõsios Zelándijos Naùru Naùru nauriẽtis, - Nepãlas Nepãlo Federãcin nepaliẽtis, - Demokrãtin Nigèrija Nigèrijos Federãcin nigeriẽtis, -, Nigèrijos (Federãcin s Respùblikos) Nìgeris Nìgerio nigeriẽtis, -, Nìgerio (Respùblikos) gyvéntojas, -a Nikaragvà Nikarãgvos nikaragviẽtis, - Norvègija Norvègijos Karalỹst norvègas, - Olándija, Nýderlandai Nýderlandų Karalỹst olándas, - Omãnas Omãno Sultonãtas omaniẽtis, - Pakistãnas Pakistãno Islãmo pakistaniẽtis, - Paláu Paláu palaujiẽtis, - Panamà Panãmos panamiẽtis, - Pãpua Naujóji Pãpua Naujóji Gvin ja Pãpua Naujõsios Gvin jos Gvin ja Paragvãjus Paragvãjaus paragvajiẽtis, - Perù Perù perujiẽtis, - Pietų Ãfrika Pietų Ãfrikos Pietų Ãfrikos (Respùblikos) Pietų Kor ja Kor jos kor jiẽtis, -, Pietų Kor jos, Kor jos Respùblikos Portugãlija Portugãlijos portugãlas, - Prancūzijà Prancūzìjos prancū zas, - Pusiáujo Gvin ja Pusiáujo Gvin jos Pusiáujo Gvin jos (Respùblikos) Rytų Timòras Rytų Timòro Demokrãtin timoriẽtis, - Ruánda Ruándos ruandiẽtis, - Rumùnija Rumùnija rumùnas, - Rùsija Rùsijos Federãcija rùsas, - Saliãmono Sãlos Saliãmono Sãlos Saliãmono Salų Salvadòras Salvadòro salvadoriẽtis, - Samòa Samòa Nepriklaũsomoji samojiẽtis, - Valstýb San Marìnas San Marìno sanmariniẽtis, - San Tom ir Prinsìp San Tom ir Prinsìp s Demokrãtin San Tom ir Prinsìp s (Demokrãtin s Respùblikos) Saùdo Arãbija Saùdo Arãbijos Karalỹst Saùdo Arãbijos (Karalỹst s) Seišèliai Seišèlių seišeliẽtis, - Senegãlas Senegãlo senegaliẽtis, -

6 Sent Kìtsas ir Nèvis Sent Kìtsas ir Nèvis Sent Kìtso ir Nèvio Sent Lùsija Sent Lùsija sentlusiẽtis, - Sent Vinseñtas ir Sent Vinseñtas ir Grenadìnai Sent Vinseñto ir Grenadìnų Grenadìnai Ser bija Ser bijos ser bas, - Sièra Leòn Sièra Leòn s sieraleoniẽtis, - Singapū ras Singapū ro singapūriẽtis, - Sìrija Sìrijos Arãbų sìras, - Slovãkija Slovãkijos slovãkas, - Slov nija Slov nijos slov nas, - Somãlis Somãlio somaliẽtis, - Sudãnas Sudãno sudaniẽtis, - Súomija Súomijos súomis, - Surinãmas Surinãmo surinamiẽtis, - Svãzilandas Svãzilando Karalỹst svazilandiẽtis, - Šiáur s Kor ja Kor jos Liáudies Demokrãtin kor jiẽtis, -, Šiáur s Kor jos, Kor jos Liáudies Demokrãtin s Respùblikos Šri Lánka Šri Lánkos Demokrãtin šrilankiẽtis, - Socialìstin Švèdija Švèdijos Karalỹst švèdas, - Šveicãrija Šveicãrijos Konfederãcija šveicãras, - Tadžìkija, Tadžikistãno tadžìkas, - Tadžikistãnas Tailándas Tailándo Karalỹst tailandiẽtis, - Tanzãnija Tanzãnijos Jungtìn tanzaniẽtis, - Tògas Tògo togiẽtis, - Tònga Tòngos Karalỹst tongiẽtis, - Trinidãdas ir Tobãgas Trinidãdo ir Tobãgo Trinidãdo ir Tobãgo (Respùblikos) gyvéntojas, -a Tunìsas Tunìso tunisiẽtis, - Tur kija Tur kijos tur kas, - Turkm nija, Turkm nistãnas turkm nas, - Turkm nistãnas Tuvãlu Tuvãlu tuvaliẽtis, - Ugánda Ugándos ugandiẽtis, - Ukrainà Ukrainà ukrainiẽtis, - Urugvãjus Urugvãjaus Rytų urugvajiẽtis, - Uzbèkija, Uzbekistãno uzbèkas, - Uzbekistãnas Vanuãtu Vanuãtu vanuatiẽtis, - Vatikãnas Šventàsis Sóstas; Vatikãno Vatikãno (Miẽsto Valstýb s) Miẽsto Valstýb Venesuelà Venesuèlos Bolìvaro venesueliẽtis, -

7 Veñgrija Veñgrijos veñgras, - Vietnãmas Vietnãmo Socialìstin vietnamiẽtis, - Vokietijà, VFR Vokietìjos Federãcin vókietis, - Zámbija Zámbijos zambiẽtis, - Zimbãbv Zimbãbv s zimbabviẽtis, - Žaliàsis Kyšulỹs Žãliojo Kỹšulio Žãliojo Kỹšulio (Respùblikos) * Lentel je teikiami valstybių pavadinimai tvirtinami Valstybin s lietuvių kalbos komisijos prie Lietuvos Respublikos Seimo 1995 m. sausio 26 d. nutarimu Nr. 48 D l valstybių pavadinimų (Žin., 1995, Nr ; 2001, Nr ; 2002, Nr , Nr ; 2003, Nr ; 2004, Nr ; 2005, Nr ; 2006, Nr ; 2007, Nr ; 2009, Nr ; 2010, Nr ). PASTABOS: 1. Du pagrečiui pateikti gyventojų pavadinimai lygiaverčiai variantai. 2. Kai gyventojų pavadinimas ne vienažodis, o sudarytas iš valstyb s pavadinimo ir žodžio gyventojas, -a, ilgojo valstyb s pavadinimo d menys, nebūtini gyventojų pavadinime, sąraše suskliausti. Trumpasis (tradicinis) ar ilgasis (oficialusis) valstyb s pavadinimas vartotinas pasirinktinai. Valstybin lietuvių kalbos komisija 2010 m. gruodžio 9 d. pri m protokolinį nutarimą Nr. PN-7 D l Valstybin s lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 D l valstybių gyventojų pavadinimų pakeitimo. Nutarta: Pakeisti Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, patvirtintą Valstybin s lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-6 (Inf. pran., 2008, Nr ): 1. Skiltyje Valstybių pavadinimai. Trumpieji (tradiciniai) išbraukti pavadinimą Moldovà ir vietoj jo greta pavadinimo Moldãvija įrašyti Moldòvos. 2. Skiltyje Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji) pakeisti šiuos pavadinimus: 2.1. išbraukti pavadinimą Bolìvijos ir vietoj jo įrašyti Bolìvijos Daugiataũt Valstýb ; 2.2. išbraukti pavadinimą Juodkalnìjos ir vietoj jo įrašyti Juodkalnijà; 2.3. išbraukti pavadinimą Nepãlas ir vietoj jo įrašyti Nepãlo Federãcin Demokrãtin. VLLK 2011 m. vasario 24 d. nutarimu Nr. PN-1 D l Valstybin s lietuvių kalbos komisijos 2008 m. spalio 2 d. protokolinio nutarimo Nr. PN-6 D l valstybių gyventojų pavadinimų pakeitimo dar kartą keit Valstybių gyventojų pavadinimų sąrašą, kuriame išbrauk pavadinimą Fìdžio Salų ir vietoj jo įraš Fìdžio m. geguž s 14 d. protokoliniu nutarimu Nr. PN-3 patvirtinta dar viena rekomendacija D l valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų. Ji gerokai išpl t ankstesnį sąrašą: REKOMENDACIJA DöL VALDŲ IR KRAŠTŲ GYVENTOJŲ PAVADINIMŲ Valdų ir kraštų gyventojų pavadinimai yra trejopi: 1. Priesagos -ietis, - vediniai, pavyzdžiui: arubiečiai, puertorikiečiai, taivaniečiai.

8 2. Tradiciniai pavadinimai su galūn mis -as, -, -is, -, daromi dažniausiai vengiant priesagos vedinių iš valdų ir kraštų pavadinimų su priesaga -ija, pavyzdžiui, grenlandai. 3. Sud tiniai pavadinimai, sudaryti iš valdos ar krašto pavadinimo ir žodžio gyventojas, -a, pavyzdžiui: Amerikos Samoa gyventojai, Kuko Salų gyventojai. Sud tiniai pavadinimai gali būti sudaromi visais atvejais, pavyzdžiui: Arubos gyventojai, Puerto Riko gyventojai, Taivano gyventojai, Grenlandijos gyventojai. Kai kraštas negyvenamas, gyventojų pavadinimas nenurodomas. Prireikus kontekste, pavadinimą galima sudaryti pagal tuos pačius principus, pvz.: antarktiečiai, buv jiečiai, Herdo ir Makdonaldo (Salų) gyventojai. Valstybin lietuvių kalbos komisija, atsižvelgdama į žodžių darybos d snius, vartojimo poreikius ir polinkius, rekomenduoja vartoti šiuos valdų ir kraštų gyventojų pavadinimus: Valdų ir kraštų pavadinimai* Gyventojų pavadinimai Trumpieji (arba tradiciniai) Ilgieji (oficialieji) Alándai Alándų Sãlos alandiẽtis, - Amèrikos Samòa Amèrikos Samòa Amèrikos Samòa Angìlija Angìlija angiliẽtis, - Antárktis Antárktis (**) Arubà Arubà arubiẽtis, - Bermudà Bermudà bermudiẽtis, - Buv Buv Salà Džèrsis Džèrsis džersiẽtis, - Farèrai Farèrų Sãlos fareriẽtis, - Fòlklandas (Malvìnai) Fòlklando (Malvìnų) Sãlos folklandiẽtis, - (malviniẽtis, - ) Gèrnsis Gèrnsis gernsiẽtis, - Gibraltãras Gibraltãras gibraltariẽtis, - Grenlándija Grenlándija grenlándas, - Guãmas Guãmas guamiẽtis, - Gvadelupà Gvadelupà gvadelupiẽtis, - Hèrdas ir Makdònaldas Hèrdo ir Makdònaldo Sãlos Honkòngas Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos honkongiẽtis, - Regiònas Honkòngas Ìndijos Vandenýno Brìtų Ìndijos Vandenýno Brìtų Sritìs Sritìs Kaimãnai Kaimãnų Sãlos kaimaniẽtis, - Kal dų Salà Kal dų Salà Kal dų Salõs Kòkosų (Kìlingo) Sãlos Kòkosų (Kìlingo) Sãlos Kòkosų (Kìlingo) Salų Kùko Sãlos Kùko Sãlos Kùko Salų Majòtas Majòtas majotiẽtis, - Makão Ypatìngasis Administrãcinis Kìnijos makaojiẽtis, - Regiònas Makão Mariãnos Šiaurìn s Sãlos Mariãnos Šiaurìnių Salų Sándrauga Mariãnos Šiaurìnių Salų (Sándraugos) Martìnika Martìnika martinikiẽtis, - Mãžosios Tólimosios Sãlos (JAV) Jungtìnių Valstìjų Mãžosios Tólimosios Sãlos (Jungtìnių Valstìjų) Mažų jų Tolimų jų Salų Mènas Mèno Salà meniẽtis, - Mergẽlių Sãlos (Didžióji Britãnija) Didžiõsios Britãnijos Mergẽlių Sãlos (Didžiõsios Britãnijos) Mergẽlių Salų Mergẽlių Sãlos (JAV) Jungtìnių Valstìjų Mergẽlių Sãlos (Jungtìnių Valstìjų) Mergẽlių Salų

9 Montserãtas Montserãtas montseratiẽtis, - Naujóji Kaledònija Naujóji Kaledònija Naujósios Kaledònijos Niùj Niùj s niujiẽtis, - Nòrfolko Salà Nòrfolko Salà norfolkiẽtis, - Olándijos Antìlai Olándijos Antìlai Olándijos Antìlų Palestinà ** Okupúotoji Palestìnos Teritòrija palestiniẽtis, - Pietų Džòrdžija ir Pietų Pietų Džòrdžijos ir Pietų Sándvičo Sándvičas Sãlos Pìtkernas Pìtkernas pitkerniẽtis, - Prancūzìjos Gvianà Prancūzìjos Gvianà Prancūzìjos Gviãnos Prancūzìjos Pietų Srìtys Prancūzìjos Pietų Srìtys Prancūzìjos Polinèzija Prancūzìjos Polinèzija Prancūzìjos Polinèzijos Puèrto Rìkas Puèrto Rìkas puertorikiẽtis, - Reunjònas Reunjònas reunjoniẽtis, - Sen Pjèras ir Mikelònas Sen Pjèras ir Mikelònas Sen Pjèro ir Mikelòno Sválbardas ir Jãnas Sválbardas ir Jãnas Mãjenas Mãjenas Šv. Elẽnos Salà Šv. Elẽnos Salà Šv. Elẽnos Salõs Taivãnas Taivãnas (Kìnijos provìncija) taivaniẽtis, - Tèrksas ir Káikosas Tèrkso ir Káikoso Sãlos Tèrkso ir Káikoso Tokeláu Tokeláu tokelaujiẽtis, - Vakarų Sacharà Vakarų Sacharà Vakarų Sachãros Vòlisas ir Futūnà Vòlisas ir Futūnà Vòliso ir Futūños * Lentel je teikiami valdų ir kraštų pavadinimai patvirtinti Valstybin s lietuvių kalbos komisijos 2007 m. gruodžio 20 d. nutarimu Nr. N-4 (113) D l valdų ir kraštų pavadinimų (Žin., 2007, Nr ; 2010, Nr } ** Šalis siekia valstyb s statuso, tačiau jis nepripažintas tarptautiniu mastu. PASTABOS: 1. Du pagrečiui pateikti gyventojų pavadinimai lygiaverčiai variantai. 2. Kai gyventojų pavadinimas ne vienažodis, o sudarytas iš valdos ar krašto pavadinimo ir žodžio gyventojas, -a, ilgojo valdos ar krašto pavadinimo d menys, nebūtini gyventojų pavadinime, sąraše suskliausti, pvz., Mariãnos Šiaurìnių Salų (Sándraugos). Trumpasis (tradicinis) ar ilgasis (oficialusis) valdos ar krašto pavadinimas vartotinas pasirinktinai, tod l ir gyventojų pavadinimas galimas dvejopas: Mariãnos Šiaurìnių Salų arba Mariãnos Šiaurìnių Salų Sándraugos. Naujausias šio nutarimo papildymas pakeistas Valdų ir kraštų gyventojų pavadinimų sąrašas yra pateiktas VLKK 2011 m. vasario 24 d. protokoliniame nutarime Nr. PN-2. Jame nurodoma: 1. Skiltyje Valstybių pavadinimai. Ilgieji (oficialieji) išbraukti pavadinimą Šv. Elẽnos Salà ir vietoj jo įrašyti Šv. Elẽnos, Danguñ Žengìmo ir Tristãno da Kùnjos Sãlos. Juozas Benecijus Ignatavičius, Kalvarijos savivaldyb s valstybin s kalbos tvarkytojas

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

PREFERENCINĖ KILMĖ

PREFERENCINĖ KILMĖ PREKIŲ KILMĖ IR MUITŲ SĄJUNGOS I. LENGVATINĖ (PREFERENCINĖ) KILMĖ Lengvatiniai (preferenciniai) importo muitai taikomi pagal Europos Sąjungos (toliau ES) vardu sudarytus lengvatinės (preferencinės) prekybos

Detaliau

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN 2351-6763 2 TURINYS PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 3 PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO PROCEDŪROS SCHEMA 4 PRIEGLOBSČIO PRAŠYMAI 5 SPRENDIMAI 9 DUBLINO

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo taisyklėse. DALYKAS IR APIMTIS Šia Registracijos tvarka nustatomos

Detaliau

Nr. Kodas Šalies/valdos/krašto pavadinimas lietuvių kalba Šalies/valdos/krašto pavadinimas anglų kalba Siuntimo paslauga teikiama PAŠTO KORESPONDENCIJ

Nr. Kodas Šalies/valdos/krašto pavadinimas lietuvių kalba Šalies/valdos/krašto pavadinimas anglų kalba Siuntimo paslauga teikiama PAŠTO KORESPONDENCIJ 1 AF Afganistanas Afghanistan Taip 2-2 IE Airija Ireland Taip 2 1000 3 AL Albanija Albania Taip 2-4 DZ Alžyras Algeria Taip 2-5 AD Andora Andorra Taip 2-6 AO Angola Angola Taip 2-7 AG Antigva ir Barbuda

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Liuksemburgas, 2015 m. birželio 22 d. (OR. en) 10152/15 POSĖDŽIO REZULTATAI nuo: Tarybos data: 2015 m. birželio 22 d. COHOM 66

Europos Sąjungos Taryba Liuksemburgas, 2015 m. birželio 22 d. (OR. en) 10152/15 POSĖDŽIO REZULTATAI nuo: Tarybos data: 2015 m. birželio 22 d. COHOM 66 Europos Sąjungos Taryba Liuksemburgas, 2015 m. birželio 22 d. (OR. en) 10152/15 POSĖDŽIO REZUATAI nuo: Tarybos data: 2015 m. birželio 22 d. COHOM 66 CFSP/PESC 293 CSDP/PSDC 373 FREMP 142 INF 116 JAI 490

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 d. Prieškrizinio lygio nepasiek vidaus rink orientuoti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

Projekto lyginamasis variantas

Projekto lyginamasis variantas 1. PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) 7. Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių pagal šio straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno iš

Detaliau

Galimas Lietuvos indėlis į ES Afrikos strateginę partnerystę Ataskaita 2015 m.

Galimas Lietuvos indėlis į ES Afrikos strateginę partnerystę Ataskaita 2015 m. Galimas Lietuvos indėlis į ES Afrikos strateginę partnerystę Ataskaita 2015 m. Turinys SANTRUMPOS... 4 LENTELIŲ IR PAVEIKSLŲ SĄRAŠAS... 5 1. TYRIMO KONTEKSTAS IR RENGIMO PRINCIPAI... 6 1.1. Tyrimo tikslas,

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas

Microsoft PowerPoint - NMVA_TIMSS2011_2013_pristatymas_viskas International Association for the Evaluation of Educational Achievement Trends in International Mathematics and Science Study TIMSS 2011 Tyrimo tikslai bei populiacija Tyrimas TIMSS (Trends in International

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N 2019 3 1 L 62/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/343 2019 m. vasario 28 d. kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB KAVAMEDIA LICENCIJOS NR. LP410 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-146 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo

Detaliau

Ramunas Grusas 01

Ramunas Grusas 01 2016 m. kovo 5 d. Šiauliai KONFERENCIJA VEIKLA / 2015 DAVIS CUP FED CUP JAUNIMO OLIMPINIS FESTIVALIS EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ČEMPIONATAS TARPTAUTINIAI TURNYRAI REITINGINIAI

Detaliau

tmpF1A8.tmp

tmpF1A8.tmp Vilniaus universitetas Tarptautinis žinių ekonomikos ir žinių vadybos centras Edita Didžiūnaityt, Tarptautin s komunikacijos (nuotolinių) studijų programos student ISLAMO GRöSMöS ĮVAIZDIS TELEVIZIJOJE

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

KONVENCIJA DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO

KONVENCIJA DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO KONVENCIJA DĖL ASMENŲ BE PILIETYBĖS STATUSO Priimta 1954 m. rugsėjo 28 d. įgaliotųjų atstovų Konferencijos, sušauktos pagal Ekonomikos ir socialinių reikalų tarybos 1954 m. balandžio 26 d. 526 A(XVII)

Detaliau

719347LT

719347LT ASAMBLEA PARLAMENTARIA EURO LATINOAMERICANA EUROPOS IR LOTYNŲ AMERIKOS PARLAMENTINö ASAMBLöJA REZOLIUCIJA Europos Sąjungos ir Lotynų Amerikos energetikos politika remiantis Politinių reikalų, saugumo ir

Detaliau

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė,

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Vilnius akcijų biržoje (Nasdaq Vilnius: INC1L) nuo m. birželio mėn. 1 INVL TECHNOLOGY 2015 METŲ VEIKLOS

Detaliau

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO 2017 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilnius 2017 2 TURINYS I. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO

Detaliau

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

Metinė ataskaita 2018 NESUSTOK. PASAULIS PLATUS.

Metinė ataskaita 2018 NESUSTOK. PASAULIS PLATUS. Metinė ataskaita 2018 NESUSTOK. PASAULIS PLATUS. NESUSTOK. PASAULIS PLATUS. Dažnai juokaujame, jog esame turizmo industrijos senieji vilkai: aktyviai dirbame jau nuo 1991 m. Kasmet suteikiame daugiau negu

Detaliau

Microsoft Word - 86.doc

Microsoft Word - 86.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. K115 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. liepos 20 d. Nr. KS-86 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo

Detaliau

DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJO

DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJO DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP 2014 2015 METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS PASKELBTO KAI KURIŲ PREKIŲ IMPORTO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Noahlink Wireless Vartotojo vadovas Noahlink Wireless programavimo sąsaja

Noahlink Wireless Vartotojo vadovas Noahlink Wireless programavimo sąsaja Noahlink Wireless Vartotojo vadovas Noahlink Wireless programavimo sąsaja Sveiki Sveikiname Jus pasirinkus Noahlink Wireless, kuris Jums leis labai lengvai prisijungti ir reguliuoti belaidžius klausos

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. lapkričio 28 d. - kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veik

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/  m. lapkričio 28 d. - kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veik L 304/10 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO REGLAMENTAS (ES) 2018/1866 2018 m. lapkričio 28 d. kuriuo dėl oro vežėjų, kuriems draudžiama vykdyti veiklą Sąjungoje arba kurių veiklai Sąjungoje taikomi apribojimai, sąrašo

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Stimul Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas: ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0061-1-A AGROPLUS Stimul Rekomenduojama paskirtis: Naudojimo apribojimai.

Detaliau

Vietnamo karas

Vietnamo karas VIETNAMO KARAS Parengė: Dominykas Dabužinskas ir Antanas Stankevičius IVb Vietnamo karas Vietnamo karas karų už Vietnamo nepriklausomybę, o vėliau ir suvienijimą grandinė, kuri tęsėsi nuo 1940 m. vasario

Detaliau

Invitation to 11th Scientific Network on Food Consumption Data

Invitation to 11th Scientific Network on Food Consumption Data Maisto suvartojimo duomenų tinklas Dr. Albertas Barzda Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras albertas.barzda@smlpc.lt PASITARIMAS, SKIRTAS GERESNIAM BENDRADARBIAVIMUI IR PASIKEITIMUI INFORMACIJA

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EKSPORTO PARTNERIŲ PAIEŠKA SKANDINAVIJOJE. RYŠIŲ UŽMEZGIMAS IR PALAIKYMAS Silvija Bisigirskytė www.kame.lt UAB Kamė UAB Kamė 1990 vonios baldus gaminančios UAB Raguvos Baldai & Co. dukterinė įmonė įkurta

Detaliau

viewPublishedDoc.aspx

viewPublishedDoc.aspx AGROPLUS Kukurūzams Pro Reglamentas (EB) Nr. 453/2010 ir Reglamentas (EB) Nr. 1272/2008 Formatas:ES Produkto Kodas (-ai) Produkto pavadinimas NP-0149-2-A AGROPLUS Kukurūzams Pro Rekomenduojama paskirtis:

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataskaitą parengė Irena Šutinienė ( Lietuvos socialinių tyrimų

Detaliau

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga 2014 2015 mokslo metai Švietimas ir mokymas Kalbų mokėjimo lygis vidurinio ugdymo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJO

DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJO DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP 2014 2015 METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS PASKELBTO KAI KURIŲ PREKIŲ IMPORTO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

GEN

GEN EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. gegužės 3 d. (25.06) (OR. en) 8945/13 PUBLIC 23 INF 68 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 2013 M. SAUSIO MĖN. Šiame dokumente išvardyti 2013m.

Detaliau

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin

ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskin ATSAKYMAI Geografiniai tyrimai internete XXIX Lietuvos mokinių geografijos olimpiada Tema: Globalizacija tarp galimybių ir iššūkių Dalyvio Nr. Druskininkai 2017 m. gegužės 4 6 d. 1 užduotis Geografiniai

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste

Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste Tyrimas atliktas pagal Etninės kultūros globos tarybos vykdomą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos

Detaliau

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 priedas 2019 m. balandžio 23 d. Dokumentą parengė UAB

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. lapkričio 26 d. Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, išdėstytos 2018 m. lapkričio 14 d.

EUROPOS KOMISIJA INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. lapkričio 26 d. Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, išdėstytos 2018 m. lapkričio 14 d. EUROPOS KOMISIJA INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. lapkričio 26 d. Klausimai ir atsakymai. ES ir JK piliečių teisės, išdėstytos 2018 m. lapkričio 14 d. paskelbtame susitarime dėl išstojimo Šiame dokumente

Detaliau

Europos Sąjungos C 244 oficialusis leidinys 59 tomas Leidimas lietuvių kalba Informacija ir pranešimai 2016 m. liepos 5 d. Turinys II Komunikatai EURO

Europos Sąjungos C 244 oficialusis leidinys 59 tomas Leidimas lietuvių kalba Informacija ir pranešimai 2016 m. liepos 5 d. Turinys II Komunikatai EURO Europos Sąjungos C 244 oficialusis leidinys 59 tomas Leidimas lietuvių kalba Informacija ir pranešimai 2016 m. liepos 5 d. Turinys II Komunikatai EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

2018 kalendorius _12 19

2018 kalendorius _12 19 Varžybų 2018 m. Lietuvos šaškių sporto varžybų kalendorius projektas (2017 12 14) Dalyviai 2018 m Pavadinimas Vykdymo vieta (bazė) Sportininkų amžius Iš viso dalyvių skaičius Lietuvoje vykdomo se varžybose

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz )

Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Varžyb 2017 m. Lietuvos šaški sporto varžyb kalendorius (04.13) Dalyviai Iš viso dalyvi skai ius Data (m nuo, diena) Pavadinimas Vykdymo vieta (baz ) Sportinink amžius Organizacija Lietuvoje vykdomo se

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai

06 Mokiniu ir mokytoju mobilumo poveikis mokyklai Mokinių ir mokytojų mobilumo poveikis mokyklai. Vitalis Balsevičius Šiaulių Didždvario gimnazija 2011-10-07 Šiaulių Didždvario gimnazija Vilniaus 188, Šiauliai www.dg.su.lt didzdvaris@dg.su.lt Tarptautinis

Detaliau

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga Lietuvos bendrojo

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau

JAV susikūrimas

JAV susikūrimas JAV susikūrimas Parengė I c klasės mokinė Justė Gudavičiūtė 2011m. Turinys Šiaurės Amerikos kolonizavimas Emigracijos į Ameriką priežastys Fizinės ekonominės sąlygos Bostono arbatėlė Nepriklausomybės deklaracija

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO

SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL 2014–2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 4 PRIORITETO SOCIALINIŲ IR EKONOMINIŲ PARTNERIŲ PATEIKTŲ PASTABŲ IR PASIŪLYMŲ DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 3 PRIORITETO SMULKIOJO IR VIDUTINIO VERSLO KONKURENCINGUMO SKATINIMAS

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

Situacijos vertinimas:

Situacijos vertinimas: Alkoholio suvartojimo ir pasekmių mažinimo Lietuvoje programa A. Matulas, A. Veryga Programa parengta remiant Tėvynės sąjungos (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Detaliau

VBPDP ataskaita 2017 m.

VBPDP ataskaita 2017 m. UŽSIENIO REIKALŲ MINISTERIJOS VYSTOMOJO BENDRADARBIAVIMO IR PARAMOS DEMOKRATIJAI PROGRAMOS ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ ATASKAITA Vystomojo bendradarbiavimo ir paramos demokratijai programa (toliau VBPDP) sudedamoji

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VšĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2 VŠĮ SOPA 2008 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Turinys VšĮ SOPA 3 PROJEKTAI Karjeros konsultavimas neįgaliesiems: pažintis su Nyderlanduose taikoma metodika ir praktika 5 Sunkiai

Detaliau

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE

PSICHOLOGINĖS TRAUMOS IR SAVIŽUDYBĖS SOCIOKULTŪRINIŲ POKYČIŲ KONTEKSTE GYVENIMAS PO LŪŽIO Danutė Gailienė Vilniaus universitetas ISTORINIAI LŪŽIAI 1. 1940 m. Lietuva prarado nepriklausomybę 2. 1990 m. Lietuva atkūrė nepriklausomybę 3. Istoriniai lūžiai sukėlė kultūrines traumas

Detaliau

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai

Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai Užduotys 12 klasei 2017 m. geografijos olimpiada Dalyvio kodas Surinkti taškai 1. Kurios tautos gyvenamoji teritorija parodyta žemėlapyje? A berberų B fulbių C hausų D tuaregų 3. Ką vaizduoja šis neįprastu

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INVL Technology prezentacija investuotojams 2015 06 04 TRUMPAS VIDEO PRISTATYMAS Video: https://youtu.be/3vpkugth4qw INVL Technology Portfelio / Klasterio veikimo principas Kompetencijų apjungimas Investicijų

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KA LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETAS MEDICINOS AKADEMIJA Visuomenės sveikatos fakultetas Sveikatos vadybos katedra Kristina Lazaravičienė GIMDOS KAKLELIO VĖŽIO ATRANKINĖS PATIKROS PROGRAMOS VYKDYMAS:

Detaliau

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ) yra 2000 m. įkurta ir psichikos

PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ) yra 2000 m. įkurta ir psichikos PSICHIKOS SVEIKATOS PERSPEKTYVOS VšĮ Psichikos sveikatos perspektyvos (buvusi VšĮ Globali iniciatyva psichiatrijoje ) yra 2000 m. įkurta ir psichikos sveikatos srityje dirbanti nevyriausybinė organizacija.

Detaliau

Commission's Action Plan on Skills and Mobility

Commission's Action Plan on Skills and Mobility Turinys ĮVADAS 5 1. Kodėl mums reikia šio vadovo? 5 2. Taisyklės glaustai 5 I DALIS. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 7 1. Kuri socialinės apsaugos sistema taikoma darbuotojams, laikinai komandiruotiems į kitą

Detaliau

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Mindaugas PAULIUKAS LR KOMERCIJOS ATAŠĖ ESTIJOJE Estija vs. Lietuva 2597,29 LTL 2142,2 LTL 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 423,91 900,35 Estija 1109,4 2240,5

Detaliau

"KASPERSKY LAB" GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS VISIEMS VARTOTOJAMS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRI

KASPERSKY LAB GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS VISIEMS VARTOTOJAMS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRI "KASPERSKY LAB" GALUTINIO VARTOTOJO LICENCIJOS SUTARTIS SVARBUS TEISINIS PRANEŠIMAS VISIEMS VARTOTOJAMS: ATIDŽIAI PERSKAITYKITE LICENCINĘ SUTARTĮ, PRIEŠ PRADĖDAMI VARTOTI PROGRAMINĘ ĮRANGĄ. PASPAUDĘ MYGTUKĄ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Valstybinės kalbos inspekcijos viršininko 2005 m. spalio 12 d. įsakymu Nr. T-12 VALSTYBINĖS KALBOS VARTOJIMO IR TAISYKLINGUMO KONTROLĖS PRINCIPAI, KRITERIJAI IR JŲ TAIKYMO METODIKA I. BENDROSIOS

Detaliau

CL2007R1418LT bi_cp 1..1

CL2007R1418LT bi_cp 1..1 2007R1418 LT 23.07.2011 004.001 1 Šis dokumentas yra skirtas tik informacijai, ir institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį B KOMISIJOS REGLAMENTAS (EB) Nr. 1418/2007 2007 m. lapkričio 29 d.

Detaliau

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/  m. kovo 15 d. - dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam

KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/  m. kovo 15 d. - dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam 2018 3 22 L 79/31 KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) 2018/477 2018 m. kovo 15 d. dėl atleidimo nuo išplėstojo antidempingo muito, taikomo tam tikroms Kinijos Liaudies Respublikos kilmės dviračių dalims,

Detaliau

LASF tarybos protokolas nr israsas

LASF tarybos protokolas nr israsas Lietuvos automobilių sporto federacija Išrašas LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2012-16 2012.11.06 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės

Detaliau