PADANGŲ IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJA 2018 M. PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO VYKDYMO ATASKAITA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PADANGŲ IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJA 2018 M. PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO VYKDYMO ATASKAITA"

Transkriptas

1 PADANGŲ IMPORTUOTOJŲ ORGANIZACIJA Teisinis statusas Viešoji įstaiga; Juridinio asmens kodas , PVM kodas LT ; registracijos adresas Ašigalio g. 21-5, LT Kaunas; buveinės adresas Jakšto g , LT Vilnius; atsiskaitomoji sąskaita: DNB bankas LT M. PADANGŲ ATLIEKŲ TVARKYMO VEIKLOS ORGANIZAVIMO PLANO VYKDYMO ATASKAITA Rengė Danguolė Butkienė; tel.: , el. paštas: 1

2 1. ORGANIZACIJOS VEIKLOS PRINCIPŲ ĮGYVENDINIMAS 2018 METAIS 2018 metais Organizacija bendrai padangų atliekų tvarkymo veiklai 85 suvienijo padangų importuotojus. Pilnai organizavo surinkimą, vežimą, paruošimą naudoti, naudojimą apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų, kurios susidarė naudojant gamintojų ir importuotojų tiektus Lietuvos Respublikos vidaus rinkai apmokestinamuosius gaminius (padangas). Organizacijos Pavedimo davėjai Lietuvos Respublikos vidaus rinkai patiekė tonų padangų. Sutvarkyta ,742 tonų padangų atliekų. LR vyriausybės nustatytas užduotis įvykdė 80,11% Organizacija aktyviai vykdė visuomenės švietimo ir informavimo programą. Pranešimai spaudoje, televizijoje, radijuje, pramoginiuose renginiuose bei tiesioginiuose susitikimuose Savivaldybėse su gyventojais, ūkininkais ir verslininkais. Visuose Organizacijos Pavedimo davėjų prekybos vietose teikiama aiški ir pirkėjui suprantama informacija apie tai kur jis galės palikti po eksploatacijos nebenaudojamas padangas. Visas apmokęstinamųjų gaminių (padangų) atliekų surinkimo, vežimo, paruošimo naudoti ir naudojimo išlaidas, taip pat visuomenės informavimo organizavimo ir vykdymo išlaidas Organizacija apmoka iš Pavedimo davėjų mokamų įnašų. Organizacija tvarko apmokestinamųjų gaminių (padangų) apskaitą ir teikia apskaitos ataskaitas aplinkos ministro nustatyta tvarka bei organizuoja teisės aktuose nustatytų pareigų ir užduočių apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo srityje Organizacijos dalininkams ir asmenims pavedusiems Organizacijai tvarkyti padangų atliekas vykdymą metais pratęsėme sutartį dėl padangų atliekų surinkimo su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Pagal šią sutartį sutvarkėme 432,881 t padangų atliekų. Sudarėme sutartis dėl padangų atliekų surinkimo su Panevėžio, Tauragės, Telšių regiono atliekų tvarkymo centrais ir komunalines atliekų surinkimo paslaugas savivaldybėms teikiančiomis įmonėmis Panevėžio specialusis transportas, Rokiškio komunalininkas, Kretingos komunalininkas bei Raseinių komunalinės paslaugos. Pagal šias sutartis sutvarkyta 450,749 t padangų atliekų. Konkuruodami su neveiksnia, nesilaikančia LR įstatymų ir atsakingo verslo principų sistema, dirbome savo darbą sąžiningai, nepaisant sunkumų, užduotis įvykdėme metais, pavedę padangų atliekų tvarkymo organizavimą Organizacijai, gamintojai importuotojai įvertino kaip svarbu, kad iš jų klientų būtų išties surenkamos ir sutvarkomos padangų atliekos. Pasitikėjimas Organizacija ir toliau augo, vartotojai tampa aktyvesni, reiklesni ir tik jie priverčia nenorinčius padangų atliekų tvarkymą organizuoti, padangų gamintojus importuotojus keisti požiūrį į apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų patvirtinančių dokumentų turgų. Vartotojams reikalaujant padangų atliekų surinkimo paslaugos, gamintojai importuotojai priversti ją suteikti. Organizavome padangų atliekų surinkimą iš technines paslaugas teikiančių įmonių (padangų montavimo paslaugas teikiančių servisų, juridinių ar fizinių asmenų, veiklą vykdančių su verslo liudijimais). Buvo pasirinkti patikimi tvarkytojai, kurie vykdė visus Organizacijos narių ir pavedimo davėjų 2

3 teikiamus užsakymus, rinkti padangų atliekas iš jų nurodomų vietų. Visi Tvarkytojų atlikti veiksmai surenkant, perduodant padangų atliekas perdirbėjams buvo fiksuojami Atliktų darbų priėmimo perdavimo aktais, krovinio važtaraščiais, Atliekų priėmimo aktais. Konsultavome, planuojančius užsiimti padangų perdirbimo veikla, interesantus. Sekėme ir aktyviai domėjomės padangų atliekų panaudojimo tendencijomis Europoje ir pasaulyje. Didžiausią konsultacijų dalis buvo skirta GPAIS. Nesant efektyvių ir išsamių mokymų, juos vedėme individualiai tiek gamintojams importuotojams tiek atliekų darytojams Pagrindinis Organizacijos tikslas organizuoti padangų atliekų tvarkymą, pagal visus LR teisės aktų reikalavimus, išskyrus teikti visus duomenis ir ataskaitas per GPAIS, 2018 metais buvo įvykdytas. Organizacijos veikla, dominuojančiais kiekiais, tikrai padėjo Lietuvai tapti sąmoningesne ir švaresne. 3

4 1.1. Lentelė 1. ORGANIZACIJOS DALYVIŲ (STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ) SĄRAŠAS Organizacijos steigėjas yra UAB Aurexa imonės kodas Eil. Nr. Organizacijos steigėjo, dalyvio ar pavedimo davėjo pavadinimas Įmonės kodas Narystės Organizacijoje forma Steigėjas Dalyvis Pavedimo davėjas Sutarties dėl padangų atliekų tvarkymo organizavimo pasirašymo data Sutarties dėl padangų atliekų tvarkymo organizavimo veiklos vykdymo data 1 UAB Aurexa x MB Ratai visiems x UAB Melgos ratai x UAB Melga x UAB Transratai x UAB Maritum x UAB Autointer x UAB E-marketas x UAB Automontoja x UAB Hokla x UAB Ratelitas x UAB Ramtom x Raifena, P. Šimkaus firma x UAB Nortire x UAB Alytaus Melga x Kesko Senukai Lithuania, UAB x Transgesta Servis, UAB x Korpus, UAB x U.K.R. Resursai, UAB x

5 20 R. Jagintavičiaus firma Praja x UAB Šimtasiūlė x UAB PGM Technika x Vidmantas Nėnius x Techman, UAB x Sigmos padangos, UAB x UAB Bohnenkamp x Sudomino, UAB x Padangų centras, UAB Betolita x Baltyre LT, UAB x Stora Enso Lietuva, UAB x Marijampolės eoltas, UAB x Idea 3, UAB x Martonas, UAB x Rato ašis, UAB x Bridgestone Baltics, SIA x Padangos plius, UAB x Balsana, UAB x Darius Dirmantas x Jurala, UAB x Virenda, UAB x Loyal LT, UAB x Valdas Milašius x Nevetas, UAB x L. Židonio firma x Dideli ratai, UAB x Algis Ragauskas x Andrius Mankus x Remigijus Juodvalkis x

6 49 DEK LT, UAB x Viskas sodininkams, UAB x Imenza, UAB x Euronordas, UAB x Geros padangos, UAB x Autoimpulsas, UAB x Mireli, UAB x Ratola, UAB x Yellow Tyre Group, UAB x Copus, UAB x Auto ratai, UAB x Prekeivis, UAB x Ruedus, UAB x Latakko, UAB x Ratomas, UAB x Kliva, IĮ x Naftėnas, UAB x Motorida, UAB x Handlopex Baltic, UAB x Rytas, UAB x Me Trailers, UAB x Goodyear Dunlop Tyres Baltic, x OŪ 71 Monrat, UAB x Ratų taškas, UAB x Padangų profesionalai, UAB x Dariaus transportas, UAB x Konseptus, UAB x Vilniaus Dagris, UAB x

7 77 Autolinta, UAB x Šarūno Plado Įmonė x Plieno stogai, UAB x Felgas, UAB x Ratai tau, UAB x Padangų ekspertai. UAB x Rototeh, UAB x Brūzgos dirbtuvė, UAB x Ruvi, UAB x

8 1.2.Lentelė 2. BENDRAS 2018 KALENDORINIAIS METAIS TIEKTAS ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ, DALYVIŲ IR PAVEDIMO DAVĖJŲ APMOKESTINAMŲJŲ GAMINIŲ(PADANGŲ) IR SUTVARKYTŲ PADANGŲ ATLIEKŲ KIEKIS Bendras teiktas LR rinkai padangų kiekis (t) Bendras sutvarkytas padangų atliekų kiekis (t) Padangų atliekų sutvarkymas procentais , ,742 80,11 % (Žr. 9, 10 lentelės) Lentelė 3. Veiklos aprašymas Eil. Nr. Priemonė Tikslas, detalus priemonės aprašymas, veiksmai 1. Organizacijos santykiai su organizacijos steigėjais, dalyviais ir pavedimo davėjais 2. Organizacijos santykiai su atliekas tvarkančiomis įmonėmis Visi organizacijos dalyviai (steigėjai, dalyviai ir pavedimo davėjai) su organizacija pasirašo vienodas atliekų tvarkymo prievolių pavedimo Organizacijai sutartis, kuriose nustatomos visiems vienodos bendradarbiavimo su Organizacija sąlygos, šalių pareigos, teisės ir atsakomybės. Visiems organizacijos dalyviams(steigėjai, dalyviai ir pavedimo davėjai) paruošiamos išsamios padangų atliekų tvarkymo organizavimo 2018 metais ataskaitos, kuriose nurodomos visos padangų atliekų surinkimo vietos, kiekiai, lėšų, kurias dakyvis skyrė padangų atliekų tvarkymo organizavimui, panaudojimo paskirtymas bei visuomenės švietimo ir informavimo programos vykdymo priemonės. Organizacijos nariai, pavedimo davėjai Organizacijos išrinktiems padangų atliekų tvarkyojams teikia užsakymus surinkti padangų atliekas iš nurodytų vietų. Kiekvieno mėnesio pradžioje, iki einamojo mėnesio 10 d. padangų atliekas surenkančios įmonės Organizacijai pateikia Atliktų darbų perdavimo priėmimo aktus, krovinio važtaraščius, kurių pagrindu yra išrašomos PVM sąskaitos faktūros už atliktas paslaugas.

9 3. Organizacijos santykiai su savivaldybėmis arba savivaldybių įsteigtu juridiniu asmeniu, kuriam pavesta administruoti komunalinių atliekų tvarkymo sistemą 4. Organizacijos santykiai su gaminių (padangų) gamintojais ir importuotojais bei platintojais Nuolat kontaktuojama su visų LR savivaldybių atsakingais darbuotojais ir renkama informaciją apie sukaupiamus bešeimininkių padangų kiekius. Vykdoma padangų atliekų susidarymo analizė. Pratęsta sutartis su Alytaus RATC, psairašytos sutartys su Panevėžio, Tauragės, Telšių regiono atliekų tvarkymo centrais ir komunalines atliekų surinkimo paslaugas savivaldybėms teikiančiomis įmonėmis Panevėžio specialusis transportas, Rokiškio komunalininkas, Kreringos komunalininkas bei Raseinių komunalinės paslaugos,pagal šiąs sutartis Organizacija finansavo bei organizavo, šių regionų DGAS aikštelėse surenkamų padangų atliekų tvarkymą. Sutvarkytas Organizacija per pasirašo akcij sutartis Darom surinkt naujais adang nariais ir atlie pavedimo davėjais, avivaldyb dėl padangų se, kurios pa atliekų tvarkymo organizavimo. Nuolat konsultuojami visi, pasirinkę individualų padangų atliekų tvarkymo būdą, padangų importuotojai, padangų atliekų tvarkymo organizavimo klausimais. Platinami lankstinukai, kuiruose aprašomos padangų atliekų tvarkymo organizavimo prievolės, siekiant skatinti padangų importuotojų sąmoningumą nepirkti pažymų, o tikrai organizuoti savo išleistų į rinką gaminių surinkimą po jų panaudojimo. Lankomos padangų platinimo vietos,(parduotuvės, turgavietės). Jose platinami lankstinukai, kuriuose aprašomos padangų pirkėjo teisės. Padangų pardavėjai konsultuojami apie jų pareigą pasirūpinti, kad pirkėjai žinotų kur galės palikti nebenaudojamas padangas nemokamai. Visi Organizacijos dalyviai teikia užsakymus dėl padangų atliekų surinkimo iš jų nurodytų vietų, juridinių ar fizinių asmenų, kurie įsigijo padangas pas juos, bei sudaro sutartis su savo didmeniniais pirkėjais, kurių pagrindų Organizacijos išrinkti padangų atliekų surinkėjai išveža padangų atliekas pagal jų teikiamus užsakymus iš susidarymo (platinimo) vietų. Organizacijos santykiai su transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančiomis įmonėmis 2018 metais Organizacija padangų atliekų surinkimą pagal LR vyriausybės nustatatytas užduotis organizavo, ne tik iš dalyvių nurodytų vietų, bet ir iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių, kurios tiesiogiai kreipėsi į Organizaciją su tokios paslaugos poreikiu. Visi, besikreipiantys į Organizaciją technines paslaugas teikiantys juridiniai ar fiziniai asmenys dėl pas juos susidariusių padangų atliekų, buvo aptarnauti be papildomų mokesčių ir jiems išduoti padangų pridavimą patvirtinantys dokumentai, t.y. aktai ir važtaraščiai. Bei suteiktos nemokamos konsultacijos apie GPAIS registraciją bei duomenų teikimą per šią sistemą ir kitas jų pareigas.

10 Lentelė METŲ ORGANIZACIJOS VEIKLOS PLANO VYKDYMO ATASKAITA Eil nr. Priemonė 1. Gamintojų ir importuotojų skatinimas tapti Organizacijos Nariais ir pavedimo davėjais Viso: Tikslas (įgyvendita, neįgyvendita): Detalus priemonės aprašymas Organizacijos vykdoma visuomenės švietimo ir informavimo programa, verčia gamintojus importuotojus atsakingiau vykdyti padangų atliekų tvarkymo organizavimo prievoles, todėl gamintojų importuotojų, norinčių pavesti Organizacijai padangų atliekų tvarkymo organizavimą, skaičius auga. Tačiau didelės pavedimų davėjų plėtros Organizacija 2018 metais neplanavo. Nes rinka tarp organizacijų, galinčių organizuoti padangų atliekų tvarkymą jau yra pasiskirčiusi. Dalis pavedimo davėjų pasitraukė iš LR gamintojų importuotojų sąrašo, todėl kad Goodyear Dunlop Tyres Baltic, OŪ yra registruotas GII sąvade ir perėmė iš jų padangų atliekų tvarkymo organizavimo prievolę. Šie pavedimo davėjai tapo tik Goodyear Dunlop Tyres Baltic, OŪ padangų platintojais Lietuvoje. Nežiūrint į tai Organizacijos pavedimo davėjų išleistų į LR rinką padangų kiekis ir sutvarkytų padangų atliekų kiekis, lyginant su 2017 metais, išaugo 13% Buvo sudaromos sutartys su visais padangų gamintojais, norinčiais visapusiškai vykdyti LR įstatyminėje bazėjė jiems numatytas prievoles m. Priemonės apimtis (ketvirčiais) Finansavimo šaltinis ir skirta lėšų suma I ketv. II ketv. III ketv. IV ketv m. I ketvirtį Organizacija planavo sudaryti 1 sutartį su padangų gamintojais importuotojais Organizacija sudarė sutartį su padangas importuojančiu ūkio subjektu: Felgas, UAB Priemonės įgyvendinimui skirta 200,00 Eur plius PVM 2018 m. II ketvirtį Organizacija sutarčių su naujais pavedimo davėjais neplanavo. Organizacija sudarė sutartis su trimis padangas importuojančiais ūkio subjektais: Rototeh, UAB Ratai Tau, UAB Me Trailers, UAB Priemonės įgyvendinimui skirta 1 000,000 Eur plius PVM 2018 m. III ketvirtį Organizacija sutarčių su naujais pavedimo davėjais neplanavo ir nesudarė. Priemonės įgyvendinimui skirta 0,00 Eur plius PVM 2018 m. I V ketvirtį Organizacija planavo sudaryti 1 sutartį su padangų gamintojais importuotojais Organizacija sudarė sutartį su padangas importuojančiu ūkio subjektu: Ruvi, UAB Priemonės įgyvendinimui skirta 2 000,00 Eur plius PVM Administraciniai, atliekų tvarkymo organizavimo mokesčiai Viso priemonės įgyvendinimui skirta Eur plius 3 200,00 PVM Nuo 2018 m. sausio 1 d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. buvo sudaryta 5 sutartys su naujais pavedimo davėjais ir su 2 pavedimo davėjų buvo nutrauktos sutartys. 15 pavedimo davėjų, tapo tik padangų platintojais. Organizacijos tikslas 2018 metais išlaikyti esamus narius ir pavedimo davėjus Organizacijoje bei toliau organizuoti padangų atliekų tvarkymą, kuris yra realus ir skatinti visus padangų importuotojus vykdyti visas jiems numatytas prievoles, o ne tik ieškoti galimybių išvengti mokesčių mokėjimo yra pilnai įgyvendintas. 2. Atliekų tvarkymo Organizacija skelbia reikiamų atliekų 2018 m. sausio 04 d. Sutartys su atliekų Sutartys su atliekų Kadangi 2018 metų Administraciniaiatli

11 paslaugų pirkimas tvarkymo paslaugų (atliekų surinkimo, vežimo, saugojimo ir perdirbimo) pirkimo apklausą. Pagrindinis apklausos tikslas yra užtikrinti, kad Organizacijai teikiamos (nupirktos) atliekų tvarkymo paslaugos užtikrintų Organizacijos nariams ir pavedimo davėjams nustatytų atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą.8 pasirašyta sutartis dėl padangų atliekų tvarkymo su padangų atliekų tvarkytoju UAB Antrinio perdirbimo grupė, partęsta 2018 metams sutartis dėl paslaugų teikimo su UAB Ekobazė Priemonės įgyvendinimui skirta 300,00 Eur plius PVM tvarkytojais buvo pasirašytos 2018 metų I ketv. Priemonės įgyvendinimui skirta 0,00 Eur plius PVM tvarkytojais buvo pasirašytos 2018 metų I ketv. Priemonės įgyvendinimui skirta 0,00 Eur plius PVM gale paaiškėjo, kad organizacijos pavedimo davėjų į LR rinką išleistų padangų kiekiai padidėjo, organizacija sudarė sutartis dėl padangų atliekų surinkimo ir galutinio sutvarkymo su dar dviem padangų atliekų tvarkytojais: UAB Landista ( tvarkomas kiekis 200 t) ir UAB Ekologistika (150 t) paskelbta paslaugų pirkimo kainų apklausa 2018 m. gruodžio 20 d. atlikta rinkos dalyvių apklausa siekiant išsiaiškinti padangų atliekų surinkimo ir galutinio sutvarkymo pajėgumus ir kaštus 2019 metams. Elektroniniais paštais apklausa išsiųsta visiems tvarkytojams, turintiems teisę išrašyti padangų atliekų tvarkymą patvirtinančius dokumentus.: Apklausa paskelbta viešai Organizacijos internetiniame ekų tvarkymo organizavimo mokesčiai Viso priemonės įgyvendinimui skirta 5 593,46 Eur plius PVM

12 puslapyje ir Dienraštyje Lietuvos rytas (PVM Sąskaitos faktūros kopija pridedama) Pasiūlymus pateikė : UAB Ekologistika : Pasiūlytas tvarkyti kiekis (t), padangų atliekos iki 118 cm aukščio ir 39 cm pločio t., kaina- 59,00 Eur/t be PVM Pasiūlytas tvarkyti kiekis (t), padangų atliekos virš 118 cm aukščio ir 39 cm pločio 500 t, kaina- 89,00 Eur/t be PVM Pasiūlytas tvarkyti kiekis (t), industrinių padangų atliekos 100 t., kaina- 115,00 Eur/t be PVM UAB Landista Pasiūlytas tvarkyti kiekis (t), padangų atliekos iki 118 cm aukščio ir 39 cm pločio -500 t., kaina- 100,00 Eur/t be PVM Pasiūlytas

13 tvarkyti kiekis (t), padangų atliekos virš 118 cm aukščio ir 39 cm pločio t, kaina- 110,00 Eur/t be PVM UAB Ekobazė: Pasiūlytas tvarkyti kiekis (t), padangų atliekos iki 118 cm aukščio ir 39 cm pločio t., kaina-82,00 Eur/t be PVM Pasiūlytas tvarkyti kiekis (t), padangų atliekos virš 118 cm aukščio ir 39 cm pločio 500 t, kaina- 99,00 Eur/t be PVM. Pasiūlytas tvarkyti kiekis (t), industrinių padangų atliekos 50 t., kaina- 119,00 Eur/t be PVM UAB Antrinio perdirbimo grupė Pasiūlytas tvarkyti kiekis (t), padangų atliekos iki 118 cm aukščio ir 39 cm pločio t, kaina- 93,000 Eur/t be PVM; t,

14 Viso: Tikslas (įgyvendita, neįgyvendita): 3. Bendradarbiavimas su savivaldybėmis kaina- 82,000 Eur/t be PVM; t, kaina- 80,000 Eur/t be PVM; Pasiūlytas tvarkyti kiekis (t), padangų atliekos virš 118 cm aukščio ir 39 cm pločio: kiekis 200 t, kaina 130,00 Eur be PVM. Pasiūlytas tvarkyti kiekis (t), industrinių padangų atliekos 500 t., kaina- 118,00 Eur/t be PVM Priemonės įgyvendinimui skirta 5 293,46 Eur plius PVM Pasirašytos sutartys su 4 (keturiais) padangų atliekų tvarkytojais 2018 metų padangų atliekų tvarkymo užduočių vykdymui, įvykdytas kainų apklausos konkursas padangų atliekų tvarkymui 2019 metams. Pagrindinis šių priemonių tikslas yra užtikrinti, kad Organizacijai teikiamos (nupirktos) atliekų tvarkymo paslaugos užtikrintų Organizacijos nariams ir pavedimo davėjams nustatytų atliekų tvarkymo užduočių įvykdymą įgyvendintas. Nesant prievolės visiems padangų importuotojams sudaryti sutartis su savivaldybėmis, Organizacijos pavedimo davėjai neturi galimybės pilnai finansuoti savivaldybėse susidarančių bešeimininkių padangų surinkimo kaštų, todėl pagal finansines galimybes 2018 metais planavome dalinai finansuoti savivaldybėse susidarančių Nuo iki pasirašytas priedas prie 2017 m. birželio 16 d sutarties su Alytaus region atliekų tvarkymo centras dėl padangų atliekų, surinktų Alytaus regiono DGSA, pasirašyta sutartis su SĮ Kretingos komunalininkas dėl bešeimininkių padangų atliekų, surinktų Kretingos rajone, tvarkymo finansavimo 2018 metais Pagal pasirašytą Nuo iki Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Sutvarkyta: Nuo iki Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. ARATC DAGSA sutvarkyta : Administracinia i, narystės, atliekų tvarkymo mokesčiai Viso priemonės įgyvendinimui skirta

15 bešeimininkių padangų atliekų tvarkymą, suderėjus priimtiną kainą su padangų atliekų tvarkytojais. Su keturiais regioninias atliekų tvarkymo centrais ir trimis savivaldybėms teikiančias komunalinių atliekų surinkimo paslaugas įmonėmis buvo pasirašytos sutartys dėl DGSA surenkamų padangų atliekų sutvarkymo. Organizacija planavo 2018 metais sutvarkyti apie 1000 tonų padangų atliekų, susikaupsiančių RATC. tvarkymo finansavimo 2018 metais pasirašyta sutartis su Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras dėl padangų atliekų, surinktų Tauragės regiono DGSA, tvarkymo finansavimo 2018 metais pasirašyta sutartis su Telšių regiono atliekų tvarkymo centras dėl padangų atliekų, surinktų Telšių regiono DGSA, tvarkymo finansavimo 2018 metais pasirašyta sutartis su Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras dėl padangų atliekų, surinktų Panevėžio regiono DGSA, tvarkymo finansavimo 2018 metais Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Sutvarkyta: Nuo iki ARATC DAGSA surinkimo aišktelėse 80,940 ir t (Priedas Nr lentelės) Nuo iki Organizacija skyrė dalinį finasavimą bendradarbiavimo sutartį su UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras. Sutvarkyta: Nuo iki ARATC DAGSA surinkimo aišktelėse 146,700 t. padangų atliekų (Priedas Nr lentelės) Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras. Nuo iki PRATC DAGSA surinkimo aišktelėse sutvarkyta: 97,680 t padangų atliekų (Priedas Nr lentelės) Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras. Nuo iki TRATC DAGSA surinkimo aišktelėse sutvarkyta: 42,140 t. padangų atliekų (Priedas Nr lentelės) Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su AB Rokiškio komunalininkas. Nuo iki Nuo iki ARATC DAGSA surinkimo aišktelėse 96,500 t. padangų atliekų (Priedas Nr lentelės) Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras. Nuo iki PRATC DAGSA surinkimo aišktelėse sutvarkyta: 100,050 t padangų atliekų (Priedas Nr lentelės) Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras. Nuo iki TRATC DAGSA surinkimo aišktelėse sutvarkyta: 62,350 t. padangų atliekų (Priedas Nr lentelės) Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su UAB Raseinių komunalinės Nuo iki ARATC DAGSA surinkimo aišktelėse 108,741 t padangų atliekų (Priedas Nr. 1, 27-35,60 lentelės) Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su UAB Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras. Nuo iki PRATC DAGSA surinkimo aišktelėse sutvarkyta: 30,960 t padangų atliekų (Priedas Nr ,60 lentelės) Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su UAB Telšių regiono atliekų tvarkymo centras. Nuo iki TRATC DAGSA surinkimo aišktelėse sutvarkyta: 23,280 t. padangų atliekų (Priedas Nr ,60 lentelės) Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su AB Rokiškio komunalininkas. Nuo iki sutvarkyta: 14,340 t. padangų atliekų (Priedas Nr. 1, 47-59, ,67 Eur Plius PVM

16 bešeimininkių padangų atliekų tvarkymui RATC-ų DGSA 355,44 t (Priedas Nr lentelės) Nuo iki Organizacija skyrė dalinį finasavimą bešeimininkių padangų atliekų, surinktų LR savivaldybėse, tvarkymui 101,520 t (Priedas Nr lentelės) Priemonės įgyvendinimui skirta ,00 Eur Plius PVM sutvarkyta: 36,750 t. padangų atliekų (Priedas Nr lentelės) Pagal pasirašytą bendradarbiavimo sutartį su AB Panevėžio specialusis autotransportas Nuo iki sutvarkyta: 20,300 t. padangų atliekų (Priedas Nr lentelės) iš UAB VAATC buvo sutvarkyta 10,020 t padangų atliekų. (Priedas Nr lentelės) Nuo iki Organizacija skyrė dalinį finasavimą bešeimininkių padangų atliekų tvarkymui RATC-ų DGSA 142,78 t (Priedas Nr lentelės) Nuo iki Organizacija skyrė dalinį finasavimą bešeimininkių padangų atliekų, surinktų LR savivaldybėse, tvarkymui 210,690 t (Priedas Nr lentelės) Priemonės įgyvendinimui skirta ,20 Eur Plius PVM paslaugos. Nuo iki sutvarkyta: 12,880 t. padangų atliekų (Priedas Nr lentelės) Nuo iki Organizacija skyrė dalinį finasavimą bešeimininkių padangų atliekų tvarkymui RATC-ų DGSA 191,420 t (Priedas Nr lentelės) Nuo iki Organizacija skyrė dalinį finasavimą bešeimininkių padangų atliekų, surinktų LR savivaldybėse, tvarkymui 54,360 t (Priedas Nr lentelė) Priemonės įgyvendinimui skirta ,20 Eur Plius PVM lentelės) Nuo iki Organizacija skyrė dalinį finasavimą bešeimininkių padangų atliekų tvarkymui RATC-ų DGSA 1 967,779 t (Priedas Nr , 60, 61, 63 lentelės) Nuo iki Organizacija skyrė dalinį finasavimą bešeimininkių padangų atliekų, surinktų LR savivaldybėse, tvarkymui 988,961 t (Priedas Nr. 1, 27-59, 60, 61, 63 lentelės) Priemonės įgyvendinimui skirta ,27 Eur Plius PVM Viso: Nuo 2018 m. sausio 1d. iki 2018 m. gruodžio 31 d. Organizacijos išrinkti padangų atliekų tvarkytojai pagal sutartis, be tiesioginių sutarčių su atliekų turėtojais Organizacijai surinko ir sutvarkė 4 012,950 t savivaldybėse susidariusių bešeimininkių, komunalines paslaugas teikiančių įmonių ir Regioniniuose atliekų tvarkymo centrų įsteigtose atliekų surinkimo aikštelėse surinktų padangų atliekų (27-63 lentelės)

17 Pilnai finansvome Akcijos Darom 2018 metu surinktų padangų atliekų tvarkymą, sutvarkyta 43,200 t padangų atliekų ( Priedas Nr. 1 7 lentelė, 35 punktas; 9 lentelė 20 punktas, 11 lentelė 34 punktas, 15 lentelė 31 punktas bei lentelės). Pagal tiesiogines sutartis su Alytaus, Panevėžio, Telšių RATC ir UAB Rokiškio komunalininkas sutvarkyta 840,431 t padangų atliekų ( Priedas Nr lentelės). Viso: per savivaldybių sukurtas atliekų tvarkymo sistemas sutvarkyta 4 896,581 t padangų atliekų ( Priedas Nr ir 63 lentelės). Tikslas (įgyvendita, neįgyvendita): Prisidėti prie LR savivaldybėse susidarančių bešeimininkių padangų tvarkymo. Visi apmokestinamųjų gaminių (padangų) gamintojai importuotojai vienodomis sąlygomis privalo finansuoti savivaldybėse sukurtų padangų atliekų surinkimo sistemas. Įgyvendintas. 4. Atliekų surinkimo tinklo prekių platinimo vietose sukūrimas Organizacija aptarnavo jau sukurtą padangų atliekų surinkimo tinklą. Organizavo padangų atliekų surinkimą pagal tiesioginius Organizacijos narių bei pavedimo davėjų užsakymus iš jų nurodytų vietų ir plėtė šį tinklą, informuodama automobilių priežiūros technines paslaugas teikiančias įmones apie tai, kad organizacija organizuoja padangų atliekų išvežimą iš jų be jokių mokesčių metais neplanuota didelė Organizacijos plėtra, tai pagrindinis veiklos principas buvo gerinti aptarnaujamų vietų prieinamumą Oraganizacijos pavedimo davėjų klientams(vartotojams, servisams) ir padangų atliekų surinkimo kokybę. Planuota įkurti apie 10 padangų atliekų surinkimo vietų padangų platinimo ir technines paslaugas teikiančiose įmonėse. Nuo iki padangų atliekos pagal tiesioginius Organizacijos pavedimo davėjų užsakymus buvo surinktos iš 207 vietų ir įkurta 42 naujų padangų atliekų surinkimo vietų. Priemonės įgyvendinimui skirta 638,91 Eur plius PVM Nuo iki padangų atliekos pagal tiesioginius Organizacijos pavedimo davėjų užsakymus buvo surinktos iš 200 vietų ir įkurta 52 naujų padangų atliekų surinkimo vietų. Priemonės įgyvendinimui skirta 1 801,35 Eur plius PVM Nuo iki padangų atliekos pagal tiesioginius Organizacijos pavedimo davėjų užsakymus buvo surinktos iš 229 vietų ir įkurta 35 naujų padangų atliekų surinkimo vietos. Priemonės įgyvendinimui skirta 1 568,00 Eur plius PVM Nuo iki padangų atliekos pagal tiesioginius Organizacijos pavedimo davėjų užsakymus buvo surinktos iš 268 vietų (priedas Nr.1; lentelės) ir įkurta 50 nauja padangų atliekų surinkimo vieta (priedas Nr.2; 2 lentelė) Priemonės įgyvendinimui skirta 8 491,74 Eur plius PVM Administraciniai, atliekų tvarkymo mokesčiai Viso priemonės įgyvendinimui skirta ,00 Eur plius PVM Viso: Nuo 2017 m. sausio 1d. iki 2017 m. gruodžio 31 d. padangų atliekos, pagal tiesioginius Organizacijos pavedimo davėjų užsakymus, buvo surinktos iš 761 vietų (Priedas Nr. 1, 1-24 lentelės). Įkurta 231 padangų atliekų surinkimo vietų, technines paslaugas teikiančiose įmonėse bei padangų platinimo vietose. (Priedas Nr. 2, 1-2 lentelės) Tikslas (įgyvendita, neįgyvendita): Padangų atliekų surinkimas turi būti finansuojamas gamintojo importuotojo lėšomis ir vartotojams nekelti papildomų rūpesčių. Padangų atliekas patogiausia palikti technines paslaugas teikiančiose įmonėse, o gamintojai importuotojai privalo finansuoti tose įmonėse susidarančių apmokestinamųjų gaminių atliekų tvarkymą. Pagal Organizacijos atliekų tvarkymo organizavimo pajėgumus priemonė įvykdyta. 5. Nariams taikomų užduočių įvykdymas Organizacija sudarydama sutartis su atliekų tvarkytojais dėl atliekų sutvarkymo paslaugos įvertino siūlomus sutvarkyti kiekius ir užtikrino, kad siūlomas kiekis būtų ne mažesnis nei narių faktiniam išleistam LR rinkai padangų kiekiui, kuriam taikoma atliekų tvarkymo užduotis. Planuota sutvarkyti Nuo iki surinkta ir sutvarkyta 2 115,338 t padangų atliekų. Priemonės įgyvendinimui skirta ,66 Eur plius Nuo iki surinkta ir sutvarkyta 2 374,597 t padangų atliekų. Priemonės įgyvendinimui skirta ,79 Eur plius PVM Nuo iki surinkta ir sutvarkyta 2 659,140 t padangų atliekų. Priemonės įgyvendinimui skirta ,80 Eur plius Nuo iki surinkta ir sutvarkyta 5 817,677 t padangų atliekų. Tame tarpe t žemės ūkio Atliekų tvarkymo mokesčiai Viso priemonės įgyvendinimui skirta ,39 Eur

18 apie tonų padangų atliekų. PVM PVM technikos padangų atliekų, t industrinių krovimo technikos, pilnavidurių 12 sluoksnių padangų atliekų Priemonės įgyvendinimui skirta ,14 Eur plius PVM plius PVM Viso: Nuo 2018 metų sausio 1 d. iki 2018 metų gruodžio 31 d. Organizacijos nariai ir pavedimo davėjai į LR rinką pateikė ,969 t padangų, sutvarkyta ,742 t padangų atliekų, tame tarpe t žemės ūkio technikos padangų atliekų ir t krovimo technikos, pilnavidurių 12 sluoksnių padangų atliekų. (lentelė 61. Surinktų ir sutvarkytų padangų atliekų kiekių suvestinė, lentelė 63. Organizacijos pavedimu sutvarkytas padangų kiekis pagal srautus). Pagal tiesioginius pavedimo davėjų užsakymus buvo surinkta ir sutvarkyta 6 517,208 t padangų atliekų. Pagal sutartis su atliekų tvarkytojais, be tiesioginių sutarčių su atliekų darytojais buvo surikta ir sutvarkyta 6 449,534 t padangų atliekų.visa išsami informacija iš kur buvo vykdomas padangų atliekų surinkimas priede Nr. 1, 1-60 lentelėse. Tikslas (įgyvendita, neįgyvendita): Įvykdyti LR vyriausybės nustatytas apmokestinamųjų gaminių tvarkymo organizavimo užduotis. Apmokestinamųjų gaminių (padangų) tvarkymo užduotis įvykdyta 80,11 %. Tvarkytojai Organizacijai pateikė ,742 t. sutvarkymą patvirtinačius dokumentus. Pagal pateiktus Organizacijos pavedimo davėjų tikslius duomenis apie išleistus LR rinkai padangų kiekius organizacija paskirstė ,687 t., 9,055 t liko nepaskirstyta (9, 10 lentelės). Užduotis įvykdyta, tikslas įgyvendintas. 6. Padangų atliekų surinkimą iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių Organizavome padangų atliekų surinkimą iš transporto priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių ir šių atliekų perdavimą tokias atliekas turinčiam teisę tvarkyti atliekų tvarkytojui. Planuota surinkti ir sutvarkyti t padangų atliekų Nuo iki iš technines paslaugas teikiančių įmonių buvo surinkta 1 100,938 t padangų atliekų. Priemonės įgyvendinimui skirta ,66 Eur Plius PVM Nuo iki iš technines paslaugas teikiančių įmonių buvo surinkta 1 489,417 t padangų atliekų. Priemonės įgyvendinimui skirta ,19 Eur Plius PVM Nuo iki iš technines paslaugas teikiančių įmonių buvo surinkta 1 891,580 t padangų atliekų. Priemonės įgyvendinimui skirta ,60 Eur Plius PVM Nuo iki iš technines paslaugas teikiančių įmonių buvo surinkta 3 186,240 t padangų atliekų. Priemonės įgyvendinimui skirta ,80 Eur Plius PVM Administraciniai, atliekų tvarkymo mokesčiai Viso priemonės įgyvendinimui skirta ,25 Eur Plius PVM Viso: Nuo 2017 metų sausio 1 d. iki 2017 metų gruodžio 31 d. iš transport priemonių techninės priežiūros ir remonto paslaugas teikiančių įmonių buvo surinkta ir sutvarkyta 7 668,175 t padangų atliekų. Tai sudaro 59,14% viso bendrai sutvarkyto kiekio. Tikslas (įgyvendita, neįgyvendita): Pagrindinis tikslas, kad veiktų gamintojo importuotojo atsakomybės, kaip teršėjo, principas ir nei vartotojai, nei technines paslaugas teikiančios įmonės nepatirtų papildomų išlaidų už padangų atliekų tvarkymą. Tikslas įgyvendintas,

19 7. Organizacijo s veiklos auditai 2017 metų Organizacijos veiklos ir finansinio audito atlikimas Organizacijos Veiklos ir finansinis auditas, aliktas ir išvados pateiktos Aplinkos apsaugos agentūrai 2018 m. kovo 15 d. Priemonės įgyvendinimui skirta 500,00 Eur plius PVM Priemonė įgyvendinta I ketv. Priemonė įgyvendinta I ketv. Priemonė įgyvendinta I ketv. Administraciniai atliekų tvarkymo mokesčiai 1 000,00 Eur plius PVM Lentelė 5. Sutartys su atliekų tvarkytojais Padangų atliekų tvarkytojas Įmonės kodas Sutarties dėl padangų atliekų tvarkymo pasirašymo data Sutarties dėl padangų atliekų tvarkymo galiojimo terminas UAB Ekobazė Nuo iki UAB Antrinio perdirbimo grupė Nuo iki Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras Nuo iki Tauragės regiono atliekų tvarkymo centras Nuo iki Telšių regiono atliekų tvarkymo centras Nuo iki Panevėžio regiono atliekų tvarkymo centras Nuo iki AB Rokiškio komunalininkas Nuo iki AB Panevėžio specialus autotransportas Nuo iki SĮ Kretingos komunalininkas Nuo iki UAB Ekologistika Nuo iki UAB Landista Nuo iki

20 Lentelė M. ORGANIZACIJOS STEIGĖJŲ IR NARIŲ, PAVEDIMO DAVĖJŲ ĮNAŠŲ DYDŽIAI Eil. Nr. Organizacijos steigėjų ir narių, pavedimo davėjų įnašų (mokesčių) pavadinimas Įnašo (mokesčio) dydis (Eur/t) Pastabos apie lėšų planavimą ir paskirstymą 1. Švietimo programos mokestis Atliekų tvarkymo organizavimo administracinis mokestis Jei gamintojas importuotojas į rinką tiekia: 0, ,000 t padangų 9,000 Eur/t (be PVM) T.y. 12,86% įnašo dydžio 100, ,00 t padangų 7,00 Eur/t (be PVM) T.y. 10,00% įnašo dydžio 300, ,000 t padangų - 6,00 Eur/t (be PVM) T.y. 8,57% įnašo dydžio 1000, ,000 t padangų 5,00 Eur/t (be PVM) T.y. 5,71% įnašo dydžio Virš 3000,000 t padangų 3,00 Eur/t (be PVM) T.y. 4,29 % įnašo dydžio Vidurkis procentais 7,65 % įnašo dydžio Mokestis mokamas už kiekvieną organizacijos nario naudai sutvarkytą atliekų toną. Mokestis kasmet nustatomas atsižvelgiant į planuojamų švietimo veiksmų apimtis. Mokestis mokamas už kiekvieną organizacijos nario naudai sutvarkytą atliekų toną. Mokestis skirtas organizacijos administracinėms reikmės (biuro nuomai, automobilio panaudai, darbo užmokesčiui ir kt.) bei kompensavimo fondui, kuris kaupiamas Organizacijos steigėjų ir narių patirtų nuostolių dėl apmokestinamųjų gaminių (padangų) atliekų tvarkymo veiklos priemonių ir (ar) nustatytų užduočių neįvykdymo kompensavimui. Mokesčio dydis nustatytas 2018 kalendoriniams metams atsižvelgiant į planuojamą administracinį biudžetą. 2. Atliekų tvarkymo mokestis Moto, lengvojo transporto, krovininio transporto padangų atliekų tvarkymo kaina 70,000 Eur/t (be PVM) Žemės ūkio technikos padangų atliekų tvarkymo kaina 99,97 Eur/t (be PVM) Krovimo technikos, pilnavidurių 12 sluoksnių padangų atliekų tvarkymo kaina 119,97 Eur/t (be PVM) T.y. 92,35 % įnašo dydžio Mokestis mokamas už kiekvieną organizacijos nario naudai sutvarkytą atliekų toną. Mokestis kasmet nustatomas pagal LR aplinkos ministro nustatyta tvarka išrinktų atliekų tvarkymo paslaugų teikėjų teikiamų atliekų tvarkymo paslaugų kainas

21 21 Lentelė M. ORGANIZACIJOS PAJAMOS BEI LĖŠŲ PASISKIRTYMAS Eil. Nr. Importuotojų, pavedusių organizuoti padangų atliekų programą, sutvarkytų padangų kiekis (tonos) 1. I ketv. Surinkta ir sutvarkyta 2 115,338 moto, lengvojo transporto, krovininio transporto padangų atliekų. 2. II ketv. Surinkta ir sutvarkyta 2 374,597 t moto, lengvojo transporto, krovininio transporto padangų atliekų. 3. III ketv. Surinkta ir sutvarkyta 2 659,140 t moto, lengvojo transporto, krovininio transporto padangų atliekų. 4. IV ketv. Surinkta ir sutvarkyta 5 537,365 t moto, lengvojo transporto, krovininio transporto padangų atliekų, t Žemės ūkio technikos padangų atliekų, t industrinių krovimo technikos, pilnavidurių 12 sluoksnių padangų atliekų Viso: 5 817,677 t Įnašų suma (Organizacijos pajamos), Eur plius PVM Darbo užmokesčio ir administacinės išlaidos Švietimo programos išlaidos, Eur plius PVM Atliekų tvarkymo išlaidos, Eur plius PVM ,13 Eur plius PVM 9 705,00 Eur 1 876,47 Eur plius PVM ,66 Eur plius PVM ,29 Eur plius PVM ,90 Eur 2 159,60 Eur plius PVM ,79 Eur plius PVM ,60 Eur plius PVM ,00 Eur 2 200,80 Eur plius PVM ,80 Eur plius PVM ,31 Eur plius PVM Viso: ,742 t ,33 Eur Plius PVM ,04 Eur ,13 Eur Plius PVM ,94 Eur ,00 Eur Plius PVM ,14 Eur plius PVM ,39 Eur plius PVM

22 22 Lentelė M. ORGANIZACIJOS IŠLAIDOS BEI LĖŠŲ PASISKIRTYMAS Išlaidų grupės Metinė išlaidų suma pagal tipus, Eur plius PVM, 2018 Išlaidų pasiskirstymas proc. pagal tipus, 2018 I. Bendros administravimo ir atliekų tvarkymo veiklos organizavimo išlaidos, įskaitant darbo užmokestį: 1.1. Tame tarpe darbo užmokestis 1.2. Tame tarpe administravimo išlaidos II. Švietimo programos įgyvendinimas III. Atliekų tvarkymo išlaidos, įskaitant finansavimą savivaldybių organizuojamose komunalinių atliekų tvarkymo sistemose 3.1. Tame tarpe lėšos savivaldybių organizuojamoms komunalinių atliekų tvarkymo sistemoms IV. Kitos lėšos ir išlaidos Iš viso: ,15 8,09 % ,91 5,74 % ,24 2,35% ,00 3,00 % ,39 88,91 % ,67 37,27 % 0,00 0,00% ,54 Eur Plius PVM 100,00 % Kitų pajamų ir išlaidų 2018 metais Organizacija neturėjo.

23 Eil. Nr. Data Surinkimą patvirtinančio dokumento Nr. 43 lentelė Padangų atliekų surinkimas Ukmergės rajono savivaldybės administracija Surinktas padangų atliekų kiekis (t) Atliekos pavadinimas Atliekos Kodas Siuntėjas/Gavėjas (pavadinimas) naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Deltuvos g. 33, LT Ukmergė, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Deltuvos g. 33, LT Ukmergė, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Deltuvos g. 33, LT Ukmergė, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Deltuvos g. 33, LT Ukmergė, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Deltuvos g. 33, LT Ukmergė, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Deltuvos g. 33, LT Ukmergė, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Deltuvos g. 33, LT Ukmergė, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Deltuvos g. 33, LT Ukmergė, LT Eil. Nr. Data Surinkimą patvirtinančio dokumento Nr. 44 lentelė Padangų atliekų surinkimas Jurbarko rajono savivaldybės administracija Surinktas padangų atliekų kiekis (t) Atliekos pavadinimas Atliekos Kodas Siuntėjas/Gavėjas (pavadinimas) naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Statybininkų g. 4A, LT- Jurbarkas, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Statybininkų g. 4A, LT- Jurbarkas, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Kaštonų 2, - Raudonė, naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Nemakščių g. 6, - Eržvilkas, naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Mechanizatorių g. 3, LT- Seredžius, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Draugystės g. 28, LT- Veliuona, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Liepų g. 2, LT Šimkaičiai, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Mechanizatorių g. 3, LT- Seredžius, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Sodų g. 13, LT Skirsnemunė, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Kaštonų 2, - Raudonė, naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Liepų g. 2, LT Šimkaičiai, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Nemakščių g. 6, - Eržvilkas, naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Nemakščių g. 6, - Eržvilkas, 162

24 naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Mechanizatorių g. 3, LT- Seredžius, LT Eil. Nr. Data Surinkimą patvirtinančio dokumento Nr lentelė Padangų atliekų surinkimas Kėdainių rajono savivaldybės administracija Surinktas padangų atliekų kiekis (t) Atliekos pavadinimas Atliekos Kodas Siuntėjas/Gavėjas (pavadinimas) naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) 9.390, LT Zabieliškis, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , LT Zabieliškis, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) 8.050, LT Zabieliškis, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) 2.160, LT Zabieliškis, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) 1.520, LT Zabieliškis, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) 1.220, LT Zabieliškis, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) 1.260, LT Zabieliškis, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) 1.320, LT Zabieliškis, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) 1.340, LT Zabieliškis, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) 1.480, LT Zabieliškis, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) 1.640, LT Zabieliškis, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) 1.720, LT Zabieliškis, LT naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) 1.740, LT Zabieliškis, LT Eil. Nr. Data Surinkimą patvirtinančio dokumento Nr. Surinktas padangų atliekų kiekis (t) lentelė Padangų atliekų surinkimas Visagino savivaldybės administracija Atliekos pavadinimas Atliekos Kodas Siuntėjas/Gavėjas (pavadinimas) naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Dūkšto kel. 84, - Visaginas, naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) Dūkšto kel. 84, - Visaginas,

25 Eil. Nr. Data 47 lentelė Padangų atliekų surinkimas SĮ Kretingos komunalininkas" (Kretingos rajono savivaldybės administracija) Surinkimą patvirtinančio dokumento Nr. Surinktas padangų atliekų kiekis (t) Atliekos pavadinimas Atliekos Kodas Siuntėjas/Gavėjas (pavadinimas) KK naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" EKB-KRETKOM /001 EKB-KRETKOM /001 EKB-KRETKOM /002 EKB-KRETKOM /001 EKB-KRETKOM /001 EKB-KRETKOM /001 EKB-KRETKOM /001 EKB-KRETKOM /001 EKB-KRETKOM /002 EKB-KRETKOM /001 EKB-KRETKOM /001 EKB-KRETKOM /001 EKB-KRETKOM /002 EKB-KRETKOM /001 EKB-KRETKOM /001 EKB-KRETKOM /001 EKB/KRETKOM /001 EKO-KRETKOM / naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" naudotos padangos ( lengvųjų automobilių ir (ar) vilkikų iki 118 cm) , SĮ :Kretingos komunalininkas" 164