Informacija ir pranešimai EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Informacija ir pranešimai EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI"

Transkriptas

1 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 277 Leidimas lietuvių kalba Informacija ir pranešimai 63 metai 2020 m. rugpjūčio 21 d. Turinys II Komunikatai EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI Europos Komisija 2020/C 277/01 Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja ( 1 ) LT ( 1 ) Tekstas svarbus EEE.

2

3 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 277/1 II (Komunikatai) EUROPOS SĄJUNGOS INSTITUCIJŲ, ĮSTAIGŲ IR ORGANŲ PRIIMTI KOMUNIKATAI EUROPOS KOMISIJA Leidimas teikti valstybės pagalbą remiantis Sutarties dėl Europos Sąjungos veikimo 107 ir 108 straipsnių nuostatomis Atvejai, kuriems Komisija neprieštarauja (Tekstas svarbus EEE) (2020/C 277/01) Sprendimo priėmimo data SA (2019/N) Vokietija Regionas SCHLESWIG-HOLSTEIN Schleswig-Holstein: Förderung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge Entwurf: Richtlinie für die Gewährung von Zuwendungen zur Förderung von Ladeinfrastruktur für Elektrofahrzeuge 44 Landeshaushaltsordnung Aplinkos apsauga Tiesioginė dotacija Bendras biudžetas: EUR 18 (mln.) Metinis biudžetas: EUR 4,5 (mln.) Pagalbos intensyvumas 50 % Trukmė iki WTSH Wirtschaftsförderung und Technologietransfer Schleswig-Holstein GmbH Postfach, Kiel

4 C 277/2 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Vokietija Regionas DEUTSCHLAND Bund: Gemeinschaftsaufgabe GAK Maßnahmengruppe 5 F. Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung durch Extremwetter verursachten Folgen im Wald Gemeinschaftsaufgabe Verbesserung der Agrarstruktur und des Küstenschutzes (GAK) Maßnahmengruppe 5 F. Förderung von Maßnahmen zur Bewältigung durch Extremwetter verursachten Folgen im Wald Miškų gaisrų, gaivalinių nelaimių, nepalankių klimato reiškinių, kurie gali būti prilyginami gaivalinėms nelaimėms, kitų nepalankių klimato reiškinių, augalų kenkėjų ir katastrofinių įvykių prevencijos ir jų miškams padarytos žalos likvidavimo pagalba, Pagalba investicijoms į infrastruktūrą, susijusią su miškų ūkio plėtra, modernizavimu arba pritaikymu, Pagalba konkretiems miškininkystės veiksmams ir intervencijai, kurių pirminė paskirtis padėti išsaugoti arba atkurti miškų ekosistemą ir biologinę įvairovę ar tradicinį kraštovaizdį Tiesioginė dotacija Bendras biudžetas: EUR 596 (mln.) Pagalbos intensyvumas 100 % Trukmė iki Miškininkystė ir medienos ruoša Zuständige Behörden der Länder s.o. Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Vokietija Regionas BAYERN

5 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 277/3 Bayern: Sonderprojekt Klimawald Ausrichtung der Bewirtschaftung der Bayerischen Staatsforsten an den Leistungen für den Klimaschutz Bayerische Haushaltsordnung (BayHO) Verwaltungsvorschriften zur Bayerischen Haushaltsordnung (VV-BayHO) Pagalbos priemonės rūšis Ad hoc pagalbos Bayerische Staatsforsten AöR Pagalba investicijoms, kuriomis didinamas miškų ekosistemų atsparumas ir aplinkosauginė vertė Tiesioginė dotacija Bendras biudžetas: EUR 25 (mln.) Pagalbos intensyvumas 90 % Trukmė iki Miškininkystė ir medienos ruoša Bayerisches Staatsministerium für Ernährung, Landwirtschaft und Forsten Ludwigstraße 2, München Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Lenkija Regionas Tenth prolongation of the Credit Unions Orderly Liquidation Scheme Act of 10 June 2016 on the Bank Guarantee Fund, the deposit guarantee scheme and resolution (consolidated text: Journal of Laws 2019, item 795 as amended) Tiesioginė dotacija, Garantija Bendras biudžetas: PLN (mln.) Metinis biudžetas: PLN (mln.) Pagalbos intensyvumas

6 C 277/4 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys Trukmė Finansinių paslaugų veikla; išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą Bank Guarantee Fund ul. ks. Ignacego Jana Skorupki 4, Warsaw Minister of Finance ul. Świętokrzyska 12, Warsaw Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Nyderlandai Regionas OOST-NEDERLAND, ZUID- NEDERLAND NL_LNV_AGRO Subsidieregeling sanering varkenshouderij (verhoging budget) Subsidieregeling sanering varkenshouderijen, gebaseerd op artikelen 2a en 3 van de Kaderwet EZK- en LNV-subsidies Pajėgumų atsisakymas dėl gyvūnų, augalų ar žmonių sveikatos, sanitarijos, etinių ar su aplinka susijusių priežasčių Tiesioginė dotacija Bendras biudžetas: EUR 275 (mln.) Metinis biudžetas: EUR 137,5 (mln.) Pagalbos intensyvumas 100 % Trukmė iki Kiaulių auginimas de Minister van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit Postbus 20401, 2500 EK Den Haag

7 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 277/5 Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Graikija Regionas Prolongation of the Greek State Guarantee Scheme for banks (Art. 2 of Law 3723/2008) Law 3723/2008 For the enhancement of liquidity of the economy in response to the impact of the international financial crisis, GG A 250 Garantija Bendras biudžetas: EUR (mln.) Pagalbos intensyvumas % Trukmė Finansinių paslaugų veikla; išskyrus draudimą ir pensijų lėšų kaupimą Greek Ministry of Finance Nikis 5 7, Athens Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Danija Regionas Covid-19 compensation scheme to travel operators for losses incurred by cancellations

8 C 277/6 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys Pagalbos intensyvumas % Trukmė Ehvervsministeriet Slotsholmsgade Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Vokietija Regionas BAYERN Bayern: Satzung über die Gewährung von Beihilfen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung) a) Satzung über die Gewährung von Beihilfen der Bayerischen Tierseuchenkasse (Beihilfesatzung); b) Tiergesundheitsgesetz der Bundesrepublik Deutschland (TierGesG); c) Gesetz zur Ausführung des Tiergesundheitsgesetzes (BayAGTierGesG); d) Tierseuchenvollzugsverordnung (TierSVollzV); e) Satzung der Bayerischen Tierseuchenkasse (Anstaltssatzung); f) Satzung über die Beiträge der Bayerischen Tierseuchenkasse (Beitragssatzung) Pagalba, kurios lėšomis kompensuojama gyvūnų ligų ir augalų kenkėjų prevencija ir likvidavimas ar išnaikinimas, ir pagalba, skirta gyvūnų ligų ir augalų kenkėjų padarytai žalai kompensuoti, Pagalba moksliniams tyrimams ir technologinei plėtrai žemės ūkio sektoriuje Bendras biudžetas: EUR 100 (mln.) Pagalbos intensyvumas 100 % Trukmė Gyvulininkystė Bayerische Tierseuchenkasse Anstalt des öffentlichen Rechts Arabellastraße 29, München

9 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 277/7 Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Portugalija Regionas MADEIRA 107 str. 3 dalies a punktas Indemnização aos produtores agrícolas afectados pelos temporais de fevereiro e março de 2018 Resolução n. o 180_2020 que aprova a terceira alteração do Regulamento que disciplina a concessão de uma indemnização aos produtores agrícolas afetados pelos temporais de fevereiro e março de 2018 Žalos, patirtos dėl nepalankių klimato reiškinių, kurie gali būti prilyginami gaivalinėms nelaimėms, kompensavimo pagalba Tiesioginė dotacija Bendras biudžetas: EUR 0,32 (mln.) Metinis biudžetas: EUR 0,32 (mln.) Pagalbos intensyvumas 80 % Trukmė iki Augalininkystė ir gyvulininkystė; medžioklė ir susijusių paslaugų veikla Secretaria Regional de Agricultura e Desenvolvimento Rural Av. Arriaga 21, Edifício Golden Gate, 5 o andar, Funchal Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Rumunija Regionas

10 C 277/8 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys COVID-19: Framework scheme for State aid in the form of subsidised loans and guarantees on loans Law no. 96/2000 regarding the establishment and functioning of Banca de Export-Import a Romania EximBank S.A. Government Decision no. 534/2007 regarding the establishment, duties and competencies of the Interministerial Committee for Finance, Guarantees and Insurance (ICFGI) and the regulation of EximBank`s financing, guarantee and insurance operations in the name and on behalf of the State; Decision of the Inter-ministerial Committee for Financing, Guarantees and Insurance regarding the framework scheme for State aid in the form of subsidised loans and guarantee on loans in the context of COVID-19 outbreak Garantija, Lengvatinė paskola Bendras biudžetas: RON (mln.) Pagalbos intensyvumas % Trukmė , išskyrus NACE kodus C12, C20.5.1, C25.4, K.64, K.65, K.66, L68, N80, ir alkoholio, nacionalinių kontroliuojamų medžiagų, prieskoninių augalų, narkotinių ir sichotropinių medžiagų bei formulių gamyba ir platinimas Banca de Export-Import a Romaniei EximBank S.A. Strada Tudor Vladimirescu 48D, Constanta , Romania Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Rumunija Regionas Romania COVID-19: Amendment of SA (2020/N) Romania Support scheme for SMEs Government Emergency Ordinance no 42/2020 for approval of the amendments and completions to the Government Emergency Ordinance no. 110/2017 on the approval of the Programme for supporting the SMEs IMM Invest Romania, as well as of the State aid scheme to support the activity of SMEs in the framework of the economic crisis generated by the COVID-19 pandemic.

11 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 277/9 Tiesioginė dotacija, Garantija Bendras biudžetas: RON (mln.) Pagalbos intensyvumas % Trukmė iki Ministry of Public Finance B-dul Libertăţii, nr. 16, sector 5, Bucharest Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Vokietija Regionas Covid 19 German airport scheme Regelung zur vorübergehenden Gewährung von Beihilfen an Flugplätze im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem Ausbruch von Covid-19 ( Bundesrahmenregelung Beihilfen für Flugplätze ), Gaivalinių nelaimių ar ypatingų įvykių padarytos žalos kompensavimas Tiesioginė dotacija, Mokesčių atidėjimas Bendras biudžetas: EUR (mln.) Pagalbos intensyvumas 100 % Trukmė Federal State, Länder or municipalities

12 C 277/10 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Vokietija Regionas COVID-19 scheme for regional and local public passenger transport Regelung zur vorübergehenden Gewährung von Beihilfen zum Ausgleich von Schäden im öffentlichen Personennahverkehr im Geltungsbereich der Bundesrepublik Deutschland im Zusammenhang mit dem Ausbruch von COVID-19 ( Bundesrahmenregelung Beihilfen für den öffentlichen Personennahverkehr ) Gaivalinių nelaimių ar ypatingų įvykių padarytos žalos kompensavimas Tiesioginė dotacija Bendras biudžetas: EUR (mln.) Pagalbos intensyvumas 100 % Trukmė iki German Laender and municipalities Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Italija Regionas ITALIA

13 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 277/11 DIRECT GRANTS (set under the Temporary Framework for State aid measures to support the economy in the current COIVD-19 outbreak, hereinafter, the Temporary Framework ) TO ITALIAN COMPANIES, IN PARTICULAR SMES, ENGAGING IN INTERNATIONAL ACTIVITIES AND OPERATIONS INTRO- DUCED BY ARTICLE 72, PARA 1, LETTER D), OF LAW DECREE OF MARCH 17, 2020, NO. 18, CONVERTED WITH AMENDMENTS INTO LAW OF APRIL 24, 2020, NO. 27 FOLLOWING THE AMENDMENT MADE BY ARTICLE 48, PARA 1, LETTER A), N. 2), OF LAW DECREE OF MAY 19, 2020 NO. 34 Articolo 72, comma 1, lettera d del decreto legge 17 marzo 2020, n. 18 convertito con modificazioni in legge 24 aprile 2020, n. 27, come modificato dall'articolo 48, comma 1, lettera a) n. 2 del decreto legge 19 maggio 2020, n. 34 Tiesioginė dotacija Bendras biudžetas: EUR 300 (mln.) Metinis biudžetas: EUR 300 (mln.) Pagalbos intensyvumas Trukmė iki MINISTERO DEGLI AFFARI ESTERI E DELLA COOPERAZIONE INTERNAZIO- NALE Piazzale della Farnesina, 1 Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Danija Regionas DANMARK COVID 19: Limited amounts of aid scheme for self-employed and freelancers related to large events and seasonal work Legal act on the Danish Budget Law

14 C 277/12 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys Tiesioginė dotacija Bendras biudžetas: DKK 200 (mln.) Metinis biudžetas: DKK (mln.) Pagalbos intensyvumas Trukmė iki Erhvervsstyrelsen Langelinje alle 17, 2100 Kbh Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Austrija Regionas OESTERREICH Maßnahme zur Minderung von Schäden von wirtschaftlich tätigen Einheiten im Bereich bzw. im mehrheitlichen Eigentum von Non-Profit-Organisationen im Zusammenhang mit der COVID-19 Krise (i) Federal law to create a non-profit organisations support fund (ii) Regulation of the Federal Minister for Arts, Culture, Civil Service and Sports to grant support measures to organisations in order to enable them to continue providing their statutory tasks ( NPO Fund Support Regulation ) Tiesioginė dotacija Bendras biudžetas: EUR 665 (mln.) Metinis biudžetas: EUR 665 (mln.) Pagalbos intensyvumas Trukmė iki Bundesministerium für Kunst, Kultur, öffentlicher Dienst und Sport Federal Ministry for Arts, Culture, Civil Service and Sport Radetzkystrasse 2, 1030 Wien, Österreich

15 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 277/13 Sprendimo priėmimo data Regionas SA (2020/N) Slovakija Bratislavský, Západné Slovensko, Stredné Slovensko, Východné Slovensko Schéma štátnej pomoci na podporu inovatívnych podnikov s obmedzeným prístupom k úverovému financovaniu zdrojmi EŠIF v súvislosti s nákazou COVID-19 SIH. 1. Zákon č. 292/2014 Z. z. o príspevku poskytovanom z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 2. Zákon č. 358/2015 Z. z. o úprave niektorých vzťahov v oblasti štátnej pomoci a minimálnej pomoci a o zmene a doplnení niektorých zákonov (zákon o štátnej pomoci). 3. Zákon č. 323/2015 Z. z. o finančných nástrojoch financovaných z európskych štrukturálnych a investičných fondov a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 4. Zákon č. 523/2004 Z. z. o rozpočtových pravidlách verejnej správy a o zmene a doplnení niektorých zákonov v znení neskorších predpisov. 5. Uznesenie Vlády SR č.111 z k návrhu na vyhlásenie mimoriadnej situácie v súvislosti s ohrozením verejného zdravia II. stupňa z dôvodu ochorenia COVID-19 spôsobeným korona vírusom SARS-CoV-2 na území Slovenskej republiky. 6. Uznesenie Vlády SR č.113 z k Informácii o riešení situácie šíriaceho sa korona vírusu na Slovensku, ktoré ukladá hlavnému hygienikovi SR vydať opatrenie, ktoré na 14 dní uzatvára všetky maloobchodné prevádzky a všetky prevádzky poskytujúce služby okrem: predajní potravín, predajní drogérie, lekární, predajní a výdajní zdravotníckych pomôcok, stravovacích zariadení, predajní novín a tlačovín, pôšt, bánk a poisťovní, čerpacích staníc pohonných hmôt a palív, prevádzok telekomunikačných operátorov, obchodom s krmivom pre zvieratá a veterinárnych ambulancií. 7. Uznesenie Vlády SR č.114 z k návrhu na vyhlásenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov, na uloženie pracovnej povinnosti na zabezpečenie výkonu zdravotnej starostlivosti a zakázanie uplatňovania práva na štrajk niektorým pracovníkom. 8. Uznesenie Vlády SR č.115 z k návrhu na rozšírenie núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z Kita su nuosavu kapitalu susijusi pagalba

16 C 277/14 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys Bendras biudžetas: EUR 25 (mln.) Metinis biudžetas: EUR 25 (mln.) Pagalbos intensyvumas Trukmė iki Ministerstvo dopravy a výstavby Slovenskej republiky ako Riadiaci orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra; Ministerstvo hospodárstva Slovenskej republiky ako Sprostredkovateľský orgán pre Operačný program Integrovaná infraštruktúra Námestie slobody 6, Bratislava, Slovenská republika; Mlynské nivy 44/A, Bratislava 212, Slovenská republika Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Liuksemburgas Regionas Modification of: SA COVID-19 Aid for commercial shops, SA Luxembourgish solidarity fund for undertakings affected by the COVID-19 outbreak, SA COVID-19: Luxembourg Investment aid for certain sectors, and SA Scheme for enterprises in temporary financial difficulties due to COVID-19 (i) Projet de loi n o 7612 ayant pour objet la mise en place d un régime d aide temporaire en faveur du commerce de détail en magasin; (ii) Modifications du projet de loi n o 7594 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l ère du covid-19; (iii) Projet de loi n o 7609 visant à mettre en place un fonds de relance et de solidarité et un régime d aide en faveur de certaines entreprises. Tiesioginė dotacija, Paskola / grąžintini avansai Pagalbos intensyvumas Trukmė

17 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 277/15 Minister of Economy 19-21, Boulevard Royal (Luxembourg) Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Liuksemburgas Regionas Amendment to SA Luxembourg, COVID-19: Luxembourg Investment aid for certain sector Modifications du projet de loi n o 7594 visant à stimuler les investissements des entreprises dans l ère du covid-19 Tiesioginė dotacija Bendras biudžetas: EUR 30 (mln.) Pagalbos intensyvumas 50 % Trukmė Ministère de l'economie 19-20, Boulevard Royal (Luxembourg) Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Liuksemburgas

18 C 277/16 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys Regionas LUXEMBOURG (GRAND- DUCHE) SA Luxembourg, Scheme for enterprises in temporary financial difficulties due to COVID-19 Loi du 3 avril 2020 relative à la mise en place d un régime d aides en faveur des entreprises en difficulté financière temporaire Pagalbos intensyvumas Trukmė Ministère de l'economie 19-20, Boulevard Royal (Luxembourg) Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Ispanija Regionas ESPANA COVID-19: Amendments to SA Guarantee scheme Royal Decree-Law 25/2020 Garantija Bendras biudžetas: EUR (mln.) Pagalbos intensyvumas % Trukmė iki

19 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 277/17 Ministry of Economic Affairs and Digital Transformation Paseo del Prado 6, Madrid Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Kroatija Regionas Amendment of scheme SA (2020/N) State aid Scheme to support the maritime, transport, transport infrastructure, tourism, and related sectors impacted by the COVID-19 outbreak State Aid Law, Act on the execution of the State budget for the year 2020, Small Business Development Promotion Act, Act on the Croatian Bank for Reconstruction and Development Pagalbos intensyvumas Trukmė Ministry of the Sea, Transport and Infrastructure Prisavlje 14, Zagreb, Croatia Sprendimo priėmimo data SA (2020/N)

20 C 277/18 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys Vengrija Regionas Hungary COVID-19 related research, development and production support scheme the amendment to the Decree of Ministry of Finance 9/2018. (X.19.) on the utilization and management of the appropriations under the budget heading of the Ministry of Finance (see attachment) Tiesioginė dotacija Bendras biudžetas: HUF (mln.) Metinis biudžetas: HUF (mln.) Pagalbos intensyvumas 100 % Trukmė iki Ministry of Finance (Pénzügyminisztérium) 1051 Budapest, József nádor tér 2-4. Sprendimo priėmimo data SA (2020/N) Vengrija Regionas Hungary Amendment of the scheme SA (2020/N) as amended by SA (2020/N) concerning COVID-19: Grant Scheme related to the Széchenyi Card Programme 1194/2020. (IV. 30.) Government Decision on the credit schemes of the Széchenyi Card Program to be established in the framework of the Economic Protection Action Plan in order to reduce the economic effects of the coronavirus pandemic on micro, small and medium-sized enterprises 1467/2020. (VIII.3.) Government Decision on Széchenyi Tourism Card

21 LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 277/19 Tiesioginė dotacija Bendras biudžetas: HUF (mln.) Metinis biudžetas: HUF (mln.) Pagalbos intensyvumas Trukmė iki Ministry for Innovation and Technology 1011 Budapest, Fő utca

22

23

24 ISSN (elektroninis leidimas) ISSN X (popierinis leidimas) LT