tūkst. Eur Produkto kriterijus Planas Priemonės pavadinimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "tūkst. Eur Produkto kriterijus Planas Priemonės pavadinimas"

Transkriptas

1 144 Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas SOCIALINĖS PARAMOS ĮGYVENDINIMO PROGRAMOS ( Nr.10) METŲ VEIKLOS PLANO TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ Priemonės pavadinimas Priemonės vykdytojo kodas Finansavimo šaltinis 26 metais patvirtinti 27 metų lėšų poreikis 27 metais patvirtinti 28 metų išlaidų 29 metų išlaidų Pavadinimas, mato vnt. tūkst. Eur Produkto kriterijus Planas 27 m. 28 m. 29 m. Strateginis tikslas 02. Užtikrinti visuomenės poreikius tenkinančių švietimo, kultūros, sporto, sveikatos ir socialinių paslaugų kokybę ir įvairovę 10 Socialinės paramos įgyvendinimo programa Nemokamo maitinimo paslaugų teikimas Įgyvendinti socialinės apsaugos sistemą, mažinančią socialinę atskirtį ir užtikrinančią pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę integraciją Mažinti pažeidžiamų gyventojų grupių socialinę atskirtį. 02 Asmens higienos paslaugų teikimas 03 Trumpalaikės socialinės globos teikimas suaugusiems asmenims SB Gavėjų sk Iš viso: SB Gavėjų sk Iš viso: SB SP Globos lovos

2 145 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas suaugusiems asmenims 04 Socialinių paslaugų teikimas socialinės globos įstaigose vaikams ir suaugusiems asmenims 05 Socialinės globos paslaugų teikimas asmenims su sunkia negalia Vienkartinės piniginės paramos teikimas Viešųjų darbų programos įgyvendinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti SP (LIK) 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Iš viso: SB VB Iš viso: VB (VF) Pavadinimas, mat vnt Gavėjų sk Iš viso: SB VB Iš viso: VB (VF) SB Iš viso: Iš viso uždaviniui: m. Gavėjų sk m. 29 m Gavėjų sk Asmenų sk. (užimta vaikų)

3 146 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. 02 Didinti socialinių paslaugų prieinamumą 02 Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centras SB SB(LI K) VB (VF) SP Paslaugų gavėjų sk VB Iš viso: Būsto pritaikymo programa SB SB(LI K) VB Iš viso: Būstų sk Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai SB VB VB (VF) Vietų sk

4 147 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m SP KT Iš viso: Šiaulių miesto savivaldybės globos namai SB VB SP SP (LIK) Iš viso: Vietų sk Įgyvendinti projektą "Integrali pagalba į namus Šiaulių mieste" SB Gavėjų sk ES (LIK) ES Iš viso: Kitų socialinių paslaugų teikimas SB Paslaugų rūšys SB(LI K) 6.6

5 148 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. VB (VF) Šeimų sk Iš viso: Įgyvendinti projektą "Kompleksinės paslaugos šeimai Šiaulių miesto savivaldybėje" SB ES Asmenų (šeimų), gavusių paslaugas sk Iš viso: Užtikrinti socialinių globėjų centro veiklą SB(LI K) Iš viso: Socialinių globėjų sk Iš viso uždaviniui: Plėsti ir modernizuoti esamų socialinių paslaugų įstaigų infrastruktūrą Šiaulių miesto savivaldybės Socialinių paslaugų centro laikino SB 215.0

6 149 Programos tikslo Uždavinio 03 Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Iš viso: Pavadinimas, mat vnt. SB Atnaujintas pastato A korpusas VB ES SB(LI K) Iš viso: Iš viso uždaviniui: apgyvendinimo tarnybos negyvenamosios pastato dalies I aukšto (Pakruojo 41) rekonstrukcija nestacionarių soc. paslaugų plėtrai 08 Dienos socialinės globos centro "Goda" esamo pastato (Žalgirio g.3) atnaujinimas ir priestato statyba Atnaujintas pastato B korpusas Pastatytas priestatas C Bendradarbiauti su nevyriausybinėmis organizacijomis, teikiančiomis socialinės reabilitacijos paslaugas neįgaliesiems bendruomenėje 27 m m m Socialinės reabilitacijos paslaugos 08 SB VB Projektų sk Iš viso:

7 150 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m Administravimo išlaidos VB Iš viso: Iš viso uždaviniui: UŽtikrinti valstybės garantuotos piniginės socialinės paramos teikimą 05 Išmokų ir kompensacijų skyrimas ir mokėjimas 08 VB (VF) Gavėjų sk SB Gavėjų sk Iš viso: Iš viso uždaviniui: Išmokų skyrimas ir mokėjimas VB Gavėjų sk VB Etatų sk Iš viso: Iš viso uždaviniui: Užtikrinti išmokų vaikams teikimą Administravimo išlaidos Užtikrinti valstybinių šalpos išmokų teikimą 07 Šalpos (socialinių) išmokų skyrimas VB Gavėjų sk Iš viso:

8 151 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m Administravimo išlaidos VB Etatų sk Iš viso: Iš viso uždaviniui: Užtikrinti kitų išmokų ir kompensacijų teikimą teisės aktuose numatytiems asmenims 08 Transporto išlaidų bei specialiųjų lengvųjų automobilių įsigijimo išlaidos VB Gavėjų sk Ginkluoto pasipriešinimo/rezistencij os/ dalyviams-kariams savanoriams 03 Kompensacijos sovietinėje armijoje sužalotiems ir žuvusiųjų šeimoms VB Gavėjų sk VB Gavėjų sk Kompensacijos nepriklausomybės gynėjams nukentėjusiems nuo 1991 m. sausio d. ir po to vykdytos SSRS agresijos VB (VF) Gavėjų sk

9 152 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m Šeimyna 08 SB Šeimynų sk Kitos išmokos SB Gavėjų sk Iš viso: Iš viso uždaviniui: Socialinė parama moksleiviams VB (VF) Gavėjų sk Iš viso: Iš viso uždaviniui: Užtikrinti lengvatinio keleivių vežimo reguliaraus susisiekimo maršrutais išlaidų kompensavimą. 10 Keleivinio transporto SB Gavėjų sk vežėjų išlaidų (negautų pajamų) už lengvatinį keleivių vežimą reguliaraus susisiekimo maršrutais kompensavimas Iš viso: Iš viso uždaviniui: Teikti socialinę paramą mokiniams 03 Užtikrinti asmens higienos (dušo) paslaugų teikimo neįgaliesiems, pensininkams bei moksleiviams išlaidų kompensavimą

10 153 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. 11 Dušo paslaugų teikimas SB Gavėjų sk Iš viso: Iš viso uždaviniui: Iš viso tikslui: Kurti saugią aplinką socialinės rizikos grupės vaikams, neatitraukiant jų nuo šeimos; siekti apsaugoti juos nuo smurto, valkatavimo, elgetavimo, nu 02 Organizuoti ir finansuoti vasaros poilsį socialinės rizikos grupės vaikams 02 Socialiai remtinų, socialinės rizikos šeimų vaikų vasaros poilsio SB Kelialapių sk. (užimta vaikų) užmiesčio ir dieninio tipo vasaros stovyklose finansavimas Iš viso: Iš viso uždaviniui: Plėtoti vaikų užimtumą Iš dalies finansuoti vaikų dienos centrų veiklos programas 19 SB Asmenų sk. (užimta vaikų) Iš viso uždaviniui: Iš viso tikslui: Didinti socialiai pažeidžiamų gyventojų gerovę ir socialinę aprėptį aprūpinant juos būstu

11 154 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m. 03 Tinkamai eksploatuoti, remontuoti ir naudoti Savivaldybei nuosavybės teise priklausančius būstus 03 Užtikrinti skolų išieškojimą ir skolininkų iškeldinimą iš Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų SB Teismo sprendimų sk Iš viso Savivaldybei nuosavybės teise priklausančių būstų eksploatavimo, administravimo,kaupimo, nuomos mokesčio surinkimo, komunalinių mokesčių, remonto išlaidų apmokėjimas SB SB(LI K) Iš viso Apmokėtos išlaidos proc Nupirkti gyvenamojo namo Radviliškio g. 124 projektavimo paslaugas (naujų kadastro vienetų formavimas), kitų projektavimo darbų apmokėjimas SB Apmokėtos projektavimo paslaugos proc. Iš viso

12 155 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m Savivaldybei nuosavybės teise priklausančio nekilnojamojo turto renovacijos išlaidų apmokėjimas SB Iš viso Iš viso uždaviniui Įgyvendinti projektą "Socialinio būsto fondo plėtra Šiaulių miesto savivaldybėje" SB ES ES(LI K) SB (LIK) Iš viso Iš viso uždaviniui Didinti būsto prieinamumą pažeidžiamoms gyventojų grupėms Teikti paramą būstui išsinuomoti Apmokėtos renovacijos išlaidos, proc. Nupirktų būstų sk

13 156 Programos tikslo Uždavinio Priemonės Priemonės pavadinimas Priemonės vykdy kodas Finansavimo šalti 26 metais patvir 27 metų lėšų por 27 metais patvir 28 metų išlaid 29 metų išlaid Pavadinimas, mat vnt. 27 m. 28 m. 29 m Būsto nuomos ar išperkamosios būsto nuomos mokesčių dalies kompensacijos mokėjimas VB (VF) Padengtos išlaidos proc. Iš viso Iš viso uždaviniui Iš viso tikslui Iš viso programai:

14 157

15 158

16 159

17 160

18 161

19 162

20 163

21 164

22 165

23 166

24 167

25 168

26 169

27 10 Strateginio veiklos plano vykdytojų kodų klasifikatorius* Programos vykdytojo kodas Pavadinimas Socialinių reikalų departamento Socialinių paslaugų skyrius Socialinių reikalų departamento Socialinių išmokų ir kompensacijų skyrius Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyrius Urbanistinės plėtros ir ūkio departamento Statybos ir renovacijos skyrius Vaiko teisių apsaugos skyrius Šiaulių miesto savivaldybės globos namai Šiaulių miesto savivaldybės vaikų globos namai Šiaulių miesto savivaldybės socialinių paslaugų centras * patvirtinta Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A -1473