Sprendimas Nr. S-27 ( )

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Sprendimas Nr. S-27 ( )"

Transkriptas

1 MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9 d. Nr. S-27 (7-269/2017) Vilnius komisijos pirmininkės komisijos narių sekretoriaujant dalyvaujant mokesčių administratoriaus atstovui mokesčių mokėtojui mokesčių mokėtojo atstovui Editos Galiauskaitės Martyno Endrijaičio pranešėjas Rasos Stravinskaitės Andriaus Veniaus Vilmos Vildžiūnaitės Ramutei Matkevičienei M. Č. M. L. M. V posėdyje išnagrinėjusi M. L. (toliau Pareiškėjas) skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau Inspekcija) sprendimo Nr , n u s t a t ė: Inspekcija skundžiamu sprendimu patvirtino Kauno apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau Kauno AVMI) sprendimą dėl patikrinimo akto tvirtinimo Nr. ( ) FR , kuriuo Pareiškėjui nurodyta į biudžetą sumokėti 14696,19 Eur gyventojų pajamų mokestį (toliau GPM), 8107,47 Eur GPM delspinigius, 4408,00 Eur GPM baudą, 227,64 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokas (toliau PSD įmokos), 92,23 Eur PSD įmokų delspinigius, 87,00 Eur PSD įmokų baudą, 307,87 Eur valstybinio socialinio draudimo įmokas (toliau VSD įmokos), 153,00 Eur VSD įmokų baudą. Kauno AVMI atliko Pareiškėjo GPM, VSD įmokų, PSD įmokų už laikotarpį nuo iki apskaičiavimo bei sumokėjimo į biudžetą teisingumo patikrinimą. Mokestinio patikrinimo metu nustatyta, kad: 1. Pareiškėjas nuo vykdė piniginių lėšų skolinimo (kreditavimo) fiziniams asmenims individualią veiklą, neįregistravęs jos mokesčių teisės aktų nustatyta tvarka, iš šios veiklos gavo pajamas, kurių pagal Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) nuostatas nedeklaravo bei nuo jų neapskaičiavo mokėtinų mokesčių.

2 2 2. Atlikus Pareiškėjo m. pajamų ir išlaidų analizę, nustatyta, kad Pareiškėjo 2010 m. išlaidos viršijo gautas pajamas 52138,11 Lt, 2011 m ,17 Lt. Konstatuota, kad Pareiškėjas gavo kitų pajamų, kurių teisės aktų nustatyta tvarka nedeklaravo ir nuo jų neapskaičiavo mokėtino į biudžetą GPM. Mokesčio bazė apskaičiuota taikant Mokesčių administravimo įstatymo (toliau MAĮ) 70 straipsnio 1 dalį, Mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą taisyklių (toliau Taisyklės), patvirtintų Inspekcijos viršininko įsakymu Dėl Mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą taisyklių patvirtinimo Nr. VA papunktyje numatytą išlaidų metodą. 3. Pareiškėjas m. laikotarpiu iš fizinių asmenų gavo 29679,81 Lt (2009 m Lt, 2010 m. 4128,34 Lt, 2011 m Lt ir 2012 m. 8720,41 Lt) kitų su darbo santykiais nesusijusių ir ne individualios veiklos (tarpininkavimo parduodant nekilnojamąjį turtą paslaugos, nuomos ir kt.) pajamų bei m. gavo 67717,35 Lt ( ,35 Lt, 2012 m Lt) nekilnojamojo turto pardavimo pajamų, kurių GPMĮ nustatyta tvarka nedeklaravo bei nuo jų neapskaičiavo mokėtinų mokesčių. Dėl individualios veiklos Patikrinimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas tikrinamuoju laikotarpiu fiziniams asmenims skolino pinigines lėšas ir šios paskolos buvo įforminamos fizinių asmenų išrašytais paprastaisiais neprotestuotinais vekseliais arba bankiniais pavedimais. Nustatyta, kad Pareiškėjas m. fiziniams asmenims suteikė ne mažiau kaip 22 paskolų Lt sumai, iš kurių 20 paskolų suteikta pagal fizinių asmenų išrašytus vekselius Lt sumai: 2010 m. suteiktos 6 paskolos Lt sumai, 2011 m. 13 paskolų Lt sumai, 2012 m. 1 paskola Lt sumai; bei 2 paskolos (T. V. ir B. M. ) suteiktos 2011 m. bankiniais pavedimais 4900 Lt sumai. Skolininkai suteiktas paskolas Pareiškėjui grąžindavo keliais būdais: grynais pinigais, bankiniais pavedimais į atsiskaitomąją sąskaitą, taip pat pinigines lėšas išieškodavo antstoliai pagal Pareiškėjo pateiktus fizinių asmenų išrašytus vekselius. Patikrinimo metu Pareiškėjas nepateikė buhalterinės apskaitos dokumentų, duomenų apie gautas pajamas, apklausti fiziniai asmenys negalėjo nurodyti tikslių sumokėtų sumų Pareiškėjui, palūkanos daugeliu atveju buvo mokamos grynais pinigais, nefiksuojant pinigų perdavimo fakto jokiuose dokumentuose. Todėl Pareiškėjo individualios veiklos pajamomis pripažintos už paskolų suteikimą pervestos į banko sąskaitą bei antstolių pagal vykdomuosius dokumentus išieškotos palūkanos. Patikrinimo metu Pareiškėjo 2010 m. gautų individualios veiklos pajamų nenustatyta, 2011 m. gautos pajamos sudarė 9229,24 Lt; 2012 m. 1424,62 Lt. Mokesčių administratorius, taikydamas GPMĮ 18 straipsnio 12 dalį, Pareiškėjo leidžiamais atskaitymais pripažino 30 proc. individualios veiklos pajamų ir nustatė, kad Pareiškėjo 2011 m. apmokestinamosios pajamos sudarė 6460,47 Lt, 2012 m. 997,24 Lt. Skundžiamame sprendime pateikiamas GPMĮ 2 straipsnio 7 dalyje apibrėžimas ir nurodoma, jog individuali veikla savarankiška veikla, kuria versdamasis gyventojas siekia pajamų ar kitokios ekonominės naudos per tęstinį laikotarpį. Vertinant, ar gyventojo veikla gali būti kvalifikuojama kaip individuali veikla, būtina nustatyti veiklos savarankiškumo, versliškumo, tęstinumo požymius ir tokios veiklos tikslo ekonominės naudos siekimo buvimą. Vertindamas Pareiškėjo veiklos savarankiškumą, mokesčių administratorius pagal paskolų gavėjų paaiškinimus bei liudininkų apklausos protokolus nustatė, kad vekseliai dažniausiai buvo surašomi Pareiškėjo automobilyje, automobilių stovėjimo aikštelėse. Pinigų grąžinimo sąlygos buvo nustatomos šalių susitarimu, vekselyje buvo nurodomas konkretus pinigų grąžinimo terminas. Apie Pareiškėjo teikiamas paskolas, skolininkai sužinojo interneto paslaugų puslapyje, iš draugų bei pažįstamų. Patikrinimo metu nustatyta, kad Pareiškėjas už skelbimų talpinimą atsiskaitydavo mokėjimo nurodymais, pervesdamas pinigus UAB Diginet LT (skelbimai Aruodas.lt, Edomus.lt ir Skelbiu.lt). Inspekcijos vertinimu, Pareiškėjas savarankiškai atliko aktyvius veiksmus, susijusius su skolininkų rizikos vertinimu, paskolų suteikimu ir paskolų grąžinimu, negrąžinus paskolų vekseliuose nustatytu terminu, inicijavo priverstinius išieškojimo veiksmus, todėl paskolų teikimo veikla vykdyta savarankiškai.

3 3 Sprendime dėl veiklos tęstinumo akcentuojama, kad Pareiškėjas m. suteikė ne mažiau kaip 22 paskolas Lt sumai. Toks laikotarpis ir sandorių kiekis, anot Inspekcijos, rodo, veiklos tęstinumą, sandoriai nebuvo atsitiktiniai. Inspekcijos vertinimu, Pareiškėjo vykdytai kreditavimo veiklai būdingas versliškumas bei ekonominės naudos siekimas. Sprendime nurodoma, kad m. sudarytuose vekseliuose palūkanos nenumatytos, jos buvo nurodomos notarų padarytuose vykdomuosiuose įrašuose. Skolininkams vekseliuose nurodytu terminu negrąžinus pasiskolintų piniginių lėšų, Pareiškėjas kreipdavosi į atitinkamas institucijas (notarus, antstolius) dėl priverstinio piniginių lėšų išieškojimo. Išieškotos paskolintos negrąžintos lėšos bei palūkanos. Inspekcija, konstatavusi aptartas aplinkybes, pripažino, kad Pareiškėjo piniginių lėšų skolinimas fiziniams asmenims atitinka individualios veiklos sampratą. Dėl pajamų ir išlaidų Inspekcijos sprendime nurodoma, kad Pareiškėjo išlaidos m. viršijo gautas pajamas, disponuotų pajamų Pareiškėjas nedeklaravo bei nuo jų nesumokėjo mokesčio GPMĮ nustatyta tvarka, todėl GPM bazė apskaičiuota taikant MAĮ 70 straipsnio 1 dalį m. Nustatyta, kad Pareiškėjo pajamos 2010 m. sudarė 28402,93 Lt, išlaidos ,86 Lt. Įvertinus dienai piniginių lėšų likučius banke (8474,80 Lt) ir ne banke (27171,83 Lt) bei dienai likutį banke (1000,81 Lt), patikrinimo metu apskaičiuota, kad Pareiškėjo patirtos išlaidos viršijo gautas pajamas 52138,11 Lt m. Patikrinimo metu nustatyta, kad Pareiškėjo ir jo sutuoktinės A. K. (santuoka įregistruota ) pajamos 2011 m. sudarė ,63 Lt, išlaidos Lt. Nenustatyta, kad Pareiškėjo sutuoktinė dalyvavo piniginių lėšų skolinimo sandoriuose, todėl nustatant Pareiškėjo mokestinę bazę vertinta, kad dienai pajamas viršijanti išlaidų suma, pripažįstama kaip Pareiškėjo gautos kitos, su darbo santykiais nesusijusios pajamos. Įvertinus dienai piniginių lėšų likučius banke (1693,31 Lt) ir ne banke (13261,97 Lt) bei dienai likutį banke (31179,08 Lt), patikrinimo metu apskaičiuota, kad Pareiškėjo patirtos išlaidos viršijo gautas pajamas ,17 Lt. Dėl Pareiškėjo nesutikimo su jo išlaidų apskaičiavimu dalyje, susijusioje su piniginių lėšų skolinimu fiziniams asmenims pagal vekselius Inspekcijos sprendime akcentuojama, kad vekselių sąvoka yra apibrėžta Lietuvos Respublikos civiliniame kodekse (toliau Civilinis kodeksas) bei Įsakomųjų ir paprastųjų vekselių įstatyme (toliau ĮPVĮ). Civilinio kodekso straipsnyje vekselis apibrėžiamas, kaip dokumentas, kuriuo jį išrašantis asmuo be išlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui arba kuriuo tai padaryti pavedama kitam asmeniui. ĮPVĮ 2 straipsnyje nurodyta, kad vekselis vertybinis popierius, kuris išrašomas ĮPVĮ nustatyta tvarka ir kuriuo jį išrašęs asmuo be sąlygų įsipareigoja tiesiogiai ar netiesiogiai sumokėti tam tikrą pinigų sumą vekselyje nurodytam asmeniui pats arba įsako tai padaryti kitam. Inspekcijos vertinimu, Pareiškėjo paprastieji vekseliai atitiko aukščiau išdėstytus reikalavimus. Sprendime pažymima, kad nei vienas fizinių asmenų išrašytas vekselis nebuvo nuginčytas ar pripažintas negaliojančiu baudžiamojoje byloje ar civilinėje byloje. Vekseliai yra teisėti, galiojantys, pagal kuriuos notarai išdavė vykdomuosius įrašus ir kurie perduoti antstoliams vykdyti priverstinį piniginių lėšų išieškojimą iš fizinių asmenų. Patikrinimo metu nustatyta, kad tam tikrais atvejais iš fizinių asmenų buvo išieškotos / sumokėtos tos pinigų sumos, kurios nurodytos vekseliuose. Inspekcija pažymi, kad baudžiamojoje byloje Nr. 2K /2016 buvo sprendžiamas Pareiškėjo baudžiamosios, o ne mokestinės atsakomybės klausimas. Be to, baudžiamosios bylos tyrimo apimtis, susijusi su paskolų suteikimu, buvo daug siauresnė palyginus su mokestinio patikrinimo apimtimi. Baudžiamojoje byloje buvo vertinama situacija, susijusi su Pareiškėjo piniginių lėšų skolinimu I. Z. Ž. ir V. Ž., o patikrinimo metu nustatyti 22 paskolų teikimo atvejai. Inspekcijos teigimu, baudžiamojoje byloje nebuvo keliamas klausimas, kokio dydžio pajamas gavo Pareiškėjas, skolindamas pinigines lėšas fiziniams asmenims, šis klausimas tirtas mokestinio patikrinimo metu.

4 4 Sprendime akcentuojama, kad patikrinimo metu įvertinta aplinkybė, jog Pareiškėjas neskolino I. Z. Ž. ir V. Ž. po Lt, o suteikė vienkartinę Lt paskolą, kuri nurodyta I. Z. Ž. po surašytame vekselyje. Taip pat Inspekcija atkreipia dėmesį, kad Pareiškėjo teikti duomenys baudžiamojoje byloje bei mokestinio patikrinimo metu apie skolintas pinigines lėšas yra prieštaringi. Pavyzdžiui, baudžiamojoje byloje Pareiškėjas teigė, kad Ž. šeimai solidariai paskolino Lt (Lietuvos Aukščiausiojo Teismo nutarties 3 dalis). Inspekcijos vertinimu, remiantis iš notarų bei antstolių pateiktais duomenimis, banko sąskaitų išrašais bei fizinių asmenų surašytais vekseliais, Pareiškėjas fiziniams asmenims suteikė vekseliuose nurodytas sumas, kurios pagrįstai pripažintos Pareiškėjo išlaidomis, t. y m Lt, 2011 m Lt ir 2012 m Lt paskolų. Dėl kitų pajamų Sprendime nurodoma, kad Pareiškėjas tikrinamuoju laikotarpiu gavo kitų su darbo santykiais nesusijusių ir ne individualios veiklos bei nuomos pajamų: 2009 m. iš L. S. gavo 6000 Lt, T. R. gavo 300 Lt pajamų už tarpininkavimą, parduodant nekilnojamojo turto objektus; 2010 m. iš V. M., R. M., R. Ž. ir M. Š. gavo 3598,34 Lt pajamų už patalpų nuomą. Taip pat antstolė S. V. pagal vekselius iš Ž. K. ir V. D. išieškojo ir Pareiškėjui pervedė 530 Lt. Ž. K. ir V. D. vekselius išrašė kaip garantą, kad Pareiškėjui parduos butą; 2011 m. iš V. M., R. M., R. K. ir S. M. gavo 5239 Lt pajamų už patalpų nuomą. Tai pat antstolė S. V. pagal vekselius iš Ž. K. ir V. D. išieškojo ir Pareiškėjui pervedė 290 Lt. Ž. K. ir V. D. vekselius išrašė kaip garantą, kad Pareiškėjui parduos butą. Jurgita Gudauskaitė į Pareiškėjo sąskaitą pervedė 5002 Lt; 2012 m. antstoliai R. A. G. ir S. V. pagal vekselius iš S. M. ir Ž. K. išieškojo ir Pareiškėjui pervedė 2657,10 Lt turto nuomos pajamų ir 63,31 Lt pagal vekselį, kuris buvo kaip garantas už savalaikį nuomos mokesčio mokėjimą. Taip pat iš D. Z. grynais pinigais Pareiškėjas gavo 6000 Lt pagal preliminarią sutartį, kuri nebuvo įvykdyta. Inspekcijos teigimu, pateiktose metinėse pajamų deklaracijose Pareiškėjas gautų pajamų nedeklaravo, mokesčių nuo jų neapskaičiavo ir nesumokėjo, todėl pagrįstai nustatytos mokestinės prievolės. Dėl nekilnojamojo turto pardavimo pajamų Inspekcija sprendime nurodo, kad pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį neapmokestinamoms pajamoms priskiriamos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos per mokestinį laikotarpį pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn šios dalies 53 ir 54 punktuose nenurodytą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Europos ekonominės erdvės valstybėje, jeigu toks daiktas įsigytas anksčiau negu prieš 5 metus iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn. To paties straipsnio 53 ir 54 punktai numato išimtį, kai nekilnojamojo turto pardavimo pajamos gali būti priskirtos prie neapmokestinamųjų pajamų nesilaikant numatyto 5 metų termino, t. y. 53 punkte numatyta, kad neapmokestinamos pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame pastaruosius dvejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka. 54 punkte numatyta, kad nekilnojamojo turto pardavimo pajamos neapmokestinamos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Lietuvoje gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, buvo trumpesnį negu šios dalies 53 punkte nurodytą laiką, gautos pajamos, kurios per vienus metus nuo tokio būsto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn yra panaudojamos kito Lietuvoje gyvenamojo būsto, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui. Sprendime pažymima, kad pagal MAĮ 10 straipsnį mokesčių teisiniuose santykiuose viršenybė teikiama šių santykių dalyvių veiklos turiniui, o ne jos formaliai išraiškai. Inspekcija akcentuoja, kad taikant turinio viršenybės prieš formą principą, iš esmės yra atliekamas konkretaus mokestinio teisinio santykio dalyvio veiklos, kaip ji suprantama šioje įstatymo nuostatoje, turinio vertinimas. Šis veiklos vertinimas atliekamas siekiant ne sukurti, pakeisti ar panaikinti mokestinius teisinius santykius, t. y. santykius, kurie yra reguliuojami mokesčių įstatymų ir juos lydinčių teisės aktų, bet siekiant tinkamai kvalifikuoti nustatytas tikrąsias teisiškai reikšmingas aplinkybes, tokiu

5 5 būdu atskleidžiant realiai atsiradusius ir egzistuojančius mokestinius teisinius santykius. Tai reiškia, jog taikant aptariamą principą yra atliekamas tokios mokestinių teisinių santykių dalyvių veiklos vertinimas, pirmenybę teikiant ne šios veiklos formaliai išraiškai, bet jos turiniui, kuri ne tik tiesiogiai ir betarpiškai yra susijusi su konkrečiais mokestiniais teisiniais santykiais, bet ir kuri lemia (lėmė) šių santykių ar jų dalies atsiradimą, pasikeitimą ar pasibaigimą. Inspekcija sprendime detalizuoja, kad Pareiškėjui pagal sutartį A. B. (Pareiškėjo senelis) padovanojo butą su ūkiniu pastatu, esančius (duomenys neskelbtini). Šalys dovanojamą turtą įvertino Lt. Minėtą nekilnojamąjį turtą Pareiškėjas pagal pirkimo pardavimo sutartį pardavė A. S. už Lt. Pareiškėjas parduoto nekilnojamojo turto adresu nuo iki buvo deklaravęs gyvenamąją vietą. Taip pat Inspekcija nurodo, kad Pareiškėjas už Lt įsigijo žemės sklypą, pastatą ir kitus statinius, esančius (duomenys neskelbtini). Pareiškėjas deklaravo gyvenamąją vietą, o kitą dieną pagal pirkimo pardavimo sutartį nekilnojamąjį turtą pardavė E. M. ir Ž. M. už Lt. Sprendime pastebima, kad Pareiškėjas nekilnojamo turto objektus pardavė nepraėjus 5 metams po jų įsigijimo, t. y. butą su ūkiniu pastatu, esančius (duomenys neskelbtini), pardavė po 1 metų ir 3 mėnesių, o žemės sklypą su pastatu bei kitais statiniais po 1,5 mėnesio nuo įsigijimo. Nors Pareiškėjas nekilnojamojo turto objektuose deklaravo gyvenamąsias vietas, tačiau faktiškai Pareiškėjas deklaruotose vietose negyveno. Mokestinio patikrinimo metu, Pareiškėjo sutuoktinė A. K. (santuoka išregistruota ) nurodė, kad su Pareiškėju 2011 m. gyveno (duomenys neskelbtini), apie 2012 m. kovo mėn. persikėlė į (duomenys neskelbtini), o apie 2012 m. rugpjūčio mėn. persikėlė į (duomenys neskelbtini). Sprendime taip pat akcentuojama, kad nenustatyta, kad Pareiškėjas, pardavęs žemės sklypą, per vienerius metus būtų įsigijęs kitą gyvenamąjį būstą. Inspekcijos teigimu, Pareiškėjas deklaravo gyvenamąją vietą (duomenys neskelbtini) bei (duomenys neskelbtini), žinodamas, kad dėl to išvengs mokesčio mokėjimo nuo nekilnojamojo turto pardavimo apmokestinamųjų pajamų, todėl, pasak Inspekcijos, pagrįstai apskaičiuotas mokėtinas GPM. Pareiškėjas pateiktu skundu nesutinka su Inspekcijos sprendimu Nr Pareiškėjo teigimu, mokesčių administratorius, papildomai apskaičiuodamas mokesčius, išskirtinai rėmėsi prielaidomis ir nevertino baudžiamojoje byloje nustatytų faktinių aplinkybių. Skundu nesutinkama su patikrinimo metu padaryta išvada, kad Pareiškėjas fiziniams asmenims paskolino vekseliuose nurodytas sumas, kurios pripažintos Pareiškėjo išlaidomis: 2010 m Lt, 2011 m Lt ir 2012 m Lt paskolų. Skunde nurodoma, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo išnagrinėtoje baudžiamojoje byloje Nr. 2K /2016 Pareiškėjas baudžiamojoje byloje buvo nuteistas dėl nusikalstamos veikos, numatytos Lietuvos Respublikos baudžiamojo kodekso (toliau Baudžiamasis kodeksas) 182 straipsnio 2 dalyje (sukčiavimas, apgaule įgyta didelės vertės turtinė teisė) padarymo, o dėl nusikalstamo veikos numatytos 202 straipsnio 1 dalyje (neteisėtas vertimasis ūkine, komercine, finansine ar profesine veikla) išteisintas. Pažymima, kad nagrinėtos aplinkybės ir konstatuoti faktai yra vienareikšmiškai susiję su šio mokestinio ginčo aplinkybėmis, t. y. su Pareiškėjo paskolintomis piniginėmis lėšomis bei su skolininkais sudarytais vekseliais. Baudžiamojoje byloje konstatuota, kad mokesčių mokėtojas skolindavo pinigus ir kaip paskolos grąžinimo užtikrinimą sudarydavo vekselius, tačiau vekselyje įrašydavo dešimt kartų didesnę sumą, negu iš tikrųjų ji buvo perduodama skolininkams. Iš baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų yra akivaizdu, jog mokesčių mokėtojas vekseliuose nurodytų sumų skolininkams neperdavė, jiems buvo perduotos dešimt kartų mažesnės sumos (Pareiškėjo pateikti duomenys lentelėje). Tai, anot Pareiškėjo, patvirtina ir liudytojų parodymai, kurie, pasak Kauno apygardos teismo nuosprendyje, yra nuoseklūs, detalūs, be to juos patvirtina ir kiti byloje esantys įrodymai, dėl gautų paskolų dydžio. Pastebima, kad nei vienam iš liudytojų nebuvo iškelta baudžiamoji bylą dėl melagingų parodymų, o vadovaujantis šiais parodymai, baudžiamojoje byloje buvo priimtas apkaltinamasis nuosprendis mokesčių mokėtojo atžvilgiu.

6 6 Pareiškėjui neaiški Inspekcijos pozicija dėl I. Z. Ž. ir V. Ž. po suteiktos vienkartinės Lt paskolos. Pagal baudžiamojoje byloje konstatuotas aplinkybes, Lietuvos Aukščiausiasis Teismas, iš Pareiškėjo priteisė tik 1659,88 Eur turtinės žalos, bet ne Lt (17377,20 Eur). Pareiškėjas nesutinka, kad mokestinio patikrinimo metu remtasi tik dviejų asmenų (S. M. ir L. T.), kurie skolinosi pinigus iš mokesčių mokėtojo, operatyvių patikrinimų duomenimis. Pastebima, kad patikrinimo metu minėti asmenys mokesčių administratoriui nurodė tokias pačias aplinkybes kaip ir baudžiamojoje byloje esantys parodymai, o konkrečiai patikrinimo akte (5 psl.). Pabrėžiama, kad kitų asmenų operatyvūs patikrinimai nebuvo atlikti. Pareiškėjo vertinimu, mokesčių administratorius savo pozicijos dėl Pareiškėjo faktinių išlaidų nesutapimo su vekseliuose nurodytomis sumomis nepagrindė įrodymais, patvirtinančiais faktinį pinigų perdavimą vekselių sudarymo metu. Šiuo aspektu skunde cituojama Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo (toliau LVAT) praktika dėl civilinių sandorių pagrindu gautų pajamų / patirtų išlaidų realumo (LVAT nutartis adm. byloje Nr. A /2011 bei nutartis adm. byloje Nr. A /2015). Pareiškėjas akcentuoja, kad mokesčių administratorius neįvertino aplinkybės dėl Pareiškėjo neva patirtų išlaidų įsigyjant automobilį Mitsubishi galant iš A. L., kuris Kauno AVMI pateikė paaiškinimą, jog už automobilį sutartyje nurodytos sumos negavo ir faktiškai skolinosi tik 2000 Lt, o ne Lt. Taip pat mokesčių administratorius neįvertino ir tai, kad pagal vekselius paskolos suteiktos iš Pareiškėjo senelio, A. B., lėšų, bet ne iš Pareiškėjo pajamų. Senelis per gyvenimą turėjo sukaupęs piniginių lėšų, kurias norėjo kur nors investuoti, todėl pasitaręs su Pareiškėju nusprendė už atlygį paskolinti kitiems fiziniams asmenims. Kadangi senelis buvo senyvo amžiaus, buvo priimtas sprendimas, jog vekselius sudarinės jo anūkas Pareiškėjas. Skunde pažymima, kad tarp mokesčių mokėtojo ir jo senelio A. B. buvo betarpiškas pasitikėjimas vienas kitu, todėl tarpusavyje jie nebuvo sudarę jokių sutarčių, kurios patvirtintų apie piniginių lėšų judėjimą. Pabrėžta, kad dalį piniginių lėšų mokesčių mokėtojas savo seneliui grąžino bankiniu pavedimu, tai patvirtina ir prie rašytinių pastabų prididėta mokėjimo nurodymo kopija. Tokiais veiksmais mokesčių mokėtojas atliko tik tarpininko vaidmenį. Pareiškėjas nurodo, kad patikrinimo metu neįvertinta ir baudžiamojoje byloje užfiksuota aplinkybė, kad Pareiškėjas buvo pasiskolinęs Lt iš savo pusbrolio. Pareiškėjas skunde cituoja Administracinių bylų teisenos įstatymo 57 straipsnio nuostatas ir teigia, kad mokesčių administratorius baudžiamojoje byloje įsiteisėjusį nuosprendžiu privalėjo remtis, kaip turinčiu res judicata galią. Dėl nekilnojamojo turto pardavimo pajamų Pareiškėjas, skunde pacitavęs GPMĮ 17 straipsnio 53 ir 54 punkto nuostatas, teigia, kad nekilnojamojo turto pardavimo pajamų neapmokestinimo lengvata taikoma atvejais, kai gyventojo gyvenamoji vieta deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka buvo trumpesnė negu 2 metai, ir gautos pajamos per vienus metus nuo tokio būsto pardavimo yra panaudojamos kito Europos ekonominės erdvės valstybėje esančio gyvenamojo būsto, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui. Pareiškėjo teigimu, GPMĮ jokių išimčių, kada nebūtų galima pasinaudoti minėta lengvata nenumato, o Pareiškėjas visų įstatymo keliamų reikalavimų laikėsi, t. y. nurodytuose nekilnojamojo turto objektuose buvo ne tik deklaravęs gyvenamąją vietą, bet ir faktiškai gyveno. Šią aplinkybę mokesčių administratorius neigia Pareiškėjo buvusios sutuoktinės pateiktais paaiškinimais. Skunde pabrėžiama, jog mokesčių mokėtojo santuoka buvo išregistruota , tačiau bendras ūkis nebevedamas žymiai anksčiau, todėl jo buvusi sutuoktinė, galimai siekdama pakenti Pareiškėjui ar neprisimindama tikslių detalių, nurodė netikslius duomenis apie Pareiškėjo gyvenamąją vietą. Pareiškėjo nuomone, mokesčių administratorius negalėjo vadovautis išskirtinai suinteresuoto asmens parodymais. Dėl Viešojo administravimo įstatymo 8 straipsnio pažeidimo Pareiškėjo teigimu, Inspekcijos sprendimas neatitinka Viešojo administravimo įstatymo (toliau VAĮ) 8 straipsnyje nustatytų individualiam administraciniam aktui numatytų reikalavimų. Toks aktas turi būti pagrįstas objektyviais duomenimis (faktais) ir teisės aktų normomis. Tam, kad

7 7 individualus teisės aktas būtų teisėtas, jis turi paremtas faktinių aplinkybių tyrimu, taikytomis teisės normomis, teisiniu nustatytų faktų vertinimu (kvalifikavimu). Esminė individualaus administracinio akto pagrįstumo sąlyga turi būti nustatytos ne pavienės faktinės aplinkybės, o juridinių faktų visetas, būtinas ir pakankamas teisės normai taikyti. Be to, su individualaus administracinio akto faktiniu pagrįstumu sietinas ir viešojo administravimo procedūrų tinkamo atlikimo reikalavimas, įskaitant administracines procedūras pagal VAĮ III skirsnio nuostatas, ypač susijusias su asmens išklausymu, jo nurodytų aplinkybių ir pateiktų įrodymų ištyrimu ir vertinimu. Pasak Pareiškėjo, jo atveju taip pasielgta nebuvo. Išdėstytų aplinkybių kontekste, Pareiškėjas prašo tenkinti jo skundą ir panaikinti Inspekcijos sprendimą Nr Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Komisija), įvertinusi ginčo bylos medžiagą, konstatuoja, jog Inspekcijos sprendimas keistinas. Mokestinis ginčas vyksta dėl Inspekcijos nurodymo skundžiamu sprendimu Pareiškėjui sumokėti 14696,19 Eur GPM, 8107,47 Eur GPM delspinigius, 4408,00 Eur GPM baudą, 227,64 Eur PSD įmokas, 92,23 Eur PSD įmokų delspinigius, 87,00 Eur PSD įmokų baudą, 307,87 Eur VSD įmokas, 153,00 Eur VSD įmokų baudą. Įvertinusi patikrinimo metu nustatytus faktus ir aplinkybes, Inspekcija konstatavo, jog Pareiškėjas tikrinamuoju laikotarpiu fiziniams asmenims skolino pinigines lėšas ir šios paskolos buvo įforminamos fizinių asmenų išrašytais paprastaisiais neprotestuotinais vekseliais arba bankiniais pavedimais, todėl Pareiškėjo individualios veiklos pajamomis pripažintos už paskolų suteikimą pervestos į banko sąskaitą bei antstolių pagal vykdomuosius dokumentus išieškotos palūkanos. Taip pat Inspekcija nustatė, kad Pareiškėjo išlaidos m. viršijo gautas pajamas, disponuotų pajamų Pareiškėjas nedeklaravo bei nuo jų nesumokėjo mokesčio GPMĮ nustatyta tvarka, todėl GPM bazė apskaičiuota taikant MAĮ 70 straipsnio 1 dalį. Be to, nustatyti kiti ginčijamame Inspekcijos sprendime nurodyti mokesčių teisės aktų pažeidimai. Pareiškėjas nesutiko su patikrinimo metu padaryta išvada, kad Pareiškėjas fiziniams asmenims paskolino vekseliuose nurodytas sumas, kurios pripažintos Pareiškėjo išlaidomis, nes baudžiamojoje byloje konstatuota, kad mokesčių mokėtojas skolindavo pinigus ir kaip paskolos grąžinimo užtikrinimą sudarydavo vekselius, tačiau vekselyje įrašydavo dešimt kartų didesnę sumą, negu iš tikrųjų ji buvo perduodama skolininkams. Taip pat Pareiškėjas nesutiko dėl nekilnojamojo turto pardavimo pajamų, t. y., ginčijamame Inspekcijos sprendime nurodytam turtui galėjo taikyti GPMĮ 17 straipsnio 53 ir 54 punktuose reglamentuojamą mokesčio lengvatą, nes nekilnojamojo turto objektuose buvo ne tik deklaravęs gyvenamąją vietą, bet ir faktiškai gyveno. Komisija, atsižvelgdama į Pareiškėjo motyvus, taip pat į tai, kad Komisijos sprendimo nustatomoje dalyje detaliai aptartos su Pareiškėjo apmokestinimu susijusios faktinės aplinkybės, šioje sprendimo dalyje šių aplinkybių iš naujo neaptarinėja, dėl Inspekcijos sprendimo pagrįstumo pasisakydama, atsižvelgiant į Pareiškėjo skunde išdėstytus motyvus. Komisija pažymi, jog posėdžio metu Pareiškėjo atstovas patvirtino, kad ginčas iš esmės vyksta dėl Inspekcijos konstatavimo, jog Pareiškėjo išlaidos m. viršijo gautas pajamas (t. y. dėl išlaidų dydžio apskaičiavimo) ir dėl pajamų iš nekilnojamojo turto pardavimo apmokestinimo, todėl Komisija, atsižvelgdama į ginčo ribas, toliau pasisako dėl šių dviejų aspektų. Dėl Pareiškėjo išlaidų. Iš bylos medžiagos matyti, kad Inspekcija, remdamasi iš notarų bei antstolių pateiktais duomenimis, banko sąskaitų išrašais bei fizinių asmenų surašytais vekseliais, nustatė, kad Pareiškėjas fiziniams asmenims suteikė vekseliuose nurodytas sumas, kurios pripažintos Pareiškėjo išlaidomis, t. y. apskaičiuota 2010 m Lt, 2011 m Lt ir 2012 m Lt paskolų išlaidų. Inspekcija, atlikusi Pareiškėjo m. pajamų ir išlaidų analizę, apskaičiavo, kad Pareiškėjo 2010 m. išlaidos viršijo gautas pajamas 52138,11 Lt, 2011 m ,17 Lt. Tačiau Pareiškėjas teigia, kad iš baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų matyti, jog mokesčių mokėtojas vekseliuose nurodytų sumų skolininkams neperdavė, jiems buvo perduotos dešimt kartų mažesnės sumos. Komisija, vertindama baudžiamosios bylos medžiagą, pažymi, kad Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau LAT) nutartimi baudžiamojoje byloje Nr. 2K /2016

8 8 Pareiškėjas buvo nuteistas dėl nusikalstamos veikos, numatytos Baudžiamojo kodekso 182 straipsnio 2 dalyje (sukčiavimas, apgaule įgyta didelės vertės turtinė teisė) padarymo. LAT Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegija viešame teismo posėdyje kasacine žodinio proceso tvarka išnagrinėjo baudžiamąją bylą pagal nuteistojo (Pareiškėjo) kasacinį skundą dėl Kauno apygardos teismo Baudžiamųjų bylų skyriaus teisėjų kolegijos nuosprendžio, kuriuo, iš dalies patenkinus Kauno apygardos prokuratūros Kauno apylinkės prokuratūros 1-ojo skyriaus prokurorės L. S.-R. ir nukentėjusiųjų I. Z. Ž. ir V. Ž. po apeliacinius skundus, Kauno apylinkės teismo išteisinamasis nuosprendis pakeistas. Tokiu būdu matyti, kad baudžiamojoje byloje buvo vertinama situacija, susijusi būtent su Pareiškėjo piniginių lėšų skolinimu I. Z. Ž. ir V. Ž. po. LAT nutartyje nurodė, kad Pareiškėjas pagal BK 182 str. 2 dalį nuteistas už tai, kad, turėdamas tikslą apgaule įgyti svetimą turtą, , Kaune, esančioje prie prekybos centro automobilių stovėjimo aikštelėje, perduodamas I. Z. Ž. kaip paskolą 2800 Lt (810,94 Eur), apgaule įtikindamas ją, jos vyrą V. Ž. ir jų sūnų, kad kitaip paskolos suteikti negalėtų, jiems pateikė pasirašyti po šešis paprastuosius neprotestuotinus vekselius, kuriais Ž. įsipareigojo be sąlygų sumokėti Pareiškėjui po Lt (17 377,20 Eur), po to vengė susitikti su Ž., atidėliodamas susitikimo laiką, o vėliau dėl neva jam negrąžintos Lt (17 377,20 Eur) skolos kreipėsi į Kauno 5-ąjį notarų biurą, pateikdamas I. Z. Ž. pasirašytą vekselį, ir dėl to buvo išduotas vykdomasis dokumentas dėl Lt (17 377,20 Eur) skolos iš I. Z. Ž. išieškojimo. LAT konstatavo, jog realiai Pareiškėjas Ž. paskolino 2800 Lt sumą, o ne vekseliuose nurodytą didesnę Lt sumą, kurią Inspekcija, apskaičiuodama Pareiškėjo mokėtiną GPM, pripažino jo išlaidomis. Įsiteisėjęs LAT sprendimas šalims įgijo res judicata galią (t. y. šalys netenka teisės kitoje byloje ginčyti įsiteisėjusiu teismo sprendimu nustatytų faktų bei teisinių santykių ir reikšti tų pačių reikalavimų tuo pačiu pagrindu). Tuo tarpu Inspekcija, Komisijos nuomone, apskaičiuodama Pareiškėjo išlaidas, taip pat turėjo įvertinti tą aplinkybę, jog LAT konstatavo, kad būtent Ž. Pareiškėjas realiai paskolino 2800 Lt, o ne Lt sumą. Todėl Komisija konstatuoja, kad šioje vietoje ginčijamas Inspekcijos sprendimas keistinas ir Pareiškėjo išlaidoms kaip Ž. suteikta paskola pripažintina LAT nutartyje nustatyta 2800 Lt suma. Skunde Pareiškėjas nurodo, kad iš baudžiamojoje byloje surinktų įrodymų matyti, jog mokesčių mokėtojas vekseliuose nurodytų sumų skolininkams neperdavė, jiems buvo perduotos dešimt kartų mažesnės sumos (Pareiškėjo pateikti duomenys skundo lentelėje) ne tik Ž., tačiau ir kitiems asmenims. Tai, anot Pareiškėjo, patvirtina ir liudytojų parodymai. Be to, Pareiškėjas skunde nurodo, kad mokesčių administratorius neįvertino aplinkybės dėl Pareiškėjo patirtų išlaidų įsigyjant automobilį Mitsubishi galant iš A. L., taip pat aplinkybės, jog Pareiškėjas buvo pasiskolinęs Lt iš savo pusbrolio. Tačiau, kaip minėta, LAT nutartį priėmė būtent Ž. atveju, dėl kitų fizinių asmenų teismo konstatuota nebuvo, kadangi, kaip buvo paaiškinta posėdžio metu, kiti asmenys į teismą nesikreipė. Todėl Komisija pritaria Inspekcijos pozicijai, kad baudžiamosios bylos tyrimo apimtis, susijusi su paskolų suteikimu, buvo daug siauresnė palyginus su mokestinio patikrinimo apimtimi, baudžiamojoje byloje buvo vertinama situacija, susijusi su Pareiškėjo piniginių lėšų skolinimu I. Z. Ž. ir V. Ž., o patikrinimo metu nustatyti 22 paskolų teikimo atvejai. Iš bylos medžiagos matyti, kad skolininkai suteiktas paskolas Pareiškėjui grąžindavo keliais būdais: grynais pinigais, bankiniais pavedimais į atsiskaitomąją sąskaitą, taip pat pinigines lėšas išieškodavo antstoliai pagal Pareiškėjo pateiktus fizinių asmenų išrašytus vekselius. Be to, kaip nurodoma ginčijamame Inspekcijos sprendime, nei vienas fizinių asmenų išrašytas vekselis nebuvo nuginčytas ar pripažintas negaliojančiu baudžiamojoje byloje ar civilinėje byloje, vekseliai yra teisėti, galiojantys, pagal kuriuos notarai išdavė vykdomuosius įrašus ir kurie perduoti antstoliams vykdyti priverstinį piniginių lėšų išieškojimą iš fizinių asmenų. Šiuo atveju, Komisija, nekartodama patikrinimo akte pateiktų skaičiavimų ir jų vertinimo, pažymi, kad išsami Pareiškėjo pajamų ir išlaidų analizė buvo atlikta ne baudžiamojoje byloje, o mokestinio patikrinimo metu, todėl Komisija konstatuoja, kad Inspekcija, išskyrus Ž. atvejį, pagrįstai pripažino Pareiškėjo išlaidomis vekseliuose nurodytas sumas. Šiuo atveju Komisija dėl Pareiškėjo skundo argumentų, kad mokesčių administratorius, apskaičiuodamas mokesčius, išskirtinai rėmėsi prielaidomis ir nevertino baudžiamojoje byloje nustatytų faktinių

9 9 aplinkybių, jog mokestinio patikrinimo metu remtasi tik dviejų asmenų (S. M. ir L. T.), kurie skolinosi pinigus iš mokesčių mokėtojo, operatyvių patikrinimų duomenimis, papildomai pažymi, jog baudžiamajame procese sprendžiamas galimai nusikalstamas veikas padariusių asmenų baudžiamosios atsakomybės klausimas, o mokestiniame procese sprendžiamas mokesčių mokėtojo apmokestinimo klausimas (LVAT nutartis adm. byloje Nr. A /2012). Pareiga mokėti mokesčius, atleidimo nuo jų pagrindai bei su tuo susiję klausimai yra reguliuojami mokesčių teisės aktais, todėl baudžiamosios ar administracinės atsakomybės klausimus reglamentuojantys įstatymai šiuo atveju netaikytini. Skiriasi šių teisinių reiškinių pagrindai, skiriasi ir jų esmė bei tikslai, todėl tiek pareiga sumokėti mokesčius, tiek pareiga atsakyti už padarytą nusikaltimą, baudžiamąjį nusižengimą ar administracinės teisės pažeidimą gali egzistuoti vienu metu, kilti dėl vieno ir to paties veiksmo ar jo rezultato, tačiau nėra susijusios tiesioginiu priežastiniu ryšiu (LVAT sprendimas adm. byloje Nr. A6-238/2007, nutartis adm. byloje Nr. A /2012). Mokesčiai apibrėžiami kaip mokesčių įstatymuose mokesčių mokėtojui nustatyta piniginė prievolė valstybei, kuri nėra asmens baudimas už padarytą pažeidimą, bet mokesčių teisinių santykių išraiška (Lietuvos Respublikos Konstitucinio Teismo , nutarimai, LVAT nutartis adm. byloje Nr. A /11, nutartis adm. byloje Nr. A /10 ir kt.). Skunde Pareiškėjas nurodo, jog mokesčių administratorius neįvertino to, kad pagal vekselius paskolos suteiktos iš Pareiškėjo senelio, A. B., lėšų, bet ne iš Pareiškėjo pajamų, pabrėžta, kad dalį piniginių lėšų Pareiškėjas savo seneliui grąžino bankiniu pavedimu, o tai grindžia prie rašytinių pastabų pridėta mokėjimo nurodymo kopija, iš kurios matyti, kad seneliui Pareiškėjas pervedė Lt mokėjimo paskirtyje nurodant skolos grąžinimas. Komisijos posėdžio metu Pareiškėjas paaiškino, jog senelis Pareiškėjui davė grynaisiais pinigais apie Lt. Tačiau iš bylos medžiagos matyti, jog, kaip nurodoma patikrinimo akto 19 psl., mokestinio patikrinimo metu nustatyta, kad A. B. (senelis, dovanotojas) pagal sutartį padovanojo Pareiškėjui (vaikaičiui, apdovanotajam) Lt. Atliekant Pareiškėjo pajamų išlaidų tyrimą pagal banko išrašus analizę (patikrinimo akto 23 psl.) buvo įvertintas Lt pervedimas A. B. (seneliui, skolos grąžinimas). Be to, patikrinimo akto 7 psl. nurodyta, jog senelis Pareiškėjui padovanojo pagal Sutartį 9/100 d. ūkio pastatą, esantį (duomenys neskelbtini) (vidutinė rinkos vertė 321 Lt) ir butą (šalys dovaną vertino Lt), esantį (duomenys neskelbtini) (vidutinė rinkos vertė Lt) Šis dovanotas turtas parduotas pagal pirkimo pardavimo sutartį, bendra pardavimo kaina Lt. Todėl Komisija konstatuoja, kad visas Pareiškėjui padovanotas senelio turtas, pagrįstas objektyviais duomenimis, buvo įvertintas. Nagrinėjamu atveju, nors Pareiškėjas savo skunde nurodė, kad mokesčių administratorius neįvertino to, kad pagal vekselius paskolos suteiktos iš Pareiškėjo senelio, A. B., lėšų, bet ne iš Pareiškėjo pajamų, tačiau jokių argumentų ir (ar) įrodymų, patvirtinančių šią poziciją, be jau aptartų duomenų nei Inspekcijai, nei su skundu centriniam mokesčių administratoriui nepateikė. Taip pat patikrinimo metu nepateikti jokie objektyvūs duomenys, kurie patvirtintų, kad be aptartų ir įvertintų aplinkybių pagal vekselius paskolos suteiktos iš Pareiškėjo senelio lėšų. Akcentuotina, kad pagal LVAT praktiką, apsiribojimas vien teiginiais, atsikirtimais, nepagrįstais jokiais įrodymais, negali nulemti aplinkybių vertinimo mokesčių mokėtojo naudai (LVAT nutartis adm. byloje Nr. A /2010, nutartis adm. byloje Nr. A /2011 ir kt.). Dėl nekilnojamojo turto pardavimo pajamų. Iš bylos medžiagos matyti, kad Pareiškėjas butą su ūkiniu pastatu, esančius (duomenys neskelbtini), pagal pirkimo pardavimo sutartį pardavė A. S. už Lt. Pareiškėjui šį turtą padovanojo A. B. (Pareiškėjo senelis) pagal sutartį. Šalys dovanojamą turtą buvo įvertinę Lt. Be to, Pareiškėjas žemės sklypą, pastatą ir kitus statinius, esančius (duomenys neskelbtini), pagal pirkimo pardavimo sutartį pardavė E. M. ir Ž. M. už Lt. Pareiškėjas šį turtą buvo įsigijęs už Lt.

10 10 Pagal GPMĮ 17 straipsnio 1 dalį neapmokestinamoms pajamoms priskiriamos turto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn pajamos, gautos per mokestinį laikotarpį pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn šios dalies 53 ir 54 punktuose nenurodytą nekilnojamąjį pagal prigimtį daiktą, esantį Europos ekonominės erdvės valstybėje, jeigu toks daiktas įsigytas anksčiau negu prieš 5 metus iki jo pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn. To paties straipsnio 53 ir 54 punktai numato išimtį, kai nekilnojamojo turto pardavimo pajamos gali būti priskirtos prie neapmokestinamųjų pajamų nesilaikant numatyto 5 metų termino, t. y. 53 punkte numatyta, kad neapmokestinamos pajamos, gautos už parduotą ar kitaip perleistą nuosavybėn Lietuvoje esantį gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame pastaruosius dvejus metus iki pardavimo ar kitokio perleidimo buvo gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka. 54 punkte numatyta, kad nekilnojamojo turto pardavimo pajamos neapmokestinamos pardavus ar kitaip perleidus nuosavybėn Lietuvoje gyvenamąjį būstą (įskaitant priskirtą žemę), kuriame gyventojo gyvenamoji vieta, deklaruota teisės aktų nustatyta tvarka, buvo trumpesnį negu šios dalies 53 punkte nurodytą laiką, gautos pajamos, kurios per vienus metus nuo tokio būsto pardavimo ar kitokio perleidimo nuosavybėn yra panaudojamos kito Lietuvoje gyvenamojo būsto, kuriame gyventojas teisės aktų nustatyta tvarka deklaruoja gyvenamąją vietą, įsigijimui. Inspekcija ginčijamame sprendime laikėsi pozicijos, jog abiem turto pardavimo atvejais Pareiškėjas formaliai pasinaudojo mokestine lengvata, su kuo Pareiškėjas nesutiko skunde. Vertinant pajamų, gautų pardavus turtą (duomenys neskelbtini), Komisija pažymi, jog Pareiškėjas šio parduoto nekilnojamojo turto adresu nuo iki buvo deklaravęs gyvenamąją vietą. Nors Inspekcija laikosi pozicijos, kad Pareiškėjas deklaruotoje vietoje faktiškai negyveno (remiamasi Pareiškėjo sutuoktinės paaiškinimais), jog nenustatyta, kad Pareiškėjas, pardavęs žemės sklypą, per vienerius metus būtų įsigijęs kitą gyvenamąjį būstą, tačiau iš bylos medžiagos matyti, jog Pareiškėjas turtą (duomenys neskelbtini), kurioje buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą, pardavė už Lt, o už Lt įsigijo žemės sklypą, pastatą ir kitus statinius, esančius (duomenys neskelbtini), kuriame taip pat buvo deklaravęs savo gyvenamąją vietą. Kadangi Pareiškėjas tenkino aptartos GPMĮ 17 str. lengvatos taikymo sąlygas ir jas pagrindė, mokesčių administratorius, norėdamas paneigti lengvatos taikymo pagrįstumą, turėjo surinkti objektyvius įrodymus dėl to, tačiau apsiribojo vien teiginiais, atsikirtimais, nepagrindė konkrečiais duomenimis, kad Pareiškėjas per vienerius metus neįsigijo kito gyvenamojo būsto. Todėl Komisija konstatuoja, kad mokesčių administratorius nepagrindė savo pozicijos, jog turto, esančio (duomenys neskelbtini) pardavimo pajamoms lengvata buvo taikyta tik formaliai, t. y., Komisijos vertinimu, šios pardavimo pajamos, vadovaujantis aptartomis GPMĮ nuostatomis, turėjo būti priskirtos neapmokestinamosioms pajamoms. Tuo tarpu dėl pajamų, gautų pardavus turtą (duomenys neskelbtini), apmokestinimo Komisija pritaria Inspekcijos pozicijai. Iš bylos medžiagos matyti, kad Pareiškėjas, už Lt įsigijęs žemės sklypą, pastatą ir kitus statinius (duomenys neskelbtini), deklaravo gyvenamąją vietą, o kitą dieną pagal pirkimo pardavimo sutartį nekilnojamąjį turtą pardavė E. M. ir Ž. M. už Lt. Tačiau byloje nėra jokių duomenų, kad Pareiškėjas, pardavęs šį turtą, per vienerius metus būtų įsigijęs kitą gyvenamąjį būstą. Tokių aplinkybių Pareiškėjas nenurodė ir Komisijos posėdžio metu. Todėl Komisija konstatuoja, kad Inspekcija pagrįstai šiam turtui netaikė aptartos GPMĮ lengvatos. Be to, Pareiškėjas teigia, kad ginčijamas Inspekcijos sprendimas neatitinka VAĮ 8 straipsnyje nustatytų individualiam administraciniam aktui numatytų reikalavimų. LVAT sprendime adm. byloje Nr. A /2011 yra išdėstęs, kad VAĮ 8 straipsnio nuostatos reiškia, jog administraciniame akte turi būti nurodomi pagrindiniai faktai, argumentai ir įrodymai, pateikiamas teisinis pagrindas, kuriuo viešojo administravimo subjektas rėmėsi priimdamas administracinį aktą; motyvų išdėstymas turi būti adekvatus, aiškus ir pakankamas. Ši teisės norma siejama su teisėtumo principu, pagal kurį reikalaujama, kad viešojo administravimo subjektai savo veikla nepažeistų teisės aktų, kad jų sprendimai būtų pagrįsti, o sprendimų turinys atitiktų teisės normų reikalavimus ( sprendimas adm. byloje Nr. A /2010; sprendimas adm. byloje Nr. A556-15/2010, nutartis adm. byloje A /2016). Komisija, atsižvelgdama į išdėstytas nuostatas, taip pat įvertinusi ginčijamo Inspekcijos sprendimo, patikrinimo akto turinį,

11 11 nurodo, kad Inspekcijos sprendimas yra pagrįstas faktinių aplinkybių ir įrodymų visuma bei teisiškai motyvuotas, todėl Pareiškėjo argumentai dėl VAĮ 8 straipsnio pažeidimo pripažintini nepagrįstais ir atmestini. Atsižvelgiant į tai, kas išdėstyta, Komisija konstatuoja, jog Pareiškėjo skundas iš dalies tenkintinas, ginčijamas Inspekcijos sprendimas Nr keistinas. Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, atsižvelgdama į išdėstytus motyvus, vadovaudamasi Mokesčių administravimo įstatymo 155 straipsnio 4 dalimi, n u s p r e n d ž i a: Pakeisti Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos sprendimą Nr , t. y. vietoj nurodymo Pareiškėjui sumokėti į valstybės biudžetą 14696,19 Eur GPM, 227,64 Eur PSD įmokas, 307,87 Eur VSD įmokas bei su šiais mokesčiais susijusias sumas Pareiškėjui nurodoma sumokėti į biudžetą 10398,81 Eur GPM, 227,64 Eur PSD įmokas, 307,87 Eur VSD įmokas bei su šiais mokesčiais susijusias sumas. Pagal Mokesčių administravimo įstatymo 159 straipsnio 1, 3 ir 4 dalis mokesčių mokėtojas, nesutinkantis su Mokestinių ginčų komisijos sprendimu, turi teisę šį sprendimą apskųsti Vilniaus apygardos administraciniam teismui (Žygimantų g. 2, Vilnius). Pagal MAĮ 159 straipsnio 2 dalį apskųsti Mokestinių ginčų komisijos sprendimą taip pat turi teisę centrinis mokesčių administratorius, tačiau tik tuo atveju, kai centrinis mokesčių administratorius ir Mokestinių ginčų komisija, spręsdami mokestinį ginčą (arba mokestinio ginčo metu), skirtingai interpretavo įstatymų ar kito teisės akto nuostatas. Skundas Vilniaus apygardos administraciniam teismui turi būti paduodamas ne vėliau kaip per 20 dienų po Mokestinių ginčų komisijos sprendimo įteikimo dienos. Komisijos pirmininkė Komisijos nariai Edita Galiauskaitė Martynas Endrijaitis Rasa Stravinskaitė Andrius Venius Vilma Vildžiūnaitė

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

sprendimas S-42 ( )

sprendimas S-42 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R. 2015-12-16 SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sprendimas S-89 ( )

Sprendimas S-89 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU 2018-04-04 SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

Testo klausimai iš civilinės teisės

Testo klausimai iš civilinės teisės Mokomasis testo pavyzdys Prie testo klausimų pridedamoje atsakymų lentelėje pažymėkite teisingo atsakymo variantą (A, B, C arba D). Visiškai teisingas yra tik vienas atsakymas. Galioja tik lentelėje pažymėti

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISI LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL NEVYRIAUSYBINĖS ORGANIZACIJOS A SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS IR ALYTAUS PATAISOS NAMŲ ADMINISTRACIJĄ

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Posėdis: ______________

Posėdis: ______________ Byla Nr. 15/99-34/99-42/2000 LIETUVOS RESPUBLIKOS KONSTITUCINIS TEISMAS N U T A R I M A S Dėl Lietuvos Respublikos advokatūros įstatymo 26 straipsnio 3 ir 4 dalių atitikties Lietuvos Respublikos Konstitucijai

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL A. G. A. 2015-02-04 SKUNDO 2015 m. liepos

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR Ginčo byla Nr. 2019-00163 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL E. I. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Retransliavimo veiklos teisėtumo aspektai Advokatas Darius Miniotas XVIII LKTA konferencija 2014 m. birželio 12 d. Pagrindiniai teisiniai reikalavimai Retransliavimas visuomenės informavimo audiovizualinėmis

Detaliau

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS

REIKALAVIMO PERLEIDIMO SUTARTIS WWW. Žiemos naujienlaiškis 2013 m. gruodis Šiame numeryje publikuojami straipsniai: 1. Solidarioji ir subsidiarioji prievolė: skirtumai ir panašumai 2. Fizinio asmens bankroto sąlygos Šiame numeryje publikuojami

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

2019 m. vasaris

2019 m. vasaris 2019 m. vasaris PARENGTA LIETUVOS AUKŠČIAUSIOJO TEISMO TEISĖS TYRIMŲ GRUPĖS Pastaba. Šioje apžvalgoje pateikiamos neoficialios Lietuvos Aukščiausiojo Teismo (toliau ir LAT) procesinių sprendimų santraukos.

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI

TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITI TURTO VALDYMO IR ŪKIO DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS PERSONALO FORMAVIMO, VALDYMO IR ADMINISTRAVIMO VEIKLOS SRITIES VERTINIMO APRAŠYMAS 2018 m. rugsėjo 25 d. Turto

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS

KAIP_APMOKESTINAMOS_2007_IR_VĖLESNIAIS_MOKESTINIAIS_LAIKOTARPIAIS_GAUTOS_TURTO_PARDAVIMO_PAJAMOS KAIP APMOKESTINAMOS 2007 IR VöLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS GAUTOS TURTO PARDAVIMO PAJAMOS NE INDIVIDUALIOS VEIKLOS TURTO PARDAVIMO AR KITOKIO PERLEIDIMO NUOSAVYBöN PAJAMŲ APMOKESTINIMO YPATUMAI

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2018 m. gruodžio 21 d. Nr. 4D-2018/1-883 Vilnius SKUNDO ESMĖ

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri

KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyri KLAIPĖDOS APSKRITIES VYRIAUSIASIS POLICIJOS KOMISARIATAS SKELBIMAS APIE DARBUOTOJŲ ATRANKAS 2018 m. lapkričio 14 d. Klaipėda Klaipėdos apskrities vyriausiasis policijos komisariatas (toliau Klaipėdos aps.

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR

Administracinė byla Nr. A /2014 Teisminio proceso Nr Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTR Administracinė byla Nr. A 442-23/2014 Teisminio proceso Nr. 3-61-3-01823-2011-1 Procesinio sprendimo kategorija 38 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p

Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per p Nuolatinė buveinė ir Europos teismų praktika Mokesčių planavimo (minimizavimo) politika įmonių grupėse, kurių verslas neapsiriboja viena šalimi, per pastaruosius metus darėsi vis agresyvesnė. Pasinaudodamos

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2007

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PA LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL KAUNO MIESTO SAVIVALDYBĖS TARYBOS 2016 M. VASARIO 2 D. SPRENDIMU NR. T-20 PATVIRTINTŲ PANEMUNĖS PAPLŪDIMIO PASTATO PREKYBOS PAVILJONO A.SMETONOS AL. 4, KAUNE, NUOMOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx

ketv. darbo su nuteistaisiais ATASKAITA nauja.xlsx ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. srpi@srpi.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas 188779189

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant

ŠIFRAS PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variant PRETENDENTŲ Į PROKURORUS EGZAMINO TEORINĖS DALIES TESTAS Pasirinkite, Jūsų nuomone, teisingiausią vieną iš pateiktų atsakymų į klausimą variantų ir jį pažymėkite apibraukdami Neaiškūs žymėjimai, keli pažymėti

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS,

DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, DUOMENŲ TEIKIMO IŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS, TURTO AREŠTO AKTŲ, TESTAMENTŲ, SUTARČIŲ, VEDYBŲ SUTARČIŲ, ĮGALIOJIMŲ, NEVEIKSNIŲ IR RIBOTAI VEIKSNIŲ ASMENŲ REGISTRŲ SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų

Detaliau

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI

INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS GENERALINIS PROKURORAS ĮSAKYMAS DĖL INFORMACINĖS PROKURATŪROS SISTEMOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2008 m. gruodžio 31 d. Nr. I-213 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos prokuratūros

Detaliau

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka

ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, Šiauliai, tel./faks. (8 41) , el. p. Duomenys ka ŠIAULIŲ APYGARDOS PROBACIJOS TARNYBA Biudžetinė įstaiga, Tilžės g. 198, 76203 Šiauliai, tel./faks. (8 41) 50 42 10, el. p. rastine@sapt.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, kodas

Detaliau

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo

Dėl Asmenų prašymų, skundų, pranešimų nagrinėjimo ir asmenų aptarnavimo Lietuvos banke taisyklių patvirtinimo LIETUVOS BANKO VALDYBA N U T A R I M A S DĖL ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, PRANEŠIMŲ NAGRINĖJIMO IR ASMENŲ APTARNAVIMO LIETUVOS BANKE TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2014 m. gegužes 8 d. Nr. 03-76 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMAS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendra Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (trečioji kolegija) SPRENDIMS 2015 m. liepos 16 d. * Prašymas priimti prejudicinį sprendimą Teismų bendradarbiavimas civilinėse ir komercinėse bylose Jurisdikcija

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T

PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS T PATVIRTINTA Panevėžio apylinkės teismo pirmininko 2018 m. kovo 27 d. įsakymu Nr. TV- 78 INFORMACIJOS APIE PANEVĖŽIO APYLINKĖS TEISMO VEIKLĄ IR BYLAS TEIKIMO VIEŠOSIOS INFORMACIJOS RENGĖJAMS TAISYKLĖS I

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darb NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras steigėjams, vadovybei Nuomonė Mes atlikome VŠĮ Vilniaus Žirmūnų darbo rinkos mokymo centras (toliau Įstaiga) finansinių

Detaliau

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc

Microsoft Word - Perfetti van Melle Spa ir Chupa Chups S.A. Nr_A doc Administracinė byla Nr. A 502-1070/2009 Procesinio sprendimo kategorija 20 (S) LIETUVOS VYRIAUSIASIS ADMINISTRACINIS TEISMAS N U T A R T I S LIETUVOS RESPUBLIKOS VARDU 2009 m. spalio 1 d. Vilnius Lietuvos

Detaliau

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais

Pajamų gautų natūra apmokestinimas: automobilio naudojimas ir asmeniniais tikslais Klausimai- atsakymai: 1. Klausimas: Nuo kada pajamomis, gautomis natūra yra pripažįstama gyventojo gauta nauda, kai kitam asmeniui priklausantis automobilis naudojamas ir asmeniniais tikslais? Atsakymas:

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA AR UŽTIKRINAMA VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA 2019 m. liepos 16 d. Nr. VA-4 SANTRAUKA Audito svarba Kiekvienas fizinis asmuo vartotojas, nes savo poreikiams patenkinti perka prekių

Detaliau

Administracinė byla Nr

Administracinė byla Nr Dokumentas atspausdintas iš teismų praktikos paieškos sistemos INFOLEX. Praktika (www.teismupraktika.lt) Kortelė: 1694794_RegNr_eA-691-1062/2019 http://www.infolex.lt/tp/1694794 Administracinė byla Nr.

Detaliau

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS

KONSTITUCINIS TEISMAS [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUS 253 [8.1. KONSTITUCINIS TEISMAS KONSTITUCINĖS JUSTICIJOS INSTITUCIJA] [8.2. KONSTITUCINIO TEISMO TEISĖJŲ KONSTITUCINIS STATUSAS] 8.3. KONSTITUCINIO TEISMO ĮGALIOJIMAI 8.3.1. Konstitucinio Teismo įgaliojimai

Detaliau