sprendimas S-42 ( )

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "sprendimas S-42 ( )"

Transkriptas

1 MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL R. R SKUNDO 2016 m. vasario 26 d. Nr. S-42 (7-304/2015) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių sekretoriaujant dalyvaujant mokesčių administratoriaus atstovui mokesčių mokėtojai nedalyvaujant Editos Veršelienės Lauros Milašiūtės pranešėja Rasos Stravinskaitės Andriaus Veniaus Linos Vosylienės Jūratei Dalmantaitei Tomui Karosui 2016 m. vasario 2 d. posėdyje išnagrinėjusi R. R. (toliau Pareiškėja) 2015 m. gruodžio 16 d. skundą dėl Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos (toliau Inspekcija) 2015 m. lapkričio 20 d. sprendimo Nr , n u s t a t ė : Inspekcija sprendimu Nr patvirtino Šiaulių apskrities valstybinės mokesčių inspekcijos (toliau Šiaulių AVMI) sprendimo Nr. (44.1) FR dėl patikrinimo akto Nr. FR (toliau Patikrinimo aktas) tvirtinimo nurodymus Pareiškėjai sumokėti į valstybės biudžetą ,19 Eur gyventojų pajamų mokestį (toliau GPM), 9 960,21 Eur GPM delspinigius, Eur GPM baudą (10 proc.), 1 802,88 Eur privalomojo sveikatos draudimo įmokas (toliau PSDĮ), 1 041,71 Eur PSDĮ delspinigius ir 180 Eur PSDĮ baudą (10 proc.). Sprendime nurodoma, jog Šiaulių AVMI atliko pakartotinį Pareiškėjos laikotarpio GPM ir PSDĮ už 2009 metus apskaičiavimo bei sumokėjimo teisingumo patikrinimą, kurio metu nustatė, kad faktinės Pareiškėjos šeimos išlaidos m. laikotarpiu ,38 Lt viršijo gautas pajamas. Vietos mokesčių administratorius, vadovaudamasis Civilinio kodekso 3.87, 3.88 ir straipsnių nuostatomis, reglamentuojančiomis sutuoktinių įgyto turto ir gautų pajamų teisinį režimą, Pareiškėjos ir jos sutuoktinio gautas ,38 Lt pajamas iš mokesčių administratoriui nežinomų šaltinių padalino lygiomis dalimis, t. y. po ,69 Lt, ir jas apmokestino Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo Nr. IX-1007 (toliau GPMĮ) nustatyta tvarka.

2 2 Sprendime nurodoma, jog mokestinio patikrinimo metu nustatytas Pareiškėjos šeimos turėtas piniginių lėšų likutis banke ir ne banke tikrinamojo laikotarpio pradžioje ( ). Mokesčių administratorius, vertindamas Pareiškėjos šeimos patirtas išlaidas, vadovavosi Lietuvos statistikos departamento internetiniame puslapyje skelbtų vidutinių vartojimo išlaidų vienam ūkio nariui per mėnesį duomenimis. Vartojimo išlaidoms apskaičiuoti buvo taikomas mišrus metodas (duomenys pateikti Patikrinimo akto 3 priede): įmokos už dujas, elektrą, šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį bei nuotekų tvarkymą vertintos pagal įmonių pateiktus duomenis apie faktiškai sumokėtas įmokas, o kitos išlaidos pragyvenimui pagal statistinius duomenis, išminusuojant išlaidas nepilnamečiam vaikui už alkoholį ir tabaką. Transportui tenkančios išlaidos už metus skaičiuotos, naudojant statistines transporto išlaidas, o už 2010 ir 2011 metus pagal Pareiškėjos šeimos automobilio nuvažiuotus kilometrus, remiantis asociacijos Transeksta teikiamais duomenimis. Statistinės Pareiškėjos šeimos išlaidos skaičiuotos, atsižvelgiant į aukščiau minėtus faktus, naudojant Didieji miestai duomenis, nes Pareiškėjos šeimos gyvenamoji vieta yra Šiaulių miestas. Dėl Pareiškėjos šeimos piniginių lėšų likučio tikrinamojo laikotarpio pradžioje ( ) Nurodoma, jog mokesčių administratorius, įvertinęs Pareiškėjos ir jos sutuoktinio pateiktą informaciją iš Valstybinio socialinio draudimo fondo valdybos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos (toliau vadinama VSDFV) apie valstybinį socialinį draudimą už laikotarpį nuo iki , nustatė, kad Pareiškėja 1999 m. pabaigoje galėjo sutaupyti Lt, 2002 m. pabaigoje Lt, iš viso Lt (duomenys pateikti Patikrinimo akto 5 priede). Pareiškėjos sutuoktinis 1999 m. pabaigoje galėjo sutaupyti Lt, 2002 m. pabaigoje Lt, iš viso Lt (duomenys pateikti Patikrinimo akto 4 priede). Mokestinio patikrinimo metu, įvertinus gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaracijas (FR0001), nustatyta, jog Pareiškėja yra pateikusi gyventojo (šeimos) turto ir pajamų deklaraciją (FR0001) už 2000 metus, Pareiškėjos sutuoktinis už 2000, 2001 ir 2002 metus, bet piniginių lėšų, turėtų ne banko sąskaitose, nedeklaravo. Vienkartinės gyventojo (šeimos) turėto turto deklaracijos (FR0593) sutuoktiniai neteikė. Mokesčių administratorius, įvertinęs tai, jog pateiktose turto ir pajamų deklaracijose (FR0001) sutuoktiniai nedeklaravo piniginių lėšų ne banko sąskaitose, neteikė vienkartinės gyventojo (šeimos) turėto turto deklaracijos, tačiau pagal pateiktus VSDFV dokumentų išrašus abu dirbo, nuolat gaudavo pajamų, pripažino, kad sutuoktiniai galėjo turėti po Lt. Nustatant, kokias pinigines lėšas sutuoktiniai galėjo turėti tikrinamojo laikotarpio pradžioje, vertintos sutuoktinių metais gautos pajamos, patirtos faktinės ir vidutinės statistinės vartojimo išlaidos, kurios buvo sumažinamos, iš jų atimant išlaidas nepilnamečiam vaikui už alkoholį ir tabaką. Atlikus skaičiavimus, nustatyta, kad Pareiškėja ir jos sutuoktinis tikrinamojo laikotarpio pradžioje, t. y galėjo turėti ,11 Lt piniginių lėšų likutį ne banke (30,80 Lt šeimos pinigų likutis banko sąskaitose ,20 Lt šeimos galimai turėtas pinigų likutis ne banke ,60 Lt gautos pajamos per metus ,05 Lt išlaidos per metus ,44 Lt piniginės lėšos sutuoktinių banko sąskaitose) ir 1 371,44 Lt sutuoktinių banko sąskaitose (duomenys pateikti Patikrinimo akto 6 priede).

3 3 Dėl Pareiškėjos šeimos patirtų išlaidų ir gautų pajamų m. laikotarpiu 2007 metai Pareiškėja per 2007 metus gavo ,72 Lt su darbo santykiais susijusias pajamas. Pareiškėjos sutuoktinis per 2007 metus gavo ,68 Lt pajamas, kurias sudarė: iš A. R. IĮ P1 pelno po apmokestinimo paimta Lt; vartojimo kredito sutartimi iš AB Ūkio banko Šiaulių filialo suteiktas Lt vartojimo kreditas; fizinių asmenų į A. R. banko sąskaitas pravestos Lt sumos; UAB P1 grąžinti ,90 Lt savininko įnašai; sūnaus D. R. į Pareiškėjos sutuoktinio valiutinę banko sąskaitą pervesta ,78 Lt. Iš viso Pareiškėjos šeima per 2007 metus gavo ,40 Lt (73 507,68 Lt ,72 Lt) pajamas. Pareiškėja per 2007 metus patyrė ,43 Lt išlaidas, kurias sudarė: nuo su darbo santykiais susijusių pajamų išskaičiuotas Lt GPM; 686,36 Lt (3 proc.) Sodros įmokos; UAB SEB gyvybės draudimas sumokėtos 650 Lt gyvybės draudimo įmokos; informacinių duomenų bazių duomenimis, sumokėta 130 Lt valstybės rinkliava; statistinės vartojimo išlaidos. Pareiškėjos sutuoktinis per 2007 metus patyrė ,07 Lt išlaidas, kurias sudarė: sumokėtos Lt gyvybės draudimo įmokos; AB Ūkio banko Šiaulių filialo duomenimis, A. R. pagal vartojimo kredito sutartį grąžino Lt paskolą ir sumokėjo 957 Lt palūkanas; pervestos piniginės lėšos į fizinių asmenų sąskaitas Lt; į UAB P1 kasą įnešti Lt savininko įnašai; į R. M. (sūnaus D. R. būsimos žmonos) sąskaitą pravesta Lt suma; informacinių bazių duomenimis, sumokėta 110 Lt baudos ir 100 Lt valstybės rinkliavos; statistinės vartojimo išlaidos. Mokestinio patikrinimo metu buvo vertintos Pareiškėjos ir jos sutuoktinio faktiškai patirtos išlaidos ir statistinės vartojimo išlaidos pagal Lietuvos statistikos departamento internetiniame puslapyje skelbtų vidutinių vartojimo išlaidų vienam ūkio nariui per mėnesį duomenis. Mokesčių administratorius, taikydamas mišrų metodą, apskaičiavo ,14 Lt vartojimo išlaidas 3 asmenų šeimai: 863 Lt - 110,50 Lt (išminusuojama 04 eil. būstas, vanduo, elektra, dujos ir kt. kuras ) x 12 mėn. x 3 asm.) ,14 Lt (mokesčiai už elektrą, dujas, vandenį) Lt (alkoholis ir tabakas), t. y. po ,07 Lt kiekvienam sutuoktiniui. Iš viso Pareiškėjos šeima per 2007 metus patyrė ,50 Lt ( ,07 Lt ,43 Lt) išlaidas. Nurodoma, jog banko sąskaitose metų pabaigoje ( ) Pareiškėja turėjo 1 658,40 Lt, jos sutuoktinis 62,87 Lt, iš viso 1 721,27 Lt. Įvertinus sutuoktinių turėtą 1 371,44 Lt piniginių lėšų likutį banko sąskaitose ,11 Lt piniginių lėšų likutį ne banke ,40 Lt per 2007 metus gautas pajamas ,50 Lt patirtas išlaidas ,27 Lt pinigų likutį banko sąskaitose , nustatytas šeimos piniginių lėšų likutis ne banke ,18 Lt ir 1 721,27 Lt pinigų likutis šeimos banko sąskaitose (duomenys pateikti Patikrinimo akto 6 priede) metai Pareiškėja per 2008 metus gavo ,24 Lt pajamas, kurias sudarė: ,67 Lt su darbo santykiais susijusios pajamos ir 1 766,26 Lt ligos pašalpa; 157,31 Lt banko palūkanos už piniginių lėšų laikymą banko sąskaitose; iš Socialinės rūpybos Šiaulių skyriaus gauta 572 Lt pašalpa netekus darbo; 228 Lt grąžintas GPM po metinės pajamų mokesčio deklaracijos (GPM305) už 2007 metus pateikimo. Pareiškėjos sutuoktinis per 2008 metus gavo ,27 Lt pajamas, kurias sudarė: pagal trečiųjų asmenų pateiktus ir gyventojo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje GPM305 už 2008 metus deklaruotus duomenis gautos Lt neribotos civilinės atsakomybės dalyvio

4 4 pajamos iš pelno po apmokestinimo; į A. R. atidarytas banko sąskaitas kitų fizinių asmenų pravesta Lt suma; iš UAB P1 grąžinti 103,27 Lt savininko įnašai bei grąžinta Lt paskola. Kitų fizinių asmenų į Pareiškėjos sutuoktinio A. R. sąskaitas pervesta Lt (4 000 Lt Lt) suma vertinama kaip A. R. gautos kitos pajamos ir yra GPM objektas. Iš viso Pareiškėjos šeima per 2008 metus gavo ,51 Lt (41 566,27 Lt ,24 Lt) pajamas. Pareiškėja per 2008 metus patyrė ,20 Lt išlaidas, kurias sudarė: trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis nuo su darbo santykiais susijusių pajamų išskaičiuotas Lt GPM ir 662,69 Lt (3 proc.) Sodros įmokos; statistinės vartojimo išlaidos. Pareiškėjos sutuoktinis per 2008 metus patyrė ,58 Lt išlaidas, kurias sudarė: į sūnaus D. R. banko sąskaitą pravesti Lt; pagal AB Ūkio banko Šiaulių filialo vartojimo kredito sutartį grąžinta Lt vartojamoji paskola ir sumokėtos 1 008,82 Lt palūkanos; trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis, sumokėtos Lt gyvybės draudimo įmokos; informacinių duomenų bazių duomenimis, sumokėtas 492 Lt GPM nuo gyventojo B klasės pajamų, 11,02 Lt GPM delspinigiai; 200 Lt baudos; iš banko sąskaitos fiziniams asmenims į jų vardu atidarytas banko sąskaitas, kaip sąskaitos papildymas, pravesti ,23 Lt; į IĮ P1 kasą įnešti Lt savininko įnašai; UAB P1 suteikta paskolų už Lt; statistinės vartojimo išlaidos. Mokestinio patikrinimo metu, kaip ir už ankstesnius metus, šeimos vartojimo išlaidoms apskaičiuoti taikytas mišrus metodas: įmokos už dujas, elektrą, šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį bei nuotekų tvarkymą vertintos pagal įmonių pateiktus duomenis apie faktiškai sumokėtas įmokas, o kitos išlaidos pragyvenimui pagal statistinius duomenis, išminusuojant išlaidas nepilnamečiam vaikui už alkoholį ir tabaką. Tokiu būdu apskaičiuotos ,01 Lt vartojimo išlaidos 3 asmenų šeimai: 893,30 Lt Lt (išminusuojama 04 eil. būstas, vanduo, elektra, dujos ir kt. kuras ) x 12 mėn. x 3 asm.) ,41 Lt (mokesčiai už elektrą, dujas, vandenį) - 427,20 Lt (alkoholis ir tabakas), arba po ,51 Lt kiekvienam sutuoktiniui. Iš viso šeima per 2008 metus patyrė ,78 Lt ( ,58 Lt ,20 Lt) išlaidas. Nurodoma, jog banko sąskaitose metų pabaigoje ( ) Pareiškėja turėjo 2715,52 Lt, jos sutuoktinis 78,23 Lt, iš viso 2 793,75 Lt. Įvertinus Pareiškėjos šeimos turėtą 1 721,27 Lt piniginių lėšų likutį banko sąskaitose ,18 Lt piniginių lėšų likutį ne banke ,51 Lt per 2008 metus gautas pajamas ,78 Lt patirtas išlaidas ,75 Lt piniginių lėšų likutį banko sąskaitose , nustatyta, kad 2008 metais šeimos patirtos išlaidos viršijo gautas pajamas ,57 Lt metai Pareiškėja per 2009 metus gavo ,92 Lt pajamas, kurias sudarė: trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis ,72 Lt su darbo santykiais susijusios pajamos; pagal banko sąskaitų išrašų duomenis į Pareiškėjos vardu atidarytą banko sąskaitą pravesta 572 Lt; Šiaulių socialinės rūpybos skyriaus 2 187,10 Lt pašalpa, netekus darbo; Darbo biržos išmokos 393,10 Lt; po metinės pajamų mokesčio deklaracijos (GPM305) už 2008 metus pateikimo grąžintas 92 Lt GPM. Pareiškėjos sutuoktinis per 2009 metus gavo Lt pajamas, kurias sudarė: trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis iš UAB P1 gautos Lt su darbo santykiais susijusios pajamos; kredito įstaigų pateiktų sąskaitų išrašų duomenimis į A. R. banko sąskaitas kiti fiziniai asmenys pravedė Lt; UAB P1 grąžino A. R Lt. Kitų fizinių asmenų per banką pervestos Lt piniginės lėšos į Pareiškėjos sutuoktinio asmeninę sąskaitą yra laikomos GPM objektu. Iš viso šeima per 2009 metus gavo ,92 Lt ( Lt ,92 Lt) pajamas.

5 5 Pareiškėja per 2009 metus patyrė ,39 Lt išlaidas: trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis, nuo su darbo santykiais susijusių pajamų išskaičiuotas Lt pajamų mokestis; sumokėtos 402,23 Lt (3 proc.) Sodros ir 804,46 Lt (6 proc.) PSDĮ; patirtos 600 Lt gyvybės draudimo išlaidos, informacinių duomenų bazių turimais duomenimis, sumokėta 150 Lt bauda; statistinės vartojimo išlaidos. Pareiškėjos sutuoktinis per 2009 metus patyrė ,75 Lt išlaidas: trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis, nuo su darbo santykiais susijusių pajamų išskaičiuotas Lt GPM; 330,24 Lt (3 proc.) Sodros ir 660,48 Lt (6 proc.) PSDĮ; patirtos Lt gyvybės draudimo išlaidos; pagal vartojimo kredito sutartį AB Ūkio banko Šiaulių filialui grąžinta Lt vartojimo paskola ir sumokėtos 467,33 Lt palūkanos už sąskaitos aptarnavimą; iš banko sąskaitos į UAB P1 banko sąskaitą, nurodant kaip sąskaitos papildymą, pervesta Lt; fiziniams asmenims pervesta Lt; informacinėse bazėse turimais duomenimis, sumokėtos 288 Lt PSDĮ ir 500 Lt bauda, statistinės vartojimo išlaidos. Mokesčių administratorius 3 asmenų šeimos vartojimo išlaidas apskaičiavo, taikydamas mišrų metodą: 737,30 Lt - 104,80 Lt (išminusuojama 04 eil. būstas, vanduo, elektra, dujos ir kt. kuras ) x 12 mėn. x 3 asm.) ,20 Lt (mokesčiai už elektrą, dujas, vandenį, buto šildymą) - 352,80 Lt (alkoholis ir tabakas), ,40 Lt arba po ,70 Lt kiekvienam sutuoktiniui. Iš viso Pareiškėjos šeima per 2009 metus patyrė ,14 Lt ( ,75 Lt ,39 Lt) išlaidas. Nurodoma, jog banko sąskaitose metų pabaigoje ( ) Pareiškėja turėjo 1 618,74 Lt, sutuoktinis 1,87 Lt, iš viso 1 620,61 Lt piniginių lėšų likutį. Įvertinus sutuoktinių turėtą pinigų likutį banko sąskaitose 2 793,75 Lt ,92 Lt per 2009 metus gautas pajamas ,14 Lt patirtas išlaidas ,61 Lt piniginių lėšų likutį banko sąskaitose , nustatyta, kad Pareiškėjos šeimos 2009 m. patirtos išlaidos viršijo gautas pajamas ,08 Lt metai Pareiškėja per 2010 metus gavo 6 792,44 Lt pajamas, kurias sudarė: trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis, Lt su darbo santykiais susijusios pajamos; pagal banko sąskaitų išrašų duomenis banko priskaičiuotos 11,38 Lt palūkanos už pinigų laikymą banko sąskaitose; Socialinės rūpybos Šiaulių skyriaus pašalpa netekus darbo 52 Lt; grąžintas 389,06 Lt GPM po metinės pajamų deklaracijos (GPM308) už 2009 metus pateikimo. Pareiškėjos sutuoktinis per 2010 metus gavo ,75 Lt pajamas: trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis, gavo 8 211,09 Lt su darbo santykiais susijusias pajamas ir 581,54 Lt ligos pašalpą; į banko sąskaitas fizinių asmenų pervestos ,12 Lt piniginės lėšos; po metinės pajamų deklaracijos (GPM308) už 2009 metus pateikimo grąžintas 632 Lt GPM; išduotas BIGBANK AS filialo Lt kreditas; UAB P1 gražinta Lt paskolos dalis. Kitų fizinių asmenų per banką pervestos 9 951,12 Lt piniginės lėšos yra laikomos kaip A. R. gautos kitos pajamos ir yra GPM objektas. Iš viso šeima per 2010 metus gavo ,19 Lt (36115,75 Lt ,44 Lt) pajamas. Pareiškėja per 2010 metus patyrė ,81 Lt išlaidas, kurias sudarė: trečiųjų asmenų Inspekcijai pateiktais duomenimis, nuo su darbo santykiais susijusių pajamų išskaičiuotas 248 Lt GPM; sumokėtos 190,20 Lt (3 proc.) Sodrai, 380,40 Lt (6 proc.) PSDĮ ir 600 Lt gyvybės draudimo įmokos; UAB P pateiktoje formoje Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas (FR0711) 2010 ataskaitiniais metais deklaruotos Pareiškėjos per 2010 m. bendrovei suteiktos paskolos už Lt.

6 6 Pareiškėjos sutuoktinis per 2010 metus patyrė ,14 Lt išlaidas, kurias sudarė: nuo su darbo santykiais susijusių pajamų išskaičiuotas 440 Lt GPM; 246,33 Lt (3 proc.) Sodros ir 492,67 Lt (6 proc.) PSDĮ; sumokėtas Lt gyvybės draudimas; nuo ligos pašalpos išskaičiuotas 87 Lt GPM; UAB P formoje Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas (FR0711) 2010 ataskaitiniais metais deklaruotos A. R. per 2010 m. bendrovei suteiktos paskolos už Lt; grąžintos BIGBANK AS filialui 6 570,04 Lt vartojamosios paskolos su palūkanomis bei sumokėtas 100 Lt sutarties sudarymo mokestis; grąžinta AB Ūkio banko Šiaulių filialo suteiktos paskolos dalis Lt; kitiems fiziniams asmenims, kaip sąskaitos papildymas, pervesti 5 417,83 Lt; sūnui D. R. pervesta Lt; į UAB P1 vardu atidarytą banko sąskaitą pervesta Lt, kaip sąskaitos papildymas; už sąskaitų aptarnavimą sumokėtos 38,06 Lt banko palūkanos; Inspekcijos informacinių duomenų bazių duomenis, sumokėtos Lt baudos; statistinės vartojimo išlaidos. Mokestinio patikrinimo metu Pareiškėjos šeimos vartojimo išlaidoms apskaičiuoti taikytas mišrus metodas: įmokos už dujas, elektrą, šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį bei nuotekų tvarkymą vertinamos pagal įmonių pateiktus duomenis apie faktiškai sumokėtas įmokas, automobilio kuro išlaidos vertinamos pagal faktiškai juo nuvažiuotų kilometrų atstumą ir vidutinę kuro sunaudojimo normą, o kitos išlaidos pragyvenimui pagal statistinius duomenis, išminusuojant transporto išlaidas, išlaidas nepilnamečiam vaikui už alkoholį ir tabaką iki pilnametystės (gim ). Tokiu būdu apskaičiuotos ,41 Lt vartojimo išlaidos: 700,90 Lt - 99,60 Lt (išminusuojama 04 eil. būstas, vanduo, elektra, dujos ir kt. kuras ) - (70,30 Lt (transportas) x 7 mėn. x 3 asm.) Lt (alkoholis ir tabakas) + (700,90 Lt - 99,60 Lt - 70,30 Lt) x 5 mėn. x 2 asm. (pagal Pareiškėjos žodinį paaiškinimą dukra, 2010 metais baigusi vidurinę, išvyko į užsienį) ,41 Lt (mokesčiai už elektrą, dujas, vandenį, buto šildymą Lt (faktinės kuro sąnaudos) (apskaičiavimas yra išdėstytas Šiaulių AVMI sprendimo 10 psl.), t. y. po ,21 Lt kiekvienam sutuoktiniui. Iš viso šeima per 2010 metus patyrė ,95 Lt ( ,14 Lt ,81 Lt) išlaidas. Nurodoma, jog banko sąskaitose metų pabaigoje Pareiškėja turėjo 33,85 Lt, sutuoktinis 81,38 Lt piniginių lėšų likutį, iš viso 115,23 Lt. Įvertinus sutuoktinių turėtą pinigų likutį banko sąskaitose: Pareiškėjos 1 618,74 Lt, sutuoktinio 1,87 Lt, iš viso 1 620,61 Lt ,19 Lt per 2010 metus gautas pajamas ,95 Lt per 2010 metus patirtas išlaidas - 115,23 Lt piniginių lėšų likutį banko sąskaitose , nustatyta, kad 2010 metais Pareiškėjos šeimos patirtos išlaidos viršijo gautas pajamas ,38 Lt metai Pareiškėja per 2011 metus gavo Lt pajamas, kurias sudarė: trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis, UAB P1 išmokėtos Lt su darbo santykiais susijusios pajamos, grąžintas 192 Lt GPM už 2010 metus. Pareiškėjos sutuoktinis per 2011 metus gavo ,59 Lt pajamas, kurias sudarė: trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis, 8 987,38 Lt su darbo santykiais susijusios pajamos ir 449,04 Lt ligos pašalpa; į banko sąskaitas kitų fizinių asmenų pervesti ,68 Lt, kaip avansas už atliktus darbus, už paslaugą ir nurodant, kaip sąskaitos papildymą ir pervedimą; Inspekcijos grąžintas 195 Lt GPM už 2010 m.; į banko sąskaitą pravestos 380,49 Lt gyvybės draudimo išmokos. Kitų fizinių asmenų per banką 2011 metais pervestos ,68 Lt piniginės lėšos į A. R. asmeninę sąskaitą yra laikomos kaip A. R. gautos kitos pajamos ir yra GPM objektas. Iš viso šeima per 2011 metus gavo ,59 Lt pajamas.

7 7 Pareiškėja per 2011 metus patyrė ,64 Lt išlaidas, kurias sudarė: trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis, nuo su darbo santykiais susijusių pajamų išskaičiuotas 594 Lt GPM; sumokėta 288 Lt (3 proc.) Sodrai; 576 Lt (6 proc.) PSDĮ; sumokėtas 500 Lt gyvybės draudimas pagal UAB P pateiktą formą Juridinių asmenų duomenys apie fiziniams asmenims suteiktas, jų grąžintas, iš fizinių asmenų gautas ir jiems grąžintas paskolas (FR0711) Pareiškėjos bendrovei suteikta Lt paskola; statistinės vartojimo išlaidos. Pareiškėjos sutuoktinis per 2011 metus patyrė ,71 Lt išlaidas: trečiųjų asmenų pateiktais duomenimis, nuo 2010 metais su darbo santykiais gautų pajamų išskaičiuotas 539 Lt GPM; iš ligos pašalpos išskaičiuotas 67 Lt GPM; nuo su darbo santykiais susijusių pajamų sumokėta 269,62 Lt (3 proc.) Sodrai; 539,24 Lt (6 proc.) PSDĮ; patirtos Lt gyvybės draudimo išlaidos; į UAB P1 banko sąskaitą pervesta Lt kaip sąskaitos papildymas; UAB P1 deklaruota Pareiškėjos sutuoktinio suteikta Lt paskola; Inspekcijos informacinių duomenų bazių duomenimis, A. R. sumokėtos Lt baudos; kitiems fiziniams asmenims pervesta 200 Lt suma; į sūnaus D. R. banko sąskaitą pervesta 743,21 Lt kaip sąskaitos papildymas; statistinės vartojimo išlaidos. Mokestinio patikrinimo metu šeimos vartojimo išlaidoms apskaičiuoti buvo taikomas mišrus metodas: įmokos už dujas, elektrą, šildymą, karštą vandenį, šaltą vandenį bei nuotekų tvarkymą vertintos pagal įmonių pateiktus duomenis apie faktiškai sumokėtas įmokas, automobilio kuro išlaidos vertintos pagal faktiškai juo nuvažiuotų kilometrų atstumą ir vidutinę kuro sunaudojimo normą, o kitos išlaidos pragyvenimui pagal statistinius duomenis, išminusuojant transporto išlaidas. Tokiu būdu apskaičiuotos vidutinės vartojimo išlaidos 2 asmenų šeimai sudarė ,28 Lt: 743,50 Lt - 105,70 Lt (išminusuojama 04 eil. būstas, vanduo, elektra, dujos ir kt. kuras ) - 74,60 Lt (transportas) x 12 mėn. x 2 asm.) ,48 Lt (mokesčiai už elektrą, dujas, vandenį, buto šildymą) Lt (faktinės kuro sąnaudos), arba po ,64 Lt kiekvienam sutuoktiniui. Iš viso šeima per 2011 metus patyrė ,35 Lt (47813,71 Lt ,64 Lt) išlaidas. Nurodoma, jog banko sąskaitose Pareiškėja turėjo 30,19 Lt, sutuoktinis 749,63 Lt piniginių lėšų likutį, iš viso 779,82 Lt. Įvertinus sutuoktinių turėtą 115,23 Lt piniginių lėšų likutį banko sąskaitose ,59 Lt per 2011 metus gautas pajamas ,35 Lt patirtas išlaidas - 779,82 Lt pinigų likutį banko sąskaitose , nustatyta, kad šeimos išlaidos per 2011 m. viršijo gautas pajamas ,35 Lt. Centrinis mokesčių administratorius, įvertinęs tai, kas išdėstyta, vadovaudamasis Mokesčių administravimo įstatymo Nr. IX-2112 (toliau MAĮ) 70 str. 1 dalimi, Inspekcijos viršininko įsakymu Nr. VA-103 Dėl mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą taisyklių patvirtinimo patvirtintų Mokesčio apskaičiavimo pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą taisyklių (toliau Taisyklės) 4 punktu, 6 punktu, punktais, punktais, konstatuoja, jog Šiaulių AVMI, išanalizavusi duomenis apie Pareiškėjos ir jos sutuoktinio pajamas ir išlaidas, pagrįstai nustatė, kad faktinės Pareiškėjos šeimos išlaidos m. laikotarpiu ,38 Lt viršijo gautas pajamas, t. y. sutuoktiniai realiais pajamų šaltiniais nepagrindė patirtų išlaidų: 2008 m ,57 Lt, 2009 m ,08 Lt, 2010 m ,38 Lt, 2011 m ,35 Lt. Todėl mokesčių administratorius nuo Pareiškėjos ir jos sutuoktinio gautų kitų pajamų apskaičiavo mokėtinus mokesčius pagal mokesčių administratoriaus įvertinimą, naudodamas išlaidų metodą. Skundžiamame sprendime nurodoma, jog mokestinio patikrinimo metu Pareiškėja ir jos sutuoktinis, siekdami pagrįsti trūkstamas pajamas, mokesčių administratoriui pateikė dovanojimo raštelius. Šiuos dokumentus Šiaulių AVMI įvertino kritiškai ir juose fiksuotų piniginių lėšų nepripažino Pareiškėjos šeimos gautomis pajamomis.

8 8 Dėl iš A. A. R. dovanų gautų piniginių lėšų nurodoma, jog Pareiškėja mokesčių administratoriui pateikė Pareiškėjos sutuoktinio su tėvu A. A. R. (reg. adresu: (duomenys neskelbtini)) sudarytas dovanojimo sutartis: dėl dovanojamos Lt sumos, dėl Lt, dėl Lt ir dėl Lt sumos. Dovanotų piniginių lėšų pervedimas per banką nenustatytas. Sutartys notarine forma nepatvirtintos. Pareiškėja mokestinio patikrinimo metu ir skunde centriniam mokesčių administratoriui nurodė, jog A. A. R. galėjo jos sutuoktiniui padovanoti Lt ( Lt 2009 metais bei Lt 2010 metais), nes pinigines lėšas buvo sukaupęs iš kitų, laisvu nuo darbo metu, atliekamų darbų. Pareiškėja mokesčių administratoriui pateikė straipsnius iš spaudos leidinių, skunde pažymėdama, kad A. A. R. gamino gaminius iš metalo ir kt., atlikinėjo kitas santechnikos paslaugas. Mokesčių administratoriaus atlikto A. A. R. operatyvaus patikrinimo metu, pastarasis asmuo nurodė, kad gauna 980 Lt pensiją, tų pinigų jam pakanka išlaikyti būstą (duomenys neskelbtini) ir pragyventi pateiktame paaiškinime teigė, kad jokio nekilnojamojo turto nėra pardavęs ir už tai pajamų nėra gavęs. Po sutuoktinės B. B. R. mirties ( ), namuose rado paslėptus Lt grynaisiais pinigais. A. A. R. paaiškino, kad turėtus pinigus laikė namuose, tik labai nedidelę dalį laikė banke, nes bankais nepasitikėjo. Nurodė, jog metais dirbo Laukuvos gaisrinėje, todėl turėjo daug laisvo laiko, kurio metu teikė santechnines paslaugas fiziniams asmenims bei įstaigoms. Pinigines lėšas sukaupė metais iš santechnikos darbų, atliktų iki 1988 metų ir vėlesniais metais. Mokesčių administratorius, atlikęs Pareiškėjos sutuoktinio tėvo A. A. R. operatyvų patikrinimą, nustatė, jog A. A. R. neturėjo finansinių galimybių metais padovanoti sūnui A. R Lt. A. A. R. pensininkas, niekur nedirbantis, ūkininko ūkio nėra registravęs. Centrinis mokesčių administratorius atkreipia dėmesį į tai, jog, vadovaujantis Inspekcijos viršininko įsakymo Nr. 136 Dėl brangų turtą įsigijusių ar įsigyjančių Lietuvos Respublikos gyventojų pajamų deklaracijų pildymo, priėmimo, tikslinimo, tikrinimo ir saugojimo metodinių nurodymų ir formų patvirtinimo nuostatomis, tais atvejais, kai nurodomos iki lito įvedimo rubliais ar laikinaisiais pinigais talonais turėtos santaupos, atsižvelgiama į turėtą Vyriausybės nustatytą nedeklaruotiną dydį Lt. Gyventojams, keičiantiems laikinuosius pinigus talonus į litus virš Lt, buvo prievolė juos deklaruoti mokesčių administratoriui, pateikiant laikinųjų pinigų talonų keitimo į litus deklaraciją. A. A. R. tokios deklaracijos nėra pateikęs, todėl daroma išvada, kad A. A. R. turėjo ne daugiau kaip Lt. Taip pat nurodoma, jog A. A. R. vienkartinės gyventojo (šeimos) turėto turto deklaracijos (FR0593) ir kitų metinių pajamų deklaracijų mokesčių administratoriui neteikė. Centrinis mokesčių administratorius pažymi, jog, vadovaujantis Vienkartinio gyventų turto deklaravimo įstatymo Nr. IX str. 2 dalies nuostatomis, jeigu gyventojas turto nedeklaravo, šiuo turtu negali būti pagrindžiami kito turto įsigijimo šaltiniai. Atkreipiamas dėmesys į tai, jog mokestinio patikrinimo metu nei A. A. R., nei Pareiškėja ir jos sutuoktinis nepateikė išsaugotų už patentus sumokėtų mokesčių kvitų ar tuo laiku vestų apskaitos žurnalų pinigine ar kiekine išraiška, kas įrodytų, kad patentai vykdomai papildomai veiklai tikrai buvo įsigyti, t. y. nepateikė jokių oficialių dokumentų, pavyzdžiui, kvitų, sąskaitų, sutarčių ar kitų apskaičiavimų, įrodančių, kad A. A. R. nuo 1968 iki 1988 metų galėjo uždirbti dideles pinigų sumas, iš kurių dalį pinigų Lt, dovanojo Pareiškėjos sutuoktiniui. Pareiškėja, siekdama pagrįsti A. A. R. galimybes dovanoti pinigines lėšas, kaip įrodymą pateikė spaudoje publikuotus straipsnius, pagal jos, patvirtinančius jos sutuoktinio tėvo gautas

9 9 pajamas. Tačiau, mokesčių administratoriaus pastebėjimu, tose pačiose publikacijose nurodyta, jog A. A. R. veikla ne verslas, o daugiau brangus pomėgis. Pagal laikraštyje Š1 išspausdintą straipsnį A. A. R. teigė, kad kaina Lt ne mano kišenei. Inspekcijos teigimu, toks pasisakymas prieštarauja byloje esančio paaiškinimo teiginiams, kad iš viso už atliktus darbus A. A. R. yra uždirbęs apie Lt, iš kurių Lt padovanojo sūnui. Centrinis mokesčių administratorius konstatuoja, jog mokesčių administratoriui pateikti spaudos leidiniai negali būti įrodymu apie gautas dideles pajamas, kurie, kaip parodė atliktų straipsnių analizė, yra prieštaringi. Byloje esantys Pareiškėjos pateikti spaudos straipsniai patvirtina, jog A. A. R. vykdė veiklą, tačiau nepatvirtina fakto, jog jis gavo pajamų, kurias neva padovanojo Pareiškėjos sutuoktiniui. Sprendime nurodoma, jog atitinkamai kritiškai vertinami ir A. A. R. bei Pareiškėjos teiginiai, kuriais Pareiškėja grindžia A. A. R. dovanotų piniginių lėšų pagrįstumą dėl po B. B. R. mirties namuose rastų paslėptų Lt grynųjų pinigų, kuriuos A. A. R. padovanojo sūnui A. R. dovanotų Lt sumoje. Inspekcija dėl Pareiškėjos sūnaus D. R. tėvui dovanotų piniginių lėšų nurodo, jog mokestinio patikrinimo metu Pareiškėja mokesčių administratoriui pateikė dovanojimo sutartis, kuriomis sūnus D. R. (reg. adresu: (duomenys neskelbtini)) 2009 metais padovanojo tėvui A. R Lt, t. y Lt, Lt, Lt, Lt. Siekdamas išsiaiškinti Pareiškėjos pateiktas aplinkybes, mokesčių administratorius atliko D. R. mokestinį patikrinimą, kurio metu buvo išanalizuotos D. R. šeimos gautos pajamos bei patirtos išlaidos už laikotarpį nuo iki Išanalizavus ir įvertinus Pareiškėjos sūnaus šeimos gautas pajamas bei patirtas išlaidas, nustatyta, kad D. R. negalėjo dovanoti tėvui Lt (D. R patikrinimo aktas Nr. FR ). Pareiškėja mokestinio patikrinimo metu ir skunde centriniam mokesčių administratoriui teigė, jog, apskaičiuojant sūnaus pajamas bei išlaidas, buvo neteisėtai ignoruoti sūnaus pateikti duomenys apie patirtas išlaidas Jungtinėje Karalystėje, patikrinimo metu jos žymiai padidintos ir dėl to padaryta neteisinga išvada, kad D. R. negalėjo 2009 metais padovanoti tėvui Lt. Centrinis mokesčių administratorius nurodo, jog, atliekant D. R. mokestinį patikrinimą, buvo vertinamos D. R. faktiškai patirtos išlaidos ir statistinės vartojimo išlaidos pagal tuo metu buvusią gyvenamąją vietą. Gyvenimo Lietuvoje laikotarpiu mokesčių administratorius naudojo Lietuvos statistikos departamento internetiniame puslapyje skelbtų vidutinių vartojimo išlaidų vienam ūkio nariui per mėnesį duomenis, o gyvenimo Didžiojoje Britanijoje Nacionalinio Didžiosios Britanijos statistikos departamento skelbtas vidutines namų ūkio išlaidas mėnesiui. Mokesčių administratorius, įvertinęs D. R. atlikto mokestinio patikrinimo rezultatus ir nustatytas aplinkybes, pažymi, jog Pareiškėjos ir D. R. pateikti teiginiai apie patirtas kur kas mažesnes vartojimo išlaidas, nei tos, kurios yra oficialiai skelbiamos Nacionalinio Didžiosios Britanijos statistikos departamento, yra nepagrįstos ir neatitinka jokių protingumo kriterijų, nurodytos tariamos pragyvenimo išlaidos yra neadekvačios pragyvenimo lygiui Jungtinėje Karalystėje. Papildomai Inspekcija pažymi, jog D. R., vadovaudamasis MAĮ 131 str. 1 dalimi, norėdamas pagrįsti kitas aplinkybes, kurios bus svarbios tvirtinant patikrinimo rezultatus, galėjo pateikti rašytines pastabas, į kurias mokesčių administratorius, priimdamas sprendimą / pažymą būtų atsižvelgęs. Akcentuojama, jog D. R patikrinimo aktas Nr. FR buvo patvirtintas pažyma Nr. FR , kurioje nurodyta, kad dovanojimo sutartys surašytos ne patvirtinti iš tikrųjų buvusius faktus, o pateiktos, siekiant padėti tėčiui A. R. pagrįsti pajamų šaltinius ir išvengti mokestinės prievolės, apskųsta Lietuvos Respublikos

10 10 administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka nebuvo, nors apie tokią galimybę D. R. pateiktoje pažymoje nurodyta buvo. Pažymima, jog Pareiškėjos sutuoktinis yra pateikęs metines pajamų deklaracijas už 2009 ir 2010 m., tačiau tariamai gautų dovanų: 2009 m Lt ir 2010 m Lt, nedeklaravo. Dėl statistinių išlaidų Skundžiamame sprendime nurodoma, jog Pareiškėja, teikdama paaiškinimus Šiaulių AVMI ir juos akcentuodama skunde centriniam mokesčių administratoriui, nurodė, jog Pareiškėja su šeima kiekvieną mėnesį patirdavo 350 Lt išlaidų mažiau, nei, remdamasis Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nustatė mokesčių administratorius. Pareiškėja nurodė, jog visiškai nepatirdavo išlaidų daržovėms, vaisiams, mėsai, nes visus šiuos produktus gaudavo iš už 125 km esančio O. E. J. 12 arų kolektyvinio sodo. Inspekcija, atsakydama į Pareiškėjos argumentus, kodėl, vertinant jos šeimos patirtas išlaidas ir apskaičiuojant mokesčio bazę, buvo remiamasi Lietuvos statistikos departamento duomenimis, nurodo, jog, atliekamam mokestiniam patikrinimui, kai vertinamos mokėtojo patirtos išlaidos, mokesčių administratorius gali pasirinkti tokį informacijos šaltinį, kuris leistų tiksliausiai ir objektyviausiai atlikti įvertinimą, taip pat turi teisę naudotis informacija gauta iš Lietuvos Respublikos ir užsienio valstybių mokesčių administratorių, kitų institucijų, registrų (kadastrų), statistikos leidinių, žinynų, katalogų, spaudos, informacinių biuletenių, kitų visuomenės informavimo priemonių, interneto svetainių bei kitų šaltinių, kurių pagrindu galima nustatyti mokesčių mokėtojo atitinkamus veiklos rodiklius ir gauti kitą įvertinimui atlikti reikalingą informaciją (Taisyklių 29 p.). Mokesčių administratoriaus pasirinktas išlaidų metodas leido tiksliausiai apskaičiuoti Pareiškėjos mokestinę prievolę už praėjusį laikotarpį, remiantis oficialiais ir visuotinai prieinamais duomenimis. Inspekcija pažymi, jog su mokesčių administratoriaus naudojamais duomenimis (Lietuvos statistikos departamento) įvairaus pobūdžio bylose savo formuojamoje praktikoje sutinka ir Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas (toliau LVAT), pavyzdžiui: nutartis adm. byloje Nr. A , nutartis adm. byloje Nr. A , nutartis adm. byloje Nr. A Pareiškėja su Inspekcijos sprendimu nesutinka. Skunde nurodomi pagrindiniai nesutikimo su centrinio mokesčių administratoriaus sprendimu motyvai, t. y. mokesčių administratorius: nepagrįstai Pareiškėjos šeimos pajamomis nepripažino Pareiškėjo sutuoktinio tėvo A. A. R metais A. R. dovanotų lėšų ir sūnaus D. R m. A. R. dovanotų piniginių lėšų, taip pat Pareiškėjos sutuoktinio gautos paskolos iš L. Z. ir Ž. Z.; nepagrįstai sudvigubino Pareiškėjos sutuoktinio įmonei P1 paskolintas pinigines lėšas ( Lt), todėl neteisingai apskaičiavo Pareiškėjos šeimos faktines išlaidas; nepagrįstai B. B. Pareiškėjos sutuoktiniui pervestus Lt pripažino A. R. apmokestinamosiomis pajamomis; neteisingai nustatė Pareiškėjos šeimos turėtas santaupas , ir ; neteisingai apskaičiavo Pareiškėjos šeimos vartojimo išlaidas. Dėl Pareiškėjos sutuoktinio tėvo A. A. R. dovanotų piniginių lėšų

11 11 Nurodoma, jog Pareiškėja mokesčių administratoriui pateikė įrodymus, kad tarp Pareiškėjos sutuoktinio ir jo tėvo A. A. R. buvo sudarytos dovanojimo sutartys, pagal kurias A. A. R. sūnui (A. R.) 2009 metais padovanojo Lt ( Lt ir Lt), 2010 metais padovanojo dar Lt ( Lt ir Lt). Byloje pateiktas A. A. R. paaiškinimas, kur jis nurodė, jog dovanotų piniginių lėšų pajamų šaltiniai yra per visą gyvenimą uždirbtas atlyginimas, dirbant kas ketvirtą parą Laukuvos gaisrinėje ir gaunant 90 rub. atlyginimą, taip pat laisvu laiku fiziniams ir juridiniams asmenims teikiant santechnikos paslaugas nuo 1968 m. iki 1988 m. ir vėlesniais metais (tai yra daugiau nei 20 metų). Nuo 1988 m. A. A. R. gamino grūdų malūnus, tarkavimo mašinas burokams, metalines tvoras, yra sumontavęs septynias vėjo jėgaines. Už atliktus darbus yra gavęs apie Lt, pinigus laikė ne banke. Nurodoma, jog Pareiškėja be dovanojimo sutarčių bei A. A. R. išsamaus paaiškinimo apie sūnui dovanotų piniginių lėšų šaltinį (kilmę) mokesčių administratoriui pateikė ir spaudos leidiniuose išspausdintus straipsnius apie A. A. R.. Šių straipsnių turinys, pasak Pareiškėjos, patvirtina A. A. R. minėtame paaiškinime nurodytas aplinkybes, teikiant atlygintines santechnikos paslaugas, gaminant bei parduodant atitinkamus gaminius, ir leidžia pagrįstai spręsti, kad A. A. R. minėtu laikotarpiu (daugiau nei 20 metų) užsiėmė ūkine veikla, iš kurios gavo pajamų. Tai, Pareiškėjos teigimu, pagrindžia A. A. R. paaiškinimus dėl gautų piniginių sumų iš tos veiklos, o kartu ir nagrinėjamoje byloje svarbią aplinkybę, kad tėvas A. A. R. sūnui A. R ir 2010 m. padovanojo Lt. Pareiškėja nurodo, jog mokesčių administratorius nesurinko jokių konkrečių įrodymų, kurie paneigtų bylai reikšmingas faktines aplinkybes apie A. A. R. specialias žinias bei gebėjimus ir tų specialių žinių, gebėjimų faktinį intensyvų realizavimą, gaunant už tai pajamų. Centrinis mokesčių administratorius nepagrindė, kodėl jis laiko, kad A. A. R. atlikti darbai (centrinio šildymo įvedimas, metalinių tvorelių įrengimas, geležies darbų atlikimas) yra laikytini brangiu pomėgiu, o ne atlygintine ūkine veikla, iš esmės verslu, ir kodėl, atlikdamas šiuos darbus daugiau nei 20 metų, A. A. R. negalėjo gauti pajamų. Nurodoma, jog mokesčių administratorius nenustatė, kad A. A. R. paslaugas, darbus atlikinėjo veltui, neimdamas atlyginimo. Todėl konstatuojama, kad mokesčių administratoriaus išvada, jog A. A. R. negalėjo sukaupti Lt, kuriuos vėliau padovanojo sūnui, yra tik prielaida, prieštaraujanti byloje surinktiems duomenims. Akcentuojama, kad Pareiškėjos mokesčių administratoriui pateikti straipsniai, juose išdėstyti faktai apie A. A. R. ūkinę veiklą patvirtina, jog A. A. R. vertėsi atlygintine ūkine veikla, turėjo įgūdžių, žinių, kaip kokybiškai atlikti darbus, autoritetą, todėl logiška, jog už vykdytą veiklą gavo atitinkamų pajamų. Tai, pasak Pareiškėjos, patvirtina A. A. R paaiškinime Šiaulių AVMI nurodytas aplinkybes, jog jis per daugiau negu 20 metų iš vykdytos veiklos uždirbo Lt. Pareiškėjos vertinimu, minėti straipsniai yra leistini įrodymai, kuriais Pareiškėja įrodė realų A. A. R. pajamų šaltinį. Pareiškėja dėl Inspekcijos sprendimo argumentų, kuriais mokesčių administratorius neigė Pareiškėjos sutuoktinio iš tėvo gautos dovanos realumą, nurodo, jog A. A. R. santaupų banke nelaikė, todėl ir sūnui dovanojo pinigines lėšas grynaisiais pinigais. Pareiškėjos teigimu, aplinkybė, kad A. A. R. nelaikė pinigų banke, pati savaime nereiškia, kad jis neturėjo atitinkamų santaupų, kurias dovanojo sūnui, tuo labiau kad minėti spaudos straipsniai neginčytinai įrodo, kad A. A. R. vertėsi ūkine veikla daugiau kaip 20 metų. Mokesčių administratoriaus nurodyta aplinkybė, susijusi su dovanojimo sutarties forma (kad jos nesudarytos notarine forma), nagrinėjamu atveju nėra svarbi, nes byloje nesprendžiamas klausimas dėl civilinių sandorių galiojimo, o įrodinėjama aplinkybė, ar pinigų suma, A. A. R. padovanota A. R ir 2010 metais, realiai buvo ar nebuvo perduota A. R..

12 12 Pažymima, kad sudarytos dovanojimo sutartys atitiko jų sudarymo metu galiojusio įstatymo tokioms sutartims nustatytą formą. Pareiškėja dėl Inspekcijos nurodytos aplinkybės, kad A. A. R. yra pensininkas, šiuo metu nedirbantis, ūkininko ūkio neregistravęs, nurodo, kad šios aplinkybės jį charakterizuoja šiuo metu ir nėra susijusios su įrodinėtinomis aplinkybėmis kad A. A. R. sūnui dovanotas pinigines lėšas uždirbo nuo 1968 m. iki 1988 m., dalį lėšų po 1988 m. Tai, kad A. A. R. nepateikė laikinųjų pinigų talonų keitimo į litus deklaracijos, Pareiškėjos nuomone, taip pat nesudaro pagrindo išvadai, jog A. A. R turėjo ne daugiau kaip Lt, ypač atsižvelgiant į tai, jog, Pareiškėjos žiniomis, nemažą dalį santaupų A. A. R. turėjo tvirta valiuta. Pareiškėjos teigimu, asmuo, pažeisdamas atitinkamų įstatymų nuostatas, galėjo nepateikti minėtos deklaracijos apie turimą daug didesnę pinigų sumą, tačiau realiai didelę sumą turėti. Pažymima, jog mokesčių administratorius Pareiškėjos sutuoktinio tėvo neklausė ir nesiaiškino, kokiu būdu jis keitė pinigus, kokia valiuta laikė santaupas, ar turėjo tauriųjų metalų ir kt., ir šių aplinkybių neišsiaiškinęs visiškai be pagrindo atmetė jo paaiškinimus apie sukauptas pinigines lėšas. Taip pat skunde nurodoma, jog tai, kad A. A. R. bei jo sutuoktinė nepateikė vienkartinės gyventojo (šeimos) turėto turto deklaracijos (forma FR0593), yra pažeidimas, tačiau jis pats savaime nereiškia, jog A. A. R. su sutuoktine faktiškai neturėjo daugiau santaupų, nei pagal Gyventojų turto deklaravimo įstatymą privalomas deklaruoti turtas. Pareiškėja pažymi, kad centrinis mokesčių administratorius nepasisakė ir neįvertino tai, jog pagal minėto Gyventojų turto deklaravimo įstatymo 3 straipsnį tiek A. A. R., tiek jo sutuoktinė neturėjo prievolės deklaruoti piniginių lėšų ir kito turto, jeigu jų bendra suma neviršijo Lt. Todėl atsižvelgiant į tai, taip pat į įrodymus dėl A. A. R. daugiau kaip 20 metų vykdytos ūkinės veiklos, Pareiškėjai yra neaišku ir nesuprantama, kodėl mokesčių administratorius nepripažino bent tos aplinkybės, kad A. A. R. šeima turėjo bent jau Lt santaupas ir kito turto, ir A. A. R. sūnui 2009 ir 2010 metais galėjo dovanoti Lt. Pareiškėja dėl mokesčių administratoriaus nurodytos aplinkybės, kad A. A. R. ir Pareiškėja su sutuoktiniu nepateikė išsaugotų už patentus sumokėtų mokesčių kvitų ar tuo laiku vestų apskaitos žurnalų pinigine ar kiekine išraiška, kas įrodytų, kad patentai vykdomai papildomai veiklai tikrai buvo įsigyti, nurodo, jog tai niekaip nepaneigia, kad A. A. R. vertėsi nurodytu verslu ir iš jo gavo didelių pajamų. Be to, A. A. R. neturėjo prievolės rinkti, taip pat beveik metų saugoti konkrečius mokesčių administratoriaus įvardintus dokumentus už laikotarpį nuo 1968 m. iki 1988 m. Nors centrinis mokesčių administratorius kritiškai vertino A. A. R. ir Pareiškėjos teiginius dėl A. A. R. po sutuoktinės B. B. R. mirties namuose rastų paslėptų Lt, kuriuos jis padovanojo sūnui A. R., tačiau, Pareiškėjos teigimu, nesurinko jokių įrodymų, kad B. B. R. negalėjo per visą savo gyvenimą sukaupti tokios pinigų sumos. Tai, kad Pareiškėjos sutuoktinis gautų dovanų (2009 m Lt ir 2010 m Lt) nedeklaravo, taip pat nesudaro pagrindo neginčytinai išvadai, jog Lt piniginių lėšų suma pagal dovanojimo sandorius su tėvu A. A. R. ir sūnumi D. R. Pareiškėjos sutuoktiniui nebuvo perduota. Pareiškėja, atsižvelgdama į tai, kas išdėstyta, daro išvadą, jog ji įrodė, kad ginčui aktualiu laikotarpiu jos sutuoktinis gavo Lt pajamas iš tėvo A. A. R., o mokesčių administratorius nepagrįstai šių pajamų nepripažino. Dėl Pareiškėjos sūnaus D. R. tėvui dovanotų piniginių lėšų Nurodoma, jog Pareiškėja mokesčių administratoriui pateikė tarp Pareiškėjos

13 13 sutuoktinio ir jųdviejų sūnaus D. R. sudarytas dovanojimo sutartis, iš kurių matyti, kad D. R. tėvui dovanojo Lt, Lt, Lt, Lt. Pareiškėja be šių dovanojimo sutarčių, kurių forma atitinka įstatymų reikalavimus, mokesčių administratoriui pateikė sūnaus D. R. paaiškinimą, kad jis A. R. dovanojo minėtas pinigų sumas. Nurodoma, jog mokesčių administratorius, neigdamas Pareiškėjos sutuoktinio iš sūnaus gautas dovanas, rėmėsi aplinkybe, kad D. R pažymos Nr. FR neskundė Administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Pareiškėja nurodo, jog D. R. atlikto tyrimo atžvilgiu buvo padaryta išvada, kad jis valstybei neskolingas, todėl jis jam palankios išvados ir neskundė. Pabrėžiama, kad minėta pažyma nebuvo adresuota Pareiškėjai ir jos sutuoktiniui, jie nebuvo tos bylos šalimi, todėl aplinkybė, jog D. R. neteikė rašytinių pastabų ir / ar skundo, niekaip nesukuria tos pažymos motyvų prejudicinės galios Pareiškėjos ir jos sutuoktinio atžvilgiu ir neatima iš jų teisės įrodinėti, kad Pareiškėjos šeima iš D. R. gavo Lt pajamas. Skunde nurodoma, jog vietos mokesčių administratorius, patikrinęs D. R. pajamas ir išlaidas, patikrinimo akte Nr. FR iš esmės nustatė, kad D. R. per m. galėjo sutaupyti ,57 svarus sterlingų. Taip pat minėtame patikrinimo akte konstatuota (4 psl.), kad, įvertinus Jungtinės Karalystės mokesčių administratoriaus pateiktus duomenis per laikotarpį nuo iki ir, atlikus pajamų ir išlaidų analizę per laikotarpį nuo iki (santuokos registravimo) Lietuvoje, mokestinio patikrinimo metu galima teigti, kad D. R galėjo sukaupti ,81 Lt piniginių lėšų likutį ne banke. Atsižvelgiant į tai, Pareiškėjai neaišku, kodėl mokesčių administratorius, jei jau laikė, kad Pareiškėjos sūnus 2009 metais negalėjo tėvui dovanoti Lt, nevertino, kad D. R. turėjo galimybę padovanoti tėvui 2009 m Lt. Pareiškėja pažymi, kad sūnaus D. R. sukauptą lėšų likutį 2008 m. pabaigoje mokesčių administratorius nustatė, neteisingai apskaičiavęs D. R. šeimos išlaidas, jas skaičiuodamas didesnes, nei jos buvo faktiškai. Apie neteisingą sūnaus šeimos išlaidų skaičiavimą Pareiškėja buvo nurodžiusi jau paaiškinime Šiaulių AVMI, prašydama perskaičiuoti sūnaus ir jo žmonos pajamų ir išlaidų balansą jų gyvenimo Jungtinėje Karalystėje laikotarpiu, atsižvelgiant į sūnaus pateiktus duomenis apie faktines vartojimo išlaidas Jungtinėje Karalystėje metais. Tačiau to mokesčių administratorius nepadarė. Pareiškėjos teigimu, mokesčių administratoriaus skaičiavimas dėl sūnaus ir jo žmonos išlaidų Anglijoje yra neteisingas, nes neįvertinta, kad emigrantų šeimos išlaidos nėra tapačios toms, kurios nurodomos Nacionalinio Didžiosios Britanijos statistikos departamento paskelbtose kaip vidutinės namų ūkio, o yra mažesnės. Visuotinai žinoma aplinkybė, kad išvykę į užsienį užsidirbti lietuviai įvairiais būdais taupo, gyvena pakankamai sudėtingomis sąlygomis, kad tik sutaupytų. Nėra išimtis ir šis atvejis. Todėl emigrantų šeimos faktines išlaidas prilyginti Nacionalinio Didžiosios Britanijos statistikos departamento paskelbtoms kaip vidutinėmis namų ūkio yra klaidinga. Pasak Pareiškėjos, mokesčių administratorius nesurinko duomenų, ar jos sūnaus šeima faktiškai turėjo tokias pat išlaidas, kurias skelbia Nacionalinis Didžiosios Britanijos statistikos departamentas kaip vidutines namų ūkio, o ne mažesnes, nepateikė duomenų ir kriterijų, kaip konkrečiai tokios statistinės vidutinės išlaidos apskaičiuojamos, kokie tokių statistinių vidutinių išlaidų sudarymo kriterijai. Mokesčių administratorius netyrė, kokiomis sąlygomis gyveno Pareiškėjos sūnaus šeima Jungtinėje Karalystėje, kaip buvo sprendžiamas klausimas dėl būsto (būsto nuoma sudaro didžiausią išlaidų dalį), kokių vidutinių statistinių išlaidų sūnaus šeima atsisakė, siekdama sutaupyti, o tai yra reikšminga, siekiant nustatyti faktines Pareiškėjos sūnaus šeimos išlaidas Jungtinėje Karalystėje bei priimti objektyvų, nešališką ir teisingą sprendimą. Pareiškėja, siekdama paneigti mokesčių administratoriaus skaičiavimus dėl sūnaus D.

14 14 R. ir jo žmonos pajamų ir išlaidų, su skundu Mokestinių ginčų komisijai prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės (toliau Komisija) pateikė mokesčių administratoriaus elektroniniu laišku (iš (duomenys neskelbtini) į (duomenys neskelbtini)) D. R. siųstą lentelę D. R. ir R. M. pajamų / išlaidų suvestinė už metus. Iš šios lentelės matyti, jog mokesčių administratorius nustatė, kad pinigų likutis buvo ,26 Lt, o per 2009 metus D. R. padovanojus tėvui Lt, pinigų likutis buvo ,65 Lt. Daroma išvada, jog pats mokesčių administratorius detaliai suskaičiavo, jog D. R. pakako piniginių lėšų 2009 m. padovanoti tėvui Lt. Pareiškėja, apibendrindama tai, kas išdėstyta, konstatuoja, jog ji aplinkybes apie sūnaus D. R m. tėvui A. R. perduotas pinigų sumas įrodė tiesioginiais įrodymais, t. y. dovanojimo sutartimis, D. R., Pareiškėjos ir jos sutuoktinio paaiškinimais, D. R. gautomis pajamomis, paties mokesčių administratoriaus atliktais skaičiavimais minėtoje su skundu Komisijai pateiktoje lentelėje. Tuo tarpu mokesčių administratorius nepagrįstai Pareiškėjos šeimos pajamomis nepripažino sūnaus tėvui dovanotų Lt. Dėl Pareiškėjos sutuoktinio įmonei P1 paskolintų piniginių lėšų Skunde nurodoma, jog Pareiškėjos sutuoktinis paaiškinime Šiaulių AVMI buvo nurodęs, kad pirminį mokestinį tyrimą atlikusi mokesčių specialistė klaidingai nustatė, jog 2009 metais Lt, 2010 metais Lt, 2011 metais 400 Lt (iš viso Lt), kurie buvo pervesti iš A. R. asmeninės sąskaitos banke į įmonės,,p1 banko sąskaitą, nebuvo įforminti paskolų sutartimis, nes šių piniginių lėšų skolinimas buvo įformintas paskolų sutartimis ir deklaruotas Inspekcijai pateiktose deklaracijose formoje FR0711 už 2009 ir 2010 metus. Pareiškėja Šiaulių AVMI pateikė minėtus teiginius pagrindžiančius įrodymus 6 paskolų sutarčių ir kitų su piniginių lėšų judėjimu susijusių dokumentų kopijas. Nurodoma, jog mokesčių administratorius klaidingai nustatė Pareiškėjos sutuoktinio išlaidas pagal paskolos sutartis, prie jų pridėdamas minėtas išlaidas: 2009 m Lt, 2010 m Lt, 2011 m. 400 Lt, nors šios išlaidos jau buvo įtrauktos į paskolos sutartis. Daroma išvada, kad mokesčių administratorius, prie paskolos sutartyse nurodytų sumų pridėdamas minėtus Lt, šią sumą į Pareiškėjos sutuoktinio išlaidas įtraukė du kartus, taip nepagrįstai A. R. išlaidas per 2009, 2010 ir 2011 m. padidindamas Lt suma. Pažymima, kad dėl šio Pareiškėjos argumento skundžiamame sprendime centrinis mokesčių administratorius nieko nepasisakė. Dėl Pareiškėjos sutuoktinio gautų paskolų iš L. Z. ir Ž. Z. Skunde nurodoma, jog mokesčių administratorius Pareiškėjos sutuoktinio atliktus mokėjimus: 2007 m Lt ir 2008 m Lt, L. Z. pripažino Pareiškėjos sutuoktinio išlaidomis, tuo tarpu nepripažino, kad L. Z m. ir 2008 m. paskolino A. R. šiuos pinigus, kuriuos nurodytais mokėjimais Pareiškėjos sutuoktinis L. Z. grąžino. Pažymima, kad paaiškinime Šiaulių AVMI L. Z. nurodė, jog jis 2007 m. ir 2008 m. paskolino A. R. pinigus, o pastarasis jam juos grąžino 2007 m. ir 2008 m., pervesdamas atitinkamai Lt ir Lt. Pareiškėjos nuomone, esant šiems įrodymams, nėra pagrindo nepripažinti Pareiškėjos sutuoktinio pajamomis iš L. Z m. ir 2008 m. gautus Lt (2 485 Lt Lt) ir Pareiškėjos sutuoktinio grąžintas paskolas traktuoti tik kaip A. R. išlaidas, jas papildomai apmokestinant. Pažymima, kad mokesčių administratorius nenustatė, jog L. Z. neturėjo galimybių 2007 m. ir 2008 m. paskolinti A. R Lt. Taip pat nenustatė, kad A. R. pavedimai L. Z. būtų kitokio pobūdžio, o ne paskolos grąžinimas. Pareiškėjos teigimu, aplinkybė, jog L. Z. užsienyje

_sprendima_S-182_( )

_sprendima_S-182_( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL N. R. 2018-08-24 SKUNDO 2018 m. spalio 26

Detaliau

_sprendimas_S-229 ( )

_sprendimas_S-229 ( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL D. B. 2017-09-06 SKUNDO 2017 m. lapkričio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Sprendimas Nr. S-27 ( )

Sprendimas Nr. S-27 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL M. L. 2017-12-08 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2018 m. vasario 9

Detaliau

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu

MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respu MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL BUAB A1 2017-03-29 SKUNDO Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: 2017 m. birželio

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Sprendimas _S-143-( )

Sprendimas _S-143-( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL I. B. 2013-07-03 SKUNDO 2013 m. rugsėjo 17 d. Nr. S-143 (7-146/2013) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

sprendimas Nr. S-43-( )

sprendimas Nr. S-43-( ) Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: komisijos pirmininkės komisijos narių MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Avansinio pelno mokesčio apskaičiavimo, sumokėjimo ir deklaravimo tvarka VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2017 m. Seminaro planas Avansinio pelno mokesčio (toliau avansinis PM) apskaičiavimas

Detaliau

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( )

2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL UAB,,NN 2018-04-16 SKUNDO 2018 m. birželio 22 d. Nr. S- 101 (7-63/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

Ginčo byla Nr. 2017-00724 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. N. IR ADB COMPENSA VIENNA INSURANCE GROUP GINČO NAGRINĖJIMO

Detaliau

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“

,,ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2010 METAIS“ ŪKININKŲ IR KITŲ ŽEMĖS ŪKIO VEIKLĄ VYKDANČIŲ GYVENTOJŲ MOKESČIAI 2019 METAIS IR VĖLESNIAIS MOKESTINIAIS LAIKOTARPIAIS (parengta pagal teisės aktų nuostatas, galiojančias 2019 m. sausio 1 d.) Turinys I.

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL VAIKO GLOBOS ORGANIZAVIMO NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2002 m. kovo 27 d. Nr. 405 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos civilinio kodekso (Žin., 2000,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Viln LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ VALSTYBINĘ DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJĄ 2019 m. gegužės 27 d. Nr. 4D-2019/1-384 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7

KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 KORUPCIJOS RIZIKOS ANALIZĖS IŠVADOJE PATEIKTŲ PASIŪLYMŲ STEBĖSENA 2015 m. gruodžio 9 d. rašto Nr. L-01-6141 priedas Informacija apie 2015 m. rugsėjo 7 d. Išvadoje dėl korupcijos rizikos analizės Valstybinės

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

Sprendimas S-89 ( )

Sprendimas S-89 ( ) MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL T1 OU 2018-04-04 SKUNDO 2018 m. birželio 6 d. Nr. S-89 (7-61/2018) Vilnius Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS

LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APS LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIUS-KALĖJIMAS TVIRTINU Direktorius Viktoras Davidenko TARNYBINIO PATIKRINIMO DĖL LUKIŠKIŲ TARDYMO IZOLIATORIAUS-KALĖJIMO APSAUGOS IR PRIEŽIŪROS SKYRIAUS (DUOMENYS NESKELBTINI)

Detaliau

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj

Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoj Teismo praktikos rinkinys TEISINGUMO TEISMO (penktoji kolegija) SPRENDIMAS 2018 m. spalio 4 d. * Direktyva 2007/64/EB Mokėjimo paslaugos vidaus rinkoje Sąvoka mokėjimo sąskaita Galimas taupomosios sąskaitos,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL VIENKARTINIŲ LEIDIMŲ PURKŠTI AUGALŲ APSAUGOS PRODUKTUS IŠ ORO IŠDAVIMO IR GALIOJIMO PANAIKINIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2017 m. rugpjūčio 1 d. Nr.

Detaliau

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO

ĮMONIŲ BANKROTO VALDYMO DEPARTAMENTO PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. rugsėjo 27 d. įsakymu Nr. V1-236 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI

2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO - PARAMAI GYVENTOJO PAJAMŲ MOKESČIO DALIS PARAMAI VILNIUS 2019 2 Turinys ĮVADAS... 4 1. Kas gali pasinaudoti teise sumokėto pajamų mokesčio dalimi paremti subjektą, turintį teisę gauti paramą?... 4 2. Kas yra laikomas

Detaliau

Adresatas

Adresatas VALSTYBINĖ MOKESČIŲ INSPEKCIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2017-12- 21 Nr. (18.18-31-1E)RM-39010 INFORMACINIS PRANEŠIMAS DĖL ATNAUJINTO LEIDINIO 2 + 1 PROCENTAI GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESČIO

Detaliau

PAŽYMA

PAŽYMA LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJĄ IR VALSTYBINĘ MOKESČIŲ INSPEKCIJĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS 2019 m. balandžio

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K.

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. Ginčo byla Nr. 2018-01296 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL V. M., K. M. IR BANKO LUMINOR BANK AB GINČO NAGRINĖJIMO 2018

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

NAUJA REDAKCIJA nuo

NAUJA REDAKCIJA nuo (asmens vardas, pavardė) Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos teisingumo ministro 2005 m. balandžio 27 d. įsakymu Nr. 1R-124 Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnybai ar jos teritoriniam skyriui

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2004 M.

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-07-23 iki 2011-02-03 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2007, Nr. 106-4364, i. k. 1072055ISAK000VA-66 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

PAS30008

PAS30008 PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V1-307 ADMINISTRACINĖS PASLAUGOS,,DOKUMENTŲ

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina

1 9 straipsnis. Pajamos natūra Komentaras 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina 1 9 straipsnis. Pajamos natūra 1. GPMĮ 2 straipsnio 15 dalyje pajamos natūra apibrėžtos kaip neatlygintinai, mainais arba lengvatine kaina (konkrečiam gyventojui dėl tam tikrų interesų ar sandorių įtakos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3

Microsoft Word - Pateikimas AAM 3 Lietuvos vyriausiojo administracinio teismo byla dėl teisės į PVM atskaitą planuojamai ekonominei veiklai Nagrinėjamoje byloje ginčas iš esmės kilo dėl teisės į pridėtinės vertės mokesčio atskaitą atsiradimo

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS TERITORIJŲ PLANAVIMO IR STATYBOS INSPEKCIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI

Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI Asmens duomenų tvarkymo Valstybės garantuojamos teisinės pagalbos tarnyboje taisyklių 2 priedas DUOMENŲ GRUPĖ: ASMENŲ PRAŠYMŲ, SKUNDŲ, KITŲ KREIPIMŲSI ANTRINĖS TEISINĖS PAGALBOS TEIKIMO KLAUSIMAIS NAGRINĖJIMAS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ KALĖJIMŲ DEPARTAMENTĄ PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS TEISINGUMO MINISTERIJOS 2018-07-12 Nr. 4D-2018/1-750 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS Mokestinių ginčų komisija prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės, susidedanti iš: MOKESTINIŲ GINČŲ KOMISIJA PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SPRENDIMAS DĖL A. G. A. 2015-02-04 SKUNDO 2015 m. liepos

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k Nauja redakcija nuo : Nr. B1-275, , paske Suvestinė redakcija nuo 2016-12-03 Įsakymas paskelbtas: TAR 2014-01-22, i. k. 2014-00395 Nauja redakcija nuo 2016-04-15: Nr. B1-275, 2016-04-01, paskelbta TAR 2016-04-01, i. k. 2016-06961 VALSTYBINĖS MAISTO

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

FR0389pub.fdd (Published)

FR0389pub.fdd (Published) Pildyti tik didžiosiomis spausdintinėmis raidėmis F R 0 3 8 9 Forma patvirtinta Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 00 m. birželio 6 d. įsakymu Nr.

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr redakcij PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2015 m. sausio 29 d. nutarimu Nr. 03-10 (Lietuvos banko valdybos 2018 m. spalio 30 d. nutarimo Nr. 03-202 redakcija) PRIĖMIMO Į TARNYBĄ LIETUVOS BANKE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš

PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos virš PALYGINAMOJI REDAKCIJA, PARENGĖ UAB TEISĖS AKTŲ GIDAS PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2002 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. 147 (Valstybinės

Detaliau

G L v SEB bankas nuasmeninta

G L v SEB bankas nuasmeninta Ginčo byla Nr. 2018-00589 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL G. L. IR AB SEB BANKO GINČO NAGRINĖJIMO 2018 m. birželio 27

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖT VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL ŪKININKO, KURIAM TAIKOMA KOMPENSACINIO PRIDĖTINĖS VERTĖS MOKESČIO TARIFO SCHEMA, PATIEKTOS PRODUKCIJOS

Detaliau

Microsoft Word - TS

Microsoft Word - TS Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBAA SPRENDIMAS DöL NUOMOS MOKESČIO UŽ VALSTYBINĘ ŽEMĘ ADMINISTRAVIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2014 m. balandžio 24 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 (2012 m. vasario 17 d. įsakymo Nr. VA-16 redakcija) (2012 m.

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO

LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS SOCIALINĖS PADĖTIES IR AMŽIAUS PAGRINDAIS UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS DARBO SKELBIME 2016-09-21 Nr. (16)SN-137)SP-105 Vilnius Lygių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SK LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ROKIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2017-07-21 Nr. 4D-2017/2-644 Vilnius SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I

LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ Nr. 4D-2015/ Vilnius I LIETUVOS RESPUBLIKOS SEIMO KONTROLIERIUS PAŽYMA DĖL X SKUNDO PRIEŠ ŠIRVINTŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJĄ 2016-12-23 Nr. 4D-2015/2-1506 Vilnius I. SKUNDO ESMĖ 1. Lietuvos Respublikos Seimo kontrolierius

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau