PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠ"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA: UAB Šiaulių gatvių apšvietimas Valdybos posėdžio 2019 m. balandžio 16 d. Protokolu Nr UAB ŠIAULIŲ GATVIŲ APŠVIETIMAS METINIS PRANEŠIMAS 2018 m. I. BENDROJI DALIS 1.1. Įmonės įsteigimas ir įregistravimas Šiaulių miesto valdyba, vadovaudamasi Lietuvos Respublikos,,Akcinių bendrovių įstatymu ir įstatymu Dėl specialiosios paskirties bendrovių ir jų veiklos sričių, potvarkiu Nr. 126 perregistravo Valstybinę gatvių apšvietimo įmonę į spec. paskirties UAB Šiaulių gatvių apšvietimas. Įmonių registre įmonė įregistruota 1995 metų kovo 13 dieną, registravimo Nr. AB Įmonės adresas: Šiauliai, Stadiono g. 2. Įmonės kodas Filialų, atstovybių, dukterinių ir asocijuotų įmonių bendrovė neturi Bendrovės veiklos apibūdinimas UAB Šiaulių gatvių apšvietimas nepriklauso įmonių grupei, nėra neribotos civilinės atsakomybės juridinio asmens dalyvis, neturi bendrai kontroliuojamų jungtinės veiklos objektų, nėra patronuojanti įmonė, dukterinių įmonių neturi, skaidoma nebuvo. Bendrovė yra pelno siekianti įmonė. Visos UAB Šiaulių gatvių apšvietimas akcijos priklauso Šiaulių miesto savivaldybei. Bendrovės veikla - miesto išorinio apšvietimo elektros tinklų eksploatacija, miesto apšvietimo tinklų kapitalinė statyba ir kapitalinis remontas, neono reklamos gamyba ir eksploatacija, eismo reguliavimo priemonių eksploatacija, remontas ir statyba, kitų organizacijų (pagal sutartis) išorės apšvietimas, einamasis remontas, kapitalinis remontas bei kiti darbai, mažmeninė ir didmeninė prekyba, produkcijos, reikalingos apšvietimui, gamyba, transporto patarnavimai. Rengiant finansines ataskaitas bendrovės vadovybė nežinojo jokių faktų, galinčių kelti abejonių dėl įmonės sugebėjimo ateityje tęsti veiklą Įstatinis kapitalas ir įmonės valdymas Bendrovės įstatinis kapitalas ,50 Eur. Įstatinis kapitalas padalintas į paprastųjų vardinių akcijų. Vienos akcijos nominali vertė 2,90 Eur. Visos bendrovės akcijos nuosavybės teise priklauso Šiaulių miesto savivaldybei.

2 2 Nuo , kai pasikeitus nacionalinei valiutai įstatinio kapitalo vertė buvo perskaičiuota į Eurus, bendrovės įstatinio kapitalo vertė buvo ,40 Eur m. eigoje įstatinis kapitalas padidintas 300 tūkst. Eur - nuo ,40 Eur iki ,50 Eur. Įstatinis kapitalas padidintas naudojant įmonės rezervuose sukauptas pinigines lėšas. Bendrovės valdybos sudėtis : Valdybos pirmininkė - Agnė Lencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė Nariai: Tomas Petreikis, UAB Šiaulių gatvių apšvietimas direktorius; Vincas Ponelis, išrinktas nepriklausomas valdybos narys; Juras Andriukaitis, išrinktas nepriklausomas valdybos narys. Valdybos sudėties pokyčiai: Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistę Dalią Vadeikienę pakeitė to paties skyriaus vyr. specialistė Agnė Lencienė, kuri išrinkta Valdybos pirmininke (iki valdybos pirmininku buvo Bendrovės direktorius Tomas Petreikis) iš valdybos narių atšaukiama Bendrovės vyr. buhalterė Vitalija Varnavičienė ir paskiriami išrinkti nepriklausomi valdybos nariai Vincas Ponelis ir Juras Andriukaitis. Per 2018 metus įvyko 18 valdybos posėdžių. Pagrindiniai svarstyti klausimai: 1. Metinių ir tarpinių finansinių ir veiklos ataskaitų svarstymas; 2. Strateginio plano patvirtinimas; 3. Įstatinio kapitalo didinimas, valdybos sudėties ir valdybos pirmininko keitimas; 4. Bendrovės valdymo struktūros, etatų sąrašo keitimas ir tvirtinimas; 5. Ilgalaikio turto, kurio vertė viršija 1/20 įstatinio kapitalo, įsigijimas; 6. Miesto gatvių apšvietimo ir šviesoforų paslaugų įkainių nustatymo metodikos patvirtinimas. 7. Kiti su bendrovės veikla susiję klausimai Bedrovės darbuotojai ir darbo užmokestis 2018 m. bendrovėje dirbo 49 darbuotojai. Iš jų: Bendrovės vadovai 2; Padalinių ir darbų vadovai 6; Specialistai ir tarnautojai 9; Darbininkai 32. Siekiant užtikrinti greitesnį ir operatyvesnį šviesoforų valdymą, reguliavimą, didinti šviesoforų valdymo efektyvumą, o tuo pačiu ir eismo saugumą m. sausio 29 d. Bendrovės valdybos sprendimu atlikti organizaciniai struktūros pokyčiai, įkuriant Šviesoforų valdymo ir priežiūros barą Gatvių apšvietimo eksploatacijos tarnybos sudėtyje. Įsteigtos dvi naujos pareigybės baro meistro ir kompiuterių įrangos operatoriaus. Vidutinio sąlyginio darbuotojų skaičiaus kaita 2016 m m m lentelė

3 3 84 % darbuotojų turi spec. vidurinį ir aukštąjį išsilavinimą. Dauguma darbuotojų įmonėje dirba daugiau kaip 25 metus, todėl yra savo srities specialistai, turintys neįkainojamus darbo įgūdžius ir aukštą kvalifikaciją atliekamiems darbams. Bendrovė suteikia savo darbuotojams geras darbo sąlygas, aprūpina būtinomis darbo saugos priemonėmis. Vadovams apmokėjimo tvarką nustato akcininkas Šiaulių m. savivaldybė (2017 m. liepos 1 d. Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymu Nr. A-749 patvirtintas Savivaldybės įmonės, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose Šiaulių miesto savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo tvarkos aprašas, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos direktoriaus įsakymas Nr. AP-211 Dėl savivaldybės įmonės, akcinių bendrovių ir uždarųjų akcinių bendrovių, kuriose Šiaulių miesto savivaldybei priklauso daugiau kaip 50 procentų balsų visuotiniame akcininkų susirinkime, vadovų darbo apmokėjimo ). Bendrovės visų darbuotojų vidutinis darbo užmokestis 2018 m. sudarė 1065 Eur (neatskaičius mokesčių) (2017 m. 938 Eur). Siekiant, kad Bendrovė tinkamai ir laiku įvykdytų savo sutartinius įsipareigojimus užsakovams, kilo tarnybinis būtinumas Bendrovės darbuotojams dirbti viršvalandžius ir poilsio dienomis. Vidutinis darbo užmokestis pagal atskiras darbuotojų grupes pateikiamas 2 lentelėje. UAB Šiaulių gatvių apšvietimas vidutinis darbo užmokestis 2 lentelė Darbuotojų grupės 2017 m m. Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur/mėn. Eur/mėn. Bendrovės vadovai Padalinių ir darbų vadovai Specialistai ir tarnautojai Darbininkai Bendras įmonės Aplinkosauga Bendrovė, vykdydama Gamintojų ir importuotojų pareigas, vykdo griežtą importuojamos elektros ir elektronikos įrangos bei pakuotės ir jų atliekų susidarymo apskaitą, kaip tai numato Lietuvos Respublikos atliekų tvarkymo įstatymas, Elektros ir elektronikos įrangos bei jos atliekų tvarkymo taisyklės ir kiti teisės aktai. Elektros ir elektronikos įrangos atliekos kaupiamos atskirai nuo kitų atliekų ir priduodamos sutvarkymui licencijuotoms atliekų tvarkymo įmonėms, turinčioms teisę tvarkyti elektros ir elektronikos įrangos atliekas. Apie elektros ir elektronikos įrangos atliekų rūšiavimą bendrovės darbuotojai nuolat informuojami. Bendrovės veikloje susidariusios pavojingos atliekos (aukšto slėgio natrio, gyvsidabrio lempos, transporto priemonių padangos, nebenaudojama elektros ir elektronikos įranga) atliekos perduodamos atliekų tvarkytojams, turintiems teisę priimti ir tvarkyti šias pavojingas atliekas Ryšiai su visuomene ir veiklos viešinimas Bendrovė siekia teikti kokybiškas visuomenės poreikius atitinkančias gatvių apšvietimo ir eismo reguliavimo paslaugas. Siekdama palengvinti komunikavimo su visuomene procesą, bendrovė atnaujino savo internetinę svetainę, sukūrė paskyrą socialiniame tinkle Facebook, bendradarbiauja su regioninių naujienų platforma Etaplius. Bendrovė šių priemonių pagalba

4 4 nuolat informuoja visuomenę apie bendrovės veiklą, atliktus darbus, šviesoforų darbo režimo pakeitimus ar sutrikimus, priima gyventojų pranešimus apie apšvietimo ir šviesoforų veikimo problemas. Gyventojai apie apšvietimo ar šviesoforų darbo sutrikimus taip pat gali pranešti bendrovei telefonu ar el. paštu. Visi pranešimai griežtai registruojami, pranešėjai, jiems pageidaujant, asmeniškai informuojami apie sutrikimo ar gedimo pašalinimą Reikšmingi bendrovės įvykiai Valdybos pirmininke išrinkta Agnė Lencienė, Šiaulių miesto savivaldybės administracijos Strateginės plėtros ir ekonomikos departamento Ekonomikos ir investicijų skyriaus vyr. specialistė išrinkti ir paskirti nepriklausomi valdybos nariai Vincas Ponelis ir Juras Andriukaitis. Per 2018 m. I pusmetį akcininko nurodymu Bendrovė atliko Šiaulių miesto gatvių apšvietimo tinklų ir eismo reguliavimo priemonių (šviesoforų) detalią inventorizaciją, kurios duomenys skirti Šiaulių miesto savivaldybei nuosavybės teise priklausančio turto rinkos vertės nustatymui priimtas Šiaulių miesto savivaldybės tarybos sprendimas Nr. T-341 Dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių gatvių apšvietimas įstatinį kapitalą m. IV ketvirtį vyko sprendimo įgyvendinimo paruošiamieji darbai. Galutinis sprendimo įgyvendinimas (Akcijų pasirašymo sutarties sudarymas ir įstatinio kapitalo didinimo įregistravimas) perkeltas į 2019 m. sausio mėn. II. VEIKLOS ATASKAITA 2.1. Bendrovės 2018 m. strateginiai tikslai, veiklos apžvalga ir ateities perspektyvos 2018 m. strateginiai tikslai Pagrindinė ir svarbiausia strateginė bendrovės veiklos kryptis miesto gatvių apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių sistemų valdymas ir priežiūra, užtikrinant sklandų ir kokybišką šių sistemų darbą, operatyvų gedimų ar veikimo sutrikimų pašalinimą, gatvių apšvietimo tinklų statybos bei eismo reguliavimo priemonių įrengimo ir kapitalinio remonto paslaugos. Bendrovės pagrindinis strateginis tikslas orientuotas į gatvių apšvietimo ir eismo valdymo tinklų įrengimo, modernizavimo ir eksploatacijos darbus. Į šio tikslo sėkmingą įgyvendinimą nukreipti ir kiti strateginiai tikslai, kurių įgyvendinimas užtikrina reikalingą žmogiškųjų išteklių ir materialinės bazės lygį (žr. 3 lentelę) m. pagrindiniai strateginiai tikslai ir uždaviniai 3 lentelė 1 tikslas. Teikti kokybiškas miesto poreikius atitinkančias gatvių, lauko apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių įrengimo, valdymo ir priežiūros paslaugas 1.1 Užtikrinti gatvių apšvietimo tinklų ir eismo reguliavimo priemonių sistemų funkcionavimą, infrastruktūros priežiūrą ir remontą 1.2 Atlikti gatvių apšvietimo tinklų įrengimo ir modernizavimo darbus 1.3 Atlikti švietimo įstaigų apšvietimo tinklų rekonstrukciją 1.4 Atlikti eismo saugumo priemonių įrengimo ir modernizavimo darbus

5 5 2 tikslas. Diegti naujausias technologijas ir informacines sistemas, tobulinant apšvietimo tinklų ir šviesoforų sistemų valdymą ir techninį aptarnavimą 2.1 Modernizuoti apšvietimo tinklų ir šviesoforų valdymo sistemas 2.2 Įsigyti programinę, kompiuterinę ir ryšio įrangą, reikalingą užtikrinti tinkamą apšvietimo tinklų ir šviesoforų sistemos funkcionavimą ir valdymą 3 tikslas. Stiprinti gamybinius pajėgumus, siekiant užtikrinti nepertraukiamą ir operatyvų bendrovės funkcijų vykdymą 3.1 Atnaujinti transporto priemonių parką, įsigyti būtinų gamybinių įrengimų ir įrangos 3.2 Atlikti gamybinės bazės kapitalinį remontą 3.3 Kelti darbuotojų kvalifikaciją Veiklos apžvalga Pagrindiniai bendrovės 2018 m. darbai apibrėžti 2015 metų gruodžio 30 d. su Šiaulių miesto savivaldybe pasirašytoje Šiaulių miesto gatvių, lauko apšvietimo ir techninių eismo reguliavimo priemonių techninio aptarnavimo paslaugų sutartyje, užduotys formuojamos atsižvelgiant į Šiaulių miesto savivaldybės m. strateginiame veiklos plane numatytas priemones ir finansavimą. Bendrovė atlieka darbus bei teikia paslaugas ir privatiems užsakovams. Pajamų struktūra pagal užsakovus ir paslaugas pateikta 1 pav. 1 pav. UAB Šiaulių gatvių apšvietimas 2018 m. pardavimo pajamų struktūra Pagrindinio užsakovo Šiaulių miesto savivaldybės užsakymu 2018 metais atliekami darbai sudarė 98,44 % visų pardavimų. Iš jų, 7,9 % nuo visų pardavimų sumos sudarė darbai laimėjus Savivaldybės skelbtus viešųjų pirkimų konkursus. Gatvių apšvietimui ir šviesoforams 2018 m. buvo sunaudota 5299,3 tūkst. kwh elektros energijos. Elektros energijos sąnaudos lyginant su 2017 metais padidėjo 51,3 tūkst. kwh. Sąnaudų padidėjimą lėmė ilgesnis antros apšvietimo programos (kada vakare nuo apšvietimo įjungimo iki 22 val., o ryte nuo 6,30 val. iki išjungimo šviečia visi gatvių apšvietimo šviestuvai) darbo laikas. Išlaidos gatvių apšvietimo elektros energijos pirkimui ir persiuntimui iš viso 2018 metais sudarė 491,3 tūkst. Eur (su PVM). Lyginant su 2017 metais išlaidos padidėjo 10 tūkst. Eur (su PVM). Išlaidų padidėjimą lėmė padidėjusios elektros energijos sąnaudos (žr. 2 pav.).

6 6 2 pav. Elektros energijos sąnaudų Šiaulių miesto gatvių apšvietimui ir šviesoforams dinamika m. Elektros energijos kaina šešerių metų laikotarpyje sumažėjo nuo 0,14 Eur/kWh 2013 m. iki 0,09 Eur/kWh 2018 m. Elektros energijos kaina priklauso nuo elektros energijos gamintojų siūlomos kainos ir tinkamai atliktų viešųjų pirkimų procedūrų, kurių pagalba atrenkamas ekonomiškiausias dieninio ir naktinio tarifo įkainių derinys. Bendrovė prižiūri daugiau kaip 12 tūkst. šviestuvų, 47 šviesoforų postus, iš jų 15 adaptyvių (valdomų transporto detektoriais), 7,7 tūkst. kelio ženklų (žr. 3 pav.), remontuoja juos, reaguoja į tinklų avarijas, gedimus ir darbo sutrikimus bei juos operatyviai šalina. 3 pav. UAB Šiaulių gatvių apšvietimas prižiūrimų objektų skaičius m. Be eksploatacijos darbų, bendrovė atlieka ir eksploatuojamų objektų kapitalinio remonto bei modernizavimo darbus. Savivaldybės užsakymu 2018 m. pakeista 8 km oro linijų į oro kabelines linijas, rekonstruotas 11 švietimo įstaigų teritorijų apšvietimas, įrengiant naujus LED toršerinius šviestuvus ant cinkuotų atramų, baigtas Grafo Zubovo ir Liudo Giros bei atliktas Žemaitės gatvių apšvietimo tinklo kapitalinis remontas kabelizuota apie 10 km oro linijų, pakeičiant gelžbetonines atramas į metalines cinkuotas. Atliktas Energetikų, Medelyno ir Šatrijos g. apšvietimo tinklo kapitalinis remontas, įrengiant naują apšvietimo tinklą neapšviestose šių gatvių atkarpose.

7 m. pradėtas apšvietimo tinklo modernizavimas. Įsigyta ir įdiegta nauja apšvietimo valdymo sistema, pilnai modernizuotas Gegužių gatvės apšvietimo tinklas, įrengiant naujus LED šviestuvus su pritemdymo funkcija ant naujų cinkuoto metalo atramų bei įrengiant naujus nuotoliniu būdu valdomus apšvietimo valdymo skydus. Baigta įdiegti šviesoforų stebėsenos ir valdymo sistema, kurios pagalba į sistemą įeinantys šviesoforai ir jų valdomos sankryžos gali būti stebimi nuotoliniu būdu. Taip pat šios sistemos pagalba nuotoliniu būdu esant būtinybei gali būti koreguojami šviesoforų fazių laikai (aktualu, kai dėl gatvių remonto darbų, vykstančių renginių ar kitų priežasčių pasikeičia įprasti transporto srautai) m. įdiegta ir nuo 2018 m. liepos 1 d. rytinio ir vakarinio piko metu pradėjo veikti koordinuota transporto valdymo sistema (vad. Žalioji banga ) Žemaitės g. atkarpoje nuo Dubijos g. iki Aušros al. Laimėjus savivaldybės skelbiamus konkursus, įrengtas kryptinis apšvietimas 20-tyje pėsčiųjų perėjų, įrengtas naujas šviesoforo postas Ežero Dubijos sankryžoje, rekonstruoti Gegužių Lyros g. sankryžos šviesoforo postas bei pėsčiųjų šviesoforas prie Tilžės 68 namo. Rekonstruojant šviesoforais valdomas sankryžas, didžiausias dėmesys skiriamas eismo dalyvių saugumui. Šviesoforai įrengiami vadovaujantis Kelių šviesoforų įrengimo taisyklėmis, patvirtintomis 2012 m. Lietuvos Respublikos susisiekimo ministro įsakymu. Naujieji šviesoforai valdomi specialiomis programomis ir detektoriais, kurie reaguoja į automobilių srautus. Rekonstruojant pėsčiųjų šviesoforą įrengtas šviesoforas su skaitikliu, rodančiu šviesoforo signalo degimo laiką po pėsčiųjų mygtuko paspaudimo. Ateities perspektyvos Sėkmingam miesto gatvių apšvietimo ir šviesoforų valdymo sistemų funkcionavimui būtinas atsakingas požiūris į valdomą turtą, stiprios techninės galimybės ir aukštos profesinės kompetencijos m. I pusmetį bendrovė pagal Savivaldybės įpareigojimą atliko gatvių apšvietimo tinklų ir šviesoforų postų inventorizavimą m. spalio 4 d. priimtas Šiaulių miesto tarybos sprendimas dėl pritarimo investuoti Šiaulių miesto savivaldybės turtą ir didinti nepiniginiu įnašu uždarosios akcinės bendrovės Šiaulių gatvių apšvietimas įstatinį kapitalą. Gatvių apšvietimo tinklų ir šviesoforų postų perdavimas bendrovės nuosavybėn yra logiškas ir nepertraukiamą savivaldybės funkcijų vykdymą užtikrinantis žingsnis, kurio galutinis tikslas maksimaliai efektyvus gatvių apšvietimo tinklų ir šviesoforų sistemų vystymas bei tinklų modernizavimas. Todėl bendrovė deda visas pastangas, kad perdavimo procesas vyktų sklandžiai. Bendrovė turi stiprią techninę bazę, susidirbusį kompetentingą darbuotojų kolektyvą bei visas kitas sąlygas, užtikrinančias tinkamą ir profesionalų apšvietimo ir šviesoforų sistemų valdymą, operatyvų reagavimą į sistemų sutrikimus ir jų pašalinimą ir yra pasirengusi perimti miesto turtą bei tinkamai jį valdyti. Priėmusi Šiaulių miesto savivaldybės perduotą turtą, Bendrovė įgyja pareigą jį ne tik prižiūrėti, bet ir atnaujinti. Turto atnaujinimas bus atliekamas iš Bendrovės rezervų. Kasmet ketinama investuoti į apšvietimo tinklų ir šviesoforų atnaujinimą sumą, proporcingą jų nusidėvėjimui. Bendrovė pasirengusi ir toliau modernizuoti gatvių apšvietimo tinklus ir šviesoforų postus m. ketinama tęsti gatvių apšvietimo valdymo sistemos modernizavimą, palaipsniui rekonstruoti apšvietimo tinklus, įrengiant modernius taupesnius LED šviestuvus, pakeisti likusias oro linijas į oro ar požemines kabelines, atlikti kitus tinklų modernizavimo darbus. Pagrindiniai modernizavimo objektai bus derinami su Šiaulių miesto savivaldybės vykdomais gatvių ir šaligatvių rekonstravimo ar kapitalinio remonto projektais m. planuojama atnaujinti 1 šviesoforo postą, pilnai modernizuoti apie 10 km apšvietimo linijų, pakeisti į LED šviestuvus apie 100 natrio šviestuvų jau rekonstruotuose tinkluose. Kaip ir anksčiau, Bendrovė ketina savarankiškai dalyvauti Bendrovei nuosavybės teise nepriklausančių šviesoforų ir apšvietimo tinklų atnaujinimo bei naujų įrengimo konkursuose arba teikti pasiūlymus konkursuose dalyvaujantiems rangovams, taip pat ieškoti kitų užsakovų ir papildomų finansavimo šaltinių.

8 Dalis nuo visų pardavimų, % Su PVM Be PVM Bendrovės finansinė analizė Pardavimo pajamos, pelnas ir pelningumas Bendrovės pajamos 2018 m. siekia tūkst. Eur. Tai yra 12% daugiau nei 2017 m. (2017 m. pajamos tūkst. Eur.). Pardavimo pajamos vienam darbuotojui 2018 m. 39,96 tūkst. Eur. (2017 m. 36,3 tūkst. Eur.). Šis rodiklis 2018 m. lyginant su 2017 m. padidėjo 9,92%, o 2017 m. lyginant su 2016 m. padidėjo 15,8 %. tai reiškia, kad bendrovės veiklos efektyvumas kasmet didėja, kiekvienas darbuotojas sukuria vis didesnę pridėtinę vertę įmonei m. pajamos augo dėl padidėjusios darbų apimties, kuri padidėjo Savivaldybei skyrus didesnį finansavimą gatvių apšvietimo kapitaliniam remontui. Taip pat pajamų didėjimui įtakos turėjo laimėti Savivaldybės skelbti konkursai dėl naujo apšvietimo tinklo įrengimo, šviesoforų modernizavimo, kryptinio apšvietimo pėsčiųjų perėjose įrengimo Pardavimo pajamų detalizacija pateikiama 4 lentelėje. UAB Šiaulių gatvių apšvietimas pardavimų detalizacija Elektros energija Užsakovas - Šiaulių m. savivaldybė Eksploatavimo (Iš jų ** Kiti darbai* darbai konkursų būdu) Kiti užsakovai 4 lentelė Iš viso Eur 2017 m m m m m. 23,28 % 37,15 % 31,67 % 8,85 % 7,90 % 100,00 % 2018 m. 21,17 % 34,81 % 42,46 % 7,89 % 1,56 % 100,00 % *Kiti darbai - Apšvietimo įrengimas ir kapitalinis remontas, naujų kelio ženklų įrengimas, šviesoforų rekonstrukcija ir įrengimas, kiti Savivaldybės užsakymai bei skelbti konkursai. Bendrovės bendrasis pelnas 2018 m. sudarė 570,2 tūkst. Eur, t. y. 19,47 % daugiau nei 2017 m. (2017 m. pelnas 477,3 tūkst. Eur). Bendrasis pelningumas 2018 m. siekė 29,73% (2017 m. - 27,94%). Bendrojo pelningumo padidėjimą lėmė lėtesnis sąnaudų augimas augant pajamoms. Grynasis pelningumas 2018 m. siekė 6,45%, ir tai yra 1,5 procentiniais punktais daugiau nei 2017 m. Grynojo pelningumo pokyčiams didžiausios įtakos turėjo efektyvus sąnaudų valdymas: medžiagos įsigytos viešųjų pirkimų būdu užtikrinant geriausią kainos ir kokybės santykį, subalansavus darbo užmokesčio augimą. Bendrovės pajamų ir pelningumo dinamika m. pateikta 4-ame paveiksle.

9 9 4 pav. UAB Šiaulių gatvių apšvietimas pajamų ir pelningumo dinamika Savikainos ir sąnaudų lygis Bendrovės savikainos ir sąnaudų lygio dinamika m. pateikta 5-ame paveiksle. 5 pav. UAB Šiaulių gatvių apšvietimas sąnaudų lygio dinamika Savikaina 2018 m. siekė 1347,9 tūkst. Eur ir sudarė 70,27% pajamų. Lyginant su 2017 m. savikaina išaugo 9,5% (2017 m. siekė 1231,3 tūkst. Eur ir sudarė 72,06% pajamų). Rekomenduojamas savikainos lygis yra ne didesnis nei 80%. Taigi, bendrovės savikainos lygis yra optimalus. Savikaina išaugo dėl padidėjusių pardavimų. Savikainos augimas buvo lėtesnis nei pajamų. Darbo užmokestis augo 6,6 proc., Medžiagų įsigijimo sąnaudos augo 9,5 proc. Didžiausią savikainos dalį sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos (36,34 % visos savikainos) bei elektros energijos gatvių apšvietimui ir šviesoforams savikaina (30% visos savikainos).

10 10 Savikainos lygis 2018 m. lyginant su 2017 m. sumažėjo 1,8 procentinio punkto. Savikainos lygio mažėjimui įtakos turėjo elektros energijos savikainos stabilizavimas augant pardavimams (elektros energijos savikaina sudaro 30% visos savikainos) ir atnaujinto ilgalaikio turto vertės padidinimas, mažinantis sąnaudas. Pardavimo sąnaudų bendrovė nepatiria. Bendrosios ir administracinės sąnaudos 2018 m. siekia 432,8 tūkst. Eur ir sudaro 22,41% pardavimo pajamų (2017 m. atitinkamai 383,1 tūkst. Eur ir 22,42% pardavimo pajamų). Didžiausią dalį bendrųjų ir administracinių sąnaudų sudaro darbo užmokestis ir socialinio draudimo įmokos (82,72 % visų bendrųjų ir administracinių sąnaudų), 12,33% visų bendrųjų ir administracinių sąnaudų sudaro komunalinės, ryšių ir kitų paslaugų sąnaudos. Bendrosios ir administracinės sąnaudos augo dėl išaugusių darbo užmokesčio ir komunalinių bei kitų paslaugų sąnaudų. Pagrindinis darbo užmokesčio dalies sąnaudose ir savikainoje didėjimo veiksnys padidėjusios darbo apimtys (dirbti viršvalandžiai, darbas savaitgaliais ir nakties metu). Dėl darbų sezoniškumo ir darbo apimties sudėtingo prognozavimo nuspręsta, kad finansiškai naudingiau yra mokėti priedus už viršvalandžius ir papildomą darbą negu samdyti nuolatinius darbuotojus. Bendrųjų ir administracinių sąnaudų lygis 2018 m. lyginant su 2017 m. išliko nepakitęs ir mažesnis nei 2016 m. Turto ir nuosavo kapitalo struktūra ir grąža Per 2018 m. Bendrovės turto vertė išaugo 15 % (nuo 1311 tūkst. Eur 2017 m. iki 1513 tūkst. Eur 2018 m.). 51% (nuo 353 tūkst. Eur 2017 m. iki 533 tūkst. Eur 2018 m.) išaugo ilgalaikio turto vertė. Ilgalaikio turto vertės padidėjimas atsirado įsigijus naujų transporto priemonių ir atnaujinus bei rekonstravus gamybines ir sandėliavimo patalpas. Trumpalaikis turtas per 2018 m. išaugo nežymiai (2,24 %, - nuo 959 tūkst. Eur iki 980 tūkst. Eur). Didžiausią dalį (79,5%) trumpalaikio turto sudaro pinigai ir pinigų ekvivalentai. Atsargos sudaro 12 % trumpalaikio turto. Bendra turto struktūra ir dinamika pateikta 6-ame paveiksle. 6 pav. UAB Šiaulių gatvių apšvietimas turto struktūra ir dinamika m.

11 11 Nuosavo kapitalo vertė per 2018 m. padidėjo 5,4% (nuo 1182 tūkst. Eur iki 1245 tūkst. Eur) m. 68% padidintas įstatinis kapitalas (nuo 440 tūkst. Eur iki 740 tūkst. Eur). Įstatinis kapitalas didintas panaudojus sukauptus rezervus, dėl to atitinkamai sumažėjo rezervų dalis nuosavo kapitalo vertėje. 30,3% padidėjo nepaskirstytasis pelnas. Padidėjimą lėmė pelno augimas 2018 m. Nuosavo kapitalo struktūra pateikta 7-ame pav. 6 pav. UAB Šiaulių gatvių apšvietimas nuosavo kapitalo struktūra ir jos pokyčiai m. Pagrindiniai turto ir nuosavo kapitalo rodikliai Rodikliai 2016 m m m. Turto grąža (ROA) 7,86% 6,46% 8,15% Nuosavo kapitalo grąža (ROE) 8,73% 7,20% 9,93% Įstatinio kapitalo pelningumas 22,77% 19,30% 16,70% Akcijos buhalterinė vertė 2,90 Eur 2,90 Eur 2,90 Eur Grynasis pelnas, tenkantis vienai akcijai 0,66 Eur 0,56 Eur 0,48 Eur Skolos, mokumo ir apyvartumo rodikliai Rodikliai 2016 m m m. Bendrasis skolos rodiklis 0,07 0,06 0,14 Bendrasis likvidumo koeficientas 11,14 11,31 4,63 Pirkėjų įsiskolinimo apyvartumas (dienomis) Skolų tiekėjams apyvartumas (dienomis) Apibendrinant Bendrovės veiklos rezultatus, galima paminėti, kad finansiniai veiklos rezultatai yra geri, bendrovė uždirba pelną, pradelstų nei debitorinių, nei kreditorinių skolų neturi, yra moki. Nuosavas kapitalas sudaro pagrindinę Bendrovės kapitalo dalį. Finansinius ir darbo išteklius Bendrovė naudoja efektyviai. Direktorius Tomas Petreikis

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA

Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Valstybės įmonė Šakių miškų urėdija 2014 m. VEIKLOS ATASKAITA Šakiai 2014 TURINYS 1. Veikla ir valdymas... 3 2. Veiklos strategija ir tikslai... 4 2.1. Lietuvos Respublikos teritorijos miškingumo didinimas...

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS MAGISTRALINIAI KELIAI km Rekonstravimas, kapitalinis remontas (vidutiniškai per metus 12 km) 234 mln. 167,1 2019 2035 Paprastasis remontas

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS

PASIEKIMAI IR DARBŲ TĘSTINUMAS VALSTYBINĖS REIKŠMĖS KELIŲ PRIEŽIŪRA IR PLĖTRA 2019 2035 METAIS LĖŠŲ POREIKIS IKI 2035 METŲ Strategijoje numatytiems tikslams iki 2035 m. pasiekti reikia apie 11 mlrd. eurų. Trūkstamas finansavimas gali

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontrolė, išnagrinėjusi AB Lietuvos jūrų laivininkystė privatizavimo

Detaliau