TVARKA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "TVARKA"

Transkriptas

1 KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRAS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro įsakymu Nr. 210 (1.3.) 1. Įstaigos socialinis kontekstas. Kauno tautinės kultūros centras, trumpasis pavadinimas Tautinės kultūros centras (toliau Centras) neformaliojo vaikų švietimo mokykla ir formalųjį švietimą papildančio ugdymo mokykla. Centro buveinė A. Jakšto g. 18, Lt Kaunas. Centras veiklą vykdo Kalniečių g. 180, LT-50138, Kaunas ir Kovo 11-osios g. 108, LT 49368, Kaunas. Pagrindinė Centro paskirtis - neformaliojo vaikų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras. Kitos centro paskirtys: neformaliojo suaugusiųjų švietimo grupės universalus daugiafunkcis centras; neformaliojo vaikų švietimo grupės teatrinio ugdymo mokykla; neformaliojo suaugusiųjų grupės teatrinio ugdymo mokykla. Pagrindinė Centro buveinė A. Jakšto g. 18, priklausanti Centro seniūnijai, apimanti didžiąją dalį istorinio Kauno dalių: Senamiesčio ir Naujamiesčio, yra labai palankioje strateginėje vietoje: geras susisiekimas su visais Kauno miesto mikrorajonais ir juose esančiomis ugdymo įstaigomis. Centro buveinė Kalniečių g. 180, esanti į šiaurę nuo miesto centro, priklausanti Žaliakalnio seniūnijai, yra patogioje vietoje ugdytiniams atvykti iš Eigulių seniūnijos. Centro buveinė Kovo 11-osios g. 108, esanti šiaurinėje miesto dalyje ir priklausanti Dainavos seniūnijai, yra patogioje vietoje ugdytiniams atvykti iš Žaliakalnio, Eigulių, Gričiupio, Petrašiūnų seniūnijų. Centre teikiamos vaikų nuo 4 metų ir jaunimo iki 19 metų bei suaugusiųjų poreikius atitinkančios kokybiškos etninės kultūros ir teatro krypčių neformaliojo vaikų ir suaugusiųjų švietimo paslaugos, užtikrinančios jų prieinamumą ir įvairovę. Centro kitos veiklos rūšys: kultūrinis švietimas; švietimui būdingų paslaugų veikla; vaikų poilsio stovyklų veikla; muzikos instrumentų, teatro dekoracijų ir kostiumų nuoma; scenos pastatymų veikla. 1

2 Neformaliojo vaikų švietimo programos įgyvendinamos ne tik Centro buveinėse (A. Jakšto g. 18, Kalniečių g. 180, Kovo 11-osios g. 108), bet ir 13 bendrojo ugdymo mokyklų: (Kauno Ryto pradinėje mokykloje, Šarkuvos g. 29; Kauno Šilo pradinėje mokykloje, Kariūnų pl. 3; Kauno Prano Mašioto pradinėje mokykloje, Rasytės g. 1; Kauno,,Varpelio pradinėje mokykloje, Vakarų g. 15; Kauno Jono ir Petro Vileišių mokykloje, Demokratų g. 26; Kauno Bernardo Brazdžionio mokykloje, Partizanų g. 22; Kauno Žiburio pagrindinėje mokykloje, Verkių g. 30; Kauno Simono Daukanto progimnazijoje,taikos pr. 68; Kauno Tado Ivanausko progimnazijoje, Vėtrungės g. 1; 30; Kauno šv. Kazimiero progimnazijoje; Vandžiogalos g.51; Kauno Žaliakalnio progimnazijoje, Širvintų g. 15; Kauno Gedimino sporto ir sveikatinimo gimnazijoje, Aukštaičių g. 78; Kauno Palemono gimnazijoje, Marių g. 37) m. gali būti sudaromos naujos patalpų panaudos ir bendradarbiavimo sutartys su kitomis bendrojo ugdymo mokyklomis ir neformaliojo švietimo įstaigomis įstatymų numatyta tvarka, atsirastų galimybės išlaikyti esamą ugdytinių skaičių ir užtikrinti galimą ugdytinių skaičiaus padidėjimą Centre, įsisavinti neformaliajam vaikų švietimui skirtas lėšas bei didinti socialinės humanitarinės krypties vaikų užimtumą neformaliojo švietimo veikla Kauno mieste. 2. Ugdytinių skaičiaus kaita 2.1. Ugdytinių skaičiaus kaita 2018 metais Metai Ugdytinių Iš jų skaičius 1-4 kl. 5-8 kl., 9-12 kl. Mišrios kl. 4-6 m m. (sausio mėn. 2 d.) 878(100%) 281(32%) 94(10,7%) 473 (53,9%) 30(3,4%) 2018 m. 939(100%) (12,1%) 408(43,5%) 41(4,4%) (spalio mėn.1 d.) (40,0%) Kaita + 61(+6,9%) +95(+12,0 %) +20(+1,4%) -65(-10,4%) +11(+1,0%) 2018 m. dalyvaujančių ugdytinių skaičius neformaliojo švietimo programose: planuota reikšmė (sausio mėn.); faktinė reikšmė 878 ( sausio mėn.), kaita: ugdytinių skaičius padidėjo 3,3 %. Nuo 2018 metų sausio mėn. 2 dienos iki spalio mėn. 1 dienos ugdytinių skaičius padidėjo 6,9 % Ugdytinių skaičiaus kaita sausio mėnesį (2017 metų ir 2018 metų) Metai Ugdytinių Iš jų pagal klases skaičius 1-4 kl. 5-8, 9-12 kl. Mišrios kl. 4-6 m m. 847(100%) 351 (41,4%) 106 (12,5%) 363(42,9%) 27(3,2%) (sausio mėn. 2 d.) 2018 m. 878(100%) 281(32,0%) 94(10,7%) 473 (53,9%) 30(3,4%) (sausio mėn. 2 d.) Kaita + 31(+3,7%) -70(-9,4%) -12(-1,8%) +110(+11,0%) +3(+0,2%) 2

3 2017 m. sausio mėn. 2 d. ir 2018 m. sausio mėn. 2 duomenimis bendras ugdytinių skaičius pasikeitė nežymiai, padidėjo 31, t.y. 3,7%; didesnė ugdytinių skaičiaus kaita 1-4 klasių grupėse - ugdytinių skaičius sumažėjo 70 ugdytinių (9,4%), mišrių klasių grupėse - padidėjo 110 ugdytinių (11,0%) Ugdytinių skaičiaus kaita spalio mėnesį (2017 metų ir 2018 metų) Metai Ugdytinių Iš jų pagal klases skaičius 1-4 kl. 5-8, 9-12 kl. Mišrios grupės 4-6 m m (41,4%) 106 (12,5%) 363(42,9%) 27(3,2%) (spalio 1 d.) 2018 m (40,0%) 114 (12,1%) 408(43,5%) 41(4,4%) (spalio 1 d.) Kaita + 92(10,9%) +25(+1,4%) +8(-0,4%) +45(+0,6%) +14(+1,2%) 2017 m. spalio mėn. 1 d. ir 2018 m. spalio mėn. 1 duomenimis bendras ugdytinių skaičius padidėjo 92 ugdytiniais, t.y. 10,9%; 1-4 klasių grupėse ugdytinių skaičius padidėjo 25 ugdytiniais (1,4%); mišriose grupėse padidėjo 45 ugdytiniais (0,6%), kitose grupėse ugdytinių skaičius pakito nežymiai Ugdytinių skaičiaus grupėse pagal amžių ir grupių kaita (2017 ir 2018 metų sausio mėn. duomenimis) Nr. Grupės 2017 m. sausio mėn. 2 d m. sausio mėn. 2 d. Grupių Ugdytinių Grupių Ugdytinių skaičius, skaičius, % skaičius, % skaičius, % % 1. Ankstyvojo 4 (5,06%) 40 (4,4%) 3 (3,95%) 30 (3,42%) ugdymo 2. Pradinio 32 (40,5%) 402(44,4%) 23 (30,26%) 281(32,0%) ugdymo 3. Pagrindinio 14(17,77%) 126(13,9%) 9(11,84%) 94(10,7%) ugdymo 4. Mišrių grupių 29(36,7%) 337(37,2%) 41(53,95%) 473(53,87%) Iš viso m. ir 2018 m. sausio 2 d. duomenimis ugdytinių skaičius sumažėjo 27(3,1%); grupių skaičius sumažėjo 3(3,8%) Ugdytinių skaičiaus grupėse pagal amžių ir grupių kaita (2017 ir 2018 metų spalio mėn. duomenimis) Nr. Grupės 2017 m. spalio mėn. 1d m. spalio mėn. 1d. Grupių Ugdytinių Grupių Ugdytinių skaičius, skaičius, % skaičius, % skaičius, % % 1. Ankstyvojo 3 (3,9%) 27(3,2%) 3 (3,7%) 41(4,37%) ugdymo 2. Pradinio 29 (38,16%) 351(41,4%) 32 (39,51%) 376(40,04%) ugdymo 3. Pagrindinio 11(14,47%) 106(12,51%) 10(12,35%) 114(12,14%) ugdymo 4. Mišrių grupių 33(43,42%) 363(42,86%) 36(44,44%) 408(43,45%) Iš viso

4 2017 m. ir 2018 m. spalio mėn. 2 d. duomenimis: ugdytinių skaičius padidėjo 92(10,9%); grupių skaičius padidėjo 5(6,6%) Ugdytinių, atleistų nuo mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą, skaičiaus kaita m. Metai Socialiai remtinų šeimų Turintys negalę Lankantys muzikos mokyklas Daugiavaikės šeimos Iš viso Nuo bendro skaičiaus 2017 m ,1 % 2018 m ,3 % Kaita ,2% 2017 m. ir 2018 m. (spalio mėn. 1 d.) duomenimis ugdytinių, atleistų nuo mokesčio už neformalųjį vaikų švietimą, skaičius padidėjo 31(16,5%) Ugdytinių, gavusių NVŠ tikslinį finansavimą, skaičiaus kaita 2018 m. gaunančių neformaliojo švietimo finansavimą ugdytinių dalis: planinė reikšmė 400 ugdytinių (30,0%), faktinė reikšmė 2018 metų I pusmetį 383 (-4,25%); faktinė 2018 metų II pusmetį reikšmė (-14,5%). Metai Laikotarpis Ugdytinių, gaunančių NVŠ tikslinį finansavimą, skaičius Skaičiaus kaita 2017 m m. Nuo iki Sumažėjo Nuo iki ,8% Nuo iki Nuo iki Metai Laikotarpis Ugdytinių, gaunančių NVŠ Skaičiaus tikslinį finansavimą, skaičius kaita 2018 m m. Nuo iki Sumažėjo Nuo iki ,8% Ugdytinių, gavusių NVŠ tikslinį finansavimą, skaičius kito, keičiantis mokslo metams, tačiau pavyko išlaikyti nesumažėjusį NVŠ tikslinį finansavimą pasirinkusių ugdytinių skaičių visu laikotarpiu, kai šis finansavimas buvo skiriamas NVŠ tikslinio finansavimo programų skaičiaus kaita metais Metai Laikotarpis NVŠ tikslinio finansavimo programų skaičius Skaičiaus kaita 2017 m m. Nuo iki Nepakito Nuo iki Metai Laikotarpis NVŠ tikslinio finansavimo Skaičiaus kaita programų skaičius 2018 m m. Nuo iki Padidėjo 10,5 % 4

5 Nuo iki Metai Laikotarpis NVŠ tikslinio finansavimo Skaičiaus kaita programų skaičius 2017 / 2018 m m. Nuo iki Sumažėjo 5% 2018 m. Nuo iki Metai Laikotarpis NVŠ tikslinio finansavimo programų skaičius Skaičiaus kaita 2017 / 2018 m m. Nuo iki Padidėjo 5 % 2018 m. Nuo iki metais NVŠ programų, dalyvaujančių projekte tikslinio finansavimo lėšoms gauti, skaičius padidėjo 10,5 %. Pavyko išlaikyti NVŠ programų, dalyvaujančių projekte tikslinio finansavimo lėšoms gauti, skaičių visu laikotarpiu, kai šis finansavimas buvo skiriamas. 3. Įgijusių vidurinį ir pagrindinį išsilavinimą mokinių dalis Mokinių, ugdomų pagal neformaliojo švietimo programas, dalis. ugdymu. Vaikai ir mokiniai, lankantys Centro studijas ir ansamblius, 100% užimti neformaliuoju 5. Mokinių lankomumo duomenys Ugdytinių užsiėmimų lankomumas pagal ugdymo kryptis Nuolat vykdoma ugdytinių studijų/ansamblių užsiėmimų lankomumo priežiūra. Atskirais atvejais informuojami tėvai ar globėjai apie prastą ugdytinių lankomumą, mokytojai aiškinasi lankomumo priežastis su ugdytiniais ir jų tėvais. Lankomumas procentais m.m. (rugsėjis - birželis) Folkloro ansambliuose Etninės veiklos studijose Tautodailės studijose Bendras lankomumas 90,8% 90,7% 83,6% 88,4% Lankomumas procentais 2018 m. (sausio mėn.) Folkloro ansambliuose Etninės veiklos studijose Tautodailės studijose Bendras lankomumas 88,7% 89,3% 75,1% 87,2 % Lankomumas procentais 2018 m. (spalio mėn.) Etnokultūrinio ugdymo krypties studijose Teatro krypties studijose Bendras lankomumas 88,1% 86,7% 87,4 % 0,2%). Bendras ugdytinių lankomumas studijų/ansamblių grupėse pakito nežymiai (pagerėjo 5

6 Pastebimas ugdytinių lankomumo sumažėjimas baigiantis mokslo metams: gegužės, birželio mėnesiais dėl padidėjusio ugdytinių užimtumo bendrojo ugdymo mokyklose, tėvų atostogų metu ir dėl sergamumo Ugdytinių dalyvavimas vienoje neformaliojo vaikų švietimo programoje visus m.m. Bendras ugdytinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo programose 2017 m. spalio mėn. Laikotarpis 2018 m. birželio mėn. Ugdytinių, dalyvavusių vienoje neformaliojo vaikų švietimo programoje visus, skaičius, procentai (85,8 %) m.m. ugdytinių kaita nežymi. Vienam pedagogui tenkantis ugdytinių skaičius: planinė reikšmė 21,0, faktinė reikšmė 25, padidėjo 19,0%. Ugdytinių, dalyvavusių vienoje neformaliojo vaikų švietimo programoje visus, skaičius: planinė reikšmė 80,0%, faktinė reikšmė 85,8%, padidėjo 5,8%. 14,2% ugdytinių, dalyvavusių vienoje neformaliojo vaikų švietimo programoje nevisus, lankomumą įtakojo įgyvendinamos neformaliojo vaikų švietimo programos trukmė, mokytojų kaita, užsiėmimų tvarkaraščio keitimai Ugdytinių dalyvavimas keliose neformaliojo vaikų švietimo programose 2018 m. Laikotarpis 2018 m. sausio mėn. 2 d. Bendras ugdytinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo programose skaičius, procentai 878 (100%) 71(8,1%) 2018 m. 939 (100%) 67(7,1%) spalio mėn. 2 d. Kaita + 61(+6,9%) -4 (-5,7%) 939, padidėjo 4,3 %. Ugdytinių, dalyvavusių keliose neformaliojo vaikų švietimo programose, skaičius, procentai Ugdytinių skaičiaus kaita: planinė reikšmė 900, padidėja 3-5%; faktinė reikšmė Bendras ugdytinių skaičius neformaliojo vaikų švietimo programose 2018 m. sausio ir spalio mėn. duomenimis padidėjo 6,9%, o ugdytinių, dalyvavusių keliose neformaliojo vaikų švietimo programose, skaičius sumažėjo 5,7 %. 6. Mokytojų skaičiaus kaita 6.1. Mokytojų, turinčių pedagoginę ir dalykinę kvalifikaciją, dalis Nr. Kvalifikacinė kategorija 2017 m. spalio mėn m. spalio mėn. 1. Mokytojas Vyresnysis mokytojas Mokytojas metodininkas Mokytojas ekspertas 7 8 6

7 5. Nesuteikta 2 4 Iš viso Bendras mokytojų skaičius padidėjo (12,1%). Padidėjo aukštesnės kvalifikacinės kategorijos mokytojų skaičius: vyresniųjų mokytojų 12,5%; mokytojų metodininkų 40,0%; mokytojų ekspertų - 12,5%; padidėjo jaunų mokytojų, kuriems nesuteikta kvalifikacinė kategorija, skaičius - 50%. 56,8 % mokytojų tobulino dalykines bei asmenines kompetencijas kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose, konferencijose Mokytojų skaičius pagal amžių m. Metai Moterys Vyrai Pensinis Stažas Įgyta kvalifikacija amžius iki 3 metų 2017 m mokytojas 1 mokytojas įgijo mokytojo eksperto kvalifikaciją 2018 m mokytojai - 3 mokytojai įgijo mokytojo kvalifikacinę kategoriją Mokytojų pagal amžių skaičiaus kaita nežymi: 12,1% padidėjo bendras mokytojų skaičius; padidėjo mokytojų moterų skaičius skaičius - 50%. - 18,5%; padidėjo jaunų mokytojų, kurių darbo stažas iki 3 metų, 6.3. Mokytojų ir etatų skaičius pagal mokytojų pareigybes Mokytojo pareigybė (skaičiais) Nr. Etato Pradedantysis Mokytojas Vyresnysis Mokytojas Mokytojas dydis mokytojas mokytojas metodininkas ekspertas 1. 0, , , , , , , , , , , , , , , , , , , , Iš viso 15,

8 Nuo 2018 m. rugsėjo mėn. 1 d. įvestas etatinis mokytojų darbo apmokėjimas. Išnaudota 15,10 etato (skirta 19 etatų). Didžiausia užimta etato dalis 0,85 etato, mažiausia 0,17 etato. 44,1% mokytojų Centras yra pagrindinė darbovietė; 11,8% mokytojų derina veiklas su darbu kitose ugdymo įstaigose, vadovavimu meno kolektyvams, studijomis universituose arba yra kūrybiniai darbuotojai ir pageidauja dalį savo laiko skirti savo kūrybai. 7. Žemės panaudos sutartis. Žemė įstaigai A. Jakšto g. 18, Kaune ir Kalniečių g. 180, Kaune, nėra priskirta, todėl nėra galiojančios žemės panaudos sutarties. Po reorganizacijos, 2018 metų gruodžio 28 dieną, sudaryta valstybinės žemės panaudos sutartis Nr. SSUN -78 ( ) dėl žemės sklypo, esančio Kovo 11- osios g. 108, Kaune. Kauno tautinės kultūros centras perėmė 0,1650 ha žemės sklypą (unikalus Nr , kadastro Nr. 1901/0086:1). 8. Higienos pasas (yra ar nėra). Higienos pasas leidimas, išduotas Nr (6); leidimą higienos pasą išdavė Kauno visuomenės sveikatos centras, ūkinė komercinė paskirtis ugdymo veikla (vaikų neformaliojo švietimo mokyklų ugdymo veikla), adresas A. Jakšto g. 18, Kaunas; higienos pasas - leidimas, išduotas Nr (6), adresas Kalniečių g. 180, Kaunas; higienos pasas - leidimas, išduotas Nr (6), adresas Kovo 11-osios g. 108, Kaunas. 9. Energijos vartojimo auditas. Energijos vartojimo auditas nėra atliktas metais renovuotas šilumos punktas. 8

9 Informacija apie įstaigos valdomo pastato fizinę būklę Statinio, esančio A. Jakšto g. 18, Kaunas, dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas ( Statinio apžiūros akto Nr duomenimis) Pamatai Išorinės sienos Stogas Langai Lauko durys Vidinės sienos Lubos Vidaus durys Grindys Maisto ruošimas Patalpos Įrenginiai Tualetai Patalpos Uždaros kabinos Įrenginiai Šildymas, vėdinimas Šilumos punktas Šildymo sistema Vandentiekis, kanalizacija Vandentiekio sistema Kanalizacijos sistema Elektros sistema Elektros instaliacija Elektros skydinės Šviestuvai Pritaikymas neįgaliųjų poreikiams (jei reikia) Komentarai P 100% AK AK K-100% P 64% (laiptinės, I a. patalpos) P 60 % (Ia.salė, laiptinės) K 23 % (I a. ir II a. salės) K - 30 % Pastato išorinių sienų dažų sluoksnis pažeistas, lupasi, tinko sluoksnis vietomis atšokęs, trupa, prastas pastato estetinis vaizdas. I a. lauko durų būklė nepatenkinama durys nesandarios, žiemos metu dėl to jaučiamas šalto oro ir drėgmės skverbimasis į patalpas. I a. salės, laiptinių sienų (atitinkamai - 132,2 m² ir 102 m²) apdailos būklė nepatenkinama vietomis sielų tinkas aptrupėjęs, dažai nusilupę, sutrūkinėję. I a. esančios patalpos Nr. 2 sienų (36,25 m²) ir lubų (9,9 m²) apdailos būklė nepatenkinama vietomis tinkas aptrupėjęs, dažai nusilupę, sutrūkinėję. I a. salės ir laiptinių lubų (atitinkamai - 86,15 m² ir 43 m²) apdailos būklė nepatenkinama vietomis tinkas aptrupėjęs, dažai nusilupę, sutrūkinėję. Santrumpos: nereikalingas remontas, P reikalingas paprastasis remontas, K reikalingas kapitalinis remontas, AB avarinė būklė, AK atliktas kapitalinis remontas, AP atliktas paprastasis remontas. 9

10 Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas: Etninės veiklos studija, esanti Kalniečių g. 180, Kaunas ( Statinio apžiūros akto Nr duomenimis) Pamatai Išorinės sienos Stogas Langai Lauko durys Vidinės sienos Lubos Vidaus durys Grindys Maisto ruošima s Patalpos Įrenginiai Tualetai Patalpos Uždaros kabinos Įrenginiai Šildymas, vėdinimas Šilumos punktas Šildymo sistema Vandentiekis, kanalizacija Vandentiekio sistema Kanalizacijos sistema Elektros instaliacija Elektros sistema Elektros skydinės Šviestuvai Pritaiky mas neįgalių Komentarai P - 20 % P - 20 % K - 50 % Studijos tambūro, prieškambario sienų (atitinkamai - 23 m 2, 39 m 2 ) ir lubų (atitinkamai - 4,72 m 2, 13,57 m 2 ) apdailos būklė nepatenkinama vietomis tinkas aptrupėjęs, sienos išteptos, praradusios estetinį vaizdą. Vidinių durų būklė nepatenkinama - dvejos prieškambario durys nesandarios, pralaidžios garsui ir šilumai, vedėjos kabineto (į jį patenkama iš pastato bendro koridoriaus) durys netinkamos su stiklu, nesandarios, pralaidžios garsui ir šilumai. Santrumpos: nereikalingas remontas, P reikalingas paprastasis remontas, K reikalingas kapitalinis remontas, AB avarinė būklė, AK atliktas kapitalinis remontas, AP atliktas paprastasis remontas. 10

11 Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimas: Etninės veiklos studija, esanti Kovo 11-osios g. 108, Kaunas ( Statinio apžiūros akto Nr. 163 duomenimis) Pamatai Išorinės sienos Stogas Langai Lauko durys Vidinės sienos Lubos P 5,6 % Vidaus durys Grindys Maisto ruošima s Patalpos - Įrenginiai - Tualetai Patalpos Uždaros kabinos Įrenginiai - Šildymas, vėdinimas Šilumos punktas Šildymo sistema Vandentiekis, kanalizacija Vandentiekio sistema Kanalizacijos sistema Elektros instaliacija Elektros sistema Elektros skydinės Šviestuvai Pritaiky mas Komentarai Ia. patalpų siuvykla) lubų (18,10 m 2 ) apdailos būklė nepatenkinama lubose atšokę dažai. Santrumpos: nereikalingas remontas, P reikalingas paprastasis remontas, K reikalingas kapitalinis remontas, AB avarinė būklė, AK atliktas kapitalinis remontas, AP atliktas paprastasis remontas. Pastabos: 1. Kiekvienais metais statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklė vertinama atsižvelgiant į statinio kasmetinės apžiūros rezultatus. 2. Įstaiga naudojamo pastato techninę priežiūrą vykdo teisės aktų nustatyta tvarka. 3. Statinio dalių ir inžinerinės įrangos būklės įvertinimo duomenys ir kasmetinės apžiūros akte numatytos priemonės statinio fizinei būklei ir aplinkos higieninei būklei gerinti turi būti pagrindas rengiant turto priežiūros ir remonto programą, planuojant statinio ir jo inžinerinės įrangos remonto ar rekonstrukcijos darbus ir jų finansavimą. 11

12 II SKYRIUS PRAĖJUSIŲ METŲ SITUACIJOS ANALIZĖ Išorės lėšų pritraukimo tendencijos ir finansinių prioritetų realizacija Kaip buvo numatyta 2018 m. Centro veiklos plane, lėšos buvo investuotos į Centro ūkio plėtrą, gerinimą, tobulinimą. 2 proc. paramos lėšos Metai Gauta lėšų Eur Realizacija 2017 m. 616,22 Likutis 3221,89 Lėšos kaupiamos brangiems muzikos instrumentams ir tautiniams drabužiams įsigyti, artėjant 2018 m. respublikinei Dainų šventei 2018 m. 569,92 Įsigyta tautinių kostiumų Projektų lėšos 2017 m. Lėšų šaltinis Eur 2018 m. Lėšų šaltinis, Eur 2300 LR Kultūros ministerija, Lietuvos kultūros taryba LR Kultūros ministerija Lietuvos kultūros taryba Suorganizuoti 2 tarptautiniai folkloro festivaliai:,,atataria lamzdžiai ir,,baltų raštai. Duomenys pateikti 2018 metų gruodžio 18 d. duomenimis metų savivaldybės biudžeto lėšos (įvertinus reorganizaciją) Ugdymo kokybės gerinimas Kauno tautinės kultūros centre 5101 Išlaidos, Eur Darbo užmokestis ,32 Socialinio draudimo įmokos ,60 Ryšių paslaugos 809,65 Kitos prekės 11766,86 Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 47,00 Šildymas 8013,90 Elektros energija 2919,65 Vandentiekis ir kanalizacija 450,74 Šiukšlių išvežimo išlaidos 409,42 Informacinių technologijų prekių įsigijimo išlaidos 200,00 Ūkinis inventorius 514,00 Kitų prekių įsigijimo išlaidos 180,64 Kitos paslaugos 172,00 Darbdavio socialinė parama pinigais 3800,00 Iš viso ,94 Biudžetinės lėšos pilnai (100%) įsisavintos pagal paskirtį. Duomenys pateikti d. duomenimis. 12

13 Edukacinių švietimo renginių organizavimas Kauno tautinės kultūros centre Išlaidos, Eur Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos 800,00 išlaidos Kitų prekių įsigijimo išlaidos 9404,10 Kitų paslaugų įsigijimo išlaidos 14695,90 Iš viso ,00 Informacija pateikta 2018 metų gruodžio 18 d. duomenimis. NVŠ lėšos biudžetinių įstaigų mokytojų DU apmokėjimui 4607 Išlaidos, Eur Darbo užmokestis (mokytojų) 5253,00 Mokinio krepšelio lėšos 41 Išlaidos, Eur ,00 Darbo užmokestis (mokytojų) SODRA 4110, ,00 Pajamos už prekes ir paslaugas Išlaidos, Eur Ryšių paslaugos 84,00 Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 500,00 įsigijimo išlaidos Ūkinio inventoriaus įsigijimo išlaidos 7000,00 Kitos prekės 6000,00 Kitos paslaugos Darbdavio socialinė parama pinigais 800,00 Iš viso ,00 Informacija pateikta 2018 metų gruodžio 18 d. duomenimis. Įmokos už paslaugas biudžetinėje įstaigoje Išlaidos, Eur Medikamentai 100,00 Ryšių paslaugos 530,00 Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų 1000,00 įsigijimo išlaidos Aprangos įsigijimo išlaidos 1200,00 Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 200,00 (prekės) Materialiojo turto paprastojo remonto išlaidos 500,00 (paslaugos) Kvalifikacijos kėlimo išlaidos 600,00 Elektros energija 1100,00 Vandentiekis ir kanalizacija 600,00 Informacinių technologijų prekių įsigijimo 1050,00 išlaidos Informacinių technologijų paslaugų įsigijimo 1450,00 išlaidos Reprezentacinės išlaidos 200,00 Kitos prekės 1300,00 Kitos išlaidos 4170,00 Kito nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos 2800,00 Iš viso ,00 Informacija pateikta 2018 metų gruodžio 18 d. duomenimis. 13

14 NVŠ lėšos Europos sąjungos lėšos, įskaitomos į biudžetą 32 Išlaidos, Eur Darbo užmokestis 5716 Socialinio draudimo įmokos 1744 Kitos prekės 14237,00 Transporto išlaikymo ir transport paslaugų 1224,05 įsigijimas Ūkinis inventoriaus įsigijimo paslaugos 2825 Kitos prekės ir paslaugos 3810 Iš viso NVŠ lėšos (100%) įsisavintos pagal paskirtį. Turtas panaudojamas pagal paskirtį, tausojamas, lėšos taupomos, administruojamos racionaliai. 1 tikslas Tikslų įgyvendinimo laipsnis pagal prognozuotus laukiamus rezultatus Atnaujinti ugdymo(si) turinį, siekiant ugdytinių asmenybės brandos tobulinant ugdymo(si) pasiekimus ir nuolatinę ugdymo(si) pažangą Minimalus lauktas rezultatas Įstaigos pasiektas rezultatas Maksimalus lauktas rezultatas 1.1. Neformaliojo vaikų švietimo programų turinys praplėstas naujomis veiklomis, leidžiančiomis ugdytiniams tapti pilietiškais, humaniškas vertybes puoselėjančiais visuomenės nariais ir sėkmingai planuoti asmeninį brandos augimą: Įgyvendinamos 24 neformaliojo vaikų švietimo programos Padidinta neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla (įvedus 1 naują programą) Ne mažiau kaip 1 kartą per studijų/ansamblių ugdytiniai savo veiklą pristato ugdymo įstaigų, kuriose vyksta užsiėmimai, bendruomenių renginiuose 1 mokytojas dalinasi gerąja darbo patirtimi ir demonstruoja atviras veiklas Centro studijų/ansamblių mokytojams ir ugdytinių tėvams Parengta 1 kvalifikacinė programa Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams, neformaliojo švietimo mokytojams, metodininkams Įgyvendintos 28 neformaliojo vaikų švietimo programos Padidinta neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla (įvestos 3 naujos programos) 1 kartą per studijų/ansamblių ugdytiniai savo veiklą pristatė ugdymo įstaigų, kuriose vyksta užsiėmimai, bendruomenių renginiuose Visi mokytojai, išskyrus pradedančiuosius, dalinosi gerąja darbo patirtimi ir demonstravo atviras veiklas Centro studijų/ansamblių mokytojams ir ugdytinių tėvams Parengtos 2 kvalifikacinės programos Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams, neformaliojo švietimo mokytojams, metodininkams Įgyvendinamos 27 neformaliojo vaikų švietimo programos Padidinta neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla (įvedus 2 naujas programas) Ne mažiau kaip 2 kartus per studijų/ansamblių ugdytiniai savo veiklą pristato ugdymo įstaigų, kuriose vyksta užsiėmimai, bendruomenių renginiuose 2 mokytojai dalinas gerąja darbo patirtimi ir demonstruoja atviras veiklas Centro studijų/ansamblių mokytojams ir ugdytinių tėvams Parengtos 2 kvalifikacinės programos Kauno miesto bendrojo ugdymo įstaigų mokytojams, neformaliojo švietimo mokytojams, metodininkams 14

15 NVŠ tikslinį finansavimą gauna 300 vaikų Vaikų vasaros užimtumo programoje Etnokultūrinio turinio kūrybinė meninė stovykla Vasara su tradicine lietuvių kultūra dalyvauja 30 Kauno miesto vaikų Edukacinių užsiėmimų cikle Į pagalbą formaliajam ugdymui dalyvauja 2000 bendrojo ugdymo įstaigų mokinių NVŠ tikslinį finansavimą gavo: I pusmetį 383 ugdytiniai, II pusmetį ugdytiniai Vaikų vasaros užimtumo programoje Etnokultūrinio turinio kūrybinė meninė stovykla Vasara su tradicine lietuvių kultūra dalyvavo 32 Kauno miesto vaikai Edukacinių užsiėmimų cikle Į pagalbą formaliajam ugdymui dalyvavo 2821 bendrojo ugdymo įstaigų mokinys NVŠ tikslinį finansavimą gauna 400 ugdytinių Vaikų vasaros užimtumo programoje Etnokultūrinio turinio kūrybinė meninė stovykla Vasara su tradicine lietuvių kultūra dalyvauja 60 Kauno miesto vaikų Edukacinių užsiėmimų cikle Į pagalbą formaliajam ugdymui dalyvauja 3000 bendrojo ugdymo įstaigų mokinių 1.2. Užsiėmimų tvarkaraščių aiškumas, lankstumas, patogumas leidžia ugdytiniams tenkinti saviraiškos poreikius. Ugdytiniai optimaliu tempu dalyvauja neformaliajame ugdyme: 20% pagerėja ugdytinių užsiėmimų lankomumas dviejose ugdymo kryptyse 80% ugdytinių dalyvauja vienoje NVŠ programoje visus Padidėjo teatro krypties grupių skaičius (skaičius išaugo nuo 3 iki 8 grupių), 2,5 karto padidėjo ugdytinių skaičius teatro ugdymo kryptyje Ugdytinių, dalyvaujančių keliose neformaliojo švietimo programose, skaičius keitėsi:i pusmetį- 71(8,1%), II pusmetį 67 (7,1%) 85,8% ugdytinių dalyvavo vienoje NVŠ programoje visus 20% pagerėja ugdytinių užsiėmimų lankomumas keturiose ugdymo kryptyse 1% padidėja ugdytinių, dalyvaujančių keliose neformaliojo švietimo programose, skaičius 90% ugdytinių dalyvauja vienoje NVŠ programoje visus 1.3. Patobulinta pažangos ir pasiekimų (įsi)vertinimo sistema ir vieningai laikomasi susitarimų. Nuolatinis asmeninės pažangos ir pasiekimų (įsi)vertinimas įtakoja asmenybės ūgtį: Kartą per organizuojama bendra mokytojų ir tėvų apskrito stalo diskusija ugdymo kokybės gerinimo klausimais 80% mokytojų tobulina kompetencijas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kursuose 50% ugdytinių įsitraukia į pačių ugdytinių pasiūlytų (įsi)vertinimo formų ir metodikų įgyvendinimą dėl asmeninės pažangos (įsi)vertinimo kriterijų ir pažangos 2 kartus per organizuota bendra mokytojų ir tėvų apskrito stalo diskusija ugdymo kokybės gerinimo klausimais 56,8 % mokytojų tobulino kompetencijas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kursuose 50% ugdytinių įsitraukia į pačių ugdytinių pasiūlytų (įsi)vertinimo formų ir metodikų įgyvendinimą dėl asmeninės pažangos 2 kartus per organizuojama bendra mokytojų ir tėvų apskrito stalo diskusija ugdymo kokybės gerinimo klausimais 100% mokytojų tobulina kompetencijas kvalifikacijos tobulinimo seminaruose, kursuose 90% ugdytinių įsitraukia į pačių ugdytinių pasiūlytų (įsi)vertinimo formų ir metodikų įgyvendinimą dėl asmeninės pažangos (įsi)vertinimo kriterijų 15

16 fiksavimo būdų, mokosi. įsivertinimo procedūrų (įsi)vertinimo kriterijų ir pažangos fiksavimo būdų, mokosi įsivertinimo procedūrų ir pažangos fiksavimo būdų, mokosi įsivertinimo procedūrų Komentaras: 1 tikslas įgyvendintas pilnai. Centras dalyvavo reorganizacijos procese, keitėsi įstaigos nuostatai, pasikeitė ugdymo krypčių skaičius. Nuo 4 ugdymo krypčių (folkloras, instrumentinis muzikavimas, etninė veikla, tautodailė) pereita prie 2 ugdymo krypčių: ugdymas etninės kultūros kryptimi ir ugdymas teatro kryptimi. Koreguotos ugdymo programos. Įgyvendintos 28 neformaliojo vaikų švietimo programos, akredituota 31 neformaliojo vaikų švietimo programa. Nuo 2018 metų sausio mėn. 2 dienos iki spalio mėn. 1 dienos ugdytinių skaičius padidėjo 6,9 %. Nors nepavyko pasiekti maksimalaus NVŠ tikslinį finansavimą gaunančių ugdytinių skaičiaus dėl padidėjusios neformaliojo švietimo pasiūlos Kauno mieste (maksimali planinė reikšmė 400; faktinė reikšmė 2018 metų I pusmetį ugdytiniai, II pusmetį 342 ugdytiniai (keitėsi mokslo metai). Pavyko išlaikyti NVŠ programų ir ugdytinių, dalyvaujančių projekte tikslinio finansavimo lėšoms gauti, skaičių visu laikotarpiu, kai šis finansavimas buvo skiriamas. Vaikų vasaros užimtumo programoje Etnokultūrinio turinio kūrybinė meninė stovykla Vasara su tradicine lietuvių kultūra apsiribota ties 32 Kauno miesto vaikų skaičiumi, nes birželio liepos mėn. buvo įgyvendinta plane nenumatyta (esant poreikiui Kauno mieste) vaikų vasaros užimtumo programa,,žaisk. Auk. Atrask, kurioje dalyvavo 291 Kauno bendrojo lavinimo mokyklų mokinys. 2 tikslas Formuoti patrauklios, savitos ir modernios įstaigos įvaizdį plečiant informacinių technologijų panaudojimo galimybes, siekiant viešinti vykdomą veiklą, didinti teikiamų paslaugų prieinamumą ir patrauklumą Minimalus lauktas Įstaigos pasiektas realus Maksimalus lauktas rezultatas rezultatas rezultatas 2.1. Atnaujinta Centro internetinė svetainė ir šiuolaikiškai pateikta informacija apie Centro vykdomą veiklą įdiegtas Google Analytics statistikos įrankis leis stebėti puslapio lankomumą ir pagal gautus rezultatus tobulinti internetinį puslapį, kuris bus susietas su socialiniais tinklais (Facebook, Google+, Twitter ir kt.) leis nemokamai per socialinius tinklus reklamuoti puslapį ir naudotis tinklų teikiamomis galimybėmis. Į Centro organizuojamus renginius susirenka daugiau žiūrovų ir dalyvių: Atnaujinta Centro internetinė svetainė ir šiuolaikiškai pateikta informacija apie Centro vykdomą veiklą į Centro organizuojamus renginius susirenka 20% daugiau žiūrovų Atnaujinta Centro internetinė svetainė ir šiuolaikiškai pateikta informacija apie Centro vykdomą veiklą apie kiekvieną studiją sukurti atskiri internetiniai puslapiai, įdiegtas,,google Analytics statistikos įrankis leidžia stebėti puslapio lankomumą ir pagal gautus rezultatus tobulinti puslapį; internetinio puslapio susiejimas su socialiniais tinklais (Facebook, Google+, Twitter ir kt.) leidžia nemokamai per socialinius tinklus reklamuoti puslapį ir naudotis tinklų teikiamomis galimybėmis; į Centro organizuojamus renginius Atnaujinta Centro internetinė svetainė ir šiuolaikiškai pateikta informacija apie Centro vykdomą veiklą sukurti atskirų studijų internetiniai puslapiai, įdiegtas Google Analytics statistikos įrankis leis stebėti puslapio lankomumą ir pagal gautus rezultatus tobulinti puslapį; internetinio puslapio susiejimas su socialiniais tinklais (Facebook, Google+, Twitter ir kt.) leis nemokamai per socialinius tinklus reklamuoti puslapį ir naudotis tinklų teikiamomis 16

17 nesusirinko prognozuojamas 30% žiūrovų skaičius, bet įgyvendintas tikslas į renginius pritraukti daugiau dalyvių, skaičius išaugo 15 % galimybėmis; į Centro organizuojamus renginius susirenka 30% daugiau žiūrovų ir 10% daugiau dalyvių 2.2.Organizuojami miesto, respublikiniai ir taptautiniai renginiai, stiprinant pilietiškumo iniciatyvas, kryptingai siekiant tenkinti Centro ugdytinių, bendruomenės ir miesto bendruomenės etnokultūrinius poreikius: Organizuota 80% visų suplanuotų miesto, respublikinių ir taptautinių renginių, kryptingai siekiant tenkinti Centro ugdytinių, bendruomenės ir miesto bendruomenės etnokultūrinius poreikius Organizuoti visi 100% suplanuoti miesto, respublikiniai ir tarptautiniai renginiai, stiprinant pilietiškumo iniciatyvas, kryptingai siekiant tenkinti Centro ugdytinių, bendruomenės ir miesto bendruomenės etnokultūrinius poreikius Organizuoti visi 100% suplanuoti miesto, respublikiniai ir taptautiniai renginiai, stiprinant pilietiškumo iniciatyvas, kryptingai siekiant tenkinti Centro ugdytinių, bendruomenės ir miesto bendruomenės etnokultūrinius poreikius 2.3. Išplėtoti ir atnaujinti santykiai su esamais partneriais ir sudarytos naujos bendradarbiavimo sutartys, užmegzti nauji tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas su giminingomis organizacijomis: Atnaujintos 3 bendradarbiavimo sutartys) ir sudarytos 2 naujos bendradarbiavimo sutartys, atnaujinant tarptautinius ryšius ir bendradarbiavimą su giminingomis organizacijomis, pasirašyta 1 tarptautinė bendradarbiavimo sutartis Išplėtoti ir atnaujinti santykiai su esamais partneriais ir sudarytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys, užmegzti nauji tarptautiniai ryšiai ir bendradarbiavimas su giminingomis organizacijomis; įgyvendinant projektus buvo įtraukta 60% esamų partnerių; pasirašytos 2 naujos tarptautinio bendradarbiavimo sutartys Įgyvendinant projektus įtraukta 50% esamų partnerių, pasirašytos 4 naujos bendradarbiavimo sutartys su partneriais iš Lietuvos, atnaujintos visos esamos bendradarbiavimo sutartys, pasirašytos 2 tarptautinės bendradarbiavimo sutartys 2.4. Tęsiama gerosios patirties sklaida ir gerinama personalo ir kitų darbuotojų kompetencija, reikalinga viešųjų ryšių plėtojimo srityje: Organizuotas 1 kvalifikacijos seminaras, 80% darbuotojų ugdosi kompetencijas, reikalingas viešųjų ryšių plėtojimo srityje Buvo tęsiama gerosios patirties sklaida ir plėtojamos personalo ir kitų darbuotojų kompetencijos, reikalingos viešųjų ryšių plėtojimo srityje, organizuoti 2 kvalifikaciniai seminarai, pagerėjo visų pedagoginių darbuotojų kompetencijos Komentaras: 2 tikslas įgyvendintas 100 proc. Organizuoti 2 kvalifikaciniai seminarai įstaigoje, pagerėja visų darbuotojų kompetencijos Buvo atnaujintas renginių turinys ir formatas, įtraukiant daugiau aktyvių metodų, keičiant 17

18 suplanuotas renginių vietas. Žiūrovų skaičius sumažėjo, nes dėl mieste vykstančių Laisvės alėjos, Pilies teritorijos remonto darbų kai kuriuos renginius teko perkelti į uždaras arba žiūrovui ne tokias patraukles erdves. Tačiau miesto bendruomenės etnokultūriniai poreikiai buvo tenkinami. 3 tikslas Turtinti Centro edukacines aplinkas modernizuojant infrastruktūrą Minimalus lauktas rezultatas 3.1.Parengti dokumentai atlikti lauko durų keitimo darbams 3.2.Atlikti 1 Centro koridoriaus ir 1 pagalbinės patalpos remonto darbus 3.3. Parengtas dokumentacijos projektas pastato A. Jakšto g. 18 sienų (fasado) remontui atlikti ir remontas 3.4. Vidaus durų (prieškambario ir kabineto) keitimas (Kalniečių g. 180) 3.5. Atnaujinti ugdymo(si) erdves mokymo priemonėmis Įstaigos pasiektas realus rezultatas 3.1.Parengti dokumentai remonto darbams, remontas neatliktas (neskirtos lėšos) 3.2. Atlikti 1 Centro koridoriaus ir 1 salės remonto darbai 3.3. Neatliktas pastato A. Jakšto g. 18 sienų (fasado) remontas su reikalingos dokumentacijos parengimu (neskirtos biudžeto lėšos) 3.4. Durys nepakeistos, neskirtos lėšos remonto darbams (Kalniečių g. 180) 3.5. Atnaujintos visos ugdymo(si) erdvės mokymo priemonėmis Maksimalus lauktas rezultatas 3.1.Pradėti vykdyti ir pabaigti lauko durų keitimo darbai 3.2. Atliktas 2-3 mokomųjų erdvių, 1 pagalbinės patalpos paprastasis remontas: sutvarkomos lubos, sienos, grindys 3.3. Parengtas ir įgyvendintas projektas, atlikti visi numatyti darbai 3.4. Pakeistos prieškambario ir 1 kabineto vidaus durys (Kalniečių g. 180) 3.5. Atnaujintos 4 ugdymo(si) erdvės mokymo priemonėmis Komentaras: Tikslas pasiektas 100 proc. atsižvelgiant į gautus asignavimus: racionaliai naudojant biudžetines ir nebiudžetines lėšas įgyvendintos planuotos priemonės (atlikti 1 Centro koridoriaus ir 1 salės remonto darbai, parengti durų keitimui reikalingi dokumentai. Įsisavinus NVŠ krepšelį, visos ugdymo(si) erdvės buvo atnaujintos ugdymo priemonėmis. Negavus finansavimo neatlikti remonto darbai: pastato A. Jakšto g. 18 fasado remontas, nepakeistos avarinio išėjimo lauko durys A. Jakšto g. 18, Kalniečių g Darbai atidėti kitiems metams. Įstaigos pajamų lėšos buvo naudojamos atlikti remonto plane nenumatytiems, tačiau būtiniems darbams. Centrui dalyvaujant reorganizacijoje, teko koreguoti planus ir siekiant taupyti elektros energiją Kovo 11- osios g. 108 pastate ir tamsiu paros metu užtikrinti tambūro tinkamą apšvietimą, 2018 m. rugpjūčio mėnesį įrengtas šviestuvas su judesio davikliu. Siekiant užtikrinti po reorganizacijos perduoto Kovo 11- osios g. 108 pastato ir jame esančio turto apsaugą, įrengta pastato apsaugos priešgaisrinė signalizacijos sistema ir d. su UAB,,Argus sudaryta sutartis dėl šios sistemos priežiūros ir pastato elektroninės apsaugos. Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo išvados 2018 m. Centro veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė atliko Centro platųjį veiklos kokybės įsivertinimą. Buvo į(si)vertintos 4 veiklos sritys (Kultūra. Ugdymas(is) ir ugdytiniai. Pažanga ir 18

19 pasiekimai. Mokyklos valdymas); 11 temų ir 26 veiklos rodikliai. Plačiojo veiklos kokybės įsivertinimo rezultatai vertinti dviem būdais: apskaičiuojant veiklos rodiklių vidurkį, veiklos sritis vertinant pagal neformaliojo švietimo mokyklų veiklos kokybės vertinimo lygius ir procentine išraiška, t.y. kiek procentų vertinusių mokytojų kiekvienos vertintos srities būklę pagal pagalbinių rodiklių iliustracijas ir požymius įvertino atitinkamu lygiu. Veiklos sritis Veiklos kokybės vertinimo lygis Kultūra 3,1 Ugdymas(is) ir ugdytiniai 3,3 Pažanga ir pasiekimai 3,2 Mokyklos valdymas 3,0 Vidurkis 3,2 Visų Centro veiklų kokybės lygio vidurkis: 3,2. Veiklos kokybės įsivertinimo darbo grupė Centro veiklą vertina gerai: veikla turi savitų bruožų, pakankamai sėkminga, potenciali, lanksti, paveiki, tinkama, veiklas verta paskleisti mieste, o kai kuriuos veiklų rodiklius verta paskleisti šalyje. Atsižvelgiant į veiklos kokybės plačiojo įsivertinimo rezultatus, išskirti veiklų privalumai, trūkumai ir tobulinti pasirinkti įstaigos veiklos aspektai: Sritis: 2. Ugdymas(is) ir ugdytiniai Tema: Ugdymo proceso organizavimas ir kokybė Veiklos rodikliai: Būrelio (studijos) užsiėmimų kokybė Veiklos rodikliai Privalumai Trūkumai Tobulinti pasirinkti įstaigos veiklos aspektai Sritis: 1. Kultūra. Tema: 1.3. Viešieji ryšiai Veiklos rodikliai: Informacijos apie įstaigos veiklą sklaida Sritis : 2. Ugdymas(is) ir ugdytiniai Tema: 2.1. Ugdymo turinio pasiūla, planavimas ir įgyvendinimas Veiklos rodikliai: Mokyklos organizuojami renginiai Sritis: 3. Pažanga ir pasiekimai Tema: 3.1. Pažanga. Veiklos rodikliai: Mokyklos pažanga Sritis: 1. Kultūra Tema: 1.3. Viešieji ryšiai Veiklos rodikliai: Tėvų informavimo (švietimo) priemonės Sritis: 2. Ugdymas(is) ir ugdytiniai Tema: 2.1. Ugdymo turinio pasiūla, planavimas ir įgyvendinimas. Veiklos rodikliai: Ugdymo programos Veiklos kokybės įsivertinimo grupės nutarimu, nuspręsta atlikti II srities Ugdymasis ir ugdytiniai temos Ugdymo turinio pasiūla, planavimas ir įgyvendinimas (2.1.), veiklos rodiklio Ugdymo programos ( ) giluminį veiklos kokybės įsivertinimą. 19

20 Giluminio veiklos kokybės įsivertinimo išvados Tirta tema: Ugdymo turinio pasiūla, planavimas ir įgyvendinimas (2.1.) Privalumai 28 neformaliojo vaikų švietimo programų turinio atnaujinimas neformaliojo švietimo naujovėmis, ugdančiomis ugdytinių kompetencijas ir jų pateikimas akreditacijos pratęsimui 3 naujų neformaliojo vaikų švietimo programų pateikimas akreditavimui 16,7 % padidėjo įgyvendinamų neformaliojo vaikų švietimo programų skaičius 10,7 % padidėjo neformaliojo vaikų švietimo programų pasiūla 85,8% ugdytinių dalyvavo vienoje neformaliojo vaikų švietimo programoje visus Tirtas rodiklis: Ugdymo programos ( ) Trūkumai Dėl kvalifikuotų mokytojų kaitos ir jų stygiaus kyla grėsmė neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimui Įgyvendinama 90,3% akredituotų neformaliojo vaikų švietimo programų Po Centro reorganizacijos 50 % sumažėjo ugdymo krypčių skaičius Dėl pasikeitusių įstaigos nuostatų po reorganizacijos ir ugdymo krypčių pasikeitimo keistini 38,7% (12 programų) neformaliojo vaikų švietimo programų pavadinimai 40% tautodailės studijų programų pasigendama įvairialypės veiklos, supažindinančios ugdytinius su įvairiais tautodailės žanrais Nedidelė (1%) ugdytinių, dalyvaujančių keliose neformaliojo švietimo programose, skaičiaus kaita 67,7% neformaliojo vaikų švietimo programų dalyvauja projekte neformaliojo vaikų švietimo tikslinio finansavimo lėšoms gauti 11,9% padidėjo teatro krypties programų skaičius 32,3% neformaliojo vaikų švietimo programų nedalyvauja projekte neformaliojo vaikų švietimo tikslinio finansavimo lėšoms gauti. 60,0% teatro krypties studijų programose pasigendama platesnės etnokultūrinės raiškos 32,9% padidėjo ugdytinių skaičius teatro krypties studijose 13,3% padidėjo neformaliojo vaikų švietimo programų įgyvendinimo vietų Etninės kultūros krypties (tautodailės, etninės veiklos studijų) programų veiklai įgyvendinti naudojamos panašios paskirties mokymo priemonės ir reikmenys (tyrimo Tikslinių NVŠ lėšų panaudojimas ugdymo proceso gerinimui, įsigyjant ugdymo priemones išvados) Centre įgyvendinamos akredituotos neformaliojo vaikų švietimo programos, neformaliojo jaunimo/suaugusiųjų švietimo programos, edukacinės programos ir vasaros vaikų užimtumo 20

21 programos. Veiklos kokybės įsivertinimo grupė atliko Centro neformaliojo vaikų švietimo programų, dokumentacijos, susijusios su neformaliojo vaikų švietimo programomis analizę. Išvados Centro neformaliojo vaikų švietimo programos (toliau programos) atitinka įstaigos nustatytus prioritetus Visos programos atitinka neformaliojo vaikų švietimo teikėjų programų atitikties nustatytus reikalavimus, yra akredituotos iki 2020 metų, registruotos kvalifikacijos tobulinimo programų ir renginių registre, programos finansuojamos neformaliojo vaikų švietimo lėšomis Programos pagal paskirtį yra trumpalaikės Programos nuosekliai ir sistemiškai plėtoja ugdytinių etnokultūrinės raiškos (tradicinio dainavimo, šokio, muzikavimo, tautodailės, tradicinių amatų) ir meninius teatro krypties gebėjimus ir įgūdžius Programos atitinka Centro nuostatuose nustatytas ugdymo kryptis, tačiau atsižvelgiant į tai, kad vyko Centro reorganizacija ir parengti nauji Centro nuostatai, tikslinga koreguoti Etninės veiklos studijos Krivūlė, Etninės veiklos studijos Metų ratas, Romantinės dainos (gitara) studijos, tautodailės studijų programų pavadinimus Mokytojų, įgyvendinančių programas, išsilavinimas, patirtis ir kvalifikacija yra tinkami sėkmingam programos įgyvendinimui Dėl kvalifikuotų mokytojų kaitos ir jų stygiaus neįgyvendintos 3 programos Programos įgyvendinamos ne tik trijose Centro buveinėse, bet ir 13 Kauno bendrojo ugdymo mokyklų; vaikai ugdomi sveikoje ir saugioje ugdymo(-si) aplinkoje Programų įgyvendinimui skirta tinkamos įrangos ir priemonių Ne visos programos dalyvauja projekte tikslinio finansavimo lėšoms gauti Rekomendacijos Dalis teatro studijų programų gali būti rengiamos kaip formalųjį švietimą papildančios ugdymo programos Koreguotas programas pateikti naujai akreditacijai Svarstyti ir įvertinti galimybę pereiti nuo 1 metų iki 2 metų trukmės neformaliojo vaikų švietimo ugdymo programų Svarstyti ir įvertinti galimybę įgyvendinti ilgesnės trukmės programas, atliepiančias bendrųjų kompetencijų ugdymo siekį ir užtikrinančias programos tęstinumą turinio aspektu Koreguoti neformaliojo vaikų švietimo programų Etninės veiklos studija Krivūlė, Etninės veiklos studija Metų ratas, Romantinės dainos (gitara) studija, tautodailės studijų programų pavadinimus Koreguoti dalies tautodailės ir teatro krypties programų turinį, jį papildyti platesnės apimties veiklomis, plėtoti ne tik etnokultūrinės raiškos gebėjimus ir įgūdžius, bet ir neformaliojo švietimo pagalba puoselėti lietuviškąją tapatybę, užtikrinti lituanistikos plėtrą, kuri yra viena iš valstybės prioritetinių sričių Organizuoti ugdymo proceso įsivertinimą, siekiant nustatyti tobulintinus mokytojų paieškos ir pritraukimo (kompetencijos), vykdomų programų, edukacinių aplinkų aspektus Sudaryti sąlygas mokytojams, įgyvendinantiems programas, kurti naujas neformalaus ugdymo programas, įvairias humanitarinių socialinių mokslų krypties etnokultūrinio ir teatrinio ugdymo(si) neformaliojo švietimo programas, pagerinti šių programų kokybę Mokytojams, rengiantiems programas, teikti metodinės grupės, administracijos dalykinę ir metodinę pagalbą, sudaryti palankias sąlygas kelti kvalifikaciją, dalyvauti metodiniuose 21

22 pasitarimuose, kvalifikacijos kėlimo seminaruose, kursuose ir pan. Atlikus II srities Ugdymasis ir ugdytiniai temos Ugdymo turinio pasiūla, planavimas ir įgyvendinimas (2.1.) veiklos rodiklio: Ugdymo programos (2.1.2.) giluminį veiklos kokybės įsivertinimą, Centro Veiklos kokybės įsivertinimo grupė nutaria jį vertinti 3 veiklos kokybės lygiu. Švietimo ir mokslo ministro nustatyta tvarka paskirtų išorės vertintojų, kontrolieriaus, vidaus audito ir kitų institucijų išvados Išorės vertinimų nebuvo. III SKYRIUS 2019 METŲ TIKSLŲ AKTUALIZAVIMAS IR PAGRINDIMAS FINANSINIAIS IŠTEKLIAIS, PLANUOJAMI INVESTICIJŲ PROJEKTAI Apibendrinant įsivertinimo rezultatus (2018 metų Centro veiklą charakterizuojančių pagrindinių Centro statistinių rodiklių analizės duomenis, išteklių panaudojimo rezultatus, m.m. ugdomojo proceso priežiūros rezultatus, viešųjų paslaugų vartotojų tyrimo (vykdyta 2018 m. gegužės-birželio mėn.), mokytojų Centro veiklos plačiojo ir giluminio veiklos kokybės įsivertinimų (vykdyta 2018 m. vasario lapkričio mėn.), tyrimo,,tikslinių NVŠ lėšų panaudojimas ugdymo proceso gerinimui, įsigyjant ugdymo priemones išvadas (vykdyta 2018 m. vasario gruodžio mėn.) galima teigti, jog visų Centro veiklos sričių vertinimas yra pakankamai aukštas. Įvykus Centro reorganizacijai, Centras pasirinko humanitarinių socialinių mokslo neformaliojo ugdymo kryptį, suvokiant humanitarinių mokslų sritį - lituanistiką, kaip svarbią tautos ir valstybės kaip savarankiškos politinės bendruomenės gyvavimo sąlygą, suprantamą ne tik pagal tyrimų lauką, t. y. ne tik kaip humanitariniai ir socialiniai mokslai, kurių objektas yra Lietuvos valstybės, visuomenės, kultūros, lietuvių tautos, jos kalbos praeitis, dabartis ir ateitis, bet ir pagal jos misiją puoselėti etninę kultūrą, prisidėti prie lietuvių tautos ir šalies politinės bendruomenės kultūrinės brandos, kūrybiškumo ir savarankiškumo stiprinimo, prie visaverčio Lietuvos dalyvavimo pasaulio kultūros ir mokslo poliloge. Kauno mieste Centras atlieka svarbią užduotį neformaliojo švietimo pagalba puoselėdamas lietuviškąją tapatybę, užtikrindamas lituanistikos plėtrą, kuri yra viena iš valstybės prioritetinių sričių. Įsivertinimo rezultatai parodė, kad Centro įgyvendinamos etninio turinio neformaliojo švietimo programos, pilietinės akcijos, patriotiniai, kūrybiniai projektai kuria teigiamą Centro įvaizdį ir daro pozityvų ugdomąjį poveikį. Aukšti Centro ugdytinių pasiekimai respublikiniuose, 22

23 tarptautiniuose, miesto renginiuose (projektuose, konkursuose, festivaliuose), folkloro ansamblių ir vaikų tautinių šokių ansamblio Kalvelis įvertinimai, tautodailės studijų ugdytinių pasiekimai miesto, respublikiniuose, tarptautiniuos renginiuose įrodo Centro pasirinkto ugdymo turinio reikšmę ir svarbą. Centro 2019 m. veiklos planas atliepia Valstybinės švietimo strategijos m. nuostatas, Kauno miesto strateginio plano nuostatas, Centro m. strateginio plano nuostatas, 2019 metų Kauno miesto savivaldybės Švietimo ir ugdymo skyriaus rekomendacijas dėl veiklos prioritetų m. m. ir nusako Centro 2019 metų veiklos prioritetus, tikslus, apibrėžia veiklos rezultatus metų veiklos plano įgyvendinimui bus telkiamos ugdytinių, jų tėvų, mokytojų ir kitų bendruomenės narių pastangos. Realizuojant Centro strateginius tikslus, sieksime: kad būtų įgyvendinti Centro ugdytinių poreikiai pasirenkant įvairias humanitarinių socialinių mokslų krypties etnokultūrinio ir teatrinio ugdymo(si) neformaliojo vaikų švietimo programas; pagerinta šių programų kokybė; tobulinamos mokytojų savęs pažinimo, mokymosi mokytis kompetencijos m. veiklos tikslams įgyvendinti, realizuojant Sumanios ir pilietiškos visuomenės ugdymo programą, bus naudojamos (Eur.): mokinio krepšelio lėšos 5000,00 Eur. (ugdymo kokybės gerinimui); NVŠ lėšos apie Eur. (neformaliojo vaikų švietimo paslaugų plėtrai); savivaldybės lėšos apie Eur. (ugdymo kokybės gerinimui). teikiant mokamas paslaugas įstaigos uždirbtos lėšos apie Eur. Lėšos bus panaudotos ugdymo kokybės gerinimui. Įgyvendinant Centro metų strateginio plano 1 tikslą,,užtikrinti aukštą kiekvieno ugdytinio galias atitinkančią socialinių humanitarinių mokslų krypties neformaliojo ugdymo(si) kokybę ir veiksmingumą, ugdant inovacijų kultūrą ir siekiant asmeninės pažangos, bus siekiama formuoti ir įgyvendinti ugdymo turinį, atsižvelgiant į vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų saviraiškos poreikius pagal tradicinio dainavimo, šokio, muzikavimo, tautodailės, tradicinių amatų, folkloro, teatro ir kt. etninės veiklos akredituotas programas, nuosekliai ir sistemiškai plėtoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų etnokultūrinės raiškos (tradicinio dainavimo, šokio, muzikavimo, tautodailės, tradicinių amatų ir kt.) gebėjimus ir įgūdžius, skatinant analizuoti svarbiausių tautos tradicijų kilmę ir prasmę, jų sąsajas ir savitumą europiniame ir Pasaulio tautų tradicijų kontekste, ugdant tautinę savimonę ir pilietiškumą; nuosekliai ir sistemiškai plėtoti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų meninius teatro krypties gebėjimus ir įgūdžius, sudarant sąlygas interpretuojant ir vertinant teatro spektaklius kaupti teatro kūrybos ir suvokimo patirtį, skatinant ugdytinių kūrybiškumą, formuojant poreikį dalyvauti kultūriniame gyvenime; ugdyti vaikų, jaunimo ir suaugusiųjų asmenines, socialines kompetencijas, tenkinant jų 23

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta

PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Ta PATVIRTINTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 18 d. įsakymu Nr. V- 4-1 PRITARTA Zarasų Pauliaus Širvio progimnazijos Tarybos 2016 sausio 14 d. protokoliniu nutarimu (protokolas

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201

PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 201 PRITARTA Panevėžio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. gegužės 30 d. sprendimu Nr. T-98 PANEVĖŽIO R. VELŽIO GIMNAZIJOS DIREKTORIAUS RIMTO BALTUŠIO 2017 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. BENDRA INFORMACIJA APIE

Detaliau

TVARKA

TVARKA 1 PATVIRTINTA Kauno Žiburio pagrindinės mokyklos direktoriaus 2017 m. gruodžio 30 d. įsakymu Nr. (1.3) V-73 KAUNO ŽIBURIO PAGRINDINĖS MOKYKLOS 2018 METŲ VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS ĮVADAS Kauno Žiburio pagrindinės

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA

KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLA 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO PLANAS PATVIRTINTA Kėdainių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. V-206 KĖDAINIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018 2019 MOKSLO METŲ UGDYMO

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen

MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamen 1 2018-2019 MOKSLO METŲ KELMĖS RAJONO UŽVENČIO ŠATRIJOS RAGANOS GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS UGDYMO PLANO I.BENDROS NUOSTATOS 1. Ugdymo planas reglamentuoja pradinio ir pagrindinio muzikinio formalųjį švietimą

Detaliau

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS PATVIRTINTA Šalčininkų r. Eišiškių muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymu Nr.V1-40 ŠALČININKŲ R. EIŠIŠKIŲ MUZIKOS MOKYKLOS 2018-2019 M. M. UGDYMO PLANAS I. UGDYMO PLANO SUDARYMAS, PROGRAMŲ

Detaliau

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g

PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų g PROJEKTAS SUDERINTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos švietimo, kultūros ir sporto skyriaus vedėjas Stasys Jokubauskas PATVIRTINTA Tytuvėnų gimnazijos direktoriaus 2018-08-31 įsakymu Nr. V- TYTUVĖNŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Klaipėdos paslaugų ir verslo mokyklos direktoriaus sausio mėn. 13 d. įsakymu Nr. V1-12 KLAIPĖDOS PASLAUGŲ IR VERSLO MOKYKLOS 2017 2020 M. STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2019 METŲ VEIKLOS

Detaliau

Ugdymo planas

Ugdymo planas PRITARTA Kauno m. savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 2018 m. rugsėjo 18 d. įsakymu Nr. 35-376 PATVIRTINTA Kauno A.Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2018 m. rugsėjo 20 d. įsakymu

Detaliau

UKMERGĖS MENO MOKYKLA

UKMERGĖS MENO MOKYKLA UKMERGĖS MENO MOKYKLOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UKMERGĖS MENO MOKYKLOS STRATEGINIO PLANO 2015-2020 METAMS PATVIRTINIMO 2015 kovo 3 d. Nr.V-5 Ukmergė Pritarus Ukmergės rajono savivaldybės administracijos

Detaliau

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į

IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra į IX SKYRIUS STRATEGIJOS REALIZAVIMO VERTINIMAS (Pateikiama informacija apie tai, kaip įstaiga atlieka tarpinį siekiamo rezultato matavimą ir koks yra strateginių tikslų įgyvendinimo vertinimas.) 1 tikslas

Detaliau

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro

PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro PRITARTA Kretingos rajono savivaldybės tarybos 2019 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. T2-60 PRITARTA Kretingos rajono Baublių mokyklos-daugiafunkcio centro tarybos posėdžio 2019 m. kovo 1 d. protokolu Nr. V2-03

Detaliau

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu

Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu Dalykinio ugdymo(-si) pokyčio bruožai 1. Ugdymasis (mokymasis): dialogiškas ir tyrinėjantis: 1.1. atviras ir patirtinis (pagrįstas abejone, tyrinėjimu, eksperimentavimu ir kūryba, teise klysti, rasti savo

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. gegužės 23 d. Įsakymu Nr. ISAK 970 BENDROJO LAVINIMO UGDYMO TURINIO FORMAVIMO, VERTINIMO, ATNAUJINIMO IR DIEGIMO STRATEGIJA I. BENDROSIOS

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo

PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo PATVIRTINTA Vilkaviškio muzikos mokyklos direktoriaus 2017 m. kovo 28 d. įsakymu Nr. V- 14 PRITARTA Vilkaviškio muzikos mokyklos tarybos 2017 m. kovo 28 d. protokolu Nr. MT-1 VILKAVIŠKIO MUZIKOS MOKYKLOS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, p PATVIRTINTA Klaipėdos miesto savivaldybės administracijos direktoriaus 2014 m. rugpjūčio 4 d. įsakymu Nr. AD1-2328 PATVIRTINTA (BĮ vadovas) (vardas, pavardė) (Savivaldybės biudžetinių įstaigų* veiklos

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

Projektas

Projektas BALTOSIOS VOKĖS ŠILO GIMNAZIJA VEIKLOS PROGRAMA 2015 2016 m. m. SITUACIJOS ANALIZĖ 2014-2015 m.m. tikslai: 1. Aktualizuoti ugdymo(si) turinį bei formas atsižvelgiant į visuomenės kaitą, vietos bendruomenės

Detaliau

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški

PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliški PRITARTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos tarybos posėdyje 2014 m. rugpjūčio 25 d. protokolo Nr. 7 PATVIRTINTA Vilniaus r. Egliškių šv. J. Bosko vidurinės mokyklos direktoriaus 2014

Detaliau

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru

KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Ru KAUNO VAIKŲ DARŽELIO RUDNOSIUKAS 2017-2018 MOKSLO METŲ IKIMOKYKLINĖS VOVERIUKŲ GRUPĖS UGDYMO PLANAS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno vaikų darželio Rudnosiukas ikimokyklinės grupės ugdymo planas reglamentuoja

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Neformalusis vaikų švietimas ir formalųjį švietimą papildantis ugdymas: kas, kaip, kodėl? Švietimo, mokslo ir sporto ministerija 2019-04-30 Vilnius Pranešime vartojami trumpiniai NVŠ neformalusis vaikų

Detaliau

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika

Tikslas – padėti mokiniams saugoti ir stiprinti sveikatą, organizuojant ir įgyvendinant priemones, susijusias su ligų ir traumų profilaktika PATVIRTINTA Direktoriaus 2018 m. gruodžio 3 d. įsakymu Nr. V-55 VILNIAUS LOPŠELIS- DARŽELIS,,MAŽYLIS SVEIKATOS STIPRINIMO IR PRIEŽIŪROS PLANAS 2018-2019 m. m. Tikslas padėti ugdytiniams saugoti ir stiprinti

Detaliau

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M

VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) M VILKAVIŠKIO R. ALVITO MOKYKLA-DAUGIAFUNKCIS CENTRAS (švietimo įstaigos pavadinimas) ROLANDAS BULKAUSKAS (švietimo įstaigos vadovo vardas ir pavardė) METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. Maldėnai I SKYRIUS

Detaliau

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx

Microsoft Word - TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA.docx TEATRO IR KINO PEDAGOGIKA APIE PROGRAMĄ Tai vienintelė Lietuvoje studijų programa, rengianti teatro mokytojus. Teatro ir kino pedagogika jungia dvi sudėtingas ir įdomias sritis teatro meną ir asmenybės

Detaliau

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI

PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNI PATVIRTINTA Vilniaus Antano Vienuolio progimnazijos direktoriaus 2015 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr.V-380 VILNIAUS ANTANO VIENUOLIO PROGIMNAZIJOS ETNINĖS KULTŪROS UGDYMO ORGANIZAVIMO TVARKOS APRAŠAS I.

Detaliau

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-

MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1- MARIJAMPOLĖS MENO 2018-2019 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2018-09-03 įsakymu Nr. V1-21 Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS

UGDYMO PROCESO ORGANIZAVIMAS PATVIRTINTA Gimnazijos direktoriaus 07 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. V-79 KELMĖS R. ŠAUKĖNŲ VLADO PŪTVIO PUTVINSKIO GIMNAZIJOS MUZIKOS SKYRIAUS 07/8 m.m. PRITARTA Gimnazijos tarybos posėdžio 07 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪR LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTRO 2011 M. SPALIO 19 D. ĮSAKYMO NR. ĮV-639 DĖL REGIONŲ KULTŪROS PLĖTROS 2012 2020 METŲ PROGRAMOS PATVIRTINIMO PAKEITIMO

Detaliau

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę

Per kompetencijų ugdymą į sėkmingą asmenybę PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo 2008-01-09 ministro įsakymu Nr. ISAK- 43 VAIKŲ IR JAUNIMO KULTŪRINIO UGDYMO KONCEPCIJA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Vaikų ir jaunimo kultūrinio ugdymo

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR

PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDR PATVIRTINTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2014 m. balandžio 17 d. sprendimu Nr. TS-187 KAUNO R. GARLIAVOS JONUČIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Kauno r. Garliavos Jonučių progimnazijos

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita

1-65 PRIEDAS _SVIETIMO CENTRO direktoriaus 2012 m. veiklos ataskaita PRITARTA Širvintų rajono savivaldybės tarybos 2013 m. kovo 28 d. sprendimu Nr. 1-65 ŠIRVINTŲ RAJONO ŠVIETIMO CENTRO DIREKTORIAUS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. BENDRA INFORMACIJA APIE ŠVIETIMO CENTRĄ Širvintų

Detaliau

Microsoft Word - Plan metod. ob doc

Microsoft Word - Plan metod. ob doc Vilniaus darželis mokykla Svaja 2016 2017 m.m. priešmokyklinio ir ikimokyklinio ugdymo metodinės grupės metinė veiklos programa 1 1.Tikslas: didinti mokymosi efektyvumą, užtikrinant įvairių gabumų ugdytinių

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA

NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA NACIONALINĖ MOKYKLŲ VERTINIMO AGENTŪRA PASVALIO R. PUMPĖNŲ GIMNAZIJOS IŠORINIO VERTINIMO TRUMPOJI ATASKAITA ĮŽANGA Vizito laikas 2018 m. vasario 26 kovo 1 d. Vizito tikslas mokyklų veiklos kokybės išorinis

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation ALYTAUS NEFORMALIOJO ŠVIETIMO CENTRAS TOLERANCIJA Asociacija Alytaus neformaliojo švietimo centras "Tolerancija" įregistruota VĮ Registrų centre 2015 m. lapkričio 03 d. Veikia pagal įstatus ir kitus Lietuvos

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P

2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas P 2016 m. veiklos kokybės platusis įsivertinimas 4. sritis: Lyderystė ir vadyba 4. Lyderystė ir vadyba 4.1. Veiklos planavimas ir organizavimas 4.1.1. Perspektyva ir bendruomenės susitarimai Vizijos bendrumas:

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR

1 lentelė m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PR lentelė 209-202 m. Vilkaviškio rajono savivaldybės Žinių visuomenės plėtros programa TIKSLŲ, PROGRAMŲ, PROGRAMŲ TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ IR PRIEMONIŲ ASIGNAVIMŲ SUVESTINĖ Nuoroda į Vilkaviškio rajono

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos tarybos nutarimu 2016 m. spalio 18d. protokolo Nr. 2 PATVIRTINTA Vilniaus Levo Karsavino mokyklos l.e. direktoriaus pareigas 2016 m.spalio19d. įsakymu Nr. V- 357

Detaliau

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015

PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 PATVIRTINTA Vilainių mokyklos-darželio Obelėlė direktoriaus 2015 m. rugsėjo 1 d. įsakymu Nr. VV-82 KĖDAINIŲ R. VILAINIŲ MOKYKLOS-DARŽELIO OBELĖLĖ 2015 2016 IR 2016 2017 MOKSLO METŲ PRADINIO IR PRIEŠMOKYKLINIO

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI

KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI KARJEROS KOMPETENCIJOS UGDYMO ŽINIŲ VISUOMENĖJE PRIORITETAI Liudmila Lobanova VGTU Tarptautinės ekonomikos ir vadybos katedra Inga Veževičienė VGTU Integracijos ir karjeros direkcija Vilnius 2005.02.25

Detaliau

veiklos_planas_2016

veiklos_planas_2016 Patvirtinta direktoriaus 06-0-09 įsakymu Nr. (.3.)-V-34.)-V- VARĖNOS R. MERKNĖS VNCO KRĖVĖS GMNAZJOS 06 METŲ VEKLOS PLANO PREMONĖS, VEKSMA, VERTNMO KRTERJA 0.Žinių visuomenės plėtros programa 0.0.5 Ugdymo

Detaliau

KAUNO ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. I. ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos

KAUNO ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. I. ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos KAUNO ATŽALYNO VIDURINĖS MOKYKLOS 2015 METŲ VEIKLOS PLANAS 1. Įstaigos socialinis kontekstas. I. ĮVADAS PATVIRTINTA Kauno Atžalyno vidurinės mokyklos direktoriaus 2014 m. gruodžio 18 d. įsakymu Nr. V-266

Detaliau

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas

KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas KAUNO LOPŠELIO-DARŽELIO KLEVELIS ZUIKUČIŲ GRUPĖS VEIKLOS PLANAS 2018-2019 M.M. Grupės savitumas Prioritetiniai metų tikslai Ugdytojai, tėvų komitetas Grupė skirta mišraus 1. Atnaujinti Geros pradžios Ugdytojai:

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL

PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DAL PATVIRTINTA Marijampolės meno mokyklos direktoriaus 2017-09-15 įsakymu Nr. V1-38 MARIJAMPOLĖS MENO 2017-2018 M. M. MOKYKLOS UGDYMO PLANAS BENDROJI DALIS Marijampolės meno mokykla yra vaikų ir jaunimo ugdymo

Detaliau

SUDERINTA

SUDERINTA PRITARTA Kaišiadorių rajono savivaldybės administracijos Švietimo kultūros ir sporto skyriaus vedėjo 2019 m. vasario 26 d. įsakymu Nr. DS-ŠV-60 PATVIRTINTA Kaišiadorių Vaclovo Giržado progimnazijos direktoriaus

Detaliau

Etninės kultūros olimpiada

Etninės kultūros olimpiada Lietuvos mokinių etninės kultūros olimpiada: galimybės ir perspektyvos Daiva Briedienė Klaipėda 2014 03 14 Apžvalga: dalykinės olimpiados, konkursai Olimpiadų yra apie 20: lietuvių kalbos, matematikos,

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis _suredaguotas_

Privalomai pasirenkamas istorijos modulis istorija aplink mus I dalis  _suredaguotas_ P R O J E K T A S VP1-2.2-ŠMM-04-V-01-001 MOKYMOSI KRYPTIES PASIRINKIMO GALIMYBIŲ DIDINIMAS 14-19 METŲ MOKINIAMS, II ETAPAS: GILESNIS MOKYMOSI DIFERENCIJAVIMAS IR INDIVIDUALIZAVIMAS, SIEKIANT UGDYMO KOKYBĖS,

Detaliau

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R

PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. R PATVIRTINTA Panevėžio r. Pažagienių mokyklosdarželio direktoriaus 2017 m. vasario 6 d. įsakymu Nr. V-13 ŠVIETIMO STEBĖSENOS RODIKLIŲ SĄRAŠAS 2017 m. Rodiklis Reikalingi duomenys Duomenų šaltinis Rodiklio

Detaliau

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI

PATVIRTINTA Elektrėnų pradinės mokyklos direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKI PATVIRTINTA direktoriaus 2011 m. rugpjūčio 22 d. įsakymu Nr. 1V 69 ELEKTRĖNŲ PRADINĖS MOKYKLOS MOKINIŲ PAŽANGOS IR PASIEKIMŲ VERTINIMO TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. (toliau mokyklos) mokinių pažangos

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į

PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ Į PATVIRTINTA Mykolo Romerio universiteto Rektoriaus 2014 m. birželio 2 d. įsakymu Nr.1I-291 MYKOLO ROMERIO UNIVERSITETO LAIKINOSIOS STUDIJŲ REZULTATŲ ĮVERTINIMO PATIKROS TVARKA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.

Detaliau

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M

Microsoft Word - STRATEGINIS PLANAS M PRITARTA Kelmės rajono savivaldybės administracijos direktoriaus 2016 m. kovo 31 d. įsakymu Nr. A-338 PATVIRTINTA Kelmės r. Pakražančio gimnazijos direktoriaus 2016 m. balandžio 1 d. įsakymu Nr.V-53 KELMĖS

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA ŠVENČIONIŲ PROGIMNAZIJOS NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švenčionių progimnazijos nuostatai (toliau Nuostatai) reglamentuoja Švenčionių progimnazijos (toliau progimnazijos) teisinę formą, priklausomybę,

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL RADVILIŠKIO RAJONO KUTIŠKIŲ DAUGIAFUNKCIO CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 27 d. Nr. T-1102 Radviliškis Vadovaudamasi

Detaliau

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius

Viešoji įstaiga Respublikinis energetikų mokymo centras,Jeruzalės 21, Vilnius 2012 M. VEIKLOS ATASKAITA Viešoji įstaiga Ateities visuomenės institutas Buveinės adresas A.Vienuolio g. 8-409, Vilnius Įstaigos kodas 302807593 1 Turinys I. Veiklos tikslai, pobūdis ir veiklos rezultatai

Detaliau

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m.

ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. ĮSIVERTINIMO IR PAŽANGOS ATASKAITA 2017 2018 M. M. (2018 M.) Įstaigos kodas 190138895 Mokyklos pavadinimas Kauno Varpo gimnazija Savivaldybė Kauno m. 1. Už kurį laikotarpį pateikiate ataskaitą? (pasirinkite)

Detaliau

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I

PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO I PATVIRTINTA Rusnės specialiosios mokyklos direktoriaus 2016 m. rugpjūčio 30 d. įsakymu Nr. V1-16 RUSNĖS SPECIALIOSIOS MOKYKLOS PRADINIO, PAGRINDINIO IR SOCIALINIŲ ĮGŪDŽIŲ UGDYMO PROGRAMŲ 2016-2017 MOKSLO

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

PATVIRTINTA:

PATVIRTINTA: PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m.... mėn.... d. įsakymu Nr. ISAK -... MOKYKLŲ TOBULINIMO PROGRAMA + (MTP+) I. BENDROSIOS NUOSTATOS IR SĄVOKOS 1. Mokyklų tobulinimo programa

Detaliau

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc)

(Microsoft Word - veiklos apra\305\241as06-07.doc) ! " # $ % & ' ( ) # ) & ' * + ) ", & -. - / 0 1 % " 2 ) # 3 & ' % * 4 & # & 5 * ) - 6 $ * % ( " / ) ' 3 / 7 2 8 9 1.1. mokyklos pavadinimas adresas- * % ( " / ) & 3 9 * $ 5 * % ) 6-9 % " 2 ) # 3 & ' '

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx

Microsoft Word - Vadovo_ataskaita_uz_2018m.docx Kauno miesto savivaldybės administracijos Švietimo skyriaus vedėjo 22019 m. vasario d. įsakymo Nr. 42 priedas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS DAINIAUS ŽVIRDAUSKO 2018 METŲ VEIKLOS

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA

PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZA PATVIRTINTA Švenčionių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 14 d. sprendimu Nr. T-17 GLOBOS CENTRO IR VAIKO BUDINČIO GLOBOTOJO VEIKLOS ORGANIZAVIMO ŠVENČIONIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖJE TVARKOS APRAŠAS

Detaliau

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud

VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS M. M. Val vidurin s mokyklos metodin taryba darb organizuoja vadovaud VILNIAUS R. VAL NI VIDURIN S MOKYKLOS METODIN S TARYBOS VEIKLOS PLANAS 2016-2017 M. M. Val vidurin s metodin taryba darb organizuoja vadovaudamasi Lietuvos Respublikos švietimo ir ministro 2005 m. rugpj

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS

ETNINĖ KULTŪRA -INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS ETNINĖ KULTŪRA - INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS Egidija Kontrimienė Etikos mokytoja ekspertė Kauno maisto pramonės ir prekybos mokymo centras ETNINĖ KULTŪRA INTEGRALI UGDYMO PROCESO DALIS (1) Etninė kultūra

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

Microsoft PowerPoint - 2.pptx

Microsoft PowerPoint - 2.pptx KAS LEMIA MOKINIŲ PASIEKIMUS? KAUNO MIESTO BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ IŠORINIO VERTINIMO REZULTATAI monika.bilotiene@nmva.smm.lt KAUNO M. VADOVŲ KONFERENCIJA 2016 08 29 Valstybinė švietimo 2013 2022 metų

Detaliau

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P

PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO P PATVIRTINTA Šiaulių miesto savivaldybės tarybos 2016 m. gruodžio 1 d. sprendimu Nr. T-405 ŠIAULIŲ MIESTO SAVIVALDYBĖS BENDROJO UGDYMO MOKYKLŲ TINKLO PERTVARKOS 2016 2020 METŲ BENDRASIS PLANAS I SKYRIUS

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos tarybos 2016 m. gruodžio 21 d. posėdyje (protokolo Nr. 5) PRITARTA Alytaus šv. Benedikto gimnazijos 2016 m. gruodžio 30 d. visuotiniame dalininkų susirinkime (protokolo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

Slide 1

Slide 1 STUDIJOS RENGIMO PAGRINDAS informacija Galimybių studija rengiama vadovaujantis užsakovo pateikta užduotimi. Klaipėdos miesto Atgimimo aikštės ir gretimybių raidos galimybių studijos dalys: visuomenė nuomonė

Detaliau

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m.

Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos įsivertinimo ataskaita 2015 m. Kauno Veršvų vidurinės mokyklos giluminiam vertinimui pasirinkti rodikliai 2014-2015 m. m. Pasirinkti šie veiklos rodikliai Atsakingi KVA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation STATYBA 2017 Ilgiausiai šalyje gyvuojanti paroda, kuri vietoje suburia verslo lyderius, įvairių sričių specialistus, architektus, kompanijų vadovus, mokymo įstaigas ir galutinius vartotojus, kurie ne tik

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Kauno rajono savivaldybės tarybos 2019 m. vasario 28 d. sprendimu Nr. TS- KAUNO R. VILKIJOS GIMNAZIJA ANTANAS ŠVEDAS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. Vilkija I DALIS VADOVO ŽODIS KOMENTARAS (nurodomi

Detaliau

SPRENDIMAS

SPRENDIMAS KAUNO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA 11 POSĖDIS SPRENDIMAS DĖL KAUNO R. BATNIAVOS PAGRINDINĖS MOKYKLOS NUOSTATŲ PATVIRTINIMO 2014 m. spalio 30 d. Nr. TS-395 Kaunas Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau