2. Įstaigos pajamos. Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR) Projektinis finansavimas Iš viso. Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2. Įstaigos pajamos. Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR) Projektinis finansavimas Iš viso. Biudžeto lėšos (tūkst. EUR)"

Transkriptas

1 PATVIRTINTA Vilniaus miesto savivaldybės administracijos Švietimo, kultūros ir sporto departamento Kultūros skyriaus vedėjo 2018 m. sausio 11 d. įsakymu Nr. A15-85/18(2.1.4E-KS3) (VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS ŠVIETIMO, KULTŪROS IR SPORTO DEPARTAMENTO KULTŪROS SKYRIAUS KURUOJAMŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS PLANO FORMA) VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS SAKRALUS MENAS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS Vilnius 1. Įstaigos veiklos 2018 metų prioritetai 1. Vykdyti Vilniaus arkivyskupijos parapijoms priklausančių kultūrinių vertybių inventorizaciją, muziejaus eksponatų skaitmenizavimą. 2. Vykdyti restauravimo ir restauruotų kultūrinių vertybių pristatymo veiklą. 3. Surengti 6 parodas, 35 kultūrinių renginių, vykdyti aktyvią kultūrinę ir edukacinę veiklą. 2. Įstaigos pajamos Savivaldybės asignavimai Biudžeto lėšos (tūkst. EUR) Investicijos Savivaldybės projektai Uždirbtos pajamos (tūkst. EUR) Projektinis finansavimas Kiti projektai suteiktų paslaugų ar parduotų prekių* Neatlygintinai gauta parama (be investicijų)

2 bilietų pardavimo edukacinių užsiėmimų * suteiktų paslaugų ar parduotų prekių (tūkst. EUR) nekilnojamojo parduodamų turto, įrangos ir renginių ekskursijų suvenyrų ir inventoriaus organizavimo leidinių nuomos leidimo filmuoti, fotografuoti ar kopijavimo paslaugų Istaigos išlaidos Išlaidos darbuotojams (tūkst. EUR) Išlaidos darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui Išlaidos kvalifikacijos tobulinimui darbuotojams 263 0,7 263, ,7 4. Darbuotojų Darbuotojų informacija Administracija Pagrindinę funkciją atliekantys darbuotojai (be pagalbinių ir techninių darbuotojų) Pagalbiniai ir techniniai darbuotojai Etatų 5, ,5 1 16,5 Darbuotojų Išvestiniai finansiniai rodikliai Išlaidų darbo užmokesčiui ir socialiniam draudimui dalis Išlaidų įstaigos išlaikymui dalis Išlaidų dalis įstaigos veiklai Išlaidos įstaigos išlaikymui (tūkst. EUR) Uždirbtų pajamų įstaigos pajamų (neskaitant investicijų), proc. Išlaidos įstaigos veiklai (tūkst. EUR) Pajamų už suteiktas paslaugas ar parduotas prekes Projektinio finansavimo Gautos paramos Uždirbtų pajamų dalis vienam etatui (EUR) Uždirbamų pajamų dalis vienam etatui, neįskaičiuojant aptarnaujančio ir techninio personalo (EUR) Vieno apsilankymo kaina (EUR) 70, , , , , , , , , , Pagrindinės veiklos produktai ir rezultatai 6.1. Produkto rodikliai 1. Įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų 2. Per metus įgytų eksponatų 3. Per metus suinventorintų eksponatų 4. Per metus nurašytų eksponatų 5. Per metus suskaitmenintų eksponatų

3 6. Per metus restauruotų ir konservuotų eksponatų 7. Per metus įvestų į LIMIS sistemą įstaigos rinkiniuose saugomų eksponatų 8. Per metus naujai įrengtų/atnaujintų ekspozicijų 9. Per metus įstaigos surengtų parodų 9.1. Per metus įstaigos parengtų kilnojamųjų parodų 9.2. Per metus įstaigos darbuotojų parengtų virtualių parodų 10. Per metus vestų ekspursijų 11. Ekspozicijų ir parodų plotų pritaikytų lankyti žmonėms su specialiais poreikias dalis metų gale (proc.) 12. Per metus įstaigos organizuotų renginių (be parodų) 13. Per metus įstaigos išleistų leidinių 14. Per metus įstaigos darbuotojų publikuotų straipsnių specialiojoje literatūroje

4 15. Per metus įstaigos darbuotojų konferencijose skaitytų mokslinių pranešimų 16. Per metus įstaigos išleistų metodinių leidinių ir priemonių 17. Per metus įstaigos darbuotojų mokslo populiarinimo publikacijų 6.2. Rezultato rodikliai (lankytojai) 1. Mokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų (su edukacinių užsiėmimų dalyviais) 2. Nemokamai lankiusių ekspozicijas ir parodas lankytojų 3. Fondų lankytojų per metus 4. Įstaigos organizuotų renginių lankytojų per metus 5. Ekskursijų dalyvių per metus 6.3. Edukacinė veikla 1. Įgyvendinamų edukacinių* užsiėmimų temų 2. Naujų (atnaujintų) edukacinių užsiėmimų 3. Edukacinių užsiėmimų, pritaikytų žmonėms su specialiais poreikiais, 4. Surengtų edukacinių užsiėmimų 5. Edukacinių užsiėmimų dalyvių

5 6. Edukacinių užsiėmimų dalyvių su specialiais poreikias * Edukacinis užsiėmimas tai vienkartinė laike nepertraukiama veikla, kuria siekiama švietimo ir mokymosi tikslų. Skaičiuojamas, jei trunka 1 akademinę valandą ir daugiau. 1. Atspausdintų lankstinukų 2. Išplatintų lankstinukų 3. Atspausdintų plakatų 4. Išplatintų plakatų 5. Informacinių ir reklamos žinučių paviešinimo Lietuvos žiniasklaidoje 6. Įstaigos interneto svetainės lankytojų per metus 7. Apsilankymų įstaigos socialinių tinklų paskyrose per metus 8. Gerbėjų ir sekėjų įstaigos socialiniuose tinkluose 9. Įstaigos pasirodymų/ekspozicijų video peržiūrų įstaigos 10. Rinkos tyrimų 6.4. Rinkodara Direktorė Sigita Maslauskaitė-Mažylienė Vyr. buhalterė Daiva Čepelytė-Malinauskienė