GIMNAZIJOS 2019 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS m. spalio 25 d. Velžys I. REZULTATAI

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "GIMNAZIJOS 2019 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS m. spalio 25 d. Velžys I. REZULTATAI"

Transkriptas

1 TVIRTINU Direktorius Rimtas Baltušis GIMNAZIJOS 2019 METŲ LAPKRIČIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS 2019 m. spalio 25 d. Velžys Eil. nr. Veikla Data, laikas, vieta Atsakingas vadovas Vykdytojai Dalyviai I. REZULTATAI 1. Panevėžio krašto skautų dainų konkurso Gražių dainelių daug girdėjau atrankinis turas 2. Projekto,,Sveikos gyvensenos skatinimas Panevėžio rajone vaizdo klipo filmavimas (partneriai GNTV ir Panevėžio visuomenės sveikatos biuras) 1.1.ASMENYBĖS TAPSMAS SOCIALUMAS (Mokinių dalyvavimas renginiuose, akcijose, savivaldoje, , val. Panevėžio atviras jaunimo centras Velžio gimnazija prevencinėse veiklose) J. Kuprinskienė J. Kuprinskienė R. Storastienė Z. Tikuišienė J.Marcinkevičius K.Juškaitė Gimnazijos skautai 3a klasės

2 3. Panevėžio rajono savivaldybės J.Marcinkevičius šventė,,derlius 2019 Velžio kultūros įstaiga 4. Apskrito stalo diskusija Kiekvieną pirmadienį nuo 15 val. R. Baltušis Administracija,,Kupolėlės jaunučių grupė 5. Edukacinė išvyka į spektaklį anglų kalba,,tomas Sojeris 6. Išvyka į Panevėžio aklųjų biblioteką. Edukacinė programa,,pojūčių laboratorija 7. Pasaulio pažinimo pamoka Vandens gavyba. Kur keliauja vanduo?. Išvyka į UAB Aukštaitijos vandenys 8. Kultūrinė edukacinė išvyka Pažinkime Kauną , 11 val. Vilnius Panevėžys Mokymasis be sienų R.Stakienė J. Andriuškevičienė 27 (6 8, I IV gimn. klasių) J. Marcinkevičius 3a klasės S. Šukevičienė A.Gailiušienė D. Zdanavičiūtė 3b klasės 7b ir 8a klasių Ugdymas karjerai 9. Nacionalinė karjeros savaitė iki A. Klydžienė Klasės kuratorė II gim. kl. Karjeros testai Finansinio raštingumo pamoka Data tikslinama A. Klydžienė I gim. kl. Ugdomosios veiklos informaciniame centre 11. Ekodirbtuvės Rieda metų ratai S. Šukevičienė, 5 8 kl. I. Mitigailaitė 12. Šiaurės šalių literatūros savaitė. Šių metų tema: Šventės šiaurės šalyse D. Zdanavičiūtė Pradinių klasių Šviesos ir žodžio šventė 13. Viktorina Šiaurės šalys D.Kukenienė R.Storastienė 6a klasės

3 14. Protų mūšis Ar pažįstu Šiaurės šalis. 15. Protų mūšis Ar pažįstu Šiaurės šalis J.Adriuškevičienė J.Marcinkevičius E. Bartkienė A.Kumer 3 klasių komandos 4 klasių komandos 16. Leidinių paroda Įvairiapusis švenčių veidas D. Zdanavičiūtė Gimnazijos 17. Skaitymų naktis bibliotekoje D. Zdanavičiūtė Tikslinė mokinių grupė 18. Kūrybinių darbų paroda Spalvų šventė V. Vaiktkevičienė D. Zdanavičiūtė Gimnazijos 19. 4b klasės mokinių kūrybinių darbų paroda Ruduo A. Kumer D. Zdanavičiūtė Gimnazijos Projektai (Rajono, šalies, tarptautiniai) Konferencijos 20. Tarptautinės programos ERASMUS+ KA2 projekto PROSOCIALINĖS vertybės partnerių vizitas gimnazijoje A. Klydžienė J. Andiuškevičienė A.Kumer R. Raštutienė R. Stongvilienė J. Marcinkevičius Gimnazijos 21. Projekto,,Renkuosi mokyti mokyklų kaitai susitikimas su tyrėjais 22. Projekto,,Renkuosi mokyti mokyklų kaitai I-oji strateginė sesija, konsultantė V. Dziūričienė , 14 val. Vyturio gimnazija, Kaunas , val. R. Storastienė S. Šukevičienė R. Baltušis A. Klydžienė A. Paulauskienė, L. Žostautaitė M. Giliova Urbietė S. Šukevičienė R. Baltušis A. Klydžienė A. Paulauskienė,

4 23. Erasmus+ etwinning kontaktinis seminaras Prancūzijoje, STEAM tematika 24. Panevėžio r. pradinių klasių mokinių skaitymo skatinimo projektas Kartu skaityti gera ,17 R. Storastienė 2019 m. lapkričio mėn m. balandžio mėn. L. Žostautaitė M. Giliova Urbietė S. Šukevičienė Pradinių klasių mokytojai Pradinių klasių mokinai 25. Socialinės partnerystės projekto Valgyk protingai projektas Mitybos laboratorija 26. Šalies vertimų konkursas , 15 val. Šiaulių universitetas 27. Respublikinis 1 4 klasių mokinių kūrybinių darbų konkursas,,vaižganto kūrybos deimančiukai 28. Panevėžio miesto ir Panevėžio rajono 1 4 klasių mokinių mokslinėpraktinė konferencija Ieškau, tyrinėju, atrandu mėn. S. Šukevičienė E.Kvietinskienė D.Rakauskienė 1.2. MOKINIO PASIEKIMAI IR PAŽANGA MOKINIŲ LYDERYSTĖ ( Mokinių pranešimų skaitymas, eksperimentų pristatymas ir pan. konferencijose, mokslinėse laboratorijose ar kt. ) Olimpiados. Konkursai. Nacionaliniai mokinių pasiekimų patikrinimai. Egzaminai R.Stakienė 5 7 klasių 3 III a gimn. klasės mokinės S. Šukevičienė J. Andriuškevičienė 3b klasės S. Šukevičienė J. Andriuškevičienė 3b klasės 29. Matematikos KINGS olimpiada S. Šukevičienė J. Andriuškevičienė 3b klasės 30. Lietuvių kalbos KINGS olimpiada S. Šukevičienė J. Andriuškevičienė 3b klasės

5 31. Pasaulio pažinimo KINGS olimpiada 32. Tarptautinio Ventspils IT challenge 2019 konkurso finalas Ventspilyje 33. Lietuvių kalbos ir literatūros pasiekimų bandomasis elektroninis testavimas 34. IV gimnazijos mokinių brandos egzaminų pasirinkimas S. Šukevičienė J. Andriuškevičienė 3b klasės E.Davidonytė E.Davidonytė Matas Misevičius Elijus Žekonis Jonas Abukauskas E.Davidonytė A.Marcinkevičienė R.Švagždienė I.Kairevičienė E.Davidonytė L.Bražinskienė A.Ambraška 2.1. ORIENTAVIMASIS Į MOKINIO POREIKIUS Stebėsenos sistemingumas III gimnazijos klasių IV gimnazijos klasių 35. Pagalba SUP mokiniui pamokoje S. Šukevičienė Metodinė taryba 36. Gimnazistų pažangumo ir lankomumo stebėsena E.Davidonytė I IV kl. auklėtojai E.Kvietinskienė Mokymasis bendradarbiaujant Ugdomoji veikla (Integruotas, savivaldus mokymasis, mokymasis bendradarbiaujant ir kt.) 2.2. MOKYKLOS BENDRUOMENĖS SUSITARIMAI DĖL KIEKVIENO MOKINIO UGDYMOSI SĖKMĖS Planavimas 37. Administracijos posėdis. Kiekvieną pirmadienį val. R. Baltušis Administracija I IV gimnazijos klasių 38. Pagalbos specialistų metodinis pasitarimas S. Šukevičienė Pagalbos mokytojui ir mokiniui S. Šukevičienė A.Klydžienė Klasių vadovai 39. Klasių vadovų metodinis pasitarimas 40. VGK posėdis S. Šukevičienė E. Kvietinskienė VGK nariai

6 41. Strateginio planavimo ir veiklos kokybės įsivertinimo grupės veikla 42. Specialiojo pedagogo, logopedo konsultacinė valanda R. Baltušis Darbo grupė Kiekvieną pirmadienį val. S. Šukevičienė E. Kalkytė R. Juškienė- Bartkė Dalykų mokytojai, klasių vadovai 43. Socialinio pedagogo ir psichologo konsultacinė valanda. 44. Matematikos mokytojų metodinis pasitarimas. VBE ir PUPP rezultatų analizė Kiekvieną trečiadienį val. S.Šukevičienė T. Plesnevičius E. Kvietinskienė E.Davidonytė I.Abukauskienė S.Petrovienė L.Papuškienė V.Samoilovas Tėvų susitikimai kla sių Tėvų susitikimas Administracija Dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui klasių Tėvų susitikimai Administracija Dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui 47. I IV gimnazijos klasių tėvų susitikimai 48. IV gimnazijos klasių mokinių, tėvų ir dėstančių mokytojų susitikimas, siekiant padėti abiturientams pasirinkti brandos egzaminus 49. II gimnazijos klasės tėvų susitikimas su karjeros ugdymo s Administracija Dalykų mokytojai, pagalbos mokiniui E.Davidonytė IV gimnazijos klasių auklėtojai A.Klydžienė E.Davidonytė A.Klydžienė E.Davidonytė 50. 6a klasės tėvų susitikimas Administracija R.Storastienė Dalykų mokytojai, klasių vadovai IV gimnazijos klasių Kvalifikacijos tobulinimas

7 51. Dalyvavimas kvalifikacijos tobulinimo renginiuose pagal ŠC planą S. Šukevičienė Materialinių išteklių valdymas 52. Biudžeto 2020 metams poreikis R. Baltušis V. Daunoravičius Administracija, 53. Biudžeto lėšų įsisavinimas IV ketvirtis R. Baltušis A.Nemeikšienė III. UGDYMO(SI) PROCESAS Mokytojo asmeninio meistriškumo augimas (Patirties sklaida už mokyklos ribų) Bendradarbiavimas (tėvų ir socialinių partnerių įsitraukimas, organizuojant prasmingas veiklas) 54. Pirmosios pagalbos pradmenys ,06 K. Juškaitė K. Juškaitė 4 klasių 55. Edukacija Aš jaunasis K. Juškaitė K. Juškaitė 3 4 klasių mokslininkas 56. Pamokėlė Dantukų švara K. Juškaitė K. Juškaitė 1a, 1b klasių 57. Integruota pamoka Kas man yra K. Juškaitė K. Juškaitė 6 klasių stresas? 58.,,Aš būsimas Lietuvos karys (Susitikimas su Karaliaus Mindaugo husaro bataliono kariais) J.Marcinkevičius 3a klasės Parengė Direktoriaus pavaduotoja ugdymui Silvija Šukevičienė