WAH kirpimo masinele

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "WAH kirpimo masinele"

Transkriptas

1 PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL WAH NAUDOTOJO VADOVAS Iliustracijos 1

2 Svarbios saugumo taisyklės Naudodami šį elektrinį prietaisą, visuomet laikykitės žemiau pateiktų svarbiausių saugumo taisyklių. Prieš naudodamiesi prietaisu, atidžiai perskaitykite visas instrukcijas! SVARBU! Prieš pirmą naudojimą peiliukus būtinai sutepkite alyva ir palikite dirbti laisva eiga 5-10 minučių. Kitu atveju nuo susidariusios trinties peiliukai gali pradėti kaisti ir pešti plaukus, be to, prietaisas gali sugesti. Kad nenukrėstų elektra ir mirtinai nesusižeistumėte: 1. Nelieskite prietaiso, kuris buvo įkritęs į vandenį. Iš karto ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo. Kai kurios vidinės kirpimo mašinėlės detalės gali reaguoti su vandeniu netgi tada, kai prietaisas išjungtas. 2. Nenaudokite prietaiso vonioje arba duše. 3. Nenaudokite ir nelaikykite prietaiso vietose, kur jis galėtų lengvai įkristi į kriauklę ar dušo kabiną. Neleiskite, kad ant prietaiso patektų vandens ar kitų skysčių! 4. Kaskart baigę naudotis prietaisu, tuoj pat ištraukite jo kištuką iš rozetės. 5. Prieš pradėdami prietaisą valyti, ištraukite jo kištuką iš maitinimo lizdo. Kad nenusidegintumėte, nesukeltumėte gaisro, nesusižeistumėte ir nenukrėstų elektra: 1. Nepalikite į maitinimo lizdą įjungto prietaiso be priežiūros. 2. Sutrikusių protinių, jutiminių ir fizinių gebėjimų žmonės, vaikai (ne jaunesni nei 14 metų) bei asmenys, galintys nukentėti dėl savo neprityrimo ar reikiamų žinių stokos, prietaisu naudotis gali tik prieš tai tinkamai apmokyti arba prižiūrimi už jų 2

3 saugumą atsakingų asmenų. Šie žmonės turėtų gerai suprasti grėsmes, kylančias naudojantis prietaisu. Neleiskite vaikams žaisti su prietaisu. Neleiskite vaikams neprižiūrimiems valyti ir taisyti prietaiso. 3. Naudokite kirpimo mašinėlę tik pagal šiame naudotojo vadove nurodytą paskirtį. Naudokite tik gamintojo rekomenduojamus prietaiso priedus. 4. Niekada nenaudokite prietaiso, jei pažeistas maitinimo laidas arba kištukas. Nenaudokite prietaiso, jei jis prastai veikia, buvo nukritęs, sugedo arba buvo įmestas į vandenį. Leiskite prietaisą apžiūrėti ir pataisyti įgalioto techninio aptarnavimo centro specialistams. 5. Laikykite prietaiso laidą atokiau nuo įkaitusių paviršių. 6. Nenaudokite prietaiso, jei uždengtos oro cirkuliacijos angos ir ant minkšto, lengvai užsidegančio paviršiaus, pvz. lovos ar sofos, nes galite užblokuoti šias angas. Prižiūrėkite, kad oro cirkuliacijos angose nesikauptų pūkeliai, plaukai ir pan. 7. Nekiškite į prietaiso ertmes pašalinių daiktų ir saugokite, kad į jas nieko neįkristų. 8. Nenaudokite prietaiso patalpose, kur naudojami aerozoliai (purkštuvai) arba deguonis. Nenaudokite prietaiso atvirame ore. 9. Nenaudokite prietaiso, jei sugedo kirpimo ašmenys bei galvutės ar išlūžo jų dantukai, nes rizikuojate susižeisti. Prieš pradėdami naudoti, įsitikinkite, kad tinkamai išlygiuoti prietaiso ašmenys (žr. skiltį Mašinėlės priežiūra ). 10. Nepadėkite ir nepalikite prietaiso ten, kur jam galėtų pakenkti naminiai gyvūnai ar atmosferos reiškiniai. 11. Norėdami išjungti prietaisą, nustatykite OFF padėtį ir ištraukite prietaiso kištuką iš rozetės. 12. Ši plaukų kirpimo mašinėlė skirta naudoti namuose. IŠSAUGOKITE ŠIAS NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS. Sudedamosios dalys A. Apatiniai ašmenys B. Ašmenų slankiklis (tik reguliuojamo ilgio ašmenų modelyje) C. Kirpimo reguliatorius (tik reguliuojamo ilgio ašmenų modelyje) D. Jungiklis E. Viršutiniai ašmenys F. Galingumo valdiklis Mašinėlės priežiūra Šios WAHL kirpimo mašinėlės ašmenys buvo patepti specialiomis medžiagomis ir tinkamai išlygiuoti gamykloje. Vis dėlto pasitaiko, kad, prietaisą naudojant, ašmenys atsiduria netinkamoje padėtyje. Taip pat reikia iš naujo išlygiuoti ašmenis, jei prieš tai juos išėmėte valymui ar keitimui. Kad nuspręstumėte, ar reikia išlygiuoti ašmenis, palyginkite savo prietaiso ašmenų padėtį su mašinėlės, pavaizduotos G paveikslėlyje. 1. Jei Jūsų prietaisas turi kirpimo reguliatorių, rankenėle nustatykite trumpo kirpimo padėtį (H pav.). 2. Tarp kraštinių viršutinių ašmenų dantukų ir apatinių ašmenų turėtų būti maždaug 1/32" (0.64 mm) atstumas. Jis reikalingas tam, kad mašinėlė nekirptų pernelyg trumpai ir neliestų odos. 3. Viršutinių ašmenų kairiausias dantukas turėtų uždengti pirmą mažą apatinių ašmenų dantuką arba būti jo kairėje. 4. Viršutinių ašmenų dešiniausias dantukas turėtų liesti didelį apatinių ašmenų dantuką. Jei ašmenys išlygiuoti netinkamai, ant ašmenų užlašinkite WAHL kirpimo mašinėlėms skirto aliejuko (žiūrėti peiliukų tepimo instrukciją), keletui sekundžių įjunkite kirpimo mašinėlę, tada išjunkite ją ir ištraukite kištuką iš lizdo. Atsargiai atsukite varžtus ir sureguliuokite ašmenis pagal aukščiau pateiktus 2-4 nurodymus. Išlygiavę ašmenis, vėl prisukite varžtus. Ašmenys vienintelė kirpimo mašinėlės detalė, kurią gali tvarkyti ir reguliuoti pats naudotojas (I pav.). Aliejukas (J pav.) Kaskart nukirpę plaukus, peiliukus išvalykite, sudrėkinkite specialiu aliejuku. Užlašinkite keletą WAHL plaukų kirpimo mašinėlėms skirto aliejuko lašų ant ašmenų dantukų. Naudokite tik kartu su prietaisu parduodamą WAHL kirpimo mašinėlių aliejuką. Kadangi WAHL mašinėlės ašmenys veikia labai greitai, rinkitės tik tinkamos rūšies aliejuką. Nenaudokite aliejuko plaukams, riebalų ar aliejaus, sumaišyto su žibalu ar tirpikliais, nes, tirpikliams išgaravus, likęs storas riebalų sluoksnis apsunkins mašinėlės darbą. WAHL kirpimo mašinėlių aliejukas padengia ašmenis labai plonu natūralaus aliejaus sluoksniu, kuris neišgaruos ir nesulėtins prietaiso veikimo. Galingumo valdiklis-varžtas (ne visuose WAHL kirpimo mašinėlių modeliuose) Nors Jūsų mašinėlė turi galios valdiklį, optimalūs mašinėlės nustatymai buvo parinkti dar gamykloje. Tačiau jeigu Jūsų namuose teka mažos įtampos srovė, gali būti, kad reikės juos nustatyti iš naujo. 3

4 Kad nustatytumėte galingumą, plastikiniu šepetėliu, atsuktuvu ar plona moneta sukite reguliavimo varžtą laikrodžio rodyklės kryptimi tol, kol išgirsite specifinį garsą. Tuomet pamažu sukite varžtą į priešingą pusę, prieš laikrodžio rodyklę, kol nebegirdėsite šio garso. Bus nustatytas maksimalus galingumas (K pav.). Laidas Nenaudokite laido tam, kad judintumėte ir perkeltumėte mašinėlę. Užtikrinkite lengvą mašinėlės naudojimą įsitikinkite, kad prietaiso laidas nesusisukęs ir neužstatytas pašaliniais daiktais. Kai padedate prietaisą saugoti, suvyniokite laidą ir įdėkite prietaisą į gamintojo pakuotę arba specialų saugojimo maišelį (jeigu toks yra). Kai kurie modeliai turi poliarizuotą kištuką. Poliarizuotas prietaiso kištukas, kurio viena šakutė platesnė nei kita, skirtas elektros šoko grėsmei sumažinti. Toks kištukas į poliarizuotą rozetę gali būti įstatomas vieninteliu būdu. Jei kištukas į rozetę neįsistato, apsukite kištuką. Jeigu jis vis tiek neįsistato, kreipkitės į kvalifikuotą specialistą, kad jis įrengtų tinkamą elektros lizdą. Paties kištuko nemodifikuokite. Elektros laidų sistema DĖMESIO: jei pažeistas maitinimo laidas, leiskite jį pakeisti gamintojo įgalioto aptarnavimo centro darbuotojui ar kitam kvalifikuotam specialistui, kad išvengtumėte žalos sveikatai. Maitinimo laidą sudarančių laidelių spalvos yra šios: Mėlynas neutralus (N); Rudas (teka srovė) (L); Žalias-geltonas (E). Prietaisas turi kištuką su 3 amperų saugikliu. Jei kištukas netinka Jūsų rozetei arba jeigu jis sugedo, reikėtų jį nupjauti ir išmesti bei pagal šiuos nurodymus prijungti tinkamą kištuką. Laidelių spalvų reikšmės gali nesutapti su kištuko išvado spalvomis. Tokiu atveju MĖLYNĄ laidą reikėtų prijungti prie N raide pažymėto kištuko išvado arba išvado, pažymėto JUODAI arba MĖLYNAI. RUDAS laidas turėtų būti jungiamas prie L raide pažymėto arba RAUDONAI ar RUDAI nuspalvinto išvado. ŽALIAS ir GELTONAS laidas jungiamas prie E raide pažymėto arba ŽALIAI ar ŽALIAI- GELTONAI nuspalvinto išvado. Kirpimo reguliatorius (ne visuose WAHL kirpimo mašinėlių modeliuose) Prietaisuose, kurie turi kirpimo reguliavimo rankenėlę, ji įrengta greta Jūsų nykščio (jei esate dešiniarankis/-ė), taigi galėsite laikydami mašinėlę rankose reguliuoti nustatymus. Reguliatorius leis paįvairinti kirpimą, nes galėsite be papildomų galvučių palaipsniui sumažinti ar padidinti kirpimo ilgį. Kai rankenėlė yra viršutinėje pozicijoje, bus pasirinktas kirpimas, itin trumpai nukerpantis plaukus (H1 pav.). Žemyn palenkdami rankenėlę, pamažu didinsite kirpimo ilgį. Reguliatoriui esant pačioje apatinėje padėtyje, plaukai bus kerpami panašiai kaip su 3 mm galvute (H2 pav.). Kirpimo reguliavimo rankenėlė taip pat leis prailginti ašmenų tarnavimo laiką, nes kiekviena padėtis naudoja skirtingą kirpimo kampą. Be to, jei intensyviai kerpant plaukus ašmenys užsikimšo plaukais, reguliatorius padės pašalinti tarp dviejų ašmenų dalių susirinkusius plaukus, nenuimant ašmenų. Mašinėlei esant įjungtai, keletą kartų greitai perjunkite rankenėlę iš trumpo kirpimo į ilgo kirpimo padėtį. Jei taip darysite kaskart baigę kirpti plaukus, ašmenys mažiau užsikiš nukirptais plaukais. Jei mašinėlė nustoja veikti ir valymas nepadeda, gali būti, kad atšipo ašmenys. Pakeiskite juos naujais arba nuneškite į klientų aptarnavimo centrą, kad specialistai juos pagaląstų. WAHL patarimai sėkmingam plaukų kirpimui namuose Prieš kerpant plaukus 1. Jūsų kirpimo mašinėlė turėtų būti švari, patepta aliejuku ir puikiai veikti. 2. Jei turite plastikinį plaukų kirpimui skirtą apsiaustą, apsukite jį aplink kaklą ir suriškite taip, kad į apykaklę neprikristų plaukų. Jei tokio apsiausto neturite, galite tam naudoti rankšluostį. 3. Pasodinkite žmogų, kurio plaukus kirpsite, ant taburetės ar kėdės taip, kad jo viršugalvis atsidurtų Jūsų akių lygyje. 4. Iššukuokite plaukus, kad pašalintumėte visas sąvėlas. Patogiai, neįsitempę laikykite mašinėlę delne taip, kad jos etiketė būtų greta smiliaus. Taip galėsite patogiai ir tiksliai valdyti kirpimo procesą. DĖMESIO: norėdami prijungti kirpimo galvutes, laikykite galvutę dantukais į viršų. Tvirtai prispauskite kirpimo galvutę prie kirpimo ašmenų apačios (L pav.) taip, kad pasigirstų spragtelėjimas. Priklausomai nuo įsigyto produkto modelio, Jūsų prietaisas gali turėti: Reguliuojamo ilgio kirpimo galvutes. Viena galvutė, keletas kirpimo ilgių. Skirtingo ilgio juodų kirpimo galvučių rinkinį. Ant kiekvienos galvutės nurodytas jos kirpimo ilgis. Skirtingo ilgio spalvotų kirpimo galvučių rinkinį. Ant kiekvienos galvutės nurodytas jos kirpimo ilgis. Spalvos padės parinkti norimo ilgio galvutę. Kirpimas, naudojant prijungiamas reguliuojamas galvutes 4

5 Maža reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė turi penkias kirpimo parinktis nuo 3 mm iki 16 mm, kurios viena nuo kitos skiriasi 3 mm (M pav.). Didelė reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė turi penkias kirpimo parinktis nuo 19 mm iki 32 mm, kurios viena nuo kitos skiriasi 3 mm (N pav.). Galėsite pakeisti kirpimo ilgį, nykščiu stumtelėdami reguliavimo rankenėlę ir taip nustatydami kitą padėtį. Abi šios reguliuojamos galvutės turi fiksuotas kirpimo padėtis su nurodytu kirpimo ilgiu milimetrais, kad naudotojui būtų lengviau ir paprasčiau orientuotis. Didelė reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė gali būti naudojama plotui tarp ausų ir viršugalvio kirpti (O1 pav.). Maža reguliuojamo ilgio kirpimo galvutė gali būti naudojama plotui tarp sprando ir ausų kirpti (O2 pav.). Kirpimas, naudojant įprastas (juodas arba spalvotas) kirpimo galvutes Kai kuriuose modeliuose nėra viso WAHL kirpimo galvučių rinkinio. Tačiau bet kurią iš šių galvučių, kaip ir kitus čia nepaminėtus prietaiso priedus, galite įsigyti iš prekybos agento arba užsisakyti tiesiai iš WAHL. Kirpimo galvučių sąrašas: 3 mm juoda/raudona; 6 mm juoda/violetinė; 10 mm juoda/tamsiai mėlyna; 13 mm juoda/oranžinė/rožinė; 16 mm juoda/geltona; 19 mm juoda/šviesiai violetinė; 22 mm juoda/žalia; 25 mm juoda/šviesiai mėlyna; 31 mm juoda/balta; 38 mm tik juoda; Dešinės ausies tik juoda; Kairės ausies tik juoda. Plaukų kirpimas Vidutinio ilgio ir ilgas plaukų kirpimas (P pav.). Kai pirmą kartą kerpate plaukus, pradėkite apkirpdami tik nedidelę dalį, kad suprastumėte, ar Jus tenkina kirpimo ilgis. Visuomet pradėkite naudodami ilgiausio kirpimo galvutę, tada, jei norite dar patrumpinti plaukus, prijunkite trumpesnio kirpimo galvutes arba, jeigu naudojama reguliuojamo ilgio galvutė, nustatykite trumpesnio kirpimo parinktį. Pagalvokite, galbūt pakaks apkirpti tik galvos šonus ir kaklą, kad plaukai atrodytų išpuoselėti ir tvarkingi. Jei norite tolygiai apkirpti visą galvą, pritaikykite rankos judesius prie normalaus mašinėlės veikimo greičio. Nespauskite jos ir nebandykite pagreitinti proceso. 1. Pirmiausia iššukuokite plaukus taip, kad jie gulėtų augimo kryptimi. 2. Prijunkite prie mašinėlės ilgiausio kirpimo galvutę ir pradėkite kirpti galvos šonus. Judinkite mašinėlę iš apačios į viršų. Švelniai glauskite mašinėlę prie plaukų taip, kad kirpimo galvutės dantukai žiūrėtų į viršų ir tolygiai priglustų prie galvos. Judinkite mašinėlę į viršų ir į išorę, vienu metu nukirpdami tik nedidelį kiekį plaukų. Šitaip apkirpkite šonus ir nugarinę galvos dalį. Jei norėtume plaukus kirpti dar trumpiau, pakeiskite galvutę į trumpesniam kirpimui skirtą (nustatykite trumpesnio kirpimo padėtį, jei naudojate reguliuojamo ilgio galvutes) arba palikite tą pačią galvutę, bet labiau ją paspauskite ir mažiau atkelkite nuo galvos. Plaukų kirpimui reikia praktikos, ir keletą pirmų kartų geriau palikti plaukus šiek tiek ilgesnius. Viršugalvį gana trumpai apkirpsite naudodami 25 mm ilgio galvutę. Jei Jūsų prietaisas turi 32 mm ar 38 mm galvutes, jos pasitarnaus ilgesniam plaukų kirpimui. Dantukams gerai prigludus prie galvos, lėtai kirpkite plaukus nuo galvos priekio link nugaros. Keletą pirmų kartų patariame rinktis šiek tiek ilgesnį kirpimą. Norint palikti ilgesnius viršugalvio plaukus Jei nenaudosite kirpimo galvučių, nukirpti plaukai bus ilgesni. Šukomis sukelkite ant viršugalvio plaukus ir kirpkite, prilaikydami plaukus šukomis arba rankomis. Kirpkite nuo veido pusės link nugaros, pamažu trumpindami plaukus (mažinkite atstumą tarp šukų ar pirštų ir galvos). Reguliariai pašukuokite, kad pašalintumėte nukirptus plaukus ir nepaliktumėte ilgų sruogų. Plaukų aplink ausis kirpimas Dešinės ir kairės galvos pusių plaukams skirtų priedų naudojimas Dešinės ir kairės ausų kirpimo galvutės turi ilgio valdymo rankenėlę (nuo 3 mm iki 12 mm). Naudokite reikiamą galvutę ir kirpkite pagal ausies formą. Taip plaukai atrodys nukirpti tolygiai ir neišsiskirs iš bendro vaizdo, be to, nereikės naudoti keleto kirpimo galvučių. 5

6 Plaukų palei kairę ausį kirpimas Prijunkite prie mašinėlės kairės ausies plaukų kirpimui skirtą galvutę ir atsistokite taip, kad matytumėte kairę ausį. Laikykite mašinėlę taip, kad ji sudarytų nedidelį kampą su galva. Tada pridėkite galvutę už kairės ausies palei plaukų augimo liniją. Judinkite mašinėlę apie kairę ausį link galvos priekio (atliekami judesiai turėtų priminti nedidelius pusapskritimius). Priklausomai nuo kerpamų plaukų ilgio gali tekti kelete vietų apkirpti palei ausį esančius plaukus nesmarkiais brūkštelėjimais. Tai darydami saugokite ausį ir judinkite mašinėlę į viršų ir į išorę. Tokiu būdu mašinėlės ašmenys geriausiai pasieks plaukus. Dėmesio: tokiu pačiu būdu galėsite apkirpti žandenas. Tiesiog kirpdami palei ausį augančius plaukus kartu apkirpkite ir žandenas. Plaukų palei dešinę ausį kirpimas Prijunkite prie mašinėlės dešinės ausies plaukų kirpimui skirtą galvutę. Atsistokite taip, kad matytumėte dešinę ausį. Viską darykite taip pat, kaip ir kirpdami kairės pusės plaukus. Galiausiai baikite kirpimą paryškindami apie ausį augančių plaukų linijos kontūrus, kaip aprašyta žemiau. Plaukų linijos paryškinimas (Q pav.) Kirpimo galvučių nereikės. Jei mašinėlė turi reguliuojamo ilgio ašmenis, rankenėle nustatykite trumpo kirpimo padėtį. Iššukuokite plaukus taip, kaip pageidaujate. Pradėkite kirpdami tarp ausies ir žandenų, kaip pavaizduota kairėje paveikslėlio pusėje. Laikykite mašinėlę taip, kad ašmenų kraštai būtų palei plaukų augimo liniją. Paryškinkite pageidaujamą kontūrą virš, apie ir už ausų. Kad apkirptumėte žandenas ir plaukus prie kaklo, laikykite mašinėlę ašmenimis žemyn, nustatykite norimą ilgį, priglauskite prie odos ir kirpkite stumtelėdami žemyn. Iššukuokite plaukus ir įsitikinkite, kad abi pusės apkirptos vienodai. Įsitikinkite, kad visa galva apkirpta tolygiai. Trumpas plaukų kirpimas ir kirpimas ežiuku (R) Pradėkite kirpti prijungę ilgiausią kirpimo galvutę. Kirpkite nuo kaklo link viršugalvio. Kirpimo galvutė turėtų lygiai priglusti prie galvos. Judindami mašinėlę kirpkite plaukus taip, kaip pavaizduota paveiksliuke. Tokiu pačiu būdu apkirpkite visą galvą (iš apačios į viršų), kaip parodyta. Tada kirpkite plaukus prieš jų augimo kryptį, kirpdami nuo kaktos link viršugalvio, ir išlyginkite šonus. Kad viršugalvis atrodytų plokščias, šiuos plaukus kirpkite ne su kirpimo galvute, o sukėlę ir prilaikydami juos šukomis. Naudokite trumpesniems kirpimams skirtas galvutes, kad patrumpintumėte ant kaklo augančius plaukus. Iššukuokite plaukus ir įsitikinkite, kad apkirpote tolygiai. Paryškinkite žandenas ir kaklo liniją pagal aukščiau esančius nurodymus. Jei norite trumpai apkirpti plaukus šonuose ir nugaros pusėje, žr. paveikslėlį S. Šie patarimai padės Jums patiems nesunkiai kirpti plaukus namuose. Daugiau patarimų ir pasiūlymų rasite apsilankę gamintojo interneto svetainėje Dėmesio: taip pat galite apkirpti žandenas tada, kai kerpate plaukus palei ausis. Išmetimas Šis simbolis, esantis ant prietaiso, reiškia, kad Europos Sąjungos šalyse draudžiama prietaisą išmesti kartu su buitinėmis atliekomis. Atsikratykite atitarnavusiu prietaisu vietiniame buitinės technikos surinkimo punkte ar perdirbimo centre. Peiliukams garantija netaikoma UAB Krinona autorizuotas techninės priežiūros (serviso) centras Neries krantinės 18, Kaunas tel.: (8-37)

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 - LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkimas Skalbiamieji užvalkalai Sofa-lova Kojų kėdutė su

Detaliau

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx

Microsoft Word - Ak noretum grizti v04.docx Laimutės Kisielienės choreografija Jūratės Baltramiejūnaitės muzika, Bernardo Brazdžionio žodžiai PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/09/01 Pakeitimai padaryti po šokių kursų

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx

Microsoft Word - Saules vartai v04.docx Liaudiškas šokis Ričardo Tamučio choreografija A. Jonušo muzika PAKEITIMAI 2015/08/09 Originalas išdalintas šokių kursuose 2015/11/13 Pakeitimai padaryti po šokių kursų Saulės kultas liaudyje gyvavo visais

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

J14_BQ17_BQ25_BN27_BN37.pdf

J14_BQ17_BQ25_BN27_BN37.pdf VARTOTOJO INSTRUKCIJA Siuvimo mašina J4, BQ7, BQ5, BN7, BN7 BQ-7 Svarbios saugumo taisyklės Naudojantis siuvimo mašina, reikia laikytis sekančių pagrindinių saugumo taisyklių: Prieš naudojimą perskaitykite

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais

Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais KEXN-90 PRIETAISAS, VALANTIS KARŠTAIS GARAIS (GARŲ PURKŠTUVAS) NAUDOJIMO INSTRUKCIJA Kexn-90 Prietaisas, valantis karštais garais (Garų purkštuvas) SVARBIOS SAUGUMO INSTRUKCIJOS Naudojimo instrukcija Kai

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A

CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A CarSense 303 M A G N E T I N Ė K I L P A N A U D O J I M O I N S T R U K C I J A Turinys Produkto apžvalga 2 Specifikacija 3 Naudojimas 4 Nustatymai ir indikatoriai 7 Pajungimo kontaktai 8 Gedimų šalinimas

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_

Microsoft Word - Naudotojo gidas_aplikacijai_ Mokėjimų už automobilio stovėjimą, naudojantis programa m.parking išmaniuosiuose telefonuose, naudotojo gidas Puslapis 1 iš 10 Programa m.parking Vilniuje galima sumokėti vietinę rinkliavą tik už naudojimąsi

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

Installation bonumwood

Installation bonumwood PARKETLENČIŲ KLOJIMO INSTRUKCIJA BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6-8 KLOJIMAS NAUDOJANT KLIJUS 9-11 KLOJIMAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17

1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B C 16 D 5 A 11 6 B 17 1 a 12 7 A b c 13 8 d g g e f 2 14 A B 9 3 15 4 10 C 16 D 5 A 11 6 B 17 NAUDOJIMO PASKIRTIS Ši skalbyklė skirta tik skalbti ir gręžti skalbyklėse skalbiamiems skalbiniams tokiais kiekiais, kurie paprastai

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty

Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginanty Kaip gražu! Tavo rankos auksinės! Greitai, lygiai, šiltai! Grindys 10/2010 Aš pats galiu išlyginti grindis! Knauf FE 50 ir Knauf Nivello Išsilyginantys grindų mišiniai Grindys labai svarbus bet kurios

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

Elektro-Blower_Ost.book

Elektro-Blower_Ost.book I15 FORM NO. 769-08371B jqa=mêççìåíë=^âíáéåöéëéääëåü~ñí= =p~~êäêωåâéå= =déêã~åó Česky (Originální návod k obsluze) Slovensky (Originálny návod na obsluhu) Româneşte (Instrucţiuni de funcţionare originale)

Detaliau

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui

Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui Rekomendacijos vietinės reikšmės kelių su žvyro danga taisymui LAKD TNT skyriaus vedėjas Evaldas Petrikas Reglamentavimas Automobilių kelių standartizuotų dangų konstrukcijų projektavimo taisyklės KPT

Detaliau

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel

3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel 3 k. BUTAS Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas BUTAS Adresas Vilniaus m. sav., Vilkpėdė, Vilkpėdės g.

Detaliau

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai

Transformatorių pastočių (skirstomųjų punktų) 10 kV linijiniai narveliai Eil. Nr. PATVIRTINTA AB LESTO 2011 m. rugpjūčio 26 d. Elektros tinklo tarnybos direktoriaus-generalinio direktoriaus pavaduotojo nurodymu Nr. 365 TRANSFORMATORIŲ PASTOČIŲ (SKIRSTOMŲJŲ PUNKTŲ) 10 kv SEMI

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos

Detaliau

PipeLife Stilla (LT)

PipeLife Stilla (LT) Pipelife Stilla Triukšmą slopinanti nuotekų sistema PPHT UAB Pipelife Lietuva yra koncerno Pipelife International GmbH dukterinė įmonė. Pipelife International GmbH koncerną įkūrė ir valdo dvi įmonės Wieneberger

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

Model 5KSM5780X ARTISAN

Model 5KSM5780X ARTISAN Model 5KSM5780X ARTISAN PASTATOMAS PLAKTUVAS SU 6,9 l TALPOS DUBENIU Instrukci Pastatomo plaktuvo sauga Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus. Šiame vadove ir ant Jūsų prietaiso pateikėme daugybę

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

R4BP 3 Print out

R4BP 3 Print out Biocidinio produkto charakteristikų santrauka Produkto pavadinimas: BROS Dribsniai nuo pelių ir žiurkių Produkto tipas (-ai): Autorizacijos liudijimo numeris: (10-14 17.5)BSV-12300(A-14VAP562073-18-57)

Detaliau

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd

skruzdelyciu pasakojimas_knygele_intarpai.indd Skruzdėlės ir paukščiai pamėgo šią smėlingą, žolynais kvepiančią pajūrio vietą. Šiandien čia su draugais švęsti savo gimtadienį ateis Zigmutis, gal Augutis, o gal kuris kitas vaikas... 1 2 Kai vaikai,

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx

Microsoft Word - Utenos_raj_bio_2018_7-8kl..docx Utenos rajono mokinių biologijos olimpiada 2018 m. balandžio 19 d. UŽDUOTYS 7-8 klasei Mokinio Vardas, Pavardė... Klasė... Mokyklos pavadinimas... Mokytojo Vardas, Pavardė... Užduotis sudaro A, B ir C

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

Microsoft Word - Tigras2New1.doc

Microsoft Word - Tigras2New1.doc 1 Gerbiamas pirkėjau, Dėkojame Jums, kad pasirinkote firmos PROTHERM dujinį pakabinamą katilą ir tapote jo savininku. Norint, kad Jūsų įsigytas katilas dirbtų optimaliai būtiną laikytis nurodymų išdėstytų

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

4919 Weste

4919 Weste Instrukcijos Etno stiliui www.mybernette.com Instrukcijos Etno stiliui Etno-suknelė Standartinis dydis Ko jums reikės: - 2,10 m. roţinės spalvos tafta audinio ( minimalus audinio plotis 0,9 m.); - tinkančių

Detaliau

untitled

untitled 1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ŽOLĖS PJOVIKLIS DSRM-300 ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAU- GAUS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ. PRIEŠINGU ATVEJU GALITE

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ES-250ES ĮSPĖJIMAS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGA

1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ES-250ES ĮSPĖJIMAS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGA 1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ES-250ES ĮSPĖJIMAS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ. PRIEŠINGU ATVEJU GALITE SUNKIAI

Detaliau

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social

Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais social Verslui skirta Facebook paskyra pilna sudėtingų terminų bei funkcijų Facebook Pixel, conversion rate ir taip toliau. Tačiau darbas su klientais socialiniuose tinkluose prasideda nuo keleto gerokai mažesnių

Detaliau

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai

2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai 2015 lapkričio naujienos Vytos poros bei šviesolaidinių tinklų aksesuarai ir komponentai, įrankiai, komutacinių spintų priedai Turinys Puslapis 1. Komutacinės panelės...2 2. Vytos poros rozetės, sujungėjai,

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau