Model 5KSM5780X ARTISAN

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Model 5KSM5780X ARTISAN"

Transkriptas

1 Model 5KSM5780X ARTISAN

2 PASTATOMAS PLAKTUVAS SU 6,9 l TALPOS DUBENIU Instrukci Pastatomo plaktuvo sauga Jūsų ir kitų asmenų saugumas labai svarbus. Šiame vadove ir ant Jūsų prietaiso pateikėme daugybę svarbių saugos pranešimų. Visuomet perskaitykite saugos pranešimus ir jų laikykitės. Tai yra įspėjamasis saugos simbolis. Šis simbolis įspėja apie galimus pavojus jūsų ir kitų asmenų sveikatai ar gyvybei. Visi saugos pranešimai eina po įspėjamųjų saugos simbolių ir žodžio PAVOJUS arba PERSPĖJIMAS. Šie žodžiai reiškia: Nedelsiant nepaisydami nurodymų, galite žūti arba rimtai susižaloti. Nepaisydami nurodymų, galite žūti arba rimtai susižaloti. Visi saugos pranešimai jums nurodys galimus pavojus, kaip sumažinti sužalojimo riziką ir kas nutiks, jei nebus laikomasi nurodymų. PASTABA. Jūsų pastatomo plaktuvo nurodytoji galia atspausdinta serijos 1 plokštelėje, kuri yra apatinėje pastatomo plaktuvo dalyje. SVARBŪS SAUGOS REIKALAVIMAI Naudodamiesi elektriniu prietaisu visada turite vadovautis pagrindinėmis atsargumo priemonėmis, įskaitant šias: 1. Perskaitykite visas instrukcijas. 2. Norėdami apsisaugoti nuo elektros smūgio pavojaus, nemerkite pastatomo plaktuvo į vandenį ar kitą skystį. 3. Prietaiso negali naudoti vaikai ir silpnesnių gebėjimų asmenys, jei jie neprižiūrimi. 4. Kai įrenginys yra nenaudojamas, prieš uždedant ir nuimant dalis ir prieš valant, pastatomą plaktuvą reikia atjungti nuo maitinimo lizdo. 5. Nesilieskite prie judančių detalių. Naudodami prietaisą, saugokite rankas, plaukus ir drabužius, taip pat menteles ir kitus įrankius nuo plaktuvo, kad sumažintumėte asmenų sužalojimo ir (arba) pastatomo plaktuvo pažeidimo pavojaus. 6. Nenaudokite pastatomo plaktuvo su pažeistu laidu ar kištuku nei po pastatomo plaktuvo veikimo sutrikimų arba jei jis numetamas arba kitokiu būdu pažeidžiamas. Grąžinkite pažeistą prietaisą artimiausiam įgaliotajam techninio aptarnavimo skyriui, kad jį patikrintų, sutaisytų ar sureguliuotų. 7. Nerekomenduojamų arba KitchenAid neparduodamų priedų naudojimas gali sukelti gaisrą, elektros šoką ar sužeisti. 8. Nenaudokite pastatomo plaktuvo lauke. 9. Neleiskite laidui kabėti ant stalo ar prekystalio kraštų. 10. Prieš plaudami iš pastatomo plaktuvo išimkite maišymo antgalius, nerūdijančiojo plieno plakimo šluotelę arba spiralinį tešlos minkymo antgalį. IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ŠIS GAMINYS YRA SKIRTAS NAUDOTI TIK BUITINĖMS REIKMĖMS Elektros reikalavimai Elektros smūgio pavojus Įkiškite kištuką į įžemintą lizdą. Neištraukite įžeminimo kištuko. Nenaudokite adapterio. Nenaudokite pailginimo laido. Šių nurodymų nepaisymas gali būti mirties, gaisro ar elektros šoko priežastimi. Voltai: kintamoji srovė. Hercai: 50 / 60 Hz Elektros atliekų šalinimas Šis prietaisas pažymėtas pagal Europos direktyvą 2002/96/EB dėl elektros ir elektroninės įrangos atliekų (WEEE). Teisingai išmetę šį gaminį, padėsite išvengti potencialių neigiamų pasekmių aplinkai ir žmonių sveikatai, kurios gali kilti neteisingai išmetus šį gaminį. Ant gaminio arba su juo pateiktuose dokumentuose esantis simbolis nurodo, kad su šiuo prietaisu negalima elgtis kaip su buitinėmis atliekomis. Jį reikia atiduoti į surinkimo tašką, kuriame perdirbama elektrinė ir elektroninė įranga. Nenaudokite pailginimo laido. Jei maitinimo laidas yra per trumpas, kreipkitės į kvalifikuotą elektriką arba techninio aptarnavimo specialistą, kad sumontuotų prietaisą prie lizdo. Nurodytoji galia vatais nustatyta naudojant didžiausios apkrovos (galios) priedą. Kiti rekomenduojami priedai gali suvartoti pastebimai mažiau energijos. Prietaisą šalinti reikia laikantis vietinių atliekų šalinimo reglamentų. Daugiau informacijos apie šio gaminio apdorojimą, utilizavimą ir perdirbimą gausite vietinėje savivaldybėje, namų apyvokos atliekų išvežimo tarnyboje arba parduotuvėje, kurioje pirkote šį gaminį.

3 Dalys ir savybės Variklio galvutė Priedų šakotuvas (žr. skyrių Priedai ) Greičio valdymo svirtis Plakimo priedo aukščio reguliavimo varžtas Priedo rankenėlė Dubens pakėlimo svirtelė (nepateikta) Plakimo priedo velenas Dubens atrama Fiksavimo kaiščiai 6,9 l (7 kvart.) nerūdijančiojo plieno dubuo Dubens rankena (išvaizda gali skirtis atsižvelgiant į modelį) Plokščias plakimo priedas Spiralinis tešlos kablys Pylimo dangtis Nerūdijančiojo plieno šluotelė

4 PASTATOMO PLAKTUVO NUSTATYMAS Pastatomo plaktuvo su dubeniu surinkimas Nerūdijančiojo plieno dubens uždėjimas kištuką iš lizdo arba atjunkite maitinimą. Nustatykite dubens pakėlimo svirtį į apatinę padėtį. Uždėkite dubens atramas ant fiksavimo kaiščių ir spauskite galinę dubens dalį, kol dubens kaištis bus užfiksuotas spyruokliniame fiksatoriuje (1 pav.). SVARBU. Jei dubuo nėra tvirtai užfiksuotas, jis naudojimo metu jis bus nestabilus ir klibės. Nerūdijančiojo plieno dubens pakėlimas į maišymo padėtį Pasukite dubens pakėlimo svirtį prieš laikrodžio rodyklę į tiesią padėtį (2 pav.). Maišant dubuo visada turi būti pakeltoje padėtyje. Nerūdijančiojo plieno dubens nuėmimas kištuką iš lizdo arba atjunkite maitinimą. Nustatykite dubens pakėlimo svirtį į apatinę padėtį. Paimkite už dubens rankenos ir kelkite aukštyn nuo fiksavimo kaiščių. Sužalojimo pavojus. Prieš liesdami plakimo priedus išjunkite plaktuvą. To nepadarę, galite susilaužyti kaulą, įsipjauti ar nusibrozdinti. Plokščio plakimo priedo, nerūdijančiojo plieno šluotelės arba spiralinio tešlos kablio įstatymas. kištuką iš lizdo arba atjunkite maitinimą. Nuleiskite dubenį sukdami dubens pakėlimo svirtį žemyn. Įstatykite plakimo priedą į plakimo priedo veleną ir stumkite į viršų, kol priedas įsistatys iki galo. Pasukite plakimo priedą į dešinę, užkabindami už kaiščio plakimo priedo veleno dešinėje (3 pav.). Plokščio plakimo priedo, nerūdijančiojo plieno šluotelės arba spiralinio tešlos kablio ištraukimas. kištuką iš lizdo arba atjunkite maitinimą. Nuleiskite dubenį sukdami dubens pakėlimo svirtį žemyn. Kiek įmanoma labiau stumkite plakimo priedą į viršų ir sukite į kairę. Ištraukite plakimo priedą iš plakimo priedo veleno. Pylimo dangčio uždėjimas kištuką iš lizdo arba atjunkite maitinimą. Įstatykite plokščio plakimo priedą, nerūdijančiojo plieno šluotelę arba spiralinį tešlos kablį ir uždėkite dubenį. Slinkite pylimo dangtį dubeniu nuo plaktuvo priekinės dalies, kol jis bus centre. Apatinė pylimo dangčio briaunelė turi įsistatyti į dubenį (4 pav.). Pylimo dangčio naudojimas Siekdami geriausių rezultatų, pasukite pylimo dangtį taip, kad variklio galvutė dengtų U formos angą dangtyje. Pylimo vamzdis bus priedų šakotuvo dešinėje. Supilkite ingredientus į dubenį per pylimo vamzdį. Tarp plakimo priedo ir dubens reguliavimas Jūsų pastatomas plaktuvas yra sureguliuotas gamykloje, todėl plokščias plakimo priedas siekia dubens dugną. Jei dėl kokios nors priežasties plokščias plakimo priedas kliudo dubens dugną arba yra per toli nuo dubens, galite lengvai koreguoti tarpą. 1. Pasukite greičio reguliatorių į padėtį 0 (IŠJUNGTA). 2. Ištraukite pastatomo plaktuvo kištuką iš lizdo arba atjunkite maitinimą. 3. Nuleiskite dubenį į apatinę padėtį. 4. Norėdami pakelti plokščią plakimo priedą, šiek tiek pasukite plakimo priedo aukščio reguliavimo varžtą (A) prieš laikrodžio rodyklę (kairėn) arba pagal laikrodžio rodyklę (dešinėn), jei norite nuleisti plokšią plakimo priedą. 5. Plokščią plakimo priedą sureguliuokite taip, kad tarp jo ir dubens paviršiaus liktų mažiausias tarpas. Jei netinkamai nustatysite varžtą, dubens pakėlimo svirtis gali neužsifiksuoti. PASTABA. Tinkamai sureguliavus, plokščias plakimo priedas nekliudys dubens dugno arba šono. Jei plokščias plakimo priedas arba nerūdijančiojo plieno šluotelė yra per arti ir kliudo dubens dugną, gali nusidėvėti plokščio plakimo priedo danga (kai naudojami dengti plakimo priedai) arba nerūdijančiojo plieno šluotelės vielos.

5 Tam tikromis sąlygomis, nepaisant plakimo priedo sureguliavimo, gali reikėti nugrandyti dubens šonus. Norint nugrandyti dubens šonus, pastatomą plaktuvą reikia sustabdyti, nes galite jį pažeisti. Greičio valdymo vadovas 10 greičio lygių standartiniai plaktuvai Visi greičio lygiai pasižymi švelnaus paleidimo funkcija, kuri automatiškai paleidžia pastatomą plaktuvą mažesniu greičiu, kad būtų išvengta ingredientų taškymosi, miltų kamuolio susidarymo, tada automatiškai padidina pasirinktą greitį iki optimalaus veikimo. Greitis Naudojimas Priedai Aprašymas Lėtai maišyti, sumaišyti, trinti ir visoms maišymo procedūroms pradėti. 1 Maišymas Naudokite, kai norite į tešlą įdėti miltų arba kitų ingredientų ir į sausus ingredientus įpilti skysčių. Nenaudokite 1 greičio mielinei tešlai maišyti arba minkyti Lėtas maišymas, minkymas Maišymas, plakimas Plakimas, grietinėlės plakimas Greitas plakimas, plakimas šluotele, greitas plakimas šluotele Lėtai maišyti, trinti, greičiau maišyti. Naudokite mielinei tešlai, tirštai tešlai ir saldainių masei maišyti ir minkyti; bulvėms ir kitoms daržovėms trinti; riebalams su miltais; skystai arba besitaškančiai tešlai maišyti. Pusiau tirštai tešlai, pavyzdžiui, sausainių, maišyti. Naudokite cukrui įdėti, ir riebalams įmaišyti bei cukrui įdėti į kiaušinių baltymus gaminant morengus. Vidutinis greitis maišant pyrago tešlą. Vidutinio greičio plakimas (grietinėlės plakimas) arba plakimas šluotele. Baikite maišyti pyrago, spurgų ir kitas tešlas. Didelis greitis maišant pyrago tešlą. Grietinėlei, kiaušinių baltymams ir glajui plakti. Baikite plakti nedidelį grietinėlės, kiaušinių baltymų kiekį arba trintas bulves. Talpos lentelė PASTABA. Mielinei tešlai maišyti arba minkyti naudokite 2 greitį. Naudojant bet kokį kitą greitį, atsiranda didelė pastatomo plaktuvo gedimo priežastis. Pow erknead spiralinis tešlos kablys efektyviai išminko daugelį mielinių tešlų per 4 minutes. Miltai Duona Pyragaičiai / sausainiai Trintos bulvės 6,9 l dubuo 2 2,2 kg Aštuoni 450 g duonos kepalai 160 vnt. 3,6 kg Priedai Bendroji informacija KitchenAid pasirinktiniai priedai yra skirti ilgai tarnauti. Elektrinis priedo velenas ir priedo lizdas yra kvadratinės formos, kad būtų išvengta bet kokios priedo praslydimo galimybės. Šakotuvo ir veleno korpusai yra smailėjančios formos, kad būtų užtikrintas visiškas prigludimas net ir po ilgo naudojimo arba nusidėvėjus. KitchenAid priedams nereikalingas joks papildomas elektrinis įrenginys maitinimo įrenginys yra įmontuotas. Elektrinis priedo* velenas Atlenkiamas šakotuvo dangtelis Priedų šakotuvo lizdas Priedo Rankenėlė Griovelis Priedo* korpusas Kaištis Priedo* veleno korpusas * Pasirinktinis priedas, nepateikiamas su plaktuvu.

6 Valymas ir priežiūra Nerūdijančiojo plieno dubenį, plokščią plakimo priedą, nerūdijančiojo plieno šluotelę ir spiralinį kablį galima plauti indaplovėje. Arba kruopščiai nuplaukite vandeniu ir plovimo priemone, tada gerai nuskalaukite vandeniu ir palikite nudžiūti. Nelaikykite plakimo priedų įstatę į veleną. ELEKTROS ŠOKO PAVOJUS PRIEŠ VALYDAMI VISADA IŠTRAUKITE PLAKTUVO MAITINIMO LAIDO KIŠTUKĄ IŠ LIZDO, KAD IŠVENGTUMĖTE GALIMO ELEKTROS ŠOKO. Nušluostykite plaktuvą drėgna šluoste. NENARDINKITE Į VANDENĮ. Dažnai valykite plakimo priedo veleną, kad išvengtumėte bet kokių likučių, kurie gali susikaupti. Priedai Dengtas metalas Nerūdijantysis plienas Sidabru dengtus metalinius plakimo Nerūdijančiojo plieno plakimo priedus galima plauti indaplovėje priedus galima plauti indaplovėje (pateikiami su 5KSM7580 modeliu). (pateikiami su 5KSM7591 modeliu). Netaikoma 11 gyslų nerūdijančiojo plieno elipsines šluoteles galima plauti indaplovėje (pateikiamos su 5KSM7580 ir 5KSM7591 modeliais). Netaikoma Visi metaliniai dubenys yra iš nerūdijančiojo plieno ir gali būti plaunami indaplovėje (tik modeliai, su kuriais pateikiamas dubuo). Patarimai puikiems rezultatams pasiekt Plentinio judėjimo maišymas Veikimo metu plokščias maišymo priedas juda aplink nejudamą dubenį tuo pačiu metu sukdamasis priešinga kryptimi aplink savo ašį. Schemoje pateikiamas plakimo priedo judėjimas dubenyje. 5KSM7580 ir 5KSM7591 modeliai pasižymi 500 vatų galia ir juose naudojamas tiesioginės srovės variklis. Tai tyliai veikiantis ir labai efektyvus variklis, naudojamas su tiesioginės pavaros transmisija: esant didžiausiai galiai (variklio galiai), pasiekiama 1,3 arklio galia, užtikrinanti greitus ir nepriekaištingus maišymo rezultatus net ir maišant tirštą tešlą. Maišymo laikas Jūsų KitchenAid plaktuvas plaka greičiau ir geriau nei daugelis kitų elektrinių rankinių plaktuvų. Dėl šios priežasties daugelyje receptų būtina pakeisti plakimo laiką, kad neperplaktumėte. Norėdami nustatyti geriausią plakimo laiką, stebėkite tešlą ir plakite, kol pasieksite recepte aprašytą tešlos išvaizdą, pavyzdžiui, kol tešla pasidarys vientisa ir grietinės tirštumo. Norėdami pasirinkti geriausią plakimo greitį, žr. skyrių Greičio valdymo vadovas. Plaktuvo naudojimas Dubuo ir plakimo priedai yra skurti taip, kad būtų užtikrintas sklandus maišymas ir nereikėtų dažnai grandyti dubens. Paprastai plakimo metu pakanka vieną ar du kartus nugrandyti kraštus. Naudojamas pastatomas plaktuvas gali įkaisti. Esant didelei apkrovai ilgai maišant, gali būti nepatogu liesti pastatomo plaktuvo viršų. Tai normalu. Maišymo patarimai Ingredientų įdėjimas Ingredientus visada dėkite kiek įmanoma arčiau dubens krašto, o ne tiesiai į judantį plakimo priedą. Siekiant palengvinti ingredientų įdėjimą, galima naudoti pylimo dangtį. Naudokite 1 greitį, kol bus sumaišyti visi ingredientai. Tada palaipsniui didinkite greitį, kol pasieksite norimą. Riešutų, razinų ir cukatų įdėjimas Nurodymų, kaip sudėti šiuos ingredientus, ieškokite atskiruose receptuose. Apskritai kietas medžiagas reikia sudėti vėliausiai, maišant 1 greičiu. Tešla turi būti pakankamai kieta, kad vaisiai ar riešutai kepimo metu nenusileistų į kepimo skardos dugną. Lipnius vaisius reikia apvolioti miltuose, kad jie geriau pasiskirstytų tešloje. Skysti mišiniai Mišinius, kuriuose yra daug skystų ingredientų, reikia maišyti mažu greičiu, kad būtų išvengta taškymosi. Padidinkite greitį tik mišiniui sutirštėjus. PASTABA. Jei ingredientai dubens dugne nėra pakankamai išmaišyti, tuomet plakimo priedas yra per aukštai. Žr. skyrių Pastatomo plaktuvo nustatymas. ASMENS SUŽALOJIMO PAVOJUS Siekdami išvengti sužalojimo ir plakimo priedo pažeidimo, nebandykite grandyti dubens, kai plaktuvas veikia; išjunkite plaktuvą. Grandymo įrankiui arba kitam daiktui įkritus į dubenį, prieš jį išimdami išjunkite plaktuvą.

7 Kiaušinių baltymų plakimo patarimai Supilkite kambario temperatūros baltymus į švarų sausą dubenį. Uždėkite nerūdijančiojo plieno dubenį ir įstatykite šluotelę. Siekdami išvengti taškymosi, palaipsniui didinkite greitį, kol pasieksite pageidaujamą plakimo greitį. Žr. toliau pateiktą lentelę. KIEKIS GREITIS 1 egg w hite... GRADUALLY to egg w hites... GRADUALLY to 8 6 or more egg w hites... GRADUALLY to 8 Plakimo etapai Su KitchenAid pastatomu plaktuvu greitai išplaksite kiaušinių baltymus. Neperplakite. Šiame sąraše pateikiama, ko galite tikėtis. Putojantys baltymai Dideli netolygūs oro burbulai. Tirštėjantys baltymai Oro burbuliukai yra smulkūs ir tankūs, gaminys yra baltas. Minkšta viršūnė Išėmus nerūdijančiojo plieno šluotelę, tešlos viršūnė leidžiasi. Beveik sutirštėję baltymai Išėmus nerūdijančiojo plieno šluotelę, susidaro tvirta viršūnė, tačiau baltymai yra minkšti. Tvirti, tačiau ne sausi Išėmus nerūdijančiojo plieno šluotelę, suformuojama smaili tvirta viršūnė. Baltymų masė yra vientisa ir spindi. Standūs ir sausi Išėmus nerūdijančiojo plieno šluotelę, suformuojama smaili tvirta viršūnė. Baltymų masė yra marga ir pilkšvos spalvos. Grietinėlės plakimo patarimai Į atvėsintą dubenį supilkite šaltą plakamąją grietinėlę. Uždėkite nerūdijančiojo plieno dubenį ir įstatykite šluotelę. Siekdami išvengti taškymosi, palaipsniui didinkite greitį, kol pasieksite pageidaujamą plakimo greitį. Žr. toliau pateiktą lentelę. KIEKIS GREITIS ml... PALAIPSNIUI iki 10 Daugiau nei 20 ml... PALAIPSNIUI iki 8 Plakimo etapai Plakdami atidžiai stebėkite grietinėlę. Kadangi jūsų KitchenAid TM pastatomas plaktuvas taip greitai plaka, plakimo etapai trunka tik kelias sekundes. Remkitės šiomis savybėmis: Grietinėlė pradeda tirštėti Grietinėlė yra tirštas ir panaši į varškę. Techninis aptarnavimas ir garantija Kai reikalingas techninis aptarnavimas Elektros smūgio pavojus Prieš atlikdami techninę priežiūrą, atjunkite laidą. To nepadarę, galite patirti elektros šoką. Prieš kreipdamiesi į klientų aptarnavimo centrą, perskaitykite šiuos punktus. Išlaiko savo formą Išėmus nerūdijančiojo plieno šluotelę, suformuojama minkšta grietinėlės viršūnė. Gaminant desertus ir padažus, galima sudėti kitus ingredientus. Grietinėlė standi Išėmus nerūdijančiojo plieno šluotelę, suformuojama standi smaili viršūnė. Naudokite tortams ar desertams papuošti arba sluoksniuotiems pyragaičiams užpildyti. Duonos gaminimo patarimai Duonos gaminimas plaktuvu gana stipriai skiriasi nuo gaminimo rankomis. Todėl jums reikės šiek tiek laiko visiškai priprasti prie naujojo gamybos proceso. Jūsų patogumui pateikiame šiuos patarimus, kurie padės iš karto priprasti prie duonos gaminimo naudojant KitchenAid. Mielinėms tešloms maišyti ir minkyti VISADA naudokite Pow erknead spiralinį tešlos kablį. Mielinei tešlai maišyti arba minkyti naudokite 2 greitį. Bet kokio kito greičio naudojimas su tirštomis tešlomis gali priversti plaktuvą sustoti ir sukelti jo pažeidimą. Tai normalu. Taip įvykus, nustatykite greičio reguliatorių į išjungimo padėtį, tada tęskite mažesniu greičiu. Naudokite virtuvinį termometrą nustatyti, ar skysčiai yra recepte nurodytos temperatūros. Aukštesnės temperatūros skysčiai gali sunaikinti mieles, o žemesnės temperatūros skysčiai sulėtina mielių augimą. Siekdami užtikrinti tinkamą tešlos kilimą, pašildykite visus ingredientus iki kambario temperatūros. Jei mieles tirpdote dubenyje, prieš tai visada pašildykite dubenį skalaudami jį šiltu vandeniu, kad išvengtumėte skysčių atvėsimo. Leiskite duonai kilti šiltoje vietoje (26 29 C), kurioje nėra skersvėjų, nebent recepte nurodyta kitaip. Receptuose nurodytas tešlos kilimo laikas gali skirtis atsižvelgiant į jūsų virtuvės temperatūrą ir drėgmę. Tešla yra iškilusi, kai švelniai ir greitai pirštų galais suspaudus tešlą joje lieka įspaudas. Daugelyje receptų nurodomas miltų kiekis. Miltų įdėta pakankamai, kai nuo dubens šonų pradeda valytis tešla. Jei tešla lipni arba labai drėgną, lėtai įdėkite dar miltų, apie 60 g (1/2 puodelio), tačiau neviršykite rekomenduojamo miltų kiekio. Minkykite po kiekvieno miltų įdėjimo, kol jie bus tinkamai pasiskirstę tešloje. Į tešlą įdėjus per daug miltų, duonos kepalas bus sausas. Iškepusi mielinė duona ir bandelės turėtų įgauti auksinį rudą atspalvį. Kiti būdai patikrinti, ar duona iškepė: duoną galima patraukti nuo skardos kraštų, o pastuksenus duonos kepalo viršų pasigirs tuštumos garsas. Po kepimo nedelsiant apverskite kepalus ir bandeles ant lentynų, kad išvengtumėte ištižimo. 1. Naudojamas pastatomas plaktuvas gali įkaisti. Esant didelei apkrovai ilgai maišant, gali būti nepatogu liesti pastatomo plaktuvo viršų. Tai normalu. 2. Pastatomas plaktuvas, ypač naujas, gali skleisti stiprų kvapą. Taip dažnai nutinka su elektriniai varikliais. 3. Jei plokščias plakimo priedas kliudo dubens dugną, sustabdykite pastatomą plaktuvą. Žr. skyrių Pastatomo plaktuvo nustatymas. Jei jūsų pastatomas plaktuvas sugenda arba nebeveikia, patikrinkite šiuos punktus: - Ar tinkamai įkištas pastatomo plaktuvo laido kištukas? - Ar pastatomo plaktuvo grandinės saugiklis nėra

8 perdegęs? Jei naudojate srovės pertraukiklį, patikrinkite, ar grandinė uždaryta. - Išjunkite pastatomą plaktuvą sek., tada vėl įjunkite. Jei plaktuvas vis tiek nepasileidžia, prieš vėl jį įjungdami leiskite 30 min. atvėsti. - Jei problemą sukėlė ne vienas iš prieš tai nurodytų veiksnių, žr. skyrių Techninio aptarnavimo centrai. KITCHENAID NEPRISIIMA ATSAKOMYBĖS UŽ NETIESIOGINIUS PAŽEIDIMUS. Butinio KitchenAid pastatomo plaktuvo su dubeniu garantija Garantijos trukmė KitchenAid apmokės: KitchenAid neapmokės už: Europa, Australija ir Naujoji Zelandija Artisan TM plaktuvas 5KSM7580: penkių metų garantija nuo įsigijimo datos. Galingas plaktuvas 5KSM7591: Vienerių metų garantija nuo įsigijimo datos. Keičiamas dalis ir remonto darbo medžiagų ar darbo defektams pašalinti išlaidas. Techninį aptarnavimą turi atlikti įgaliotasis KitchenAid techninio aptarnavimo centras. A. Remonto darbus, kai pastatomas plaktuvas naudojamas kitomis paskirtimis nei maisto ruošimas namuose. B. Pažeidimus, atsiradusius dėl nelaimingo atsitikimo, pakeitimų, netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo arba montavimo / naudojimo nesilaikant vietinių elektros kodeksų. Klientų aptarnavimas: Home Decor OÜ Valukoja 7/2, Tallinn, Estonia, Tel FOR THE WAY IT'S MADE. Registruotasis KitchenAid prekės ženklas, JAV. TM KitchenAid prekės ženklas, JAV. Pastatomo plaktuvo forma yra KitchenAid prekės ženklas, JAV Visos teisės priklauso autoriui. Specifikacijos gali būti keičiamos be išankstinio įspėjimo. W A

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI

KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI KitchenAid 3,3 L mažas plakiklis su palenkiama galva 5KSM3311 MINI SUDEDAMOSIOS DALYS IR FUNKCIJOS SUDEDAMOSIOS DALYS IR PRIEDAI Pritvirtinama įvorė Variklio korpusas Maišytuvo velenas Plokščias plaktuvas

Detaliau

Kenwood

Kenwood Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi prietaisu Įdėmiai perskaitykite šią naudojimo instrukciją. Būtinai ją išsaugokite. Nuimkite visas pakavimo priemones bei etiketes. Saugumas Prieš naudodami rankinį

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas

ARNICA PROKIT 444 MINI - maisto kombainas MAISTO KOMBAINAS ARNICA PROKIT 444 MINI ir PROKIT 444 MINI PLUS NAUDOTOJO VADOVAS 1 Iliustracijos Naudotojo vadovas Dėkojame, kad pasirinkote mūsų gaminį. Jūsų parodytas pasitikėjimas rodo, kad einame

Detaliau

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia

Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairia Rinkinio pavadinimas: Dvi mentelės ir teptukas Dydis: 23,3x4,5x2,0 cm (mentelė), 22,8x2,8x2,0 cm (mentelė), 22,4x3,0x2,0 cm (teptukas) Spalva: Įvairiaspalvė Savybės: Pagamintas iš plastiko ir silikono;

Detaliau

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017

SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas Copyright 2017, Fast ČR, a.s /2017 SBG 5000BK LT Kontaktinis keptuvas - 1 - LT Kontaktinis keptuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

Meduolinė tešla ir jos gaminiai

Meduolinė tešla ir jos gaminiai Šventinių meduolių kepimas ir puošyba Vilniaus lietuvių namų technologijų mokytoja metodininkė Edita Juozėnienė 2014-11-26 Uždavinys: Remiantis literatūra ir mokytojo pasakojimu, mokiniai gebės namų sąlygomis

Detaliau

EHG671X.indd

EHG671X.indd AUTORIZUOTAS APTARNAVIMAS Prietaisas praėjo kokybės kontrolę gamykloje, kurios tikslas buvo įvertinti prietaiso techninę būklę ir esant reikalui sureguliuoti. Kiekvieną kartą taisant prietaisą reikia elgtis

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

NAUDOJIMO VADOVAS EURO

NAUDOJIMO VADOVAS EURO NAUDOJIMO VADOVAS EURO TURINYS DĖMESIO: SVARBI INFORMACIJA Svarbios atsargumo priemonės... 4 TRINTUVO NAUDOJIMAS Įvairiapusiškumas... 7 Ąsočio pripildymas... 8 Ąsočio valymas... 9 PRODUKTAI Trintuvai ir

Detaliau

Siemens SX 75M032EU

Siemens SX 75M032EU ¹ 1 389* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM ¹Itin aukštas 86,5 cm Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese

A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights rese A B 1 SCF885 C D E F G Z H Y I X J K W V U T L M N S Specifications are subject to change without notice 2018 Koninklijke Philips N.V. All rights reserved. 4241 354 04721 100% recycled paper Vartotojo

Detaliau

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali

Robert Bosch GmbH Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgali Dviračių garažas Bikeport Apsauga nuo vėjo ir lietaus. Dviračių garažas Bikeport Jums nusibodo tampyti Jūsų dviratį į rūsį ir atgalios? Jums pagelbės ši pačių pagaminta dviračių stoginė be to, ji puikiai

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima

PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkima PIRKĖJO GIDAS FÄRLÖV sėdimieji baldai MODELIAI Foteliai Kojų kėdutės su daiktadėžėmis Dvivietės sofoslovos Nuimamieji užvalkalai Užvalkalų pasirinkimas Skalbiamieji užvalkalai Sofa-lova Kojų kėdutė su

Detaliau

Apklausa "Gimnazistų mityba pamokų metu“

Apklausa Gimnazistų mityba pamokų metu“ Apklausos tikslas - išsiaiškinti kur gimnazistai dažniausia pietauja pamokų metu, kokia jų nuomonė apie gimnazijos valgyklos maisto kokybę, aptarnavimą bei aplinką. Apklausoje dalyvavo 129 mokiniai. Kita:

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N

PIRKĖJO GIDAS BRIMNES Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. N PIRKĖJO GIDAS Miegamojo ir svetainės baldai DIZAINAS Knut Hagberg Marianne Hagberg PRIEŽIŪRA Valyti šluoste, sudrėkinta švelniame valiklyje. Nusausinti švaria šluoste. DĖMESIO! NEPRITVIRTINUS GALI NUVIRSTI

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

doc

doc Pramoniniai dažai Bendras tipas 2 komponentų epoksidas Bendras aprašymas Šiuos produktus rekomenduojama naudoti norint prailginti dažymo laikotarpį esant šaltam klimatui, drėgniems paviršiams ir darbams,

Detaliau

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1

Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Kontaktinis grilis PC-KG1030 Valdymo mygtukų išsidėstymas 1 Dėkojame, kad pasirinkote mūsų prekę. Tikimės, kad liksite patenkinti produkto patikimumu ir kokybe. Instrukcijose naudojami simboliai Kad užtikrintume

Detaliau

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc

Microsoft Word - Awalift 80 Manual_LT.doc Nuotekų perpumpavimo įrenginys su nešmenų atskyrimu Awalift 80 Instaliavimo ir naudojimo instrukcija Puslapis 1 / 9 Bendra informacija Nuotekų perpumpavimo įrenginiai naudojami kai nuotekų vamzdis yra

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Siemens SN 578S02TE

Siemens SN 578S02TE ner. plieno 1 849* *Rekomenduojama mažmeninė kaina su PVM Produkto charakteristikos Efektyvumas ir pajėgumas k Energijos sąnaudų efektyvumo klasė: A+++, k Džiovinimo klasė: A k Metinis sunaudojimas programai

Detaliau

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI

PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio Nykštukas direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO NYKŠTUKAS NUMATOMŲ VYKDYTI PATVIRTINTA Palangos lopšelio-darželio "Nykštukas" direktoriaus 2016 m. vasario 3 d. įsakymo Nr. V1-23 LOPŠELIO- DARŽELIO" NYKŠTUKAS" NUMATOMŲ VYKDYTI PREKIŲ, PASLAUGŲ AR DARBŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ PLANAS 2016

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ „POLITECHNIKA“ VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto infrastruktūros direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 28 d. potvarkiu Nr. PP-81 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO POILSIO NAMŲ POLITECHNIKA VIDAUS TVARKOS TAISYKLĖS

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt

MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkryt MES PAKEISIME JŪSŲ GYVENIMO KOKYBĘ ASV-P balansinis ventilis su 1.5 m impulsiniu vamzdeliu (G1/16 A) ir dreno čiaupu (G 3/4 A) Pastovus slėgio perkrytis 0.1 bar (10 kpa) ASV-PV balansinis ventilis su m

Detaliau

Installation bonumwood

Installation bonumwood PARKETLENČIŲ KLOJIMO INSTRUKCIJA BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6-8 KLOJIMAS NAUDOJANT KLIJUS 9-11 KLOJIMAS

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete Klausimai? Susisiekite su

Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete   Klausimai? Susisiekite su Visuomet esame šalia, kad padėtume jums Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/support Klausimai? Susisiekite su Philips Kavos aparatas HD7817 HD7818 Naudojimosi instrukcijų

Detaliau

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st

RANKINIAI PADĖKLŲ VEŽIMĖLIAI 66 serija Skirta sunkiems darbams, kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir st 66 serija Skirta sunkiems darbams, 1500 2500 kg Aptarnavimo nereikalaujantys rankiniai padėklų vežimėliai su tvirtu ir stipriu rėmu skirti sunkiems darbams. Normalaus pakėlimo funkcija lengvam sunkių krovinių

Detaliau

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe

HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai pe HISENSE NAUDOJIMO IR ĮRENGIMO INSTRUKCIJA Dėkojame, kad įsigijote šį oro kondicionierių. Prieš įrengdami ir pradėdami naudoti šį prietaisą, įdėmiai perskaitykite šią instrukciją ir pasilikite ją ateičiai.

Detaliau

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus]

MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS [Medis kuria namus] MEDINĖS GRINDYS (MEDŽIO MASYVAS) Šis lankstukas yra apie medinių (pušinių ar eglinių) grindų klojimą. Vienoje grindlentės briaunoje yra išdrožos, kitoje - įlaidai. Kai

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

Installation bonumwood_EN2

Installation bonumwood_EN2 PARKETLENČIŲ SOMONTUOTŲ EGLUTĖS RAŠTAIS KLOJIMO INSTRUKCIJOS BONUMWOOD.LT TURINYS 3 PRODUKTO NAUDOJIMAS 3 JŪSŲ ATSAKOMYBĖ 4 PATIKRA PRIEŠ KLOJANT 5 PAGRINDINIAI KLOJIMUI REIKALINGI ĮRANKIAI 6 EGLUTĖS RAŠTO

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės

Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Sutrumpintas katalogas Automatikos ir paskirstymo skydeliai Instaliacinės dėžutės Turinys Plastikiniai skydeliai ir dėžutės (Lentelė-santrauka). 4 IP 40 skydeliai atviram montavimui Unibox serija. 6 Mini

Detaliau

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping

priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping priedai ir pasirenkami prietaisai medienos smulkintuvams designed manufac tur ed denmar k Reliable Chipping pritaikykite savo tp medienos smulkintuvą tam darbui, kurį ketinate atlikti Linddana skiria labai

Detaliau

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT)

PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai Plasmarc Instrukcijų vadovas (LT) PT-32EH Plazminiai lankiniai pjovikliai "Plasmarc" Instrukcijų vadovas (LT) 0558004746 UŽTIKRINKITE, KAD ŠI INFORMACIJA PASIEKTŲ OPERATORIŲ. PAPILDOMŲ KOPIJŲ GALITE GAUTI IŠ TIEKĖJO. DĖMESIO Šios INSTRUKCIJOS

Detaliau

ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų

ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų ŠVĘSKIME Pasiūlymai galioja 31.12.2018 03.02.2019 (1 5 savaitės) * kol pakaks turimų atsargų Surprise Maker Tiems, kurie mėgsta linksminti svečius, tačiau susiduria su sunkumais planuodami meniu, rekomenduojame

Detaliau

virselis temperaturiiai

virselis temperaturiiai Deformaciniai profiliai GRINDŲ PROFILIAI TEMPERATŪRINĖMS SIŪLĖMS 490/AL nuo sutrūkinėjimo betonui plečiantis. Tinkamas betoninėms, plytelių, akmens ir t.t. Metalinė profilio konstrukcija, siūlių kraštų

Detaliau

Numeris 5-6 Konditeris; Maisto pramonės darbuotojas 2016 Vasara - Ruduo P r o f e s i j u, kaleidoskopas 2 psl Konditeris 3 psl 4-5 psl 6 psl Tradicij

Numeris 5-6 Konditeris; Maisto pramonės darbuotojas 2016 Vasara - Ruduo P r o f e s i j u, kaleidoskopas 2 psl Konditeris 3 psl 4-5 psl 6 psl Tradicij P r o f e s i j u kaleidoskopas 2 psl Konditeris 3 psl 4-5 psl 6 psl Tradicijos Receptai Maisto pramonės darbuotojas Sveikas skaitytojau! Su Tavimi sveikinasi naujas Profesijų kaleidoskopo numeris. Šį

Detaliau

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018

MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 2018 MODENA MODENA midi MODENA mini Techninės charakteristikos ir instrukcijos 08 Turinys MODENA Sistemos MODENA, MODENA HIDE charakteristikos Sistemos MODENA, MODENA HIDE sudedamosios dalys MODENA HIDE sistemos

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

Kai LT-11C-0859 NISSAN XTRAIL

Kai LT-11C-0859 NISSAN XTRAIL Kai VARIKLIS MODELIS Pavara TRANSMISIJA emisija g/km l / 100km Benzininis DIG-T163, 6MT Visia 4x2 145 6,2 21990 DIG-T163, 6MT Acenta 4x2 145 6,2 24090 DIG-T163, 6MT Tekna 4x2 149 6,4 28090 Dyzelinis dci

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11

KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 KIAULIENOS PATIEKALAI Kiaulienos sprandinės kepsnys su baravykų padažu 8.40 Eur / 29 Lt. Kiaulienos nugarinės suktinukai įdaryti grybais ir sūriu 8.11 Eur / 28 Lt. Kiauliena įdaryta slyvomis ir sūriu 8.11

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė D Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2015 metais Produkto pavadinimas BVPŽ kodas Mato Prelimenaru s kiekis TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina Eur su PVM

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit

BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikit BASEINO OCTO+ 460, 540, 640 IR 840 MODELIO, AIKŠTELĖS PARUOŠIMAS IR MEDINIO KARKASO SURINKIMAS + LENTJUOSTES MONTAVIMAS + PATIESALO MONTAVIMAS Atlikite aikštelės nuţymėjimą po baseinu, pašalinkite augalus,

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams.

Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Solid Universalusis padargas. Visiems atvejams. Mes prisiimame sau atsakomybę (naujame lygmenyje) pristatydami Jums SOLID. Tiksliai veikiantis. Stabilus. Dailios formos. Tai yra mūsų SOLID. Ši strėlė tai

Detaliau

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine

Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine Mechaninės sėjamosios EcoLine, ProfiLine ir MasterLine EcoLine Lengva ir tiksli Ideali mažo ir vidutinio dydžio ūkiams, EcoLine sėjamoji gali būti naudojama tik kaip sėjamoji paskui traktorių arba kombinuojama

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

WAH kirpimo masinele

WAH kirpimo masinele PLAUKŲ KIRPIMO MAŠINĖLĖ WAHL WAH1395-0460 NAUDOTOJO VADOVAS Iliustracijos 1 Svarbios saugumo taisyklės Naudodami šį elektrinį prietaisą, visuomet laikykitės žemiau pateiktų svarbiausių saugumo taisyklių.

Detaliau

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv

Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silv Eil. Maisto produktų pirkimų kainos 2014 metais Produkto pavadinimas BVPŽ Mato Prelim enarus TVIRTINU: Kauno vaikų darželio Vaivorykštė Direktorė Silvija Sipavičienė Vnt. kaina su PVM Kaina su PVM kodas

Detaliau

Beatos virtuvė: gardžiausių kepinių asorti

Beatos virtuvė: gardžiausių kepinių asorti Autorė Beata Nicholson Fotografai Judita Kuniskytė, Tomas Viršilas, Monika Gustainytė, Gedmantas Kropis, Evaldas Stakėnas, Deimantė Urbonaitė Viršelyje Tomo Viršilo nuotrauka Knygos dailininkė Ula Šimulynaitė

Detaliau

untitled

untitled 1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ŽOLĖS PJOVIKLIS DSRM-300 ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAU- GAUS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ. PRIEŠINGU ATVEJU GALITE

Detaliau

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441

Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 5441 Aptarnavimo instrukcija specialistui VIESMANN Vitoligno 100-S Tipas VL1A Medžio dujų generacijos katilas iki 50 cm ilgio malkoms VITOLIGNO 100-S 7/2009 Prašome saugoti! Saugos nuorodos Saugumo nuorodos

Detaliau

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj

, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įj 4015588761201, 76120, FTN 1. Šviečiantis LCD ekranas 2. Paleidimo mygtukas START (prasideda temperatūros matavimas ir išsaugotų rodmenų rodymas) 3. Įjungimo/išjungimo mygtukas ON/OFF (I/0) 4. Baterijų

Detaliau

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6

JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 6 JOHN DEERE KOMBAINŲ IŠŠŪKIS John Deere, CLAAS ir NEW HOLLAND John Deere kombainų iššūkį organizuoja John Deere Walldorf GmbH & Co. KG Altrottstr. 31 69190 Walldorf, Germany (toliau John Deere ). Sąlygos:

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Mėsa ir mėsos gaminiai

Mėsa ir mėsos gaminiai Mėsa ir mėsos gaminiai 1. Jautienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 21,24 2. Kiaulienos kumpis, žalias (be kaulo, odos, riebalų) kg 14,82 3. Kiaulienos nugarinė, žalia kg 17,97 4. Vištienos

Detaliau

Kepimo mišinys Magic Chef Super Creme Cake Base Pyragų ir bandelių kepimo vadovas A

Kepimo mišinys Magic Chef Super Creme Cake Base Pyragų ir bandelių kepimo vadovas A Kepimo mišinys Magic Chef Super Creme Cake Base Pyragų ir bandelių kepimo vadovas A B TURINYS Informacija 2 Receptai 4 Prekybos reklamos idėjos 41 Tešlos ruošimas kibiro metodu 53 Kepimo patarimai 57 Bunge

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

Dacia Logan

Dacia Logan Visiškas saugumas bet kokiomis sąlygomis Užpakaliniai atstumo jutikliai* pypsėjimu įspėja vairuotoją apie artėjančias kliūtis. Norint dar didesnio saugumo ir patogumo galima naudoti kartu su atbulinės

Detaliau

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G

SAUGOS DUOMENŲ LAPAS Pagal EB direktyvą 91/155/EEB ir jos vėlesnes pataisas Variantas: 1.1 Peržiūrėjimo data MOLYKOTE(R) PG-21 PLASTISLIP G 1. CHEMINĖS MEDŽIAGOS,PREPARATO IR TIEKĖJO PAVADINIMAS Prekinis pavadinimas : Įmonė : Dow Corning S.A. rue Jules Bordet - Parc Industriel - Zone C B-7180 Seneffe Belgium Tarnyba : Dow Corning Central Europe

Detaliau

Microsoft Word _FTN West

Microsoft Word _FTN West LT Infraraudonųjų spindulių klinikinis termometras FTN Vartotojo instrukcija Prašome atidžiai perskaityti! LT Vartotojo instrukcija 1 Saugos informacija... 2 Naudinga informacija... 3 Naudojimas... 4 Kita...

Detaliau

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k

1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO TECHNINĖ SPECIFIKACIJA Eil Nr. Produktų pavadinimas Reikalavimai Mato vnt. Kiekiai per 12 mėn. 1 Kiaulienos k 1 priedas MĖSOS IR MĖSOS GAMINIŲ PIRKIMO Eil 1 Kiaulienos kumpis Vakuume, LST 1921 : 2003 Kg 900 2 Švieži lašiniai be odos Vakuume, LST 544 92 Kg 50 3 Jautienos kumpis Vakuume, TS 2008435 123 93 Kg 900

Detaliau

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai

TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TECHNINIAI DUOMENYS Pramoniniai vartai TURINYS 4 BĖGIAI 5...STD 6...LHR-FM 7...LHR-RM 8...STD-RM 9...HL-TM 10...VL-TM 11...HL-MM1 su konsole žemiau montuojamoms spyruoklėms 12...HL-MM2 su konsole žemiau

Detaliau

Brošiūra - Oleopator P

Brošiūra - Oleopator P ACO plastikiniai atskirtuvai Polietileniniai ACO Oleopator P ir Oleopass P serijos naftos produktų atskirtuvai Oleopator P I klasė I klasės Oleopator P naftos produktų atskirtuvai yra pritaikyti montuoti

Detaliau

1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ES-250ES ĮSPĖJIMAS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGA

1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ES-250ES ĮSPĖJIMAS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGA 1Viršelis LIETUVIŲ K. (originalios instrukcijos vertimas) NAUDOTOJO VADOVAS ES-250ES ĮSPĖJIMAS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE INSTRUKCIJAS IR LAIKYKITĖS SAUGAUS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ. PRIEŠINGU ATVEJU GALITE SUNKIAI

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd

15762 ACO Vario batu valymas LT.indd ACO Vario grotelės ACO statybiniai elementai Tokiu būdu purvas lieka lauke ACO batų valymosi įranga pastato išorei ir vidui Purvas turi likti lauke Pirmas įspūdis būna lemiamas. Namo įėjimas veikia kaip

Detaliau

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl

Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motocikl Honda GL1800 GOLD WING TOUR Gold Wing Tour Pasirodžius naujausiai legendinio Honda Gold Wing motociklo versijai šis neprilygstamas turistinis motociklas tapo dar universalesnis. Galima sakyti, kad šis

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr

Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendr Turinys Aprašas... 5 Funkcija... 5 Identifikacinės lentelės... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas... 6 Kėlimas... 6 Reikalavimai... 7 Montavimas... 9 Bendra informacija apie įrengimą... 10 Įrengimas garintuvo

Detaliau

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt

om_wilo_drainlift_s__ _02__1706_dina4_lt Pioneering for You DrainLift S Montavimo ir naudojimo instrukcija 544878 Ed.0/07-06 Turinys Bendroji dalis... 5. Apie šią instrukciją... 5. Autorių teisės... 5.3 Išlyga dėl pakeitimų... 5.4 Garantija...

Detaliau

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas....

Turinys Aprašas... 5 Funkcija Identifikacinės lentelės Montavimas... 6 Išpakavimas.... Turinys Aprašas... 5 Funkcija............................. 5 Identifikacinės lentelės............................... 5 Montavimas... 6 Išpakavimas..... 6 Kėlimas...............................................

Detaliau

2 LW 70 LT

2 LW 70 LT NELDISC Didelio našumo trigubas ekscentrinis diskinis vožtuvas su metaliniu lizdu LW, LG serijos Montavimo, techninės priežiūros ir naudojimo instrukcijos 2 LW 70 LT 10/2017 2 2 LW 70 LT Turinys 1 BENDRIEJI

Detaliau

Produktai... Gamybos procesas... Dekoravimas... Kita... 3 psl. 31 psl. 64 psl. 85 psl.

Produktai... Gamybos procesas... Dekoravimas... Kita... 3 psl. 31 psl. 64 psl. 85 psl. Produktai... Gamybos procesas... Dekoravimas... Kita... 3 psl. 31 psl. 64 psl. 85 psl. Produktai Miltų naudojimas iš skirtingų pakuočių Jei kepiniams naudosite miltus iš skirtingų pakuočių, pažiūrėkite,

Detaliau

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner

Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner Ritinių vyniotuvai G5010 G5012 G5020 Inliner GÖWEIL / G50 Serija / 02-03 psl. GÖWEIL Maschinenbau GmbH Davidschlag 11 / 4202 Kirchschlag / Austrija Tel: +43 (0)7215 2131-0 / Fax: +43 (0)7215 2131-9 office@goeweil.com

Detaliau

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel:

Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio , Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: Nexa serija Stūmokliniai ir hidrauliniai dozavimo siurbliai su dviguba diafragma UAB Elega, Žalgirio 131-211, Vilnius, LT 08217, Lietuva, Tel: +370 5 2 715444; tel./faksas: +370 5 2 715445; mob. tel.:

Detaliau

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim

PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinim PIRKĖJO GIDAS PLATSA daiktų laikymo sistema SAUGUMAS Šiuos baldus būtina pritvirtinti prie sienų. Skirtingoms sienoms reikalingos skirtingos tvirtinimo detalės rinkitės jas pagal savo namų sienų tipą (parduodamos

Detaliau

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik

NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJŲ KNYGELĖ Atidžiai perskaitykite šias instrukcijas prieš naudodamiesi aparatu. LIETUVIŠKAI Tipai HD8969 HD8975 HD8977 HD8978 Tik tipams HD8969, HD8977 ir HD8978 0051 Planšetė nepridedama

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau