Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT"

Transkriptas

1 Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

2 Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių teisės. EMCDDA neprisiima jokios atsakomybės ar įsipareigojimų dėl bet kokių padarinių, atsiradusių naudojant šiame dokumente pateiktus duomenis. Šio leidinio turinys nebūtinai atspindi oficialias EMCDDA partnerių, ES valstybių narių arba kurių nors Europos Sąjungos ar Europos Bendrijų institucijų ar agentūrų nuomones. Daug papildomos informacijos apie Europos Sąjungą yra internete. Ji pasiekiama per EUROPA serverį ( Ši santrauka parengta bulgarų, ispanų, čekų, danų, vokiečių, estų, graikų, anglų, prancūzų, italų, latvių, lietuvių, vengrų, olandų, lenkų, portugalų, rumunų, slovakų, slovėnų, suomių, švedų, turkų ir norvegų kalbomis. Visus vertimus atliko Europos Sąjungos įstaigų vertimo centras. Katalogo duomenys pateikiami šio leidinio pabaigoje. Liuksemburgas: Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras, 29 ISBN Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras, 29 Leidžiama dauginti, nurodžius šaltinį. Printed in Spain Spausdinta baltame popieriuje, blukintame nenaudojant chloro

3 Turinys Įžanginis žodis 4 Santrauka 5 Metodika ir duomenų kokybė 5 Cigaretės 5 Alkoholis 6 Neteisėti narkotikai 7 Kitos medžiagos 1 Baigiamosios pastabos 1 Pagrindiniai su narkotikais susiję rodikliai 14 Autoriai: Björn Hibell, Švedijos informacijos apie alkoholį ir kitus narkotikus taryba (CAN), Stokholmas, Švedija. Ulf Guttormsson, Švedijos informacijos apie alkoholį ir kitus narkotikus taryba (CAN), Stokholmas, Švedija. Salme Ahlström, Nacionalinio gerovės ir sveikatos tyrimų ir plėtros centro (STAKES) Alkoholio ir narkotikų tyrimų grupė, Helsinkis, Suomija. Olga Balakireva, Ukrainos nacionalinės mokslų akademijos Ekonomikos ir prognozių institutas, Kijevas, Ukraina. Thoroddur Bjarnason, Akureyri universiteto Socialinių mokslų ir teisės fakultetas, Islandija. Anna Kokkevi, Universiteto Psichinės sveikatos tyrimų institutas, Atėnai, Graikija. Ludwig Kraus, Terapijos tyrimų institutas (IFT), Miunchenas, Vokietija. Visos ataskaitos bibliografiniai duomenys: Hibell, B., Guttormsson, U., Ahlström, S., Balakireva, O., Bjarnason, T., Kokkevi, A. ir Kraus, L. (29 m.), 27 m. ESPAD ataskaita. Narkotikų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje, Švedijos informacijos apie alkoholį ir kitus narkotikus taryba (CAN), Stokholmas, Švedija. Išsamų paaiškinimą, kaip galima gauti visą ataskaitą, rasite adresu 3

4 Įžanginis žodis Mums malonu pristatyti šią 27 m. Europos mokyklų tyrimo rezultatų santrauką, parengtą pagal Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo Europos mokyklose tyrimo projektą (angl. European School Survey Project on Alcohol and Other Drugs, ESPAD). Šią santrauką parengėme 23 kalbomis, kad ją būtų galima išplatinti kuo daugiau Europos šalių. Santrauka papildo išsamią ataskaitą anglų kalba. Ši daugiakalbė santrauka yra Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) ir ESPAD rengėjų bendradarbiavimo rezultatas. Mūsų bendri tikslai yra suteikti kuo geresnes galimybes susipažinti su pagal ESPAD projektą parengta informacija ir įgytomis specialiomis žiniomis apie mokinių alkoholio ir kitų narkotikų vartojimą, pagerinti mokyklų apklausos duomenų kokybę, palyginamumą ir galimybes su jais susipažinti ir padėti susidaryti kuo geresnį analitinį vaizdą, pasitelkiant turimus šios srities duomenis. EMCDDA įgaliotas rinkti, analizuoti ir skleisti faktinę, nešališką ir patikimą informaciją apie narkotikus Europoje. ESPAD duomenys yra svarbus informacijos šaltinis, kurį pasitelkus galima susidaryti vaizdą apie Europos jaunuolius. Įgyvendinant ESPAD, taikomas bendras informacijos apie metų mokinių narkotinių medžiagų vartojimą Europoje rinkimo metodas. Projektas suteikia galimybę ilgainiui įvertinti šios srities tendencijas. ESPAD projektas būtų neįmanomas, jeigu jo taip dosniai neremtų Švedijos Vyriausybė, Švedijos nacionalinis visuomenės sveikatos institutas ir Pompidou grupė. Norėtume pasinaudoti proga ir padėkoti visiems ESPAD šalių vyriausybiniams ir nevyriausybiniams partneriams, kurie skiria finansinę paramą ir padeda rinkti, analizuoti ir skleisti šiuos svarbius duomenis. Wolfgang Götz, EMCDDA direktorius Björn Hibell, ESPAD koordinatorius 4

5 Santrauka Pagrindinis Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo Europos mokyklose tyrimo projekto (ESPAD) tikslas yra rinkti lyginamuosius duomenis apie narkotinių medžiagų vartojimą metų mokinių grupėje Europoje, siekiant stebėti ir atskirų šalių, ir bendras visų šalių tendencijas. Iki šiol surengti keturi ESPAD duomenų rinkimo etapai. Pirmas duomenų rinkimo etapas vykdytas 1995 m. 26 šalyse, o 27 m. etapas aprėpė 35 šalis. Šioje santraukoje pateikiami svarbiausi 27 m. tyrimo rezultatai ir duomenys apie ilgalaikes tendencijas. Įžanginėje jos dalyje trumpai apžvelgiama taikyta metodika. Nepriklausomos projekto šalių tyrimo grupės yra šio bendradarbiavimu grindžiamo projekto ašis. Renkant ESPAD duomenis 27 m. apklausta per 1 mokinių iš Armėnijos, Austrijos, Belgijos (Flandrijos), Bulgarijos, Kroatijos, Kipro, Čekijos, Danijos, Estijos, Farerų salų, Suomijos, Prancūzijos, Vokietijos (7 federacinių žemių), Graikijos, Vengrijos, Islandijos, Airijos, Meno salos, Italijos, Latvijos, Lietuvos, Maltos, Monako, Nyderlandų, Norvegijos, Lenkijos, Portugalijos, Rumunijos, Rusijos, Slovakijos, Slovėnijos, Švedijos, Šveicarijos, Ukrainos ir Jungtinės Karalystės. Metodika ir duomenų kokybė Kaip ir atliekant ankstesnius ESPAD tyrimus, ši apklausa buvo vykdoma, pasitelkus standartizuotą metodiką ir bendrą klausimyną, kad duomenys būtų kuo labiau palyginami. Duomenys daugiausia buvo renkami 27 m. pavasarį, tikslinę gyventojų grupę sudarė 1991 m. gimę mokiniai, kurių amžiaus vidurkis renkant duomenis buvo 15,8 metų. Tyrėjų grupės duomenis rinko pasitelkusios klausimynus. Mokiniai klausimynus pildė anonimiškai klasėse, dalyvaujant mokytojams arba tyrėjų padėjėjams, kurie atliko tyrimo vadovų vaidmenį. Vyravo nacionalinio lygmens atspindimoji klasės imtis, išskyrus Vokietiją, kurioje tyrimas buvo atliekamas 7 iš 16 federacinių žemių, ir Belgiją, kurioje duomenys buvo renkami tik Flandrijoje, kur gyventojai kalba olandų kalba. Tarptautinės ataskaitos turinys grindžiamas standartizuotomis šalių ataskaitomis ir duomenų rinkiniais, kuriuos gavo koordinatoriai ir duomenų bazės valdytojas. Kai kuriose šalyse kilo nedidelių metodinių sunkumų, tačiau jie nesukėlė rimtos grėsmės duomenų palyginamumui ir daugumos šalių bendrasis duomenų pagrįstumas yra puikus. Tačiau akivaizdu, kad skyrėsi apklausos dalyvių nacionalinis kultūrinis kontekstas. Šalių imties dydis beveik atitiko rekomenduojamą imties dydį arba buvo kiek už jį didesnis (2 4), išskyrus mažesnes šalis, kuriose tyrėjai apklausė nors ir mažiau, tačiau tinkamų mokinių. Vis dėlto dėl mažos bendros imties ir didelės mokyklą paliekančių mokinių dalies Danijoje derinio tiriama galutinė imtis buvo pernelyg maža, kad ją būtų galima laikyti visiškai atspindinčia padėtį ir palyginama. Nedidelius vertinimo balų skirtumus šalių arba laikotarpio požiūriu reikėtų aiškinti atsargiai. Tačiau apytikriai aišku, kad atsižvelgiant į nacionalinių imčių dydį ir naudojamus imties metodus daugiau kaip kelių procentinių punktų skirtumai gali būti visiškai tvirtai laikomi reikšmingais. Cigaretės Klausimyno pradžioje buvo pateikiami keli klausimai apie rūkymą. Atliekant 27 m. tyrimą vidutiniškai 58 % projekte dalyvavusių šalių mokinių teigė, kad yra bandę rūkyti bent vieną kartą, o 29 % apklaustųjų atsakė rūkę per pastarąsias 3 dienų. Du procentai visų mokinių teigė rūkę mažiausiai vieną cigarečių pakelį per dieną per pastarąsias 3 dienų. Šalių sąrašai pagal rūkymą bent kartą gyvenime ir santykinai neseną rūkymą (per pastarąsias 3 dienų) yra daugmaž vienodi. Rūkymas per pastarąsias 3 dienų itin vyravo šiose šalyse: Austrijoje, Bulgarijoje, Čekijoje ir Latvijoje (4 45 %), o menkai vyravo šiose šalyse: Armėnijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Lenkijoje (7 19 %). Aiškaus geografinio modelio sukurti nepavyko, tačiau Vidurio ir Rytų Europos šalyse rūkančių mokinių daugiau. Apklausos dalyviai iš šalių, kuriose rūko daugiau mokinių, linkę teigti, kad gauti cigarečių nesudėtinga. Ankstyva rūkymo pradžia (13 metų arba anksčiau) šalies lygmeniu taip pat siejama su dideliu rūkymo kiekiu per pastarąjį mėnesį. Vidutiniškai 7 % mokinių atsakė, kad jie rūkė kasdien būdami 13 metų ir jaunesni. Labiausiai tokio amžiaus mokinių rūkymas paplitęs Čekijoje, Estijoje, 5

6 Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Latvijoje ir Slovakijoje (paplitimo rodiklis sudaro 13 %), o mažiausias tokio rūkymo paplitimo rodiklis (maždaug 3 %) vyrauja Graikijoje ir Rumunijoje. 27 m. rūkymo per pastarąsias 3 dienų skirtumai pagal lytį bendru šalies lygmeniu nereikšmingi. Tačiau kai kuriose šalyse gali būti didelių skirtumų. Pavyzdžiui, berniukai 16 procentinių punktų lenkė mergaites Armėnijoje, o mergaitės 19 procentinių punktų lenkė berniukus Monake. Palyginus ESPAD šalyse per keturis etapus surinktus duomenis, pastebėta, kad ilgainiui rūkymo per pastarąsias 3 dienų lygis šiek tiek sumažėjo, o bendras vidutinis paplitimo rodiklis nuo 1995 m. iki 27 m. sumažėjo keturiais procentiniais punktais. Palyginę duomenis tik nuo 1999 m. iki 27 m., matysime, kad pastarojo meto rūkymo lygio sumažėjimas sudaro septynis procentinius punktus m. nustatytas nedidelis bendras skirtumas pagal lytį (4 procentiniai punktai) išnyko 27 m. Tik keturios šalys nustatė priešingą tendenciją ilgalaikei pastarojo meto rūkymo mažėjimo tendencijai: tokio rūkymo lygis 27 m. jose buvo didesnis nei 1995 m. Tačiau visose šiose šalyse tokio rūkymo lygis faktiškai padidėjo jau nuo 1995 m. iki 1999 m., o paskui padėtis šiuo požiūriu buvo pakankamai stabili. Taigi ESPAD šalyse vyrauja rūkymo per pastarąsias 3 dienų mažėjimo tendencija arba padėtis yra bent jau stabili. Alkoholis Bent du trečdaliai visų ESPAD šalių mokinių bent kartą gyvenime yra gėrę alkoholio: 27 m. tyrimo duomenimis, maždaug 9 % ESPAD šalyse gyvenančių mokinių yra gėrę alkoholio. 82 % apklaustų mokinių gėrė alkoholio per pastaruosius 12 mėnesių ir 61 % mokinių gėrė alkoholio per pastarąsias 3 dienų. Rodikliai, susiję su alkoholio gėrimu per pastaruosius 12 mėnesių ir bent kartą gyvenime, nuo 1995 m. iki 27 m. palyginti nekito, tačiau rodikliai, susiję su gėrimu per pastarąsias 3 dienų, didėjo iki 23 m. ir šiek tiek sumažėjo 27 m., ypač berniukų grupėje. Pastebėta, kad tarp šių dviejų tyrimų akivaizdžiai sumažėjo vidutinė mokinių, kurie per pastarąsias 3 dienų gėrė alaus ir (arba) vyno, dalis. Minėtieji rodiklių vidurkiai, be abejo, grindžiami labai skirtingais šalių rodikliais. Pavyzdžiui, kad alkoholį gėrė per pastarąsias 3 dienų, tvirtino 8 % Austrijos ir Danijos mokinių (ribotas palyginamumas), tačiau tik 31 % Islandijos ir 35 % Armėnijos mokinių atsakė gėrę alkoholio per pastarąsias 3 dienų. Rodikliai, susiję su alkoholio gėrimu bent kartą gyvenime, per 12 pastarųjų mėnesių ir per 3 pastarųjų dienų, yra maždaug vienodi ir mergaičių, ir berniukų grupėje. Tačiau kalbant apie dažnesnį vartojimą atitinkamu laikotarpiu (4, 2 ir 1 kartų) berniukų dalis yra paprastai didesnė. Labai dažną alkoholio vartojimą nurodo daugiausia Austrijos ir Vokietijos (7 federacinių žemių) mokiniai, o Šiaurės šalys (Suomija, Islandija, Norvegija ir Švedija) priklauso tų šalių grupei, kuriose tik labai nedaug mokinių geria taip dažnai. Visas per paskutinę gėrimo dieną suvartoto alkoholio kiekis paprastai yra nedidelis tose šalyse, kur mokiniai geria dažnai, pavyzdžiui, Graikijoje, o didesnį alkoholio kiekį išgeria tų šalių mokiniai, kurie alkoholį vartoja retai. Ši tendencija vyrauja Šiaurės šalyse (Suomijoje, Islandijoje, Norvegijoje ir Švedijoje). Tačiau yra ir išimčių Danijos (ribotas palyginamumas) ir Austrijos mokiniai teigia alkoholį vartojantys labai dažnai ir išgeriantys didelį jo kiekį. Šalių, kuriose vyrauja didžiausias vidutinis suvartojamo alkoholio kiekis (Danija (ribotas palyginamumas) ir Meno sala), mokiniai vidutiniškai išgeria 3 4 kartus didesnį alkoholio kiekį negu tų šalių mokiniai, kurie suvartoja vidutiniškai mažiausią alkoholio kiekį (Armėnija ir Kipras). Beveik visose šalyse berniukai išgeria didesnį alkoholio kiekį negu mergaitės. Didžiausia šios tendencijos priešingybė yra Islandija, kur mergaitės teigia išgeriančios daugiau alkoholio negu berniukai. Daugumoje šalių berniukai dažniausiai geria alų, o daugiau negu pusėje apklausoje dalyvavusių šalių mergaičių vartoja stipriuosius gėrimus. Apskritai alus yra vyraujantis alkoholinis gėrimas, nes jis sudaro maždaug 4 % per paskutinę gėrimo dieną suvartoto alkoholio kiekio (1 % alkoholio), stiprieji gėrimai sudaro 3 %, o vynas 13 %. Alaus kur kas daugiau suvartoja berniukai, nes jis sudaro apie pusę viso per paskutinę gėrimo dieną išgerto alkoholio. Mergaičių vartojamo alkoholio kiekio skalė yra tolygesnė: populiariausi yra stiprieji gėrimai, kurie sudaro apie trečdalį viso suvartojamo alkoholio. Šalies lygmeniu nustatyta neabejotinai stipri sąsaja tarp suvartoto alkoholio per paskutinę gėrimo dieną ir suvokiamo apgirtimo laipsnio tą dieną. Taigi tų šalių mokiniai, kurie teigė išgėrę didesnį alkoholio kiekį, taip pat patvirtino buvę labiau apgirtę. Vidutiniškai pusė ESPAD šalių mokinių buvo apgirtę mažiausiai vieną kartą gyvenime: eidami svyravo, nerišliai kalbėjo arba vėmė. 39 % mokinių teigė, kad buvo apgirtę 6

7 Santrauka per pastaruosius 12 mėnesių, o 18 % mokinių tokią būseną patyrė per pastarąsias 3 dienų. Pastebėta, kad skiriasi mergaičių ir berniukų apgirtimo dažnis skirtingose šalyse, vienose šalyse dažniau šią būseną patiria mergaitės, o kitose berniukai, nors šio rodiklio vidurkis ESPAD šalyse skirtumo tarp lyčių neatspindi. Šalys, turinčios daug mokinių, kurie buvo apgirtę per pastaruosius 12 mėnesių, paprastai turi daug šią būseną per pastarąsias 3 dienų patyrusių mokinių. Šalys, kuriose daug mokinių teigia taip dažnai patyrę šią būseną, yra Danija (ribotas palyginamumas), Meno sala, Jungtinė Karalystė ir Austrija (49 31 % mokinių patyrė šią būseną per pastarąsias 3 dienų). Priešinga skalės pusė apima Armėniją (2 %) ir Kiprą (9 %). Kitas apgirtimo nustatymo būdas buvo klausti, ar dažnai mokiniams teko išgerti penkis arba daugiau gėrimų per vieną kartą. Klausimas apie besaikes epizodines išgertuves tam tikra prasme atspindi kitokį vaizdą negu klausimas apie apgirtimą. Kai kurių šalių rodikliai yra vienodai dideli pagal abu šiuos klausimus, pavyzdžiui, Danijos (ribotas palyginamumas), Meno salos ir Jungtinės Karalystės. Vis dėlto buvo šalių, kur daug mokinių patvirtino per pastarąsias 3 dienų be saiko gėrę per epizodines išgertuves, tačiau jų apgirtimo laipsnis tuo pačiu laikotarpiu buvo mažas. Tokios šalys yra Malta, Portugalija, Estija ir Latvija. Vidutiniškai 43 % ESPAD mokinių teigė be saiko gėrę per epizodines išgertuves per pastarąsias 3 dienų tai daugiau buvo būdinga berniukams (47 %) negu mergaitėms (39 %). Pagal šį rodiklį berniukai dominavo ir daugumoje šalių. Keliose šalyse mergaičių ir berniukų rodikliai beveik sutapo, tačiau buvo ir tokių, kuriose teigiamai į šį klausimą atsakė daugiau mergaičių negu berniukų. Labiausiai nustebino Norvegijos mokiniai 42 % mergaičių ir 35 % berniukų atsakė be saiko gėrę per epizodines išgertuves per pastarąsias 3 dienų. Nuo 1995 m. iki 1999 m. ir nuo 23 m. iki 27 m. besaikių epizodinių išgertuvių per pastarąsias 3 dienų rodiklis vidutiniškai padidėjo. Toks gėrimo rodiklis pastaruoju laikotarpiu ypač padidėjo tarp mergaičių (nuo 35 % iki 42 %) m. besaikės epizodinės išgertuvės vidutiniškai buvo labiau paplitusios tarp berniukų negu tarp mergaičių, tačiau šis skirtumas gerokai sumažėjo 27 m. Šalys, kuriose nustatyta nuolat didėjanti tendencija tarp visų keturių duomenų rinkimo etapų, yra Kroatija, Čekija, Malta, Portugalija ir Slovakija. Pastaruoju laikotarpiu tokia didėjimo tendencija buvo nustatyta daugiau nei pusėje visų šalių. Didžiausias tokio girtavimo padidėjimas nuo 23 m. iki 27 m. pastebėtas Portugalijoje, kur mokinių, kurie nurodė be saiko gėrę per epizodines išgertuves per pastarąsias 3 dienų, skaičius padidėjo nuo 25 % iki 56 %, t. y. 31 procentiniu punktu. Kitos šalys, kuriose tokio girtavimo rodiklis padidėjo, yra Lenkija (šis rodiklis prilygo 1999 m. rodikliui, po to kai 23 m. buvo sumažėjęs) (16 procentinių punktų), Prancūzija (15 procentinių punktų), Kroatija (14 procentinių punktų) ir Bulgarija (12 procentinių punktų). Kai kurie mokiniai nurodė problemas, susijusias su alkoholio vartojimu per pastaruosius 12 mėnesių. Vidutiniškai 15 % apklaustųjų pareiškė, kad kilo rimtų problemų su tėvais ir maždaug tiek pat mokinių (13 %) prisipažino prastai mokęsi mokykloje arba dirbę darbe, kad kilo rimtų problemų su draugais ir mušęsi. Šalys, kuriose daug mokinių nurodė turėję su alkoholio vartojimu susijusių problemų, yra Bulgarija, Meno sala, Jungtinė Karalystė ir Latvija. Šalies lygmeniu nustatyta neabejotina sąsaja tarp patirtų problemų ir apgirtimo per pastarąsias 3 dienų. Dauguma su alkoholiu susijusių problemų vidutiniškai labiau vyrauja berniukų grupėje. Šios problemos daugiausia apima muštynes ir su policija susijusius nemalonumus. Tačiau kai kurios problemos vidutiniškai beveik vienodai paplitusios ir mergaičių, ir berniukų grupėje, o viena jų ( rimtos problemos su draugais ) šiek tiek daugiau vyrauja tarp mergaičių. Neteisėti narkotikai Trečdalis ESPAD šalių mokinių gali lengvai gauti kanapių. mano, kad kanapių gauti yra šiek tiek lengviau, o mergaitės nurodo, kad sunkiau, tačiau šios nuomonės skirtumas pagal lytį yra ganėtinai menkas. Mokiniai nemano, kad amfetaminas ir ekstazis yra tokie pat prieinami kaip kanapės. 27 m. tyrimo duomenimis, vidutiniškai 23 % berniukų ir 17 % mergaičių yra bandę kokių nors neteisėtų narkotikų bent kartą gyvenime. Sąvoka kokie nors neteisėti narkotikai apima kanapes, amfetaminą, kokainą, kreką, ekstazį, LSD ir heroiną. Įvairių šalių mokinių atsakymai apie neteisėtų narkotikų vartojimą gerokai skiriasi. Čekijoje beveik pusė mokinių (46 %) nurodė vartoję neteisėtų narkotikų, tą patį teigė palyginti didelė dalis mokinių 7

8 Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Suvestinė lentelė. Atrinkti pagrindiniai rezultatai pagal šalį. (Procentais, jeigu nenurodyta kitaip) ESPAD 27 m. Rūkymas per pastarąsias 3 dienų Alkoholio vartojimas per pastaruosius 12 mėnesių Apgirtimas per pastaruosius 12 mėnesių Suvartoto alkoholio kiekis (cl 1 %) per paskutines išgertuves Kanapių vartojimas bent kartą gyvenime Kitų neteisėtų narkotikų vartojimas (išskyrus kanapes) bent kartą gyvenime ( 1 ) Inhaliantų vartojimas bent kartą gyvenime ( 2 ) Nepaskirtų raminamųjų ir migdomųjų vaistų vartojimas bent kartą gyvenime Alkoholio gėrimas kartu su tabletėmis bent kartą gyvenime ( 3 ) Armėnija Austrija Belgija (Flandrija) Bulgarija Kroatija Kipras Čekija Estija Farerų salos Suomija Prancūzija Vokietija (7 federacinės žemės) Graikija Vengrija Islandija Airija Meno sala Italija Latvija Lietuva Malta Monakas Nyderlandai Norvegija Lenkija Portugalija Rumunija Rusija Slovakija Slovėnija Švedija Šveicarija Ukraina Jungtinė Karalystė Vidurkis (nesvorinis) Danija ( 4 ) ( 1 ) Kiti neteisėti narkotikai (išskyrus kanapes) apima ekstazį, amfetaminą, LSD arba kitus haliucinogenus, kreką, kokainą ir heroiną. ( 2 ) Inhaliantai:...(klijai ir t. t.), nuo kurių apsvaigstama. ( 3 ) Kad apsvaigtum, išskyrus Kiprą ( kad pasijustum kitaip ) ir Rumuniją ( kad geriau jaustumeisi ). ( 4 ) Danija: ribotas palyginamumas. 8

9 Santrauka (maždaug trečdalis) Prancūzijoje, Meno saloje, Slovakijoje ir Šveicarijoje. Maždaug tik 6 % Kipro, Farerų salų, Norvegijos ir Rumunijos mokinių prisipažino vartoję neteisėtų narkotikų. Mažesnis tokių narkotikų vartojimo lygis vyrauja Šiaurės šalyse ir Rytų Europoje Didžioji dauguma mokinių, kurie yra bandę neteisėtų narkotikų, vartojo kanapes. 19 % mokinių nurodė, kad kanapes vartojo bent kartą gyvenime, o 7 % mokinių teigė, kad yra išbandę vieną arba daugiau kitų sąraše išvardytų narkotikų. Ekstazis, kokainas ir amfetaminas dalijasi antrąja vieta (3 % kiekvienam), o LSD, kreko ir heroino vartojimas paplitęs kur kas menkiau (1 2 %). 27 m. duomenimis, Bulgarija, Estija, Meno sala, Latvija ir Slovakija užima pirmąsias penkias vietas pagal ekstazio vartojimą bent kartą gyvenime (paplitimo rodiklis sudaro 6 7 %). Kiti narkotikai, apie kuriuos buvo klausiama, tačiau kurie nebuvo įtraukti į neteisėtų narkotikų sąrašą, yra haliucinogeniniai grybai, GHB ir anaboliniai steroidai. 3 % mokinių prisipažino vartoję haliucinogeninius grybus bent kartą gyvenime ir 1 % mokinių nurodė vartoję GHB ir steroidų ši dalis yra lygi intraveninių narkotikų vartojimo daliai. Kadangi kanapės yra dažniausiai vartojamas neteisėtas narkotikas, verta nuodugniau jį aptarti. 14 % visų mokinių nurodė vartoję kanapių per pastaruosius 12 mėnesių, 9 % berniukų ir 6 % mergaičių (7 % vidurkis) teigė kanapių vartoję per pastarąsias 3 dienų. Šalyse, kuriose nustatytas didžiausias kanapių vartojimo paplitimas (Čekija ir Meno sala), vienas iš šešių mokinių atsakė vartojęs kanapių per pastarąsias 3 dienų tai rodo, kad šiose šalyse kanapių vartojimas yra kur kas įprastesnis. Tik 1 2 % Armėnijos, Farerų salų, Suomijos, Norvegijos, Rumunijos ir Švedijos mokinių nurodė taip neseniai vartoję šių narkotikų. Didelis šių narkotikų vartojimo paplitimas dažniausiai aptinkamas Vakarų Europos šalyse. Daugelyje šalių (ne visose) kanapių per pastarąsias 3 dienų vartojo daugiau berniukų negu mergaičių, ypač tose šalyse, kur jų vartojimo paplitimas yra didelis. Šalys, kuriose daug mokinių teigia vartoję kanapių per pastarąsias 3 dienų, daugeliu atvejų patenka į šalių grupę, kuriose daug mokinių nurodo turėję progą išbandyti kanapes, tačiau to nepadarę. Ganėtinai didelis kanapių vartojimo paplitimo lygis tarp Europos šalių jaunuolių kelia klausimą apie galimas neigiamas pasekmes asmeniui ir visuomenei. Pritaikius neprivalomą CAST skalę ir remiantis turimais duomenimis, su kanapių vartojimu susijusių problemų grėsmė nustatyta 17 ESPAD šalių. Apskritai vienas iš septynių mokinių, kuris kanapes vartojo pastaraisiais metais (14 %), yra priskiriamas didelės rizikos asmenų, kuriems gali kilti su kanapių vartojimu susijusių problemų, grupei, o tokių didelės rizikos asmenų grupei priskiriamų mokinių paplitimo vidurkis visose apklausos šalyse sudaro 2 %. Tyrime nustatytos konkrečios skirtingų šalių su kanapių vartojimu susijusios grėsmės ir tai, kad didelės rizikos kanapių vartotojų dalis atitinka kanapių vartojimo paplitimo lygį toje šalyje. Kitaip tariant, didelės rizikos kanapių vartotojų daugėja tarp šalies gyventojų plintant kanapių vartojimui. ESPAD šalyse, kur visų keturių etapų duomenys yra palyginami, 12 % mokinių 1995 m. teigė, kad neteisėtų narkotikų vartojo bent kartą gyvenime, o 23 m. taip atsakiusių mokinių dalis padidėjo iki 21 %. Tačiau 27 m. duomenys rodo, kad didėjanti tendencija vartoti neteisėtus narkotikus liovėsi augti, nes tik 18 % mokinių tais metais prisipažino turį tokį įprotį. Ši tendencija yra praktiškai ta pati ir berniukų, ir mergaičių grupėje, nors mergaitės nuolat maždaug penkiais procentiniais punktais atsilieka. Nors apskritai šių narkotikų vartojimas m. turėjo tendenciją mažėti, keliose šalyse 27 m. pastebėta didėjimo tendencija. Estijoje ir Slovakijoje nustatytas nuolatinis vartojimo didėjimas tarp visų keturių duomenų rinkimo etapų ( m.), Čekijoje, Lietuvoje ir Maltoje visu minėtu laikotarpiu šių narkotikų vartojimas taip pat turėjo tendenciją didėti. Nė vienoje šalyje nenustatyta nuolatinė mažėjimo tendencija, tačiau Airijoje ir Jungtinėje Karalystėje pastebėtas gerokas neteisėtų narkotikų vartojimo sumažėjimas visu šiuo laikotarpiu (maždaug 14 procentinių punktų mažesnis), o Farerų salose nustatytas nedidelis vartojimo sumažėjimas (6 procentiniai punktai m.). Reikėtų pastebėti, kad nors Estijoje ir Jungtinėje Karalystėje 27 m. neteisėtų narkotikų paplitimo lygis buvo toks pats (maždaug 28 %), šį rodiklį jos pasiekė iš priešingų pusių : Estijoje šis rodiklis padidėjo nuo 8 % 1995 m., o Jungtinėje Karalystėje šis rodiklis sumažėjo nuo 42 %. Kadangi nuokrypiai tarp neteisėtų narkotikų vartojimo ir kanapių vartojimo šalių lygmeniu yra dideli, natūralu, kad kanapių vartojimo bent kartą gyvenime tendencija yra bemaž tokia pati kaip ir aprašyta neteisėtų narkotikų vartojimo tendencija. Nustatyta, kad kanapių vartojimo pastaruoju metu rodikliai berniukų grupėje yra kiek didesni nei mergaičių, ir tyrimo laikotarpiu šis skirtumas tarp lyčių nekinta. 9

10 Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Susidaro bendras įspūdis, kad m. ESPAD šalyse pastebėta neteisėtų narkotikų vartojimo didėjimo tendencija, jeigu nepradėjo mažėti, tai bent jau nedidėja. Tai ypač akivaizdu dėl to, kad nė vienoje šalyje nuo 23 m. iki 27 m. pastarojo meto kanapių vartojimo rodikliai nedidėjo. Kitos medžiagos Daugiausia Lenkijos, Lietuvos, Prancūzijos ir Monako mokinių nurodė bent kartą gyvenime vartoję nepaskirtus raminamuosius ir migdomuosius vaistus (maždaug 15 % 27 m. apklausoje dalyvavusių mokinių), o rečiausiai tokius vaistus vartojo mokiniai iš Armėnijos, Austrijos, Rusijos ir Jungtinės Karalystės ( 2 %). Vidutiniškai šiek tiek daugiau mergaičių (8 %) nei berniukų (5 %) nurodė, kad vartojo nepaskirtus vaistus, o pagal šių vaistų vartojimą pirmąsias aštuonias vietas užimančiose šalyse dvigubai daugiau mergaičių nei berniukų prisipažino, kad juos vartojo. Tačiau maždaug pusėje šalių tokio skirtumo tarp lyčių nėra. Bendroji tendencija buvo pakankamai stabili nuo 1995 m. iki 27 m., ir tai patvirtina apklausa skirtingų lyčių grupėse ir skirtingose šalyse. 27 m. vidutiniškai 6 % mokinių prisipažino gėrę alkoholį kartu su tabletėmis ( vaistais ) tam, kad apsvaigtų. Taip elgėsi kiek daugiau mergaičių (8 %) negu berniukų (5 %). Šis kintamasis yra šiek tiek panašus į kintamąjį dėl minėtų vaistų vartojimo. Pirmiausia, mokinių, kurie pagal šiuos du kintamuosius nurodė vartoję minėtas medžiagas bent kartą gyvenime, skaičius yra daugmaž vienodas. Antra, toks elgesys ilgainiui nekinta, bent jau sprendžiant pagal vidutinius rodiklius tose šalyse, kur duomenys buvo renkami per visus keturis etapus (išskyrus Čekiją ir Slovakiją, kur nustatyta didėjimo tendencija, Suomiją, Švediją ir Jungtinę Karalystę, kur nustatyta mažėjimo tendencija). Trečia, tai dar vienas iš nedaugelio kintamųjų, kai mergaitės tyrimo laikotarpiu nuolat sudaro didesnę dalį m. mergaitės maždaug keturiais procentiniais punktais lenkė berniukus. 27 m. pirmą vietą pagal alkoholio vartojimą kartu su tabletėmis bent kartą gyvenime užėmė Čekija (18 %), o Armėnijoje ir Ukrainoje šie rodikliai yra itin maži (1 %). 27 m. daugiausia Kipro, Meno salos, Maltos ir Slovėnijos mokinių nurodė bent kartą gyvenime vartoję inhaliantus (16 %), ir tik 3 % Bulgarijos, Lietuvos ir Ukrainos mokinių prisipažino vartoję šias medžiagas. Visų ESPAD šalių mokinių inhaliantų vartojimas bent kartą gyvenime vidutiniškai sudaro 9 %, bendru lygmeniu skirtumas tarp lyčių nenustatytas. Inhaliantų vartojimo per pastaruosius 12 mėnesių ir per pastarąsias 3 dienų rodikliai beveik visose šalyse atitinka vartojimo bent kartą gyvenime rodiklius. Tipinis geografinis modelis neišryškėjo didžiausi inhaliantų vartojimo rodikliai nustatyti įvairiose Europos vietose. Vartojimo bent kartą gyvenime rodikliai m. išliko ganėtinai nepakitę šalyse, kur duomenys buvo renkami per visus keturis etapus. Labiausiai jų vartojimas sumažėjo Lietuvoje ir Jungtinėje Karalystėje (maždaug 12 procentinių punktų), o labiausiai didėjo Suomijoje ir Slovakijoje (6 procentiniai punktai). Baigiamosios pastabos Akivaizdu, kad asmenų lygmeniu dažnai egzistuoja sąsaja tarp įvairių medžiagų vartojimo. Pagal 27 m. duomenis nustatyti neabejotini ryšiai tarp įvairių medžiagų vartojimo bendru šalies lygmeniu, tad galima daryti išvadą, kad šalyse, kur daug mokinių nurodo neseniai (per pastarąsias 3 dienų) vartoję alkoholį ir buvę apgirtę, greičiausiai daugiau mokinių nurodys bandę neteisėtų narkotikų, inhaliantų ir gėrę alkoholio kartu su tabletėmis ir atvirkščiai. Vis dėlto nepaskirtų raminamųjų ir migdomųjų vaistų vartojimas neatspindi jokių sąsajų bendru šalies lygmeniu su minėtų medžiagų vartojimu. Siekiant apžvelgti 27 m. rezultatus kiekvienoje šalyje, buvo pasitelkti devyni kintamieji: bet kokių alkoholinių gėrimų vartojimas per pastaruosius 12 mėnesių, apgirtimas per pastaruosius 12 mėnesių, per paskutines išgertuves suvartotas alkoholio kiekis (1 % alk.), rūkymas per pastarąsias 3 dienų, marihuanos arba hašišo (kanapių) vartojimas bent kartą gyvenime, bet kokių neteisėtų narkotikų (išskyrus kanapes) vartojimas bent kartą gyvenime, inhaliantų vartojimas bent kartą gyvenime, raminamųjų ir migdomųjų vaistų vartojimas bent kartą gyvenime ir alkoholio gėrimas kartu su tabletėmis bent kartą gyvenime dėl apsvaigimo. Kiekvienos šalies pagrindinių kintamųjų paplitimo lygis lyginamas su vidutiniu visų šalių paplitimo lygmeniu. Šalys, kurių visų devynių kintamųjų rodikliai yra didesni arba maždaug tokie patys kaip vidutinis šalių rodiklis, yra Austrija, Čekija, Danija (ribotas palyginamumas), Vokietija (7 federacinės žemės), Meno sala, Slovakija ir Jungtinė Karalystė. Šalys, kurių rodikliai yra maždaug tokie patys arba mažesni už vidutinį šalių rodiklį, yra Armėnija, Kipras, Graikija, Islandija, Portugalija ir Rumunija. Farerų salos galėtų taip pat papildyti šį sąrašą, nors ir stokojama informacijos apie du kintamuosius. 1

11 Santrauka Dvi geografiškai nutolusios šalys Armėnija ir Meno sala turi ir labiausiai nutolusius rodiklius dėl įvairių medžiagų vartojimo. Armėnijos mokinių visų kintamųjų rodikliai yra gerokai mažesni už vidutinius rodiklius, o Meno salos mokinių visų kintamųjų (išskyrus du) rodikliai yra gerokai didesni nei vidutiniai. Pavyzdžiui, palyginti su Armėnijos mokiniais maždaug dešimt kartų daugiau Meno salos mokinių atsakė, kad buvo apgirtę per pastaruosius 12 mėnesių, vartojo kanapes bent kartą gyvenime arba vartojo kokius nors kitus neteisėtus narkotikus (išskyrus kanapes). Penkios iš septynių minėtų šalių, kurių kintamųjų rodikliai dideli, ribojasi tarpusavyje ir yra maždaug Vidurio Europoje. Kitos dvi Meno sala ir Jungtinė Karalystė yra arti viena kitos ir nėra labai nutolusios nuo kitų šalių, kurių rodikliai yra dideli. Buvo minėta, kad šešios šalys (arba septynios, jeigu skaičiuosime ir Farerų salas) turi nedidelius pagrindinių kintamųjų rodiklius. Šios šalys grupės nesudaro. Priešingai jos yra pakankamai daug nutolusios viena nuo kitos ir yra įvairiose Europos vietose. Šalys, turinčios nedidelius minėtų medžiagų vartojimo rodiklius, yra Europos žemyno pakraščiuose (išskyrus Rumuniją). Bendros visų šalių, kur duomenys buvo renkami per visus keturis etapus, minėtų medžiagų vartojimo tendencijos atspindi kiek kitokią raidą, atsižvelgiant į nagrinėjamą kintamąjį. Nustatytas rūkymo per pastarąsias 3 dienų sumažėjimas visu laikotarpiu. Skirtumas tarp lyčių 1995 m. sudarė keturis procentinius punktus, tačiau šis nedidelis skirtumas visiškai išnyko 27 m. Nuo 1995 m. iki 23 m. tendenciją didėti turėjęs neteisėtų narkotikų (ypač kanapių) vartojimas bent kartą gyvenime nustojo didėti (27 m. rodiklis yra trimis procentiniais punktais mažesnis negu 23 m. rodiklis). Tendencija vartoti alkoholį per pastaruosius 12 mėnesių, nepaskirtus raminamuosius ir migdomuosius vaistus bent kartą gyvenime, gerti alkoholį kartu su tabletėmis bent kartą gyvenime ir vartoti inhaliantus bent kartą gyvenime beveik nė kiek nekito per visus keturis duomenų rinkimo etapus. Tarp neteisėtus narkotikus ir kitas minėtas medžiagas vartojančių mergaičių ir berniukų grupių akivaizdžių skirtumų nėra. Tačiau m. pastebėta besaikių epizodinių išgertuvių tendencija didėti (padidėjo 9 procentiniais punktais). Tai galima paaiškinti tuo, kad daugelyje šalių šis rodiklis padidėjo mergaičių grupėje. Dauguma rodiklių apie minėtų medžiagų vartojimą atspindi vidutiniškai stabilią arba nedidelio mažėjimo tendenciją pastaruoju metu (23 27 m.), išskyrus besaikes epizodines išgertuves. Taigi susidaro įspūdis, kad ilgalaikiai ESPAD mokinių minėtų medžiagų vartojimo pokyčiai, nustatyti remiantis tų šalių duomenimis, rodo, kad padėtis gerėja, išskyrus besaikių epizodinių išgertuvių rodiklius, kurie rodo, kad šis reiškinys tyrimo laikotarpiu stiprėjo. Vis dėlto skirtingų šalių tendencijos gali skirtis nuo bendros tendencijos. Kalbant apie šiuos pokyčius, reikia pasakyti, kad Belgijos (Flandrijos), Islandijos, Airijos, Šveicarijos ir Jungtinės Karalystės mokiniai dažnai yra linkę nurodyti mažesnius minėtų medžiagų vartojimo rodiklius daugumos kintamųjų atžvilgiu. Šalys, kuriose pastaruoju metu vartojimas turėjo tendenciją didėti, yra Latvija ir Slovakija. Keletas skirtingų tendencijų nustatyta Prancūzijoje, Portugalijoje ir Slovėnijoje, kur su alkoholiu susiję kintamieji rodo didėjimo tendencijas, o kitų medžiagų vartojimas (pavyzdžiui, neteisėtų narkotikų) turėjo tendenciją mažėti. Priešingos tendencijos pastebėtos Lietuvoje ir Rusijoje (Maskvoje), kur alkoholio ir cigarečių vartojimas turi tendenciją mažėti, o neteisėtų narkotikų vartojimas turi tendenciją didėti. Taip pat galima apčiuopti ilgalaikes šalių tendencijas. Pavyzdžiui, Jungtinė Karalystė yra ta šalis, kur didžiumos minėtų medžiagų vartojimo rodikliai per visus keturis apklausos etapus neparodė didėjimo tendencijos. Iš tikrųjų dauguma lygintų kintamųjų parodė, kad Jungtinės Karalystės mokinių grupėje vartojimas turi tendenciją mažėti arba padėtis yra bent jau stabili. Kitos šalys, kur bendra padėtis yra bent jau stabili arba tyrimo laikotarpiu su dauguma kintamųjų susijęs vartojimas turėjo tendenciją mažėti, yra Suomija, Islandija, Airija ir Švedija. Šalys, kur minėtų medžiagų vartojimas turi ilgalaikę tendenciją veikiau didėti nei mažėti, yra Čekija ir Slovakija. Tam tikra prasme šį sąrašą galėtų papildyti ir Estija bei Lietuva, nors paskutiniosios 27 m. atliktos apklausos duomenys kartais rodo, kad padėtis yra stabili (tačiau rodikliai nesumažėjo iki dvidešimtojo amžiaus paskutiniojo dešimtmečio rodiklių). Šalys, kur minėtųjų medžiagų vartojimas turi ilgalaikę tendenciją mažėti, dažnai yra Vakarų Europos šalys, o šalys, turinčios ilgalaikes didėjimo tendencijas Rytų Europos šalys. Tai ypač akivaizdu, kalbant apie pastarojo meto didėjimus (nuo 23 m. iki 27 m.). 11

12 Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Suvestiniai rodikliai. Tendencijos pagal 16 medžiagų vartojimo rodiklius pagal lytį m šalių, kurios pateikė kiekvieno kintamojo duomenis, procentiniai vidurkiai Rūkymas per pastarąsias 3 dienų pagal lytį m. Procentais. 2 šalių vidurkiai. 13 metų ir jaunesnių paauglių rūkymas kasdien pagal lytį m. Procentais. 2 šalių vidurkiai. Bet kokių alkoholinių gėrimų vartojimas per pastaruosius 12 mėnesių pagal lytį m. Procentais. 19 šalių vidurkiai. Bet kokių alkoholinių gėrimų vartojimas per pastarąsias 3 dienų pagal lytį m. Procentais. 19 šalių vidurkiai Alaus vartojimas per pastarąsias 3 dienų pagal lytį m. Procentais. 2 šalių vidurkiai. Vyno vartojimas per pastarąsias 3 dienų pagal lytį m. Procentais. 2 šalių vidurkiai. Dalis apklaustųjų, kurie nurodė, kad išgėrė penkis ar daugiau gėrimų per vienas išgertuves per pastarąsias 3 dienų, pagal lytį m. Procentais. 17 šalių vidurkiai. Bet kokių neteisėtų narkotikų vartojimas bent kartą gyvenime pagal lytį m. Procentais. 2 šalių vidurkiai Marihuanos arba hašišo vartojimas bent kartą gyvenime pagal lytį m. Procentais. 2 šalių vidurkiai. Marihuanos arba hašišo vartojimas per pastarąsias 3 dienų pagal lytį m. Procentais. 19 šalių vidurkiai. 13 metų arba jaunesnių paauglių kanapių vartojimas pagal lytį m. Procentais. 19 šalių vidurkiai. Kokių nors neteisėtų narkotikų (išskyrus marihuaną ir hašišą) vartojimas bent kartą gyvenime pagal lytį m. Procentais. 2 šalių vidurkiai Nepaskirtų raminamųjų ir migdomųjų vaistų vartojimas bent kartą gyvenime pagal lytį m. Procentais. 2 šalių vidurkiai. Alkoholio vartojimas kartu su tabletėmis bent kartą gyvenime pagal lytį m. Procentais. 17 šalių vidurkiai. Inhaliantų vartojimas bent kartą gyvenime pagal lytį m. Procentais. 18 šalių vidurkiai. Visiškas tabako, alkoholio, inhaliantų, raminamųjų arba migdomųjų vaistų ir neteisėtų narkotikų nevartojimas m. Procentais. 17 šalių vidurkiai. 12

13 Santrauka Baigiant svarbu pabrėžti, kad dvylikos ESPAD įgyvendinimo metų tendencijos atspindi rūkymo sumažėjimą daugumoje šalių. Padėtis beveik nepasikeitė alkoholio vartojimo per pastaruosius 12 mėnesių ir per pastarąsias 3 dienų srityje. Kita vertus, besaikės epizodinės išgertuvės tyrimo laikotarpiu turėjo nedidelę, tačiau nuolatinę tendenciją didėti. Neteisėtų narkotikų vartojimo srityje vis dar vyrauja kanapių vartojimas. Keturiose iš šešių šalių, turėjusių didžiausius kanapių vartojimo rodiklius 23 m., ši tendencija 27 m. sumažėjo, ir nė vienoje iš šalių kanapių vartojimas per pastarąsias 3 dienų neturėjo tendencijos didėti. Susidaro įspūdis, kad neteisėtų narkotikų vartojimas, turėjęs tendenciją didėti nuo 1995 m. iki 23 m., šiuo metu didėti liovėsi, o 27 m. rodikliai yra šiek tiek mažesni nei 23 m. Ketvirtasis duomenų rinkimas 27 m. pagal ESPAD suteikė daug naujos ir svarbios informacijos apie mokinių minėtų medžiagų vartojimo pokyčius. Kuo daugiau kartų bus renkami duomenys ateityje, tuo aiškiau bus galima nustatyti tendencijas. Mes jau dabar nekantraudami laukiame kitos apklausos, kad sužinotume, ar neteisėtų narkotikų vartojimo tendencijos pokytis ir rūkymo mažėjimo tendencija toliau išliks ir ar besaikės epizodinės išgertuvės vyraus ir ateityje. Kitas duomenų rinkimas bus įdomus ne tik dėl minėtų priežasčių, bet ir dėl to, kad tai bus pirmasis tęstinis naujųjų projekte dalyvavusių šalių (Armėnijos ir Monako) ir penkių naujų šalių, dalyvavusių papildomame duomenų rinkime 28 m., tyrimas. Tikimės, kad kitoje apklausoje dalyvaus dar daugiau Europos šalių, kurios prisijungs prie 4 jau dabar ESPAD įgyvendinančių šalių. 13

14 Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Pagrindiniai su narkotikais susiję rodikliai Rodiklis 1a Kokių nors neteisėtų narkotikų vartojimas bent kartą gyvenime ( a ). Visi mokiniai. 27 m. Procentais. 36 % 26 35% 16 25% 6 15% 5% Nepatikimi duomenys arba duomenų nėra Nedalyvaujanti šalis ( 1 ) Belgija ir Vokietija: ribota geografinė aprėptis. ( 2 ) Danija ir Ispanija: ribotas palyginamumas. ( a ) Kokie nors neteisėti narkotikai apima kanapes, ekstazį, amfetaminą, LSD arba kitus haliucinogenus, kreką, kokainą arba heroiną. Rodiklis 1b Kokių nors neteisėtų narkotikų vartojimas bent kartą gyvenime ( a ) pagal lytį. 27 m. Procentais. Čekija (46) Ispanija 2 (38) Meno sala (35) Šveicarija (34) Prancūzija (33) Slovakija (33) Monakas (29) Nyderlandai (29) Jungtinė Karalystė (29) Estija (28) Danija 2 (28) Belgija(Flandrija) 1 (25) Italija (25) Bulgarija (24) Slovėnija (24) Vokietija (7 federacinės žemės 1 ) (23) Austrija (22) Airija (22) Latvija (22) Lietuva (2) Rusija (2) Kroatija (19) Lenkija (18) Vengrija (15) Malta (15) Ukraina (15) Portugalija (14) Islandija (1) Graikija (9) Suomija (8) Švedija (8) Kipras (7) Farerų salos (6) Norvegija (6) Rumunija (5) Armėnija (4) % % 14

15 Pagrindiniai su narkotikais susiję rodikliai Rodiklis 2a Marihuanos arba hašišo vartojimas bent kartą gyvenime. Visi mokiniai. 27 m. Procentais. 4 % 25 39% 15 24% 5 14% 4% Nepatikimi duomenys arba duomenų nėra Nedalyvaujanti šalis ( 1 ) Belgija ir Vokietija: ribota geografinė aprėptis. ( 2 ) Danija, Ispanija ir JAV: ribotas palyginamumas. Rodiklis 2b Marihuanos arba hašišo vartojimas bent kartą gyvenime pagal lytį. 27 m. Procentais. Čekija (45) Ispanija 2 (36) Meno sala (34) Šveicarija (33) Slovakija (32) Prancūzija (31) JAV 2 (31) Jungtinė Karalystė (29) Monakas (28) Nyderlandai (28) Estija (26) Danija 2 (25) Belgija (Flandrija) 1 (24) Italija (23) Bulgarija (22) Slovėnija (22) Vokietija (7 federacinės žemės) 1 (2) Airija (2) Rusija (19) Kroatija (18) Latvija (18) Lietuva (18) Austrija (17) Lenkija (16) Ukraina (14) Vengrija (13) Malta (13) Portugalija (13) Islandija (9) Suomija (8) Švedija (7) Farerų salos (6) Graikija (6) Norvegija (6) Kipras (5) Rumunija (4) Armėnija (3) % % 15

16 Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Rodiklis 3a Marihuanos arba hašišo vartojimas per pastarąsias 3 dienų. Visi mokiniai. 27 m. Procentais. 16 % 11 15% 6 1% 3 5% 2% Nepatikimi duomenys arba duomenų nėra Nedalyvaujanti šalis ( 1 ) Belgija ir Vokietija: ribota geografinė aprėptis. ( 2 ) Danija, Ispanija ir JAV: ribotas palyginamumas. Rodiklis 3b Marihuanos arba hašišo vartojimas per pastarąsias 3 dienų pagal lytį. 27 m. Procentais. Ispanija 2 (2) Čekija (18) Meno sala (16) Prancūzija (15) Nyderlandai (15) Šveicarija (15) JAV 2 (14) Italija (13) Belgija (Flandrija) 1 (12) Slovakija (11) Jungtinė Karalystė (11) Monakas (1) Danija 2 (1) Airija (9) Slovėnija (9) Bulgarija (7) Vokietija (7 federacinės žemės) 1 (7) Austrija (6) Kroatija (6) Estija (6) Lenkija (6) Portugalija (6) Vengrija (5) Lietuva (5) Malta (5) Latvija (4) Rusija (4) Kipras (3) Graikija (3) Islandija (3) Ukraina (3) Suomija (2) Norvegija (2) Švedija (2) Armėnija (1) Farerų salos (1) Rumunija (1) % % 16

17 Pagrindiniai su narkotikais susiję rodikliai Rodiklis 4a Neteisėtų narkotikų (išskyrus marihuaną ir hašišą) vartojimas bent kartą gyvenime ( a ). Visi mokiniai. 27 m. Procentais. 13 % 1 12% 7 9% 4 6% 3% Nepatikimi duomenys arba duomenų nėra Nedalyvaujanti šalis ( 1 ) Belgija ir Vokietija: ribota geografinė aprėptis. ( 2 ) Danija ir Ispanija: ribotas palyginamumas. ( a ) Neteisėti narkotikai (išskyrus kanapes) apima ekstazį, amfetaminą, LSD arba kitus haliucinogenus, kreką, kokainą ir heroiną. Rodiklis 4b Neteisėtų narkotikų (išskyrus marihuaną ir hašišą) vartojimas bent kartą gyvenime pagal lytį. 27 m. Procentais. Meno sala (16) Austrija (11) Prancūzija (11) Latvija (11) Airija (1) Monakas (1) Danija 2 (1) Belgija (Flandrija) 1 (9) Bulgarija (9) Čekija (9) Estija (9) Italija (9) Malta (9) Slovakija (9) Jungtinė Karalystė (9) Ispanija 2 (9) Vokietija (7 federacinės žemės) 1 (8) Slovėnija (8) Vengrija (7) Lietuva (7) Nyderlandai (7) Lenkija (7) Šveicarija (7) Portugalija (6) Kipras (5) Graikija (5) Islandija (5) Rusija (5) Kroatija (4) Švedija (4) Ukraina (4) Suomija (3) Norvegija (3) Rumunija (3) Armėnija(2) Farerų salos (1) % % 17

18 Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Rodiklis 5a Nepaskirtų raminamųjų ir migdomųjų vaistų vartojimas bent kartą gyvenime. Visi mokiniai. 27 m. Procentais. 11 % 9 1% 5 8% 3 4% 2% Nepatikimi duomenys arba duomenų nėra Nedalyvaujanti šalis ( 1 ) Belgija ir Vokietija: ribota geografinė aprėptis. ( 2 ) Danija, Ispanija ir JAV: ribotas palyginamumas. Rodiklis 5b Nepaskirtų raminamųjų ir migdomųjų vaistų vartojimas bent kartą gyvenime pagal lytį. 27 m. Procentais. Lenkija (18) Lietuva (16) Prancūzija (15) Monakas (12) Italija (1) Belgija (Flandrija) 1 (9) Čekija (9) Vengrija (9) Šveicarija (8) Ispanija 2 (8) Kipras (7) Estija (7) Suomija (7) Islandija (7) Meno sala (7) Nyderlandai (7) Švedija (7) JAVA 2 (7) Portugalija (6) Kroatija (5) Malta (5) Slovakija (5) Slovėnija (5) Danija 2 (5) Graikija (4) Latvija (4) Norvegija (4) Rumunija (4) Ukraina (4) Bulgarija (3) Farerų salos (3) Vokietija (7 federacinės žemės) 1 (3) Airija (3) Austrija (2) Rusija (2) Jungtinė Karalystė (2) Armėnija () % % 18

19 Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Liuksemburgas: Europos Bendrijų oficialiųjų leidinių biuras p. 21 x 29,7 cm ISBN

20 Apie EMCDDA ir ESPAD Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centras (EMCDDA) yra viena iš Europos Sąjungos decentralizuotų agentūrų. Agentūra buvo įsteigta 1993 metais, jos būstinė yra Lisabonoje. Ši agentūra yra pagrindinis išsamių duomenų apie narkotikus ir narkomaniją šaltinis Europoje. TD LT-C EMCDDA renka, analizuoja ir platina faktinę, objektyvią, patikimą ir palyginamą informaciją apie narkotikus ir narkomaniją. Vykdydamas tokią veiklą, Centras pateikia faktais pagrįstą informacijos apie narkotikų reiškinį apžvalgą Europos lygmeniu. Alkoholio ir kitų narkotikų vartojimo Europos mokyklose tyrimo projekte (ESPAD) bendradarbiauja daugiau negu keturiasdešimties Europos šalių nepriklausomos tyrimų grupės. Tai didžiausias tarptautinis paauglių vartojamų svaigalų tyrimo projektas pasaulyje. ESPAD projektas atsirado 1993 m. Švedijos informacijos apie alkoholį ir kitus narkotikus tarybos (CAN) ir Europos Tarybos Pompidou grupės iniciatyva. Pirmas duomenų rinkimo etapas vykdytas 1995 m. 26 šalyse. 27 m. ESPAD ataskaitoje pateikiami ketvirtojo tyrimo, kuris 27 m. buvo atliktas 35 šalyse, rezultatai. Ši daugiakalbė santrauka yra EMCDDA ir ESPAD rengėjų bendradarbiavimo rezultatas. Mūsų bendri tikslai yra suteikti kuo geresnes galimybes susipažinti su pagal ESPAD projektą parengta informacija ir įgytomis specialiomis žiniomis apie mokinių alkoholio ir kitų narkotikų vartojimą, pagerinti mokyklose vykdomų apklausų duomenų kokybę, palyginamumą ir galimybes su jais susipažinti. ISBN

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska

Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataska Alkoholio ir kitų narkotikų tyrimas Europos mokyklose ESPAD 2011 Tyrimo Lietuvoje ataskaita Tyrimo atlikimą organizavo Ugdymo plėtotės centras, ataskaitą parengė Irena Šutinienė ( Lietuvos socialinių tyrimų

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013

PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 PSICHOAKTYVIŲJŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS LIETUVOJE 2004, 2008 ir 2012 METAIS Vilnius 2013 Leidinys parengtas įgyvendinant Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento 2013 2015 m. strateginio

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas 16 m. ataskaita Europos jaunimas. Svaiginamųjų medžiagų vartojimas ir socialiniai veiksniai Icelandic Centre for Social Research and Analysis (Islandijos socialinių tyrimų ir analizės centras) Visi miestai

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016)

Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą. Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) Europos agentūros duomenys apie įtraukųjį ugdymą Esminės įžvalgos ir išvados (2014 / 2016) EUROPEAN AGENCY for Special Needs and Inclusive Education EUROPOS AGENTŪROS DUOMENYS APIE ĮTRAUKŲJĮ UGDYMĄ Esminės

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special

AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro special AKMENĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS MOKINIŲ APKLAUSOS ŽALINGI ĮPROČIAI DUOMENŲ ANALIZĖ Parengė: Akmenės rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro specialistai 2016 metai, Naujoji Akmenė TURINYS Įvadas...3

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko

ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narko ALKOHOLIO VARTOJIMO IR RŪKYMO PREVENCIJOS PRIEMONIŲ POREIKIO IR TAIKYMO JAUNIMO TIKSLINĖSE GRUPĖSE GALIMYBIŲ TYRIMAS Parengė: Rūta Baltrušaitytė Narkotikų, tabako ir alkoholio kontrolės departamento Strategijos,

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim

Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga mokslo metai Švietim Kalbų mokėjimo lygis Vidurinio ugdymo įstaigose Eurydice tinklo ataskaita Europos nacionalinių testų rezultatų apžvalga 2014 2015 mokslo metai Švietimas ir mokymas Kalbų mokėjimo lygis vidurinio ugdymo

Detaliau

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems

VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems VAIKŲ, VARTOJANČIŲ NARKOTINES IR PSICHOTROPINES MEDŽIAGAS VARTOJIMO NUSTATYMO ORGANIZAVIMAS Atmintinė ugdymo įstaigų darbuotojams ir jose dirbantiems visuomenės sveikatos specialistams Vilnius, 2011 Atpažinti

Detaliau

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger

Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso ger Šiame skyriuje išmoksite Kaip pasisveikinti Labas! Labas rytas! Laba diena! Labas vakaras! Labas! Sveikas! Sveika! Sveiki! Kaip atsisveikinti Viso gero! Viso labo! Viso! Sudie! Iki pasimatymo! Iki! Kaip

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus)

Dalyvavusių skaičius (pagal tyrimo metus) INTERVENCIJOS, SIEKIANT MAŽINTI PSICHOAKTYVIŲ MEDŽIAGŲ VARTOJIMĄ TARP JAUNIMO Klaipėda, 2015 TEMOS AKTUALUMAS Nesaikingas tabako, alkoholio ir kitų psichoaktyvių medžiagų vartojimas kelia didelį susirūpinimą

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir viešojo saugumo būklės vertinimas Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2016.02.12 Tyrimo metodika Reprezentatyvi

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu

Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biu Klaipėdos miesto suaugusiųjų žmonių gyvensenos ypatumai Dainora Bielskytė, visuomenės sveikatos specialistė, Klaipėdos miesto visuomenės sveikatos biuras Tyrimo vykdytojas: UAB Eurotela Įvadas Daug įvairiausių

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas

1 Nuostatos „Saikingas alkoholio vartojimas yra kasdienio gyvenimo dalis” vertinimas Tyrimo rezultatai Parengė: Valstybinio psichikos sveikatos Priklausomybės ligų skyriaus Vyriausioji specialistė Lina Ignatavičiūtė 1 Turinys 1. Tiriamųjų tam tikrų alkoholinių gėrimų vartojimo dažnio vertinimas...

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 28 d. - kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) N 2019 3 1 L 62/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/343 2019 m. vasario 28 d. kuriuo nustatomos nuo Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr.

Detaliau

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc

Microsoft Word - Kontrabandos tyrimo apzvalga 2010+gk.doc Įvadas Gyventojų požiūrio į kontrabandą ir nelegalių prekių vartojimą tyrimo rezultatai Šio tyrimo tikslas yra išsiaiškinti žmonių požiūrį į cigarečių, alkoholinių gėrimų, degalų ir kuro kontrabandą ir

Detaliau

WHO opioid evaluaton instrument

WHO opioid evaluaton instrument OPIOIDINĖS PRIKLAUSOMYBĖS GYDYMO INDEKSAS Opiate Treatment Index (OTI) (Drug use, criminality, health status components) Adapted from: Darke, S., Ward, J., Hall, W., Heather, N. & Wodak, A. (1991). The

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

Form A - Claim Form

Form A - Claim Form EUROPOS IEŠKINIŲ DĖL NEDIDELIŲ SUMŲ NAGRINĖJIMO PROCEDŪRA A FORMA IEŠKINIO FORMA (Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 861/2007, nustatančio Europos ieškinių dėl nedidelių sumų nagrinėjimo

Detaliau

2018

2018 2018 NARKOTINIŲ MEDŽIAGŲ TYRIMO KLAIPĖDOS RAJONO VAIKŲ UGDYMO ĮSTAIGŲ IR ATVIRŲ JAUNIMO ERDVIŲ APLINKOSE REZULTATAI ĮVADAS Klaipėdos rajono savivaldybės tarybos patvirtintoje, Klaipėdos rajono savivaldybės

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS SVEIKATOS STUDIJŲ KATEDRA Sveikatos edukologijos studijų programa, IV kursas Mo

ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS SVEIKATOS STUDIJŲ KATEDRA Sveikatos edukologijos studijų programa, IV kursas Mo ŠIAULIŲ UNIVERSITETAS SOCIALINĖS GEROVĖS IR NEGALĖS STUDIJŲ FAKULTETAS SVEIKATOS STUDIJŲ KATEDRA Sveikatos edukologijos studijų programa, IV kursas Monika Grincaitė PSICHOAKTYVIŲ MEDŢIAGŲ VARTOJIMO PAPLITIMAS

Detaliau

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje

Patients rights have no borders Naudotis sveikatos priežiūros paslaugomis kitoje ES valstybėje narėje Patients rights have no borders Aktyvaus pilietiškumo tinklas, norėdamas prisidėti prie Europos Sąjungos (ES) įgyvendinamos kampanijos Pacientų teisės neturi sienų, parengė šią informaciją apie Direktyvą

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

Microsoft Word - 84.doc

Microsoft Word - 84.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJA SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. M379 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. birželio 20 d. Nr. KS-84 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos komisija (toliau Komisija),

Detaliau

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo

v.10.0 APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo APIBRĖŽIMAI Domeno vardo registracijos tvarka Šioje Tvarkoje vartojami terminai yra apibrėžti Nuostatose ir Sąlygose ir (arba) Ginčų sprendimo taisyklėse. DALYKAS IR APIMTIS Šia Registracijos tvarka nustatomos

Detaliau

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI

VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTI VILNIAUS R. PABERŽĖS ŠV. STANISLAVO KOSTKOS GIMNAZIJOS 2, 4, 6 IR 8 KLASĖS MOKINIŲ MOKYMOSI PASIEKIMŲ VERTINIMO PANAUDOJANT DIAGNOSTINIUS IR STANDARTIZUOTUS VERTINIMO ĮRANKIUS ATASKAITOS PRIEDAS MOKYKLOMS,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

(Microsoft Word - Aur\353s.doc)

(Microsoft Word - Aur\353s.doc) DĖL GAUTOS INFORMACIJOS APIE ASMENS DUOMENŲ, TVARKOMŲ BANKUOSE IR KITOSE KREDITO ĮSTAIGOSE BEI FINANSŲ ĮMONĖSE, TEIKIMĄ KREDITŲ BIURAMS APIBENDRINIMO Valstybinė duomenų apsaugos inspekcija 2009 m. sausio

Detaliau

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el.

PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT Panevėžys, tel.(8 45) , el. PANEVĖŽIO MIESTO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Respublikos 68, LT 35158 Panevėžys, tel.(8 45) 46146, el. p. info@panevezysvsb.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies

INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies INFORMACINIS PRANEŠIMAS 2018 m. gegužės 30 d., Vilnius ALKOHOLIO IR TABAKO VARTOJIMAS IR PADARINIAI 2017 M. 2017 m. vienam 15 metų ir vyresniam šalies gyventojui teko 12,3 litro suvartoto absoliutaus (100

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. rugsėjo 14 d. Nr. KS-141 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič

LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keič LT PRIEDAS Teikiant duomenis EURES veiklos vertinimo sistemai naudotinų rodiklių sąrašas Elektroninė šio sąrašo versija ir, jei jis bus iš dalies keičiamas, konsoliduotos jo versijos nacionaliniams koordinavimo

Detaliau

PR_INI

PR_INI EUROPOS PARLAMENTAS 2009 2014 Vidaus rinkos ir vartotojų apsaugos komitetas 21.12.2011 2011/2155(INI) PRANEŠIMO PROJEKTAS dėl Vidaus rinkos rezultatų suvestinės (2011/2155(INI)) Vidaus rinkos ir vartotojų

Detaliau

Ramunas Grusas 01

Ramunas Grusas 01 2016 m. kovo 5 d. Šiauliai KONFERENCIJA VEIKLA / 2015 DAVIS CUP FED CUP JAUNIMO OLIMPINIS FESTIVALIS EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ČEMPIONATAS TARPTAUTINIAI TURNYRAI REITINGINIAI

Detaliau

Projekto lyginamasis variantas

Projekto lyginamasis variantas 1. PMĮ 5 straipsnio 7-10 dalys ir jų apibendrinti paaiškinimai (komentarai) 7. Lietuvos vieneto, nuolatinių buveinių pagal šio straipsnio 9 dalyje nustatytą formulę apskaičiuota apmokestinamojo pelno iš

Detaliau

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN

PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 2018 METAIS METINĖ ATASKAITA Vilnius, 2019 ISSN 2351-6763 2 TURINYS PRIEGLOBSTIS LIETUVOJE 3 PRIEGLOBSČIO SUTEIKIMO PROCEDŪROS SCHEMA 4 PRIEGLOBSČIO PRAŠYMAI 5 SPRENDIMAI 9 DUBLINO

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC

Microsoft PowerPoint - Ernesto_epidemiolog_indik-UNODC Narkotinių ir psichotropinių medžiag iagų vartojimo ir narkomanijos paplitimo nustatymas, informacinių sistemų plėtra Pranešėjas: ERNESTAS JASAITIS Data: 2008 m. gegužės 30 d. NACIONALINĖS NARKOTIKŲ KONTROLĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baudžiamoji teisė Baudžiamoji teisė kas tai? Baudžiamoji teisė tai teisės šaka, kuri veikia tik tada, kai kitos teisės šakos nebeveikia. Kai civilinė teisė nebesugeba paveikti žmonių taip, kad jie gerbtų

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas

Kas trukdo efektyviau spręsti jaunimo narkotikų vartojimo problemas Jaunimas ir alkoholis Dr. Aurelijus Veryga Kauno medicinos universitetas Nacionalinė tabako ir alkoholio kontrolės koalicija Nacionalinė sveikatos taryba www.jaunimo-centras.lt Problemos aktualumo nesuvokimas

Detaliau

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 priedas 2019 m. balandžio 23 d. Dokumentą parengė UAB

Detaliau

Situacijos vertinimas:

Situacijos vertinimas: Alkoholio suvartojimo ir pasekmių mažinimo Lietuvoje programa A. Matulas, A. Veryga Programa parengta remiant Tėvynės sąjungos (konservatoriai, politiniai kaliniai ir tremtiniai, krikščioniškieji demokratai)

Detaliau

Microsoft Word Nr P-135.doc

Microsoft Word Nr P-135.doc MINISTERIJŲ UŽSAKOMŲ MOKSLINIŲ TYRIMŲ TIKSLINGUMAS Vilnius 2005 m. VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA 2 T U R I N Y S SANTRAUKA 3 ĮŽANGA 5 AUDITO REZULTATAI 8 Mokslinių tyrimų vertinimas 8 Ministerijų užsakomų

Detaliau

Commission's Action Plan on Skills and Mobility

Commission's Action Plan on Skills and Mobility Turinys ĮVADAS 5 1. Kodėl mums reikia šio vadovo? 5 2. Taisyklės glaustai 5 I DALIS. DARBUOTOJŲ KOMANDIRAVIMAS 7 1. Kuri socialinės apsaugos sistema taikoma darbuotojams, laikinai komandiruotiems į kitą

Detaliau

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai,

LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius SPINTER tyrimai, LIETUVOS GYVENTOJŲ FIZINIO AKTYVUMO TYRIMAS Vykdytojas: 2016 m. lapkričio mėn. Vilnius 1 TURINYS I. TYRIMO METODIKA...3 II. TYRIMO REZULTATAI...6 III. APIBENDRINIMAI...12 2 I. TYRIMO METODIKA Visuomenės

Detaliau

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO

Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS KONSULTACIJOS TIKSLAS VIEŠOSIO Viešoji konsultacija dėl dezinformacijos apie Lietuvą sklaidos mažinimo užsienyje 2019 m. kovo mėn., Vilnius KONTEKSTAS TIKSLAS VIEŠOSIOS POLITIKOS PRIORITETAS Lietuvai priešiškos šalys jau ilgą laiką

Detaliau

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A

ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: A ALYTAUS RAJONO SAVIVALDYBĖS VISUOMENĖS SVEIKATOS BIURAS ALYTAUS RAJONO MOKSLEIVIŲ SERGAMUMAS 2015 METŲ SAUSIO- BIRŽELIO MĖNESIŲ LAIKOTARPIU Parengė: Alytaus rajono savivaldybės Visuomenės sveikatos biuro

Detaliau

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P

TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de P TOD'S IR TOD'S PRANCŪZIJA TEISINGUMO TEISMO (antroji kolegija) SPRENDIMAS 2005 m. birželio 30 d. * Byloje C-28/04 dėl Tribunal de grande instance de Paris (Prancūzija) 2003 m. gruodžio 5 d. Sprendimu,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Invitation to 11th Scientific Network on Food Consumption Data

Invitation to 11th Scientific Network on Food Consumption Data Maisto suvartojimo duomenų tinklas Dr. Albertas Barzda Sveikatos mokymo ir ligų prevencijos centras albertas.barzda@smlpc.lt PASITARIMAS, SKIRTAS GERESNIAM BENDRADARBIAVIMUI IR PASIKEITIMUI INFORMACIJA

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Successful drug-policies in Europe

Successful drug-policies in Europe 1 Sėkminga Europos narkotikų politika ES kas valandą nuo per didelės narkotikų dozės miršta vienas ţmogus Apie 12 mln. ţmonių ES vartoja ar vartojo heroiną Apie 3 tūkst. ţmonių ES kasmet uţsikrečia ŢIV

Detaliau

Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste

Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste Etnologijos studijos ir etninės kultūros specialistų rengimas Lietuvoje Europos Sąjungos šalių kontekste Tyrimas atliktas pagal Etninės kultūros globos tarybos vykdomą Etninės kultūros tęstinumo ir kaitos

Detaliau

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini

PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokini PROBLEMOS ANALIZĖ ŠVIETIMO Pagrindiniai klausimai: Kodėl reikia keisti mokinių mokymosi pasiekimų ir pažangos vertinimo sistemą? Kaip vertinami mokinių mokymosi pasiekimai ir pažanga Lietuvos bendrojo

Detaliau

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks

VARDAN ŽINIŲ LIETUVOS DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos moks DELSTI PRAŽŪTINGA: LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖ DABARTINĖS LIETUVOS MOKSLO IR STUDIJŲ BŪKLĖS PAGRINDINĖS YDOS: Lietuvos mokslas orientuotas į kiekybę, o ne kokybę Investicijos į mokslą nerezultatyvios

Detaliau

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim

PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gim PATVIRTINTA Vilkaviškio rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktoriaus 2017 m. kovo 1 d. įsakymu Nr. V-7 1 priedas Vilkaviškio Aušros gimnazija (Ugdymo įstaigos pavadinimas) VISUOMENĖS SVEIKATOS

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra

Nr gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra Nr. 10 2014 gegužė Šiame numeryje: 2 p. Kas yra negalia? 4 p. Diskriminacija dėl sąsajos Šiame leidinyje tęsiame 9-ajame numeryje pradėtą temą kas yra draudimas diskriminuoti dėl negalios. Apžvelgsime

Detaliau

NLF

NLF Mažiau galimybių turinčių asmenų socialinė įtrauktis į švietimą: prieinamumas, lygios galimybės, nediskriminavimas ~ 2017 11 29 Kas mes esame? Didžiausia skėtinė negalios organizacijas vienijanti asociacija

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

ANKETA

ANKETA ANKETA Sveiki, Kartu su Lietuvos lstybiniu psichikos sveikatos centru atliekame anoniminį šalies gyventojų tyrimą, kurio tikslas ištirti gyventojų nuostatas alkoholio vartojimo atţvilgiu. Mums yra svarbūs

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE

VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDE VILNIAUS UNIVERSITETO STUDENTŲ ATSTOVYBĖ Vilnius University Students Representation PIRMOS PASKAITOS APKLAUSOS APIBENDRINIMAS FAKULTETUOSE 2011m. RUDENS SEMESTRAS Studentai, susipažinę su Vilniaus universiteto

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Microsoft Word doc

Microsoft Word doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB PENKIŲ KONTINENTŲ KOMUNIKACIJŲ CENTRAS LICENCIJOS NR. LP328 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2012 m. spalio 3 d. Nr. KS-157 Vilnius Lietuvos radijo ir televizijos

Detaliau

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009

Pilietinės Galios indeksas m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 Pilietinės Galios indeksas 2 0 0 8 m e t a i Civic Empowerment Index 2008 Mindaugas Degutis Ainė Ramonaitė Rūta Žiliukaitė Vilnius 2009 UDK 316.3(474.5) Pi67 Tyrimą remia: Ilgalaikė pilietinio ir tautinio

Detaliau

Microsoft Word - 86.doc

Microsoft Word - 86.doc LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL UAB BALTICUM TV LICENCIJOS NR. K115 SĄLYGŲ PAKEITIMO 2011 m. liepos 20 d. Nr. KS-86 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 d. Prieškrizinio lygio nepasiek vidaus rink orientuoti

Detaliau