Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš"

Transkriptas

1 Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paštas: Informacija ir elektroninės formos: Šio skelbimo tikslas užtikrinti savanorišką išankstinį skaidrumą, kaip nurodyta direktyvų 89/665/EEB ir 92/13/EEB dėl teisių gynimo priemonių 2d straipsnio 4 dalyje ir Direktyvos 2009/81/EB 60 straipsnio 4 dalyje (informacija apie sutarties sudarymą iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje). Tam, kad būtų galima taikyti šį mechanizmą, būtina užpildyti šiuos langelius: I.1; II.1.1; II.1.2; II.1.4; II.1.5; V.3 ir atitinkamai D1, D2 ar D3 priedą. Likusių langelių užpildyti neprivaloma, į juos galima įrašyti bet kokią kitą informaciją, kuri, perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto manymu, būtų naudinga. I dalis: Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo Šiam skelbimui taikoma: Direktyva 2004/18/EB Direktyva 2004/17/EB (Komunalinės paslaugos) Direktyva 2009/81/EB (Gynyba) I.1) Pavadinimas, adresas ir kontaktinis(-iai) punktas(-ai) Oficialus pavadinimas: Nacionalinis Nr.: (jei žinoma) Adresas: Miestas: Pašto kodas: Šalis: Kontaktinis(-iai) punktas(-ai): Telefonas: Kam: El. paštas: Interneto adresas(-ai): (jei taikoma) Pagrindinis perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto adresas: (URL) Pirkėjo profilio adresas: (URL) Elektroninė prieiga prie informacijos: (URL) Elektroninis pasiūlymų ir paraiškų dalyvauti pirkimo procedūroje teikimas: (URL) I.2) Perkančiosios organizacijos tipas (kai skelbimą paskelbia perkančioji organizacija) Ministerija ar kuri nors kita nacionalinės ar federacinės valdžios institucija, įskaitant jų regioninius ar vietos padalinius Nacionalinė ar federacinė agentūra ar tarnyba Regiono ar vietos valdžios institucija Regiono ar vietos agentūra ar tarnyba Faksas: Įstaiga, kurios veiklą reglamentuoja viešoji teisė Europos institucija arba agentūra ar tarptautinė organizacija Kita: (nurodykite konkrečiai) I.3) Pagrindinė veikla (kai skelbimą paskelbia perkančioji organizacija) Bendros viešosios paslaugos Gynyba Viešoji tvarka ir visuomenės apsauga Aplinka Ekonomikos ir finansų reikalai Sveikata Būsto ir komunaliniai patogumai Socialinė apsauga Laisvalaikis, kultūra ir religija Švietimas Kita: (nurodykite konkrečiai) (kai skelbimą paskelbia perkantysis subjektas) Dujų ir šilumos gamyba, transportavimas ir skirstymas Elektros energija Dujų ir naftos žvalgyba ir gavyba Akmens anglių ir kito kieto kuro žvalgyba ir gavyba Vanduo Pašto paslaugos Geležinkelio paslaugos Miesto geležinkelio, tramvajų, troleibusų ar autobusų transporto paslaugos Uostų veikla Oro uostų veikla Kita: (nurodykite konkrečiai) I.4) Sutarties sudarymas kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu Perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka kitų perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų vardu: (jei taip, daugiau informacijos apie tas perkančiąsias organizacijas ar perkančiuosius subjektus galima pateikti A priede) taip ne LT Standartinė forma 15 Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 1

2 II dalis: Sutarties objektas II.1) Aprašymas II.1.1) Sutarčiai suteiktas pavadinimas II.1.2) Sutarties tipas ir darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta (pasirinkite tik vieną kategoriją (darbus, prekes ar paslaugas), labiausiai atitinkančią konkretų Jūsų sutarties ar pirkimo(-ų) objektą) Darbai Prekės Paslaugos Atlikimas Projektavimas ir atlikimas Įvykdymas bet kokiomis darbo priemonėmis pagal perkančiųjų organizacijų ar perkančiųjų subjektų nustatytus reikalavimus Pirkimas Lizingas Nuoma Pirkimas išsimokėtinai Jų derinys Pagrindinė darbų atlikimo, prekių pristatymo ar paslaugų teikimo vieta: Paslaugų kategorija Nr.: [ ] [ ] Dėl paslaugų kategorijų žr. C1, C2 ar C3 priedus NUTS kodas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] NUTS kodas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] NUTS kodas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] NUTS kodas [ ] [ ] [ ] [ ] [ ] II.1.3) Informacija apie preliminarųjį susitarimą arba dinaminę pirkimo sistemą (DPS) (jei taikoma) Skelbimas susijęs su preliminariojo susitarimo sudarymu Skelbimas susijęs su sutartimi(-imis), grindžiama(-omis) dinamine pirkimo sistema (DPS) (netaikytina, jei skelbimui taikoma Direktyva 2009/81/EB) II.1.4) Trumpas sutarties ar pirkimo(-ų) aprašymas: II.1.5) Bendrasis viešųjų pirkimų žodynas (BVPŽ) Pagrindinis žodynas Papildomas žodynas (jei taikoma) Pagrindinis objektas [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ] [ ] [ ][ ][ ][ ] [ ] [ ][ ][ ][ ] [ ] Papildomas(-i) objektas(- [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ] [ ] [ ][ ][ ][ ] [ ] [ ][ ][ ][ ] [ ] ai) [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ] [ ] [ ][ ][ ][ ] [ ] [ ][ ][ ][ ] [ ] [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ] [ ] [ ][ ][ ][ ] [ ] [ ][ ][ ][ ] [ ] [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ]. [ ][ ] [ ] [ ][ ][ ][ ] [ ] [ ][ ][ ][ ] [ ] II.1.6) Informacija apie Pasaulio prekybos organizacijos susitarimą dėl vyriausybės pirkimų (netaikytina, jei skelbimui taikoma Direktyva 2009/81/EB) Sutarčiai taikomas Pasaulio prekybos organizacijos susitarimas dėl vyriausybės pirkimų: taip ne II.2) Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė II.2.1) Bendra galutinė sutarties(-čių) vertė (Nurodykite tik bendrą galutinę vertę, įskaitant visas sutartis, pirkimo dalis, pratęsimus ir pasirinkimo galimybes. Informaciją apie atskiras sutartis pateikite V dalyje Sutarties sudarymas ) Be PVM Su PVM PVM tarifas (%) Vertė: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ], [ ][ ] [ ][ ], [ ] Valiuta: [ ][ ][ ] arba Mažiausios kainos pasiūlymas [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ], [ ][ ] [ ][ ], [ ] ir didžiausios kainos pasiūlymas [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ], [ ][ ] Valiuta: [ ][ ][ ] į kuriuos atsižvelgta LT Standartinė forma 15 Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 2

3 IV dalis: Procedūra IV.1) Procedūros tipas Derybų procedūra, kai neskelbiamas skelbimas apie pirkimą ar kvietimas dalyvauti konkurse Sutarties sudarymas iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje (atitinkamai D1, D2 ar D3 priedų 2 dalyje išvardytais atvejais) Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje: užpildykite atitinkamai visą D1, D2 ar D3 priedą IV. 2) Sutarties sudarymo kriterijai IV.2.1) Sutarties sudarymo kriterijai (pažymėkite atitinkamą(-us) langelį(-ius)) Mažiausia kaina arba Ekonomiškai naudingiausias pasiūlymas, atsižvelgiant į šiuos veiksnius: Kriterijai (taikoma perkančiosioms organizacijoms) Lyginamasis svoris Kriterijai (taikoma perkančiosioms organizacijoms) Lyginamasis svoris 1. [ ] [ ] 6. [ ] [ ] 2. [ ] [ ] 7. [ ] [ ] 3. [ ] [ ] 8. [ ] [ ] 4. [ ] [ ] 9. [ ] [ ] 5. [ ] [ ] 10.[ ] [ ] IV.2.2) Informacija apie elektroninį aukcioną Surengtas elektroninis aukcionas taip ne IV.3) Administracinė informacija IV.3.1) Perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto priskirtas bylos numeris: (jei taikoma) IV.3.2) Ankstesnis(-i) skelbimas(-ai) apie tą pačią sutartį taip ne (jei taip, pažymėkite atitinkamus langelius) Reguliarus orientacinis skelbimas Skelbimas apie kvalifikacinę sistemą Išankstinis informacinis skelbimas Skelbimas apie pirkėjo profilį Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (diena/mėnuo/metai) Skelbimas apie pirkimą Supaprastintas skelbimas apie pirkimą taikant dinaminę pirkimo sistemą Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (diena/mėnuo/metai) Kiti ankstesni skelbimai Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (diena/mėnuo/metai) Skelbimo Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje numeris: [ ][ ][ ][ ]/S [ ][ ][ ] [ ][ ][ ][ ][ ][ ][ ] [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ] [ ][ ] (diena/mėnuo/metai) LT Standartinė forma 15 Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 3

4 V dalis: Sutarties sudarymas Sutartis Nr.: [ ][ ][ ] Pirkimo dalis Nr.: [ ][ ][ ] Pirkimo dalies pavadinimas: V.1) Sprendimo dėl sutarties sudarymo priėmimo data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (diena/mėnuo/metai) V.2) Informacija apie pasiūlymus Gautų pasiūlymų skaičius: [ ][ ][ ] Elektroninėmis priemonėmis gautų pasiūlymų skaičius: [ ][ ][ ] V.3) Ūkio subjekto, kurio naudai priimtas sprendimas sudaryti sutartį, pavadinimas (vardas ir pavardė) ir adresas Oficialus pavadinimas: Adresas: Miestas: Pašto kodas: Šalis: El. paštas: Interneto adresas: (URL) V.4) Informacija apie sutarties vertę (įrašykite tik skaičius) Pradinė numatyta bendra sutarties vertė (jei taikoma) Vertė: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ], [ ][ ] Valiuta: [ ][ ][ ] Bendra galutinė sutarties vertė Vertė: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ], [ ][ ] Valiuta: [ ][ ][ ] arba Mažiausios kainos pasiūlymas [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ], [ ][ ] ir didžiausios kainos pasiūlymas [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ], [ ][ ] Valiuta: [ ][ ][ ] į kuriuos atsižvelgta Jei numatyta metinė arba mėnesinė vertė: (nurodykite) Metų skaičių: [ ][ ] arba Mėnesių skaičių: [ ][ ] V.5) Informacija apie subrangos sutarčių sudarymą Tikėtina, kad sutartis bus pavesta vykdyti subrangovams taip ne Telefonas: Faksas: Be PVM Su PVM PVM tarifas (%) [ ][ ], [ ] [ ][ ], [ ] [ ][ ], [ ] (jei taip, įrašykite tik skaičius) Sutarties dalies, kuri pagal subrangos sutartį greičiausiai bus perduota vykdyti trečiosioms šalims, vertė arba tokia dalis procentais: Vertė be PVM: [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ] [ ][ ][ ], [ ][ ] Nežinoma: Valiuta: [ ][ ][ ] Dalis [ ][ ], [ ] (%) Trumpas sutarties dalies, kuri bus perduota vykdyti pagal subrangos sutartį, aprašymas, nurodant vertę ir dalį procentais: (jei žinoma) Tik jei skelbimui taikoma Direktyva 2009/81/EB: Visos arba kai kurios subrangos sutartys bus sudarytos konkurso būdu (žr. Direktyvos 2009/81/EB III antraštinę dalį) Dalis sutarties bus perduota vykdyti subrangovams konkurso būdu (žr. Direktyvos 2009/81/EB III antraštinę dalį) mažiausia procentinė dalis: [ ][ ], [ ] (%) didžiausia procentinė dalis: [ ][ ], [ ] (%) sutarties vertės (Didžiausia procentinė dalis negali viršyti 30 % sutarties vertės) (Šią dalį pildykite tiek kartų, kiek reikia) LT Standartinė forma 15 Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 4

5 VI dalis: Papildoma informacija VI.1) Informacija apie Europos Sąjungos fondus Sutartis yra susijusi su projektu ir (arba) programa, finansuojama Europos Sąjungos fondų lėšomis taip ne (jei taip) Nuoroda į projektą(-us) ir (arba) programą(-as): VI.2) Papildoma informacija: (jei taikoma) VI.3) Skundų pateikimo procedūra VI.3.1) Už skundų pateikimo procedūrą atsakinga įstaiga Oficialus pavadinimas: Adresas: Miestas: Pašto kodas: Šalis: El. paštas: Interneto adresas: (URL) Telefonas: Faksas: Už tarpininkavimą atsakinga įstaiga (jei taikoma) Oficialus pavadinimas: Adresas: Miestas: Pašto kodas: Šalis: El. paštas: Interneto adresas: (URL) Telefonas: Faksas: VI.3.2) Skundų pateikimas (užpildykite VI.3.2 punktą arba, jei reikia, VI.3.3 punktą) Tiksli informacija apie skundų pateikimo terminą(-us): VI.3.3) Tarnyba, kuri gali suteikti informacijos apie skundų pateikimą Oficialus pavadinimas: Adresas: Miestas: Pašto kodas: Šalis: El. paštas: Interneto adresas: (URL) Telefonas: Faksas: VI.4) Šio skelbimo išsiuntimo data: [ ][ ] / [ ][ ] / [ ][ ][ ][ ] (diena/mėnuo/metai) LT Standartinė forma 15 Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 5

6 A priedas Papildomi adresai ir kontaktiniai punktai I) Kitos perkančiosios organizacijos ar perkančiojo subjekto, kurios (kurio) vardu perkančioji organizacija ar perkantysis subjektas perka, adresas Oficialus pavadinimas: Nacionalinis Nr.: (jei žinoma) Adresas: Miestas: Pašto kodas: Šalis: (Šią dalį pildykite tiek kartų, kiek reikia) LT Standartinė forma 15 Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 6

7 C1 priedas Bendrieji pirkimai II dalyje Sutarties objektas nurodytos paslaugų kategorijos Direktyva 2004/18/EB Kategorijos Nr. [1] Dalykas 1 Priežiūros ir remonto paslaugos 2 Sausumos transporto paslaugos [2], apimančios šarvuotų automobilių paslaugas, ir kurjerių paslaugos, išskyrus pašto vežimą 3 Keleivių ir krovinių pervežimo oro transportu paslaugos, išskyrus pašto vežimą 4 Sausumos [3] ir oro pašto transportas 5 Telekomunikacijų paslaugos 6 Finansinės paslaugos: a) Draudimo paslaugos b) Bankų ir investavimo paslaugos [4] 7 Kompiuterių ir susijusios paslaugos 8 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos [5] 9 Apskaitos, audito ir buhalterinės apskaitos paslaugos 10 Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos 11 Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos 12 Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos 13 Reklamos paslaugos 14 Pastatų valymo paslaugos bei nuosavybės valdymo paslaugos 15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už užmokestį ar sutarties pagrindu 16 Nuotekų ir atliekų valymo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos Kategorijos Nr. [7] Dalykas 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos 18 Geležinkelio transporto paslaugos 19 Vandens transporto paslaugos 20 Pagalbinio transporto paslaugos 21 Teisinės paslaugos 22 Personalo įdarbinimo ir aprūpinimo paslaugos [8] 23 Tyrimo ir saugumo paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas 24 Švietimo ir profesinio lavinimo paslaugos 25 Sveikatos bei socialinės paslaugos 26 Rekreacijos, kultūros ir sporto paslaugos [9] 27 Kitos paslaugos 1 Paslaugų kategorijos, apibrėžtos Direktyvos 2004/18/EB 20 straipsnyje ir II priedo A dalyje. 2 Išskyrus geležinkelių transporto paslaugas, kurios įtrauktos į 18 kategoriją. 3 Išskyrus geležinkelių transporto paslaugas, kurios įtrauktos į 18 kategoriją. 4 Išskyrus finansines paslaugas, susijusias su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, ir išskyrus centrinio banko paslaugas. Taip pat išskyrus paslaugas, susijusias su žemės, esamų pastatų arba kito nekilnojamojo turto arba teisių į juos įsigijimu ar nuoma bet kokiomis finansinėmis priemonėmis. Tačiau direktyva taikoma sutartims dėl finansinių paslaugų, bet kuria forma sudarytoms tuo pačiu metu kaip ir įsigijimo ar nuomos sutartys, prieš sudarant tokias sutartis arba jau jas sudarius. 5 Išskyrus mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugas, kitas nei tos, iš kurių gauta nauda atitenka išimtinai perkančiajai organizacijai ir yra panaudojama jos veiklai vykdyti, jei už teikiamą paslaugą visiškai atsiskaito perkančioji organizacija. 6 Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas. 7 Paslaugų kategorijos, apibrėžtos Direktyvos 2004/18/EB 21 straipsnyje ir II priedo B dalyje. 8 Išskyrus darbo sutartis. 9 Išskyrus sutartis, pagal kurias transliuotojai įsigyja, kuria, gamina arba kartu gamina programų medžiagą, bei transliavimo laiko sutartis. LT Standartinė forma 15 Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 7

8 C2 priedas Komunalinės paslaugos II dalyje Sutarties objektas nurodytos paslaugų kategorijos Direktyva 2004/17/EB Kategorijos Nr. [1] Dalykas 1 Priežiūros ir remonto paslaugos 2 Sausumos transporto paslaugos [2], apimančios šarvuotų automobilių paslaugas, ir kurjerių paslaugos, išskyrus pašto vežimą 3 Keleivių ir krovinių pervežimo oro transportu paslaugos, išskyrus pašto vežimą 4 Sausumos [3] ir oro pašto transportas 5 Telekomunikacijų paslaugos 6 Finansinės paslaugos: a) Draudimo paslaugos b) Bankų ir investavimo paslaugos [4] 7 Kompiuterių ir susijusios paslaugos 8 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos [5] 9 Apskaitos, audito ir buhalterinės apskaitos paslaugos 10 Rinkos tyrimų ir viešosios nuomonės apklausos paslaugos 11 Valdymo konsultavimo [6] ir susijusios paslaugos 12 Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos 13 Reklamos paslaugos 14 Pastatų valymo paslaugos bei nuosavybės valdymo paslaugos 15 Leidybos ir spausdinimo paslaugos už užmokestį ar sutarties pagrindu 16 Nuotekų ir atliekų valymo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos Kategorijos Nr. [7] Dalykas 17 Viešbučių ir restoranų paslaugos 18 Geležinkelio transporto paslaugos 19 Vandens transporto paslaugos 20 Pagalbinio transporto paslaugos 21 Teisinės paslaugos 22 Personalo įdarbinimo ir aprūpinimo paslaugos [8] 23 Tyrimo ir saugumo paslaugos, išskyrus šarvuotų automobilių paslaugas 24 Švietimo ir profesinio lavinimo paslaugos 25 Sveikatos bei socialinės paslaugos 26 Rekreacijos, kultūros ir sporto paslaugos 27 Kitos paslaugos 1 Paslaugų kategorijos, apibrėžtos Direktyvos 2004/17/EB 31 straipsnyje ir XVIIA priede. 2 Išskyrus geležinkelių transporto paslaugas, kurios įtrauktos į 18 kategoriją. 3 Išskyrus geležinkelių transporto paslaugas, kurios įtrauktos į 18 kategoriją. 4 Išskyrus finansines paslaugas, susijusias su vertybinių popierių ar kitų finansinių priemonių emisija, pardavimu, pirkimu ar perleidimu, ir išskyrus centrinio banko paslaugas. Taip pat išskyrus paslaugas, susijusias su žemės, esamų pastatų arba kito nekilnojamojo turto arba teisių į juos įsigijimu ar nuoma bet kokiomis finansinėmis priemonėmis. Tačiau direktyva taikoma sutartims dėl finansinių paslaugų, bet kuria forma sudarytoms tuo pačiu metu kaip ir įsigijimo ar nuomos sutartys, prieš sudarant tokias sutartis arba jau jas sudarius. 5 Išskyrus mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugas, kitas nei tos, iš kurių gauta nauda atitenka išimtinai perkančiajai organizacijai ir yra panaudojama jos veiklai vykdyti, jei už teikiamą paslaugą visiškai atsiskaito perkančioji organizacija. 6 Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas. 7 Paslaugų kategorijos, apibrėžtos Direktyvos 2004/17/EB 32 straipsnyje ir XVIIB priede. 8 Išskyrus darbo sutartis. LT Standartinė forma 15 Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 8

9 C3 priedas Gynyba ir saugumas II dalyje Sutarties objektas nurodytos paslaugų kategorijos Direktyva 2009/81/EB Kategorijos Nr. [1] Dalykas 1 Priežiūros ir remonto paslaugos 2 Su užsienio karine pagalba susijusios paslaugos 3 Gynybos paslaugos, karinės gynybos paslaugos ir civilinės gynybos paslaugos 4 Tyrimo ir saugumo paslaugos 5 Sausumos transporto paslaugos 6 Keleivių ir krovinių pervežimo oro transportu paslaugos, išskyrus pašto vežimą 7 Sausumos ir oro pašto transportas 8 Geležinkelio transporto paslaugos 9 Vandens transporto paslaugos 10 Pagalbinio transporto paslaugos 11 Telekomunikacijų paslaugos 12 Finansinės paslaugos: Draudimo paslaugos 13 Kompiuterių ir susijusios paslaugos 14 Mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugos [2] ir vertinimo testai 15 Apskaitos, audito ir buhalterinės apskaitos paslaugos 16 Valdymo konsultavimo [3] ir susijusios paslaugos 17 Architektūrinės paslaugos; inžinerijos ir integruotos inžinerijos paslaugos; miestų planavimo ir kraštovaizdžio inžinerijos paslaugos; susijusios mokslo ir techninio konsultavimo paslaugos; techninių tyrimų ir analizės paslaugos 18 Pastatų valymo paslaugos bei nuosavybės valdymo paslaugos 19 Nuotekų ir atliekų valymo paslaugos; sanitarinės ir panašios paslaugos 20 Mokymo ir imitavimo paslaugos, susijusios su gynybos ir saugumo sritimi Kategorijos Nr. [4] Dalykas 21 Viešbučių ir restoranų paslaugos 22 Pagalbinio transporto paslaugos 23 Teisinės paslaugos 24 Personalo įdarbinimo ir aprūpinimo paslaugos [5] 25 Sveikatos bei socialinės paslaugos 26 Kitos paslaugos 1 Paslaugų kategorijos, apibrėžtos Direktyvos 2009/81/EB I priede. 2 Išskyrus mokslinių tyrimų ir taikomosios veiklos paslaugas, nurodytas Direktyvos 2009/81/EB 13 straipsnio j punkte. 3 Išskyrus arbitražo ir taikinimo paslaugas. 4 Paslaugų kategorijos, apibrėžtos Direktyvos 2009/81/EB II priede. 5 Išskyrus darbo sutartis. LT Standartinė forma 15 Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 9

10 D1 priedas Bendrieji pirkimai Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Direktyva 2004/18/EB Nurodykite priežastis, dėl kurių sutartis sudaryta iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šios priežastys turi atitikti Direktyvos 2004/18/EB reikalavimus. (pažymėkite atitinkamą(-us) langelį(-ius) ir pateikite papildomos informacijos toliau) 1) Sprendimo pagal Direktyvą 2004/18/EB pasirinkti derybų procedūrą, kai skelbimas apie pirkimą iš anksto neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, priežastys Nebuvo gauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų pagal: atvirą procedūrą, ribotą procedūrą. Numatomi tiekti produktai pagaminti tik mokslinių tyrimų, eksperimentavimo, studijų ar taikomosios veiklos tikslais direktyvoje nustatytomis sąlygomis. (tik prekių pirkimui) Atlikti darbus, tiekti prekes ir teikti paslaugas gali tik konkretus dalyvis dėl šių priežasčių: techninių, meninių, susijusių su išimtinių teisių apsauga. Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija negalėjo numatyti, laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų. Papildomi darbai, tiekimas ar paslaugos užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų. Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų. Su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų paslaugų pirkimo sutartis sudaryta po projekto konkurso. Tiekiamos prekės kotiruotos ir perkamos prekių rinkoje. Prekės perkamos ypač palankiomis sąlygomis: iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą, iš bankroto administratorių ar likvidatorių, pagal susitarimą su kreditoriais ar panašia tvarka. Visi pasiūlymai, pateikti pagal atvirą procedūrą, ribotą procedūrą arba konkurencinio dialogo procedūrą, buvo netvarkingi ar nepriimtini. Į derybas buvo pakviesti tik tie dalyviai, kurie atitiko kokybinius atrankos kriterijus. 2) Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Sutarties objektas Direktyvos II B priede išvardytos paslaugos. Sutartis nepatenka į direktyvos taikymo sritį. Kad, kaip nurodyta pirmiau, peržiūros prašymo pateikimo laikotarpis būtų sutrumpintas, ne tik pažymėkite langelius viršuje, bet ir išsamiai paaiškinkite, kodėl sutarties sudarymas iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje yra teisėtas bet kuriuo atveju nurodykite susijusius faktus ir, jei būtina, pateikite teisines išvadas pagal Direktyvą 2004/18/EB: (ne daugiau kaip 500 žodžių) LT Standartinė forma 15 Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 10

11 D2 priedas Komunalinės paslaugos Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Direktyva 2004/17/EB Nurodykite priežastis, dėl kurių sutartis sudaryta iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šios priežastys turi atitikti Direktyvos 2004/17/EB reikalavimus. (pažymėkite atitinkamą(-us) langelį(-ius) ir pateikite papildomos informacijos toliau) 1) Sprendimo pagal Direktyvos 2004/17/EB 40 str. 3 dalį pasirinkti derybų procedūrą, kai skelbimas apie pirkimą iš anksto neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, priežastys Nebuvo gauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų pagal: atvirą procedūrą, ribotą procedūrą, derybų procedūrą iš anksto kviečiant dalyvauti konkurse. Sutartis sudaroma vien tik mokslinių tyrimų, eksperimentavimo, studijų ar taikomosios veiklos tikslais, direktyvoje nustatytomis sąlygomis.. Atlikti darbus, tiekti prekes ir teikti paslaugas gali tik konkretus dalyvis dėl šių priežasčių: techninių, meninių, susijusių su išimtinių teisių apsauga. Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkantysis subjektas negalėjo numatyti, laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų. Papildomi darbai, tiekimas ar paslaugos užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų. Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų. Su konkurso laimėtoju ar vienu iš laimėtojų paslaugų pirkimo sutartis sudaryta po projekto konkurso. Tiekiamos prekės kotiruotos ir perkamos prekių rinkoje. Prekės perkamos ypač palankiomis sąlygomis: iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą, iš bankroto administratorių ar likvidatorių, pagal susitarimą su kreditoriais ar panašia tvarka. Sutartis turi būti sudaryta pagal preliminarųjį susitarimą, laikantis direktyvos. 2) Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Sutarties objektas Direktyvos XVII B priede išvardytos paslaugos. Sutartis nepatenka į direktyvos taikymo sritį. Kad, kaip nurodyta pirmiau, peržiūros prašymo pateikimo laikotarpis būtų sutrumpintas, ne tik pažymėkite langelius viršuje, bet ir išsamiai paaiškinkite, kodėl sutarties sudarymas iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje yra teisėtas bet kuriuo atveju nurodykite susijusius faktus ir, jei būtina, pateikite teisines išvadas pagal Direktyvą 2004/17/EB: (ne daugiau kaip 500 žodžių) LT Standartinė forma 15 Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 11

12 D3 priedas Gynyba ir saugumas Priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Direktyva 2009/81/EB Nurodykite priežastis, dėl kurių sutartis sudaryta iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje. Šios priežastys turi atitikti Direktyvos 2009/81/EB reikalavimus. (pažymėkite atitinkamą(-us) langelį(-ius) ir pateikite papildomos informacijos toliau) 1) Sprendimo pagal Direktyvos 2009/81/EB 28 str. pasirinkti derybų procedūrą, kai skelbimas apie pirkimą iš anksto neskelbiamas Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje, priežastys Nebuvo gauta pasiūlymų arba tinkamų pasiūlymų pagal: ribotą procedūrą, derybų procedūrą, kai iš anksto paskelbiamas skelbimas apie pirkimą, konkurencinio dialogo procedūrą. Visi pasiūlymai, pateikti pagal ribotą procedūrą, derybų procedūrą, kai iš anksto paskelbiamas skelbimas apie pirkimą, ar konkurencinį dialogą, buvo netvarkingi ar nepriimtini. Į derybas buvo pakviesti tik tie dalyviai, kurie atitiko kokybinius atrankos kriterijus. Nustatyti ribotos procedūros ir derybų procedūros, kai iš anksto paskelbiamas skelbimas apie pirkimą, laikotarpiai yra nesuderinami su krizės lemiama skuba. Ypatinga skuba dėl įvykių, kurių perkančioji organizacija arba perkantysis subjektas negalėjo numatyti, laikantis atitinkamoje direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų. Atlikti darbus, tiekti prekes ir teikti paslaugas gali tik konkretus dalyvis dėl šių priežasčių: techninių susijusių su išimtinių teisių apsauga. Sutartis susijusi su mokslinių tyrimų ir plėtros paslaugomis, išskyrus nurodytąsias Direktyvos 2009/81/EB 13 straipsnyje. (tik paslaugų ir prekių pirkimui) Numatomi tiekti produktai pagaminti tik mokslinių tyrimų, eksperimentavimo, studijų ar taikomosios veiklos tikslais direktyvoje nustatytomis sąlygomis. (tik paslaugų ir prekių pirkimui) Papildomi darbai, tiekimas ar paslaugos užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų. Tiekiamos prekės kotiruotos ir perkamos prekių rinkoje. Prekės perkamos ypač palankiomis sąlygomis: iš tiekėjo, kuris galutinai likviduoja savo verslą, iš bankroto administratorių ar likvidatorių, pagal susitarimą su kreditoriais ar panašia tvarka. Nauji darbai ar paslaugos, kuriais pakartojami esami darbai ar paslaugos ir kurie užsakomi laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų. Sutartis yra susijusi su oro ir jūrų transporto paslaugomis, kurios, laikantis direktyvoje nustatytų griežtų sąlygų, teikiamos valstybės narės ginkluotosioms pajėgoms, dislokuotoms arba dislokuosimoms užsienyje. 2) Kitos priežastys, dėl kurių nuspręsta sudaryti sutartį iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje Sutarties objektas Direktyvos II B priede išvardytos paslaugos. Sutartis nepatenka į direktyvos taikymo sritį. Kad, kaip nurodyta pirmiau, peržiūros prašymo pateikimo laikotarpis būtų sutrumpintas, ne tik pažymėkite langelius viršuje, bet ir išsamiai paaiškinkite, kodėl sutarties sudarymas iš anksto nepaskelbus skelbimo apie pirkimą Europos Sąjungos oficialiajame leidinyje yra teisėtas bet kuriuo atveju nurodykite susijusius faktus ir, jei būtina, pateikite teisines išvadas, kaip reikalaujama Direktyvos 2009/81/EB straipsniuose: (ne daugiau kaip 500 žodžių) LT Standartinė forma 15 Pranešimas dėl savanoriško ex ante skaidrumo 12

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš

Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas Faksas: El. paš Europos Sąjunga Europos Sąjungos oficialiojo leidinio priedo leidinys 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Liuksemburgas +352 29 29 42 670 ojs@publications.europa.eu Informacija ir elektroninės formos: http://simap.europa.eu

Detaliau

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi

I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybi I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

VPT: Skelbimo spausdinimas

VPT: Skelbimo spausdinimas I DALIS: PERKANČIOJI ORGANIZACIJA SKELBIMAS APIE PIRKIMĄ I.1) PAVADINIMAS, ADRESAS IR KONTAKTINIS (-IAI) PUNKTAS (-AI) Oficialus pavadinimas: Valstybinė ligonių kasa prie Sveikatos apsaugos ministerijos

Detaliau

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015

Supaprastintų viešųjų pirkimų taisyklės_2015 ŠIAULIŲ UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS PATVIRTINTA Šiaulių universiteto Rektoriaus 2014 m. gruodžio 23 d. įsakymu Nr. V-489 TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ

Detaliau

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL)

(Microsoft Word Naujosios Akmen\353s autobus\370 parko ma\376os vert\353s pirkim\370 aprasas GAL) PATVIRTINTA Uždarosios akcinės bendrovės Naujosios Akmenės autobusų parko direktoriaus 2017 m. rugpjūčio 3 d. įsakymu Nr. 89 UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS NAUJOSIOS AKMENĖS AUTOBUSŲ PARKAS MAŽOS VERTĖS

Detaliau

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES

SUPAPRASTINTU VIESUJU PIRKIMU TAISYKLES PATVIRTINTA Kaišiadorių specialiosios mokyklos direktoriaus 2015 m. vasario 17 d. įsakymu Nr. V-14 KAIŠIADORIŲ SPECIALIOSIOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus

KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus KAUNO TAUTINĖS KULTŪROS CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS PATVIRTINTA Kauno tautinės kultūros centro direktoriaus 2015 m. sausio 30 d. įsakymu Nr. V-10 (1.3) (Kauno

Detaliau

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI

VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLI VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL VILNIAUS EMILIJOS PLIATERYTĖS PROGIMNAZIJOS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ ORGANIZAVIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2018 m. rugsėjo 13 d. Nr. V-111 Vilnius

Detaliau

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos

INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1)

Microsoft Word - V 14 Viesuju pirkimu taisykles (1) PATVIRTINTA Panevėžio Vytauto Mikalausko menų gimnazijos direktoriaus 2016 m. sausio 19 d. įsakymu Nr. V- 14 PANEVĖŽIO VYTAUTO MIKALAUSKO MENŲ GIMNAZIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

LSU sup.pirk.taisykles.2015

LSU sup.pirk.taisykles.2015 PATVIRTINTA Lietuvos sporto universiteto Rektoriaus 2015 m. sausio 8 d. įsakymu Nr ISAK 7 /B LIETUVOS SPORTO UNIVERSITETO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VĮ Ignalinos miškų urėdijos miškų urėdo 2014 m. sausio 31d. įsakymu Nr.1-1-26 VĮ IGNALINOS MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Projektas

Projektas INFORMACIJA APIE PRADEDAMUS PIRKIMUS Paslaugų pirkimai I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Lietuvos Respublikos

Detaliau

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015

Microsoft Word - Supaprastintos viesuju pirkimu taisykles 2015 PATVIRTINTA VĮ Lietuvos paminklai direktoriaus 2015 m. sausio 23 d. įsakymu Nr. Į-1 VALSTYBĖS ĮMONĖS LIETUVOS PAMINKLAI SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. SUPAPRASTINTŲ

Detaliau

Microsoft Word - VPT doc

Microsoft Word - VPT doc PATVIRTINTA ITC Direktoriaus 2008 m. spalio 13 d. įsakymu Nr. V1-121 ŠVIETIMO INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ CENTRO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Švietimo informacinių technologijų

Detaliau

viesuju_pirkimu_2012_02_03

viesuju_pirkimu_2012_02_03 PATVIRTINTA Kretingos Marijono Daujoto vidurinės mokyklos direktoriaus 2012 m. vasario 3 d. įsakymu Nr. V1 132 SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Perkančiosios organizacijos

Detaliau

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS

VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TARNYBOS PATVIRTINTA Žydų kultūros paveldo kelio asociacijos pirmininko 2016 m. 10 03 d. įsakymu Nr.2016-10/3 ŽYDŲ KULTŪROS PAVELDO KELIO ASOCIACIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17 2005 1 11 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 7/7 KOMISIJOS SPRENDIMAS 2005 m. sausio 7 d. dėl Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2004/17/EB, numatančios pirkimų tvarkos derinimą vandentvarkos,

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redak PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodžio 12 d. įsakymu Nr. V-119 2013 m. birželio 11 d. įsakymo Nr. V- 65 redakcija 2013 m. gruodžio 30 d. įsakymo Nr. V- 141 redakcija

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europ EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2012 04 18 C(2012) 2384 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS 2012 04 18 kuriuo priimamas valstybių narių teikiamų Europos Parlamento ir Tarybos direktyvos 2008/98/EB dėl

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc

Microsoft Word - Taisykles _2_.doc PATVIRTINTA Akcinės bendrovės Lietuvos pašto generalinio direktoriaus 2011 m. vasario 8 d. įsakymu Nr. 1-66 (2012 m. kovo 20 d. redakcija) AKCINĖS BENDROVĖS LIETUVOS PAŠTO SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ

Detaliau

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui

VP taisykles_NEC_2016_paskelbimui PATVIRTINTA Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2013 m. rugpjūčio 12 d. įsakymu Nr. 3.1.-P1-299 (Nacionalinio egzaminų centro direktoriaus 2016 m. kovo 23 d. įsakymo Nr. (1.3.)-V1-45 redakcija) NACIONALINIO

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR

PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPR PATVIRTINTA Kauno A. Kačanausko muzikos mokyklos direktoriaus 2014 m. sausio 13 d. įsakymu Nr. 1-1 KAUNO ALEKSANDRO KAČANAUSKO MUZIKOS MOKYKLOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

prkimu_taisykles_

prkimu_taisykles_ 1 VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DöL VILKAVIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBöS ADMINISTRACIJOS VIEŠŲJŲ SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO 2012 m. geguž s 23 d. Nr.

Detaliau

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P

UAB PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS Mažos vertės pirkimų tvarkos aprašas UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UAB P UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PASVALIO AUTOBUSŲ PARKAS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MAŽOS VERTĖS PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠO TVIRTINIMO 2018 m. gegužės 8 d. Nr. DĮ-24 Pasvalys Siekiant užtikrinti tinkamą ir savalaikį

Detaliau

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P

Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. P Prašymo taikyti galutinio vartojimo, laikinojo įvežimo, laikinojo įvežimo perdirbti ir laikinojo išvežimo perdirbti langeliuose įrašomi duomenys: 1. Pareiškėjas Įrašomas tikslus pareiškėjo pavadinimas

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr

Busto pritaikymo pirkimo salygos 10 obj rekonstr PATVIRTINTA Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus 2003 m. gruodžio 31 d. įsakymu Nr. 1S-121 (Viešųjų pirkimų tarnybos prie Lietuvos Respublikos Vyriausyb s direktoriaus

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS

SUPAPRASTINTŲ PIRKIMŲ PAVYZDINĖS TAISYKLĖS PATVIRTINTA VĮ Veisiejų miškų urėdijos miškų urėdo 2011 m. spalio 06 d. įsakymu Nr. V-119 VĮ VEISIEJŲ MIŠKŲ URĖDIJOS SUPAPRASTINTŲ VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TAISYKLĖS TURINYS I. BENDROSIOS NUOSTATOS II. III. IV.

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė

Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikė Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija Kvietimas teikti paraiškas dalyvauti prašymus išduoti Šengeno vizas priimančių išorės paslaugų teikėjų atrankoje Bendra informacija Siekdama supaprastinti

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI

EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDI EUROPOS SĄJUNGA EUROPOS PARLAMENTAS TARYBA 2016/0284 (COD) PE-CONS 7/19 Briuselis, 2019 m. balandžio 3 d. (OR. en) PI 7 RECH 24 EDUC 16 COMPET 32 AUDIO 4 CU 9 DIGIT 6 TELECOM 14 CODEC 84 TEISĖS AKTAI IR

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA

CPO veiklos rezultatų ir finansinės naudos VALSTYBEI vertinimo ATASKAITA 2010 Karolis Šerpytis CPO VEIKLOS REZULTATŲ IR FINANSINĖS NAUDOS VALSTYBEI VERTINIMO ATASKAITA Centrinė perkančioji organizacija 1 TURINYS Santrauka... 2 1. CPO veiklos rezultatų vertinimas... 3 1.1. Pirkimų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb

Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalb Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų deklaravimo ir sąskaitų Europos Komisijai rengimo taisyklių 1 priedas (Europos pagalbos labiausiai skurstantiems asmenims fondo išlaidų

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE

PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VE PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės Direktoriaus 2011 m. gruodţio 12 d. įsakymu Nr. V-119 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS MAŢOS VERTĖS VIEŠŲJŲ PIRKIMŲ TVARKOS APRAŠAS I. BENDROSIOS

Detaliau

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv.

Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. Šiaulių teritorinė darbo birža Darbo rinkos tendencijos 2017 m. I ketv. 2016 m. I-III ketv. INFORMACINIS LEIDINYS BESIDOMINTIEMS DARBO RINKA: APIBENDRINIMAI IR ĮŽVALGOS, STATISTINĖ INFORMACIJA GRAFIŠKAI,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Ar sankcijos už nesąžiningų sąlygų naudojimą efektyvios? Dr. Danguolė Bublienė Nesąžiningų sąlygų kontrolės būdai Teisinių gynybos priemonių Preventyvi (NSD 7 str.) Ultrapreventyvi Abstrakti Atsitiktinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 29.4.2013 SWD(2013) 53 final/2 KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Europos Sąjungos valstybės pagalbos, viešųjų pirkimų ir vidaus rinkos taisyklių taikymo visuotinės ekonominės

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

techninės ekspertizes salygos

techninės ekspertizes salygos KAUNO NEĮGALIOJO JAUNIMO UŽIMTUMO CENTRAS Savivaldybės biudžetinė įstaiga. Juridinių asmenų registras, kodas 135135553. Danų g.15, LT-45262 Kaunas, tel./faks. (8~37) 49 04 15, el. p. nju@takas.lt, www.nju.lt

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO

LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO LIETUVOS RESPUBLIKOS LYGIŲ GALIMYBIŲ KONTROLIERIUS SPRENDIMAS DĖL GALIMOS DISKRIMINACIJOS AMŽIAUS PAGRINDU UŽDARAJAI AKCINEI BENDROVEI SLAPTO PIRKĖJO TYRIMAI REIKALAUJANT PATEIKTI INFORMACIJĄ APIE AMŽIŲ

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar

Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvar Pensijų sistemos reforma PRIVATUMO POLITIKA Šios privatumo politikos tikslas. Ši privatumo politika ( Privatumo politika ) nustato asmens duomenų tvarkymo principus ir sąlygas Jums dalyvaujant apklausoje

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Būsto įsigijimas: žingsnis po žingsnio. Ir kiek tai kainuoja? UAB CITUS Nekilnojamojo turto agentūra Viktorija Vanagė 2016-04-02 SPRENDIMAS PIRKTI BŪSTĄ Priežastys? Kokio būsto reikia? Kiek turiu pinigų?

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

PARTICIPATION BY THE JRC

PARTICIPATION BY THE JRC VISŲ 7BP PAVYZDINIAM DOTACIJOS SUSITARIMUI EUROPOS SĄJUNGOS IR EURATOMO SEPTINTAJAI BENDRAJAI PROGRAMAI ĮGYVENDINTI TAIKYTINŲ SPECIALIŲJŲ SĄLYGŲ SĄRAŠAS TURINYS 1. JTC DALYVAVIMAS...3 2. TARPTAUTINĖS ORGANIZACIJOS

Detaliau

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister

19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo minister 19 Sąlygų priedas TIESIOGINIS SUSITARIMAS Nr. [susitarimo numeris] sudarytas tarp Kalėjimų departamento prie Lietuvos Respublikos teis ingumo ministerijos, [Finansuotojo pavadinimas] ir [Privataus subjekto

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų

PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų PASLAUGŲ PROGRAMOS Philips Door to Door TAISYKLĖS (toliau Taisyklės) 1 straipsnis. Bendroji dalis 1. Paslaugų programos Philips Door to Door (nuo durų iki durų) (toliau Programa) organizatorius yra Philips

Detaliau

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO

1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO 1 ESTIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS, LATVIJOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS IR LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS SUSITARIMAS DĖL BALTIJOS ORO ERDVĖS STEBĖJIMO IR KONTROLĖS SISTEMOS PLĖTOJIMO Estijos Respublikos

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel

1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel 1 k. PATALPA Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus g. Domantas Grikšas tel. +370 673 22322 domantas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas PATALPA Adresas Vilniaus m. sav., Senamiestis, Vilniaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

MOD paraiškos forma

MOD paraiškos forma PATVIRTINTA Lietuvos mokslo tarybos pirmininko 2019 m. gegužės 29 d. įsakymu V-277 (Paraiškos IX kvietimo I konkurso mokslininkų grupių projektui vykdyti forma) PARAIŠKA IX KVIETIMO I KONKURSO MOKSLININKŲ

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel

SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel SKLYPAS Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Antanas Kudarauskas tel. +370 685 84631 antanas@vilniaus-turtas.lt Objekto informacija Objektas SKLYPAS Adresas Vilniaus m. sav., Užupis, Darbo g. Plotas 12 m2

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du

atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; renka, apdoroja ir tvarko du 2 8.10. atlieka transporto priemonių poveikio susisiekimo komunikacijų inžineriniams statiniams tyrimus ir analizę; 8.11. renka, apdoroja ir tvarko duomenis apie susisiekimo komunikacijas; 8.12. atlieka

Detaliau

Kvietimas teikti paraiškas TA 2 f ERA/AD/2019/001 Making the railway system work better for society. Kvietimas teikti paraiškas dėl dviejų Išteklių ir

Kvietimas teikti paraiškas TA 2 f ERA/AD/2019/001 Making the railway system work better for society. Kvietimas teikti paraiškas dėl dviejų Išteklių ir Making the railway system work better for society. dėl dviejų Išteklių ir paramos skyriaus administratoriaus pareigybių: IT saugumo pareigūno ir IT pareigūno (AD6) Laikinojo darbuotojo pareigybė 2 f (AD6)

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau