Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųs"

Transkriptas

1 Apie šį vartotojo vadovą Turiningai praleiskite laiką su vartotojo vadovu. Už tai gausite atpildą puikias nuotraukas, kurias galėsite spausdinti, siųsti el. paštu ir dalytis mėgiamose socialinėse tinklavietėse. LIETUVIŲ K. Mokykitės! Jei reikia išsamesnės informacijos apie jūsų kamerą, įskaitant papildomas jos funkcijas: apsilankykite svetainėje pasirinkite Z5120 išplėstinį vartotojo vadovą. Išplėstiniame vartotojo vadove išsamiai aprašyta kiekviena funkcija, mygtukas ir meniu parinktis. Jis spalvotas, turi rodyklę ir paieškos funkciją. (Be to, jis per didelis, kad tilptų į šią dėžę.) Laikykite kamerą šalia savęs Būkite pasirengę fotografuoti netikėtas situacijas, pamatyti pasaulį nauju kampu, fotografuoti ir dalytis dvigubai daugiau nuotraukų, nei pernai. Nes nuotraukose gyvi prisiminimai. Dalydamiesi juos atgaivinate. 1

2 Turinys Kameros sąranka 3 Įkraunamų akumuliatorių įkrovimas 3 Akumuliatorių įdėjimas 4 Nuotraukų saugojimas SD/SDHC kortelėje 5 Kameros įjungimas 6 Kalbos, datos / laiko nustatymas 7 Mygtuko Share programos įdiegimas 9 Programinės įrangos diegimas 9 Mygtuko Share programos sąranka (sąranka vieną kartą) 10 Nustačius mygtuko Share programą 11 Naujų el. pašto adresų įtraukimas į fotoaparatą 11 Fotografavimas ir filmavimas 12 Fotografavimas Smart Capture (sumaniojo fotografavimo) režimu 12 Rodinių Tools (įrankiai) ir Clean (švarus) keitimas vienas kitu 13 Filmavimas 15 Kitų fotografavimo režimų naudojimas 15 Didinimo svirtelės naudojimas 16 Blykstės mygtuko naudojimas 16 Fokusavimo mygtuko naudojimas 17 Nuotraukų peržiūra 18 Nuotraukų pasirinkimas dalinimuisi 19 Dalijimasis nuotraukomis ir jų perkėlimas 20 EYE-FI kortelės (papildomai įsigyjamo priedo) naudojimas 21 Kameros trikčių šalinimas 24 Priedas LT

3 1 Kameros sąranka SVARBU! Jei pakuotėje yra: Ni-MH akumuliatoriai su įkrovikliu, žr. Įkraunamų akumuliatorių įkrovimas. Šarminiai akumuliatoriai be įkroviklio, žr. Akumuliatorių įdėjimas, 4 psl. Įkraunamų akumuliatorių įkrovimas Įkrovos laikas priklauso nuo akumuliatoriaus įkrovos lygio. Visi akumuliatoriai nuolat eikvojasi net jei jie ir nenaudojami. Norėdami, kad akumuliatoriai ilgiau veiktų, visiškai įkraukite KODAK Ni-MH įkraunamus akumuliatorius AA prieš naudojimą. Kai įkroviklis įjungtas į maitinimo lizdą, dega lemputės. Žr. įkroviklio dokumentus, kuriuose pateikiamos instrukcijos ir krovimo laikas. Jūsų aparato kištukas gali būti kitoks. Įsigykite akumuliatorių ir įkroviklių LT

4 LIETUVIŲ K. Akumuliatorių įdėjimas 1 2 Paspauskite durelių užraktą traukdami dureles. Įsigykite papildomų akumuliatorių Stebėkite akumuliatoriaus įkrovos lygį žr. 14 psl. 4

5 Nuotraukų saugojimas SD/SDHC kortelėje Jūsų kameroje yra pakankamai vidinės atminties keletui bandomųjų nuotraukų. Labai rekomenduojame įsigyti 4 ar aukštesnės klasės SD arba SDHC kortelę (iki 32 GB) nuotraukoms ir vaizdo įrašams patogiai saugoti. (Kortelės klasė paprastai nurodoma ant kortelės ir (arba) jos pakuotės.) PASTABA: Jūsų fotoaparatui taip pat tinka EYE-FI kortelės (X2 tipo). Sužinokite daugiau svetainėje LIETUVIŲ K. DĖMESIO: Kortelę galima įdėti tik vienu būdu; bandant kišti per jėgą galima sugadinti. Mėginant įdėti arba ištraukti kortelę, fotoaparatui esant įjungtam, galima sugadinti nuotraukas, kortelę arba fotoaparatą. 1 Išjunkite fotoaparatą, tada atidarykite dureles. 2 Įdėkite kortelę taip, kad ji užsifiksuotų savo vietoje. Norėdami išimti kortelę, ją paspauskite ir atleiskite. Priedas SVARBU: Kai įjungiate kamerą, ji patikrina, ar įdėta kortelė. Jei vidinėje atmintyje aptinkama nuotraukų ar vaizdo įrašų, vaizdo kamera paragina perkelti jas į kortelę. Kortelėje išsaugomos naujos nuotraukos ir vaizdo įrašai. Įsigykite atminties kortelių 5

6 LIETUVIŲ K. Kameros įjungimas 1 Jei pritvirtintas objektyvo dangtelis, nuimkite jį. 2 Patraukite ir atleiskite įjungimo / išjungimo jungiklį. 6

7 Kalbos, datos / laiko nustatymas Pirmą kartą įjungę kamerą esate paraginami pasirinkti kalbą ir nustatyti datą / laiką. Pasirinkite savo kalbą: 1 Paspaudę pažymėkite savo kalbą. 2 Paspauskite mygtuką OK (gerai). LIETUVIŲ K. Nustatykite datą ir laiką: 1 Paspaudę pakeiskite datos formatą, jei pageidaujate. 2 Paspaudę pažymėkite metus, mėnesį, dieną, valandas ar minutes. PASTABA: Jei norite matyti visus laukelius, slinkite žemyn. 3 Paspaudę pakeiskite vertę. 4 Nustatę datą ir laiką, paspauskite, kad pažymėtumėte OK (gerai). Tada paspauskite ant fotoaparato esantį mygtuką OK (gerai). Atgal OK 7

8 LIETUVIŲ K. Dirželio pritvirtinimas Priedų įsigijimas KODAK Ni-MH įkraunami AA tipo akumuliatoriai, įkrovikliai SD/SDHC kortelė (4 ar aukštesnės klasės) KODAK fotoaparato USB laidas su Micro B/5-Pin jungtimi 8

9 2 Mygtuko Share programos įdiegimas Tam, kad galėtumėte dalytis nuotraukomis ar vaizdo įrašais, turite: įdiegti KODAK" mygtuko Share programą žr. Programinės įrangos diegimas (toliau), ir vieną kartą atlikti sąranką žr. Mygtuko Share programos sąranka (sąranka vieną kartą), 10 psl. SVARBU: Fotoaparato mygtukas Share (dalytis) bus įjungtas tik tada, kai įdiegsite ir nustatysite mygtuko Share programą. Programinės įrangos diegimas 1 Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto. 2 Išjunkite vaizdo kamerą. 3 USB kabeliu sujunkite kamerą su kompiuterio USB jungtimi. Kamera įsijungs. Bus paleista kameros sąrankos programa. (Jei atminties kortelėje yra daug nuotraukų ar vaizdo įrašų, šis veiksmas gali užtrukti keletą minučių.) 4 Stebėkite savo kompiuterį kai kameros sąrankos programa jus paragins, spustelėkite Install Now (įdiegti dabar). (Jei pasirodo raginimas leisti vykdyti fotoaparato sąrankos programą, spustelėkite Allow (leisti). 5 Kai pasirodo atitinkamas raginimas, spustelėkite Finish (baigti). 9 LT

10 Mygtuko Share programos įdiegimas Jei sėkmingai įdiegėte programinę įrangą žr. Mygtuko Share programos sąranka (sąranka vieną kartą) 10 psl. Jei diegimas po keleto minučių neprasideda, atlikite toliau nurodytus veiksmus. 1 Įsitikinkite, kad kompiuteris prijungtas prie interneto. 2 Atidarykite My Computer (mano kompiuteris). (Jei esate MAC OS naudotojas, eikite į ieškiklį.) 3 Atidarykite KODAK Setup App ( KODAK sąrankos programa). (Jei esate MAC OS naudotojas, atidarykite KODAK Camera Setup App ( KODAK kameros sąrankos programa.) Jei diegimas vis tiek neprasideda 1 Atsisiųskite mygtuko Share (dalytis) programą iš 2 Atsisiuntę mygtuko Share (dalytis) programą, du kartus spustelėkite, kad ją įdiegtumėte. Mygtuko Share programos sąranka (sąranka vieną kartą) Įdiegus mygtuko Share (dalytis) programą jūsų kompiuteryje ir spustelėjus Finish (baigti), programa automatiškai paleidžiama. * Ji paragina vieną kartą nustatyti el. pašto ir socialinių tinklaviečių nuostatas. Paspaudus mygtuką Share (dalytis), fotoaparate rodomi jūsų pasirinkti adresai ir tinklavietės. Jei sėkmingai nustatėte programinę įrangą žr. Nustačius mygtuko Share programą 11 psl. * Jei spustelėjus Finish (baigti) programa nepradėjo veikti Galbūt baigėsi kameros veikimo laikas. Atjunkite USB laidą nuo fotoaparato ir jį išjunkite. Vėl prijunkite laidą ir įjunkite fotoaparatą. Kai paleidžiama programa, vieną kartą atlikite sąranką, kaip aprašyta anksčiau LT

11 Mygtuko Share programos įdiegimas Nustačius mygtuko Share programą Sveikiname esate pasirengę dalintis! Nufotografuokite keletą nuotraukų (žr. 12 psl.). Pasirinkite nuotraukas, kuriomis norite dalintis (žr. 19 psl.). Prijunkite kamerą prie kompiuterio (žr. 20 psl.). Kiekvienąkart, kai prisijungiate, į kompiuterį perkeliamos jūsų nuotraukos; mygtuko Share programa el. paštu nusiunčia arba (ir) pasidalija pasirinktomis nuotraukomis jūsų socialinėse tinklavietėse. Naujų el. pašto adresų įtraukimas į fotoaparatą Naudodami mygtuko Share programą savo kompiuteryje galite įtraukti el. pašto adresų į savo kameros adresų sąrašą. 1 Kompiuteryje paleiskite mygtuko Share (dalytis) programą. 2 Spustelėkite Settings (nustatymai). 3 Spustelėkite List Setup (el. pašto sąrašo sąranka). 4 Spustelėkite +Add (įtraukti el. paštą). 5 Įtraukite el. pašto adresą. Kitąkart prijungus kamerą prie kompiuterio, šis el. pašto adresas bus įtrauktas į kamerą. SVARBU: Tam, kad galėtumėte dalintis el. paštu, visų pirma turite nustatyti dalijimąsi el. paštu. žr. Mygtuko Share programos sąranka (sąranka vieną kartą) 10 psl LT

12 3 Fotografavimas ir filmavimas Fotografavimas Smart Capture (sumaniojo fotografavimo) režimu Kai pirmąkart įjungiate fotoaparatą, juo galite fotografuoti režimu Smart Capture (sumanusis fotografavimas). (Po to jis įsimena paskutinį naudotą režimą.) 1 Norėdami sukomponuoti nuotrauką, naudokite skystųjų kristalų ekraną. 2 Paspauskite užrakto mygtuką iki pusės, kad būtų atliktas fokusavimas ir nustatytas išlaikymas. Fokusavimo rėmeliai apibrėžia fotoaparato fokusavimo sritį. Jei fotoaparatas negali sufokusuoti norimo objekto, atleiskite užrakto mygtuką ir iš naujo pasirinkite vaizdą. 3 Kai fokusavimo rėmeliai tampa žali, iki galo nuspauskite fotoužrakto mygtuką. Trumpam rodoma nauja nuotrauka. Ji išsaugoma, nebent paspaudžiate ištrynimo mygtuką. Jei norite atmesti greitąją peržiūrą ir tuoj pat grįžti prie fotografavimo, paspauskite fotoužrakto mygtuką iki pusės. Paspauskite iki pusės, tada - iki pat galo. SVARBU: Norėdami rinktis kitą fotografavimo režimą, žr. 15 psl. Fokusavimo rėmeliai 12 LT

13 Fotografavimas ir filmavimas Rodinių Tools (įrankiai) ir Clean (švarus) keitimas vienas kitu Paspauskite ekrano mygtuką jei norite keisti rodinį Clean view (švarus vaizdas) į Tools (įrankiai) ir atvirkščiai. Clean View (švarus vaizdas) Švarus vaizdas, nerodomi jokie įrankiai. (Paspauskite mygtuką Menu (meniu), kad pakeistumėte nustatymus.) Tools view (įrankių vaizdas) Įrankiai rodomi LCD ekrano viršuje. Rodinys Tools (įrankiai) ir histograma Įrankiai rodomi LCD ekrano viršuje. (Nustatymuose įjunkite Framing grid (tinklelis.) Paspauskite OK (gerai)., kad pasirinktumėte įrankį, tada paspauskite 13 LT

14 Fotografavimas ir filmavimas Įrankių aprašymai Datos žyma Diafragma Fotoužrakto greitis Išlaikymo kompensavimas Blykstės kompensavimas ISO Baltos spalvos balansas Vaizdo kokybė Spalvos režimas Fokusavimo/ Ekspozicijos sritis Kontrastas Daugiau įrankių Priartinimo slankiklis Ryškumas EYE-FI kortelė (priedas, rodoma, tik jei įdėta) Blykstės nustatymas Akumuliatoriaus įkrovos lygis Nuotraukų / vaizdo įrašų likęs įrašymo laikas SVARBU: Nustatymai priklauso nuo fotografavimo režimo. Akumuliatoriaus įkrovos lygio stebėjimas Pasirūpinkite, kad akumuliatoriai būtų visiškai įkrauti, arba su savimi turėkite nenaudotus akumuliatorius. Visas Trys ketvirčiai Pusė Ketvirtis / kritinis lygis 14 LT

15 Filmavimas Fotografavimas ir filmavimas Fotoaparatu visuomet galima nufilmuoti tik paspauskite ir atleiskite mygtuką Record Video (vaizdo įrašymas). (Jei norite sustabdyti, dar kartą paspauskite ir atleiskite mygtuką.) Kitų fotografavimo režimų naudojimas Pasukite režimo nustatymo ratuką. P M Pastaba. Jei pasirinkote režimą SCN (scena), paspauskite kad pažymėtumėte scenos režimą, tada paspauskite OK (gerai). Fotografavimo režimai Smart Capture Landscape (kraštovaizdis) (sumanusis fotografavimas) Programa AE Panorama Right-to-Left (panoraminis iš dešinės į kairę) arba Panorama Left-to-Right (panoraminis iš kairės į dešinę) Rankinė ekspozicija Scene Modes" (vaizdo režimai) Sport (sportas) Night Portrait (naktinis portretas) Night Landscape Portrait (portretas) (naktinis kraštovaizdis) 15 LT,

16 Fotografavimas ir filmavimas Didinimo svirtelės naudojimas Mažinti Didinti Žymiklis: Padidinimas, teleobjektyvas, T (+) Sumažinimas, platus kampas, W (-) Blykstės mygtuko naudojimas Blykstę naudokite, kai fotografuojate naktį, patalpoje arba esant prieblandai. Paspauskite mygtuką Flash (blykstė), kad pereitumėte blykstės režimus. Esamas blykstės režimas rodomas LCD ekrano apačioje. Blykstės režimai (priklauso nuo fotografavimo režimo) Auto (automatinis) Red-eye Reduction ( raudonų akių efekto mažinimas) Fill (įjungta) Off (išjungta) 16 LT

17 Fokusavimo mygtuko naudojimas Fotografavimas ir filmavimas Paspauskite mygtuką Focus (fokusavimas), kad pereitumėte fokusavimo režimus. Esamas blykstės režimas rodomas LCD ekrano apačioje. Režimas Normal AF (automatinis fokusavimas) Infinity AF (begalybės automatinis fokusavimas) Macro (fotografavimas iš arti) Super Macro (fotografavimas iš labai arti) AF Paskirtis Įprastas fotografavimas Tolimiems vaizdams arba fotografavimui pro langą. (Išjunkite blykstę, kai fotografuojate per stiklą.) Atstumas tarp objektyvo ir fotografuojamo objekto nuo: cm (3,9 23,6 plotis 2,2 3,0 m (7,2 9,8 teleobjektyvas Atstumas tarp objektyvo ir fotografuojamo objekto nuo: 1 15 cm (0,4 5,9 plotis 17 LT

18 4 Nuotraukų peržiūra 1 2 Paspauskite mygtuką Review (peržiūra). Rodoma naujausia nuotrauka ar vaizdo įrašas. Paspauskite, jei norite peržiūrėti ankstesnę arba kitą nuotrauką. Norėdami paleisti vaizdo įrašą, paspauskite mygtuką OK (gerai). Jei norite grįžti į fotografavimo režimą, paspauskite fotoužrakto mygtuką iki pusės. Žr. išplėstinį vartotojo vadovą LT

19 5 Nuotraukų pasirinkimas dalinimuisi Naudokite šią procedūrą, jei EYE-FI kortelė nėra įdėta. (Jei įdėta EYE-FI kortelė, žr. 21 psl.) SVARBU: Norėdami įjungti fotoaparato mygtuką Share (dalintis), skirtą siųsti el. paštu ir dalintis socialinėse tinklavietėse, turite įdiegti ir nustatyti mygtuko KODAK Share programą (žr. 9 psl.). 1 Paspauskite mygtuką Share (dalintis). 2 Paspauskite, norėdami surasti nuotrauką / vaizdo įrašą. 3 Paspaudę paryškinkite vietą, kurioje norite dalintis, tada paspauskite OK (gerai). (Paspaudus OK (gerai) dar kartą, varnelė pašalinama.) 4 Norėdami dalintis kitomis nuotraukomis, kartokite 2 ir 3 žingsnius. Pabaigę, pasirinkite Done (atlikta), o tuomet paspauskite OK (gerai). Kai fotoaparatą prijungiate prie kompiuterio, šios nuotraukos išsiunčiamos į jūsų pasirinktas dalijimosi vietas. Žr. išplėstinį vartotojo vadovą LT

20 6 Dalijimasis nuotraukomis ir jų perkėlimas Kai perkeliate nuotraukas ar vaizdo įrašus į savo kompiuterį, visos nuotraukos / vaizdo įrašai, kuriuos pažymėjote siųsti el. paštu arba dalytis socialinėse tinklavietėse, yra išsiunčiami el. paštu arba pasidalijami. Perkelti galite 2 būdais: naudodami pridėtą USB kabelį (žr. toliau); naudodami atskirai įsigyjamą EYE-FI kortelę (žr. 21 psl). SVARBU: Norėdami įjungti fotoaparato mygtuką Share (dalintis), skirtą siųsti el. paštu ir dalintis socialinėse tinklavietėse, turite įdiegti ir nustatyti mygtuko KODAK Share programą (žr. 9 psl). 1 Išjunkite vaizdo kamerą. 2 USB kabeliu sujunkite kamerą su kompiuterio USB jungtimi. (Naudokite tik prie šios kameros pridėtą laidą.) Kamera įsijungs. 3 Vadovaudamiesi kompiuterio nurodymais perkelkite nuotraukas ar vaizdo įrašus į kompiuterį. Nuotraukos / vaizdo įrašai, kuriuos pažymėjote ir kuriais norite dalintis, yra išsiunčiami el. paštu arba įkeliami į socialinius tinklalapius. Daugiau informacijos apie nuotraukų žymėjimą rasite išplėstiniame vartotojo vadove. Žr. išplėstinį vartotojo vadovą LT

21 7 EYE-FI kortelės (papildomai įsigyjamo priedo) naudojimas Šis skyrius aktualus, tik jei naudojate EYE-FI kortelę. EYE-FI kortelėje nuotraukos saugomos taip pat, kaip SD / SDHC kortelėje. Be to, joje yra integruota Wi-Fi antena, naudojanti Wi-Fi tinklą nuotraukoms iš fotoaparato į kompiuterį ar mobilųjį įrenginį perkelti. Pasirinkite X2 arba aukštesnio tipo EYE-FI kortelę. Norėdami nustatyti ir naudoti EYE-FI kortelę bei programinę įrangą EYE-FI Center, vadovaukitės prie kortelės pridedamais EYE-FI dokumentais. DĖMESIO: Prieš šiame fotoaparate naudodami EYE-FI kortelę, programinėje įrangoje EYE-FI Center išjunkite režimą (nenaudokite režimo) Endless Memory Mode (nesibaigiančios atminties režimas). 1 Išjunkite fotoaparatą, tada atidarykite dureles. 2 Įdėkite kortelę taip, kad ji užsifiksuotų savo vietoje. Norėdami išimti kortelę, ją paspauskite ir atleiskite. PASTABA: Kai įjungiate kamerą, ji patikrina, ar įdėta kortelė. Jei vidinėje atmintyje aptinkama nuotraukų ar vaizdo įrašų, vaizdo kamera paragina perkelti jas į kortelę. Kortelėje išsaugomos naujos nuotraukos ir vaizdo įrašai. Įsigykite EYE-FI kortelių Dirbdami su EYE-FI kortelėmis ir programine įranga remkitės support.eye.fi 21 LT

22 EYE-FI kortelės (papildomai įsigyjamo priedo) naudojimas Dalijimasis nuotraukomis naudojant EYE-FI kortelę Galite perkelti nuotraukas iš fotoaparato į kompiuterį ar mobilųjį įrenginį ir dalytis nuotraukomis socialinėse tinklavietėse. 1 Po fotografavimo nuspauskite mygtuką Share (dalytis). 2 Kai parodomas raginimas Share via EYE-FI? (Dalintis per EYE-FI?), pažymėkite Yes (taip), tada paspauskite OK (gerai). SVARBU: Tam, kad perkeliant nuotraukas į kompiuterį ar mobilųjį įrenginį signalo priėmimas būtų geriausias, fotoaparato galinė dalis (LCD pusė) turi būti nukreipta į Wi-Fi prieigos tašką. 3 Kai esate žinomo Wi-Fi tinklo ar mobiliojo įrenginio veikimo diapazone, įjungę fotoaparatą perkelkite nuotraukas ir jomis dalinkitės. Nuotraukos perkeliamos į kompiuterį ir jomis dalijamasi socialinėse tinklavietėse pagal jūsų EYE-FI nustatymus. EYE-FI būsenos piktogramos SVARBU: Norint perkelti nuotraukas ir jomis dalintis, fotoaparatas turi būti įjungtas. Piktograma Reikšmė EYE-FI veikia laukimo režimu, yra įjungta ir šiuo metu perkėlimas nevyksta. EYE-FI veikia tinkle ir vyksta nuotraukų perkėlimas. SVARBU: Neišjunkite fotoaparato, kol EYE-FI kortelė perkelia nuotraukas. Klaida EYE-FI išjungta Dirbdami su EYE-FI kortelėmis ir programine įranga remkitės support.eye.fi 22 LT

23 EYE-FI kortelės (papildomai įsigyjamo priedo) naudojimas Rekomenduojamo nustatymo Selective Share (pasirinktinis dalijimas) pasirinkimas 1 Dirbdami fotografavimo režimu paspauskite mygtuką Menu (meniu). Parodomas meniu Settings (nustatymai). 2 Paspauskite, kad pažymėtumėte EYE-FI, tada paspauskite mygtuką OK (gerai). 3 Pasirinkite Selective Share (pasirinktinis dalinimasis) (rekomenduojama). Kai esate žinomo Wi-Fi tinklo veikimo diapazone, įjungę fotoaparatą perkelkite nuotraukas į savo kompiuterį ar mobilųjį įrenginį. Kita informacija apie EYE-FI Labai svarbu programinėje įrangoje EYE-FI Center išjungti režimą (neįjungti režimo) Endless Memory Mode (nesibaigiančios atminties režimas). Nuo 2010 m. gruodžio mėn. EYE-FI kortelės patvirtintos naudoti šalyse ir regionuose, kuriuose jos įsigytos. EYE-FI kortelės turi bevielio LAN funkciją. Nedėkite EYE-FI kortelės vietose, kuriose draudžiamas Wi-Fi, pvz., būdami lėktuve ar ligoninėje. Net jei išjungiate EYE-FI, kortelė gali perduoti radijo bangas. Naudojama kortelė gali įkaisti. Tai normalu. Naudojant EYE-FI kortelę sutrumpėja akumuliatoriaus eksploatavimo trukmė. Tam, kad perkeliant nuotraukas į kompiuterį ar mobilųjį įrenginį signalo priėmimas būtų geriausias, fotoaparato galinė dalis (LCD pusė) turi būti nukreipta į Wi-Fi prieigos tašką. Dirbdami su EYE-FI kortelėmis ir programine įranga remkitės support.eye.fi 23 LT

24 8 Kameros trikčių šalinimas Apsilankykite svetainėje kurioje pateiktas išplėstinis vartotojo vadovas, programinės-aparatinės įrangos naujinimai ir atsakymai į jūsų klausimus. Būsena Sprendimas Fotoaparatas Įkraukite įkraunamus akumuliatorius (žr. 3 psl); neįsijungia, neišsijungia; pakeiskite neįkraunamus akumuliatorius. mygtukai neveikia Fotoaparatas užstringa Išjunkite ir vėl įjunkite fotoaparatą. Prieš įdėjus arba išėmus įdėdami arba išimdami kortelę, įsitikinkite, ar kortelę. fotoaparatas išjungtas. Atminties kortelė neatpažinta. Dirbdami su EYE-FI kortelėmis ir programine įranga remkitės Pagalba internete Žr. išplėstinį vartotojo vadovą. Kortelė gali būti sugadinta. Suformatuokite kortelę fotoaparate. (Raskite meniu Settings (nustatymai) funkciją Format (formatuoti). ĮSPĖJIMAS: formatuojant ištrinamos visos nuotraukos ir vaizdo įrašai, įskaitant apsaugotus failus. Naudokite kitą atminties kortelę. Eikite į support.eye.fi Jūsų turimo gaminio palaikymas Atsisiųskite naujausią kameros programinę-aparatinę įrangą. Registruokite kamerą. Susisiekite su Kodak LT

25 9 Priedas DĖMESIO: Neardykite šio gaminio; viduje nėra dalių, kurioms reikėtų vartotojo priežiūros. Dėl techninės priežiūros kreipkitės į kvalifikuotus specialistus. KODAK kintamosios srovės adapteriai ir akumuliatorių įkrovikliai skirti naudoti tik patalpose. Naudodami valdiklius, reguliuodami ar atlikdami kitas procedūras kitaip, nei nurodyta šiame dokumente, galite patirti elektros smūgį ir (arba) gali kilti kitoks elektros ar mechaninis pavojus. Jei skystųjų kristalų ekranas sudūžta, nelieskite stiklo ir skysčio. Kreipkitės į Kodak klientų aptarnavimo tarnybą. Jei naudosite priedus, kurių Kodak nerekomenduoja, gali kilti gaisras, ištikti elektros smūgis arba galite susižeisti. Patvirtinti priedai nurodyti adresu: Naudokite tik kompiuterį su patvirtinta USB jungtimi ir su pagrindine plokšte, kurioje ribojama srovė. Jei turite klausimų, kreipkitės į kompiuterio gamintoją. Jei šį gaminį naudojate lėktuve, laikykitės visų oro linijų bendrovės nurodymų. Prieš išimdami akumuliatorių, leiskite jam atvėsti; akumuliatorius gali būti įkaitęs. Laikykitės visų akumuliatoriaus gamintojo pateiktų nurodymų ir instrukcijų. Norėdami išvengti sprogimo pavojaus, naudokite tik šiam gaminiui skirtus akumuliatorius. Akumuliatorius laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje. Neleiskite akumuliatoriams liestis su metaliniais daiktais, įskaitant monetas. Priešingu atveju akumuliatoriuje galimas trumpasis jungimas, energijos iškrova, jis gali įkaisti arba pradėti leisti skystį. Neardykite, neįstatykite atvirkščiai, saugokite akumuliatorius nuo skysčių, drėgmės, ugnies ir didelių temperatūros svyravimų. Išimkite akumuliatorių, kai gaminys nenaudojamas ilgesnį laiką. Jei akumuliatoriaus skysčio patenka į gaminį (mažai tikėtinas atvejis), kreipkitės į Kodak klientų aptarnavimo tarnybą LT

26 Priedas Jei akumuliatoriaus skysčio patenka ant jūsų odos (mažai tikėtinas atvejis), nedelsdami nuplaukite vandeniu ir kreipkitės į vietos sveikatos specialistą. Jei reikia daugiau su sveikata susijusios informacijos, kreipkitės į vietos Kodak klientų aptarnavimo tarnybą. Adresu pateikiama informacijos apie medžiagas, įtrauktas į parengiamąjį sąrašą pagal Reglamento (EB) Nr. 1907/2006 (REACH) 59 straipsnio 1 dalį. Akumuliatorius išmeskite pagal vietos ir šalies taisykles. Apsilankykite Ribotoji garantija Kodak suteikia savo skaitmeniniams fotoaparatams ir priedams (išskyrus akumuliatorius) garantiją, kad per jūsų Kodak gaminio pakuotėje nurodytą garantinį laikotarpį jie neturės sutrikimų ir defektų dėl medžiagų ar gamybos. Saugokite originalų pirkimo kvitą su data. Pirkimo datos įrodymo prašoma bet kokio garantinio remonto atveju. Ribotosios garantijos taikymo sritis Garantinis aptarnavimas galimas tik toje šalyje, kurioje gaminiai buvo iš pradžių įsigyti. Jūsų gali būti prašoma savo lėšomis nugabenti gaminius įįgaliotąjį aptarnavimo centrą, esantį gaminių įsigijimo šalyje. Jei gaminys suges nepasibaigus garantiniam laikotarpiui, Kodak kompanija jį sutaisys arba pakeis, laikydamasi visų čia nurodytų sąlygų ir (arba) apribojimų. Į garantinį aptarnavimą bus įtrauktas visas darbas, reikalingi reguliavimai ir/arba keičiamosios dalys. Jei Kodak negalės sutaisyti arba pakeisti jūsų gaminio, kompanija sugrąžins jums sumokėtą sumą su sąlyga, kad gaminys bus grąžintas Kodak kartu su pirkimo įrodymu. Remontas, pakeitimas arba pinigų grąžinimas yra vienintelės pagal šią garantiją taikomos priemonės. Jei remontui atlikti naudojamos keičiamosios dalys, jos gali būti perdarytos arba jose gali būti perdirbtų medžiagų. Jei būtina keisti visą gaminį, jis gali būti pakeistas į perdarytą gaminį. Perdarytiems gaminiams, dalims ir medžiagoms suteikiama garantija likusiam garantiniam originalaus gaminio laikotarpiui arba 90 dienų po taisymo ar pakeitimo datos, priklausomai nuo to, kuris laikotarpis ilgesnis LT

27 Priedas Apribojimai Ši garantija netaikoma aplinkybėms, kurių Kodak nekontroliuoja. Ši garantija netaikoma, kai gedimas atsirado transportuojant, dėl nelaimingo atsitikimo, pakeitimo, modifikavimo, neleistino aptarnavimo, netinkamo naudojimo, piktnaudžiavimo, naudojimo su nesuderinamais priedais arba įranga, jei nebuvo laikomasi Kodak naudojimo, priežiūros arba perpakavimo instrukcijų, jei naudoti ne Kodak tiekiami elementai (pvz., adapteriai ir kabeliai) arba skundai pateikiami pasibaigus garantiniam laikotarpiui. Kodak nesuteikia šiam gaminiui jokios kitos aiškios arba numanomos garantijos ir nepripažįsta numanomų pirkimo ir tinkamumo tam tikram tikslui garantijų. Tuo atveju, kai kokios nors numanomos garantijos išimtis neveiksminga dėl įstatymų reikalavimų, numanomos garantijos trukmė bus vieneri metai nuo pirkimo datos arba ilgesnis laikotarpis, kaip reikalaujama pagal įstatymus. Kodak įsipareigoja tik suremontuoti, pakeisti gaminį arba grąžinti pinigus. Kodak, nepaisant priežasties, neatsako už jokią tyčinę arba netyčinę žalą, susijusią su šio gaminio pardavimu, pirkimu arba naudojimu. Neprisiimama jokia atsakomybė už bet kokią tyčinę arba netyčinę žalą (įskaitant, bet neapsiribojant, pajamų ar pelno praradimą, išlaidas dėl prastovos, netekimą galimybės naudotis įranga, pakaitinės įrangos, įtaisų ar paslaugų kainą arba jūsų klientų skundus dėl tokios žalos, susijusios su gaminio pirkimu, naudojimu arba gedimu), nepaisant priežasties ar bet kokios rašytinės arba numanomos garantijos. Apribojimai ir įsipareigojimų išimtys, aprašyti šiame dokumente, taikomi ir bendrovei Kodak, ir jos tiekėjams. Jūsų teisės Kai kurios valstijos ar jurisdikcijos neleidžia taikyti išimčių ar apribojimų netyčinės žalos atžvilgiu, todėl pirmiau nurodytas apribojimas ar išimtis jums gali nebūti taikomi. Kai kurios valstijos ar jurisdikcijos neleidžia taikyti apribojimų, kol galioja numanoma garantija, todėl pirmiau nurodytas apribojimas jums gali nebūti taikomas. Ši garantija jums suteikia specialias teises, tačiau jūs galite turėti kitų teisių, kurios skiriasi įvairiose valstijose ar jurisdikcijose. Kitos šalys, išskyrus Jungtines Amerikos Valstijas ir Kanadą Kitose šalyse (ne Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Kanadoje) šios garantijos terminai ir sąlygos gali skirtis. Jei pirkėjas iš Kodak kompanijos negauna specialios rašytinės Kodak garantijos, išskyrus įstatymuose nustatytus minimalius reikalavimus, negalioja jokia garantija ar įsipareigojimas, net jei defekto, žalos ar nuostolio priežastis yra aplaidumas arba kitoks veiksmas LT

28 Priedas FCC atitiktis ir informacija This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. The USB AC Adapter complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and (2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation. Kanados DOC patvirtinimas DOC Class B Compliance: This Class B digital apparatus complies with Canadian ICES-003. Observation des normes-classe B: Cet appareil numérique de la classe B est conforme à la norme NMB-003 du Canada. Kinijos RoHS Australijos C ženklinimas N LT

29 Priedas VCCI B klasė ITE Korėjos B klasė ITE Eastman Kodak Company Rochester, New York Kodak, Kodak ir EasyShare yra bendrovės Eastman Kodak Company prekių ženklai. Eye-Fi yra bendrovės Eye-Fi, Inc. prekės ženklas. 4H8852_lt 29 LT

M5350_lt

M5350_lt Turinys Fotoaparato pradžiamokslis 2 Akumuliatoriaus įdėjimas ir įkrovimas 2 Atskirai įsigyjamos SD arba SDHC kortelės naudojimas 5 Fotoaparato įjungimas 6 Kalbos, datos / laiko nustatymas 7 Fotografavimas

Detaliau

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless

JABRA REVO WIRELESS Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless Naudotojo Vadovas jabra.com/revowireless TURINYS 1. SVEIKI...3 2. APŽVALGA... 4 3. KAIP DĖVĖTI...5 3.1 AUKŠČIO REGULIAVIMAS 3.2 SULENKIAMI LANKSTAI 4. ĮKROVIMAS...7 4.1 BATERIJOS BŪSENA 5. PRIJUNGIMAS...

Detaliau

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var

Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis var Polaroid ZIP Nuotraukų spaudiniai nenaudojant rašalo Savininko vadovas {General Product Image} Sveiki! Sveiki prisijungę prie Polaroid šeimos. Šis vartotojo vadovas trumpai supažindins su jūsų naujuoju

Detaliau

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0

Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Parengimo darbui instrukcija LIETUVIŲ K. CEL-SU7HA2W0 Pakuotės turinys Prieš naudodami įsitikinkite, kad pakuotėje yra toliau nurodyti daiktai. Jei kurio nors daikto trūksta, kreipkitės į fotoaparato pardavėją.

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai

Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Energijos taupymas Akumuliatorių naudojimo patarimai Penki būdai pailginti akumuliatoriaus eksploatavimo laiką Išjungtas variklis yra iššūkis akumuliatoriui. Prietaisams ir sistemoms reikia elektros energijos,

Detaliau

MBP85CONNECT_EU_EN.book

MBP85CONNECT_EU_EN.book Vartotojo instrukcija Wi-Fi mobiliosios auklės kamera Modelis: MBP85CONNECT Apžvalga: 1 2 8 3 4 5 6 7 9 10 11 1. Šviesos daviklis (naktinio matymo sensorius) 2. Kameros lęšis 3. Infraraudonųjų spindulių

Detaliau

Maisy_LT.book

Maisy_LT.book Įvadas Sveikiname jus, įsigijusius HP pelę. Ši pelė tai naujausias įtaisas iš HP gaminamo plataus išorinių kompiuterio įtaisų asortimento. Ji sukurta taip, kad suteiktų kuo daugiau patogumo ir užtikrintų

Detaliau

CANON M3 BODY Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 24,

CANON M3 BODY Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 24, CANON M3 BODY Vaizdo jutiklis 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 24,7 megapikselio Vaizdo santykis 3:2 Žemų dažnių filtras Įtaisytas

Detaliau

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD

RET2000 Elektronisis Skaitmeninis Termostatas su LCD MAKING MODERN LIVING POSSIBLE RET2000 B/M/MS Elektroninis skaitmeninis termostatas su LCD Danfoss Heating Montavimo vadovas Norėdami gauti išsamią spausdintą šių instrukcijų versiją, skambinkite Rinkodaros

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5501 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 32PFS5501 40PFS5501 49PFS5501 Turinys 1 Kas naujo 4 1.1 Šaltinio meniu viskas viename 1.2 Populiariausi pasirinkimai

Detaliau

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd

H127388_P162038_IQOS_Combined_User_Guide_P1_10x_Phase_II_lt-LT.indd Naudotojo vadovas IQOS 3 MULTI Kaip naudoti IQOS Multi 4 1. ĮJUNKITE 2. ATIDARYKITE Paspauskite ir 4 sekundes Pasukite antgalį prieš palaikykite paspaudę laikrodžio rodyklę. IQOS Multi mygtuką, po to jį

Detaliau

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas

Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Nešiojamojo kompiuterio pristatymas Vartotojo vadovas Copyright 2009 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Bluetooth yra jo savininkui priklausantis prekės ženklas, kuriuo bendrovė Hewlett- Packard

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti

EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti EDUKA DIENYNO IR EDUKA KLASĖS INTEGRACIJA KAIP NAUDOTIS EDUKA KLASĖS IR DIENYNO INTEGRACIJA?... 2 Kaip prisijungti prie EDUKA klasės?... 2 Kaip įkelti grupę iš EDUKA dienyno?... 3 Kaip iš EDUKA klasės

Detaliau

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas

Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas Jabra SPEAK 410 Naudotojo vadovas www.jabra.com TURINYS SVEIKI...3 GAMINIO APŽVALGA...3 ĮRENGIMAS...4 PRIJUNGIMAS...4 KONFIGŪRACIJA...4 SKAMBINIMO FUNKCIJOS...4 2 SVEIKI Sveikiname įsigijus garsiakalbį

Detaliau

Canon EOS M100 Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 25

Canon EOS M100 Vaizdo jutiklis Tipas 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 25 Canon EOS M100 Vaizdo jutiklis 22,3 x 14,9mm CMOS Efektyviųjų pikselių skaičius Apie 24,2 megapikselio Bendras taškų (pikselių) skaičius Apie 25,8 megapikselio Vaizdo santykis 3:2 Žemų dažnių filtras Įtaisytas

Detaliau

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K

BE_RG_est_lat_lit_front.pdf :40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K BE_RG_est_lat_lit_front.pdf 21.3.2005 14:40:47 HP Photosmart 380 series bendrosios instrukcijos Lietuvos C M Y CM MY CY CMY K Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P.,

Detaliau

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos

HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos HP Photosmart 330 series bendrosios instrukcijos Lietuvos Autorių teisės ir prekių ženklai Hewlett-Packard Development Company, L.P., 2005. Čia pateikiama informacija gali būti keičiama be perspėjimo.

Detaliau

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum

Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traum Dėkojame Jums už pirkinio pasirinkimą NAUDOJIMO INSTRUKCIJA INSTRUKCIJOS SIMBOLIAI Įspėjimas: situacijos, kuriose yra naudotojo arba kitų asmenų traumų rizika. Dėmesio: situacijos, kuriose galimi garso

Detaliau

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki

Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki Techninis aprašymas Tolygaus valdymo pavara AME 435 Aprašymas Vožtuvo srauto reguliavimo funkciją. Srautą galima įvairiai reguliuoti nuo tiesinio iki logaritminio arba atvirkščiai. Nuo svyravimų sauganti

Detaliau

E-620 Pasaulyje mažiausias ir lengviausias D- SLR* su įmontuotu vaizdo stabilizatoriumi ir nešiojama kūrybine studija. Didelio greičio 12,3 milijonų v

E-620 Pasaulyje mažiausias ir lengviausias D- SLR* su įmontuotu vaizdo stabilizatoriumi ir nešiojama kūrybine studija. Didelio greičio 12,3 milijonų v E-620 Pasaulyje mažiausias ir lengviausias D- SLR* su įmontuotu vaizdo stabilizatoriumi ir nešiojama kūrybine studija. Didelio greičio 12,3 milijonų vaizdo taškų Live MOS jutiklis 7 taškų AF sistema Puikiai

Detaliau

Parengimas darbui LIETUVIŲ K. Prieš naudodamiesi fotoaparatu būtinai perskaitykite šią instrukciją. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, CEL-SM

Parengimas darbui LIETUVIŲ K. Prieš naudodamiesi fotoaparatu būtinai perskaitykite šią instrukciją. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, CEL-SM Parengimas darbui LIETUVIŲ K. Prieš naudodamiesi fotoaparatu būtinai perskaitykite šią instrukciją. Laikykite šią instrukciją saugioje vietoje, CEL-SM9SA2W0 kad prireikus ateityje galėtumėte ją paskaityti.

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 5803 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 32PFS5803 43PFS5803 50PFS5803 Turinys 1 Gaukite techninę pagalbą 13.1 Smart TV nustatymai 45 13.2 Smart

Detaliau

TM180-IN indd

TM180-IN indd MODELIS: TM180, TM181 AC: 100 240 V kint. srovės, 50 60 Hz DC: 60W 5 A @ 12 V Termiškai sureguliuotas LT: NAUDOJIMO INSTRUKCIJA SVARBU: prieš įkraudami, perskaitykite visą instrukciją 1 x 12 V STD / AGM-MF

Detaliau

Hands-on exercise

Hands-on exercise Patvirtinamasis dokumentas 1 (4) 2017 m. gegužės 25 d. Praktinė užduotis Su sprendiniais 1 Turinys 1. Įvadas... 2 2. Instrukcijos... 2 2.1. Sutartiniai ženklai... 2 2.2. Užduoties etapai... 2 3. Užduoties

Detaliau

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas

OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas OnePlus 7 Pro naudotojo vadovas Dėl programinės įrangos naujinių naudojimasis programinės įrangos sąsaja (įskaitant programinės įrangos funkcijas, naudotojo sąsają ir sąveika, bet tuo neapsiribojant) gali

Detaliau

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija

LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija LT8453 Pirmas leidimas Liepa 2013 Nešiojamojo kompiuterio Elektroninis vadovas 15.6 : X552 Serija 14.0 : X452 Serija Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius

Detaliau

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym

Danfoss Link TM Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildym Wi-Fi Namų šildymas, valdomas nuotoliniu būdu 24/7 namų šildymo valdymas iš bet kurios vietos su Danfoss Link programėle ismanussildymas.danfoss.lt Danfoss Link Wi-Fi sistema Wi-Fi sistema leidžia: Valdyti

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7304 series www.philips.com/tvsupport Vartotojo vadovas 43PUS7304 50PUS7304 55PUS7304 58PUS7304 65PUS7304 70PUS7304 Turinys 1 Kas naujo 1.1 Pradžios ekranas ir

Detaliau

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc

Microsoft Word - L000056_B_draft_LT.doc OPERATORIAUS INSTRUKCIJA BD ProbeTec ET lizės kaitintuvas BD ProbeTec ET pradmenų ir šildymo kaitintuvas Becton, Dickinson and Company 7 Loveton Circle Sparks, Maryland 21152 JAV 800-638-8663 BENEX Limited

Detaliau

User Guide

User Guide HP Pocket Playlist Naudotojo vadovas Dokumento Nr. 699916-E22 Antrasis leidimas: 2013 m. sausis Pirmasis leidimas: 2012 m. gruodžio mėn. Copyright 2012, 2013 Hewlett-Packard Development Company, L.P. Microsoft,

Detaliau

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama.

Naudotojo vadovas Ši versija skirta tik privačiam naudojimui ir neturėtų būti platinama. Naudotojo vadovas TURINYS 1. Bendroji informacija... 4 1.1. Pagrindinės funkcijos... 4 Telefono įjungimas ir išjungimas... 4 SIM kortelės... 4 Įkrovimas... 4 1.2. Telekomunikacijos... 5 1. Telefonas...

Detaliau

Win10 Commercial User Guide

Win10 Commercial User Guide Vartotojo vadovas Copyright 2015 HP Development Company, L.P. AMD yra Advanced Micro Devices, Inc. prekės ženklas. Bluetooth atitinkamo savininko prekės ženklas, kuriuo pagal licenciją naudojasi HP Inc.

Detaliau

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802

ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 ASUS Tablet VARTOTOJO VADOVAS LT8802 LT8802 Pirmas leidimas Vasaris 2014 Autorių teisių informacija Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama,

Detaliau

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat

AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiat AEROFLOW ELEKTRINIS RADIATORIUS Naudojimo instrukcija BENDROJI INFORMACIJA 1. Saugos nurodymai Prašome atidžiai perskaityti AeroFlow elektrinio radiatoriaus informaciją, pateiktą šioje naudojimo instrukcijoje.

Detaliau

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com

Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Pardavimų aplikacija (Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai) Diegimo instrukcija bifree.lt qlik.com Microsoft Dynamics AX (Axapta) sistemai 2 Kaip įsidiegti Diegimo žingsniai: 1. Atsisiųsti ir įsidiegti

Detaliau

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs

ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs ATV/UTV GERVĖ INSTRUKCIJA LDH3000lbs LDF3000lbs Skaitydami šias instrukcijas, pamatysite Įspėjimus ir atsargumo reikalavimus. Kiekvienas pranešimas turi konkretų tikslą. Įspėjimai ir pavojaus nustatymai.

Detaliau

Microsoft Word - KLOM.doc

Microsoft Word - KLOM.doc Aptarnavimo instrukcija Valdymas ir duomenų vaizdavimas Pagrindinis jungiklis Pagrindinis jungiklis yra skirtas katilo įjungimui ar išjungimui. Jis yra katilo valdymo skydelyje (pozicija 6, pav. 1). Pirmąjį

Detaliau

PS-HX500

PS-HX500 4-585-834-11 (2) (LT) Erdvinio garso patefono sistema Naudojimo instrukcija Darbo pradžia Vinilinės plokštelės įrašo klausymasis Įrašo iš vinilinės plokštelės įrašymas Priežiūra Papildoma informacija PS-HX500

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR

PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYR PATVIRTINTA UAB Jonavos vandenys direktoriaus 2018 m. spalio mėn. 04 d. Įsakymu Nr. V-16 UAB JONAVOS VANDENYS VAIZDO DUOMENŲ TVARKYMO TAISYKLĖS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. UAB Jonavos vandenys (toliau

Detaliau

Sistemos specifikacija

Sistemos specifikacija Finansinių ataskaitų rinkinių teikimo elektroniniu būdu (interaktyviai) Vartotojo vadovas Kaip pateikti finansinių ataskaitų rinkinį el. būdu interaktyviai 2(32) Turinys 1. Įvadas...3 2. Finansinių ataskaitų

Detaliau

SKAITMENINIS FOTOAPARATAS Išsamus naudojimo vadovas Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparat

SKAITMENINIS FOTOAPARATAS Išsamus naudojimo vadovas Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparat SKAITMENINIS FOTOAPARATAS Išsamus naudojimo vadovas Naudokite fotoaparatą tik atidžiai perskaitę šį vadovą. Kad galėtumėte tinkamai naudoti fotoaparatą, perskaitykite temą Jūsų saugumui (p. xiii). Perskaitę

Detaliau

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija

File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija File Transfer programinės įrangos naudotojo instrukcija Rinkmenos dalių įkėlimas naudojantis i.saf-t FileTransfer FileTransfer programinė įranga (toliau - FileTransfer PĮ) skirta didelės apimties rinkmenos

Detaliau

Microsoft Word - BX.doc

Microsoft Word - BX.doc STUMDOMŲ KIEMO VARTŲ AUTOMATIKA 1. Automatika (BX-A / BX-B); 2. Valdymo blokas; 3. Imtuvas; 4. Galinių išjung jų atramos 5. Dantytas b gis; 6. Raktas išjung jas; 7. Lempa; 8. Antena 9. Fotoelementai 10.

Detaliau

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas

G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas LT Trumpas pradžios vadovas G TECTA 4G Keleto dujų nustatymo prietaisas Trumpas pradžios vadovas 2 Turinys Saugos ir įspėjimų informacija 2 Pakuotės turinys 3 Gaminio apžvalga 3 Gaminio savybės 3 Baterijos patikrinimas 4 Įjungimas

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa

GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surfa GYVENAMŲJŲ PATALPŲ GARANTIJOS SĄLYGOS QUICK-STEP PARKETO GRINDYS APŽVALGA Gaminys Gyvenamųjų patalpų garantija * ir Click sistema Edge Protect + Surface Protect + Komercinės paskirties Massimo Imperio

Detaliau

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas

Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas Nokia E75 vartotojo vadovas 3. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-412 atitinka esminius direktyvos

Detaliau

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd

KS360_BAL(Open)_Cover_ indd KS360 Naudotojo vadovas www.lgmobile.com P/N : MMBB0313801 (1.0) H ELECTRONICS INC. KS360 L i e t u v i ų Latviešu E e s t i Bluetooth QD ID B014200 Šios knygelės turinys gali skirtis nuo jūsų telefono

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas su slėgiu Daugiafunkcinis puodas su slėgiu POLARIS Modelis PPC 1105AD Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė

K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinė K9 WebProtection (toliau K9) programa yra nemokama asmeniniam naudojimui. Programa suderinama su Windows Vista, Windows 7, Windows 10 ir Mac operacinėmis sistemomis. Programa K9 yra lengvai perprantama

Detaliau

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11440 Pirmasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter

Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Leica DISTO TM D110 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - 2 Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š

LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių š LT Naudotojo vadovas Funkcijos / operacijos 02 Naudokite su lubrikantu 02 Valymas 03 Laikymas 04 Medžiagos 04 Specifikacijos 04 Įkrovimas 04 Trikčių šalinimas 04 Wskazówki dotyczące utylizacji sprzętu

Detaliau

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija

Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Leica DM750 M Naudojimo instrukcija Turinys Leica DM750 M surinkimas 7 Krintančios šviesos šaltinio ašies surinkimas 8 Okuliarų vamzdelių surinkimas 9 Leica EZ okuliarų vamzdelis su integruotais okuliarais

Detaliau

Register your product and get support at Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas

Register your product and get support at   Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas Register your product and get support at www.philips.com/welcome Indoor wireless headphones SHC8535 SHC8575 LT Vartotojo vadovas SHC8535 SHC8535 A a b B a c d b e f c C D E F a G b H I 1 Kas yra rinkinyje

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Montažų kūrimas iš skaitmeninių nuotraukų naudojant Windows Photo Story 3 programą Photo Story 3 Priedas Windows XP, Windows 8, Windows 10 Skirtas kurti dinamiškus fotoreportažus iš turimų skaitmeninių

Detaliau

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.:

GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT Kaunas El. p.: GSM modulis CG5 (v.1.xx) Įrengimo instrukcija UAB Trikdis Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt TURINYS Saugos reikalavimai... 2 Atsakomybės ribojimas... 2 Savybės...

Detaliau

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys

VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros Split šilumos siurblys VARTOTOJO INSTRUKCIJA Daikin Altherma Žemos temperatūros "Split" šilumos siurblys Turinys Psl. 1. Bendrieji perspėjimai dėl darbo saugos 4 1.1. Apie dokumentaciją 4 1.1.1. Simbolių ir perspėjimų reikšmė

Detaliau

User Manual

User Manual Register your product and get support at 7120 series www.philips.com/welcome Vartotojo vadovas 65PUK7120 Turinys 1 Televizoriaus apžvalga 1.1 Ultra HD televizorius 4 1.2 Philips Android TV 4 1.3 Programų

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k

Krasta Auto Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Bazinė automobilio k Krasta Auto Pasiūlymo data: 2019-05-27 Pasiūlymo nr.: D-245011 BMW i3 (94Ah) automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 42 656,01 Papildomų priedų kaina 6 14 Bendra automobilio

Detaliau

A5_jazyky.indd

A5_jazyky.indd SHM 5206WH LT Rankinis plaktuvas - 1 - LT Rankinis plaktuvas Svarbios saugos taisyklės ATIDŽIAI PERSKAITYKITE IR PASILIKITE JAS ATEIČIAI. Šį prietaisą galima naudoti vaikams nuo 8 metų amžiaus ir asmenims,

Detaliau

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4

AAA.AIEPI.Mokymu_medziaga_MOK_VI_07.Vandens_inventorizacijos_duomenu_tvarkymas.v.0.4 Informacinės sistemos eksploatacinė dokumentacija AIVIKS MOKYMO MEDŽIAGA 07. Vandens inventorizacijos duomenų tvarkymas Aplinkos apsaugos agentūra Aplinkosauginės informacijos elektroninių paslaugų išvystymas

Detaliau

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx

Microsoft Word - nuraphone User Manual_Lithuanian_FINAL.docx LITHUANIAN Ausinių nuraphone naudotojo vadovas Šiame naudotojo vadove yra visa informacija, kurios reikia norint sukonfigūruoti savo ausines nuraphone ir naudotis visomis jų funkcijomis, naudoti programą

Detaliau

882x serijos „Cisco Wireless IP Phone“ priedų vadovas

882x serijos „Cisco Wireless IP Phone“ priedų vadovas Pirmą kartą publikuota 2016-08-26 Paskutinį kartą keista: 2019-04-11 Americas Headquarters Cisco Systems, Inc. 170 West Tasman Drive San Jose, CA 95134-1706 USA http://www.cisco.com Tel: 408 526-4000 800

Detaliau

LT _0704 UG Beo5.indd

LT _0704 UG Beo5.indd Beo5 Vadovas Jūsų asmeninis nuotolinio valdymo pultelis Nuotolinio valdymo pultelis Beo5 pritaikytas paprastai pasiekti jūsų namuose esančius Bang & Olufsen gaminius. Įsigijus Beo5 jūsų Bang & Olufsen

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja

Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotoja Individualus projektas Programa TE-PM, TE-PS, TE-SL, TEstream 4, TEstream 6, TEstream 8, TEstreamOBD 4, TEstreamOBD 6, TEstreamOBD 8 sistemų naudotojams Alternatyvus valdymo pultas telefone ViPGaS programos

Detaliau

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys

Prekybos terminalas yra naujas ir galingas MetaTrader papildinys MT4 Supreme Edition Trade Terminal Šiame vadove rasite MT4 Supreme Edition diegimo ir naudojimo instrukcijas. Naujajam MT5 Supreme Edition galioja tie patys diegimo ir naudojimo principai. 1.Prekybos terminalo

Detaliau

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja

Kokteilių plaktuvas Naudojimo instrukcija LT SBL 2300 / SBL 2500 Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei ja Naudojimo instrukcija Prieš naudodamiesi šiuo prietaisu, perskaitykite jo naudojimo instrukciją, net jei jau žinote, kaip naudotis panašiais prietaisais. Naudokite šį prietaisą tik taip, kaip aprašyta

Detaliau

HYDROGIZE VADOVAS

HYDROGIZE VADOVAS HYDROGIZE VADOVAS Įvadas Dėkojame, kad įsigijote HydroGize, Young Living vandenilio generatorių. Atidžiai perskaitykite šį vadovą, kad naudoti būtų saugu ir paprasta. Table of Contents 1. Turinys... 3

Detaliau

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas

TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas TECHNIKA PATOGIAM GYVENIMUI Vartotojo instrukcija/garantija Daugiafunkcinis puodas Daugiafunkcinis puodas buitinis elektrinis POLARIS Modelis PMC 0516ADG Naudojimo instrukcija Dėkojame Jums, kad pasirinkote

Detaliau

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017

NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 NEKILNOJAMO TURTO KADASTRO DUOMENŲ TEIKIMO IŠVADAI GAUTI EL. PASLAUGA: NAUDOTOJO VADOVAS NŽT DARBUOTOJAMS (V.1) VILNIUS 2017 1. APIE PASLAUGĄ Paslaugos pavadinimas: Nekilnojamo turto kadastro duomenų teikimo

Detaliau

Autorinė sutartis Nr

Autorinė sutartis Nr UAB INFORMACINIŲ TECHNOLOGIJŲ PASAULIS GENERALINIS DIREKTORIUS TOMAS LEVINSKAS SAULĖS ELEKTRINĖS ĮDIEGIMO KOMERCINIS PASIŪLYMAS 2012.08.21 Kaunas UAB Informacinių technologijų pasaulis Generalinis direktorius

Detaliau

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz

Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: Pasiūlymo nr.: D MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) EUR Baz Krasta Auto Vilnius Pasiūlymo data: 2019-04-12 Pasiūlymo nr.: D-225496 MINI Cooper Countryman automobilio pasiūlymas Kaina (įskaitant PVM 21%) Bazinė automobilio kaina 29 889,99 Papildomų priedų kaina

Detaliau

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas

Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas Nokia 6730 classic vartotojo vadovas 2. leidimas 2009 Nokia. Visos teisės saugomos įstatymo. ATITIKIMO DEKLARACIJA Šiuo dokumentu NOKIA CORPORATION deklaruoja, kad šis gaminys RM-566 atitinka esminius

Detaliau

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA

PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA PRESTASHOP 1.7 OMNIVA MODULIO DIEGIMO INSTRUKCIJA Turinys MODULIO FUNKCIONALUMAS... 3 ELEKTRONINĖS PARDUOTUVĖS REIKALAVIMAI... 3 SERVERIO REIKALAVIMAI... 3 DIEGIMO PROCEDŪRA... 3 Omniva LT modulio diegimas...

Detaliau

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT

Evohome 2.0 montavimo vadovas_LT 1 Simbolių paaiškinimai evohome valdiklis Bevielis Open Therm tiltelis (R 8810) evohome valdiklio sieninis laikiklis (ATF 300) Maišymo vožtuvo valdiklis (HM 80) evohome valdiklio stalinis stovas (ATF 100

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas

LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas LT11526 Antrasis leidimas Gegužė 2016 Elektroninis vadovas AUTORIŲ TEISIŲ INFORMACIJA Jokia šio vadovo dalis, įskaitant joje aprašomus gaminius ir programas, negali būti dauginama, perduodama, kopijuojama,

Detaliau

200_TRA_LT.cdr

200_TRA_LT.cdr 200 TRA LT NAUDOJIMO INSTRUKCIJA www.auraton.lt 2 Dėkojame, kad pirkote mūsų modernų temperatūros reguliatorių AURATON 200 TRA, kuris yra suprojektuotas ir pagamintas profesionalaus mikroprocesoriaus pagrindu.

Detaliau

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk

Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instruk Lietuvos mokslo ir studijų institucijų kompiuterių tinklas LITNET Vilniaus universitetas Mokslininko darbo vietos paslauga Paslaugos naudojimo instrukcija Paslauga sukurta vykdant Europos socialinio fondo

Detaliau

X310.book(X310_lt.fm)

X310.book(X310_lt.fm) Leica DISTO TM X30 The original laser distance meter Turinys Prietaiso paruošimas darbui - - - - - - - - - - - - - - - - Įvadas- - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - -

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI

PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMI PATVIRTINTA Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos pirmininko 2017 m. d. įsakymu Nr. O1- VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ PALYGINIMO INFORMACINĖS

Detaliau

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek

LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rek LT SRC1 valdiklis TP590 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos valdiklis SR700 SRHRV ventiliatorius TP600 Vienai patalpai skirtos rekuperacinės vėdinimo sistemos ventiliatorius Gaminio

Detaliau

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009,

OM, Automower, 230 ACX, 220 AC, 2009, husqvarna AUTOMOWER 230 ACX/220 AC NAUDOJIMO INSTRUKCIJA TURINYS 1. Įžanga ir sauga... 5 1.1 Įžanga... 5 1.2 Automower simboliai... 6 1.3 Naudojimo instrukcijos simboliai... 7 1.4 Saugos nurodymai... 8

Detaliau

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA

SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA SLOVENŠČINA LC-32LD145V УКРАЇНСЬКИЙ LIETUVIŲ BARVNI LCD TELEVIZOR ÊÎËÜÎĞÎÂÈÉ ÆÊ-ÒÅËŲÇÎĞ SPALVOTAS LCD TELEVIZORIUS LCD KRĀSU TELEVIZORS NAVODILA ZA UPORABO ²ÍÑÒĞÓÊÖ²ß Ç ÅÊÑÏËÓÀÒÀÖ² NAUDOJIMO VADOVAS

Detaliau

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo

Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuo Slaptažodžių generatoriaus naudojimo instrukcija Slaptažodžių generatorius tai aukščiausius saugumo reikalavimus atitinkantis įrenginys, kuris generuoja vienkartinius skaitmenimis išreiškiamus slaptažodžius.

Detaliau

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI

Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽI Užregistruokite savo prietaisą ir gaukite pagalbą internete www.philips.com/welcome 02 02 LT English LT Modelis HD8753 NAUDOJIMOSI INSTRUKCIJOS ATIDŽIAI PERSKAITYKITE NAUDOJIMO INSTRUKCIJAS PRIEŠ PRADĖDAMI

Detaliau

LT_MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) - Essentials.indd

LT_MacBook Pro (13-inch, Late 2016, Four Thunderbolt 3 Ports) - Essentials.indd MacBook Pro Pagrindai MacBook Pro kompiuteriui su Thunderbolt 3 sąsaja Turinys 4 1 skyrius: Trumpai apie MacBook Pro kompiuterį 4 Susipažinkite su savo MacBook Pro kompiuteriu 5 Apsidairykite 6 Komplektacija

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką..

Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką.. Muzikos duomenų bazės NAXOS Music Library naudojimo vadovas Turinys Kas yra NAXOS Music Library... 2 Kaip pradėti naudotis... 3 Kaip atlikti paiešką... 3 Paprastoji paieška... 3 Išplėstinė paieška... 3

Detaliau

T110457c12.cdr

T110457c12.cdr GR-20J GR-26J CE su techninës prieþiûros informacija Originaliø instrukcijø vertimas First Edition Second Printing Part No. T110457LT Svarbu Prieš naudodami įrenginį įdėmiai perskaitykite šias saugos taisykles

Detaliau

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo

5 DURŲ Pasiūlymas galioja iki TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamo 5 DURŲ 2019-06-31 TOYOTA PROACE VAN COMPACT kainoraštis PROACE nepamainomas Jūsų verslo partneris: 5 metus ištisą parą teikiamos Toyota Eurocare pagalbos kelyje paslaugos visoje Europoje Prioritetinis

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau