VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA"

Transkriptas

1 Projektas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 214 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 214 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 215 m. balandžio 2 d. Nr Tauragė Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos savivaldos įstatymo 16 straipsnio 2 dalies 19 punktu, 3 dalies 5 punktu, Lietuvos Respublikos viešųjų įstaigų įstatymo 1 straipsnio 1 dalies 6 punktu bei 5 dalimi, 12 straipsniu, viešosios įstaigos Tauragės ligoninės įstatų, patvirtintų Tauragės rajono savivaldybės tarybos 213 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr , Dėl viešosios įstaigos Tauragės ligoninės įstatų patvirtinimo 16.1 punktu, Tauragės rajono savivaldybės taryba n u s p r e n d ž i a: Patvirtinti viešosios įstaigos Tauragės ligoninės: metų veiklos ataskaitą (pridedama, 1 priedas); metų metinių finansinių ataskaitų rinkinį (pridedama, 2 priedas). Šis sprendimas gali būti skundžiamas Lietuvos Respublikos administracinių bylų teisenos įstatymo nustatyta tvarka. Savivaldybės meras Administracijos direktorius Algirdas Mosėjus Parengė Dalė Bartulienė Savivaldybės gydytoja

2 Patvirtinta 215 m. balandžio mėn. 2 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 214 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2

3 Turinys Turinys Įstaigos pristatymas Veiklos aprašymas Sutartys su ligonių kasomis Teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Stacionarinių gydymo įstaigų veiklos rodiklių dinamika m Lovų skaičiaus dinamika m Ligoninės vertinimas regiono gydymo įstaigos lygmeniu Programų finansavimo ir investicijų įvertinimas Duomenys apie personalą Finansinė analizė Vidaus medicinos audito veikla Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės kiekybinių ir kokybinių veiklos rodiklių vertinimas VšĮ Tauragės ligoninės perspektyvos ir ateities planai Įstaigos pristatymas Juridinio asmens pavadinimas Registracijos adresas Įmonės kodas Pašto kodas Miestas Šalis Įstaigos vadovas Elektroninio pašto adresas: Telefonas: Mobilusis telefonas: Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė V. Kudirkos g Tauragė Lietuva Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktorius Irmantas Mockus

4 Faksas: Veiklos aprašymas Viešoji įstaiga Tauragės ligoninė yra Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos regiono lygmens valstybės viešoji asmens sveikatos priežiūros ne pelno siekianti įstaiga, teikianti jos įstatuose numatytą antrinę asmens sveikatos priežiūrą pagal sutartis su užsakovais- penkiomis Teritorinėmis ligonių kasomis. Ligoninė įregistruota 1997 m. spalio 2 d. Sveikatos priežiūros įstaigos veiklą apibrėžia 1999 m. gruodžio 17 d. asmens sveikatos priežiūros licencija Nr. 197, išduota Valstybinės akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnybos prie Sveikatos apsaugos ministerijos. Tauragės ligoninės savininkė ir vienintelė dalininkė- Tauragės rajono savivaldybė. Juridinių asmenų registre įstaiga įregistruota 21 m. rugpjūčio 27 d. Pagrindinis ligoninės veiklos tikslas gerinti gyventojų sveikatą, siekiant sumažinti gyventojų sergamumą bei mirtingumą, organizuoti ir teikti specializuotą bei kvalifikuotą antrinę ambulatorinę ir stacionarinę asmens sveikatos priežiūrą Tauragės regiono gyventojams, kitiems Lietuvos Respublikos gyventojams ir užsienio piliečiams. Pagrindiniai ligoninės uždaviniai: 1. Pagerinti hospitalizuojamų pacientų bei pacientų, kurie kreipiasi pas gydytojus specialistus, prieinamumą. 2. Pasiekti, kad pacientas galėtų patekti pas gydytoją specialistą tą pačią dieną, kai jis užsirašė. 3. Sumažinti pacientų mirtingumą įstaigoje. 4. Gerinti medicinines paslaugų kokybę. Ligoninės strateginiai tikslai: 1. Personalo kvalifikacijos kėlimas ir mokymas, siekiant užtikrinti paslaugų kokybę. 2. Jaunų specialistų mokymo finansavimas. 3. Siekti tapti naujagimiams palankia ligonine. 4. Stacionarinių paslaugų apimties mažinimas, plečiant alternatyvias veiklos formas- dienos chirurgijos, pacientų stebėjimo, ambulatorinio ištyrimo bei gydymo. 5. Medicinos įrangos diegimas atsižvelgiant į naujausius technologijų bei mokslo pasiekimus. 6. Informacinių technologijų plėtra. 7. Ligoninės infrastruktūros modernizavimas, pastatų ir aplinkos atnaujinimas. 8. Kokybės vadybos gerinimas. Ligoninės misija: 1. Teikti kvalifikuotas medicinos paslaugas Tauragės apskrities, Lietuvos ir užsienio piliečiams. 2. Skleisti sveiką gyvenseną. 3. Propaguoti profilaktines priemones, siekiant gyventojų ilgesnio ir kokybiškesnio gyvenimo. 4. Vykdyti korupcijos prevenciją įstaigoje. Tauragės ligoninė tai specializuota sveikatos priežiūros įstaiga, teikianti daugiaprofilinę skubią ir planinę medicinos pagalbą. Į gydymo įstaigą patekusiam pacientui teikiamos kvalifikuotos, visapusiškos paslaugos, nes ligoninės struktūroje yra stacionaro skyriai, konsultacijų poliklinika, diagnostikos padaliniai. Ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų vartotojai: - Tauragės ir Pagėgių savivaldybių gyventojai (įtakos teritorija), iš viso 588 gyventojai; - Jurbarko ir Šilalės savivaldybių gyventojai (dalinė įtakos teritorija), iš viso gyventojai; - 31 Tauragės rajono ir apskrities pirminio lygio asmens sveikatos priežiūros įstaigų. Per pastaruosius šešerius metus gyventojų skaičius įtakos teritorijoje sumažėjo 6978 (12,8%), o dalinėje įtakos teritorijoje (11,9%) asmenimis. 4

5 Gyventojų skaičiaus mažėjimas buvo pastarųjų metų tendencija. Atsižvelgiant į tai, kad Tauragės ligoninė tapo regiono asmens sveikatos priežiūros įstaiga, kurioje teikiamos visos regiono lygmens ligoninei priskiriamos paslaugos, gyventojų skaičiaus mažėjimas nemažina pacientų srautų Ligoninės struktūra Ligoninėje yra dešimt stacionaro skyrių: - Priėmimo- skubiosios pagalbos; - Vidaus ligų; - Nervų ligų; - Slaugos, palaikomojo gydymo bei paliatyviosios slaugos; - Psichiatrijos; - Vaikų ligų; - Anesteziologijos- reanimacijos; - Chirurgijos; - Ortopedijos- traumatologijos; - Akušerijos- ginekologijos. Ambulatorines paslaugas teikiantis padalinys- Konsultacijų poliklinika, kurioje teikiamos antrojo lygmens gydytojų specialistų konsultacijų paslaugos. Antrojo lygio gydytojų specialistų konsultacijų paslaugas pacientams teikia šių specialybių gydytojai: kardiologai, vaikų kardiologas, endokrinologas, neurologai, neurochirurgas, reumatologas, dermatovenerologai, infektologas, oftalmologai, vaikų oftalmologas, otorinolaringologai, ortopedaitraumatologai, urologai, chirurgai, abdominalinės chirurgijos gydytojas, pulmonologas, vaikų pulmonologas, fizinės medicinos ir reabilitacijos gydytojai, vaikų ligų gydytojas, logopedas. Sergantiesiems cukriniu diabetu slaugos paslaugas Endokrinologijos kabinete teikia slaugytojas diabetologas. Tai slaugytojo diabetologo konsultacinė pagalba, gydomasis pedikiūras, diabetinės pėdos priežiūra. Teikiamos asmens sveikatos profilaktinės priežiūros paslaugos pagal prevencines programas: priešinės liaukos vėžio ankstyvoji diagnostika, mamografinė patikra dėl krūties vėžio, gimdos kaklelio piktybinių navikų prevencija (citologinio tepinėlio ištyrimas), storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Ligoninėje teikiamos diagnostinės paslaugos šiuose diagnostikos padaliniuose: - Radiologijos skyriuje (rentgenologijos, kompiuterinės tomografijos); - Klinikinės diagnostikos laboratorijoje (bendraklinikiniai, biocheminiai, imunologiniai tyrimai); - Echoskopijų ir Endoskopijų kabinetuose. Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyriu teikiamos pacientų ambulatorinės reabilitacijos paslaugos. Apskaita atliekama buhalterijoje. Ligoninės aprūpinimo padaliniams priklauso Sterilizacijos skyrius, virtuvė, vaistinė. Ligoninės bendrajame skyriuje dirbantys specialistai užtikrina personalo administravimą, ūkio valdymą, informacinių sistemų ir technologijų priežiūrą, medicinos įrangos eksploatavimą, viešųjų pirkimų procedūrų vykdymą, sveikatos statistinę apskaitą, turto naudojimo priežiūrą, organizuoja darbo vietų aprūpinimą materialinėmis vertybėmis, darbuotojų saugą ir sveikatą. Ligoninės administraciją sudaro 4 asmenys- tai direktorius ir jo pavaduotojai (Sveikatos priežiūros įstaigų įstatymas, 151 straipsnio 1 d.). Patariamieji įstaigos organai: - Stebėtojų taryba, - Gydymo taryba, 5

6 - Slaugos taryba, - Medicinos etikos komisija. Viešosios įstaigos Tauragės ligoninės vidaus struktūra buvo patvirtinta Tauragės rajono savivaldybės tarybos 213 m. balandžio 24 d. posėdyje sprendimu Nr Gydymo taryba Ligoninės direktorius Stebėtojų taryba Medicinos etikos komisija Slaugos taryba Ligoninės administracija Audito grupė Priėmimoskubiosios pagalbos skyrius Chirurgijos skyrius Vidaus ligų skyrius Ortopedijostraumatologijos skyrius Nervų ligų skyrius Ligoninės padaliniai Vaistinė Klinikinės diagnostikos laboratorija Virtuvė Fizinės medicinos ir ambulatorinės reabilitacijos skyrius Akušerijosginekologijos skyrius Bendrasis skyrius Dezinfekcijos, infekcijų kontrolės ir sterilizacijos skyrius Vaikų ligų skyrius Anesteziologijos reanimacijos skyrius Ūkio skyrius Radiologijos skyrius Psichiatrijos skyrius Slaugo s, palaik om ojo gydy m o ir p aliat yv iosios slaugo s sky rius Profilaktinės dezinfekcijos skyrius Konsultacijų poliklinika 3. Sutartys su ligonių kasomis 214 m. kovo mėn. pabaigoje dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo bus pasirašytos sutartys su penkiomis teritorinėmis ligonių kasomis- Klaipėdos, Vilniaus, Kauno, Šiaulių, Panevėžio, nes ligoninėje gydosi arba konsultuojami ne tik Tauragės apskrities, bet ir kitų Lietuvos miestų, rajonų gyventojai. Pradinė sutarčių, pasirašytų su teritorinėmis ligonių kasomis 214 m. kovo 29 d., suma litų, arba 6,36% didesnė nei 213 metais. Sutartinė suma buvo didinama gruodžio mėnesį (1-11 mėn. balo vertės iki,95 perskaičiavimui iš viso litais). Gruodžio mėnesį buvo papildomai apmokamos prioritetinės ir slaugos viršsutartinės paslaugos ( litai). 6

7 Sutartinė suma stacionaro ir ambulatorinėms paslaugoms teikti 214 m. pabaigoje sudarė litą. Lyginant su pradine suma didėjo litų, arba 2,32%. Įstaigos bendrame biudžete didžiausią dalį sudaro asmens sveikatos priežiūros paslaugos, kurias finansuoja Klaipėdos TLK- 98,93%. Kitų teritorinių ligonių kasų indėlis į ligoninės biudžetą palyginti mažas- Šiaulių TLK-,34%, Kauno TLK-,44%, Vilniaus TLK-,25%, Panevėžio TLK-,4%. Sveikatos apsaugos ministras 214 m. sausio mėnesio įsakymais patvirtino asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertę už vieną litą-,93. Nustatyta balo vertė galiojo antrojo lygmens paslaugas teikiančioms gydymo įstaigoms. Vadovaujantis 214 m. gruodžio 17 d. įsakymo Nr. V-1327 Dėl lėšų skyrimo iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto rezervo 214 metais nuostatomis, VšĮ Tauragės ligoninei buvo skirta papildoma suma 348 tūkst. litų. Balo vertė padidėjo iki, m. asmens sveikatos priežiūros paslaugos buvo apmokamos vadovaujantis Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 26 m. gruodžio 22 d. įsakymu Nr. V-1113 Dėl Asmens sveikatos priežiūros paslaugų apmokėjimo tvarkos aprašo tvirtinimo. Taikant šiame Apraše nustatytą tvarką, Tauragės ligoninėje suteiktos aktyvaus gydymo paslaugos buvo apmokėtos 1,9 balo verte. Visos suteiktos viršytos prioritetinės paslaugos, taip pat slaugos, palaikomojo gydymo paslaugos buvo apmokėtos. Už viršsutartines paslaugas gauta 136 tūkst. litų papildomų pajamų. Siekiant subalansuoti PSDF biudžetą bei sumažinti išlaidas aktyviojo gydymo stacionare paslaugoms, nuo 213 m. birželio 1 d. įsigaliojo sveikatos ministro įsakymas, kuriuo buvo sumažinta vieno aktyvaus gydymo etapo bazinė kaina nuo 1762 iki 1637 lito, arba 7,1%. Dėl šios priežasties mažėjo stacionaro paslaugų apimtys pinigine išraiška. Aktyviojo gydymo ir dienos chirurgijos paslaugos stacionare buvo apmokamos pagal 678 giminingų diagnozių grupes. Priklausomai nuo gydymo trukmės, galimos daugiau nei 3 įvairių apmokėjimo kombinacijų. Ligoninės stacionaro skyriuose teikiamų aktyviojo gydymo paslaugų atvejo kaina didėja, nes pagal DRG metodiką atskirai neapskaitomi anesteziologijos- reanimacijos paslaugų atvejai, o jų kaina įskaičiuojama į chirurginių bei terapinių profilių kainą. 7

8 Pagrindinė problema- finansinių metų eigoje nėra žinoma, ar bus apmokamos viršsutartinės paslaugos, ypač prioritetinės, kurių ligoninėje suteikiama. Dėl šios priežasties sudėtinga planuoti investicijas. 4. Teikiamos asmens sveikatos priežiūros paslaugos Įstaigos turima licencija leidžia teikti antrinės stacionarinės sveikatos priežiūros, pirminės stacionarinės palaikomojo gydymo ir slaugos, paliatyviosios slaugos, antrinės ambulatorinės sveikatos priežiūros ir kompiuterinės tomografijos asmens sveikatos priežiūros paslaugas. Vykdoma atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio programa, storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos programa. Tauragės ligoninės specialistai 213 metais teikė 352 giminingų diagnozių grupių aktyvaus gydymo ir dienos chirurgijos paslaugas, 41 specializuotas gydytojų specialistų II lygio ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugą, stebėjimo, priėmimo-skubiosios pagalbos paslaugas, 5 profilių slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugas, paliatyviosios slaugos paslaugas, diagnostikos paslaugas kompiuteriniu tomografu, ambulatorinės reabilitacijos paslaugas. Suteikiamų aktyvaus gydymo paslaugų atvejų stacionare dinamika: 8

9 Ligoninėje teikiamų aktyvaus gydymo stacionare paslaugų mažėjimas paaiškinamas tuo, kad didėja stebėjimo, dienos chirurgijos, ambulatorinėmis sąlygomis teikiamų paslaugų atvejų skaičius. Be to, nuo 212 m. anesteziologijos reanimacijos paslaugų atvejai, susiję su terapinių ir chirurginių profilių paslaugų teikimu, atskirai neapskaitomi, įeina į terapinio ar chirurgijos profilio etapą. Nacionalinės sveikatos sistemos prioritetas- teikti daugiau dienos chirurgijos, stebėjimo bei skubiosios pagalbos paslaugų. Dėl įvykdyto ligoninių restruktūrizavimo Šilalės rajono gyventojai nukreipiami stacionariniam gydymui į Tauragės ligoninę. 214 metų duomenis 14,43% aktyviojo gydymo ir dienos chirurgijos paslaugų buvo suteikta Šilalės rajono gyventojams, gydymo etapų skaičius 148, 1,66% paslaugų buvo suteikta Pagėgių savivaldybės gyventojams, gydymo etapų skaičius 774, Jurbarko rajono gyventojams -234 paslaugos (3,22%). Aktyviojo gydymo atvejai sudaro 44,13% visų stacionare teiktų paslaugų. Skubiosios pagalbos bei stebėjimo paslaugos teikiamos stacionare, tačiau jos priskiriamos ambulatorinėms. 9

10 Skubiosios pagalbos paslaugas pacientams, kuriems nereikalingas stacionarinis gydymas, Priėmimo- skubiosios pagalbos skyriuje teikia gydytojai ortopedai- traumatologai bei gydytojai chirurgai. 214 m. atvejų skaičius, lyginant su ankstesnių metų tendencijomis, didėjo apie 16%. Stebėjimo paslaugų, kurių trukmė iki 24 valandų, teikimas vykdomas visuose stacionaro skyriuose. Tai viena iš prioritetinių paslaugų. Dėl šių paslaugų teikimo mažėja aktyvaus gydymo atvejų skaičius. Per pastatuosius trejus metus stebėjimo atvejų skaičius (214 m. lyginant su 211) padidėjo 2,6 karto. 214 m. lyginant su 213 m., atvejų skaičius padidėjo 9,6%. 1

11 Dienos chirurgijos paslaugos stacionare trukmė iki 48 valandų. Tendencija- teikti daugiau šių paslaugų, nes buvo įdarbinti du gydytojai otorinolaringologai. Dauguma otorinolaringologijos operacijų priskiriamos dienos chirurgijos paslaugoms. 89% dienos chirurgijos operacijų ligoninėje atlieka gydytojai ginekologai. 214 m. dienos chirurgijos paslaugų skaičius padidėjo 1,3%. Stacionare teikiamų paslaugų apimtys, litais: Daugiausia pajamų (13,56 mln.) uždirbama teikiant aktyvaus gydymo stacionare paslaugas. Vadovaujantis Sveikatos apsaugos ministro patvirtinta stacionaro paslaugų apmokėjimo tvarka, 214 m. už vieną suteiktų aktyvaus gydymo paslaugų litą buvo sumokėta 1,9. Kitų ligoninės padaliniuose teikiamų paslaugų apimtys (litais) iliustruotos žemiau. Ženkli pajamų dalis (4,17 mln. litų) tenka už antrojo lygio gydytojų specialistų teikiamas konsultacijas. 11

12 Kompiuterinės tomografijos paslaugų apimtys mažėja, nes nuo 214 m. teisės aktais nustatytas kaulų tankio matavimo atlikimas densitometrijos, ne kompiuterinės tomografijos, metodu. Lyginant su 213 metais, ypač aktyviai pradėtos teikti prevencinių programų paslaugos- storosios žarnos vėžio, priešinės liaukos navikų prefencijos, mamografinės patikros. Pajamos išaugo 2,88 karto. 214 metais 62,92% įstaigos pajamų sudarė pajamos, gautos už suteiktas aktyvaus gydymo paslaugas, 19,35%- pajamos, gautos suteikus antrojo lygio gydytojų specialistų konsultacijas. Konsultacijų poliklinikoje teikiamų paslaugų apimtys 214 metais, lyginant su 213 metais, sumine išraiška didėjo 4,75%, o paslaugų skaičiumi mažėjo - 1,63%. Priežastis- radiologo konsultacijų 12

13 sumažėjimas bei konsultacijų su manipuliacijomis skaičiaus didėjimas. Tačiau esant apie 9 tūkst. konsultacijų skaičiui per metus, mažėjimas neturi įtakos įstaigos ambulatorinės veiklos blogėjimui. Diagnostikos skyriuose (Radiologijos, Echoskopijų, Endoskopijų) pacientai tiriami moderniausia echoskopine ir endoskopine įranga, atliekamos ir paprastos, ir minimaliai invazinės procedūros (biopsijos, punkcijos, polipų šalinimas ir pan.). Radiologiniai tyrimai atliekami šiuolaikiškais ir pacientui saugiais skaitmeninio rentgeno aparatais, mamografu bei kompiuteriniu tomografu. Tyrimų struktūroje 67,11% procentus sudaro laboratorijoje atliekami klinikiniai- diagnostiniai tyrimai. 14,8% sudaro rentgeno diagnostiniai tyrimai, 9,33%- ultragarso tyrimai. Diagnostinių tyrimų stuktūra per pastaruosius penkerius metus kinta mažai, tačiau yra tendencija mažėti rentgeno tyrimams. Ligoninė teikia mokamas paslaugas, dėl kurių teikimo yra sudarytos sutartys su juridiniais asmenimis. Už suteiktas paslaugas taip pat moka neapdrausti privalomuoju sveikatos draudimu asmenys. Ligoninės struktūroje esantis Profilaktinės dezinfekcijos skyrius teikia medicininių atliekų nukenksminimo bei dezinfekcijos paslaugas juridiniams asmenims. 214 metus lyginant su 213 m., 13

14 mokamų paslaugų apimtys padidėjo 1,2%, arba 5 tūkst. litų. Papildomos pajamos už mokamas paslaugas 214 metais sudarė ,35 litus. Ligoninėje 214 m. suteiktų mokamų paslaugų struktūra (litais) pateikta žemiau: 5. Stacionarinių gydymo įstaigų veiklos rodiklių dinamika m. Stacionarinių asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbas šalyje vertinamas pagal šiuos rodiklius (pateikti lentelėje): Lovadienių skaičius1 Pacientų skaičius2 Lovos funkcionavimo rodiklis3 Lovos apyvarta (pacientų sk.)4 Vidutinė gulėjimo trukmė5 Mirusiųjų skaičius (be slaugos) Letališkumo rodiklis (%)6 1 2 Siektini rodikliai Vidutiniai respubli-kos , , , , , , , 41,22 45,5 46,17 44,34 41,67 41, ,7 7, , , , , , ,4 2,12 2,14 2,17 2,31 2,78 2,44 2 ligoninės lovų užimtumo apskaitos vienetas skaičiuojamas vidutinis dienų skaičius, kai lovos yra užimtos iš viso tais metais įstaigoje gydymo kursą baigusių asmenų skaičius 3 tai rodiklis, nurodantis, kiek dienų per metus buvo užimta viena ligoninės stacionare esanti lova. Šis rodiklis apskaičiuojamas lovadienių skaičių padalinant iš stacionaro lovų skaičiaus 4 tai rodiklis, nurodantis, kiek pacientų per metus gulėjo vienoje stacionaro lovoje. Šis rodiklis apskaičiuojamas pacientų skaičių padalinant iš stacionaro lovų skaičiaus 5 tai vidutinis paciento ligoninės stacionare praleistų lovadienių skaičius, kuris apskaičiuojamas lovadienių skaičių padalinant iš pacientų skaičiaus 6 tai mirštamumo ligoninėje rodiklis (procentais), kuris apskaičiuojamas mirusiųjų skaičių dalinant iš visų stacionaro pacientų skaičiaus ir padauginant iš 1 14

15 Dėl 212 m. pasikeitusios aktyvaus gydymo apmokėjimo sistemos, Anesteziologijos ogijos reanimacijos skyriuje buvę pacientai, jei jų gydymas tęsiamas toliau, atskirai nebeapskaitomi, todėl, todėl stebimas mažėjimas. Ligoninėje gydosi sunkesnės ir sudėtingesnės būklės ligoniai, todėl did išlaidos vieno ligonio gydymui didėja. Pacientų skaičiaus dinamika stacionaro skyriuose metais: Bendras pacientų skaičius 214 m. palyginus su 213 m. sumažėjo 398 asmenimis. Stacionaro Aktyviojo gydymo profilių, kai pacientas gydymo įstaigoje praleidžia daugiau kaip 48 valandas, pacientų skaičius 214 m. mažėjo 8,94%. Tai sąlygojo siekimas taupyti vaistus ir medicinos pagalbos priemones bei įgyvendinti Sveikatos ministerijos parengtus taupymo planus. Atsižvelgiant į tai, kad aktyviojo gydymo paslaugos brangiausios, Tauragės ligoninė dėl sumažėjusio pacientų skaičiaus sutaupė 15,2 tūkst. litų. 15

16 Dėl pažangesnių gydymo metodų taikymo ir modernios medicinos įrangos naudojimo, pacientas gydymo įstaigoje praleidžia mažiau laiko. Trumpinti gydymo trukmę vienas iš siektinų stacionarinių gydymo įstaigų uždavinių. Lovos apyvartos rodiklis, parodantis, kiek pacientų gulėjo vienoje lovoje per metus, pastaraisiais metais mažėja. Kuo šis rodiklis aukštesnis, tuo lovos apyvarta geresnė. Pagrindinė mažėjimo priežastis- hospitalizacijos rodiklio įstaigoje mažėjimas, kas lemia didesnį finansavimą. 16

17 Vidutinė gulėjimo trukmė ligoninėje (atėmus slaugos lovadienius) per pastaruosius trejus metus mažai keičiasi, yra mažesnė nei vidutinė Lietuvoje 16,8%. 6. Lovų skaičiaus dinamika m. Lovų skaičius aktyviajam gydymui t. sk. chirurgijos ir LOR t.sk.terapijos t.sk. vaikų ligų t.sk.neurologijos t.sk.psichiatrijos t.sk.ortopedijos-traumatologijos t.sk.akušerijos-ginekologijos Anesteziologijos-reanimacijos Stebėjimo Trumpalaikio gydymo Dienos stacionaro Dienos chirurgijos Paliatyviosios slaugos Slaugos ir palaikomojo gydymo Lovų skaičius iš viso Tenka aktyvaus gydymo lovų ,5 3,75 32,12 29,19 32,49 37,78 32,48 41,5 43,26 45,2 41,7 45,71 49,79 49,8 81,7 81,68 82,6 75,1 74,7 72,3 73,17 1, , , , , , Tauragės rajono ir Pagėgių savivaldybės 7 gyventojų Tenka gydymo lovų iš viso 1 Tauragės rajono ir Pagėgių savivald. gyventojų Tenka aktyvaus stacionarinio gydymo lovų 1 respublikos gyventojų Tauragės rajono ir Pagėgių savivald.gyvent.aktyviam gydymui tenkantis lovų sk. mažesnis už resp. vid. (kartais) 2, Lovų skaičius aktyviam gydymui ligoninės stacionaro skyriuose mažėjo, nes neteikiamos trumpalaikio gydymo paslaugos (įdiegus DRG sistemą). Trumpalaikiam gydymui skirtos lovos buvo 7 5% Pagėgių savivaldybės gyventojų priskiriama Šilutės gydymo įstaigoms, kita dalis- Tauragės gydymo įstaigoms 17

18 pervestos dienos chirurgijai ir pacientų stebėjimui skirtas lovas. Vidutinis lovų skaičius aktyviajam gydymui mažėjo 3 vnt. nuo 195 iki 165 vnt. Sudėtingėjant gydymo atvejams, aktyviojo gydymo lovos funkcionavimo rodiklis mažėja, todėl keliamas tikslas jį didinti, kad pasiektų 3 dienų per metus (dabar 245,17). Vidutinė pacientų gulėjimo trukmė (5,98 lovadienio) yra mažesnė už Lietuvos Respublikoje siektiną rodiklį (8 lovadieniai). Trumpa gulėjimo trukmė blogina lovos funkcionavimo rodiklį, bet suteikia galimybę įstaigai teikiamų paslaugų kokybės dėka išgydyti daugiau pacientų. Lovų skaičius 1 tūkst. gyventojų yra 2,25 karto mažesnis nei vidutinis respublikoje. Vertinant ligoninės stacionare teikiamas antrojo lygio paslaugas, pažymėtina, kad ligoninė prisitaiko prie nuolat keliamų vis didesnių reikalavimų gydymui, diagnostikai, personalui. 7. Ligoninės vertinimas regiono gydymo įstaigos lygmeniu Vadovaujantis 29 m. gruodžio 7 d. Lietuvos Respublikos Vyriausybės Nutarimo Nr Dėl Sveikatos priežiūros įstaigų ir paslaugų restruktūrizavimo trečiojo etapo programos patvirtinimo punktu, regiono lygmeniui priskiriamos įstaigos, kurios atitinka šiuos du kriterijus kartu: 11 didžiųjų operacijų ir 3 gimdymų per metus. Iki 212 metų kiekviena chirurginė intervencija stacionare buvo laikoma operacija. 212 m. vasario 27 d. įsakymu Nr. V-145 Dėl detalizuoto didžiųjų ir mažųjų operacijų sąrašo tvirtinimo Sveikatos apsaugos ministras patvirtino didžiųjų ir mažųjų operacijų sąrašą. Šis sąrašas įtakojo tai, kad regioninio lygmens ligoninių vertinimui naudojamas tik didžiųjų operacijų skaičius, kuris 214 m. siekė 116. Ligoninės operacinėse iš viso buvo atlikta 3273 operacijos. Vertinant bendrą operacijų pokytį, stebima didėjimo tendencija. Trečiajame sveikatos priežiūros įstaigų restruktūrizavimo etape vertinamų paslaugų struktūra (atvejais) pateikta žemiau: Ligoninė atitinka regiono lygmens ligoninei keliamą didžiųjų operacijų skaičiaus reikalavimąne mažiau kaip 11 operacijų per metus. 18

19 Atsižvelgiant į pasiektus rezultatus, viešoji įstaiga Tauragės ligoninė atitinka regiono lygmens ligoninėms keliamas užduotis. Džiugina tai, kad gimdymų skaičius nemažėja. Taip pat didėja bendras operacijų skaičius. 214 metus lyginant su 213, padidėjimas- 1,8%. 8. Programų finansavimo ir investicijų įvertinimas Tauragės ligoninėje 214 m. buvo įgyvendinami šie projektai: 1. Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose. Šiame projekte dalyvauja penkios Tauragės regiono gydymo įstaigos: VšĮ Tauragės ligoninė, VšĮ Tauragės rajono pirminės sveikatos priežiūros centras, VšĮ Jurbarko ligoninė, VšĮ Šilalės rajono ligoninė, Pagėgių pirminės sveikatos priežiūros centras. Projekto vertė iki 1 milijono litų. Įsigyta ir instaliuota kompiuterių bei serverinės įranga, baigiami kurti programų moduliai. 2. Bendradarbiavimo plėtra siekiant pagerinti Rusijos, Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono gyventojų medicininį saugumą. Įgyvendinant šį projektą įgytas reanimobilis, suremontuotas Priėmimoskubiosios pagalbos skyrius. 214 m. užbaigti remonto Priėmimo- skubiosios pagalbos skyriaus su gydytojų konsultaciniais kabinetais remonto darbai. Vyko tarptautinės konferencijos, susitikimai, seminarai. 3. Lietuvos Respublikos ir Šveicarijos Konfederacijos bendradarbiavimo programos, kuria siekiama sumažinti ekonominius ir socialinius skirtumus išsiplėtusioje Europos Sąjungoje projektas Energiją tausojančių technologijų įdiegimas VšĮ Tauragės ligoninėje, teikiančioje paslaugas nėščiosioms, gimdyvėms ir naujagimiams. Įgyvendinant projektą rekonstruotas Akušerijos skyrius. Šis projektas tęsiasi iki 216 m. rugpjūčio 31 d., todėl tikimasi gauti papildomą finansavimą kitoms su energijos taupumu susijusioms veikloms. Atliekami parengiamieji skaičiavimai. 4. Ligoninės teritorijos kelių, pėsčiųjų takų rekonstravimas ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas. 214 m. atlikta darbų už 2 tūkst. litų. Per 215 metus ligoninės teritorija bus baigta sutvarkyti. Projektas finansuojamas Kelių plėtros fondo lėšomis. 5. Avarinės būklės lifto keitimas bei nervų ir vidaus ligų skyrių remontas bei medicinos įrangos įsigijimas Tauragės ligoninėje adresu V. Kudirkos g. 2, Tauragėje. Projektas tęstinis, finansuojamas valstybės biudžeto lėšomis. 214 metais penkių aukštų korpuse sumontuotas ligonių liftas. Finansavimo suma litai metais Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondui pateikta paraiška Medicininių 19

20 atliekų nukenksminimo įrenginio diegimas. Paraiška įvertinta, skirtas 537 tūkst. litų finansavimas. 214 metais buvo rengiama paraiška Taršos leidimui gauti bei pasirengta pasirašyti sutartį dėl nukenksmintoms atliekų deginimo. 7. Ligoninė partnerio teisėmis su Lietuvos sveikatos mokslų universiteto Kauno klinikomis metais dalyvavo projekte VP3-2.1-SAM-1-V-1-1 Sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimas. 8. Ligoninės administracija rengia paraiškas Tauragės rajono savivaldybės specialiosioms ir socialinėms programoms. Tauragės rajono savivaldybė skyrė 6,96 tūkst. litų specialiosioms programoms, susijusioms su sveikatos mokymu, įgyvendinimui bei 8 tūkst. litų- už suteiktas socialinės paskirties paslaugas. Tauragės rajono savivaldybė iš dalies finansavo tarptautinio projekto įgyvendinimą ir Priėmimoskubiosios pagalbos skyriaus remontui skyrė 1 tūkst. litų Investicijų teikiama nauda gydymo įstaigai Ligoninėje įgyvendinti projektai teigiamai įtakoja gerinant paslaugų kokybę ir prieinamumą, didinant energijos vartojimo efektyvumą. E- sveikatos projektas suteiks galimybę gydytojo darbo vietoje matyti informaciją apie pacientui atliktus tyrimus, keistis duomenimis tarp regiono gydymo įstaigų, naudotis naujais kompiuteriais bei kita technika. Bendradarbiavimo tarp sienų projekto dėka pagal laikmečio reikalavimus suremontuotas Priėmimo- skubiosios pagalbos skyrius, užtikrinant palankias sąlygas personalui, laukiančiam pacientui bei diagnostikos darbą atliekančiam gydytojui. Plėtojant Šveicarijos konfederacijos finansuojamą projektą Akušerinėms paslaugoms gerinti, rengiamasi diegti naujas energijos taupymo technologijas. Įgyvendinant du Kelių priežiūros ir plėtros programos lėšomis finansuojamo projekto etapus, bus sutvarkyta ligoninės teritorija, išspręstas eismo saugumo klausimas. 214 m. ligoninę pasiekė valstybės investicijos, sumontuotas ligonių liftas. Ateinančiais metais bus remontuojami Nervų ir Vidaus ligų skyriai, įsigyjama įranga Klinikinės diagnostikos laboratorijai, naujas echoskopas. Medicininių atliekų nukenksminimas bei jų perdavimas tolimesniam perdirbimui- vienas iš įstaigos prioritetų, nes atneša gydymo įstaigai ne tik finansinę, bet ir užtikrina infekcijų kontrolę. Pacientas, patekęs į gydymo įstaigą, pastebi teigiamus pokyčius. 9. Duomenys apie personalą Lietuvos sveikatos statistikai kasmet teikiama informacija apie įstaigoje pagrindinėse pareigose dirbantį personalą. Informacija pateikta žemiau esančioje lentelėje Darbuotojai Gydytojai Slaugos personalas Kitas personalas Iš viso: 2

21 Medicininį išsilavinimą turinčio personalo, dirbančio pirmaeilėse pareigose, pasiskirstymas pagal amžiaus grupes: Profesija Vyrai Moterys Eil. Iš viso Nr. A Gydytojas Slaugytojas Akušeris Iki virš 65 m. m. m. m. m Iš viso Iki virš 65 m. m. m. m. m Analizuojant šiuos rodiklius, matyti, kad 25,6 % medicininį išsilavinimą turinčių pirmaeiles pareigas einančių darbuotojų yra erių metų amžiaus. Senėjant personalui, kyla būtinybė investuoti į specialistų rengimą. Ligoninė investuoja į dviejų specialistų (akušerio ginekologo, anesteziologo reanimatologo) rengimą Sveikatos mokslų universitete. Slaugos personalo kol kas pakanka, tačiau per artimiausius keletą metų gali pritrūkti ir slaugos darbuotojų. Valstybinei ligonių kasai teikiama informacija apie visus faktiškai dirbančius fizinius asmenis ir jų vidutinį darbo užmokestį (išskyrus nedirbusiųjų dėl ligos, motinystės ar vaiko priežiūros atostogų, nemokamų atostogų): Darbuotojai 212 metai Asmenys Gydytojai Kiti specialistai su aukštuoju išsilavinimu Slaugytojai Vidutinis atlyginimas 3764,14 431, ,4 Kiti specialistai su spec. viduriniu išsilavinimu Kitas personalas Iš viso: ,36 171,7 227, metai Asmenys 214 metai Asmenys Vidutinis atlyginimas 3756, , , Vidutinis atlyginimas 385, ,69 247, , , , , , ,71 Darbuotojų kaita minimali. 214 metais į ligoninę nuolatiniam darbui atvyko 2 gydytojai, į antraeiles pareigas įsidarbino 13 gydytojų. Dauguma šių gydytojų dirba nakties budėjimų metu, savaitgaliais ar švenčių dienomis. Priimtos 5 slaugytojos, 17 asmenų, priskiriamų kitam personalui. Atleista 18 gydytojų, 3 slaugytojos ir 14 asmenys, priskiriami kitam personalui. Visi gydytojai bei slaugos personalas Lietuvos Respublikos įstatymų nustatyta tvarka turi licencijas ir sertifikatus, suteikiančius teisę verstis atitinkama gydytojo ar slaugytojo praktika. Vienas iš rodiklių, kuris apibūdina įstaigos personalo lojalumą- tai darbuotojų kaitos rodiklis. Lentelėje informacija pateikta asmenims, dirbantiems pirmaeilėse ir antraeilėse pareigose (iš viso). Personalo kategorija Administracija Gydytojai ir jiems prilyginti asmenys Slaugos specialistai Pagalbinis personalas Kitas personalas Viso Darbuotojų skaičius 214 m. sausio mėn. Darbuotojų skaičius 214 m. gruodžio mėn. Skirtumas Darbuotojų kaita ligoninėje yra maža, darbuotojai lojalūs įstaigai. 1. Darbo užmokesčio analizė Ligoninės darbuotojų darbo užmokesčio (bruto) dinamika pateikiama žemiau: 21

22 Vidutinis atlyginimas 214 metais, lyginant su 213-tais, fiziniam asmeniui padidėjo vidutiniškai dvidešimčia litų. 214 m. gydytojų darbo užmokestis vienam fiziniam asmeniui, lyginant su 213 metais, didėjo 18 litais, nes nuo birželio mėnesio mažiausiai uždirbantiems gydytojams buvo pradėti mokėti atlyginimai, buvę 29 m. laikotarpiu (iki mažinimo). 22

23 Slaugytojų atlyginimai nežymiai padidėjo dėl to, kad nuo liepos mėnesio atlyginimas didintas 1 litų, be to, dalis slaugytojų sutiko dirbti didesniu etatiniu darbo krūviu. Kito aptarnaujančio personalo atlyginimas nedidėjo, nors nuo spalio 1 dienos 35- kiais litais buvo padidinta minimalioji alga. Priežastis- daugiau nei praėjusiais metais minimalią algą gaunančių asmenų dirba tik dienomis. Jei bus didinamas finansavimas, atsižvelgiant į ligoninėje dirbančio personalo struktūrą, įstaiga turės spręsti darbo užmokesčio didinimo bei atstatymo darbuotojams klausimą. 11. Finansinė analizė VšĮ Tauragės ligoninė (toliau įstaiga) yra ekonominis vienetas, turintis ūkinį, finansinį ir teisinį savarankiškumą. Finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Sveikatos priežiūros įstaigų apskaitą reglamentuoja 21 m. lapkričio 6 d. Buhalterinės apskaitos įstatymas Nr. IX-574, Lietuvos Respublikos 27 m. birželio 26 d. Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymas Nr. X-1212 ir kiti teisės aktai. Įstaigos Apskaitos politika patvirtinta 21 m. 23

24 rugsėjo 3 d. direktoriaus įsakymu Nr. V-85 Dėl apskaitos politikos ir sąskaitų plano patvirtinimo. Įstaiga, tvarkydama apskaitą ir rengdama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Viešojo sektoriaus atskaitomybės įstatymu nustatytais bendraisiais apskaitos principais: subjektyvumo; veiklos tęstinumo; periodiškumo; pastovumo; piniginio mato; kaupimo; palyginimo; atsargumo; neutralumo; turinio viršenybės prieš formą. Ligoninėje buhalterinė apskaita kompiuterizuota Apskaita vedama pagal Viešojo sektoriaus apskaitos standartus (VSAFAS) Veiklos pajamos Įstaigoje ataskaitiniais metais suteiktos regiono lygmens sveikatos priežiūros paslaugos 97,9 % apmokėtos iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo (PSDF). Apmokamų pajamų dydį reglamentuoja sutartys sudarytos su Teritorinėmis ligonių kasomis. Kitų juridinių ir fizinių asmenų apmokamos paslaugos sudarė 2,1 %. Veiklos pajamos apskaitoje pripažįstamos ir registruojamos tada, kai jos uždirbamos, neatsižvelgiant į pinigų gavimą. Ataskaitiniais metais įstaigos pajamos už suteiktas paslaugas 22 32,48 tūkst. Lt., iš jų apmokėtos iš PSDF biudžeto ,8 tūkst. Lt., apmokėtos kitų asmenų 473,4 tūkst. Lt Veiklos sąnaudos Ataskaitinių metų Įstaigos pagrindinės veiklos sąnaudos patirtos ataskaitinio laikotarpio pajamoms uždirbti ,11 tūkst. Lt, iš jų: 1.Darbo užmokestis ,28 tūkst. Lt. (58,2 proc.) Darbo užmokesčio fondo struktūra: pagrindinis atlyginimas 7,6 proc., išmokos už darbą naktį ir švenčių dienomis 7, proc., už budėjimą skyriuose 8,7 proc., kintami ir pastovūs priedai 7, proc., išmokos už darbo intensyvumą, laikiną pavadavimą ir kt. 6,3 proc. 2. Socialinio draudimo įmokos 3 846,71 tūkst. Lt. (18, proc.); 3. Ligonių maitinimas (maisto produktai) 299,3 tūkst. Lt (1,4 proc.); 4. Vaistai, medicinos pagalbos priemonės 1 756,81 tūkst. Lt. (8,3 proc.); 5. Visos komunalinės ir ryšių paslaugos 91,29 tūkst. Lt. (4,3 proc.); 6. Transporto sąnaudos 114,33 tūkst. Lt (,5 proc.); 7. Turto paprastas remontas ir eksploatavimas 412, tūkst. Lt. (1,9 proc.) 8. Darbuotojų kvalifikacijos kėlimas, rezidentų ruošimas, komandiruotės 179,58 tūkst. Lt. (,9 proc.); 9. Pacientų ištyrimas kitose sveikatos priežiūros įstaigose 126,48 tūkst. Lt (,6 proc.); 1. Kitos atsargos (medžiagos), inventorius, paslaugos 1 55,61 tūkst. Lt. (4,9 proc.); 11. Ilgalaikio turto (įsigyto iš PSDF) nusidėvėjimas 22,72 tūkst. Lt. (1, proc.). Sukaupta nusidėvėjimo suma, rodo, kiek uždirbtų lėšų įstaiga gali skirti ilgalaikio turto pirkimui Atsargos (litais) Praėjusių finansinių metų pabaigoje ( ) Finansinių metų pabaigoje ( ) Maisto produktai Vaistai, medicinos priemonės Kitos atsargos Trumpalaikis turtas sandėlyje Iš viso

25 Per ataskaitinį laikotarpį atsargų rezervas įstaigoje padidėjo 3,9 tūkst. litų. Esamas atsargų kiekis garantuoja nenutrūkstamą įstaigos veiklą Finansinis rezultatas Įstaigos finansinis veiklos rezultatas teigiamas (+) 75,37 tūkst. Lt (šis rodiklis atitinka vidutiniškai 4 proc. įstaigos vieno mėnesio pajamų dydį). Įstaigos biudžetas subalansuotas. Toks rezultatas pasiektas, kai 214 m. gruodžio mėnesį buvo padidinta asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertė bei apmokėtos viršsutartinės paslaugos. Viešosios įstaigos nėra pelno siekiantys juridiniai vienetai. Įstaigos tikslas ne maksimalus teigiamo rezultato ir pelno siekimas, bet įstaigos teigiamas pajamų ir sąnaudų balansas Pinigai Praėjusių finansinių metų pabaigoje ( ) Finansinių metų pabaigoje ( ) Banke Kasoje Iš viso Pinigų likutis banke, užtikrina savalaikį atlyginimų išmokėjimą darbuotojams. Ataskaitinių metų gruodžio mėn. teritorinės ligonių kasos pervedė 67 tūkst. Lt avansą už gruodžio mėnesį suteiktas sveikatos priežiūros paslaugas. Sutartyse su ligonių kasomis avanso mokėjimas nenumatytas. Kai įstaigai trūksta apyvartinių lėšų, avansinis mokėjimas suteikia finansinio stabilumo: suteikia galimybę savalaikiai atsiskaityti su darbuotojais ir tiekėjais Įsipareigojimai įstaigai Praėjusių finansinių metų pabaigoje ( ) Finansinių metų pabaigoje ( ) Teritorinės ligonių kasos Kiti Paslaugų pirkėjai Iš viso Teritorinių ligonių kasų įsiskolinimo įstaigai finansinių metų pabaigoje suma sudaro 66% vidutinių vieno mėnesio pajamų, apmokamų iš PSDF biudžeto, dydį Įstaigos įsipareigojimai Praėjusių finansinių metų pabaigoje ( ) Finansinių metų pabaigoje ( ) Tiekėjams mokėtinos sumos Su darbo santykiais susiję įsipareigojimai Iš viso

26 Įvertinus gautinas sumas ir pinigų likutį banke nustatyta, kad įstaigos mokėtinos sumos 481, tūkst. Lt mažesnės. Lėšos bus skirtos banko kredito grąžinimui. Įstaiga, turėdama steigėjo pritarimą, pasinaudojo ilgalaikiu 88 tūkst. Lt banko kreditu investicijų finansavimui, siekdama užtikrinti vykdomų projektų tęstinumą. Ataskaitiniais metais kredito suma sumažinta grąžinant 217,1 tūkst. Lt. Likusi 662,9 tūkst. Lt suma turi būti grąžinta iki 216 m. vasario 28 d. Garantiją suteikė Tauragės rajono savivaldybė 212 m. lapkričio 29 d. tarybos sprendimu Nr Dalininkai ir jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje VšĮ Tauragės ligoninės savininko teises ir pareigas Tauragės apskrities viršininko administracija perdavė Tauragės rajono savivaldybei 21 m. birželio 3 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr.V Tauragės rajono savivaldybės nuosavybėn valstybės turtas perduotas 21 m. birželio 3 d. perdavimo ir priėmimo aktu Nr. V11-1. Dalininko įnašo vertė Lt nesikeitė metų pradžioje ir pabaigoje Ilgalaikio turto būklė Medicininė įranga, instrumenta i Transporto priemonės Baldai, biuro įranga Kitas ilgalaikis turtas Nematerialusis turtas Iš viso Apskaičiuota nusidėvėjimo suma per ataskaitinį laikotarpį Sukaupta nurašyto turto nusidėvėjimo suma Ilgalaikio turto likutinė vertė 214m. gruodžio 31 d Ilgalaikio turto įsigijimo vertė 214 m. sausio 1 d. Pirkto turto įsigijimo savikaina Neatlygininai gauto turto įsigijimo savikaina Nurašytas, perduotas turtas Įkelta į "Kitas ilgalaikis turtas", (įstaigos lėšos) Sukaupta nusidėvėjimo suma Ataskaitiniais metais užbaigtas vykdyti projektas Dienos chirurgijos, slaugos bei paliatyviosios slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas. Įstaigos balanse privalomojo bendrojo sąskaitų plano Nebaigta statyba 121 sąskaitose apskaityta Lt. Gautas finansavimas: iš Valstybės biudžeto Lt, ES projektų fondų ir Tauragės rajono savivaldybės biudžeto - 6 Lt. Ataskaitiniais metais Lt finansavimas perduotas Tauragės rajono savivaldybei nuosavybės teise priklausančio pastato vertės padidinimui. 26

27 Ilgalaikio nematerialaus turto būklė: 1. Įgyvendinamo projekto Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose būklė 214 m. gruodžio 31 d.: 1.1. Nebaigtų projektų įsigijimo savikaina Lt ; 1.2. Programinės įrangos ir jos licencijų įsigijimo savikaina Lt. 2. Kitas nematerialusis turtas Lt Panaudos sutarties pagrindu perduotas naudoti turtas, apskaitomas įstaigos užbalansinėje sąskaitoje Įsigijimo Turto grupės pavadinimas vertė (Lt) Padidinta Vertė (įsigyta) finansiniais metais Nurašymas Iškelta Nusidė- Likutinė į trump. turtą vėjimas vertė (Lt) 1.Turto, gauto pagal panaudos sutartis iš Tauragės rajono savivaldybės, būklė (Lt) pastatai medicinos įranga ir kitas turtas transporto priemonės baldai, biuro įranga Viso: Turto, gauto pagal panaudos sutartis iš Sveikatos apsaugos ministerijos, būklė (Lt) medicinos įranga transporto priemonės Viso: Turto, gauto pagal panaudos sutartis iš kitų tiekėjų, būklė (Lt) medicinos įranga Gautos finansavimo lėšos, jų šaltiniai ir jų panaudojimas 214 metais projektų įgyvendinimui gautas 1 57,68 tūkst. Lt. finansavimas: 1. Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose - 751,81 tūkst. Lt. (ES- 85 proc., valstybės biudžeto- 15 proc.). 2. Dienos chirurgijos, slaugos bei paliatyviosios slaugos paslaugų plėtra bei stacionarinių paslaugų optimizavimas - 424,61 tūkst. Lt. (ES - 85 proc., valstybės biudžeto - 15 proc.). 3. Nėščiųjų, gimdyvių ir naujagimių sveikatos priežiūros gerinimas Lietuvoje - 94,26 tūkst. Lt. (užsienio šalių (Šveicarija) finansavimas- 85 proc., valstybės biudžeto- 15 proc.). 4. VšĮ Tauragės ligoninės teritorijos kelių, pėsčiųjų takų rekonstravimas ir automobilių stovėjimo aikštelių įrengimas II etapas- 2, tūkst. Lt. (1 proc. valstybės biudžeto). 5. Bendradarbiavimo plėtra siekiant pagerinti Rusijos, Lietuvos ir Lenkijos pasienio regiono gyventojų medicininį saugumą - 1, tūkst. Lt. (Tauragės rajono savivaldybės biudžeto). Gautas ir panaudotas kitas finansavimas: 1. Tauragės rajono savivaldybės biudžetas- 6,96 tūkst. Lt sveikatinimo programoms įgyvendinti. 2. Nemokamai gauta- 274,38 tūkst. Lt, iš jų: 2.1. Tauragės visuomenės sveikatos centras- 1,81 tūkst. Lt (vakcina); 2.2. Valstybinės ligonių kasos prie SAM administruojamas Privalomojo sveikatos draudimo fondas- 144,5 tūkst. Lt (vaistai, medicinos pagalbos priemonės ir medžiagos); 27

28 2.3. Užkrečiamųjų ligų ir AIDS centras- 34,94 tūkst. Lt (vakcina); 2.4. VšĮ Klaipėdos jūrininkų ligoninė- 93,58 tūkst. Lt (vaistai). 3. Tauragės teritorinė darbo birža- 24,23 tūkst. Lt. 4. Gauta parama- 66,46 tūkst. Lt, iš jų: vaistai ir med. pagalbos priemonės- 61,22 tūkst. Lt., kitos medžiagos, inventorius- 5,24 tūkst. Lt. 5. Gauta iš VMI gyventojų 2 proc.- 14,52 tūkst. Lt. 6. Neatlygintinai gauta- 2,5 tūkst. Lt, iš jų: 6,1. Projektas Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Tauragės regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose - 19,9 Lt. (ES fondų- 85 proc., valstybės biudžeto- 15 proc.) kompiuteriai, spausdintuvai Projektas Vidurio ir Vakarų Lietuvos gyventojų sergamumo ir mirtingumo nuo širdies ir kraujagyslių ligų mažinimo, modernizuojant ir optimizuojant sveikatos priežiūros sistemą bei teikiamas paslaugas -,6 tūkst. Lt. (ES fondų- 85 proc., valstybės biudžeto- 15 proc.) Ligoninės 214 metų veiklos rezultatų ataskaita Eil. Nr. Straipsniai Ataskaitinis laikotarpis Praėjęs ataskaitinis laikotarpis A. PAGRINDINĖS VEIKLOS PAJAMOS I. FINANSAVIMO PAJAMOS I.1. Iš valstybės biudžeto I.2. Iš savivaldybių biudžetų 696, 5525, I.3. Iš ES, užsienio valstybių ir tarptautinių organizacijų lėšų 6539, ,72 I.4. Iš kitų finansavimo šaltinių 39384, ,51 II. MOKESČIŲ IR SOCIALINIŲ ĮMOKŲ PAJAMOS III. PAGRINDINĖS VEIKLOS KITOS PAJAMOS , ,2 III.1. Pagrindinės veiklos kitos pajamos , ,2 III.2. Pervestinų pagrindinės veiklos kitų pajamų suma -483, B. PAGRINDINĖS VEIKLOS SĄNAUDOS , ,31 I. DARBO UŽMOKESČIO IR SOCIALINIO DRAUDIMO , ,22 II NUSIDĖVĖJIMO IR AMORTIZACIJOS , ,59 III. KOMUNALINIŲ PASLAUGŲ IR RYŠIŲ , ,18 IV. KOMANDIRUOČIŲ -3272, ,99 V. TRANSPORTO , ,64 VI. KVALIFIKACIJOS KĖLIMO , ,84 VII. PAPRASTOJO REMONTO IR EKSPLOATAVIMO , , VIII. NUVERTĖJIMO IR NURAŠYTŲ SUMŲ ,9-6818, IX. SUNAUDOTŲ IR PARDUOTŲ ATSARGŲ SAVIKAINA , ,33 X. SOCIALINIŲ IŠMOKŲ XI. NUOMOS XII. FINANSAVIMO XIII. KITŲ PASLAUGŲ , ,52 XIV. KITOS , , , , , , ,95

29 C. PAGRINDINĖS VEIKLOS PERVIRŠIS AR DEFICITAS , ,7 D. KITOS VEIKLOS REZULTATAS,, I. KITOS VEIKLOS PAJAMOS,, II. PERVESTINOS Į BIUDŽETĄ KITOS VEIKLOS PAJAMOS III. KITOS VEIKLOS SĄNAUDOS E. FINANSINĖS IR INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAS , ,57 F. APSKAITOS POLITIKOS KEITIMO IR ESMINIŲ APSKAITOS KLAIDŲ TAISYMO ĮTAKA G. PELNO MOKESTIS H. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS PRIEŠ NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKĄ 7537, ,5 I. NUOSAVYBĖS METODO ĮTAKA J. GRYNASIS PERVIRŠIS AR DEFICITAS 7537, ,5 I. TENKANTIS KONTROLIUOJANČIAJAM SUBJEKTUI II. TENKANTIS MAŽUMOS DALIAI VšĮ Tauragės ligoninės veiklos rezultatas yra teigiamas. Lyginant su praėjusiais metais, reikšmė didėjo. Įtakos turėjo teikiamų asmens sveikatos priežiūros paslaugų balo vertės didinimas gruodžio mėnesį nuo,93 iki,95 už 1 litą bei metų gale papildomai apmokėtos prioritetinės paslaugos Sąnaudos valdymo išlaidoms Įstaigos pagrindinės veiklos 214 metų sąnaudos ,14 tūkst. Lt., iš jų vadovaujančių darbuotojų sąnaudos - 477,9 tūkst. litų ir sudaro 2,13 proc. Siektinos veiklos 214 m. užduotyse nurodyta, kad valdymo išlaidos negali viršyti 5,5 procento Įstaigos išlaidos vadovo darbo užmokesčiui ir kitoms viešosios įstaigos vadovo išmokoms Direktoriaus darbo užmokestis nustatytas vadovaujantis 1996 m. birželio 6 d. Lietuvos Respublikos sveikatos priežiūros įstaigų įstatymo Nr. I straipsnio LNSS viešųjų įstaigų vadovų ir jų pavaduotojų darbo apmokėjimo tvarka 2 dalies 2 punktu. LNSS stacionarinių viešųjų įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, kurių išlaidos yra apmokamos (kompensuojamos) iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų, vadovų mėnesinės algos pastoviosios dalies dydis nustatomas atsižvelgiant į įstaigos lygmenį ir apskaičiuojamas valstybės politikų, teisėjų, valstybės pareigūnų ir valstybės tarnautojų pareiginės algos (atlyginimo) bazinį dydį dauginant iš koeficiento: 2) LNSS regiono lygmens viešųjų įstaigų vadovų 13,8 ( d. redakcija). Kintamoji dalis, kuri buvo skaičiuota 214 metais, nustatyta Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu: 214 m. balandžio 14 d. Tauragės rajono savivaldybės tarybos sprendimu Nr. 1-1 Dėl mėnesinės algos kintamosios dalies dydžio nustatymo viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriui Irmantui Mockui. Nuo 214 m. gegužės 1 d. iki 215 m. balandžio 3 d. viešosios įstaigos Tauragės ligoninės direktoriui Irmantui Mockui nustatytas mėnesinės algos kintamosios dalies dydis 3 proc. nuo pastoviosios mėnesinės algos dalies dydžio. 29

30 Direktoriui 214 m. buvo priskaičiuota , 47 litų darbo užmokesčio, t. sk. už Europos Sąjungos struktūrinių fondų įgyvendinamus projektus , 28 litai Įstaigos išlaidos kolegialių organų nariams 214 metais Viešoji įstaiga nepatyrė išlaidų kolegialių organų nariams. 12. Vidaus medicinos audito veikla VšĮ Tauragės ligoninė vykdo asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės užtikrinimą pagal Sveikatos apsaugos ministro (- toliau SAM) 28 m. balandžio 29 d. įsakymą Nr. V- 338 Dėl minimalių asmens sveikatos priežiūros paslaugų kokybės reikalavimų aprašo patvirtinimo, organizuoja vidaus medicininį auditą įstaigos veiklai ir paslaugų kokybei vertinti ir gerinti. Vidaus audito kokybės veikla. Metiniai audito planai tvirtinami kiekvienais metais. Vidaus planiniai auditai atliekami vadovaujantis metiniais planais. 214 m. atlikta 11 planinių vidaus auditų, paruošta 11 auditų ataskaitų. Ligoninės skyriuose ir padaliniuose užregistruota neatitikčių: 43 neatitiktys skyriuose; 123 neatitikčių Klinikinėje diagnostikos laboratorijoje; 18 neatitikčių Radiologijos skyriuje. jos aptartos ir koreguotos padaliniuose. Koregavimo ir prevenciniai veiksmai analizuoti susirinkimų metu. Dažniausiai skyriuose registruotos neatitiktys: 23 dėl vaistinių preparatų ir medicinos pagalbos priemonių, kurių panaudojimas gali sukelti paslaugos kokybės sumažėjimą; 9 dėl atliktų vidaus auditų; 1 dėl gautų maisto produktų netinkamų naudoti maisto gamybai; 2 dėl darbo higienos, saugos, sanitarijos nesilaikymo; 9 dėl paslaugų teikimo ir su tuo susijusios medicinos dokumentacijos pildymo. Privalomi registruoti nepageidaujami įvykiai. Hospitalinės infekcijos 8 atvejai. Susiję su vaistinių preparatų naudojimu 1. Kitų nepageidaujamų įvykių neregistruota. Hospitalinių infekcijų (HI) epidemiologinė priežiūra Tauragės ligoninėje. VšĮ Tauragės ligoninėje hospitalinių infekcijų epidemiologinė priežiūra vykdoma nuo 29 metų. 214 m. hospitalinių infekcijų epidemiologinę priežiūrą Reanimacijos-intensyviosios terapijos skyriuje (toliau RITS) bei Chirurgijos skyriuje operacinių žaizdų infekcijų registraciją (toliau OŽI) vykdėme nuolat. HI epidemiologinės priežiūros duomenis, suvedėme į elektroninę duomenų formą (EpiData programoje) ir du kartus per metus siuntėme Higienos institutui elektroninėje laikmenoje. 214 m. RITS anketų užpildyta 6 iš jų užregistruota 4 HI atvejai t.y. 6,66,% nuo užpildytų anketų skaičiaus. 214 m. OŽI anketų užpildyta 14 iš jų užregistruoti 2 HI atvejai t.y. 1,42 % nuo užpildytų anketų skaičiaus. 214 m. balandžio 17 d. buvo atliktas Infekcijų ir jų rizikos veiksnių paplitimo tyrimas ir jo duomenys pateikti higienos institutui EpiData programoje. Tyrimo metu apklausti visi tuo metu ligoninėje gulintys pacientai ir užpildytos 138 anketos. Iš viso infekcijų užregistruota 4 iš jų: įgyta 3

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA 2010 metai IŠSAUGOTAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIS TVARUMAS IR IŠVENGTA SKOLŲ Algis SASNAUSKAS Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Gydytojų specialistų konsultacijos Paslaugos pavadinimas Paslaugos lygis Paslaugos vieneto kaina eurais Abdominalinės chirurgijos gydytojo II 15,26 Ab

Gydytojų specialistų konsultacijos Paslaugos pavadinimas Paslaugos lygis Paslaugos vieneto kaina eurais Abdominalinės chirurgijos gydytojo II 15,26 Ab Gydytojų specialistų konsultacijos Paslaugos pavadinimas Paslaugos lygis Paslaugos vieneto kaina eurais Abdominalinės chirurgijos gydytojo II 15,26 Abdominalinės chirurgijos gydytojo (kai atliekamas endoskopinis

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo

VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technolo VILNIAUS TECHNOLOGIJŲ MOKYMO IR REABILITACIJOS CENTRO STRATEGINIO ŠVIETIMO PLANO ĮGYVENDINIMO 2017 METŲ VEIKLOS PROGRAMA PATVIRTINTA Vilniaus technologijų mokymo ir reabilitacijos centro direktoriaus 2017

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA VALSTYBINĖ VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS TARNYBA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS (institucijos ar įstaigos pavadinimas) 2008 METŲ TARNYBAI PAVALDŽIŲ ĮSTAIGŲ VEIKLOS ANALIZĖ 2009 m. kovo 6 d. VD

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne

Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. 1 Skirsne Jurbarko r. Skirsnemunės Jurgio Baltrušaičio pagrindinės mokyklos direktorės Dainoros Saulėnienės 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019-01-18 Nr. 1 Skirsnemunė I SKYRIUS STRATEGINIO PLANO IR METINIO VEIKLOS

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3

METINIO PLANO PRIEMONIŲ VYKDYMO DALIS v3 Valstybinės kelių transporto inspekcijos prie Susisiekimo ministerijos 2014 metų veiklos plano vykdymo ataskaitos 1 priedas VALSTYBINĖ KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJA PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS INFORMACIJA

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau