LITGRID AB SUTRUMPINTOS TARPINĖS KONSOLIDUOTOSIOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTU

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LITGRID AB SUTRUMPINTOS TARPINĖS KONSOLIDUOTOSIOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTU"

Transkriptas

1 LITGRID AB SUTRUMPINTOS TARPINĖS KONSOLIDUOTOSIOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTOS), UŽ TRIJŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2019 M. KOVO 31 D.

2

3

4 I.BENDROJI INFORMACIJA Konsoliduotasis tarpinis pranešimas parengtas už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2019 m. kovo 31 d. I.1. Emitentas ir jo kontaktiniai duomenys: Pavadinimas LITGRID AB (toliau Litgrid arba Bendrovė) Teisinė forma Akcinė bendrovė Įregistravimo data ir vieta , Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras Įmonės kodas Buveinės adresas A. Juozapavičiaus g. 13, LT-09311, Vilnius Telefonas Faksas El. paštas Litgrid veikla Litgrid, Lietuvos elektros perdavimo sistemos operatorius (toliau PSO), palaiko stabilų šalies elektros energetikos sistemos darbą, valdo elektros energijos srautus ir sudaro sąlygas konkurencijai atviroje elektros rinkoje. Litgrid atsako už Lietuvos elektros energetikos sistemos integraciją į Europos elektros infrastruktūrą ir bendrą elektros rinką. Litgrid yra įgyvendinusi strateginius tarptautinių jungčių NordBalt (Lietuva - Švedija) ir LitPol Link (Lietuva - Lenkija) projektus, pradėjo naujos Harmony Link jungties projektą bei LitPol Link jungties išplėtimą. Siekdami įtvirtinti šalies energetinį savarankiškumą, puoselėjame atsakomybės, racionalios kūrybos ir dialogo kultūrą. Litgrid, būdama Lietuvos elektros energetikos sektoriaus pagrindiniu subjektu, ne tik atsako už sistemoje suvartojamos ir pagaminamos elektros energijos balanso palaikymą ir patikimą elektros energijos perdavimą, bet ir vykdo strateginius Lietuvos elektros energetikos projektus, grindžia savo viziją ir strategines veiklos gaires Nacionalinėje energetinės nepriklausomybės strategijoje įtvirtintais ilgalaikiais tikslais. Svarbiausios Lietuvos PSO veiklos sritys ir atsakomybės šalies elektros energetikos infrastruktūros palaikymas ir integracija su Vakarų ir Šiaurės Europos elektros energetikos infrastruktūra; elektros rinkos vystymas ir dalyvavimas kuriant bendrą Baltijos šalių bei Europos elektros rinką; Lietuvos ir kontinentinės Europos elektros energetikos sistemų integracija darbui sinchroniniu režimu. 4

5 EPSO-G yra valstybės valdoma energijos perdavimo ir mainų įmonių grupė. Valdymo bendrovės UAB EPSO-G akcininko teises ir pareigas įgyvendina Lietuvos Respublikos energetikos ministerija. UAB EPSO-G priklauso 97,5 proc. perdavimo sistemos operatoriaus Litgrid AB akcijų. Detaliau apie Litgrid AB grupei priklausančias bendroves: Pavadinimas UAB Tetas UAB Litgrid Power Link Service Teisinė forma Uždaroji akcinė bendrovė Uždaroji akcinė bendrovė Įregistravimo data ir vieta , Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras , Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras Įmonės įsisteigimo šalis Lietuvos Respublika Lietuvos Respublika Įmonės kodas Buveinės adresas Senamiesčio g. 102B, LT-35116, Panevėžys A. Juozapavičiaus g.13, LT-09311, Vilnius Telefonas Veiklos pobūdis Transformatorinių pastočių ir skirstomųjų punktų, oro linijų projektavimo, rekonstrukcijos, remonto ir techninės priežiūros paslaugos. Vienintelio akcininko sprendimu įmonės veikla sustabdyta nuo , nuo šios datos Litgrid elektros sistemos jungčių su Lenkijos ir Švedijos sistemomis valdymą ir eksploatavimą organizuoja pati. Įmonės veiklos šalis Lietuva Lietuva Litgrid valdoma akcijų dalis 100 proc. 100 proc. Litgrid grupė 2019 m. kovo 31 d. taip pat valdė šių įmonių akcijas: Pavadinimas LitPol Link Sp.z.o.o UAB Duomenų logistikos centras Nord Pool Holding AS Įmonės įsisteigimo šalis Lenkijos Respublika Lietuvos Respublika Norvegijos karalystė Buveinės adresas Warszawska 165, , Konstancin-Jeziorna, Lenkija Žvejų g. 14, LT Vilnius PO Box 121, NO-1325 Lysaker, Norvegija Įmonės šalis veiklos Lietuva ir Lenkija Lietuva Norvegija, Švedija, Suomija, Danija, Lietuva, Latvija, Estija, Jungtinė Karalystė, Lenkija, Vokietija, Olandija Litgrid valdoma dalis akcijų 50 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų 20,36 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų 2 proc. akcijų ir jų suteikiamų balsų bei rotuojantis valdybos narys 5

6 I.2. Litgrid AB strategija 2018 m. gruodžio 20 d. Litgrid valdyba pavirtino bendrovės strategiją metams. Nuolatiniai pokyčiai elektros sistemoje skatina organizaciją tobulėti, efektyvinti savo veiklą ir prisiimti greitai ir smarkiai besikeičiančioje šiuolaikinėje aplinkoje vyraujančius iššūkius. Bendrovė siekia būti modernia ir pažangia įmone, kurios ilgalaikės plėtros vizija - tapti pažangiausiu elektros perdavimo sistemos operatoriumi Europoje. Savo įsipareigojimus Bendrovė įtvirtina misijoje užtikrinti patikimą kokybiškos elektros perdavimą Europos rinkoje, kuriant vertę visuomenei. Vadovaudamasi šiuo tikslu, Litgrid AB intensyviai tęsia elektros rinkos plėtros darbus, gilindama integraciją į bendrą Europos rinką ir taikydama europietiškus standartus. Esamos taisyklės tobulinamos, siekiama atverti naujas rinkos galimybes ir paslaugas jos dalyviams, suteikti naujų galių vartotojams, kad būtų užtikrintos lygiavertės sąlygos ir užbaigta visapusė Lietuvos elektros rinkos integracija į bendrą Europos elektros rinką. Litgrid strateginiai tikslai ir prioritetai metams: 6

7 Bendrovėje laikomasi šių vertybių: Vertybės atsispindi elgsenoje: Profesionalumas aš atlieku darbą geriau, nei iš manęs tikimasi; aš sakau, ką darau, ir darau tai, ką sakau; aš tęsiu duotus pažadus. Bendradarbiavimas aš bendrauju aiškiai ir suprantamai; aš parodau savo poziciją ir gerbiu kitus; aš padedu kitiems pasiekti rezultatą. Pažanga aš imuosi iniciatyvos ir mokausi iš klaidų; aš ieškau naujų idėjų ir jas įgyvendinu; aš nuolat stiprinu gebėjimus ir jais dalinuosi. 7

8 II. Vertė žmonėms Šalies elektros energetikos sistemos integracija į Europą Lietuvai tapus Europos elektros sistemos visaverte ir pilnateise dalyve, elektros energetikos sektoriuje bus įdiegti europiniai sistemos valdymo standartai, užtikrintas rinkos principais grįstas elektros srautų valdymas ir dalyvavimas palaikant sistemos dažnį. Siekiamas rezultatas Baltijos šalių sinchroninis sistemos darbas kontinentinės Europos tinkluose. Šiuo metu vyksta pirmasis sinchronizacijos proceso etapas vidinio tinklo stiprinimas. Pirmajame Sinchronizacijos etape Lietuvoje vykdomi tokie Sinchronizacijai skirti projektai: 1. Nauja 330 kv linija Vilnius (LT) - Neris (LT). 2. Nauji 400/330 kv autotransformatoriai Alytuje (LT). 3. Nauja 330 kv Mūšos (LT) skirstykla kv linijos Klaipėda (LT) - Bitėnai (LT) rekonstrukcija kv linijos Bitėnai (LT) - Jurbarkas (LT) rekonstrukcija. 6. Nauja 330 kv linija Kruonio HAE (LT) Jurbarkas (LT) kv elektros perdavimo oro linijos nuo Lietuvos elektrinės iki Vilniaus rekonstrukcija. 8. Šiaurės rytų Lietuvos elektros perdavimo tinklo optimizavimo ir paruošimo sinchroniniam darbui su kontinentinės Europos energetikos sistema. Baltijos šalių mastu buvo vykdomi tokie projektai: 1. Įtampos ir inercijos valdymo priemonės Baltijos šalyse. 2. Automatinio generacijos valdymo (AGV) ir dažnio stabilumo monitoringo sistema (FSAS) Baltijos šalyse. 3. Sistemos plėtros studijos. Europos mastu Litgrid dalyvauja vykdant šiuos projektus: 2018 m gruodžio 21 d. Lietuvos ir Lenkijos elektros perdavimo sistemos operatoriai susitarė dėl naujos jūrinės jungties projekto įgyvendinimo. Litgrid ir PSE vadovai pasirašė susitarimą, kuriuo įsipareigoja pradėti naujo Lietuvos ir Lenkijos jūrinio aukštos įtampos nuolatinės srovės (HVDC) kabelio tiesimo projekto parengiamojo etapo darbus. Naująją jūrinę jungtį Lietuvos ir Lenkijos atstovai nusprendė pavadinti Harmony Link vardu. 8

9 Parengiamajame projekto etape bus atlikti veiksmai, kuriais remiantis bus priimti sprendimai dėl investavimo, paskelbta viešųjų pirkimų procedūra kabelio tiesimo darbams nupirkti bei atlikti kiti paruošiamieji darbai. Sprendimas dėl investavimo turėtų būti priimtas 2020 m. Socialinė atsakomybė Litgrid socialinę atsakomybę įgyvendina per darbuotojų iniciatyvumą ir savanorystę. Energetikų dienos proga bendrovė puoselėja tradiciją kasmet pasirinktame Lietuvos regione, miškingoje teritorijoje, kurioje Litgrid vykdo veikla yra nutiestos oro linijos, įrengtos pastotės ar kt., sodina medelius. Šiemet, balandžio 19 dieną, bendrovės darbuotojai kartu su vaikais sodino medelius Jagėlonių girininkijoje, iš viso pasodino 5 tūkstančius keturmečių eglaičių. Litgrid darbuotojai tokiuose miškasodžiuose jau yra pasodinę daugiau nei 16 tūkst. eglių, pušų bei beržų. Litgrid organizuoja ekskursijas grupėms nuo 8 iki 20 žmonių. Jos vyksta Sistemos valdymo centre (dispečeriniame centre) Vilniuje, keitiklių stotyse LitPol Link Alytuje bei NordBalt Klaipėdoje. Supažindindami moksleivius, studentus, besidominčius ir suinteresuotus asmenis su elektros perdavimo sistema, Litgrid vykdo švietėjišką bei ugdomąją veiklą, pritraukia būsimus praktikantus ir darbuotojus. Ekskursijas veda Litgrid specialiai pasiruošę darbuotojai, kurie išsamiai ir suprantamai pasakoja apie tai, kas yra elektra, kaip dirba dispečeriai sistemos valdymo centre, kaip saugiai elgtis su elektra m. Litgrid prisijungė prie Valstybinės darbo inspekcijos projekto Dirbsiu saugiai! ir susitiko su kelių mokyklų, įsikūrusių Utenos, Ukmergės, Ignalinos, Panevėžio ir Pasvalio rajonuose, vaikais ir mokytojais, mokyklų administracijos darbuotojais. Vaikams ir mokytojams Litgrid darbuotojai pademonstravo darbo drabužius, leido pasimatuoti šalmus, papasakojo apie elektrą ir saugų darbą, atsakingą naudojimąsi elektros prietaisais, taip pat svarbiausią Bendrovės projektą - Sinchronizaciją, jos svarbą, naudą bei iššūkius. 9

10 III. Efektyvumas Tarpsisteminės elektros jungtys Patikimai veikiančios tarpsisteminės jungtys itin svarbi sistemos dalis, suteikianti galimybę veikti kartu su kitų Vakarų ir Šiaurės Europos valstybių energetikos sistemomis ir plėtoti bendrą Europos rinką. LitPol Link dvigrandė jungtis nuo Alytaus Lietuvoje iki Elk Lenkijoje bei Alytaus nuolatinės srovės keitiklis. Per 2019 metų pirmus tris mėnesius LitPol Link jungties prieinamumas rinkai buvo 99,98 proc. laiko. Elektros jungtis NordBalt - vienas ilgiausių jūrinių kabelių pasaulyje, gerokai padidinantis energijos tiekimo saugumą Lietuvai ir Baltijos šalims pirmąjį ketvirtį NordBalt jungties prieinamumas rinkai buvo 100 proc. laiko. Elektros perdavimo tinklo patikimumas Pagal Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos patvirtintus elektros energijos perdavimo patikimumo ir paslaugų kokybės reikalavimus, elektros energijos perdavimo patikimumo lygiui nustatyti naudojami rodikliai ENS (angl. energy not supplied) dėl nutraukimų neperduotos elektros energijos kiekis, ir AIT (angl. average interruption time) vidutinė elektros perdavimo nutrūkimo trukmė m. pirmąjį ketvirtį ENS siekė 5,54 MWh, o ATI buvo 0,19 min. Modernios organizacijos vystymas Bendrovė 2017 m. priėmė sprendimą kasdienei veiklai tobulinti taikyti Lean praktiką, taip siekdama pagerinti problemų sprendimų greitį bei kokybę, komunikaciją, darbuotojų įsitraukimą, bendradarbiavimą, sukuriant vertę visuomenei. Per pirmąjį šių metų ketvirtį užregistruoti 230, įgyvendinti 120 mini Kaizen, vien jų dėka sutaupyta 210 valandų per mėnesį. Kiekvieną dieną vyksta 42 Lean susirinkimai, kuriuose dalinamasi informacija, apžvelgiami rodikliai. Visa tai padeda dirbti greičiau, kokybiškiau. Elektros tinklo rekonstrukcija Lietuvos elektros perdavimo tinklas yra stipriai išplėtotas ir patikimai tenkina vartotojų elektros poreikius. Optimalios investicijos į šalies tinklą užtikrina naujų elektros generatorių integraciją, saugų elektros energijos perdavimą ir patikimą sistemos veikimą. Lietuvoje Litgrid prižiūri 6946 kilometrus aukštosios įtampos ( kv) linijų bei 236 transformatorių pastotes ir skirstyklas metų pirmąjį ketvirtį pradėti tokie projektai: Mažeikių elektrinės 6 kv uždaros skirstyklos rekonstravimas, kv Bitėnų TP AT1 įrengimas (iš Utenos 1x200 MVA). Pasirengimas pradėtas šiems projektams: 330 kv EPL Kruonio HAE- Bitėnai statyba, 330 kv skirstyklos Mūša statyba, 330 kv skirstyklos Darbėnai statyba, 330kV EPL Darbėnai-Bitėnai statyba. Litgrid įmonių grupės plėtros ir tyrimų veikla Litgrid kasmet rengia elektros energetikos sistemos ilgalaikius plėtros planus perdavimo tinklo darbo patikimumo užtikrinimui ir elektros energijos tiekimo saugumo padidinimui. Energetikos objektai rekonstruojami keičiant įrenginius moderniais ir diegiant šiuolaikines relinės apsaugos, sisteminės automatikos, valdymo, informacijos surinkimo ir apskaitos technologijas. Objektų statybos ir rekonstravimo planai sudaromi dešimčiai metų ir kasmet atnaujinami. Dešimtmečio planai yra viešai skelbiami ir publikuojami puslapyje 10

11 Informacija apie darbuotojus Litgrid kuria vertybėmis grįstą organizacinę kultūrą ir pasisako už lygias darbuotojų teises bei vienodas galimybes darbe nepriklausomai nuo lyties, etninės kilmės, rasės, tautybės, socialinės padėties, amžiaus, negalios, narystės politinėje partijoje ar asociacijoje, religinių įsitikinimų ar lytinės orientacijos. Litgrid grupėje 2019 m. kovo 31 d. dirbo 658 darbuotojai: Litgrid 267 darbuotojai, Tetas 389 darbuotojai, Litgrid Power Link Service 2 darbuotojai. Litgrid darbo užmokesčio fondas per ataskaitinį laikotarpį buvo tūkst. Eur m. pirmas ketvirtis 2018 m. pirmas ketvirtis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Generalinis direktorius Aukščiausio lygio vadovai Vidurinio lygmens vadovai Ekspertai - specialistai Iš viso Litgrid grupės darbo užmokesčio fondas per ataskaitinį laikotarpį buvo tūkst. Eur m. pirmas ketvirtis 2018 m. pirmas ketvirtis Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Darbuotojų skaičius Vidutinis darbo užmokestis, Eur Generalinis direktorius Aukščiausio lygio vadovai Vidurinio lygmens vadovai Ekspertai - specialistai Darbininkai Iš viso PASTABA. Lentelėje pateikta 2019 m. I ketvirčio informacija apie darbuotojams priskaičiuotą darbo užmokestį skelbiama remiantis įsigaliojusia Lietuvos Respublikos valstybinio socialinio draudimo įstatymo nuostata, kuria darbdavio valstybinio socialinio draudimo įmokos perkeliamos pagal darbo sutartį dirbančiam darbuotojui, t.y., darbo užmokestį prieš sumokant mokesčius indeksuojant 1,289 karto. Siekiant užtikrinti duomenų palyginamumą, pateikta informacija apie 2018 m. priskaičiuotą vidutinį darbo užmokestį ir kintamą jo dalį yra perskaičiuota taikant tokį pat metodą ir koeficientą. 11

12 Atlygio politika ir veiklos vertinimas Litgrid galioja bendra EPSO-G įmonių grupės atlygio politika, taikoma visiems Bendrovės darbuotojams. Atlygio politika tvirtinama ir keičiama Bendrovės valdybos sprendimu, atsižvelgiant į EPSO-G Atlygio ir skyrimo komiteto rekomendacijas. EPSO- G Atlygio ir skyrimo komitetas periodiškai vertina atlygio politikos nuostatas, jos veiksmingumą, įgyvendinimą ir taikymą. Informacija apie Atlygio politiką, Darbuotojų veiklos vertinimo politiką, mokamus atlyginimus bei Bendrovės tikslus reguliariai skelbiama bendrovės interneto puslapyje Socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais, Kolektyvinė sutartis Litgrid darbuotojus vienija ir jų interesus atstovauja Elektros perdavimo tinklo darbuotojų profesinė sąjunga. Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo bei partnerystės, 2018 m. susitarta dėl periodiškų profesinės sąjungos atstovų ir bendrovės vadovybės susitikimų, kuriuose aptariami abipusiai aktualūs klausimai m. pirmojo ketvirčio gale Elektros perdavimo tinklo darbuotojų profesinėje sąjungoje buvo 96 nariai, o tai yra daugiau nei trečdalis bendrovės darbuotojų m. vasario 20 d. m. mėnesį pasirašyta atnaujinta Litgrid ir įmonės darbuotojų profesinės sąjungos Kolektyvinė sutartis. Dokumentu apibrėžiama ir užtikrinama sąžininga darbo apmokėjimo politika, darbo ir poilsio balanso galimybės, reglamentuojami socialiniai ir ekonominiai santykiai tarp darbdavio ir darbuotojo. Kolektyvinėje sutartyje taip pat įtvirtintos nuostatos dėl to, kaip įmonė remia darbuotojus, atsitikus svarbiems ar skaudiems gyvenimo įvykiams. Siekiant glaudesnio bendradarbiavimo bei partnerystės, sutarta dėl periodiškų profesinės sąjungos atstovų ir bendrovės vadovybės susitikimų, kuriuose bus aptariami abipusiai aktualūs klausimai. Pasitikėjimo linija Skatiname savo darbuotojus, klientus, verslo partnerius ir kitas suinteresuotas šalis pranešti apie teisės aktų pažeidimus. Bendrovėje veikia pasitikėjimo linija, nurodytu telefonu galima skambinti ištisą parą. Numeris bei el. pašto adresas skelbiami bendrovės interneto svetainėje bei intranete. Etikos komitetas Bendrovėje įsteigtas Etikos komitetas, veikia Etikos ir elgesio kodeksas (skelbiamas bendrovės interneto puslapyje, kurio vertybinių pagrindų principingai laikomasi ne tik Bendrovės viduje, bet ir bendradarbiaujat su trečiosiomis šalimis. 12

13 IV. Subalansuota veikla, nauda akcininkams Informacija apie akcinį kapitalą, akcininkus ir jų teises Nuo 2010 m. gruodžio 22 d. Litgrid akcijos įtrauktos į vertybinių popierių biržos NASDAQ OMX Vilnius Papildomąjį prekybos sąrašą, emisijos ISIN kodas LT Litgrid savo akcijų nėra įsigijusi, per ataskaitinį laikotarpį savo akcijų neįsigijo ir neperleido. Bendrovės dukterinės įmonės taip pat nėra įsigijusios Bendrovės akcijų. Litgrid įstatinis kapitalas yra ,2 eurų, padalintas į PVA. Vienos akcijos nominali vertė - 0,29 euro. 97,5 proc. Litgrid akcijų valdo UAB EPSO-G (A. Juozapavičiaus g. 13, LT Vilnius, įmonės kodas ), kurių 100 proc. akcijų priklauso LR Energetikos ministerijai. UAB EPSO-G turi lemiamą balsą priimant sprendimus visuotiniame akcininkų susirinkime. Bendrovė nėra informuota apie kokius nors akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. Bendrovėje nėra balsavimo teisių apribojimų. Litgrid vertybinių popierių apskaitos ir su vertybinių popierių apskaita susijusias paslaugas nuo 2017 m. rugsėjo 8 d. iki 2020 m. rugsėjo 7 d. teikia AB SEB bankas. Bendrovės dukterinių įmonių vertybiniais popieriais vertybinių popierių biržoje neprekiaujama. Duomenys apie prekybą Litgrid vertybiniais popieriais reguliuojamose rinkose. Litgrid akcijų apyvarta ir kaina, eurais: 13

14 Litgrid (LGD1L) akcijų kainos pokyčių palyginimas su OMX Baltic Benchmark GI (OMXBBGI) ir OMX Vilnius (OMXV) indeksais per ataskaitinį laikotarpį: Dividendai 2017 m. rugpjūčio 18 d. Litgrid valdyba priėmė sprendimą UAB EPSO-G valdybos 2017 m. liepos 14 d. sprendimu patvirtintą UAB EPSO-G įmonių grupės dividendų politiką Litgrid taikyti pilna apimtimi. UAB EPSO-G dividendų politika tiesiogiai susiejo mokėtinų dividendų dydį su įmonės nuosavo kapitalo naudojimo efektyvumu kuo didesnę naudą Bendrovė sukuria akcininkams, tuo didesnę pelno dalį ji gali skirti tolimesnei plėtrai ar kitų svarbių projektų įgyvendinimui m. balandžio 23 d. įvykusio Litgrid eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo nutarta išmokėti eurų dividendų, tai yra po 0,0052 euro dividendų vienai akcijai. Bendrovės valdymo organai Bendrovės valdymo organų sistema (pav.) nustatyta įstatuose ir ją sudaro: visuotinis akcininkų susirinkimas, valdyba ir vienasmenis bendrovės vadovas - generalinis direktorius. Bendrovės įstatuose numatyta, kad atsižvelgiant į tai, kad Bendrovė priklauso Įmonių grupei ir Patronuojančios bendrovės valdyba Įmonių grupės mastu vykdo vidaus kontrolės sistemos funkcionavimo bei rizikų valdymo priežiūrą, Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas ir valdyba gali atsižvelgti į Patronuojančios bendrovės valdyba pasiūlymus ir atsiliepimus, teikiamus atitinkamo Bendrovės organo kompetencijos klausimais. Patronuojančioje bendrovėje sudaromas audito komitetas veikia kaip visos Įmonių grupės audito komitetas, be kita ko, atlikdamas ir Bendrovės audito komiteto funkcijas. VISUOTINIS AKCININKŲ SUSIRINKIMAS (proporcingai valdomam akcijų skaičiui) VALDYBA (5 nariai, kurie renka valdybos pirmininką) BENDROVĖS VADOVAS (Generalinis direktorius, skiriamas valdybos) 14

15 Bendrovės valdymo principai Pagrindinius bendrovės valdymo principus nustato Lietuvos Respublikos civilinis kodeksas, Akcinių bendrovių įstatymas ir Bendrovės įstatai. Bendrovės visuotinis akcininkų susirinkimas sprendžia Bendrovės įstatų ir įstatinio kapitalo keitimo, akcijų konvertavimo klausimus, renka valdybą ir auditorių, tvirtina metines finansines ataskaitas ir skirsto pelną, priima sprendimus dėl svarbiausių sandorių ir kitais klausimais. Bendrovės valdyba nustato Bendrovės organizacinę struktūrą, renka generalinį direktorių, tvirtina veiklos strategiją, biudžetą, investicijas, priima sprendimus dėl svarbių sandorių sudarymo ir kitais svarbiais valdymo klausimais. Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas, jis organizuoja Bendrovės veiklą ir sudaro Bendrovės sandorius. Bendrovės organų kompetencija detaliai aprašyta Bendrovės įstatuose. Įstatai Litgrid įstatai keičiami LR akcinių bendrovių įstatymo nustatyta tvarka m. balandžio 30 d. buvo įregistruoti Litgrid naujos redakcijos įstatai dėl pakeistų reikalavimų valdybos narių sudėčiai. Visuotinis akcininkų susirinkimas Visuotinis akcininkų susirinkimas yra aukščiausias Bendrovės valdymo organas. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetencija, akcininkų teisės ir jų įgyvendinimas numatyti ABĮ ir Bendrovės įstatuose. Visuotinio akcininkų susirinkimo kompetenciją, sušaukimo ir sprendimų priėmimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir įstatai. Bendrovės Valdyba Valdyba, sudaryta iš penkių narių, renkama ketverių metų kadencijai. Valdybos kadencija prasideda pasibaigus valdybą išrinkusiam visuotiniam akcininkų susirinkimui ir baigiasi valdybos kadencijos pabaigos metais vyksiančio eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo dieną. Jeigu valdyba ar valdybos narys yra atšaukiamas, atsistatydina ar dėl kitų priežasčių nustoja eiti pareigas nepasibaigus kadencijai, nauja valdyba ar valdybos narys renkamas likusiam kadencijos laikotarpiui. Pagal pakeistų naujos redakcijos įstatų reikalavimus, renkant valdybos narius užtikrinama, kad valdybos sudėtyje būtų ne mažiau kaip 2 (du) nepriklausomi nariai, jų nepriklausomumą nustatant atsižvelgiant į valdymo kodekse ir Įmonių grupės kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo politikoje įtvirtintus kriterijus bei kitų taikytinų teisės aktų reikalavimus; užtikrinama, kad ne mažiau kaip 3 (trys) valdybos nariai būtų nesusiję darbo santykiais su Bendrove, o esant galimybei siekiama, jog į valdybą nebūtų skiriami Bendrovės darbuotojai. Valdyba iš savo narių renka valdybos pirmininką. Valdyba savo veikloje vadovaujasi įstatymais, kitais teisės aktais, įstatais, visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimais bei valdybos darbo reglamentu. Valdyba yra kolegialus Bendrovės valdymo organas. Valdybos kompetenciją, sprendimų priėmimo bei narių rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir įstatai. Valdyba yra atskaitinga visuotiniam akcininkų susirinkimui. Valdybos veiklos sritys Valdyba svarsto bei tvirtina Bendrovės strategiją, trejų metų Bendrovės veiklos planą, dešimties metų perdavimo tinklų plėtros planą, Bendrovės biudžetą, paramos ir labdaros skyrimo tvarką, kitus Bendrovės strateginę veiklą reglamentuojančius dokumentus. Valdyba priima sprendimą Bendrovei pradėti vykdyti naujo pobūdžio veiklą ar nutraukti konkrečią vykdomą veiklą, kai tai neprieštarauja Bendrovės veiklos tikslui. Taip pat sprendimus, susijusius su obligacijų išleidimu, Bendrovės turimų akcijų perleidimo kitiems asmenims, sprendimus dėl finansinių sandorių, kurių vertė yra didesnė kaip 3 mln. eurų. Valdyba sprendžia ir kitus Bendrovės įstatuose jai priskirtus klausimus. Vadovo veiklos sritys Generalinis direktorius yra vienasmenis Bendrovės valdymo organas. Generalinis direktorius organizuoja Bendrovės veiklą, jai vadovauja, veikia Bendrovės vardu ir turi teisę vienvaldiškai sudaryti sandorius. Generalinio direktoriaus kompetenciją, rinkimo ir atšaukimo tvarką nustato įstatymai, kiti teisės aktai ir įstatai. Įvairovės politika Bendrovės vadovo, valdymo ir priežiūros organų išrinkimui netaikoma, tačiau taikoma socialinės atsakomybės politika (socialinė atsakomybė santykiuose su darbuotojais), kuri apibrėžia pagrindinius principus tokius kaip nediskriminavimo, teisingo atlygio ir t.t. Visos Bendrovėje taikomos politikos skelbiamos tinklapyje 15

16 2019 m. kovo 31 d. Litgrid valdybos nariai, generalinis direktorius ir vyriausiasis finansininkas: Pareigos Vardas, pavardė Pradžios data Pabaigos data Turimų emitento akcijų skaičius Valdybos pirmininkas Rimvydas Štilinis Valdybos narys Nemunas Biknius Nepriklausomas valdybos Domas Sidaravičius narys Nepriklausomas valdybos Šarūnas Nedzinskas narys Valdybos narys Algirdas Juozaponis Generalinis direktorius Daivis Virbickas Vyriausiasis finansininkas Žydrūnas Augutis Valdybos narių ir Bendrovės vadovo gyvenimo aprašymai (informacija skelbiama ir : Rimvydas Štilinis Valdybos pirmininkas Gimė 1978 metais. Rimvydas Štilinis turi KTU elektros energetikos inžinerijos magistro laipsnį m. dirbo UAB Lietuvos energija, m. bendrovėje ėjo Branduolines energetikos departamento, Statybos ir infrastruktūros departamento bei Infrastruktūros kompetencijų centro vadovo pareigas m. dirbo UAB VAE SPB generaliniu direktoriumi. R. Štilinis yra 97,5 proc. Litgrid akcijų valdančios įmonės EPSO-G infrastruktūros direktorius ir Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus Amber Grid valdybos narys m. gegužės 24 d. paskirtas nepriklausomu VĮ Ignalinos atominė elektrinė" valdybos nariu, o liepos 5 d. išrinktas Litgrid valdybos pirmininku. R. Štilinis Litgrid akcijų neturi. Nemunas Biknius Valdybos narys Gimė 1978 metais. Nemunas Biknius yra energetikos ir termoinžinerijos mokslų magistras, laipsnį įgijo Vilniaus Gedimino technikos universitete. Jis yra dirbęs Ūkio ir Energetikos ministerijose, akcinėje bendrovėje Lietuvos dujos ėjo valdybos nario ir Paslaugų ir plėtros tarnybos direktoriaus pareigas. N. Biknius yra Lietuvos gamtinių dujų perdavimo sistemos operatoriaus Amber grid valdybos pirmininkas, energijos išteklių biržos Baltpool valdybos narys, EPSO-G Strategijos ir plėtros direktorius. N. Biknius Litgrid akcijų neturi. 16

17 Domas Sidaravičius Nepriklausomas valdybos narys Gimė 1975 metais. D. Sidaravičius yra įgijęs verslo administravimo ir vadybos bakalauro bei tarptautinės prekybos magistro laipsnius Vilniaus universitete. D. Sidaravičius turi ilgametę finansų, draudimo paslaugų, verslo rizikų valdymo patirtį. Nuo 2016 m. kovo eina ERGO Invest SIA valdybos nario ir bendrovės vadovo pareigas. D. Sidaravičius Litgrid akcijų neturi. Algirdas Juozaponis Valdybos narys m. dirbo AB Rytų skirstomieji tinklai ekonomistu ir vyresniuoju ekonomistu, m. AB Leo LT finansų analitiku, produkto vadovu UAB Energijos tiekimas, m. UAB Energijos tiekimas generalinis direktorius, Valdybos narys ( m.), m. GETON Energy SIA (Latvija) ir GETON Energy OÜ (Estija) valdybos narys, 2015 dabar UAB EPSO-G finansų direktorius, valdybos narys ( m.) m. Nacionalinės elektros asociacijos Tarybos narys m. Vilniaus universitete įgijo ekonomikos bakalauro ir 2007 m. magistro laipsnius (bankininkystės programos kryptis). A. Juozaponis Litgrid akcijų neturi. Šarūnas Nedzinskas Nepriklausomas valdybos narys m. dirbo DNB banke (tuo metu Lietuvos žemės ūkio bankas) kredito rizikos vadovu, buvo valdybos narys m. AB Banke Hermis" dirbo valdybos pirmininkės pavaduotoju, kredito rizikos vadovu, SEB" banke verslo plėtros departamento vadovu m. dirbo AB Lietuvos draudimas" draudimo rizikos ir verslo klientų vadovu, buvo valdybos narys; m. AB banko Finasta" Valdybos pirmininkas, m. DNB banko prezidento patarėjas, viceprezidentas, valdybos narys, mažmeninės bankininkystės vadovas. Nuo 2016 m. - UAB Intrum Lietuva bankinių portfelių valdymo vadovas Baltijos šalyse m. ISM įgijo socialinių mokslų daktaro (PhD) laipsnį (strateginio valdymo disciplina), 2007 m. magistro laipsnį BMI ir 1993 m. magistro laipsnį Vilniaus universiteto Ekonomikos fakultete (pramonės planavimo ir valdymo kryptis). Š. Nedzinskas Litgrid akcijų neturi. Daivis Virbickas Generalinis direktorius Gimė 1978 metais. Daivis Virbickas turi KTU elektros sistemos valdymo magistro laipsnį. Nuo 2013 metų dirba Litgrid generaliniu direktorium metais dirbo Šveicarijos holding Alpiq AG komercijos direktorium metais ėjo technikos direktoriaus pareigas Litgrid AB, metais dirbo Lietuvos energija, AB Energetikos sistemos valdymo departamento direktoriumi. Nuo 2013 iki 2018 dirbo Litgrid AB valdyboje, nuo 2016 iki 2018 m. buvo Valdybos pirmininku. Nuo 2002 metų aktyviai dalyvauja ENTSO-E organizacijos veikloje (buvo Sistemos valdymo komiteto narys, Sistemos plėtros komiteto narys), Europos komisijos Ekspertų grupės narys. D. Virbickas Litgrid akcijų neturi. Valdymas ir kontrolė Bendrovės valdymui reikalavimus nustato ir Lietuvos Respublikos Vyriausybės nutarimai, skirti valstybės valdomų ar kontroliuojamų įmonių valdymui, ta apimtimi, kiek jie taikomi EPSO-G įmonių grupei priklausančioms įmonėms, Valdymo kodeksas, ta apimtimi, kiek Bendrovės įstatai nenumato kitaip. Bendrovė, vadovaudamasi 2017 m. gegužės 19 d. Bendrovės valdybos posėdyje Nr. 12 patvirtinta UAB EPSO-G įmonių grupės integruoto planavimo ir stebėsenos politika, kuri Bendrovėje taikoma tiesiogiai visa apimtimi, rengia Bendrovės strategiją 5-10 metų laikotarpiui, strategijos laikotarpis turi atitikti patronuojančios įmonės strategijos laikotarpį. Šiuo metu Bendrovės strategija parengta 10 metų laikotarpiui iki 2028 m. Bendrovės strategijoje numatytų strateginių tikslų įgyvendinimą užtikrina Bendrovės veiklos vykdymo, kontrolės ir rizikų valdymo sistemos. Bendrovės strategiją tvirtina ir jos įgyvendinimą kontroliuoja valdyba. Bendrovės valdyba iki 17

18 einamųjų metų pabaigos parengia (atnaujina) ir tvirtina veiklos planą 3 metų laikotarpiui. Bendrovėje įdiegta mėnesinė strategijos įgyvendinimo priežiūros sistema, kuri susieta su Bendrovės administracijos atlygio sistema. Bendrovės valdybos sudėtis atskleista Bendrovės interneto svetainėje. Bendrovės perdavimo sistemos operatoriaus veiklą reguliuoja nacionalinė reguliavimo institucija Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija. Komisija pagal kompetenciją Lietuvos Respublikoje atlieka veiklos elektros energetikos sektoriuje valstybinio reguliavimo funkcijas, be kita ko, užtikrindama reguliuojamosios energetikos veiklos vykdymo bei elektros energetikos įmonių ir vartotojų teisių ir pareigų tinkamo įgyvendinimo priežiūrą ir kontrolę. Bendrovės strategiją ir veiklos planą įgyvendina bei Bendrovės administracijos veiklą organizuoja Bendrovės generalinis direktorius. Bendrovės administracijos vadovybę sudaro generalinis direktorius, Finansų departamento direktorius, Sistemos Valdymo departamento direktorius, Perdavimo tinklo departamento direktorius, Strateginės infrastruktūros departamento direktorius, Strategijos departamento direktorius bei ITT ir administravimo departamento direktorius. Bendrovės vadovybės sudėtis atskleista Bendrovės interneto svetainėje. Korporatyviniame valdyme diegiami geros valdymo praktikos principai, valstybės kontroliuojamų įmonių valdymo politika. Bendrovės valdyba tvirtina politikas, kurių įgyvendinimą turi užtikrinti Bendrovės administracija: korupcijos prevencijos, atlygio, atlygio už veiklą įmonių grupės bendrovių organuose, darbuotojų veiklos vertinimo, projektų valdymo, integruoto planavimo ir stebėsenos, korporatyvinio valdymo, apskaitos, paramos, dividendų, transporto, technologinio turto, skaidrumo ir komunikacijos, neskelbtinos informacijos apsaugos, kolegialių organų narių, vadovų ir darbuotojų interesų valdymo, iždo valdymo ir finansų rizikų, rizikų valdymo, socialinės atsakomybės ir kitas politikas. Bendrovės vidaus kontrolės sistemas palaiko organizacinė struktūra, valdymo kultūra ir įdiegtos gerosios valdymo praktikos, taip pat diegiamas procesų valdymas. Pažymėtina, kad priežiūrą atlieka UAB EPSO-G valdyba, rekomendacijas, pasiūlymus ir išvadas dėl svarbių Bendrovės veiklos klausimų teikia atlygio ir skyrimo komitetas ir audito komitetas. Vidaus kontrolės sistemą inicijuoja Bendrovės valdyba, įgyvendina administracija, palaikoma UAB EPSO-G audito komiteto, išorinio nepriklausomo audito ir pagrindinę veiklą aptarnaujančių padalinių. Bendrovėje veikiančios procedūros ir politikos užtikrina finansinės apskaitos ir ataskaitų patikimumą, Bendrovės veiklos atitikimą teisės aktams, veiklos efektyvumą ir veiklos tikslų pasiekimą. Lietuvos Respublikos energetikos ministras 2015 m. rugsėjo 7 d. įsakymu Nr patvirtino Valstybės valdomų energetikos sektoriaus įmonių grupės korporatyvinio valdymo gaires (toliau Gairės). Šių Gairių nuostatos nustato bendrai visai EPSO-G įmonių grupei vieningai taikomus korporatyvinio valdymo principus, reglamentuoja įmonių grupės paskirtį, veiklos tikslus, valdymo organizavimo modelį, valdymo struktūrą bei atskaitomybės ir veiklos priežiūros bei kontrolės sistemą. Šios korporatyvinio valdymo gairės nukreiptos palaikyti ir toliau tobulinti Bendrovės valdyme taikomas gerosios valdymo praktikos procedūras ir politikas. Rizikos ir jų valdymas Rizika neplanuotų įvykių, kurie gali paveikti strategijos ir verslo tikslų siekimą tiek neigiamai, tiek teigiamai, galimybė. Rizika gali turėti vieną arba kelias pasekmes. Nuo rizikos nėra apsaugota jokia organizacija todėl būtinas proaktyvus (imtis veiksmų rizikai suvaldyti, prieš rizikai pasireiškiant) ir integruotas požiūris į rizikų valdymą, norint pasiekti užsibrėžtus tikslus. Bendrovėje įdiegta rizikų valdymo sistema, apimanti rizikų nustatymą, jų analizę, vertinimą ir kontrolės priemonių numatymą, rizikos valdymo veiksmų plano parengimą bei plano priemonių įgyvendinimą, rizikos valdymo proceso stebėjimą ir priežiūrą. Rizikų identifikavimas, analizė ir vertinimas yra atliekami reguliariai kas ketvirtį, o išsamus rizikų vertinimas paprastai atliekamas kartą per metus (strategijos atnaujinimo ir veiklos tikslų proceso planavimo metu) rengiant naują rizikų valdymo priemonių planą. Taip pat yra vykdoma nuolatinė priemonių, suplanuotų rizikoms valdyti, vykdymo priežiūra m. IV ketvirtį patvirtintas 2019 m. LITRGID AB rizikų valdymo priemonių planas, apimantis aktualiausias rizikas bei jų valdymo priemones Bendrovei įgyvendinant 2019 m. ir ateities strateginius tikslus. 18

19 V. Svarbiausi ataskaitinio laikotarpio įvykiai Bendrovė, vykdydama savo prievoles pagal jai taikomus vertybinių popierių rinką reglamentuojančius teisės aktus, esminius įvykius bei kitą reglamentuojamą informaciją skelbia visos ES mastu. Su šia skelbiama informacija galima susipažinti Bendrovės tinklalapyje ( ir vertybinių popierių biržos NASDAQ Vilnius tinklalapyje ( metų pirmo ketvirčio svarbiausi įvykiai: 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos (VKEKK ) patvirtintos elektros energijos ir gamtinių dujų perdavimo kainos. Vidutinė reguliuojama elektros energijos perdavimo kaina padidėjo 6,3 proc. iki 0,658 ct/kwh. Tai lėmė objektyvios priežastys servitutų kompensacijos, auto-transformatorių perkėlimo sąnaudos bei išaugus energijos kainai, didėjantys pirkimo kaštai savoms reikmėms ir sąnaudoms technologiniuose įrenginiuose padengti m. sausio 23 d. Europos Komisija skyrė finansavimą Baltijos šalių energetikos sistemos sinchronizacijos su žemyninės Europos tinklais pirmajam etapui. bendra projektų vertė siekia - 432,5 mln. eurų, ES finansavimas sudarys 323 mln. eurų. Lietuvos elektros energetikos sistemos atnaujinimui ir sustiprinimui prireiks 167 mln. eurų, iš jų tris ketvirtadalius paramos skiria ES 125 mln. Eur m. sausio 24 dieną ACER (angl. Agency for the Cooperation of Energy Regulators) sprendimu buvo patvirtinta pralaidumų paskirstymo ir perkrovos valdymo skaičiavimo metodika, kuri skirta nustatyti dienos eigos (angl. Intraday) pralaidumų skaičiavimo taisykles. Šios metodikos tikslas harmonizuoti dienos-prieš (angl. Day-ahead) ir dienos eigos (angl. Intraday) prekybos tarpsisteminių pralaidumų skaičiavimo principus 2019 kovo 20 d., elektros perdavimo sistemos operatoriaus Litgrid AB ir UAB Žilinskis ir Co vadovai pasirašė strateginės jungties su Lenkija LitPol Link išplėtimo projektavimo ir statybos darbų rangos sutartį. Planuojama, kad tarpsisteminė Lietuvos ir Lenkijos jungtis bus plečiama įrengiant 400/330 kv galios autotransformatorius, išplečiant Alytaus 400 kv ir 330 kv skirstyklas, kai kurias elektros linijas, pertvarkant savųjų reikmių maitinimo 400 kv skirstyklą. Sutarties suma siekia 26,193 mln. Eur, o darbai turi būti baigti iki 2020 m. pabaigos kovo 19 d. Baltijos šalių elektros perdavimo sistemos operatorių vadovai ir Inovacijų ir tinklų programų vykdomosios įstaigos vadovas parašais patvirtino sinchronizacijos su kontinentinės Europos projektų finansavimo sutartį. VI. Svarbiausi įvykiai po ataskaitinio laikotarpio datos 2019 m. balandžio 9 d. Lietuvos elektros energijos perdavimo tinklo operatorius Litgrid ir energetikos įmonių grupė Lietuvos energija atnaujino Duomenų logistikos centro (DLC), teikiančio duomenų perdavimo bei duomenų centrų paslaugas, akcijų pardavimą. Litgrid parduos savo valdomus 20,36 proc. akcijų, o Lietuvos energija perleis turimus 79,64 proc. DLC akcijų m. balandžio 23 d. eiliniame visuotiniame LITGRID AB akcininkų susirinkime priimti sprendimai patvirtinti Bendrovės finansines ataskaitas, pritarti pelno paskirstymo projektui bei patvirtinti nepriklausomų Valdybos narių atlygio dydžius. 19

20 VII. Finansinė informacija Pagrindiniai Grupės ir Bendrovės finansiniai rodikliai 2019 m. sausio-kovo mėn m. sausio-kovo mėn m. sausio-kovo mėn. Grupė Bendrovė Grupė Bendrovė Grupė Bendrovė Finansiniai rodikliai (tūkst. eurų) Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos Kitos pajamos EBITDA* Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą Grynasis pelnas (nuostoliai) Grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai Santykiniai rodikliai EBITDA marža (proc.) 18,8 19,9 24,9 27,0 30,6 35,5 Veiklos pelno marža (proc.) 8,2 9,1 11,1 12,7 14,6 18,2 Nuosavo kapitalo grąža (proc.) 12 mėnesių -18,0-17,5 3,6 2,7 7,7 7,5 Turto grąža (proc.) 12 mėnesių -10,2-10,1 2,1 1,6 4,1 4,1 Akcininkų nuosavybė / turtas (proc.) 54,2 55,0 59,1 59,7 56,9 57,8 Finansiniai įsipareigojimai / nuosavas kapitalas (proc.) 58,6 57,7 52,1 51,4 59,7 58,4 Likvidumo rodiklis 0,52 0,48 0,85 0,84 0,88 0,87 *EBITDA = veiklos pelnas + nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos + turto vertės sumažėjimo sąnaudos + turto nurašymo sąnaudos; 20

21 Pajamos Litgrid grupės pajamos per 2019 m. pirmą ketvirtį buvo 50,6 mln. eurų ir, palyginus su 2018 m., išaugo 5,5 proc. 60 Grupės pajamų struktūra, mln. eurų ,5 3,6 11,7 2,4 4,1 17,3 3,2 4,0 18,9 Remonto darbų, investicinių projektų ir kitos pajamos Kitos su elektros energija susijusios pajamos Sisteminių paslaugų pajamos 20 4,7 6,1 6,1 Balansavimo energijos pajamos 10 18,3 18,1 18,5 Perdavimo pajamos M. 3 MĖN M. 3 MĖN M. 3 MĖN. Pajamos už elektros perdavimą, palyginus su 2018 m., padidėjo 2,3 proc. iki 18,5 mln. eurų ir sudarė 36 proc. visų Grupės pajamų. Pajamų augimą lėmė 4,8 proc. didesnė vidutinė faktinė elektros energijos perdavimo kaina, nes perduotos elektros energijos kiekis sumažėjo 2,3 proc. iki mln. kwh. Balansavimo (reguliavimo) elektros energijos pardavimo pajamos beveik nepakito ir sudarė 6,1 mln. eurų. Pajamos už sistemines paslaugas augo 9 proc. iki 18,9 mln. eurų. Augimo priežastys nuo 2019 m. sausio 1 d. Valstybinės kainų ir energetikos kontrolės komisijos nustatyta 16 proc. didesnė sisteminių paslaugų kaina, tačiau sisteminių paslaugų apimtis sumažėjo 5 proc. Kitas su perdavimo veikla susijusias pajamas sudaro: mokestis už elektros energiją, importuotą ar eksportuotą iš Europos Sąjungai nepriklausančių šalių ir tranzito kompensavimo pajamos iš ITC fondo (ITC pajamos - dalyvavimo Europos perdavimo sistemos operatorių tranzito kompensavimo mechanizme pajamos, angl. Inter-Transmission System Operator Compensation) 1,3 mln. eurų; VIAP pajamos 2 mln. eurų; reaktyviosios energijos 0,4 mln. eurų, naujų gamintojų/vartotojų prijungimo ir įrenginių pakeitimo 0,3 mln. eurų. Remonto darbų, investicinių projektų ir kitas pajamas didžiąja dalimi sudaro pajamos už dukterinės įmonės Tetas teikiamas paslaugas. 21

22 Sąnaudos Grupės sąnaudos per 2019 m. pirmą ketvirtį buvo 46,5 mln. eurų, 9 proc. didesnės lyginant su 2018 m ,6 3,3 6,6 3,0 3,7 10,1 3,3 Grupės sąnaudų struktūra, mln. eurų 4,2 3,4 6,4 2,5 5,5 14,8 4,2 3,8 5,4 2,3 5,9 18,8 5,9 6, M. 3 MĖN M. 3 MĖN M. 3 MĖN. Kitos sąnaudos Darbo užmokesčio ir Sodros sąnaudos Nusidėvėjimo sąnaudos Kitos su elektros energija susijusios Technologinių nuostolių kompensavimo sąnaudos Sisteminių paslaugų sąnaudos Balansavimo energijos sąnaudos Elektros energijos ir susijusių paslaugų pirkimo sąnaudos sudarė didžiąją dalį grupės sąnaudų 33,1 mln. eurų arba 71 proc., lyginant su 2018 m. jos padidėjo 15 proc. Balansavimo (reguliavimo) elektros sąnaudos padidėjo 2 proc. iki 6 mln. eurų. Sisteminių paslaugų sąnaudos išaugo 27 proc. iki 18,8 mln. eurų. Elektros energijos pirkimo technologinių nuostolių perdavimo tinkle kompensavimui sąnaudos padidėjo 8 proc. iki 5,9 mln. eurų. Tranzito (ITC) sąnaudos buvo 0,4 mln. eurų, VIAP teikimo sąnaudos 2 mln. eurų. Nusidėvėjimo ir amortizacijos sąnaudos, lyginant su 2018 m., dėl 2018 m. pabaigoje atlikto Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto vertės perkainojimo sumažėjo 17 proc. iki 5,4 mln. eurų. Kitos sąnaudos padidėjo 6 proc. iki 8 mln. eurų. Pelnas ir grąžos rodikliai EBITDA ir grynasis pelnas, mln. eurų ,8 11,9 9, ,5 4,2 3, M. 3 MĖN M. 3 MĖN M. 3 MĖN. EBITDA Grynasis pelnas 22

23 2019 m. pirmo ketvirčio EBITDA buvo 9,5 mln. eurų. Lyginant su 2018 m. EBITDA sumažėjo 2,4 mln. eurų arba 20 proc., EBITDA marža sumažėjo iki 18,8 proc. (2018 m. buvo 24,9 proc.) m. pirmo ketvirčio Grupės grynasis pelnas buvo 3,2 mln. eurų (2018 m. 4,2 mln. eurų). Pagrindinė Grupės EBITDA sumažėjimo priežastis yra 2,5 mln. eurų blogesnis sisteminių paslaugų pajamų ir sąnaudų saldo m. pirmą ketvirtį saldo buvo 0,1 mln. eurų, kai 2018 m. - 2,6 mln. eurų. 10% 8% Grąžos rodikliai be turto perkainojimo rezultato, % 6% 4% 2% 0% 7,7% 4,1% 3,6% 2,1% 1,3% 0,8% 2017 M. 3 MĖN M. 3 MĖN M. 3 MĖN. Metinė (12 mėn.) nuosavo kapitalo grąža (ROE) Metinė (12 mėn.) turto grąža (ROA) 2019 m. pirmo ketvirčio metiniai (paskutinių 12 mėnesių) kapitalo ir turto grąžos rodikliai, neįskaitant Bendrovės ilgalaikio materialiojo turto perkainojimo, lyginant su 2018 m. sumažėjo atitinkamai nuo 3,6 proc. ir 2,1 proc. iki 1,3 proc. ir 0,8 proc. Balansas ir pinigų srautai 2019 m. kovo 31 d. Grupės turtas buvo 366 mln. eurų. Grupės ilgalaikis turtas sudarė 92 proc. viso Grupės turto. Akcininkų nuosavybės dalis Grupės turte sudarė 54 proc m. kovo 31 d. Grupės finansiniai įsipareigojimai kredito institucijoms siekė 116,2 mln. eurų (per ketvirtį sumažėjo 5,6 mln. eurų), jų santykis su nuosavybe sudarė 59 proc. Per vienerius metus grąžintinos finansinės skolos sudarė 20 proc. visų finansinių skolų. Pinigai ir pinigų ekvivalentai sudarė 1,3 mln. eurų, nepanaudotas Grupės sąskaitos limitas buvo 15,4 mln. eurų. Grupės 2019 m. pirmo ketvirčio grynieji pagrindinės veiklos pinigų srautai siekė 8,6 mln. eurų, mokėjimai už ilgalaikį materialųjį ir nematerialųjį turtą buvo 6,7 mln. eurų, buvo gauta 1,1 mln. eurų dotacijų ir 2,7 mln. eurų perkrovų įplaukų investicijų į ilgalaikį turtą finansavimui, iš jų panaudota 0,8 mln. eurų. Grupės 2019 m. pirmo ketvirčio grynasis pinigų srautas be finansinės veiklos srautų siekė 5,8 mln. eurų. Investicijos į ilgalaikį turtą Per 2019 m. pirmą ketvirtį perdavimo sistemos operatoriaus Litgrid investicijos (atlikti darbai ir įsigytas turtas neatsižvelgiant į apmokėjimo terminus) siekė 4,8 mln. eurų, iš jų 56 proc. strateginių ir valstybei svarbių elektros energetikos projektų įgyvendinimui ir 44 proc. perdavimo tinklo rekonstrukcijai ir plėtrai. Dividendų politika 2017 m. rugpjūčio 18 d. Litgrid valdyba priėmė sprendimą UAB EPSO-G valdybos 2017 m. liepos 14 d. sprendimu patvirtintą UAB EPSO-G įmonių grupės dividendų politiką AB Litgrid taikyti pilna apimtimi m. balandžio 23 d. įvykusio Litgrid eilinio visuotinio akcininkų susirinkimo metu buvo nutarta išmokėti 2,6 mln. eurų dividendus arba po 0,0052 euro už vieną akciją. 23

24 FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITOS (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) Pasta- Grupė Bendrovė bos TURTAS Ilgalaikis turtas Nematerialusis turtas Materialusis turtas Naudojimo teise valdomas turtas Investicijos į dukterines įmones Atidėto pelno mokesčio turtas Suteiktos paskolos Finansinis turtas, galimas parduoti Kitas ilgalaikis finansinis turtas Ilgalaikio turto iš viso Trumpalaikis turtas Atsargos Išankstiniai apmokėjimai Prekybos gautinos sumos Kitos gautinos sumos Iš anksto sumokėtas pelno mokestis Kitas finansinis turtas Pinigai ir pinigų ekvivalentai Trumpalaikio turto iš viso TURTO IŠ VISO NUOSAVAS KAPITALAS IR ĮSIPAREIGOJIMAI Nuosavas kapitalas Įstatinis kapitalas Akcijų priedai Perkainojimo rezervas Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas Privalomasis rezervas Kiti rezervai Nepaskirstytasis pelnas (nuostoliai) (35 395) (38 622) (34 254) (37 588) Nuosavo kapitalo iš viso Įsipareigojimai Ilgalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikės paskolos Nuomos įsipareigojimai Perkrovų valdymo įplaukos Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Ilgalaikių įsipareigojimų iš viso Trumpalaikiai įsipareigojimai Ilgalaikių paskolų einamųjų metų dalis Trumpalaikės paskolos Nuomos įsipareigojimų einamųjų metų dalis Prekybos skolos Perkrovų valdymo įplaukų einamųjų metų dalis Gauti išankstiniai apmokėjimai Mokėtinas pelno mokestis Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos ir įsipareigojimai Trumpalaikių įsipareigojimų iš viso Įsipareigojimų iš viso NUOSAVO KAPITALO IR ĮSIPAREIGOJIMŲ IŠ VISO Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 24

25 BENDRŲJŲ PAJAMŲ ATASKAITOS (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) Pasta- Grupė Bendrovė bos Pajamos Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų pajamos Kitos pajamos Pajamų iš viso Sąnaudos Elektros energijos perdavimo ir susijusių paslaugų sąnaudos (33 112) (28 683) (33 112) (28 683) Nusidėvėjimas ir amortizacija 3,4,5 (5 352) (6 449) (5 147) (6 322) Darbo užmokestis ir susijusios sąnaudos (3 796) (3 398) (2 347) (1 998) Remontų ir priežiūros sąnaudos ( 559) ( 661) ( 979) (1 010) Telekomunikacijų ir IT sistemų sąnaudos ( 458) ( 397) ( 413) ( 356) Ilgalaikio materialiojo turto nurašymo sąnaudos ( 18) ( 187) ( 15) ( 187) Kitos sąnaudos (3 191) (2 915) (1 318) (1 386) Sąnaudų iš viso ( ) (42 690) (43 331) (39 942) Veiklos pelnas (nuostoliai) Finansinė veikla Finansinės veiklos pajamos Finansinės veiklos sąnaudos ( 277) ( 331) ( 266) ( 323) Finansinės veiklos iš viso ( 275) ( 329) ( 253) ( 315) Pelnas (nuostoliai) prieš apmokestinimą Pelno mokestis Ataskaitinių metų pelno mokesčio sąnaudos (1 235) (1 545) (1 235) (1 538) Atidėtojo pelno mokesčio pajamos (sąnaudos) Pelno mokesčio iš viso 11 ( 686) ( 772) ( 729) ( 846) Grynasis pelnas (nuostoliai) Kitos bendrosios pajamos (sąnaudos), kurie nebus perklasifikuojami į pelną (nuostolius) Laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos), iš viso Pagrindinis ir sumažintas pelnas (nuostoliai) vienai akcijai (eurais) 0,006 0,008 0,007 0,009 Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 25

26 NUOSAVO KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITOS (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) Grupė Kapitalas Akcijų priedai Perkainojimo rezervas Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas Privalomasis rezervas Kiti rezervai Nepaskirstytasis pelnas Viso Likutis 2018 m. sausio 1 d Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos - - ( 180) Pervesta į nepaskirstytąjį pelną ( 164) Likutis 2018 m. kovo 31 d Likutis 2019 m. sausio 1 d (38 622) Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos - - ( 30) Likutis 2019 m. kovo 31 d (35 395) Bendrovė Kapitalas Akcijų priedai Perkainojimo rezervas Finansinio turto tikrosios vertės pasikeitimo rezervas Privalomasis rezervas Kiti rezervai Nepaskirstytasis pelnas Viso Likutis 2018 m. sausio 1 d Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) Perkainojimo rezervo nusidėvėjimas ir nurašytos sumos - - ( 136) Likutis 2018 m. kovo 31 d Likutis 2019 m. sausio 1 d (37 588) Ataskaitinio laikotarpio bendrosios pajamos (sąnaudos) Likutis 2019 m. kovo 31 d (34 254) Toliau pateiktas aiškinamasis raštas yra neatskiriama šių sutrumpintų tarpinių finansinių ataskaitų dalis. 26

LG FA

LG FA LITGRID AB SUTRUMPINTOS TARPINĖS KONSOLIDUOTOSIOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTOS),

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

2018 M. KONSOLIDUOTASIS METINIS PRANEŠIMAS (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) Generalinio direktoriaus kreipimasis Gerbiami akcininkai, vadovai, kol

2018 M. KONSOLIDUOTASIS METINIS PRANEŠIMAS (tūkst. eurų, jei nenurodyta kitaip) Generalinio direktoriaus kreipimasis Gerbiami akcininkai, vadovai, kol Generalinio direktoriaus kreipimasis Gerbiami akcininkai, vadovai, kolegos, suinteresuoti asmenys, Didžiuojuosi galėdamas pristatyti jums LITGRID AB pasiekimus 2018 metais. Dar metams nesibaigus, juos

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M.

AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M. Vilnius 2017 M. TURINYS 1. BENDROJI INFORMACIJA... 3 1.1. PAGRINDINIAI DUOMENYS... 3 1.2. BENDROVĖS VEIKLA... 3 1.3. ILGALAIKĖ BENDROVĖS STRATEGIJA... 8 1.4. DARBUOTOJAI... 8 1.5. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS...

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

ĮMONIŲ GRUPĖS METINĖ ATASKAITA 2018 m. 1

ĮMONIŲ GRUPĖS METINĖ ATASKAITA 2018 m. 1 ĮMONIŲ GRUPĖS METINĖ ATASKAITA 2018 m. 1 TURINYS VALDYBOS PIRMININKO KREIPIMASIS 3 GENERALINIO DIREKTORIAUS KREIPIMASIS 4 NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 7 BENDROJI INFORMACIJA APIE EPSO-G ĮMONIŲ GRUPĘ

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru

Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių gru Patvirtinta: UAB EPSO-G atlygio ir skyrimo komiteto 2018-05-09 sprendimu (protokolo Nr. ASK-18-7) Nepriklausomo valdybos nario į UAB EPSO-G įmonių grupės bendrovės AB AMBER GRID valdybą ATRANKOS APRAŠAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito APB APRANGA m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė,

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Vilnius akcijų biržoje (Nasdaq Vilnius: INC1L) nuo m. birželio mėn. 1 INVL TECHNOLOGY 2015 METŲ VEIKLOS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota)

2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota) 2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota) Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita Ataskaita parengta už 2014 m. sausio

Detaliau

metinis_pranesimas_2011_LT

metinis_pranesimas_2011_LT 2011 M. KONSOLIDUOTASIS METINIS PRANEŠIMAS PATVIRTINTA 2012 m. kovo 23 d. AB Lietuvos dujos valdybos posėdyje PRITARTA 2012 m. balandžio 23 d. AB Lietuvos dujos visuotiniame akcininkų susirinkime Vilnius

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

Banko įstatai_lt

Banko įstatai_lt AB SEB BANKO ĮSTATAI Įstatų nauja redakcija, patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugsėjo 3 d. I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. AB SEB bankas (toliau Bankas) yra kredito

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu

Microsoft Word Priedas 2_ Valdybos nario veiklos sutartis_su atlygiu STANDARTINĖS SUTARTIES SĄLYGOS PATVIRTINTA AB Amber Grid visuotinio akcininkų susirinkimo 2019 m. balandžio [ ] d. sprendimu Nr. [ ] SUTARTIS DĖL AB AMBER GRID NEPRIKLAUSOMO VALDYBOS NARIO VEIKLOS VALDYBOJE

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

BENDROVĖS IR GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 2018 m. sausio 1 d m. birželio 30 d. LEGR 2018 m. I pusm. pranešimas TARPINIS PRANEŠIMAS 2

BENDROVĖS IR GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 2018 m. sausio 1 d m. birželio 30 d. LEGR 2018 m. I pusm. pranešimas TARPINIS PRANEŠIMAS 2 BENDROVĖS IR GRUPĖS KONSOLIDUOTAS TARPINIS PRANEŠIMAS 2018 m. sausio 1 d. 2018 m. birželio 30 d. LEGR 2018 m. I pusm. pranešimas TARPINIS PRANEŠIMAS 2019 M. I KETVIRTIS BENDROVĖS IR GRUPĖS KONSOLIDUOTAS

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau