AB INVALDA INVL 2019 m. 6 mėn. konsoliduotas tarpinis pranešimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "AB INVALDA INVL 2019 m. 6 mėn. konsoliduotas tarpinis pranešimas"

Transkriptas

1 AB INVALDA INVL 2019 m. konsoliduotas tarpinis pranešimas

2 TURINYS I. BENDRA INFORMACIJA Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę... 3 II. FINANSINĖ INFORMACIJA IR SVARBŪS ĮVYKIAI Emitento ir įmonių grupės finansinių rezultatų analizė Informacija apie grupės veiklą... 6 III. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS Informacija apie emitento įstatinį kapitalą Emitento įstatų pakeitimas Akcininkai Prekyba emitento vertybiniais popieriais Informacija apie bendrovės valdybos narius, vyr. finansininką, audito komiteto narius Informacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdybos nariams, vyriausiajam finansininkui V. KITA INFORMACIJA Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais Pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų per ateinančius šešis finansinių metų mėnesius apibūdinimas Informacija apie susijusių šalių sandorius Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas INVALDA INVL 2

3 I. BENDRA INFORMACIJA 1. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengtas pranešimas Pranešimas parengtas už 2019 metų sausio birželio mėnesius. Jame atspindėti reikšmingiausi informacijos pokyčiai lyginant su 2018 m. konsoliduotuoju metiniu pranešimu ir svarbiausi įvykiai, kurie įvyko per pirmuosius šešis finansinių metų mėnesius. Į pranešimą taip pat yra įtraukti svarbūs bendrovės ir grupės įvykiai, įvykę po ataskaitinio laikotarpio pabaigos. Pranešimas nebuvo audituotas. 2. Pagrindiniai duomenys apie emitentą ir jo įmonių grupę Informacija apie emitentą Pavadinimas Akcinė bendrovė Invalda INVL Kodas Adresas Gynėjų g. 14, Vilnius Telefonas (8 5) Elektroninis paštas Interneto tinklalapis Teisinė forma Įregistravimo data ir vieta Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie bendrovę akcinė bendrovė Vilniaus įmonių rejestre Juridinių asmenų registras Bendrovės tikslai, filosofija ir veiklos principai Veikla AB Invalda INVL yra viena pirmaujančių turto valdymo grupių Baltijos šalyse. Grupės įmonės valdo pensijų ir investicinius fondus, alternatyvias investicijas (privataus kapitalo ir privačios skolos bei nekilnojamojo turto fondus), individualius portfelius bei kitas finansines priemones. Daugiau kaip 200 tūkstančių klientų Lietuvoje ir Latvijoje bei tarptautiniai investuotojai yra patikėję valdyti Invaldos INVL grupei virš 900 mln. eurų vertės turto. Tikime, kad mūsų komandos investavimo ir turto valdymo patirtis kuria vertę, todėl valdome ne tik akcininkų, bet ir kitų investuotojų lėšas. Kasdien priimame sprendimus siekdami išmintingai investuoti ir valdyti mums patikėtą turtą, vadovaudamiesi mūsų vertybėmis: atsakomybe, profesionalumu, efektyvumu ir atvirumu. Patirtis Invalda INVL veiklą pradėjo 1991 m. kaip bendrovė AB Invalda. Nuo 1991 iki 1997 m. veikė kaip investicinė akcinė bendrovė, įsteigta valstybinio turto privatizavimo laikotarpiu įgyvendinant Lietuvos Respublikos valstybinio turto pirminio privatizavimo įstatymą m. turėjo Vertybinių popierių komisijos išduotą kontroliuojančios investicinės bendrovės licenciją. Bendrovės akcijomis nuo 1995 m. yra prekiaujama Nasdaq Vilnius biržoje m. gegužės mėn. bendrovė pakeitė pavadinimą į Invalda INVL. Nuo įsteigimo įgyvendinome keletą dešimčių įmonių įsigijimo ir pardavimo, kapitalo pritraukimo sandorių, kurių bendra vertė viršija 1,4 mlrd. EUR. Turėdami didžiausią investicijų valdytojų komandą Lietuvoje ir Latvijoje, daugiau kaip dvidešimt metų sėkmingai valdydami turtą, generuojame reikšmingą grąžą investuotojams. Tikslai Invalda INVL grupės prioritetas yra užtikrinti sėkmingą patikėto turto valdymą. Siekiame, kad grupės valdomi produktai atitiktų rinkos poreikius ir būtų vieni iš geriausių pasirinkimų savo kategorijose. Siekiame būti pirmaujančia turto valdymo investicine grupe Lietuvoje ir viena iš pirmaujančių regione. Augame investuodami į organinę turto valdymo verslo plėtrą, o atsirandant galimybėms, vykdome naujus įsigijimus šiame versle. Ir toliau, nepamirštant kasmetinių finansinių rezultatų svarbos, prioritetas bus teikiamas kokybiniam ir kiekybiniam turto valdymo verslo augimui bei ilgalaikės vertės klientams, darbuotojams ir akcininkams kūrimui. INVALDA INVL 3

4 Informacija apie įmonių grupę Šiuo metu didžioji dalis Invaldos INVL grupės turto sukoncentruota Lietuvoje bei Latvijoje. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje bendrovė veikė turto valdymo verslo sektoriuje bei valdė kitas privataus kapitalo investicijas, dalyvaudama bendrovių, veikiančių žemės ūkio, pastatų priežiūros, informacinių technologijų, nekilnojamojo turto ir bankininkystės, veikloje. Bendrovės investicijos į turto valdymo verslą yra strateginės, tuo tarpu kitos investicijos gali būti parduodamos, gavus patrauklius pasiūlymus. INVALDA INVL 4

5 II. FINANSINĖ INFORMACIJA IR SVARBŪS ĮVYKIAI 3. Emitento ir įmonių grupės finansinių rezultatų analizė Bendrovės Grupės tūkst. eurų 2017 m m. * 2019 m m m. * 2019 m. Ilgalaikis turtas Trumpalaikis turtas Nuosavas kapitalas Ilgalaikiai įsipareigojimai Trumpalaikiai įsipareigojimai Rezultatas prieš apmokestinimą Grynasis rezultatas *Perskaičiuota atsižvelgiant į 2018 m. audituotose metinėse finansinėse ataskaitose pateiktą 15-ojo TFAS įtaką galutiniams skaičiams AB Invalda INVL grynųjų aktyvų vertės skaičiavimas tūkst. eurų Vertinimo kriterijus * Investicijos į valdymo verslą Nuosavybės metodas Investicijos į INVL Baltic Sea Growth Fund (įsipareigojimas investuoti neįskaičiuotas) Investicijos į INVL Baltic Real Estate Investicijos į Moldova - Agroindbank Grynojo turto tikroji vertė Biržos kaina Lyginamųjų daugiklių metodas Investicijos į INVL Technology Biržos kaina Dukterinės įmonės pinigai ir investicija į investicinį fondą Investicijos į Litagrą (įskaitant suteiktas paskolas) Grynojo turto tikroji vertė Lyginamųjų daugiklių metodas Investicijos į Šiaulių banką Biržos kaina Investicijos į Inservis (įskaitant suteiktas paskolas) Lyginamųjų daugiklių metodas Kitos listinguojamos akcijos Biržos kaina Investicijos į kitas dukterines įmones (įskaitant suteiktas paskolas) Grynojo turto tikroji vertė Kitas turtas, kitos investicijos Balansinė vertė Grynieji pinigai ir jų ekvivalentai Balansinė vertė Turtas iš viso Balansinė vertė Įsipareigojimai Balansinė vertė Grynųjų aktyvų vertė Grynųjų aktyvų vertė akcijai, EUR 5,21 5,64 6,28 *Perskaičiuota atsižvelgiant į 2018 m. audituotose metinėse finansinėse ataskaitose pateiktą 15-ojo TFAS įtaką galutiniams skaičiams INVALDA INVL 5

6 4. Informacija apie grupės veiklą Turto valdymo sektorius ASSET MANAGEMENT ASSET MANAGEMENT FMĮ INVL FINASTA FARMLAND MANAGEMENT Pagrindiniai turto valdymo verslo rodikliai mln. eurų (jei nenurodyta kitaip) 2018 m Lietuva Latvija Iš viso Lietuva Latvija Iš viso Klientų skaičius, tūkst. 150,4 51,9 202,3 161,2 51,9 213,1 Klientams uždirbta suma (21,9) 64,7 Valdomas turtas* 600,3 75,1 675,4 839,3 86,2 925,5 2 pakopos pensijų fondai 353,3 69,3 422,6 448,7 81,2 529,9 3 pakopos pensijų fondai 23,9 1,2 25,1 30,5 1,3 31,8 Investiciniai fondai 66,3-66,3 58,5-58,5 Klientų VP portfeliai 52,0-52,0 74,0-74,0 Alternatyvus turtas 104,8 4,6 109,4 227,6 3,7 231,3 Pajamos (sausis birželis)** 3,17 0,26 3,43 4,46 0,23 4,69 Ikimokestinis rezultatas (tūkst. eurų)** (sausis birželis) (77) (1) (78) 601 (134) 467 * Eliminuotos investicijos į savo produktus, už kurias neskaičiuojamas valdymo mokestis. ** Pagal Invaldos INVL apskaitos duomenis, 2018 m. I pusmečio duomenys perskaičiuoti, atsižvelgiant į 2018 m. metinėse audituotose finansinėse ataskaitose pateikto 15-ojo TFAS įtaką galutiniams skaičiams Kitos investicijos Įmonė Investicijos kartu su INVL klientais Veikla Tiesiogiai valdoma dalis, proc. Pelnas Valdomo paketo (nuostolis) iš vertė investicijos per , 2019 m., mln. EUR mln. EUR bsgf.invl.com Didžiausias Baltijos šalyse uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas. 18,01 3, ,8 įsipareigojimas investuoti (0,08) Investicijų į komercinės paskirties NT bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė 32,42 10,40 0,64 Didžiausias Moldovos komercinis bankas, teikiantis visą finansinių paslaugų spektrą 7,9 3,71 0,13 lentelės tęsinys kitame puslapyje INVALDA INVL 6

7 Įmonė Veikla Investicijų į IT verslus bendrovė, veikianti kaip uždarojo tipo investicinė bendrovė Valdoma dalis, proc. atkelta iš ankstesnio puslapio Valdomo paketo vertė , mln. EUR 14,37 3,01 0,49 Pelnas (nuostolis) iš investicijos per 2019 m., mln. EUR Kitos istorinės investicijos Pirminės žemės ūkio gamybos bendrovė, besikoncentruojanti į žemdirbystę grūdų auginimą bei pieno, taip pat pašarų gamybą 45,53* 15,15 2, Lietuvos komercinis bankas, teikiantis finansines paslaugas verslo ir privatiems klientams Pastatų priežiūros įmonių grupė 5,48 14,99 2, ,34 0,25 * 2019 m. liepos mėn. UAB Litagra visuotinis akcininkų susirinkimas priėmė sprendimą mažinti bendrovės įstatinį kapitalą. Po įstatinio kapitalo mažinimo Invaldos INVL valdoma dalis sieks 48,81% III. INFORMACIJA APIE VERTYBINIUS POPIERIUS 5. Informacija apie emitento įstatinį kapitalą AB Invalda INVL įstatinio kapitalo struktūra Akcijų klasė Paprastosios vardinės akcijos Akcijų skaičius, vnt. Visų išleistų akcijų suteikiamų balsų skaičius, vnt.* Balsų skaičius (vnt.), skaičiuojant akcininkų susirinkimo kvorumą* Nominali vertė, EUR Bendra nominali vertė, EUR , ,71 * Apskaičiuojant akcininkų turimą balsų dalį vadovaujamasi įsigaliojusio Akcinių bendrovių įstatymo nuostata, kad emitento turimos savos akcijos iš bendro emitento akcijų suteikiamų balsų skaičiaus, nustatant asmens turimą ir viešai deklaruojamą balsavimo teisių paketo dydį, neišskaičiuojamos, tačiau nustatant visuotinio akcininkų susirinkimo kvorumą, laikoma, kad bendrovės įsigytos savos akcijos nesuteikia balsų. Visos akcijos yra pilnai apmokėtos. Akcijų perleidimui apribojimai netaikomi. Invaldos INVL grupė Lietuvoje valdo turto valdymo įmonę INVL Asset Management, taip pat finansų maklerio įmonę INVL Finasta. Pagal įstatymus, fizinis ar juridinis asmuo (arba kartu veikiantys asmenys), ketinantys netiesiogiai įsigyti ar padidinti valdymo įmonės ar finansų maklerio įmonės akcijų paketą (daugiau kaip 20, 30 ar 50 proc.), turi gauti išankstinį Lietuvos banko sprendimą neprieštarauti siūlomam įsigijimui. Tai reiškia, kad investuotojai, ketinantys įsigyti daugiau kaip 20 proc. AB Invalda INVL akcijų, tą gali padaryti tik gavę išankstinį Lietuvos banko sprendimą. Invalda INVL taip pat valdo Latvijos turto valdymo bendrovę INVL Asset Management, todėl Invaldos INVL paketo įsigijimui taip pat gali būti taikomi atitinkami Latvijos Finansų ir kapitalo rinkų priežiūros tarnybos reikalavimai. INVALDA INVL 7

8 Informacija apie savas akcijas Savų akcijų įgijimo metai Įgytas kiekis, vnt. Įgytas kiekis( proc. nuo įstatinio kapitalo) Mokėta kaina (EUR) už akciją ,20 3, ,14 4, ,19 4, ,03 5, ,02 5,67 viso Informacija apie darbuotojų akcijų opcionus Metai, kuriai pasirašytos sutartys dėl akcijų opcionų Opcionų skyrimas Akcijų skaičius Metai, kuriais realizuojami opcionai Opcionų realizavimas Akcijų skaičius, kurį darbuotojai įsigijo pagal opcionų sutartis N/A N/A N/A 6. Emitento įstatų pakeitimas 2019 m. gegužės 23 d. Juridinių asmenų registre įregistruota nauja akcinės bendrovės Invalda INVL įstatų redakcija. Šis bendrovės įstatų projektas akcininkų buvo patvirtintas 2019 m. balandžio 30 d. vykusiame eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime. Įstatai buvo keičiami didinant įstatinį kapitalą, siekiant kad Invaldos INVL grupės darbuotojai realizuotų 2016 m. jiems suteiktus opcionus. Šiuo metu galioja 2019 m. gegužės 23 d. įstatų redakcija. Įstatai yra paskelbti bendrovės tinklalapyje. 7. Akcininkai Invaldos INVL akcininkai Alvydas Banys, UAB LJB Investments, Irena Ona Mišeikienė, Indrė Mišeikytė, Darius Šulnis, UAB Lucrum investicija yra pasirašę sutartį dėl ilgalaikės bendrovės valdymo politikos įgyvendinimo, todėl jų balsai skaičiuotini kartu. Akcininkai, nuosavybės teise turintys ar valdantys daugiau kaip 5 proc. bendrovės įstatinio kapitalo ir (arba) balsų Akcininko vardas, pavardė; įmonės kodas, pavadinimas, adresas UAB LJB Investments, į. k , A. Juozapavičiaus g. 9A, Vilnius Nuosavybės teise priklausančių akcijų kiekis, vnt. Įstatinio kapitalo ir balsų dalis*, proc. Netiesiogiai turimi balsai, proc ,50 58,05 Irena Ona Mišeikienė ,27 59,28 Darius Šulnis 0 0,00 87,55 UAB Lucrum investicija, į. k , Gynėjų g. 14, Vilnius ,15 67,40 Alvydas Banys ,64 79,91 Indrė Mišeikytė ,99 85,56 Iš viso akcininkų grupės turimi balsai, proc. 87,55 * Apskaičiuojant akcininkų turimą balsų dalį vadovaujamasi įsigaliojusio Akcinių bendrovių įstatymo nuostata, kad emitento turimos savos akcijos iš bendro emitento akcijų suteikiamų balsų skaičiaus, nustatant asmens turimą ir viešai deklaruojamą balsavimo teisių paketo dydį, neišskaičiuojamos INVALDA INVL 8

9 2019 m. birželio pabaigoje bendras akcininkų skaičius buvo apie Bendrovėje akcininkų, turinčių specialias kontrolės teises, nėra. AB Invalda INVL nėra žinoma apie jokius balsavimo teisių apribojimus ar akcininkų tarpusavio susitarimus, dėl kurių gali būti ribojamas vertybinių popierių perleidimas ir (arba) balsavimo teisės. Susitarimų, kurių šalis yra emitentas ir kurie įsigaliotų, pasikeistų ar nutrūktų pasikeitus emitento kontrolei, per šešis 2019 m. mėnesius nesudaryta. 8. Prekyba emitento vertybiniais popieriais AB Invalda INVL akcijų, įtrauktų į prekybą reguliuojamoje rinkoje, pagrindinės charakteristikos Akcijų kiekis, vnt Vienos akcijos nominali vertė Bendra nominali vertė ISIN kodas LEI kodas Trumpinys, birža 0,29 EUR ,71 EUR LT IQUJ710GHH43 IVL1L, Nasdaq Vilnius Prekybos sąrašas Baltijos Papildomasis prekybos sąrašas (nuo iki Baltijos Oficialusis prekybos sąrašas) Listingavimo pradžia Bendrovė rinkos formuotojų paslaugomis nesinaudoja. Prekyba AB Invalda INVL akcijomis Akcijų kaina, eurai 2015 m m m m m. - atidarymo 3,100 3,460 3,860 5,300 4,740 - aukščiausia 3,700 4,080 4,700 5,650 5,800 - žemiausia 2,950 3,260 3,790 5,150 4,700 - vidutinė svertinė 3,330 3,565 4,189 5,313 5,410 - paskutinė 3,600 3,870 4,650 5,650 5,500 Akcijų apyvarta, vnt Akcijų apyvarta, eurai , , , , ,45 Bendras sandorių skaičius, vnt INVALDA INVL 9

10 Ataskaitinio laikotarpio Invaldos INVL akcijų apyvarta ir kaina 10-ies metų Invaldos INVL akcijos kainos ir OMX Vilnius indekso pokytis Indeksas/Akcijos Pokytis (%) nuo 2009 m. pradžios Pokytis (%) per 2019 m. OMX Vilnius 179,25 619,90 665,87 271,48 7,94 Invalda INVL 0,4837 EUR 4,70 EUR 5,50 EUR 1037,15 17,02 Prekyba bendrovių, priskirtų kitoms Invaldos INVL investicijoms, vertybiniais popieriais Įmonių grupę sudarančių Invaldos INVL dukterinių bendrovių vertybiniais popieriais nėra prekiaujama vertybinių popierių biržose. Į Nasdaq Vilnius biržos prekybos sąrašus įtrauktos šių kitoms investicijoms priskiriamų bendrovių akcijos: INVL Baltic Real Estate, INVL Technology ir Šiaulių bankas. INVL Baltic Real Estate, INVL Technology ir Šiaulių bankas akcijų kainos pokytis (%) INVALDA INVL 10

11 IV. EMITENTO VALDYMO ORGANAI 9. Informacija apie bendrovės valdybos narius, vyr. finansininką, audito komiteto narius Kadencijos laikotarpis Išsilavinimas, kvalifikacija Turimos AB Invalda INVL akcijos Dalyvavimas įmonių valdyme kitų Alvydas Banys valdybos pirmininkas m. Vilniaus Gedimino technikos universitetas, Statybos ekonomikos fakultetas, inžinieriausekonomisto magistro laipsnis. Lietuvos mokslų akademijos Ekonomikos instituto jaunesnysis mokslinis bendradarbis. Tiesiogiai akcijų vnt., įstatinio kapitalo ir balsų 7,64 proc. Kartu su susijusia įmone LJB Investments : akcijų vnt., įstatinio kapitalo ir balsų 37,14 proc. Su kitais asmenimis, kurių balsai skaičiuotini kartu 87,55 proc INVL Baltic Sea Growth Fund investicinio komiteto narys, AB INVL Baltic Farmland valdybos pirmininkas, UAB Litagra valdybos narys, SUTPKIB INVL Technology patariamojo komiteto narys, AB Montuotojas stebėtojų tarybos narys m. Vilniaus Technikos Universitetas, Architektūros fakultetas. Įgytas architektūros magistro laipsnis Tiesiogiai akcijų vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų 1,99 proc. Su kitais asmenimis, kurių balsai skaičiuotini kartu 87,55 proc. AB INVL Baltic Farmland valdybos narė, SUTPKIB INVL Technology patariamojo komiteto narė. Indrė Mišeikytė valdybos narė Darius Šulnis valdybos narys, Invalda INVL prezidentas m. Duke universitetas JAV, verslo administravimo magistras (Global Executive MBA). Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis. Finansų maklerio licencija (generalinė) Nr. A109. Tiesiogiai akcijų 0 vnt.; įstatinio kapitalo ir balsų 0,00 proc.; Kartu su susijusia įmone Lucrum investicija : akcijų vnt., įstatinio kapitalo 20,15 proc. Su kitais asmenimis, kurių balsai skaičiuotini kartu 87,55 proc. INVL Baltic Sea Growth Fund investicinio komiteto narys, INVL Asset Management valdybos pirmininkas, AB Šiaulių bankas stebėtojų tarybos narys, AB INVL Baltic Farmland ir UAB Litagra valdybos narys. INVALDA INVL 11

12 Kadencijos laikotarpis Išsilavinimas, kvalifikacija Turimos AB Invalda INVL akcijos Darbo patirtis Raimondas Rajeckas vyriausiasis finansininkas - Vilniaus universitetas, Ekonomikos fakultetas, apskaitos ir audito magistro laipsnis Tiesiogiai akcijų vnt., įstatinio kapitalo ir balsų 0,11 proc. Turima teisė įsigyti bendrovės akcijų pagal sudarytas akcijų opcionų sutartis: vnt. Nuo 2006 m. AB Invalda INVL vyr. finansininkas m. AB Valmeda vyr. finansininkas m. AB Galinčius vyr. finansininkas m. UAB Invaldos marketingas (dabartinis pavadinimas UAB Inreal valdymas ) vyr. finansininkas m. AB Gildeta buhalteris m. AB Invalda buhalteris Dangutė Pranckėnienė nepriklausoma audito komiteto narė m. Vilniaus Gedimino Technikos universitetas, Verslo administravimo magistras Vilniaus universitetas, Ekonomikos magistro laipsnis The International Coach Union (ICU), profesionalios koučerės vardas. Lietuvos Respublikos Finansų ministerija, auditoriaus vardas. - Nuo 1997 m. UAB Moore Stephens Vilnius (ankstesnis pavadinimas Verslo auditas ) partnerė m. UAB Deloitte & Touche audito vadybininkė Vilniaus Gedimino Technikos universitetas lektorė m. Vilniaus universitetas lektorė Tomas Bubinas nepriklausomas audito komiteto narys m. Baltic Management Institute (BMI) verslo administravimo magistras Licencijuotųjų ir atestuotųjų apskaitininkų asociacijos (ACCA) narys Lietuvos atestuotasis auditorius Vilniaus universitetas, ekonomikos magistras - Nuo 2013 m. UAB Biotechpharma vykdomasis direktorius m. TEVA Biopharmaceuticals USA vyresnysis direktorius m. Teva Pharmaceuticals finansų vadovas Baltijos šalims m. Sicor Biotech finansų direktorius m. PricewaterhouseCoopers vyresnysis vadybininkas m. Coopers & Lybrand vyresnysis auditorius, vadybininkas INVALDA INVL 12

13 10. Informacija apie emitento priskaičiuotas pinigų sumas, kitą perleistą turtą ir suteiktas garantijas valdybos nariams, vyriausiajam finansininkui Per 2019 metų pirmą pusmetį AB Invalda INVL valdybos nariams (kaip bendrovės darbuotojams, įskaitant priskaičiuojamą atlyginimą kitose bendrovės grupės įmonėse) priskaičiuota 142,1 tūkst. eurų atlyginimo, vidutiniškai vienam nariui per mėnesį 7,9 tūkst. eurų. Tuo tarpu bendrovės vadovui bei vyriausiajam finansininkui (įskaitant priskaičiuojamą atlyginimą kitose bendrovės grupės įmonėse) iš viso priskaičiuota 95,2 tūkst. eurų, kiekvienam vidutiniškai po 7,9 tūkst. eurų per mėnesį. Akcinė bendrovė Invalda INVL, vykdydama Akcijų suteikimo taisyklių nuostatas, su bendrovės vyriausiuoju finansininku ataskaitiniu laikotarpiu sudarė opcionų sutartį dėl paprastųjų vardinių AB Invalda INVL akcijų. V. KITA INFORMACIJA 11. Emitento sutartys su vertybinių popierių viešosios apyvartos tarpininkais AB Invalda INVL yra pasirašiusi sutartis su šiais viešosios apyvartos tarpininkais: AB Šiaulių banku (Tilžės g. 149, Šiauliai, tel. (8 41) ) vertybinių popierių sąskaitų tvarkymo ir tarpininkavimo sutartį, sutartį dėl vertybinių popierių apskaitos tvarkymo, sutartį dėl dividendų mokėjimo; Luminor bank AB (Konstitucijos pr. 21A, Vilnius, tel. (8 5) ) sutartį dėl finansinių priemonių sąskaitos tvarkymo, pavedimo vykdymo ir rekomendacijų teikimo; AB SEB banku (Gedimino pr. 12, Vilnius, tel. (8 5) ) vertybinių popierių tvarkymo sutartį; UAB FMĮ Orion securities, (A. Tumėno g. 4, B korp., Vilnius, tel ) investicinių paslaugų teikimo sutartį; Bank Zachodni WBK S.A. (Rynek 9/11, Wrocław, Lenkija, tel ) tarpininkavimo paslaugų sutartį; AS SEB Pank (Tornimae 2, Tallin, Estija, tel ) - tarpininkavimo paslaugų sutartį. 12. Pagrindinių rizikų ir neapibrėžtumų per ateinančius šešis finansinių metų mėnesius apibūdinimas Pagrindinės rizikos ir neapibrėžtumai, su kuriais susiduriama ir gali būti susidurta per ateinančius 6 finansinių metų mėnesius, yra aprašyti 2018 m. metiniame pranešime. Informacija nesikeitė. 13. Informacija apie susijusių šalių sandorius Visi susijusių asmenų sandorių skaičiai detalizuoti konsoliduotų ir bendrovės finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 11 punkte. Informacija apie sandorius su susijusiomis šalimis, kaip nustatyta Akcinių bendrovių įstatymo 37 2 straipsnyje, sudarytus per 2019 m. 6 mėnesius: Susijusios šalies duomenys Bendrovės ryšys su kita sandorio šalimi Sandorio data ir vertė Kita informacija UAB Įmonių grupė Inservis, kodas , Gynėjų g. 14, Vilnius Juridinių asmenų registras INVL Baltic Sea Growth Fund Fondas, valdomas UAB INVL Asset Management, kodas Gynėjų g. 14, Vilnius Juridinių asmenų registras 100 proc. AB Invalda INVL kontroliuojama bendrovė Invaldos INVL 100 proc. kontroliuojamos bendrovės UAB INVL Asset Management valdomas uždaro tipo profesionaliems investuotojams skirtas investicinis fondas Paskolos sutartis Nr. P/190130/01, EUR Įsipareigojimo investuoti į INVL Baltic Sea Growth Fund (toliau Fondas) sutartis. AB Invalda INVL įsipareigoja investuoti į Fondą 19,15 mln. eurų. Numatoma, kad lėšos į Fondą bus pašaukiamos etapais. Audito komitetas pateikė nuomonę, kad nėra pagrindo manyti, jog planuojamas AB Invalda INVL valdybos sprendimas dėl 19,15 mln. eurų investicijos į INVL Baltic Sea Growth Fund būtų nesąžiningas ir nepagrįstas AB Invalda INVL akcininkų, kurie nėra šio susitarimo šalis, atžvilgiu. AB Invalda INVL valdyba Įsipareigojimo investuoti sutarties sudarymui pritarė lentelės tęsinys kitame puslapyje INVALDA INVL 13

14 atkelta iš ankstesnio puslapio Susijusios šalies duomenys Bendrovės ryšys su kita sandorio šalimi Sandorio data ir vertė Kita informacija UAB Kelio ženklai, Kodas , Gynėjų g. 14, Vilnius Juridinių asmenų registras UAB Kelio ženklai, Kodas , Gynėjų g. 14, Vilnius Juridinių asmenų registras UAB Kelio ženklai, Kodas , Gynėjų g. 14, Vilnius Juridinių asmenų registras 100 proc. AB Invalda INVL kontroliuojama bendrovė 100 proc. AB Invalda INVL kontroliuojama bendrovė 100 proc. AB Invalda INVL kontroliuojama bendrovė Paskolos sutartis Nr. P/190213/01, EUR Paskolos sutartis Nr. P/190315/01, EUR Paskolos sutartis Nr. P/190429/01, EUR 14. Per ataskaitinį laikotarpį padarytų pagrindinių investicijų apibūdinimas Invaldos INVL valdyba 2019 m. vasario 5 d. pritarė Įsipareigojimo investuoti į INVL Baltic Sea Growth Fund, kurį valdo Invaldos INVL 100 proc. kontroliuojama bendrovė UAB INVL Asset Management, sutarties sudarymui ir INVL Baltic Sea Growth Fund Partnerystės sutarties sudarymui. Į profesionaliems investuotojams skirto uždaro tipo privataus kapitalo investicinį fondą INVL Baltic Sea Growth Fund Invalda INVL investuos 19,15 mln. eurų. Numatoma, kad lėšos į minėtą fondą bus pašaukiamos etapais, konkrečių sandorių įgyvendinimui. Atlikus investiciją į INVL Baltic Sea Growth Fund, Invalda INVL įsipareigoja neinvestuoti į fondo strategiją atitinkantį privataus kapitalo turtą, o savo pagrindinę investicinę veiklą įgyvendins per šį fondą. Apie smulkesnes investicijas informacija pateikiama finansinių ataskaitų aiškinamojo rašto 5 punkte. Prezidentas Darius Šulnis INVALDA INVL 14

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word - _IVL1L_metinis pranesimas_ _FINAL.doc

Microsoft Word - _IVL1L_metinis pranesimas_ _FINAL.doc AB Invalda 2009 metų konsoliduotas metinis pranešimas Parengta pagal periodinės ir papildomos informacijos rengimo ir pateikimo taisykles, patvirtintas Lietuvos Respublikos vertybinių popierių komisijos

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras AB INVALDA LT KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS, KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2014 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE,

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje AB Invalda LT raida orientuota į vertės kūrimą 2014 m. birželio 3 d. Listinguojamų bendrovių vadovų susitikimas su investuotojais Klausimai, į kuriuos atsakysime šioje prezentacijoje 1. Kas yra Invalda

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2016 m. 9 mėnesių veiklos rezultatai 2016-10-21 Teo ir Omnitel įmonių grupė teikia integruotas telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugas Lietuvos gyventojams ir verslui bei kuria pažangiausius duomenų

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR

Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Lietuvos Respublikos Centrinis Bankas 2013.05.31 Priežiūros tarnybai Žirmūnų g. 151, LT-09128 Vilnius ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS Vadovaudamiesi LR Vertybinių popierių įstatymo 22 straipsniu, ir LR

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc AB INVALDA LT KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2013 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE PATEIKIAMOS KARTU SU NEPRIKLAUSOMŲ

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII

Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VII Įstatymas skelbtas: Žin., 2000, Nr. 64-1914 Neoficialus įstatymo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS AKCINIŲ BENDROVIŲ ĮSTATYMAS 2000 m. liepos 13 d. Nr. VIII-1835 Vilnius Nauja įstatymo redakcija nuo 2004 m.

Detaliau

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k II. SANTRAUKA Ši Santrauka (toliau Santrauka) yra viešo siūlymo (toliau Siūlymas), kuriuo siūloma AUGA group, AB (toliau Emitentas arba Bendrovė, Bendrovė kartu su jos Dukterinėmis įmonėmis vadinama Grupe)

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

metinis_pranesimas_2011_LT

metinis_pranesimas_2011_LT 2011 M. KONSOLIDUOTASIS METINIS PRANEŠIMAS PATVIRTINTA 2012 m. kovo 23 d. AB Lietuvos dujos valdybos posėdyje PRITARTA 2012 m. balandžio 23 d. AB Lietuvos dujos visuotiniame akcininkų susirinkime Vilnius

Detaliau

Microsoft Word - 2_METINIS_PRANESIMAS_2008_LT su parasais be ak CORR

Microsoft Word - 2_METINIS_PRANESIMAS_2008_LT su parasais be ak CORR AB GRIGIŠKĖS KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2008 METUS TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTAS PRANEŠIMAS... 4 2. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė,

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Vilnius akcijų biržoje (Nasdaq Vilnius: INC1L) nuo m. birželio mėn. 1 INVL TECHNOLOGY 2015 METŲ VEIKLOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito

APB APRANGA 2019 m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaito APB APRANGA m. birželio 30 d. pasibaigusio šešių mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M O N

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M.

AB AMBER GRID TARPINIS PRANEŠIMAS UŽ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2017 M. BIRŽELIO 30 D. Vilnius 2017 M. Vilnius 2017 M. TURINYS 1. BENDROJI INFORMACIJA... 3 1.1. PAGRINDINIAI DUOMENYS... 3 1.2. BENDROVĖS VEIKLA... 3 1.3. ILGALAIKĖ BENDROVĖS STRATEGIJA... 8 1.4. DARBUOTOJAI... 8 1.5. TARPTAUTINIS BENDRADARBIAVIMAS...

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI, 2019 M. 6 MĖN. 2019 liepos 31 d. 1 TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Investicijų apžvalga Kita informacija

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INVL Technology prezentacija investuotojams 2015 06 04 TRUMPAS VIDEO PRISTATYMAS Video: https://youtu.be/3vpkugth4qw INVL Technology Portfelio / Klasterio veikimo principas Kompetencijų apjungimas Investicijų

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro

LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontro LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL AB LIETUVOS JŪRŲ LAIVININKYSTĖ PRIVATIZAVIMO VERTINIMO 2001 m. birželio 29 Vilnius Valstybės kontrolė, išnagrinėjusi AB Lietuvos jūrų laivininkystė privatizavimo

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos

Microsoft Word - LE_Sutarties su NEPRIKLAUSOMU ST nariu salygos SUTARTIES DĖL NEPRIKLAUSOMO STEBĖTOJŲ TARYBOS NARIO VEIKLOS SĄLYGOS ATSIŽVELGIANT Į TAI, KAD: (A) Stebėtojų tarybos narys [data] Bendrovės visuotinio akcininkų susirinkimo sprendimu Nr.[...] buvo

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

LITGRID AB SUTRUMPINTOS TARPINĖS KONSOLIDUOTOSIOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTU

LITGRID AB SUTRUMPINTOS TARPINĖS KONSOLIDUOTOSIOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTU LITGRID AB SUTRUMPINTOS TARPINĖS KONSOLIDUOTOSIOS IR BENDROVĖS FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE (NEAUDITUOTOS),

Detaliau

Banko įstatai_lt

Banko įstatai_lt AB SEB BANKO ĮSTATAI Įstatų nauja redakcija, patvirtinta visuotiniame akcininkų susirinkime, įvykusiame 2015 m. rugsėjo 3 d. I SKYRIUS. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. AB SEB bankas (toliau Bankas) yra kredito

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode]

Microsoft PowerPoint _LE_Investuotoju mugei.ppt [Compatibility Mode] AB Lietuvos energija pokyčiai įgyvendinant nacionalinę elektros energetikos strategiją Vilnius, 2010-09-30 1 Aloyzas Koryzna Darius Grondskis Elektros energetikos sektoriaus pertvarkos tikslai 1. Didinti

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA

KOMUNIKACIJOS STRATEGIJOS PREZENTACIJA 2010 M. VEIKLOS REZULTATAI (patvirtinti eiliniame visuotiniame akcininkų susirinkime) TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ KAS YRA TEO? Didţiausias integruotų telekomunikacijų, IT ir televizijos paslaugų gyventojams

Detaliau

Telia Lietuva, AB

Telia Lietuva, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 9 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

1

1 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Nenuosekliųjų nuotolinių studijų programa Projektas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-103 E-studijos ir naujos įsidarbinimo galimybės neįgaliesiems, siekiant paskatinti juos

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau