4 priedas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "4 priedas"

Transkriptas

1 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje. 2. Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje. 3. Duomenys apie valdymo įmonę: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje. 4. Duomenys apie depozitoriumą: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje. INVL Asset Management / 25

2 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTĖS 5. Grynųjų aktyvų (toliau GA), investicinių vienetų (akcijų) skaičius ir vertė: Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) Prieš metus ( ) Prieš dvejus metus ( ) Grynųjų aktyvų vertė, Eur Investicinio vieneto (akcijos) vertė, Eur Investicinių vienetų (akcijų) esančių apyvartoje skaičius 0,6707 0,6913 0,6633 0, , , , , Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų investicinių vienetų ar akcijų skaičius ir bendra konvertavimo suma: Išplatinta (konvertuojant pinigines lėšas į investicinius vienetus) Išpirkta (konvertuojant investicinius vienetus į pinigines lėšas) Ataskaitinis laikotarpis 2016 m. I pusmetis Investicinių vienetų skaičius Vertė, Eur Praėję finansiniai metai 2015 m. I pusmetis Investicinių vienetų skaičius Vertė, Eur , , , , III. PENSIJŲ FONDO IŠLAIDŲ IR APYVARTUMO RODIKLIAI 7. Atskaitymai iš pensijų fondo turto: 2016 m. I pusmetis Atskaitymai Taisyklėse numatyti maksimalūs dydžiai,% Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai,% Per ataskaitinį laikotarpį sumokėtų atskaitymų suma, Eur Nuo įmokų 0,50 0, Nuo turto vertės 0,99 0, Už keitimą fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą per metus pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą per metus Iš viso INVL Asset Management / 25

3 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA 7. Atskaitymai iš pensijų fondo turto: (tęsinys) 2015 m. I pusmetis Atskaitymų dydžiai Per ataskaitinį laikotarpį Atskaitymai Maksimalūs, nustatyti fondo taisyklėse Ataskaitiniu laikotarpiu taikyti priskaičiuota atskaitymų suma, Eur Nuo įmokų Iki 1% nuo įmokų 1% nuo įmokų Nuo turto vertės 0,99% nuo vidutinės 0,99% nuo vidutinės metinės metinės turto vertės turto vertės Už keitimą: - fondo keitimas toje pačioje bendrovėje daugiau kaip kartą - per metus pensijų kaupimo bendrovės keitimas kartą per metus - pensijų kaupimo bendrovės keitimas daugiau kaip kartą - per metus Iš viso Mokėjimai tarpininkams: Tarpininko pavadinimas AB SEB bankas AB bankas Finasta Suteiktų paslaugų aprašymas Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius Komisinis mokestis už tarpininkavimą sudarant vertybinių popierių sandorius Atlygis už paslaugas, Eur ( ) Atlygis už paslaugas, Eur ( ) Tarpininko ryšys su valdymo įmone AB SEB bankas yra valdymo įmonės valdomo fondo depozitoriumas Valdymo įmonė su tarpininku turi pasirašiusi tarpininkavimo sutartį* Iš viso * Valdymo įmonė su AB banku Finasta buvo susijusi šalis iki 2015 m. birželio 30 d. AB bankas Finasta 2015 m. gruodžio 21 d. buvo prijungtas prie AB Šiaulių banko. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos tarpininkams kompensuojamos valdymo įmonės. 9. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus dėl mokėjimų pasidalijimo, taip pat apie paslėptuosius komisinius: Per ataskaitinį laikotarpį valdymo įmonė nebuvo sudariusi jokių formalių ar neformalių susitarimų dėl mokėjimų pasidalijimo. Fondui nebuvo taikyti jokie paslėpti komisiniai mokesčiai. 10. Pavyzdys, iliustruojantis atskaitymų įtaką galutinei investuotojui tenkančiai investicijų grąžai: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. INVL Asset Management / 25

4 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICINIŲ PRIEMONIŲ PORTFELĮ 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis: Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Bendra nominali vertė Bendra įsigijimo vertė Bendra rinkos vertė Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) Balsų dalis emitente, % Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą AB Linas Agro Group LT LT ,02 0,19 Iš viso: ,19 Nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Iš viso: Nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose Iš viso: Išleidžiami nauji nuosavybės vertybiniai popieriai Iš viso: Iš viso nuosavybės vertybinių popierių: Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis (tęsinys): ,19 Dalis GA,% INVL Asset Management / 25

5 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA Emitento pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Bendra nominali vertė Bendra įsigijimo vertė Bendra rinkos vertė Palūkanų norma Išpirkimo / konvertavimo data Dalis GA, % Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Oficialųjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Iš viso: Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, įtraukti į Papildomąjį ar jį atitinkantį prekybos sąrašą Lithuania 5,5% 2022/05/17 LT LT , ,70 LTH GOV T-NOTE 28/08/2021 LT LT , ,96 Lithuania 7.375% 02/11/20 LT XS , ,33 Iš viso: ,99 Ne nuosavybės vertybiniai popieriai, kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose Poland 5 1/4 01/20/25 PL XS , ,82 Romania 3.4% 01/21/2019 RO RO1419DBE , ,55 Turkey 7% 03/11/2019 TR US900123BD ,59 OTP Bank 5,875% perpetual HU XS , ,46 Bank St Petersburg 7.63% 07/25/17 RU XS , ,73 Bank of Georgia 7.75% 07/05/17 GE XS , ,72 MOL 6.25% 09/26/2019 LU XS , ,69 Romania 4.875% 2019/11/07 RO XS , ,19 BULENR 4 ¼ 11/07/18 BG XS , ,75 BLTEBG /15/18 BG XS , ,07 Garanti 4 ¾ 10/17/19 TR XS , ,04 BGARIA 1 ⅞ 03/21/23 BG XS , ,05 REPHUN 6 ¼ 01/29/20 HU US445545AD , ,67 HRELEC 5 ⅞ 10/23/22 HR XS , ,14 POLAND 3 03/17/23 Corp PL US731011AT ,92 Iš viso: ,41 Išleidžiami nauji ne nuosavybės vertybiniai popieriai Iš viso ne nuosavybės vertybinių popierių: ,40 INVL Asset Management / 25

6 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis (tęsinys): KIS pavadinimas Šalis ISIN kodas Kiekis, vnt. Valdytojas Bendra įsigijimo vertė Bendra rinkos vertė Rinka, pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vertė (tinklalapio adresas) KIS tipas* Dalis GA, % Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymo 61 str. 1 d. reikalavimus atitinkančių kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) vienetai (akcijos) ISHARES STOXX EUROPE 600 DE DE DE BlackRock Asset Management KIS3 4,93 ISHARES CORE MSCI JAPAN IMI BlackRock Asset DE IE00B4L5YX21 UCIT Management KIS3 1, BlackRock Asset ishares JPMorgan Emerging Markets DE DE000A1W0PN8 Management Ireland Bond EUR Hedged ETF Limited KIS3 8,78 BPT Baltic Opportunity Fund EE EE , Northern Horizon Capital -opportunity.aspx KIS5 2,32 S&P A ETF (Amundi) FR FR Amundi Asset Management KIS3 1,14 PowerShares FTSE RAFI US 1000 Fund IE IE00B23D8S Invesco PowerShares et/portal/site/ceprops/produc Capital Mgmt LLC toverview?ticker=pft KIS3 1,78 ISHARES CORE S&P 500 UCITS E IE IE00B5BMR BlackRock Advisors KIS3 1,35 Concept-db-x-t.MSCI UI ETF IE IE00BJ0KDR DB X-Trackers KIS3 5,04 ishares Core MSCI Emerging Markets BlackRock Asset IE IE00BKM4GZ66 IMI UCITS ETF Management Ireland KIS3 3,60 Lords LB Baltic Fund III LT LORDS ,5844 Lords LB asset management KIS5 2,85 INVL Rusijos TOP20 subfondas LT LTIF ,2098 INVL Asset Management KIS3 0,45 INVL besivystančios Europos be Rusijos 1.445, LT LTIF INVL Asset Management TOP20 subfondas KIS3 0,44 INVL besivystančios Europos obligacijų , LT LTIF INVL Asset Management subfondas KIS1 12,84 DBX S&P/ASX 200 (DR) LU LU DB X-Trackers KIS3 0,42 UBS ETF MSCI CANADA LU LU UBS asset management KIS3 0,54 Amundi Funds - Index Equity Japan LU LU Amundi Luxembourg S.A KIS3 0,69 BlackRock Global Index Funds , BlackRock (Luxembourg) Emerging Markets Government Bond LU LU SA om Index fund KIS1 4,51 SPDR Russell 2000 ETF IE IE00BJ38QD State Street Global Advisors , ,00 KIS3 0,63 Iš viso: , ,38 Kitų kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) Iš viso: Iš viso KIS vienetų (akcijų): , ,38 INVL Asset Management / 25

7 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA * KIS 1 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į ne nuosavybės vertybinius popierius; KIS 2 KIS, kurių investavimo strategijoje numatytas mišrus (subalansuotas) investavimas; KIS 3 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į nuosavybės vertybinius popierius; KIS 4 KIS, kurių investavimo strategijoje numatyta iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuoti į pinigų rinkos priemones; KIS 5 visų kitų rūšių KIS (alternatyvaus investavimo, privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, žaliavų ir kt.). Priemonės Emitento pavadinimas Šalis Kiekis, vnt. pavadinimas Pinigų rinkos priemonės kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Valiuta Bendra rinkos vertė Palūkanų norma Galiojimo pabaigos data Dalis GA, % Iš viso: Kitos pinigų rinkos priemonės Iš viso: Iš viso pinigų rinkos priemonių: Kredito įstaigos pavadinimas Šalis Valiuta Bendra rinkos vertė Palūkanų norma Indėliai kredito įstaigose Indėlio termino pabaiga Dalis GA, % Iš viso indėlių kredito įstaigose: Priemonės pavadinimas Emitentas Šalis Kita sandorio šalis Išvestinės finansinės priemonės, kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Valiuta Investicinis sandoris (pozicija) Sandorio (pozicijos) vertė Bendra rinkos vertė Rinkos pavadinimas (tinklalapio adresas) Iš viso: Kitos išvestinės finansinės priemonės Galiojimo terminas Dalis GA, % FW_160315_1 LT Šiaulių bankas USD USD/EUR (2.867) (0,03) FW_160217_4 LT Šiaulių bankas USD USD/EUR (5.971) (0,07) FW_160413_3 LT Šiaulių bankas USD USD/EUR (7.342) (0,08) FW_160429_2 LT Šiaulių bankas USD USD/EUR (2.085) (0,02) FW_160616_2 LT Šiaulių bankas USD USD/EUR (1.467) (0,02) FW_160527_3 LT Šiaulių bankas USD USD/EUR (1.304) (0,01) FW_160307_3 LT Šiaulių bankas USD USD/EUR ,01 FWD19691 LT SEB bankas USD USD/EUR (21.201) (0,24) Iš viso: (41.565) - - (0,47) Iš viso išvestinių finansinių priemonių: - - (41.565) - - (0,47) INVL Asset Management / 25

8 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA 11. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicinių priemonių portfelio sudėtis (tęsinys): Banko pavadinimas Valiuta Bendra rinkos vertė Palūkanų norma Dalis GA, % Pinigai AB SEB Bankas USD ,41 AB SEB Bankas EUR ,03 AB SEB Bankas RON ,06 Iš viso pinigų: ,50 Pavadinimas Trumpas apibūdinimas Bendra vertė Paskirtis Dalis GA,% Gautinos ir mokėtinos sumos Gautinos sumos Kitos gautinos sumos ,10 Mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui (7.494) mokėtinos sumos (0,09) Mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos (624) (0,01) Iš viso: (1.185) 0,00 INVL Asset Management / 25

9 12. Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti išvestinių finansinių priemonių sandoriai, išskyrus tuos, kurie nurodyti šios ataskaitos 11 punkte: Priemonės kategorija Išankstinis valiutos sandoris Išankstinis valiutos sandoris Išankstinis valiutos sandoris Išankstinis valiutos sandoris Išankstinis valiutos sandoris Atsiskaitymo data Pelnas / nuostolis EUR (9.651) EUR (9.914) EUR EUR EUR Valiuta Priemonės panaudojimas Pastabos Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas Neprekiaujama reguliuojamose rinkose Neprekiaujama reguliuojamose rinkose Neprekiaujama reguliuojamose rinkose Neprekiaujama reguliuojamose rinkose Neprekiaujama reguliuojamose rinkose Išankstinis valiutos sandoris EUR Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas Neprekiaujama reguliuojamose rinkose Išankstinis valiutos sandoris EUR Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas Neprekiaujama reguliuojamose rinkose Išankstinis valiutos sandoris EUR Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas Neprekiaujama reguliuojamose rinkose Išankstinis valiutos sandoris (4.278) EUR Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas Neprekiaujama reguliuojamose rinkose Iš viso: EUR Valiutos kurso svyravimo rizikos draudimas Neprekiaujama reguliuojamose rinkose Sandorių skaičius Pirkimas Pardavimas Pelnas (nuostoliai), (Eur) Valiuta Suma (Eur) Valiuta Suma (Eur) 6 EUR USD USD EUR (1.573) Iš viso Priedo 11 punkte nurodytų išvestinių finansinių priemonių rūšys, su jomis susijusi rizika, kiekybinės ribos ir metodai, kuriais vertinama su išvestinių finansinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika. Būdas, kuriais išvestinė finansinė priemonė gali apsaugoti investicinių priemonių sandorį (investicinių priemonių poziciją) nuo rizikos: Ataskaitiniu laikotarpiu Fondas sudarė išankstinius valiutos sandorius (angl. currency forwards). Šie sandoriai buvo naudojami valiutos rizikos valdymo tikslais. Valiutos išankstiniais sandoriais buvo mažinama valiutos rizika investuojant JAV doleriais. Taip sumažinami Fondo investicijų ir Fondo vieneto vertės svyravimai dėl valiutos kurso pokyčių. Sudarydamas šiuos sandorius, kuriais neprekiaujama biržoje, Fondas prisiima susijusią išankstinių sandorių emitento kredito riziką. Tai rizika, kad Fondo atžvilgiu sandorio šalis ar emitentas nevykdys prisiimtų finansinių įsipareigojimų. Ši rizika yra valdoma laikantis nuostatos, jog bendra investicijų suma į vieną sandorio šalį ar emitentą negali būti didesnė kaip 20 proc. grynųjų aktyvų vertės. 14. Iš išvestinių finansinių priemonių sandorių kylančių įsipareigojimų bendra vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: Priemonės kategorija Įsipareigojimų vertė ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Valiuta Išankstiniai valiutos (41.565) sandoriai EUR Iš viso: (41.565) EUR Pastabos Neprekiaujama reguliuojamose rinkose INVL Asset Management / 25

10 Priemonės Atsiskaitymo Pelnas / Valiuta Priemonės panaudojimas Pastabos kategorija data nuostolis Išankstinis valiutos Valiutos kurso svyravimo Neprekiaujama (5.971) EUR sandoris rizikos draudimas reguliuojamose rinkose Išankstinis valiutos Valiutos kurso svyravimo Neprekiaujama EUR sandoris rizikos draudimas reguliuojamose rinkose Išankstinis valiutos Valiutos kurso svyravimo Neprekiaujama (2.867) EUR sandoris rizikos draudimas reguliuojamose rinkose Išankstinis valiutos Valiutos kurso svyravimo Neprekiaujama (7.342) EUR sandoris rizikos draudimas reguliuojamose rinkose Išankstinis valiutos Valiutos kurso svyravimo Neprekiaujama (21.201) EUR sandoris rizikos draudimas reguliuojamose rinkose Išankstinis valiutos Valiutos kurso svyravimo Neprekiaujama (2.085) EUR sandoris rizikos draudimas reguliuojamose rinkose Išankstinis valiutos Valiutos kurso svyravimo Neprekiaujama (1.304) EUR sandoris rizikos draudimas reguliuojamose rinkose Išankstinis valiutos Valiutos kurso svyravimo Neprekiaujama (1.467) EUR sandoris rizikos draudimas reguliuojamose rinkose Iš viso: (41.565) Sandorių skaičius Pirkimas Pardavimas Pelnas (nuostoliai), (Eur) Valiuta Suma (Eur) Valiuta Suma (Eur) 8 EUR USD (41.565) Iš viso (41.565) 15. Analizė, kaip turimas investicinių priemonių portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.): Fondo investicijų portfelis atitinka Pensijų fondo investavimo strategiją. Mezzo II 57+ pensijų fondo turtas investuojamas: - 1. Iki 30 proc. į nuosavybės VP (akcijas) ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis nuosavybės VP Iki 100 proc. (bet ne mažiau kaip 70 proc.) į skolos VP, pinigų rinkos priemones ir (arba) KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis skolos VP ir pinigų rinkos priemonės. 16. Veiksniai, per ataskaitinį laikotarpį turėjusius didžiausią įtaką investicinių priemonių portfelio struktūros ir jo vertės pokyčiams: Fondo investicijų portfelio vertės pokyčiui didžiausią įtaką turėjo finansinių priemonių rinkos kainos. V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 17. Lyginamasis indeksas (jei parinktas) ir trumpas jo apibūdinimas: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. 18. To paties laikotarpio investicinio vieneto (akcijos) vertės pokyčio, investicinių priemonių portfelio metinės investicijų grąžos (bendrosios ir grynosios) ir lyginamojo indekso (jei parinktas) reikšmės pokyčio ir kiti rodikliai per paskutinius dešimt Fondo veiklos metų: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. 19. Pensijų fondo reklamoje naudotos investicijų grąžos prognozės ir prognozuotos grąžos dydis. Neatitikimai su faktine grąža ir tokių neatitikimų priežastys: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. INVL Asset Management / 25

11 20. Vidutinė investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto vertės pokytis ir vidutinis lyginamojo indekso (jei jis pasirinktas) reikšmės pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų (vidutinė grynoji investicijų grąža, vidutinis investicinio vieneto vertės ir lyginamojo indekso reikšmės pokytis apskaičiuojami kaip geometrinis, atitinkamai, metinių grynosios investicijų grąžos, metinių investicinio vieneto vertės pokyčių ir lyginamojo indekso reikšmės pokyčių vidurkis): Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. 21. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicinių priemonių portfelio riziką: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. INVL Asset Management / 25

12 VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINĖ BŪKLĖ 22. Pensijų fondo finansinės ataskaitos, parengtos vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teisės aktų reikalavimais: Grynųjų aktyvų ataskaita: Praėję finansiniai Eil. Nr. Turtas Pastabos Nr. Finansiniai metai ( ) metai ( ) A. TURTAS PINIGAI TERMINUOTIEJI INDĖLIAI PINIGŲ RINKOS PRIEMONĖS Valstybės iždo vekseliai Kitos pinigų rinkos priemonės PERLEIDŽIAMIEJI VERTYBINIAI POPIERIAI Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai Nuosavybės vertybiniai popieriai Kitų kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos SUMOKĖTI AVANSAI GAUTINOS SUMOS Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos Kitos gautinos sumos INVESTICINIS IR KITAS TURTAS Investicinis turtas Išvestinės finansinės priemonės Kitas turtas - - B. ĮSIPAREIGOJIMAI Mokėtinos sumos Už finansinį ir investicinį turtą mokėtinos sumos Valdymo įmonei ir depozitoriumui mokėtinos sumos Kitos mokėtinos sumos Sukauptos sąnaudos Finansinės skolos kredito įstaigoms Įsipareigojimai pagal išvestinių finansinių priemonių sutartis Kiti įsipareigojimai - - C. GRYNIEJI AKTYVAI INVL Asset Management / 25

13 22.2. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita: Finansiniai metai ( ) Praėję finansiniai metai ( ) Eil. Nr. Straipsniai Pastabos Nr. 1. GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS PADIDĖJIMAS 2.1. Dalyvių įmokos į fondą Iš kitų fondų gautos sumos Garantinės įmokos Investicinės pajamos Palūkanų pajamos Dividendai Nuomos pajamos Pelnas dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo Pelnas dėl užsienio valiutos kursų pokyčio Išvestinių finansinių priemonių sandorių pelnas Kitas grynųjų aktyvų vertės padidėjimas PADIDĖJO IŠ VISO: GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖS SUMAŽĖJIMAS 3.1. Išmokos fondo dalyviams Išmokos kitiems fondams Nuostoliai dėl investicijų vertės pasikeitimo ir pardavimo Nuostoliai dėl užsienio valiutos kursų pokyčio Išvestinių finansinių priemonių sandorių nuostoliai Valdymo sąnaudos: Atlyginimas valdymo įmonei Atlyginimas depozitoriumui Atlyginimas tarpininkams Audito sąnaudos Palūkanų sąnaudos Kitos sąnaudos Kitas grynųjų aktyvų vertės sumažėjimas Sąnaudų kompensavimas (-) - - GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ SUMAŽĖJO IŠ VISO Grynųjų aktyvų vertės pokytis Pelno paskirstymas GRYNŲJŲ AKTYVŲ VERTĖ ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PABAIGOJE INVL Asset Management / 25

14 22.3. Aiškinamasis raštas Bendroji dalis: Duomenys apie pensijų fondą Pavadinimas Tipas, teisinė forma VPK (dabar Lietuvos bankas) pritarimo sudarymo dokumentams data Priežiūros institucijos pensijų fondo taisyklėms suteiktas numeris Veiklos laikas Vieta INVL MEZZO II 53+ pensijų fondas Valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondas 2003 m. rugpjūčio 28 d. PF-V03-K (007) Neribotas Vilnius Duomenys apie valdymo įmonę Pavadinimas UAB INVL Asset Management Įmonės kodas Buveinė (adresas) Gynėjų g. 14, LT Vilnius Registras, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie įmonę Valstybės įmonės Registrų centro Vilniaus filialas Telefono numeris (8~700) Fakso numeris (8~5) El. pašto adresas Interneto svetainės adresas Veiklos licencijos numeris VĮK-005 Pensijų fondo valdytojas, kiti Vytautas Plunksnis Valdybos narys; Tomas Krakauskas Investicijų valdymo asmenys priimantys investicinius departamento direktorius; Vaidotas Rūkas fondų investicijų vadovas; Justinas sprendimus Gataveckas jaunesnysis fondų valdytojas Duomenys apie depozitoriumą Pavadinimas AB SEB bankas Įmonės kodas Buveinė (adresas) Gedimino pr. 12, LT Vilnius Telefono numeris (8~5) Fakso numeris (8~5) Duomenys apie audito įmonę, atlikusią metinių finansinių ataskaitų auditą Pavadinimas UAB PricewaterhouseCoopers Įmonės kodas Buveinė (adresas) J.Jasinskio 16B, LT Vilnius Telefono numeris (8~5) Ataskaitinis laikotarpis Nuo 2016 m. sausio 1 d. iki 2016 m. birželio 30 d. INVL Asset Management / 25

15 Apskaitos politika: Teisės aktai, kuriais vadovaujantis parengtos finansinės ataskaitos UAB INVL Asset management valdydama pensijų fondo turtą, vesdama apskaitą bei rengdama Fondo finansines ataskaitas, vadovaujasi verslo apskaitos standartais (VAS), Lietuvos Respublikos buhalterinės apskaitos įstatymu, Lietuvos Respublikos kolektyvinio investavimo subjektų įstatymu ir kitais teisės aktais. Fondo finansiniai metai yra kalendoriniai metai. Fondo finansinės ataskaitos sudaromos per keturis mėnesius pasibaigus finansiniams metams. Valdymo įmonė apskaitą tvarko ir šiose finansinėse ataskaitose visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta. Nuo 2015 m. sausio 1 d. Lietuva tapo euro zonos nare ir jos valiuta tapo euras. Nuo 2002 m. vasario 2 d. Iki 2014 m. gruodžio 31 d. litas buvo susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą. Fondas perskaičiavo apskaitos duomenis bei finansinių ataskaitų palyginamąją informaciją iš litų į eurus remdamasis 40-tuoju verslo apskaitos standartu Euro įvedimas. Joks pelnas/nuostolis dėl valiutos keitimo pripažintas nebuvo. Fondo turtas nominuotas eurais, tačiau investuojama gali būti įvairia užsienio valiuta. Valdymo įmonė, siekdama išvengti nuostolių dėl valiutos kursų svyravimo neigiamos įtakos, yra numačiusi naudoti išvestines finansines priemones. Investavimo politika ir investicijų portfelio struktūra Pensijų fondo investavimo tikslas yra užtikrinti subalansuotą ilgalaikį Fondo augimą, taip padidinant Dalyvių pensijų sąskaitose sukaupto turto perkamąją galią ilguoju laikotarpiu: iki 30 proc. grynųjų aktyvų investuojama į nuosavybės VP (akcijas) ir / arba į kolektyvinio investavimo subjektų (KIS) investicinius vienetus (akcijas), išskyrus tuos kurių pagrindinė investavimo kryptis yra Pinigų rinkos priemonės ir ne nuosavybės VP; iki 100 proc. grynųjų aktyvų investuojama į ne nuosavybės VP, Pinigų rinkos priemones, indėlius ir (arba) į KIS investicinius vienetus (akcijas), kurių pagrindinė investavimo kryptis yra Pinigų rinkos priemonės ir ne nuosavybės VP. Pensijų turtą sudaro: VP ar pinigų rinkos priemonės, kuriomis prekiaujama rinkose pagal Lietuvos Respublikos teisės aktus laikomose reguliuojamomis ir veikiančiomis Europos Sąjungos valstybėse narėse; VP ar pinigų rinkos priemonės, kurios yra įtrauktos į Europos ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančios VP biržos oficialųjį prekybos sąrašą arba kuriomis prekiaujama ten esančioje pripažintoje ir visuomenei prieinamoje reguliuojamoje rinkoje, veikiančioje pagal nustatytas taisykles, jei ši birža arba rinka yra nurodyta Fondo taisyklėse; Išleidžiami nauji VP, jeigu emisijos sąlygose yra numatytas įsipareigojimas įtraukti šiuos VP į VP biržos oficialųjį prekybos sąrašą ar reguliuojamos rinkos prekybos sąrašą ir jeigu įtraukiama į sąrašą bus ne vėliau kaip per vienerius metus nuo išleidimo, jei ši birža arba rinka yra Europos Sąjungos valstybėje narėje ar yra nurodyta Fondo taisyklėse; ne ilgesniam kaip 12 mėnesių terminui padėti indėliai, esantys kredito įstaigose, kurių registruojama buveinė yra Europos Sąjungos valstybėje narėje arba kitoje valstybėje, kurioje riziką ribojanti priežiūra yra ne blogesnė, kaip Europos Sąjungoje; Fondo taisyklėse nurodytų KIS investiciniai vienetai (akcijos). Europos bendradarbiavimo ir plėtros organizacijos valstybėje narėje esančių VP biržų ir rinkų sąrašas nustatytas Fondo taisyklėse. Fondo investicijų portfelis privalo būti diversifikuotas Lietuvos Respublikos įstatymų ir šio Fondo taisyklių nustatyta tvarka. Sprendimai dėl Fondo investicijų portfelio sudėties įgyvendinami sudarant sandorius VP biržose bei rinkose per Valdymo įmonės pasirinktus finansinius tarpininkus (maklerius, brokerius, bankus). Sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties priima Valdymo įmonės investicinis komitetas, kurio sudėtį nustato Valdymo įmonės valdyba savo sprendimu. Finansinės rizikos valdymo politika Fondo finansinė rizika valdoma išskaidant (diversifikuojant) investicijų portfelį pagal Fondo taisyklėse numatytus diversifikavimo principus. Investicinis komitetas, priimdamas sprendimus dėl Fondo investicijų portfelio sudėties, privalo atsižvelgti į esamą portfelio rizikingumą, taip pat į priimamų investicinių sprendimų poveikį bendram portfelio rizikingumui. Fondo portfelio rizika įvertinama periodiškai ir pateikiama investicinio komiteto posėdžiui ne rečiau kaip vieną kartą per kalendorinių metų ketvirtį. INVL Asset Management / 25

16 Apskaitos politika (tęsinys) Fondo investicijų portfelio rizika įvertinama atsižvelgiant į portfelį sudarančių VP: emitento kredito reitingą; kainos jautrumą palūkanų normų pokyčiams; nominalo valiutos riziką; trukmę; pajamingumą; VP svorį investicijų portfelyje. Valdymo įmonė ne rečiau kaip vieną kartą per 3 metus peržiūri investavimo strategiją, o prireikus ją keičia. Turto ir įsipareigojimų padidėjimo bei sumažėjimo pripažinimo principai Skaičiuojant grynųjų aktyvų (GA) vertę, yra apskaičiuojama: turto vertė; įsipareigojimų vertė; turto ir įsipareigojimų verčių skirtumas atspindi GA vertę. Turto ir įsipareigojimų skaičiavimas yra grindžiamas jų tikrąja verte, kuri atspindi GA vertę, už kurią labiausiai tikėtina šiuos aktyvus parduoti. Finansinis turtas apskaitoje registruojamas tada, kai Fondas gauna arba pagal vykdomą sutartį įgyja teisę gauti pinigus ar kitą finansinį turtą. Planuojami sandoriai, gautos garantijos ir laidavimai Fondo turtu nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio turto apibrėžimo. Finansiniai įsipareigojimai apskaitoje registruojami tik tada, kai Fondas prisiima įsipareigojimą sumokėti pinigus ar atsiskaityti kitu finansiniu turtu. Planuojami sandoriai, suteiktos garantijos ir laidavimai, kurių dar nereikia vykdyti, Fondo finansiniais įsipareigojimais nepripažįstami, kol jie neatitinka finansinio įsipareigojimo apibrėžimo. Finansinių priemonių sandoriai įtraukiami į GA vertę sandorio sudarymo dieną, išskyrus tuos atvejus: kada sandorio sudarymo dieną nėra galimybės nustatyti sandorio įtraukimui į GA vertę reikiamų detalių, tokių kaip finansinės priemonės kiekis arba kaina, tuomet sandoriai įtraukiami atsiskaitymo dieną. dėl kitų svarbių priežasčių finansinių priemonių sandoriai gali būti įtraukiami į GA vertę atsiskaitymo dieną. Įsipareigojimai skaičiuojami pagal verslo apskaitos standartų reikalavimus. Įsipareigojimai (ar jų dalis) turi būti nurašomi tik tada, kai jie išnyksta, t. y. kai sutartyje nurodyti įsipareigojimai įvykdomi, anuliuojami ar nustoja galioti. Skaičiuojant GA vertę, denominuotų užsienio valiuta turto ir įsipareigojimų vertė nustatoma pagal Lietuvos banko skelbiamą buhalterinį tos valiutos ir euro kursą, galiojantį vertinimo dieną. Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisyklės Maksimalūs atskaitymų iš Fondo turto dydžiai už Fondo valdymą yra pateikti lentelėje: Pavadinimas Dydis %* Atskaitymas iš kiekvienos Dalyvio vardu įmokėtos Pensijų įmokos 0,50 Atskaitymai per metus iš kiekvieno Dalyvio pensijų sąskaitoje esančių lėšų vidutinės metinės vertės 0,99 Atskaitymai už Dalyvio perėjimą į kitą Valdymo įmonės fondą (iš Dalyvio vardu pervedamų pinigų) - Atskaitymai už Dalyvio perėjimą į kitos pensijų kaupimo bendrovės fondą (iš Dalyvio vardu pervedamų pinigų) - * Lentelėje pateikti maksimalūs atskaitymų dydžiai. kurie negali būti viršijami. tačiau šie dydžiai gali būti ir mažesni. Konkretūs atskaitymų dydžiai nustatomi Valdymo įmonės valdybos sprendimu ir skelbiami Taisyklėse nurodytame tinklapyje kiekvieną kartą kai buvo pakeisti. Nauji atskaitymų dydžiai taikomi visiems Dalyviams. Valdymo įmonė kaupia ir saugo dokumentus. pagrindžiančius atskaitymų Valdymo įmonei apskaičiavimą. Atskaitymai iš Dalyvio vardu įmokėtos Pensijų įmokos Valdymo įmonei išskaičiuojami tą pačią darbo dieną, kai Pensijų įmoka įmokama į Pensijų sąskaitą. Atskaitymai už Fondo valdymą skaičiuojami kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Pensijų turto vertę, atsižvelgiant į darbo dienų skaičių metuose. Atskaitymai už Fondo valdymą Valdymo įmonei mokami už kiekvieną kalendorinį metų mėnesį iki kito mėnesio 7(septintos) kalendorinės dienos. Pasibaigus kalendoriniams metams, atskaitymai už Fondo valdymą yra tikslinami. Per kalendorinius metus susidarę atskaitymų Valdymo įmonei už Fondo valdymą permokėjimai per 7 (septynias)kalendorines dienas grąžinami Fondui, o susidaręs Fondo įsiskolinimas per 7(septynias) kalendorines dienas sumokamas Valdymo įmonei.valstybinio socialinio draudimo fondo (VSDF) valdyba Fondui moka delspinigius, kurių dydis nustatytas Lietuvos Respublikos teisės aktuose, už lėšas, pervestas Fondui pavėluotai dėl VSDF valdybos kaltės. Šiomis lėšomis yra didinama Fondo GA vertė. Už Depozitoriumo teikiamas paslaugas iš gautų atskaitymų, nurodytų Fondo taisyklėse, Valdymo įmonė Depozitoriumui moka atlyginimą ne didesnį kaip 0,2 proc. nuo metinės Fondo GA vertės. INVL Asset Management / 25

17 Apskaitos politika (tęsinys) Atlyginimas Depozitoriumui skaičiuojamas kiekvieną darbo dieną, apskaičiuojant tai dienai tenkančią metinės atlyginimo normos dalį. Tai dienai atlyginimo metinės normos dalis apskaičiuojama pagal tos dienos Fondo GA vertę. Apskaičiuojant atskaitymus yra taikomas metuose esantis darbo dienų skaičius. Depozitoriumui priklausantis atlyginimas mokamas už kiekvieną praėjusį kalendorinių metų ketvirtį iki kito ketvirčio 10 kalendorinės dienos. Pasibaigus kalendoriniams metams, atlyginimo už turto saugojimą dydis yra tikslinamas. Per kalendorinius metus susidarę permokėjimai už turto saugojimą per 10 kalendorinių dienų grąžinami Valdymo įmonei, o susidarę Valdymo įmonės įsiskolinimai turi būti per 10 kalendorinių dienų sumokėti Depozitoriumui. Depozitoriumas privalo Valdymo įmonei pateikti ataskaitas ir dokumentus, pagrindžiančius atlyginimo už turto saugojimą apskaičiavimą. Investicijų įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas * Priemonių, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių reguliuojamose rinkose (NASDAQ OMX Riga, NASDAQ OMX Tallin ir NASDAQ OMX Vilnius) bei tų priemonių, kuriomis prekiaujama kitose nei Baltijos šalių reguliuojamose rinkose tikroji vertė nustatoma pagal uždarymo kainą, išskyrus atvejus, kai: o o o o priemonės yra kotiruojamos keliose reguliuojamose rinkose; tuo atveju jų tikrajai vertei nustatyti naudojama tos reguliuojamos rinkos, kurioje prekyba šiomis priemonėmis pasižymi didesniu likvidumu, reguliarumu ir dažnumu, duomenys; jei pagal pateiktus kriterijus neįmanoma pagrįstai pasirinkti rinkos, kurios duomenimis remiantis, turi būti nustatoma priemonės tikroji vertė; tuo atveju jai nustatyti naudojama reguliuojamos rinkos, kurioje yra priemonės emitento buveinė, duomenys; per paskutiniąją prekybos sesiją priemonė nebuvo kotiruojama; tuo atveju tikrosios vertės nustatymui naudojama paskutinė žinoma, tačiau ne daugiau kaip prieš 30 kalendorinių dienų buvusi vidutinė rinkos kaina arba uždarymo kaina, jei nuo paskutinės prekybos dienos neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei paskutinė žinoma; priemonė nebuvo kotiruojama daugiau kaip 30 kalendorinių dienų iki vertinimo dienos arba buvo kotiruojama rečiau nei nustatyta Valdymo įmonės fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose; tuo atveju jos vertė nustatoma taip, kaip priemonių, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertė. Nustatant finansinės priemonės vertę, atsižvegiama tik į šiuos oficialius šaltinius (prioriteto tvarka): Tarptautinę naujienų agentūrą Bloomberg; Atitinkamos Finansinės priemonės biržos tinklapį; Oficialų Finansinės priemonės emitento tinklapį; Tarptautine naujienų agenturą Reuters; Lietuvos ne nuosavybės VP atveju, jų tikroji vertė nustatoma pagal ne mažiau kaip trijų pirminių dilerių (pvz., AB SEB bankas, AB DNB bankas,,,swedbank", AB) siūlomų konkrečios emisijos tos dienos geriausios pirkimo (mažiausio BID) ir pardavimo (didžiausio ASK) pelningumų vidurkį. Priemonės, kuriomis reguliuojamose rinkose neprekiaujama, vertinamos tokia tvarka: Nuosavybės VP: pagal nepriklausomo verslo vertintojo, turinčio teisę verstis tokia veikla, įvertinimą, jei nuo vertinimo praėjo ne daugiau kaip vieneri metai ir jei po įvertinimo neįvyko įvykių, dėl kurių dabartinė rinkos kaina yra reikšmingai mažesnė ar didesnė nei nustatyta vertintojo; jei nėra atlikta aukščiau numatyto vertinimo ar netenkinamos aukščiau pateikto punkto sąlygos, vertinama atsižvelgiant į panašios bendrovės pelno (prieš apmokestinimą), tenkančio vienai akcijai (naudojant vidutinį svertinį paprastųjų akcijų skaičių, buvusį apyvartoje tam tikrą periodą), santykį, padaugintą iš vertinamos bendrovės pelno, tenkančio vienai akcijai; jei dėl tam tikrų priežasčių negalima pasinaudoti aukščiau pateiktais metodais, vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį, nurodytą Valdymo įmonės fondų grynųjų aktyvų vertės vertinimo procedūrose, kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas; Ne nuosavybės VP tikroji vertė yra nustatoma apskaičiuojant kainą be sukauptų palūkanų (angl. clean price) ir pridedant sukauptas palūkanas tokia tvarka: Ne nuosavybės VP tikroji kaina be sukauptų palūkanų (angl. clean price) yra apskaičiuojama pagal jo pelningumą ir kitus statinius ne nuosavybės vertybinio popieriaus duomenis (vertinimo datą, išpirkimo datą, atkarpos dydžio procentinę išraišką, atkarpos mokėjimo dažnumą, dienų skaičiavimo metodą); Sukauptos palūkanos skaičiuojamos atsižvelgiant į ne nuosavybės VP išleidimo dokumentuose nurodytą dienų skaičiavimo metodą. Konkrečios Finansinės priemonės vertinimo oficialų šaltinį Valdymo įmonė iš anksto suderina su Depozitoriumu, sutartyje su Depozitoriumu numatytu būdu. * iki priemonių, kuriomis prekiaujama Baltijos šalių reguliuojamose rinkose tikroji vertė nustatoma pagal vidutinę kainą. INVL Asset Management / 25

18 Apskaitos politika (tęsinys) Išvestinės finansinės priemonės vertė nustatoma pagal paskutinę analogiško anksčiau sudaryto sandorio rinkos vertę, jei per laikotarpį nuo sandorio sudarymo dienos iki vertinimo dienos nebuvo didelio ekonominių aplinkybių pasikeitimo. Jei minėta sąlyga netenkinama vertinama pagal tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas; Dividendų pajamos pripažįstamos tada, kai yra patvirtintos akcininkų teisės gauti pinigus. Kolektyvinio investavimo subjektų vienetai (akcijos) vertinami pagal paskutinę viešai paskelbtą išpirkimo kainą; Terminuoti indėliai bankuose vertinami pagal amortizuotos savikainos vertę; Grynieji pinigai ir lėšos kredito įstaigose vertinami pagal nominalią vertę; Pinigų rinkos priemonės, kurių išpirkimo terminas arba iki jo likęs laikas ne ilgesnis kaip 397 dienos arba kurių pajamingumas reguliariai tikslinamas pagal pinigų rinkos sąlygas ne rečiau kaip kartą per 397 dienas, arba kurių rizika, įskaitant kredito ir palūkanų normos rizikas, yra labai panaši į riziką finansinių priemonių, kurių išpirkimo terminas ir pajamingumas atitinka anksčiau nurodytus požymius, gali būti vertinamos amortizuotos savikainos metodu. Kitas turtas vertinamas pagal labiausiai tikėtiną pardavimo kainą, nustatytą pagal parinktą vertinimo modelį (nurodytą Valdymo įmonės fondų grynųjų aktyvų vertės skaičiavimo procedūrose), kuris finansų rinkoje yra visuotinai taikomas ir pripažintas. Visos investicijos vertinamos kiekvieną darbo dieną. Investicinio vieneto vertės nustatymo taisyklės Pradinė Fondo vieneto vertė, kuri galiojo iki pirmojo GA vertės skaičiavimo, buvo 1 litas (vienas litas), t. y. 0,2896 Eur. Einamosios dienos Fondo GA vertė yra apskaičiuojama iki kitos dienos valandos. Fondo vieneto vertė nustatoma padalijus Fondo GA vertę, nustatytą skaičiavimo dieną, iš visų apyvartoje esančių Fondo vienetų skaičiaus. Bendra visų Fondo vienetų vertė visada yra lygi to Fondo GA vertei. Fondo vieneto vertė skaičiuojama keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Fondo vieneto vertė yra paskelbiama ne vėliau kaip iki kitos dienos po GA skaičiavimo val. tinklalapyje Pinigai ir terminuotieji indėliai: Pinigų straipsnyje parodoma pinigų kredito įstaigų sąskaitose, vienos nakties indėlių, taip pat neterminuotųjų indėlių su teise bet kuriuo metu pareikalauti viso indėlio ar jo dalies išmokėjimo neprarandant sukauptų palūkanų (indėlių iki pareikalavimo), suma. Terminuotųjų indėlių straipsnyje parodoma indėlio, kurio sutartyje nustatytas konkretus indėlio grąžinimo terminas, pinigų suma, įskaitant indėlius iki trijų mėnesių, kurios negalima paimti iš kredito įstaigos sąskaitos neprarandant sukauptų palūkanų. Terminuotieji indėliai parodomi kartu su sukauptomis palūkanomis. Gautinos ir mokėtinos sumos: Gautinos sumos negautos investicijų pardavimo sandorių sumos, garantinių įmokų, kitos pagal sutartis užregistruotos gautinos sumos. Taip pat šiame straipsnyje parodomos ir iš valdymo įmonės gautinos sumos, kurias gavus mažinamos fondo taisyklėse nenumatytos arba nustatytas ribas viršijančios ataskaitinio laikotarpio sąnaudos. Mokėtinos sumos kitiems fondams, į kuriuos pereina dalyviai, fondo dalyviams ar jų paveldėtojams nepervestos sumos, platintojams nepervestos mokesčių sumos, pagal paslaugų sutartį mokėtinos sumos, kitur neparodytos mokėtinos ir gautinos sumos. Pobalansiniai įvykiai Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingi pobalansiniai įvykiai nurodyti 14 pastaboje Aiškinamojo rašto pastabos: 1 pastaba. Grynieji aktyvai, apskaitos vienetai ir vertė Informacija pateikta ataskaitos 5 punkte. 2 pastaba. Per ataskaitinį laikotarpį išplatintų ir išpirktų apskaitos vienetų skaičius ir vertė Informacija pateikta ataskaitos 6 punkte. INVL Asset Management / 25

19 3 pastaba. Investicijų portfelio struktūra Informacija pateikta ataskaitos 11 punkte. Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Investicijų pasiskirstymas Rinkos Rinkos vertė, Eur Dalis aktyvuose, % vertė, Eur Dalis aktyvuose,% Akcijos , ,23 Vyriausybių ne nuosavybės vertybiniai 32,78 popieriai ,04 Įmonių ne nuosavybės vertybiniai 6,62 popieriai ,11 Kolektyvinio investavimo subjektai , ,46 Pinigų rinkos priemonės Indėliai Išvestinės finansinės priemonės (41.565) (0,47) (15.897) (0,23) Pinigai kredito įstaigose , ,43 Kitos priemonės Iš viso: , ,04 4 pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus Pagal investavimo objektus Pagal sektorius Investicijų pasiskirstymas Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Rinkos vertė, Eur Dalis aktyvuose, % Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Rinkos vertė, Eur Dalis aktyvuose, % Telekomunikacijos , ,01 Finansinės paslaugos , ,42 Kasdienio vartojimo prekės ir paslaugos , ,22 Komunalinės prekės ir paslaugos , ,86 Energetika , ,83 Išvestinės finansinės priemonės (41.565) (0,47) (15.897) (0,22) Vyriausybės vertybiniai popieriai , ,04 Kolektyvinio investavimo priemonė , ,46 Iš viso , ,62 Pagal valiutas Investicijų pasiskirstymas Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Rinkos vertė, Eur Dalis aktyvuose, % Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Rinkos vertė, Eur Dalis aktyvuose, % Eurai , ,49 JAV doleriai , ,49 Rumunijos lėja , ,06 Iš viso , ,04 INVL Asset Management / 25

20 4 pastaba. Investicijų paskirstymas pagal investavimo strategiją atitinkančius kriterijus (tęsinys) Pagal geografinę zoną Investicijų pasiskirstymas Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Rinkos vertė, Eur Dalis aktyvuose, % Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Rinkos vertė, Eur Dalis aktyvuose, % Lietuva , ,71 Vengrija , ,59 Airija , ,96 Gruzija , ,86 Estija , ,48 Liuksemburgas , ,88 Prancūzija , ,38 Rumunija , ,31 Rusija , ,77 Turkija , ,14 Bulgarija , ,12 Kroatija , Vokietija , ,84 Lenkija , Iš viso , ,04 Pagal emitentų tipą Investicijų pasiskirstymas Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Rinkos vertė, Eur Dalis aktyvuose, % Ataskaitinio laikotarpio pradžioje Rinkos vertė, Eur Dalis aktyvuose, % Lietuvos respublikos vyriausybė , ,51 Kitų šalių vyriausybės , ,53 Lietuvos Respublikoje registruotos įmonės , ,23 Ne Lietuvos respublikoje registruotos įmonės Lietuvos Respublikoje registruoti Kolektyvinio investavimo subjektai Ne Lietuvos Respublikoje registruoti Kolektyvinio investavimo subjektai , , , , , ,7 Kita (41.565) (0,47) (15.897) (0,22) Iš viso: , ,62 INVL Asset Management / 25

21 5 pastaba. Investicijų vertės pokytis 2016 m. I pusmetis Grynųjų aktyvų ataskaitos straipsniai Praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) Įsigyta Parduota (išpirkta) Pokytis Vertės padidėjimas Vertės sumažėjimas Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) Terminuotieji indėliai - Pinigų rinkos priemonės - Ne nuosavybės vertybiniai popieriai Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti ne nuosavybės vertybiniai popieriai Kiti ne nuosavybės vertybiniai popieriai Nuosavybės vertybiniai popieriai Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos Išvestinės finansinės priemonės 1 (15.897) (41.565) Nekilnojamo turto objektai - Kitos investicijos - Iš viso Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje parodoma išvestinių finansinių priemonių tikroji vertė. Įsigyta per laikotarpį vertė lygi nuliui, kadangi išvestinės priemonės yra vertinamos tik kitą dieną po įsigijimo. Parduota (išpirkta) per laikotarpį parodomas pasibaigusių sandorių realizuotas rezultatas. 2 Likutis praėjusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje parodoma ne nuosavybės vertybinių popierių tikroji vertė metų pradžioje su sukauptomis palūkanomis. Įsigyta per laikotarpį įsigijimo vertė parodoma kartu su ankstesnio kliento sukauptomis palūkanomis įsigijimo dieną. Parduota (išpirkta) per laikotarpį parodoma pardavimo vertė, kuri susideda iš sukauptų palūkanų, įsigijimo savikainos bei realizuoto pelno ar nuostolio. Vertės padidėjimas/sumažėjimas parodomas sukauptos palūkanos ir perkainavimo rezultatas INVL Asset Management / 25

22 6 pastaba. Investicijų pardavimo rezultatai Subjektas 2016 m. I pusmetį neturėjo finansinių priemonių pardavimo sandorių, kurie apskaitoje vertinami ne tikrąja verte. 7 pastaba. Išvestinės finansinės priemonės Informacija pateikta ataskaitos 13, 14 ir 15 punkte. 8 pastaba. Atlyginimo tarpininkams sąnaudos Informacija pateikta ataskaitos 8 punkte. 9 pastaba. Dalyviams apskaičiuoti ir (ar) išmokėti dividendai ir kitos išmokos, kurias išmokėjus vienetų skaičius nesikeičia Per ataskaitinį laikotarpį Fondas klientams neišmokėjo ir neapskaitė mokėtinų dividendų. 10 pastaba. Pasiskolintos ir paskolintos lėšos Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje Fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo. 11 pastaba. Trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje trečiosios šalies įsipareigojimai garantuoti subjekto pajamingumo dydį nebuvo. 12 pastaba. Sandorių su susijusiais asmenimis ataskaitinio ir praėjusio ataskaitinio laikotarpių sumos Per ataskaitinį laikotarpį sandorių su susijusiais asmenimis nebuvo. 13 pastaba. Reikšmingas apskaitinių įvertinimų, jeigu tokių nebuvo, pakeitimo poveikis ar pateiktos lyginamosios informacijos koregavimas dėl apskaitos politikos keitimo ar dėl klaidų Fondas per ataskaitinį laikotarpį vadovavosi ta pačia apskaitos politika kaip ankstesniais metais. 14 pastaba. Trumpas reikšmingų pobalansinių įvykių, kurių neatskleidimas gali turėti reikšmingos įtakos įmonės finansinių ataskaitų vartotojų galimybei priimti sprendimus Keičiasi pensijų įmokų dydis: Nuo 2020 metų pensijų įmokos dydis yra 3,5 procento dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, papildomos dalyvio lėšomis mokamos įmokos dydis yra 2 procentai dalyvio pajamų, nuo kurių skaičiuojamos valstybinio socialinio draudimo įmokos, papildomos iš valstybės biudžeto už dalyvį mokamos įmokos dydis 2 procentai Lietuvos statistikos departamento paskelbto užpraeitų metų keturių ketvirčių šalies ūkio darbuotojų vidutinio mėnesinio bruto darbo užmokesčio vidurkio. 15 pastaba. Po grynųjų aktyvų skaičiavimo datos įvykę reikšmingi turto ir įsipareigojimų pokyčiai, neįtraukti į grynųjų aktyvų vertę Po ataskaitinio laikotarpio pabaigos reikšmingų turto ir įsipareigojimų pokyčių nebuvo. 16 pastaba. Kita reikšminga informacija apie pensijų fondo finansinę būklę, veiksniai ir aplinkybės, turėję įtakos pensijų fondo turtui ar įsipareigojimams VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS 23. Bendri duomenys apie Pensijų fondo dalyvius: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. 24. Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. 25. Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. 26. Pensijų fondo dalyvių struktūra pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: Informacija yra teikiama metų ataskaitoje. INVL Asset Management / 25

23 VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI 27. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos lėšos: Bendra gautų lėšų suma Valstybinio socialinio draudimo fondo Papildomos dalyvio lėšomis mokamos pensijų įmokos Papildomos iš valstybės biudžeto lėšų už dalyvį mokamos pensijų Periodinės įmokos į įmokos pensijų fondą paties dalyvio mokėtos lėšos (nurodoma, jei pensija kaupiama tik papildomame savanoriškame pensijų kaupimo fonde) darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmokėtos lėšos(nurodoma, jei pensija kaupiama papildomame savanoriškame pensijų kaupimo - fonde) Valstybinio socialinio draudimo fondo sumokėti delspinigiai - Iš garantijų rezervo sumokėtos lėšos - Iš kitų pensijų fondų tos pačios pensijų kaupimo bendrovės pervestos lėšos kitos pensijų kaupimo bendrovės Gauta kitų lėšų (nurodyti šaltinį ir gautų lėšų sumą) iš viso: Išmokėtos lėšos: Bendra išmokėtų lėšų suma vienkartinės išmokos dalyviams Pensijų išmokos periodinės išmokos dalyviams - išmokos anuitetui įsigyti - Į kitus pensijų fondus pervestos lėšos valdomos tos pačios pensijų bendrovės valdomus kitų pensijų bendrovių Išstojusiems dalyviams išmokėta lėšų (įrašoma, jei pensija kaupiama tik papildomame savanoriškame pensijų kaupimo fonde) - Paveldėtojams išmokėtos lėšos - Kitais pagrindais išmokėta lėšų (nurodyti šaltinį ir išmokėtų lėšų sumą) iš viso: - IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ 29. Pensijų fondo taisyklėse nustatyti įsipareigojimai garantuoti tam tikrą pajamingumą, garantuojamo pajamingumo dydis, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmokėtų įmokų suma, jo investicinių priemonių portfelis, panaudojimo priežastis ir panaudota suma (jei buvo naudotas), rezervo dydis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kita svarbi informacija: Pensijų fondo taisyklėse garantuotas pajamingumas nėra nustatytas, todėl garantijų rezervas nėra formuojamas. X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMĖMS PASISKOLINTAS LĖŠAS 30. Pensijų fondo reikmėms pasiskolintos lėšos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje: Per ataskaitinį laikotarpį ir jo pabaigoje pensijų fondo reikmėms pasiskolintų lėšų nebuvo. INVL Asset Management / 25

24 XI. KITA INFORMACIJA 31. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafinė medžiaga ir kita svarbi informacija apie Pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti Fondo veiklos pokyčius ir rezultatus: 1 paveikslas. Vieneto vertės pokytis nuo Fondo veiklos pradžios. XII. ATSAKINGI ASMENYS 32 Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmonės, auditoriai, kt.), vardai, pavardės (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimo verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris: Konsultantų paslaugomis ruošiant ataskaitas nebuvo naudotasi. INVL Asset Management / 25

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

6. NVSA

6. NVSA 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas 2008 metų ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

SAMPO pensija ataskaita VPK

SAMPO pensija ataskaita VPK PENSIJŲ FONDO SAMPO pensija 50 2007 m. birželio 30 d. ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas - Valstybinio Socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SAMPO pensija

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau