Nuolat tobulinti ligoninės personalo kvalifikaciją, vykdyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus; Eil

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Nuolat tobulinti ligoninės personalo kvalifikaciją, vykdyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus; Eil"

Transkriptas

1

2 Nuolat tobulinti ligoninės personalo kvalifikaciją, vykdyti Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos šakos kolektyvinės sutarties įsipareigojimus; Eilių prie gydytojų specialistų konsultacinėje poliklinikoje mažinimas; Ambulatorinių paslaugų apimties didinimas; Dienos chirurgijos, dienos stacionaro paslaugų didinimas; Tobulinti ligoninės diagnostinį potencialą, naudojant kompiuterinį tomografą; Stacionarinių rodiklių atitikmuo pagal Sveikatos apsaugos ministerijos gaires; Nuolat peržiūrėti kokybės politiką; Operatyviai reaguoti į pacientų pastabas ir atlikti skundžiamų paslaugų kokybės vertinimą, imantis prevencinių priemonių; Organizuoti asmens duomenų apsaugos tvarkymo taisykles; Siekti skaidrios asmens sveikatos įstaigos vardo. Stacionarinė veikla Siekiant optimizuoti veiklos rodiklius, kasmet peržiūrimas lovų skaičius, kuris nuolat koreguojamas atsižvelgiant į skyrių lovos funkcionavimo rodiklį m. ligoninėje buvo 176,7 stacionarinės lovos, iš jų 106,7 aktyvaus gydymo: Vidaus ligų 27 lovos, Akušerijos-ginekologijos15 lovų, Neurologijos 12,7 lovų, Chirurgijos 16,7 lovų, Traumatologijos 17 lovų, Vaikų ligų 12,3 lovų, Reanimacijos 6 lovos; Kito profilio yra 70 lovų: Psichiatrijos 20 lovų, Reabilitacijos 10 lovų, Slaugos ir palaikomojo 35 lovos, Paliatyvios pagalbos 5 lovos. Neurologijos, chirurgijos ir vaikų ligų skyriuose išvestas metinis lovų vidurkis dėl remonto vaikų ligų skyriuje metais iš stacionaro išrašyti 5979 ligoniai, t.y 128 ligoniais mažiau nei 2017 m.. Bendras hospitalizuotų ligonių skaičius mažėja, nes siekiama didinti prioritetines stebėjimo ir dienos stacionaro paslaugas. Lovadienių skaičius siekia 52543, t.y lovadieniais daugiau nei 2017 m. Mirusių ligonių skaičius t.y. 32 ligoniais daugiau. Letališkumo rodikliu vertinti gydymo kokybės negalima, nes šis rodiklis priklauso ne tik nuo diagnostikos ir gydymo kokybės stacionare, bet ir nuo hospitalizacijos savalaikiškumo bei pacientų sudėties - 38% mirusių tai palaikomojo gydymo ir slaugos skyriuje slaugyti ligoniai ir 32 % reanimacijos skyriaus ligonių m. pasiektas aktyvaus gydymo lovų funkcionavimo rodiklis buvo 292,5, bendras visų lovų funkcionavimo rodiklis 297,4 dienos. Lovos funkcionavimo rodiklis rodo, kiek dienų per metus stacionaro lova buvo užimta. Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V-554 aktyvaus gydymo lovose rekomenduojama siekti 300 dienų lovos užimtumo. Vidutinė gulėjimo trukmė aktyvaus gydymo lovose 5,9 dienos, kito profilio ir slaugos bei palaikomojo gydymo lovose 30,5, bendra visų lovų vidutinė gulėjimo trukmė 8,8.

3 2018 metais atliktos 1862 operacijos, iš jų didžiųjų operacijų atlikta 1018, t.y. 46 operacijų daugiau nei 2017 m. Skyrius Operacijų skaičius Chirurgijos 526 Ortopedijos traumatologijos 786 Akušerijos ginekologijos 550 Iš viso 1862 Traumatologijos skyriuje protezuojami klubo (53 operacijos), kelio (33 operacijos) ir pečių (6 operacijos) sąnariai. Optimizuojant stacionarinių paslaugų teikimą, nesudėtingos paslaugos perkeliamos į dienos chirurgijos lygmenį m. buvo 543 dienos chirurgijos atvejų, t. y. 23 atvejais daugiau nei 2017 m. Gimdymų 2018 metais priimta 296. Laboratorijos veikla Klinikinė diagnostinė laboratorija veikia suremontuotose patalpose, aprūpinta reikiama aparatūra, turi tarptautinį veiklos sertifikatą metais atlikta laboratorinių tyrimų: Laboratorinio tyrimo pavadinimas Iš viso atlikta Pokytis tyrimų Hematologinių Biocheminių Kraujo krešėjimo Imunologinių Bendrosios mikrobiologijos Infekcinės serologijos (įskaitant molekulinius, virusų ir kt. infekcinių žymenų) Bendrosios citologijos (audinių ir organizmo skysčių, šlapimo, smegenų skysčio, punktatų, koprologinių ir vaisingumo) Vieninteliai regione ir tik 6 Lietuvoje atliekame tyrimus dėl TBC (Genex pert) m. atliktas 21 tyrimas. Ambulatorinė veikla 2018 metais bendras apsilankymų skaičius siekė t.y 4893 apsilankymais daugiau nei 2017 m.. Suteiktos ambulatorinės paslaugos, iš jų: - Kardiologo , - Neurologo Ortopedo traumatologo 9791, - Reabilitologo 11933, - Nefrologo 1016, - Endokrinologo 2698, - Gastroenterologo 1990, - Dermatovenerologo 4752,

4 - Ambulatorinė chirurgija 108, - Skubios pagalbos paslaugos 2857, - Stebėjimo paslaugos Nuo 2016 m. pradėtos teikti dienos stacionaro terapijos - paslaugos. Jų 2018 metais suteikta 1116, t.y. 428 paslaugomis daugiau nei 2017 m. Per 2018 metus atlikti tyrimai pateikiami lentelėje: Pavadinimas Iš viso atlikta tyrimų Iš jų ambulatori niams ligoniams Pokytis iš viso atlikta tyrimų Pokytis iš jų ambulatorinia ms ligoniams Branduolinio magnetinio rezonanso tyrimai Kompiuterinės tomografijos tyrimai Dantų rentgenogramos Rentgeno tyrimai Kaulų tankio Ultragarso tyrimai Endoskopijos tyrimai Funkcinės diagnostikos tyrimai Kompiuterinio tomografo paslaugų mažėjimą įtakojo gendantis kompiuterinio tomografo aparatas. Odontologinių centrų plėtra lėmė dantų rentgenogramų mažėjimą. Nuo 2011 metų VšĮ Regioninė Telšių ligoninė vykdomos Privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis finansuojamos prevencinės programos metais pagal atrankinės mamografinės patikros dėl krūties vėžio finansavimo programą buvo atlikti 9540 tyrimai, tuo tarpu pagal storosios žarnos vėžio ankstyvosios diagnostikos finansavimo programą 105 tyrimai metais įsigijus naują kaulų tankio tyrimo aparatą, pradėtos teikti kaulų tankio tyrimo paslaugos. Per 2018 metus atlikti 326 kaulų tankio tyrimų. Nuo 2018 m. lapkričio mėnesio kaulų tankio tyrimas pradėtas finansuoti PSDF lėšomis. Hemodializės skyriuje per 2018 metus atliktos 2950 dializių, iš jų 2903 ambulatoriniams pacientams, tuo tarpu 47 dializės atliktos stacionare gulintiems pacientams. Jos atliekamos kasdien, dviem pamainomis metais dializuoti 27 pacientai m. atlikta 228 dializėmis daugiau nei 2017 m.. Audito veikla VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje per 2018 metus parengtos ir naudojamos 7 kokybės sistemos tvarkos ir procedūros: 1. Procedūra,,Politrauma. Patvirtinta 2018 m. kovo 30 d. įsakymu Nr. V Procedūra,,Būtinosios medicinos pagalbos teikimo tvarka VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje. Patvirtinta 2018 m. birželio 27 d. įsakymu Nr. V Procedūra,,Elektroninių medicininių dokumentų pildymo, užbaigimo ir pateikimo į elektroninę sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą. Patvirtinta 2018 m. liepos 4 d. įsakymu Nr. V Procedūra,, Pacientams taikomų fizinių apribojimų/suvaržymų (fiksavimo) taisyklės. Patvirtinta 2018 m. rugpjūčio 6 d. įsakymu Nr. V Procedūra,, Informuoto paciento sutikimas bronchoskopijai. Patvirtinta 2018 m. spalio 11 d. įsakymu Nr. V1-146.

5 6. Procedūra,, Gaivinimo standartas. Patvirtinta 2018 m. spalio 24 d. įsakymu Nr. V Procedūra,, Medicininio mirties liudijimo išdavimo tvarka. Patvirtinta 2018 m. lapkričio 14 d. Nr. V Paruošta ir 2018 m. birželio 6 d. įsakymu Nr. V1-117 patvirtinta 40 pacientų slaugos protokolų. Per 2018 metus gauta 12 skundų. Pateikti atsakymai raštu. Po atsakymų tolimesnių skundų nebebuvo ir svarstymų arba nagrinėjimų Valstybinėje akreditavimo sveikatos priežiūros veiklai tarnyboje prie Sveikatos apsaugos ministerijos nebuvo. Auditai: per 2018 metus atlikta septyni auditai, iš jų vienas planinis ir šeši neplaniniai auditai. Neplaniniai auditai dėl 6 skundų, pareiškimų, pranešimų, prašymų, bei Telšių rajono savivaldybės tarybos nario pavedimu. Po patvirtintos taikos sutarties dėl draudiminio įvykio, įvykusio 2015 metais, 2018 m. birželio 26 d. draudimo įstaiga AAS,,BTA Baltic Insurance išmokėjo paciento tėvams kompensaciją Eur. dėl paciento, kuris po traumos buvo pristatytas į VšĮ Regioninę Telšių ligoninę ir po pervežimo nesėkmingai gydytas Klaipėdos vaikų ligoninėje, mirties. Vykdant VšĮ Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus 2018 m. rugsėjo 3 d. įsakymą Nr. V1-121,,Dėl apklausos organizavimo vertinant pacientų pasitenkinimo lygį teikiamomis stacionarinėmis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis 2018 metų rugsėjo, spalio mėnesiais visuose ligoninės skyriuose buvo vykdoma baigiančių gydymą pacientų anonimine apklausa. Pacientų bendro pasitenkinimo ASPĮ teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis M = 0,96. (Maksimalus galimas rodiklio dydis 1,00 ). Draudiminių įvykių 2018 metais nebuvo, draudimo išmokų nemokėta. Teisminių procesų dėl pacientams padarytos žalos nebuvo. Informacinių technologijų naudojimas 2018 metais, vykdant projekto Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose metu sukurtą bendradarbiavimo lygio interaktyvią elektroninę paslaugą Pacientų medicininės sveikatos istorijos duomenų kaupimas, saugojimas ir pateikimas elektroniniu būdu pacientams ir Sveikatos priežiūros įstaigų specialistams, buvo sukurti šie dokumentai: Įvykio pavadinimas formos numeris VLK formų duomenys SPĮ IS ESPBI IS Atvykimas į SPĮ gauti ambulatorinių paslaugų (Encounter) Ambulatorinės gydymo paslaugos suteikimas (apsilankymas) - E Laboratorinio tyrimo užsakymo (siuntimo) sukūrimas - E Recepto išrašymas (kompensuojamas) - EREC Atvykimas į stacionarą (Encounter) Išvykimas iš stacionaro (į namus, į kitą stacionarą, mirtis) - E Siuntimo konsultuoti, gydyti, tirti sukūrimas - E Medicininių pažymų suformavimas - E103-1 (Vaiko gimimo pažymėjimas)

6 Medicininių pažymų suformavimas - E Medicininio vaizdo diagnostinio aprašymo sukūrimas - E027-va Duomenis, perduotus į Elektroninės sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo infrastruktūros informacinę sistemą (ESPBI IS), pacientai turi galimybę tiesiogiai matyti portale Pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymą Nr. V-554 Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų siektinų reikšmių patvirtinimo, Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygio (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas) 2018 metų siektina reikšmė yra ne mažiau kaip 50 proc. Mūsų ligoninės pasiekta rodiklio reikšmė yra: 2018 m. elektroninių kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų skaičius m. visų kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų skaičius x 100 % = 75,2 % Rodiklio reikšmei apskaičiuoti naudojami Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA duomenys. VšĮ Regioninė Telšių ligoninė dalyvauja projekte Detalios asmens sveikatos priežiūros paslaugų sąnaudų apskaitos gydymo įstaigose parengimas ir įdiegimas. Projekto tikslas pritaikyti giminingų diagnozių grupių (DRG) metodą aktyviojo gydymo stacionarinių paslaugų apmokėjimui ir užtikrinti su DRG susietą vienodą šių paslaugų sąnaudų apskaitą gydymo įstaigose. Projekto nauda ir ilgalaikiai tikslai: - ASPĮ veiklos skaidrumo ir efektyvumo padidėjimas; - PSDF lėšų panaudojimo efektyvumo augimas; - Aukštesnė ASPĮ paslaugų kokybė ir prieinamumas; - Geresnės informacijos pacientui suteikimas; - Didesnis pacientų (visuomenės) pasitenkinimas gautomis paslaugomis. Nuolat atnaujinama ir nauja informacija papildoma ligoninės internetinė svetainė Apsilankę internetinėje gydymo įstaigos svetainėje pacientai gali pasižiūrėti kiekvieno gydytojo darbo grafiką, užsiregistruoti vizitui, užduoti klausimą metų balandžio birželio mėnesiais UAB Elhic vykdydama 2018 m. balandžio 4 d. sutartį Nr. 6F-13 su Informacinės visuomenės plėtros komitetu atliko Valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainių atitikimo bendriesiems reikalavimams vertinimą, kurio tikslas atlikti įstaigų interneto svetainių turinio analizę, įvertinti įstaigų interneto svetainių atitikimą Bendrųjų reikalavimų valstybės ir savivaldybių institucijų ir įstaigų interneto svetainėms aprašo reikalavimams, kurie patvirtinti Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2003 m. balandžio 18 d. nutarimu Nr. 480 ir pateikti apibendrintas išvadas bei rekomendacijas dėl interneto svetainių būklės tobulinimo. Mūsų svetainė 100% atitiko nustatytus reikalavimus.

7 Viešosios įstaigos per ataskaitinius metus įgyvendinami projektai 2018 metais VšĮ Regioninė Telšių ligoninė dalyvavo įvairiuose investiciniuose projektuose, kurių tikslas buvo plėtoti įstaigos veiklą bei pagerinti teikiamų paslaugų kokybę ir prieinamumą. Per ataskaitinį laikotarpį įstaiga įgyvendino Iš Europos Sąjungos struktūrinių fondų lėšų bendrai finansuojamus projektus: 1. Tuberkuliozės diagnostikos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, projekto Nr. J02-CPVA-V Projektas įgyvendintas iki 2018 m. gegužės 31 d. Įgyvendinant šį projektą atlikti laboratorijos patalpų, susijusių su tuberkuliozės diagnostika, remonto darbai, įsigyta medicininės įrangos, skirtos tuberkuliozės diagnostikai ir laboratorinių tyrimų atlikimui. Įgyvendinant projektą įsisavinta 39793,3 Eur. Projekto įgyvendinimas užbaigtas 2018 m. gegužės 31 d. 2. VšĮ Regioninės Telšių ligoninės teikiamų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas, projekto Nr CPVA-V Projektas bus įgyvendinamas iki 2019 m. rugsėjo 30 d m. užbaigtos vaikų ligų skyriaus ir vaikų konsultacinės poliklinikos patalpų kapitalinio remonto darbų viešojo pirkimo procedūros ir pasirašytos sutartys su rangovais. Iki 2018 m. pabaigos panaudota Eur. skirtų rangos darbams apmokėti, įsigyta medicininės įrangos už Eur. Per 2018 m. panaudota Eur. 3. Galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostikos ir gydymo paslaugų kokybės gerinimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje, projekto Nr CPVA-V Šio projekto pagrindinis tikslas yra pagerinti ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę galvos smegenų kraujagyslių ligų srityje (TLK kodai: I60-I69) ir pagerinti šių paslaugų prieinamumą Telšių apskrities gyventojams. Įsigyta reikalinga šiuolaikiška medicinos įranga sudarys sąlygas užtikrinti efektyvią sveikatos priežiūrą, pagerins galvos smegenų kraujotakos ligų diagnostiką bei gydymą ir prisidės prie Lietuvoje įgyvendinamo ir plėtojamo inovatyvaus integruoto paslaugų teikimo modelio, tokiu būdu prisidedant prie sveikatos netolygumų mažinimo Lietuvoje. Planuojama projekto vertė Eur m., atlikus viešojo pirkimo procedūras, pasirašyta sutarčių su tiekėjais dėl medicininės įrangos įsigijimo už Eur. Įranga pristatyta 2019 m. pradžioje m. gegužės 31 d. pateikėme Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerijai preliminarų projektinį pasiūlymą dėl VšĮ Regioninės Telšių ligoninės planuojamo įgyvendinti projekto,,geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje pagal m. ES fondų priemonę Nr CPVA-V-601,,Sveiko senėjimo paslaugų kokybės gerinimas. Prašomų skirti lėšų suma Eur. Projektas planuojamas įgyvendinti 24 mėn. Projekto,,Geriatrijos paslaugų plėtra VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje pagrindinis tikslas yra pagerinti ligoninės teikiamų sveikatos priežiūros paslaugų kokybę bei prieinamumą vyresnio amžiaus Telšių apskrities gyventojams. Įsigyta reikalinga šiuolaikiška medicinos įranga bei suremontuotos patalpos sudarys sąlygas užtikrinti efektyvią sveikatos priežiūrą, pagerinti pagyvenusių asmenų sveikatos būklės ištyrimą bei parinkti efektyviausią gydymą ligoninės kompetencijos apimtyje. Įgyvendintas projektas prisidės prie sveiko senėjimo skatinimo, pagyvenusių asmenų sveikatos būklės palaikymo, šių asmenų gyvenimo kokybės gerinimo. Viešosios įstaigos veiklos finansinis rezultatas VšĮ Regioninė Telšių ligoninės 2018 m. įstaigos veiklos finansinis rezultatas - deficitas Eur. Neigiamą įstaigos veiklos finansinį rezultatą įtakojo sveikatos priežiūros specialistų darbo užmokesčio padidinimas nuo 2018 m. gegužės 1 d. vadovaujantis Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro nustatyta tvarka - lėšas nurodyta naudoti sveikatos priežiūros

8 specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, pagrindinio darbo užmokesčio pastoviajai daliai didinti gydytojų pagrindinio darbo užmokesčio pastovioji dalis turi būti ne mažesnė kaip 1000 Eur, slaugytojų Eur.; prioritetas teikiamas mažiausiai uždirbantiems specialistams. Įgyvendinus nustatytus reikalavimus gydytojų darbo užmokestis padidintas vidutiniškai 19 proc., slaugos personalo - 25 proc., kito asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančio personalo - 19 proc. Šių nuostatų įgyvendinimui skirtų papildomų lėšų nepakako m. gegužės 10 d. pasirašytas papildomas susitarimas Nr. S1-748 prie 2018 m. kovo 28 d. Asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo ir šių paslaugų išlaidų apmokėjimo privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšomis sutarties Nr. S1-554 dėl sutartinės sumos padidinimo Eur., sumą išskirstant lygiomis dalimis kas mėnesį nuo gegužės iki gruodžio mėn. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2018 m. lyginant su 2017 m. padidėjo Eur arba 19,3 proc., iš jų dėl darbo užmokesčio padidinimo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems darbuotojams Eur., t. y Eur. daugiau negu skirta padidinta sutartinė suma; dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo nuo Eur., dėl padidėjusio darbuotojų skaičiaus nuo įsteigus Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių Eur. Be to įstaiga per 2018 m. faktiškai suteikė viršsutartinių sveikatos priežiūros paslaugų už Eur., kurios liko neapmokėtos. Viešosios įstaigos dalininkai ir kiekvieno jų įnašų vertė finansinių metų pradžioje ir pabaigoje VšĮ Regioninės Telšių ligoninės dalininkas yra Telšių rajono savivaldybė, kurios įnašas yra Eur. Per 2018 metus dalininko įnašo dydis nesikeitė. Viešosios įstaigos gautos lėšos ir jų šaltiniai per finansinius metus ir šių lėšų panaudojimas pagal išlaidų rūšis Iš viso per 2018 metus ligoninė gavo Eur. Iš jų: 1. Per metus gauta finansavimo sumų Eur Iš jų: 1.1 projektų, finansuojamų ES struktūrinių fondų lėšomis, įgyvendinimui gauta Eur., iš jų: Eur. projekto VšĮ Regioninės Telšių ligoninės teikiamų vaikų sveikatos priežiūros paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas įgyvendinimui. Šios lėšos panaudotos: Eur. vaikų ligų skyriaus ir vaikų konsultacinės poliklinikos patalpų kapitalinio remonto darbams apmokėti, Eur. medicininės įrangos įsigijimui, 1413 Eur. netiesioginėms išlaidoms padengti Eur. projekto Tuberkuliozės diagnostikos paslaugų kokybės ir prieinamumo gerinimas VšĮ Regioninėje Telšių ligoninėje įgyvendinimui. Lėšos panaudotos medicininei įrangai įsigyti Eur. projekto Ambulatorinės sveikatos priežiūros paslaugų tuberkulioze sergantiems asmenims gerinimas Telšių rajone įgyvendinimui. Lėšos panaudotos apmokėti maisto talonų, kurie kartą per savaitę duodami pacientams, nustatytu periodiškumu nepertraukiamai atvykstantiems išgerti vaistų tiesiogiai stebimo trumpo gydymo kurso metu, išlaidoms. 1.2 iš Telšių rajono savivaldybės gauta Eur Iš jų: Eur projekto Branduolinio magnetinio rezonanso aparato VšĮ Regioninei Telšių ligoninei įsigijimas įgyvendinimui. Lėšos panaudotos kredito padengimui.

9 Eur projekto Palankių sąlygų sudarymas jaunų specialistų atvykimui į Telšių rajono sveikatos priežiūros įstaigas įgyvendinimui. Lėšos panaudotos apmokėti penkių rezidentų, sudariusių sutartis ir įsipareigojusių po rezidentūros baigimo dirbti ligoninėje sutartyje numatytą laiką, mokslo metų I pusmečio įmoką Eur projekto Tuberkuliozės diagnozavimas, gydymas, recidyvų ir mirtingumo nuo tuberkuliozės mažinimas. Lėšos panaudotos apmokėti vaistų priemoką, nedraustų, tuberkulioze sergančių pacientų rentgeno nuotraukų atlikimo paslaugas, bei tuberkulioze sergančių asmenų aplinkoje gyvenantiems asmenims skiriamų maisto pakeltų išlaidoms, kai jie atvyksta pas gydytoją pasitikrinti sveikatos, dėl rizikos sirgti tuberkulioze. 1.3 Iš kitų subjektų gauta finansavimo sumų Eur., iš jų: Eur gauta iš Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos, iš jų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių, skirtų labai retoms ligoms gydyti, įsigijimo išlaidoms kompensuoti 4872 Eur. panaudota apmokėti Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka išnuomoto vieno dirbtinės plaučių ventiliacijos aparato nuomos ir priklausančių vienkartinių priemonių išlaidoms apmokėti. Centralizuotai tiekiami sąnarių endoprotezai už Eur, panaudoti ligoniams, Sveikatos apsaugos ministerijos nustatyta tvarka įtrauktiems į eilę sąnariams pakeisti Eur iš įvairių subjektų neatlygintinai gautas turtas, centralizuotai tiekiami vaistai, vakcinos, skiepai. Pagal finansavimo šaltinius 22 Eur. lėšos iš valstybės biudžeto, Eur. lėšos iš kitų šaltinių. Gauti medikamentai panaudoti pacientams gydyti Eur sudaro gauta parama pinigais, lėšos iš kitų šaltinių. Lėšos panaudotos medikų šventės išlaidoms iš dalies padengti, gydytojų dalyvavimo tarptautinėse konferencijose išlaidoms iš dalies padengti. Iš Valstybinės mokesčių inspekcijos gauta parama iš gyventojų pajamų mokesčio naudojama darbo rūbams įsigyti Eur lėšos studentų praktikos vadovų darbo užmokesčio sąnaudoms padengti, pagal finansavimo šaltinius 447 Eur. lėšos iš valstybės biudžeto, 862 Eur. lėšos iš kitų šaltinių, lėšos panaudotos pagal paskirtį Eur. paramos būdu gauti medikamentai, maisto produktai, laikraščiai Telšių žinios. Medikamentai naudojami pacientų gydymui, maisto produktai naudojami ligonių pagrindiniam ir papildomam maitinimui, laikraščiais aprūpinami visi ligoninės struktūriniai padaliniai,kad galėtų skaityti visi ligoninės darbuotojai. 2. Per ataskaitinius metus įstaiga gavo paslaugų pardavimo pajamų Eur. Už teikiamas paslaugas gautos pajamos buvo naudojamos šių paslaugų teikimo išlaidoms apmokėti. 2.1 Įstaiga per 2018 metus gavo Eur. pajamų už suteiktas asmens sveikatos priežiūros paslaugas, apmokamas iš privalomojo sveikatos draudimo fondo biudžeto lėšų. Duomenys apie pacientams suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų apimtis pagal kiekvieną teritorinę ligonių kasą pateikti lentelėje: Eil. Nr. Teritorinės ligonių kasos pavadinimas 2018 metais apmokėtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertė, Eur metais apmokėtų asmens sveikatos priežiūros paslaugų vertė, Eur. Pokytis, Eur. 1. Kauno TLK Klaipėdos TLK Panevėžio TLK

10 4. Šiaulių TLK Vilniaus TKL Iš viso pajamos už suteiktas medicinines paslaugas pagal paslaugų grupes pateiktos lentelėje: Asmens sveikatos priežiūros paslaugų 2018 m m. Palyginimas pavadinimas Eur. Slaugos ir palaikomojo gydymo paslaugos Ambulatorinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos Stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos Brangieji tyrimai ir procedūros Medicininės reabilitacijos paslaugos Sveikatos programos Iš viso Per metus suteikta viršsutartinių paslaugų už Eur., kurios liko neapmokėtos. Šių paslaugų pasiskirstymas pagal paslaugų grupes pateiktas lentelėje: Paslaugų pavadinimas Ambulatorinės specializuotos paslaugos (II, III lygių konsultacijų, žmogaus genetikos paslaugų ir papildomai apmokamų paslaugų išlaidoms apmokėti) 2018 metais suteikta viršsutartinių paslaugų, kurios liko neapmokėtos, suma, tūkst. Eur metais suteikta viršsutartinių paslaugų, kurios liko neapmokėtos, suma, tūkst. Eur. Pokytis, tūkst. Eur Stacionarinės sveikatos priežiūros paslaugos Paprastoji hemodializė Kompiuterinė tomografija Magnetinio rezonanso tomografijos (1 teslos ir daugiau magnetinio lauko stiprumo) tyrimai Iš viso Pajamos už suteiktas medicinines paslaugas, kurias apmoka įvairūs fiziniai ir juridiniai asmenys Eur., iš jų: Asmens sveikatos priežiūros paslaugų Palyginimas 2018 m m. pavadinimas Eur. Medicininės reabilitacijos paslaugos Nėštumo nutraukimas Laboratoriniai ir instrumentiniai tyrimai

11 Ambulatorinės ir stacionarinės asmens sveikatos priežiūros paslaugos Kitos paslaugos Iš viso Informacija apie viešosios įstaigos įsigytą ir perleistą ilgalaikį turtą per finansinius metus 1. Per 2018 m. Regioninė Telšių ligoninė įsigijo ilgalaikio materialaus turto už Eur, iš jų: Įsigijimo savikaina, Eur. Eil. Ilgalaikio turto grupės Kiekis, tame skaičiuje Nr. pavadinimas vnt. iš viso iš įstaigos pajamų iš finansavimo sumų 1. Medicinos įranga Kompiuterinė įranga Nebaigta statyba x Iš viso x Įgyvendinant projektą Elektroninių sveikatos paslaugų plėtra Telšių regiono asmens sveikatos priežiūros įstaigose, projekto kodas VP2-3.1-IVPK-11-V , įsigytas turtas pagal projekte numatytą paskirstymą sudarius turto panaudos sutartis buvo perduotas partneriams: Eil. Nr. Įstaigos (partnerio) pavadinimas Pagal panaudą perduoto ilgalaikio materialaus turto likutinė vertė, Eur. Panaudos sutarties terminas 1. VšĮ Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras 2. VšĮ Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ Mažeikių ligoninė VšĮ Mažeikių pirminės sveikatos priežiūros centru VšĮ Sedos pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ Rietavo pirminės sveikatos priežiūros centras VšĮ Plungės rajono savivaldybės ligoninė Iš viso Per 2018 metus VšĮ Regioninė Telšių ligoninė turto neperleido. Viešosios įstaigos sąnaudos per finansinius metus, iš jų išlaidos darbo užmokesčiui VšĮ Regioninės Telšių ligoninės pagrindinės veiklos sąnaudos per 2018 m. sudaro Eur., iš jų darbo užmokesčio sąnaudos Eur., socialinio draudimo sąnaudos Eur. Pagrindinės veiklos sąnaudos 2018 m. didesnės negu 2017 m. 15 proc. Darbo užmokesčio ir socialinio draudimo sąnaudos 2018 m. lyginant su 2017 m. padidėjo Eur., arba 19,3 proc., iš jų dėl darbo užmokesčio padidinimo asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiantiems

12 darbuotojams Eur., dėl minimalios mėnesinės algos padidėjimo nuo Eur., dėl padidėjusio darbuotojų skaičiaus nuo įsteigus Palaikomojo gydymo ir slaugos skyrių Eur. Darbo užmokesčio sąnaudos sudarė 57,2 proc. pagrindinės veiklos sąnaudų. Telšių rajono savivaldybės taryba 2018 m. gruodžio 13 d. sprendimu Nr. T1-349 Dėl Telšių rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio 26 d. sprendimo Nr. T1-132 Dėl viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės darbo užmokesčio normatyvo 2018 metams nustatymo pakeitimo nustatė darbo užmokesčio normatyvą 2018 metams 65,0 proc. nuo pajamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir papildomų įstaigos pajamų, gaunamų už suteiktas mokamas paslaugas m. darbo užmokesčio fondas sudaro 62 proc. nuo pajamų, gaunamų iš PSDF ir pajamų gaunamų už suteiktas mokamas paslaugas. Paskutinių aštuonių 2018 metų mėnesių vidutinis gydytojų darbo užmokestis sudarė 1680 Eur. per mėnesį, vidutinis slaugytojų darbo užmokestis sudarė 840 Eur. per mėnesį. Nuo 2018 m. gegužės 1 d. asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančių darbuotojų atlyginimas vidutiniškai padidintas 20,9 proc., iš jų gydytojų vidutinis darbo užmokestis padidėjo 19 proc., slaugytojų 25 proc., kito personalo, teikiančio asmens sveikatos priežiūros paslaugas, padidintas 19 proc. Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus 2018 m. gegužės 15 d. įsakymu Nr. V1-78 Dėl medikamentų normatyvo patvirtinimo nustatytas medikamentų normatyvas 2018 m. 10,5 proc. nuo pajamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir papildomų įstaigos pajamų, gaunamų už suteiktas mokamas paslaugas m. medikamentų sąnaudos sudarė 8,9 proc. nuo pajamų iš Privalomojo sveikatos draudimo fondo ir papildomų įstaigos pajamų, gaunamų už suteiktas mokamas paslaugas. Viešosios įstaigos darbuotojų skaičius finansinių metų pradžioje ir pabaigoje Duomenys apie VšĮ Regioninės Telšių ligoninės darbuotojų skaičių pateikiami lentelėje: Data Etatų skaičius Užimtų etatų skaičius Darbuotojų skaičius , dienai įstaigoje dirbo 478 darbuotojai, iš jų: - Gydytojų 75, - Slaugos personalas 198, - Slaugytojų padėjėjos 38, - Specialistų (psichologai, logopedai, biologai, kineziterapeutai) 16, - Pagalbinis personalas 91, - Kitas personalas 37, - Laboratorinės diagnostikos specialistai 23. Per 2018 metus įstaigoje priimti 66 darbuotojai, iš kurių 55% priimti į naujai 2018 m. metų pradžioje atidarytą slaugos ir palaikomojo gydymo skyrių. Atleisti 46 darbuotojai, 24 asmenys buvo laikinai priimti atostogų metu pavaduoti atostogaujančius įstaigos darbuotojus. Kiti darbuotojų priėmimai ir atleidimai vyko dėl natūralios darbuotojų kaitos. Tai neturėjo įtakos įstaigos veiklai ir darbo organizavimui. Darbuotojų kaitos rodiklis 9,6 proc. Viešosios įstaigos sąnaudos valdymo išlaidoms VšĮ Regioninės Telšių ligoninės sąnaudos valdymo išlaidoms sudarė Eur., t. y. 1,7 proc. visų įstaigos sąnaudų, iš jų: Darbo užmokestis Eur., Įnašai socialiniam draudimui Eur.,

13 Ryšių išlaidos 388 Eur., Kanceliarinės išlaidos 115 Eur. Ryšių išlaidos 388 Eur. Patalpų šildymas 461 Eur. Elektros energijos sąnaudos 60 Eur. Ilgalaikio turto nusidėvėjimo sąnaudos 994 Eur. Duomenys apie veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 metų siektinų reikšmių, patvirtintų Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2018 m. gegužės 9 d. įsakymu Nr. V- 554 Dėl Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešųjų ir biudžetinių įstaigų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, veiklos rezultatų vertinimo rodiklių 2018 m. siektinų reikšmių patvirtinimo, pasiekimas pateiktas šios ataskaitos 1 priede. Informacija apie kiekvieno vadovaujamas pareigas einančio asmens atlyginimą per ataskaitinius metus pateikiama šios veiklos ataskaitos 2 priede. Informacija apie kiekvieną reikšmingą per ataskaitinius metus sudarytą sandorį pateikta šios ataskaitos 3 priede. Sandoris yra reikšmingas, jei jo vertė viršija Eur. (1/20 turto vertės). Informacija apie per ataskaitinius metus su susijusiomis šalimis sudarytus sandorius pateikta šios ataskaitos 4 priede. Direktorė Jovita Seiliuvienė

14 Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės 2018-ųjų metų veiklos ataskaitos 1 priedas LIETUVOS NACIONALINĖS SVEIKATOS SISTEMOS VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ, TEIKIANČIŲ ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGAS, VEIKLOS REZULTATŲ VERTINIMO RODIKLIŲ 2018 METŲ SIEKTINOS REIKŠMĖS Eil. Nr. Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai (toliau rodiklis) Siektina reikšmė I Veiklos finansinių rezultatų vertinimo rodikliai: Įstaigos praėjusių metų veiklos rezultatų ataskaitoje nurodytas 1. pajamų ir sąnaudų skirtumas (grynasis perviršis ar deficitas) Būti nenuostolingai Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: Įstaigos sąnaudų darbo užmokesčiui dalis Regiono lygmens Lietuvos nacionalinės sveikatos sistemos viešoji įstaiga * Pajamos sąnaudos = Panaudoti darbo užmokesčio fondui didinti gautas tikslines lėšas sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo užmokesčiui kelti vidutiniškai 20 proc., prioritetą teikiant mažiausiai uždirbantiems specialistams VšĮ Regioninė Telšių ligoninė Pasiekta reikšmė 2018 m. finansinis rezultatas Eur. deficitas. Darbo užmokesčio fondui didinti skirtos lėšos panaudotos pagal tikslinę paskirtį. Vidutiniškai sveikatos priežiūros specialistų, teikiančių asmens sveikatos priežiūros paslaugas, darbo užmokestis padidintas 20,9 proc., iš jų gydytojų - padidintas 19 proc., slaugytojų - 25 proc., kito personalo, teikiančio sveikatos priežiūros paslaugas, padidintas 19 proc. Rodiklio reikšmė apskaičiuojama: Apskaičiuojamas asmens sveikatos priežiūros įstaigos (toliau įstaiga) sveikatos priežiūros specialistams per ataskaitinį laikotarpį apskaičiuoto vidutinio vieno mėnesio darbo užmokesčio sumą (darbo užmokesčio fondą) dalijant iš įstaigos vidutinio vieno mėnesio sveikatos priežiūros specialistų užimtų etatų, kuriems per ataskaitinį laikotarpį faktiškai apskaičiuotas darbo užmokestis, skaičiaus. Rodikliui apskaičiuoti naudojami įstaigų teritorinėms ligonių kasoms teikiami duomenys, kurie nurodyti Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigos darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitos formoje Nr. DU- ASPĮ, patvirtintoje Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktoriaus 2015 m. balandžio 28 d. įsakymu Nr. 1K-106 Dėl Duomenų apie asmens sveikatos priežiūros įstaigų darbuotojų skaičių ir jų vidutinį darbo užmokestį ataskaitų formų bei jų pildymo ir teikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis ne daugiau kaip 1,87 proc. Įstaigos sąnaudų valdymo išlaidoms dalis 1,7 proc. Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: Valdymo darbuotojų 1 per metus patirtų išlaidų suma 2 x 100 % Pagrindinės įstaigos veiklos sąnaudos per metus + kitos įstaigos veiklos sąnaudos per metus 1 Prie valdymo darbuotojų priskiriami: įstaigos vadovas ir jo pavaduotojai, patarėjai, vyriausieji finansininkai (buhalteriai). 2 Valdymo darbuotojų išlaidoms priskiriama: darbo užmokestis, prekių ir paslaugų naudojimo išlaidos, darbo vietų įkūrimo, administracinių pastatų išlaikymo (įskaitant ir remontą) sąnaudos, darbdavių socialinės pašalpos, materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo išlaidos.

15 4. Įstaigos finansinių įsipareigojimų dalis nuo metinio įstaigos biudžeto Absoliutaus likvidumo rodiklis nuo 0,5 iki 1 0,06 Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: Įstaigos trumpalaikių investicijų vertė (eurais) + įstaigos pinigų ir pinigų ekvivalentų vertė (eurais) Įstaigos trumpalaikių įsipareigojimų vertė (eurais) 5. Papildomų finansavimo šaltinių pritraukimas Nenustatoma Nenustatoma II Veiklos rezultatų vertinimo rodikliai: Pacientų pasitenkinimo įstaigos teikiamomis asmens sveikatos priežiūros paslaugomis lygis, tai yra pacientų teigiamai įvertintų įstaigoje suteiktų paslaugų skaičiaus dalis nuo visų per metus įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes Nenustatoma Nenustatoma Įstaigoje gautų pacientų skundų dėl įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus ir pagrįstų skundų dalis Nenustatoma Nenustatoma Įstaigoje gautų pagrįstų skundų dalis nuo visų įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičiaus per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes Nenustatoma Nenustatoma Įstaigoje taikomos kovos su korupcija priemonės, numatytos sveikatos apsaugos ministro tvirtinamoje Sveikatos priežiūros srities korupcijos prevencijos programoje Suteiktas Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas VšĮ Regioninės Telšių ligoninės direktoriaus 2016 m. gruodžio 28 d. įsakymu Nr. V1-115 Dėl VšĮ Regioninės Telšių ligoninės korupcijos prevencijos metų programos ir programos įgyvendinimo priemonių plano patvirtinta Korupcijos prevencijos programa ir jos įgyvendinimo priemonių planas metams. Įvertinus įstaigą pagal Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo patvirtintus atitikties skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo kriterijams, nustatyta, kad įstaiga atitinka Skaidrios sveikatos priežiūros įstaigos suteikimo kriterijus. Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardas įstaigoms suteikiamas vadovaujantis Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarko aprašu, patvirtintu Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. sausio 26 d. įsakymu Nr. V-65 Dėl Skaidrios asmens sveikatos priežiūros įstaigos vardo suteikimo tvarkos aprašo patvirtinimo. 5. Konsoliduotų viešųjų pirkimų skaičius Ne mažiau kaip 1 0 Konsoliduotas pirkimas jungtinis dviejų ar daugiau perkančiųjų organizacijų atliekamas prekių, paslaugų ar darbų įsigijimas su pasirinktu (pasirinktais) tiekėju (tiekėjais) sudarant viešojo pirkimo pardavimo sutartį (sutartis), neatsižvelgiant į tai, ar prekės, paslaugos ar darbai yra skirti viešajam tikslui. 6. Viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ Centrinę perkančiąją organizaciją (toliau VšĮ CPO), Nenustatoma skaičius Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: Įstaigos per 2018 m. atliktų viešojo pirkimo objektų (prekių, paslaugų ar darbų) pirkimų skaičius per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą x 100 Įstaigos per 2018 m. atliktų viešojo pirkimo objektų (prekių, paslaugų ar darbų), kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, pirkimų skaičius 7. Viešųjų pirkimų, vykdomų per VšĮ CPO, pirkimų vertė Nenustatoma Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: Įstaigos per 2018 m. atliktų viešojo pirkimo objektų (prekių, paslaugų ar darbų) pirkimų vertė EUR per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą x 100 Įstaigos per 2018 m. atliktų viešojo pirkimo objektų (prekių, paslaugų ar darbų), kuriuos galima įsigyti per VšĮ CPO LT elektroninį katalogą, pirkimų vertė EUR

16 8. Informacinių technologijų diegimo ir plėtros lygis (pacientų elektroninės registracijos sistema, įstaigos interneto svetainės išsamumas, darbuotojų darbo krūvio apskaita, įstaigos dalyvavimo elektroninėje sveikatos sistemoje mastas): Ne mažiau kaip 50 proc. visų kompensuojamųjų vaistų ir medicinos pagalbos priemonių (toliau MPP) receptų yra elektroniniai 75,2 proc Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 2018 m. elektroninių kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų skaičius x 100 % 2018 m. visų kompensuojamųjų vaistų ir MPP receptų skaičius Rodiklio reikšmei apskaičiuoti naudojami Privalomojo sveikatos draudimo informacinės sistemos SVEIDRA (toliau IS SVEIDRA) duomenys. Įstaigoje suteiktų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per ketvirtį ir per metus pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes Vidutinis laikas nuo paciento kreipimosi į įstaigą dėl asmens sveikatos priežiūros paslaugos suteikimo momento iki paskirto paslaugos gavimo laiko pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes Įstaigoje dirbančių darbuotojų ir etatų skaičius ir įstaigoje sutektų asmens sveikatos priežiūros paslaugų skaičius per metus Vidutinė hospitalizuotų pacientų gydymo trukmė įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes (taikoma tik antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms) Nenustatoma Nenustatoma Nenustatoma Vidutinė chirurgijos paslaugų grupės gydymo trukmė 6,7 dienos Vidutinė terapijos paslaugų grupės gydymo trukmė 6,7 dienos Vidutinė psichiatrijos paslaugų grupės gydymo trukmė 19 dienos Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal tris paslaugų grupes: chirurgijos, terapijos ir psichiatrijos: 1. Rodikliui apskaičiuoti naudojami duomenys, kurie nurodyti formoje Nr. 066/a-LK Stacionare gydomo asmens statistinė kortelė, patvirtintoje Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 1998 m. lapkričio 26 d. įsakymu Nr. 687 Dėl medicininės apskaitos dokumentų formų tvirtinimo (toliau Kortelė). Duomenų šaltinis Privalomojo sveikatos draudimo informacinė sistema SVEIDRA (toliau IS SVEIDRA). 2. Skaičiuojami Kortelėse nurodyti aktyviojo gydymo etapai (toliau etapai), kurių pabaigos datos įeina į ataskaitinį laikotarpį (2018 m.), išskyrus etapus, kuriuose nurodytas dienos chirurgijos požymis (jei Kortelė buvo patikslinta, skaičiuojami patikslintos Kortelės duomenys). 3. Rodiklio reikšmė skaičiuojama etapų lovadienių skaičių dalijant iš kiekvienos paslaugų grupės etapų skaičiaus: 3.1. chirurgijos paslaugų grupės vidutinei hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei apskaičiuoti naudojami etapai, priskiriami chirurginio pobūdžio giminingų diagnozių grupėms (toliau DRG), išskyrus psichiatrijos paslaugų grupės etapus; 3.2. terapijos paslaugų grupės vidutinei hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei apskaičiuoti naudojami etapai, priskiriami terapinio ar kito pobūdžio DRG, išskyrus psichiatrijos paslaugų grupės etapus; 3.3. psichiatrijos paslaugų grupės vidutinei hospitalizuotų pacientų gydymo trukmei apskaičiuoti naudojami etapai, jei nurodyta, kad pacientas buvo gydytas skyriuje, kuris IS SVEIDRA priskirtas Psichiatrijos standartiniam padaliniui. Lovos užimtumo rodiklis įstaigoje pagal sveikatos apsaugos ministro nustatytas paslaugų grupes (taikoma tik antrinio ir tretinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas teikiančioms įstaigoms) Aktyvaus gydymo 300 d. / 82,2 % Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: 1. Skaičiuojama dienomis: Lovadienių skaičius 7,4 5,9 18,6 297,4 d/ 81,4%

17 14. Vidutinis metinis stacionaro lovų skaičius 2. Skaičiuojama procentais: Lovadienių skaičius x 100/365 Vidutinis metinis stacionaro lovų skaičius Aktyvaus gydymo lovos tai stacionaro lovos, išskyrus slaugos, reabilitacijos, tuberkuliozės ir psichiatrijos lovas. Įstaigoje iš PSDF biudžeto lėšų apmokėtų brangiųjų tyrimų ir procedūrų, kurių stebėsena atliekama, skaičius, medicinos priemonių, kuriomis atlikti brangieji tyrimai ir procedūros, panaudojimo efektyvumas (taikoma tik antrinio lygio asmens sveikatos priežiūros paslaugas * Regiono lygmens LNSS viešoji įstaiga: VšĮ Regioninė Telšių ligoninė. Ne mažiau kaip 30 kompiuterinės tomografijos tyrimų per vieną darbo dieną vienu kompiuterinės tomografijos aparatu teikiančioms įstaigoms) Rodiklio reikšmė apskaičiuojama pagal formulę: Kompiuterinės tomografijos aparatų apkrova = kompiuterinės tomografijos tyrimų skaičius per metus / darbo dienų 1 skaičius per metus / naudojamų kompiuterinės tomografijos aparatų skaičius 1 Darbo dienos yra nuo pirmadienio iki penktadienio. 21

18 Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės 2018-ųjų metų veiklos ataskaitos 2 priedas Eil. Nr. VADOVAUJAMAS PAREIGAS EINANČIŲ ASMENŲ ATLYGINIMAS PER ATASKAITINIUS METUS* Pareigų (pareigybės) pavadinima s Bazinis atlyginima s Priemoko s Priedai Premijo s Kitos išmokos* * Eur, ct Iš viso = Direktorė 8064, , ,15 2. Direktoriaus pavaduotoja medicinai 3. Direktoriaus pavaduotoja slaugai 22042, , , , , , , ,06 4. Vyr ,60 342, ,3 2176, ,00 finansininkė 2 * Neatskaičius mokesčių. ** Jei buvo išmokėtos kitos išmokos, tuomet po lentele paaiškinama, kokio pobūdžio (už ką) išmokos buvo išmokėtos. Direktorei išmokėtas kitas išmokas sudaro: 1978,63 Eur. atostoginiai už kasmetines apmokamas atostogas, 15290,45 Eur. išeitinė pašalpa, 385,84 nedarbingumo pašalpa mokama iš darbdavio lėšų. Direktoriaus pavaduotojai medicinai išmokėtas kitas išmokas sudaro: 2013,54 Eur. atostoginiai už kasmetines apmokamas atostogas, 2586,02 Eur. išeitinė pašalpa, 618,53 Eur., darbo užmokestis komandiruotės metu. Direktoriaus pavaduotojai slaugai išmokėtas kitas išmokas sudaro 2275,43 Eur. atostoginiai už kasmetines apmokamas atostogas. Vyr. finansininkei išmokėtas kitas išmokas sudaro 2041,46 Eur. atostoginiai už kasmetines apmokamas atostogas, 134,62 Eur. nedarbingumo pašalpa mokama iš darbdavio lėšų.

19 Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės 2018-ųjų metų veiklos ataskaitos 3 priedas REIKŠMINGI SANDORIAI Eil. Sandorio šalis Nr. Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** 1. Šiaulių Lietuvos Vilniaus g. teritorinė Respublikos 273, LTligonių kasa juridinių asmenų Šiauliai registras Sandorio objektas Asmens sveikatos priežiūros paslaugos Suma, Eur***** Iš viso * Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo vardas ir pavardė. ** Nurodomas juridinio asmens kodas. *** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. **** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo adresas korespondencijai. ***** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, su PVM.

20 Viešosios įstaigos Regioninės Telšių ligoninės 2018-ųjų metų veiklos ataskaitos 4 priedas Eil. Nr. 1. Viešoji įstaiga Telšių rajono pirminės sveikatos priežiūros centras SANDORIAI SU SUSIJUSIOMIS ŠALIMIS Susijusi šalis Pavadinimas* Kodas** Registras*** Adresas**** Santykių pobūdis***** Lietuvos Kalno g. 40, Respublikos Telšiai juridinių asmenų registras 2. Viešoji įstaiga Varnių pirminės sveikatos priežiūros centras 3. Viešoji įstaiga Luokės pirminės sveikatos priežiūros centras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras Lietuvos Respublikos juridinių asmenų registras Ligoninės g. 3, LT Varniai Telšių g. 17, Luokės mstl., LT Telšių r. savivaldybė Juridinis asmuo, kurio savininkas arba dalyvis yra aprašo papunkčiuose nurodyti asmenys Juridinis asmuo, kurio savininkas arba dalyvis yra aprašo papunkčiuose nurodyti asmenys Juridinis asmuo, kurio savininkas arba dalyvis yra aprašo papunkčiuose nurodyti asmenys Sandorio objektas Asmens sveikatos priežiūros paslaugos, greitosios medicinos pagalbos automobilio paslaugos, komunalinės paslaugos. Asmens sveikatos priežiūros paslaugos Asmens sveikatos priežiūros paslaugos Suma, Eur****** 4. UAB Telšių Lietuvos Plungės g. 55 Juridinis asmuo, kurio Vandentiekio ir

21 2 vandenys Respublikos juridinių asmenų registras Telšiai savininkas arba dalyvis yra aprašo papunkčiuose nurodyti asmenys nuotekų šalinimo paslaugos Iš viso * Jei tai juridinis asmuo, nurodoma teisinė forma ir pavadinimas, jei fizinis asmuo vardas ir pavardė. ** Nurodomas juridinio asmens kodas. *** Nurodomas registras, kuriame kaupiami ir saugomi juridinio asmens duomenys. **** Jei tai juridinis asmuo, nurodoma buveinė (adresas), jei fizinis asmuo adresas korespondencijai. ***** Nurodomas susijusių šalių santykių pobūdis remiantis Viešojo sektoriaus subjekto metinės veiklos ataskaitos ir viešojo sektoriaus subjektų grupės metinės veiklos ataskaitos rengimo tvarkos aprašo 19.3 papunkčiu. ****** Jei sandoris yra apmokestinamas PVM, viešoji įstaiga, kuri yra PVM mokėtoja, sumą nurodo be PVM, o viešoji įstaiga, kuri nėra PVM mokėtoja, su PVM.

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland

PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. baland PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO LIGONINĖS 2012 M. VADOVO VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2013 m. balandžio 18 d. Nr. T-122 Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos

Detaliau

metine ataskaita internetui

metine ataskaita internetui PRITARTA Mažeikių rajono savivaldybės tarybos 2012 m. balandžio 27 d. sprendimu Nr. T1-158 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS MAŽEIKIŲ LIGO I ĖS 2011 METŲ VEIKLOS ATASKAITA I. ŽI IOS APIE ĮSTAIGĄ Pagrindinis VšĮ Mažeikių

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA

VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 2013 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Projektas TAURAGĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS TAURAGĖS LIGONINĖS 214 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS IR 214 METŲ METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO PATVIRTINIMO 215 m. balandžio

Detaliau

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS

ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ PLANUOJAMI MASTAI 2011 METAMS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ VARTOJIMO NETOLYGUMAI Jonas Narbutas direktorius 213-12-11 44,6 59,5 68,2 68,8 82,6 86,2 79,1 72,6 81,1 93,1 97,2 9,4 85,6 87 96,3 98,4 99 17,8 16,4 111,4 111,6 16,5

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik

IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublik IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS NUSTATYMO VŠĮ VALSTYBĖS IR SAVIVALDYBIŲ TARNAUTOJŲ MOKYMO CENTRE DAINAVA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu (Žin., 2002, Nr.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO

LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMO LIETUVOS SVEIKATOS MOKSLŲ UNIVERSITETO LIGONINĖS KAUNO KLINIKŲ GENERALINIS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL MOKAMŲ IMUNOPROFILAKTIKOS PASLAUGŲ TEIKIMO IR APMOKĖJIMO 2019 m. birželio 19 d. Nr. V- 570 Kaunas Vadovaudamasis

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Antikorupcijos_programa_2016_2019

Antikorupcijos_programa_2016_2019 Patvirtinta VšĮ Mykolo Marcinkevičiaus ligoninės direktoriaus 2016-02-08 įsakymu Nr. V-16 VŠĮ MYKOLO MARCINKEVIČIAUS LIGONINĖS KORUPCIJOS PREVENCIJOS PROGRAMA 2016-2019 METAMS I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1.Programos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK

UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASK UŽIMTUMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PRIEŽIŪROS SKYRIAUS 2018 M. VEIKLOS ATASKAITA Užimtumo tarnybos prie Lietuvos Respublikos socialinės

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Projekto lyginamasis variantas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2017 M.

Projekto lyginamasis variantas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2017 M. Projekto lyginamasis variantas LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 217 M. LAPKRIČIO 14 D. ĮSAKYMO NR. V-1291,,DĖL 214 22 METŲ

Detaliau

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas

ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas ESPBI IS ir E. recepto veiklos modelių pristatymas 2013-11-08 Pristatymo organizavimas Laikas Tema 9:00 9:30 Dalyvių registracija 9:30 9:45 Įžanginis žodis 9:45 11:00 E. sveikatos paslaugų ir bendradarbiavimo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

VšĮ Radviliškio ligoninė

VšĮ  Radviliškio ligoninė PATVIRTINTA Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2006 m. spalio 20 d. įsakymu Nr. V-180 (Viešosios įstaigos Radviliškio ligoninės direktoriaus 2014 m. gruodžio 31 d. įsakymo Nr. V-272

Detaliau

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr

metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės 03.3.2-LVPA-K-832 Eco-inovacijos LT projektų finansavimo

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS Vilnius 2016 1 REKOMENDUOJAMŲ SAVIVALDYBĖS VEIKLOS VERTINIMO KRITERIJŲ SĄRAŠAS 1. Savivaldybės strateginio tikslo/strateginių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA

LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA LIGONIŲ KASOS: 2009-ųjų APŽVALGA 2010 metai IŠSAUGOTAS SVEIKATOS SISTEMOS FINANSINIS TVARUMAS IR IŠVENGTA SKOLŲ Algis SASNAUSKAS Valstybinės ligonių kasos prie Sveikatos apsaugos ministerijos direktorius

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FON LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL FINANSŲ MINISTRO 2014 M. GRUODŽIO 30 D. ĮSAKYMO NR. 1K-499 DĖL 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS STEBĖSENOS RODIKLIŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1

VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ TEIKIMO 2018 METŲ ATASKAITA 1 PRIORITETINĖS SOCIALINIŲ PASLAUGŲ PLĖTROS KRYPTYS 1) Plėsti socialines paslaugas šeimoms ir jose augantiems vaikams. 2) Gerinti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL PERSONALO ADMINISTRAVIMO FUNKCIJŲ CENTRALIZUOTO ATLIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2018 m. gegužės 30 d. Nr. 507 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S

PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS S PRITARTA Kupiškio rajono savivaldybės tarybos 2018 m. balandžio d. sprendimu Nr. TS- VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS KUPIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS PIRMINĖS ASMENS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO VADOVO 2017 M. VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra

Europos socialinio fondo agentūros m. strateginis veiklos planas 2019 m. veiklos planas Europos socialinio fondo agentūros m. stra Europos socialinio fondo agentūros 2019 2021 m. strateginis veiklos planas 1 2 Turinys Europos socialinio fondo agentūra. Misija, vizija, vertybės _ 3 Esamos situacijos įvertinimas: jėgų lauko analizė

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

1_II_et_P_Sav_mokymai

1_II_et_P_Sav_mokymai 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

7S-18_priedas

7S-18_priedas 1 Projektinių pasiūlymų Utenos regiono plėtros tarybai projektinių pasiūlymų apibendrinimo Utenos regiono plėtros tarybos sekretoriate tvarkos 3 priedas PATVIRTINTA Utenos regiono plėtros tarybos 2010

Detaliau

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA

Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRA Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS TARYBA SPRENDIMAS DĖL PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBĖS DIENOS SOCIALINĖS GLOBOS ASMENS NAMUOSE TEIKIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO 2016 m. lapkričio 24 d. Nr. T- Pakruojis

Detaliau

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi

Dėl Receptų rašymo ir vaistinių preparatų, medicinos priemonių (medicinos prietaisų) ir kompensuojamųjų medicinos pagalbos priemonių išdavimo (pardavi LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL RECEPTŲ RAŠYMO IR VAISTINIŲ PREPARATŲ, MEDICINOS PRIEMONIŲ (MEDICINOS PRIETAISŲ) IR KOMPENSUOJAMŲJŲ MEDICINOS PAGALBOS PRIEMONIŲ IŠDAVIMO

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA SPRENDIMAS DöL VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PAKRUOJO RAJONO PIRMINöS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO DIREKTORIAUS 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITOS 2019 m. kovo 28 d. Nr. T-

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d.

JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. JONAVOS LIGONINĖ (Viešoji įstaiga) NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA, VEIKLOS ATASKAITA, FINANSINĖS ATASKAITOS 2012 m. gruodžio 31 d. TURINYS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA... 3 METINĖ VEIKLOS ATASKAITA

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO PATVIRTINTA Šilalės rajono savivaldybės tarybos 2009 m. lapkričio 5 d. sprendimu Nr. T1-348 VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS ŠILALĖS PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRO ĮSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Viešoji įstaiga

Detaliau

PRITARTA

PRITARTA PRITARTA Rokiškio rajono savivaldybės tarybos 2013 m. balandžio 26 d. sprendimu Nr. TS-6.114 ROKIŠKIO SOCIALINĖS PARAMOS CENTRO DIREKTORĖS 2012 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 1. Įstaigos pristatymas. Rokiškio

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME

PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas ME PATVIRTINTA Marijampolės apylinkės teismo pirmininko 2019 m. sausio 4 d. įsakymu Nr. 1RV-3 MARIJAMPOLĖS APYLINKĖS TEISMAS Kodas 191446312 2019 2021 METŲ STRATEGINIS VEIKLOS PLANAS I SKYRIUS MISIJA Marijampolės

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V

PROJEKTAS METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V PROJEKTAS 2014 2020 METŲ EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS 2 PRIORITETO INFORMACINĖS VISUOMENĖS SKATINIMAS PRIEMONĖS NR. J06-CPVA-V IRT INFRASTRUKTŪROS OPTIMIZAVIMAS IR SAUGA PROJEKTŲ

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS

PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS PATVIRTINTA Telšių r. Eigirdžių pagrindinės mokyklos direktoriaus 2018 m. rugpjūčio 31 d. įsakymu Nr. V - 67 TELŠIŲ R. EIGIRDŽIŲ PAGRINDINĖS MOKYKLOS DARBUOTOJŲ DARBO APMOKĖJIMO TVARKOS APRAŠAS I SKYRIUS

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi

Vilniaus krašto 2019 m. mokymų planas Eil. Nr. Mokymų pradžios ir Registracijos vieta ir Grupės kodas Programos pavadinimas ir trukmė (val.) Mokymų vi 1 12.8 Pacientų, turinčių limfotakos sutrikimų ir sergančių onkologinėmis ligomis, limfodrenažinis masažas (80 val.) 2019-08-19 2019-08-30 Eimantas Pocius, 9-10 V2019T12.8-2 13821 170 Eur 2 1.152 Saugus

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni

LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemoni LIETUVOS DARBO BIRŽA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos antikorupcinės programos ir jos priemonių įgyvendinimo priežiūros komisijai MOTYVUOTA IŠVADA

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA VDU Rasos gimnazijos Visuotinio dalininkų susirinkimo 2018 m. gegužės 17 d. protokolu Nr. DSP-04 ASMENŲ PRIĖMIMO Į VYTAUTO DIDŽIOJO UNIVERSITETO RASOS GIMNAZIJĄ KRITERIJŲ IR KLASIŲ KOMPLEKTAVIMO

Detaliau

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos

KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos KLAIPĖDOS NYKŠTUKO MOKYKLOS-DARŽELIO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL KORUPCIJOS PREVENCIJOS 2014 m. balandžio 7 d. Nr. V1-19 Klaipėda Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos prevencijos įstatymo (Žin., 2002, Nr. 57-2297)

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx

Microsoft Word - Direktores metu veiklos ataskaita uz 2018 metus.docx Reikalavimų švietimo įstaigos (išskyrus aukštąją mokyklą) vadovo metų veiklos ataskaitai priedas IGNALINOS ČESLOVO KUDABOS PROGIMNAZIJA DANUTĖS JATULĖS METŲ VEIKLOS ATASKAITA Nr. (data) Ignalina I SKYRIUS

Detaliau