KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr. Veiklų pavadinimai Data Vieta Atsakingi

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr. Veiklų pavadinimai Data Vieta Atsakingi"

Transkriptas

1 KLAIPĖDOS ERNESTO GALVANAUSKO PROFESINIO MOKYMO CENTRAS TVIRTINU Direktorė Dalia Martišauskienė 2017 M. SAUSIO MĖNESIO VEIKLOS PLANAS Nr. Eil. Nr Veiklų pavadinimai Data Vieta Atsakingi Pedagogų ir administracijos darbuotojų nuomonių tyrimas dėl Centro veiklos stipriųjų ir tobulintinų sričių Duomenų rinkimas ir 2016 m. veiklos ataskaitos rengimas 2017 m. metinio veiklos plano darbo grupės sudarymas 2017 m. metinio veiklos plano rengimas BENDRA ORGANIZACINĖ VEIKLA Iki 31 d. Iki 17 d. Iki 25 d. Iki d. A. Jurevičius, A. Jurevičius P. Jurgilienė Susirinkimas Nuotolinio mokymo organizavimo tvarka 25 d val. IT kabinetas Fotografijų konkursas,,mes čia... Gruodžio P. Jurgilienė, skyrių (Kviečiame dalyvauti visą Centro vasario mėn., gr. vadovai, bendruomenę) dalykų mokytojai Mokymo programų viešinimo Iki 20 d. plano sudarymas Sausio 13-osios paminėjimas 13 d. Centro foje Ž. Jamukianienė, APg16,,Atmintis gyva, nes liudija gr. mokiniai II kurso mokinių lankomumo Iki 31 d. R. Bračkienė suvestinės, analizės ir veiksmų plano situacijai gerinti parengimas Apsilankymai bendrabutyje dėl R. Bračkienė mokinių elgesio taisyklių laikymosi El. dienyno pildymo stebėsena A. Jurevičius, skyrių Informacijos Centro svetainėje Skyrių atnaujinimas

2 13. Metodinis pasitarimas dėl metodinės savaitės renginių organizavimo 14. Profesinio mokymo metodinė savaitė 15. Netradicinė profesinio mokymo pamoka darbdavių įmonėse 16. Meistriškumo konkurso teorinė dalis: apdailininkų; baldžių; kompiuterinės įrangos derintojų 17. Meistriškumo konkurso praktinė dalis: apdailininkų; baldžių; kompiuterinės įrangos derintojų 18. Seminaras apie naujas statybos, medžio apdirbimo technologijas, kuriuos organizuoja socialinių partnerių atstovai 19. Karjeros projektavimo renginys - susitikimas su buvusiu Centro mokiniu. Metodinės savaitės aptarimas INŽINERINĖS PRAMONĖS IR STATYBOS SKYRIUS 12 d. 142 kab. F. Narkus,, profesijos mokytojai d. 142 kab., praktinio mokymo dirbtuvės 24 d. UAB,,Vakarų mediena ir F. Narkus,, profesijos mokytojai, R. Baranauskas Sakuona 23 d. 142 kab., D. Lubys, T. Barštienė, E. Steponavičienė d. Apdailininkų ir stalių mokymo dirbtuvės, kompiuterių derintojų mokymo kabinetas 30 d. Stalių mokymo dirbtuvės R. Baranauskas, R. Vengalienė, K. Krūminas R. Baranauskas, B. Plungienė 31 d. 142 kab. F. Narkus, R. Baranauskas SVEIKATOS PRIEŽIŪROS PASLAUGŲ IR REABILITACIJOS SKYRIUS 20. Kalėdinių ir naujamečių kompiuterinių atvirukų konkursas Žiemos fantazija. Organizatoriai: VšĮ N. Kazakovos kompiuterių mokykla 21. Laisvės gynėjų dienos minėjimo renginys Jie žuvo už Lietuvos laisvę 22. Maitinimo organizavimo komisijos posėdis 23. Asmens įgytų kompetencijų vertinimas Pėdos priežiūros paslaugos teikėjo mokymo programos, PP-15 grupės Lapkričio - sausio mėn. Lelijų g. 5 A. Jakimovienė 13 d. Lelijų g. 5 E. Vyšniauskaitė, R. Purtokienė 31 d. Lelijų g. 5 E. Dadašova 23, 24, 25 d. Lelijų g. 5 D. Kisielienė GIMNAZIJOS SKYRIUS 24. Tarptautinis vertimų ir iliustracijų Gruodžio Anglų kalbos konkursas Tavo žvilgsnis 2016 vasario mėn. kabinetas R. Mokerova 25. Projektas E. Galvanausko keliu Biblioteka G. Sauliūnienė, E. Steponavičienė, L. Varčiūnaitė,

3 26. Skaitymo konkursas Kalbėk balsu kalbėk garsiai 27. Metodinis susirinkimas Ugdymo karjerai ir dalykų integracija bei tarpdalykinių ryšių galimybės 28. Individualios mokinių pažangos stebėsena dalykų pamokose 29. Abiturientų prašymų laikyti technologijų brandos egzaminą, pateikimas 30. Mokinių supažindinimas su mokyklinio technologijų brandos egzamino vykdymo instrukcija 31. Mokinių supažindinimas su Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašo 28, 29, 30, 31, 33, 41, 42, 75 punktais ir dalykų brandos egzaminų tvarkaraščiu 32. Bandomasis lietuvių kalbos egzaminas 24 d val. 31 d val. Iki 12 d val. 12 d val. 16 d val. 18 d val. R. Mokerova Ž. Jamukianienė 130 kab. E. Steponavičienė Pristatyti P. Jurgilienei P. Jurgilienė 141 kab. P. Jurgilienė, 141 kab. P. Jurgilienė, 135 kab. P. Jurgilienė, Ž. Jamukianienė 33. Technologijų mokyklinis brandos egzaminas 34. Vizitai į darbo biržas (Skuodas, Tauragė, Klaipėda) 35. Modulių iš modulinės Higieninės kosmetikos kosmetiko mokymo programos pateikimas Lietuvos darbo biržai 36. Pateikiamų modulių turinio koregavimas (Veido masažai, Kūno priežiūra, Kūno masažai) 37. Darbų paskirstymas Motorinių transporto priemonių kroviniams vežti vairuotojo modulinės profesinio mokymo programos paraiškai rengti 38. Darbuotojų anketos pateikimas el. erdvėje 39. Geros praktikos sklaidos mėnuo dalijimasis gerąja patirtimi pamokų metu, kolegų vizitai pamokų metu (atviros pamokos) 40. Siūlymų dėl veiklos ataskaitos ir veiklos plano formų teikimas (pagal kokybės vadybos sistemą) 41. Kokybės vadybos sistemos dokumentų tvarkymas Sausio 23 d. gegužės 26 d. TĘSTINIO MOKYMO SKYRIUS Direktoriaus įsakymu paskirti asmenys A. Lajauskas

4 42. Konsultavimas pildant anketą dėl EQUASS sertifikavimo (su Sveikatos priežiūros ir reabilitacijos skyriumi) 43. Mažosios Lietuvos metraštininkei I. Simonaitytei 120 (paroda) 44. Bibliotekos fondo patikrinimas, fondo tvarkymas m. Piliakalnių metai. Paroda Žemaitijos piliakalniai. Lopaičiai 46. Perregistruoti visas Centro transporto priemones VĮ Regitra 47. Vizitai į darbo biržas: Klaipėda, Kretinga, Skuodas. BIBLIOTEKA 23 d. Biblioteka L. Varčiūnaitė Biblioteka L. Varčiūnaitė Biblioteka L. Varčiūnaitė TRANSPORTO SKYRIUS Klaipėda T. Simaitis T. Simaitis, D. Budginienė 48. Mokymų autodrome viešinimas, naujų klientų paieška T. Simaitis, D. Budginienė, V. Vaitiškienė 49. Mokymo klasių licencijavimas D. Budginienė SEKTORINIS PRAKTINIO MOKYMO CENTRAS 50. Mokymų autodrome viešinimas M. Ramonas 51. Įrangos techninio aptarnavimo darbų sutikrinimas, kontrolinio sąrašo užpildymas. M. Ramonas 52. Internetinių tinklų pravedimas į 3 ir 4 aukštus, mokytojams 53. Internetinių tinklų pravedimas bendrabutyje, medicinos specialistei ir kt. 54. Virtualios mokymo aplinkos (Moodle) konfigūravimas ir paleidimas PLĖTROS SKYRIUS Taikos pr. 67 R. Kačerauskas Baltijos pr. R. Kačerauskas Taikos pr. 67 R. Kačerauskas PERSONALO SKYRIUS 55. Dokumentų keitimas, Personalo L. Rapalienė atnaujinimas, pasikeitus įstaigos pavadinimui 56. Planų rengimas 2017 metams. Personalo L. Rapalienė 57. Naujų darbuotojų priėmimas, Personalo L. Rapalienė darbo sutarčių rengimas, asmens bylų formavimas 58. Darbuotojų atleidimas, dokumentų Personalo L. Rapalienė tvarkymas 59. Dokumentų pateikimas Sodrai Personalo L. Rapalienė

5 60. Sausio 13-osios paminėjimas,,atmintis gyva, nes liudija BENDRABUTIS 13 d. Bendrabutis Bendrabučio administratorė, bendrabučio auklėtoja Bendrabutis 61. Teniso varžybos tarp aukštų, nugalėtojų apdovanojimas 62. Šaškių varžybos Bendrabutis Bendrabučio aukšto pirmininkas ŪKIO SKYRIUS 63. Valgyklos vėdinimo sistemos Iki 31 d. Taikos pr. 67 A.Viluckis įrangos montavimas 64. Centro kavinės baldų parinkimas, Iki 31 d. Taikos pr. 67 A.Viluckis montavimas a. remontas Iki 31 d. Taikos pr. 67 A. Viluckis Planą sudarė Direktoriaus pavaduotojas ugdymui Antanas Jurevičius