Užsienio lietuvių mokyklų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Užsienio lietuvių mokyklų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas"

Transkriptas

1 Užsienio lietuvių mokyklų kvalifikacijos tobulinimo poreikių tyrimas 2016 m. buvo pateikta Užsienio lietuvių mokyklų kvalifikacijos tobulinimo tyrimo anketa užsienio lietuvių mokykloms, siekiant išsiaiškinti mokytojų kvalifikacijos poreikius Tyrimo anketų apibendrinimą atliko Vilniaus lietuvių namų Užsienio lietuvių švietimo skyriaus vyresnioji metodininkė Janina Varnienė Vilniaus lietuvių namai 2016

2 1.Šalis, kurioje jūs organizuojate lietuvių mokyklos veiklą, vedate užsiėmimus, pamokėles mokiniams, dalyvaujate edukaciniuose užsiėmimuose (įrašyti): JAV 33 Airija 13 Norvegija 2 Rusija 7 Venesuela - 1 Nyderlandai 1 Norvegija 3 Islandija 5 Lenkija 4 Vokietija 4 VISO: 97 Belgija 5 Austrija 2 Jungtinė karalystė 2 Baltarusija 6 Argentina 2 Švedija 1 Gruzija 1 Prancūzija 2 Latvija 3

3 2. Pagalvokite, kurią pedagogo profesinių kompetencijų sritį norėtumėte tobulinti artimiausiu metu Atsakymo variantai Kiekis Santykis dalyko turinio planavimas ir tobulinimas (pasirinkus šią sritį, pereikite prie 3 klausimo) ugdymo/si aplinkų kūrimas (pasirinkus šią sritį, pereikite prie 4 klausimo) mokymo/si proceso valdymas (pasirinkus šią sritį, pereikite prie 5 klausimo) mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas (pasirinkus šią sritį, pereikite prie 6 klausimo) mokinių motyvavimas ir paramos teikimas (pasirinkus šią sritį, pereikite prie 7 klausimo) informacinių technologijų naudojimas (pasirinkus šią sritį, pereikite prie 8 klausimo) mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo (pasirinkus šią sritį, pereikite prie 9 klausimo) 34 35,1% 7 7,2% 15 15,5% 5 5,2% 25 25,8% 6 6,2% 5 5,2%

4 2. Pagalvokite, kurią pedagogo profesinių kompetencijų sritį norėtumėte tobulinti artimiausiu metu Mokytojams ypač reikia organizuoti mokymus šiais klausimais: dalyko turinio planavimo ir tobulinimo mokinių motyvavimo ir paramos teikimo mokymo/si proceso valdymo

5 6% 5% 35% dalyko turinio planavimas ir tobulinimas 26% ugdymo/si aplinkų kūrimas mokymo/si proceso valdymas mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimas 5% 16% 7% mokinių motyvavimas ir paramos teikimas informacinių technologijų naudojimas mokinio pažinimo ir jo pažangos pripažinimo

6 3. Planuojant ir tobulinant dalyko turinį, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Atsakymo variantai Kiekis Santykis parengti mokymo programą (metams, pusmečiui arba teminį planą savaitei) formuluoti ilgalaikius ir trumpalaikius mokymo/si tikslus bei uždavinius atrinkti mokymo/si metodus, padėsiančius pasiekti mokymo/si tikslus parengti mokymo/si medžiagą ir numatyti rezultatus ir išteklius % % % % individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo/si procesą % netradicinių veiklų, integruotų pamokų organizavimas % Neatsakė į klausimą 1 1.0%

7 3. Planuojant ir tobulinant dalyko turinį man trūksta žinių ir gebėjimų 20% 1% 13% 11% parengti mokymo programą formuluoti ilgalaikius ir trumpalaikius mokymo/si tikslus bei uždavinius atrinkti mokymo/si metodus, padėsiančius pasiekti mokymo/si tikslus 23% 19% parengti mokymo/si medžiagą ir numatyti rezultatus ir išteklius 13% individualizuoti ir diferencijuoti ugdymo/si procesą netradicinių veiklų, integruotų pamokų organizavimas Neatsakė į klausimą

8 3. Planuojant ir tobulinant dalyko turinį, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Mokymų trūksta šiais klausimais: ugdymo/si proceso individualizavimas ir diferencijavimas netradicinių veiklų, integruotų pamokų organizavimas mokymo/si metodų atranka mokymo/si programų parengimas

9 4. Kuriant ugdymo/si aplinką, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Atsakymo variantai Kiekis Santykis kurti aplinką, atitinkančią įvairaus amžiaus ir gebėjimų vaikams kurti šiuolaikinę, lengvai transformuojamą ir besikeičiančią aplinką kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką kurti aplinką, inicijuojančią tiek vaiko savarankiškumą, tiek fizinį bei psichologinį saugumą % % 2 2.1% 4 4.1% Neatsakė į klausimą %

10 4. Kuriant ugdymo/si aplinką, man trūksta šių žinių ir gebėjimų 19% kurti aplinką, atitinkančią įvairaus amžiaus ir gebėjimų vaikams 11% kurti šiuolaikinę, lengvai transformuojamą ir besikeičiančią aplinką 64% 4% 2% kurti toleranciją ir bendradarbiavimą skatinančią aplinką kurti aplinką, inicijuojančią tiek vaiko savarankiškumą, tiek fizinį bei psichologinį saugumą Neatsakė į klausimą

11 4. Kuriant ugdymo/si aplinką, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Mokymų trūksta šiais klausimais: kurti aplinką, atitinkančią įvairaus amžiaus ir gebėjimų vaikams kurti šiuolaikinę, lengvai transformuojamą ir besikeičiančią aplinką

12 5. Kalbant apie mokymo/si proceso valdymą, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Atsakymo variantai Kiekis Santykis žinių perteikimas, derinant mokinių konsultavimo, vadovavimo ir lyderiavimo ypatumus konfliktų valdymas, taikant įvairias psichosocialines ir edukacines intervencijas tikslingas šiuolaikinių ugdymo/si technologijų ir mokymo/si metodų taikymas informacijos mokiniui perteikimas, mokinių kritinio mąstymo ugdymas % 7 7.2% % % projektinės tiriamosios veiklos organizavimas % Neatsakė į klausimą %

13 5. Kalbant apie mokymo/si proceso valdymą, man trūksta šių žinių ir gebėjimų 13% 34% 15% 13% 7% 18% žinių perteikimas, derinant mokinių konsultavimo, vadovavimo ir lyderiavimo ypatumus konfliktų valdymas, taikant įvairias psichosocialines ir edukacines intervencijas tikslingas šiuolaikinių ugdymo/si technologijų ir mokymo/si metodų taikymas informacijos mokiniui perteikimas, mokinių kritinio mąstymo ugdymas projektinės tiriamosios veiklos organizavimas Neatsakė į klausimą

14 5. Kalbant apie mokymo/si proceso valdymą, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Mokymų ypač trūksta šiais klausimais: tikslingas šiuolaikinių ugdymo/si technologijų ir mokymo/si metodų taikymas projektinės tiriamosios veiklos organizavimas žinių perteikimas, derinant mokinių konsultavimo, vadovavimo ir lyderiavimo ypatumus informacijos mokiniui perteikimas, mokinių kritinio mąstymo ugdymas

15 6. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Atsakymo variantai Kiekis Santykis rasti dermę tarp kiekybių ir kokybinių, formalių ir neformalių mokinių pasiekimų vertinimo 7 7.2% sistemų pasirengti savą mokinių pasiekimų vertinimo sistemą 6 6.2% pasirinkti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tipus, būdus ir metodus, skatinančius % mokinius tobulėti inicijuoti mokinių įsivertinimą ir refleksiją % Neatsakė į klausimą %

16 6. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, man trūksta šių žinių ir gebėjimų 7% 6% rasti dermę tarp kiekybių ir kokybinių, formalių ir neformalių mokinių pasiekimų vertinimo sistemų 11% pasirengti savą mokinių pasiekimų vertinimo sistemą 10% 66% pasirinkti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tipus, būdus ir metodus, skatinančius mokinius tobulėti inicijuoti mokinių įsivertinimą ir refleksiją Neatsakė į klausimą

17 6. Vertinant mokinių pasiekimus ir pažangą, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Mokymų ypač trūksta šiais klausimais: pasirinkti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tipus, būdus ir metodus, skatinančius mokinius tobulėti inicijuoti mokinių įsivertinimą ir refleksiją

18 7.Kalbant apie mokinių motyvavimo ir paramos jiems teikimą, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Atsakymo variantai Kiekis Santykis ugdyti mokinių gebėjimą įsivertinti ir pasitikėti % savimi sukurti aplinką, padedančią mokiniui patirti % pažinimo džiaugsmą motyvuoti, sudominti mokinius mokomuoju % dalyku padėti mokiniams spręsti mokymosi problemas % Neatsakė į klausimą %

19 7. Kalbant apie mokinių motyvavimo ir paramos jiems teikimą, man trūksta šių žinių ir gebėjimų 29% 12% 19% ugdyti mokinių gebėjimą įsivertinti ir pasitikėti savimi 16% 24% sukurti aplinką, padedančią mokiniui patirti pažinimo džiaugsmą motyvuoti, sudominti mokinius mokomuoju dalyku padėti mokiniams spręsti mokymosi problemas Neatsakė į klausimą

20 7.Kalbant apie mokinių motyvavimo ir paramos jiems teikimą, man trūksta šių žinių ir gebėjimų Mokymų ypač trūksta šiais klausimais: motyvuoti, sudominti mokinius mokomuoju dalyku sukurti aplinką, padedančią mokiniui patirti pažinimo džiaugsmą padėti mokiniams spręsti mokymosi problemas

21 8. Naudojant informacines technologijas ugdymo procese, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Atsakymo variantai Kiekis Santykis naudoti informacines technologijas, ieškant reikalingos informacijos 7 7.2% pačiam ruošiant tekstinę ir vaizdinę informaciją pamokoms 9 9.3% ugdyti mokinių informacinę kultūrą sistemingai plėtojant jų kompiuterinį 9 9.3% raštingumą naudoti informacines technologijas mokinių į/si/vertinimui (testavimas, kontrolinis) 8 8.2% Neatsakė į klausimą %

22 8. Naudojant informacines technologijas ugdymo procese, man trūksta šių žinių ir gebėjimų 7% 10% 66% 9% 8% naudoti informacines technologijas, ieškant reikalingos informacijos pačiam ruošiant tekstinę ir vaizdinę informaciją pamokoms ugdyti mokinių informacinę kultūrą sistemingai plėtojant jų kompiuterinį raštingumą naudoti informacines technologijas mokinių į/si/vertinimui (testavimas, kontrolinis) Neatsakė į klausimą

23 8. Naudojant informacines technologijas ugdymo procese, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Mokymų ypač trūksta šiais klausimais: pačiam ruošiant tekstinę ir vaizdinę informaciją pamokoms ugdyti mokinių informacinę kultūrą sistemingai plėtojant jų kompiuterinį raštingumą naudoti informacines technologijas mokinių į/si/vertinimui (testavimas, kontrolinis)

24 9. Kalbant apie mokinio pažinimą, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Atsakymo variantai Kiekis Santykis dvikalbių mokinių identifikavimas ir pagalba jiems specialiųjų mokinių poreikių atpažinimas, teikiant jiems papildomą pagalbą atpažinti skirtingą mokinių požiūrį į mokymąsi, kuriant mokymosi galimybes pripažinti ir skatinti mokinio individualumą, kaip vertybę, laiduojančią mokymosi pažangą 9 9.3% 8 8.2% % % Neatsakė į klausimą %

25 9. Kalbant apie mokinio pažinimą, man trūksta šių žinių ir gebėjimų 9% 8% dvikalbių mokinių identifikavimas ir pagalba jiems 58% 11% 14% specialiųjų mokinių poreikių atpažinimas, teikiant jiems papildomą pagalbą atpažinti skirtingą mokinių požiūrį į mokymąsi, kuriant mokymosi galimybes pripažinti ir skatinti mokinio individualumą, kaip vertybę, laiduojančią mokymosi pažangą Neatsakė į klausimą

26 9. Kalbant apie mokinio pažinimą, man trūksta šių žinių ir gebėjimų Mokymų ypač trūksta šiais klausimais: atpažinti skirtingą mokinių požiūrį į mokymąsi, kuriant mokymosi galimybes pripažinti ir skatinti mokinio individualumą, kaip vertybę, laiduojančią mokymosi pažangą dvikalbių mokinių identifikavimas ir pagalba jiems

27 10. Mano profesiniame tobulėjime trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Atsakymo variantai Kiekis Santykis kaip objektyviai vertinti savo galias profesinėje % veikloje kaip įveikti profesinį nuovargį % kaip kurti dalykinį ir pozityvų pedagogo įvaizdį % kaip kurti bendravimo su šiuolaikiniais mokiniais ryšius %

28 10. Mano profesiniame tobulėjime trūksta šių žinių ir gebėjimų 33% 30% kaip objektyviai vertinti savo galias profesinėje veikloje kaip įveikti profesinį nuovargį 21% 16% kaip kurti dalykinį ir pozityvų pedagogo įvaizdį kaip kurti bendravimo su šiuolaikiniais mokiniais ryšius

29 10. Mano profesiniame tobulėjime trūksta šių žinių ir gebėjimų Mokymų ypač trūksta šiais klausimais: kaip kurti bendravimo su šiuolaikiniais mokiniais ryšius kaip objektyviai vertinti savo galias profesinėje veikloje kaip kurti dalykinį ir pozityvų pedagogo įvaizdį

30 11. Dirbant daugiakultūrėje aplinkoje, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Atsakymo variantai Kiekis Santykis kaip pamokose stiprinti toleranciją ir tautinę tapatybę % kaip kurti pilietinio ugdymo projektus % apie neformalųjį ugdymą, mokytojo užklasinę veiklą, % būrelius etnokultūrinio ugdymo/si formos ir būdai %

31 11. Dirbant daugiakultūrinėje aplinkoje, man trūksta šių žinių ir gebėjimų 20% 35% kaip pamokose stiprinti toleranciją ir tautinę tapatybę kaip kurti pilietinio ugdymo projektus 14% 31% apie neformalųjį ugdymą, mokytojo užklasinę veiklą, būrelius etnokultūrinio ugdymo/si formos ir būdai

32 11. Dirbant daugiakultūrėje aplinkoje, man trūksta šių žinių ir gebėjimų Mokymų ypač trūksta šiais klausimais: etnokultūrinio ugdymo/si formos ir būdai kaip kurti pilietinio ugdymo projektus kaip pamokose stiprinti toleranciją ir tautinę tapatybę

33 12. Komunikuojant su ugdytinių šeimomis (tėvais, globėjais), man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Atsakymo variantai Kiekis Santykis ugdytinių nuovargis ir % motyvacijos skatinimas profesinis orientavimas ir % mokinio sėkmės ugdymas šeimos ir mokytojo % bendradarbiavimo modeliai žalingų įpročių pasekmės ir kaip jų išvengti %

34 12. Komunikuojant su ugdytinių šeimomis (tėvais, globėjais), man trūksta šių žinių ir gebėjimų 11% 38% ugdytinių nuovargis ir motyvacijos skatinimas 32% profesinis orientavimas ir mokinio sėkmės ugdymas šeimos ir mokytojo bendradarbiavimo modeliai 19% žalingų įpročių pasekmės ir kaip jų išvengti

35 12. Komunikuojant su ugdytinių šeimomis (tėvais, globėjais), man trūksta šių žinių ir gebėjimų Mokymų ypač trūksta šiais klausimais: ugdytinių nuovargis ir motyvacijos skatinimas šeimos ir mokytojo bendradarbiavimo modeliai profesinis orientavimas ir mokinio sėkmės ugdymas

36 13. Teikiant pagalbą mokiniui, man trūksta šių žinių ir gebėjimų (galima pasirinkti kelis variantus) Atsakymo variantai Kiekis Santykis pagalbos mokiniui teikimo būdai ir metodai % mokymo/si pagalbos mokykloje planavimas ir % organizavimas mokymosi pagalbos partnerystė % pagalba mokant/is pamokoje %

37 13. Teikiant pagalbą mokiniui, man trūksta šių žinių ir gebėjimų 22% 25% 34% pagalbos mokiniui teikimo būdai ir metodai mokymo/si pagalbos mokykloje planavimas ir organizavimas mokymosi pagalbos partnerystė 19% pagalba mokant/is pamokoje

38 13. Teikiant pagalbą mokiniui, man trūksta šių žinių ir gebėjimų Mokymų ypač trūksta šiais klausimais: pagalbos mokiniui teikimo būdai ir metodai mokymosi pagalbos partnerystė pagalba mokant/is pamokoje

39 Apibendrinus...( mokytojams reikia) 1 dalyko turinio planavimas ir tobulinimas mokinių motyvavimas ir paramos teikimas mokymo/si proceso valdymas ugdymo/si proceso individualizavimas ir diferencijavimas netradicinių veiklų, integruotų pamokų organizavimas mokymo/si metodų atranka mokymo/si programų parengimas kurti aplinką, atitinkančią įvairaus amžiaus ir gebėjimų vaikams kurti šiuolaikinę, lengvai transformuojamą ir besikeičiančią aplinką tikslingas šiuolaikinių ugdymo/si technologijų ir mokymo/si metodų taikymas projektinės tiriamosios veiklos organizavimas žinių perteikimas, derinant mokinių konsultavimo, vadovavimo ir lyderiavimo ypatumus informacijos mokiniui perteikimas, mokinių kritinio mąstymo ugdymas

40 Apibendrinus...( mokytojams reikia) 2 pasirinkti mokinių pasiekimų ir pažangos vertinimo tipus, būdus ir metodus, skatinančius mokinius tobulėti inicijuoti mokinių įsivertinimą ir refleksiją motyvuoti, sudominti mokinius mokomuoju dalyku sukurti aplinką, padedančią mokiniui patirti pažinimo džiaugsmą padėti mokiniams spręsti mokymosi problemas pačiam ruošiant tekstinę ir vaizdinę informaciją pamokoms ugdyti mokinių informacinę kultūrą sistemingai plėtojant jų kompiuterinį raštingumą naudoti informacines technologijas mokinių į/si/vertinimui (testavimas, kontrolinis atpažinti skirtingą mokinių požiūrį į mokymąsi, kuriant mokymosi galimybes pripažinti ir skatinti mokinio individualumą, kaip vertybę, laiduojančią mokymosi pažangą dvikalbių mokinių identifikavimas ir pagalba jiems

41 Apibendrinus...( mokytojams reikia) 3 kaip kurti bendravimo su šiuolaikiniais mokiniais ryšius kaip objektyviai vertinti savo galias profesinėje veikloje kaip kurti dalykinį ir pozityvų pedagogo įvaizdį etnokultūrinio ugdymo/si formos ir būdai kaip kurti pilietinio ugdymo projektus kaip pamokose stiprinti toleranciją ir tautinę tapatybę ugdytinių nuovargis ir motyvacijos skatinimas šeimos ir mokytojo bendradarbiavimo modeliai profesinis orientavimas ir mokinio sėkmės ugdymas pagalbos mokiniui teikimo būdai ir metodai mokymosi pagalbos partnerystė pagalba mokant/is pamokoje

42 14. Kokias būdais pageidautumėte tobulinti trūkstamas žinias ir gebėjimus? (galima pasirinkti kelis variantus) Atsakymo variantai Kiekis Santykis 2-3 dienų kvalifikacijos tobulinimo seminarai Užsienio lietuvių švietimo centre praktiniai užsiėmimai švietimo įstaigose (stebėjimas, veikla, dalinimasis gerąja darbo patirtimi) % % kursai, stažuotės iki 5 dienų trukmės % susitikimai internete web konferencijose teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vietoje (atvykstantys lektoriai) % % tikslingos, asmeninės konsultacijos %

43 14. Kokias būdais pageidautumėte tobulinti trūkstamas žinias ir gebėjimus? 8% 23% 2-3 dienų kvalifikacijos tobulinimo seminarai Užsienio lietuvių švietimo centre 19% praktiniai užsiėmimai švietimo įstaigose kursai, stažuotės iki 5 dienų trukmės 11% 18% 21% susitikimai internete web konferencijose teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vietoje (atvykstantys lektoriai) tikslingos, asmeninės konsultacijos

44 14. Kokias būdais pageidautumėte tobulinti trūkstamas žinias ir gebėjimus? 2-3 dienų kvalifikacijos tobulinimo seminarai Užsienio lietuvių švietimo centre (Vilniaus namai) praktiniai užsiėmimai švietimo įstaigose (stebėjimas, veikla, dalinimasis gerąja darbo patirtimi) teoriniai ir praktiniai užsiėmimai vietoje (atvykstantys lektoriai)