BC Plius BCPLIUS programos pritaikymas euro įvedimui Turinys 1. PERĖJIMAS PRIE EURO BE DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO BŪTINI VEIKSMAI IKI DUOMENŲ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "BC Plius BCPLIUS programos pritaikymas euro įvedimui Turinys 1. PERĖJIMAS PRIE EURO BE DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO BŪTINI VEIKSMAI IKI DUOMENŲ"

Transkriptas

1 Turinys 1. PERĖJIMAS PRIE EURO BE DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO BŪTINI VEIKSMAI IKI DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO DARBAS SU BCPLIUS PROGRAMA IKI DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO KONVERTAVIMAS IR DARBAI PO DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO iš 9

2 1. PERĖJIMAS PRIE EURO BE DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO Eurinėje duomenų bazėje Finance40 iš litinės duomenų bazės išsisaugo (įmonės, atsargų, personalo, darbo užmokesčio, ilgalaikio turto kortelės, sąskaitų planas, ataskaitos, buhalteriniai šablonai, visi programos nustatymai), o visi buhalteriniai įrašai ir prekybiniai dokumentai išvalomi. Duomenų bazės atnaujinimo metu bazinė valiuta LT automatiškai pakeičiama į EUR. Įmonės, Bankai, Valiutos, Žinynai skyriuje Valiuta patikrinti ar ties EUR pažymėta bazinė valiuta. Nusprendusiems nekonvertuoti litinių duomenų bazių, prieš pradedant dirbti su naujai sukurta eurine duomenų baze reikės atlikti šiuos veiksmus: 1. Litinėje duomenų bazėje reikia susikurti ir išsisaugoti ataskaitas: - Sąskaitos analizės ataskaitas (sąskaitų 2411,443,2021,444) datai. Atrankoje nurodyti: Grupavimas pagal adresatus: Įmonės, Žurnalo variantas: Suvestinis, Adresatų filtravimas: Turintys likučius. - Pirkimų/Pardavimų ir atsiskaitymų žurnalus datai. Atrankoje nurodyti: Detalus. - Prekių likučių ataskaitą (prekybos modulis) datai. - Sąskaitų apyvartos žiniaraštį datai. Po to šias ataskaitas persikelti į Excel ir sumas persiskaičiuoti į Eurus. 2. Įmonės, Bankai, Valiutos, Žinynai skyriuje Valiuta patikrinti ar ties EUR pažymėta bazinė valiuta. 3. Į Finance40 (atnaujintą duomenų bazę), kuri bus eurinė, suvesti rankomis prekių ir balansinių sąskaitų likučius eurais 2014m. gruodžio 31 dienai. Kaip suvesti likučius aprašyta instrukcijos Finansų apskaitos modulis skyriuje 3. Sąskaitų likučių įvedimas ir instrukcijos Prekybos ir gamybos moduliai skyriuje 1.3. Sandėliai. Atsargų likučių įvedimas. Darbai, kuriuos reikia atlikti eurinėje duomenų bazėje su sukeltais likučiais pagal modulius: Buhalterinės apskaitos modulis Sutikrinti sukeltus balansinių sąskaitų likučius ir skolų likučius litinėje ir eurinėje duomenų bazėse (tos pačios ataskaitos formuojamos litinėje ir eurinėje duomenų bazėse; litinės duomenų bazės ataskaitos perkeliamos į Excel ir sumos perskaičiuojamos į eurą kursu 1EUR=3,4528LTL; eurinės duomenų bazės ataskaitose esantys analitiniai duomenys (pav. skolos pagal dokumentus) turi sutapti su litinės duomenų bazės ataskaitomis perkeltomis į Excel ir perskaičiuotomis į eurą kursu 1EUR=3,4528LTL), o sumos pagal balansines sąskaitas, klientus ar tiekėjus dėl apvalinimo gali skirtis keliais centais). Pastaba: Gali atsitikti taip, kad dėl apvalinimo paklaidos analitinės sąskaitos nesutaps su suminėmis sąskaitomis. Tuomet eurinėje duomenų bazėje reikės daryti išlyginimus. Prekybos modulis Sutikrinti sukeltus prekių likučius, naudojantis prekių likučių ataskaitomis litinėje ir eurinėje bazėse. Įmonės, bankai, valiutos, žinynai Žinynai->Šalys į lauką Dienpinigių norma įvesti dienpinigių normas eurais. Ilgalaikio turto modulis 1. Įvesti ilgalaikio turto vertę ir pradinį nusidėvėjimą eurais (Iš LT duomenų bazėje esančio Ilgalaikio turto sąrašo galima įsivesti sumą litais ties laukeliu Suma valiuta ir nurodant valiutą LTL), likutinė vertė pasiskaičiuoja. 2 iš 9

3 2. Įvykių registre išvalyti nereikalingas nulines operacijas, kurios turėjo buhalterinius įrašus (įsigijimo savikaina, papildoma vertė,vertės sumažinimas, nurašymas, pardavimas ir t.t. ) ir susikurti pageidaujamas operacijas (nurašymas, pardavimas, pervedimas į prekes, vertės sumažinimas, padidinimas). Norint koreguoti įrašus įvykių registre: reikia išvalyti koreguojamą įrašą ir sukurti naują. 3. Sutikrinti Ilgalaikio turto sąrašus LT ir EUR duomenų bazėse. Ilgalaikio turto vertė, likvidacinė vertė ir likutinė vertė turi sutapti. Darbo užmokesčio modulis Darbo užmokestis nekonvertuojamas pakeitimai padaryti programos 60 versijoje. Darbo užmokesčio kortelėse iki 2015m. sausio 1d. visi duomenys atvaizduojami Lt, o po 2015m. sausio 1d. eurais. Darbai, kuriuos reikia atlikti, kad programa skaičiuotų DU nuo eurais: 1. Jeigu neturite Personalo modulio - kiekvieno darbuotojo darbo užmokesčio kortelės skyriuje Darbo duomenys PRIDĖTI darbo sutarčių duomenis EURAIS nuo 2015m. sausio 1d. Jeigu turite Personalo modulį kiekvienam darbuotojui įvesti įsakymą dėl darbo sutarties pakeitimo, įsigaliojantį nuo 2015 m. sausio 1d. nurodant sumas EURAIS. 2. Darbo užmokesčio kortelėje skyriuje Personaliniai nustatymai -> Nustatyti priskaitymai PRIDĖTI nuo nustatytus priskaitymus EURAIS uždarant galiojusius Lt iki Sutikrinti visus personalinius nustatymus (visi nustatymai nuo turi būti EUR). 4. Skyriuje Personaliniai nustatymai -> Nustatytose išmokose visas išmokas Lt uždaryti ir įvesti nustatytas išmokas Eurais. Laukelyje bendrą mokėjimo sumą (alimentuose, vykdomuosiuose raštuose, nuomos sut., draudime) reikia įvesti likutinę bendrą mokėjimo sumą EUR datai. Duomenis litais rasite pasidarę ataskaitą Vykdomųjų raštų vykdymas (tik sumas rankiniu būdu ar Excelyje reikia persiskaičiuoti į eurus). 5. Jeigu 2014m. gruodžio mėnesio darbo užmokesčio kortelėje atlyginimo išmokėjimo data bus nurodyta 2015m. sausio mėnesio data, 2014m. darbo užmokesčio kortelėje 2015 metais išmokamą atlyginimo sumą rodys LT, o į deklaruojamas 2015m. išmokas įrašys EUR. 6. Po bazinės valiutos pakeitimo DU modulyje NEGALIMA kurti buhalterinių įrašų už praeitus laikotarpius ( iki 2015m. sausio 1d.), nes jie susikurs neteisingai - prie litinės sumos prisidės valiuta EUR. Buhalterinius įrašus už 2014m., susijusius su darbo užmokesčiu, galima įvesti ar koreguoti tik buhalterinės apskaitos modulyje. 7. Darbo užmokesčio išmokos per banką (algos perkėlimas į banko korteles) iki vyks litais, po naujų 2015 metų eurais, net jeigu priskaitymai buvo atlikti gruodžio ar ankstesniais mėn. 8. Darbo užmokesčio atsiskaitymo lapeliuose už mėn. visi duomenys atvaizduojami litais. 9. Pažyma apie darbo užmokestį iki dienos spausdinama litais, o nuo dienos eurais m. darbuotojui neišmokėta ar permokėta likučio suma (kai 2014m. galutinio išmokėjimo suma sumažinta/padidinta arba 0 ir kortelėje yra likutis) į 2015m. sausio mėnesio darbo užmokesčio kortelę (algos straipsnis praeito mėnesio neišmokėti priskaitymai 099 / Darbuotojo skola) persikels eurais. 11. Gruodžio mėnesio darbo užmokesčio kortelėje NEGALIMA skaičiuoti atostoginių už sausio mėnesį (už sausį atostoginius reikia skaičiuoti sausio mėn. kortelėje). Jeigu jau paskaičiavote gruodžio mėnesio darbo užmokesčio kortelėje atostoginius už sausio mėnesį, tuomet reikės rankomis taisyti sodros formas. 12. Sutikrinti ar visos konstantos (NPD, PNPD,...) eurais. Personalo modulis Kiekvienam darbuotojui įvesti įsakymą dėl darbo sutarties pakeitimo, įsigaliojantį nuo 2015 m. sausio 1d. nurodant sumas EURAIS. 3 iš 9

4 Sutarčių modulis Sutarties sumas litais rankiniu būdu pasikeisti į sumas eurais. Krovinių gabenimo modulis 1. Žinynai->Tarifai, jeigu yra įvesti, reikia pakeisti tarifo kainą į eurus. 2. Žinynai->Prastovų apmokėjimo tarifai, jeigu yra įvesti, reikia pakeisti tarifo kainą į eurus. Tikslinių atsiskaitymų modulis 1. Už 12-ą mėnesį apskaičiavimai daromi LT duomenų bazėje 12 mėn. Mokesčių žiniaraštyje ir asmenims išsiunčiami apmokėjimo dokumentai. 2. EUR bazėje skyriuje Atsiskaitymų tipai kiekvienam mokesčio tipui reikia įvesti tarifą eurais, kuris galios nuo EUR bazėje mėn mokesčių žiniaraštyje įvedamas pinigų likutis arba skola 2015 m. sausio 1 d. ir skaičiuojami mokesčiai už sausį. Kaip sukelti likučius skaitykite instrukcijos Tikslinių atsiskaitymų modulis skyriuje 3. Mokėtojų mokesčių pradinių likučių įvedimas ir skyriuje 4.1. Vieno mokesčio žiniaraščiai. 2. BŪTINI VEIKSMAI IKI DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO 1. Turi būti instaliuota 60 BCPlius programos versija. 2. Būtinai turi būti įjungtos visos Periodiškai vykdomos operacijos. Bendra aplinka -> Programos administravimas -> Programos nustatymai -> Bendri nustatymai -> kontekstinio menių punktas Periodiškai vykdomos operacijos. Reikia įjungti visas tris operacijas ir įsitikinti, kad jos sėkmingai atliekamos. 3. Būtina patikrinti ar duomenų bazėje nėra neatitikimų. Atlikti tai jums padės nauja funkcija Duomenų neatitikimų patikrinimas. Bendra aplinka -> Programos administravimas -> Programos nustatymai -> Bendri nustatymai -> kontekstinio meniu punktas Duomenų neatitikimų patikrinimas: - Prekių likučių sąskaita (prekė pajamuota ne į 2 klasę ir prekės balansinė sąskaita turi likutį); - Skirtingos pajamavimo ir išlaidavimo sąskaitos (prekės užpajamuotos į vieną balansinę sąskaitą, o nurašytos iš kitos balansinės sąskaitos); - Dokumentų neigiama skola (pvz. pardavimo dokumentas apmokėtas ir po to pataisyta pardavimo dokumento suma į mažesnę, o apmokėjimas netaisytas); - Gamybos dokumentų nesuderinamumas (skiriasi išlaidavimo ir pajamavimo sumos gamybos tipo dokumente). 4. Patikrinti valiutų kodus (turi būti LTL ir EUR ). 5. Sąskaitų plane patikrinti ar balansinėms sąskaitoms tikrai uždėti reikiami Atitikimai (pirkėjų įsiskolinimas, išankstiniai apmokėjimai, skolos tiekėjams ir rangovams). Pasitikrinti, kokias balansines sąskaitas jūs esate priskyrę skolų balansinėms sąskaitoms, galite Skolų suderinimo akte->skyriuje B/sąskaitų nustatymai. 6. Kompiuteryje, kuriame bus atliekamas duomenų bazės konvertavimas reikia turėti nuotolinę valdymo programą Ammyy 3.5, kurią galite parsisiųsti iš šios nuorodos 7. Kompiuteryje, kuriame bus atliekamas duomenų bazės konvertavimas turi būti: - kompiuterio operacinė sistema ne žemesnė, negu Windows 7; - suinstaliuotas Microsoft.NET Framework iš 9

5 3. DARBAS SU BCPLIUS PROGRAMA IKI DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO Finansų apskaitos modulis 1. Sukurti buhalterinį įrašą d. - Litinėje atsiskaitomojoje sąskaitoje esantį pinigų likutį būtina konvertuoti į eurus, tai padaryti galite operacijos Valiutos pirkimas/pardavimas dėka ar sukurdami paprastą buhalterinę operaciją su reikiamais adresatais metų pradžiai neturi būti likučio avansinėse apyskaitose (remiantis buhalterinės apskaitos standartais) metais iki duomenų bazės konvertavimo nekurti avansinių apyskaitų už 2015m. 4. Nerekomenduojame daryti mokėjimo pavedimų ir pinigų gavimų per skolų dengimą, nes dengiant litinius dokumentus atsiranda valiutų skirtumas. Galima pridėti finansines operacijas rankiniu būdu. 5. Nerekomenduojame daryti kasos pajamų ir išlaidų orderių per skolų dengimą, nes dengiant litinius dokumentus atsiranda valiutų skirtumas. Galima pridėti finansines operacijas rankiniu būdu. 6. Valiutų kursų įrašymas (LB Web Servisas). Iki duomenų bazės konvertavimo, kol duomenų bazės bazinė valiuta litas, kursų santykis bus imamas tarp lito ir kitos užsienio valiutos, o po duomenų bazės konvertavimo arba likučių suvedimo ir bazinės valiutos pakeitimo į eurą, kurso santykis jau bus imamas tarp euro ir kitos užsienio valiutos. 7. Atsargų balansinės sąskaitos suma turi būti lygi sandėlio likučio sumai prekybos modulyje. Prekybos modulis 1. Norint iš litinio pasiūlymo sukurti eurinį pardavimo dokumentą, tai galima padaryti tik tempiant pasiūlymą į pardavimo dokumentą (funkcijos Naujas dokumentas esamo pagrindu nenaudoti). 2. Iki konvertavimo perdavimas pardavimo kainomis gali veikti neteisingai (nespausdinti perdavimo aktų su pardavimo kainomis). 3. Spausdinant valiutinius pardavimo dokumentus, dokumentas spausdinsis valiuta ir litais. 4. Spausdinant 2015 metų pardavimo dokumentus eurais iki konvertavimo, dokumentas spausdinsis eurais ir litais. 5. Spausdinant prekybinius dokumentus pagal šablonus saugomus duomenų bazėje, būtinai reikia šablone ties Suma EUR teksto kodą {Dokumento suma su PVM (EUR)} pakeisti į {Dokumento suma su PVM (X)}, tuomet litinių dokumentų išrašytų iki sumas spausdins ir eurais, o nuo išrašytų eurinių dokumentų sumas spausdins ir litais. Darbo užmokesčio modulis Darbo užmokestis nekonvertuojamas pakeitimai padaryti programos 60 versijoje. Darbo užmokesčio kortelėse iki 2015m. sausio 1d. visi duomenys atvaizduojami Lt, o po 2015m. sausio 1d. eurais. Darbai, kuriuos reikia atlikti, kad programa skaičiuotų DU nuo eurais: 1. Jeigu neturite Personalo modulio - kiekvieno darbuotojo darbo užmokesčio kortelės skyriuje Darbo duomenys PRIDĖTI darbo sutarčių duomenis EURAIS nuo 2015m. sausio 1d. Jeigu turite Personalo modulį kiekvienam darbuotojui įvesti įsakymą dėl darbo sutarties pakeitimo, įsigaliojantį nuo 2015 m. sausio 1d. nurodant sumas EURAIS. 2. Darbo užmokesčio kortelėje skyriuje Personaliniai nustatymai -> Nustatyti priskaitymai PRIDĖTI nuo nustatytus priskaitymus EURAIS uždarant galiojusius Lt iki Sutikrinti visus personalinius nustatymus. Visi nustatymai nuo turi būti EUR. 4. Skyriuje Personaliniai nustatymai -> Nustatytose išmokose visas išmokas Lt uždaryti ir įvesti nustatytas išmokas Eurais. Laukelyje bendrą mokėjimo sumą (alimentuose, vykdomuosiuose raštuose, nuomos sut., draudime) reikia įvesti likutinę bendrą mokėjimo sumą EUR datai. Duomenis litais rasite 5 iš 9

6 pasidarę ataskaitą Vykdomųjų raštų vykdymas (tik sumas rankiniu būdu ar Excelyje reikia persiskaičiuoti į eurus). 5. Jeigu 2014m. gruodžio mėnesio darbo užmokesčio kortelėje atlyginimo išmokėjimo data bus nurodyta 2015m. sausio mėnesio data, 2014m. darbo užmokesčio kortelėje 2015 metais išmokamą atlyginimo sumą rodys LT, o į deklaruojamas 2015m. išmokas įrašys EUR. 6. Po bazinės valiutos pakeitimo DU modulyje NEGALIMA kurti buhalterinių įrašų už praeitus laikotarpius ( iki 2015m. sausio 1d.), nes jie susikurs neteisingai - prie litinės sumos prisidės valiuta EUR. Buhalterinius įrašus už2014m., susijusius su darbo užmokesčiu, galima įvesti ar koreguoti tik buhalterinės apskaitos modulyje. 7. Darbo užmokesčio išmokos per banką (algos perkėlimas į banko korteles) iki vyks litais, po naujų 2015 metų eurais, net jeigu priskaitymai buvo atlikti gruodžio ar ankstesniais mėn. 8. Darbo užmokesčio atsiskaitymo lapeliuose už mėn. visi duomenys atvaizduojami litais. 9. Pažyma apie darbo užmokestį iki dienos spausdinama litais, o nuo dienos` eurais m. darbuotojui neišmokėta ar permokėta likučio suma (kai 2014m. galutinio išmokėjimo suma sumažinta/padidinta arba 0 ir kortelėje yra likutis) į 2015m. sausio mėnesio darbo užmokesčio kortelę (algos straipsnis praeito mėnesio neišmokėti priskaitymai 099 / Darbuotojo skola) persikels eurais. 11. Gruodžio mėnesio darbo užmokesčio kortelėje NEGALIMA skaičiuoti atostoginių už sausio mėnesį (už sausį atostoginius reikia skaičiuoti sausio mėn. kortelėje). Jeigu jau paskaičiavote gruodžio mėnesio darbo užmokesčio kortelėje atostoginius už sausio mėnesį, tuomet reikės rankomis taisyti sodros formas. 12. Sutikrinti ar visos konstantos (NPD, PNPD,...) eurais. Ilgalaikio turto modulis Visoms ilgalaikio turto kortelėms paskaičiuoti nusidėvėjimus iki Kasos aparato modulis Naudojant funkciją Išrašytos sąskaitos apmokėjimas apmokant litinį dokumentą eurais atsiranda vieno ct paklaida (reikia rankomis sukurti papildomą buhalterinį įrašą). Tikslinių atsiskaitymų modulis Už 2014m gruodžio mėnesį apskaičiavimus atlikti LT duomenų bazėje mėn mokesčių žiniaraštyje ir išsiųsti apmokėjimo dokumentus. 6 iš 9

7 4. KONVERTAVIMAS IR DARBAI PO DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO. PO KONVERTAVIMO: Duomenų koregavimą ar naujų įvedimą už praeitus laikotarpius (iki ) būtina atlikti abiejose duomenų bazėse (ir LTL ir EUR). Užblokuoti visas balansines sąskaitas iki , o pataisymus leisti daryti tik už tai atsakingam darbuotojui!!!!!!!!!!! Finansų apskaitos modulis Konvertavimo metu atliekami darbai (konvertavimo programos): 1. Atliekamas visų buhalterinių operacijų lito konvertavimas į eurą kursu 1EUR=3,45280 Lt (bendros operacijos, mokėjimo pavedimai, pinigų gavimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų, išlaidų orderiai, prekybinių dokumentų buhalteriniai įrašai ir t.t.): Jeigu operacija buvo Lt, tai po konvertacijos atsiranda bazinė valiuta EUR ir suma Eurais bei valiuta LTL ir suma litais. Jeigu operacija buvo EUR, tai po konvertacijos atsiranda bazine valiuta EUR ir suma eurais. Valiutos EUR nebėra. Jeigu operacija buvo kita valiuta, pvz. USD, tai po konvertacijos atsiranda bazinė valiuta EUR ir suma eurais, valiuta lieka USD ir suma USD. Jeigu buhalterinio įrašo suma buvo 1ct, tai po konvertacijos bus 0,00 EUR ir 0,01 LTL. Pavyzdys: Pvz., Operacija Nr. Prieš konvertavimą Po konvertavimo Suma bazine valiuta Valiuta Suma bazine valiuta Valiuta (LTL) (EUR) ,00-28,96 100,00 LTL ,28 100,00 EUR 100, ,00 100,00 USD 72,41 100,00 USD 4. 0,01-0,00 0,01 LTL Pastaba: Gali atsitikti taip, kad dėl apvalinimo paklaidos analitika nesutaps su balansinėmis sąskaitomis. Tuomet EUR duomenų bazėje reikės daryti išlyginimus dienai. 2. Konvertavimo metu išlyginamos kiekvienos buhalterinės operacijos skolos eurais. Konvertavimo metu buhalterinės operacijos skola litinėje duomenų bazėje derinama su buhalterinės operacijos, esančios eurinėje duomenų bazėje, skola, t.y. skola litinėje duomenų bazėje LTL padalinta iš 3,4528 turi būti lygi skolai EUR eurinėje duomenų bazėje, o esant neatitikimui eurinėje duomenų bazėje koreguojama pirmo skolos buhalterinio įrašo suma bazine valiuta. 3. Žinynų konvertavimas. - Konvertuojami visi įrašyti valiutų kursai. 4. Komandiruočių apskaitoje: - konvertuojami tik buhalteriniai įrašai ir buhalteriniame įraše sukuriama papildoma eilutė, kad išlygintų bendrą sumą tarp LTL ir EUR. - konvertuojami visi įrašyti valiutų kursai. 5. Dienpinigių normų konvertavimas. Darbai po konvertavimo (buhalterio): 7 iš 9

8 1. Po konvertavimo panaikinti visus (kiek yra) Sąskaitų uždarymus ir po to sukurti iš naujo. 2. Konvertuotoje duomenų bazėje susikurti ataskaitą - Sąskaitų apyvartos žiniaraštį ir sulyginti (sutikrinti) su LTL duomenų bazės Sąskaitų apyvartų žiniaraščiu, perkeltu į Excel ir persiskaičiuotu į eurus. 3. Esant poreikiui, pasitikrinti norimas balansines sąskaitas ataskaitose: Sąskaitos analizė ar Sąskaitos žurnalas. 4. Konvertuotoje bazėje susikurti Pardavimų/Pirkimų ir atsiskaitymų žurnalus ir sulyginti su LTL duomenų bazės Pardavimų/Pirkimų ir atsiskaitymų žurnalais, perkeltais į Excel ir persiskaičiuotais į EUR. Skolos likutis dokumentų lygmenyje turi sutapti. Prekybos modulis Konvertavimo metu atliekami darbai (konvertavimo programos): 1. Atliekamas atsargų kortelių konvertavimas: - Atsargų kortelių skyriuose: Duomenys, Judėjimas, Likučiai, Kainos, Dokumentai su rezervacija, Matavimo vienetai, visos kainos ir sumos iš LTL perskaičiuojamos į EUR. 2. Prekybinių dokumentų buhalterinių įrašų konvertavimas: - Prekybos dokumentų (pirkimų, pardavimų, grąžinimų tiekėjams, grąžinimų pirkėjams, gamybos, pardavimų, nurašymų, perkainojimų) buhalterinių operacijų bazinė valiuta iš LTL ir sumos litais konvertuojasi į valiutą EUR ir sumą eurais kiekviename įraše. - Konvertavimo metu kiekvieno pirkimo/pardavimo dokumento skola LTL duomenų bazėje derinama su dokumento, esančio EUR duomenų bazėje, skola (konvertavimo dienai), t.y. skola LTL duomenų bazėje litais padalinta iš 3,4528 turi būti lygi skolai EUR eurinėje duomenų bazėje, o esant neatitikimui eurinėje duomenų bazėje automatiškai koreguojama pirkimo/pardavimo dokumento paskutinio buhalterinio įrašo suma bazine valiuta. Pavyzdys: Pastaba: Jeigu LTL duomenų bazėje buvo įvestas EUR dokumentas ir jis neapmokėtas ar apmokėtas kita valiuta, spausdinant pardavimo dokumentą suma gali nesutapti. Pastaba: Po konvertacijos dokumentai bus atvaizduojami ta valiuta, kuria buvo sukurti. 3. Atliekamas kreditų apribojimų konvertavimas. Darbai po konvertaimo (buhalterio): 1. Peržiūrėti šablonus dokumentų spausdinimui, gali reikėti keisti. 2. Susitikrinti pardavimų, pirkimų,... operacijų sumas Lt ir Eurais. Konvertuotoje bazėje susikurti ataskaitą Dokumentai ir apmokėjimai ir sulyginti su LTL duomenų bazės Dokumentai ir apmokėjimai ataskaita perkelta į Excel ir perskaičiuota į EUR (1EUR=3,45280 Lt). Skolos likutis dokumentų lygmenyje turi sutapti. 8 iš 9

9 3. Patikrinti, ar buhalterinės apskaitos modulyje atsargų balansinės sąskaitos suma lygi prekių likučių sumai prekybos modulyje (Prekių likučių ataskaitoje). Ilgalaikio turto modulis Konvertavimo metu atliekami darbai (konvertavimo programos): 1. Ilgalaikio turto kortelėje konvertuojama vertė, likutinė vertė, pradinis nusidėvėjimas, likvidacinė vertė. 2. Ilgalaikio turto kortelėje konvertuojamos kiekvieno mėn nusidėvėjimų sumos iš LTL į EUR ir sukuriama buhalteriniame įraše eilutė paskutinio sukurto nusidėvėjimo data, kad išlygintų skirtumą tarp nusidėvėjimų sumos LTL ir EUR (D6xxxx/K1xx7 jei skirtumas + ir D1xx7/K6xxx jeigu skirtumas -, blokuojami nusidėvėjimai. Darbai po konvertacijos: Konvertuotoje bazėje susikurti ataskaitą Ilgalaikio turto sąrašas ir sulyginti su LTL duomenų bazės Ilgalaikio turto sąrašas ataskaita perkelta į Excel ir perskaičiuota į EUR (1EUR=3,45280 Lt). Ilgalaikio turto vertė, likvidacinė vertė ir likutinė vertė turi sutapti. Inventorizacijos modulis Inventorizacijos modulis nebus konvertuojamas. Sutarčių modulis Sutartyse konvertuojama sutarties suma, bendra suma. Remonto modulis 1. Užsakymo kortelėje Kaina be PVM ir Kaina klientui (be PVM) konvertuojama į EUR. 2. Po konvertavimo Žinynai-> Operacijų valiuta LTL automatiškai bus EUR ir atliktų darbų kainos perskaičiuojamos į eurus. 9 iš 9

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat

1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numat 1 DOKUMENTAI, KURIAIS GYVENTOJAS TURI PAGRĮSTI TEISĘ Į GPM LENGVATĄ Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo (toliau GPMĮ) 21 straipsnio 1 d. 4 punkte numatyta mokesčio lengvata galės pasinaudoti nuolatiniai

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft Word - gipiene_zigiene_apskaita.doc

Microsoft Word - gipiene_zigiene_apskaita.doc VILNIAUS UNIVERSITETAS KAUNO HUMANITARINIS FAKULTETAS FINANSŲ IR APSKAITOS KATEDRA GAILUTĖ GIPIENĖ, GERDA ŽIGIENĖ TURTO IR DARBO UŽMOKESČIO APSKAITA Metodinė priemonė KAUNAS 2007 1 Gipienė Gailutė, Žigienė

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc

Microsoft Word žindenių taisyklės.doc PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2007 m. rugpjūčio 16 d. įsakymu Nr. 3D-383 ATSIETŲ NUO GAMYBOS PAPILDOMŲ NACIONALINIŲ TIESIOGINIŲ IŠMOKŲ UŽ KARVES ŽINDENES IR TELYČIAS MOKĖJIMO TAISYKLĖS

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Turinys Pagrindiniai GPMĮ pakeitimo tikslai. Su darbo santykiais ar jų esmę atitinkančiais

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS

Microsoft Word - AUTOSERVISO MODULIS AUTOSERVISO MODULIS APRAŠYMAS 1. Darbo pradžia. Autoserviso modul aktyvuokite per programos meniu Parametrai > Darbo vietos nustatymai. Skyrelyje Kiti pažymkite Autoservisas ir paspauskite mygtuk Gerai.

Detaliau

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo

Microsoft Word - Ikainiai_ nuo PATVIRTINTA Kelmės kredito unijos Valdybos 2017 m. spalio 18 d. sprendimu Nr. 17-35 KELMĖS KREDITO UNIJOS TAIKOMI ĮKAINIAI Galioja nuo 2018 m. sausio 1 d. PAVADINIMAS Fiziniams asmenims Juridiniams asmenims

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams

Banko paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams Paslaugų ir operacijų kainynas privatiems klientams 2018 m. kovas Palūkanų ir mokesčių mokėjimo tvarką, kitus banko ir privačių klientų santykius reglamentuoja AB SEB banko bendrosios paslaugų teikimo

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

Microsoft Word - IN0573

Microsoft Word - IN0573 PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2004 m. liepos 26 d. įsakymu Nr. VA-145 (Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2010-04-11 iki 2010-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2009, Nr. 152-6865, i. k. 1092055ISAK000VA-96 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29

PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 PANEVĖŽIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Vasario 16-osios g. 27, 35185 Panevėžys, tel.: (8 45) 58 29 41, (8 45) 58 29 12, faks. (8 45) 58 29 75, el. p.

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Projektų Elektroninių sąskaitų faktūrų posistemio (i.saf) sukūrimas ir Elektroninių važtaraščių posistemio (i.vaz) sukūrimas eiga. Geroji praktika Virginija Ginevičienė i.saf ir i.vaz projektų vadovė Mokestinių

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

DINETA.web naudotojo instrukcija: Pelningumo ataskaita (grupavimas, rūšiavimas) Telefonas: Mobilus: Adresas: Kuršių g. 7

DINETA.web naudotojo instrukcija: Pelningumo ataskaita (grupavimas, rūšiavimas) Telefonas: Mobilus: Adresas: Kuršių g. 7 : Pelningumo ataskaita (grupavimas, rūšiavimas) Telefonas: +370 37 234437 Mobilus: +370 659 09039 Adresas: Kuršių g. 7, Kaunas arba Olimpiečių g. 1, Vilnius El. paštas: pagalba@dineta.lt Tinklalapis: www.dineta.eu

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr

Kainynas privatiems Nuo Nuo Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai kr Kainynas privatiems Nuo 2019 08 01 Nuo 2019 10 01 Archyvas Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Standartiniai Kasdienis krepšelis Aktyvus

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2

GPAIS vartotojo vadovas savivaldybėms GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 GPAIS VARTOTOJO VADOVAS SAVIVALDYBIŲ PILDOMAI INFORMACIJAI GPAIS TURINYS 1. BENDRI DARBO SU GPAIS PRINCIPAI... 2 1.1 PRISIJUNGIMAS PRIE IŠORINIO PORTALO... 2 2. Savivaldybių ir regiono plėtros tarybų ataskaitos...

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA

DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA DIGIPASS DP 260 VARTOTOJO INSTRUKCIJA Turinys 1. Kas tai yra DIGIPASS? 2. Kaip įjungti DIGIPASS, įvesti ir pakeisti PIN- kodą? 3.Kaip naudotis DIGIPASS? 1. Kas tai yra? - DIGIPASS 260 Kliento identifikavimo

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P

Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus TURINYS LIETUVOS RESPUBLIKOS BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS P Buhalterio knyga Knyga parengta pagal 2015 m. sausio 1 d. galiojančius norminius aktus BUHALTERINĖS APSKAITOS ĮSTATYMAS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis ir taikymas 9 2 straipsnis. Pagrindinės šio įstatymo

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT

Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠT Pridėtinės vertės mokesčio sąskaitų faktūrų registrų duomenų tvarkymo ir pateikimo taisyklių priedas I.SAF DUOMENŲ RINKMENOS APRAŠYMAS I DALIS ANTRAŠTĖ Privalomumas pavadinimas reikšmės 1. *** FileDescription

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

Kainynas privatiems Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai

Kainynas privatiems Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Kainynas privatiems 2018-10-08 2018-11-12 Informacija apie komisinį atlyginimą ir Sąvokų žodynas Archyvas Paslaugų krepšeliai Standartiniai krepšeliai Standartiniai Kasdienis krepšelis Aktyvus krepšelis

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Keleivių išgabenamų prekių apmokestinimas PVM VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2013 m. Seminaro planas Teisės aktai (42 str.) Prekių išgabenimas iš Europos Sąjungos teritorijos (41 str.

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Microsoft Word - Taisykles .doc

Microsoft Word - Taisykles .doc Neoficialus įsakymo tekstas Skelbtas: Žin., 2008, Nr. 75-2976 LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PARAMOS TEIKIMO BIČIŲ LAIKYTOJAMS UŽ PAPILDOMĄ BIČIŲ MAITINIMĄ TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Naujų ir naudotų automobilių įsigijimas iš ES, jų tiekimas, deklaravimas, PVM sąskaitų faktūrų išrašymas. PVMĮ pakeitimai nuo 2019 metų VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2019 m. Seminaro

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2006 M.

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR

Profesinio orientavimo projektas Studentų ugdymas karjerai studento karjeros sėkmės link (Nr. EG ) Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR Į(SI)DARBINIMO FORMOS NAUDINGOS NUORODOS IR INFORMACIJA Darbo rinkoje egzistuoja įvairios į(si)darbinimo formos, todėl jaunam žmogui lengva pasimesti ir susipainioti tarp terminų ir įdarbinimo formų. Todėl

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS

KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS KTU BIBLIOTEKOS PASLAUGOS K T U B I B L I O T E K A Centrinė biblioteka K. Donelaičio g. 20 1. 2. 3. Cheminės technologijos fakulteto biblioteka Radvilėnų pl. 19 5. 4. Informatikos fakulteto biblioteka

Detaliau