BC Plius BCPLIUS programos pritaikymas euro įvedimui Turinys 1. PERĖJIMAS PRIE EURO BE DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO BŪTINI VEIKSMAI IKI DUOMENŲ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "BC Plius BCPLIUS programos pritaikymas euro įvedimui Turinys 1. PERĖJIMAS PRIE EURO BE DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO BŪTINI VEIKSMAI IKI DUOMENŲ"

Transkriptas

1 Turinys 1. PERĖJIMAS PRIE EURO BE DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO BŪTINI VEIKSMAI IKI DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO DARBAS SU BCPLIUS PROGRAMA IKI DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO KONVERTAVIMAS IR DARBAI PO DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO iš 9

2 1. PERĖJIMAS PRIE EURO BE DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO Eurinėje duomenų bazėje Finance40 iš litinės duomenų bazės išsisaugo (įmonės, atsargų, personalo, darbo užmokesčio, ilgalaikio turto kortelės, sąskaitų planas, ataskaitos, buhalteriniai šablonai, visi programos nustatymai), o visi buhalteriniai įrašai ir prekybiniai dokumentai išvalomi. Duomenų bazės atnaujinimo metu bazinė valiuta LT automatiškai pakeičiama į EUR. Įmonės, Bankai, Valiutos, Žinynai skyriuje Valiuta patikrinti ar ties EUR pažymėta bazinė valiuta. Nusprendusiems nekonvertuoti litinių duomenų bazių, prieš pradedant dirbti su naujai sukurta eurine duomenų baze reikės atlikti šiuos veiksmus: 1. Litinėje duomenų bazėje reikia susikurti ir išsisaugoti ataskaitas: - Sąskaitos analizės ataskaitas (sąskaitų 2411,443,2021,444) datai. Atrankoje nurodyti: Grupavimas pagal adresatus: Įmonės, Žurnalo variantas: Suvestinis, Adresatų filtravimas: Turintys likučius. - Pirkimų/Pardavimų ir atsiskaitymų žurnalus datai. Atrankoje nurodyti: Detalus. - Prekių likučių ataskaitą (prekybos modulis) datai. - Sąskaitų apyvartos žiniaraštį datai. Po to šias ataskaitas persikelti į Excel ir sumas persiskaičiuoti į Eurus. 2. Įmonės, Bankai, Valiutos, Žinynai skyriuje Valiuta patikrinti ar ties EUR pažymėta bazinė valiuta. 3. Į Finance40 (atnaujintą duomenų bazę), kuri bus eurinė, suvesti rankomis prekių ir balansinių sąskaitų likučius eurais 2014m. gruodžio 31 dienai. Kaip suvesti likučius aprašyta instrukcijos Finansų apskaitos modulis skyriuje 3. Sąskaitų likučių įvedimas ir instrukcijos Prekybos ir gamybos moduliai skyriuje 1.3. Sandėliai. Atsargų likučių įvedimas. Darbai, kuriuos reikia atlikti eurinėje duomenų bazėje su sukeltais likučiais pagal modulius: Buhalterinės apskaitos modulis Sutikrinti sukeltus balansinių sąskaitų likučius ir skolų likučius litinėje ir eurinėje duomenų bazėse (tos pačios ataskaitos formuojamos litinėje ir eurinėje duomenų bazėse; litinės duomenų bazės ataskaitos perkeliamos į Excel ir sumos perskaičiuojamos į eurą kursu 1EUR=3,4528LTL; eurinės duomenų bazės ataskaitose esantys analitiniai duomenys (pav. skolos pagal dokumentus) turi sutapti su litinės duomenų bazės ataskaitomis perkeltomis į Excel ir perskaičiuotomis į eurą kursu 1EUR=3,4528LTL), o sumos pagal balansines sąskaitas, klientus ar tiekėjus dėl apvalinimo gali skirtis keliais centais). Pastaba: Gali atsitikti taip, kad dėl apvalinimo paklaidos analitinės sąskaitos nesutaps su suminėmis sąskaitomis. Tuomet eurinėje duomenų bazėje reikės daryti išlyginimus. Prekybos modulis Sutikrinti sukeltus prekių likučius, naudojantis prekių likučių ataskaitomis litinėje ir eurinėje bazėse. Įmonės, bankai, valiutos, žinynai Žinynai->Šalys į lauką Dienpinigių norma įvesti dienpinigių normas eurais. Ilgalaikio turto modulis 1. Įvesti ilgalaikio turto vertę ir pradinį nusidėvėjimą eurais (Iš LT duomenų bazėje esančio Ilgalaikio turto sąrašo galima įsivesti sumą litais ties laukeliu Suma valiuta ir nurodant valiutą LTL), likutinė vertė pasiskaičiuoja. 2 iš 9

3 2. Įvykių registre išvalyti nereikalingas nulines operacijas, kurios turėjo buhalterinius įrašus (įsigijimo savikaina, papildoma vertė,vertės sumažinimas, nurašymas, pardavimas ir t.t. ) ir susikurti pageidaujamas operacijas (nurašymas, pardavimas, pervedimas į prekes, vertės sumažinimas, padidinimas). Norint koreguoti įrašus įvykių registre: reikia išvalyti koreguojamą įrašą ir sukurti naują. 3. Sutikrinti Ilgalaikio turto sąrašus LT ir EUR duomenų bazėse. Ilgalaikio turto vertė, likvidacinė vertė ir likutinė vertė turi sutapti. Darbo užmokesčio modulis Darbo užmokestis nekonvertuojamas pakeitimai padaryti programos 60 versijoje. Darbo užmokesčio kortelėse iki 2015m. sausio 1d. visi duomenys atvaizduojami Lt, o po 2015m. sausio 1d. eurais. Darbai, kuriuos reikia atlikti, kad programa skaičiuotų DU nuo eurais: 1. Jeigu neturite Personalo modulio - kiekvieno darbuotojo darbo užmokesčio kortelės skyriuje Darbo duomenys PRIDĖTI darbo sutarčių duomenis EURAIS nuo 2015m. sausio 1d. Jeigu turite Personalo modulį kiekvienam darbuotojui įvesti įsakymą dėl darbo sutarties pakeitimo, įsigaliojantį nuo 2015 m. sausio 1d. nurodant sumas EURAIS. 2. Darbo užmokesčio kortelėje skyriuje Personaliniai nustatymai -> Nustatyti priskaitymai PRIDĖTI nuo nustatytus priskaitymus EURAIS uždarant galiojusius Lt iki Sutikrinti visus personalinius nustatymus (visi nustatymai nuo turi būti EUR). 4. Skyriuje Personaliniai nustatymai -> Nustatytose išmokose visas išmokas Lt uždaryti ir įvesti nustatytas išmokas Eurais. Laukelyje bendrą mokėjimo sumą (alimentuose, vykdomuosiuose raštuose, nuomos sut., draudime) reikia įvesti likutinę bendrą mokėjimo sumą EUR datai. Duomenis litais rasite pasidarę ataskaitą Vykdomųjų raštų vykdymas (tik sumas rankiniu būdu ar Excelyje reikia persiskaičiuoti į eurus). 5. Jeigu 2014m. gruodžio mėnesio darbo užmokesčio kortelėje atlyginimo išmokėjimo data bus nurodyta 2015m. sausio mėnesio data, 2014m. darbo užmokesčio kortelėje 2015 metais išmokamą atlyginimo sumą rodys LT, o į deklaruojamas 2015m. išmokas įrašys EUR. 6. Po bazinės valiutos pakeitimo DU modulyje NEGALIMA kurti buhalterinių įrašų už praeitus laikotarpius ( iki 2015m. sausio 1d.), nes jie susikurs neteisingai - prie litinės sumos prisidės valiuta EUR. Buhalterinius įrašus už 2014m., susijusius su darbo užmokesčiu, galima įvesti ar koreguoti tik buhalterinės apskaitos modulyje. 7. Darbo užmokesčio išmokos per banką (algos perkėlimas į banko korteles) iki vyks litais, po naujų 2015 metų eurais, net jeigu priskaitymai buvo atlikti gruodžio ar ankstesniais mėn. 8. Darbo užmokesčio atsiskaitymo lapeliuose už mėn. visi duomenys atvaizduojami litais. 9. Pažyma apie darbo užmokestį iki dienos spausdinama litais, o nuo dienos eurais m. darbuotojui neišmokėta ar permokėta likučio suma (kai 2014m. galutinio išmokėjimo suma sumažinta/padidinta arba 0 ir kortelėje yra likutis) į 2015m. sausio mėnesio darbo užmokesčio kortelę (algos straipsnis praeito mėnesio neišmokėti priskaitymai 099 / Darbuotojo skola) persikels eurais. 11. Gruodžio mėnesio darbo užmokesčio kortelėje NEGALIMA skaičiuoti atostoginių už sausio mėnesį (už sausį atostoginius reikia skaičiuoti sausio mėn. kortelėje). Jeigu jau paskaičiavote gruodžio mėnesio darbo užmokesčio kortelėje atostoginius už sausio mėnesį, tuomet reikės rankomis taisyti sodros formas. 12. Sutikrinti ar visos konstantos (NPD, PNPD,...) eurais. Personalo modulis Kiekvienam darbuotojui įvesti įsakymą dėl darbo sutarties pakeitimo, įsigaliojantį nuo 2015 m. sausio 1d. nurodant sumas EURAIS. 3 iš 9

4 Sutarčių modulis Sutarties sumas litais rankiniu būdu pasikeisti į sumas eurais. Krovinių gabenimo modulis 1. Žinynai->Tarifai, jeigu yra įvesti, reikia pakeisti tarifo kainą į eurus. 2. Žinynai->Prastovų apmokėjimo tarifai, jeigu yra įvesti, reikia pakeisti tarifo kainą į eurus. Tikslinių atsiskaitymų modulis 1. Už 12-ą mėnesį apskaičiavimai daromi LT duomenų bazėje 12 mėn. Mokesčių žiniaraštyje ir asmenims išsiunčiami apmokėjimo dokumentai. 2. EUR bazėje skyriuje Atsiskaitymų tipai kiekvienam mokesčio tipui reikia įvesti tarifą eurais, kuris galios nuo EUR bazėje mėn mokesčių žiniaraštyje įvedamas pinigų likutis arba skola 2015 m. sausio 1 d. ir skaičiuojami mokesčiai už sausį. Kaip sukelti likučius skaitykite instrukcijos Tikslinių atsiskaitymų modulis skyriuje 3. Mokėtojų mokesčių pradinių likučių įvedimas ir skyriuje 4.1. Vieno mokesčio žiniaraščiai. 2. BŪTINI VEIKSMAI IKI DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO 1. Turi būti instaliuota 60 BCPlius programos versija. 2. Būtinai turi būti įjungtos visos Periodiškai vykdomos operacijos. Bendra aplinka -> Programos administravimas -> Programos nustatymai -> Bendri nustatymai -> kontekstinio menių punktas Periodiškai vykdomos operacijos. Reikia įjungti visas tris operacijas ir įsitikinti, kad jos sėkmingai atliekamos. 3. Būtina patikrinti ar duomenų bazėje nėra neatitikimų. Atlikti tai jums padės nauja funkcija Duomenų neatitikimų patikrinimas. Bendra aplinka -> Programos administravimas -> Programos nustatymai -> Bendri nustatymai -> kontekstinio meniu punktas Duomenų neatitikimų patikrinimas: - Prekių likučių sąskaita (prekė pajamuota ne į 2 klasę ir prekės balansinė sąskaita turi likutį); - Skirtingos pajamavimo ir išlaidavimo sąskaitos (prekės užpajamuotos į vieną balansinę sąskaitą, o nurašytos iš kitos balansinės sąskaitos); - Dokumentų neigiama skola (pvz. pardavimo dokumentas apmokėtas ir po to pataisyta pardavimo dokumento suma į mažesnę, o apmokėjimas netaisytas); - Gamybos dokumentų nesuderinamumas (skiriasi išlaidavimo ir pajamavimo sumos gamybos tipo dokumente). 4. Patikrinti valiutų kodus (turi būti LTL ir EUR ). 5. Sąskaitų plane patikrinti ar balansinėms sąskaitoms tikrai uždėti reikiami Atitikimai (pirkėjų įsiskolinimas, išankstiniai apmokėjimai, skolos tiekėjams ir rangovams). Pasitikrinti, kokias balansines sąskaitas jūs esate priskyrę skolų balansinėms sąskaitoms, galite Skolų suderinimo akte->skyriuje B/sąskaitų nustatymai. 6. Kompiuteryje, kuriame bus atliekamas duomenų bazės konvertavimas reikia turėti nuotolinę valdymo programą Ammyy 3.5, kurią galite parsisiųsti iš šios nuorodos 7. Kompiuteryje, kuriame bus atliekamas duomenų bazės konvertavimas turi būti: - kompiuterio operacinė sistema ne žemesnė, negu Windows 7; - suinstaliuotas Microsoft.NET Framework iš 9

5 3. DARBAS SU BCPLIUS PROGRAMA IKI DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO Finansų apskaitos modulis 1. Sukurti buhalterinį įrašą d. - Litinėje atsiskaitomojoje sąskaitoje esantį pinigų likutį būtina konvertuoti į eurus, tai padaryti galite operacijos Valiutos pirkimas/pardavimas dėka ar sukurdami paprastą buhalterinę operaciją su reikiamais adresatais metų pradžiai neturi būti likučio avansinėse apyskaitose (remiantis buhalterinės apskaitos standartais) metais iki duomenų bazės konvertavimo nekurti avansinių apyskaitų už 2015m. 4. Nerekomenduojame daryti mokėjimo pavedimų ir pinigų gavimų per skolų dengimą, nes dengiant litinius dokumentus atsiranda valiutų skirtumas. Galima pridėti finansines operacijas rankiniu būdu. 5. Nerekomenduojame daryti kasos pajamų ir išlaidų orderių per skolų dengimą, nes dengiant litinius dokumentus atsiranda valiutų skirtumas. Galima pridėti finansines operacijas rankiniu būdu. 6. Valiutų kursų įrašymas (LB Web Servisas). Iki duomenų bazės konvertavimo, kol duomenų bazės bazinė valiuta litas, kursų santykis bus imamas tarp lito ir kitos užsienio valiutos, o po duomenų bazės konvertavimo arba likučių suvedimo ir bazinės valiutos pakeitimo į eurą, kurso santykis jau bus imamas tarp euro ir kitos užsienio valiutos. 7. Atsargų balansinės sąskaitos suma turi būti lygi sandėlio likučio sumai prekybos modulyje. Prekybos modulis 1. Norint iš litinio pasiūlymo sukurti eurinį pardavimo dokumentą, tai galima padaryti tik tempiant pasiūlymą į pardavimo dokumentą (funkcijos Naujas dokumentas esamo pagrindu nenaudoti). 2. Iki konvertavimo perdavimas pardavimo kainomis gali veikti neteisingai (nespausdinti perdavimo aktų su pardavimo kainomis). 3. Spausdinant valiutinius pardavimo dokumentus, dokumentas spausdinsis valiuta ir litais. 4. Spausdinant 2015 metų pardavimo dokumentus eurais iki konvertavimo, dokumentas spausdinsis eurais ir litais. 5. Spausdinant prekybinius dokumentus pagal šablonus saugomus duomenų bazėje, būtinai reikia šablone ties Suma EUR teksto kodą {Dokumento suma su PVM (EUR)} pakeisti į {Dokumento suma su PVM (X)}, tuomet litinių dokumentų išrašytų iki sumas spausdins ir eurais, o nuo išrašytų eurinių dokumentų sumas spausdins ir litais. Darbo užmokesčio modulis Darbo užmokestis nekonvertuojamas pakeitimai padaryti programos 60 versijoje. Darbo užmokesčio kortelėse iki 2015m. sausio 1d. visi duomenys atvaizduojami Lt, o po 2015m. sausio 1d. eurais. Darbai, kuriuos reikia atlikti, kad programa skaičiuotų DU nuo eurais: 1. Jeigu neturite Personalo modulio - kiekvieno darbuotojo darbo užmokesčio kortelės skyriuje Darbo duomenys PRIDĖTI darbo sutarčių duomenis EURAIS nuo 2015m. sausio 1d. Jeigu turite Personalo modulį kiekvienam darbuotojui įvesti įsakymą dėl darbo sutarties pakeitimo, įsigaliojantį nuo 2015 m. sausio 1d. nurodant sumas EURAIS. 2. Darbo užmokesčio kortelėje skyriuje Personaliniai nustatymai -> Nustatyti priskaitymai PRIDĖTI nuo nustatytus priskaitymus EURAIS uždarant galiojusius Lt iki Sutikrinti visus personalinius nustatymus. Visi nustatymai nuo turi būti EUR. 4. Skyriuje Personaliniai nustatymai -> Nustatytose išmokose visas išmokas Lt uždaryti ir įvesti nustatytas išmokas Eurais. Laukelyje bendrą mokėjimo sumą (alimentuose, vykdomuosiuose raštuose, nuomos sut., draudime) reikia įvesti likutinę bendrą mokėjimo sumą EUR datai. Duomenis litais rasite 5 iš 9

6 pasidarę ataskaitą Vykdomųjų raštų vykdymas (tik sumas rankiniu būdu ar Excelyje reikia persiskaičiuoti į eurus). 5. Jeigu 2014m. gruodžio mėnesio darbo užmokesčio kortelėje atlyginimo išmokėjimo data bus nurodyta 2015m. sausio mėnesio data, 2014m. darbo užmokesčio kortelėje 2015 metais išmokamą atlyginimo sumą rodys LT, o į deklaruojamas 2015m. išmokas įrašys EUR. 6. Po bazinės valiutos pakeitimo DU modulyje NEGALIMA kurti buhalterinių įrašų už praeitus laikotarpius ( iki 2015m. sausio 1d.), nes jie susikurs neteisingai - prie litinės sumos prisidės valiuta EUR. Buhalterinius įrašus už2014m., susijusius su darbo užmokesčiu, galima įvesti ar koreguoti tik buhalterinės apskaitos modulyje. 7. Darbo užmokesčio išmokos per banką (algos perkėlimas į banko korteles) iki vyks litais, po naujų 2015 metų eurais, net jeigu priskaitymai buvo atlikti gruodžio ar ankstesniais mėn. 8. Darbo užmokesčio atsiskaitymo lapeliuose už mėn. visi duomenys atvaizduojami litais. 9. Pažyma apie darbo užmokestį iki dienos spausdinama litais, o nuo dienos` eurais m. darbuotojui neišmokėta ar permokėta likučio suma (kai 2014m. galutinio išmokėjimo suma sumažinta/padidinta arba 0 ir kortelėje yra likutis) į 2015m. sausio mėnesio darbo užmokesčio kortelę (algos straipsnis praeito mėnesio neišmokėti priskaitymai 099 / Darbuotojo skola) persikels eurais. 11. Gruodžio mėnesio darbo užmokesčio kortelėje NEGALIMA skaičiuoti atostoginių už sausio mėnesį (už sausį atostoginius reikia skaičiuoti sausio mėn. kortelėje). Jeigu jau paskaičiavote gruodžio mėnesio darbo užmokesčio kortelėje atostoginius už sausio mėnesį, tuomet reikės rankomis taisyti sodros formas. 12. Sutikrinti ar visos konstantos (NPD, PNPD,...) eurais. Ilgalaikio turto modulis Visoms ilgalaikio turto kortelėms paskaičiuoti nusidėvėjimus iki Kasos aparato modulis Naudojant funkciją Išrašytos sąskaitos apmokėjimas apmokant litinį dokumentą eurais atsiranda vieno ct paklaida (reikia rankomis sukurti papildomą buhalterinį įrašą). Tikslinių atsiskaitymų modulis Už 2014m gruodžio mėnesį apskaičiavimus atlikti LT duomenų bazėje mėn mokesčių žiniaraštyje ir išsiųsti apmokėjimo dokumentus. 6 iš 9

7 4. KONVERTAVIMAS IR DARBAI PO DUOMENŲ BAZĖS KONVERTAVIMO. PO KONVERTAVIMO: Duomenų koregavimą ar naujų įvedimą už praeitus laikotarpius (iki ) būtina atlikti abiejose duomenų bazėse (ir LTL ir EUR). Užblokuoti visas balansines sąskaitas iki , o pataisymus leisti daryti tik už tai atsakingam darbuotojui!!!!!!!!!!! Finansų apskaitos modulis Konvertavimo metu atliekami darbai (konvertavimo programos): 1. Atliekamas visų buhalterinių operacijų lito konvertavimas į eurą kursu 1EUR=3,45280 Lt (bendros operacijos, mokėjimo pavedimai, pinigų gavimai, avanso apyskaitos, kasos pajamų, išlaidų orderiai, prekybinių dokumentų buhalteriniai įrašai ir t.t.): Jeigu operacija buvo Lt, tai po konvertacijos atsiranda bazinė valiuta EUR ir suma Eurais bei valiuta LTL ir suma litais. Jeigu operacija buvo EUR, tai po konvertacijos atsiranda bazine valiuta EUR ir suma eurais. Valiutos EUR nebėra. Jeigu operacija buvo kita valiuta, pvz. USD, tai po konvertacijos atsiranda bazinė valiuta EUR ir suma eurais, valiuta lieka USD ir suma USD. Jeigu buhalterinio įrašo suma buvo 1ct, tai po konvertacijos bus 0,00 EUR ir 0,01 LTL. Pavyzdys: Pvz., Operacija Nr. Prieš konvertavimą Po konvertavimo Suma bazine valiuta Valiuta Suma bazine valiuta Valiuta (LTL) (EUR) ,00-28,96 100,00 LTL ,28 100,00 EUR 100, ,00 100,00 USD 72,41 100,00 USD 4. 0,01-0,00 0,01 LTL Pastaba: Gali atsitikti taip, kad dėl apvalinimo paklaidos analitika nesutaps su balansinėmis sąskaitomis. Tuomet EUR duomenų bazėje reikės daryti išlyginimus dienai. 2. Konvertavimo metu išlyginamos kiekvienos buhalterinės operacijos skolos eurais. Konvertavimo metu buhalterinės operacijos skola litinėje duomenų bazėje derinama su buhalterinės operacijos, esančios eurinėje duomenų bazėje, skola, t.y. skola litinėje duomenų bazėje LTL padalinta iš 3,4528 turi būti lygi skolai EUR eurinėje duomenų bazėje, o esant neatitikimui eurinėje duomenų bazėje koreguojama pirmo skolos buhalterinio įrašo suma bazine valiuta. 3. Žinynų konvertavimas. - Konvertuojami visi įrašyti valiutų kursai. 4. Komandiruočių apskaitoje: - konvertuojami tik buhalteriniai įrašai ir buhalteriniame įraše sukuriama papildoma eilutė, kad išlygintų bendrą sumą tarp LTL ir EUR. - konvertuojami visi įrašyti valiutų kursai. 5. Dienpinigių normų konvertavimas. Darbai po konvertavimo (buhalterio): 7 iš 9

8 1. Po konvertavimo panaikinti visus (kiek yra) Sąskaitų uždarymus ir po to sukurti iš naujo. 2. Konvertuotoje duomenų bazėje susikurti ataskaitą - Sąskaitų apyvartos žiniaraštį ir sulyginti (sutikrinti) su LTL duomenų bazės Sąskaitų apyvartų žiniaraščiu, perkeltu į Excel ir persiskaičiuotu į eurus. 3. Esant poreikiui, pasitikrinti norimas balansines sąskaitas ataskaitose: Sąskaitos analizė ar Sąskaitos žurnalas. 4. Konvertuotoje bazėje susikurti Pardavimų/Pirkimų ir atsiskaitymų žurnalus ir sulyginti su LTL duomenų bazės Pardavimų/Pirkimų ir atsiskaitymų žurnalais, perkeltais į Excel ir persiskaičiuotais į EUR. Skolos likutis dokumentų lygmenyje turi sutapti. Prekybos modulis Konvertavimo metu atliekami darbai (konvertavimo programos): 1. Atliekamas atsargų kortelių konvertavimas: - Atsargų kortelių skyriuose: Duomenys, Judėjimas, Likučiai, Kainos, Dokumentai su rezervacija, Matavimo vienetai, visos kainos ir sumos iš LTL perskaičiuojamos į EUR. 2. Prekybinių dokumentų buhalterinių įrašų konvertavimas: - Prekybos dokumentų (pirkimų, pardavimų, grąžinimų tiekėjams, grąžinimų pirkėjams, gamybos, pardavimų, nurašymų, perkainojimų) buhalterinių operacijų bazinė valiuta iš LTL ir sumos litais konvertuojasi į valiutą EUR ir sumą eurais kiekviename įraše. - Konvertavimo metu kiekvieno pirkimo/pardavimo dokumento skola LTL duomenų bazėje derinama su dokumento, esančio EUR duomenų bazėje, skola (konvertavimo dienai), t.y. skola LTL duomenų bazėje litais padalinta iš 3,4528 turi būti lygi skolai EUR eurinėje duomenų bazėje, o esant neatitikimui eurinėje duomenų bazėje automatiškai koreguojama pirkimo/pardavimo dokumento paskutinio buhalterinio įrašo suma bazine valiuta. Pavyzdys: Pastaba: Jeigu LTL duomenų bazėje buvo įvestas EUR dokumentas ir jis neapmokėtas ar apmokėtas kita valiuta, spausdinant pardavimo dokumentą suma gali nesutapti. Pastaba: Po konvertacijos dokumentai bus atvaizduojami ta valiuta, kuria buvo sukurti. 3. Atliekamas kreditų apribojimų konvertavimas. Darbai po konvertaimo (buhalterio): 1. Peržiūrėti šablonus dokumentų spausdinimui, gali reikėti keisti. 2. Susitikrinti pardavimų, pirkimų,... operacijų sumas Lt ir Eurais. Konvertuotoje bazėje susikurti ataskaitą Dokumentai ir apmokėjimai ir sulyginti su LTL duomenų bazės Dokumentai ir apmokėjimai ataskaita perkelta į Excel ir perskaičiuota į EUR (1EUR=3,45280 Lt). Skolos likutis dokumentų lygmenyje turi sutapti. 8 iš 9

9 3. Patikrinti, ar buhalterinės apskaitos modulyje atsargų balansinės sąskaitos suma lygi prekių likučių sumai prekybos modulyje (Prekių likučių ataskaitoje). Ilgalaikio turto modulis Konvertavimo metu atliekami darbai (konvertavimo programos): 1. Ilgalaikio turto kortelėje konvertuojama vertė, likutinė vertė, pradinis nusidėvėjimas, likvidacinė vertė. 2. Ilgalaikio turto kortelėje konvertuojamos kiekvieno mėn nusidėvėjimų sumos iš LTL į EUR ir sukuriama buhalteriniame įraše eilutė paskutinio sukurto nusidėvėjimo data, kad išlygintų skirtumą tarp nusidėvėjimų sumos LTL ir EUR (D6xxxx/K1xx7 jei skirtumas + ir D1xx7/K6xxx jeigu skirtumas -, blokuojami nusidėvėjimai. Darbai po konvertacijos: Konvertuotoje bazėje susikurti ataskaitą Ilgalaikio turto sąrašas ir sulyginti su LTL duomenų bazės Ilgalaikio turto sąrašas ataskaita perkelta į Excel ir perskaičiuota į EUR (1EUR=3,45280 Lt). Ilgalaikio turto vertė, likvidacinė vertė ir likutinė vertė turi sutapti. Inventorizacijos modulis Inventorizacijos modulis nebus konvertuojamas. Sutarčių modulis Sutartyse konvertuojama sutarties suma, bendra suma. Remonto modulis 1. Užsakymo kortelėje Kaina be PVM ir Kaina klientui (be PVM) konvertuojama į EUR. 2. Po konvertavimo Žinynai-> Operacijų valiuta LTL automatiškai bus EUR ir atliktų darbų kainos perskaičiuojamos į eurus. 9 iš 9