Lietuvių (Originalios instrukcijos vertimas) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 23

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lietuvių (Originalios instrukcijos vertimas) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 23"

Transkriptas

1 LT DC411

2 Lietuvių (Originalios instrukcijos vertimas) 5 Русский язык (Перевод с оригинала инструкции) 23

3 Pav. / Рисунок 1 b j h e a g h f c i Pav. / Рисунок 2 k j Pav. / Рисунок 3 A B Pav. / Рисунок 4 Pav. / Рисунок 5 e m p o n i n 3

4 Pav. / Рисунок 6 b a Pav. / Рисунок 7 h Pav. / Рисунок 8 h g f A d g h g d B d Pav. / Рисунок 9 q e 4

5 DİDELİO GALİNGUMO BELAİDİS ŠLİFUOKLİS DC411 Sveikiname! Jūs pasirinkote DEWALT įrankį. Dėl ilgametės patirties, kruopštaus patobulinimo ir atsinaujinimo DEWALT bendrovė yra viena iš patikimiausių profesionalių elektros įrankių vartotojų partnerių. Techniniai duomenys DC411 Įtampa V 18 Tipas 2 Galios įvestis W 405 Greitis įrankiui veikiant be apkrovos/nominalusis greitis min Disko skersmuo mm 125 Veleno skersmuo M14 Svoris kg 2,2* * svoris su rankena ir apsauginiu skydu L PA (garso slėgis) db(a) 83 K PA (garso slėgio paklaida) db(a) 3,0 L WA (gasro galia) db(a) 94 K WA (garso galios paklaida) db(a) 3,0 Bendras vibracijos dydis (triašio vektoriaus suma) nustatytas pagal EN 60745: Vibracijos emisijos vertė a h šlifuojant paviršių a h,ag = m/s² 5,9 Paklaida K = m/s² 1,5 Vibracijos emisijos vertė a h šlifuojant disku a h,ds = m/s² < 2,5 Paklaida K = m/s² 1,5 Šiame informaciniame lapelyje nurodyta keliama vibracija nustatyta atsižvelgiant į standartinį bandymo metodą, pateiktą EN 60745, todėl ją galima palyginti su kitų elektrinių įrankių keliama vibracija. Nurodyta keliama vibracija taip pat gali būti naudojama preliminariam vibracijos poveikiui įvertinti. ĮSPĖJIMAS: Nurodytoji vibracija kyla naudojant įrankį pagrindiniams numatytiems darbams. Tačiau, jei šiuo įrankiu atliekami kiti darbai, naudojant kitus priedus arba prastai prižiūrimus priedus, vibracijos emisija gali skirtis. Dėl to gali žymiai padidėti vibracijos poveikis per visą darbo laiką. Vertinant vibracijos poveikio lygį per tam tikrą darbo laikotarpį, reikia LIETUVIŲ atsižvelgti ne tik į laiką, kai įrankis veikia, bet ir į tą laiką, kai įrankis yra išjungtas ir į laiką, kai jis veikia parengties režimu. Dėl to gali žymiai sumažėti vibracijos poveikis per visą darbo laiką. Imkitės papildomų saugos priemonių, kad apsisaugotumėte nuo vibracijos poveikio, pavyzdžiui: techniškai prižiūrėkite įrankį ir jo priedus, laikykite rankas šiltai, planuokite darbą. Akumuliatoriaus blokas DE9096 DE9503 DE9180 Akumuliatoriaus tipas NiCD NiMH Li-Ion Įtampa V DC Galingumas Ah 2,4 2,6 2,0 Svoris kg 1,0 1,0 0,68 Kroviklis DE9116 DE9135 Elektros tinklo įtampa V AC Akumuliatoriaus tipas NiCd/NiMH NiCd/NiMH/Li-Ion Apytikr. krovimo laikas min 60 (2,0 Ah 40 (2,0 Ah akumuliatorių blokai) akumuliatorių blokai) Svoris kg 0,4 0,52 Saugikliai: Europos vartotojams 230 V įrankiai 10 amperų elektros tinkle Apibrėžtys: Saugos nurodymai Toliau pateiktos apibrėžtys apibūdina kiekvieno žodinio signalo griežtumą. Prašome perskaityti šį vadovą ir atkreipti dėmesį į šiuos simbolius. PAVOJUS: nurodo tiesioginę pavojingą situaciją, kurios neišvengę žūsite arba sunkiai susižalosite. ĮSPĖJIMAS: nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima sunkiai ar net mirtinai susižaloti. PERSPĖJIMAS: nurodo potencialią pavojingą situaciją, kurios neišvengus galima nesunkiai ar vidutiniškai susižaloti. PASTABA: nurodo praktiką, nesusijusią su susižeidimu, kuri gali padaryti žalos turtui. 5

6 LIETUVIŲ Reiškia elektros smūgio pavojų. Reiškia gaisro pavojų. EB atitikties deklaracija MAŠINŲ DIREKTYVA DC411 DEWALT pareiškia, kad šie elektriniai įrankiai yra sukurti laikantis tokių reikalavimų ir standartų: 98/37/EB (iki 2009 m. gruodžio 28 d.), 2006/42/ EB (nuo 2009 m. gruodžio 29 d.), EN , EN Šie gaminiai taip pat atitinka Direktyvą 2004/108/ EB. Dėl papildomos informacijos prašome kreiptis į DEWALT atstovą toliau nurodytu adresu arba žiūrėkite į vadovo pabaigoje pateiktą informaciją. Toliau pasirašęs asmuo yra atsakingas už techninio dokumento sukūrimą ir pateikia šią deklaraciją DEWALT vardu. Horst Grossmann Gaminių projektavimo ir tobulinimo direktoriaus pavaduotojas DEWALT, Richard-Klinger-Straße 11, D-65510, Idstein, Germany (Vokietija) ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti susižeidimo pavojų, perskaitykite šią instrukciją. Bendrieji perspėjimai darbui su elektriniais įrankiais ĮSPĖJIMAS! Perskaitykite visus saugos įspėjimus ir visus nurodymus. Jei bus nesilaikoma toliau pateiktų įspėjimų ir nurodymų, gali kilti elektros smūgio, gaisro ir (arba) sunkaus sužeidimo pavojus. IŠSAUGOKİTE VİSUS ĮSPĖJİMUS İR NURODYMUS ATEİČİAİ Sąvoka elektrinis įrankis pateiktuose įspėjimuose reiškia į maitinimo tinklą jungiamą (laidinį) elektrinį įrankį arba akumuliatoriaus maitinamą (belaidį) elektrinį įrankį. 1) DARBO VIETOS SAUGA a) Darbo vieta turi būti švari ir gerai apšviesta Užgriozdintos ir tamsios vietos dažnai yra nelaimingų atsitikimų priežastimi. b) Elektrinių įrankių nenaudokite sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Elektriniai įrankiai sukelia kibirkštis, nuo kurių gali užsidegti dulkės arba garai. c) Dirbdami su elektriniu įrankiu neleiskite artyn vaikų ir pašalinių asmenų. Jie gali blaškyti dėmesį ir dėl to galite nesuvaldyti įrankio. 2) ELEKTROS SAUGA a) Elektrinių įrankių kištukai privalo atitikti elektros lizdus. Niekada niekaip nemodifikuokite kištuko. Su įžemintais elektriniais įrankiais niekada nenaudokite jokių adapterių. Nepakeisti, originalūs kištukai ir juos atitinkantys elektros lizdai sumažins elektros smūgio pavojų. b) Stenkitės nesiliesti kūnu prie įžemintų paviršių, pavyzdžiui, vamzdžių, radiatorių, viryklių ir šaldytuvų. Jei jūsų kūnas būtų įžemintas, elektros smūgio pavojus padidėtų. c) Nedirbkite su šiuo įrankiu lietuje arba esant drėgnoms oro sąlygoms. Į elektrinį įrankį patekęs vanduo padidina elektros smūgio pavojų. d) Atsargiai elkitės su elektros laidu. Niekada nenaudokite laido elektriniam įrankiui nešti, jam ar kištukui traukti. Saugokite laidą nuo karščio, tepalo, aštrių kraštų arba judančių dalių. Pažeisti arba susinarplioję laidai padidina elektros smūgio pavojų. e) Dirbdami su elektriniu įrankiu lauke, naudokite darbui lauke tinkamą ilginimo laidą. Naudojant darbui lauke tinkamą laidą, sumažėja elektros smūgio pavojus. f) Jeigu elektrinį įrankį neišvengiamai reikia naudoti drėgnoje aplinkoje, naudokite maitinimo šaltinį, apsaugotą liekamosios elektros srovės prietaisu (RCD). RCD naudojimas sumažina elektros smūgio pavojų. 3) ASMENINĖ SAUGA a) Būkite budrūs, žiūrėkite ką darote ir vadovaukitės sveika nuovoka, kai dirbate su elektriniu įrankiu. Nenaudokite elektrinio įrankio būdami pavargę arba veikiami narkotikų, alkoholio arba vaistų. Dirbant su 6

7 LIETUVIŲ elektriniu įrankiu užtenka vienos neatidumo akimirkos ir galima sunkiai susižeisti. b) Dėvėkite asmeninės saugos įrangą. Visada naudokite akių apsaugos priemones. Apsauginės priemonės, pavyzdžiui, respiratorius, apsauginiai batai neslidžiais padais, šalmas ar ausų apsaugos, naudojamos atitinkamomis sąlygomis, sumažina susižeidimo pavojų. c) Būkite atsargūs, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Prieš įjungdami įrankį į elektros tinklą ir (arba) įdėdami akumuliatorių bloką, prieš paimdami ar nešdami įrankį, visuomet patikrinkite, ar išjungtas jo jungiklis. Nešant elektrinius įrankius uždėjus pirštą ant jų jungiklio arba įjungiant įrankius į elektros tinklą, kai jų jungikliai yra įjungti, įvyksta nelaimingų atsitikimų. d) Prieš įjungdami elektrinį įrankį, pašalinkite nuo jo visus reguliavimo raktus ar veržliarakčius. Neištraukę veržliarakčio iš besisukančios elektros įrankio dalies rizikuojate susižeisti. e) Nepersitempkite. Visuomet tvirtai stovėkite ant žemės, išlaikykite pusiausvyrą. Taip galėsite lengviau suvaldyti elektrinį įrankį esant netikėtoms situacijoms. f) Dėvėkite tinkamą aprangą. Nedėvėkite laisvų rūbų arba laisvai kabančių papuošalų. Plaukus, aprangą ir pirštines laikykite atokiau nuo judančių dalių. Judamosios dalys gali įtraukti laisvus drabužius, papuošalus ar ilgus plaukus. g) Jei yra įrenginių, skirtų prijungti dulkių trauktuvus ir dulkių surinkimo prietaisus, būtinai juos prijunkite ir tinkamai naudokite. Naudojant dulkių surinkimo įrenginius, galima sumažinti su dulkėmis susijusius pavojus. 4) ELEKTRINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA a) Elektros įrankio negalima apkrauti per dideliu darbo krūviu. Darbui atlikti naudokite tinkamą įrankį. Tinkamu elektriniu įrankiu geriau ir saugiau atliksite darbą tokiu greičiu, kuriam jis yra numatytas. b) Nenaudokite elektrinio įrankio, jeigu jo jungiklis jo neįjungia arba neišjungia. Bet kuris elektrinis įrankis, kurio negalima valdyti jungikliu, yra pavojingas jį privaloma pataisyti. c) Prieš atlikdami bet kokius reguliavimo, priedų pakeitimo arba paruošimo saugojimui darbus, atjunkite šį elektrinį įrankį nuo energijos šaltinio ir/arba ištraukite akumuliatoriaus kasetę. Tokios apsauginės priemonės sumažina pavojų netyčia įjungti elektrinį įrankį. d) Tuščiąja eiga veikiantį elektrinį įrankį laikykite vaikams nepasiekiamoje vietoje, ir neleiskite jo naudoti su šiuo elektriniu įrankiu arba šiomis instrukcijomis nesusipažinusiems asmenims. Naudojami nekvalifikuotų vartotojų, elektriniai įrankiai yra pavojingi. e) Rūpestingai prižiūrėkite elektrinius įrankius. Patikrinkite, ar gerai sulygiuota ir ar nesukimba judančios dalys, ar dalys nesulūžę ir visas kitas būsenas, kurios gali turėti įtakos elektrinio įrankio naudojimui. Jeigu elektrinis įrankis sugadintas, prieš naudojant jį reikia pataisyti. Daugelis nelaimingų atsitikimų nutinka dėl prastai prižiūrimų elektrinių įrankių. f) Pjovimo įrankiai turi būti aštrūs ir švarūs. Tinkamai techniškai prižiūrimi pjovimo įrankiai aštriais pjovimo galais mažiau strigs, juos bus lengviau valdyti. g) Naudokite šį elektrinį įrankį, jo priedus, keičiamąsias dalis ir pan. pagal šią instrukciją ir atsižvelgdami į darbo sąlygas bei darbą, kurį reikia atlikti. Naudojant elektrinį įrankį kitiems darbams nei numatytieji atlikti, gali susidaryti pavojingų situacijų. 5) AKUMULIATORINIŲ ĮRANKIŲ NAUDOJIMAS IR PRIEŽIŪRA a) Įkraukite naudodami tik gamintojo nurodytą kroviklį. Vieno tipo akumuliatoriui tinkantis kroviklis, naudojamas kitai akumuliatoriaus kasetei krauti, gali kelti gaisro pavojų. b) Elektrinius įrankius naudokite tik su specialiai jiems skirtais akumuliatoriais. Naudojant kitos rūšies akumuliatorių kasetes, galima susižeisti arba sukelti gaisrą. c) Kai akumuliatorius nėra naudojamas, laikykite jį toliau nuo kitų metalinių daiktų, pavyzdžiui, popieriaus sąvaržėlių, monetų, raktų, vinių, varžtų ir kitų mažų metalinių daiktų, dėl kurių gali kilti trumpasis jungimas tarp kontaktų. Sulietę akumuliatoriaus gnybtus galite nusideginti arba patirti gaisrą. d) Netinkamai naudojant, iš akumuliatoriaus gali ištekėti skysčio; venkite sąlyčio su juo. Jei sąlytis atsitiktinai įvyko, gausiai nuplaukite vandeniu. Jei skysčio pateko į akis, kreipkitės į gydytoją. Iš akumuliatoriaus ištekėjęs skystis gali sudirginti arba nudeginti odą. 6) TECHNINĖ PRIEŽIŪRA a) Šį elektrinį įrankį privalo techniškai prižiūrėti kvalifikuotas specialistas, naudodamas originalias keičiamąsias dalis. Taip užtikrinsite saugų elektros įrankio darbą. 7

8 LIETUVIŲ PAPİLDOMOS SPECİALİOS SAUGOS TAİSYKLĖS Saugos instrukcija atliekant visus darbus a) Šį elektrinį įrankį galima naudoti kaip šlifuoklį (su šlifavimo diskais, švitriniu popieriumi, vieliniais šepetėliais), poliruoklį arba pjovimo įrankį. Perskaitykite visus su šiuo elektriniu įrankiu pateiktus saugos įspėjimus, nurodymus, paveikslėlius ir techninius duomenis. Jeigu nesivadovausite visais toliau pateiktais nurodymais, galite gauti elektros smūgį, sukelti gaisrą ir (arba) rimtai susižeisti. b) Nenaudokite priedų, kurių specialiai nesukūrė ir nerekomendavo šio įrankio gamintojas. Jeigu priedą ir galima uždėti ant šio elektrinio įrankio, tai dar nereiškia, kad dirbti su juo bus saugu. c) Nustatytasis priedo sukimosi greitis privalo būti bent jau lygus maksimaliam ant elektrinio įrankio nurodytam greičiui. Priedai, kurie sukasi greičiau, nei numatyta, gali sulūžti ir būti nusviesti. d) Priedo išorinis skersmuo ir storis turi atitikti elektrinio įrankio pajėgumo koeficientą. Netinkamo dydžio priedų negalima tinkamai apsaugoti skydais ar valdyti. e) Diskų, jungių, atraminių padų arba bet kokio kito priedo vidinis skersmuo privalo tinkamai atitikti elektrinio įrankio sukimo veleną. Priedai, kurių vidinės skylės neatitinka elektrinio įrankio montavimo prietaisų, bus nesubalansuoti, pernelyg vibruos ir dėl to galima nesuvaldyti įrankio. f) Nenaudokite apgadintų priedų. Prieš kiekvieną naudojimą, patikrinkite priedą, pavyzdžiui, šlifavimo diską, ar jis neįskilęs ir neįtrūkęs, ar atraminis padas neįtrūkęs, nesuplėšytas ar pernelyg nenusidėvėjęs, ar neatsilaisvino arba nesutrūkinėjo vielinio šepečio vielelės. Jeigu elektrinis įrankis ar jo priedas buvo numestas, patikrinkite, ar nėra pažeidimų arba naudokite nepažeistą priedą. Patikrinę ir uždėję priedą, atsistokite atokiai nuo sukamojo priedo vietos ir neleiskite artyn pašalinių asmenų; paleiskite elektrinį įrankį vienai minutei maksimaliu pajėgumu be apkrovos. Paprastai sugadinti priedai šio patikrinimo metu sulūš. g) Visada naudokite asmenines apsaugos priemones. Priklausomai nuo pritaikymo, naudokite apsauginį veido skydelį, tamsius arba apsauginius akinius. Pagal aplinkybes dėvėkite respiratorių, ausų apsaugas, 8 mūvėkite pirštines ir darbinę prijuostę, kuri sulaikytų smulkias šlifavimo daleles arba ruošinio dalis. Akiniai turi būti pajėgūs sulaikyti įvairių darbų metu susidarančias, išmetamas daleles. Respiratorius arba dujokaukė turi tinkamai sulaikyti darbų metu kylančias daleles. Per ilgai dirbant labai triukšmingoje aplinkoje, galima netekti klausos. h) Laikykite stebinčiuosius toliau nuo darbo vietos. Visi įeinantieji į darbo teritoriją, privalo dėvėti asmenines saugos priemones. Ruošinio dalelės arba sulūžę priedai gali būti nusviesti ir sužeisti šalia darbo vietos esančius asmenis. i) Atlikdami darbus, kurių metu pjovimo antgalis galėtų prisiliesti prie paslėptų laidų, laikykite elektrinį įrankį tik už izoliuotų paviršių. Prisilietus prie laido, kuriuo teka elektros srovė, išorinės metalinės dalys taip pat tampa "gyvos" ir gali nutrenkti operatorių. j) Nutieskite laidą atokiai nuo besisukančio priedo. Jeigu netektumėte pusiausvyros, laidas gali būti nupjautas arba jis gali užsikabinti ir įtraukti jūsų ranką į besisukantį priedą. k) Niekada nepadėkite įrankio, kol jo antgalis visiškai nesustos. Besisukantis priedas gali užsikabinti už paviršiaus ir negalėsite jo valdyti. l) Nejunkite elektrinio įrankio, kai nešate jį sau prie šono. Netyčia prisilietus prie besisukančio priedo, jis gali įtraukti jūsų drabužius ir priedas sužalos jūsų kūną. m) Reguliariai išvalykite elektrinio įrankio ventiliacijos angas. Variklio aušintuvas įtrauks dulkes į korpuso vidų, ir susikaupusios metalo dulkės galės sukelti elektros pavojų. n) Nenaudokite elektrinio įrankio šalia degių medžiagų. Kibirkštys gali uždegti šias medžiagas. o) Nenaudokite priedų, kuriuos reikia aušinti aušinimo skysčiais. Naudojant vandenį arba kitas skystas aušinimo medžiagas, galima žūti nuo elektros srovės arba elektros smūgio. PAPİLDOMOA SAUGOS İNSTRUKCİJA ATLİEKANT VİSUS DARBUS Atatrankos priežastys ir prevenciniai operatoriaus veiksmai jai išvengti Atatranka tai staigi reakcija į besisukančio disko, atraminio pado, šepetėlio ar kokio nors kito priedo užstrigimą ar užkliuvimą. Suspaudimas arba

9 LIETUVIŲ sugriebimas sukelia staigų besisukančio priedo sulaikymą, dėl kurio nevaldomas elektrinis įrankis sulaikymo taške verčiamas judėti priešinga priedo sukimuisi kryptimi. Pavyzdžiui, jei šlifavimo diskas yra sugnybiamas arba užstringa ruošinyje, disko kraštas, įeinantis į sužnybimo tašką, gali įstrigti medžiagos paviršiuje, priversdamas diską išlėkti ir atšokti. Diskas gali atšokti į operatorių arba nuo jo; tai priklauso nuo disko sukimosi krypties suspaudimo metu. Esant tokios sąlygoms, šlifuojamieji diskai gali suskilti. Atatranka - netinkamo įrankio naudojimo ir (arba) netinkamų darbo tvarkos ar sąlygų padarinys, kurio galima išvengti imantis tinkamų, toliau nurodytų atsargumo priemonių: a) Tvirtai laikykite elektrinį įrankį ir stovėkite taip, kad jūsų kūnas bei ranka netrukdytų priešintis atatrankos jėgoms. Visuomet naudokite pagalbinę rankeną, jei ji įrengta, kad galėtumėte maksimaliai suvaldyti įrankį atatrankos arba sukimo momento reakcijos metu. Operatorius gali suvaldyti sukimo momento reakcijos arba atatrankos jėgas, jei imsis tinkamų atsargumo priemonių. b) Niekada nekiškite rankų prie besisukančio priedo. Priedas gali atšokti nuo jūsų rankos. c) Nestovėkite tokioje padėtyje, į kurią galėtų atšokti įrankis įvykus atatrankai. Atatranka svies įrankį kryptimi, priešinga disko sukimosi krypčiai sugnybimo taške. d) Būkite itin atsargūs, apdirbdami kampus, aštrius kraštus ir pan. Stenkitės, kad įrankis neatšoktų ir neužkliūtų. Kampai, aštrūs kraštai arba šoktelėjimas gali priversti besisukantį priedą užkliūti ir sukelti atatranką, arba įrankis gali tapti nesuvaldomas. e) Nemontuokite grandininio pjūklo medžio drožimo disko arba dantyto pjūklo disko. Tokie diskai dažnai sukelia atatranką ir įrankis tampa nevaldomas. Saugos įspėjimai, taikytini atliekant šlifavimo ir abrazyvinio pjovimo darbus a) Naudokite tik šiam elektriniam įrankiui rekomenduojamus diskus ir konkretiems pasirinktiems diskams pritaikytus apsauginius skydus. Diskų, kurie nėra skirti naudoti su šiuo įrankiu, negalima tinkamai apsaugoti skydais, su jais dirbti nesaugu. b) Siekiant maksimalaus saugumo, reikia saugiai, tinkamai uždėti apsauginį skydą, kad būtų neuždengta minimali disko dalis. Apsauginis skydas padeda apsaugoti operatorių nuo skriejančių sulūžusio disko dalelių bei atsitiktinio prisilietimo prie disko. c) Diskai turi būti naudojami tik pagal rekomenduojamą paskirtį. Pavyzdžiui, nešlifuokite pjovimo disko šonu. Šlifuojamieji pjovimo diskai skirti periferiniam galandimui, šoninės jėgos juos gali suskaldyti. d) Visuomet naudokite neapgadintas, tinkamo dydžio ir formos, pagal pasirinktą diską, diskų junges. Tinkamos diskų jungės laiko diską ir taip sumažina disko sulaužymo galimybę. Pjovimo diskams skirtos jungės gali būti visai kitokios nei šlifavimo diskų jungės. e) Nenaudokite nusidėvėjusių didesniems elektriniam įrankiams skirtų diskų. Didesniems elektriniams įrankiams skirti diskai netinka greičiau besisukančiam mažesniam įrankiui, jie gali sprogti. Papildomi saugos įspėjimai atliekant šlifuojamojo pjovimo darbus a) Nespauskite pjovimo disko ir nenaudokite pernelyg didelio slėgio. Nemėginkite atlikti pernelyg gilių pjūvių. Per daug spaudžiant diską, padidėja apkrova ir diskas gali greičiau sulinkti arba užstrigti pjūvyje bei sukelti atatranką arba diskas gali suskilti. b) Nestovėkite vienoje linijoje su besisukančiu disku arba už jo. Kai diskas darbo metu juda nuo jūsų kūno, galima atatranka gali sviesti besisukantį diską ir elektrinį įrankį tiesiai į jus. c) Kai diskas užstrigo arba kai pjovimas dėl kitų priežasčių nutraukiamas, išjunkite elektrinį įrankį ir nejudinkite jo, kol diskas visiškai nenustos suktis. Niekada nebandykite ištraukti disko iš pjūvio, kol diskas sukasi, kitaip gali įvykti atatranka. Ištirkite ir pataisykite gedimą, kad diskas daugiau neužstrigtų. d) Nepradėkite iš naujo pjauti, kai diskas ruošinyje. Palaukite, kol diskas ims suktis visu greičiu, tada vėl atsargiai nuleiskite jį į pjūvį. Vėl paleidus elektrinį įrankį ruošinyje, jis gali užstrigti, iššokti arba gali vėl įvykti atatranka. e) Paremkite plokštes arba kitus labai didelius ruošinius, kad maksimaliai sumažėtų pavojus suspausti diską ir sukelti atatranką. Dideli ruošiniai dažnai linksta nuo savo pačių svorio. Ruošinį reikia paremti iš abiejų disko pusių, šalia pjovimo linijos ir prie ruošinio krašto. f) Ypač būkite atsargūs įpjaudami sienas arba kitas aklinas vietas. Atsikišęs diskas gali prapjauti dujų ar vandens vamzdžius, elektros laidus arba objektus, kurie gali sukelti atatranką. 9

10 LIETUVIŲ Saugos įspėjimai. taikytini atliekant šlifavimo darbus šlifavimo popieriumi a) Nenaudokite itin didelio dydžio šlifavimo disko popieriaus. Rinkdamiesi šlifavimo popierių, vadovaukitės gamintojų rekomendacijomis. Didesnis šlifavimo popierius, kuris išsikiša už šlifavimo pado ribų, gali sukelti įplėšimo pavojų, dėl to gali lūžti diskas arba įvykti atatranka. Saugos įspėjimai, taikytini atliekant poliravimo darbus a) Neleiskite, kad kuri nors laisva šlifavimo gaubto dalis arba jo priedo vielos laisvai suktųsi. Nušlifuokite arba nukirpkite atsilaisvinusias priedo vielas. Atsilaisvinę ir besisukančio priedo vielos gali įstrigti drabužiuose arba užstrigti ruošinyje. Saugos įspėjimai, taikytini atliekant šlifavimo darbus vieliniais šepetėliais a) Atkreipkite dėmesį, kad vielinių šepetėlių šeriai lekia net įprasto šlifavimo metu. Nespauskite šepetėlio per daug, kad nebūtų per daug spaudžiamos vielos. Vieliniai šereliai gali įstrigti drabužiuose ir (arba) odoje. b) Jei atliekant darbus, kurių metu naudojami vieliniai šepetėliai, rekomenduojama naudoti apsaugą, būkite atsargūs, kad vielinis diskas arba šepetėlis neliestų apsaugos. Darbo metu ir dėl išcentrinių jėgų vielinio disko arba šepetėlio skersmuo gali padidėti. Kiti pavojai Nepaisant atitinkamų saugos nurodymų pritaikymo ir saugos priemonių naudojimo, tam tikrų kitų pavojų išvengti neįmanoma. Kyla šie pavojai: klausos pablogėjimas ; susižeidimo pavojus dėl svaidomų dalelių; pavojus nusideginti, nes darbo metu priedai labai įkaista; pavojus sveikatai dėl vibracijos ilgai naudojant įrankį; sveikatai kenksmingų medžiagų dulkių keliamas pavojus. Ant įrankio esantys ženklai Ant įrankio rasite pavaizduotas šias piktogramas: Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją. Naudokite ausų apsaugos priemones. Dėvėkite akių apsaugas. DATOS KODO VIETA Datos kodas, kuriame nurodyti pagaminimo metai, įspaustas ant korpuso toje vietoje, kur yra įrankio ir akumuliatoriaus montavimo sujungimas. Pavyzdys: 2009 XX XX Pagaminimo metai Svarbios saugos taisyklės naudojant visų rūšių akumuliatorių blokus IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ: Šiame vadove pateiktos svarbios saugos taisyklės, ir kaip naudoti modelių DE9130, DE9135 ir DE9116 akumuliatorių kroviklius. Prieš pradėdami naudoti kroviklį, perskaitykite visus nurodymus ir ant kroviklio, akumuliatoriaus bloko bei gaminio, kuriame naudojamas akumuliatoriaus blokas, pažymėtus įspėjamuosius ženklus. PAVOJUS: pavojus žūti nuo elektros srovės. Krovimo gnybtuose susidaro 230 voltų įtampa. Patikrinimui nenaudokite el. srovei laidžių daiktų Gali įvykti elektros smūgis arba kyla pavojus žūti nuo elektros srovės. ĮSPĖJIMAS: Elektros smūgio pavojus. Saugokite kroviklį, kad į jų vidų nepakliūtų vandens. Gali įvykti elektros smūgis. PERSPĖJIMAS: pavojus apsideginti. Norėdami sumažinti sužeidimo pavojų, kraukite tik DEWALT daugkartinio naudojimo akumuliatorius. Kitų rūšių akumuliatoriai gali užsiliepsnoti ir sužeisti jus bei padaryti žalos turtui. PERSPĖJIMAS: esant tam tikroms sąlygoms, kai kroviklis įjungtas 10

11 LIETUVIŲ į maitinimo tinklą, kokia nors pašalinė medžiaga gali sujungti trumpuoju jungimu neapsaugotus, kroviklio viduje esančius krovimo kontaktus. Reikėtų saugoti, kad pro kroviklio angas į jo vidų nepatektų pašalinių medžiagų, pavyzdžiui, plieno drožlių, aliuminio folijos ar kitų susikaupusių metalo dalelių. Kai į kroviklį neįdėtas akumuliatoriaus blokas, visuomet išjunkite kroviklį iš elektros tinklo. Prieš pradėdami valyti kroviklį, ištraukite jo kištuką iš maitinimo tinklo. NEBANDYKITE krauti akumuliatorių blokų kitais krovikliais, nei nurodyti šiame vadove. Kroviklis ir akumuliatoriaus blokas specialiai pagaminti veikti kartu. Šie krovikliai nėra skirti DEWALT daugkartinio naudojimo akumuliatoriams krauti. Bet kaip kitaip naudojant šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės. Saugokite kroviklį nuo lietaus ar sniego. Išjungdami kroviklį iš elektros lizdo, traukite už kištuko, o ne už laido. Taip sumažės pavojus pažeisti elektros kištuką ir laidą. Įsitikinkite, kad laidas nutiestas taip, kad ant jo niekas neužlips, už jo neužklius ar kitaip jo nesugadins ar nepaveiks. Nenaudokite ilginimo laido, nebent tai būtų visiškai būtina. Naudojant netinkamą ilginimo laidų, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės. Ant kroviklio nedėkite jokių daiktų, nedėkite kroviklio ant minkšto paviršiaus, kad nebūtų uždengtos jo ventiliacijos angos ir įrenginio vidus pernelyg neperkaistų. Kroviklį statykite atokiai nuo bet kokio šilumos šaltinio. Kroviklis aušinamas pro korpuso viršuje ir apačioje esančias ventiliacijos angas. Nenaudokite kroviklio su pažeistu laidu ar elektros kištuku tuoj pat atiduokite juos pataisyti. Nenaudokite kroviklio, jei jis buvo stipriai sutrenktas, numestas arba kitaip kaip nors sugadintas. Atiduokite jį į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą, kad pataisytų. Neardykite kroviklio; kai reikia atlikti jo techninės priežiūros arba remonto darbus, atiduokite jį į įgaliotąjį techninio aptarnavimo centrą. Netinkamai surinkus šį įrenginį, gali kilti gaisro, elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės. Prieš pradėdami valyti kroviklį, išjunkite jį iš elektros lizdo. Taip sumažės elektros smūgio pavojus. Išėmus akumuliatoriaus bloką, šis pavojus nesumažės. NIEKADA nebandykite kartu sujungti 2 kroviklių. Kroviklis skirtas veikti esant standartinei, namų ūkyje naudojamai 230 V elektros srovei. Nebandykite naudoti esant jokiai kitai įtampai. Tai nėra automobilinis kroviklis. IŠSAUGOKITE ŠIĄ INSTRUKCIJĄ ATEIČIAI Krovikliai Krovikliu DE9116 galima krauti 7,2 18 V NiCd ir NiMH akumuliatorius. Krovikliu DE9135 galima krauti 7,2 18 V NiCd, NiMH arba ličio jonų akumuliatorius. Šių kroviklių reguliuoti nereikia, jie sukurti taip, kad juos naudoti būtų kaip įmanoma paprasčiau. Krovimas (2 pav.) PAVOJUS: pavojus žūti nuo elektros srovės. Krovimo gnybtuose susidaro 230 voltų įtampa. Patikrinimui nenaudokite el. srovei laidžių daiktų Elektros smūgio pavojus arba pavojus žūti nuo elektros srovės. 1. Prieš įdėdami akumuliatorių į kroviklį (j), įkiškite kroviklio elektros laido kištuką į tinkamą kintamosios srovės lizdą. 2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį. Be perstojo žybčiojanti raudona (krovimo) lemputė rodo, kad krovimas pradėtas. 3. Krovimas bus baigtas, kai ši raudona lemputė DEGS nuolat. Blokas visiškai įkrautas, jį galima tuoj pat naudoti arba palikti jį kroviklyje. PASTABA: norint užtikrinti maksimalų NiCd, NiMH ir Li-Ion akumuliatorių veikimo galingumą, kraukite akumuliatorius mažiausiai 10 valandų prieš naudojimą. Krovimas Žr. į toliau pateiktą lentelę, kurioje nurodytos akumuliatorių bloko krovimo būklės. Krovimo būklė kraunama visiškai įkrautas karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas iš naujo įdėti akumuliatoriaus bloką gedimas 11

12 LIETUVIŲ Automatinis atgaivinimas Automatinio atgaivinimo režimas sulygina arba subalansuoja maksimalią atskirų akumuliatoriaus elementų galią. Akumuliatorius reikėtų krauti kas savaitę arba bet kada, kai tik akumuliatorius veikia silpniau. Norėdami įkrauti akumuliatorių, įdėkite jį į kroviklį, kaip įprastai. Palikite akumuliatorių kroviklyje bent 10 valandas. Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas Jei kroviklis nustato, kad akumuliatoriaus temperatūra yra per aukšta arba per žema, automatiškai įsijungia atidėjimo rėžimas, t. y. krovimas atidedamas tol, kol akumuliatoriaus temperatūra nebus tinkama. Po to kroviklis automatiškai įjungs krovimo rėžimą. Ši prietaiso savybė užtikrina maksimalų akumuliatoriaus tarnavimo laiką. TIL LIČIO JONŲ AKUMULIATORIŲ BLOKAI Ličio jonų akumuliatoriai yra sukurti panaudojant elektroninės apsaugos sistemą, kuri apsaugos akumuliatorių nuo perkrovų, perkaitimo arba visiško išeikvojimo. Įsijungus elektroninės apsaugos sistemai, įrankis automatiškai išsijungs. Jeigu taip nutiktų, įdėkite ličio jonų akumuliatorių į kroviklį ir kraukite jį, kol jis bus visiškai įkrautas. Svarbios saugos taisyklės naudojant visų rūšių akumuliatorių blokus Užsakydami akumuliatorių blokus pakeitimui, būtinai įrašykite katalogo numerį ir įtampos dydį. Išėmus akumuliatorių iš dėžutės, jis nėra visiškai įkrautas. Prieš pradėdami naudoti akumuliatoriaus bloką ir kroviklį, perskaitykite toliau pateiktas saugos taisykles. Po to vadovaukitės nurodyta krovimo procedūra. PERSKAİTYKİTE VİSUS NURODYMUS. Akumuliatorių nekraukite ir nenaudokite sprogioje aplinkoje, pavyzdžiui ten, kur yra degių skysčių, dujų arba dulkių. Įdedant arba ištraukiant akumuliatorių iš kroviklio, dulkės ar garai gali užsidegti. Akumuliatorių blokus kraukite tik DEWALT krovikliais. NETAŠKYKITE vandeniu ir nepanardinkite į vandenį ar kokį nors kitą skystį. Akumuliatoriaus negalima laikyti ar krauti ten, kur aplinkos temperatūra gali pasiekti ar viršyti 40 C (105 F) (pavyzdžiui, vasarą lauko pašiūrėse ar metaliniuose pastatuose). PAVOJUS: Niekuomet jokiais būdais nebandykite atidaryti akumuliatoriaus. Nedėkite akumuliatoriaus bloko į kroviklį, jei jo korpusas įskilęs ar pažeistas. Neskaldykite, nemėtykite ir negadinkite akumuliatoriaus bloko. Nenaudokite akumuliatoriaus bloko ar kroviklio, kurie buvo stipriai sutrenkti, numesti, pervažiuoti ar pažeisti kokiu nors kitu būdu (t.y., perverti vinimi, sutrenkti plaktuku, ant jų buvo atsistota ir pan.). Gali įvykti elektros smūgis arba kyla pavojus žūti nuo elektros srovės. Sugadintus akumuliatorius reikia atiduoti į techninio aptarnavimo centrus, kur jie bus perdirbti ir pakartotinai panaudoti. PERSPĖJIMAS: Nenaudojamą įrankį paguldykite ant šono ant lygaus paviršiaus, kur už jo niekas neužklius ir kur jis ant nieko nenukris. Kai kuriuos įrankius su dideliais akumuliatorių blokais galima ant jų pastatyti, tačiau juos galima netyčia nugriauti. SPECIALŪS NURODYMAI DĖL NIKELIO KADMIO (NiCd) ARBA NIKELIO METALO HIDRIDO (NiMH) AKUMULIATORIŲ NAUDOJIMO SAUGOS Nedeginkite akumuliatoriaus net tada, kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas gali sprogti. Esant ekstremaliam naudojimui ar ekstremaliai temperatūrai, iš akumuliatoriaus elementų gali šiek tiek tekėti skystis. Tai nėra gedimas. Visgi, jeigu išorinis sandariklis įtrūktų: a. ir akumuliatoriaus skysčio patektų ant odos, nedelsdami keletą minučių plaukite tą vietą muilu ir vandeniu. b. ir akumuliatoriaus skysčio patektų į akis, bent 10 minučių skalaukite jas švariu vandeniu, tuomet nedelsdami kreipkitės skubios medicinos pagalbos. (Pastaba gydytojams: šis skystis tai % kalio hidroksido tirpalas.) SAUGOS INSTRUKCIJA, TAIKYTINA NAUDOJANT LIČIO JONŲ AKUMULIATORIUS (Li-Ion) Nedeginkite akumuliatoriaus net tada, kai jis yra stipriai sugadintas ar visiškai nusidėvėjęs. Lauže akumuliatorių blokas gali sprogti. Deginant ličio jonų akumuliatorių blokus, susidaro nuodingų garų ir medžiagų. 12

13 LIETUVIŲ Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų ant odos, nedelsdami nuplaukite tą vietą vandeniu ir švelniu muilu. Jeigu akumuliatoriaus skysčio patektų į akis, skalaukite atmerktas akis bent 15 minučių arba tol, kol nebejausite dirginimo. Jeigu prireiktų kreiptis pagalbos į medikus, žinokite, kad akumuliatoriaus elektrolito tirpalas yra sudarytas iš skystų organinių karbonatų ir ličio druskų mišinio. Atidarius akumuliatoriaus elementus, juose esanti medžiaga gali sudirginti kvėpavimo organus. Įkvėpkite gaivaus oro. Jeigu simptomai neišnyktų, kreipkitės pagalbos į medikus. ĮSPĖJIMAS: pavojus apsideginti. Pakliuvus kibirkščiai ar liepsnai, akumuliatoriaus skystis gali užsiliepsnoti. Akumuliatoriaus dangtelis (3 pav.) Apsauginis akumuliatoriaus dangtelis skirtas uždengti nuimto akumuliatoriaus kontaktus. Jei nebūtų šio dangtelio, palaidi metaliniai daiktai galėtų patekti ant kontaktų ir įvyktų trumpasis jungimas, kiltų gaisras ir akumuliatoriaus blokas būtų sugadintas. 1. Apsauginį dangtelį reikia nuimti prieš įstatant akumuliatorių į kroviklį arba įrankį ( 3A pav.). 2. Ištraukę akumuliatorių iš kroviklio ar įrankio tuoj pat uždėkite ant kontaktų apsauginį dangtelį (3B pav.). ĮSPĖJIMAS: Pasirūpinkite, kad apsauginis akumuliatoriaus dangtelis būtų uždėtas, kai įrankis nenaudojamas arba nuimtas akumuliatorius pernešamas į kitą vietą. Akumuliatoriaus blokas AKUMULIATORIAUS TIPAS DC411 modelis veikia su 18 voltų akumuliatorių blokais. Patarimai, kaip sandėliuoti 1. Geriausia saugojimui vieta turi būti vėsi ir sausa, esanti atokiai nuo tiesioginių saulės spindulių, pernelyg didelės šilumos arba šalčio. Norėdami užtikrinti optimalų veikimą ir naudojimo laiką, nenaudojamus akumuliatorių blokus laikykite kambario temperatūroje. PASTABA: nenaudojami ličio jonų akumuliatoriai turi būti visiškai įkrauti. 2. Ilgalaikis saugojimas nepakenks akumuliatoriui ar krovikliui. Esant tinkamoms saugojimo sąlygoms, juos galima laikyti iki 5 metų. Kroviklių ir akumuliatorių kasečių etiketės Kartu su šiame vadove naudojamais simboliais naudojamos ir šios kroviklių ir akumuliatorių kasečių etiketėse esančios piktogramos: Prieš naudojimą perskaitykite naudojimo instrukciją. Akumuliatorius kraunamas. Akumuliatorius įkrautas. Akumuliatorius sugedęs. Karšto/šalto bloko įjungimo uždelsimas. Patikrinimui nenaudokite el. srovei laidžių daiktų. Nekraukite sugadintų akumuliatorių. Naudokite tik DEWALT akumuliatorių kasetes - kitos kasetės gali sprogti ir jus sužeisti arba sugadinti įrankį Saugokite nuo vandens. Pažeistus laidus nedelsiant pakeiskite naujais. Kraukite tik esant 4 40 oro temperatūrai. Išmeskite akumuliatorių, tinkamai rūpindamiesi aplinka. Nedeginkite NiMH, NiCd+ ir Li-Ion akumuliatorių. Kraunami NiMH ir NiCd akumuliatoriai. Kraunami ličio jonų akumuliatoriai. Apie krovimo laiką skaitykite techninių duomenų skyriuje. 13

14 LIETUVIŲ Pakuotės turinys Pakuotėje yra: 1 Kampinis šlifuoklis 1 27 tipo apsauginis gaubtas 1 Šoninė rankena 1 Jungių komplektas 1 Veržimo veržliaraktis 2 Akumuliatorių blokai (DC411KL, DC411KB, DC411KA) 1 Akumuliatorių blokas (DC411KL, DC411KB, DC411KA) 1 Įrankių dėžė (DC411KL, DC411KB, DC411KA) 1 Naudojimo instrukcija 1 Išklotinės brėžinys Patikrinkite, ar gabenimo metu įrankis, jo dalys arba priedai nebuvo sugadinti. Prieš pradėdami darbą, skirkite laiko atidžiai perskaityti ir suprasti šį įrankio eksploatavimo vadovą. Aprašymas (1, 2, 8 pav.) ĮSPĖJIMAS: Niekuomet nekeiskite elektrinio įrankio arba kokios nors jo dalies. Galite padaryti žalos turtui arba susižeisti. a. svirtinis jungiklis b. atlaisvinimo mygtukas c. veleno fiksavimo mygtukas d. velenas (8 pav.) e. šoninė rankena f. šlifuojamasis diskas g. atblokavimo atraminė jungė h. srieginė suspaudimo veržlė i. apsauginis gaubtas (27 tipo) j. akumuliatoriaus blokas k. akumuliatoriaus atlaisvinimo mygtukai NUMATYTOJI PASKIRTIS Didelio galingumo kampiniai šlifuokliai DC411 skirti profesionaliems šlifavimo ir pjovimo darbams. NENAUDOKITE jokių kitų šlifavimo diskų, išskyrus centre įlenktus diskus ir poliravimo diskus. NENAUDOKİTE esant drėgnoms oro sąlygoms arba šalia degių skysčių ar dujų. Didelio galingumo kampiniai šlifuokliai yra profesionalūs elektriniai įrankiai. NELEİSKİTE vaikams liesti šį įrankį. Jei šį įrankį naudoja nepatyrę operatoriai, juos reikia prižiūrėti. Elektros sauga Šis elektrinis variklis skirtas tik vieno dydžio įtampai. Visuomet patikrinkite, ar akumuliatoriaus kasetės įtampa atitinka kategorijos plokštelėje nurodytą įtampą. Remiantis standartu EN 60745, šis DEWALT įrankis turi dvigubą izoliaciją; todėl įžeminimo laido nereikia. ĮSPĖJIMAS: 115 V blokai turi būti valdomi naudojant negendantį izoliacinį transformatorių su įžeminimo ekranu tarp pagrindinės ir antrinės apvijos. Jeigu būtų pažeistas maitinimo laidas, jį reikia pakeisti specialiai paruoštu laidu, kurį galima įsigyti DEWALT techninio aptarnavimo centre. Ilginimo laido naudojimas Prireikus ilginimo laido, naudokite tik sertifikuotą ilginimo laidą, kurio galia atitiktų šio įrankio galią (žr. techninius duomenis). Minimalus laido skersmuo 1 mm 2 ; maksimalus ilgis 30 m. Jeigu naudojate kabelio ritę, visuomet iki galo išvyniokite kabelį. SURİNKİMAS İR REGULİAVİMO DARBAİ ĮSPĖJIMAS: Prieš surinkdami ir reguliuodami įrankį, visuomet ištraukite iš jo akumuliatorių. Prieš įdėdami arba ištraukdami akumuliatorių, visada išjunkite įrankį. ĮSPĖJIMAS: Naudokite tik DEWALT akumuliatorių blokus ir kroviklius. Akumuliatoriaus bloko įdėjimas ir išėmimas iš įrankio (2 pav.) ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti rimtų susižeidimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo/ sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus bloką. Bet koks netyčinis įrankio paleidimas gali sužeisti. PASTABA: Įsitikinkite, kad akumuliatoriaus blokas (g) yra visiškai įkrautas. KAIP ĮDĖTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ Į ĮRANKIO RANKENĄ 1. Norėdami įtaisyti akumuliatoriaus bloką, laikykite jį ties įrankio rankenoje esančiu lizdu (2 pav.) 14

15 LIETUVIŲ 2. Tvirtai kiškite akumuliatorių į rankeną, kol išgirsite spragtelėjimą ir akumuliatorius užsifiksuos. KAIP IŠTRAUKTI AKUMULIATORIAUS BLOKĄ IŠ ĮRANKIO 1. Paspauskite atlaisvinimo mygtukus (k) ir tvirtai ištraukite akumuliatorių iš įrankio rankenos. 2. Įdėkite akumuliatorių į kroviklį, kaip aprašyta šio vadovo skyriuje apie kroviklį. Šoninės rankenos uždėjimas (4 pav.) ĮSPĖJIMAS: Prieš pradėdami dirbti su įrankiu, patikrinkite, ar tvirtai prisukote rankeną. Šoninę rankeną (e) galima įtaisysi bet kurioje pavarų dėžės korpuso pusėje, įsukant ją į sriegiuotas skyles. Prieš pradėdami dirbti su įrankiu, patikrinkite, ar tvirtai prisukote rankeną. Norint, kad dirbti būtų patogiau, pjovimo darbų metu pavarų dėžės korpusą galima pasukti 90 kampu. Sukiojama pavarų dėžė (4 pav.) ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti rimtų susižeidimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo/ sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus bloką. 1. Išsukite keturis kampinius varžtus, kuriais pavarų dėžė yra pritvirtinta prie variklio bloko. 2. Nenuimdami pavarų dėžės nuo variklio bloko, pasukite pavarų dėžės korpuso galvutę norima kryptimi. PASTABA: Jeigu pavarų dėžė ir variklio blokas vienas nuo kito atskiriami daugiau nei 3,17 mm (1/8 col.), įrankį būtina atiduoti į įgaliotąjį DEWALT techninio aptarnavimo centrą, kad jį sutvarkytų Neatidavus įrankio į techninio aptarnavimo centrą, gali įvykti šepetėlių, variklio arba guolių gedimas. 3. Vėl varžtais priveržkite pavarų dėžę prie variklio bloko. Užveržkite varžtus 2.2 Nm (20 in-lbs.) sukimo momento. Per daug priveržus varžtus, jie gali persisukti. Apsauginio gaubto uždėjimas ir nuėmimas (5 pav.) ĮSPĖJIMAS: Prieš surinkdami ir reguliuodami įrankį, visuomet ištraukite iš jo akumuliatorių. Prieš įdėdami arba ištraukdami akumuliatorių, visada išjunkite įrankį. PERSPĖJIMAS: Naudojant šlifavimo diskus, pjovimo diskus, vielinius šepetėlius ir vielinius diskus, būtina naudoti apsaugas. Modelyje DC411 įrengtas apsauginis skydas, skirtas naudoti su diskais, kurių centrai yra įspausti, (27 tipo diskais) bei išgaubtais galandimo diskais (27 tipo diskais). Tokia pati apsauga skirta naudoti ir su visais puodelio formos vieliniais šepetėliais. Naudojant šlifuoklį DC411 metalui arba mūrui pjauti, PRIVALOMA naudoti 1 tipo apsauginį gaubtą. 1 tipo apsauginius gaubtus galima papildomai įsigyti iš DEWALT atstovų. PASTABA: Norėdami sužinoti, kokius kitus priedus galima naudoti su šiais šlifuokliais, žr. šio skyriaus gale esančią Šlifavimo ir pjovimo priedų lentelę. 1. Atidarykite apsauginio skydo skląstį (p), sulygiuokite ant skydo esančias ąseles (m) su angomis (n), kurios yra padarytos pavarų dėžėje. 2. Stumkite skydą žemyn, kol jo ąselės užsifiksuos ir lengvai suksis pavarų dėžės įvorės grioveliuose. 3. Atlenkę skydo skląstį, pasukite skydą (i) į norimą darbinę padėtį. Siekiant maksimaliai apsaugoti operatorių, apsauginio skydo korpusas turi būti tarp veleno ir operatoriaus. 4. Uždarykite apsauginio skydo skląstį, kad užfiksuotumėte jį ant pavarų dėžės. Uždarius skląstį, apsauginis skydas turėtų būti nejudamas. Nedirbkite su šiuo šlifuokliu, jeigu apsauginis skydas yra atsilaisvinęs arba jeigu atidaryta spaustuvų svirtis. 5. Norėdami nuimti apsauginį skydą, atlenkite jo skląstį, kad ąselės būtų vienoje linijoje su angomis ir patraukite už skydo. PASTABA: Apsauginis skydas iš anksto nustatytas gamykloje pagal pavarų dėžės įvorės skersmenį. Jeigu po tam tikro laiko apsauginis skydas atsilaisvintų, priveržkite reguliavimo varžtą (o) (spaustuvų svirtis turi būti uždarymo padėtyje, apsauginis skydas turi būti sumontuotas ant įrankio). 15

16 LIETUVIŲ PERSPĖJIMAS: neužveržkite reguliavimo varžto, jei suspaudimo svirtis yra atidarymo padėtyje. Galite nepastebimai sugadinti apsauginį gaubtą arba montavimo įvorę. PERSPĖJIMAS: Jeigu apsauginio skydo reguliavimo veržtuvu priveržti nepavyksta, nedirbkite su tokiu įrankiu. Norėdami sumažinti susižeidimo pavojų, atiduokite šį įrankį ir apsauginį gaubtą į techninio aptarnavimo centrą, kad apsauginį skydą pataisytų arba pakeistų. PASTABA: Norėdami sumažinti įrankio sugadinimo pavojų, neveržkite reguliavimo varžto, kai spaustuvo svirtis yra atidarymo padėtyje. Galite nepastebimai sugadinti apsauginį gaubtą arba montavimo įvorę. PASTABA: Kraštų šlifavimą ir pjovimą galima atlikti šiam tikslui skirtais 27 tipo diskais; 6.,5 mm (1/4 col.) storio diskai skirti paviršiams šlifuoti, o 3,17 mm (1/8 col.) diskai kraštams šlifuoti. Prieš pradėdami darbą Sumontuokite apsauginį gaubtą ir tinkamą pjovimo arba šlifavimo diską. Nenaudokite per daug susidėvėjusių pjovimo arba šlifavimo diskų. Būtinai tinkamai sumontuokite vidinę ir išorinę junges. Įsitikinkite, ar pjovimo arba šlifavimo diskas sukasi ant įrankio ir priedo pažymėtų rodyklių kryptimi. NAUDOJİMAS Naudojimo instrukcija ĮSPĖJIMAS: Visuomet laikykitės saugos nurodymų ir taisyklių. ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti sunkių susižeidimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo/ sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite kištuką iš maitinimo šaltinio. ĮSPĖJIMAS: Būtinai tinkamai įtvirtinkite visas medžiagas, kurias šlifuosite arba pjausite. Įrankį spauskite nestipriai. Nespauskite disko iš šono. Venkite per didelės apkrovos. Jeigu įrankis įkaistų, leiskite jam kelias minutes paveikti be apkrovos. Tinkama rankenos padėtis (1, 9 pav.) ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti sunkaus susižeidimo pavojų, VISUOMET laikykite rankas tinkamoje padėtyje. ĮSPĖJIMAS: norėdami sumažinti sunkaus susižeidimo pavojų, VISUOMET tvirtai laikykite įrankį, kad atlaikytumėte staigią reakciją. Tinkama rankų padėtis: viena ranka turi būti ant šoninės rankenos (e), o kita ranka ant pagrindinės rankenos (q). Jungiklis ATLAISVINIMO MYGTUKAS IR SVIRTINIS JUNGIKLIS (6 PAV.) Šiame pjovimo įrankyje įrengtas atlaisvinimo mygtukas (b). Norėdami užfiksuoti svirtinį jungiklį, paspauskite atlaisvinimo mygtuką kaip parodyta. Nuspaudus atlaisvinimo mygtuko fiksavimo ženklą, įrenginys užblokuojamas. Nešdami įrankį arba palikdami jį saugojimui, visuomet užfiksuokite svirtinį jungiklį, kad netyčia neįjungtumėte įrankio. Norėdami atlaisvinti svirtinį jungiklį, paspauskite atlaisvinimo mygtuką. Nuspaudus atlaisvinimo mygtuko atlaisvinimo ženklą, įrenginys atlaisvinamas. Atlaisvinimo mygtukas yra raudonas, kai jis yra atlaisvinimo padėtyje. Norėdami ĮJUNGTI įrankį, patraukite gaiduką (a). Atleidus gaiduką, įrankis IŠSIJUNGIA. PASTABA: Šiame įrankyje nėra jungiklio užfiksavimo ĮJUNGIMO padėtyje funkcijos, ir jo niekada jokiais būdais negalima užfiksuoti ĮJUNGIMO padėtyje. PERSPĖJIMAS: Tvirtai laikykite įrankį už šoninės rankenos ir korpuso, kad suvaldytumėte įrankį paleidimo ir naudojimo metu bei tol, kol diskas ar priedas nesustos suktis. Prieš padėdami įrankį, įsitikinkite, kad diskas visiškai nesisuka. PERSPĖJIMAS: Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo darbinio paviršiaus. 16

17 LIETUVIŲ VELENO STABDIKLIS Veleno fiksavimo kaištis skirtas apsaugoti, kad velenas nesisuktų uždedant ar nuimant diskus. Veleno fiksavimo kaištį galima naudoti tik tada, kai įrankis yra išjungtas, akumuliatorius ištrauktas, o diskas visiškai nesisuka. PASTABA: Norėdami sumažinti pavojų sugadinti įrankį, nenaudokite veleno fiksavimo kaiščio, kol įrankis veikia. Sugadinsite įrankį, be to, priedas gali nuskrieti nuo įrankio ir sužeisti jus. Norėdami užfiksuoti kaištį, nuspauskite veleno fiksavimo mygtuką ir sukite veleną tol, kol jis pagaliau nesisuks. Įgaubtų šlifavimo diskų montavimas ir naudojimas IŠGAUBTŲ DISKŲ UŽDĖJIMAS IR NUĖMIMAS (1, 7 PAV.) ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti rimtų susižeidimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo/sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus bloką. Išgaubti diskai montuojami tiesiai ant veleno su sriegiais M Rankomis užsukite diską ant veleno. 2. Nuspauskite veleno fiksavimo mygtuką ir veržliarakčiu priveržkite disko įvorę. 3. Norėdami nuimti diską, atlikite veiksmus atvirkščia tvarka. PERSPĖJIMAS: Jeigu prieš įjungdami įrankį būsite neteisingai uždėję diską, galite sugadinti įrankį arba diską. NEIŠGAUBTŲ DISKŲ UŽDĖJIMAS (8 PAV.) ĮSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti rimtų susižeidimų pavojų, prieš atlikdami bet kokius įtaisų ar priedų reguliavimo ar išmontavimo/sumontavimo darbus, išjunkite įrankį ir ištraukite akumuliatoriaus bloką. 27 tipo diskai su įspaustais centrais turi būti naudojami su pateiktomis jungėmis. 1. Uždėkite nuo užstrigimo apsaugančią atraminę jungę (g) ant veleno (d) iškiliu centru į diską. Prieš uždėdami diską, paspauskite ir pasukite atraminę jungę, kad jos įpjovos atsidurtų ant veleno briaunų. 2. Dėkite diską prie atraminės jungės, sulygindami diską su atraminės jungės iškiliu centru. 3. Laikydami nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką, užsukite ant veleno veržimo veržlę (h). Jeigu jūsų montuojamas diskas yra storesnis nei 3,17 mm (1/8 col.), veržimo veržlę su sriegiais ant veleno dėkite taip, kad iškilus centras tilptų disko centre (8A pav.). Jeigu jūsų montuojamas diskas yra 3,17 mm (1/8 col.) arba plonesnis, veržimo veržlę su sriegiais ant veleno dėkite taip, kad iškilus centras nesiremtų į disko centrą (8B pav.). 4. Nuspaudę veleno fiksavimo mygtuką, priveržkite veržliarakčiu veržimo veržlę. 5. Norėdami nuimti diską, nuspauskite veleno fiksavimo mygtuką ir veržliarakčiu atsukite veržlę. PASTABA: Jeigu priveržus veržlę diskas sukasi, patikrinkite, ar gerai tinkamai užsukote veržlę su sriegiais. Jeigu ant veržlės prie disko dedamas plonas diskas su kreiptuvu, jis suksis, nes kreiptuvo aukštis neleidžia veržlei prilaikyti disko. PAVIRŠIŲ ŠLIFAVIMAS ŠLIFAVIMO DISKAIS 1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu. 2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad įrankis veiktų dideliu greičiu. Šlifuojama greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu. 3. Tarp įrankio ir darbinio paviršiaus turi būti išlaikomas nuo 20 iki 30 kampas. 4. Nuolat judinkite įrankį pirmyn atgal, kad darbiniame paviršiuje neatsirastų išėmų. 5. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis sustos, ir tik tada padėkite jį. KRAŠTŲ ŠLIFAVIMAS ŠLIFAVIMO DISKAIS ĮSPĖJIMAS: Jeigu pjovimui arba kraštų šlifavimui naudosite pjovimo arba giliojo šlifavimo metu sulenktus arba sulankstytus diskus, jie gali sulūžti arba gali įvykti atatranka. Norėdami sumažinti rimtų sužeidimų pavojų, atlikdami paviršutinius pjūvius ir įkirtimus [mažesnius nei 13 mm (1/2 col.) gylio], naudokite šiuos diskus tik su standartiniu 27 tipo apsauginiu skydu. Atviroji apsauginio skydo dalis turi būti atokiai nuo operatoriaus. 1. Prieš paliesdami įrankiu darbinį paviršių palaukite, kol įrankis ims veikti visu greičiu. 2. Ruošinį spauskite minimaliai, leisdami, kad įrankis veiktų dideliu greičiu. Šlifuojama greičiausiai, kai įrankis veikia dideliu greičiu. 3. Atsistokite taip, kad atviras apatinis disko šonas būtų atkreiptas į jus. 17

18 LIETUVIŲ 4. Pradėję pjauti ir atlikę ruošinyje įkartą, nekeiskite pjūvio kampo. Pakeitus kampą, diskas sulinks ir gali sulūžti. Kraštų šlifavimo diskai neatlaiko šoninio spaudimo diskui sulinkus. 5. Prieš išjungdami įrankį, pakelkite jį nuo darbinio paviršiaus. Palaukite, kol įrankis sustos, ir tik tada padėkite jį. ĮSPĖJIMAS: Nenaudokite kraštų šlifavimo / pjovimo diskų paviršių šlifavimo darbams, nes šie diskai neatlaiko šoninio spaudimo, atsirandančio šlifuojant paviršių. Gali sulūžti diskas ir dėl to galite rimtai susižeisti. Atsargumo priemonės, kurių reikia imtis šalinant dažus vieliniu šepetėliu 1. NEREKOMENDUOJAMA šlifuoti vieliniais šepetėliais paviršių, dažytų dažais, pagamintais švino pagrindu, nes labai sunku suvaldyti nuodingas dulkes, kurių kyla šlifuojant. Didžiausias pavojus kyla vaikams ir nėščioms. 2. Kadangi be cheminės analizės nustatyti, ar dažuose yra švino, ar ne, yra sudėtinga, rekomenduojame, kad šlifuodami bet kokius dažytus paviršius, imtumėtės šių atsargumo priemonių: ASMENINĖ SAUGA 1. Į darbo vietą, kurioje yra vieliniais šepetėliais šlifuojami dažyti paviršiai, negalima leisti vaikų ar nėščių, kol darbas nebus baigtas ir viskas nebus sutvarkyta. 2. Visi į šią darbo vietą įeinantys asmenys privalo dėvėti dujokaukes arba respiratorius. Dujokaukių ir respiratorių filtrus reikia keisti kasdien arba kaskart, kai jas dėvintiems asmenims pasidaro sunku kvėpuoti. PASTABA: Reikėtų naudoti tik tokius nuo dulkių apsaugančius respiratorius, kurie tinka darbui, kai kyla švininių dažų dulkių ir garų. Įprastos dažytojų kaukės šios apsaugos neužtikrina. Norėdami įsigyti N.I.O.S.H. (Nacionalinio darbo saugos ir sveikatos instituto) aprobuotą apsaugos nuo dulkių priemonę, kreipkitės į vietos darbo saugos įranga prekiaujantį atstovą. 3. Darbo vietoje negalima VALGYTI, GERTI AR RŪKYTI, kad neįkvėptumėte nuodingų dažų dalelių. Prieš pradėdami valgyti, gerti ar rūkyti, darbuotojai turi išplauti ir sutvarkyti darbo vietą. Darbo vietoje negalima palikti maisto, gėrimų ar rūkalų, ant jų gali nusėsti dulkių. APLINKOS APSAUGA 1. Dažytus paviršius reikia šlifuoti taip, kad kuo mažiau kiltų dulkių. 2. Tose vietose, kuriose šlifuojami dažyti paviršiai, viską reikia uždengti 4 mm storio plastikine plėvele. 3. Šlifuoti vieliniais šepetėliais reikia taip, kad kuo mažiau dažų dulkių sklistų už darbo vietos ribų. VALYMAS IR IUTILIZACIJA 1. Viso šlifavimo vieliniais šepetėliais darbo metu visus darbo vietoje esančius paviršius kasdien reikia išsiurbti dulkių siurbliu ir kruopščiai išplauti. Reikia dažnai keisti dulkių siurblio filtravimo maišelius. 2. Plastikinės plėvelės atraižas reikia surinkti ir išmesti kartu su dažų likučiais ir kitu statybiniu laužu. Juos reikia sumesti į sandarias talpyklas ir išmesti laikantis įprastos šiukšlių surinkimo tvarkos. Valymo darbų metu į darbo vietą ir šalia jos negalima leisti vaikų ir nėščių. 3. Visus žaislus, plaunamus baldus ir virtuvės reikmenis, kuriuos naudoja vaikai, prieš naudojimą reikia kruopščiai išplauti. Vielinių šepečių ir vielinių diskų sumontavimas ir naudojimas Vieliniai, puodelio formos šepečiai arba vieliniai diskai užsukami tiesiai ant šlifuoklio veleno, nenaudojant jokių jungių. Naudokite tik tuos šepečius ar diskus, kuriuose yra srieginė įvorė M14. Dirbant su vieliniais šepečiais ir diskais, būtina naudoti 27 tipo apsauginį skydą pateiktas. PERSPĖJIMAS: Norėdami sumažinti susižeidimo pavojų, dirbdami su vieliniais šepečiais ir diskais, mūvėkite darbines pirštines. Jie gali būti aštrūs. PERSPĖJIMAS: Norint sumažinti pavojų sugadint įrankį, sumontavus arba naudojant diskus ar šepečius, jie neturi liesti apsauginio gaubto. Priedas gali būti nepastebimai apgadintas, dėl to gali suskilinėti šepečio arba disko vielelės. 18