PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJA"

Transkriptas

1 PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Basanavičiaus g., LT 5929 Prienai, tel.( 8 39)52430, el. p.- mokykla@ziburys.prienai.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Prienų rajono savivaldybės (.3) V4-534 Finansų skyriui DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 209 M. KOVO 3 D. ATASKAITŲ PATEIKIMO Siunčiame 209 m. kovo 3 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo finansines ataskaitas. PRIDEDAMA. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 209 m. kovo 3 d. ataskaitos. Direktorė Irma Kačinauskienė Parengė: Andrius Kamarauskas, tel , el. p. buhalterija@ziburys.prienai.lm.lt

2 PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Basanavičiaus g., LT 5929 Prienai, tel.( 8 39)52430, el. p.- mokykla@ziburys.prienai.lm.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Prienų rajono savivaldybės (.3) V4-534 Finansų skyriui AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 209 m. kovo mėn. 3 d. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos Prienų Žiburio gimnazijos patikslinta 208 metų biudžeto išlaidų sąmata 04600,00 eurų krepšelio lėšos 67600,00 eurų, savivaldybės lėšos ,00 eurų, paramos šeimai lėšos 2300,00 eurų, mokinių pavėžėjimo 53000,00 eurų, parama šeimai (maitinimo antkainis) 3500,00 eurų, specialiųjų programų lėšos 400,00 eurų. Per 209 m. I ketvirtį - gauta 98506,62 eurų: ) darbo užmokesčiui eurų, socialinio draudimo įmokoms 5787,2 eurų; 2) prekėms ir paslaugoms išleista 27676,09 eurų : medikamentams 0,00 eurų, ryšių paslaugoms 33,70 eurų, transporto išlaikymui 2449,99 eurai aprangai ir patalynei eurų, komandiruočių 689,7 eurų, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos 45,00 eurai, materialiojo turto paprastojo remonto 42,78 eurų, kvalifikacijos kėlimo 299,36 eurų, komunalinių paslaugų įsigijimo 9858,79 eurų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 654,89 eurai, reprezentacinės 0,00 - eurų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 340,87 eurų; 3) socialinei paramai 2432,78 eurų; ; 4) darbdavių socialinė parama 20,54 eurų 5) ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui 0,00 eurų. Per 209 m. nepanaudota 30793,38 eurų biudžeto sąmatų programų lėšų, iš jų 9672,43 eurai valstybės biudžeto lėšos: ) Nemokamo mokinių maitinimo lėšų liko 93,40 eurai, nes nemažai mokinių sirgo peršalimo ligomis ir kovo mėnesio maitinimo mokamos sekantį mėnesį. 2) Mokymo lėšų 874,03 eurų, nes žiemos periodu daug darbuotojų sirgo.

3 Biudžetinių lėšų sąskaita (LT (EUR) Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 77,08 eurų. Kitų lėšų sąskaitos : Pavedimų lėšų sąskaita (LT (EUR) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 487,23 eurai: ) 2 proc. lėšos 5,78 eur. 3) Paramos lėšos (gimnazijos 00 - mečiui) 207,0 eur 4) Kitos lėšos 28,44 eur. Pavedimų lėšos (EUR) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9427,5 Eur:. LT (EUR) - 0,00 Eur 2. LT (EUR) 0,00 Eur 3. LT (EUR) - 903,95 Eur ( Erasmus + programos projektų mobilumo išmokų lėšos pagal sutartį LT0-KA , Švietimo mainų paramos fondas) 7523,20 Eur ( Erasmus+ (KA2) Šiuolaikiški mokymosi ir vertinimo metodai kelias į asmeninę pažangą 208 -LT0 KA ) Specialiosios programos lėšų sąskaita (LT EUR) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 288,40 Eur ( kitos lėšos gautos už transporto nuomą). Ateinančių laikotarpių sąnaudos ( spaudinių prenumerata) : 93,96 Eur.. E-Z WAY, UAB 42,97 Eur (spec. programos lėšos) 2. UAB Teisės aktų gidas 50,99 Eur (savivaldybės lėšos) Sukauptos gautinos sumos :. Priskaičiuota komunalinės paslaugos Prienų bendruomenei: ) Šildymo 3853,79 Eur. 2) Elektros energijos 566,60 Eur. 3) Vandentiekio ir kanalizacijos 8,20 Eur. 4) Bendrabučio patalpų eksploatacijos 44,5 Eur. Iš viso: 4942,74 Eur. 2. Priskaičiuota komunalinės paslaugos biliardo klubui Prienai pagal sutartį: ) Šildymo 47,94 Eur. 2) Elektros energijos 5,62 Eur. 3) Vandentiekio ir kanalizacijos 2,04 Eur. 4) Atliekų tvarkymas - 2,68 Eur. Iš viso: 58,28 Eur. 3. Kitos sukauptos gautinos sumos (atsitiktinės pajamos ) 8527,6 Eur 4. Kitos sukauptos gautinos sumos (patalpų nuoma) 43,44 Eur 5. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams: 340,03 Eur ) UAB Prienų butų ūkis 332,74 Eur (ekspoatavimo )

4 2) Valstybinė įmonė Registrų centras 7,29 Eur (kitos ) Įsipareigojimai tiekėjams ir kitos gautinos - mokėtinos sumos I. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neapmokėtos ataskaitinio laikotarpio : (Pavedimų lėšų sąskaita LT EUR) Mokėtinos sumos :. Darbo užmokestis ir atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (,45proc.),6 Eur Atsiskaitymai su biudžetu 6,00 Eur Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (9,5 proc.) 7,04 Eur Atsiskaitymai su darbuotojais pagal jų pavedimus 46,96 Eur Iš viso: 8,6 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neapmokėtos ataskaitinio laikotarpio : (sąskaita LT LT (EUR)) Mokėtinos sumos :. Darbo užmokestis ir atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (,45proc.) Atsiskaitymai su biudžetu Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (9,5 proc.) Atsiskaitymai su darbuotojais pagal jų pavedimus Iš viso: 64,76 Eur 265,54 Eur 6599,33 Eur 37683,9 Eur ,82 Eur Įsipareigojimai tiekėjams:. AB Energijos skirstymo operatorius 5,37 Eur (už elektros energiją) 2. Energijos tiekimas UAB 498,85 Eur (už elektros energiją) 3. UAB Prienų šilumos tinklai 65,46 Eur (už šiluminę energiją) 4. Telia Lietuva, AB 7,80 Eur (už ryšių paslaugas) 5. UAB CC TEELEKOM 5,59 Eur (už ryšių paslaugas) 6. UAB Prienų vandenys 300,77 Eur (už vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą) 7. UAB Kautra 322,86 Eur ( mokinių pavėžėjimo ) 8. UAB BALTIK PETROLEUM 784,38 Eur( Benzinas) 9. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras 84,49 Eur ( atliekų tvarkymas) 0. Akcinė bendrovė Lietuvos paštas 0,24Eur (pašto korespondencijos ). UAB Artransa Eur (transporto ) 2. UAB Biuro mašinos 4,7 Eur (kopijavimo paslaugos) 3. UAB Prienų butų ūkis 0,00 Eur ( bendrabučio patalpų ekspoatavimo ) 4. D. Maščinskienės PĮ 669,90 Eur (maitinimo paslauga)

5 5. D. Maščinskienės PĮ (antkainis) 256,98 Eur (maitinimo paslauga) 6. UAB Alvydo verslas 200,39 Eur ( kanceliarinės prekės) 8. UAB RASAR 52,56 Eur (serverinis aptarnavimas) Iš viso: 7388,8Eur Direktorė Irma Kačinauskienė Parengė: Žydrūnė Kirilauskaitė, tel , el. p. buhalterija@ziburys.prienai.lm.lt

6 Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gruodžio 3 d. įsakymo K-464 redakcija) PRIENŲ "ŽIBURIO" GIMNAZIJA (įstaigos pavadinimas, Juridinių asmenų registre, adresas) BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, 209 M. KOVO 3 d. D. (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA (data) UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO (programos pavadinimas) (eurai, ct) Pavadinimas Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita) Įstatymu patvirtintos įmokos * Faktinės įmokos į biudžetąper ataskaitinį laikotarpį Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Panaudoti asignavimai per Negautas asignavimų ataskaitinį likutis iš iždo (2+4-5) laikotarpį Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) 8 9. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal: 4079, ,76 747,2 747,2 857,05 857,05.. Finansavimo šaltinis.4...(biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)iš jų: 4079, ,76 747,2 747,2 857,05 857, , ,00 66,8 66,8 8527,6 8527, ,76 30,32 30,32 43,44 43, , Finansavimo šaltinis , Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis.6), iš viso, iš jų pagal: 0 0 Finansavimo šaltinius nuo.6... iki Finansavimo šaltinis Finansavimo šaltinis Finansavimo šaltinis * Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas. Direktorė Irma Kačinauskienė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Žydrūnė Kirilauskaitė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė)

7 Forma BV-6 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gegužės 3 d. įsakymu K-206 Prienų "Žiburio" gimnazija (dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas) INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRIAMOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, PLANO VYKDYMĄ 208 M (data ir numeris) Prienai (sudarymo vieta) (Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo Ministerija Departamentas Biudžetinė įstaiga () Programa, priemonė¹: 2 () klasifikacija pagal valstybės funkcijas: LRVB SV5 Mokymo lėšos () (tūkst. Eur) straipsnių pavadinimas Įvykdyta IŠLAIDOS 28,00 Dotacijos 28,00 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 28,00 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 28,00 iš to skaičiaus: darbo užmokestis (neįskaitant socialinio draudimo įmokų) 24,40 iš jų: x valstybės tarnautojams darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis 24,40 iš jų: darbininkams Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti Iš viso asignavimų (2) 28,00 ¹Pildoma pagal kiekvieną priemonę (dotacijos paskirtį). Direktorė (atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Irma Kačinauskienė (vardas ir pavardė)

8 Forma BV-6 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gegužės 3 d. įsakymu K-206 Prienų "Žiburio" gimnazija (dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas) INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRIAMOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, PLANO VYKDYMĄ 208 M (data ir numeris) Prienai (sudarymo vieta) (Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo Ministerija Departamentas Biudžetinė įstaiga () Programa, priemonė¹: 3 () klasifikacija pagal valstybės funkcijas: 4LRVB SV Nemokamas maitinimas C () (tūkst. Eur) straipsnių pavadinimas Įvykdyta IŠLAIDOS 3,0 Dotacijos 3,0 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 3,0 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 3,0 iš to skaičiaus: darbo užmokestis (neįskaitant socialinio draudimo įmokų) iš jų: x valstybės tarnautojams darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis iš jų: darbininkams Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti Iš viso asignavimų (2) 3,0 ¹Pildoma pagal kiekvieną priemonę (dotacijos paskirtį). Direktorė (atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Irma Kačinauskienė (vardas ir pavardė)

9 Forma BV-6 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gegužės 3 d. įsakymu K-206 Prienų "Žiburio" gimnazija (dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas) INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRIAMOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, PLANO VYKDYMĄ 208 M (data ir numeris) Prienai (sudarymo vieta) (Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo Ministerija Departamentas Biudžetinė įstaiga () Programa, priemonė¹: () klasifikacija pagal valstybės funkcijas: BENDRA () (tūkst. Eur) straipsnių pavadinimas Įvykdyta IŠLAIDOS Dotacijos 3,0 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 3, Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 3,0 iš to skaičiaus: darbo užmokestis (neįskaitant socialinio draudimo įmokų) 24,4 iš jų: x valstybės tarnautojams darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis 24,4 iš jų: darbininkams Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti Iš viso asignavimų (2) 3,0 ¹Pildoma pagal kiekvieną priemonę (dotacijos paskirtį). Direktorė (atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Irma Kačinauskienė (vardas ir pavardė)

10 Forma 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gruodžio 3 d. įsakymo K-464 redakcija) Prienų "Žiburio" gimnazija, J. Basanavičiaus g., Prienai LT 5929 (įstaigos pavadinimas, Juridinių asmenų registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 209 M. KOVO 3 D (metinė, ketvirtinė) Finansavimo šaltinio ATASKAITA (data) BENDRA (programos pavadinimas) patikslinimus asignavimai pavadinimas 2 IŠLAIDOS 03600, , , ,54 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , ,2 5787,23 2 Darbo užmokestis , , , ,59 2 Darbo užmokestis , , , ,59 2 Darbo užmokestis pinigais , , , ,59 2 Darbo užmokestis pinigais , , , , Pajamos natūra Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos , ,00 242,64 242, Socialinio draudimo įmokos , ,00 242,64 242, Socialinio draudimo įmokos 2500, ,00 242,64 242, Socialinio draudimo įmokos , ,00 242,64 242, Prekių ir paslaugų įsigijimo , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo 2 2 Mitybos , , , , Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo 8 700, Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo 9 900,00 300,00 33,70 33, Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo , , , , Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros 2 400, Komandiruočių 22 00,00 00,00 689,7 689, Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio 23

11 2 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos ,00 200,00 45,00 45, Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo ,00 42,78 24, Kvalifikacijos kėlimo ,00 600,00 299,36 299, Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo Komunalinių paslaugų įsigijimo , , , , Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo ,00 800,00 654,89 625, Reprezentacinės 30 00, Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo , ,00 340, , Palūkanos Palūkanos Palūkanos nerezidentams Palūkanos nerezidentams Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Palūkanos valstybės biudžetui Palūkanos savivaldybių biudžetams Palūkanos nebiudžetiniams fondams Žemės nuoma Žemės nuoma Žemės nuoma Žemės nuoma Subsidijos Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos importui Subsidijos gaminiams Subsidijos gamybai

12 3 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas 2 5 Dotacijos Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Muitai Cukraus sektoriaus mokesčiai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai

13 4 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos,delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Socialinės išmokos (pašalpos) ,00 700, , , Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos natūra Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos , , , , Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) , , , , Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) , , , , Socialinė parama pinigais Socialinė parama natūra , , , , Rentos Rentos Rentos Darbdavių socialinė parama ,00 200,00 20,54 20, Darbdavių socialinė parama ,00 200,00 20,54 20, Darbdavių socialinė parama ,00 200,00 20,54 20, Darbdavių socialinė parama pinigais ,00 200,00 20,54 20, Darbdavių socialinė parama natūra Kitos Kitos Kitos einamiesiems tikslams Kitos einamiesiems tikslams Stipendijoms Kitos kitiems einamiesiems tikslams Neigiama valiutos kurso įtaka Kitos turtui įsigyti 28

14 5 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas Kitos turtui įsigyti Kitos turtui įsigyti Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir 3 bendrojo finansavimo lėšos 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne 32 valdžios sektoriui) 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne 33 valdžios sektoriui) 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams Pervedamos Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms

15 6 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms kitiems 45 valdžios sektoriaus subjektams Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijos ne valdžios 46 sektoriui 3 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR ,00 FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS 3 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo 3 Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo , ,00 3 Žemės įsigijimo 50 3 Žemės įsigijimo 5 3 Žemės įsigijimo Pastatų ir statinių įsigijimo Pastatų ir statinių įsigijimo Gyvenamųjų namų įsigijimo Negyvenamųjų pastatų įsigijimo Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo Mašinų ir įrenginių įsigijimo , Mašinų ir įrenginių įsigijimo , Transporto priemonių įsigijimo Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo , Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo Muziejinių vertybių įsigijimo Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo Kitų vertybių įsigijimo Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo 72

16 7 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas 3 2 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų 74 įsigijimo Patentų įsigijimo Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo Kito nematerialiojo turto įsigijimo Atsargų kūrimo ir įsigijimo Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo Kitų atsargų įsigijimo Kitų atsargų įsigijimo Žaliavų ir medžiagų įsigijimo Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo Pagamintos produkcijos įsigijimo Prekių, skirtų parduoti arba perduoti įsigijimo Karinių atsargų įsigijimo Kitų atsargų įsigijimo Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių 96 įsigijimo 3 5 Žemės gelmių išteklių įsigijimo Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo 99

17 8 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas 3 2 Finansinio turto padidėjimo (finansinio turto įsigijimo/investavimo 200 ) 3 2 Vidaus finansinio turto padidėjimo (investavimas į rezidentus ) Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėliai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Paskolos (suteiktos rezidentams) Paskolos (suteiktos rezidentams) Trumpalaikės paskolos (suteiktos rezidentams) Ilgalaikės paskolos (suteiktos rezidentams) Akcijos (įsigytos iš rezidentų) Akcijos (įsigytos iš rezidentų) Akcijos (įsigytos iš rezidentų) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)

18 9 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas Užsienio finansinio turto padidėjimo (investavimas į nerezidentus ) Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėliai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės 250 (įsigytos iš nerezidentų) Paskolos (suteiktos nerezidentams) Paskolos (suteiktos nerezidentams) Trumpalaikės paskolos (suteiktos 253 nerezidentams) Ilgalaikės paskolos (suteiktos nerezidentams) Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)

19 0 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas 3 3 Finansinių įsipareigojimų vykdymo (grąžintos skolos) Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo ( kreditoriams rezidentams grąžintos 266 skolos) 3 3 Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėlai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (išpirkti) Vertybiniai popieriai (išpirkti) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Trumpalaikės paskolos (grąžintos) Ilgalaikės paskolos (grąžintos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo (kreditoriams nerezidentams grąžintos 298 skolos) Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai

20 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėliai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (išpirkti) Vertybiniai popieriai (išpirkti) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės 34 (grąžintos) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Trumpalaikės paskolos (grąžintos) Ilgalaikės paskolos (grąžintos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) 329 IŠ VISO , , , ,54 Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Irma Kačinauskienė (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Žydrūnė Kirilauskaitė (vardas ir pavardė)

21 Prienų "Žiburio" gimnazija, J. Basanavičiaus g., Prienai LT 5929 (įstaigos pavadinimas, Juridinių asmenų registre, adresas) Forma 2 patvirtinta BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 209 M. KOVO 3 D (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA (data) MOKYMO LĖŠOS (programos pavadinimas) Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gruodžio 3 d. įsakymo K-464 redakcija) Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas 2 IŠLAIDOS 67600, , , ,97 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , , ,43 2 Darbo užmokestis , , , ,58 2 Darbo užmokestis , , , ,58 2 Darbo užmokestis pinigais , , , ,58 2 Darbo užmokestis pinigais , , , , Pajamos natūra Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos ,0 2000,0 709,85 709, Socialinio draudimo įmokos ,0 2000,0 709,85 709, Socialinio draudimo įmokos 9600,0 2000,0 709,85 709, Socialinio draudimo įmokos ,0 2000,0 709,85 709, Prekių ir paslaugų įsigijimo ,0 700,0 88,20 88, Prekių ir paslaugų įsigijimo ,0 700,0 88,20 88, Prekių ir paslaugų įsigijimo ,0 700,0 88,20 88, Prekių ir paslaugų įsigijimo 2 2 Mitybos ,0 700,0 88,20 88, Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo ,0 300,0 220,00 220, Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros Komandiruočių Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio 23

22 2 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo Kvalifikacijos kėlimo ,0 400,0 299,36 299, Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo Komunalinių paslaugų įsigijimo Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 29 įsigijimo 2000,0 500,0 204,84 204, Reprezentacinės Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo ,0 500,0 94,00 94, Palūkanos Palūkanos Palūkanos nerezidentams Palūkanos nerezidentams Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Palūkanos valstybės biudžetui Palūkanos savivaldybių biudžetams Palūkanos nebiudžetiniams fondams Žemės nuoma Žemės nuoma Žemės nuoma Žemės nuoma Subsidijos Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos importui Subsidijos gaminiams

23 3 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Subsidijos gamybai Dotacijos Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Muitai Cukraus sektoriaus mokesčiai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 90 9

24 4 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos,delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Socialinės išmokos (pašalpos) ,0 000,0 082,34 082, Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos natūra Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama pinigais Socialinė parama natūra Rentos Rentos Rentos Darbdavių socialinė parama ,0 000,0 082,34 082, Darbdavių socialinė parama ,0 000,0 082,34 082, Darbdavių socialinė parama ,0 000,0 082,34 082, Darbdavių socialinė parama pinigais ,0 000,0 082,34 082, Darbdavių socialinė parama natūra Kitos Kitos Kitos einamiesiems tikslams Kitos einamiesiems tikslams Stipendijoms 25

25 5 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Kitos kitiems einamiesiems tikslams Neigiama valiutos kurso įtaka Kitos turtui įsigyti Kitos turtui įsigyti Kitos turtui įsigyti Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir 3 bendrojo finansavimo lėšos 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne 32 valdžios sektoriui) 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams Pervedamos Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms

26 6 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms 44 savivaldybėms Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms kitiems 45 valdžios sektoriaus subjektams Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijos ne valdžios 46 sektoriui 3 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ 47 ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS 3 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo 48 3 Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo 3 Žemės įsigijimo 50 3 Žemės įsigijimo 5 3 Žemės įsigijimo Pastatų ir statinių įsigijimo Pastatų ir statinių įsigijimo Gyvenamųjų namų įsigijimo Negyvenamųjų pastatų įsigijimo Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo Mašinų ir įrenginių įsigijimo Mašinų ir įrenginių įsigijimo Transporto priemonių įsigijimo Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo Muziejinių vertybių įsigijimo Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo Kitų vertybių įsigijimo Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 69 49

27 7 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas 3 5 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų 74 įsigijimo Patentų įsigijimo Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo Kito nematerialiojo turto įsigijimo Atsargų kūrimo ir įsigijimo Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo Kitų atsargų įsigijimo Kitų atsargų įsigijimo Žaliavų ir medžiagų įsigijimo Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo Pagamintos produkcijos įsigijimo Prekių, skirtų parduoti arba perduoti įsigijimo Karinių atsargų įsigijimo Kitų atsargų įsigijimo Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių 96 įsigijimo 3 5 Žemės gelmių išteklių įsigijimo 97

28 8 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo Finansinio turto padidėjimo (finansinio turto įsigijimo/investavimo 200 ) 3 2 Vidaus finansinio turto padidėjimo 20 (investavimas į rezidentus ) 3 2 Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėliai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Paskolos (suteiktos rezidentams) Paskolos (suteiktos rezidentams) Trumpalaikės paskolos (suteiktos rezidentams) Ilgalaikės paskolos (suteiktos rezidentams) Akcijos (įsigytos iš rezidentų) Akcijos (įsigytos iš rezidentų) Akcijos (įsigytos iš rezidentų) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos mokėtinos sumos (suteiktos)

29 9 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) Užsienio finansinio turto padidėjimo (investavimas į nerezidentus ) Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėliai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės 250 (įsigytos iš nerezidentų) Paskolos (suteiktos nerezidentams) Paskolos (suteiktos nerezidentams) Trumpalaikės paskolos (suteiktos 253 nerezidentams) Ilgalaikės paskolos (suteiktos nerezidentams) Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos mokėtinos sumos (suteiktos)

30 0 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) Finansinių įsipareigojimų vykdymo (grąžintos skolos) 3 3 Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo ( kreditoriams rezidentams grąžintos 266 skolos) 3 3 Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėlai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (išpirkti) Vertybiniai popieriai (išpirkti) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Trumpalaikės paskolos (grąžintos) Ilgalaikės paskolos (grąžintos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)

31 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo (kreditoriams nerezidentams grąžintos 298 skolos) Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėliai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (išpirkti) Vertybiniai popieriai (išpirkti) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės 34 (grąžintos) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Trumpalaikės paskolos (grąžintos) Ilgalaikės paskolos (grąžintos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) 329 IŠ VISO , , , ,97 Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Irma Kačinauskienė (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Žydrūnė Kirilauskaitė (vardas ir pavardė)

32 Prienų "Žiburio" gimnazija, J. Basanavičiaus g., Prienai LT 5929 (įstaigos pavadinimas, Juridinių asmenų registre, adresas) Finansavimo šaltinio 5SB Forma 2 patvirtinta BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 209 M. KOVO 3 D (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA (data) Savivaldybės lėšos (programos pavadinimas) Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gruodžio 3 d. įsakymo K-464 redakcija) pavadinimas 2 IŠLAIDOS , ,0 5639, ,80 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas ,0 3900,0 328,78 328,80 2 Darbo užmokestis , , , ,0 2 Darbo užmokestis , , , ,0 2 Darbo užmokestis pinigais , , , ,0 2 Darbo užmokestis pinigais , , , ,0 2 2 Pajamos natūra Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos ,0 600,0 432,79 432, Socialinio draudimo įmokos ,0 600,0 432,79 432, Socialinio draudimo įmokos 2900,0 600,0 432,79 432, Socialinio draudimo įmokos ,0 600,0 432,79 432, Prekių ir paslaugų įsigijimo , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo 2 2 Mitybos , , , , Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo 8 700, Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo 9 900,0 300,0 33,70 33, Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo ,0 300,0 300,00 300, Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros 2 400,0 2 2 Komandiruočių 22 00,0 00,0 689,7 689, Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio 23

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k , S.Lozoraičio g. 13, Kaunas BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 2019 M. KOVO 31 D. AT KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO INŽINERIJOS LICĖJUS Įm/k 190136353, S.Lozoraičio g. 13, Kaunas ATASKAITOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 m. kovo 31 d. Kaunas inžinerijos licėjuje (mokinio krepšelio lėšos) programos

Detaliau

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. FMMM Nr 1 patvirtinti LVCIIA.* Respublikai finraa auoėauo!... m»«j

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka

MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, Marijampolė, tel.: (8 343) , el.p. mariiampoles.nykstuka MARIJAMPOLĖS VAIKŲ LOPSELIS-DARZELIS NYKSTUKAS" Biudžetinė įstaiga, Uosupio g. 2, 68160 Marijampolė, tel.: (8 343) 58 270, el.p. mariiampoles.nykstukas@zebra.lt Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M

AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-11-11, TF-2014/9 I.BENDROJI DALIS VšĮ Paupių pirminės

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Aiškinamasis_raštas

Aiškinamasis_raštas VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. BIRŽELIO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-07-31, TF-2014/6 I. BENDROJI DALIS Klaipėdos rajono

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-04-22, TF-3 I. BENDROJI DALIS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2013 M. RUGSĖJO 30 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2013-10-23, TF-9 I. BENDROJI

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis_ra\360tas) KLAIPĖDOS RAJONO SAVIVALDYBĖS VŠĮ PAUPIŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS ĮMONĖS KODAS 163368415 2014 M. KOVO 31 D. TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2014-04-30, TF-2014/3 I. BENDROJI

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE

ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas , J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BE ŠILALĖS SUAUGUSIŲJŲ MOKYKLA Įmonės kodas 290347650, J.Basanavičiaus g. 25, Šilalė AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2017 m. II ketv. FINANSINIŲ ATASKAITŲ I. BENDROJI DALIS 1. Informacija apie įstaigą: 1.1. Šilalės

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA

KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA KAZLŲ RŪDOS PAGRINDINĖ MOKYKLA Biudžetinė įstaiga, M.Valančiaus g. 1, LT 69443 Kazlų Rūda, tel./faks. (8 343) 68 031, el.p. Pastas@krpm.mari.mit.lt. Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre,

Detaliau

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO

ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKO ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL ŠILUTĖS RAJONO SAVIVALDYBĖS ILGALAIKIŲ PASKOLŲ IŠ VALSTYBĖS VARDU PASISKOLINTŲ LĖŠŲ ĖMIMO INVESTICIJŲ PROJEKTAMS FINANSUOTI

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS,

PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, PATVIRTINTA Klaipėdos,,Žaliakalnio gimnazijos direktoriaus 2018 m. lapkričio 22 d. įsakymu Nr. V- 207 KLAIPĖDOS,,ŽALIAKALNIO GIMNAZIJOS, 290438420 2019 2021-ŲJŲ METŲ STRATEGINIS PLANAS VEIKLOS KONTEKSTAS

Detaliau

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p.

KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, Kėdainiai, tel. (8 347) , faks. (8 347) , el. p. KĖDAINIŲ PROFESINIO RENGIMO CENTRAS Biudžetinė įstaiga, Šėtos g. 105, 58117 Kėdainiai, tel. (8 347) 683 02, faks. (8 347) 683 02, el. p. kedainiuprc@gmail.com, http://www. prc.kedainiai.lm.lt, Duomenys

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

Smalsučio strateginis m..xls

Smalsučio strateginis m..xls 1 2016-2018-ŲJŲ METŲ MARIJAMPOLĖS "SMALSUČIO" PRADINĖS MOKYKLOS MOKYKLOS PROGRAMOS TIKSLAI, UŽDAVINIAI, PRIEMONĖS IR ASIGNAVIMAI tūkst. Eur Programos tikslo kodas Uždavinio kodas Priemonės kodas Priemonės

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomo NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA VIEŠOSIOS ĮSTAIGOS PANEVĖŽIO MIESTO ODONTOLOGIJOS POLIKLINIKA DALININKUI Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome Viešosios įstaigos Panevėžio miesto

Detaliau

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t

metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽDAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIDŲ IR PRODUKTO KRITERIJŲ SUVESTINĖ (t 2017-2019 metų strateginio veiklos plano Švietimo programa (Nr. 21) TIKSLŲ, UŽAVINIŲ, PRIEMONIŲ, PRIEMONIŲ IŠLAIŲ IR PROUO KRITERIJŲ SUVTINĖ (tūkst. Eur) 21 Švietimo programa 01 Užtikrinti kokybišką ugdymą

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS

Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS Vilniaus miesto savivaldybės tarybai VILNIAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA IŠVADA DĖL GALUTINIO KONCESIJOS SUTARTIES DAUGIAFUNKCIS SVEIKATINIMO, ŠVIETIMO, KULTŪROS IR UŽIMTUMO SKATINIMO

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.doc) KUPIŠKIO RAJONO SKAPIŠKIO VIDURINĖS MOKYKLOS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 METŲ FINANSINŲ ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS Kupiškio rajono Skapiškio vidurinė mokykla (toliau mokykla) savo teisine forma

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA

KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKA PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto tarybos 2013 m. birželio 27 d. nutarimu Nr. V7-T-13 KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO

Detaliau

TVIEŠOSIOS

TVIEŠOSIOS VIEŠOJI ĮSTAIGA PRIENŲ LIGONINĖ 2015 M. VEIKLOS ATASKAITA VšĮ Prienų ligoninės direktorė Jūratė Milaknienė PRIENAI 2016 LIGONINĖS MISIJA Teikti prieinamas, mokslu ir pažangiausiomis technologijomis pagrįstas,

Detaliau

ĮSTAIGA

ĮSTAIGA Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija Įmonės kodas 190469660, Ţygaičių mstl. Ţygaičių gatvė 17 2012 m.gruodţio 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Tauragės raj. Ţygaičių gimnazija

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe

Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr Vytenio g.46, Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos ekspe Uždaroji akcinė bendrovė Pažymėjimo Nr. 01208 Vytenio g.46, 03229 Vilnius NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės Dotnuvos eksperimentinis ūkis akcininkui Išvada apie finansines ataskaitas

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI

ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJI ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL ELEKTRĖNŲ SAVIVALDYBĖS NEFORMALIOJO VAIKŲ ŠVIETIMO PROGRAMOS LĖŠŲ SKYRIMO IR PANAUDOJIMO SUTARTIES PATVIRTINIMO 2018 m. sausio 29 d. Nr.

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo

PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo PAREIGŪNŲ KREDITO UNIJOS REVIZORIAUS ATASKAITA 2013 m. kovo 8 d. Vilnius Pareigūnų kreditorė unijos revizorė Eglė Merkininkienė 2013 m. sausio 17 kovo 7 dienomis atliko Pareigūnų kredito unijos 2012 metų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv

Microsoft Word - SAU_aiskinamasis rastas_2019_I ketv KAUNO LOPŠELIS-DARŽELIS Saulutė 2019 M. KOVO MĖN. 31D. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 1. BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie šį finansinių ataskaitų rinkinį parengusį viešojo sektoriaus

Detaliau

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA

VARĖNOS ,,RYTO‘‘ PROGIMNAZIJA 1 VARĖNOS,,RYTO PROGIMNAZIJA FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI DALIS Varėnos,,Ryto progimnazija yra biudžetinė įstaiga, finansuojama savivaldybės ir valstybės

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau