PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJA

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJA"

Transkriptas

1 PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Basanavičiaus g., LT 5929 Prienai, tel.( 8 39)52430, el. p.- Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Prienų rajono savivaldybės (.3) V4-534 Finansų skyriui DĖL BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 209 M. KOVO 3 D. ATASKAITŲ PATEIKIMO Siunčiame 209 m. kovo 3 d. biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo finansines ataskaitas. PRIDEDAMA. Biudžeto išlaidų sąmatos vykdymo 209 m. kovo 3 d. ataskaitos. Direktorė Irma Kačinauskienė Parengė: Andrius Kamarauskas, tel , el. p.

2 PRIENŲ ŽIBURIO GIMNAZIJA Savivaldybės biudžetinė įstaiga, Basanavičiaus g., LT 5929 Prienai, tel.( 8 39)52430, el. p.- Duomenys kaupiami ir saugomi Juridinių asmenų registre, Prienų rajono savivaldybės (.3) V4-534 Finansų skyriui AIŠKINAMASIS RAŠTAS prie 209 m. kovo mėn. 3 d. biudžeto išlaidų vykdymo ataskaitos Prienų Žiburio gimnazijos patikslinta 208 metų biudžeto išlaidų sąmata 04600,00 eurų krepšelio lėšos 67600,00 eurų, savivaldybės lėšos ,00 eurų, paramos šeimai lėšos 2300,00 eurų, mokinių pavėžėjimo 53000,00 eurų, parama šeimai (maitinimo antkainis) 3500,00 eurų, specialiųjų programų lėšos 400,00 eurų. Per 209 m. I ketvirtį - gauta 98506,62 eurų: ) darbo užmokesčiui eurų, socialinio draudimo įmokoms 5787,2 eurų; 2) prekėms ir paslaugoms išleista 27676,09 eurų : medikamentams 0,00 eurų, ryšių paslaugoms 33,70 eurų, transporto išlaikymui 2449,99 eurai aprangai ir patalynei eurų, komandiruočių 689,7 eurų, materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos 45,00 eurai, materialiojo turto paprastojo remonto 42,78 eurų, kvalifikacijos kėlimo 299,36 eurų, komunalinių paslaugų įsigijimo 9858,79 eurų, informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo 654,89 eurai, reprezentacinės 0,00 - eurų, kitų prekių ir paslaugų įsigijimo 340,87 eurų; 3) socialinei paramai 2432,78 eurų; ; 4) darbdavių socialinė parama 20,54 eurų 5) ilgalaikio materialiojo turto įsigijimui 0,00 eurų. Per 209 m. nepanaudota 30793,38 eurų biudžeto sąmatų programų lėšų, iš jų 9672,43 eurai valstybės biudžeto lėšos: ) Nemokamo mokinių maitinimo lėšų liko 93,40 eurai, nes nemažai mokinių sirgo peršalimo ligomis ir kovo mėnesio maitinimo mokamos sekantį mėnesį. 2) Mokymo lėšų 874,03 eurų, nes žiemos periodu daug darbuotojų sirgo.

3 Biudžetinių lėšų sąskaita (LT (EUR) Likutis ataskaitinio laikotarpio pradžioje 77,08 eurų. Kitų lėšų sąskaitos : Pavedimų lėšų sąskaita (LT (EUR) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 487,23 eurai: ) 2 proc. lėšos 5,78 eur. 3) Paramos lėšos (gimnazijos 00 - mečiui) 207,0 eur 4) Kitos lėšos 28,44 eur. Pavedimų lėšos (EUR) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 9427,5 Eur:. LT (EUR) - 0,00 Eur 2. LT (EUR) 0,00 Eur 3. LT (EUR) - 903,95 Eur ( Erasmus + programos projektų mobilumo išmokų lėšos pagal sutartį LT0-KA , Švietimo mainų paramos fondas) 7523,20 Eur ( Erasmus+ (KA2) Šiuolaikiški mokymosi ir vertinimo metodai kelias į asmeninę pažangą 208 -LT0 KA ) Specialiosios programos lėšų sąskaita (LT EUR) Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 288,40 Eur ( kitos lėšos gautos už transporto nuomą). Ateinančių laikotarpių sąnaudos ( spaudinių prenumerata) : 93,96 Eur.. E-Z WAY, UAB 42,97 Eur (spec. programos lėšos) 2. UAB Teisės aktų gidas 50,99 Eur (savivaldybės lėšos) Sukauptos gautinos sumos :. Priskaičiuota komunalinės paslaugos Prienų bendruomenei: ) Šildymo 3853,79 Eur. 2) Elektros energijos 566,60 Eur. 3) Vandentiekio ir kanalizacijos 8,20 Eur. 4) Bendrabučio patalpų eksploatacijos 44,5 Eur. Iš viso: 4942,74 Eur. 2. Priskaičiuota komunalinės paslaugos biliardo klubui Prienai pagal sutartį: ) Šildymo 47,94 Eur. 2) Elektros energijos 5,62 Eur. 3) Vandentiekio ir kanalizacijos 2,04 Eur. 4) Atliekų tvarkymas - 2,68 Eur. Iš viso: 58,28 Eur. 3. Kitos sukauptos gautinos sumos (atsitiktinės pajamos ) 8527,6 Eur 4. Kitos sukauptos gautinos sumos (patalpų nuoma) 43,44 Eur 5. Išankstiniai apmokėjimai tiekėjams: 340,03 Eur ) UAB Prienų butų ūkis 332,74 Eur (ekspoatavimo )

4 2) Valstybinė įmonė Registrų centras 7,29 Eur (kitos ) Įsipareigojimai tiekėjams ir kitos gautinos - mokėtinos sumos I. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neapmokėtos ataskaitinio laikotarpio : (Pavedimų lėšų sąskaita LT EUR) Mokėtinos sumos :. Darbo užmokestis ir atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (,45proc.),6 Eur Atsiskaitymai su biudžetu 6,00 Eur Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (9,5 proc.) 7,04 Eur Atsiskaitymai su darbuotojais pagal jų pavedimus 46,96 Eur Iš viso: 8,6 Eur. Likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje, neapmokėtos ataskaitinio laikotarpio : (sąskaita LT LT (EUR)) Mokėtinos sumos :. Darbo užmokestis ir atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (,45proc.) Atsiskaitymai su biudžetu Atsiskaitymai už socialinio draudimo įmokas (9,5 proc.) Atsiskaitymai su darbuotojais pagal jų pavedimus Iš viso: 64,76 Eur 265,54 Eur 6599,33 Eur 37683,9 Eur ,82 Eur Įsipareigojimai tiekėjams:. AB Energijos skirstymo operatorius 5,37 Eur (už elektros energiją) 2. Energijos tiekimas UAB 498,85 Eur (už elektros energiją) 3. UAB Prienų šilumos tinklai 65,46 Eur (už šiluminę energiją) 4. Telia Lietuva, AB 7,80 Eur (už ryšių paslaugas) 5. UAB CC TEELEKOM 5,59 Eur (už ryšių paslaugas) 6. UAB Prienų vandenys 300,77 Eur (už vandens tiekimą ir nuotekų šalinimą) 7. UAB Kautra 322,86 Eur ( mokinių pavėžėjimo ) 8. UAB BALTIK PETROLEUM 784,38 Eur( Benzinas) 9. UAB Alytaus regiono atliekų tvarkymo centras 84,49 Eur ( atliekų tvarkymas) 0. Akcinė bendrovė Lietuvos paštas 0,24Eur (pašto korespondencijos ). UAB Artransa Eur (transporto ) 2. UAB Biuro mašinos 4,7 Eur (kopijavimo paslaugos) 3. UAB Prienų butų ūkis 0,00 Eur ( bendrabučio patalpų ekspoatavimo ) 4. D. Maščinskienės PĮ 669,90 Eur (maitinimo paslauga)

5 5. D. Maščinskienės PĮ (antkainis) 256,98 Eur (maitinimo paslauga) 6. UAB Alvydo verslas 200,39 Eur ( kanceliarinės prekės) 8. UAB RASAR 52,56 Eur (serverinis aptarnavimas) Iš viso: 7388,8Eur Direktorė Irma Kačinauskienė Parengė: Žydrūnė Kirilauskaitė, tel , el. p.

6 Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gruodžio 3 d. įsakymo K-464 redakcija) PRIENŲ "ŽIBURIO" GIMNAZIJA (įstaigos pavadinimas, Juridinių asmenų registre, adresas) BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETĄ, BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIES IR KITŲ LĖŠŲ, SKIRIAMŲ PROGRAMOMS FINANSUOTI, 209 M. KOVO 3 d. D. (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA (data) UGDYMO KOKYBĖS IR MOKYMOSI APLINKOS UŽTIKRINIMO (programos pavadinimas) (eurai, ct) Pavadinimas Perkeltas įmokų likutis ataskaitinių metų pradžioje (iždo sąskaita) Įstatymu patvirtintos įmokos * Faktinės įmokos į biudžetąper ataskaitinį laikotarpį Gauti biudžeto asignavimai per ataskaitinį laikotarpį Panaudoti asignavimai per Negautas asignavimų ataskaitinį likutis iš iždo (2+4-5) laikotarpį Nepanaudotas asignavimų likutis sąskaitoje, kasoje, mokėjimo kortelėse Bendras nepanaudotas asignavimų likutis ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (7+8) 8 9. Biudžetinių įstaigų pajamų įmokos, iš viso, iš jų pagal: 4079, ,76 747,2 747,2 857,05 857,05.. Finansavimo šaltinis.4...(biudžetinių įstaigų pajamų įmokos)iš jų: 4079, ,76 747,2 747,2 857,05 857, , ,00 66,8 66,8 8527,6 8527, ,76 30,32 30,32 43,44 43, , Finansavimo šaltinis , Valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos, kurių panaudojimo apimtis ir tikslinė paskirtis nurodyta įstatyme ar Vyriausybės nutarime (finansavimo šaltinis.6), iš viso, iš jų pagal: 0 0 Finansavimo šaltinius nuo.6... iki Finansavimo šaltinis Finansavimo šaltinis Finansavimo šaltinis * Valstybės biudžeto ir savivaldybių biudžetų finansinių rodiklių patvirtinimo įstatymas. Direktorė Irma Kačinauskienė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė Žydrūnė Kirilauskaitė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris) /centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) (vardas ir pavardė)

7 Forma BV-6 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gegužės 3 d. įsakymu K-206 Prienų "Žiburio" gimnazija (dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas) INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRIAMOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, PLANO VYKDYMĄ 208 M (data ir numeris) Prienai (sudarymo vieta) (Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo Ministerija Departamentas Biudžetinė įstaiga () Programa, priemonė¹: 2 () klasifikacija pagal valstybės funkcijas: LRVB SV5 Mokymo lėšos () (tūkst. Eur) straipsnių pavadinimas Įvykdyta IŠLAIDOS 28,00 Dotacijos 28,00 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 28,00 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 28,00 iš to skaičiaus: darbo užmokestis (neįskaitant socialinio draudimo įmokų) 24,40 iš jų: x valstybės tarnautojams darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis 24,40 iš jų: darbininkams Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti Iš viso asignavimų (2) 28,00 ¹Pildoma pagal kiekvieną priemonę (dotacijos paskirtį). Direktorė (atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Irma Kačinauskienė (vardas ir pavardė)

8 Forma BV-6 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gegužės 3 d. įsakymu K-206 Prienų "Žiburio" gimnazija (dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas) INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRIAMOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, PLANO VYKDYMĄ 208 M (data ir numeris) Prienai (sudarymo vieta) (Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo Ministerija Departamentas Biudžetinė įstaiga () Programa, priemonė¹: 3 () klasifikacija pagal valstybės funkcijas: 4LRVB SV Nemokamas maitinimas C () (tūkst. Eur) straipsnių pavadinimas Įvykdyta IŠLAIDOS 3,0 Dotacijos 3,0 Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 3,0 Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 3,0 iš to skaičiaus: darbo užmokestis (neįskaitant socialinio draudimo įmokų) iš jų: x valstybės tarnautojams darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis iš jų: darbininkams Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti Iš viso asignavimų (2) 3,0 ¹Pildoma pagal kiekvieną priemonę (dotacijos paskirtį). Direktorė (atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Irma Kačinauskienė (vardas ir pavardė)

9 Forma BV-6 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gegužės 3 d. įsakymu K-206 Prienų "Žiburio" gimnazija (dokumento sudarytojo (įstaigos) pavadinimas) INFORMACIJA APIE VALSTYBĖS BIUDŽETO SPECIALIOSIOS TIKSLINĖS DOTACIJOS, SKIRIAMOS SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETAMS, PLANO VYKDYMĄ 208 M (data ir numeris) Prienai (sudarymo vieta) (Asignavimų valdytojo) įstaigos pavadinimas: Ugdymo kokybės ir mokymosi aplinkos užtikrinimo Ministerija Departamentas Biudžetinė įstaiga () Programa, priemonė¹: () klasifikacija pagal valstybės funkcijas: BENDRA () (tūkst. Eur) straipsnių pavadinimas Įvykdyta IŠLAIDOS Dotacijos 3,0 3, Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams 3, Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams 3,0 iš to skaičiaus: darbo užmokestis (neįskaitant socialinio draudimo įmokų) 24,4 iš jų: x valstybės tarnautojams darbuotojams, dirbantiems pagal darbo sutartis 24,4 iš jų: darbininkams Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti Iš viso asignavimų (2) 3,0 ¹Pildoma pagal kiekvieną priemonę (dotacijos paskirtį). Direktorė (atsakingo struktūrinio padalinio vadovo pareigų pavadinimas) (parašas) Irma Kačinauskienė (vardas ir pavardė)

10 Forma 2 patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gruodžio 3 d. įsakymo K-464 redakcija) Prienų "Žiburio" gimnazija, J. Basanavičiaus g., Prienai LT 5929 (įstaigos pavadinimas, Juridinių asmenų registre, adresas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 209 M. KOVO 3 D (metinė, ketvirtinė) Finansavimo šaltinio ATASKAITA (data) BENDRA (programos pavadinimas) patikslinimus asignavimai pavadinimas 2 IŠLAIDOS 03600, , , ,54 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , ,2 5787,23 2 Darbo užmokestis , , , ,59 2 Darbo užmokestis , , , ,59 2 Darbo užmokestis pinigais , , , ,59 2 Darbo užmokestis pinigais , , , , Pajamos natūra Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos , ,00 242,64 242, Socialinio draudimo įmokos , ,00 242,64 242, Socialinio draudimo įmokos 2500, ,00 242,64 242, Socialinio draudimo įmokos , ,00 242,64 242, Prekių ir paslaugų įsigijimo , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo 2 2 Mitybos , , , , Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo 8 700, Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo 9 900,00 300,00 33,70 33, Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo , , , , Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros 2 400, Komandiruočių 22 00,00 00,00 689,7 689, Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio 23

11 2 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos ,00 200,00 45,00 45, Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo ,00 42,78 24, Kvalifikacijos kėlimo ,00 600,00 299,36 299, Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo Komunalinių paslaugų įsigijimo , , , , Informacinių technologijų prekių ir paslaugų įsigijimo ,00 800,00 654,89 625, Reprezentacinės 30 00, Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo , ,00 340, , Palūkanos Palūkanos Palūkanos nerezidentams Palūkanos nerezidentams Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Palūkanos valstybės biudžetui Palūkanos savivaldybių biudžetams Palūkanos nebiudžetiniams fondams Žemės nuoma Žemės nuoma Žemės nuoma Žemės nuoma Subsidijos Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos importui Subsidijos gaminiams Subsidijos gamybai

12 3 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas 2 5 Dotacijos Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Muitai Cukraus sektoriaus mokesčiai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai

13 4 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos,delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Socialinės išmokos (pašalpos) ,00 700, , , Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos natūra Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos , , , , Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) , , , , Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) , , , , Socialinė parama pinigais Socialinė parama natūra , , , , Rentos Rentos Rentos Darbdavių socialinė parama ,00 200,00 20,54 20, Darbdavių socialinė parama ,00 200,00 20,54 20, Darbdavių socialinė parama ,00 200,00 20,54 20, Darbdavių socialinė parama pinigais ,00 200,00 20,54 20, Darbdavių socialinė parama natūra Kitos Kitos Kitos einamiesiems tikslams Kitos einamiesiems tikslams Stipendijoms Kitos kitiems einamiesiems tikslams Neigiama valiutos kurso įtaka Kitos turtui įsigyti 28

14 5 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas Kitos turtui įsigyti Kitos turtui įsigyti Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir 3 bendrojo finansavimo lėšos 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne 32 valdžios sektoriui) 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne 33 valdžios sektoriui) 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams Pervedamos Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms savivaldybėms

15 6 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms kitiems 45 valdžios sektoriaus subjektams Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijos ne valdžios 46 sektoriui 3 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR ,00 FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS 3 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo 3 Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo , ,00 3 Žemės įsigijimo 50 3 Žemės įsigijimo 5 3 Žemės įsigijimo Pastatų ir statinių įsigijimo Pastatų ir statinių įsigijimo Gyvenamųjų namų įsigijimo Negyvenamųjų pastatų įsigijimo Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo Mašinų ir įrenginių įsigijimo , Mašinų ir įrenginių įsigijimo , Transporto priemonių įsigijimo Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo , Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo Muziejinių vertybių įsigijimo Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo Kitų vertybių įsigijimo Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo 72

16 7 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas 3 2 Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų 74 įsigijimo Patentų įsigijimo Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo Kito nematerialiojo turto įsigijimo Atsargų kūrimo ir įsigijimo Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo Kitų atsargų įsigijimo Kitų atsargų įsigijimo Žaliavų ir medžiagų įsigijimo Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo Pagamintos produkcijos įsigijimo Prekių, skirtų parduoti arba perduoti įsigijimo Karinių atsargų įsigijimo Kitų atsargų įsigijimo Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių 96 įsigijimo 3 5 Žemės gelmių išteklių įsigijimo Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo 99

17 8 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas 3 2 Finansinio turto padidėjimo (finansinio turto įsigijimo/investavimo 200 ) 3 2 Vidaus finansinio turto padidėjimo (investavimas į rezidentus ) Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėliai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Paskolos (suteiktos rezidentams) Paskolos (suteiktos rezidentams) Trumpalaikės paskolos (suteiktos rezidentams) Ilgalaikės paskolos (suteiktos rezidentams) Akcijos (įsigytos iš rezidentų) Akcijos (įsigytos iš rezidentų) Akcijos (įsigytos iš rezidentų) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)

18 9 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas Užsienio finansinio turto padidėjimo (investavimas į nerezidentus ) Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėliai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės 250 (įsigytos iš nerezidentų) Paskolos (suteiktos nerezidentams) Paskolos (suteiktos nerezidentams) Trumpalaikės paskolos (suteiktos 253 nerezidentams) Ilgalaikės paskolos (suteiktos nerezidentams) Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos)

19 0 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas 3 3 Finansinių įsipareigojimų vykdymo (grąžintos skolos) Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo ( kreditoriams rezidentams grąžintos 266 skolos) 3 3 Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėlai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (išpirkti) Vertybiniai popieriai (išpirkti) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Trumpalaikės paskolos (grąžintos) Ilgalaikės paskolos (grąžintos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo (kreditoriams nerezidentams grąžintos 298 skolos) Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai

20 Finansavimo šaltinio patikslinimus asignavimai pavadinimas Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėliai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (išpirkti) Vertybiniai popieriai (išpirkti) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės 34 (grąžintos) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Trumpalaikės paskolos (grąžintos) Ilgalaikės paskolos (grąžintos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) 329 IŠ VISO , , , ,54 Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Irma Kačinauskienė (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Žydrūnė Kirilauskaitė (vardas ir pavardė)

21 Prienų "Žiburio" gimnazija, J. Basanavičiaus g., Prienai LT 5929 (įstaigos pavadinimas, Juridinių asmenų registre, adresas) Forma 2 patvirtinta BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 209 M. KOVO 3 D (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA (data) MOKYMO LĖŠOS (programos pavadinimas) Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gruodžio 3 d. įsakymo K-464 redakcija) Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas 2 IŠLAIDOS 67600, , , ,97 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas , , , ,43 2 Darbo užmokestis , , , ,58 2 Darbo užmokestis , , , ,58 2 Darbo užmokestis pinigais , , , ,58 2 Darbo užmokestis pinigais , , , , Pajamos natūra Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos ,0 2000,0 709,85 709, Socialinio draudimo įmokos ,0 2000,0 709,85 709, Socialinio draudimo įmokos 9600,0 2000,0 709,85 709, Socialinio draudimo įmokos ,0 2000,0 709,85 709, Prekių ir paslaugų įsigijimo ,0 700,0 88,20 88, Prekių ir paslaugų įsigijimo ,0 700,0 88,20 88, Prekių ir paslaugų įsigijimo ,0 700,0 88,20 88, Prekių ir paslaugų įsigijimo 2 2 Mitybos ,0 700,0 88,20 88, Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo ,0 300,0 220,00 220, Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros Komandiruočių Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio 23

22 2 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Materialiojo ir nematerialiojo turto nuomos Materialiojo turto paprastojo remonto prekių ir paslaugų įsigijimo Kvalifikacijos kėlimo ,0 400,0 299,36 299, Ekspertų ir konsultantų paslaugų įsigijimo Komunalinių paslaugų įsigijimo Informacinių technologijų prekių ir paslaugų 29 įsigijimo 2000,0 500,0 204,84 204, Reprezentacinės Kitų prekių ir paslaugų įsigijimo ,0 500,0 94,00 94, Palūkanos Palūkanos Palūkanos nerezidentams Palūkanos nerezidentams Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Palūkanos rezidentams, kitiems nei valdžios sektorius (tik už tiesioginę skolą) Asignavimų valdytojų sumokėtos palūkanos Finansų ministerijos sumokėtos palūkanos Savivaldybių sumokėtos palūkanos Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Palūkanos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Palūkanos valstybės biudžetui Palūkanos savivaldybių biudžetams Palūkanos nebiudžetiniams fondams Žemės nuoma Žemės nuoma Žemės nuoma Žemės nuoma Subsidijos Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos iš biudžeto lėšų Subsidijos importui Subsidijos gaminiams

23 3 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Subsidijos gamybai Dotacijos Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms Dotacijos užsienio valstybėms einamiesiems tikslams Dotacijos užsienio valstybėms turtui įsigyti Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms Dotacijos tarptautinėms organizacijoms einamiesiems tikslams Dotacijos tarptautinėms organizacijoms turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams einamiesiems tikslams Dotacijos savivaldybėms einamiesiems tikslams Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos kitiems valdžios sektoriaus subjektams turtui įsigyti Dotacijos savivaldybėms turtui įsigyti Įmokos į Europos Sąjungos biudžetą Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Tradiciniai nuosavi ištekliai Muitai Cukraus sektoriaus mokesčiai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Pridėtinės vertės mokesčio nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai 90 9

24 4 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Bendrųjų nacionalinių pajamų nuosavi ištekliai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Biudžeto disbalansų korekcija Jungtinės Karalystės naudai Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos,delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Su nuosavais ištekliais susijusios baudos, delspinigiai ir neigiamos palūkanos Socialinės išmokos (pašalpos) ,0 000,0 082,34 082, Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos (pašalpos) Socialinio draudimo išmokos pinigais Socialinio draudimo išmokos natūra Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) ir rentos Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama (socialinės paramos pašalpos) Socialinė parama pinigais Socialinė parama natūra Rentos Rentos Rentos Darbdavių socialinė parama ,0 000,0 082,34 082, Darbdavių socialinė parama ,0 000,0 082,34 082, Darbdavių socialinė parama ,0 000,0 082,34 082, Darbdavių socialinė parama pinigais ,0 000,0 082,34 082, Darbdavių socialinė parama natūra Kitos Kitos Kitos einamiesiems tikslams Kitos einamiesiems tikslams Stipendijoms 25

25 5 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Kitos kitiems einamiesiems tikslams Neigiama valiutos kurso įtaka Kitos turtui įsigyti Kitos turtui įsigyti Kitos turtui įsigyti Pervedamos Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos ir 3 bendrojo finansavimo lėšos 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos, kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne 32 valdžios sektoriui) 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) 2 9 Subsidijos iš Europos Sąjungos ir kitos tarptautinės finansinės paramos lėšų (ne valdžios sektoriui) Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams Pervedamos Europos Sąjungos, kita tarptautinė finansinė parama ir bendrojo finansavimo lėšos einamiesiems tikslams Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams savivaldybėms Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams kitiems valdžios sektoriaus subjektams Pervedamos Europos Sąjungos, kitos finansavimo lėšos einamiesiems tikslams ne valdžios sektoriui Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms

26 6 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms, skirtoms 44 savivaldybėms Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijoms kitiems 45 valdžios sektoriaus subjektams Pervedamos Europos sąjungos, kitos finansavimo lėšos investicijos ne valdžios 46 sektoriui 3 MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO ĮSIGIJIMO, FINANSINIO TURTO PADIDĖJIMO IR FINANSINIŲ 47 ĮSIPAREIGOJIMŲ VYKDYMO IŠLAIDOS 3 Materialiojo ir nematerialiojo turto įsigijimo 48 3 Ilgalaikio materialiojo turto kūrimo ir įsigijimo 3 Žemės įsigijimo 50 3 Žemės įsigijimo 5 3 Žemės įsigijimo Pastatų ir statinių įsigijimo Pastatų ir statinių įsigijimo Gyvenamųjų namų įsigijimo Negyvenamųjų pastatų įsigijimo Infrastruktūros ir kitų statinių įsigijimo Mašinų ir įrenginių įsigijimo Mašinų ir įrenginių įsigijimo Transporto priemonių įsigijimo Kitų mašinų ir įrenginių įsigijimo Ginklų ir karinės įrangos įsigijimo Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo Kultūros ir kitų vertybių įsigijimo Muziejinių vertybių įsigijimo Antikvarinių ir kitų meno kūrinių įsigijimo Kitų vertybių įsigijimo Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo 69 49

27 7 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas 3 5 Kito ilgalaikio materialiojo turto įsigijimo Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo Nematerialiojo turto kūrimo ir įsigijimo Kompiuterinės programinės įrangos ir kompiuterinės programinės įrangos licencijų 74 įsigijimo Patentų įsigijimo Literatūros ir meno kūrinių įsigijimo Kito nematerialiojo turto įsigijimo Atsargų kūrimo ir įsigijimo Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo Strateginių ir neliečiamųjų atsargų įsigijimo Kitų atsargų įsigijimo Kitų atsargų įsigijimo Žaliavų ir medžiagų įsigijimo Nebaigtos gaminti produkcijos įsigijimo Pagamintos produkcijos įsigijimo Prekių, skirtų parduoti arba perduoti įsigijimo Karinių atsargų įsigijimo Kitų atsargų įsigijimo Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Ilgalaikio turto finansinės nuomos (lizingo) Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių įsigijimo Biologinio turto ir žemės gelmių išteklių 96 įsigijimo 3 5 Žemės gelmių išteklių įsigijimo 97

28 8 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Gyvulių ir kitų gyvūnų įsigijimo Miškų, vaismedžių ir kitų augalų įsigijimo Finansinio turto padidėjimo (finansinio turto įsigijimo/investavimo 200 ) 3 2 Vidaus finansinio turto padidėjimo 20 (investavimas į rezidentus ) 3 2 Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėliai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš rezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš rezidentų) Paskolos (suteiktos rezidentams) Paskolos (suteiktos rezidentams) Trumpalaikės paskolos (suteiktos rezidentams) Ilgalaikės paskolos (suteiktos rezidentams) Akcijos (įsigytos iš rezidentų) Akcijos (įsigytos iš rezidentų) Akcijos (įsigytos iš rezidentų) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos mokėtinos sumos (suteiktos)

29 9 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) Užsienio finansinio turto padidėjimo (investavimas į nerezidentus ) Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėliai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (įsigyti iš nerezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) Išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (įsigytos iš nerezidentų) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės 250 (įsigytos iš nerezidentų) Paskolos (suteiktos nerezidentams) Paskolos (suteiktos nerezidentams) Trumpalaikės paskolos (suteiktos 253 nerezidentams) Ilgalaikės paskolos (suteiktos nerezidentams) Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) Akcijos (įsigytos iš nerezidentų) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos mokėtinos sumos (suteiktos)

30 0 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (suteiktos) Finansinių įsipareigojimų vykdymo (grąžintos skolos) 3 3 Vidaus finansinių įsipareigojimų vykdymo ( kreditoriams rezidentams grąžintos 266 skolos) 3 3 Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėlai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (išpirkti) Vertybiniai popieriai (išpirkti) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Trumpalaikės paskolos (grąžintos) Ilgalaikės paskolos (grąžintos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos)

31 Finansavimo šaltinio 4LRVB SV pavadinimas Užsienio finansinių įsipareigojimų vykdymo (kreditoriams nerezidentams grąžintos 298 skolos) Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai ir indėliai Grynieji pinigai Pervedamieji indėliai Trumpalaikiai pervedamieji indėliai Ilgalaikiai pervedamieji indėliai Kiti indėliai Kiti trumpalaikiai indėliai Kiti ilgalaikiai indėliai Vertybiniai popieriai (išpirkti) Vertybiniai popieriai (išpirkti) Trumpalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Ilgalaikiai vertybiniai popieriai (išpirkti) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Trumpalaikės išvestinės finansinės priemonės 34 (grąžintos) Ilgalaikės išvestinės finansinės priemonės (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Paskolos (grąžintos) Trumpalaikės paskolos (grąžintos) Ilgalaikės paskolos (grąžintos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Akcijos (išpirktos) Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Draudimo techniniai atidėjiniai Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos trumpalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) Kitos ilgalaikės mokėtinos sumos (grąžintos) 329 IŠ VISO , , , ,97 Direktorė (įstaigos vadovo ar jo įgalioto asmens pareigų pavadinimas) (parašas) Irma Kačinauskienė (vardas ir pavardė) Vyr. buhalterė (vyriausiasis buhalteris (buhalteris)/centralizuotos apskaitos įstaigos vadovas arba jo įgaliotas asmuo (parašas) Žydrūnė Kirilauskaitė (vardas ir pavardė)

32 Prienų "Žiburio" gimnazija, J. Basanavičiaus g., Prienai LT 5929 (įstaigos pavadinimas, Juridinių asmenų registre, adresas) Finansavimo šaltinio 5SB Forma 2 patvirtinta BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 209 M. KOVO 3 D (metinė, ketvirtinė) ATASKAITA (data) Savivaldybės lėšos (programos pavadinimas) Lietuvos Respublikos finansų ministro 2008 m. gruodžio 3 d. įsakymu K-465 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 208 m. gruodžio 3 d. įsakymo K-464 redakcija) pavadinimas 2 IŠLAIDOS , ,0 5639, ,80 2 Darbo užmokestis ir socialinis draudimas ,0 3900,0 328,78 328,80 2 Darbo užmokestis , , , ,0 2 Darbo užmokestis , , , ,0 2 Darbo užmokestis pinigais , , , ,0 2 Darbo užmokestis pinigais , , , ,0 2 2 Pajamos natūra Pajamos natūra Socialinio draudimo įmokos ,0 600,0 432,79 432, Socialinio draudimo įmokos ,0 600,0 432,79 432, Socialinio draudimo įmokos 2900,0 600,0 432,79 432, Socialinio draudimo įmokos ,0 600,0 432,79 432, Prekių ir paslaugų įsigijimo , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo , , , , Prekių ir paslaugų įsigijimo 2 2 Mitybos , , , , Medikamentų ir medicininių prekių bei paslaugų įsigijimo 8 700, Ryšių įrangos ir ryšių paslaugų įsigijimo 9 900,0 300,0 33,70 33, Transporto išlaikymo ir transporto paslaugų įsigijimo ,0 300,0 300,00 300, Aprangos ir patalynės įsigijimo bei priežiūros 2 400,0 2 2 Komandiruočių 22 00,0 00,0 689,7 689, Gyvenamųjų vietovių viešojo ūkio 23