Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur"

Transkriptas

1 Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6, LT-113 Vilnius Tel. (8 5) , faksas (8 5) m. gruodžio 4 d. Per 217 m. tris ketvirčius draudimo rinka vis dar sparčiai augo, o draudimo įmokos viršijo 58 mln. Eur. Rinkos augimą lėmė ne gyvybės draudimo sektorius, nuo metų pradžios tolygiai augęs 2 augimo tempu. Sektoriuje tradiciškai sparčiausiai didėjo transporto priemonių draudimo grupių įmokos. Gyvybės draudimo rinkoje per devynis šių metų mėnesius pasirašytos įmokos buvo beveik 8 didesnės nei per atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Dideliu tempu 19,4 augo ir draudikų draudėjams, apdraustiesiems ir naudos gavėjams išmokėtos sumos pagal gyvybės bei ne gyvybės draudžiamuosius įvykius. Draudimo įmonių ikimokestinis pelnas per devynis šių metų mėnesius viršijo 24 mln. eurų. Gyvybės draudimo įmonės uždirbo didžiąją dalį visos rinkos pelno 17 mln. Eur, ne gyvybės draudimo įmonių pelnas kuklesnis 7 mln. Eur. Pelningai dirbo visos gyvybės ir dvi ne gyvybės draudimo įmonės. Ne gyvybės draudimo įmonių bendrą rezultatą pelną nulėmė dviejų įmonių pelninga veikla, kitų dviejų įmonių, kuriose tebevyksta verslo pertvarkymo procesai, veikla buvo nuostolinga, tačiau, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, šių įmonių patiriamas nuostolis sumažėjo 2,5 karto. Visos draudimo įmonės yra mokios ir tenkina teisės aktų reikalavimus dėl mokumo kapitalo normatyvų vykdymo. Per 217 m. tris ketvirčius draudimo brokerių įmonės veikė pelningai ir uždirbo 4,3 mln. Eur pelno, arba 21 daugiau nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Vertinant draudimo rinkos raidos pokyčius, apibendrinama visų rinkos dalyvių veikla, vykdoma Lietuvos Respublikos teritorijoje. Vertinant finansinių ir kapitalo normatyvų vykdymą bei šių rodiklių pokyčius, apimama tik šalyje registruotų 9 draudimo įmonių (visoje jų veiklos teritorijoje) ir 97 draudimo brokerių įmonių veikla, neįskaitant filialų finansinių veiklos rezultatų ir kapitalo rodiklių, nes šių subjektų finansinę priežiūrą vykdo juos įsteigusių įmonių šalių buveinių priežiūros institucijos. 1. DRAUDIMO RINKOS TEISINĖS APLINKOS POKYČIAI Lietuvos Respublikos Vyriausybei pateiktas derinti parengtas ir su finansų rinkos dalyviais, suinteresuotosiomis institucijomis bei kitais asmenimis intensyviai derintas Lietuvos Respublikos draudimo įstatymo pakeitimo įstatymo, kuriuo siekiama perkelti 216 m. sausio 2 d. Europos Parlamento ir Tarybos direktyvą (ES) 216/97 dėl draudimo produktų platinimo, projektas. Po šio etapo šis įstatymo projektas turėtų būti teikiamas Lietuvos Respublikos Seimui. Projektu siekiama užtikrinti, kad siūlomi draudimo produktai labiau atitiktų vartotojų interesus, o teikiamos draudimo produktų platinimo paslaugos būtų geresnės kokybės. Papildytos Finansinių paslaugų reklamos gairės, patvirtintos Lietuvos banko Priežiūros tarnybos direktoriaus 212 m. rugsėjo 5 d. sprendimu Nr Šios gairės papildytos tikslinant sąvokas, reklamos formos reikalavimus, reklamos ryšio priemonėmis ir paslaugų teikėjo pavadinimo pateikimo bei nuorodos į draudimo taisykles teikimo ypatumus. Gairių tikslas paaiškinti teisės aktuose nustatytus finansinių paslaugų reklamos reikalavimus, atkreipti rinkos dalyvių dėmesį į svarbiausius finansinių paslaugų reklamos rengimo bei platinimo aspektus ir padėti jiems tinkamai įgyvendinti atitinkamų teisės aktų nuostatas.

2 2 1 pav. Visos rinkos draudimo įmokų kaita ir augimo tempas Mln. eurų pav. Gyvybės ir ne gyvybės draudimo įmokų kaita Mln. eurų pav. Gyvybės draudimo įmokų kaita pagal rūšis Mln. eurų Procentai Visa draudimo rinka Rinkos augimo tempas (skalė dešinėje) pav. Ne gyvybės draudimo įmokų kaita pagal rūšis Mln. eurų Gyvybės draudimas Ne gyvybės draudimas Sveikatos draudimas Draudimas su teise dalytis pelną Su indeksu ir investiciniais vienetais susijęs draudimas Kitas gyvybės draudimas Motorinių transporto priemonių valdytojų CA Kitas transporto priemonių draudimas Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui Medicininių išlaidų draudimas Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas Kitos rūšys DRAUDIMO RINKOS RAIDA Šalies rinkoje 217 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje draudimo paslaugas teikė 21 draudikas, iš jų 9 įmonės ir 12 kitose ES šalyse registruotų įmonių filialų. 217 m. trečiąjį ketvirtį veiklą Lietuvoje pradėjo vykdyti Latvijoje registruotos įmonės Balcia Insurance filialas, kuris perėmė dalį akcinės draudimo bendrovės Compensa Vienna Insurance Group transporto draudimo portfelio. Draudimo brokerių įmonių veiklos licencijas turi 97 įmonės. Per trečiąjį ketvirtį buvo išduota viena draudimo brokerių įmonės veiklos licencija (UADBB Draudukas ). Draudimo įmokos ir sutartys Draudimo rinkos augimą palaikė ne gyvybės draudimo sektorius. Per 217 m. tris ketvirčius Lietuvoje registruotų draudimo įmonių ir kitose ES valstybėse narėse registruotų draudimo įmonių filialų, įsteigtų Lietuvoje, draudimo įmokos sudarė 58, mln. Eur, t. y. net 16,5 daugiau nei per 216 m. tą patį laikotarpį, ir tai buvo geriausias rezultatas per visą istoriją. Ne gyvybės draudimo įmokų suma išaugo 2,5 ir sudarė 415,1 mln. Eur, gyvybės draudimo 164,9 mln. Eur, arba beveik 7,6 daugiau nei atitinkamu laikotarpiu pernai. Nors gyvybės draudimo rinka augo, tačiau toliau mažėjo gyvybės draudimo dalis visame draudimo veiklos portfelyje ataskaitinio laikotarpio pabaigoje gyvybės draudimo įmokų dalis sudarė 28,4 ir, palyginti su 216 m. atitinkamu laikotarpiu, sumažėjo 2,4 procentinio punkto. O ne gyvybės draudimo rinkai augant sparčiau, jos dalis visame draudimo portfelyje taip pat didėjo ataskaitiniu laikotarpiu ne gyvybės draudimo dalis sudarė 71,6 (prieš metus 69,2 %). Gyvybės draudimo rinką augino periodinės gyvybės draudimo įmokos per devynis šių metų mėnesius periodinės įmokos paaugo 1,7 ir sudarė 153 mln. Eur. O vienkartinės įmokos sumažėjo daugiau kaip 3 mln. Eur (2,9 %), ir nors įmokų struktūroje vienkartinės įmokos sudaro nežymią dalį (7,2 %), tačiau jų apimties svyravimas yra ypač nepastovus ir turi įtakos gyvybės draudimo portfelio dydžio pokyčiams. Tikėtina, kad vienkartinių gyvybės draudimo įmokų sumažėjimą visus tris šių metų ketvirčius lėmė 217 m. sausio 1 d. įsigalioję Gyventojų pajamų mokesčio įstatymo pakeitimai, kuriais nustatyta 2 Eur per metus pajamų suma, nuo kurios galima susigrąžinti GPM. Didžiausios draudimo grupės motorinių transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės (MTPVCA) draudimo įmokos augo sparčiausiai, t. y. 34, ir pasiekė 16,8 mln. Eur, o sutarčių skaičius išaugo 6,6 iki 2,25 mln. vnt. Kito transporto priemonių draudimo (kasko) apimtis augo taip pat reikšmingai draudimo įmokos augo 19 iki 97,8 mln. Eur. Tačiau tai vienintelė grupė, kuriai buvo būdingas nežymus sutarčių kiekio mažėjimas: per ataskaitinį laikotarpį sudaryta 21 tūkst. sutarčių, arba 4,5 mažiau nei praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu. Nuosaikiai (7,2 %) augant turto draudimo įmokoms, taip pat nuosaikiai augo sudarytų sutarčių skaičius (9,5 %). Per tris šių metų ketvirčius žymiu sutarčių augimu išsiskyrė dvi draudimo rūšys: pajamų apsaugos draudimas (sudaryta 614 tūkst. sutarčių, arba 41,9 % daugiau negu praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu) ir bendrosios civilinės atsakomybės draudimas (sudaryta 289 tūkst. sutarčių, arba 28,5 % daugiau nei praėjusiais metais). Vertinant pagal draudimo įmokų apimtį, šalyje registruotos draudimo įmonės vis dar užima didesnę rinkos dalį nei filialai, tačiau proporcijos pamažu kinta ne draudimo įmonių naudai. Tiek gyvybės draudimo, tiek ne gyvybės draudimo rinkose dominuoja šalyje registruotos įmonės, jų draudimo įmokų apimtis sudarė atitinkamai 58 ir 52 (216 m. 59 ir 54 %).

3 3 Sudarytų sutarčių struktūra reikšmingai nepasikeitė net 97,4 visų sutarčių sudaryta ne gyvybės draudimo rinkoje. Vertinant galiojančių sutarčių portfelį, natūralu, kad gyvybės draudimo sutartims tenkanti dalis buvo šiek tiek didesnė ir sudarė 18,7 Draudimo rinkoje galiojančių sutarčių skaičius per trečiąjį ketvirtį išaugo beveik 3,5 (ne gyvybės draudimo 4,1 %, gyvybės draudimo 1, %). Kaip jau tapo įprasta, draudimo brokerių įmonės aktyviai veikė ne gyvybės draudimo rinkoje ir sudarė 28 visų ne gyvybės draudimo sutarčių, nors prieš metus, tarpininkaujant draudimo brokerių įmonėms, buvo sudaryta 29, o prieš dvejus metus 3 visų ne gyvybės draudimo sutarčių. Draudimo išmokos Draudimo rinkos išmokų apimtis neatsiliko nuo draudimo įmokų augimo per tris ketvirčius draudimo rinkoje išmokėta 324,1 mln. Eur draudimo išmokų, arba 19,4 daugiau nei prieš metus. Gyvybės draudimo rinkoje per tris šių metų ketvirčius išmokėta beveik mln. Eur išmokų, arba 23,3 daugiau negu praėjusių metų tą patį laikotarpį. Išmokų, pasibaigus draudimo sutarties terminui, suma išaugo 32 ir sudarė 33 mln. Eur. Kaip jau minėjome ankstesnėse apžvalgose, tikėtina, kad tokį išmokų bumą lėmė pasibaigusios 15 m. trukmės gyvybės draudimo sutartys, kurios buvo sudarytos 2 m. galiojant palankesnei mokestinei aplinkai. Absoliučiąja reikšme labiausiai augo išmokos dėl gyvybės draudimo sutarčių nutraukimo ar dalies sukauptos sumos išmokėjimo bendra išmokų suma padidėjo 1,3 mln. Eur, t. y. 22,4 poc. daugiau nei atitinkamą praėjusių metų laikotarpį. Išmokos dėl gyvybės draudimo sutarčių nutraukimo ar dalies sukauptos sumos išmokėjimo sudaro 56,2 visų gyvybės draudimo išmokų ir tai yra,4 procentinio punkto mažiau nei prieš metus. Ne gyvybės draudimo išmokų dalis sudarė 69,2 visų išmokų. Pagal ne gyvybės draudimo sutartis išmokėta 224,1 mln. Eur, arba 18 daugiau negu praėjusių metų trečiąjį ketvirtį. Beveik 67 išmokų buvo sietinos su transporto priemonių draudimu. Pagal MTPVCA draudimo sutartis buvo išmokėta 17 daugiau išmokų ir tai sudarė 85,7 mln. Eur. Nepaisant to, kad kasko draudimo sutarčių skaičius sumažėjo, išmokos vis dėlto išaugo 6 ir sudarė 64,4 mln. Eur. Ataskaitiniu laikotarpiu reikšmingai (28,8 %) išaugo išmokos pagal turto draudimo sutartis ir sudarė 44,1 mln. Eur. Tokį augimą lėmė dalinė išmoka žuvų perdirbimo įmonei už antrąjį ketvirtį kilusį gaisrą ir didelė išmoka kiaulių auginimu užsiimančiai įmonei, kurioje buvo užfiksuotas afrikinio kiaulių maro židinys. Dėl draudžiamųjų įvykių, įvykusių pagal kitų draudimo grupių sutartis, išmokos padidėjo 139 iki 5,3 mln. Eur. Toki augimą lėmė 3 stambūs įvykiai kredito ir laidavimo draudimo sektoriuje, bendra jų išmoka sudarė 3,5 mln. Eur. 5 pav. Sudarytos draudimo sutartys Tūkst. vnt pav. Visos rinkos draudimo išmokų sumų kaita ir augimo tempas pav. Išmokėtų gyvybės draudimo sumų kaita Kitos rūšys Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas Pajamų apsaugos draudimas Medicininių išlaidų draudimas Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui Kitas transporto priemonių draudimas Motorinių transporto priemonių valdytojų CA Visa draudimo rinka Procentai Rinkos augimo tempas 8 pav. Išmokėtų ne gyvybės draudimo sumų kaita Anuitetiniai rentos mokėjimai Išmokos, išmokėtos nutraukus draudimo sutartis Išmokos, išmokėtos pasibaigus draudimo sutarties terminui Išmokos draudimo žaloms padengti Kitos draudimo grupės Bendrosios civilinės atsakomybės draudimas Pajamų apsaugos draudimas Medicininių išlaidų draudimas Draudimas nuo gaisro ir kitos žalos, padarytos turtui Kitas transporto priemonių draudimas

4 4 9 pav. Draudimo įmonių turto struktūra pav. Draudimo įmonių investicinio portfelio struktūra pav. Draudimo įmonių nuosavo kapitalo ir įsipareigojimų struktūra Kitas turtas Investicinio gyvybės draudimo investicijos Investicijos, įskaitant pinigus Įmonių investicijų dalis turte (skalė dešinėje) Per 217 m. pirmus tris ketvirčius Procentai 55, ,5 54, 53,5 53, 52,5 52, 51,5 51, 5,5 5, VVP Akcijos Pinigai Obligacijos Nekilnojamasis turtas Terminuotieji indėliai Kita ĮMONIŲ FINANSINĖS VEIKLOS REZULTATAI Turtas ir investicijos Draudimo įmonių ir turtas, ir investicijos nuosaikiai didėjo. Draudimo įmonių valdomas turtas 217 m. trečiojo ketvirčio pabaigoje sudarė 1,438 mlrd. Eur. Šis rodiklis per tris ketvirčius išaugo beveik m. pabaigoje draudimo įmonių valdomo turto balansinė vertė sudarė 1,399 mlrd. Eur. Gyvybės draudimo įmonių valdomo 873 mln. Eur turto didesnę dalį (54,7 %) sudarė draudėjų turtas, patikėtas valdyti įmonėms sudarius investicinio gyvybės draudimo sutartis. Įmonių investicijų (kartu su pinigais atsiskaitomosiose sąskaitose, neįtraukiant investicinio gyvybės draudimo lėšų) dalis turte ataskaitiniu laikotarpiu sumažėjo vienu procentiniu punktu ir sudarė 51,4 viso draudimo įmonių valdomo turto. Draudimo įmonės investicijų krypties nekeičia. Draudimo įmonės ir toliau prioritetą teikia sukauptų lėšų saugumui bei likvidumui nepaisant 3,5 procentinio punkto padidėjusios investicijų į akcijas dalies (nuo 1 %, arba 66 mln. Eur 216 m. rugsėjo 3 d., iki 13,5 %, arba 99 mln. Eur šių metų atitinkamą laikotarpį), didžiąją dalį visų investicijų (66,2 %, arba 489 mln. Eur) sudaro vyriausybės vertybiniai popieriai (VVP). Investicijų į VVP suma per šį laikotarpį išaugo 14 mln. Eur, arba 3, o investicijų į įmonių obligacijas vertė padidėjo 3 mln. Eur iki 6 mln. Eur. Reikšmingą investicinio portfelio dalį sudaro pinigai ir jų ekvivalentai šiais metais jų dalis išaugo iki 9, arba 69 mln. Eur (216 m. rugsėjo 3 d. sudarė 6,7 %, arba 44 mln. Eur). Tebesitęsianti žemų palūkanų normų aplinka lemia, kad draudimo įmonės praktiškai nebeinvestuoja į terminuotuosius indėlius bankuose. Šių investicijų suma per metus sumažėjo net 88 visų draudimo įmonių terminuotųjų indėlių suma nesiekia 1 mln. Eur (nuo 6,6 mln. Eur 216 m. rugsėjo 3 d. sumažėjo iki 818 tūkst. Eur šių metų atitinkamą laikotarpį). Draudimo brokerių įmonių turtas, 217 m. rugsėjo 3 d. duomenimis, sudarė 28,2 mln. Eur ir per metus išaugo beveik 14 Didžiąją šių įmonių turto dalį (39 %) sudarė pinigai. Pinigai, laikomi atskiroje sąskaitoje, sudarė 2,8 mln. Eur ir gerokai viršijo tarpininkų įsipareigojimus draudimo įmonėms. Draudimo brokerių įmonės per metus į kasą ir atskiras sąskaitas surinko 18,1 mln. Eur draudimo įmokų ir jos buvo perduotos draudimo įmonėms. Nuosavas kapitalas ir įsipareigojimai Ataskaitiniu laikotarpiu draudimo įmonių nuosavas kapitalas išaugo 4 ir sudarė 281 mln. Eur. Draudimo įmonių nuosavas kapitalas dėl pelningos įmonių veiklos padidėjo 35, o ankstesnių laikotarpių nepaskirstytasis pelnas sudaro didžiąją nuosavo kapitalo dalį. 217 m. rugsėjo 3 d. visų įmonių įstatinis kapitalas sudarė 91,5 mln. Eur ir per ataskaitinį laikotarpį nepasikeitė. Ataskaitiniu laikotarpiu viena ne gyvybės draudimo įmonė grąžino 1 mln. Eur subordinuotųjų įsipareigojimų paskolą, tad bendra draudimo įmonių turimų subordinuotųjų įsipareigojimų paskolų suma yra 3,5 mln. Eur. Kiti įsipareigojimai Investicinio draudimo techninis atidėjinys ir finansiniai įsipareigojimai Tradiciniai techniniai atidėjiniai ir kiti techniniai įsipareigojimai Nuosavas kapitalas

5 5 217 m. rugsėjo 3 d. įmonės buvo suformavusios 16,6 mln. Eur techninių atidėjinių, 4,4 daugiau nei praėjusių metų pabaigoje. Techniniai atidėjiniai teisės aktų nustatyta tvarka apskaičiuoti draudiko įsipareigojimai, atsirandantys iš draudimo, perdraudimo ar finansinių sutarčių, draudimo veiklą vykdančioje įmonėje sudaro didžiąją visų įsipareigojimų dalį. Techniniai atidėjiniai, išskyrus investicinį gyvybės draudimo techninį atidėjinį ir finansinius įsipareigojimus, per metus išaugo 5,5 iki 585 mln. Eur. Ne gyvybės draudimo įmonių techniniai atidėjiniai padidėjo 8 (iki 335,4 mln. Eur), gyvybės draudimo įmonių 2,8 (iki 73,3 mln. Eur). Nepaisant spartaus ne gyvybės draudimo rinkos augimo visus tris šių metų ketvirčius, draudimo įmonių balansiniams rodikliams nemenkos įtakos turėjo ir kai kuriose draudimo įmonėse tebesitęsiantys veiklos pertvarkymo procesai techninių atidėjinių augimą sumažino vienos draudimo įmonės dalies transporto draudimo portfelio perdavimas Latvijoje veikiančiai draudimo įmonei, kai kartu su dalimi portfelio buvo perduota ir dalis įsipareigojimų. 12 pav. Techninių atidėjinių struktūra Procentai Kiti techniniai atidėjiniai ir finansiniai įsipareigojimai Investicinio gyvybės draudimo techniniai atidėjiniai ir finansiniai įsipareigojimai Žalos padengimo techninis atidėjinys Numatomų išmokėjimų techninis atidėjinys Perkeltų įmokų techninis atidėjinys Investicinio gyvybės draudimo techninių atidėjinių dalis (skalė dešinėje) Veiklos rezultatas 217 m. rugsėjo 3 d. duomenimis, draudimo įmonės uždirbo 24 mln. Eur pelno keturis kartus daugiau nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Gyvybės draudimo įmonių pelnas sudarė 17,2 mln. Eur, ne gyvybės draudimo įmonės uždirbo 7,1 mln. Eur ikimokestinio pelno. Palyginti su praėjusių metų to paties laikotarpio rezultatais, gyvybės draudimo įmonių pelnas išaugo 26 Didelę įtaką gyvybės draudimo įmonių veiklos rezultatui turėjo investicinė veikla (pelnas 14 mln. Eur). Šių metų trečiasis ketvirtis buvo pelningas visoms gyvybės draudimo įmonėms, o ne gyvybės draudimo įmonių rezultatai buvo nevienodi dvi ne gyvybės draudimo įmonės dirbo pelningai, o likusios dvi patyrė nuostolį. Pastarųjų įmonių veiklos nuostolis sietinas su nuostolinga draudimo veikla, tačiau pažymėtina, kad, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, šių įmonių patirtas nuostolis sumažėjo 2,5 karto. Draudimo brokerių įmonių trijų ketvirčių veikla buvo pelninga, tarpininkavimo paslaugas teikiančios įmonės uždirbo 4,3 mln. Eur. Per šių metų tris ketvirčius, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, uždirbtas pelnas išaugo 21 Įmonių pardavimo pajamos sudarė 22,8 mln. Eur ir, palyginti su praėjusių metų atitinkamu laikotarpiu, išaugo daugiau kaip 18, o veiklos sąnaudos išliko beveik tokios pačios, ir tai lėmė didesnį šių metų pelną. Pelningai dirbo 82 iš 97 draudimo brokerių įmonių. 4. ĮMONIŲ KAPITALO REIKALAVIMŲ VYKDMAS Draudimo įmonių kapitalo reikalavimų vykdymas Visos draudimo įmonės vykdė mokumo atsargos reikalavimus. Apskaičiavus kapitalo poreikį ir įvertinus turimų nuosavų lėšų dydį, visos draudimo įmonės buvo mokios, t. y. turėjo pakankamai tinkamų nuosavų lėšų mokumo kapitalo reikalavimui ir minimalaus kapitalo reikalavimui padengti. 217 m. rugsėjo 3 d. gyvybės draudimo įmonių mokumo rodiklis buvo 2,51, ne gyvybės 1, pav. 217 m. rugsėjo 3 d. draudimo įmonių rezultatai ,7 14 pav. Draudimo įmonių mokumo atsarga ir mokumo koeficientas Mokumo rodiklis 3,5 3, 2,5 2, 1,5 1,,5, Gyvybės draudimo įmonės 8, Ne gyvybės draudimo įmonės 5,7 Visa rinka 17,2 Gyvybės draudimo įmonės 7,1 Ne gyvybės draudimo įmonės Šakos rezulatas Bendras rinkos rezultatas 24,3 Visa rinka Gyvybės draudimo įmonės Ne gyvybės draudimo įmonės Sklaida Mediana Bendras sektoriaus mokumo rodiklis

6 6 Draudimo brokerių įmonių kapitalo reikalavimų vykdymas 217 m. rugsėjo 3 d. draudimo brokerių įmonių nuosavas kapitalas sudarė 17,1 mln. Eur, arba 2,6 daugiau nei praėjusių metų atitinkamą laikotarpį. Įmonių minimalaus kapitalo reikalavimas yra Eur, arba ne mažesnis kaip 4 per metus draudimo brokerių įmonės gautų draudimo įmokų, mokėtinų draudikams. Ataskaitinę datą viena įmonė nevykdė minimalaus kapitalo reikalavimo, tačiau akcininkai priėmė sprendimą padidinti įstatinį kapitalą ir ištaisyti susiklosčiusią padėtį. 5. VARTOTOJŲ TEISIŲ APSAUGA Palyginti su 217 m. antruoju ketvirčiu, gautų kreipimųsi skaičius padidėjo 35 Lyginant minėtus laikotarpius pastebimas ir ženklus išnagrinėtų su draudikais kilusių ginčų skaičiaus padidėjimas: 216 m. trečiąjį ketvirtį buvo išnagrinėta 7 ginčų, 217 m. trečiąjį ketvirtį 12 ginčai. Kaip ir ankstesniais laikotarpiais, iš visų 217 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvos banke gautų kreipimųsi dėl vartojimo ginčų daugiau kaip pusę (57 %) sudarė kreipimaisi, susiję su tarp vartotojų ir draudikų kilusiais ginčais (iš viso 113 kreipimųsi). 217 m. trečiąjį ketvirtį Lietuvos bankas priėmė 54 sprendimus dėl ginčo esmės, tai yra 24 sprendimais daugiau nei 216 m. trečiąjį ketvirtį. Išnagrinėjus ginčus iš esmės, 13 atvejų vartotojų reikalavimai buvo patenkinti, 8 atvejais patenkinti iš dalies ir 33 atvejais vartotojų reikalavimai buvo pripažinti nepagrįstais (atmesti). Taigi, 39 sprendimų dėl ginčo esmės buvo palankūs vartotojams, ir tai yra 12 punktų daugiau nei 216 m. trečiąjį ketvirtį. 12 Lietuvos banko nagrinėtų iš draudimo teisinių santykių kilusių vartojimo ginčų buvo išspręsti šalims pasiekus taikų susitarimą. Daugiausia nagrinėtų vartojimo ginčų buvo kilę dėl ne gyvybės draudimo: turto, transporto priemonių valdytojų civilinės atsakomybės privalomojo ir kasko draudimo (ginčai dėl šių draudimo sutarčių vyraudavo ir ankstesniais laikotarpiais). Pastaruoju metu fiksuojamas dėl turto draudimo kylančių ginčų skaičiaus augimas. Pavyzdžiui, 217 m. trečiąjį ketvirtį iš visų išnagrinėtų su draudikais kilusių vartojimo ginčų ginčai dėl turto draudimo sudarė 38 ir tai yra 7 punktais daugiau nei 216 m. trečiąjį ketvirtį. Todėl vis dar aktualūs yra ginčai dėl įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju pagal savanoriškojo draudimo (įskaitant ir turto draudimą) sutartis. Ankstesnėse apžvalgose jau ne kartą yra atkreiptas dėmesys į tai, kad savanoriškojo draudimo atvejais draudikai turi teisę nustatyti, kokie įvykiai pagal sutartį bus laikomi draudžiamaisiais, o kokie nedraudžiamaisiais, ir pagal tai apskaičiuoti vartotojo mokamos draudimo įmokos dydį. Todėl, jeigu savanoriškojo draudimo sutartyse yra aiškiai susitarta dėl teikiamos draudimo apsaugos ribų, tarp šalių kilę ginčai dėl įvykio pripažinimo nedraudžiamuoju iš esmės sprendžiami vadovaujantis šalių susitarimo sąlygomis.

7 7 Priedas. Pagrindiniai draudimo sektoriaus rodikliai 1 lentelė. Draudimo įmokos Eil. nr. Draudimo šaka m. 217 m. 1. Gyvybės draudimas 157,45 153,33 164,92 2,6 7,6 2. Ne gyvybės draudimas 36,2 344,63 415,14 12,6 2,6 3. Iš viso 463,47 497,96 58,6 7,4 16,5 2 lentelė. Išmokos Eil. nr. Draudimo šaka m. 217 m. 1. Gyvybės draudimas 71,5 81,3 99,94 14, 23,3 2. Ne gyvybės draudimas 172,36 19,47 224,19 1,5 17,7 3. Iš viso 243,41 271,5 324,13 11,5 19,4 3 lentelė. Pagrindiniai balanso ataskaitos straipsniai Gyvybės draudimo įmonės Ne gyvybės draudimo įmonės Eil. nr. Rodiklis pokytis per metus pokytis per metus 1. Turtas 812,4 873,18 7,48 451,39 564,72 25, Nematerialusis turtas 2,4 2,17 6,6 17,87 19,24 7, Investicijos 342,59 336,73 1,71 277,25 333,1 2, Žemė, pastatai ir kitas nekilnojamasis turtas,25,26,47 15, 14,68 2, Nuosavybės vertybiniai popieriai 35,97 42,33 17,67 3,6 56,73 88, Skolos vertybiniai popieriai,81 287,36 4,47 231,13 261, 12, Indėliai kredito įstaigose 5,53,61 88,9 1,6,2 8, Kitos investicijos,3 6,17,,49, 1.3. Gyvybės draudimo, kai investavimo rizika tenka draudėjui, investicijos 423,77 477,97 12,79, 1.4. Kitos turto pozicijos 44, 56,31 27,97 156,27 212,38 35, Pinigai ir pinigų ekvivalentai 21,27 33,87 59,26 23,13 34,81 5,48 2. Savininkų nuosavybė ir įsipareigojimai 812,4 873,18 7,48 451,39 564,72 25, Kapitalas ir rezervai 134,96 129,99 3,69 129,77 151,3 16, Techniniai atidėjiniai 666,3 73,33 9,61 255,38 335,35 31, Kitos įsipareigojimų pozicijos 11,14 12,87 15,53 66,24 78,7 17,87

8 8 4 lentelė. Pagrindiniai pelno (nuostolių) ir kitų bendrųjų pajamų ataskaitos straipsniai Gyvybės draudimo įmonės Ne gyvybės draudimo įmonės Eil. nr. Rodiklis pokytis per metus pokytis per metus 1. Pajamos iš draudimo veiklos 12,78 111,34 8,33 185,29 251,3 35,47 2. Draudimo išmokų sąnaudos 49,11 58,46 19,3 122,48 162,39 32,59 3. Techninių atidėjinių, neįtrauktų į kitus straipsnius, pasikeitimas 32,49 24,64 24,14 -,7 1,42-4. Grynosios veiklos sąnaudos 24,69 26,5 7,34 71,26 85,44 19,91 5. Pelnas (nuostoliai) iš investicijų 15,9 14,1 11,89 3,12 3,76 2,42 6. Kitos veiklos rezultatas 1,28 1,41 1,3 2,61 1,23-7 Ataskaitinio laikotarpio rezultatas prieš apmokestinimą 13,68 17,16 25,41 8, 7,13-8 Pelno mokestis,25,13 15,65,1 1,7-9 Ataskaitinio laikotarpio rezultatas 13,94 17,3 22,21 7,9 5,43-5 lentelė. Pagrindiniai draudimo brokerių įmonių veiklos rodikliai Eil. nr. Rodiklis m. 217 m. 1. Sudarytos draudimo sutartys, vnt ,8 11,6 2. Pardavimo pajamos 25,94 29,28 34,14 12,8 16,6 3. Ataskaitinio laikotarpio rezultatas 2,71 3,57 4,33 31,6 21,3

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CREAZONE REINVENT Design It: Finansinių planų prognozavimas Lektorė: Dr. Asta Kamandulienė MOKYMŲ TIKSLAS Finansinės analizės įgūdžių lavinimas. Po mokymų gebėti parengti finansinį verslo planą ir nustatyti

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija

AB Grigeo 2018 metų 12 mėnesių tarpinė informacija AB Grigeo TURINYS 1. ATASKAITINIS LAIKOTARPIS, UŽ KURĮ PARENGTA TARPINĖ INFORMACIJA... 4 2. INFORMACIJA APIE AUDITĄ... 4 3. ĮMONIŲ GRUPĘ SUDARANČIOS BENDROVĖS IR JŲ KONTAKTINIAI DUOMENYS... 4 4. ĮMONIŲ

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ IŠ KLIENTŲ GAUTŲ LĖŠŲ APSAUGOS DIDINIMAS Dokumentas

Detaliau

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ,

Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Financial statements

Financial statements FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2015 M. GRUODŽIO

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB

Microsoft Word - nutarimo+projektas_+VB VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL GINČO TARP IR AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS NAGRINĖJIMO 2019 m. gegužės 20 d. Nr. O3E-147 Vilnius Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata -

VT-02_(saviv.2009 m.).ffdata - Forma patvirtinta Statistikos departamento prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės generalinio direktoriaus 2009 m. sausio 30 d.įsakymu Nr. DĮ-36 Š I L U TĖS R A J O N O S A V I V A L D Y BĖS A D M I N I

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

1

1 ISM Vadybos ir ekonomikos universitetas Nenuosekliųjų nuotolinių studijų programa Projektas Nr. VP1-1.3-SADM-02-K-01-103 E-studijos ir naujos įsidarbinimo galimybės neįgaliesiems, siekiant paskatinti juos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT _FINAL.doc AB INVALDA LT KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2013 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE PATEIKIAMOS KARTU SU NEPRIKLAUSOMŲ

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Metinės finansinės ataskaitos, metinis pranešimas už metus, pasibaigusius 2016 m. gruodžio 31 d. Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Valdybos pareiškimas

Detaliau

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras

Microsoft Word - Invalda_ IFRS_ LT2014_ _vakaras AB INVALDA LT KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS, KONSOLIDUOTOS IR BENDROVĖS 2014 METŲ FINANSINĖS ATASKAITOS, PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE,

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis

Microsoft Word - 1 Priedas Nuomos sutartis PATVIRTINTA VĮ Turto banko generalinio direktoriaus 2019 m. balandžio 17 d. įsakymu Nr. P1-116 1 priedas NUOMOS SUTARTIS Nr. (data) Vilnius Nuomotojas valstybės įmonė Turto bankas, juridinio asmens kodas

Detaliau