LOPULLISET EHDOT

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "LOPULLISET EHDOT"

Transkriptas

1 Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr Susieta obligacija Suomija pagal Nordea Bank AB (publ) ir Nordea Bank Finland Plc Švedijos vidutinės trukmės skolinių įsipareigojimų programą 1 Šias Obligacijų emisijos sąlygas sudaro 2010 m. gegužės 25 d. įsigaliojusios VTSĮ programos sąlygos, visi paskelbti Papildomi prospektai ir šios Galutinės sąlygos. Bankų VTSĮ programos sąlygos aprašytos Baziniame prospekte. Šiose Galutinėse sąlygose neapibrėžti terminai turi tas pačias reikšmes, kaip ir VTSĮ programos sąlygose. Esant neatitikimų tarp VTSĮ programos sąlygų ir Galutinių sąlygų, vadovaujamasi Galutinėmis sąlygomis. Išsamią informaciją apie emitentą ir obligacijas galima gauti tiktai perskaičius ir Bazinį prospektą, ir Galutines sąlygas. Bazinį prospektą ir Galutines sąlygas galima rasti internete adresu o Bazinio prospekto ir Galutinių sąlygų egzempliorių galima gauti Nordea Bank Finland Plc Iždo ir rinkų departamente, adresas Aleksis Kiven katu 9, Helsinkis, Suomija, o taip pat obligacijų įsigijimo vietose. OBLIGACIJOS DUOMENYS Obligacijos rūšis Su indeksu susieta obligacija 4425 Suomija yra maždaug 5 metų trukmės su indeksu susietas VTSĮ, kurio galima priemoka priklauso nuo dešimties bendrovių akcijų krepšelio vertės pokyčio. Išpirkimo dieną grąžinama nominali į obligaciją investuoto kapitalo vertė. Priemoka Galima priemoka už indekso vertės padidėjimą mokama už kiekvieną nominalios vertės obligaciją jos išpirkimo dieną. Galima priemoka priklauso nuo dešimties Suomijos bendrovių akcijų krepšelio vertės pokyčio, kitaip tariant, santykinio teigiamo pokyčio tarp pagrindinių priemonių pradinės ir galutinės vertės. Galima priemoka apskaičiuojama taip: Akcijų krepšelio vertės pokytis x Obligacijos nominali vertė x Investavimo koeficientas. Jeigu akcijų krepšelio vertės pokytis yra lygus nuliui arba neigiamas, priemoka obligacijos turėtojui neskaičiuojama. 1 VTSĮ programa, kurios ataskaitas Švedija teikia Suomijos finansų priežiūros institucijai ir atitinkamoms institucijoms Estijoje, Latvijoje, Lietuvoje, Danijoje ir Liuksemburge pagal Prospektų direktyvą.

2 Ankstesni akcijų krepšelio vertės pokyčiai (Pradinė indekso reikšmė 100 %) 200 % OMX Helsinki 25 Akcijų krepšelis 150 % 100 % 50 % 0 % 9/05 9/06 9/07 9/08 9/09 9/10 Šaltinis: Bloomberg Pateikti skaičiai parodo ankstesnį vertės pokytį ar vertę ir jais remiantis negalima daryti jokių patikimų prielaidų dėl būsimo vertės pokyčio ar vertės. 2

3 Pajamingumo lentelė Toliau pateikti teoriniai skaičiavimai parodo, kokią įtaką obligacijos pajamingumui turi Obligacijos sąlygose aprašyti akcijų krepšelio vertės svyravimai, kai akcijų krepšelio vertė padidėja arba sumažėja. 1 pavyzdys. Smarkus padidėjimas Pradinė Galutinė Pokytis naudojamas Akcija vertė vertė Pokytis % apskaičiuojant priemoką 1 akcija % 40 % 2 akcija % 40 % 3 akcija % 40 % 4 akcija % 40 % 5 akcija % 140 % 6 akcija % 130 % 7 akcija % 120 % 8 akcija % 100 % 9 akcija % 70 % 10 akcija % 50 % Pagrindinės priemonės vidutinis vertės pokytis = 129 % Pagrindinės priemonės vertės pokytis pagal obligacijų emisijos sąlygas = 77 % Pagrindinės priemonės vertės pokytis Investavimo Kapitalo Vertė suėjus išpirkimo Metinė pagal obligacijų emisijos sąlygas x koeficientas + grąža = terminui grąža Basic 77 % 70 % 100 % 153,9 % 9,0 % Extra 77 % 160 % 100 % 223,2 % 15,2 % 2 pavyzdys. Vidutinis padidėjimas Pradinė Galutinė Pokytis, naudojamas Akcija vertė vertė Pokytis % apskaičiuojant priemoką 1 akcija % 40 % 2 akcija % 40 % 3 akcija % 40 % 4 akcija % 40 % 5 akcija % 0 % 6 akcija % 15 % 7 akcija % 10 % 8 akcija % 0 % 9 akcija % -10 % 10 akcija % -20 % Pagrindinės priemonės vidutinis vertės pokytis = 16 % Pagrindinės priemonės vertės pokytis pagal obligacijų emis jos sąlygas= 18 % Pagrindinės priemonės vertės pokytis Investavimo Kapitalo Vertė suėjus išpirkimo Metinė pagal obligacijų emisijos sąlygas x koeficientas + grąža = terminui grąža Basic 18 % 70 % 100 % 112,3 % 2,3 % Extra 18 % 160 % 100 % 128,0 % 3,1 % 3

4 3 pavyzdys. Sumažėjimas Pradinė Galutinė Pokytis, naudojamas Akcija vertė vertė Pokytis % apskaičiuojant priemoką 1 akcija % 40 % 2 akcija % 40 % 3 akcija % 40 % 4 akcija % 40 % 5 akcija % -25 % 6 akcija % -30 % 7 akcija % -35 % 8 akcija % -40 % 9 akcija % -45 % 10 akcija % -50 % Pagrindinės priemonės vidutinis vertės pokytis = 28 % Pagrindinės priemonės vertės pokytis pagal obligacijų emisijos sąlygas = -7 % Pagrindinės priemonės vertės pokytis Investavimo Kapitalo Vertė suėjus išpirkimo Metinė pagal obligacijų emisijos sąlygas x koeficientas + grąža = terminui grąža Basic -7 % 70 % 1 0 % 100,0 % 0,0 % Extra -7 % 160 % 100 % 100,0 % -1,9 % Bendroji rizika Investavimas į obligaciją yra susijęs su tam tikra rizika. Viena iš šių rizikų yra emitento gebėjimas grąžinti investuotą sumą. Investuotojai turėtų susipažinti su informacija apie šias rizikas, kuri yra pateikta Bazinio prospekto skyriuje Rizikos veiksniai. Rizika, susijusi su struktūriniais VTSĮ Kreditoriaus teisę į priemoką lemia akcijų krepšelio, kurį sudaro pagrindinės priemonės, vertės pokytis ir vertės pokyčio struktūra. Vertei įtakos turi ne tiktai pagrindinių priemonių kainos svyravimai, bet ir pagrindinių priemonių kintamumas, akcijų koreliacija, rinkos palūkanų norma ir emitento finansavimo išlaidų pokytis. Struktūrinių VTSĮ pajamingumo struktūra gali būti sudėtinga ir gali būti sunku palyginti VTSĮ su kitomis investavimo alternatyvomis. Kartais pajamingumo struktūra gali turėti sverto efektą, o tai reiškia, kad net nedideli pagrindinės priemonės vertės pokyčiai gali turėti didelės įtakos obligacijų vertei ir pajamingumui. Atitinkamos investicijos rezultatai praeityje nesudaro prielaidos priemokai ateityje. Papildoma rizika Jeigu akcijų krepšelio vertės pokytis yra lygus nuliui arba neigiamas, priemoka obligacijos turėtojui neskaičiuojama. Šiuo atveju išpirkimo suma lygi obligacijos nominaliai vertei, todėl investuotojas praranda įsigyjant obligaciją galimai sumokėtą premiją. 4

5 GALUTINĖS OBLIGACIJŲ EMISIJOS SĄLYGOS Emitentas Obligacija Alternatyva Nordea Bank Finland Plc Obligacijos numeris Obligaciją sudaro viena serija, vadinama Index-linked bond Finland. Emisiją sudaro dvi alternatyvos: Basic ir Extra. ISIN kodas Basic 4425A Extra 4425B FI FI Įsigijimas Emisijos diena Išpirkimo diena Bendra nominali vertė Išpirkimo suma Obligacijos kaina Nominali vertė Valiuta Obligacijų statusas Obligacijų tipas Pajamingumo struktūra Įsigijimo kaina sumokama įsigyjant obligacijas. Įsigijimo laikotarpis: 2010 m. rugsėjo 27 d. lapkričio 4 d. Emitentas turi teisę sutrumpinti įsigijimo laikotarpį. Įsigijimas vyksta Nordea Bank Finland Plc filialuose, Nordea privačios bankininkystės ir klientų aptarnavimo skyriuose su prieigos kodais, tel (pokalbiai apmokestinami pagal vietos tinklo arba mobiliojo ryšio tinklo tarifus) nuo pirmadienio iki penktadienio val. ir per Netbank sistemą interneto adresu Emisijos diena yra 2010 m. rugsėjo 27 diena. Jei tai ne darbo diena, emisijos data nustatoma pagal darbo dienos taisyklę. Išpirkimo diena yra 2015 m. lapkričio 5 diena. Jei tai ne darbo diena, išpirkimo diena nustatoma pagal darbo dienos taisyklę. Numatoma bendra nominali obligacijos suma yra ne didesnė kaip EUR. Vieno tipo obligacijos bendra nominali suma yra EUR. 2 Išpirkimo dieną obligacijos turėtojui sumokama visa obligacijos nominali vertė ir galima priemoka. Basic obligacija: kaina kintama, apytiksliai 100% obligacijos nominalios vertės. Extra obligacija: kaina kintama, apytiksliai 110 % obligacijos nominalios vertės. Kaina apima struktūrizavimo išlaidas; žr. skyrių Obligacijų emisijos duomenys ir kita informacija. Minimali obligacijos įsigijimo vertė yra EUR. Obligacijos nominali vertė yra EUR. Euras (EUR). Emitento įsipareigojimai yra lygiaverčiai (pari passu) su kitais emitento įsipareigojimais pagal negarantuotas paskolas. Obligacija, kurios visa nominali vertė grąžinama išpirkimo dieną. Struktūrinis VTSĮ. Galima priemoka už indekso vertės padidėjimą mokama už kiekvieną nominalios vertės obligaciją jos išpirkimo dieną. Už obligacijų bendrą nominalią vertę palūkanos neskaičiuojamos. 2 Numatoma bendra nominali vertė. Bendra nominali emisijos suma bus patvirtinta 2010 m. rugpjūčio 16 dieną. 5

6 Pagrindinės priemonės Priemoka Pagrindinės priemonės yra toliau nurodytų bendrovių akcijos (toliau kartu vadinamos akcijų krepšeliu ): Cargotec Oyj (Bloomberg: CGCBV FH) Kesko Oyj (Bloomberg: KESBV FH) Metso Plc (Bloomberg: MEO1V FH) Nokia Corporation (Bloomberg: NOK1V FH) Nokian Tyres (Bloomberg: NRE1V FH) Outokumpu Plc (Bloomberg: OUT1V FH) Rautaruukki Plc (Bloomberg: RTRKS FH) Sampo plc (Bloomberg: SAMAS FH) Telia Sonera AB (Bloomberg: TLSN SS) Tieto Corporation (Bloomberg: TIE1V FH) Didesnis iš šių dviejų dydžių: Akcijų krepšelio vertės pokytis x Obligacijos nominali vertė x Investavimo koeficientas. arba nulis. Investavimo koeficientas Basic obligacija: 70% Extra obligacija: 160 % Akcijų krepšelio vertės pokytis Vertės pokytis Kiekvienos pagrindinės priemonės svoris x Atitinkamos pagrindinės priemonės vertės pokytis. (Galutinė vertė pradinė vertė) / pradinė vertė Pagrindinės priemonės svoris Kiekvienos pagrindinės priemonės svoris krepšelyje yra 1/10 (10%). Pradinė vertė Prekybos pradžios diena Uždarymo kaina Galutinė vertė Uždarymo diena Biržos diena Biržos dienos taisyklė Emitento patvirtinta pagrindinės priemonės uždarymo kaina prekybos pradžios dieną. Prekybos pradžios diena yra 2010 m. lapkričio 10 diena. Jei tai ne biržos diena, prekybos pradžios diena nustatoma pagal biržos dienos taisyklę, atsižvelgiant į galimas išimtis dėl rinkos veikimo sutrikimų. Emitento patvirtinta pagrindinės priemonės vertė prekybos pradžios ir prekybos uždarymo dienomis, kai skelbiama oficiali pagrindinės priemonės uždarymo kaina. Emitento patvirtinta pagrindinės priemonės uždarymo kaina uždarymo dieną. Uždarymo diena yra 2015 m. spalio 29 diena. Jei tai ne biržos diena, uždarymo diena nustatoma pagal biržos dienos taisyklę, atsižvelgiant į galimas išimtis dėl rinkos veikimo sutrikimų. Biržos diena tai diena, kurią gali būti prekiaujama pagrindinėmis priemonėmis biržoje, kaip nustato emitentas. Kita biržos diena. Jeigu dėl rinkos veikimo sutrikimo pagrindinės priemonės vertės neįmanoma nustatyti tą pačią biržos dieną, kaip kitų pagrindinių priemonių, tos pagrindinės priemonės vertė nustatoma pirmąją 6

7 dieną, einančią po tos dienos, kai pagrindinės priemonės vertė buvo paskelbta ir ja galima prekiauti atitinkamoje pasirinkimo sandorių biržoje ar ateities sandorių biržoje, kaip nustato emitentas. Darbo diena Darbo dienos taisyklė Birža Pasirinkimo sandorių birža arba ateities sandorių birža Rinkos veikimo sutrikimas Darbo diena tai diena, kurią įprastai dirba Suomijos bankai ir veikia Europos centrinio banko TARGET sistema. Kita darbo diena. Pagrindinės priemonės atžvilgiu birža reiškia vertybinių popierių biržą, kurioje bet kuriuo metu daugiausia prekiaujama šiomis akcijomis, kaip nustato emitentas. Pasirinkimo sandorių birža arba ateities sandorių birža (kai taikytina) reiškia biržą, kurioje daugiausia prekiaujama pagrindinės priemonės pasirinkimo ir ateities sandoriais, kaip nustato emitentas. Laikoma, kad pagrindinių priemonių atžvilgiu rinkos veikimas yra sutrikdytas, kai, emitento nuomone, įvyksta bet kuris iš šių įvykių: (i) pagrindinės priemonės oficiali galutinė vertė yra nenustatyta, neskelbiama ar nebekotiruojama; (ii) pagrindinės priemonės sudėtis pasikeičia ir (arba) pagrindinės priemonės vertė nebeskelbiama; (iii) atitinkamoje biržoje ir (arba) pasirinkimo sandorių biržoje ar ateities sandorių biržoje nevyksta prekyba įprastinėmis jos darbo valandomis arba ji baigia darbą anksčiau nei įprasta; (iv) prekyba pagrindinėmis priemonėmis arba į pagrindinę priemonę panašiais pasirinkimo sandoriais arba ateities sandoriais, kuriais prekiaujama biržoje arba pasirinkimo sandorių biržoje arba ateities sandorių biržoje nutraukta, laikinai sustabdyta arba iš esmės apribota arba (v) dėl kitos priežasties rinkos dalyvių galimybė prekiauti biržoje pagrindine priemone arba į ją panašiais pasirinkimo sandoriais ar ateities sandoriais yra panaikinta, sustabdyta ar iš esmės sumažėja arba jie neturi galimybės sužinoti pagrindinės priemonės ar į ją panašių pasirinkimo sandorių ir ateities sandorių kainos. Šiuo atveju: (a) Biržos ir (arba) pasirinkimo sandorių biržos ar ateities sandorių biržos darbo laiko apribojimas nėra laikomas rinkos veikimo sutrikimu, jei darbo laikas buvo apribotas oficialiai pakeitus įprastinį minėtos biržos ir (arba) pasirinkimo sandorių biržos arba ateities sandorių biržos darbo laiką. (b) Prekybos apribojimas kurią nors konkrečią dieną yra laikomas rinkos veikimo sutrikimu, jei toks apribojimas buvo įvestas kainoms pakilus virš biržoje ir (arba) pasirinkimo sandorių ar ateities sandorių biržoje leistino lygio. 7

8 Jei, emitento nuomone, prekybos pradžios ar uždarymo dieną rinkos veikimas yra sutrikdytas, nustatant pradinę vertę, galutinę vertę ir (arba) uždarymo kainą laikoma, kad prekybos pradžios ar uždarymo diena yra po jos einanti pagrindinės priemonės, kuriai tai turi įtakos, biržos diena, kurią rinkos veikimas nėra sutrikdytas. Tačiau jeigu rinkos veikimo sutrikimas pagrindinės priemonės, kuriai tai turi įtakos, atžvilgiu tęsiasi aštuonias iš eilės atitinkamos pagrindinės priemonės biržos dienas nuo pradinės prekybos pradžios ar uždarymo dienos, laikoma, kad prekybos pradžios ar uždarymo diena yra aštuntoji atitinkamos pagrindinės priemonės biržos diena, neatsižvelgiant į tai, ar rinkos veikimas buvo ar nebuvo sutrikdytas. Šiuo atveju emitentas privalo patvirtinti uždarymo kainą, pradinę ir (arba) galutinę vertę, kurios buvo naudojamos apskaičiuojant vertės pokytį, arba kitą veiksnį pagal VTSĮ programos sąlygas ir Obligacijų emisijos galutines sąlygas. Emitentas turi teisę atlikti visus Galutinių sąlygų papildymus ir pakeitimus, kuriuos, emitento nuomone, būtina atlikti esant rinkos sutrikimui. Skaičiavimų peržiūra Jeigu pagrindinės priemonės sudėtis visiškai arba iš dalies pasikeičia arba jeigu pagrindinės priemonės vertė nebeskaičiuojama ar neskelbiama arba, emitento nuomone, pagrindinės priemonės savybės iš esmės pasikeičia, emitentas turi teisę pakeisti pagrindinės priemonės vertės pokyčio apskaičiavimo metodą ir (arba) pakeisti atitinkamą pagrindinę priemonę, kuriai tai turi įtakos, atitinkama alternatyvia priemone. Jeigu atitinkama pagrindinė priemonė, kaip nustato emitentas, nebesudaroma, emitentas turi teisę peržiūrėti pagrindinės priemonės vertės apskaičiavimo metodą kaip jam atrodo pagrįstai reikalinga, kad šis remtųsi ankstesne pagrindinės priemonės, kuriai tai turi įtakos, sudėties nustatymo, apskaičiavimo ar skelbimo tvarka ir ją atspindėtų. Apskaičiuojant vertės pokytį, pirmiau aprašytu būdu apskaičiuota vertė yra naudojama vietoje atitinkamos pagrindinės priemonės vertės. Jeigu, emitento nuomone, atitinkamos pagrindinės priemonės pakeitimas arba skaičiavimo pakeitimas neduos priimtino rezultato, emitentas gali anksčiau apskaičiuoti priemoką ir nustatyti priemoką. Nustatęs priemoką, emitentas privalo informuoti kreditorius apie priemoką ir palūkanų normą, kuri bus taikoma obligacijai ateityje. Emitentas privalo mokėti rinkos palūkanas nuo bendros obligacijos nominalios vertės. Išpirkimo suma, kartu su palūkanomis, išmokama išpirkimo dieną. Peržiūrėjęs skaičiavimus, emitentas turi teisę papildyti ir pakoreguoti šias obligacijos Galutines sąlygas, kaip jam atrodo tinkama. Koregavimas Ypatingi atvejai Jeigu pagrindinės priemonės oficiali uždarymo kaina koreguojama per laikotarpį (nuo pradinio paskelbimo), kuris paprastai praeina tarp akcijų krepšelį sudarančių pagrindinių priemonių neatidėliotino sandorio sudarymo dienos ir atsiskaitymo pagal jį dienos, tačiau ne vėliau kaip per tris biržos dienas nuo prekybos pradžios dienos, jeigu pagal šią kainą buvo nustatyta uždarymo kaina ir (arba) pradinė vertė ir galutinė vertė, emitentas privalo atlikti atitinkamus koregavimus. Jeigu emitentas nustato, kad pagrindine priemone arba su pagrindine priemone susijusios įmonės akcijomis nustojama prekiauti biržoje ar tokia įmonė nacionalizuojama, jai paskelbiamas bankrotas, ji likviduojama, restruktūrizuojama, eksproprijuojama, apjungiama, išskaidoma, nutraukia veiklą, apsikeičia akcijomis, skelbiamas apsikeitimo akcijomis pasiūlymas, viešas pasiūlymas įsigyti akcijų arba įvyksta panašus įvykis, arba 8

9 Alternatyvi priemonė pagrindinė pagrindinė priemonė išskaidoma, jos atžvilgiu išleidžiamos teisės, priedai, opciono teisės arba konvertuojamos obligacijos, akcijos apjungiamos, išperkamos arba įvyksta kitas Galutinėse sąlygose paminėtas įvykis, dėl kurio pagal rinkos praktiką dėl su akcijomis susietų išvestinių produktų emitentas turi teisę pakoreguoti išleistų priemonių vertės pokyčio apskaičiavimo metodą, emitentas turi teisę peržiūrėti vertės pokyčio apskaičiavimo metodą ir (arba) akcijų krepšelio sudėtį arba pakeisti pagrindinę priemonę, kuriai tai turi įtakos, alternatyvia pagrindine priemone taip, kaip emitento nuomone, yra būtina, kad būtų galima apskaičiuoti vertės pokytį tokiu metodu, kuris remtųsi ankstesne vertės pokyčio apskaičiavimo tvarka ir ją atspindėtų. Jeigu, emitento nuomone, atitinkamos pagrindinės priemonės pakeitimas arba akcijų krepšelio vertės skaičiavimo arba sudėties pakeitimas neduos priimtino rezultato, emitentas gali anksčiau apskaičiuoti susidariusią priemoką ir nustatyti priemoką. Nustatęs priemoką, emitentas privalo informuoti kreditorius apie priemoką ir palūkanų normą, kuri bus taikoma obligacijai ateityje. Emitentas privalo mokėti rinkos palūkanas nuo bendros obligacijos nominalios vertės. Išpirkimo suma, kartu su palūkanomis, išmokama išpirkimo dieną. Emitentas turi teisę atlikti visus Galutinių sąlygų papildymus ir pakeitimus, kuriuos, emitento nuomone, būtina atlikti dėl ypatingų įvykių. Atitinkama pagrindinė priemonė pakeičiama alternatyvia pagrindine priemone laikantis tam tikrų šiose Galutinėse sąlygose nurodytų sąlygų. Alternatyvi pagrindinė priemonė pakeičia atitinkamą pagrindinę priemonę nuo emitento nustatytos dienos. Emitentas turi teisę atlikti visus Galutinių sąlygų papildymus ir pakeitimus, kuriuos, emitento nuomone, būtina atlikti dėl pagrindinės priemonės pakeitimo alternatyvia pagrindine priemone. Teisinių nuostatų pasikeitimas Jeigu emitentas nustato, kad dėl įstatymo, norminio akto, nuostatos ar pan. pakeitimo arba dėl valdžios institucijų sprendimo ar jų taikymo arba dėl mokėjimo atidėjimo, valiutos apribojimų, konfiskavimo, embargo ar boikoto, susijusio su centriniu banku, Švedijos valstybe ar Suomijos valstybe ar tarptautine organizacija, pvz., JT ar ES, išleisti ar turėti struktūrinių VTSĮ taptų neteisėta arba daug sudėtingiau nei anksčiau arba tai rimtai pakenktų emitento reputacijai, arba jeigu taptų neteisėta arba daug sudėtingiau nei anksčiau arba labai pakenktų emitento reputacijai, jei emitentas ar kitas asmuo turėtų, įsigytų arba parduotų pagrindinę priemonę ar į ją panašią išvestinę priemonę, kurią galima panaudoti su emitento obligacija susijusiai rizikai apdrausti (pvz., akciją, kuri yra įtraukta į akcijų krepšelį), emitentas gali pakeisti pagrindinę priemonę, kuriai tai turi įtakos, alternatyvia pagrindine priemone arba pakoreguoti priemoką. Jeigu, emitento nuomone, atitinkamos pagrindinės priemonės pakeitimas arba skaičiavimo pakeitimas neduos priimtino rezultato, emitentas gali anksčiau apskaičiuoti priemoką ir nustatyti priemoką. Nustatęs priemoką, emitentas privalo informuoti kreditorius apie priemoką ir palūkanų normą, kuri bus taikoma obligacijai ateityje. Emitentas privalo mokėti rinkos palūkanas nuo bendros obligacijos nominalios vertės. Išpirkimo suma, kartu su palūkanomis, išmokama išpirkimo dieną. Emitentas turi teisę atlikti visus šių Galutinių sąlygų papildymus ir pakeitimus, kuriuos, jo nuomone, būtina atlikti dėl teisės aktų pakeitimų. 9

10 Padidėjusios rizikos valdymo sąnaudos Jeigu emitentas nustato, kad jo išlaidos, susijusios su pagrindinės priemonės nuosavybe, įsigijimu arba pardavimu, arba išlaidos, susijusios su išvestinės priemonės, skirtos su obligacija susijusiai emitento rizikai apdrausti, pasirinkimu, priežiūra arba panaikinimu iš esmės padidėja dėl įstatymo, norminio akto, nuostatos ar pan. pakeitimo arba dėl valdžios institucijų sprendimo ar jų taikymo arba dėl kokio nors kito įvykio arba aplinkybių, kurių tiesioginė priežastis nėra emitento kredito reitingo sumažėjimas, arba, jeigu, emitento nuomone, rizikos valdymo išlaidos iš esmės padidėjo dėl kokios nors kitos prieš tai nenurodytos priežasties, emitentas gali pakeisti pagrindinę priemonę, kuriai tai turi įtakos, alternatyvia pagrindine priemone arba pakoreguoti priemokos apskaičiavimo metodą. Jeigu, emitento nuomone, atitinkamos pagrindinės priemonės pakeitimas arba skaičiavimo pakeitimas neduos priimtino rezultato, emitentas gali anksčiau apskaičiuoti priemoką ir nustatyti priemoką. Nustatęs priemoką, emitentas privalo informuoti kreditorius apie priemoką ir palūkanų normą, kuri bus taikoma obligacijai ateityje. Emitentas privalo mokėti rinkos palūkanas nuo bendros obligacijos nominalios vertės. Išpirkimo suma, kartu su palūkanomis, išmokama išpirkimo dieną. Emitentas turi teisę atlikti visus Galutinių sąlygų papildymus ir pakeitimus, kuriuos, emitento nuomone, būtina atlikti dėl padidėjusių rizikos valdymo sąnaudų. Rizikos valdymo sutrikimas Tam, kad galėtų valdyti riziką, emitentas privalo turėti galimybę turėti, valdyti, įsigyti, atkurti, pakeisti, panaikinti ir parduoti pagrindinę priemonę arba jos dalį, sudaryti su pagrindine priemone susijusius susitarimus ir atlikti su pagrindine priemone susijusias investicijas. Jeigu emitentas nustato, kad jis neturi galimybių atlikti pirmiau paminėtų dalykų arba, neatsižvelgiant į tai, kad buvo įgyvendintos pagrįstai reikalingos priemonės, tai padaryti yra iš esmės sunkiau nei iš pradžių, emitentas gali pakeisti pagrindinę priemonę alternatyvia pagrindine priemone. Jeigu emitentas neranda tinkamos alternatyvios pagrindinės priemonės arba jeigu tai neduotų priimtinų rezultatų, emitentas gali anksčiau apskaičiuoti priemoką ir nustatyti išpirkimo sumą. Nustatęs išpirkimo sumą, emitentas privalo pranešti kreditoriams išpirkimo sumą ir palūkanų normą, kuri bus taikoma obligacijai ateityje. Emitentas privalo mokėti rinkos palūkanas nuo išpirkimo sumos. Obligacijos suma ir palūkanos išmokamos išpirkimo dieną. Kitos sąlygos Nematerialių vertybinių popierių registravimas Kreditoriaus sutikimas dėl informacijos apie jį atskleidimo Obligacijų emisijos sąlygų 1 priedo pakeitimai taikomi šiai obligacijai tiek, kiek jie yra susiję su obligacijomis, kurioms yra taikoma Suomijos teisė. Nematerialūs vertybiniai popieriai registruojami obligacijų įsigijusiam asmeniui skirtoje vertybinių popierių sąskaitoje ne vėliau kaip trečią darbo dieną nuo įsigijimo laikotarpio pabaigos, vadovaujantis Vertybinių popierių apskaitos sistemos įstatymu, Vertybinių popierių sąskaitų įstatymu ir EFi taisyklėmis ir nuostatais. Nematerialūs vertybiniai popieriai gali būti laisvai perleidžiami tik po to, kai atitinkamas įrašas padaromas vertybinių popierių sąskaitoje. EFi privalo užtikrinti informacijos apie kreditorius slaptumą ir todėl emitentas negali gauti tokios informacijos be kreditoriaus sutikimo. Kreditorius sutinka, kad emitentas turi teisę gauti, o EFi emitento prašymu 10

11 turi teisę atskleisti informaciją apie kreditorius, įskaitant kreditoriaus vardą, pavardę/pavadinimą, kontaktinę informaciją ir įmonės kodą (jei yra) pranešimų apie obligacijas pateikimo tikslu. Antrinė rinka Taikytina teisė Įprastinėmis rinkos sąlygomis emitentas Nordea Bank Finland Plc skelbia obligacijos atpirkimo kainą. Ji gali būti mažesnė arba didesnė už obligacijos nominalią vertę. Suomijos teisė ATSAKOMYBĖ Emitentas patvirtina, kad prieš tai išdėstytos papildomos sąlygos taikomos obligacijai kartu su VTSĮ programos sąlygomis ir įsipareigoja atitinkamai atlikti mokėjimus. Helsinkis, 2010 m. rugsėjo 24 d. NORDEA BANK FINLAND PLC 11

12 OBLIGACIJOS DUOMENYS IR KITA INFORMACIJA Emitentas Pasiūlymas Atsiskaitymo ir kliringo sistema Įtraukimas į oficialųjį prekybos sąrašą Pensijų kaupimo sutartis Išlaidos Struktūrizavimo sąnaudos Finansavimo lygis Emisijos atšaukimas Interesų konfliktas Apmokestinimas Nordea Bank Finland Plc Viešasis pasiūlymas. Euroclear Finland Oy ( EFi ) Teikiama paraiška dėl obligacijų įtraukimo į NASDAQ OMX Helsinki oficialųjį prekybos sąrašą, jeigu įsigytų obligacijų vertė yra ne mažesnė kaip EUR. Obligacija yra kaupimui skirta investavimo priemonė, kaip tai nurodyta ilgalaikio kaupimo įstatyme. Numatomos bendrosios išlaidos: EUR mokama EFi ir EUR teikiant paraišką NASDAQ OMX Helsinki. Obligacijos struktūrizavimo sąnaudos grindžiamos pastoviųjų pajamų ir į obligaciją įtrauktų išvestinių investicinių priemonių vertėmis vertinimo dieną 2010 m. rugsėjo 22 dieną. Metinės struktūrizavimo sąnaudos sudaro 3,5 proc., tai yra, iš viso 0,7 proc. Struktūrizavimo sąnaudos nustatomos kiekvienai obligacijai atskirai. Šios sąnaudos priklauso, pavyzdžiui, nuo rinkos sąlygų, tokių kaip palūkanų normų pokyčiai ir rinkos kintamumas. Struktūrizavimo sąnaudos apima visas su obligacija susijusias emitento sąnaudas, pvz., emisijos, licencijos, materialines ir rinkodaros sąnaudas. Emitentas atskirai netaiko obligacijos įsigijimo ar saugojimo mokesčių. Lygindamas įvairių emitentų sąnaudas, investuotojas privalo atkreipti dėmesį į skirtingas rinkos dalyvių galimybes įgyvendinti struktūrinius produktus sudarančių pastoviųjų pajamų ir išvestinių priemonių investicijas. Palūkanų norma, taikoma apskaičiuojant nulinės atkarpos investiciją, yra 3 mėnesių Euribor, pridėjus 0.7 procentinių punktų. Emitentas pasilieka teisę atšaukti emisiją 1) dėl pasikeitusių rinkos sąlygų; 2) jei bendra įsigijimo suma yra maža (mažiau kaip EUR), ARBA 3) dėl įvykio, kuris, emitento nuomone, gali sukliudyti sėkmingai išplatinti emisiją. Jei emisija atšaukiama, visos sumokėtos sumos grąžinamos. Jeigu emisija būtų atšaukta, grąžinamai sumai neskaičiuojamos jokios palūkanos. Žr. Bazinio prospekto skyrių Įtraukimas į prekybos sąrašus; kliringas ir atsiskaitymas. Kiek emitentui yra žinoma, joks fizinis ar juridinis asmuo neturi jokių ekonominių interesų obligacijos atžvilgiu. Pagal galiojančius įstatymus, priemoka, mokama už Suomijoje viešai išleistas obligacijas, laikoma Mokesčio prie pajamų šaltinio įstatyme apibrėžtomis bendra tvarka apmokestinamomis fizinių asmenų pajamomis iš palūkanų ir paveldėjimo būdu gautomis pajamomis. Bet kokia priemoka už indekso vertės padidėjimą sandorių antrinėje rinkoje laikoma kapitalo pajamomis, kaip apibrėžta Pajamų mokesčio įstatyme. Įmonėms ar konsorciumams mokama priemoka yra laikoma įprastinėmis 12

13 apmokestinamomis pajamomis, kurioms taikomos išimtys dėl pelno nesiekiančių įmonių atleidimo nuo mokesčių. Ši informacija nėra mokesčių konsultacija. Ši informacija nėra išsami; tai bendro pobūdžio informacija apie tam tikrus galiojančius teisės aktus. Kreditorius turi pats įvertinti galimas mokestines pasekmes ir pasitarti su mokesčių konsultantu. 13

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk

PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūk PALŪKANŲ, IŠMOKĖTŲ 2018 IR VĖLESNIAIS METAIS, APMOKESTINIMAS Palūkanos Palūkanų apmokestinimas (gyventojams) Palūkanų priskyrimas A ir B klasėms Palūkanos už vartojimo kreditą, suteiktą per tarpusavio

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr , i. k ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 iki 2017-12-31 Įstatymas paskelbtas: Žin. 1997, Nr. 107-2688, i. k. 0971010ISTAVIII-480 TAR pastaba. Privatizavimo fondo lėšų likutis, padengus Privatizavimo fondo įsipareigojimus,

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

investavimo strategijos Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė

investavimo strategijos Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė nepatyrusius investuotojus privertė iš naujo įvertinti rizikos valdymo svarbą

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

Telia Lietuva AB

Telia Lietuva AB 2018 M. 9 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI Telia Lietuva, AB, įmonių grupė TELIA LIETUVA #VISAKOTINKLAS TELEKOMUNIKACIJŲ, IT IR TV PASLAUGOS IŠ VIENŲ RANKŲ TELIA LIETUVA TAI: Platus paslaugų spektras Labiausiai

Detaliau

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami

UAB Medicinos bankas prospekto santraukos vertimas į lietuvių kalbą II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami II SANTRAUKA Šią Santrauką sudaro informacijos atskleidimo reikalavimai, vadinami Punktais, sudaryti pagal Prospekto reglamento XXII priedą (Informacijos atskleidimo reikalavimai santraukose). Šie Punktai

Detaliau

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo

KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/ m. spalio 10 d. - kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuo 2015117 L 11/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS DELEGUOTASIS REGLAMENTAS (ES) 2015/61 2014 m. spalio 10 d. kuriuo dėl kredito įstaigoms taikomo padengimo likvidžiuoju turtu

Detaliau

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU

DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU DUOMENŲ TEIKIMO SUTARČIŲ REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama generalinio direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal Valstybės

Detaliau

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I.

PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. PATVIRTINTA UAB Kauno švara valdybos 2013 m. rugsėjo 26 d. nutarimu Nr. (1.7.)-VN-76 UAB KAUNO ŠVARA TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Šie nuostatai reglamentuoja

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS Informacija atnaujinta 2014-10-31 Aktuali redakcija, galiojanti nuo 2014-11-01 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr. IX-1068 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ

Suvestinė redakcija nuo iki Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr , i. k ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ Suvestinė redakcija nuo 2004-11-17 iki 2007-01-29 Įstatymas paskelbtas: Žin. 2002, Nr. 91-3891, i. k. 1021010ISTA0IX-1068 LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ ĮSTAIGŲ Į S T A T Y M A S 2002 m. rugsėjo 10 d. Nr.

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s

Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą s Nevyriausybinių organizacijų ir bendruomeninės veiklos stiprinimo 2017 2019 metų veiksmų plano įgyvendinimo 2.3 priemonės Remti bendruomeninę veiklą savivaldybėse įgyvendinimo aprašo 3 priedas (Pavyzdinė

Detaliau

HISREP sutartis notarams

HISREP sutartis notarams DUOMENŲ TEIKIMO LIETUVOS RESPUBLIKOS HIPOTEKOS REGISTRUI ELEKTRONINIU BŪDU SUTARTIS NR. Valstybės įmonė Registrų centras (toliau Įmonė), atstovaujama direktoriaus Sauliaus Urbanavičiaus, veikiančio pagal

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

2014 m. gegužės 15 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 654/2014 dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles L 189/50 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2014 6 27 EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 654/2014 2014 m. gegužės 15 d. dėl Europos Sąjungos teisių taikyti tarptautines prekybos taisykles

Detaliau

aukciono nuostatai Nr.1

aukciono nuostatai Nr.1 PATVIRTINTA: UAB,,Trakų vandenys 2016-01-19 valdybos posėdžio Nr.1 nutarimu Nr.1.6.1 NEKILNOJAMOJO TURTO PARDAVIMO VIEŠO AUKCIONO BŪDU NUOSTATAI I. BENDROJI DALIS 1.1 Šie nuostatai reglamentuoja UAB,,Trakų

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Obligacijų prospektas

Obligacijų prospektas 150.000.000 LITŲ VERTĖS OBLIGACIJŲ IŠLEIDIMO PROGRAMOS PROSPEKTAS VILNIUS, 2004 M. GRUODŽIO MĖN. TURINYS I. PAGRINDINIAI DUOMENYS APIE EMITENTĄ... 4 II. EMITENTO IR JO PAGRINDINĖS VEIKLOS BEI FINANSINĖS

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles

AB DNB banko paslaugų teikimo taisykles Luminor Bank AB paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) Šios Banko paslaugų teikimo bendrosios taisyklės (D) yra taikomos Šalių santykiams dėl Paslaugų teikimo pagal Sutartis tarp Banko (dabartinis pavadinimas

Detaliau

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx

Microsoft Word - Nasdaq Vilnius listinguojamų bendrovių valdysenos ataskaitos forma (galioja nuo 2019_01_15).docx PRIIMTA AB Nasdaq Vilnius valdybos posėdyje 2015 m. kovo 16 d. Protokolo Nr. 15-120 Papildyta: 2019 m. sausio 15 d. Protokolo Nr.19-63 DĖL NASDAQ VILNIUS LISTINGUOJAMŲ BENDROVIŲ VALDYSENOS KODEKSO LAIKYMOSI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k

Prospekto santraukos vertimas i lietuviu k II. SANTRAUKA Ši Santrauka (toliau Santrauka) yra viešo siūlymo (toliau Siūlymas), kuriuo siūloma AUGA group, AB (toliau Emitentas arba Bendrovė, Bendrovė kartu su jos Dukterinėmis įmonėmis vadinama Grupe)

Detaliau

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės

Prekių pirkimo pardavimo taisyklės Kursų ir seminarų pirkimo pardavimo svetainėje sportoakademija.lt taisyklės 1. Sąvokos 1.1. Pardavėjas Lietuvos Respublikos VĮ Registrų centras, Juridinių asmenų registro Kauno filiale įregistruotas privatusis

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation OBLIGACIJŲ EMISIJOS I N F O R M A C I N I S D O K U M E N TA S 2018 II-as ketvirtis A. TUMĖNO G. 4, 11 AUKŠTAS, RYTŲ ĮĖJIMAS, VC VILNIAUS VARTAI, VILNIUS obligacijos@rewo.lt SANTRAUKA EMISIJOS DYDIS OBLIGACIJŲ

Detaliau