4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "4 skyrius Algoritmai grafuose 4.1. Grafų teorijos uždaviniai Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v 1,v 2,...,v N } (angl. vertex) ir briaun"

Transkriptas

1 skyrius Algoritmai grafuose.. Grafų teorijos uždaviniai... Grafai Tegul turime viršūnių aibę V = { v,v,...,v N (angl. vertex) ir briaunų aibę E = { e,e,...,e K, briauna (angl. edge) yra viršūnių pora ej = (v j,v j ). Paprasčiausias grafo pavyzdys yra šalies kelių žemėlapis: miestai ir gyvenvietės sudaro viršūnių aibę, o keliai briaunų aibę. Jei briaunos e j = (v j,v j ) ir e k = (v j,v j ) yra skirtingos (svarbi yra ir jungimo kryptis), tai jos vadinamos orientuotomis, o grafas, sudarytas iš tokių briaunų, yra vadinamas orientuotuoju grafu. Orientuotąją briauną dar vadiname lanku. Miesto keliuose irgi susiduriame su tokia situacija, kai gatvėje leidžiamas tik vienpusis eismas. Dvi grafo viršūnės, sujungtos bent viena briauna, vadinamos gretimomis arba kaimyninėmis, priešingu atveju jos vadinamos nepriklausomomis. Pavyzdžiui, Vilnius ir Kaunas yra gretimi miestai, o Kaunas ir Utena yra nepriklausomos kelių žemėlapio viršūnės. Dažniausiai neužtenka tik žinoti, ar du miestai yra sujungti keliu, bet svarbu ir tai, koks yra atstumas tarp šių miestų, kokia yra kelio danga, koks maksimalus greitis yra leidžiamas važiuojant šiuo keliu. Todėl grafo briaunoms gali būti priskirti realūs skaičiai, įvertinantys atstumą, laiką, 0

2 0 SKYRIUS. ALGORITMAI GRAFUOSE svorį ir panašius požymius. Toks grafas yra vadinamas svertiniu. Briaunos e j E įvertį (svorį) žymėsime w(e j ) (svoris angliškai weight). Viršūnės v kaimynų (angl. neighbours) aibę žymėsime N(v) = { u : u V, (u,v) E arba (v,u) E ir vadinsime viršūnės aplinka. Viršūnės v laipsnis deg(v) yra kaimynų skaičius. Jei viršūnė neturi kaimynų (deg(v) = 0), tai ji vadinama izoliuota. Kai deg(v) =, tai v vadinama nusvirusia viršūne. Orientuoto grafo atveju skiriame viršūnės įėjimo ir išėjimo puslaipsnius. Svarbiausi grafų atvejai yra pavaizduoti. brėžinyje a) b) c). pav. Grafų pavyzdžiai: a) neorientuotas grafas, V = 7, E = 7, viršūnių v, v, v laipsnis yra lygus, viršūnių v, v 5 laipsnis lygus, v yra galinė viršūnė, v 7 yra izoliuota viršūnė, b) orientuotas grafas, V =, E =, c) svertinis grafas, V =, E = 8. Viršūnių seka p = { v i0, v i,..., v ik yra vadinama k keliu (maršrutu, angl. path), jei sekos visos gretimos viršūnės yra sujungtos briaunomis, t.y. (v ij,v ij+ ) E, j = 0,,...,k. Ciklu vadiname k kelią, kuriame pradinė viršūnė sutampa su paskutine v i0 = v ik, o kitos viršūnės kelyje nesikartoja. Grafas vadinamas jungiu, jei tarp bet kurių jo viršūnių egzistuoja kelias. Pavyzdžiui, jeigu turime kelių žemėlapį ir grafas yra jungus, tai iš bet kurio miesto ar gyvenvietės galima nuvažiuoti į kitą vietovę. Pavasarinių potvynių metu kai kurios gyvenvietės tampa nepasiekiamomis.

3 .. GRAFŲ TEORIJOS UŽDAVINIAI 05 Nagrinėkime svertinį grafą. Kelio p ilgiu vadinsime skaičių k W(p) = w ( (v ij,v ij+ ) ). j=0 Tuo atveju, kai grafo briaunų svoriai nėra užduoti, kelio ilgiu vadiname kelio briaunų skaičių. Trumpiausiu keliu, jungiančiu dvi grafo viršūnes a ir b, vadinsime kelią p = { a, v i,..., v ik,b, tenkinantį sąlygą W(p) W(p ), čia p yra bet koks kitas kelias, jungiantis a ir b. Jei visų briaunų svoriai yra teigiami skaičiai, tai trumpiausias kelias visada egzistuoja. Šį teiginį įrodome tokiais samprotavimais: kadangi briaunų svoris yra teigiami skaičiai, tai trumpiausiame kelyje negali būti ciklų. Tada lieka baigtinis (nors gal būt ir labai didelis) skirtingų kelių skaičius, tarp jų ir išrenkame trumpiausią. Grafas yra vadinamas pilnu, jei visos jo viršūnės tarpusavyje sujungtos briaunomis, t.y.: N(v j ) = V \ {v j, j =,,..., V.... Pagrindiniai uždaviniai uždavinys. Duotas grafas G = (V, E). Reikia rasti trumpiausią kelią tarp dviejų jo viršūnių a,b V. uždavinys. Reikia rasti trumpiausius kelius tarp viršūnės a ir visų kitų grafo viršūnių v V. uždavinys. Jeigu grafas G yra orientuotas, tai reikia rasti trumpiausius kelius iš visų grafo viršūnių v V iki duotosios viršūnės a V.

4 0 SKYRIUS. ALGORITMAI GRAFUOSE uždavinys. Kiekvienai grafo viršūnių porai a, b V reikia rasti trumpiausią jas jungiantį kelią. Aišku, kad išmokę spręsti uždavinį, uždavinį galėsime išspręsti tuo pačiu algoritmu, prieš tai pakeitę briaunų kryptis. Taigi lieka trys skirtingi uždaviniai. Atrodytų, kad užtenka išmokti spręsti uždavinį, tada ir uždavinius spręsime, kaip seką paprastesnių pirmojo tipo uždavinių. Bet toks būdas nebūtinai yra geriausias: pirma, sudėtingesnio uždavinio tiesioginis sprendimo algoritmas gali būti daug efektyvesnis, antra, pamatysime, kad paprastesnį uždavinį pavyksta išspręsti tik algoritmu, skirtu uždavinio sprendimui. Pastarasis faktas yra pakankamai pamokantis: dažnai lengviau yra išspręsti tinkamai suformuluotą bendresnį uždavinį, nei rasti atskirojo uždavinio sprendinį. 5 uždavinys. Minimalus dengiantis medis. Kitas uždavinys labai dažnai sutinkamas planuojant komunikacinius tinklus, pavyzdžiui, kompiuterinį tinklą, jungiantį visus įstaigos kompiuterius. Tokį tinklą vaizduojame grafu, kurio viršūnių aibę V sudaro asmeniniai kompiuteriai, darbo stotys ir serveriai, o briaunų aibę E sudaro jungtys, jungiančios šiuos kompiuterius. Aišku, gautasis grafas turi būti jungiu, tik tada visi darbuotojai galės keistis informacija. Taip pat siekiame, kad komunikacinių linijų kaina būtų minimali, todėl reikia mažinti grafo briaunų skaičių. Pirmiausia apibrėžiame svarbų grafo atvejį. Medis yra jungus grafas, kuriame nėra ciklų. Aptarsime kai kurias medžių savybes, kurios ir charakterizuoja šią struktūrą.. teorema. Tegul v ir w yra skirtingos medžio viršūnės, tada egzistuoja vienintelis jas jungiantis paprastas kelias. Įrodymas. Tarkime priešingai, kad egzistuoja du skirtingi keliai, jungiantys v ir w. Tada gauname, kad grafo briaunos sudaro ciklą, bet taip būti negali, nes grafas yra medis.. teorema. Medis, kuriame yra n viršūnių, turi n briauną. Įrodymas. Jei turime tik vieną viršūnę, tai briaunų aibė yra tuščia. Pridėdami papildomą briauną turime pridėti ir naują viršūnę, nes priešingu atveju gausime ciklą. Tegul G = (V,E) yra jungus grafas. Tada grafo G dengiančiu medžiu (angl. spanning tree) vadinsime medį T = (V,E ), kurio briaunų aibė E yra grafo G briaunų aibės poaibis, t.y. E E.

5 .. GRAFŲ TEORIJOS UŽDAVINIAI 07 Aišku, kad grafo dengiantis medis nebūtinai yra vienintelis. Yra daug algoritmų, leidžiančių sukonstruoti dengiančius medžius. Susipažinsime tik su vienu paprastu algoritmu. Pasirenkame bet kurią grafo G viršūnę. Kadangi grafas yra jungus, tai randame naują viršūnę, sujungtą briauna su viena iš jau parinktų viršūnių. Šį ciklą kartojame tol, kol parenkame visas n viršūnes. Uždavinys pasunkėja, kai grafas G yra įvertintasis. Tada reikia rasti minimalų dengiantį medį T, t.y. medį, kurio bendrasis briaunų svoris W(T) yra mažiausias, čia W(T) = w(e). e E Dengiančių medžių pavyzdžiai yra pavaizduoti. brėžinyje a) b) c) 8. pav. Dengiančių medžių pavyzdžiai: a) grafas G, b) dengiantis medis W(T) = 5, c) minimalus dengiantis medis W(T) = Grafų vaizdavimas Duomenų struktūros, vaizduojančios grafą, parinkimas nėra labai paprastas. Būtina atsižvelgti į du svarbius kriterijus: saugomos informacijos apimtį ir veiksmų (metodų) su grafais atlikimo efektyvumą. Ypač dažnai reikia mokėti rasti viršūnes, kurios yra gretimos duotajai. Orientuoto grafo atveju dar skiriamos gretimos įeinančios ir išeinančios viršūnės. Turime grafą G = (V, E). Api- Grafo viršūnių gretimumo matrica. brėžiame n n dydžio matricą S = s s... s n s s... s n s n s n... s nn,

6 08 SKYRIUS. ALGORITMAI GRAFUOSE kurios elementai yra tokie: s ij = {, jei eij := (v i,v j ) E, 0, jei e ij E. Jei grafas yra svertinis, tai gretimumo matricoje saugome ir briaunų svorius: s ij = { wij, jei e ij E, 0, jei e ij E. Jei grafas nėra orientuotas, tai jo gretimumo matrica S yra simetrinė: s ij = s ji, i,j n. Matricos S i-osios eilutės nenuliniai elementai apibrėžia viršūnes v j, į kurias galima patekti iš v i viršūnės. Atitinkamai, j-ojo stulpelio nenuliniai elementai apibrėžia viršūnes v i, iš kurių galima patekti į v j. Saugomos informacijos apimtis yra n skaičių, viršūnės v i visas gretimas viršūnes randame atlikę n veiksmų. Ši duomenų struktūra ypač efektyvi, kai reikia patikrinti ar e ij E, tokio veiksmo kaštai yra O() eilės dydis. Suspausto formato matrica. Dažniausiai grafo viršūnių laipsnis (gretimų viršūnių skaičius) yra daug mažesnis už n. Todėl didesnioji grafo gretimumo matricos koeficientų dalis yra lygi nuliui ir toks informacijos saugojimo būdas nėra ekonomiškas. Tiesinėje algebroje matricos, kurių eilučių nenulinių koeficientų skaičius yra daug mažesnis už stulpelių skaičių, yra vadinamos retomis matricomis (angl. sparse matrix). Jų saugojimui naudojame įvairius informacijos suspaudimo būdus. Vieną jų pritaikysime ir grafo duomenų vaizdavimui. Masyve A iš eilės surašome visų viršūnių gretimas viršūnes. Šio masyvo ilgis yra lygus grafo briaunų skaičiui dime. Masyvo R elementas r i nurodo viršūnės v i gretimų viršūnių sąrašo pradžią masyve A, taigi v i kaimynų aibė yra N(v i ) = { v aj : r i j < r i+. Masyvo R ilgis yra n+, paskutinis elementas r n+ = E + yra naudojamas apibrėžiant viršūnės v n kaimynus. Jeigu turime įvertintąjį grafą G, tai W masyve saugome atitinkamų briaunų svorius. Briaunos numeruojamos taip pat, kaip ir gretimos viršūnės A masyve.

7 .. TRUMPIAUSIO KELIO RADIMAS 09. pavyzdys. Grafų vaizdavimas suspaustu formatu. Pateiksime grafų, pavaizduotų. brėžinyje, suspausto formato matricas: A = (,,,,5,,,,,,5,,, ), R = (,,,9,,,5); A = (,,,,,), R = (,,,5,7); A = (,,,,,,,5,,,5,,,,,), W = (,,,,5,,,,,,,,,,5,), R = (,,,9,,5,7)... Trumpiausio kelio radimas Pirmiausia spręsime uždavinį, t.y. rasime trumpiausius kelius nuo viršūnės v iki visų kitų įvertintojo grafo viršūnių w V.... Deikstros algoritmas Šį efektyvų algoritmą pasiūlė E. Dijkstra. Masyve D saugome trumpiausių kelių iki kiekvienos viršūnės ilgius. Masyvas P yra naudojamas optimalaus maršruto atstatymui, jo i-ojo elemento reikšmė p i = k parodo, kad į v i viršūnę patenkame iš v k viršūnės. Tegul S yra aibė viršūnių, iki kurių jau radome trumpiausią kelią. Pradžioje šiai aibei priklauso tik pradinė viršūnė v. Vykdydami algoritmą kiekviename žingsnyje aibę S papildome viena nauja viršūne. Aibėje Q saugome viršūnes, iki kurių trumpiausias kelias dar nežinomas. Aišku, taupant kompiuterio atmintį, galima apsiriboti tik vienos iš aibių S arba Q naudojimu, nes Q = V \ S, tačiau algoritmo realizacija yra efektyvesnė, kai parenkame tinkamą duomenų struktūrą aibės Q saugojimui. Tarsime, kad pradinė yra v viršūnė.

8 0 SKYRIUS. ALGORITMAI GRAFUOSE Deikstros algoritmas () for ( i = ; ( i n ; i++ ) { () if (v,v i ) E ) d i = w i ; () else d i = ; () p i = ; (5) S = {v ; Q = V \ S; () for ( i = ; i < n ; i++ ) { (7) randame v k Q: d k d j, v j Q; (8) if ( d k = ) stop // Grafas nejungus (9) S = S v k ; Q = Q \v k ; (0) for ( v j N(v k ) Q ) { () d = d k + w kj () if ( d j > d ) { () d j = d; () p j = k; Aišku, kad po pirmo žingsnio randame viršūnę v k, iki kurios kelias iš v yra trumpiausias (tai kaimyninė viršūnė). Po to nagrinėjame visas naujosios viršūnės dar neparinktas kaimynes v j ir palyginame dviejų kelių ilgius: geriausio žinomo iki šiol ir naujo, kai pirmiausia trumpiausiu keliu einame į v k viršūnę, o iš jos pasiekiame v j. Šiame algoritme naudojame godaus metodo principą: kiekviename žingsnyje pasirenkame geriausią lokalų sprendinį. Kaip matėme, godusis algoritmas nebūtinai garantuoja gautojo sprendinio globalų optimalumą. Kitame poskyryje įrodysime, kad Deikstros algoritmu tikrai randame trumpiausius kelius. uždavinio sprendimas. Jei užtenka rasti trumpiausią kelią tik iki vienos viršūnės w, tai Deikstros algoritme pakeičiame () sąlygą tokia: () while (w S ) { Tačiau blogiausiu atveju teks atlikti N algoritmo žingsnį, nes w gali būti parinkta pati paskutinė.

9 .. TRUMPIAUSIO KELIO RADIMAS. pavyzdys. Trumpiausių kelių radimas orientuotatame grafe. Turime orientuotą svorinį grafą, pavaizduotą. brėžinyje pav. Orientuotas įvertintasis grafas Rasime trumpiausius kelius iš viršūnės v iki visų likusių grafo viršūnių. Pradinės aibės S ir masyvų D, P reikšmės yra tokios: S = { v, P = (,,,,, ). Algoritmo vykdymo eiga yra tokia: i = : S = { v, v, D = (0, 70, 50,, 00, ), D = (0, 70, 50, 5, 00, ), P = (,,,,, ), i = : S = { v, v, v, D = (0, 70, 50, 5, 95, 0), P = (,,,,, ), i = : S = { v, v, v, v, D = (0, 70, 50, 5, 95, 90), P = (,,,,, ), i = : S = { v, v, v, v, v, D = (0, 70, 50, 5, 9, 90), P = (,,,,, ), i = 5 : S = { v, v, v, v, v, v 5, D = (0, 70, 50, 5, 9, 90), P = (,,,,, ), Tada, trumpiausias kelias, jungiantis v ir v 5, yra p = (v,v,v,v 5 ), o jo ilgis p = 9. Jeigu būtų reikėję rasti trumpiausią kelią iki v viršūnės, tai algoritmas užsibaigtų po antrojo žingsnio, o p = (v,v,v ).

10 SKYRIUS. ALGORITMAI GRAFUOSE Algoritmo sudėtingumo įvertinimas. Vykdydami Deikstros algoritmą () ciklą kartojame n (t.y. V ) kartą. Kiekviename žingsnyje randame aibės Q viršūnę, iki kurios žinomo kelio ilgis yra trumpiausias. Šios operacijos sudėtingumas priklauso nuo duomenų struktūros, realizuojančios aibę Q. Jei naudojame masyvą, tai veiksmų skaičius yra O( Q ). Todėl trumpiausių kelių ilgių paieška viso reikalauja O( V ) veiksmų. Kiekviena grafo briauna yra analizuojama tik vieną kartą, todėl kelių ilgiai yra perskaičiuojami E kartų ir atliekame O( E ) veiksmų. Taigi Deikstros algoritmo skaičiavimų apimtis yra O( V + E ) = O( V ) veiksmų (čia pasinaudojome nelygybe E < V ). Jeigu grafo G gretimumo matrica yra reta, t.y. E = m V, m V (daugelyje taikomųjų uždavinių m yra nedidelė konstanta), tai pagrindinė skaičiavimų dalis tenka trumpiausio kelio paieškai aibėje Q. Šį uždavinį spręsime efektyviau, kai Q yra piramidė. Piramidės formavimo kaštai yra O( V ) veiksmų, o trumpiausių kelių ilgių perskaičiavimo ir piramidės struktūros išsaugojimo skaičiavimų apimtis yra O( V log V ) veiksmų. Taigi modifikuoto Deikstros algoritmo apimtis yra O( V log V + E ) veiksmų. Deikstros algoritmo teisingumo įrodymas. viršūnės a iki viršūnės v, nepriklausančios aibei S: Imkime kelią p iš grafo p = (a, w, w,..., w k, v). Jeigu visos tarpinės viršūnės priklauso aibei S, t.y. w j S,j =,...,k, tai toks kelias vadinamas S specialiuoju. Teisinga tokia teorema, kuri pagrindžia godaus metodo naudojimą sprendžiant uždavinį apie trumpiausius kelius nuo duotosios grafo viršūnės iki visų kitų viršūnių:. teorema. Tegul G yra įvertintasis grafas ir visų jo briaunų svoriai yra neneigiami skaičiai. Pradinę viršūnę pažymėkime v V. Po kiekvieno Deikstros algoritmo žingsnio yra teisingi šie du teiginiai: a) jei v j S, tai d j yra trumpiausio kelio nuo v iki šios viršūnės ilgis, b) jei v j Q, tai d j yra trumpiausio S specialaus kelio nuo v iki šios viršūnės ilgis. Įrodymas. Teoremą įrodysime matematinės indukcijos metodu. Pažymėkime S i ir S i aibę S prieš ir po i ojo algoritmo žingsnio. Atitinkamai, kelių ilgius iki v j viršūnės žymėsime d j,i ir d j,i.

11 .. TRUMPIAUSIO KELIO RADIMAS Pirmiausia įsitikinsime, kad abu teiginiai yra teisingi prieš pirmąjį žingsnį. Kadangi S 0 = { v, tai visos likusios viršūnės priklauso Q0. Taigi a teiginio teisingumo nereikia tikrinti nei vienai viršūnei. S 0 specialiuoju keliu yra briaunos, išeinančios iš pradinės viršūnės v, todėl ir b teiginys yra teisingas. Tarkime, kad abu teiginiai yra teisingi prieš k-ąjį algoritmo žingsnį. Įrodysime, kad jie lieka teisingais ir atlikus šio žingsnio pertvarkymus. Tegul jo metu minimalų kelio ilgį turėjo v k viršūnė, todėl S k = S k v k. Jei v j S k, tai keliais iki viršūnės nebuvo pakeistas. Toks kelias buvo optimalus pagal indukcinę prielaidą, todėl jis liko trumpiausiu ir po k-ojo žingsnio. Lieka įsitikinti, kad ir kelias iki v k, kuris taip pat nepakito šio žingsnio metu, yra trumpiausias. Remiantis indukcine prielaida jis yra trumpiausias S k specialusis kelias. Tarkime priešingai, kad egzistuoja trumpesnis kelias p nuo v iki v k, toks, kad p < d k,k = d k,k. Jis jau negali būti S k specialiuoju keliu, todėl jame yra viršūnių nepriklausančių S k, tegul ṽ yra pirmoji tokia viršūnė: p = { v, v i,..., v il, ṽ,..., ṽ m,...,v k. Tada kelio dalis nuo v iki ṽ yra S k specialusis kelias (nebūtinai trumpiausias) p = { v, v i,..., v il, ṽ. Tegul ṽ = v j. Gauname tokius p ilgio įverčius: p p d j,k. Paskutinė nelygybė seka iš indukcinės prielaidos, kad d j,k yra ilgis trumpiausio S k specialaus kelio iki viršūnės ṽ. Kadangi ṽ S k, tai d k,k d j,k, priešingu atveju, vykdydami Deikstros algoritmo k-ąjį žingsnį, būtume pasirinkę ṽ viršūnę. Bet tada gauname, kad p d k,k, o tai prieštarauja prielaidai, jog p yra trumpesnis kelias. Taigi a teiginys išlieka teisingas ir baigus k-ojo žingsnio pertvarkymus. Dabar nagrinėsime b teiginį. Tegul v j Q k. Tada k-ajame žingsnyje perskaičiuojame trumpiausio S k specialaus kelio ilgį d j,k = min ( d j,k, d k,k + w kj )

12 SKYRIUS. ALGORITMAI GRAFUOSE ir pasirenkame trumpesnį iš dviejų galimų kelių. Turime dvi galimybes:. Egzistuoja trumpiausias S k specialusis kelias, kuris neina per viršūnę v k.. Visi trumpiausi S k specialieji keliai eina per viršūnę v k. Nagrinėkime pirmąjį atvejį. Tada trumpiausias S k specialusis kelias yra ir trumpiausias S k specialusis kelias, todėl d j,k = d j,k. Deikstros algoritme tokį variantą ir pasirenkame, nes, jei būtų išpildyta nelygybė d k,k + w k,j < d j,k, tai rastume trumpesnį S k specialųjį kelią iki viršūnės v j ir jis eitų per v k, o tai prieštarauja mūsų prielaidai. Taigi šiuo atveju b teiginys lieka teisingas ir po atliktų pertvarkymų. Nagrinėkime antrąjį atvejį. Įrodysime, kad v k visada yra paskutinė S k specialaus kelio viršūnė. Tarkime priešingai, kad v s S k yra paskutinė kelio viršūnė. Kadangi v s v k, tai v s S k. Tada teisinga nelygybė d s,k d k,k, nes priešingu atveju v k viršūnė būtų pasirinkta anksčiau už v s. S(k) S(k-) k s j. pav. Antrojo atvejo analizė: trumpiausias S k specialusis kelias Trumpiausią S k specialųjį kelią p išskaidome į tris dalis (žr.. paveikslą): S k specialųjį kelią p, jungiantį pradinę viršūnę v ir v k, kelią p, jungiantį v k ir v s, bei briauną e sj. Aišku, kad p yra trumpiausias S k specialusis kelias.

13 .. TRUMPIAUSIO KELIO RADIMAS 5 Įvertiname kelio p ilgį: p = p + p + e sj p + e sj = d k,k + w sj d s,k + w sj. Taigi radome dar vieną S k specialųjį kelią, trumpiausiu būdu jungiantį v su v s ir po to tiesiogine briauna e sj sujungtą su v j. Jo ilgis yra nedidesnis už p ir šis kelias neina per viršūnę v k, o tai prieštarauja prielaidai, kad visi trumpiausi S k specialieji keliai eina per v k. Deikstros algoritme tada ir pasirenkame naują trumpiausią kelią, taigi b teiginys lieka teisingas ir po atliktų pertvarkymų.... Floido algoritmas Šiame poskyryje spręsime uždavinį, kai reikia rasti trumpiausius kelius tarp visų įvertintojo grafo G viršūnių porų. Ir šį uždavinį galime spręsti Deikstros algoritmu, kurį kartojame n kartų su vis kita pradine viršūne. Tokio metodo skaičiavimų apimtis yra O ( V log V + V E ). Priminsime, kad Deikstros algoritmas priklauso godžiųjų metodų klasei. Susipažinsime su Floido (Floyd) algoritmu, kuriame panaudotas dinaminio programavimo metodas. Metodo idėja yra paprasta. Pažymėkime D k matricą, kurios koeficientai d ij (k) apibrėžia ilgį trumpiausio kelio nuo viršūnės v i iki viršūnės v j ir šiame kelyje nėra viršūnių, kurių indeksas didesnis už k. Pradinės matricos D 0 koeficientai yra tokie: 0, kai i = j, d ij (0) = w ij, kai e ij E,, kai e ij E. Toliau skaičiuojame matricas D,D,...,D n. Sudarant matricą D k galimi du atvejai:. Trumpiausio kelio visų tarpinių viršūnių numeriai yra mažesni už k, tada teisinga lygybė d ij (k) = d ij (k ).. Trumpiausias kelias eina per viršūnę v k, tada jo ilgis yra lygus atkarpų nuo v i iki v k ir nuo v k iki v j ilgių sumai (visų tarpinių viršūnių numeriai yra mažesni už k): d ij (k) = d ik (k ) + d kj (k ).

14 SKYRIUS. ALGORITMAI GRAFUOSE Kadangi nežinome, kuris iš šių dviejų kelių yra trumpesnis, tai gauname matricos D k koeficientų skaičiavimo formulę d ij (k) = min ( d ij (k ), d ik (k ) + d kj (k ) ). Pastebėsime, kad kai kurių koeficientų nereikia skaičiuoti, nes teisingos tokios lygybės d ii (k) = 0, d ik (k) = min ( d ik (k ), d ik (k ) + d kk (k ) ) = d ik (k ), d kj (k) = min ( d kj (k ), d kk (k ) + d kj (k ) ) = d kj (k ). Optimalų kelią saugome matricoje P, kurios koeficientas p ij yra lygus trumpiausio kelio nuo v i iki v j tarpinių viršūnių didžiausiam numeriui. Floido algoritmas () for ( i = ; i n ; i++ ) () for ( j = ; j n ; j++ ) { () () if ( i == j ) d ii = 0 ; else if ( (v i,v j ) E ) d ij = w ij ; (5) else d ij = ; () p ij = 0; (7) for ( k = ; k n ; k++ ) { (8) for ( i = ; i n ; i++ ) (9) for ( j = ; ( j n ; j++ ) (0) if (i k) && (j k) && (i j) ) { () d = d ik + d kj () if ( d ij > d ) { () d ij = d; () p ij = k; Pateiksime ir algoritmą, kuris atspausdina trumpiausio kelio tarpinių viršūnių numerius.

15 .. TRUMPIAUSIO KELIO RADIMAS 7 Trumpiausio kelio spausdinimo algoritmas Path ( i, j ) begin () k = p ij ; () if ( k 0 ) { () Path ( i, k ); () Spausdiname k; (5) Path ( k, j ); end Path. pavyzdys. Trumpiausių kelių radimas Floido algoritmu. Turime orientuotą svorinį grafą, pavaizduotą.5 brėžinyje pav. Orientuotas įvertintasis grafas Rasime trumpiausius kelius tarp visų grafo viršūnių. masyvų D ir P reikšmės yra tokios: D 0 = , P 0 = Pradinės Floido algoritmo vykdymo eiga yra tokia: D = , P = ,

16 8 SKYRIUS. ALGORITMAI GRAFUOSE D = D = D = , P =, P =, P = ,,. Algoritmo sudėtingumo įvertinimas. Vykdydami Floido algoritmo (7) ciklo vieną žingsnį atliekame O( V ) veiksmų. Šio ciklo ilgis yra n = V žingsnių, todėl Floido algoritmo apimtis yra O( V ).

Algoritmø analizës specialieji skyriai

Algoritmø analizës specialieji skyriai VGTU Matematinio modeliavimo katedra VGTU SC Lygiagrečiųjų skaičiavimų laboratorija Paskaitų kursas. 5-oji dalis. Turinys 1 2 KPU euristiniai sprendimo algoritmai KPU sprendimas dinaminio programavimo

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 7 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2015-04-13 Grafai Grafas aibių pora (V, L). V viršūnių (vertex) aibė, L briaunų (edge) aibė Briauna

Detaliau

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta

GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta GRAFŲ TEORIJA Pasirenkamasis kursas, Magistrantūra, 3 sem. 2018 m. rudens semestras Parengė: Eugenijus Manstavičius Įvadas Pirmoji kurso dalis skirta grafų algoritmams, tačiau apibrėžus gretimumo matricą

Detaliau

lec10.dvi

lec10.dvi paskaita. Euklido erdv_es. pibr_ezimas. Vektorin_e erdv_e E virs realiuju skaiciu kuno vadinama Euklido erdve, jeigu joje apibr_ezta skaliarin_e sandauga, t.y. tokia funkcija, kuri vektoriu porai u; v

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 15 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-28 Grįžtamasis ryšys Ačiū visiems dalyvavusiems Daug pagyrimų Ačiū, bet jie nepadeda tobulėti.

Detaliau

MatricosDetermTiesLS.dvi

MatricosDetermTiesLS.dvi MATRICOS Matricos. Pagrindiniai apibrėžimai a a 2... a n a 2 a 22... a 2n............ a m a m2... a mn = a ij m n matrica skaičių lentelė m eilučių skaičius n stulpelių skaičius a ij matricos elementas

Detaliau

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų

Atranka į 2019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų Atranka į 019 m. Pasaulinę ir Vidurio Europos matematikos olimpiadas Sprendimai Artūras Dubickas ir Aivaras Novikas 1. Mykolas sugalvojo natūraliųjų skaičių seką a 1, a, a 3,..., o tada apibrėžė naują

Detaliau

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l

9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro l 9 paskaita 9.1 Erdvės su skaliarine daugyba Šiame skyriuje nagrinėsime abstrakčias tiesines erdves, kurioms apibrėžta skaliarinė daugyba. Jos sudaro labai svarbu normuotu ju erdviu šeimos pošeimį. Pilnosios

Detaliau

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3)

Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) Lietuvos mokinių matematikos olimpiada Rajono (miesto) etapo užduočių 11-12 klasei sprendimai 2015 m. 1 uždavinys. Aistė užrašė skaičių seką: 1 (2 3) 4, 4 (5 6) 7, 7 (8 9) 10,..., 2014 (2015 2016) 2017.

Detaliau

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1

10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 10 Pratybos Oleg Lukašonok 1 2 Tikimybių pratybos 1 Lema Lema 1. Tegul {Ω, A, P} yra tikimybinė erdvė. Jeigu A n A, n N, tai i) P (lim sup A n ) = P ( k=1 n=k A n ) = lim P ( n k n=ka n ), nes n=ka n monotoniškai

Detaliau

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul

Algebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7.1 Apibr eµzimas. Matrica A yra m eiluµciu¾ir n stul lgebra ir geometrija informatikams. Paskaitu¾ konspektas Rimantas Grigutis 7 paskaita Matricos. 7. pibr eµzimas. Matrica yra m eiluµciu¾ir n stulpeliu¾turinti staµciakamp e lentel e su joje i¾rašytais

Detaliau

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak

* # * # # 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės Sferos lygtis Tarkime, kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiak 1 TIESĖS IR PLOKŠTUMOS 1 1 Tiesės ir plokštumos 1.1 Lygtys ir taškų aibės 1.1.1 Sferos lygtis Tarkime kad erdvėje apibrėžta Dekarto stačiakampė koordinačių sistema Sfera su centru taške ir spinduliu yra

Detaliau

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d

LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7. PAPRASČIAUSIOS DIFERENCIALINĖS LYGTYS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof. d LIETUVOS JAUNŲJŲ MATEMATIKŲ MOKYKLA 7 PAPRASČIAUSIOS DIFERENIALINĖS LYGTYS (07 09) Teorinę medžiagą parengė ir septintąją užduotį sudarė prof dr Eugenijus Stankus Diferencialinės lygtys taikomos sprendžiant

Detaliau

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil

TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eil TIESINĖ ALGEBRA Matricos ir determinantai Matricos. Transponuota matrica. Nulinė ir vienetinė matrica. Kvadratinė matrica. Antrosios ir trečiosios eilės determinantai. Minorai ir adjunktai. Determinantų

Detaliau

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s},

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s}, DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafai serija 5800 variantas 001 Grafas G 1 = (V, B 1 ) apibrėžtas savo viršūnių bei briaunų aibėmis: V = {i, p, z, u, e, s}, B 1 = {{i, p}, {i, e}, {z, e}, {u, e}, {u, s}}. Grafai

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 13 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2018-05-14 Šaltinis Paskaita parengta pagal William Pugh Skip Lists: A Probabilistic Alternative to

Detaliau

QR algoritmas paskaita

QR algoritmas paskaita Turinys QR algoritmas 4 paskaita Olga Štikonienė Diferencialinių lygčių ir skaičiavimo matematikos katedra, MIF VU 4 5 TA skaitiniai metodai ( MIF VU) Tiesinių lygčių sistemų sprendimas / 40 TA skaitiniai

Detaliau

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF

Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF Algoritmai ir duomenų struktūros (ADS) 2 paskaita Saulius Ragaišis, VU MIF saulius.ragaisis@mif.vu.lt 2016-02-15 Tiesinės duomenų struktūros Panagrinėsime keletą žinomų ir įvairiuose taikymuose naudojamų

Detaliau

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa

III. SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 3.1 Indukcijos aksioma Natūraliu ju skaičiu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje. Nors natūralaus skaičiaus sa III SVEIKI NENEIGIAMI SKAIČIAI 31 Indukcijos aksioma Natūraliu aibės sa voka viena svarbiausiu matematikoje Nors natūralaus skaičiaus sa voka labai sena, bet šio skaičiaus buveinės sa voka buvo suformuluota

Detaliau

PS_riba_tolydumas.dvi

PS_riba_tolydumas.dvi Funkcijos riba ir tolydumas Ribos apibrėžimas Nykstamosios funkcijos Funkcijos riba, kai x + Skaičių sekos riba Neaprėžtai didėjančios funkcijos Neapibrėžtumai Vienpusės ribos Funkcijos tolydumas Funkcijos

Detaliau

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx

Printing AtvirkstineMatrica.wxmx AtvirkstineMatrica.wxmx / Atvirkštinė matrica A.Domarkas, VU, Teoriją žr. [], 8-; []. Figure : Toliau pateiksime atvirkštinės matricos apskaičiavimo būdus su CAS Maxima. su komanda invert pavyzdys. [],

Detaliau

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t

Teorinių kontrolinių sąlygos ir sprendimai Vytautas Kazakevičius 2016 m. gruodžio 20 d. Teiginiai ( ). 1. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį t Teorinių kontrolinių sąlygos sprendimai Vytautas Kazakevičius 206 m. gruodžio 20 d. Teiginiai (206-09-4).. (0.05 t.) Užrašykite formule tokį teiginį: jei iš dviejų teigiamų skaičių vienas yra mažesnis

Detaliau

Printing triistr.wxmx

Printing triistr.wxmx triistr.wxmx / Triįstrižainių lygčių sistemų sprendimas A.Domarkas, VU, Teoriją žr. []; [], 7-7; []. Pradžioje naudosime Gauso algoritmą, kuriame po įstrižaine daromi nuliai. Po to grįždami į viršų virš

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 2 paskaita 2019-02-13 Algoritmo sąvoka Algoritmas tai tam tikra veiksmų seka, kurią reikia atlikti norint gauti rezultatą. Įvesties duomenys ALGORITMAS Išvesties duomenys

Detaliau

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V

L I E T U V O S J A U N Ų J Ų M A T E M A T I K Ų M O K Y K L A 2. TRIKAMPIŲ ČEVIANOS ( ) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė V L I T U V O S J U N Ų J Ų T T I K Ų O K Y K L. TRIKPIŲ ČVINOS (017 019) Teorinę medžiagą parengė ir antrąją užduotį sudarė Vilniaus universiteto docentas dmundas azėtis atematikos pamokose nagrinėjamos

Detaliau

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10 KD-1)

(Microsoft Word - Pasiruo\360imas EE 10  KD-1) -as kontrolinis darbas (KD-) Kompleksiniai skaičiai. Algebrinė kompleksinio skaičiaus forma Pagrindinės sąvokos apibrėžimai. Veiksmai su kompleksinio skaičiais. 2. Kompleksinio skaičiaus geometrinis vaizdavimas.

Detaliau

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali

VI. TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 6.1 Teoremos apie tolydžiu funkciju tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami reali VI TOLYDŽIU IR DIFERENCIJUOJAMU FUNKCIJU TEOREMOS 61 Teoremos apie tolydžiu tarpines reikšmes Skaitytojui priminsime, kad nagrinėdami realiu ju skaičiu savybes atkreipėme dėmesi i tokia šios aibės elementu

Detaliau

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA

VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ PROGRAMA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministro 2007 m. rugsėjo 6 d. įsakymu Nr. ISAK-1790 VERSLO IR VADYBOS TECHNOLOGIJŲ BENDROJI PROGRAMA MOKINIAMS, BESIMOKANTIEMS PAGAL VIDURINIO UGDYMO

Detaliau

Printing BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm

Printing BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm BaziniaiSprendiniai&KrastutiniaiTaskai.wxm / Baziniai sprendiniai ir kraštutiniai taškai (C) A.Domarkas, VU, 25 žr.: [] 2-252; [2] 9-98; [3] 33-; [] 89-98; [5] 6.3 Tegul tiesinių lygčių sistemos nežinomųjų

Detaliau

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp graf

DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp graf DISKREČIOJI MATEMATIKA. Grafo tyrimas serija 5705 variantas 001 1 Grafas (, ) yra 1 pilnasis; 2 tuščiasis; 3 nulinis; 4 dvidalis. 2 Atstumas tarp grafo ({q, w, r, g}, {{q, w}, {w, r}, {w, g}}) viršūnių

Detaliau

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis

DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis DB sukūrimas ir užpildymas duomenimis Duomenų bazės kūrimas Naujas bendrąsias DB kuria sistemos administratorius. Lokalias DB gali kurti darbo stoties vartotojasadministratorius. DB kuriama: kompiuterio

Detaliau

Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį

Neiškiliojo optimizavimo  algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį Neiškiliojo optimizavimo algoritmas su nauju bikriteriniu potencialiųjų simpleksų išrinkimu naudojant Lipšico konstantos įvertį. Albertas Gimbutas 2018 m. birželio 19 d. Vadovas: Prof. habil. dr. Antanas

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee

TAIKOMOJI MATEMATIKA. 1-ojo testo pavyzdžiai serija **** variantas 001 x x + 12 lim = x 4 2x 8 1 2; 3 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; 7 ; riba nee 001 x 1 2 + x + 12 lim x 4 2x 1 2; 0; 2 1 2; 5 1; 6 2; ; 1 2 4 riba neegzistuoja; 14x 2 2 + 29 lim x 1x 2 + 4x + 9 1 1; 2 29 9 ; ; 4 0; 5 riba neegzistuoja; 6 1 14; 14 1; 14 x + 1 lim x 4 x 4 1 riba neegzistuoja;

Detaliau

XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo

XI skyrius. KŪNAI 1. Kūno sa voka Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus. Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijo XI skyrius KŪNAI 1 Kūno sa voka 1 1 Šiame skyriuje nagrinėsime kūnus Kūnas tai aibė k, kurioje apibrėžti aibės k elementu du vidiniai kompozicijos dėsniai, žymimi + ir, ir vadinami aibės k elementu sudėtimi

Detaliau

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only]

Microsoft PowerPoint Dvi svarbios ribos [Read-Only] Dvi svarbios ribos Nykstamųjų funkcijų palyginimas. Ekvivalenčios nykstamosios funkcijos. Funkcijos tolydumo taške apibrėžimas. Tolydžiųjų funkcijų atkarpoje savybės. Trūkiosios funkcijos. Trūko taškų

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 1 paskaita 2019-02-06 Kontaktai Martynas Sabaliauskas (VU MIF DMSTI) El. paštas: akatasis@gmail.com arba martynas.sabaliauskas@mii.vu.lt Rėmai mokykloje Rėmai aukštojoje

Detaliau

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP

Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP Longse Wi-Fi kameros greito paleidimo instrukcija 1. Jums prireiks 1.1. Longse Wi-Fi kameros 1.2. Vaizdo stebėjimo kameros maitinimo šaltinio 1.3. UTP RJ-45 interneto kabelio 1.4. Kompiuterio su prieiga

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 12 paskaita 2019-05-08 Norint kažką sukonstruoti, reikia... turėti detalių. 13 paskaitos tikslas Susipažinti su python modulio add.py 1.1 versija. Sukurti skaitmeninį modelį

Detaliau

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas

Microsoft PowerPoint Ekstremumai_naujas Kelių kintamųjų funkcijos lokalūs ekstremumai. Ekstremumų egzistavimo būtina ir pakankama sąlygos. Sąlyginiai ekstremumai. Lagranžo daugikliai. Didžiausioji ir mažiausioji funkcijos reikšmės uždaroje srityje.

Detaliau

Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu konspektas Intuityviai realiu ju skaičiu seka vadinama realiu ju skaičiu aibė, kurios elementai (vadinami

Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu konspektas Intuityviai realiu ju skaičiu seka vadinama realiu ju skaičiu aibė, kurios elementai (vadinami Vigirdas Mackevičius 2. Sekos riba Paskaitu kospektas Ituityviai realiu seka vadiama realiu aibė, kurios elemetai (vadiami sekos ariais) suumeruoti atūraliaisiais skaičiais (pradedat galbūt e vieetu, o

Detaliau

Duomenų vizualizavimas

Duomenų vizualizavimas Duomenų vizualizavimas Daugiamačių duomenų vizualizavimas: projekcijos metodai Aušra Mackutė-Varoneckienė Tomas Krilavičius 1 Projekcijos metodai Analizuojant daugiamačius objektus, kuriuos apibūdina n

Detaliau

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_

Banko_paslaugu_internetu_teikimo_salygos_ Banko paslaugų internetu teikimo sąlygos 1. Banko paslaugos internetu tai AB SEB banko (toliau Bankas) ir SEB grupės įmonių, kurioms atstovauja Bankas ar kurios naudojasi Banko paslaugų internetu sistema,

Detaliau

Magistro darbas

Magistro darbas KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS INFORMATIKOS FAKULTETAS KOMPIUTERIŲ KATEDRA Vitalijus Martusevičius Mikrosensorinio tinklo autolokacijos sistemos sudarymas ir tyrimas Magistro darbas Darbo vadovas prof.

Detaliau

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR

Ginčo byla Nr LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR Ginčo byla Nr. 2017-00665 LIETUVOS BANKO PRIEŽIŪROS TARNYBOS FINANSINIŲ PASLAUGŲ IR RINKŲ PRIEŽIŪROS DEPARTAMENTO DIREKTORIUS SPRENDIMAS DĖL A. G. IR AB LIETUVOS DRAUDIMAS GINČO NAGRINĖJIMO 2017 m. liepos

Detaliau

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluat

VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluat VILNIAUS UNIVERSITETAS MATEMATIKOS IR INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ SISTEMŲ KATEDRA Atsitiktinės paieškos optimizavimo algoritmų vertinimas Evaluation of Random Search Optimization Algorithms Magistro

Detaliau

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI

Lietuvos korupcijos žemėlapis m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Lietuvos korupcijos žemėlapis - 2004 m. GYVENTOJŲ IR VERSLO ATSTOVŲ KORUPCIJOS VERTINIMŲ IR PATIRTIES TYRIMAI Tyrimų rėmėjai: Jungtinių Tautų vystymo programa Lietuvos pramonininkų konfederacija Lietuvos

Detaliau

Dažniausios IT VBE klaidos

Dažniausios IT VBE klaidos Dažniausios IT VBE klaidos Renata Burbaitė renata.burbaite@gmail.com Kauno technologijos universitetas, Panevėžio Juozo Balčikonio gimnazija 1 Egzamino matrica (iš informacinių technologijų brandos egzamino

Detaliau

Logines funkcijos termu generavimo algoritmas pagristas funkciniu modeliu

Logines funkcijos termu generavimo algoritmas pagristas funkciniu modeliu KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ INŽINERIJOS KATEDRA Tomas Žemaitis LOGINĖS FUNKCIJOS TERMŲ GENERAVIMO ALGORITMAS PAGRĮSTAS PROGRAMINIO PROTOTIPO MODELIU Magistro darbas

Detaliau

Layout 1

Layout 1 Kvalifikacijos kėlimo kursų programos Pneumatika Pneumatikos pagrindai mašinų operatoriams P100 Suteikite savo mašinų operatoriams įgūdžių optimalaus darbinio slėgio nustatymui, oro pratekėjimų (nuostolių)

Detaliau

Microsoft Word - 15_paskaita.doc

Microsoft Word - 15_paskaita.doc 15 PASKAITA Turinys: Išimtys Išimtys (exceptions) programos vykdymo metu kylančios klaidingos situacijos, nutraukiančios programos darbą (pavyzdžiui, dalyba iš nulio, klaida atveriant duomenų failą, indekso

Detaliau

RR-GSM_IM_LT_110125

RR-GSM_IM_LT_110125 Retransliatorius RR-GSM Įrengimo instrukcija Draugystės g. 17, LT-51229 Kaunas El. p.: info@trikdis.lt www.trikdis.lt Retransliatorius RR-GSM perduoda priimtus pranešimus į centralizuoto stebėjimo pultą

Detaliau

Projektas

Projektas 1 PRIEDAS PATVIRTINTA Vytauto Didžiojo universiteto Menotyros mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 28 d. posėdžio nutarimu Nr.1 ATVIRO KONKURSO Į MENOTYROS MOKSLO KRYPTIES DOKTORANTŪROS

Detaliau

Isvestiniu_taikymai.dvi

Isvestiniu_taikymai.dvi IŠVESTINIŲ TAIKYMAI Pagrindinės analizės teoremos Monotoninės funkcijos išvestinė Funkcijos ekstremumai Funkcijos didžiausia ir mažiausia reikšmės intervale Kreivės iškilumas Funkcijos grafiko asimptotės

Detaliau

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs

6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloniečių arba Herono algoritmas. Jau žiloje senovėje reikėjo mokėti traukti kavadratinę šaknį. Yra išlikęs 6. ŠAKNIES RADIMO ALGORITMAS Istorija. Babiloiečių arba Heroo algoritmas. Jau žiloje seovėje reikėjo mokėti traukti kavadratię šakį. Yra išlikęs Heroo iš Aleksadrijos gyveusio I mūsų eros amžiuje veikalas

Detaliau

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005

_SGD_SPRENDINIAI TARYBAI_AR SANTRAUKA_12005 1. ĮVADAS Suskystintųjų gamtinių dujų (toliau SkGD) terminalo, susijusios infrastruktūros ir dujotiekio statybos specialiojo teritorijų planavimo dokumentas rengiamas vadovaujantis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS

LIETUVOS ŽEMĖS ŪKIO UNIVERSITETAS ALEKSANDRO STULGINSKIO UNIVERSITETAS Agronomijos fakultetas Žemdirbystės katedra STUDIJŲ DALYKO APRAŠAS Dalyko kodas: AFŽEB07E Pavadinimas lietuvių kalba: Mokslinių tyrimų metodika Pavadinimas anglų kalba:

Detaliau

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i

Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė i Kauno menų darželis Etiudas Mgr. Virginija Bielskienė, direktorės pavaduotoja ugdymui, II vad. kategorija, auklėtoja metodininkė Žaidimas pagrindinė ikimokyklinio ir priešmokyklinio amžiaus ir jaunesnio

Detaliau

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2

Microsoft Word - DV_Rekomendacijos2 DOKUMENTŲ VALDYMO FUNKCIJOS EFEKTYVAUS ATLIKIMO REKOMENDACIJOS I. BENDROSIOS NUOSTATOS Dokumentų valdymo funkcijos efektyvaus atlikimo rekomendacijų (toliau Rekomendacijos) tikslas nustatyti valstybės

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Duomenų struktūros ir algoritmai 3 paskaita 2019-02-20 2 paskaitos papildymas Realaus skaičiaus konvertavimas į kitą skaičiavimo sistemą Pirminių dvynių paieškos algoritmas Tiesinio sąrašo realizacija,

Detaliau

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr

Projektas „Europos kreditų perkėlimo ir kaupimo sistemos (ECTS) nacionalinės koncepcijos parengimas: kreditų harmonizavimas ir mokymosi pasiekimais gr Studijų programos aprašas Studijų programos pavadinimas Informatika Aukštojo mokslo institucija (-os), padalinys (-iai) Vilniaus universitetas, Matematikos ir informatikos fakultetas, Informatikos katedra

Detaliau

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno

PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno PATVIRTINTA Kauno sporto mokyklos Startas Direktoriaus 2019 m. balandžio 23 d. įsakymu Nr. 1-28 KAUNO SPORTO MOKYKLOS STARTAS PRIVATUMO POLITIKA Kauno sporto mokykla Startas (toliau - Mokykla) vertina

Detaliau

1. Matematinės dėlionės Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvai

1. Matematinės dėlionės Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvai Įvadas Šiame modulyje pateiktos įvairaus sudėtingumo matematinės dėlionės. Jos padės mokytis skaičiuoti mintinai ir rasti įvairias sprendimo galimybes. Prieš kiekvieną naujos rūšies dėlionę pateiktas pavyzdys,

Detaliau

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ

UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL UGDYMO PLĖTOTĖS CENTRO DIREKTORIAUS 2016 M. VASARIO 29 D. ĮSAKYMO NR. VK-24 DĖL BENDROJO UGDYMO DALYKŲ VADOVĖLIŲ TURINIO VERTINIMO TVARKOS APRAŠO PATVIRTINIMO

Detaliau

Microsoft Word - T-Krivousas_magistrinis.doc

Microsoft Word - T-Krivousas_magistrinis.doc KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETAS INFORMATIKOS FAKULTETAS PROGRAMŲ INŽINERIJOS KATEDRA Tomas Krivoūsas Verifikavimo algoritmų panaudojimas analizuojant formalių PLA specifikacijų teisingumą Magistro darbas

Detaliau

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį.

TAIKOMOJI MATEMATIKA IR KIEKYBINIAI METODAI. Rašto darbas serija 3081 variantas Nustatykite funkcijos f(x) = x+2 x 6 cos ( 3x) apibrėžimo sritį. 00 Nustatykite funkcijos f() = +2 6 cos ( 3) apibrėžimo sritį (, 0) (0, 2) (2, + ) 2 (, 2) ( 2, + ) 3 (, 2] 4 [ 2, + ) 5 [2, ) 6 (, 2] 7 (, + ) 8 [ 2, 0) (0, + ) 0 (, 2) (2, + ) { a + b, kai 7, Raskite

Detaliau

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx

Microsoft Word - pildymo instrukcija (parengta VMI).docx PATVIRTINTA Valstybinės mokesčių inspekcijos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos viršininko 2003 m. vasario 7 d. įsakymu Nr. V-45 NAUJA REDAKCIJA nuo 2017 01 01 (Šaltinis INFOLEX) INFOLEX PASTABA:

Detaliau

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a

ES F ben dri Projekto kodas (Įrašoma automatiškai) 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos a ES F ben dri 1 PROJEKTO SFMIS DUOMENŲ FORMA FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos struktūrinės paramos administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos

Detaliau

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M

P. Kasparaitis. Praktinė informatika. Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai M Skriptų vykdymas ir duomenų valdymas Įvadas Skripto failas tai MATLAB komandų seka, vadinama programa, įrašyta į failą. Vykdant skripto failą įvykdomos jame esančios komandos. Bus kalbama, kaip sukurti

Detaliau

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc

Microsoft Word - Moletu_Raj_Koncepcija_7_Redakcija doc 6. MOLĖTŲ RAJONO SUSISIEKIMO SISTEMA Lietuvos Respublikos teritorijos bendrajame plane yra nustatyta trijų lygmenų integracijos ašių hierarchija (6.1 pav.). 6.1 pav. Ištrauka iš LR teritorijos bendrojo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2019 m. gegužės 8 d. posėdžio nutarimu Nr.

Detaliau

LIETUVOS DARBO BIRŽOS

LIETUVOS DARBO BIRŽOS PATVIRTINTA Lietuvos darbo biržos prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos direktoriaus 2017 m. liepos 5 d. įsakymu Nr. V-382 KELIONĖS, APGYVENDINIMO, PRIVALOMOJO SVEIKATOS TIKRINIMO IR SKIEPIJIMO

Detaliau

Tyrimu projektas

Tyrimu projektas Birutė Lisauskaitė (tyrėjo vardas, pavardė) Šv. Jono Nepomuko g. Nr. 132, Trakai, te. 8 620 12404, e-paštas elearai@takas.lt Kultūros paveldo departamentui prie Kultūros ministerijos (adresas pašto korespondencijai

Detaliau

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas

Mokinių kūrybinių darbų vertinimo kriterijai, vertinimo aptarimas Mokinių kūrybinių darbų atlikimas ir vertinimas Vilniaus Mykolo Biržiškos gimnazijos informacinių technologijų mokytoja Rima Šiaulienė IT PUPP kūrybinio darbo išbandymas 2012-2013 m.m. IT PUPP kūrybinių

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Priedai_2016.indd

Priedai_2016.indd 1 testo užduočių vertinimo kriterijai Užd. Nr. Sprendimas ar atsakymas Taškai Vertinimas 1 Pasirinktas variantas D 1 Už teisingą atsakymą. 2 a) 939 1 Už teisingą atsakymą. 2 b) 1538 1 Už teisingą atsakymą.

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA Kauno technologijos universiteto Lietuvos socialinių tyrimų centro Vytauto Didžiojo universiteto Sociologijos mokslo krypties doktorantūros komiteto 2017 m. birželio 6 d. posėdžio nutarimu

Detaliau

1 Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas 1.1 Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v σ

1 Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas 1.1 Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v σ Vaizdu vidurkinimas ir požymiu išskyrimas. Glodus vienmatis eksponentinis filtras Apibrėšime eksponentini tolydu kintamojo x filtra formule ( v (x) = + x ) e x, x (, ). () Čia yra filtro parametras. Kad

Detaliau

Pirkimų per CPO rezultatai 2012 m. Periodas iki I. Pirkimų vertė ir skaičius Pirkimų vertė, Lt Pirkimų skaičius 1060 Mėnuo Pirki

Pirkimų per CPO rezultatai 2012 m. Periodas iki I. Pirkimų vertė ir skaičius Pirkimų vertė, Lt Pirkimų skaičius 1060 Mėnuo Pirki Pirkimų per CPO rezultatai 212 m. Periodas iki 212-4-3 I. Pirkimų vertė ir skaičius Pirkimų vertė, Lt 39.352.165 Pirkimų skaičius 16 Mėnuo sausis 7.218.85,21 2 vasaris 1.59.648,92 288 kovas 11.389.637,85

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM

LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYM LIETUVOS RESPUBLIKOS AZARTINIŲ LOŠIMŲ ĮSTATYMO NR. IX-325 2, 10, 15, 16, 29 STRAIPSNIŲ PAKEITIMO IR ĮSTATYMO PAPILDYMO 15 1, 16 1 STRAIPSNIAIS ĮSTATYMAS 2017 m. lapkričio 21 d. Nr. XIII-771 Vilnius 1 straipsnis.

Detaliau

Pagrindiniai algoritmai dirbant su sveikųjų ir realiųjų skaičių masyvų reikšmėmis Sumos skaičiavimo algoritmas Sveikieji skaičiai int Suma (int X[], i

Pagrindiniai algoritmai dirbant su sveikųjų ir realiųjų skaičių masyvų reikšmėmis Sumos skaičiavimo algoritmas Sveikieji skaičiai int Suma (int X[], i Pagrindiniai algoritmai dirbant su sveikųjų ir realiųjų skaičių masyvų reikšmėmis Sumos skaičiavimo algoritmas int Suma (int X[], int n) int s = 0; s = s + X[i]; return s; double Suma (double X[], int

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon

I. PERKANČIOJI ORGANIZACIJA, ADRESAS IR KONTAKTINIAI DUOMENYS: I.1. Perkančiosios organizacijos pavadinimas ir įmonės kodas: Širvintų rajon 2016-12-09 adresas(-ai) ir elektroninė prieiga prie informacijos (URL): Aušra Mažulienė, tel. 8 (382) 30 271, el. paštas ausra.mazuliene@sirvintos.lt II.1. Pirkimo pavadinimas: PROJEKTO DRUŽŲ K.V. (BUV.

Detaliau

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas

Mažeikių r. Tirkšlių darželio „Giliukas“ metinio veiklos vertinimo pokalbio su darbuotoju tvarkos aprašas PATVIRTINTA Mažeikių r. Tirkšlių darželio Giliukas: Direktoriaus 2017 m. vasario 22 d. įsakymu Nr. V1-8 METINIO VEIKLOS VERTINIMO POKALBIO SU DARBUOTOJU TVARKOS APRAŠAS I. SKYRIUS ĮVADINĖ DALIS 1. Metinio

Detaliau

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS

VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBOS PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S DĖL ELEKTRONINĖS DRAUDĖJŲ APTARNAVIMO SISTEMOS NAUDOJIMO TAISYKLIŲ PATVIRTINIMO

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m

A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį m A. Merkys ASOCIACIJA LANGAS Į ATEITĮ, 2015 m. Elektroninis mokymasis Tikriausiai šiais laikais daugelis esate girdėję apie elektroninį bei nuotolinį mokymą(si) ar net jį išbandę. Jis taikomas ne tik išsivysčiusiose

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos gyventojų nuomonė apie teisėsaugą ir teismus Dr. Eglė Vileikienė Vidaus reikalų ministerijos Viešojo saugumo politikos departamentas 2015-03-05 Tyrimo metodika Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni

LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsni LIETUVOS RESPUBLIKOS GYVENAMOSIOS VIETOS DEKLARAVIMO ĮSTATYMO NR. VIII-840 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2017 m. gruodžio 21 d. Nr. XIII-961 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos gyvenamosios vietos deklaravimo

Detaliau

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA

PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS  UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA PRIEINAMAS TURIZMAS-TURIZMAS VISIEMS UNIVERSALUS DIZAINAS: TEORIJA IR PRAKTIKA RAMUNĖ STAŠEVIČIŪTĖ ARCHITEKTĖ KU DOCENTĖ 2018.10.18, KLAIPĖDA UNIVERSALUS DIZAINAS TAI TOKS GAMINIŲ IR APLINKOS KŪRIMAS (PROJEKTAVIMAS),

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at

MATEMATIKOS BRANDOS EGZAMINO PROGRAMOS MINIMALIUS REIKALAVIMUS ILIUSTRUOJANTYS PAVYZDŽIAI Egzamino programos minimalūs reikalavimai 1.3. Paprastais at MTEMTIKS BRNDS EGZMIN PRGRMS MINIMLIUS REIKLVIMUS ILIUSTRUJNTYS PVYZDŽII Egzamino programos minimalūs reikalavimai.. Paprastais atvejais patikrinti, ar duotoji seka ra aritmetinė/geometrinė progresija.

Detaliau

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m.

Brandos egzaminų organizavimas ir vykdymas 2012 m. BRANDOS EGZAMINŲ ORGANIZAVIMAS IR VYKDYMAS 2012 M. BENDROSIOS NUOSTATOS Brandos egzaminų organizavimo ir vykdymo tvarkos aprašas (toliau Aprašas) reglamentuoja vidurinio ugdymo programos dalykų brandos

Detaliau

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS

Microsoft Word - 0a AISKINAMASIS KITOS PASKIRTIES ( GYVENAMOSIOS TERITORIJOS, MAŽAAUKŠČIŲ GYVENAMŲJŲ NAMŲ STATYBOS ) SKLYPO, KADASTRINIS NR. 8840/0002:382 PAGRYNIŲ K., ŠILUTĖS SEN., ŠILUTĖS R. SAV. DETALUSIS PLANAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Vėjo energetikos plėtra ir tinkamiausių vietų nustatymas AEI technologijų taikymas pramonėje, miestuose Atsinaujinančių išteklių ir efektyvios energetikos laboratorijos vadovas Dr. Mantas Marčiukaitis

Detaliau

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA

TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA TRUMPA AIRTIES AIR4920 DIEGIMO INSTRUKCIJA www.telia.lt PASKIRTIS IR NAUDOJIMAS Įrenginiai AirTies Air4920 skirti naudoti tiek po vieną (1), tiek tarpusavyje sujungus kelis (2). Tarpusavyje sujungti įrenginius

Detaliau

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx)

(Microsoft Word - Versta i\360 angli\360ko vertimo i\360 dan\370 k.docx) Versta iš angliško vertimo iš danų k. Neoficialus vertimo tekstas Žiniasklaidos atsakomybės įstatymas 1 dalis Taikymo sritys 1 straipsnis. Šis įstatymas taikomas šioms žiniasklaidos priemonėms: 1) nacionaliniams,

Detaliau

LMR200.dvi

LMR200.dvi Liet. matem. rink, 47, spec. nr., 27, 259 267 Lietuvos moksleiviu matematikos olimpiados 7 uždaviniuapžvalga Juozas Juvencijus MAČYS (MII) el. paštas: jmacys@ktl.mii.lt 56-oji Lietuvos moksleiviu matematikos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PARAIŠKOS DĖL PROJEKTO FINANSAVIMO PILDYMAS IR TEIKIMAS Indrė Dagilienė 2018 m. spalio 25-26 d. Vilnius-Kaunas Paraiškos pildymas Paraiška pildoma vadovaujantis projektų finansavimo sąlygų Aprašo Nr. 4

Detaliau

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS

VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS Suvestinė redakcija nuo 2015-03-27 iki 2016-08-17 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 68-3519, i. k. 1122213ISAK002B-240 VALSTYBINĖS KELIŲ TRANSPORTO INSPEKCIJOS PRIE SUSISIEKIMO MINISTERIJOS VIRŠININKO

Detaliau