1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia"

Transkriptas

1 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas valymas dumblo Paviršinių Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto Efektyvumo koeficientas, I EF,y vnt. dalimis metai po bazinės kainos nustatymo, y* y=2, vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų indekso pokytis 1.2. vnt. dalimis 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1, ,0092 metais y, VKI y Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas vnt. dalimis 109, , , , , , ,0712 Paskutinio perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba bazinės kainos vnt. dalimis 108, , , , , , ,078 nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas 2. Efektyvumo koeficientas taikytas praėjusio (y-1) perskaičiavimo metu vnt. dalimis Bazinių metų būtinosios sąnaudos, NC i tūkst. Eur 169,50 290,40 288,90 196,50 404,50 5,80 8,42 4. Bazinių metų nusidėvėjimo sąnaudos, C N(A),i tūkst. Eur 22,7 25,5 69,64 42,57 51,27 5,80 1,10 5. Bazinių metų investicijų grąža, JR i tūkst. Eur 10,50 18,00 17,90 12,20 25,00 0,6 0,52 6. Parduotų paslaugų kiekis, Q tūkst. m / apskaitos i prietaisų sk , , ,70 662,20 662,20 662,20 I Kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento, K EF,y ((-4-5) / 6 * 1) Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo paslaugų kiekio koeficientas, I GVT,NT Q,y; I NTm Q,y; I PNT vnt. dalimis x 0,0955 0,0955-0,0492-0,0492-0, Q,y faktiškai realizuotas geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo, paviršinių 1. tūkst. m x 1 101, 1 101, 692,6 692,6 692,6 tvarkymo paslaugų kiekis metais y, Q GVT,NT,y; Q NTm,y; Q PNT,y bazinėje kainoje nustatytas geriamojo vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose 2. tūkst. m x 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 x x kiekis,viršijantis leistiną dydį, Q GVT,NT,Nd faktinis geriamojo vandens nuostolių daugiabučių namų tinkluose kiekis, viršijantis leistiną. dydį (arba trūkstamas daugiabučiuose namuose surinkti nuostolių kiekis iki bazinėje kainoje nustatyto nuostolių, viršijančių leistiną dydį, kiekio), Q GVT,NT, Nd, y tūkst. m x 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 x x 8. Vidutinė bazinė kaina Eur/m x 0,25 0,25 0,2 0,65 0,01 5,96 II 9. III Kainos pokytis metais y dėl paslaugų kiekio neatitikimo K GVTi,Nti Q,y; K NTm Q,y; K PNT Q,y (8 * 7) faktiškai įvykdytų investicinių projektų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos metais y, C INV N(A),i,y Kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio, susijusio su faktiškai įvykdytais investiciniais projektais, K INV N(A),i,y (9 / 6) Eur/m x 0,02 0,02-0,02-0,0 tūkst. Eur,96 2,86 7,27 2,20 0,0 0,02 0, Įsigijamo vandens, tvarkymo paslaugų kainų koeficientas, I GVp,NTp T,y (10.1/10.2-1) vnt. dalimis x x x faktinės įsigijamo vandens, tvarkymo paslaugų kainos, T GVp,NTp,y Eur/m x x x bazinėje kainoje nustatytos įsigijamo vandens, tvarkymo paslaugų kainos, T GVp,NTp Eur/m x x x 11. Bazinių metų geriamojo vandens ir tvarkymo paslaugų įsigijimo sąnaudos, C GVp,NTp,i tūkst. Eur x x x IV Kainos pokytis metais y dėl įsigijamo geriamojo vandens, tvarkymo paslaugų kainų pokyčio, K GVp,NTp,i,y (11 * 10 / 6) Eur/m x x x 12. Elektros energijos kainų koeficientas, I E T,y (12.1 / ) vnt. dalimis ,0594-0,0791-0, faktinės elektros energijos kainos paslaugai, T E,y Eur/kWh 0 0,108 0,107 0,128 0, bazinėje kainoje nustatytos elektros energijos kainos paslaugai, T E Eur/kWh 0,107 0,101 0,19 0, Bazinių metų elektros energijos sąnaudos, C E,i tūkst. Eur 41,74 46,08 15,80 89,78 V Kainos pokytis metais y dėl elektros energijos kainų pokyčio, K E,i,y (1 * 12/ 6) 14. Šilumai naudojamų energetinių išteklių kainų koeficientas, I Š T,y (14.1 / ) vnt. dalimis faktinės šilumai naudojamų energetinių išteklių kainos paslaugai, T Š,y Eur/kWh 00 0, , suvartotas šilumos kiekis metais y tūkst. kwh 21,700 58, šilumos energijos sąnaudos metais y tūkst. Eur 2,14 4, bazinėje kainoje nustatytos šilumai naudojamų energetinių išteklių kainos paslaugai, T Š Eur/kWh 0,10 0, bazinėje kainoje nustatytas suvartotas šilumos kiekis tūkst. kwh,200 55, Bazinių metų šilumos energijos sąnaudos, C Š,i tūkst. Eur 0,44,98 0,89 0,8 5,56 VI Kainos pokytis metais y dėl šilumos energijos kainų pokyčio, K Š,i,y (15 * 14 / 6) 16. Technologinio kuro kainų koeficientas, I Tk T,y1 (16.1 / ) vnt. dalimis x x x x x 00 x x faktinė technologinio kuro kaina paslaugai, T Tk,y1 Eur/vnt.dalis x x x x x x x bazinėje kainoje nustatyta technologinio kuro kaina paslaugai, T Tk1 Eur/vnt.dalis x x x x x x x 1 Bazinių metų technologinio kuro sąnaudos, C Tk,i1 tūkst. Eur x x x x x x x VII Kainos pokytis metais y dėl technologinio kuro kainų pokyčio, K Tk,i,y (17 * 16 / 6) x x x x x x x 18. Taršos mokesčių tarifų koeficientas, I T T,y1 (18.1 / ) vnt. dalimis x x x x 00 x x x faktinis mokesčių tarifas paslaugai, T T,y1 Eur/vnt.dalis x x x x 1,21 x x x bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T T1 Eur/vnt.dalis x x x x 1,214 x x x 19. Bazinių metų mokesčio sąnaudos, C T,i1 tūkst. Eur x x x x,60 x x x VIII Kainos pokytis metais y dėl mokesčio tarifo pokyčio, K T,i,y (19 * 18 / 6) x x x x x x x 20. Mokesčių už gamtos išteklius tarifų koeficientas, I T T,y2 (20.1 / ) vnt. dalimis x 00 x x x x x x faktinis mokesčių tarifas paslaugai, T T,y2 Eur/vnt.dalis x 0,07 x x x x x x bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T T2 Eur/vnt.dalis x 0,07 x x x x x x 21. Bazinių metų mokesčio sąnaudos, C T,i2 tūkst. Eur x 9,70 x x x x x x IX Kainos pokytis metais y dėl mokesčio tarifo pokyčio, K T,i,y (21 * 20 / 6) x x x x x x x 22. Nekilnojamo turto mokesčių tarifų koeficientas, I T T,y1 (18.1 / ) vnt. dalimis 00 0, 0, 0, 0, 0, faktinis mokesčių tarifas paslaugai, T T,y1 Eur/vnt.dalis bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T T1 Eur/vnt.dalis 2. Bazinių metų mokesčio sąnaudos, C T,i1 tūkst. Eur 0,02 0,10 0,04 0,05 0,01 X Kainos pokytis metais y dėl mokesčio tarifo pokyčio, K T,i,y (19 * 18 / 6) 24. Nustatyta investicijų grąžos apimtis, priskirta paslaugai, JR INV i tūkst. Eur

2 XI 2 Investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais, apimtis, priskirta paslaugai, metais y, JR INV i,y Investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais, apimties, priskirtos paslaugai, pokytis, JR INV i (2-22) Kainos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su įvykdytais investiciniais projektais, K INV JRi,y (24 / 6) Investicijų grąžos apimtis metais y, priskirta paslaugai, perskaičiuota atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos R d pokyčius, JR WACC i,y (25.1 * 25.2/100) protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma metais y, r 21. y ( * * (1 / ( )) * ) tūkst. Eur tūkst. Eur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma) metais y, R d,y proc skolintas kapitalas (finansavimo skolintomis lėšomis dalis), D vnt. dalimis skolintas kapitalas, D tūkst. Eur nuosavas kapitalas, E tūkst. Eur 21.. nuosavo kapitalo grąža, R e proc Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas metais y, m y vnt. dalimis nuosavas kapitalas (finansavimo nuosavomis lėšomis dalis), E vnt. dalimis 22. turto apimtis (reguliuojamo ilgalaikio turto balansinė vertė), priskirta paslaugai, T i tūkst. Eur 28. Priskaityta investicijų grąžos apimtis, priskirta paslaugai, JR WACC i tūkst. Eur 29. Investicijų grąžos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo kainos R d pokyčiu, JR WACC i (25-26) tūkst. Eur proc. tūkst. Eur Kainos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinto XII kapitalo kainos R d pokyčiu, K WACC JR,i,y (27 / 6) Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtos kintamosios sąnaudos, priskirtos 0. tūkst. Eur -15,25 -,96 0,22 1,41 paslaugai, C X,i,y Normatyvinio pelno pokytis dėl ūkio subjekto kiekvieno verslo vieneto ir paslaugos būtinųjų 1. tūkst. Eur 0,0-0,7 0,46 0,08 0,12 sąnaudų pokyčio XIII Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, K X,i,y (28 / 6) XIV Kainos pokytis (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII) -0,01 0,01 0,0-0,01-0,0

3 2 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Skyriaus skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas valymas dumblo Paviršinių Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto Efektyvumo koeficientas, I EF,y vnt. dalimis metai po bazinės kainos nustatymo, y* y=2, vidutinis metinis (metai palyginti su ankstesniais metais) vartotojų kainų indekso pokytis 1.2. vnt. dalimis 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1,0092 1, ,0092 metais y, VKI y Perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio paskutinio mėnesio vartotojų kainų indeksas vnt. dalimis 109, , , , , , ,0712 Paskutinio perskaičiavimo ataskaitinio laikotarpio (y-1) paskutinio mėnesio arba bazinės kainos vnt. dalimis 108, , , , , , ,078 nustatymo mėnesio vartotojų kainų indeksas 2. Efektyvumo koeficientas taikytas praėjusio (y-1) perskaičiavimo metu vnt. dalimis Bazinių metų būtinosios sąnaudos, NC i tūkst. Eur 169,50 290,40 288,90 196,50 404,50 5,80 8,42 4. Bazinių metų nusidėvėjimo sąnaudos, C N(A),i tūkst. Eur 22,6 25, 69,59 42,5 51,22 5,80 2,4 5. Bazinių metų investicijų grąža, JR i tūkst. Eur 10,49 17,98 17,89 12,17 25,05 0,6 0,52 6. Parduotų paslaugų kiekis, Q tūkst. m / apskaitos i prietaisų sk , , ,70 662,20 662,20 662,20 I Kainos pokytis metais y dėl efektyvumo koeficiento, K EF,y ((-4-5) / 6 * 1) Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo paslaugų kiekio koeficientas, I GVT,NT Q,y; I NTm Q,y; I PNT vnt. dalimis x 0,0955 0,0955-0,0492-0,0492-0, Q,y faktiškai realizuotas geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo, paviršinių 1. tūkst. m x 1 101, 1 101, 692,6 692,6 692,6 tvarkymo paslaugų kiekis metais y, Q GVT,NT,y; Q NTm,y; Q PNT,y bazinėje kainoje nustatytas geriamojo vandens netekčių daugiabučių namų tinkluose 2. tūkst. m x 7,7 7,7 7,7 7,7 7,7 x x kiekis,viršijantis leistiną dydį, Q GVT,NT,Nd faktinis geriamojo vandens nuostolių daugiabučių namų tinkluose kiekis, viršijantis leistiną. dydį (arba trūkstamas daugiabučiuose namuose surinkti nuostolių kiekis iki bazinėje kainoje nustatyto nuostolių, viršijančių leistiną dydį, kiekio), Q GVT,NT, Nd, y tūkst. m x 1,8 1,8 1,8 1,8 1,8 x x 8. Vidutinė bazinė kaina Eur/m x 0,25 0,25 0,2 0,65 0,01 5,96 II 9. III Kainos pokytis metais y dėl paslaugų kiekio neatitikimo K GVTi,Nti Q,y; K NTm Q,y; K PNT Q,y (8 * 7) faktiškai įvykdytų investicinių projektų nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudos metais y, C INV N(A),i,y Kainos pokytis metais y dėl nusidėvėjimo (amortizacijos) sąnaudų pokyčio, susijusio su faktiškai įvykdytais investiciniais projektais, K INV N(A),i,y (9 / 6) Eur/m x 0,02 0,02-0,02-0,0 tūkst. Eur,96 2,86 7,27 2,20 0,0 0,02 0, Įsigijamo vandens, tvarkymo paslaugų kainų koeficientas, I GVp,NTp T,y (10.1/10.2-1) vnt. dalimis x x x faktinės įsigijamo vandens, tvarkymo paslaugų kainos, T GVp,NTp,y Eur/m x x x bazinėje kainoje nustatytos įsigijamo vandens, tvarkymo paslaugų kainos, T GVp,NTp Eur/m x x x 11. Bazinių metų geriamojo vandens ir tvarkymo paslaugų įsigijimo sąnaudos, C GVp,NTp,i tūkst. Eur x x x IV Kainos pokytis metais y dėl įsigijamo geriamojo vandens, tvarkymo paslaugų kainų pokyčio, K GVp,NTp,i,y (11 * 10 / 6) Eur/m x x x 12. Elektros energijos kainų koeficientas, I E T,y (12.1 / ) vnt. dalimis ,0594-0,0791-0, faktinės elektros energijos kainos paslaugai, T E,y Eur/kWh 0 0,108 0,107 0,128 0, bazinėje kainoje nustatytos elektros energijos kainos paslaugai, T E Eur/kWh 0,107 0,101 0,19 0, Bazinių metų elektros energijos sąnaudos, C E,i tūkst. Eur 41,78 46,06 15,75 89,76 V Kainos pokytis metais y dėl elektros energijos kainų pokyčio, K E,i,y (1 * 12/ 6) 14. Šilumai naudojamų energetinių išteklių kainų koeficientas, I Š T,y (14.1 / ) vnt. dalimis faktinės šilumai naudojamų energetinių išteklių kainos paslaugai, T Š,y Eur/kWh 00 0, , suvartotas šilumos kiekis metais y tūkst. kwh 21,700 58, šilumos energijos sąnaudos metais y tūkst. Eur 2,14 4, bazinėje kainoje nustatytos šilumai naudojamų energetinių išteklių kainos paslaugai, T Š Eur/kWh 0,10 0, bazinėje kainoje nustatytas suvartotas šilumos kiekis tūkst. kwh,200 55, Bazinių metų šilumos energijos sąnaudos, C Š,i tūkst. Eur 0,44,98 0,89 0,8 5,56 VI Kainos pokytis metais y dėl šilumos energijos kainų pokyčio, K Š,i,y (15 * 14 / 6) 16. Technologinio kuro kainų koeficientas, I Tk T,y1 (16.1 / ) vnt. dalimis x x x x x 00 x x faktinė technologinio kuro kaina paslaugai, T Tk,y1 Eur/vnt.dalis x x x x x x x bazinėje kainoje nustatyta technologinio kuro kaina paslaugai, T Tk1 Eur/vnt.dalis x x x x x x x 1 Bazinių metų technologinio kuro sąnaudos, C Tk,i1 tūkst. Eur x x x x x x x VII Kainos pokytis metais y dėl technologinio kuro kainų pokyčio, K Tk,i,y (17 * 16 / 6) x x x x x x x 18. Taršos mokesčių tarifų koeficientas, I T T,y1 (18.1 / ) vnt. dalimis x x x x x x x faktinis mokesčių tarifas paslaugai, T T,y1 Eur/vnt.dalis x 0,07 x x x x x x bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T T1 Eur/vnt.dalis x 0,07 x x x x x x 19. Bazinių metų mokesčio sąnaudos, C T,i1 tūkst. Eur x 9,70 x x x x x x VIII Kainos pokytis metais y dėl mokesčio tarifo pokyčio, K T,i,y (19 * 18 / 6) x x x x x x x 20. Mokesčių už gamtos išteklius tarifų koeficientas, I T T,y2 (20.1 / ) vnt. dalimis x x x x x x faktinis mokesčių tarifas paslaugai, T T,y2 Eur/vnt.dalis x x x x 1,21 x x bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T T2 Eur/vnt.dalis x x x x 1,214 x x 21. Bazinių metų mokesčio sąnaudos, C T,i2 tūkst. Eur x x x x,61 x x IX Kainos pokytis metais y dėl mokesčio tarifo pokyčio, K T,i,y (21 * 20 / 6) x x x x x x 22. Nekilnojamo turto mokesčių tarifų koeficientas, I T T,y1 (18.1 / ) vnt. dalimis 00 0, 0, 0, 0, 0, faktinis mokesčių tarifas paslaugai, T T,y1 Eur/vnt.dalis bazinėje kainoje nustatytas mokesčių tarifas paslaugai, T T1 Eur/vnt.dalis 2. Bazinių metų mokesčio sąnaudos, C T,i1 tūkst. Eur 0,02 0,08 0,04 0,05 0,01 X Kainos pokytis metais y dėl mokesčio tarifo pokyčio, K T,i,y (19 * 18 / 6) 24. Nustatyta investicijų grąžos apimtis, priskirta paslaugai, JR INV i tūkst. Eur

4 XI 2 Investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais, apimtis, priskirta paslaugai, metais y, JR INV i,y Investicijų grąžos, susijusios su įvykdytais investiciniais projektais, apimties, priskirtos paslaugai, pokytis, JR INV i (2-22) Kainos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su įvykdytais investiciniais projektais, K INV JRi,y (24 / 6) Investicijų grąžos apimtis metais y, priskirta paslaugai, perskaičiuota atsižvelgiant į skolinto kapitalo kainos R d pokyčius, JR WACC i,y (25.1 * 25.2/100) protingumo kriterijų atitinkanti investicijų grąžos norma metais y, r 21. y ( * * (1 / ( )) * ) tūkst. Eur tūkst. Eur 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0,0 0, skolinto kapitalo kaina (palūkanų norma) metais y, R d,y proc skolintas kapitalas (finansavimo skolintomis lėšomis dalis), D vnt. dalimis skolintas kapitalas, D tūkst. Eur nuosavas kapitalas, E tūkst. Eur 21.. nuosavo kapitalo grąža, R e proc Lietuvoje taikomas pelno mokesčio tarifas metais y, m y vnt. dalimis nuosavas kapitalas (finansavimo nuosavomis lėšomis dalis), E vnt. dalimis 22. turto apimtis (reguliuojamo ilgalaikio turto balansinė vertė), priskirta paslaugai, T i tūkst. Eur 28. Priskaityta investicijų grąžos apimtis, priskirta paslaugai, JR WACC i tūkst. Eur 29. Investicijų grąžos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinto kapitalo kainos R d pokyčiu, JR WACC i (25-26) tūkst. Eur proc. tūkst. Eur Kainos pokytis metais y dėl priskaitytinos investicijų grąžos pokyčio, susijusio su skolinto XII kapitalo kainos R d pokyčiu, K WACC JR,i,y (27 / 6) Nuo Ūkio subjekto valios nepriklausančių veiksnių nulemtos kintamosios sąnaudos, priskirtos 0. tūkst. Eur -15,21 -,94 0,21 1,27 x paslaugai, C X,i,y Normatyvinio pelno pokytis dėl ūkio subjekto kiekvieno verslo vieneto ir paslaugos būtinųjų 1. tūkst. Eur 0,0-0,71 0,46 0,12 0,07 sąnaudų pokyčio XIII Kainos pokytis metais y dėl kitų sąnaudų pokyčių, nepriklausančių nuo Ūkio subjekto valios, K X,i,y (28 / 6) XIV Kainos pokytis (I+II+III+IV+V+VI+VII+VIII+IX+X+XI+XII) -0,01 0,01 0,0-0,01-0,0

5 priedas PERSKAIČIUOTOS BAZINĖS KAINOS (Bendrovės skaičiavimai) Eil. Nr. Kainos Apskaitos veikla gavyba Vandens tiekimas, Eur/m Nuotekų, Eur/m pristatymas 4+5 surinkimas valymas dumblo Geriamojo vandens tiekimas ir, Eur/m 6+10 Nuotekų, Eur/m Paviršinių Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto vartotojams, perkantiems paslaugas bute: 1.1. Bazinė kaina 1,48 0,21 0,27 0,48 0,4 0,67 0,01 1,02 1,50 x x 1.2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 1.. Perskaičiuota kaina 1,48 0,22 0,0 0,52 0, 0,64 0,01 0,98 1,50 x x 2. kai atsiskaitomasis apskaitos prietaisas neįrengtas: 2.1. Bazinė kaina 0,76 x x x x x x x x x x 2.2. Kainos pokytis x x x x x x x x x x.2.. Perskaičiuota kaina 0,76 x x x x x x x x x x. vartotojams, perkantiems paslaugas individualiame name:.1. Bazinė kaina 1,12 0,19 0,25 0,44 0,1 0,61 0,01 0,9 1,7 x x.2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x... Perskaičiuota kaina 1,12 0,20 0,28 0,48 0,0 0,58 0,01 0,89 1,7 x x 4. kai atsiskaitomasis apskaitos prietaisas neįrengtas: 4.1. Bazinė kaina 0,65 x x x x x x x x x x 4.2. Kainos pokytis x x x x x x x x x x 4.. Perskaičiuota kaina 0,65 x x x x x x x x x x 5. vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade: 5.1. Bazinė kaina,27 0,19 0,25 0,44 0,0 0,60 0,01 0,91 1,5 x x 5.2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 5.. Perskaičiuota kaina,27 0,20 0,28 0,48 0,29 0,57 0,01 0,87 1,5 x x 6. abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams: 6.1. Bazinė kaina 2,5 0,19 0,25 0,44 0,0 0,60 0,01 0,91 1,5 x x 6.2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 6.. Perskaičiuota kaina 2,5 0,20 0,28 0,48 0,29 0,57 0,01 0,87 1,5 x x abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantys geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams: 1. Bazinė kaina 2,5 0,2 0,25 0,57 0,0 0,60 0,01 0,91 1,48 x x 2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x. Perskaičiuota kaina 2,5 0, 0,28 0,61 0,29 0,57 0,01 0,87 1,48 x x 8. abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti 8.1. Bazinė kaina x x 8.2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 8.. Perskaičiuota kaina 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 9. sezoniniams abonentams: 9.1. Bazinė kaina x x 9.2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 9.. Perskaičiuota kaina 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 10. abonentai, perkantys paviršinių tvarkymo paslaugas: Bazinė kaina x x x x x x x x x x Kainos pokytis x x x x x x x x x x 10.. Perskaičiuota kaina x x x x x x x x x x 11. vartotojams ir abonentams, kuriems transportavimo paslauga teikiama asenizacijos transporto : Bazinė kaina x x x x x x x x x x 5, Kainos pokytis x x x x x x x x x x 11.. Perskaičiuota kaina x x x x x x x x x x 5,96

6 4 priedas PERSKAIČIUOTOS BAZINĖS KAINOS (Bendrovės skaičiavimai) Eil. Nr. Kainos Apskaitos veikla gavyba Vandens tiekimas, Eur/m Nuotekų, Eur/m pristatymas 4+5 surinkimas valymas dumblo Geriamojo vandens tiekimas ir, Eur/m 6+10 Paviršinių Nuotekų, Eur/m Nuotekų transportavimas asenizacijos transporto vartotojams, perkantiems paslaugas bute: 1.1. Bazinė kaina 1,48 0,21 0,27 0,48 0,4 0,67 0,01 1,02 1,50 x x 1.2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 1.. Perskaičiuota kaina 1,48 0,22 0,0 0,52 0, 0,64 0,01 0,98 1,50 x x 2. kai atsiskaitomasis apskaitos prietaisas neįrengtas: 2.1. Bazinė kaina 0,76 x x x x x x x x x x 2.2. Kainos pokytis x x x x x x x x x x.2.. Perskaičiuota kaina 0,76 x x x x x x x x x x. vartotojams, perkantiems paslaugas individualiame name:.1. Bazinė kaina 1,12 0,19 0,25 0,44 0,1 0,61 0,01 0,9 1,7 x x.2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x... Perskaičiuota kaina 1,12 0,20 0,28 0,48 0,0 0,58 0,01 0,89 1,7 x x 4. kai atsiskaitomasis apskaitos prietaisas neįrengtas: 4.1. Bazinė kaina 0,65 x x x x x x x x x x 4.2. Kainos pokytis x x x x x x x x x x 4.. Perskaičiuota kaina 0,65 x x x x x x x x x x 5. vartotojams, perkantiems paslaugas daugiabučio namo įvade: 5.1. Bazinė kaina,27 0,19 0,25 0,44 0,0 0,60 0,01 0,91 1,5 x x 5.2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 5.. Perskaičiuota kaina,27 0,20 0,28 0,48 0,29 0,57 0,01 0,87 1,5 x x 6. abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą patalpoms šildyti ir tiekiamą vartotojams ir abonentams bei geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą vartotojams: 6.1. Bazinė kaina 2,5 0,19 0,25 0,44 0,0 0,60 0,01 0,91 1,5 x x 6.2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 6.. Perskaičiuota kaina 2,5 0,20 0,28 0,48 0,29 0,57 0,01 0,87 1,5 x x abonentams, perkantiems geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo paslaugas buities ir komerciniams poreikiams bei perkantys geriamąjį vandenį, skirtą karštam vandeniui ruošti ir tiekiamą abonentams: 1. Bazinė kaina 2,5 0,2 0,25 0,57 0,0 0,60 0,01 0,91 1,48 x x 2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x. Perskaičiuota kaina 2,5 0, 0,28 0,61 0,29 0,57 0,01 0,87 1,48 x x 8. abonentams, perkantiems geriamąjį vandenį, skirtą supilstyti į tarą ir parduoti 8.1. Bazinė kaina x x 8.2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 8.. Perskaičiuota kaina 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 9. sezoniniams abonentams: 9.1. Bazinė kaina x x 9.2. Kainos pokytis 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 9.. Perskaičiuota kaina 0,01 0,0 0,04-0,01-0,0-0,04 x x 10. abonentai, perkantys paviršinių tvarkymo paslaugas: Bazinė kaina x x x x x x x x x x Kainos pokytis x x x x x x x x x x 10.. Perskaičiuota kaina x x x x x x x x x x 11. vartotojams ir abonentams, kuriems transportavimo paslauga teikiama asenizacijos transporto : Bazinė kaina x x x x x x x x x x 5, Kainos pokytis x x x x x x x x x x 11.. Perskaičiuota kaina x x x x x x x x x x 5,96

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Komisijos suderintos Bazines kainos_ xls

Komisijos suderintos Bazines kainos_ xls Lapas iš Informacija atnaujinta 0-0-0 UAB,,Aukštaitijos UAB,,Rokiškio UAB,,Trakų UAB,,Šilalės UAB,,Palangos UAB,,Eišiškių komunalinis ūkis UAB,,Tauragės UAB,,Nemėžio komunalininkas UAB,,Raseinių 0-0- OE-

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2015-05-22 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO VANDENS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narė Viktorija Sankauskaitė 2016-05-31 PAŽYMA DĖL GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO VEIKLOS LYGINAMOSIOS ANALIZĖS APRAŠO PATVIRTINIMO 20 m. liepos 29 d. Nr. O3-28 Vilnius

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis)

(Microsoft Word - Finansinio audito ataskaita d\353l u\376darosios akcin\353s bendrov\353s Palangos \360ilumos tinklai atlikto finansinio _teis) PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA FINANSINIO AUDITO ATASKAITA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS BENDROVĖS PALANGOS ŠILUMOS TINKLAI ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2010 m. kovo

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft Word - TS docx

Microsoft Word - TS docx Projektas PAKRUOJO RAJONO SAVIVALDYBöS TARYBA DöL UAB PAKRUOJO VANDENTIEKIS 2018 M. METINöS VEIKLOS ATASKAITOS PATVIRTINIMO 2019 m. balandžio 30 d. Nr. T- Pakruojis Vadovaudamasi Lietuvos Respublikos vietos

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas , Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINSITERIJA Įstaigos kodas 302308327, Gedimino pr. 38, Vilnius TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019 M. KOVO 31 D. 2019-05-17 Nr. F6-26 I. BENDROSIOS NUOSTATOS

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T VALSYBIĖ KAIŲ IR EERGEIKOS KOROLĖS KOMISIJA UARIMAS DĖL UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS KAIŲ IR JŲ AIKYMO VARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 30 d. r. O3E-418 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRO 2002 M. VASARIO 12 D. ĮSAKYMO NR. 49 DĖL NETAURIŲJŲ METALŲ LAUŽO IR ATLIEKŲ SUPIRKIMO, APSKAITOS IR SAUGOJIMO TVARKOS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt Vidutins svertins kapitalo kainos (WACC) nustatymo ataskaitos ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas 2008 m. rugsjo 22 d. Dienotvark WACC nustatymo metodikos ir rezultat pristatymas BU-LRAIC klausimyno pristatymas

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CREAZONE REINVENT Design It: Finansinių planų prognozavimas Lektorė: Dr. Asta Kamandulienė MOKYMŲ TIKSLAS Finansinės analizės įgūdžių lavinimas. Po mokymų gebėti parengti finansinį verslo planą ir nustatyti

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc

Microsoft Word - ISTATYMAS.doc 1 LIETUVOS RESPUBLIKOS GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO ĮSTATYMAS 2006 m. liepos 13 d. Nr. X-764 Vilnius PIRMASIS SKIRSNIS BENDROSIOS NUOSTATOS 1 straipsnis. Įstatymo paskirtis, tikslas ir

Detaliau

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS

UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas , Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS UGDYMO PL TOT S CENTRAS mon s kodas 302430498, Katkaus g. 44, Vilnius, 2013 m. gruodžio 31d. FINANSINI ATASKAIT AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS (toliau Centras) nacionalin valstybin švietimo pagalbos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

GENERALINIS DIREKTORIUS

GENERALINIS DIREKTORIUS KLAIPĖDOS UNIVERSITETO TARYBA NUTARIMAS DĖL KLAIPĖDOS UNIVERSITETO LĖŠŲ IR NUOSAVYBĖS TEISE VALDOMO TURTO VALDYMO, NAUDOJIMO IR DISPONAVIMO JAIS TVARKOS PATVIRTINIMO 2015 m. lapkričio 4 d. Nr. 9N-64 Klaipėda

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau