Šilumos kainų nustatymo metodikos 22 priedas AB KAUNO ENERGIJA SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Šilumos kainų nustatymo metodikos 22 priedas AB KAUNO ENERGIJA SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ"

Transkriptas

1 Šilumos kainų nustatymo metodikos 22 priedas AB KAUNO ENERGIJA SĄNAUDŲ (PAJAMŲ) DĖL TAIKYTŲ KURO ĮSIGIJIMO IR SUVARTOJIMO BEI ŠILUMOS ĮSIGIJIMO KAINŲ SKIRTUMO ATASKAITA Eil. Nr. Rodikliai Mato vnt. IŠ VISO saus-2015 vas-2015 kov-2015 bal-2015 geg-2015 birž-2015 liep-2015 rugp-2015 rugs-2015 spal-2015 lapkr-2015 I. SUVARTOTO KURO KIEKIS: I.1. Faktiškai suvartoto kuro kiekis: t ne I.1.1. Gamtinės dujos MWh I.1.2. Mazutas t ne I.1.5. Skiedros t ne I.1.6. Pjuvenos t ne I Medžio granulės t ne I Dyzelinas t ne I Biodujos t ne I Durpės t ne Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro, įsygyto iš energijos ir I.1a. t išteklių biržos "Baltpool", kiekis: ne I.1a.5. Skiedros (biokuras) t ne I.1a.10. Medžio granulės t ne I.1a.17. Durpės t ne I.2. Kuro kiekis, pagal bazinę kuro struktūrą: I.2.1. Gamtinės dujos proc. 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 I.2.2. Mazutas proc. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I.2.5. Skiedros proc. 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 I.2.6. Pjuvenos proc. 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 I Medžio granulės proc. 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I Dyzelinas proc. 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I Biodujos proc. 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 I Durpės proc. 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 I.3. Suvartoto kuro šiluminė vertė: I.3.1. Gamtinių dujų žemutinis šilumingumas (+20 o C norminių sąlygų) kwh/m Gamtinių dujų viršutinis šilumingumas (faktinis, pagal įsigytą I.3.1.' kuro kiekį MWh) kwh/m I.3.2. Mazutas kcal/kg I.3.5. Skiedros kcal/kg I.3.6. Pjuvenos kcal/kg I Medžio granulės kcal/kg I Dyzelinas kcal/kg I Biodujos kcal/kg I Durpės kcal/kg I.4. Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro struktūrą: t ne I.4.1. Gamtinės dujos MWh I.4.2. Mazutas t ne I.4.5. Skiedros t ne I.4.6. Pjuvenos t ne I Medžio granulės t ne I Dyzelinas t ne I Biodujos t ne I Durpės t ne II. SUVARTOTO KURO SĄNAUDOS: II.1. Faktiškai suvartoto kuro : Eur II.1.1. Gamtinės dujos Eur II.1.2. Mazutas Eur II.1.5. Skiedros Eur II.1.6. Pjuvenos Eur II Medžio granulės Eur II Dyzelinas Eur II Biodujos Eur II Durpės Eur Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro iš energijos II.1a. Eur išteklių biržos: II.1a.5. Skiedros (biokuras) Eur II.1a.10. Medžio granulės Eur II.1a.17. Durpės Eur II.3. Rinkos kainos: II.3.1. Gamtinės dujos Eur/MWh 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.3.2. Mazutas Eur/t ne 371,90 371,90 371,90 425,30 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 II.3.5. Skiedros Eur/t ne 186,31 175,09 171,06 143,18 111,51 108,68 105,21 105,29 134,96 112,02 122,73 II.3.6. Pjuvenos Eur/t ne 186,31 175,09 171,06 143,18 111,51 108,68 105,21 105,29 134,96 112,02 122,73 II Medžio granulės Eur/t ne 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II Dyzelinas Eur/t ne 507,31 570,18 610,34 585,75 606,96 676,20 556,40 486,98 462,50 478,09 481,70 II Biodujos Eur/t ne 383,80 384,20 383,09 379,48 381,96 380,59 381,96 382,52 382,04 383,09 382,28 II Durpės Eur/t ne 122,24 121,08 123,28 120,82 119,90 121,73 121,17 117,21 117,91 111,83 100,43 II.4. Eur Pagal bazinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro : II.4.1. Gamtinės dujos Eur II.4.2. Mazutas Eur II.4.5. Skiedros Eur II.4.6. Pjuvenos Eur II Medžio granulės Eur II Dyzelinas Eur II Biodujos Eur II Durpės Eur II.5. Pagal faktinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro : Eur II.5.1. Gamtinės dujos Eur II.5.2. Mazutas Eur II.5.5. Skiedros Eur II.5.6. Pjuvenos Eur II Medžio granulės Eur II Dyzelinas Eur II Biodujos Eur II Durpės Eur IV. SĄLYGINIO KURO KIEKIO PERSKAIČIAVIMAS: Sąlyginio kuro kiekis, perskaičiuotas pagal galiojusioje šilumos IV.1. t kainoje kainoje įvertintas lyginamąsias kuro sąnaudas ne IV.3. Galiojusioje šilumos kainoje kainoje įvertintos lyginamosios kuro kg ne/mwh 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 IV.2. Faktinės lyginamosios kuro kg ne/mwh 81,53 89,28 86, , , , , , , , , ,7400 V. KURO SĄNAUDOS Eur VI. SĄLYGINIO KURO KAINA Eur/t ne ,48 282,63 235,55 210,46 171,23 194,85 154,24 168,85 163,66 217,89 224,93 VII. SĄLYGINIO KURO KAINA GALIOJUSIAME TARIFE Eur/t ne ,28 461,75 471,83 465,11 435,12 451,19 430,16 446,91 452,45 456,71 463,58 VIII. KAINŲ SKIRTUMAS (VII-VI eil.) Eur/t ne 193,94 76,80 179,12 236,28 254,65 263,89 256,34 275,92 278,06 288,79 238,82 238,65 IX. SĄNAUDOS DĖL KAINŲ SKIRTUMO (VIII*IV eil.) Eur X. ŠILUMOS ĮSIGIJIMAI IŠ NEPRIKLAUSOMŲ GAMINTOJŲ: X.1. Šilumos faktinė įsigijimo kaina ct/kwh 2,67 3,94 3,81 2,77 1,85 1,84 1,42 2,15 2,02 1,55 1,88 2,31 X.2. Šilumos įsigytas kiekis kwh X.3. Šilumos įsigijimo Eur Šilumos įsigijimo kaina galiojusioje šilumos kainoje (kintamojoje X.4. ct/kwh 2,61 3,94 3,82 2,77 1,77 2,02 1,41 2,31 2,25 1,75 1,80 2,25 dedamojoje) X.5. Faktinis įsigijimo kainos skirtumas (X.4-X.1 eil.) ct/kwh -0,06 0,00 0,01 0,00-0,08 0,18-0,01 0,16 0,23 0,20-0,08-0,06 X.6. Sąnaudos dėl kainų skirtumo (X.5. x X.2 eil.) Eur XI. ŠILUMOS KIEKIAI: XI.1.' Šilumos kiekis Q H (įskaitytas bazinėje kainoje) kwh XI.2.' Šilumos kiekis Q HG (įskaitytas bazinėje kainoje) kwh XI.3.' Šilumos kiekis Q HP (įskaitytas bazinėje kainoje) kwh XI.4.' Šilumos kiekis Q HR (įskaitytas bazinėje kainoje) kwh XI.5.' Šilumos kiekis Q TL (įskaitytas bazinėje kainoje) kwh XI.1. Šilumos kiekis QH kwh XI.2. Šilumos kiekis QHG kwh XI.3. Šilumos kiekis QHP kwh XI.4. Šilumos kiekis QHR kwh XI.5. Šilumos kiekis QTL kwh KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ XII. Eur NEATITIKIMAS: Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš XII.1. nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu Eur (XII.1.1+XII.1.2 eil.) XII.1.1. Faktiškai gautos pajamos už kurą Eur XII.1.2. Faktiškai gautos pajamos už pirką šilumą Eur XII.2. Faktiškai patirtos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1+X.3 eil.) Eur Faktinės kuro, apskaičiuotos taikant Metodikos XII papunkčius Faktiškai patirtų sąnaudų kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų XII.3. gamintojų įsigijimo ribojimas šilumos kainoje nustatyta šilumos nuostolių apimtimi Faktiškai patirtų sąnaudų kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų XII.4. gamintojų įsigijimo ribojimas šilumos kainoje nustatytomis lyginamosiomis kuro sąnaudomis Faktiškai patirtos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų XII.5. gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu, įvertinus ribojimus šilumos kainoje nustatytais rodikliais (XII.2-XII.3-XII.4 eil.) Eur Eur 0 Eur 0 Eur

2 Eil. Nr. Rodikliai gruod-2015 saus-2016 vas-2016 kov-2016 bal-2016 geg-2016 birž-2016 liep-2016 rugp-2016 rugs-2016 spal-2016 lapkr-2016 gruod-2016 I. SUVARTOTO KURO KIEKIS: I.1. Faktiškai suvartoto kuro kiekis: I.1.1. Gamtinės dujos I.1.2. Mazutas I.1.5. Skiedros I.1.6. Pjuvenos I Medžio granulės I Dyzelinas I Biodujos I Durpės Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro, įsygyto iš energijos ir I.1a išteklių biržos "Baltpool", kiekis: I.1a.5. Skiedros (biokuras) I.1a.10. Medžio granulės I.1a.17. Durpės I.2. Kuro kiekis, pagal bazinę kuro struktūrą: I.2.1. Gamtinės dujos 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 76,21 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 24,90 I.2.2. Mazutas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I.2.5. Skiedros 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 21,97 73,77 73,77 73,77 73,77 73,77 73,77 73,77 I.2.6. Pjuvenos 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,43 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 0,31 I Medžio granulės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 I Dyzelinas 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 0,01 I Biodujos 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,39 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 0,28 I Durpės 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,98 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 0,72 I.3. Suvartoto kuro šiluminė vertė: I.3.1. Gamtinių dujų žemutinis šilumingumas (+20 o C norminių sąlygų) Gamtinių dujų viršutinis šilumingumas (faktinis, pagal įsigytą I.3.1.' kuro kiekį MWh) I.3.2. Mazutas I.3.5. Skiedros I.3.6. Pjuvenos I Medžio granulės I Dyzelinas I Biodujos I Durpės I.4. Kuro kiekis, perskaičiuotas pagal bazinę kuro struktūrą: I.4.1. Gamtinės dujos I.4.2. Mazutas I.4.5. Skiedros I.4.6. Pjuvenos I Medžio granulės I Dyzelinas I Biodujos I Durpės II. SUVARTOTO KURO SĄNAUDOS: II.1. Faktiškai suvartoto kuro : II.1.1. Gamtinės dujos II.1.2. Mazutas II.1.5. Skiedros II.1.6. Pjuvenos II Medžio granulės II Dyzelinas II Biodujos II Durpės Iš to sk. faktiškai suvartoto kuro iš energijos II.1a išteklių biržos: II.1a.5. Skiedros (biokuras) II.1a.10. Medžio granulės II.1a.17. Durpės II.3. Rinkos kainos: II.3.1. Gamtinės dujos 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II.3.2. Mazutas 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 411,10 II.3.5. Skiedros 131,54 152,83 132,91 145,43 132,61 114,58 108,62 108,11 111,91 117,52 135,35 142,69 145,77 II.3.6. Pjuvenos 131,54 133,57 133,37 123,26 129,34 95,37 98,95 96,42 90,84 85,54 109,61 94,35 118,88 II Medžio granulės 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 II Dyzelinas 412,96 358,33 357,65 391,84 374,97 441,68 441,68 422,84 387,02 420,82 511,23 508,57 542,61 II Biodujos 383,74 384,88 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 383,50 II Durpės 92,42 86,18 90,17 84,80 106,95 85,28 88,14 85,96 83,79 80,82 88,10 87,56 86,45 II Pagal bazinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro : II.4.1. Gamtinės dujos II.4.2. Mazutas II.4.5. Skiedros II.4.6. Pjuvenos II Medžio granulės II Dyzelinas II Biodujos II Durpės II.5. Pagal faktinę kuro struktūrą perskaičiuoto kuro : II.5.1. Gamtinės dujos II.5.2. Mazutas II.5.5. Skiedros II.5.6. Pjuvenos II Medžio granulės II Dyzelinas II Biodujos II Durpės IV. SĄLYGINIO KURO KIEKIO PERSKAIČIAVIMAS: Sąlyginio kuro kiekis, perskaičiuotas pagal galiojusioje šilumos IV kainoje kainoje įvertintas lyginamąsias kuro sąnaudas IV.3. Galiojusioje šilumos kainoje kainoje įvertintos lyginamosios kuro 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,16 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 91,15 IV.2. Faktinės lyginamosios kuro 81, , , , , , , , , , , , ,5400 V. KURO SĄNAUDOS VI. SĄLYGINIO KURO KAINA 223,97 264,44 280,66 176,35 203,12 179,11 193,53 185,86 209,78 268,36 186,95 194,67 197,03 VII. SĄLYGINIO KURO KAINA GALIOJUSIAME TARIFE 426,60 459,34 457,26 595,36 592,33 490,52 256,19 226,76 215,69 217,94 221,36 217,08 237,21 VIII. KAINŲ SKIRTUMAS (VII-VI eil.) 202,63 194,90 176,60 419,01 389,21 311,41 62,66 40,90 5,91-50,42 34,41 22,41 40,18 IX. SĄNAUDOS DĖL KAINŲ SKIRTUMO (VIII*IV eil.) X. ŠILUMOS ĮSIGIJIMAI IŠ NEPRIKLAUSOMŲ GAMINTOJŲ: X.1. Šilumos faktinė įsigijimo kaina 2,27 2,90 2,88 2,75 1,91 1,44 1,18 1,27 1,12 1,07 1,58 2,46 2,51 X.2. Šilumos įsigytas kiekis X.3. Šilumos įsigijimo Šilumos įsigijimo kaina galiojusioje šilumos kainoje (kintamojoje X.4. 2,28 2,81 2,79 2,58 1,82 1,46 1,19 1,40 1,08 1,07 1,43 2,32 2,44 dedamojoje) X.5. Faktinis įsigijimo kainos skirtumas (X.4-X.1 eil.) 0,01-0,09-0,09-0,17-0,09 0,02 0,01 0,13-0,04 0,00-0,15-0,14-0,07 X.6. Sąnaudos dėl kainų skirtumo (X.5. x X.2 eil.) XI. ŠILUMOS KIEKIAI: XI.1.' Šilumos kiekis Q H (įskaitytas bazinėje kainoje) XI.2.' Šilumos kiekis Q HG (įskaitytas bazinėje kainoje) XI.3.' Šilumos kiekis Q HP (įskaitytas bazinėje kainoje) XI.4.' Šilumos kiekis Q HR (įskaitytas bazinėje kainoje) XI.5.' Šilumos kiekis Q TL (įskaitytas bazinėje kainoje) XI.1. Šilumos kiekis QH XI.2. Šilumos kiekis QHG XI.3. Šilumos kiekis QHP XI.4. Šilumos kiekis QHR XI.5. Šilumos kiekis QTL KURO IR (AR) ŠILUMOS ĮSIGYJIMO SĄNAUDŲ XII. NEATITIKIMAS: Šilumos vieneto kainoje įskaitytų sąnaudų kurui ir (ar) šilumai iš XII.1. nepriklausomų gamintojų dydis atitinkamu laikotarpiu (XII.1.1+XII.1.2 eil.) XII.1.1. Faktiškai gautos pajamos už kurą XII.1.2. Faktiškai gautos pajamos už pirką šilumą XII.2. Faktiškai patirtos kuro ir (ar) šilumos iš nepriklausomų gamintojų įsigyjimui atitinkamu laikotarpiu (XII.2.1+X.3 eil.) XII.2.1. Faktinės kuro, apskaičiuotos taikant Metodikos papunkčius Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko

3 Šilumos kainų nustatymo metodikos 19 piedas AB KAUNO ENERGIJA DUOMENŲ SUVESTINĖ ŠILUMOS BAZINEI KAINAI (KAINOS DEDAMOSIOMS) NUSTATYTI Šilumos gamybos (įsigijimo) verslo vienetas Šilumos perdavimo verslo vienetas Mažmeninio aptarnavimo verslo vienetas Įvesties rodikliai Investicijų grąžai JR nustatyti Baziniam laikotarpiui FCi, pastoviųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (produktui) apimtis Baziniu laikotarpiu, Lt/metams RODIKLIS įsigijimai Šiluma (produktas) gamyba HP HG USC,H; SSC,H; USC,HT; SSC,HT; USC,HS; SSC,HS; CC,H CR HB TL HR CC,HT i DHC,H DHC,HT DHC,HS CC,HS K* Kapitalas, naudojamas veikloje Eur RD Skolinto kapitalo kaina % - 2,18% 2,18% - 2,18% - - 2,18% 2,18% - - 2,18% - RE Nuosavo kapitalo grąža % - 8,89% 8,89% - 8,89% - - 8,89% 8,89% - - 8,89% - r** Investicijų grąžos norma % - 5,49% 5,49% - 5,49% - - 5,49% 5,49% - - 5,49% - FCi, PASTOVIŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIU LAIKOTARPIU, Eur/metams CDA,i Nusidėvėjimo (amortizacijos) Eur/metams CCR,i Eur/metams Galios rezervo įsigyjimo iš kitų asmenų CM,i Einamojo remonto ir aptarnavimo Eur/metams CP,i Personalo Eur/metams CT,i Mokesčių Eur/metams CFIN,i Finansinės Eur/metams CA,i Administracinės Eur/metams CS,i Rinkodaros ir pardavimų Eur/metams CO,i Kitos paskirstomos Eur/metams JR,i Investicijų grąža Eur/metams FCi Pastoviųjų sąnaudų, IŠ VISO: Eur/metams ĮVESTIES RODIKLIAI KINTAMOMS SĄNAUDOMS NUSTATYTI BAZINIAM LAIKOTARPIUI Šilumos (produkto) gamyba (įsigijimas) Iš jų rezervinės galios užtikrinimas Q HP Šilumos kiekis, įsigytinas iš Nepriklausomų gamintojų, IŠ VISO kwh Vidutinė šilumos iš Nepriklausomų gamintojų php ct/kwh 1,57-1, kaina Balansavimas Papildomas šilumos kiekis Šilumos perdavimas Šilumos perdavimas... paslauga (produktas) Mažmeninis aptarnavimas Įvesties rodikliai VC nustatyti Baziniam laikotarpiui q HG,1 Gamtinių dujų kiekis šilumos kiekiui Q HG MWh q HG,5 Skiedrų kiekis šilumos kiekiui QHG tne , , q HG,6 Pjuvenų kiekis šilumos kiekiui QHG tne - 6,8 6, q HG,10 Medžio granulių kiekis šilumos kiekiui QHG tne - 27,2 27, q HG,12 Dyzelino kiekis šilumos kiekiui QHG tne - 0,8 0, q HG,17 Durpių kiekis šilumos kiekiui QHG tne - 85,4 85, q HG Kuro kiekis šilumos kiekiui Q HG, IŠ VISO tne , , phg Vidutinė kuro kaina Eur/tne - 242,71 242, q HG (N) Lyginamosios kuro kgne/mwh - 82, q E (N) El.energijos kiekis technologinėms reikmėms, Qi 1 MWh kwh - 15,70 15, ,29 1, q E El.energijos kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Qi kwh p E El.energijos kaina ct/kwh - 9,22 9, ,22 9, q W (N) Vandens kiekis technologinėms reikmėms, Qi 1 MWh m 3-0,39 0, q W Vandens kiekis technologinėms reikmėms, pagal kiekį Qi m p W Vandens kaina Eur/m 3-0,04 0, ,06 0,

4 VCi, projekcinių kintamųjų sąnaudų, priskirtinų reguliuojamų kainų paslaugai (rpoduktui) apimtis Baziniam laikotarpiui, Lt/metams Qi, reguliuojamų paslaugų (produktų) apimtis, Baziniam laikotarpiui, vnt./metus Šilumos (produkto) (sąnaudų dedamosios) VCi, KINTAMŲJŲ SĄNAUDŲ, PRISKIRTINŲ REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGAI (PRODUKTUI), APIMTIS BAZINIU LAIKOTARPIU, Eur/metams CHP Šilumos įsigijimo Eur/metams CHG Kuro šilumai gaminti Eur/metams Elektros energijos technologinėms reikmėms CE Eur/metams CW Vandens technologinėms reikmėms Eur/metams CO Kitos kintamosios Eur/metams Papildomo šilumos kiekio QTL sąnaudų suma per CTL Eur/metus metus VCi Kintamųjų sąnaudų, IŠ VISO: Eur/metams Qi, REGULIUOJAMŲ KAINŲ PASLAUGŲ (PRODUKTŲ) APIMTIS BAZINIU LAIKOTARPIU, vnt./metus QH Bazinis šilumos kiekis kwh/metus QHR Realizuotinas šilumos kiekis kwh/metus QTL Papildomas šilumos kiekis kwh/metus Q L Šilumos perdavimo nuostolių kiekis kwh/metus Savoms (administracinėms) reikmėms QOC kwh/metus naudotinas šilumos kiekis Įsigytinas iš Nepriklausomų gamintojų šilumos QHP kwh/metus kiekis QHG Gamintinas šilumos kiekis kwh/metus QCR Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos apimtis kw/metus Šilumos kiekio srauto vidutinė galia kw/metus ŠILUMOS BAZINĖS (PRODUKTO) SĄNAUDOS (SĄNAUDŲ DEDAMOSIOS) CHG,FC Eur/metus CHG,VC Eur/metus CHG,TTL Eur/metus CH,FC Eur/metus (įsigyti) CH,VC Eur/metus (įsigyti) CH,TTL Eur/metus (įsigyti) CHT,FC Eur/metus CHT,VC Eur/metus CHT,TTL Eur/metus Pastoviųjų sąnaudų suma užtikrinti CHS,FC Eur/metus mažmeninį aptarnavimą NEPRIKLAUSOMIEMS ŠILUMOS GAMINTOJAMS Rezervinės galios užtikrinimo paslaugos sąnaudų CNG,CR Eur/metus suma

5 Šilumos bazinės kainos (kainos dedamosios) ŠILUMOS BAZINĖS KAINOS (KAINŲ DEDAMOSIOS) T HG,KD Šilumos bazinės (produkto) gamybos kainos kintamoji dedamoji (projekcinė) ct/kwh - - 2, T HG,PD Šilumos bazinės (produkto) gamybos vienanarės kainos pastovioji dedamoji ct/kwh - - 1, Šilumos (produkto) gamybos bazinė vienanarė THG ct/kwh - - 3, kaina (kainos dedamosios) Šilumos (produkto) gamybos vienanarė kaina už THG, CR ct/kwh , rezervinės galios užtikrinimą T H,KD ct/kwh - - 1, kainos kintamoji dedamoji (projekcinė) T H,PD ct/kwh - - 0, vienanarės kainos pastovioji dedamoji Šilumos (produkto) gamybos (įsigijimo) bazinė TH ct/kwh - - 2, vienanarė kaina (kainos dedamosios) T 1 H,MU dvinarės kainos pastovioji dalis Eur/mėn./kW - - 4, T 2 H,MU dvinarės kainos pastovioji dalis Eur/mėn , T HT,KD Šilumos bazinės perdavimo kainos kintamoji dedamoji (projekcinė) ct/kwh , T HT,PD Šilumos bazinės perdavimo vienanarės kainos pastovioji dedamoji (projekcinė) ct/kwh , Šilumos perdavimo bazinė vienanarė kaina THT ct/kwh , (kainos dedamosios) T 1 HT,MU Šilumos bazinės perdavimo dvinarės kainos pastovioji dalis Eur/mėn./kW , T 2 HT,MU Šilumos bazinės perdavimo dvinarės kainos pastovioji dalis Eur/mėn , T HS,PD Bazinė mažmeninio aptarnavimo kaina ct/kwh ,11 - T 1 HS,MU Bazinis mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis Eur/mėn./kW ,78 - T 2 HS,MU Bazinis mažmeninio aptarnavimo pastovus (mėnesio) užmokestis Eur/mėn ,87 - * - Šilumos bazinės kainos (kainos dedamųjų) nustatymo projektams, pateiktiems iki 2015 m. gegužės 1 d., investicijų grąža skaičiuojama nuo atitinkamo verslo vieneto reguliuojamo turto likutinės vertės (mažmeninio aptarnavimo paslaugai nuo būtinųjų sąnaudų) ** - Nustatant šilumos bazines kainas (kainos dedamąsias), kurių projektai pateikti iki 2015 m. gegužės 1 d., vidutinė svertinė kapitalo kaina (WACC) ir investicijų grąža skaičiuojama naudojant ūkio subjekto ataskaitinio laikotarpio balanso (ne pagal atskirus verslo vienetus) rodiklius. Šilumos bazinių kainų skyriaus vedėja Eglė Goculenko

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr.

Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Šilumos sąnaudų vartotojams pasikeitimo dėl naujo Šilumos supirkimo iš nepriklausomų šilumos gamintojų tvarkos ir sąlygų aprašo skaičiavimas Eil. Nr. Palyginamosioms sąnaudos pagal naują Aprašo projektą

Detaliau

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas

Geriamojo vandens tiekimo ir nuotekų tvarkymo bei paviršinių nuotekų tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas Geriamojo vandens tiekimo ir tvarkymo bei tvarkymo paslaugų kainų nustatymo metodikos 36 priedas (Ūkio subjekto pavadinimas) 20 m. d. KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI

Detaliau

1 priedas UAB "ROKIŠKIO VANDENYS" (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia

1 priedas UAB ROKIŠKIO VANDENYS (Ūkio subjekto pavadinimas) KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičia 1 priedas KAINŲ POKYČIO SKAIČIAVIMAS PERSKAIČIUOTOMS BAZINĖMS KAINOMS NUSTATYTI (Bendrovės skaičiavimai) Vandens tiekimas Nuotekų Eil.Nr. Rodikliai Apskaitos veikla gavyba (su ruošimu) pristatymas surinkimas

Detaliau

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d.

UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Nepriklausomo auditoriaus išvada bei šilumos reguliuojamos veiklos ataskaitos už metus, pasibaigusius 2017 m. gruodžio 31 d. UAB GA Joniškis Bendrovės kodas: 302880253, adresas: Jogailos

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTAS DUJŲ SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Vygantas Vaitkus Komisijos narys Darius Biekša Komisijos narys

Detaliau

PowerPoint design manual

PowerPoint design manual Biokuro kogeneracinės elektrinės Technologiniai ir ekonominiai duomenys Daniška patirtis Martynas Nagevičius Lietuvos atsinaujinančių išteklių energetikos konfederacijos prezidentas martynas@nagevicius.lt

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

`

` 218 METŲ ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ APŽVALGA 2 TURINYS 1. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO BEI NUOTEKŲ TVARKYMO SEKTORIŲ RODIKLIAI... 3

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA N U T A R I M A S DĖL ATSKIRŲ ENERGIJOS IR KURO RŪŠIŲ SĄNAUDŲ NORMATYVŲ BŪSTUI ŠILDYTI IR ŠALTAM VANDENIUI PAŠILDYTI 2003 m. gruodţio 22 d. Nr. O3-116

Detaliau

AKCINĖ BENDROVĖ

AKCINĖ BENDROVĖ UAB Energijos parkas REGULIAVIMO APSKAITOS SISTEMOS APRAŠAS I SKYRIUS BENDROJI DALIS 1. UAB Energijos parkas (toliau Bendrovė) tai nepriklausomas šilumos gamintojas, iš biodujų kogeneracinėse jėgainėse

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Suvestinė redakcija nuo 2017-12-02 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2011, Nr. 147-6900, i. k. 111203NISAK0001-293 LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTRO Į S A K Y M A S DĖL PREKYBOS GAMTINĖMIS DUJOMIS TAISYKLIŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Energijos efektyvumas centralizuoto šilumos tiekimo sektoriuje nuo gamybos iki galutinio vartotojo Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. vasario 21 d. Tarptautinė

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

(\360ildymas su qs_adm.xls)

(\360ildymas su qs_adm.xls) Šilumos suvartojimas šildymui 2016 m. gruodžio mėnesį vidutinė lauko oro temperatūra: -0,8 C dienolaipsniai: 582,8 Kaina: 3,75 euro centai / kwh Eil. Nr. Gatvė Namas Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL AB ENERGIJOS SKIRSTYMO OPERATORIUS ELEKTROS ENERGIJOS PERSIUNTIMO PASLAUGOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO TVARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 16

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS

IŠVADOS MODIFIKAVIMAS PATVIRTINTA Audito komiteto 0 m. lapkričio d. nutarimu Nr..-0.7.. REKOMENDACIJA AUDITORIAUS IŠVADA IR JOS MODIFIKAVIMAS PAGAL TARPTAUTINIUS AUDITO STANDARTUS Šios rekomendacijos tikslas pateikti auditoriaus

Detaliau

Sild_03_new3.pdf.xls

Sild_03_new3.pdf.xls Eil. Nr. Gatvė Namas Šilumos suvartojimas šildymui 2015 m. kovo mėnesį Plotas šilumos paskirstymui, m² MWh Maksimali norma, kwh/m² Vidutinė norma, kwh/m² Faktinis suvartojimas, kwh/m² 67,3 446,3 Šilumos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 PANEVĖŽIO MIESTO GATVIŲ APŠVIETIMO TINKLŲ MODERNIZAVIMAS PROJEKTO TIKSLAI Projekto įgyvendinimo tikslas yra užtikrinti kokybišką, efektyvų ir reikalavimus atitinkantį Savivaldybės gatvių apšvietimą. Projekto

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Adresatas: Lazdijų rajono savivaldybės administracija Vilniaus g. 1, LT-67106 Lazdijai Išvada dėl UAB Lazdijų šiluma finansinių ataskaitų Mes atlikome UAB Lazdijų šiluma

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL UAB LIETUVOS ENERGIJOS TIEKIMAS VISUOMENINIŲ ELEKTROS ENERGIJOS KAINŲ IR JŲ TAIKYMO T VALSYBIĖ KAIŲ IR EERGEIKOS KOROLĖS KOMISIJA UARIMAS DĖL UAB LIEUVOS EERGIJOS IEKIMAS VISUOMEIIŲ ELEKROS EERGIJOS KAIŲ IR JŲ AIKYMO VARKOS PASKELBIMO 2018 m. lapkričio 30 d. r. O3E-418 Vilnius Vadovaudamasi

Detaliau

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc

Microsoft Word _aiskinamasis_rastas_prie_balanso.doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos

Pirkimo sąlygų Priedas Nr. 4 GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr m d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMO-PARDAVIMO SUTARTIS Nr.... 20 m....... d. UAB Kauno kogeneracinė jėgainė, pagal Lietuvos Respublikos įstatymus teisėtai įregistruota ir veikianti uždaroji akcinė bendrovė, juridinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius

2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2018 METŲ VEIKLOS ATASKAITA 2019 m. balandžio... d. Nr. R5- Vilnius 2 TURINYS TURINYS... 2 ĮŽANGINIS ŽODIS... 4 1. Veiklos principai, esminiai faktai... 9 2. PAGRINDINIAI ENERGETIKOS IR GERIAMOJO VANDENS

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx)

(Microsoft Word - Ai\360kinamasis ra\360tas.docx) VIEŠOJI ĮSTAIGA DAINŲ PIRMINĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS CENTRAS Kodas 145371299 Aido g. 18, LT-78242 Šiauliai, Tel., faks. (8-41) 552791 2018 METŲ 3 MĖNESIŲ TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS RINKINIO SUTRUMPINTAS

Detaliau

Bioduju rinka LT ir jos pletra

Bioduju rinka LT ir jos pletra Biodujų rinka Lietuvoje ir jos plėtra Biodujų asociacijos prezidentas Virginijus Štiormer Biodujų ir energijos gamyba Lietuvoje v Nors Lietuvoje biodujų energetika plėtojama daugiau kaip 15 metų,, per

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b

VšĮ Futbolo mokykla Ataka Įmonės kodas , Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) b VšĮ Futbolo mokykla "Ataka" Įmonės kodas 304280912, Vilnius 2016 METŲ VEIKLOS ATASKAITA Bendra informacija VšĮ Futbolo mokykla Ataka (toliau Įmonė ) buvo įsteigta ir pradėjo savo veiklą 2016 m. birželio

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

dok

dok VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS N U T A R I M A S DĖL 2006 M. GRUODŽIO 21 D. NUTARIMO NR. O3-92 DĖL GERIAMOJO VANDENS TIEKIMO IR NUOTEKŲ TVARKYMO PASLAUGŲ KAINŲ NUSTATYMO METODIKOS

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA MEDEINA AUGUSTINAVIČIENĖ Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Donatas

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA MEDEINA AUGUSTINAVIČIENĖ Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Donatas VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS VYRIAUSIOJI PATARĖJA MEDEINA AUGUSTINAVIČIENĖ Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Donatas Jasas Komisijos pirmininko pavaduotojas Jonas Makauskas

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

Microsoft Word - KV VAS aiskinamasis rastas doc

Microsoft Word - KV  VAS aiskinamasis rastas doc Finansinių ataskaitų aiškinamasis raštas 1 Bendroji informacija UAB Kauno vandenys (toliau Bendrovė) yra Lietuvos Respublikoje registruota uždaroji akcinė bendrovė. Bendrovė buvo įregistruota kaip specialios

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Me NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UAB Utenos šilumos tinklai vadovybei ir akcininkams Pramon s g. 11, LT28216 Utena Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Uždarosios akcin s bendrov s Utenos šilumos

Detaliau

2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota)

2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota) 2014 metų dvylikos mėnesių AB LESTO grupės konsoliduotas tarpinis pranešimas 2015 m. vasario 27 d. (neaudituota) Ataskaitinis laikotarpis, už kurį parengta ataskaita Ataskaita parengta už 2014 m. sausio

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt

Microsoft PowerPoint - WACC ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas ppt Vidutins svertins kapitalo kainos (WACC) nustatymo ataskaitos ir BU-LRAIC klausimyno pristatymas 2008 m. rugsjo 22 d. Dienotvark WACC nustatymo metodikos ir rezultat pristatymas BU-LRAIC klausimyno pristatymas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS VANDENTVARKOS VEIKLOS EFEKTYVINIMO GAIRĖS ŠAKIŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOS VADOVYBEI IR SAVIVALDYBĖS KOMITETAMS Direktorius Vaidas Litinskas Vandentvarkos ūkis 2014 metais

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L

LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data L LINKUVOS PENSIONATO SUTRUMPINTAS AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2010 M. II KETVIRČIO ATASKAITŲ RINKINIO 2010-07-20 I. BENDROJI DALIS 1. Įregistravimo data Linkuvos pensionatas yra biudţetinė įstaiga, juridinių

Detaliau

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS

BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS BALSO SKAMBUČIŲ UŽBAIGIMO JUDRIOJO RYŠIO TINKLE SĄNAUDŲ APSKAIČIAVIMO PAAIŠKINIMAS IR SKAMBUČIŲ INICIJAVIMO SĄNAUDŲ SKAIČIAVIMO PRINCIPŲ PAAIŠKINIMAS I. ĮŽANGA Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnybos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation CREAZONE REINVENT Design It: Finansinių planų prognozavimas Lektorė: Dr. Asta Kamandulienė MOKYMŲ TIKSLAS Finansinės analizės įgūdžių lavinimas. Po mokymų gebėti parengti finansinį verslo planą ir nustatyti

Detaliau

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB

AKCINĖS BENDROVĖS TEO LT, AB TELIA LIETUVA, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ 3 MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2018 M. KOVO 31 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2018 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2018

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Uždarosios akcinės bendrovės PANEVĖŽIO GATVĖS akcininkams Išvada dėl finansinių ataskaitų audito Nuomonė Mes atlikome UAB PANEVĖŽIO GATVĖS (toliau Įmonės) finansinių ataskaitų,

Detaliau

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA)

TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) TEO LT, AB KONSOLIDUOTOS TARPINĖS FINANSINĖS ATASKAITOS UŽ DEVYNIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPĮ, PASIBAIGUSĮ 2013 M. RUGSĖJO 30 D. (NEAUDITUOTA) Finansinių metų pradžia 2013 m. sausio 1 d. Laikotarpio pabaiga 2013

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU

1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAU 1. BENDROSIOS NUOSTATOS GAMTINIŲ DUJŲ PIRKIMAS ATVIRO KONKURSO SĄLYGOS PATVIRTINTA Pirkimo komisijos 2019-01-25 Protokolu 1.1. Akcinė bendrovė VILNIAUS ŠILUMOS TINKLAI (toliau Įsigyjančioji organizacija)

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Energinis-techninis auditas

Energinis-techninis auditas Investicinio plano rengėjas UAB AF-Consult, imonės kodas 135744077, adresas Labdarių g. 5, Vilnius, el. pašto adresas info@afconsult.com, telefono Nr. +370 5 2107210 DAUGIABUČIO NAMO Sausio 15-osios g.

Detaliau

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska

APB APRANGA 2018 m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atska APB APRANGA m. gruodžio 31 d. pasibaigusio dvylikos mėnesių laikotarpio konsoliduotas tarpinis pranešimas ir konsoliduota tarpinė finansinė atskaitomybė (NEAUDITUOTA) I N F O R M A C I J A A P I E Į M

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013

55 C 35 C Logatherm WPL 31 A A ++ A + A B C D E F G A + A db kw kw 64 db /2013 55 C 35 C A B C D E F G 28 30 27 28 29 31 db kw kw 64 db 2015 811/2013 A B C D E F G 2015 811/2013 Duomenys atitinka Reglamentų (ES) 811/2013 ir (ES) 813/2013 reikalavimus. Gaminio parametrai Simbolis

Detaliau

Google reklama internete

Google reklama internete 1 priedas Herbas arba prekių ženklas (Tiekėjo pavadinimas) (Juridinio asmens teisinė forma, buveinė, kontaktinė informacija, registro, kuriame kaupiami ir saugomi duomenys apie tiekėją, pavadinimas, juridinio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Tarpinės finansinės ataskaitos už trijų mėnesių laikotarpį, pasibaigusį 2012 m. kovo 31 d. (neaudituota) Turinys Informacija apie įmonę... 3 Atsakingų asmenų patvirtinimas... 4 Finansinės

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci

Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakci Projektą vykdančiojo personalo darbo užmokesčio ir savanoriško darbo įnašo fiksuotojo įkainio nustatymo tyrimo ataskaita 2016 m. birželio 8 d. redakcija Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Centralizuoto šilumos ūkio sektorius Atlikti darbai 2017 metais bei uždaviniai 2018 metams Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2018 m. sausio 26 d. Metinis LŠTA narių (įmonių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

Nematerialiojo turto BV pokyti

Nematerialiojo turto BV pokyti NEMATERIALIOJO TURTO BALANSINĖS VERTĖS PASIKEITIMAS PER ATASKAITINĮ LAIKOTARPĮ Plėtros darbai Programinė įranga ir jos licencijos Patentai ir kitos licencijos (išskyrus nurodytus 4 stulpelyje) 2 4 5 laikotarpio

Detaliau