d. Estija Dalyvauti šeštajame Žemės ūkio forume Agroforum Mare Baltikum Digital future of the global agriculture.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "d. Estija Dalyvauti šeštajame Žemės ūkio forume Agroforum Mare Baltikum Digital future of the global agriculture."

Transkriptas

1 Eil. Nr Pavardė /Vardas Departamentas Buvimo užsienyje laikas Informacija apie įvykusias komandiruotes, 2018m. II ketvirtis Šalis Kelionės tikslas Lėšų šaltinis, numatyta suma Zajankauskaitė G. Žuvininkystės dep d. Belgija Dalyvauti Farnet organizuojamame susitikime. padengti iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus m. veiksmų programos priemonės Techninė parama" lėšų, pagal Žemės ūkio ministerijos 2015 m. liepos 20 d. paraiškos Nr. LŽSVP-TP-Z priedo eilutę Komandiruočių išlaidos 812,09 Eur 2 Žiukaitė Ž. Europos Sąjungos ir d. Estija Dalyvauti šeštajame Žemės ūkio forume Agroforum Mare Baltikum Digital future of the global agriculture. iš 2018 m. Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimo programos (01 01) priemonės Žemės ūkio ministerijos projektų vykdymas ( ) Tarptautinio bendradarbiavimo projektai lėšų 471,90 Eur 3 Balčiūnaitė I. Europos Sąjungos ir 4 Voicechovska A. 5 Juodonienė K. Veiklos administravimo ir turto valdymo dep d. Vokietija Dalyvauti United Europe organizuojamame seminare žuvininkystės susitikimuose" 723,00 Eur d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Sveikatos ir vartotojų komiteto Arklinių šeimos gyvūnų identifikavimo ekspertų grupės posėdyje d. Belgija Dalyvauti NATO Jungtinės sveikatos, žemės ūkio ir maisto grupės plenarinėje sesijoje. žuvininkystės susitikimuose" 850,29 Eur CA (Centrinis aparatas) 709,50 Eur 6 Pupiuvienė J. Žuvininkystės dep d. Lenkija Dalyvauti 5-ajame Žuvies kongrese iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus m. veiksmų programos priemonės Techninė parama" lėšų, pagal Žemės ūkio ministerijos 2015 m. liepos 20 d. paraiškos Nr. LŽSVP- TP-Z priedo eilutę Komandiruočių išlaidos 801,89 Eur 7 Masiulienė J. Žuvininkystės dep d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Europos jūrų reikalų ir žuvininkystės (EJRŽF) ekspertų grupės posėdyje padengti iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus m. veiksmų programos priemonės Techninė parama" lėšų, pagal Žemės ūkio ministerijos 2015 m. liepos 20 d. paraiškos Nr. LŽSVP-TP-Z priedo eilutę Komandiruočių išlaidos 728,50 Eur 8 Verchorubovas G. Veiklos administravimo ir turto valdymo dep d. Estija Nuvešti į renginį CA (Centrinis aparatas) 945,41 Eur 9 Ašmonas Vidmantas d. Belgija Dalyvauti Komisijos ekspertų darbo grupės dėl žemės ūkio prekių išvestinių produktų ir realių rinkų posėdyje žuvininkystės susitikimuose" 735,50 Eur

2 10 Katkevičius V. Ekonomikos dep d. Ispanija/Estija Dalyvauti tarptautinėje maisto produktų, gėrimų ir gastronomijos parodoje Alimentaria 2018 ir š. m. balandžio d. į Estiją, Tartu dalyvauti šeštajame Žemės ūkio forume Agroforum Mare Baltikum Digital future of the global agriculture. 11 Simonaitytė L. Žuvininkystės dep d. Ispanija Dalyvauti Metiniame Europos sienų apsaugos renginyje 12 Kaklauskienė L. Protokolo sk d. Estija Dalyvauti šeštajame Žemės ūkio forume Agroforum Mare Baltikum Digital future of the global agriculture. 13 Butrimienė J. Kaimo plėtros dep d. Belgija Dalyvauti Europos kovos su sukčiavimu tarnybos COCOLAF ekspertų grupės posėdyje CA (Centrinis aparatas) 1550,27 Eur žuvininkystės susitikimuose" 1508,06 Eur CA (Centrinis aparatas) 231,90 Eur Lietuvos kaimo plėtros m. programos priemonės Techninė pagalba pirmosios veiklos srities Programos įgyvendinimas lėšų pagal 2014 m. spalio 31 d. priežiūra ir kontrolė sąmatos išlaidų straipsnį Darbuotojų komandiruočių išlaidos : 793,05 Eur 14 Liutikas D. Kaimo plėtros dep d. Vokietija Dalyvauti 2018 m. bioekonomikos forume Apmokėti iš projekto ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis Bioekonomika žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė lėšų 821,79 15 Butrimienė J. Kaimo plėtros dep d. Vokietija Dalyvauti 2018 m. bioekonomikos forume Apmokėti iš projekto ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis Bioekonomika žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė lėšų 821,79 16 Michailovaitė N d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Bendrajame žemės ūkio produktų rinkų organizavimo (gyvulininkystės produktų) komiteto posėdyje žuvininkystės susitikimuose" 808,66 Eur 17 Dambrauskas R. Žemės ir išteklių d. Estija Dalyvauti tarptautiniame melioracijos specialistų iš Žemės ūkio ministerijos Žemės ūkio, maisto ir kaimo politikos dep. Baltijos regiono seminare. plėtros skatinimo programos lėšų 405,40 18 Palionis M. Kaimo plėtros dep d. Liuksemburgas ministro vadovaujamos delegacijos sudėtyje dalyvauti Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje žuvininkystės susitikimuose" 1162,00 Eur 19 Ulčickaitė I. Europos Sąjungos ir d. Liuksemburgas ministro vadovaujamos delegacijos sudėtyje dalyvauti Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje žuvininkystės susitikimuose" 1162,00 Eur 20 Duchovskienė Z. Ekonomikos dep d. Belgija Dalyvauti EK Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktorato organizuojamoje konferencijoje,,inovacijos ateities ūkininkavimui ir kaimo bendruomenėms. 21 Medingis Z. Ekonomikos dep d. Čekija dalyvauti ES informavimo apie žemės ūkio ir maisto produktus ir pardavimų skatinimo seminare. žuvininkystės susitikimuose" 572,65 Eur CA (Centrinis aparatas) 637,79 Eur

3 22 Vitukynas V. Žemės ir išteklių politikos dep. 23 Jakubauskienė N d d. Belgija Dalyvauti nuolatinio komiteto Ekologinė gamyba darbo grupėje. Estija Dayvauti tarptautiniame melioracijos specialistų CA (Centrinis aparatas) 405,40 Eur Baltijos regiono seminare. žuvininkystės susitikimuose" 1376,50 Eur 24 Anužis K. Atašė d. Liuksemburgas Dalyvauti ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje Atašė skirtos lėšos 284,00 Eur 25 Blažinskienė L. Atašė d. Liuksemburgas Dalyvauti ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje Atašė skirtos lėšos 284,00 Eur 26 Meškelevičiūtė Atašė d. Liuksemburgas Dalyvauti ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje Atašė skirtos lėšos 284,00 Eur S. 27 Pumputis E. Atašė d. Liuksemburgas Dalyvauti ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje Atašė skirtos lėšos 284,00 Eur 28 Palionienė - Razmislavičiūtė A. Žuvininkystės dep d. Austrija Dalyvauti neformaliame žuvininkystės generalinių direktorių ir atašė susitikime. 29 Sosunovičienė L. Finansų ir biudžeto dep d. 30 Gasiliauskienė A. Belgija Žuvininkystės dep d. Maroko Karalystė CA (Centrinis aparatas) 1226,70 Eur Dalyvauti Valstybės pagalbos patariamojo komiteto posėdyje. žuvininkystės susitikimuose" 786,50 Eur Dalyvauti derybose dėl Protokolo pagal Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės bendradarbiavimo žuvininkystės susitikimuose" 2307,29 Eur susitarimą 31 Kliučinskas D. Atašė d. Lietuva Dalyvauti LR užsienio reikalų ministerijos rengiamoje konferencijoje, dalyvauti susitikimuose su Lietuvos įmonėmis dėl Japonijos, Indonezijos, Malaizijos rinkų plėtros, dalyvauti susitikime su Japonijos ir Lietuvos mainų centro vadovu Tamaki Kenjiro, skaityti pranešimą VŠĮ Versli Lietuva organizuojame seminare Eksporto klubas Japonija 32 Ašmonas Vidmantas d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamuose Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto ir ekspertų darbo grupės (Augalininkystės klausimai) posėdžiuose 33 Malcienė L. Atašė d. Italija Dalyvauti įmonės Žemaitijos pienas susitikimuose su minėtų Italijos prekybos tinklų atstovais. 34 Kučinskienė V d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Bendrajame žemės ūkio produktų rinkų organizavimo (BRO) vadybos komiteto (javai, cukrus, alyvuogių aliejus) komiteto posėdyje Atašė skirtos lėšos 1537 Eur žuvininkystės susitikimuose" 823,50 Eur Atašė skirtos lėšos 335 Eur žuvininkystės susitikimuose" 897,50 Eur 35 Palionis M. Kaimo plėtros dep d. Belgija Dalyvauti Specialiojo žemės ūkio komiteto (SCA) posėdyje. žuvininkystės susitikimuose" 900,50 Eur 36 Švilpauskas T. žuvininkystės susitikimuose" 868,50 Eur d. Belgija Dalyvauti tiesioginių išmokų ekspertų grupės bei tiesioginių išmokų bei kaimo plėtros komiteto posėdžiuose.

4 37 Savukynienė J. Žuvininkystės dep d. Belgija Dalyvauti PGEON susitikime iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus metų veiksmų programos trečiojo Sąjungos prioriteto BŽP įgyvendinimo skatinimas priemonės Duomenų rinkimas lėšų: 1029,60 38 Celiešius Š. Europos Sąjungos ir d. Belgija Dalyvauti ES Tarybos Horizontaliųjų žemės ūkio klausimų darbo grupės posėdyje (30 d.). žuvininkystės susitikimuose" 829,50 Eur 39 Ašmonas Vaidotas d. Lietuva Dalyvauti Lietuvos diplomatų, dirbančių ekonomikos Atašė skirtos lėšos 1960,63 Eur srityje ir specialių atašė metiniame suvažiavime bei su tuo susijusiuose renginiuose bei gegužės 12 d. dalyvauti susitikime su įmonės SATIMED atstovu dėl jų pageidavimo dalyvauti Summer Fancy Food parodoje Niujorke 40 Milinis M. Atašė d. Lietuva Dalyvauti Vokietijos kraštovaizdžio ir kaimo plėtros Atašė skirtos lėšos 1192 Eur asociacijos (DVL) atstovų vizito (gegužės 3-8 d.) ir ekonominės diplomatijos ir specialiųjų atašė metinės konferencijos (gegužės 7-11 d.) 41 Kuklierius M. Atašė d. Kinija Dalyvauti Vienos juostos vieno kelio Modernaus žemės ūkio konferencijoje bei balandžio d. kartu su Kinijos žemės ūkio ir kaimo reikalų ministerijos pareigūnais lankytis Šendženyje Yantian uoste didžiausiame pasaulyje jūrinių konteinerių aptarnavimo logistikos centre ir žemės ūkio, maisto produktų paviljone. Atašė skirtos lėšos 877,98 ur 42 Vaičiūnienė J. Kaimo plėtros dep d. Suomija Dalyvauti Vertinimo biuro ir Suomijos kaimo plėtros tinklo organizuojamame gerosios praktikos seminare. Komandiruotės tikslas atstovauti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją ir pasidalyti valstybių narių bei Vertinimo biuro kaupiama gerąja praktika LEADE/BIVP pridėtinės vertės vertinimo srityje. KPP priemonės Techninė pagalba pirmosios veiklos srities Programos įgyvendinimas lėšų pagal 2014 m. spalio 31 d. paramos projekto Nr. LKPP-TP-Z Lietuvos kaimo plėtros m. programos valdymas, priežiūra ir kontrolė 2018 m. sąmatos išlaidų straipsnį Darbuotojų komandiruočių išlaidos 1029,60 43 Fokienė V. Ekonomikos dep d. Prancūzija Dalyvauti EBPO Žemės ūkio komiteto posėdyje CA (Centrinis aparatas) 992,60 Eur 44 Žiukaitė Ž. Europos Sąjungos ir d. Belgija Dalyvauti (FAO) koordinavimo darbo grupės posėdyje žuvininkystės susitikimuose" 678,50 Eur 45 Makšeckas E. Ekonomikos dep d. Prancūzija Dalyvauti EBPO Žemės ūkio forume CA (Centrinis aparatas) 789,20 Eur 46 Gasiliauskienė A. Žuvininkystės dep d. JK Dalyvauti NEAFC darbo grupės susitikime dėl jautrių jūrinių ekosistemų žuvininkystės susitikimuose" 713,60 Eur 47 Palionienė - Razmislavičiūtė A. Žuvininkystės dep d. Švedija Dalyvauti antrame suinteresuotų valstybių susitikime CA (Centrinis aparatas) 1261,40 Eur dėl Europinio ungurio. 48 Malcienė L. Atašė d. Rusija Atstovauti Lietuvai FAO Europos regiono konferencijoje Atašė skirtos lėšos 1295,50 Eur

5 49 Radišauskaitė - Kūdukė N. 50 Tumalavičienė G. Finansų ir biudžeto dep d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos Žemės ūkio fondų komiteto posėdyje Žemės ir išteklių politikos dep. 51 Michailovaitė N. 52 Meškelevičiūtė S. 53 Ašmonas Vidmantas d. Buvusioji Jugoslavijos Respublika Makedonija Dalyvauti 10-ajame tarptautiniame LANDNET seminare Žemės konsolidacijos teisinis reguliavimas d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Bendrajame žemės ūkio produktų rinkų organizavimo (gyvulininkystės produktų) komiteto posėdyje. Atašė d. Lietuva Dalyvauti AgroBalt2018 renginiuose ir susitikime su Žemės ūkio ministerijos Žuvininkystės departamentu d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamuose Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto ir ekspertų darbo grupės (Horizontalūs klausimai) posėdžiuose 54 Fokienė V. Ekonomikos dep d. Prancūzija Dalyvauti šiuose EBPO Žemės ūkio politikos ir rinkos komiteto ir Jungtiniame Žemės ūkio ir prekybos komiteto posėdžiuose 55 Kuklierius M. Atašė d. Kinija Dalyvauti Importuojamų maisto produktų plėtros konferencijoje, skaityti pranešimą bei tuo pačiu aplankyti importuojamų maisto produktų parodą. 56 Simonaitytė L. Žuvininkystės dep d. Švedija Dalyvauti Antrajame šalių grupės dėl europinių ungurių susitikime. 57 Kaklauskienė L. Protokolo sk d. Indonezija/Kini ja Viceministro R.Tarškevičiaus vadovaujamos delegacijos sudėtyje dalyvauti susitikimuose su Indonezijos žemės ūkio ministerijos pareigūnais dėl importo leidimų suteikimo žemės ūkio produktams iš Lietuvos į Indoneziją ir š. m. gegužės dienomis į Kiniją, Šanchajų dalyvauti tarptautinėje maisto produktų ir gėrimų parodoje SIAL CHINA 2018, kurios metu veikiančiame Lietuvos stende bus pristatoma Lietuvos maisto pramonės įmonių produkcija, planuojami susitikimai su maisto sektoriaus gamintojų atstovais, tiekėjais ir verslo partneriais. žuvininkystės susitikimuose" 858,29 Eur CA (Centrinis aparatas) 866,25 Eur žuvininkystės susitikimuose" 866,69 Eur Atašė skirtos lėšos 906,52 Eur žuvininkystės susitikimuose" 991,50 Eur CA (Centrinis aparatas) 1114,32 Eur Atašė skirtos lėšos 365,01 Eur iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus metų veiksmų programos trečiojo Sąjungos prioriteto BŽP įgyvendinimo skatinimas priemonės Duomenų rinkimas lėšų 1475,20 EUR CA (Centrinis aparatas) 3142,69 Eur

6 58 Ašmonas Vaidotas Atašė d. Lietuva Dalyvauti išskirtinėje, minint Lietuvos nepriklausomybės atkūrimo 100-metį, organizuojamoje didžiausios Baltijos regione tarptautinės žemės ūkio, maisto ir pakuočių pramonės AgroBalt 2018 parodos pasiruošime, parodoje, su paroda susijusiose renginiuose bei atskiruose daugiašaliuose ir dvišaliuose susitikimose su žemės ūkio ir maisto pramonės asocijuotų struktūrų atstovais Atašė skirtos lėšos 2468,43 Eur 59 Blažinskienė L. Atašė d. Lietuva Dalyvauti AGROBALT2018 parodoje ir kuruoti Atašė skirtos lėšos 1017,32 Eur Žemės ūkio, vynuogininkystės ir vartotojų apsaugos ministerijos patarėjo Liuksemburgo hercogystės Vyriausybėje Marc Fisher vizitą, taip pat dalyvauti Žemės ūkio ministerijos techniniame pasitarime (gegužes 22 d.) dėl ES aktualijų būsimos Bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. klausimais. 60 Palionis M. Kaimo plėtros dep d. Bulgarija Dalyvauti Specialiojo žemės ūkio komiteto (SCA) posėdyje bei neformalioje Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje 61 Palionis M. Kaimo plėtros dep d. Belgija Dalyvauti Specialiojo žemės ūkio komiteto (SCA) posėdyje bei susitikime su DG Agri atstovais (15 d.) dėl BŽŪP lėšų m. skaičiavimo detalių. žuvininkystės susitikimuose" 815,75 Eur žuvininkystės susitikimuose" 1074,50 Eur 62 Celiešius Š. Europos Sąjungos ir d. Belgija Dalyvauti ES Tarybos Specialiojo žemės ūkio komiteto (SŽŪK) posėdyje (14 d.). žuvininkystės susitikimuose" 856,60 Eur 63 Blažinskienė L. Atašė d. Bulgarija dalyvauti Specialiojo žemės ūkio komiteto (SCA) posėdyje bei neformalioje Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje Atašė skirtos lėšos 808,05 Eur 64 Milinis M. Atašė d. Lietuva Lydėti oficialią Vokietijos žemės ūkio ministerijos bei Atašė skirtos lėšos 491,53 Eur kitų Vokietijos institucijų delegacijas. Bus dalyvaujama parodos atidarymo renginiuose bei politiniame forume. Vyks įvairūs susitikimai, bus lankomi Lietuvos ir kitų šalių stendai 65 Kuklierius M. Atašė d. Kinija Viceministro R.Taraškevičiaus vadovaujamos Atašė skirtos lėšos 1088,40 Eur delegacijos sudėtyje dalyvauti didžiausioje Kinijos maisto produktų parodoje SIAL.

7 66 Simutytė- Zmitravičienė J. Kaimo plėtros dep d. Čekija Dalyvauti Europos kaimo plėtros tinklo iš Lietuvos kaimo plėtros m. programos organizuojamame 11-tame nacionalinių kaimo tinklų priemonės Techninė pagalba pirmosios veiklos srities susitikime (gegužės d.) bei kūrybinėse Programos įgyvendinimas lėšų pagal 2014 m. spalio 31 d. dirbtuvėse apie nacionalinių kaimo tinklų komunikaciją (birželio 1 d.). priežiūra ir kontrolė sąmatos išlaidų straipsnį Darbuotojų komandiruočių išlaidos lėšų 703,40 Eur 67 Čiučkienė J d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos Bendrosios žemės ūkio išlaidas iš Lietuvos kaimo plėtros m. programos politikos horizontaliųjų klausimų darbo grupės priemonės Techninė pagalba pirmosios veiklos srities Kompleksinės paramos ir ūkių konsultavimo sistemos Programos įgyvendinimas lėšų pagal 2014 m. spalio 31 d. pogrupio posėdyje. priežiūra ir kontrolė, sąmatos išlaidų straipsnį Darbuotojų komandiruočių išlaidos 699,29 Eur 68 Butrimienė J. Kaimo plėtros dep d. Belgija Dalyvauti Europos kovos su sukčiavimu tarnybos COCOLAF plenariniame darbo grupės posėdyje. Komandiruotės tikslas atstovauti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai COCOLAF ekspertų grupės posėdyje išlaidas iš Lietuvos kaimo plėtros m. programos priemonės Techninė pagalba pirmosios veiklos srities Programos įgyvendinimas lėšų pagal 2014 m. spalio 31 d. priežiūra ir kontrolė, sąmatos išlaidų straipsnį Darbuotojų komandiruočių išlaidos 914,50 Eur 69 Pranckevičius E. Ekonomikos dep d. Belgija Dalyvauti ES Tarybos Horizontaliųjų žemės ūkio klausimų darbo grupės posėdyje (23 d.). žuvininkystės susitikimuose" 834,29 Eur 70 Pumputis E. Atašė d. Lietuva Dalyvauti AGROBALT2018 parodoje ir kuruoti Atašė skirtos lėšos 546,73 Eur Europos komisaro Vytenio Andriukaičio delegacijos vizitą 71 Malcienė L. Atašė d. Lietuva Kuruoti parodos "Agrobalt" metu Jungtinių Tautų Maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) generalinio direktoriaus Jose Graziano da Silva vadovaujamą delegaciją ir Italijos prekybos tinklų asociacijos Coop Italian Food prezidento Roberto Sgavetta Atašė skirtos lėšos 393,12 Eur 72 Keršys T. Žuvininkystės dep d. Estija Dalyvauti devintajame Baltijos jūros regiono Iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus m. veiksmų strategijos metiniame forume bei EJRŽF programos priemonės Techninė parama" lėšų, pagal Žemės Vadovaujančiųjų institucijų ir ŽRVVG tinklo ūkio ministerijos 2015 m. liepos 20 d. paraiškos Nr. LŽSVPsusitikime TP-Z priedo eilutę Komandiruočių išlaidos 731,86 Eur 73 Bražinskaitė L. Žuvininkystės dep d. Estija Dalyvauti devintajame Baltijos jūros regiono Iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus m. veiksmų strategijos metiniame forume bei EJRŽF programos priemonės Techninė parama" lėšų, pagal Žemės Vadovaujančiųjų institucijų ir ŽRVVG tinklo ūkio ministerijos 2015 m. liepos 20 d. paraiškos Nr. LŽSVPsusitikime TP-Z priedo eilutę Komandiruočių išlaidos 431,86 Eur

8 74 Baranauskienė R d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamuose Bendrajame žemės ūkio produktų rinkų organizavimo (BRO) vadybos komiteto (vyno sektorius), Spiritinių gėrimų komiteto ir Žemės ūkio rinkų ekspertų (vyno sektorius) grupės posėdžiuose žuvininkystės susitikimuose" 896,50 Eur 75 Duchovskienė Z. Ekonomikos dep d. Kipras Dalyvauti FACCE-JPI (Bendra žemės ūkio, maisto saugos ir klimato kaitos programinė iniciatyva) valdybos posėdyje 76 Miškinis S. Kaimo plėtros dep d. Belgija Dalyvauti Europos kaimo plėtros tinklo vienuoliktame Inovacijų pogrupio žemės ūkio našumui ir tvarumui posėdyje. Komandiruotės tikslas atstovauti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministeriją Europos kaimo plėtros tinklo Inovacijų pogrupyje žemės ūkio našumui ir tvarumui 77 Razmislavičiūtė - Palionienė A. Žuvininkystės dep d. Lenkija Dalyvauti konferencijoje Žuvų išteklių, ypač menkių išteklių, būklė Baltijos jūroje prognozės ir valdymas 2019 metais 78 Kliučinskas D. Atašė d. Indonezija Dalyvauti LR žemės ūkio ministerijos ir Valstybinės maisto ir veterinarijos tarnybos delegacijos susitikimuose su Indonezijos žemės ūkio ministerijos pareigūnais, dėl importo leidimų suteikimo žemės ūkio produktams iš Lietuvos į Indoneziją žuvininkystės susitikimuose" 873,46 Eur Iš KPP priemonės Techninė pagalba pirmosios veiklos srities Programos įgyvendinimas lėšų pagal 2014 m. spalio 31 d. paramos projekto Nr. LKPP-TP-Z Lietuvos kaimo plėtros m. programos valdymas, priežiūra ir kontrolė sąmatos išlaidų straipsnį Darbuotojų komandiruočių išlaidos 703,29 Eur CA (Centrinis aparatas) 631 Eur Atašė skirtos lėšos 2179,50 Eur 79 Liutikas D. Kaimo plėtros dep d. Estija Dalyvauti devintajame Baltijos jūros regiono Iš projekto ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė strategijos metiniame forume bei organizuojamame ES sritis Bioekonomika žemės ūkis, miškininkystė, BJR EŽŪFKP tinklo narių susitikime žuvininkystė lėšų 819,40 Eur 80 Žiukaitė Ž. Europos Sąjungos ir d. Belgija Dalyvauti (FAO) koordinavimo darbo grupės posėdyje žuvininkystės susitikimuose" 716,29 Eur 81 Vaičiūnienė J. Kaimo plėtros dep d. Estija Dalyvauti devintajame Baltijos jūros regiono Iš projekto ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė strategijos metiniame forume bei organizuojamame ES sritis Bioekonomika žemės ūkis, miškininkystė, BJR EŽŪFKP tinklo narių susitikime žuvininkystė lėšų 819,40 Eur 82 Anužis K. Atašė d. Bulgarija Dalyvauti neformalioje Žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje 83 Pugačiauskaitė - Butrimienė J. Kaimo plėtros dep d. Danija Dalyvauti Bioekonomikos tarybos posėdyje ir projekto ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis Bioekonomika žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė valdymo komiteto posėdyje bei projekto veiklų aptarimuose Atašė skirtos lėšos 909,90 Eur Iš projekto ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis Bioekonomika žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė lėšų 979,60 Eur

9 84 Liutikas D. Kaimo plėtros dep d. Danija Dalyvauti Bioekonomikos tarybos posėdyje ir projekto ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis Bioekonomika žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė valdymo komiteto posėdyje bei projekto veiklų aptarimuose 85 Jakubauskienė N d. Belgija Dalyvauti nuolatinio komiteto Ekologinė gamyba darbo grupėje Iš projekto ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė sritis Bioekonomika žemės ūkis, miškininkystė, žuvininkystė lėšų 979,60 Eur žuvininkystės susitikimuose" 957,50 Eur 86 Pugačiauskaitė - Butrimienė J. Kaimo plėtros dep d. Estija Dalyvauti devintajame Baltijos jūros regiono Iš projekto ES Baltijos jūros regiono strategijos politinė strategijos metiniame forume bei organizuojamame ES sritis Bioekonomika žemės ūkis, miškininkystė, BJR EŽŪFKP tinklo narių susitikime žuvininkystė lėšų 819,40 Eur 87 Ašmonas Vidmantas d. Belgija 88 Medingis Z. Ekonomikos dep d. Nyderlandų Karalystė Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamuose Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo ir vadybos Tiesioginių išmokų komitetų (javai, cukrus) posėdžiuose Dalyvauti tęstiniuose projekto FIT4FOOD2030 nacionalinių koordinatorių (Policy Lab ) mokymuose žuvininkystės susitikimuose" 904,50 Eur FIT4FOOD2030 projekto lėšomis 755,00 Eur 89 Švilpauskas T d. Belgija Dalyvauti tiesioginių išmokų ekspertų grupės, tiesioginių išmokų bei kaimo plėtros komiteto posėdžiuose bei dvišaliame susitikime su Europos Komisijos atstovais dėl susietosios paramos schemos žuvininkystės susitikimuose" 1100,60 Eur 90 Lapinskas L. Teisės dep d. Italija Dalyvauti OLAF organizuojamoje tarptautinėje konferencijoje Cooperation Project 2 ( Bendradarbiavimo projektas 2 ) 91 Kuklierius M. Atašė d. Lietuva Dalyvauti tarptautinėje AgroBalt parodoje, Kinijos CEEC žemės ūkio prekybos ir ekonominio bendradarbiavimo forume, aukšto lygio politiniame forume ir kituose susijusiuose renginiuose CA (Centrinis aparatas) 491,80 Eur Atašė skirtos lėšos 816,56 Eur 92 Razmislavičiūtė - Palionienė A. 93 Viešchnickienė E. Žuvininkystės dep d. Danija Dalyvauti Baltfish aušto lygio grupės susitikime ir forume bei jungtiniame Baltfish ir Baltijos jūros patariamosios tarybos (BASC) sutikime Finansų ir biudžeto dep d. Belgija Dalyvauti EK Žemės ūkio fondų komiteto posėdyje ir Ekspertų darbo grupės Bendrosios žemės ūkio politikos horizontaliais klausimais posėdyje CA (Centrinis aparatas) 891,20 Eur žuvininkystės susitikimuose" 837,29 Eur 94 Viešchnickienė E. 95 Meškelevičiūtė S. Finansų ir biudžeto dep d. Belgija Dalyvauti ES Tarybos Finansinių žemės ūkio klausimų darbo grupės posėdyje žuvininkystės susitikimuose" 815,50 Eur Atašė d. Austrija Dalyvauti neformaliame žuvininkystės generalinių Atašė skirtos lėšos 761,70 Eur direktorių ir atašė susitikime.

10 96 Blažinskienė L. Atašė d. Vengrija/Lietuv Dalyvauti Višegrado šalių ir Bulgarijos, Kroatijos, a Estijos, Latvijos, Lietuvos, Rumunijos, Slovėnijos žemės ūkio ministrų susitikime ir 2018 m. birželio d. į Vilnių (Lietuva) dalyvauti p. Tassos Haniotis, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktoriaus, vizito Lietuvoje metu organizuojamoje diskusijoje ir susitikime su Ministerijos atstovais Austrijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetams aptarti 97 Žundienė I. Europos Sąjungos ir d. Kinija Žemės ūkio ministro patarėjo R. Taraskevičiaus delegacijos sudėtyje dalyvauti Kinijos Liaudies Respublikos Generalinės muitinės administracijos organizuojamame trečiajame Kinijos ir Centrinės bei Rytų Europos šalių žemės ūkio ir maisto kokybės priežiūros ir bendradarbiavimo susitikime ir planuojame susitikime su Kinijos Liaudies Respublikos žemės ūkio viceministru 98 Endriuškienė I. Ekonomikos dep d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos (toliau EK) Sanitariniais fitosanitariniais klausimais (toliau SPS) ekspertų posėdyje dėl pasirengimo 2018 m. liepos mėn. vyksiančiam PPO SPS komiteto posėdžiui Atašė skirtos lėšos 1258,20 Eur CA (Centrinis aparatas) 2852 Eur žuvininkystės susitikimuose" 738,29 Eur 99 Balčiūnaitė I. Europos Sąjungos ir d. Belgija/Danija Dalyvauti SŽŪK posėdyje bei 3+3 susitikime žuvininkystės susitikimuose" 1566,50 Eur 100 Karaliūtė G. Ekonomikos dep d. Belgija Dalyvauti posėdyje dėl bendro žemės ūkio rinkų organizavimo. žuvininkystės susitikimuose" 746,50 Eur 101 Katkevičius V. Ekonomikos dep d. Belgija Dalyvauti birželio 14 d. vyksiančiame Aukšto lygio forume. žuvininkystės susitikimuose" 695,80 Eur 102 Gasiliauskienė A. Žuvininkystės dep d. Maroko Karalystė Dalyvauti derybose dėl Protokolo pagal Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės bendradarbiavimo žuvininkystės susitikimuose" 2771,00 Eur 103 Celiešius Š. Europos Sąjungos ir susitarimą d. Vengrija Dalyvauti žemės ūkio ministrų bei ministerijų atstovų susitikimą CA (Centrinis aparatas) 850,50 Eur 104 Pugačiauskaitė - Butrimienė J. Kaimo plėtros dep d. Belgija Atstovauti Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerijai dvišaliame posėdyje su Europos Komisija Iš Lietuvos kaimo plėtros m. programos priemonės Techninė pagalba pirmosios veiklos srities Programos įgyvendinimas lėšų pagal 2014 m. spalio 31 d. priežiūra ir kontrolė sąmatos išlaidų straipsnį Darbuotojų komandiruočių išlaidos 1031,88 Eur

11 105 Anužis K. Atašė d. Lietuva Dalyvauti p. Tassos Haniotis, Europos Komisijos Žemės ūkio ir kaimo plėtros generalinio direktoriaus, vizito Lietuvoje metu organizuojamoje diskusijoje ir susitikime su Ministerijos atstovais Austrijos pirmininkavimo ES Tarybai prioritetams aptarti Atašė skirtos lėšos 837,90 Eur 106 Palionis M. Kaimo plėtros dep d. Belgija Dalyvauti Specialiojo žemės ūkio komiteto (SCA) posėdyje žuvininkystės susitikimuose" 1145,50 Eur 107 Razmislavičiūtė - Žuvininkystės dep Belgija Dalyvauti interviu atrankoje į nacionalinio eksperto CA (Centrinis aparatas) 727,89 Eur Palionienė A. d. politikos pareigūno pareigybę Europos Komisijos Jūrinių reikalų ir žuvininkystės generaliniame direktorate (MARE-D-3) 108 Razmislavičiūtė - Palionienė A. Žuvininkystės dep d. Liuksemburgas Dalyvauti ES Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos posėdyje žuvininkystės susitikimuose" 1273,06 Eur 109 Kuklierius M. Atašė d. Kinija Dalyvauti kartu su ministerijos delegacija Trečiajame Kinijos CEEC šalių muitų, inspekcijos ir karantino bendradarbiavimo dialoge: geresnis bendradarbiavimas stiprinant saugą ir didinant prekybą bei pakeliui Kinijos pieno pramonės asociacijos kvietimu aplankyti Panda dairy" pieno perdirbimo gamyklą Jinan mieste Atašė skirtos lėšos 419,82 Eur 110 Anužis K. Atašė d. Liuksemburgas Dalyvauti ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje Atašė skirtos lėšos 288,00 Eur 111 Blažinskienė L. Atašė d. Liuksemburgas Dalyvauti ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje Atašė skirtos lėšos 288,00 Eur 112 Meškelevičiūtė S. Atašė d. Liuksemburgas Dalyvauti ES žemės ūkio ir žuvininkystės taryboje Atašė skirtos lėšos 288,00 Eur 113 Lozoraitis T. Kaimo plėtros dep d. Belgija Atstovauti Lietuvos Respublikos žemės ūkio Iš Lietuvos kaimo plėtros m. programos ministerijai ES Kaimo plėtros komiteto (RDC) priemonės Techninė pagalba pirmosios veiklos srities posėdžiuose. Programos įgyvendinimas lėšų pagal 2014 m. spalio 31 d. priežiūra ir kontrolė sąmatos išlaidų straipsnį Darbuotojų komandiruočių išlaidos 869,60 Eur

12 114 Pupius J. Kaimo plėtros dep d. Belgija Dalyvauti susitikime dėl horizontalių žemės ūkio klausimų 115 Medingis Z. Ekonomikos dep d. Bulgarija Vykti į aukšto lygio antrąją Food2030 klausimais konferenciją Research & Innovation for Food and Nutrition Security Transforming our food systems ir Fit4Food2030 koordinuojamų mokslo tiriamųjų projektų dalykinį susitikimą Sustainable Food Systems For Cities, kurie vyks Plavdivo Žemės ūkio universitete 116 Palionis M. Kaimo plėtros dep d. Liuksemburgas Dalyvauti Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos 117 Švilpauskas T. posėdyje d. Belgija Dalyvauti horizontaliųjų žemės ūkio klausimų posėdyje Iš Lietuvos kaimo plėtros m. programos priemonės Techninė pagalba pirmosios veiklos srities Programos įgyvendinimas lėšų pagal 2014 m. spalio 31 d. priežiūra ir kontrolė sąmatos išlaidų straipsnį Darbuotojų komandiruočių išlaidos 999,50 Eur CA (Centrinis aparatas) 1040,50 Eur žuvininkystės susitikimuose" 1273,06 Eur žuvininkystės susitikimuose" 966,65 Eur 118 Anužis K. Atašė d. Lietuva Dalyvauti AGROBALT2018 parodoje ir kuruoti Europos Komisijos DG AGRI Stabilumo ir tiesioginės paramos departamento direktoriaus Pieere Bascou vizitą, taip pat dalyvauti Žemės ūkio ministerijos techniniame pasitarime (gegužes 23 d.) dėl būsimos Bendrosios žemės ūkio politikos po 2020 m. teisinių pasiūlymo projektų. 119 Pugačiauskaitė - Butrimienė J. Atašė skirtos lėšos 622,92 Eur Kaimo plėtros dep d. Austrija Dalyvauti Kaimo plėtros direktorių susitikime Iš Lietuvos kaimo plėtros m. programos priemonės Techninė pagalba pirmosios veiklos srities Programos įgyvendinimas lėšų pagal 2014 m. spalio 31 d. priežiūra ir kontrolė sąmatos išlaidų straipsnį Darbuotojų komandiruočių išlaidos 1135,00 Eur 120 Kučinskienė V d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamame Bendrajame žemės ūkio produktų rinkų organizavimo (gyvulininkystės produktų) komiteto posėdyje žuvininkystės susitikimuose" 910,50 Eur

13 121 Kliučinskas D. Atašė d. Lietuva Dalyvauti susitikimuose su Lietuvos maisto Atašė skirtos lėšos 1868,60 Eur perdirbimo įmonėmis, skaityti pranešimus Lietuvos pieno perdirbimo įmonėms ir VMVT valstybiniams inspektoriams apie Japonijos sūrių rinką ir reikalavimus, taip pat dalyvauti BNI Mercury pasaulinės ryšių ir rekomendacijų organizacijos renginyje ir dalyvauti Žemės ūkio ministerijos susitikimuose 122 Stakėnienė J. Kaimo plėtros dep d. Austrija Dalyvauti Kaimo plėtros direktorių susitikime Iš Lietuvos kaimo plėtros m. programos priemonės Techninė pagalba pirmosios veiklos srities Programos įgyvendinimas lėšų pagal 2014 m. spalio 31 d. priežiūra ir kontrolė sąmatos išlaidų straipsnį Darbuotojų komandiruočių išlaidos 1135,00 Eur 123 Ašmonas Vidmantas 124 Celiešius Š. Europos Sąjungos ir d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamuose Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo vadybos komiteto ir ekspertų darbo grupės (Augalininkystės klausimai) posėdžiuose d. Liuksemburgas Dalyvauti Žemės ūkio ir žuvininkystės tarybos (ŽŪŽT) posėdyje žuvininkystės susitikimuose" 947,70 Eur žuvininkystės susitikimuose" 1235,00 Eur 125 Savukynienė J. Žuvininkystės dep d. Graikija Dalyvauti RCG didžiųjų jūrinių pelaginių žuvų koordinacinės grupės ir nacionalinių koordinatorių susitikime 126 Palionis M. Kaimo plėtros dep d. Belgija Dalyvauti Tarybos Horizontalių žemės ūkio klausimų darbo grupės posėdyje 127 Michailovaitė N. Žuvininkystės dep Belgija dalyvauti Žvejybos ir akvakultūros produktų rinkų ir d. prekybos ekspertų grupės posėdyje 128 Žundienė I. Europos Sąjungos ir d. Kinija Dalyvauti pirmojoje Vienos juostos vieno kelio tarptautinėje parodoje ir žemės ir maisto ūkio bei 129 Taraškevičius R. Europos Sąjungos ir prekybos aukščiausio lygio susitikime d. Kinija Dalyvauti pirmojoje Vienos juostos vieno kelio tarptautinėje parodoje ir žemės ir maisto ūkio bei prekybos aukščiausio lygio susitikime Iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus metų veiksmų programos trečiojo Sąjungos prioriteto BŽP įgyvendinimo skatinimas priemonės Duomenų rinkimas lėšų 820,60 Eur žuvininkystės susitikimuose" 672,68 Eur žuvininkystės susitikimuose" 955,50 Eur CA (Centrinis aparatas) 2941,00 Eur CA (Centrinis aparatas) 2941,00 Eur 130 Bartišius D. Žuvininkystės dep d. Danija Dalyvauti BALTFISH posėdyje Iš priemonės Žemės ūkio ministerijos projektų vykdymas (kodas ) ir programos Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas sudėtyje, projekto kodas (Balt.Jūros).lėšų 968,39 Eur

14 131 Ašmonas Vaidotas 132 Jakubauskienė N. Atašė JAV Dalyvauti JAV tarptautinėje maisto pramonės produktų parodoje Summer Fancy Food 2018 bei su paroda susijusiose renginiuose d. Belgija Dalyvauti nuolatinio komiteto Ekologinė gamyba darbo grupėje. Atašė skirtos lėšos 694,00 Eur 777,00 Jav dol. žuvininkystės susitikimuose" 1180,00 Eur 133 Ašmonas Vidmantas 134 Švilpauskas T. 135 Jakubauskienė N d. Belgija Dalyvauti Europos Komisijos organizuojamuose Bendro žemės ūkio rinkų organizavimo ir vadybos komiteto (javai, cukrus) bei Javų ekspertų darbo grupės posėdžiuose d. Belgija Dalyvauti tiesioginių išmokų ekspertų grupės bei tiesioginių išmokų bei kaimo plėtros komiteto posėdžiuose Vokietija Dalyvauti Baltijos jūros regiono partnerių, bendradarbiaujančių ES Baltijos Jūros regiono strategijos įgyvendinimo ir ekologinio žemės ūkio klausimais, susitikime žuvininkystės susitikimuose" 916,61 Eur žuvininkystės susitikimuose"859,80 Eur Iš Nacionalinių lėšų: Bendradarbiavimas įgyvendinat ES Baltijos jūros regiono strategijos 9 prioritetą (išlaidų funkcinė klasifikacija , išlaidų ekonominė klasifikacija ), kuris yra priemonės Žemės ūkio ministerijos projektų vykdymas (kodas ) ir programos Žemės ūkio, maisto ūkio ir kaimo plėtros skatinimas (kodas ) sudėtyje, projekto kodas (Balt.Jūros) 758,00 Eur 136 Meškelevičiūtė S. Žuvininkystės atašė Danija Dalyvauti Baltfish Aukšto lygio grupės, forumo bei Baltijos jūros patariamosios tarybos susitikimuose. Atašė skirtos lėšos 919,75 Eur 137 Kuklierius M. Atašė Kinija, Henan provincija Dalyvauti susitikime su mėsos augintojais ir perdirbėjais, bei simpoziume 138 Duchovskienė Z. Ekonomikos dep Belgija Dalyvauti Nuolatinio žemės ūkio mokslinių tyrimų komiteto posėdyje, bei BioEast iniciatyvos posėdyje. Atašė skirtos lėšos 267,46 Eur bei išorės žuvininkystės susitikimuose 1114,50 Eur 139 Endriuškienė I. Ekonomikos dep Belgija Dalyvauti Europos Komisijos (toliau EK) organizuojamame neformaliame techniniame posėdyje dėl PPO žemės ūkio notifikacijų per ISAMM sistemą rengimą 140 Gasiliauskienė A. 141 Radišauskaitė - Kūdukė N. Žuvininkystės dep Belgija Dalyvauti derybose dėl Protokolo pagal Europos Sąjungos ir Maroko Karalystės bendradarbiavimo susitarimą. Finansų ir biudžeto dep Belgija Dalyvauti ES Tarybos Finansinių žemės ūkio klausimų darbo grupės posėdyje. bei išorės žuvininkystės susitikimuose 772,00 Eur bei išorės žuvininkystės susitikimuose 1292,50 Eur bei išorės žuvininkystės susitikimuose 821,00 Eur 142 Taraškevičius R. Europos Sąjungos ir Belgija Dalyvauti Specialiojo žemės ūkio komiteto (SCA) posėdyje bei išorės žuvininkystės susitikimuose 1095,00 Eur

15 143 Zaborovska - Zdanovič B. Ryšių su visuomene skyrius 144 Celiešius Š. Europos Sąjungos ir 145 Sosunovičienė L. Finansų ir biudžeto dep Belgija 146 Radišauskaitė - Kūdukė N Lenkija Dalyvauti dvišaliame susitikime su Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministru Janu Krzyštofu Ardanovskiu Lenkija Dalyvauti dvišaliame susitikime su Lenkijos žemės ūkio ir kaimo plėtros ministru Janu Krzyštofu Ardanovskiu. Dalyvauti Valstybės pagalbos patariamojo komiteto posėdyje Finansų ir biudžeto dep Belgija Dalyvauti ES Tarybos Finansinių žemės ūkio klausimų (AGRIFIN) darbo grupės ir Europos Komisijos (toliau EK) Žemės ūkio fondų komiteto posėdžiuose CA (Centrinis aparatas) CA (Centrinis aparatas) 798,00 Eur 842,00 Eur bei išorės žuvininkystės susitikimuose 851,00 Eur bei išorės žuvininkystės susitikimuose 689,00 Eur 147 Ašmonas V Belgija Dalyvauti ES Tarybos Žemės ūkio produktų darbo grupės posėdyje. bei išorės žuvininkystės susitikimuose 976,11 Eur 148 Palionis M. Kaimo plėtros dep Belgija Dalyvauti Specialiojo žemės ūkio komiteto (SCA) posėdyje. 149 Endriuškienė I. Ekonomikos dep Belgija Dalyvauti Europos Komisijos (toliau EK) organizuojamame Rinkų prieigos darbo grupės Sanitariniais fitosanitariniais klausimais posėdyje 150 Sedenko A. Žuvininkystės dep Italija Dalyvauti Jungtinių Tautų maisto ir žemės ūkio organizacijos (FAO) Žuvininkystės komiteto 33 sesijoje (toliau Sesija). 151 Pranckevičius E. Ekonomikos dep Belgija Dalyvauti ES Tarybos Horizontaliųjų žemės ūkio klausimų darbo grupės posėdyje. Dalyvavimas ES Tarybos ir Europos Komisijos veikloje bei išorės žuvininkystės susitikimuose 1042,00 Eur Dalyvavimas ES Tarybos ir Europos Komisijos veikloje bei išorės žuvininkystės susitikimuose 751,30 Eur iš Lietuvos žuvininkystės sektoriaus m. veiksmų programos priemonės Techninė parama" lėšų, pagal Žemės ūkio ministerijos 2015 m. liepos 20 d. paraiškos Nr. LŽSVP- TP-Z priedo eilutę Komandiruočių išlaidos.1372,00 Eur Dalyvavimas ES Tarybos ir Europos Komisijos veikloje bei išorės žuvininkystės susitikimuose 995,00 Eur

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI

UTENOJE LANKĖSI EKONOMINIO BENDRADARBIAVIMO IR PLĖTROS ORGANIZACIJOS EKSPERTAI Utenos RVVG veiklos ataskaita už 2018 metus 2019-02-21 Kvietimai teikti projektų paraiškas Dalyvavimas Lietuvos VVG tinklo veikloje Kiti projektai Susitikimai Parodos Tarptautinis bendradarbiavimas Konferencijos,

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU

PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu Nr. 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NU PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministro 2018 m. d. įsakymu 3D- LIETUVOS KAIMO TINKLO 2018 METŲ VEIKSMŲ PLANAS I SKYRIUS BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Lietuvos kaimo tinklo 2018 metų veiksmų planas

Detaliau

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart

KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/  m. vasario 21 d. - kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/ dėl Sutart 2019 2 22 L 51 I/1 II (Ne teisėkūros procedūra priimami aktai) REGLAMENTAI KOMISIJOS REGLAMENTAS (ES) 2019/316 2019 m. vasario 21 d. kuriuo iš dalies keičiamas Reglamentas (ES) Nr. 1408/2013 dėl Sutarties

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v

TIC pavadinimas Paž. Nr. Mėnuo Palangos turizmo informacijos centras 2015 m. sausis Šalis Kodas Lank. sk. Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio v 2015 m. sausis Iš viso TOTAL 1189 Lietuva LT 609 Užsienio valstybės WORL 580 Australija ir Okeanija AOCT 0 Pietų ir Vidurio Amerika SCAM 0 Šiaurės Amerika NAMR 0 JAV USA 0 Azija ASIA 0 Izraelis IL 0 Japonija

Detaliau

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO

VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVO VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKAS ĮSAKYMAS DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS VIRŠININKO 2015

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI

PATVIRTINTA Asociacijos Klaipėdos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių susirinkimo protokolu Nr. VIS/ ASOCIACIJOS KLAI PATVIRTINTA Asociacijos žuvininkystės vietos veiklos grupė visuotinio narių 2019-04-29 susirinkimo protokolu Nr. VIS/2019-1 ASOCIACIJOS KLAIPĖDOS ŽUVININKYSTĖS VIETOS VEIKLOS GRUPĖ 2019 M. VEIKLOS PROGRAMA

Detaliau

st16572.lt10.doc

st16572.lt10.doc EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA 16572/10 (OR. en) PRANEŠIMAS SPAUDAI 3047-as Tarybos posėdis Bendrieji reikalai Briuselis, PRESSE 306 PR CO 37 Pirmininkas Steven Vanackere Belgijos Ministro Pirmininko pavaduotojas

Detaliau

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu

INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respu INFORMACIJA SKELBIAMA VIEŠAI Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos 2015 m. birželio 2 d. įsakymo

Detaliau

DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJO

DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJO DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP 2014 2015 METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS PASKELBTO KAI KURIŲ PREKIŲ IMPORTO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019

LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa _EU_li 2019 LIETUVIŲ KAIP UŽSIIMTI VERSLU Europa 032819_EU_li 2019 4LIFE Europa Mūsų istorija Europoje Pagrindinį biurą Ispanijoje 4Life atidarė 2007 metais Barselonoje. Vėliau atidarėme dar du biurus Romoje ir Hamburge.

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 04 24 COM(2014) 240 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI dėl 2006 m. gruodžio 18 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamento (EB) Nr. 1921/2006 dėl

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

leidinys-v2.indd

leidinys-v2.indd 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas 2 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimas UDK 338.43(474.5) Li239 Leidinyje pateikiama Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013

Detaliau

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu

LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilniu LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO 2017 2020 METŲ VEIKLOS PROGRAMA Patvirtinta LTOK Generalinės asamblėjos 2017 m. sausio 27 d. nutarimu Nr.6 Vilnius 2017 2 TURINYS I. LIETUVOS TAUTINIO OLIMPINIO KOMITETO

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO Forma patvirtinta Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2002 m. balandžio 5 d. įsakymu Nr. 159 (Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministro 2015 m. kovo 27 d įsakymo Nr. V-445 redakcija)

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris

Microsoft PowerPoint - Medicinos klasteris Tikslinės rinkos, apžvalga, planai Valstybinis turizmo departamentas prie Ūkio ministerijos Ieva Druktenė Lietuvos turizmo statistika 2 mln. užsienio turistų 2,6 mln. vietinių turistų (2012 m.) 1 vieta

Detaliau

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst

INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Inst INSTITUCIJOS, VYKDANČIOS MOKYTOJŲ IR ŠVIETIMO PAGALBĄ TEIKIANČIŲ SPECIALISTŲ KVALIFIKACIJOS TOBULINIMĄ, 2013 METŲ VEIKLOS ĮSIVERTINIMO IŠVADOS 1. Institucijos pavadinimas Kretingos rajono pedagogų švietimo

Detaliau

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij

EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcij EUROPOS KOMISIJOS SPECIALUS EUROBAROMETRAS 397, 2014 (Tyrimas atliktas 2013 m. vasario kovo mėnesiais) Sociologinio tyrimo dalies Tolerancija korupcijai apžvalga Šioje dalyje nagrinėjamas bendras europiečių

Detaliau

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d.

Tarptautinė mokslinė – praktinė konferencija   „Sporto indėlio į ekonomiką ir užimtumą vertinimo aktualumas“ m. Gruodžio 16 d. BALTIJOS JUODOSIOS JŪROS EKONOMIKOS FORUMAS SPORTAS IR EKONOMIKA Sporto ekonomikos vertinimo situacija Lietuvoje" dr. Vilma Čingienė, Mykolo Romerio universitetas 2018 m. spalio 25 d., Klaipėda Pristatymo

Detaliau

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00

Microsoft Word - AGRI LT-TRA-00 EUROPOS KOMISIJA ŽEMĖS ŪKIO IR KAIMO PLĖTROS GENERALINIS DIREKTORATAS G direktoratas. Kaimo plėtros horizontalieji aspektai G.1. Kaimo plėtros nuoseklumas 2008 11 19 Briuselis JMC/ab/bm 2007 2013 M. KAIMO

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoria Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. balandžio 4 d. (OR. en) 7993/17 SAN 138 PRIDEDAMAS PRANEŠIMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio vardu pasirašo direktorius Jordi AYET PUIGARNAU

Detaliau

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič

(Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkrič (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2017 m. lapkričio d. FORMAI PRITARTA 2014-2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. b Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2018 m. birželio 1 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2018/0216 (COD) 9645/18 PASIŪLYMAS nuo: gavimo data: 2018 m. birželio 1 d. kam: Komisijos dok. Nr.: Dalykas: AGRI

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation EKSPORTO PARTNERIŲ PAIEŠKA SKANDINAVIJOJE. RYŠIŲ UŽMEZGIMAS IR PALAIKYMAS Silvija Bisigirskytė www.kame.lt UAB Kamė UAB Kamė 1990 vonios baldus gaminančios UAB Raguvos Baldai & Co. dukterinė įmonė įkurta

Detaliau

EN

EN LT LT LT EUROPOS BENDRIJŲ KOMISIJA Briuselis, 2008.6.27 COM(2008) 393 galutinis KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI DĖL TARYBOS DIREKTYVOS 89/398/EEB DĖL VALSTYBIŲ NARIŲ ĮSTATYMŲ, SUSIJUSIŲ

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx

Microsoft Word - elektra-stebesena_2017_III.docx ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 217 METŲ III KETVIRTĮ Vilnius, 218 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-8223 Vilnius Tel. +37 5 213 5166 Faks. +37 5 213

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2014 05 20 COM(2014) 284 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI dėl makroregioninių

Detaliau

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par

Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto par Vietos projektų, įgyvendinamų bendruomenių inicijuotos vietos plėtros būdu, administravimo taisyklių 3 priedas (Pavyzdinė Pirminės vietos projekto paraiškos, teikiamos pagal dvisektorę VPS, forma) PIRMINĖ

Detaliau

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci

MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupci MOTYVUOTA IŠVADA DĖL KORUPCIJOS PASIREIŠKIMO TIKIMYBĖS Informuojame, kad vadovaujantis Lietuvos Respublikos korupcijos prevencijos įstatymu ir Korupcijos analizės atlikimo tvarka, patvirtinta Lietuvos

Detaliau

2 priedas

2 priedas 1 PRIEDAS Viešosios įstaigos.. Rietavo verslo informacijos centras (viešosios įstaigos pavadinimas) Eil. Nr. 2015 m. veiklos planas Priemonės pavadinimas* Priemonės aprašymas Įvykdymo terminas Rezultatas

Detaliau

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p

Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 p Lietuvos ūkio sektorių finansavimo po 2020 m. vertinimas: mokslas, technologijos ir inovacijos Šis dokumentas yra II tarpinės vertinimo ataskaitos 4 priedas 2019 m. balandžio 23 d. Dokumentą parengė UAB

Detaliau

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos

Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos Doc. dr. Irena SMETONIENĖ KALBŲ MOKYMAS UGDYMO SISTEMOJE: NUO IKIMOKYKLINIO UGDYMO IKI UNIVERSITETINIO LAVINIMO (Pranešimo, skaityto 6-ojoje Lietuvos kalbų pedagogų asociacijos konferencijoje Kalbos, kultūra

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation #HRSavaitėLietuva VDI IR DARBDAVIŲ TEISĖS BEI PAREIGOS NAUJAJAME DARBO KODEKSE 2017 Kas atsitiko: 1. Naujas teisinis reiškinys, iš esmės keičiantis darbo teisinių santykių reguliavimą. 2. Dialogo arba

Detaliau

Title of Presentation

Title of Presentation 2015 m. LIETUVOS ORNITOLOGŲ DRAUGIJOS planuojamos svarbiausios veiklos Liutauras Raudonikis Direktorius LOD sekretoriato struktūra 2015 metais planuojama LOD sekretoriato darbuotojų strukūra Liutauras

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susi EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 04 27 COM(2018) 231 final ANNEX PRIEDAS prie pasiūlymo dėl EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTO dėl veiklos, susijusios su aukščiausio lygio domeno vardu.eu, įgyvendinimo

Detaliau

GEN

GEN EUROPOS SĄJUNGOS TARYBA Briuselis, 2013 m. gegužės 3 d. (25.06) (OR. en) 8945/13 PUBLIC 23 INF 68 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 2013 M. SAUSIO MĖN. Šiame dokumente išvardyti 2013m.

Detaliau

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT

Santrauka 2007 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Santrauka 27 m. ESPAD ataskaita Narkotinių medžiagų vartojimas 35 Europos šalių mokinių grupėje LT Teisinis pranešimas Šį Europos narkotikų ir narkomanijos stebėsenos centro (EMCDDA) leidinį gina autorių

Detaliau

Veiksmų programų administravimo

Veiksmų programų administravimo (Pasiūlymų dėl projektų atrankos kriterijų nustatymo ir keitimo forma) PASIŪLYMAI DĖL PROJEKTŲ ATRANKOS KRITERIJŲ NUSTATYMO IR KEITIMO 2015 m. gegužės 19 d. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos

Detaliau

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip

PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaip PATVIRTINTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro l. e. direktoriaus pareigas 2015 m. lapkričio 16 d. įsakymu Nr. V1-43 PRITARTA Klaipėdos miesto pedagogų švietimo ir kultūros centro tarybos

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation RRT pirmininkavimas Europos pašto paslaugų reguliuotojų Prieigos reguliavimo grupei Kasmetinis susitikimas su pašto rinkos dalyviais 2019 m. birželio 10 d. EUROPOS PAŠTO PASLAUGŲ REGULIUOTOJŲ GRUPĖ (ERGP)

Detaliau

Microsoft Word ZUM VEIKLOS ATASKAITA-publikavimui.doc

Microsoft Word ZUM VEIKLOS ATASKAITA-publikavimui.doc Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija 2007 METŲ VEIKLOS ATASKAITA (Pagal Lietuvos Respublikos Vyriausybės 2007 m. sausio 31 d. nutarimu Nr. 142 patvirtintą ataskaitos formą) 2007 m. vasario 29 d.

Detaliau

DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJO

DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJO DARBŲ, NUVEIKTŲ PAGAL LRV REKOMENDACIJAS, KAIP 2014 2015 METAIS ĮVAIRINTI LIETUVOS EKSPORTĄ IR SUMAŽINTI NUOSTOLIUS, PATIRIAMUS DĖL RUSIJOS FEDERACIJOS PASKELBTO KAI KURIŲ PREKIŲ IMPORTO IŠ EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS VK1. Surengtos verslo misijos (ne mažiau kaip 5 įmonės)/eksporto potencialo pristatymo renginiai. Siektinas rodiklis: 3 DA

VEIKLOS KRITERIJŲ APRAŠYMAS VK1. Surengtos verslo misijos (ne mažiau kaip 5 įmonės)/eksporto potencialo pristatymo renginiai. Siektinas rodiklis: 3 DA VK1. Surengtos verslo misijos (ne mažiau kaip 5 įmonės)/eksporto potencialo pristatymo renginiai. Siektinas rodiklis: 3 DA iniciatyva suorganizuotos verslo misijos iš/į Lietuvą bei jų metu organizuoti

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ

PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJ PATVIRTINTA Valstybinės duomenų apsaugos inspekcijos direktoriaus 2019 m. kovo 29 d. įsakymu Nr. 1T- 39 (1.12.) VALSTYBINĖS DUOMENŲ APSAUGOS INSPEKCIJOS 2019 METŲ VEIKLOS PLANAS PROGRAMA DUOMENŲ APSAUGOS

Detaliau

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (

VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis ( VšĮ GAMTOS ATEITIS 2019 M. VISUOMENĖS ŠVIETIMO BEI INFORMAVIMO PAKUOČIŲ ATLIEKŲ TVARKYMO KLAUSIMAIS PROGRAMA BENDROSIOS NUOSTATOS VšĮ Gamtos ateitis (toliau Organizacija) parengė 2019 m. Visuomenės švietimo

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP VERTIKALIAI INTEGRUOTA ŽEMĖS ŪKIO IR MAISTO PRAMONĖS GRUPĖ Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

LASF tarybos protokolas nr israsas

LASF tarybos protokolas nr israsas Lietuvos automobilių sporto federacija Išrašas LASF Tarybos posėdžio PROTOKOLAS Nr. 2012-16 2012.11.06 LASF Tarybos posėdis pradėtas 2012.11.06 d. 16.00 val. Lietuvos automobilių sporto federacijoje, Draugystės

Detaliau

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM)

SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2018 M. EKSTREMALIŲJŲ SITUACIJŲ PREVENCIJOS PRIEMONIŲ VYKDYMAS Sveikatos apsaugos ministerijos (toliau SAM) 2018 2020 metų ekstremaliųjų situacijų prevencijos priemonių

Detaliau

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018

MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 M. 2 MIGRACIJOS METRAŠTIS 2018 MIGRACIJOS DEPARTAMENTAS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS 2018 M. MIGRACIJOS METRAŠTIS Vilnius, 2019 ISSN 2351-6607 MIGRACIJOS

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019

ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 ELEKTROS ENERGIJOS RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 METŲ IV KETVIRTĮ Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1 LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370

Detaliau

MULTIPLE

MULTIPLE DARBUOTOJŲ MIGRANTŲ SOCIALINĖS APSAUGOS ADMINISTRACINĖ KOMISIJA Žr. nurodymus 4 psl. ( 1 ) PAŽYMA DĖL ŠEIMOS SUDĖTIES SIEKIANT SKIRTI IŠMOKAS ŠEIMAI Regl. 1408/71: 73 str.; 74 str.; 77 str.; 78 str. Regl.

Detaliau

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m.

FORMAI PRITARTA m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. FORMAI PRITARTA 2014 2020 m. Europos Sąjungos struktūrinių fondų administravimo darbo grupės, sudarytos Lietuvos Respublikos finansų ministro 2013 m. liepos 11 d. įsakymu Nr. 1K-243 Dėl darbo grupės sudarymo,

Detaliau

Microsoft Word - Lietuvos kaimo pletros m programos priemoniu aprasymai _lietuviu kalba_.doc

Microsoft Word - Lietuvos kaimo pletros m programos priemoniu aprasymai _lietuviu kalba_.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTERIJA LIETUVOS KAIMO PLĖTROS 2007 2013 METŲ PROGRAMOS PRIEMONĖS 2007 metų rugsėjo 19 d. 1 TURINYS I. BENDROJI DALIS 1. Programoje taikomi bendrieji apibrėžimai ir

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R

LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos R LIETUVOS RESPUBLIKOS REGIONINĖS PLĖTROS ĮSTATYMO NR. VIII-1889 PAKEITIMO ĮSTATYMAS 2014 m. rugsėjo 18 d. Nr. XII-1094 Vilnius 1 straipsnis. Lietuvos Respublikos regioninės plėtros įstatymo Nr. VIII-1889

Detaliau

VŠĮ INDIJOS-BALTIJOS PREKYBOS RŪMŲ VEIKLOS PRISTATYMAS VšĮ Indijos-Baltijos Prekybos Rūmų veiklos tikslai ir uždaviniai 2009 m. įsteigta VšĮ

VŠĮ INDIJOS-BALTIJOS PREKYBOS RŪMŲ VEIKLOS PRISTATYMAS VšĮ Indijos-Baltijos Prekybos Rūmų veiklos tikslai ir uždaviniai 2009 m. įsteigta VšĮ VŠĮ INDIJOS-BALTIJOS PREKYBOS RŪMŲ VEIKLOS PRISTATYMAS 2009-2015 VšĮ Indijos-Baltijos Prekybos Rūmų veiklos tikslai ir uždaviniai 2009 m. įsteigta VšĮ Indijos - Baltijos Prekybos Rūmai yra nepelno siekianti

Detaliau

Linas Agro Group Presentation

Linas Agro Group Presentation AB LINAS AGRO GROUP FINANSŲ IR VEIKLOS APŽVALGA UŽ 2014 2015 FINANSINIUS METUS Tomas Tumėnas, finansų direktorius VIETA MAISTO PRODUKTŲ GAMYBOS GRANDINĖJE Tarptautinė vertikaliai integruota įmonių grupė.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) / dėl bendros sistemos techninių standa EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2017 07 11 C(2017) 4679 final KOMISIJOS ĮGYVENDINIMO SPRENDIMAS (ES) /... 2017 07 11 dėl bendros sistemos techninių standartų ir formatų, kad EURES portale būtų galima susieti

Detaliau

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28

Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 Baltijos šali ekonomikos perspektyvos Koki krypt pasirinksime dabar? Jekaterina Rojaka DNB grup s vyr. ekonomist Baltijos šalims 2013 m. lapkri io 28 d. Prieškrizinio lygio nepasiek vidaus rink orientuoti

Detaliau

PATVIRTINTA

PATVIRTINTA PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2012 m. gegužės 25 d. įsakymo Nr. V-91 (Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministro 2013 m. gruodis 19 d. įsakymo Nr. V-270 redakcija) ASOCIACIJŲ

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir

Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir Baltstogės universiteto Ekonomikos ir informatikos fakulteto Vilniuje veiklos gerinimo planas remiantis Baltstogės universiteto Vilniaus Ekonomikos ir informatikos fakulteto veiklos vertinimo ekspertų

Detaliau

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur

ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Eur ĮVYKIŲ KALENDORIUS MOKSLINĖS, POLITINĖS KONFERENCIJOS, SEMINARAI, DISKUSIJOS SEIME NUO 2015 M. GEGUŽĖS 1 D. IKI RUGPJŪČIO 31 D. Gegužės 6 d. Seimo Europos informacijos biure Seimo Biudžeto ir finansų komiteto,

Detaliau

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt

Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokyt Prienų Žiburio gimnazija Ką darome? (Vizija) Kodėl darome? (Argumentai) Kaip darome? (Kas? Kur? Kada?) Veikla / rezultatas Prienų rajone ugdomas mokytojų kūrybiškumas ir lyderystės gebėjimai sudaro sąlygas

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos kaimo plėtros 2007 2013 m. programos įgyvendinimo apžvalga ir aktualijos bei naujos perspektyvos. Kaimo plėtros departamentas 2013 m. balandžio 4 d. I krypties pažanga ir finansinis įgyvendinimas

Detaliau

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p

APROBUOTA: Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: Kvalifikacijų ir p APROBUOTA: ir profesinio mokymo plėtros centro koordinavimo tarybos 2018 m. d. posėdyje (protokolo Nr. ) PATVIRTINTA: ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. vasario 4 d. įsakymu Nr. V1-28

Detaliau

untitled

untitled EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2013 11 26 COM(2013) 818 final 2013/0405 (NLE) Pasiūlymas TARYBOS REGLAMENTAS kuriuo nustatomos 2014 m. tam tikrų žuvų išteklių ir žuvų išteklių grupių žvejybos Juodojoje jūroje

Detaliau

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E

EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: E EUROPOS SĄJUNGOS TAR YB A Briuselis, 2012 m. gruodžio 3 d. (04.12) (OR. en) 16889/12 Tarpinstitucinė byla: 2012/0339 (NLE) PECHE 505 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos data: 2012 m. gruodžio 3 d. Komisijos

Detaliau

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE

PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr PRIE PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2016 m. liepos 1 d. įsakymu Nr. 1-209 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. birželio 15 d. (OR. en) 10352/17 PUBLIC 37 INF 109 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 201

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. birželio 15 d. (OR. en) 10352/17 PUBLIC 37 INF 109 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 201 Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2017 m. birželio 15 d. (OR. en) 10352/17 PUBLIC 37 INF 109 PRANEŠIMAS Dalykas: MĖNESINĖ TARYBOS AKTŲ SUVESTINĖ. 2017 M. SAUSIO MĖN. Šiame dokumente pateikiamas 2017 m.

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation XIII tarptautinės geografijos olimpiada Pekine. Pasiruošimas, užduočių analizė, įžvalgos. Pasiruošimas iki pasaulinės olimpiados Teminis pasiruošimas Techninis pasiruošimas Individualus darbas su mokiniais

Detaliau

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI

LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALI LAISVOS DARBO VIETOS LAZDIJŲ RAJONE IŠSAMESNĘ INFORMACIJĄ APIE LAISVĄ DARBO VIETĄ IR JAI KELIAMUS REIKALAVIMUS JUMS SUTEIKS UŽIMTUMO TARNYBOS SPECIALISTAS ARBA RASITE UŽIMTUMO TARNYBOS INTERNETO SVETAINĖJE

Detaliau

PR_NLE_MembersECA

PR_NLE_MembersECA Europos Parlamentas 2014-2019 Plenarinio posėdžio dokumentas A8-0057/2016 17.3.2016 PRANEŠIMAS dėl siūlymo skirti Janą Gregorą Audito Rūmų nariu (C8-0412/2015 2015/0815(NLE)) Biudţeto kontrolės komitetas

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Programos etwinning galimybės Erasmus+ KA2 projektuose Loreta Tarvydienė Vilnius, 2019-01-22 Tūkstančio mylių kelionė prasideda nuo vieno žingsnelio. Laozi (kinų filosofas) Programa etwinning Programa

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTRO 2009 M. RUGPJŪČIO 4 D. ĮSAKYMO NR. A1-476,,DĖL DARBO RINKOS PASLAUGŲ

Detaliau

Ramunas Grusas 01

Ramunas Grusas 01 2016 m. kovo 5 d. Šiauliai KONFERENCIJA VEIKLA / 2015 DAVIS CUP FED CUP JAUNIMO OLIMPINIS FESTIVALIS EUROPOS IR PASAULIO ČEMPIONATAI LIETUVOS RESPUBLIKOS ČEMPIONATAS TARPTAUTINIAI TURNYRAI REITINGINIAI

Detaliau

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus

PATVIRTINTA valstybės įmonės „Regitra“ generalinio direktoriaus Kandidato vardas ir pavardė Gimimo data Adresas Deklaracijos pasirašymo data 1 priedas Valstybės įmonės Regitra nepriklausomų Audito komiteto narių atrankos komisijai KANDIDATO Į VALSTYBĖS ĮMONĖS REGITRA

Detaliau

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s

2013 m. gruodžio 11 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 1350/2013, kuriuo iš dalies keičiami tam tikri žemės ūkio ir žuvininkystės s 2013 12 21 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 351/1 I (Įstatymo galią turintys teisės aktai) REGLAMENTAI EUROPOS PARLAMENTO IR TARYBOS REGLAMENTAS (ES) Nr. 1350/2013 2013 m. gruodžio 11 d. kuriuo

Detaliau

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu

Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nu Europos Sąjungos Taryba Briuselis, 2015 m. rugsėjo 15 d. (OR. en) Tarpinstitucinė byla: 2015/0198 (NLE) 12046/15 ADD 1 VISA 288 COLAC 88 PASIŪLYMAS nuo: Europos Komisijos generalinio sekretoriaus, kurio

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Paslaugų suteikimo vieta ir jų apmokestinimas PVM. Numatomi PVM įstatymo pakeitimai nuo 2019 m. VMI prie FM Mokesčių informacijos departamentas 2018 m. Seminaro planas Pagrindinė paslaugų vietos nustatymo

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio

ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Educatio ECVET žinomumo Lietuvoje tyrimų rezultatų apžvalga Europos profesinio mokymo kreditų sistema (angl. The European Credit system for Vocational Education and Training ECVET ) tai viena iš Europoje taikomų

Detaliau

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS

Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Estijos rinka BENDRADARBIAVIMO GALIMYBĖS Mindaugas PAULIUKAS LR KOMERCIJOS ATAŠĖ ESTIJOJE Estija vs. Lietuva 2597,29 LTL 2142,2 LTL 3500 3000 2500 2000 1500 1000 500 0 423,91 900,35 Estija 1109,4 2240,5

Detaliau

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje

STEPS projektas ir jo aktualumas Lietuvoje STEPS projektas ir jo aktualumas Dr. Rima Vaitkienė Sveikatos apsaugos ministerijos ES reikalų ir tarptautinių ryšių skyriaus vedėjo pavaduotoja STEPS projektas STEPS: angl. Strengthening Engagement in

Detaliau

PowerPoint-præsentation

PowerPoint-præsentation Sveiki atvykę į HCS Faktai apie HCS Šeimos įmonė 500 darbuotojų Finansinis įvertinimas AAA Apyvarta 2017 TDKK 1.663.169 ISO 14001:2015 sertifikatas ISO 9001:2015 sertifikatas DS/OHSAS 18001 sertifikatas

Detaliau

Microsoft Word - Newsletter2_KeycomKit_LT

Microsoft Word - Newsletter2_KeycomKit_LT Naujienlaiškis Nº 2 / NOV 2009 www.keycompetenceskit.eu Partners of the Project: Associated Partner: Promoter: Projektas Pagrindinės suaugusiųjų mokymosi visą gyvenimą kompetencijos yra vykdomas pagal

Detaliau

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad

ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / M. M. Mokyklos pavad ALYTAUS MIESTO SAVIVALDYBĖS ŠVIETIMO BIUDŽETINIŲ IR VIEŠŲJŲ ĮSTAIGŲ DALYVAVIMAS PROJEKTINĖJE VEIKLOJE M. M. / 2017 2018 M. M. Mokyklos pavadinimas: Alytaus Volungės pagrindinė mokykla pavadinimas, logotipas

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINĖS MIŠKŲ URĖDIJOS PRIE APLINKOS MINISTERIJOS GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS VILNIUS 2013m. spalio 10 d. 1 Lietuvos Respublikos Seimo patvirtinta Nacionalinės energetikos strategija

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau