2015 m. gruodžio 31 d. Nr. (data) Vilnius (sudarymo vieta) Paskirstyta. Iš viso įplaukė Valstybės biudžetui

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "2015 m. gruodžio 31 d. Nr. (data) Vilnius (sudarymo vieta) Paskirstyta. Iš viso įplaukė Valstybės biudžetui"

Transkriptas

1 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m.gruodžio 29 d. įsakymo 1K-494 redakcija) Valstybinė mokesčių inspekcija prie LR finansų ministerijos (institucijos pavadinimas) Vasario 16-osios g. 14, LT Vilnius (adresas) MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS APYSKAITA 2015 m. gruodžio 31 d. (data) Vilnius (sudarymo vieta) Kodas : 1 (Eurais) I. PAJAMOS , , , , ,71 1. MOKESČIAI , , , , ,08 ir pelno mokesčiai, iš viso: , , , , ,26 Gyventojų pajamų mokestis , , , , ,26 Pelno mokestis , ,06 0,00 0,00 0,00 Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai ,82 0,00 0,00 0, ,82 Įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą , ,42 Įmokos į Garantinį fondą , ,40 Turto mokesčiai, iš viso : , , ,54 0,00 0,00 Žemės mokestis ,79 0, ,79 0,00 0,00 Paveldimo turto mokestis ,50 0, ,50 0,00 0,00 Nekilnojamo turto mokestis, iš viso: , , ,25 0,00 0,00 Fizinių asmenų mokestis , , ,92 0,00 0,00 Juridinių asmenų mokestis ,33 0, ,33 0,00 0,00 Prekių ir paslaugų mokesčiai , , ,85 0,00 0,00 Pridėtinės vertės mokestis, iš viso: , ,60 0,00 0,00 0,00 Valstybinės mokestis inspekcijos administruojamas , ,60 0,00 0,00 0,00 Muitinės administruojamas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą , ,70 0,00 0,00 0,00 Akcizai, iš viso: , ,27 0,00 0,00 0,00

2 2 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamas , ,27 0,00 0,00 0,00 Muitinės administruojamas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cukraus sektoriaus mokesčiai , ,75 0,00 0,00 0,00 Loterijų ir azartinių lošimų mokestis , ,64 0,00 0,00 0,00 Transporto priemonių mokesčiai , ,79 0,00 0,00 0,00 Mokesčiai už aplinkos teršimą , , ,99 0,00 0,00 Rinkliavos, iš viso: , , ,86 0,00 0,00 Valstybės rinkliavos , , ,92 0,00 0,00 Vietinės rinkliavos ,94 0, ,94 0,00 0,00 Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą , ,26 0,00 0,00 0,00 Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. KITOS PAJAMOS , , , , ,63 Turto pajamos, iš viso : , , , , ,28 Palūkanos už paskolas , , , , ,28 Palūkanos už depozitus ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Lietuvos banko likutinis pelnas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dividendai , , ,51 0,00 0,00 Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise , ,26 0,00 0,00 0,00 Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ,59 0, ,59 0,00 0,00 Mokestis už valstybinius gamtos išteklius , , ,20 0,00 0,00 Naftos ir dujų išteklių mokestis , , ,80 0,00 0,00 Pajamos už prekes ir paslaugas, iš viso: , , ,80 0,00 0,00 Pajamos už patalpų nuomą , , ,89 0,00 0,00 Konsulinis mokestis , ,95 0,00 0,00 0,00 Pajamos už atsitiktines paslaugas , , ,91 0,00 0,00 Įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Žyminis mokestis , ,94 0,00 0,00 0,00 Kitos pajamos , ,86 0,00 0,00 0,00 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos , , , , ,35 Kitos neišvardytos pajamos, iš viso: , , ,75 0,00 0,00

3 3 Valstybės ir kontrolierių išieškotos sumos ,70 0,00 342,70 0,00 0,00 Žala, atsiradusi dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, išieškota regreso tvarka iš kaltų asmenų Iš biudžetų valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos ,51 284,51 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kitos neišvardytos pajamos , , ,05 0,00 0,00 II.SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS , , ,03 0,00 0, , , ,03 0,00 0,00 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos, iš viso: , , ,89 0,00 0,00 Žemės realizavimo pajamos , , ,48 0,00 0,00 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos , , ,41 0,00 0,00 Nematerialiojo turto realizavimo pajamos ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atsargų realizavimo pajamos, iš viso: , , ,14 0,00 0,00 Strateginės ir neliečiamos atsargos ,50 410,50 0,00 0,00 0,00 Kitos atsargos , , ,14 0,00 0,00 2. SANDORIAI DĖL FINANSINIO TURTO, IŠ VISO: , ,58 0,00 0,00 0,00 Kitos gautinos sumos (vidaus) , ,58 0,00 0,00 0,00 Kitos gautinos sumos (užsienio) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kitos neišaiškintos (laikinai) pajamos 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IŠ VISO ĮPLAUKŲ (I+II) , , , , ,71 III. EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA 70 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IV. IŠ VISO ĮPLAUKŲ (I+II+III) , , , , ,71 Iš viso pervesta ir fondams , , , , ,71 Biudžetams ir fondams nepervestas lėšų likutis 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Pareigų pavadinimas) (parašas) (Vardas, pavardė)

4 ( Eurais) tiesiogiai valstybės biudžetui fondams GYVENTOJŲ PAJAMŲ MOKESTIS (GPM), IŠ VISO: , , , , ,26 nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, priskiriamų prie gyventojo A klasės pajamų , , , , ,98 nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų, priskiriamų prie gyventojo A klasės pajamų , , , , ,86 nuo pajamų, susijusių su darbo santykiais arba jų esmę atitinkančiais santykiais, priskiriamų prie nenuolatinio Lietuvos gyventojo B klasės pajamų , , , ,71 0,00 nuo su darbo santykiais nesusijusių pajamų, priskiriamų prie nenuolatinio Lietuvos gyventojo B klasės pajamų , , , ,66 0,00 nuo gyventojo B klasės pajamų ir nuo metinėje pajamų mokesčio deklaracijoje priskaičiuotų pajamų , , , , ,41 už verslo liudijimą ,77 0, ,76 0,00-11,99 pervesta Lietuvos vienetams iki 2 proc. GPM (pagal GPM įstatymo 34 str. 3 dalį) , , , ,38 0,00 pervesta politinėms partijoms iki 1 proc. GPM (pagal GPM įstatymo 34 str. 4 dalį) , , , ,84 0,00 grąžinta gyventojams (pagal GPM įstatymo 21 str.) , , , ,02 0,00 PELNO MOKESTIS, IŠ VISO: , ,06 0,00 0,00 0,00 nuo individualių įmonių ir ūkinių bendrijų iš užsienio vienetų gautų dividendų , ,02 0,00 0,00 0,00 nuo Lietuvos vienetų, išskyrus individualių įmonių ir ūkinių bendrijų vienetus, iš užsienio vienetų gautų dividendų , ,04 0,00 0,00 0,00 nuo Lietuvos vienetams išmokėtų dividendų ,68 854,68 0,00 0,00 0,00 nuo užsienio vienetams išmokėtų dividendų , ,13 0,00 0,00 0,00 nuo individualių įmonių ir ūkinių bendrijų užsienio vienetams išmokėtų pajamų, apmokestinamų tarifu su pajamų šaltiniu , ,35 0,00 0,00 0,00 nuo vienetų, išskyrus individualių įmonių ir ūkinių bendrijų vienetus, užsienio vienetams išmokėtų pajamų, apmokestinamų tarifu su pajamų šaltiniu , ,38 0,00 0,00 0,00 VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS ADMINISTRUOJAMI AKCIZAI, IŠ VISO: , ,27 0,00 0,00 0,00 Už etilo alkoholį ir alkoholinius gėrimus, iš viso: , ,59 0,00 0,00 0,00 už vyną ir kitus fermentuotus gėrimus, kurių faktinė alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 8,5 proc. tūrio , ,66 0,00 0,00 0,00 už vyną ir kitus fermentuotus gėrimus, kurių faktinė alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 8,5 proc. tūrio , ,78 0,00 0,00 0,00 už tarpinius produktus, kurių faktinė alkoholio koncentracija yra ne didesnė kaip 15 proc. tūrio , ,51 0,00 0,00 0,00 už tarpinius produktus, kurių faktinė alkoholio koncentracija yra didesnė kaip 15 proc. tūrio , ,40 0,00 0,00 0,00 už etilo alkoholį , ,79 0,00 0,00 0,00 už alų , ,45 0,00 0,00 0,00 Už apdorotą tabaką, iš viso: , ,54 0,00 0,00 0,00 už cigaretes , ,02 0,00 0,00 0,00 už cigarus ir cigariles , ,42 0,00 0,00 0,00 už rūkomąjį tabaką , ,10 0,00 0,00 0,00 Už energinius produktus, iš viso: , ,34 0,00 0,00 0,00 už variklių benziną, jų pakaitalus ir priedus , ,61 0,00 0,00 0,00 už žibalą, jo pakaitalus ir priedus , ,04 0,00 0,00 0,00 už gazolius, jų pakaitalus ir priedus , ,83 0,00 0,00 0,00 už šildymui skirtus gazolius , ,78 0,00 0,00 0,00 už skystąjį kurą (mazutą), atitinkantį teisės aktų nustatytus požymius, jo pakaitalus ir priedus , ,28 0,00 0,00 0,00 už kitą skystąjį kurą (mazutą), jo pakaitalus ir priedus , ,64 0,00 0,00 0,00 už šildymui skirtą kurą (mazutą) , ,46 0,00 0,00 0,00 už suskystintas dujas, skirtas automobiliams , ,05 0,00 0,00 0,00 už suslėgtas gamtines dujas, skirtas automobiliams , ,02 0,00 0,00 0,00 už akmens anglį , ,84 0,00 0,00 0,00 už koksą ir lignitą , ,79 0,00 0,00 0,00 Už elektros energiją , ,80 0,00 0,00 0,00 DIVIDENDAI, IŠ VISO: , , ,51 0,00 0,00 valstybinių įmonių 50 proc. įmokos nuo pelno , ,71 0,00 0,00 0,00 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP 2 priedas INFORMACIJA APIE VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS SURINKTUS MOKESČIUS 2015 m. gruodžio 31 d. (Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė)

5 5 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP 3 priedas BIUDŽETINIŲ ĮSTAIGŲ PAJAMŲ ĮMOKOS Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, VALSTYBĖS BIUDŽETO PAJAMŲ IŠ MOKESČIŲ DALIS IR KITOS LĖŠOS, ĮSTATYMAIS IR KITAIS TEISĖS AKTAIS SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI 2015 m. gruodžio 31 d. Biudžetinės įstaigos pavadinimas, iš jų už teikiamas paslaugas už patalpų nuomą (Eurais) valstybės biudžeto pajamų iš mokesčių dalis ir kitos lėšos 1 Lietuvos Respublikos Prezidento kanceliarija 1 984,94 0, ,94 0,00 2 Lietuvos Respublikos Seimo kanceliarija , , ,16 0,00 3 Lietuvos Respublikos valstybės kontrolė 5 813,40 0, ,40 0,00 4 Lietuvos radijo ir televizijos komisija , ,89 0,00 0,00 5 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija , ,34 0,00 0,00 6 Lietuvos Respublikos specialiųjų tyrimų tarnyba 4 288, ,04 0,00 0,00 7 Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija, iš viso: , , , ,48 7.1Įmokos skiriamos: - Aplinkos apsaugos rėmimo programai ,60 0,00 0, , Gaminių ar pakuotės atliekų tvarkymo programai ,95 0,00 0, , Bendrųjų miško ūkio reikmių finansavimo programai ,01 0,00 0, , programai, finansuojamai iš biudžetinių įstaigų pajamų įmokų , , ,57 0, Lietuvos aplinkos apsaugos investicijų fondo programai ,92 0,00 0, , Klimato kaitos specialiajai programai 0,00 0,00 0,00 0, Daugiabučių namų atnaujinimo (modernizavimo) programai 0,00 0,00 0,00 0,00 8 Lietuvos Respublikos finansų ministerija , , ,88 0,00 9 Lietuvos Respublikos krašto apsaugos ministerija , , ,88 0,00 10 Lietuvos Respublikos kultūros ministerija , , ,31 0,00 11 Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerija , , , , kitos gautinos sumos ,58 0,00 0, ,58 12 Lietuvos Respublikos susisiekimo ministerija, iš viso: , , , ,78 - baudos už nustatyto greičio viršijimą, užfiksuotą stacionariąja Kelių eismo 12.1 taisyklių pažeidimų fiksavimo įranga ,78 0,00 0, ,78 13 Lietuvos Respublikos sveikatos apsaugos ministerija , , ,82 0, strateginės ir neliečiamos atsargos 0,00 0,00 0,00 0,00 14 Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija , , ,07 0,00 15 Lietuvos Respublikos teisingumo ministerija , , , , kitos neišvardytos pajamos ,19 0,00 0, ,19 16 Lietuvos Respublikos ūkio ministerija, iš viso: , , ,96 0,00 17 Lietuvos Respublikos užsienio reikalų ministerija ,12 0, ,12 0,00 18 Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerija , , ,66 0, strateginės ir neliečiamos atsargos 0,00 0,00 0,00 0,00 19 Lietuvos Respublikos žemės ūkio ministerija, iš viso: , , ,76 0, strateginės ir neliečiamos atsargos 0,00 0,00 0,00 0,00 20 Valstybinė energetikos inspekcija prie Energetikos ministerijos , ,00 0,00 0,00 21 Lietuvos statistikos departamentas , ,88 0,00 0,00 22 Lietuvos nacionalinė Martyno Mažvydo biblioteka , , ,48 0,00 23 Lietuvos nacionalinis muziejus , ,00 0,00 0,00 24 Lietuvos dailės muziejus , , ,15 0,00 25 Nacionalinis M.K. Čiurlionio dailės muziejus , , ,41 0,00 26 Lietuvos nacionalinis operos ir baleto teatras , , ,19 0,00 27 Lietuvos nacionalinis dramos teatras , , ,95 0,00 28 Nacionalinis Kauno dramos teatras , , ,87 0,00 29 Lietuvos nacionalinė filharmonija , , ,00 0,00 30 Nacionalinis muziejus Lietuvos Didžiosios Kunigaikštystės valdovų rūmai , , ,70 0,00 31 Lietuvos vyriausiojo archyvaro tarnyba , , ,89 0,00 32 Kūno kultūros ir sporto departamentas prie Lietuvos Respublikos Vyriausybės , , ,22 0,00 33 Valstybės tarnybos departamentas 1 491,58 0, ,58 0,00 34 Policijos departamentas prie Lietuvos Respublikos vidaus reikalų ministerijos , , ,59 0,00 35 Valstybinė maisto ir veterinarijos tarnyba ,23 0, , ,86 36 Lietuvos Respublikos Konstitucinis Teismas 1 737,72 0, ,72 0,00 37 Lietuvos Respublikos generalinė prokuratūra ,73 662, ,91 0,00 38 Nacionalinė teismų administracija , ,87 463,42 0,00 39 Teismai , , ,06 0,00 40 Lietuvos gyventojų genocido ir rezistencijos tyrimo centras , ,56 0,00 0,00 Tarptautinės komisijos nacių ir sovietinio okupacinių režimų nusikaltimams 41 Lietuvoje įvertinti sekretoriatas 0,00 0,00 0,00 0,00

6 6 42 Lietuvos Respublikos ryšių reguliavimo tarnyba , , ,19 0,00 43 Lietuvos energetikos institutas , , ,25 0,00 44 Vilniaus universiteto Onkologijos institutas , , ,36 0,00 45 Lietuvos kultūros tyrimų institutas , ,98 0,00 0,00 46 Lietuvos istorijos institutas , ,00 0,00 0,00 47 Lietuvių literatūros ir tautosakos institutas , ,82 0,00 0,00 48 Lietuvių kalbos institutas , ,69 0,00 0,00 49 Lietuvos agrarinės ekonomikos institutas , , ,96 0,00 50 Lietuvos teisės institutas 3 760, ,55 0,00 0,00 51 Lietuvos socialinių tyrimų centras 2 945, ,40 979,68 0,00 52 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Inovatyvios medicinos centras , , ,05 0,00 53 Lietuvos agrarinių ir miškų mokslų centras , , ,43 0,00 54 Gamtos tyrimų centras , , ,00 0,00 55 Valstybinis mokslinių tyrimų institutas Fizinių ir technologijos mokslų centras , , ,05 0,00 56 Lietuvos mokslų akademija , , ,12 0,00 57 Kitos įstatyme nenumatytos biudžetinės įstaigos , , ,77 0,00 Iš viso: , , , ,89 (Pareigų pavadinimas) (Vardas, pavardė)

7 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP 4 priedas Savivaldybės pavadinimas Iš viso įplaukų (eil. 71) INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ ĮPLAUKAS PAGAL SAVIVALDYBES 2015 m. gruodžio 31 d. iš viso mokesčių (eil. 2) gyventojų pajamų mokestis tiesiogiai į biudžetus gyventojų pajamų mokestis į iždo sąskaitą žemės mokestis paveldimo turto mokestis nekilnojamojo turto mokestis mokestis už aplinkos teršimą Kitos pajamos (eil. Nr.32) nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius mokestis už valstybinius gamtos išteklius ( Eurais) pajamos už prekes ir paslaugas (eil. 42) Vilniaus m , , , , , , , , ,17 0, ,26 0,00 2 Alytaus m , , ,77 0, , , , , ,63 0, ,46-29,54 3 Birštono , , ,27 0, ,79 667, , , ,44 0, ,39 0,00 4 Druskininkų , , ,56 0, , , , , ,20 0, , ,00 5 Kauno m , , , , , , , , ,80 0, ,99 30,00 6 Klaipėdos m , , , , , , , , ,24 0, ,00 0,00 7 Marijampolės , , ,54 0, , , , , ,33 0, ,90 0,00 8 Neringos , , ,52 0,00 78, , , , ,21 0, ,27 0,00 9 Palangos m , , ,16 0, , , , , ,67 0, ,88 0,00 10 Panevėžio m , , ,01 0, , , , , , , ,07 0,00 11 Šiaulių m , , ,81 0, , , , , ,68 0, ,48 4,00 12 Visagino m , , ,37 0, , , , , ,51 0, ,13 0,00 13 Akmenės r , , ,86 0, , , , , ,30 0, ,82 0,00 14 Alytaus r , , ,69 0, , , , , ,89 0, ,82 0,00 15 Anykščių r , , ,86 0, , , , , ,37 0, ,21 0,00 16 Biržų r , , ,80 0, , , , , ,87 0, ,62 0,00 17 Ignalinos r , , ,62 0, , , , , ,65 0, , ,62 18 Jonavos r , , ,95 0, , , , , ,68 0, ,44 0,00 19 Joniškio r , , ,34 0, , , , , ,99 0, ,37 0,00 20 Jurbarko r , , ,51 0, , , , , ,78 0, ,86 0,00 21 Kaišiadorių r , , ,20 0, , , , , ,07 0, ,46 0,00 22 Kauno r , , ,98 0, , , , , ,07 0, ,44 66,00 23 Kėdainių r , , ,08 0, , , , , ,68 0, ,47 128,00 24 Kelmės r , , ,37 0, , , , , ,23 0, ,00 721,90 25 Klaipėdos r , , ,08 0, , , , , ,10 0, ,88 0,00 26 Kretingos r , , ,61 0, , , , , ,26 0, ,93 0,00 27 Kupiškio r , , ,24 0, , , , , ,10 0, ,10 0,00 28 Lazdijų r , , ,16 0, ,56 646, , , ,33 0, ,48 101,77 30 Mažeikių r , , , , , , , , ,32 0, ,51 0,00 31 Molėtų r , , ,79 0, , , , , ,44 0, ,99 0,00 32 Pakruojo r , , ,59 0, , , , , ,44 0, ,71 0,00 33 Panevėžio r , , ,81 0, , , , , ,90 0, ,33 0,00 34 Pasvalio r , , ,04 0, , , , , ,09 0, ,77 0,00 35 Plungės r , , ,78 0, , , , , ,42 0, ,86 0,00 36 Prienų r , , ,21 0, , , , , ,79 0, ,66 995,03 37 Radviliškio r , , ,86 0, , , , , ,26 0, ,33 0,00 38 Raseinių r , , ,21 0, , , , , ,50 0, , ,85 39 Rokiškio r , , ,48 0, , , , , ,05 0, ,43 0,00 40 Skuodo r , , ,77 0, , , , , ,63 0, , ,40 41 Šakių r , , ,02 0, , , , , ,39 0, , ,81 42 Šalčininkų r , , ,38 0, , , , , ,82 0, , ,64 43 Šiaulių r , , ,95 0, , , , , ,78 0, ,21 1,10 44 Šilalės r , , ,41 0, , , , , ,10 0, ,73 0,00 45 Šilutės r , , ,63 0, , , , , ,26 0, ,05 0,00 46 Širvintų r , , ,23 0, , , , , ,71 0, ,39 0,00 47 Švenčionių r , , ,59 0, , , , , ,09 0, , ,22 48 Tauragės r , , ,37 0, , , , , ,83 0, ,78 0,00 49 Telšių r , , ,79 0, , , , , ,43 0, ,56 0,00 50 Trakų r , , ,29 0, , , , , ,13 0, ,80 0,00 51 Ukmergės r , , ,32 0, , , , , ,75 0, ,46 0,00 52 Utenos r , , ,63 0, , , , , ,56 0, ,35 0,00 53 Varėnos r , , ,59 0, , , , , ,86 0, ,56 0,00 54 Vilkaviškio r , , ,52 0, , , , , ,74 0, ,55 0,00 55 Vilniaus r , , ,73 0, , , , , ,57 0, ,01 0,00 56 Zarasų r , , ,11 0, , , , , ,08 0, ,22 0,00 57 Elektrėnų , , ,37 0, , , , , ,57 0, ,39 0,00 58 Kalvarijos , , ,08 0, , , , , ,28 0, ,62 0,00 59 Kazlų Rūdos , , ,68 0, , , , , ,38 0, ,61 0,00 60 Pagėgių , , ,77 0, ,35 412, , , ,50 0, ,99 0,00 61 Rietavo , , ,86 0, , , , , ,68 0, ,83 0,00 Iš viso: , , , , , , , , , , , ,80 (Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė)

8 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP 5 priedas ĮPLAUKOS Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ PAGAL EUROPOS SĄJUNGOS NUOSAVŲ IŠTEKLIŲ RŪŠIS 2015 m. gruodžio 31 d. ( Eurais) Muitų ir mokesčių rūšys Muitai (išskyrus kompensacinius ir antidempingo muitus) 0,00 Antidempingo muitai produktams 2 0,00 Kompensaciniai muitai produktams 3 0,00 Antidempingo muitai paslaugoms 4 0,00 Kompensaciniai muitai paslaugoms 5 0,00 Iš viso muitų ( ) 6 0,00 Cukraus gamybos mokesčiai ,92 Cukraus pertekliaus mokestis 8-0,17 Mokestis už pakeistą cukraus perteklių 9 0,00 Papildomas gamybos mokestis 10 0,00 Iš viso cukraus mokesčių ( ) ,75 (Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė) 1

9 Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP 6 priedas TEISMŲ ĮMOKOS Į VALSTYBĖS BIUDŽETĄ, SKIRIAMOS PROGRAMOMS FINANSUOTI 2015 m. gruodžio 31 d. Įstaigos pavadinimas, iš jų už teikiamas paslaugas už patalpų nuomą ( Eurais) 1 Lietuvos Aukščiausiasis Teismas 3 990, ,23 0,00 2 Lietuvos vyriausiasis administracinis teismas 570,90 570,90 0,00 3 Lietuvos apeliacinis teismas , , ,80 4 Vilniaus apygardos teismas 4 650, ,00 0,00 5 Kauno apygardos teismas 6 194, , ,28 6 Klaipėdos apygardos teismas 7 399, , ,70 7 Šiaulių apygardos teismas 1 614, ,19 0,00 8 Panevėžio apygardos teismas 876,28 646,24 230,04 9 Vilniaus miesto apylinkės teismas 6 605, , ,70 10 Kauno apylinkės teismas 8 072, , ,75 11 Klaipėdos miesto apylinkės teismas 1 333, ,24 33,37 12 Šiaulių apylinkės teismas 791,62 791,62 0,00 13 Panevėžio miesto apylinkės teismas 1 099, ,99 0,00 14 Druskininkų m. apylinkės teismas 102,00 102,00 0,00 15 Palangos m. apylinkės teismas 110,21 110,21 0,00 16 Akmenės rajono apylinkės teismas 10,71 10,71 0,00 17 Alytaus rajono apylinkės teismas 1 803,13 490, ,00 18 Anykščių rajono apylinkės teismas 33,88 33,88 0,00 19 Biržų rajono apylinkės teismas 119,37 119,37 0,00 20 Ignalinos rajono apylinkės teismas 0,00 0,00 0,00 21 Jonavos rajono apylinkės teismas 193,78 193,78 0,00 22 Joniškio rajono apylinkės teismas 77,58 77,58 0,00 23 Jurbarko rajono apylinkės teismas 139,27 139,27 0,00 24 Kaišiadorių rajono apylinkės teismas 196,64 196,64 0,00 25 Kėdainių rajono apylinkės teismas 122,79 122,79 0,00 26 Kelmės rajono apylinkės teismas 180,47 180,47 0,00 27 Klaipėdos rajono apylinkės teismas 227,09 227,09 0,00 28 Kretingos rajono apylinkės teismas 103,64 103,64 0,00 29 Kupiškio rajono apylinkės teismas 32,28 32,28 0,00 30 Lazdijų rajono apylinkės teismas 94,79 94,79 0,00 31 Marijampolės rajono apylinkės teismas 449,73 449,73 0,00 32 Mažeikių rajono apylinkės teismas 258,28 258,28 0,00 33 Molėtų rajono apylinkės teismas 168,28 168,28 0,00 34 Pakruojo rajono apylinkės teismas 223,73 223,73 0,00 35 Pasvalio rajono apylinkės teismas 37,67 37,67 0,00 36 Plungės rajono apylinkės teismas 40,49 40,49 0,00 37 Prienų rajono apylinkės teismas 182,63 182,63 0,00 38 Radviliškio rajono apylinkės teismas 336,27 336,27 0,00 39 Raseinių rajono apylinkės teismas 137,27 137,27 0,00 40 Rokiškio rajono apylinkės teismas 78,58 78,58 0,00 41 Skuodo rajono apylinkės teismas 4 865,12 28, ,48 42 Šakių rajono apylinkės teismas 97,37 97,37 0,00 43 Šalčininkų rajono apylinkės teismas 176,73 176,73 0,00 44 Šilalės rajono apylinkės teismas 63,86 63,86 0,00 45 Šilutės rajono apylinkės teismas 151,17 151,17 0,00 46 Širvintų rajono apylinkės teismas 163,38 163,38 0,00 47 Švenčionių rajono apylinkės teismas 435,00 64,08 370,92 48 Tauragės rajono apylinkės teismas 316,81 316,81 0,00 49 Telšių rajono apylinkės teismas 285,60 285,60 0,00 50 Trakų rajono apylinkės teismas 444,63 444,63 0,00 51 Ukmergės rajono apylinkės teismas 371,64 371,64 0,00 52 Utenos rajono apylinkės teismas 410,97 410,97 0,00 53 Varėnos rajono apylinkės teismas 60,94 60,94 0,00 54 Vilkaviškio rajono apylinkės teismas 2 275,72 120, ,76 55 Vilniaus rajono apylinkės teismas 482,86 482,86 0,00 56 Visagino miesto apylinkės teismas 50,82 50,82 0,00 57 Zarasų rajono apylinkės teismas 48,74 48,74 0,00 58 Vilniaus apygardos administracinis teismas , , ,26 59 Kauno apygardos administracinis teismas 270,56 270,56 0,00 60 Klaipėdos apygardos administracinis teismas 83,56 83,56 0,00 61 Šiaulių apygardos administracinis teismas 113,49 113,49 0,00 62 Panevėžio apygardos administracinis teismas 112,02 112,02 0,00 IŠ VISO , , ,06 (Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė)

10 10 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m.gruodžio 29 d. įsakymo 1K-494 redakcija) TIESIOGIAI Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETŲ SĄSKAITAS SUMOKĖTA (institucijos pavadinimas) Vasario 16-osios g. 14, LT Vilnius (adresas) MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS APYSKAITA 2015 m. gruodžio 31 d. Patikslinta (data) (sudarymo vieta) Vilnius Kodas : 1 (Eurais) I. PAJAMOS ,58 0, ,58 0,00 0,00 1. MOKESČIAI ,72 0, ,72 0,00 0,00 ir pelno mokesčiai, iš viso: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Gyventojų pajamų mokestis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pelno mokestis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą ,00 0,00 Įmokos į Garantinį fondą ,00 0,00 Turto mokesčiai, iš viso : ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Žemės mokestis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Paveldimo turto mokestis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nekilnojamo turto mokestis, iš viso: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Fizinių asmenų mokestis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Juridinių asmenų mokestis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Prekių ir paslaugų mokesčiai ,72 0, ,72 0,00 0,00 Pridėtinės vertės mokestis, iš viso: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Valstybinės mokestis inspekcijos administruojamas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muitinės administruojamas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Akcizai, iš viso: ,00 0,00 0,00 0,00 0,00

11 11 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Muitinės administruojamas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cukraus sektoriaus mokesčiai ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Loterijų ir azartinių lošimų mokestis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Transporto priemonių mokesčiai ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Mokesčiai už aplinkos teršimą ,27 0, ,27 0,00 0,00 Rinkliavos, iš viso: ,45 0, ,45 0,00 0,00 Valstybės rinkliavos ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Vietinės rinkliavos ,45 0, ,45 0,00 0,00 Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. KITOS PAJAMOS ,86 0, ,86 0,00 0,00 Turto pajamos, iš viso : ,92 0, ,92 0,00 0,00 Palūkanos už paskolas ,23 0, ,23 0,00 0,00 Palūkanos už depozitus ,02 0, ,02 0,00 0,00 Lietuvos banko likutinis pelnas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dividendai ,35 0, ,35 0,00 0,00 Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ,44 0, ,44 0,00 0,00 Mokestis už valstybinius gamtos išteklius ,88 0, ,88 0,00 0,00 Naftos ir dujų išteklių mokestis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pajamos už prekes ir paslaugas, iš viso: ,94 0, ,94 0,00 0,00 Pajamos už patalpų nuomą ,11 0, ,11 0,00 0,00 Konsulinis mokestis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pajamos už atsitiktines paslaugas ,67 0, ,67 0,00 0,00 Įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose ,16 0, ,16 0,00 0,00 Žyminis mokestis ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kitos pajamos ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos ,63 0, ,63 0,00 0,00 Kitos neišvardytos pajamos, iš viso: ,37 0, ,37 0,00 0,00

12 12 Valstybės ir kontrolierių išieškotos sumos ,64 0, ,64 0,00 0,00 Žala, atsiradusi dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, išieškota regreso tvarka iš kaltų asmenų Iš biudžetų valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos ,00 0,00 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kitos neišvardytos pajamos ,73 0, ,73 0,00 0,00 II.SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS ,42 0, ,42 0,00 0, ,74 0, ,74 0,00 0,00 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos, iš viso: ,72 0, ,72 0,00 0,00 Žemės realizavimo pajamos ,47 0, ,47 0,00 0,00 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos ,25 0, ,25 0,00 0,00 Nematerialiojo turto realizavimo pajamos ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atsargų realizavimo pajamos, iš viso: ,02 0, ,02 0,00 0,00 Strateginės ir neliečiamos atsargos ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kitos atsargos ,02 0, ,02 0,00 0,00 2. SANDORIAI DĖL FINANSINIO TURTO, IŠ VISO: ,68 0, ,68 0,00 0,00 Kitos gautinos sumos (vidaus) ,68 0, ,68 0,00 0,00 Kitos gautinos sumos (užsienio) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kitos neišaiškintos (laikinai) pajamos 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IŠ VISO ĮPLAUKŲ (I+II) ,00 0, ,00 0,00 0,00 III. EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA ,22 0, ,22 0,00 0,00 IV. IŠ VISO ĮPLAUKŲ (I+II+III) ,22 0, ,22 0,00 0,00 Iš viso pervesta ir fondams ,22 0, ,22 0,00 0,00 Biudžetams ir fondams nepervestas lėšų likutis 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Pareigų pavadinimas) (parašas) (Vardas, pavardė)

13 mokestis už aplinkos teršimą Mokesčių ir kitų įmokų į biudžetus apyskaitos formos 1-VP 4 priedas INFORMACIJA APIE MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ ĮPLAUKAS PAGAL SAVIVALDYBES, PERVESTAS Į SAVIVALDYBIŲ BIUDŽETUS TIESIOGIAI 2015 m. gruodžio 31 d. Patikslinta (Eurais) Savivaldybės pavadinimas Iš viso įplaukų (eil. 71) iš viso mokesčių (eil. 2) gyventojų pajamų mokestis tiesiogiai į biudžetus gyventojų pajamų mokestis į iždo sąskaitą žemės mokestis paveldimo turto mokestis nekilnojamo jo turto mokestis Kitos pajamos (eil. Nr.32) nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius mokestis už valstybinius gamtos išteklius pajamos už prekes ir paslaugas (eil. 42) Vilniaus m , ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,91 0, ,57 2 Alytaus m , ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 0, ,37 3 Birštono , ,87 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0, ,20 4 Druskininkų , ,42 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,10 0, ,58 5 Kauno m ,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,92 0, ,92 6 Klaipėdos m , ,54 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,52 0, ,55 7 Marijampolės , ,08 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 0, ,77 8 Neringos , ,43 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,42 0, ,06 9 Palangos m , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,21 0, ,91 10 Panevėžio m ,55 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,58 0, ,05 11 Šiaulių m , ,19 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , ,16 0, ,14 12 Visagino m ,35 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,12 13 Akmenės r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 0, ,57 14 Alytaus r ,76 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,07 0, ,50 15 Anykščių r ,32 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,94 0, ,25 16 Biržų r ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0, ,33 17 Ignalinos r ,34 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,28 0, ,87 18 Jonavos r ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,60 0, ,31 19 Joniškio r , ,77 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0, ,54 20 Jurbarko r , ,18 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,23 0, ,34 21 Kaišiadorių r ,71 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,72 0, ,03 22 Kauno r ,39 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,98 0, ,85 23 Kėdainių r ,63 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,06 540, ,73 24 Kelmės r , ,56 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,35 0, ,71 25 Klaipėdos r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,04 0, ,17 26 Kretingos r ,14 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,75 0, ,61 27 Kupiškio r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,86 0, ,19 28 Lazdijų r , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,54 0, ,55 30 Mažeikių r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,97 0, ,07 31 Molėtų r ,91 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,69 0, ,96 32 Pakruojo r , ,36 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,78 852, ,68 33 Panevėžio r ,45 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,50 0, ,61 34 Pasvalio r ,79 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,38 0, ,09 35 Plungės r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0, ,25 36 Prienų r , ,66 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,87 0, ,89 37 Radviliškio r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,47 0, ,01 38 Raseinių r , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,04 39 Rokiškio r ,58 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,83 0, ,83 40 Skuodo r , ,21 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,66 0,00 0,00 41 Šakių r , ,10 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0, ,16 42 Šalčininkų r ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 0,00 0,00 43 Šiaulių r , ,98 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , ,17 44 Šilalės r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 0, ,56 45 Šilutės r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,41 0, ,31 46 Širvintų r ,44 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,20 0, ,77 47 Švenčionių r , ,15 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,02 0, ,20 48 Tauragės r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,14 0, ,75 49 Telšių r , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,67 0, ,03 50 Trakų r , ,83 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,29 0, ,31 51 Ukmergės r , ,31 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,84 0, ,73 52 Utenos r ,85 137,60 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,82 0, ,53 53 Varėnos r , ,13 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,13 0, ,33 54 Vilkaviškio r , ,17 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,77 0, ,91 55 Vilniaus r , ,41 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,65 0, ,04 56 Zarasų r ,49 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,40 0, ,12 57 Elektrėnų ,64 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,12 0, ,39 58 Kalvarijos , ,75 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,00 324, ,59 59 Kazlų Rūdos , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,63 0, ,86 60 Pagėgių , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,49 0, ,16 61 Rietavo , ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , ,79 0, ,80 Iš viso: , ,72 0,00 0,00 0,00 0,00 0, , , , , ,94 (Pareigų pavadinimas) (Parašas) (Vardas, pavardė)

14 14 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 (Lietuvos Respublikos finansų ministro 2014 m.gruodžio 29 d. įsakymo 1K-494 redakcija) VMI IR TIESIOGIAI Į SB SĄSKAITAS PERVESTŲ ĮMOKŲ ĮPLAUKOS (institucijos pavadinimas) Vasario 16-osios g. 14, LT Vilnius (adresas) MOKESČIŲ IR KITŲ ĮMOKŲ Į BIUDŽETUS APYSKAITA 2015 m. gruodžio 31 d. Patikslinta (data) (sudarymo vieta) Vilnius Kodas : 1 (Eurais) I. PAJAMOS , , , , ,71 1. MOKESČIAI , , , , ,08 ir pelno mokesčiai, iš viso: , , , , ,26 Gyventojų pajamų mokestis , , , , ,26 Pelno mokestis , ,06 0,00 0,00 0,00 Darbo jėgos ir atlyginimo mokesčiai ,82 0,00 0,00 0, ,82 Įmokos į Privalomojo sveikatos draudimo fondą , ,42 Įmokos į Garantinį fondą , ,40 Turto mokesčiai, iš viso : , , ,54 0,00 0,00 Žemės mokestis ,79 0, ,79 0,00 0,00 Paveldimo turto mokestis ,50 0, ,50 0,00 0,00 Nekilnojamo turto mokestis, iš viso: , , ,25 0,00 0,00 Fizinių asmenų mokestis , , ,92 0,00 0,00 Juridinių asmenų mokestis ,33 0, ,33 0,00 0,00 Prekių ir paslaugų mokesčiai , , ,57 0,00 0,00 Pridėtinės vertės mokestis, iš viso: , ,60 0,00 0,00 0,00 Valstybinės mokestis inspekcijos administruojamas , ,60 0,00 0,00 0,00 Muitinės administruojamas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atskaitymai nuo pajamų pagal Lietuvos Respublikos miškų įstatymą , ,70 0,00 0,00 0,00 Akcizai, iš viso: , ,27 0,00 0,00 0,00

15 15 Valstybinės mokesčių inspekcijos administruojamas , ,27 0,00 0,00 0,00 Muitinės administruojamas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Cukraus sektoriaus mokesčiai , ,75 0,00 0,00 0,00 Loterijų ir azartinių lošimų mokestis , ,64 0,00 0,00 0,00 Transporto priemonių mokesčiai , ,79 0,00 0,00 0,00 Mokesčiai už aplinkos teršimą , , ,26 0,00 0,00 Rinkliavos, iš viso: , , ,31 0,00 0,00 Valstybės rinkliavos , , ,92 0,00 0,00 Vietinės rinkliavos ,39 0, ,39 0,00 0,00 Mokesčiai už pramoninės nuosavybės objektų registravimą , ,26 0,00 0,00 0,00 Tarptautinės prekybos ir sandorių mokesčiai ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2. KITOS PAJAMOS , , , , ,63 Turto pajamos, iš viso : , , , , ,28 Palūkanos už paskolas , , , , ,28 Palūkanos už depozitus ,02 0, ,02 0,00 0,00 Lietuvos banko likutinis pelnas ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Dividendai , , ,86 0,00 0,00 Mokestis už valstybės turto naudojimą patikėjimo teise , ,26 0,00 0,00 0,00 Nuomos mokestis už valstybinę žemę ir valstybinio vidaus vandenų fondo vandens telkinius ,03 0, ,03 0,00 0,00 Mokestis už valstybinius gamtos išteklius , , ,08 0,00 0,00 Naftos ir dujų išteklių mokestis , , ,80 0,00 0,00 Pajamos už prekes ir paslaugas, iš viso: , , ,74 0,00 0,00 Pajamos už patalpų nuomą , , ,00 0,00 0,00 Konsulinis mokestis , ,95 0,00 0,00 0,00 Pajamos už atsitiktines paslaugas , , ,58 0,00 0,00 Įmokos už mokslą aukštosiose mokyklose ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Įmokos už išlaikymą švietimo, socialinės apsaugos ir kitose įstaigose ,16 0, ,16 0,00 0,00 Žyminis mokestis , ,94 0,00 0,00 0,00 Kitos pajamos , ,86 0,00 0,00 0,00 Pajamos iš baudų ir konfiskacijos , , , , ,35 Kitos neišvardytos pajamos, iš viso: , , ,12 0,00 0,00

16 16 Valstybės ir kontrolierių išieškotos sumos ,34 0, ,34 0,00 0,00 Žala, atsiradusi dėl valdžios institucijų neteisėtų veiksmų, išieškota regreso tvarka iš kaltų asmenų Iš biudžetų valstybės biudžetui grąžinamos bendrosios dotacijos kompensacijos ,51 284,51 0,00 0,00 0, ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kitos neišvardytos pajamos , , ,78 0,00 0,00 II.SANDORIAI SU MATERIALIUOJU IR NEMATERIALIUOJU TURTU BEI FINANSINIŲ ĮSIPAREIGOJIMŲ PRISIĖMIMAS 1. MATERIALIOJO IR NEMATERIALIOJO TURTO REALIZAVIMO PAJAMOS , , ,45 0,00 0, , , ,77 0,00 0,00 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos, iš viso: , , ,61 0,00 0,00 Žemės realizavimo pajamos , , ,95 0,00 0,00 Ilgalaikio materialiojo turto realizavimo pajamos , , ,66 0,00 0,00 Nematerialiojo turto realizavimo pajamos ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Atsargų realizavimo pajamos, iš viso: , , ,16 0,00 0,00 Strateginės ir neliečiamos atsargos ,50 410,50 0,00 0,00 0,00 Kitos atsargos , , ,16 0,00 0,00 2. SANDORIAI DĖL FINANSINIO TURTO, IŠ VISO: , , ,68 0,00 0,00 Kitos gautinos sumos (vidaus) , , ,68 0,00 0,00 Kitos gautinos sumos (užsienio) ,00 0,00 0,00 0,00 0,00 Kitos neišaiškintos (laikinai) pajamos 68 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 IŠ VISO ĮPLAUKŲ (I+II) , , , , ,71 III. EUROPOS SĄJUNGOS PARAMA ,22 0, ,22 0,00 0,00 IV. IŠ VISO ĮPLAUKŲ (I+II+III) , , , , ,71 Iš viso pervesta ir fondams , , , , ,71 Biudžetams ir fondams nepervestas lėšų likutis 73 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 (Pareigų pavadinimas) (parašas) (Vardas, pavardė)

Forma_1-VP_0912_2009

Forma_1-VP_0912_2009 1 Forma 1-VP patvirtinta Lietuvos Respublikos finansų ministro 2003 m. sausio 29 d. įsakymu 1K-019 ( Lietuvos Respublikos finansų ministro 2005 m.gruodžio 30 d. įsakymo 1K-407 redakcija) Valstybin mokesčių

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIS POTVARKIS DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS KANCLERIO 2017 M. GRUODŽIO 22 D. POTVARKIO NR. A3-241

Detaliau

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU

VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SU VYRIAUSIOJI TARNYBINĖS ETIKOS KOMISIJA S P R E N D I M A S DĖL VALSTYBINĖJE TARNYBOJE DIRBANČIŲ ASMENŲ, KURIŲ METINIŲ PRIVAČIŲ INTERESŲ DEKLARACIJŲ SUVESTINIAI DUOMENYS YRA VIEŠI, DETALAUS PAREIGYBIŲ SĄRAŠO

Detaliau

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META

1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 META 1 PATVIRTINTA Valstybės įmonės Registrų centro direktoriaus 2018 m. gruodžio 20 d. įsakymu Nr. v-487 NEKILNOJAMOJO TURTO NORMATYVINĖS VERTĖS 2019 METAMS MIESTUOSE Eil. Nr. Masinio nekilnojamojo turto vertinimo

Detaliau

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI

VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČI VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJA REKOMENDACIJŲ DĖL DIDŽIAUSIO LEISTINO VALSTYBĖS TARNAUTOJŲ IR DARBUOTOJŲ, DIRBANČIŲ PAGAL DARBO SUTARTIS, PAREIGYBIŲ SKAIČIAUS NUSTATYMO SAVIVALDYBĖS ADMINISTRACIJOJE ĮGYVENDINIMO

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2007-2013 metų ES struktūrinės paramos poveikio Lietuvos miestams ir miesteliams vertinimo rezultatų pristatymas Neringa Viršilienė, ESTEP vertinimo grupės vadovė, vertinimo ekspertė Mindaugas Sereičikas,

Detaliau

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius

Sveikatinimo plėtros prognozavimas naudojant konvergencijos ir sveikatinimo veiksnių modelius SVEIKATOS SISTEMOS EKONOMIKOS AKTUALIJOS IR SVEIKATOS GERINIMO PERSPEKTYVOS Prof. Gediminas Černiauskas Mykolo Romerio universitetas 2012 m. spalio 24 d. 1 Milijonai litų Lietuva sugeba balansuoti sveikatos

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Lietuvos šilumos tiekėjų asociacija Lietuvos šilumos ūkio apžvalga Vytautas Stasiūnas Lietuvos šilumos tiekėjų asociacijos prezidentas 2009 m. sausio 23 d. Viešbutis Reval Hotel Lietuva h Europos šalys,

Detaliau

sveik sveik isakymas.docx

sveik sveik isakymas.docx LIETUVOS RESPUBLIKOS ŠVIETIMO IR MOKSLO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRAS ĮSAKYMAS DĖL MOKINIŲ, MOKYTOJŲ IR VISUOMENĖS SVEIKATOS PRIEŽIŪROS SPECIALISTŲ KONKURSO SVEIKUOLIŲ SVEIKUOLIAI

Detaliau

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik

ITC ISSN LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ik ITC ISSN 2345-0991 LIETUVOS ŠVIETIMAS SKAIČIAIS Lietuvos Respublikos švietimo ir mokslo ministerija Švietimo informacinių technologijų centras 2017 Ikimokyklinis ir priešmokyklinis ugdymas 1 2 3 4 5 6

Detaliau

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , ,

Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas , , , , , Data Suma Pirkėjas Pirkimo objektas 2009.08.21 80.809,85 2009.09.08 2.977,87 2009.09.24 46.339,2 2009.09.29 23.829,94 2009.10.30 333,06 2009.11.03 3.909,87 2009.11.23 1.303,29 2010.05.11 59.892,55 2010.06.02

Detaliau

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895

OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 OMNIVA PAŠTOMATŲ SĄRAŠAS LIETUVOJE Lietuva Paštomatas Adresas / paštomato kodas Alytaus NORFA Topolių paštomatas (naujas!) Topolių g. 1, Alytus, 88895 Alytaus PC ARENA paštomatas Naujoji g. 7E, Alytus,

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Biomasės energetikos plėtra Lietuvoje Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA Prezidentas Virginijus Ramanauskas Asociacija LITBIOMA Lietuvos biomasės energetikos asociacija LITBIOMA įsteigta

Detaliau

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA

Prienų rajono savivaldybės tarybos 2018 m. vasario 8 d. sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLA sprendimo Nr. T3-7 1 priedas Eil. Nr. PRIENŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS 2018 METŲ BIUDŽETO PAJAMŲ PLANAS Pajamų pavadinimas Pajamos I. MOKESČIAI: 14281000 1. Pajamų ir pelno mokesčiai iš viso: 12951000 1.1. gyventojų

Detaliau

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA

2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA VALSTYBINĖ LIGONIŲ KASA PRIE SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJOS 2016 M. KLINIKINIO KODAVIMO STEBĖSENOS REZULTATŲ VERTINIMO ATASKAITA 2017 m. kovo 27 d. Nr. 7K-427 Vilnius Turinys 1. Įvadas... 1 2. Bendrųjų

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai

Eil. Nr METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai Eil. Nr. 2018 METŲ LAZDIJŲ RAJONO SAVIVALDYBĖS BIUDŽETO PAJAMOS Pajamų pavadinimas Patikslintas planas (tūkst. eurų) Vykdymas 1. Mokesčiai 11682 11930 1.1. Gyventojų pajamų mokestis (gautas iš VMI) 10749

Detaliau

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės

Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo metų APYSKAITA 81 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės Kontroliuojamųjų karvių bandų produktyvumo 07 08 metų APYSKAITA 8 Lietuvos Respublikos Žemės ūkio ministerija Valstybinė gyvulių veislininkystės priežiūros tarnyba Valstybės įmonė Žemės ūkio informacijos

Detaliau

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas

Švietimo programos priemonių aprašymas Eil. nr. Priemonė Tikslinės grupės Aprašymas Įgyvendinimo terminai ir tikslas (skaitinė reikšmė) Planas Faktas Švietimo programos priemonių aprašymas (skaitinė reikšmė) 1. Nuolat atnaujinama informacija internetiniame puslapyje www.zaliasistaskas.lt apie pakuočių atliekų rūšiavimo svarbą. Tęstinė priemonė Organizacijos

Detaliau

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377,

Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, Nutarimas paskelbtas: Žin., 2003, Nr. 121-5484 Neoficialus nutarimo tekstas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS Antraštės pakeitimai: Nr. 1377, 2004-11-03, Žin., 2004, Nr. 162-5917 (2004-11-06) DĖL

Detaliau

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS

RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL RADIJO DAŽNIŲ (KANALŲ) NAUDOJIMO TERMINO PRATĘSIMO TEO LT, AB 2014 m. lapkričio 28 d. 1V-1663 Vilnius Vadovaudamasis Lietuvos Respublikos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TAR LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA Biudžetinė įstaiga, Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius, tel. (8 5) 213 5166, faks. (8 5) 213 5270, el. p. rastine@regula.lt Duomenys kaupiami ir saugomi

Detaliau

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas

Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandorių apmokestinimas Rolandas Ragėnas Nekilnojamojo turto sandoriai 1. Nuoma 2. Pardavimas (ar kitoks perleidimas nuosavybėn) 3. Paveldėjimas 4. Dovanojimas 5. Kiti Nuomos veiklos

Detaliau

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf

Microsoft Word - FA-37.doc.rtf LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTE PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS

LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS ĮSAKYMAS LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS SPRENDIMAS DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS DIREKTORIAUS

Detaliau

2008 M

2008 M LIETUVOS RESPULIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTRO 2013 M. GEGUŽĖS 27 D. ĮSAKYMU NR. V-554 PATVIRTINTŲ STEBIMŲ LIETUVOS MAUDYKLŲ VANDENS KOKYBĖS TYRIMŲ GRAFIKAS 2015 METAI Apskritis Rajonas Maudykla Paviršinio

Detaliau

Microsoft Word - VMI.doc

Microsoft Word - VMI.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL VALSTYBINĖJE MOKESČIŲ INSPEKCIJOJE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ

LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠ LIETUVOS RESPUBLIKOS VAIKO TEISIŲ APSAUGOS KONTROLIERIAUS ĮSTAIGA Vaiko teisių apsaugos kontrolieriaus įstaigos 2017 m. biudžeto vykdymo ataskaitų AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2018 m. sausio 16 d. Vykdydami Lietuvos

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS

LIETUVOS RESPUBLIKOS LIETUVOS RESPUBLIKOS RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS DIREKTORIAUS Į S A K Y M A S IR LIETUVOS RADIJO IR TELEVIZIJOS KOMISIJOS S P R E N D I M A S DĖL RYŠIŲ REGULIAVIMO TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai

Medienos ruošos VĮ miškų urėdijose praktiniai organizaciniai aspektai GENERALINIS MIŠKŲ URĖDAS BENJAMINAS SAKALAUSKAS 2013 m. kovo 7 d. VILNIUS 1 Bendras kirtimo tūris valstybiniuose miškuose 2013m. 3.76 mln. m³. iš jo pagrindinio naudojimo 2.63 mln. m³; iš jo tarpinio naudojimo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA

VIEŠŲJŲ INVESTICIJŲ PLĖTROS AGENTŪRA VALSTYBĖS INVESTICIJOS Į ENERGINIO EFEKTYVUMO DIDINIMĄ: TVARIŲ SPRENDIMŲ PAIEŠKOS 2017 gruodžio 4 d. BENDRABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 15 DAUGIABUČIŲ RENOVACIJA (JESSICA) 30 VIPA FINANSINIAI INSTRUMENTAI

Detaliau

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS

PRANEŠIMO PAVADINIMAS PRANEŠIMO PAVADINIMAS Ekonomiškai efektyvių asmens sveikatos priežiūros paslaugų teikimo pagal Vilniaus TLK savivaldybes 2017 m. analizė www.vilniaustlk.lt Ekonomiškai efektyvios asmens sveikatos priežiūros paslaugos Ambulatorinės

Detaliau

UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB "Ramb

UAB Druskininku butu ukis Druskininku g. 4, Druskininkai DNSB Taika V. Kreves g. 3, Druskininkai DNSB Ramb 1 2015-10-22 UAB "Druskininku butu ukis" Druskininku g. 4, Druskininkai 2 2015-12-02 DNSB "Taika" V. Kreves g. 3, Druskininkai 3 2015-08-31 DNSB "Rambynas" M.K. Ciurlionio g 91, Druskininkai 4 2015-09-16

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija

Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Skaitmeninės TEO televizijos kanalų atkodavimo modulio naudojimo instrukcija Mielas (-a) Kliente, dėkojame, kad pasirinkote skaitmeninę TEO televiziją. Šioje instrukcijoje rasite informaciją, kaip savarankiškai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Ataskaita

Ataskaita Valstybinio audito ataskaita DĖL VALSTYBINĖS MOKESČIŲ INSPEKCIJOS MOKESČIŲ FONDE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2015 m. rugsėjo 7 d. Nr. FA-P-60-6-18-1 Su valstybinio audito ataskaita

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg

Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įg Elektroninio dokumento nuorašas LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ NUTARIMAS DĖL VIETOVARDŽIŲ METŲ MINĖJIMO 2019 METAIS PLANO PATVIRTINIMO Nr. Vilnius Įgyvendindama Lietuvos Respublikos Seimo 2018 m. birželio

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUN LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSIOSIOS RINKIMŲ KOMISIJOS POLITINIŲ PARTIJŲ IR POLITINIŲ KAMPANIJŲ FINANSAVIMO KONTROLĖS SKYRIAUS PAŽYMA DĖL PARTIJOS,,JAUNOJI LIETUVA 2017 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO IR

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2012 DAP 3 ketvirtis xls

2012 DAP 3 ketvirtis xls STONAIČIŲ SOCIALINĖS GLOBOS NAMAI Įmonės kodas 90796224, Stonaičių k. 9003 Plungės rajono savivaldybė 202 m. rugsėjo 30 d. VALSTYBĖS BIUDŽETO ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Stonaičių socialinės

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr

LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr ; 2010, Nr LIETUVOS RESPUBLIKOS KULTŪROS MINISTERIJOS INFORMACIJA Vadovaujantis Lietuvos Respublikos visuomenės informavimo įstatymo (2006, Nr. 82-3254; 2010, Nr. 123-6260) 36 straipsnio 2 dalimi bei 2011 m. kovo

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS DUJŲ IR ELEKTROS DEPARTAMENTO ELEKTROS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos narys Darius Biekša 2015-09-14 PAŽYMA DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS

Detaliau

Skaidrė 1

Skaidrė 1 Biurų veikla ir perspektyvos teikiant sveikatos priežiūros paslaugas mokyklose Kėdainių rajono savivaldybės visuomenės sveikatos biuro direktorė, Savivaldybių visuomenės sveikatos biurų asociacijos pirmininkė

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

No Slide Title

No Slide Title Projektas Diagnozė: sveikatos virusas Lietuvos darželiuose 2013 sveikatingumo metų įgyvendinimo apžvalga Danutė Jakučiūnienė Asociacijos Sveikatos želmenėliai prezidentė Kai girdime žodį virusas jis asocijuojasi

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2017 M. I KETV. Vilnius, 2017 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ŽEMĖS ŪKIO MINISTRAS Į S A K Y M A S DĖL UŽTVANKŲ, PRIE KURIŲ REIKIA PASTATYTI ĮRENGINIUS ŽUVŲ MIGRACIJAI, SĄRAŠO IR BUVUSIŲ UŽTVANKŲ LIEKANŲ, KURIOSE REIKIA PAŠALINTI KLIŪTIS, TRUKDANČIAS

Detaliau

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr

Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 pr Eil. Nr. 1. Registracijos numeris Lietuvos Respublikos socialinės apsaugos ir darbo ministerijos kanclerio 2018 m. vasario 13d. potvarkio Nr. A3-31 priedas 2018 METAIS FINANSUOJAMŲ VAIKŲ DIENOS CENTRŲ

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas ketv. MAŽEIKIŲ DAILĖS MOKYKLA Kodas 190196336, Draugystės g.32, Mažeikiai 2013 METŲ 2 KETVIRČIO TARPINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Mažeikių dailės mokykla (toliau įstaiga)

Detaliau

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo

Gyventoju pajamu apmokestinimo tvarka nuo 1 Gyventojų pajamų apmokestinimo tvarka nuo 2013 metų sausio 1 dienos Darbo santykiai Darbu otojas 15 proc. 6 proc. 3 proc. 0 proc*. Ne PVM objektas Darbd avys (Drau dėjas) A klasė 3 proc. 27,8 proc. +

Detaliau

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv.

Microsoft Word - Aiškinamasis raštas 2014 m. I ketv. KAUNO DAILĖS GIMNAZIJA Įstaigos kodas 190994793, Dainavos g. 1, Kaunas 2014 m. kovo 31 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kauno dailės gimnazija (toliau - gimnazija) yra valstybės

Detaliau

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m.

VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. VILNIAUS MIESTO APYLINKĖS TEISMO 2019 METŲ I KETVIRČIO BIUDŽETO VYKDYMO ATASKAITŲ RINKINYS 2019 m. FMMM Nr 1 patvirtinti LVCIIA.* Respublikai finraa auoėauo!... m»«j

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt

airbnb-pwc-taxguide-lithuania-lt Šį vadovą parengė nepriklausoma apskaitos įmonė 2018 m. rugsėjo LIETUVA SU TRUMPALAIKE NUOMA SUSIJĘ MOKESČIŲ KLAUSIMAI Toliau pateikta informacija yra gairės, padėsiančios susipažinti su kai kuriais mokesčių

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

Microsoft PowerPoint - PGI_2015

Microsoft PowerPoint - PGI_2015 2015 m. Pilietinės galios indeksas Tyrimo pristatymas Vilnius, 2016-03-24 Pagrindiniai 2015 m. pilietinės galios indekso rodikliai Reprezentatyvi Lietuvos gyventojų apklausa Tyrimo laikas: 2015 m. lapkričio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA

ŠALČININKŲ DARBO BIRŽOS, ŠIRVINTŲ DARBO BIRŽOS, ŠVENČIONIŲ DARBO BIRŽOS, TRAKŲ DARBO BIRŽOS, VILNIAUS DARBO BIRŽOS IR UKMERGĖS DARBO BIRŽOS REORGANIZA Projektas ALYTAUS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KAUNO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, KLAIPĖDOS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, MARIJAMPOLĖS TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, PANEVĖŽIO TERITORINĖS DARBO BIRŽOS, ŠIAULIŲ TERITORINĖS

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 (

VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu Nr. EV-189 ( VALSTYBINĖ DARBO INSPEKCIJA 1 PATVIRTINTA Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus 2019 m. birželio 20 d. įsakymu EV-189 (Lietuvos Respublikos vyriausiojo valstybinio darbo inspektoriaus

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“

„VVG „Radviliškio lyderis“ teritorijos vietos plėtros strategija 2016–2023 m.“ VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016 2023 m. VVG Radviliškio lyderis teritorijos vietos plėtros strategija 2016-2023 m. Bendra strategijos vertė 2 486 600,00 Eur. Lėšos vietos

Detaliau

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc

Microsoft Word - GF ATASKAITA.doc LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ VALSTYBINIO AUDITO ATASKAITA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS GINKLŲ FONDE PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m.

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation SPORTO PROJEKTO FINANSINIS IR EKONOMINIS PAGRINDIMAS (PROJEKTO SĄMATA) Jolanta Kmelnickienė Specialistė TURINYS Sporto projektų veiklų finansavimas. Tinkamos ir netinkamos finansuoti sporto projektų išlaidos.

Detaliau

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls

KTUG_2018_I_FAR su priedais.xls KAUNO TECHNOLOGIJOS UNIVERSITETO GIMNAZIJA (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas) 190994836, Studentų g. 65, Kaunas 51369 (viešojo sektoriaus subjekto, parengusio

Detaliau

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga „Žingsnis“ Kas ta „Sniego gniūžtė“?

Lietuvos krikščioniškojo jaunimo  blaivybės sąjunga „Žingsnis“   Kas ta „Sniego gniūžtė“? Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga Žingsnis PIRMININKO IR VALDYBOS METINĖ VEIKLOS ATASKAITA LKJBS Žingsnis Lietuvos krikščioniškojo jaunimo blaivybės sąjunga (LKJBS) Žingsnis yra prevencinė

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS

Suvestinė redakcija nuo Įsakymas paskelbtas: TAR , i. k PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-04-12 Įsakymas paskelbtas: TAR 2015-12-29, i. k. 2015-20869 PRIEŠGAISRINĖS APSAUGOS IR GELBĖJIMO DEPARTAMENTO PRIE VIDAUS REIKALŲ MINISTERIJOS DIREKTORIUS ĮSAKYMAS DĖL LIETUVOS

Detaliau

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita

Microsoft Word KFA rinkinio - ataskaita PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL PALANGOS MIESTO SAVIVALDYBĖS 2015 METŲ KONSOLIDUOTŲJŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AUDITO REZULTATŲ 2016 m. liepos 1 d. Nr.

Detaliau

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta,

Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, Žaidimo Pirk bent 3 CORNY produktus MAXIMA tinkle ir laimėk taisyklės ir sąlygos 1. Bendrosios nuostatos 1.1. Žaidimo organizatorius yra UAB Eugesta, įm. kodas 121539735, adresas: Kibirkšties g. 8, Vilnius,

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE

LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽE LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖ N U T A R I M A S DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS VYRIAUSYBĖS 1999 M. KOVO 9 D. NUTARIMO NR. 260 DĖL NAUDOJAMŲ VALSTYBINĖS ŽEMĖS SKLYPŲ PARDAVIMO IR NUOMOS NE ŽEMĖS ŪKIO PASKIRČIAI

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br

Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Br Sąlygos 1. Akcijos Susigrąžink pinigus su SONY (toliau Akcija) organizatorius yra Sony Europe Limited (toliau Sony ), įsikūręs adresu: The Heights, Brooklands, Veibridžas, Saris, KT13 0XW. 2. Prašymo formų

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012

Sveikatos rastingumo tyrimas-2012 LIETUVOS RESPUBLIKOS SVEIKATOS APSAUGOS MINISTERIJA SVEIKATOS MOKYMO IR LIGŲ PREVENCIJOS CENTRAS VILNIAUS UNIVERSITETO MEDICINOS FAKULTETO VISUOMENĖS SVEIKATOS INSTITUTAS LIETUVOS GYVENTOJŲ SVEIKATOS RAŠTINGUMO

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys

Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių ir nacionalinių tyrimų duomenys NACIONALINIS EGZAMINŲ CENTRAS Mokinių pasiekimai Vilniaus mieste. Tarptautinių tyrimų duomenys Dr. Rita Dukynaitė Vilnius, 2015-10-07 Esminiai akcentai iš tarptautinių tyrimų Lygmuo Lytis Socialinis, ekonominis,

Detaliau

UAB “Šilutės polderiai “

UAB “Šilutės polderiai “ UAB Šilutės polderiai AIŠKINAMASIS RAŠTAS I Bendra informacija apie įmonę UAB Šilutės polderiai įregistruota 1990 m. lapkričio mėn. 15 d. Pakeisti bendrovės įstatai įregistruoti VĮ Registrų centro Klaipėdos

Detaliau

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO

RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO RADVILIŠKIO RAJONO SAVIVALDYBĖS KONTROLĖS IR AUDITO TARNYBA AUDITO ATASKAITA DĖL RADVILIŠKIO RAJONO PRIEŠGAISRINĖS SAUGOS TARNYBOJE ATLIKTO FINANSINIO (TEISĖTUMO) AUDITO REZULTATŲ 2009 m. kovo 20 d. Nr.

Detaliau

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid

sausis vasaris kovas balandis gegužė birželis rugsėjis spalis lapkritis gruodis PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vid PATVIRTINTA Priešgaisrinės apsaugos ir gelbėjimo departamento prie Vidaus reikalų ministerijos direktoriaus 2017 m. gruodžio 22 d. įsakymu 1-467 LIETUVOS RESPUBLIKOS PAVOJINGŲJŲ OBJEKTŲ, KURIUOSE PAVOJINGŲJŲ

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau