Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018"

Transkriptas

1 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

2 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla ISSN (online) 2018 Lietuvos bankas, 2019 Gedimino pr. 6, LT Vilnius www. lb.lt 2

3 Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 5 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI... 7 III. II PAKOPOS PF INVESTICIJŲ PORTFELIO STRUKTŪRA... 8 IV. II PAKOPOS PF DALYVIAI V. BENDRI III PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS VI. III PAKOPOS PF INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI VII. PF INVESTICIJŲ PORTFELIO STRUKTŪRA VIII. BENDRI KIS RINKOS DUOMENYS IX. KIS DALYVIAI X. KIS TURTAS XI. KIS INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI XII. KIS INVESTICIJŲ PORTFELIO STRUKTŪRA XIII. LIETUVOJE VIEŠAI PLATINAMI UŽSIENIO KIS XIV. BENDRA IISKIS RINKOS INFORMACIJA

4 Ši apžvalga apima bendrą visų Lietuvoje veikiančių valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondų, papildomo savanoriško kaupimo pensijų fondų ir kolektyvinio investavimo subjektų veiklos per 2018 m. analizę, visi lentelėse ir grafikuose pateikti duomenys yra 2018 m. gruodžio 31 d., jei nenurodyta kitaip. Rengiant šią apžvalgą naudoti Lietuvos banko, pensijų kaupimo bendrovių, valdymo įmonių, platintojų ir kiti duomenys. Leidinį parengė: Tomas Petronis, Investicinių paslaugų priežiūros skyriaus vyresnysis specialistas, tel. (8 5) , el. Viktorija Dičpinigaitienė, Ilgalaikių taupymo ir draudimo produktų priežiūros skyriaus vyriausioji specialistė, tel. (8 5) , el. p. Santrumpos II pakopa III pakopa ECB IF IFP IISKIS IKKB KIS PF PKB SVP UAB UAGDPB VĮ VP VSDF valdyba VVP valstybinio socialinio draudimo įmokos dalies kaupimas pensijų kaupimo bendrovių valdomuose pensijų fonduose papildomas savanoriškas pensijų kaupimas pensijų kaupimo bendrovių valdomuose pensijų fonduose Europos Centrinis Bankas investicinis fondas išvestinė finansinė priemonė informuotiesiems investuotojams skirtas kolektyvinio investavimo subjektas investicinė kintamojo kapitalo bendrovė kolektyvinio investavimo subjektas pensijų fondas pensijų kaupimo bendrovė skolos vertybiniai popieriai uždaroji akcinė bendrovė uždaroji akcinė gyvybės draudimo ir pensijų bendrovė valdymo įmonė vertybiniai popieriai Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie Socialinės apsaugos ir darbo ministerijos vyriausybės vertybiniai popieriai 4

5 I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS 2018 m. pabaigoje Lietuvoje veikė 26 II pakopos pensijų fondai (PF) (žr. 1 lentelę), kuriuos valdė 5 PKB: 4 VĮ ir 1 gyvybės draudimo bendrovė. VĮ valdė 23 II pakopos PF, kurių turto vertė 2018 m. gruodžio 31 d. buvo 2 633,01 mln. Eur, juose pensiją kaupė 1,09 mln. dalyvių. Gyvybės draudimo bendrovė valdė 3 II pakopos PF, kurių turto vertė 2018 m. gruodžio 31 d. sudarė 485,34 mln. Eur, juose pensiją kaupė 227,58 tūkst. dalyvių. 1 lentelė. II pakopos PF dalyviai ir valdomas turtas pagal investavimo strategijas Pensijų fondai pagal investavimo strategijas Pensijų fondų skaičius Dalyvių skaičius Valdomo turto vertė, mln. Eur Konservatyvaus investavimo ,13 Mažos akcijų dalies ,24 Vidutinės akcijų dalies ,85 Akcijų ,66 Gyvenimo ciklo ,47 Iš viso ,35 Pastaba: pagal investavimo strategijas fondai skirstomi į penkias rizikos grupes: konservatyvaus investavimo, mažos akcijų dalies (iki 30 % lėšų investuojama į akcijas), vidutinės akcijų dalies (30 70 %), akcijų PF ( %) ir kintamos rizikos arba gyvenimo ciklo investavimo strategijos PF. POKYČIAI PF RINKOJE Nuo 2019 m. sausio 1 d. įsigaliojo reikšmingi pensijų kaupimo sistemos pakeitimai. LR pensijų kaupimo įstatyme (PKĮ), siekiant didesnio gyventojų dalyvavimo, įtvirtintas asmenų iki 40 m. įtraukimas į pensijų fondus, nebent jie iki 2019 m. birželio 30 d. VSDF valdybai pateiktų pranešimą apie atsisakymą dalyvauti pensijų kaupimo sistemoje. Kaupiantieji turi galimybę iki 2019 m. birželio 30 d. pasirinkti: nutraukti dalyvavimą (tuomet sukauptos lėšos bus pervestos į Sodrą), stabdyti dalyvavimą (naujos įmokos nebus pervedamos, tačiau sukaupta suma liks PF), toliau dalyvauti pensijų kaupimo sistemoje (kaupiant savomis lėšomis bei gaunant papildomą įmoką iš valstybės). Asmenys, pageidaujantys stabdyti ar nutraukti pensijų kaupimą, turi iki 2019 m. birželio 30 d. pateikti atitinkamą prašymą PKB, jei asmuo nebuvo dalyviu atsisakymą. Dalyviai, kurie moka visą įmoką (jau dabar prisideda prie kaupimo savomis lėšomis), nuo 2019 m., jei pageidauja, gali kaupimui skirti papildomai, įmokos dydis neribojamas. Pažymėtina, kad nuo 2019 m. sausio 1 d. mažėjo ir II pakopos PF valdymo mokesčiai. Tikslinės grupės PF turto valdymo mokestis sudaro ne daugiau kaip 0,8 proc. (2018 m. PF buvo taikoma 1 proc. riba) PF dalyvio pensijų sąskaitoje apskaičiuotų lėšų vidutinės metinės vertės, vėliau jis dar mažės: 2020 m. turto valdymo mokestis negalės būti didesnis kaip 0,65 proc., o nuo 2021 m. kaip 0,5 proc. PKĮ nustatyti pakeitimai apima ir išmokas, tačiau šių pasiūlymų įsigaliojimas atidėtas iki 2020 m. sausio 1 d. Dėl padarytų pensijų sistemos pakeitimų asmens privatus kaupimas pensijai nebemažins Sodros mokamos pensijos. Įgyvendinant PKĮ, 2018 m. gruodžio mėn. buvo įsteigti tikslinės grupės PF, kurių lėšos investuojamos tik pagal gyvenimo ciklo principą (fondo dalyviams artėjant prie pensinio amžiaus, pensijų fondo investavimo rizika bus nuosekliai keičiama į konservatyvesnę), ir pensijų turto išsaugojimo PF, tačiau savo veiklą jie pradėjo tik 2019 m. PKB įsteigė po 7 tikslinės grupės PF: , , , , , ir gimimo metų dalyvių grupėms. Visi pensijai kaupiantys gyventojai bus automatiškai perkelti į jų gimimo metus atitinkančius PF. Tai PKB turi padaryti iki 2019 m. liepos 1 d. 5

6 II PAKOPOS PF TURTAS PER 2018 M. PAAUGO 7,12 PROC. Per 2018 m. II pakopos PF valdomas turtas padidėjo 207,25 mln. Eur, arba 7,12 proc., ir gruodžio pabaigoje sudarė 3 118,35 mln. Eur (žr. 1 pav.). Dalyvių, kaupiančių pensiją II pakopos PF, skaičius per 2018 m. padidėjo 2,22 proc. ( dalyviais). Per 2018 m. Sodra į PF pervedė 189,34 mln., dalyviai, pasirinkę mokėti papildomai, 97,14 mln., o valstybė jiems papildomai pervedė 95,16 mln. Eur. DIDELĖ KONCENTRACIJA RINKOJE 2018 m. 78,08 proc. turto buvo sutelkta trijų PKB valdomuose PF (žr. 2 pav.): 62,52 proc. PF turto valdė dvi VĮ. Dalyvių pasiskirstymas pagal PKB buvo labai panašus į pasiskirstymą pagal turtą 79,73 proc. dalyvių kaupė pensijas vienos iš trijų PKB valdomame PF. Koncentracija rinkoje mažėjo, Herfindahlio ir Hirschmano indeksas 1 pusmečio pabaigoje sudarė 2 504,44 punkto. 1 pav. II pakopos PF dalyvių skaičiaus ir turto kaita Mln. Eur Tūkst Turtas (skalė kairėje) Dalyviai (skalė dešinėje) 2 pav. II pakopos PF valdomo turto pasiskirstymas pagal PKB Aviva Lietuva 15,56% Luminor IV 10,38% SEB IV 25,47% INVL AM 11,54% Swedbank IV 37,05% 1 Herfindahlio ir Hirschmano indeksas yra vienas iš dažniausiai taikomų koncentracijos rodiklių. Praktikoje didesnė negu Herfindahlio ir Hirschmano indekso reikšmė paprastai rodo didelę koncentraciją. 6

7 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI 2018 M. PABAIGA NEBUVO PALANKI PENSIJŲ FONDAMS 2018 m. pradžioje pagrindiniai pasaulio akcijų indeksai pasiekė aukštumas, tačiau metų pabaigoje padėtis pasikeitė ir dauguma jų reikšmingai nukrito. Tai lėmė, kad bendri PF 2018 m. rezultatai buvo neigiami. 13 besiformuojančios rinkos ekonomikos Europos šalių (be Rusijos) akcijų indeksas krito net 18,56 proc., išsivysčiusių Europos valstybių akcijų indekso pokytis sudarė 10,57 proc., MSCI besiformuojančių rinkų 10,26 proc. Iš viso pasaulio neišsiskyrė ir Baltijos šalių akcijų indeksas. Jo pokytis per 2018 m. taip pat buvo neigiamas ir siekė 7,44 proc. Vienintelis išlaikęs teigiamą indekso vertės augimą 2018 m. buvo Rusijos akcijų indeksas (žr. 3 pav.), kurio pokytis siekė 21,12 proc. Šie rezultatai rodo, kad tarp investuotojų vyrauja vis didesnis neapibrėžtumas dėl ateities, didėja jautrumas dėl blogų žinių. Nors 2018 m. pirma pusė obligacijoms nebuvo palanki, antroje metų pusėje padėtis pagerėjo ir bendras 2018 m. indeksų rezultatas buvo teigiamas. Labiausiai pakilo pasaulio vyriausybių obligacijų indeksas, jo pokytis per 2018 m. sudarė 4,77 proc. 3 pav. Pasaulio rinkų pokyčius parodančių indeksų pokyčiai Merrill Lynch pasaulio didelio pajamingumo obligacijų Merrill Lynch pasaulio investicinio reitingo obligacijų Merrill Lynch pasaulio vyriausybių VP Merrill Lynch Europos vyriausybių VP 1,53 % 3,90 % 4,77 % 0,71 % OMX Baltijos valstybių MSCI besiformuojančių rinkų MSCI JAV MSCI visų pasaulio valstybių MSCI Rusijos MSCI 13 besiformuojančios rinkos ekonomikos Europos šalių be Rusijos MSCI išsivysčiusių Europos valstybių 7,44 % 10,26 % 0,25 % 4,85 % 18,56 % 10,57 % 21,12 % 30 % 15 % 0 % 15 % 30 % BEVEIK VISŲ PF VIENETŲ VERTĖS POKYČIAI BUVO NEIGIAMI Pasaulio finansų rinkų pokyčius atspindi ir PF rezultatai: 2018 m. pabaiga PF buvo nepalanki. Visi fondai, išskyrus vieną konservatyvaus investavimo fondą, generavo neigiamą grąžą. Rizikingiausios grupės, akcijų PF grupės, fondai generavo didžiausią neigiamą grąžą, ji vidutiniškai siekė 6,3 proc. Visi fondai kartu generavo neigiamą 3,9 proc. grąžą. Nepaisant 2018 m. rezultatų, pastaruosius penkerius metus PF vienetų vertė vidutiniškai didėjo 3,4 proc. per metus, PF lyginamųjų indeksų pokytis per tą patį laikotarpį vidutiniškai 4,0 proc. Kaip jau buvo minėta, dėl didžiausios prisiimamos rizikos akcijų PF patyrė didžiausią nuostolį 2018 m., tačiau per 5 m. generavo didžiausią grąžą: vidutiniškai jų vieneto vertė paaugo 5,6 proc. Taip pat, nors konservatyvaus investavimo PF 2018 m. patyrė mažiausią nuostolį, per 5 m. jie uždirbo ir mažiausią grąžą, ji vidutiniškai siekė 1 proc. 7

8 2 lentelė. PF vienetų verčių ir lyginamųjų indeksų pokyčiai Vidutinis metinis Vidutinis metinis Vieneto vertės vieneto vertės lyginamojo indekso pokytis per 2018 m. pokytis per 5 m. pokytis per 5 m. Konservatyvaus investavimo PF Aviva Europensija 0,4 2,1 1,1 Swedbank Pensija 1 0,1 1,9 1,7 Luminor pensija 1 0,5 0,8 1,8 INVL STABILO II 58+ 2,2 1,5 1,3 SEB pensija 1 0,7 0,6 1,6 Swedbank Pensijų išmokų fondas 0,2 0,3 0,1 Svertinis pokytis 0,4 1,0 1,2 Mažos akcijų dalies PF Aviva Europensija plius 2,8 2,5 1,9 Luminor pensija 2 2,0 2,1 2,9 INVL MEZZO II 53+ 4,2 3,3 4,7 Swedbank Pensija 2 2,2 3,0 3,9 Svertinis pokytis 2,5 2,6 2,9 Vidutinės akcijų dalies PF Aviva Europensija ekstra 5,1 2,9 2,6 Luminor pensija 3 3,3 3,1 3,9 INVL MEDIO II 47+ 3,9 5,2 6,1 SEB pensija 2 4,9 2,6 3,6 Swedbank Pensija 3 3,4 3,8 4,7 Swedbank Pensija 4 4,8 4,2 5,4 Svertinis pokytis 4,3 3,4 4,3 Akcijų PF Luminor pensija 4 8,4 - - INVL EXTREMO II 16+ 4,6 7,2 7,3 SEB pensija 3 7,5 4,3 5,1 Swedbank Pensija 5 7,2 4,9 6,3 Svertinis pokytis 6,3 5,6 6,3 Gyvenimo ciklo pensijų fondai Swedbank Pensija ,0 - - Swedbank Pensija ,1 - - Swedbank Pensija ,4 - - Swedbank Pensija ,2 - - Swedbank Pensija ,0 - - Swedbank Pensija ,2 - - Svertinis pokytis 2,9 - - Bendras svertinis pokytis 3,9 3,4 4,0 III. II PAKOPOS PF INVESTICIJŲ PORTFELIO STRUKTŪRA DAUGIAUSIA II PAKOPOS PF LĖŠŲ INVESTUOTA Į KIS 2018 m. pabaigoje didžiausią dalį (55,02 %) II pakopos PF investicijų sudarė investicijos į KIS vienetus arba akcijas (žr. 4 pav.). Investicijų vertė gruodžio pabaigoje buvo 1,7 mlrd. Eur. Didžiausia dalis lėšų, investuotų į KIS, yra orientuota į akcijų KIS (žr. 5 pav.). Investicijos į juos sudarė 43,07 proc. viso II pakopos PF portfelio, t. y. 1,34 mlrd. Eur. Daug mažesnė dalis teko SVP KIS. Į juos investuota 8,73 proc. minėto portfelio 8

9 0,27 mlrd. Eur. Į kitus KIS (privataus kapitalo, nekilnojamojo turto, alternatyvaus investavimo, pinigų rinkos ir kt.) investuota 3,22 proc. II pakopos PF turto 100,28 mln. Eur. 4 pav. II pakopos PF rinkos investicijų pasiskirstymas pagal turto klases 5 pav. KIS pasiskirstymas pagal rūšis Įmonių SVP 5,44 % VVP Indėliai 32,76 % Kita 0,42 % 0,15 % Pinigai 6,89 % Akcijos 0,84 % IFP 0,01 % KIS 55,02 % Kiti KIS 3,22 % SVP KIS 8,73 % Akcijų KIS 43,07 % Antra pagal populiarumą investicija į VVP. Į juos tiesiogiai investuota 32,76 proc. II pakopos PF turto, arba 1,02 mlrd. Eur. Per 2018 m. investicijų į VVP dalis padidėjo 15,15 mln. Eur. Per 2018 m. daugiausia padidėjo investicijos į įmonių SVP (5,44 %, 2017 m. 3,54 %), o IFP dalis bei kitos (gautinos ir mokėtinos) sumos sumažėjo 38,42 mln. Eur. Investicijos į indėlius padidėjo 0,14 mln. iki 13,2 mln. Eur. Grynaisiais pinigais atsiskaitomojoje sąskaitoje buvo laikoma 6,89 proc. PF lėšų (ši investicijų dalis išaugo daugiau nei 67 %. ir 2018 m. gruodžio 31 d. siekė 214,9 mln. Eur). Tiesiogiai į akcijas PF investavo 0,84 proc. viso valdomo turto, o rizikai drausti naudojamos IFP ir kitos pozicijos (gautinos, mokėtinos sumos ar kt.) sudarė nereikšmingą fondų investicijų dalį. PF investicijas į KIS priskyrus prie atitinkamų tiesioginių investicijų (akcijų KIS prie investicijų į akcijas, SVP KIS prie investicijų į įmonių SVP), galima apibendrinti II pakopos PF investicijų pasiskirstymą (žr. 6 pav.). DIDŽIOJI DALIS II PAKOPOS PF PORTFELIŲ TURTO INVESTUOTA EURAIS Kaip matyti iš 7 pav., 2018 m. gruodžio 31 d. didžiausia dalis (93,90 %) PF turto buvo investuota eurais, ji sudarė 2,93 mlrd. Eur. PF investicijos JAV doleriais sudarė 5,77 proc., arba 179,935 mln. Eur. Taip pat paminėtina, kad Japonijos jenomis buvo padaryta 0,32 proc. investicijų, jos siekia 9,85 mln. Eur. 6 pav. Apibendrintas II pakopos PF investicijų pasiskirstymas 7 pav. II pakopos PF investicijų pasiskirstymas pagal valiutas Įmonių SVP ir SVP KIS 14,16 % Pinigai ir indėliai 7,32 % Kiti KIS, IFP, kita 1,84 % Akcijos ir akcijų KIS 43,92% JAV doleriai 5,77 % Japonijos jenos 0,32 % Kita 0,02 % VVP 32,76 % Eurai 93,90 % 9

10 IV. II PAKOPOS PF DALYVIAI NAUJI DALYVIAI RINKOSI AKCIJŲ IR VIDUTINĖS AKCIJŲ DALIES PF Naujų dalyvių, įsitraukusių į pensijų kaupimo sistemą 2018 m. ir pasirašiusių pensijų kaupimo sutartis su PKB, buvo Visi šie dalyviai pensijai kaupia pagal sąlygas, įsigaliojusias 2014 m. sausio 1 d., ir papildomai investuoja į PF dalį savo atlyginimo m. 63,35 proc. ( asmenys) naujų dalyvių rinkosi akcijų PF, 22,38 proc. (9 890 asmenų) vidutinės akcijų dalies PF. Mažos akcijų dalies PF ir konservatyvaus investavimo PF rinkosi atitinkamai 13,52 ir 0,74 proc. naujų dalyvių. Toks naujų dalyvių pasirinkimas rodo, kad naujiems pensijų kaupimo sistemos dalyviams priimtina didesnė rizika, siekiant uždirbti didesnę grąžą ilguoju laikotarpiu. Per 2018 m. daugiausia (žr. 8 pav.) naujų dalyvių (pirmą kartą pasirašiusių II pakopos pensijų kaupimo sutartis) pritraukė UAB Swedbank investicijų valdymas (38,18 %), UAGDPB Aviva Lietuva (23,13 %) ir UAB SEB investicijų valdymas (21,73 %). PKB PAKEITĖ 2,63 PROC. DALYVIŲ 2018 m dalyviai nusprendė pakeisti PKB (žr. 9 pav.), daugiausia jų rinkosi PF, valdomus UAB Swedbank investicijų valdymas ir UAB SEB investicijų valdymas bei UAB INVL Asset Management. Daugiausia dalyvių nutraukė sutartis su PF, valdomais UAB Swedbank investicijų valdymas ir UAGDPB Aviva Lietuva. PF toje pačioje bendrovėje pakeitė dalyviai, dažniausiai buvo pereinama į akcijų PF. Per nagrinėjamą laikotarpį 4,34 proc. visų kaupiančiųjų II pakopos PF ( dalyvių) nusprendė pakeisti PKB arba PF. 8 pav. Naujų dalyvių pasiskirstymas pagal PKB 2018 m. 9 pav. PKB pakeitę dalyviai 2018 m. 2 Aviva Lietuva 23,13 % Swedbank IV 38,18 % SEB IV INVL AM Luminor IV SEB IV 21,73 % INVL AM 11,18 % Luminor IV 5,77 % Aviva Lietuva Swedbank IV Išėjo į kitą PKB Atėjo iš kitos PKB 2 Parengta pagal Sodros pateiktus duomenis. 10

11 V. BENDRI III PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS III PAKOPOS PF VALDOMAS TURTAS DIDĖJO 2018 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje veikė 12 papildomo savanoriško pensijų kaupimo PF (žr. 3 lentelę), juos valdė trys VĮ. PF valdomas turtas per metus padidėjo 7,56 proc., arba 7,3 mln. Eur, ir gruodžio pabaigoje sudarė 103,86 mln. Eur (žr. 10 pav.). Dalyvių, kaupiančių pensiją III pakopos PF, skaičius per 2018 m. padidėjo 7,68 proc. (4 435 dalyviais) ir gruodžio pabaigoje jų buvo DIDELĖ KONCENTRACIJA RINKOJE 2018 m. daugiau nei 75 proc. turto buvo sutelkta dviejų PKB fonduose: 47,10 proc. PF turto valdė Luminor investicijų valdymas UAB ir 28,27 proc. UAB SEB investicijų valdymas. Trečioji vieta pagal valdomo PF turto dalį (24,63 %) teko UAB INVL Asset Management. Dalyvių pasiskirstymas pagal PKB buvo dar labiau koncentruotas: dviejose bendrovėse kaupė net 82,94 proc. visų dalyvių (Luminor investicijų valdymas UAB valdomuose fonduose 65,39 % ir UAB SEB investicijų valdymas 17,55 %). Trečioje vietoje pagal dalyvių skaičių vis dar yra UAB INVL Asset Management su 17,06 proc. dalimi. Daugiausia turto bei dalyvių turėjo fondai SEB pensija 2 plius bei Luminor pensija 2 plius. Daugiausia vienam dalyviui tenkančio turto buvo fonduose SEB pensija 1 plius, INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus bei INVL MEDIO III m. gruodžio 31 d. Herfindahlio ir Hirschmano indeksas sudarė 3 624,3 punkto. Tai rodo didelę šios rinkos koncentraciją. 3 lentelė. III pakopos PF rinkos duomenys VĮ pavadinimas PF pavadinimas Turtas, mln. Eur Dalyviai UAB SEB investicijų valdymas SEB pensija 1 plius 7, SEB pensija 2 plius 21, Luminor pensija 1 plius 9, Luminor pensija 2 plius 31, Luminor investicijų valdymas UAB Luminor pensija 3 plius 5, Luminor pensija darbuotojui 1 plius 0, Luminor pensija darbuotojui 2 plius 1, INVL Drąsus 2, INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus 10, UAB INVL Asset Management INVL MEDIO III 47+ 4, INVL EXTREMO III 16+ 6, INVL Apdairus 1, Iš viso 103,

12 pav. III pakopos PF dalyvių skaičiaus ir turto kaita Mln. Eur , ,6-20,1 21,6 21,5 21,2 21,4 30,1 17,6 23,0 23,9 26,4 28,6 28,7 27,2 31,5 34,2 37,8 39,9 47,6 47,3 61,5 51,6 79,5 57,8 96,6 Tūkst , , Turtas (skalė kairėje) Dalyviai (skalė dešinėje) VI. III PAKOPOS PF INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI 2018 M. PF VIENETO VERTĖS POKYČIAI BUVO NEIGIAMI 2018 m. rudenį prasidėjusios rinkų korekcijos paveikė ir PF rezultatus (žr. 4 lentelę). Per metus visų PF vieneto vertės pokyčiai buvo neigiami. Labiausiai krito akcijų PF (nuo 4,6 iki 8,7 %), mažesnis neigiamas vieneto vertės pokytis vyravo obligacijų PF (vidutinis svertinis pokytis sudarė 2 %). 4 lentelė. PF vienetų vertės ir lyginamųjų indeksų pokyčiai Pensijų fondo pavadinimas Vidutinis metinis Vidutinis metinis Vieneto vertės vieneto vertės lyginamojo indekso pokytis 2018 m. pokytis per 5 m. pokytis per 5 m. Obligacijų PF INVL STABILO III 58+ / INVL Stabilus 3,3 2,2 2,9 Luminor pensija 1 plius 0,6 0,4 1,8 SEB pensija 1 plius 2,0 0,9 2,0 Svertinis pokytis: 2,0 1,6 2,3 Mišraus investavimo PF Luminor pensija 2 plius 3,7 2,9 3,9 INVL Medio III 47+ 4,5 4,9 6,1 INVL Apdairus 4,8 2,3 7,5 Luminor pensija darbuotojui 1 plius 2,6 - Taikomas nuo Luminor pensija darbuotojui 2 plius 4,2 - Taikomas nuo Svertinis pokytis: 3,8 3,1 4,4 Akcijų PF Luminor pensija 3 plius 8,7 4,7 6,7 INVL Drąsus 4,6 4,2 2,9 INVL Extremo III 16+ 5,9 6,7 7,3 SEB pensija 2 plius 7,2 4,2 5,3 Svertinis pokytis: 7,0 4,7 5,7 Bendras svertinis pokytis: 4,4 3,2 4,2 12

13 Nepaisant pastarųjų keleto mėnesių rinkų svyravimų, visuose fonduose per paskutinius 5 m. PF vieneto vertės augimas buvo teigiamas ir vidutiniškai sudarė 3,2 proc. Akcijų PF prisiima didžiausią riziką, palyginti su kitomis PF grupėmis. Taigi šių PF vienetų vertė svyruoja labiausiai. 4 lentelėje galima matyti, kad dėl rinkų korekcijų 2018 m. pabaigoje šių fondų vertė krito labiausiai, tačiau ilgesniuoju laikotarpiu (per 5 m.) jie uždirbo didžiausią grąžą. Didžiausias teigiamas vidutinis metinis vieneto vertės pokytis per 5 m. įvyko kiekvienos PF grupės vienos PKB valdomuose PF. Per pastarųjų 5 m. laikotarpį tik vieno PF vieneto vertė pakilo daugiau nei lyginamasis indeksas. VII. PF INVESTICIJŲ PORTFELIO STRUKTŪRA DAUGIAUSIA III PAKOPOS PF LĖŠŲ INVESTUOTA Į KIS 2018 m. gruodžio 31 d. didžiausią dalį (54,52 %) III pakopos PF investicijų sudarė investicijos į KIS vienetus (žr. 11 pav.), šių investicijų vertė buvo 56,63 mln. Eur. Didžiausia lėšų, investuotų į KIS, dalis buvo paskirstyta į akcijų KIS (žr. 12 pav.): investicijos į juos sudarė 42,15 proc. viso III pakopos PF portfelio, arba 43,78 mln. Eur. Kita dalis teko skolos VP KIS (į juos investuota 10,35 %, arba 10,75 mln. Eur) ir kitiems KIS (į juos investuota 2,02 %, arba 2,1 mln. Eur). Per 2018 m. į KIS investuotas turtas padidėjo 1,27 proc., arba 0,71 mln. Eur. Antra pagal populiarumą investicija į VVP. Į juos tiesiogiai investuota 33,38 proc. III pakopos PF turto, t. y. 34,67 mln. Eur. Per 2018 m. investicijos į VVP padidėjo 3,94 mln. Eur. Metų viduryje PF investicijų į indėlius nebuvo likę, tačiau metų pabaigoje į juos ir vėl buvo investuota ir ši dalis siekė 0,96 proc. III pakopos PF turto, t. y. 1 mln. Eur. Grynųjų pinigų kiekis per 2018 m. portfeliuose padidėjo 21,66 proc., t. y. 1,27 mln. Eur, ir metų pabaigoje siekė 7,12 mln. Eur. Į įmonių SVP PF investavo 3,82, o į akcijas 0,99 proc. savo turto. Rizikai drausti naudojamos IFP ir kitos pozicijos (gautinos, mokėtinos sumos ar kt.) sudarė nereikšmingą PF investicijų dalį ir mažino turtą. 11 pav. III pakopos PF rinkos investicijų pasiskirstymas pagal turto klases 12 pav. KIS pasiskirstymas pagal rūšis Indėliai 0,96 % Pinigai 6,85 % SVP KIS 10,35 % VVP 33,38 % Įmonių SVP 3,82 % Akcijos 0,99 % IFP ir kita 0,53 % KIS 54,52 % Kiti KIS 2,02 % Akcijų KIS 42,15 % 13

14 III PAKOPOS PF DAUGIAUSIA INVESTUOJA Į AKCIJAS IR AKCIJŲ KIS III pakopos PF investicijas į KIS priskyrus prie atitinkamų tiesioginių investicijų (akcijų KIS prie investicijų į akcijas, SVP KIS prie investicijų į įmonių SVP, kitus KIS prie kitų pozicijų), galima apibendrinti investicijų pasiskirstymą 2018 m. gruodžio 31 d. (žr. 13 pav.). Didžiausią III pakopos PF investicijų dalį, t. y. 43,14 proc., arba 44,81 mln. Eur, sudaro investicijos į akcijas ir akcijų KIS. Investicijos į VVP sudaro 33,38 proc., arba 34,67 mln. Eur, įmonių SVP ir SVP KIS 14,17 proc., arba 14,72 mln. Eur. Didžioji dalis lėšų, investuotų į VVP, buvo investuotos į Lietuvos Respublikos VVP, jos sudarė 16,09 proc. investicijų portfelio, arba 16,71 mln. Eur. DIDŽIOJI III PAKOPOS PF TURTO DALIS BUVO INVESTUOTA EURAIS Kaip matyti iš 14 paveikslo, 2018 m. gruodžio 31 d. didžiausia dalis (94,60 %) PF turto, t. y. 98,25 mln. Eur, buvo investuota eurais. PF investicijos JAV doleriais sudarė 4,84 proc. III pakopos PF taip pat investavo Rumunijos lėjomis (0,16 %) bei Lenkijos zlotais (0,15 %). PF turto kitomis valiutomis buvo investuota nereikšminga dalis portfelio (0,26 %). 13 pav. Apibendrintas III pakopos PF investicijų pasiskirstymas 14 pav. III pakopos PF investicijų pasiskirstymas pagal valiutas Įmonių SVP ir SVP KIS 14,17 % Indėliai 0,96 % Pinigai 6,85 % Kita 1,49 % Eurai 94,60 % JAV doleriai 4,84 % Rumunijos lėjos 0,16 % Kita 0,26 % Lenkijos zlotai 0,15 % VVP 33,38 % Akcijos ir akcijų KIS 43,14 % 14

15 VIII. BENDRI KIS RINKOS DUOMENYS 2018 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje 7 VĮ, prižiūrimos Lietuvos banko, buvo įsteigusios 20 koletyvinio investavimo subjektų (KIS), kurie veikia pagal kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą (19 IF ir 1 IKKB) 3 : 11 akcijų, 4 mišraus investavimo, 1 nekilnojamojo turto, 3 SVP ir 1 privataus kapitalo KIS. Iš šių fondų galima išskirti tris sudėtinius KIS, kurie priskirti prie mišraus investavimo fondų. Šie fondai turėjo 9 subfondus: 5 akcijų, 2 mišraus investavimo ir 2 SVP. Iš viso Lietuvoje įsteigta 10 specialiųjų ir 10 suderintųjų KIS. Toliau apžvalgoje sudėtinių KIS subfondai vertinami kaip atskiri subjektai, todėl keičiasi bendras analizuojamų KIS skaičius (žr. 5 lentelę). Informacija apie Lietuvoje registruotus KIS ir įsteigtus naujus ar panaikintus KIS pateikiama Lietuvos banko interneto svetainėje 4. 5 lentelė. KIS rinkos duomenys KIS rūšis KIS skaičius Dalyvių skaičius Turtas, mln. Eur Vidutinė KIS vertė, mln. Eur Akcijų ,12 3,37 Mišrus ,55 1,64 SVP ,48 14,49 Nekilnojamojo turto ,31 67,31 Privataus kapitalo ,95 23,95 Iš viso ,41 8,92 TĘSIASI KIS PORTFELIŲ VERTĖS IR DALYVIŲ SKAIČIAUS MAŽĖJIMO TENDENCIJA 2018 m. gruodžio pabaigoje bendra KIS investicijų portfelių vertė sudarė 178,4 mln. Eur, o KIS dalyvių skaičius 6,27 tūkst. Vertinant 2018 m. rezultatus, galima matyti, kad KIS turtas ir dalyvių skaičius per analizuojamą laikotarpį sumažėjo. Per 2018 m. turtas sumažėjo 14,51 proc. (30,3 mln. Eur.), o dalyvių skaičius 11,23 proc. (793 dalyviais). Didžiausia įtaką IF turto mažėjimui 2018 m. turėjo neigiami pokyčiai KIS, valdomuose UAB INVL Asset Management (turtas sumažėjo 21 mln. Eur) ir UAB Dovre Forvaltning (turtas sumažėjo 11,15 mln. Eur.). IF turto augimą užfiksavo tik 2 valdymo įmonės: UAB Lords LB Asset Management (padidėjo 4,15 mln. Eur) ir UAB Synergy Finance (padidėjo 0,25 mln. Eur). Kaip matyti iš 15 paveikslo, ir toliau mažėja IF dalyvių skaičius. Nuo metų pradžios IF dalyvių skaičius sumažėjo 11,23 proc., arba 793 vnt. Daugiausia dalyvių prarado UAB Dovre Forvaltning (37,76 %), UAB Lords LB Asset Management (15,52 %) ir UAB INVL Asset Management (9,77 %). IF dalyvių skaičius išaugo tik UAB Synergy Finance (50,91 %) VĮ. Vertinant KIS turto bei dalyvių pasiskirstymą pagal KIS rūšį (žr. 16 ir 17 pav.), matyti, kad didžiausia pagal valdomą turtą buvo nekilnojamojo turto fondų grupė. Jos valdomas turtas sudarė 37,73 proc. rinkos, arba 67,3 mln. Eur. Per metus nekilnojamojo turto fondų turtas paaugo 6,59 proc., arba 4,16 mln. Eur. Šiam padidėjimui daugiausia įtakos galėjo turėti padidėjusi LORDS LB BALTIC FUND III KIS vienetų vertė. Tačiau, vertinant KIS dalyvių skaičių, nekilnojamojo turto KIS dalyvių skaičius yra vienas iš mažiausių, kadangi investicijoms į tokio tipo subjektus yra numatytos didelės minimalios sumos. Nekilnojamojo turto fonduose dalyvavo tik 1,34 proc. rinkos, arba 84 investuotojai. Per metus dalyvių skaičius sumažėjo 18 vnt. Šis sumažėjimas yra susijęs su vienu iš dviejų fondų, investuojančių į nekilnojamojo turto projektus, uždarymu. 3 Į šį skaičių neįtrauktos UAB INVL Asset Management valdomos uždarojo tipo investicinė bendrovė INVL Technology ir specialioji uždarojo tipo nekilnojamojo turto investicinė bendrovė INVL Baltic Real Estate. 4 Fondų sąrašas ir su jais susijusios naujienos pateikiamos Lietuvos banko interneto svetainėje. 15

16 Antra pagal valdomo turto dydį, tačiau tik trečia pagal dalyvių skaičių fondų grupė SVP KIS. Šie fondai valdė 24,37 proc. viso KIS turto ir turėjo 13,52 proc. visų KIS dalyvių. Reikia pabrėžti, kad akcijų KIS grupė ir toliau yra populiariausia tarp visų analizuojamų KIS grupių. Akcijų KIS valdė 20,8 proc. viso KIS turto, tačiau šios grupės dalyviai sudarė net 82,9 proc. visų KIS dalyvių skaičiaus. Nagrinėjant tarp smulkiųjų investuotojų populiariausias fondų grupes (angl. retail funds), paaiškėjo, kad vienam akcijų fondo dalyviui vidutiniškai teko po 7,14 tūkst. Eur, SVP fondų dalyviui 51,27 tūkst. Eur investicijų. Atkreiptinas dėmesys į tai, kad dalyviais laikomi ir fiziniai, ir juridiniai asmenys. 15 pav. KIS dalyvių skaičiaus ir turto kaita Mln. Eur Tūkst , ,96 365, ,00 129,45 174,17 148,40 185, ,69 260,69 226,46 197,60 208,69 178, , Turtas (skalė kairėje) Dalyviai (skalė dešinėje) 16 pav. KIS turto pasiskirstymas pagal KIS rūšį 17 pav. KIS dalyvių pasiskirstymas pagal KIS rūšį Privataus kapitalo 13,43 % Akcijų 20,80 % Mišrūs 3,67 % SVP 13,52 % Mišrūs 2,01 % Nekilnojam ojo turto 1,34 % Privataus kapitalo 0,22 % Nekilnojam ojo turto 37,73 % SVP 24,37 % Akcijų 82,90 % 16

17 IX. KIS DALYVIAI DIDŽIOJI DALIS KIS DALYVIŲ RINKOSI INVESTUOTI Į UAB INVL ASSET MANAGEMENT VALDOMUS FONDUS Žvelgiant į 2018 m. matyti, kad investuotojų, kurie investuoja į KIS, mažėja. Per 2018 m. KIS dalyvių 5 skaičius sumažėjo nuo iki (11,23 % mažėjimas). Pagrindinės mažėjimo priežastys dalyvių mažėjimas UAB INVL Asset Management bei UAB Dovre Forvaltning valdomuose fonduose m. daugiausia dalyvių rinkosi investuoti į UAB INVL Asset Management valdomus fondus. Į šios bendrovės valdomus IF buvo investavę asmenys, arba 84,9 proc. rinkos (žr. 18 pav.). Tai yra 9,77 proc. mažiau dalyvių nei 2017 m. Antroje vietoje pagal dalyvių skaičių, kurie rinkosi investuoti į KIS, buvo UAB Dovre Forvaltning. Į šio valdytojo KIS fondus investavo 361 dalyvis, arba 5,8 proc. rinkos. Palyginti su praeitais metais, tai yra 37,76 proc. mažiau m. 311 dalyvių, arba 5 proc. rinkos, buvo investavę į UAB Orion Asset Management valdomus fondus. Tai yra 2,51 proc. mažiau nei 2017 m. Mažiausią dalį investuojančių į IF dalyvių turėjo UAB Prudentis. Kaip ir praeitais metais, fondas turėjo 43 dalyvius, arba 0,7 proc. visos rinkos. UAB INVL ASSET MANAGEMENT FONDAI IR TOLIAU YRA POPULIARIAUSI IF, kurių dalyviai gali būti ir smulkieji investuotojai, labai skiriasi pagal dalyvių skaičių. Pirmąsias vietas lentelėje užima UAB INVL Asset Management fondai (žr. 19 pav.). Didžiausias fondas pagal dalyvių skaičių buvo INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas jis turėjo dalyvius. Tai yra 10,04 proc. mažiau nei 2017 m. Toliau rikiavosi INVL Rusijos TOP 20 subfondas 890 dalyvių (9,92 % sumažėjimas), INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 690 dalyvių (6,76 % sumažėjimas). Į INVL Baltijos fondą buvo investavęs 591 asmuo (7,8 % sumažėjimas). Dešimtuką užbaigia mažiausiai klientų pritraukęs ZPR Global Equity Fund. Į šį fondą investavo 51 dalyvis (3,77 % sumažėjimas). Net 11 iš 20 šioje apžvalgoje analizuojamų fondų dalyvių skaičius nesiekė 100, o daugiau kaip dalyvių turėjo tik vienas fondas. Didžioji dalis 100 dalyvių neturinčių fondų yra uždari ir skirti tik profesionaliesiems investuotojams. 18 pav. KIS dalyvių pasiskirstymas pagal VĮ 19 pav. Daugiausia dalyvių turintys KIS Orion AM 5,0 % Lords LB AM Prudentis 1,6 % 0,7 % Novus AM 0,8 % Dovre Forvaltning 5,8 % ZPR Global Equity Fund LORDS LB BALTIC FUND III Dovre baltic Sea Synergy finance 1,3 % INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas Dovre Inside Nordic IKKB OMX Baltic Benchmark Fund INVL Baltijos fondas 591 INVL AM 84,9 % INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas INVL Rusijos TOP 20 subfondas INVL Besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas KIS dalyvių skaičius nustatomas sudėjus kiekvieno KIS dalyvių skaičių. Tas pats asmuo, investavęs į skirtingus KIS, pateikiant bendrą statistiką yra laikomas atskiru dalyviu. 17

18 X. KIS TURTAS KIS VALDOMAS TURTAS PER PUSMETĮ SUMAŽĖJO 14,51 PROC m. 7 VĮ valdė 178,4 mln. Eur KIS turto. Per metus bendra Lietuvos KIS turto vertė sumažėjo 14,51 proc. (30,3 mln. Eur). Fondų turtą mažino tai, kad investicinių vienetų išpirkta buvo daugiau (65,2 mln. Eur), nei išplatinta (31,47 mln. Eur) m. Lietuvoje registruotų KIS turtas sumažėjo 30,3 mln. Eur, o KIS išplatintų vienetų vertė buvo 33,7 mln. Eur mažesnė nei išpirktų vienetų vertė. Galima daryti išvadą, kad dėl sėkmingos investicinės veiklos fondų valdomas turtas per metus padidėjo 3,4 mln. Eur. UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VALDO DAUGIAU NEI PUSĘ VISO KIS TURTO Kaip matyti iš 20 paveikslo, daugiau nei pusė viso KIS turto tenka valdymo bendrovei UAB Lords LB Asset Management. Ši bendrovė valdo nekilnojamojo turto ir privataus kapitalo fondus. Šie fondai sudaro net 51,15 proc. visos KIS rinkos, arba 91,26 mln. Eur. Žvelgiant į metinį pokyti matyti, kad bendrovės valdomas turtas padidėjo 4,76 proc., arba 4,15 mln. Eur. UAB INVL Asset Management užima antrą poziciją pagal valdomą turtą, jis sudaro 37,18 proc. rinkos, arba 66,33 mln. Eur. Tai yra 24 proc. mažiau nei 2017 m. Trečią vietą užima UAB Dovre Forvaltning, valdanti 4,75 proc., arba 8,48 mln. Eur, turto. Palyginti su 2017 m., turtas sumažėjo 56,8 proc. Šis sumažėjimas gali būti siejamas su mažėjančiu fondo dalyvių skaičiumi. Per 2018 m. daugiausia padidėjo UAB Lords LB Asset Management (4,15 mln. Eur) valdomas turtas. Daugiausia sumažėjo UAB INVL Asset Management (21,06 mln. Eur) ir UAB Dovre Forvaltning (11,15 mln. Eur) turtas m. didžiausias pagal turtą IF buvo Lords LB Baltic Fund III (žr. 21 pav.), valdantis 67,3 mln. Eur turtą (padidėjo 10,3 %). Turto padidėjimas gali būti siejamas su didele nekilnojamojo turto projektų paklausa. Antras INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas, jo valdomas turtas sudarė 36,52 mln. Eur (sumažėjo 16,4 %). Šis turto sumažėjimas gali būti siejamas su mažėjančiomis investicijomis į besivystančių rinkų šalis. Trečias Lords LB Private Equity Fund I, valdęs 23,95 mln. Eur (sumažėjo 0,04 %). Atlikus KIS, veikusių visus 2018 m., turto bei dalyvių veiklos analizę matyti, kad 1 KIS turtas padidėjo, o 16 sumažėjo. Taip pat 2018 m. atsirado 2 nauji KIS. Labiausiai padidėjo UAB Lords LB Asset Management valdomo nekilnojamojo turto fondo Lords LB Baltic Fund III turtas nuo 61,03 mln. iki 67,3 mln. Eur (10,3 %). Šio fondo turtas taip pat padidėjo daugiau kaip 1 mln. Eur. 20 pav. KIS turto pasiskirstymas pagal VĮ 21 pav. Daugiausia turto turintys KIS IKKB OMX Baltic Benchmark Fund 2,16 Lords LB AM 51,15 % Dovre Forvaltning 4,75 % Novus AM 1,38 % Synergy Finance 2,59 % Dovre inside Nordic Dovre Baltic Sea INVL Baltijos fondas INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas INVL Rusijos TOP 20 subfondas 3,94 4,54 6,60 6,96 7,18 INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas 8,39 Orion AM INVL AM 1,48 % 37,18 % Prudentis 1,46 % LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 23,95 36,52 LORDS LB BALTIC FUND III 67,31 0,00 50,00 100,00 18

19 XI. KIS INVESTICINĖS VEIKLOS REZULTATAI 2018 METAI NEBUVO SĖKMINGI KIS INVESTUOTOJAMS Apžvelgiant 2018 m. KIS rinkos rezultatus matyti, kad šie metai nebuvo sėkmingi investuotojams. Finansų rinkoms pasiekus augimo piką, investuotojai pradeda atsargiau vertinti rizikingesnes investicijas m. pirmąjį pusmetį JAV įvesti nauji tarifai importuojamoms prekėms iš Europos Sąjungos (ES) atšaldė tarpusavio santykius ir privertė ES griebtis atsakomųjų priemonių prekybos kare. Atvėsę ES bei JAV prekybos santykiai bei vis didėjanti tikimybė, kad Jungtinė Karalystė pasitrauks iš ES pagal griežtąjį Brexito scenarijų, verčia finansų rinkas laukti šios politinės suirutės atomazgos. Pasaulio ir Europos finansų rinkų augimo sulėtėjimas ir neužtikrintumas, tiek politinis, tiek ekonominis, nulėmė 2018 m. Europos finansų rinkų kritimą. Analizuojant 2018 m. rezultatus matyti, kad metinis svertinis visų KIS pokytis vidutiniškai siekė 4,5 proc. Iš analizuojamų KIS tipų didžiausią, 4,7 proc., kritimą patyrė akcijų KIS. Mišraus investavimo KIS krito 3,3 proc., o SVP KIS 4,4 proc. Vertinant 2018 m. antrąjį pusmetį didžiausią kritimą vidutiniškai 3 proc. patyrė taip pat akcijų KIS. O mažiausią nuosmukį 1,7 proc. patyrė SVP KIS. Mišraus investavimo KIS vidutiniškai per pusmetį krito 2,3 proc. Bendras svertinis visų KIS pokytis siekė 1,4 proc. IKKB OMX BALTIC BENCHMARK FUND IR INVL BALTIJOS FONDAS VIENETŲ VERTĖS POKYČIAI ANTRAJAME 2018 METŲ PUSMETYJE SMUKDĖ BENDRUS AKCIJŲ KIS REZULTATUS Vertinant 2018 m. antrąjį pusmetį matyti, kad KIS vienetų vertė sumažėjo visuose mišraus investavimo KIS ir SVP KIS grupėse. Daugumos akcijų KIS vienetų vertė augo. Tačiau, nors 2018 m. antrojo pusmečio akcijų KIS grupėje matyti daugelio KIS vienetų vertės augimas, didelis IKKB OMX Baltic Benchmark Fund ir INVL Baltijos fondo vienetų vertės mažėjimas lėmė, kad bendras vidutinis akcijų KIS pokytis buvo neigiamas. Vertinant 6 mėn. laikotarpį sumažėjo 7 KIS vienetų vertė (nuo 1 iki 12 %), o 5 fondų vertė padidėjo (nuo 0,5 iki 8,5 %). Daugiausia per pusmetį padidėjo Dovre Baltic Sea vieneto vertė (augo 8,5 %), o didžiausią nuosmukį patyrė IKKB OMX Baltic Benchmark Fund fondo vieneto vertė (krito 12 %) (žr. 7 lentelę). Vertinant vienų metų laikotarpį, matyti, kad beveik visų KIS grupių fondai patyrė KIS vienetų verčių nuosmukius m. tik 2 fondų vienetų vertė pakilo (nuo 0,9 iki 1,1 %), o likusių 10 KIS fondų vienetų vertė sumažėjo (nuo 2,6 iki 10,5 %). Sėkmingiausiai 2018 m. veikė mišraus investavimo Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas (augo 1,1 %), o didžiausią vieneto vertės nuosmukį patyrė akcijų KIS IKKB OMX Baltic Benchmark Fund (krito 10,5 %). Pasakytina, kad akcijų KIS INVL Rusijos TOP 20 subfondas veikė sėkmingai, vertinant tiek pusmečio, tiek 12 mėn. rezultatus. INVL Rusijos TOP 20 subfondas rezultatai gali būti siejami su Rusijos kompanijų lūkesčiais bei šių kompanijų perpardavimu įvedus naujas sankcijas Rusijos valdžiai bei verslui. O prasti tiek metiniai, tiek pusmečio IKKB OMX Baltic Benchmark Fund rezultatai gali būti siejami su prastesniais lyginamojo OMX Baltic Benchmark GI indekso rezultatais. Būtina atkreipti dėmesį į tai, kad fondų vienetų vertės pokyčiai yra apskaičiuoti naudojant vertę, išreikštą eurais, todėl fondų, kurių valiuta yra kita nei euras, valiutos kursų pokyčiai šiuos rezultatus gali padidinti arba sumažinti. 6 lentelė. Svertiniai* KIS vienetų vertės pokyčiai KIS tipas 2018 m. II pusmetis 2018 m. Akcijų KIS 3,0 4,7 Mišraus investavimo KIS 2,3 3,3 SVP KIS 1,7 4,4 Bendras svertinis visų KIS 1,4 4,5 * Svertiniams vidurkiams apskaičiuoti naudoti 2018 m. gruodžio 31 d. KIS turto duomenys. 19

20 7 lentelė. KIS vienetų vertės pokyčiai KIS pavadinimas 2018 m. II pusmetis 2018 m. Akcijų KIS INVL besivystančios Europos be Rusijos TOP 20 subfondas 0,6 6,7 INVL Rusijos TOP 20 subfondas 1,7 0,9 IKKB OMX Baltic Benchmark Fund 12,0 10,5 ZPR Global Equity Fund 1,1 3,5 INVL Baltijos fondas 10,0 6,6 Dovre Inside Nordic 0,5 2,6 Dovre Baltic Sea 8,5 6,7 Mišraus investavimo KIS Novus Balanced Portfolio 2,4 7,2 Novus Dynamic Portfolio 3,2 6,2 Synergy Finance turto taktinio paskirstymo fondas* 2,0 1,1 SVP KIS INVL besivystančios Europos obligacijų subfondas 1,8 4,4 INVL besivystančių pasaulio rinkų obligacijų subfondas 1,0 4,8 * Fondo valiuta yra kita nei euras. XII. KIS INVESTICIJŲ PORTFELIO STRUKTŪRA DAUGIAUSIA KIS LĖŠŲ INVESTUOTA Į ĮMONIŲ SVP 2018 m. didžiausią KIS investicijų dalį (44,64 %) sudarė investicijos į įmonių akcijas (žr. 22 pav.), jų vertė pusmečio pabaigoje buvo 79,65 mln. Eur. Per metus investicijų į akcijas dalis portfeliuose sumažėjo 6,43 mln. Eur. Didžiausią dalį šių investicijų sudaro ES šalių įmonių akcijos. Antra pagal populiarumą investicija įmonių SVP. Į įmonių SVP buvo investuota 40,06 proc. viso turto, arba 71,47 mln. Eur. Per metus SVP vertė portfeliuose sumažėjo 11,8 mln. Eur. Didžiausią dalį šių investicijų sudaro nekilnojamojo turto fondų investicijos į įmones, valdančias ar plėtojančias nekilnojamojo turto objektus. Daugiau kaip 7 proc., arba 12,67 mln. Eur, fondų turto buvo investuojama į VVP. Per metus investicijų į VVP dalis sumažėjo 0,76 mln. Eur. Pagrindinė sumažėjimo priežastis mažas VVP pajamingumas m. pinigai sąskaitose sudarė 6,03 proc., arba 10,75 mln. Eur. Šie pinigai galimai yra laikomi KIS vienetams išpirkti (likvidumui palaikyti) ir galimoms investicijoms. Investicijos į kitų KIS vienetus ar akcijas sudarė 2,55 proc., arba 4,55 mln. Eur. Didžiausia lėšų, investuotų į KIS, dalis buvo paskirstyta akcijų KIS (žr. 23 pav.), investicijos į juos sudarė 1,83 proc. viso KIS portfelio, arba 3,27 mln. Eur. Kita investicijų į KIS dalis teko SVP KIS (į juos investuota 0,42 %, arba 0,75 mln. Eur) ir alternatyviems KIS 0,29 proc., arba 0,52 mln. Eur. Indėliai, IFP ir kitos pozicijos (gautinos, mokėtinos sumos, tiesioginės investicijos į nekilnojamąjį turtą ir kt.) sudarė nedidelę KIS portfelių dalį IF investicijas į kitus KIS priskyrus prie atitinkamų tiesioginių investicijų (akcijų KIS prie investicijų į akcijas, SVP KIS prie investicijų į įmonių SVP, kitus KIS prie IFP ir kitų pozicijų), galima apibendrinti investicijų pasiskirstymą (žr. 24 pav.). Didžiausią KIS investicijų dalį, t. y. 46,47 proc., arba 82,92 mln. Eur, sudaro investicijos į akcijas ir akcijų KIS. SVP ir SVP KIS teko 40,48 proc. investicijų 72,22 mln. Eur. Mažiausia dalis turto teko pinigams 6,03 proc., arba 10,75 mln. Eur. 20

21 22 pav. Visos KIS rinkos investicijų pasiskirstymas pagal turto klases 23 pav. Investicijų į KIS pasiskirstymas pagal rūšis Akcijos 44,64 % KIS Pinigai 2,55 % 6,03 % IFP ir kita 0,37 % Įmonių SVP 40,06 % SVP KIS 0,42 % Akcijų KIS 1,83 % Alternatyv ūs KIS 0,29 % VVP 7,10 % 24 pav. Apibendrintas KIS investicijų pasiskirstymas Įmonių SVP ir SVP KIS 40,48 % Pinigai 6,03 % IFP ir kita 0,08 % Akcijos ir akcijų KIS 46,47 % VVP 7,10 % EURAI POPULIARIAUSIA VALIUTA INVESTUOJANT Į KIS 2018 METAIS Kaip matyti iš 25 paveikslo, 2018 m. didžiausia dalis (72,97 %) KIS turto, arba 130,18 mln. Eur, buvo investuota eurais. KIS investicijos JAV doleriais sudarė 19,68 proc. KIS turto, arba 35,12 mln. Eur. Lenkijos zlotai užima trečią vietą pagal populiarumą. Šia valiuta investuota 3,35 proc. KIS turto, arba 5,98 mln. Eur. Kita KIS lėšų dalis buvo investuota Švedijos kronomis (1,96 %), Rumunijos lėjomis (0,9 %) ir kitomis valiutomis (1,14 %). LIETUVOJE INVESTUOTO KIS VALDOMO TURTO DALIS PADIDĖJO Išanalizavus visų KIS investicijų pasiskirstymą pagal šalis (žr. 26 pav.), matyti, kad 60,38 proc. viso turto investuota Lietuvoje 107,72 mln. Eur. Toliau rikiuojasi pagal investicijų dydį JAV ir Lenkija (po 3,82 %, arba 6,8 mln. Eur), Estija (3,28 %, arba 5,85 mln. Eur) ir Jungtinė Karalystė (3,25 %, arba 5,81 mln. Eur). Didžiausią dalį KIS investicijų Lietuvoje sudarė investicijos į įmonių SVP (48,79 %), akcijas 37,96 proc., o pinigai sudarė 13,28 proc. KIS JAV daugiausia investuoja į šioje šalyje įsteigtų įmonių akcijas, Lenkijoje į įmonių SVP ir akcijas, Estijoje į SVP ir akcijas, o Jungtinėje Karalystėje į akcijas. Be to, Lietuvoje registruoti KIS yra investavę Liuksemburge, Gruzijoje, Švedijoje, Kroatijoje, Makedonijoje ir kitose šalyse. 21

22 25 pav. KIS investicijų pasiskirstymas pagal valiutas 26 pav. Visų KIS investicijų pasiskirstymas pagal šalis JAV doleriai 19,68 % Lenkijos zlotai 3,35 % Eurai 72,97 % Švedijos kronos 1,96 % Rumunijos lėjos 0,90 % Kita 1,14 % Makedonij a Švedija 1,86 % 2,06 % Gruzija 2,16 % Liuksembu rgas 3,18 % Jungtinė Karalystė 3,25 % Estija 3,28 % Kroatija 1,89 % Lenkija 3,82 % Kita 14,30 % JAV 3,82 % Lietuva 60,38 % XIII. LIETUVOJE VIEŠAI PLATINAMI UŽSIENIO KIS TĘSIASI LIETUVOJE VIEŠAI PLATINAMŲ UŽSIENIO KIS VERTĖS MAŽĖJIMO TENDENCIJA 2018 m. Lietuvoje buvo platinami 35 užsienyje registruoti KIS, turintys 298 subfondus. Lietuvoje išplatintų užsienio KIS vienetų vertė sudarė 279 mln. Eur (žr. 27 pav.). Per apžvelgiamą laikotarpį valdomo turto vertė sumažėjo 36,7 proc., arba 161,53 mln. Eur. Pagrindinė turto vertės sumažėjimo priežastis buvo nutrauktos fondų platinimo sutartys su East Capital, BlueBay, T. Rowe Price ir GAM fondų valdytojais. Swedbank, AB, viešai nebeplatina šių fondų, todėl atitinkamai jų duomenys yra neįtraukiami į statistiką. Didelę įtaką taip pat padarė IF vienetų išpirkimas bei fondų ir subfondų skaičiaus mažėjimas. Žvelgiant į vieną didžiausių užsienio KIS platintojų, AB SEB banką, matyti, kad per 2018 m. AB SEB bankas išpirko investicinių vienetų už 111,39 mln. Eur., o išplatino tik už 39,53 mln. Eur. Kaip matyti iš 28 paveikslo, 2018 m. bendra išpirktų užsienio KIS vienetų vertė buvo 102 mln. Eur didesnė už išplatintų užsienio KIS vienetų vertę m. gruodžio 31 d. duomenimis, užsienio KIS dalyvių buvo 51,16 tūkst. Per metus dalyvių skaičius sumažėjo 0,46 proc. Palyginti su 2017 m. pabaiga, fondų vienetų buvo įsigiję 235 dalyviais mažiau. AB SEB BANKO IR SWEDBANK, AB, 2018 METAIS IŠPLATINTŲ UŽSIENIO KIS VIENETŲ VERTĖ BUVO DIDŽIAUSIA Pagal išplatintų užsienio KIS vienetų vertę rinkoje vyravo dvi bendrovės (žr. 29 pav.). AB SEB banko išplatintų užsienio fondų vienetų vertė 2018 m. sudarė 165,78 mln. Eur, arba 59,5 proc., o Swedbank, AB, 57,4 mln. Eur, arba 20,6 proc. Šioms dviem bendrovėms, turinčioms didelį platinimo tinklą, teko 80,1 proc. visų Lietuvoje išplatintų užsienio KIS vienetų vertės. Kitų platintojų užimama rinkos dalis pagal išplatintų užsienio KIS vienetų turto vertę svyravo nuo 0,01 ( Orion Securities ) iki 9,81 proc. ( Evernord ). Didžiausias platintojas pagal dalyvių skaičių buvo AB SEB bankas (žr. 30 pav.). Jo platinamuose užsienio fonduose lėšas kaupė 26,19 tūkst. (51,19 %) investuotojų, Luminor Bank AB 14,15 tūkst. (27,66 %), o Swedbank, AB, 9,87 tūkst. (19,28 %). Per metus nei vienas iš platintojų nepadidino investuotojų skaičiaus, o didžiausią klientų netekimą patyrė Danske Bank A/S Lietuvos filialas (50,37 %). 22

23 pav. Užsienio KIS dalyvių skaičiaus ir turto kaita 28 pav. Lietuvoje registruotų KIS ir užsienio KIS Mln. Eur ,73 37,58 39,28 58,86 54,12 54,37 52,94 46,78 47,43 53,37 51,39 51,16 48,95 43, vienetų platinimas bei išpirkimas 2018 m. pirmąjį pusmetį Mln. Eur ,66 160,61 31,47 65,21 0 Užsienyje registruoti KIS 2018 metai Lietuvoje registruoti KIS Turtas (skalė kairėje) Dalyviai (skalė dešinėje) Išplatintų KIS vienetų vertė Išpirktų KIS vienetų vertė 29 pav. Užsienio KIS turto pasiskirstymas pagal platintoją Luminor 9,02 % Citadele 0,34 % Swedbank 20,60 % Evernord 9,81 % Orion Securities 0,01 % SEB 59,50 % 30 pav. Užsienio KIS dalyvių pasiskirstymas pagal platintoją Citadele 0,67 % Luminor 27,66 % Swedbank 19,28 % Evernord 0,77 % Orion Securities 0,02 % SEB 51,19 % Danske 0,73 % Danske 0,40 % UŽSIENYJE REGISTRUOTI KIS TEBĖRA POPULIARIAUSI TARP LIETUVOS INVESTUOTOJŲ Bendrovių pateiktais duomenimis, Lietuvoje viešai platinamų KIS 6 vienetų turtas 2018 m. sudarė 457,04 mln. Eur, dalyvių skaičius Fondų valdomas turtas 2018 m. sumažėjo 29,6 proc., o dalyvių skaičius sumažėjo 1,29 proc. Lietuvoje registruotų KIS turto vertė buvo 100,22 mln. Eur mažesnė nei užsienio KIS vertė. Be to, Lietuvos KIS turėjo 44,89 tūkst. dalyvių mažiau. Apžvelgus Lietuvoje registruotų KIS vienetų platinimo 2018 m. skaičius, valdomo turto dydį ir investuotojų skaičių galima teigti, kad užsienio KIS yra populiaresnis ir dažniau investuotojų pasirenkamas produktas. Ir į Lietuvoje registruotus, ir į Lietuvoje platinamus užsienio KIS investuoja ir neprofesionalieji, ir profesionalieji investuotojai. 6 Lietuvos KIS turtas ir užsienio KIS turto, išplatinto Lietuvoje, dalis. 23

24 XIV. BENDRA IISKIS RINKOS INFORMACIJA PER 2018 METUS INFORMUOTIESIEMS INVESTUOTOJAMS SKIRTŲ KIS SKAIČIUS PADIDĖJO 2018 m. gruodžio 31 d. Lietuvoje 25 VĮ, prižiūrimos Lietuvos banko, buvo įsteigusios 61 IISKIS, kurios veikia pagal informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą: 37 nekilnojamojo turto, 9 rizikos fondus, 6 mišraus investavimo, 3 privataus kapitalo ir 2 infrastruktūros fondus. Per 2018 m. laikotarpį IISKIS skaičius išaugo 6 vnt., arba 10,91 proc. Iš 31 paveikslo matyti, kad augimo tendencija tęsiasi visą m. laikotarpį. Analizuojant IISKIS valdymo įmonių skaičių, iš 32 paveikslo matyti, kad valdymo įmonių skaičiaus didėjimas vyko visu analizuojamu laikotarpiu. Didžiausias augimas užfiksuotas 2018 m., kai IISKIS valdymo įmonių skaičius padidėjo 10 vnt., arba 67 proc. Vertinant 2018 m. IISKIS turtą ir dalyvių skaičių, matyti, kad tiek grynųjų aktyvų vertė, tiek dalyvių skaičius gerokai paaugo. Per 2018 m. IISSKIS turtas sudarė 694,4 mln. Eur (tai yra 41,1 % daugiau nei prieš metus). O dalyvių skaičius sudarė dalyvį (34,86 % daugiau nei prieš metus). Spartus rinkos augimas rodo, kad informuotiesiems investuotojams skirti fondai domina investuotojus, ieškančius galimybių padidinti savo turtą ir praplėsti investicijų portfelį. Pažymėtina, kad pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą įsteigti profesionaliesiems investuotojams skirti investiciniai fondai tęsia veiklą pagal Informuotiesiems investuotojams skirtų kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą, todėl dalis fondų buvo pertvarkyti ir tapo IISKIS. Informuotaisiais investuotojais šiame įstatyme laikomi: 1) profesionalieji investuotojai; 2) profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys fiziniai asmenys, kurie yra informuotiesiems investuotojams skirto kolektyvinio investavimo subjekto valdymo įmonei ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas VĮ, raštu patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie atitinka bent vieną iš šių reikalavimų: į pagal šį įstatymą veikiantį IISKIS investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip Eur ar ekvivalentišką sumą kita valiuta; pagal Finansinių priemonių rinkų įstatymą veikianti finansų maklerio įmonė, kredito įstaiga, turinti teisę teikti investicines paslaugas, finansų patarėjo įmonė arba pagal Kolektyvinio investavimo subjektų įstatymą veikianti VĮ (arba analogiškas kitos valstybės narės subjektas) yra įvertinusi to asmens žinias ir patirtį investavimo srityje ir raštu patvirtina, kad toks asmuo gali tinkamai suvokti riziką, susijusią su investicijomis į pagal šį įstatymą veikiantį IISKIS; 3) profesionaliųjų investuotojų statuso neturintys juridiniai asmenys, kurie VĮ ar investicinei bendrovei, kurios valdymas neperduotas VĮ, raštu yra patvirtinę savo kaip informuotųjų investuotojų statusą ir kurie į pagal šį įstatymą veikiantį IISKIS investuoja arba įsipareigoja investuoti ne mažiau kaip Eur ar ekvivalentišką sumą kita valiuta. 24

25 31 pav. IISKIS fondų skaičiaus pokytis 32 pav. Valdymo įmonių skaičiaus pokytis IISKIS skaičius Valdymo įmonės pav. ISSKIS grynųjų aktyvų ir dalyvių skaičius Mln. Eur) Tūkst , ,1 148, IISKIS turtas Šaltinis: Lietuvos bankas. Dalyvių skaičius 25

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

_FR

_FR Finansų rinkų apžvalga 2012 m. Lapkritis Akcijų indekso DJIA (-0,54 proc. lapkritį ir +6,61 proc. 2012 m.) vertė praėjusį mėnesį krito, o indeksų S&P 500 (+0,28 proc. lapkritį ir +12,61 proc. 2012 m.)

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje

Microsoft PowerPoint - Invaldos LT pristatymas birzoje AB Invalda LT raida orientuota į vertės kūrimą 2014 m. birželio 3 d. Listinguojamų bendrovių vadovų susitikimas su investuotojais Klausimai, į kuriuos atsakysime šioje prezentacijoje 1. Kas yra Invalda

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019

Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 Dokumentas viešai konsultacijai Mokėjimo ir elektroninių pinigų įstaigų iš klientų gautų lėšų apsaugos didinimas 2019 MOKĖJIMO IR ELEKTRONINIŲ PINIGŲ ĮSTAIGŲ IŠ KLIENTŲ GAUTŲ LĖŠŲ APSAUGOS DIDINIMAS Dokumentas

Detaliau

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonomikos biuletenis 2017 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 1 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 11 3 Ekonominis aktyvumas 16 4 Kainos ir sąnaudos 21 5 Pinigai ir kreditas 26 6

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Ūkių kreditavimas 2008-2012 metais APŽVALGA Jeronimas Kraujelis - Lietuvos žemės ūkio bendrovių asociacijos prezidentas, UAB Žemės ūkio paskolų garantijų fondas analitikas 2013 m. balandžio 5 d. 2012 metais

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas

Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas Teisinės ir mokesčių sistemos supratimas TEISINĖ APLINKA NORITE ĮSTEIGTI ĮMONĘ, NUO KO PRADĖTI? TEISINIŲ FORMŲ JURIDINIAI ASMENYS individuali įmonė, uždaroji akcinė bendrovė, akcinė bendrovė, asociacija,

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn.

ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 2016 m. kovo mėn. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai 1 1 Euro zonos perspektyva: apžvalga ir pagrindinės ypatybės Tikimasi, kad euro zonos ekonomikos atsigavimas tęsis, tačiau bus lėtesnis,

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė,

2015 M. PRELIMINARŪS VEIKLOS REZULTATAI BEI PAGRINDINIŲ DUOMENŲ SANTRAUKA AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, AB INVL Technology investicijų į informacinių technologijų verslus bendrovė, listinguojama NASDAQ Vilnius akcijų biržoje (Nasdaq Vilnius: INC1L) nuo m. birželio mėn. 1 INVL TECHNOLOGY 2015 METŲ VEIKLOS

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat

Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustat Automatinis skolinimas Automatinio skolinimo paslauga automatiškai teikia pasiūlymus paskolų prašymams pagal Jūsų pasirinkto portfelio rinkinio nustatymus. Automatinio skolinimo paslauga yra efektyvi priemonė

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

VISKAS, KĄ REIKIA ŽINOTI APIE PENSIJŲ KAUPIMĄ Nuo senatvės neapsisaugosi bet apsaugoti senatvę gali! Nuo 2019 metų startavo pensijų kaupimo pertvarka,

VISKAS, KĄ REIKIA ŽINOTI APIE PENSIJŲ KAUPIMĄ Nuo senatvės neapsisaugosi bet apsaugoti senatvę gali! Nuo 2019 metų startavo pensijų kaupimo pertvarka, VISKAS, KĄ REIKIA ŽINOTI APIE PENSIJŲ KAUPIMĄ Nuo senatvės neapsisaugosi bet apsaugoti senatvę gali! Nuo 2019 metų startavo pensijų kaupimo pertvarka, kurios esmę nusako du pagrindiniai pakeitimai. Pirma,

Detaliau

SAMPO pensija ataskaita VPK

SAMPO pensija ataskaita VPK PENSIJŲ FONDO SAMPO pensija 50 2007 m. birželio 30 d. ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas - Valstybinio Socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SAMPO pensija

Detaliau

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas

Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Miglė Tuskienė Mokesčių ir ekonomikos vaidmuo užtikrinant minimalias pajamas Ekonomikos augimas - esminė skurdo ir pajamų nelygybės mažinimo prielaida Tvariai auganti ekonomika Struktūrinės reformos Tvarūs

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Financial engineering from ERDF

Financial engineering from ERDF Ūkio ministerijos administruojamos finansų inžinerijos ir su ja susijusios priemonės Ekonomikos augimo veiksmų programos 2 prioriteto 3 uždavinys: Pagerinti SVV subjektų priėjimą prie finansavimo šaltinių,

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation INVL Technology prezentacija investuotojams 2015 06 04 TRUMPAS VIDEO PRISTATYMAS Video: https://youtu.be/3vpkugth4qw INVL Technology Portfelio / Klasterio veikimo principas Kompetencijų apjungimas Investicijų

Detaliau

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta)

F-03_ket_1.fdd (Paskelbta) Forma patvirtinta Lietuvos statistikos departamento generalinio direktoriaus 2014 m. sausio 22 d. įsakymu Nr. DĮ-30 Forma suderinta Lietuvos banko 2013 m. gruodžio 31 d. raštu Nr. S 2013/(22.13-2203)-12-6013

Detaliau

investavimo strategijos Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė

investavimo strategijos Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė Akcijos su saugumo pagalve Struktūrizuotos investicijos: didžiausia rizika - nieko neuždirbti Justinas Gapšys Pastaroji krizė nepatyrusius investuotojus privertė iš naujo įvertinti rizikos valdymo svarbą

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 BANKROTO ADMINISTRATORIAUS ATASKAITA BANKRUTAVUSIOS AKCINĖS BENDROVĖS SNORO BANKAS KREDITORIAMS UŽ 2017 M. 2018 m. kovo 16 d. Vilnius PAREIŠKIMAS DĖL ATSAKOMYBĖS RIBOJIMO Šią Ataskaitą parengė bankrutavusios

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiškinamasis rastas

Microsoft Word m. I ketv. finansinių ataskaitų aiÅ¡kinamasis rastas TAURAGĖS AUŠROS PAGRINDINĖ MOKYKLA 2019 METŲ I KETVIRČIO FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO AIŠKINAMASIS RAŠTAS 2019-04-23 BENDROJI DALIS 1. Duomenys apie subjektą, parengusį finansinių ataskaitų rinkinį Tauragės

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau