SAMPO pensija ataskaita VPK

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "SAMPO pensija ataskaita VPK"

Transkriptas

1 PENSIJŲ FONDO SAMPO pensija m. birželio 30 d. ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas - Valstybinio Socialinio draudimo įmokos dalies kaupimo pensijų fondo SAMPO pensija 50, Nr. PF V01-P Duomenys apie valdymo įmonę: 2.1. UAB SAMPO pensijų fondų valdymas, įmon s kodas ; 2.2. buvein (adresas) - Geležinio Vilko 18A, Vilnius; 2.3. telefono numeris , fakso numeris , interneto svetain s adresas veiklos licencijos numeris VĮP-003; 2.5. pensijų fondo investicijų portfelio valdytojas SAMPO Baltic Asset Management AS, įmon s kodas , asmenys atsakingi už investicinių sprendimų pri mimą Märten Kress, fondų valdytojas, Aari Stalde, fondų valdytojas. 3. Asmenys, atsakingi už ataskaitoje pateiktą informaciją: 3.1. Už ataskaitą atsakingi: Generalin direktor Aist Rudžinskyt, tel , Vyr.finansinink Donalda Ražinskien, tel , Adm. specialist Daiva Grigusevičiūt, tel , 3.2. Konsultantai: SAMPO Baltic Asset Management AS, įmon s kodas , Narva mnt.11, Tallinn 15015, Estija, leidimas veiklai F-4007, išduotas Estijoje; atstovas Silja Saar, generalin direktor. Konsultantų rengti duomenys panaudoti 6, 12, 13, 17 ir 18 dalyse. Konsultantai vadovaujasi Pensijų fondo investicijų portfelio valdymo sutartimi, pasirašyta 2006 m. liepos 15 d., ir atsako už sutartyje nustatytų įsipareigojimų laikymąsi bei teisingą informacijos pateikimą. 4. Depozitoriumas - AB bankas Hansabankas, įmon s kodas , Savanorių pr.19, 2009 Vilnius, telefono nr ir fakso nr Ataskaitinis laikotarpis, už kurį pateikta ataskaita:

2 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIAUS IR VERTöS POKYČIAI 6. Pensijų fondo grynųjų aktyvų, apskaitos vienetų skaičiaus ir vert s pokyčiai Grynųjų aktyvų vert (GAV), Lt Apskaitos vieneto vert, Lt Apskaitos vienetų skaičius Ataskaitinio laikotarpio pradžioje ( ) Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ( ) Prieš metus ( ) Prieš dvejus metus ( ) , , , ,83 1,2547 1,3267 1,1407 1, , , , , Per ataskaitinį laikotarpį konvertuotų apskaitos vienetų skaičius bei bendros konvertavimo sumos: Vienetų skaičius (konvertuojant pinigines l šas į apskaitos vienetus) Vienetų skaičius (konvertuojant apskaitos vienetus į pinigines l šas) Apskaitos vienetų skaičius Vert, Lt , , , ,12 8. Atskaitymai iš pensijų turto: Atskaitymai III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO Taisykl se numatyti maksimalūs dydžiai Faktiškai taikomi atskaitymų dydžiai Per ataskaitinį laikotarpį priskaičiuota atskaitymų suma, Lt Per ataskaitinį laikotarpį sumok tų atskaitymų suma, Lt Nuo įmokų 10% 7% , ,83 Nuo turto vert s 1% 1% , ,96 Keitimo mokesčiai: Fondo keitimas toje pačioje bendrov je daugiau kaip kartą per metus Pensijų kaupimo bendrov s keitimas kartą per metus Pensijų kaupimo bendrov s keitimas daugiau kaip kartą per metus 0,2% 0,2% 0,00 0,00 0,2% 0,2% 239,02 239,02 4% 4% 0,00 0,00 Iš viso , ,81 BAR (bendrasis atskaitymų rodiklis) (nurodomas tik VPK skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje) - Sąlyginis BIK ir arba Tik tinas sąlyginis BIK (bendrasis išlaidų koeficientas) - PAR (portfelio apyvartumo rodiklis) (nurodomas tik VPK skirtame metų ataskaitos egzemplioriuje) - 2

3 9. Mokesčiai tarpininkams (nurodyti konkrečius tarpininkus ir jiems sumok tas mokesčių sumas, suteiktas paslaugas). Pažym ti, kurie tarpininkai susiję su fondo valdymo įmone. 2007m. I pusmetį sumok tos sumos: 1) Pensijų fondo investicijų portfelio valdytojui SAMPO Baltic Asset Management AS už investavimo paslaugas 6.341,15 Lt. SAMPO Baltic Asset Management AS, kaip ir UAB SAMPO pensijų fondų valdymas, priklauso tai pačiai Danske Bank grupei. 2) Pensijų fondo turto depozitoriumui AB bankui Hansabankui 3.651,49 Lt. AB bankas Hansabankas su valdymo įmone nesusijęs. 10. Informacija apie visus egzistuojančius susitarimus d l mokesčių pasidalijimo, taip pat apie pasl ptuosius komisinius (jų teik jas, vert, suteiktų prekių ir (ar) paslaugų pobūdis ir kt.). N ra. 11. Pateikti konkretų iliustruojantį pavyzdį apie mokesčių įtaką galutinei dalyviui tenkančiai investicijų grąžai (teikiamas tik metų ataskaitoje). Pusmečio ataskaitose ši informacija neteikiama. 3

4 12. Ataskaitinio laikotarpio pabaigos investicijų portfelio sud tis. IV. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ PORTFELĮ Kodas Emitento (KIS, kredito įstaigos, banko) pavadinimas 1 Nuosavyb s vertybiniai popieriai 1.1. įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą Šalis ISIN kodas / Priemon s pavadinimas Kiekis, vnt. Bendra nominali vert, Lt. Bendra įsigijimo vert, Lt. Bendra rinkos vert, Lt. Rinka (šaltinis), pagal kurios duomenis nustatyta rinkos vert (tinklalapio adresas) Balsų dalis emitente, % 1 APRANGA LTU LT , , ,00 0,01% 0,24% 2 TEO LT AB LTU LT , , ,00 0,00% 0,39% 3 AB City Service LTU LT , , ,00 0,28% Iš viso: , , ,00 0,91% 1.2. įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą Dalis GA, % 1.3. Iš viso: kuriais prekiaujama reguliuojamose rinkose, 1.4. Iš viso: kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose 1 Raiffeisen Bank AUT AT , , ,46 0,00% 0,57% 2 OMV AG AUT AT , , ,74 0,00% 0,36% 3 Tallink Grupp LA EST EE , , ,97 1,04% 4 Tallinna Vesi EST EE , , ,62 0,00% 0,19% 5 Olympic Entertainment Group EST EE , , ,83 0,00% 0,79% 6 Polska Grupa Farmaceutyczna POL PLMEDCS , , ,09 0,00% 0,36% 7 Bank Pekao S.A.ORD POL PLPEKAO , , ,84 0,00% 0,51% 8 NORILSK NICKEL GDR RUS US46626D , , ,17 0,00% 0,57% 9 LUKOIL ADR RUS US , , ,73 0,00% 0,44% 10 Polyus Gold ADR RUS US ,00 0, ,36 0,00% 0,10% Iš viso: , , ,80 4,91% 1.5. išleidžiami nauji Iš viso: Iš viso nuosavyb s vertybinių popierių: , , ,80 5,82% 2 Skolos vertybiniai popieriai 2.1. įtraukti į Oficialųjį prekybos sąrašą Iš viso: 2.2. įtraukti į Einamąjį prekybos sąrašą 1 Nord/LB Lietuva AB 4.30% 02/07/08 LTU LT , , ,80 1,77% 4

5 Lithuanian Republic 4.70% 01/24/08 LTU LT , , ,73 1,62% Iš viso: , , ,52 3,39% kuriais prekiaujama kitose reguliuojamose rinkose 1 Belgium Kingdom 8.5% 10/01/07 BEL BE , , ,25 1,19% 2 Belgium (T-Bill) 9/13/2007 BEL BE , , ,28 6,44% 3 Germany (T-Bill) 8/15/2007 GER DE , , ,41 3,59% 4 Republic of Turkey 8.125% 10/22/07 TUR DE , , ,50 1,44% 5 Landesbank Berlin 3.25% 7/10/2008 GER DE , , ,87 1,03% 6 Kesko OY (LTL) 09/28/2007 FIN EE , , ,08 2,48% Republic of Finland 3% 7 07/04/2008 FIN FI , , ,43 2,20% 8 France Goverment 4% 4/25/2014 FRA FR , , ,58 1,03% 9 France (T-Bill) 7/12/2007 FRA FR , , ,82 4,56% 10 Parex Banka 4.25% 03/04/08 LAT LV , , ,84 0,17% 11 Netherland Goverment 3% 07/15/2007 NED NL , , ,88 5,78% 12 Netherlands Goverment 2.5% 01/15/2008 NED NL , , ,20 2,17% 13 Dutch (T-Bill) 12/19/2007 NED NL , , ,72 1,41% 14 Dutch (T-Bill) 07/31/2007 NED NL , , ,04 5,99% 15 SNS Bank 6% 10/16/2007 NED XS , , ,51 1,51% Romania Republic % 16 06/27/08 ROM XS , , ,12 1,88% 17 Lafarge 5.875% 11/06/2008 FRA XS , , ,14 1,27% Experian Finance Plc 4.125% 18 7/12/2007 GBR XS , , ,39 1,75% 19 Cyprus Republic 4.375% 07/15/14 CYP XS , , ,22 2,01% 20 Sampo Bank PLC FRN 0.10% 03/10/2008 EST XS , , ,31 1,45% 21 Republic of Turkey 4.75% 07/06/12 TUR XS , , ,97 1,41% 22 Deutsche Bank FRN 0.05% 02/16/2011 GER XS , , ,99 1,21% Iš viso: , , ,54 51,97% 2.4. išleidžiami nauji Iš viso: Iš viso skolos vertybinių popierių: , , ,06 55,35% 3 KIS vienetai (akcijos) Šalis ISIN kodas KIS, atitinkančių KIS įstatymo 40 str d. reikalavimus Kiekis vnt. Valdytojas Bendra įsigijimo vert, Lt Bendra rinkos vert, Lt Rinkos vert s nustatymo šaltinis (tinklapio adresas) KIS aktyvų dalis investuota į kitus KIS, % 1 Arvo Euro Value Fund (G) EUR FI ,42 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,10% 2 ishares S&P 500 (IUSA) EUR DE ,00 Ishares plc , ,89 iki 100% 0,54% 5 Dalis GA, %

6 3 Mandatum Black Sea Fund (G) EUR FI ,44 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,85% 4 Mandatum China Fund (G) EUR FI ,30 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,30% Mandatum European Opportunities 5 (G) EUR FI ,68 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,07% 6 Mandatum Global Equity (G) EUR FI ,78 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,79% 7 Mandatum India Fund (G) EUR FI ,56 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,12% 8 Mandatum Latin America (G) EUR FI ,71 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,65% 9 Mandatum Poland (G) EUR FI ,36 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,48% Sampo New Europe 10 Mandatum Russia (G) EUR FI ,50 Fund , , ,43% 11 Mandatum Russia Small Cap (G) EUR FI ,09 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,46% 12 Mandatum US Small Cap Value EUR FI ,03 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,46% 13 Sampo European Equity Fund (G) EUR FI ,92 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,04% 14 Sampo Japanese Equity Fund (G) EUR FI ,87 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,62% Sampo New Europe 15 Sampo New Europe Fund EEK EE ,16 Fund , , ,64% 16 Sampo Nordic Opportunities (G) EUR FI ,19 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,84% Sampo North American Equity Fund 17 (G) EUR FI ,55 Sampo Rahastoyhtiö Oy , , ,25% Iš viso: , ,58 36,65% 3.2. Kitų KIS Iš viso: 0 0,00 Iš viso KIS vienetų (akcijų): , ,58 36,65% 4 Pinigų rinkos priemon s Šalis kuriomis prekiaujama 4.1. reguliuojamose rinkose Priemon s pavadinimas Kiekis, vnt. Valiuta Bendra rinkos vert Palūkanų norma Galiojimo pabaigos data GA dalis, % Iš viso: 4.2. kitos Iš viso: Iš viso pinigų rinkos priemonių: 0,00 5 Ind liai kredito įstaigose Šalis Valiuta Bendra rinkos vert Palūkanų norma, % Ind lio termino pabaiga GA dalis, % Iš viso ind lių kredito įstaigose: 0, Išvestin s investicin s priemon s kuriomis prekiaujama reguliuojamose rinkose Priemon s pavadinimas Emitentas Šalis Kita sandorio šalis Valiuta Investicinis sandoris (pozicija) Sandorio (pozicijos) vert Bendra rinkos vert Terminas Dalis GA, % Iš viso: 6

7 6.2. kitos Iš viso: Iš viso išvestinių investicinių priemonių: 0,00 7 Pinigai Valiuta Bendra rinkos vert Palūkanų norma Dalis GA, % 1 AB bankas Hansabankas PLN 1.090,90 0,02% 2 AB bankas Hansabankas EUR ,42 1,73% 3 AB bankas Hansabankas LTL ,35 0,39% 4 AB bankas Hansabankas EEK 1.254,29 0,02% 5 AB bankas Hansabankas USD 124,62 0,00% Iš viso pinigų: ,58 2,15% 8 Kitos priemon s Trumpas apibūdinimas Bendra vert Paskirtis Dalis GA, % 1 Eurai EUR sukauptos palūkanos 8.05 EUR 27,80 0,00% 2 Litai LTL: account interest: LTL 42,76 0,00% 3 JAV doleriai USD: Lukoil dividendai USD; Polyos Gold dividendai 6,82 USD, Norilsk dividendai 284,05 USD 1.261,46 0,02% 4 Lenkijos zlotai PLN: Polska Grupa Farmaceutika dividendai PLN 456,87 0,01% Iš viso kitų priemonių: 1.788,89 0,02% 9 IŠ VISO: ,91 100,00% 7

8 13. Investicijų pasiskirstymas: pagal valiutas ir geografinę zoną Ataskaitinio laikotarpio Ataskaitinio laikotarpio Investicijų pasiskirstymas pabaigoje pradžioje Rinkos vert, Dalis Rinkos Dalis Lt aktyvuose, % vert, Lt aktyvuose, % Pagal valiutas LTL ,71 7, EUR ,75 86, Kita valiuta ,45 5, Iš viso: , Pagal geografinę zoną Lietuva ,99 6, Kitos Europos Sąjungos ,20 89,58 valstyb s Kitos Europos ekonomin s erdv s valstyb s Kitos Europos valstyb s Jungtin s Amerikos Valstijos ir Kanada Japonija Kita ,72 3, Iš viso: , Viso: , pagal investavimo strategiją atspindinčius kriterijus (ši portfelio analiz pildoma pasirenkant investavimo strategiją atitinkančius kriterijus, pavyzdžiui: pagal turto rūšis, pramon s šakas, geografinę zoną valiutas, rinkas, emitentų tipus (vyriausyb, bendrov s), emitentų kredito reitingus, priemonių galiojimo trukmes bei kt.). Ataskaitinio laikotarpio Ataskaitinio laikotarpio pabaigoje pradžioje Investicijų pasiskirstymas Dalis Rinkos Dalis Rinkos vert, Lt aktyvuose, % vert, Lt aktyvuose, % Pagal investavimo objektus Skolos vertybiniai popieriai ,06 55, Akcijos ,80 5, Fondai ,58 36, Kita (pinigai, ind liai kredito įstaigose) ,46 2, Iš viso: , Viso: , Per ataskaitinį laikotarpį įvykdyti sandoriai su išvestin mis investicin mis priemon mis, išskyrus tuos, kurie nurodyti šio priedo 12 punkte (pagal išvestinių investicinių priemonių rūšis nurodyti sandorių vertes, išvestinių investicinių priemonių panaudojimo tikslus (valiutų keitimo, palūkanų 8

9 normos, susiję su nuosavybe, ir kt.), sandorius reguliuojamose rinkose ir šalių tarpusavio sandorius bei kitą svarbią informaciją). Sandorių su išvestin mis investicin mis priemon mis per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sudaryta. 15. Aprašyti šio priedo 12 punkte nurodytų išvestinių priemonių rūšis, su jomis susijusią riziką, kiekybines ribas ir metodus, kuriais vertinama su išvestinių investicinių priemonių sandoriais susijusi pensijų fondo rizika, ir nurodyti, kaip panaudojama išvestin investicin priemon gali apsaugoti investicinį sandorį (investicinę poziciją) nuo rizikos. Sandorių su išvestin mis investicin mis priemon mis per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sudaryta. 16. Bendra įsipareigojimų, kylančių iš sandorių su išvestin mis investicin mis priemon mis, vert ataskaitinio laikotarpio pabaigoje (atskirai nurodyti sumas pagal skirtingas įsigytų išvestinių investicinių priemonių kategorijas). Sandorių su išvestin mis investicin mis priemon mis per ataskaitinį laikotarpį nebuvo sudaryta. 17. Pateikti analizę, kaip turimas investicijų portfelis atitinka (neatitinka) pensijų fondo investavimo strategiją (investicijų kryptis, investicijų specializaciją, geografinę zoną ir pan.). Pensijų fondo investicijų portfelis atitinka fondo taisykl se nustatytą investavimo strategiją. Pagrindiniai reikalavimai keliami vertybiniams popieriams, į kuriuos yra investuojama (reitingai, emitentai), vertybinių popierių diversifikacijai. SAMPO pensija 50 fondo l šų pasiskirstymas tarp investavimo objektus yra toks: iki 50% gali būti investuojama į akcijas, likusi dalis - į skolos vertybinius popierius, pinigų rinkos instrumentus bei kitas investicines priemones. Ilgalaik investavimo strategija Faktiškas investicijų pasiskirstymas bet kuriuo metu priklauso nuo bendros rinkos perspektyvos ir daugelio kitų veiksnių. Akcijos Pensijų fondo SAMPO Pensija 50 portfelio neutralus akcijų pasiskirstymas pagal rinkas atrodo taip: 1) 20 proc. į kylančias pasaulio rinkas; 2) 20 proc. į išsivysčiusias pasaulio rinkas. Kylančios pasaulio rinkos - Baltijos, CRE (Centrin s ir Rytų Europos), PRE (Pietryčių Europos), PRA (Pietryčių Azijos), Kinijos, Indijos, Lotynų Amerikos, Rusijos ir NVS šalys, taip pat joms priklauso ir Centrin s Amerikos bei Viduriniųjų Rytų bei Šiaur s Afrikos šalys ir t.t. Išsivysčiusioms pasaulio rinkoms priskiriamos Vakarų Europos (ES-15) šalys, JAV ir Japonija, Kanada, Australija, N. Zelandija ir P. Afrikos Respublika. Fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai Pirmenyb ataskaitiniu laikotarpiu buvo teikiama investicijoms į tuos investicinio reitingo palūkanų instrumentus, kurie išleisti Rytų Europos, Baltijos ir Vakarų Europos šalių vyriausybių. 9

10 Priežastis - Baltijos ir Centrin s ir Rytų Europos bei naujų Europos Sąjungos šalių regionai skiriasi nuo likusios Europos didesniu ekonominiu augimu bei ger jančia verslo aplinka, tod l investicijos į šiuos regionus turi didesnį svorį portfelyje, lyginant su Vakarų Europa. Vakarų Europos skolos instrumentai buvo naudojami išlaikyti tinkamą investicijų trukm s (maturity) pobūdį ir pakankamą diversifikavimo lygį. Tikslūs taktinio paskirstymo svoriai tarp Rytų ir Vakarų Europos, o taip pat individualių emitentų šiose grup se svoriai priklauso nuo eurozonos fiksuotų pajamų instrumentų rinkos prognozių bei skolos instrumentų Baltijos ir CRE skolos vertybinių popierių rinkose pasiūlos ir likvidumo. Ilgalaik subalansuota investicijų struktūra fiksuotų pajamų vertybinių popierių portfelio daliai pensijų fonde yra tokia (dalis visame fondo turte): 18 proc. naujosios Europos Sąjungos šalys nar s (įskaitant Baltijos šalis), 30 proc. Vakarų Europa ir 12 proc. kitos rinkos. Rizikos valdymas Pagrindin s rizikos valdymo priemon s akcijų portfeliuose apima diversifikavimą (investicijų paskirstymą), VP atrinkimą bei investavimo ribų atskiriems emitentams bei regionams nustatymą. Akcijų atrinkimo procese įmon s ekonomin s veiklos skaidrumas bei akcijų likvidumas laikomi vienodai svarbiais veiksniais lemiančiais akcijos kainos kilimo perspektyvas. Fiksotų pajamų vertybinių popierių portfelio dalies rizika yra analizuojama ir valdoma pagal portfelio trukm s (duration) kitimą, kredito rizikos ribojimą, VP atranką ir palaikomą pakankamą diversifikavimo laipsnį. SAMPO Pensija 50 fonde vidutin svertin portfelio trukm (fiksuotų pajamų vertybinių popierių daliai) buvo 0,69 metų. Atsižvelgiant į nedidelį skirtumą tarp pinigų rinkos ir ilgalaikių priemonių palūkanųnormos (pelningumo), ataskaitiniu laikotarpiu buvo investuota į trumpesnio laikotarpio obligacijas bei pinigų rinkos instrumentus. Kredito rizikos atžvilgiu pagrindin taisykl, kuria vadovaujam s valdydami SAMPO Pensija 50 fondą, yra riboti kredito riziką, investuojant į investicinio reitingo vertybinius popierius ir ribojant investicijas į žemesnio reitingo vertybinius popierius. Pasiskirstymas pagal instrumentus ir rinkas Akcijos 2007 m. I pusmečio pabaigoje investicijų dalis į akcijas buvo 42,47 proc., tai yra 2,5 proc. daugiau nei neutrali pasiskirstymo pozicija pagal ilgalaikę investavimo strategiją. Pasiskirstymas tarp aktyvaus bei pasyvaus investicijų valdymo buvo (lyginant su visu portfeliu): 1) 36,65 proc. į diversifikuotus akcijų fondus ir fondus, kuriais prekiaujama biržoje; 2) 5,82 proc. tiesiogiai į akcijas. Skirstant akcijas pagal sektorius, didžiausia dalis buvo investuota: 1) 36,65 proc. į diversifikuotus fondus (KIS); 2) 1,47 proc. į pramon s įmonių VP; 3) 1,35 proc. į finansų sektoriaus įmonių VP. Pagal strateginį paskirstymą mūsų pensijų fondų akcijų dalis 2007 m. II ketvirtį prilygo neutraliai arba buvo šiek tiek žemiau neutralios pozicijos. Atsižvelgiant į rizikos/pajamų rodiklį mes vis dar 10

11 laikome išsivysčiusių šalių akcijų dalį žemiau neutralios pozicijos. Tuo pačiu mes sumažinome tiesiogines investicijas į akcijas. Fiksuotų pajamų vertybiniai popieriai 2007 m. I pusmečio pabaigoje bendras fiksuotų pajamų vertybinių popierių geografinis paskirstymas buvo toks: 9,9 proc. buvo investuota į naująsias Europos Sąjungos valstybes (įskaitant Baltijos šalis), 42,6 proc. - Vakarų Europoje ir 2,9 proc. - kitose rinkose. 18. Nurodyti veiksnius, kurie tur jo didžiausią įtaką per ataskaitinį laikotarpį investicijų portfelio struktūros ir jo vert s pokyčiams. Pagrindinis veiksnys, darantis įtaką fiksuotų pajamų instrumentų daliai pensijų fondo portfelyje yra Europos lyginamosios pajamingumo kreiv s forma bei dinamika trumpo laikotarpio (1-2 metai), vidutinio laikotarpio (3-7 metai) ir ilgo laikotarpio (virš 10 metų) vertybinių popierių instrumentams. Per 2007m. I pusmetį euro pajamingumo kreiv išliko gana plokščia (t.y. skirtumas tarp trumpo bei ilgo laikotarpių pajamingumų yra labai mažas). Tačiau dabartiniu metu skolos VP portfelyje pasirinkta trumpo laikotarpio VP taktika, ir tod l palūkanų normos rizika yra sąlyginai maža. Per 2007m. I pusmetį CRE ir Baltijos šalių vyriausybių ir bendrovių skolos VP buvo nuosaikiai sumažinti d l 2 priežasčių: 1) nerimo, kad naujosios Europos Sąjungos šalių ekonomikos perkais bei 2) požiūrio, kad kreditų lygių skirtumai (spread) Vakarų Europos ir nsaujosios Europos šalyse yra per maži, įvertinant rizikingumo lygį m. I pusmetis v l buvo labai s kmingas akcijų rinkai kylančiose pasaulio rinkose, išskyrus Rusiją. Ypač pasižym jo Kinija, Azijos šalys ir Turkija (žr. grafiką žemiau). Maža infliacija ir aukštas likvidumas sudar puikią terpę rizikos aktyvams naujas aukštumas pasiekusiose akcijų ir prekių rinkose. Tačiau išaugusios palūkanų normos, rizikos lygiai verčia sunerimti, kad pasaulio rinkos ir ekonomikos ateityje gali patirti finansinį šoką. Didel rizika, didelis atlygis yra akcijų rinkos devizas šiems metams. Tuo pačiu turime rasti būdų apsidraudimui nuo kainų svyravimų GLOBAL STOCK MARKET INDICES /06 1/07 2/07 3/07 4/07 5/07 6/07 Turkey China CEE Asia L-America Baltics Europe India USA World Japan Russia V. PENSIJŲ FONDO INVESTICIJŲ GRĄŽA IR RIZIKOS RODIKLIAI 11

12 19. Orientacinis indeksas ir trumpas jo apibūdinimas. Pusmečio ataskaitose ši informacija neteikiama. 20. To paties laikotarpio pensijų fondo investicijų portfelio metin s investicijų grąžos ir orientacinio indekso (jei jis pasirinktas) reikšm s pokyčio rodikliai per paskutinius dešimt fondo veiklos metų išd styti palyginamojoje lentel je. Jeigu fondas veikia trumpiau nei dešimt metų, tai skelbiama laikotarpio, kurį portfelis buvo valdomas, metin investicijų grąža. Prie palyginamosios lentel s pridedamas joje pateiktų rodiklių grafikas. Pusmečio ataskaitose ši informacija neteikiama. 21. Jei pensijų fondo reklamoje buvo naudojamos investicijų grąžos prognoz s, nurodyti prognozuotą dydį, palyginti neatitikimus su faktine grąža ir pateikti galimas neatitikimų priežastis. Pusmečio ataskaitose ši informacija neteikiama. 22. Vidutin investicijų grąža ir orientacinio indekso reikšm s pokytis per paskutinius trejus, penkerius, dešimt metų. Vidutin investicijų grąža apskaičiuojama kaip geometrinis metinių investicijų grąžų vidurkis. Kiekvienam fondo tipui pildoma lentel. Pusmečio ataskaitose ši informacija neteikiama. 23. Kiti rodikliai, atskleidžiantys investicijų portfelio riziką. Atskleidžiant investicijų rizikos rodiklius, turi būti pateikiami jų paaiškinimai ir apskaičiavimo metodika. Pusmečio ataskaitose ši informacija neteikiama. 12

13 VI. PENSIJŲ FONDO FINANSINö BŪKLö 24. Pateikti šias pensijų fondo finansines ataskaitas, parengtas vadovaujantis Lietuvos Respublikos įstatymų ir teis s aktų reikalavimais. Sampo pensija 50 BALANSAS PAGAL 2007 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS Eil. Nr Nr. 2 (Data) Turtas Pastabų Nr. Ataskaitinis laikotarpis (litais) Pra jęs ataskaitinis laikotarpis I. PINIGAI IR PINIGŲ EKVIVALENTAI II. TERMINUOTI INDöLIAI III. INVESTICIJOS Skolos vertybiniai popieriai Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai Kiti skolos vertybiniai popieriai Nuosavyb s vertybiniai popieriai Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos Kitos investicijos IV. GAUTINOS SUMOS Investicijų pardavimo sandorių gautinos sumos 2 Kitos gautinos sumos TURTAS, IŠ VISO Eil. Nr. Įsipareigojimai ir grynieji aktyvai Pastabų Nr. Ataskaitinis laikotarpis Pra jęs ataskaitinis laikotarpis V. ĮSIPAREIGOJIMAI Investicijų pirkimo įsipareigojimai 0 2 Mok tinos sumos kaupimo bendrovei ir depozitoriumui Kitos mok tinos sumos ir įsipareigojimai VI. GRYNIEJI AKTYVAI (I+II+III+IV-V) ĮSIPAREIGOJIMAI IR GRYNIEJI AKTYVAI, IŠ VISO

14 Sampo pensija 50 GRYNŲJŲ AKTYVŲ POKYČIŲ ATASKAITA PAGAL 2007 m. BIRŽELIO 30 d. DUOMENIS Nr.2 (Data) (litais) Eil. Ataskaitinis Pra jęs ataskaitinis Straipsniai Pastabų Nr. Nr. laikotarpis laikotarpis I. GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO LAIKOTARPIO PRADŽIOJE II. PADIDöJIMAS, IŠ VISO Pensijų įmokos Iš kitų pensijų fondų pervestos sumos Kaupimo bendrov s garantin s 3 įmokos 4 Palūkanos ir dividendai Investicijų pardavimo pelnas Investicijų vert s padid jimo suma Turto vert s padid jimas d l užsienio valiutų kursų pasikeitimo 8 Kitos pajamos III. SUMAŽöJIMAS, IŠ VISO , Pensijų išmokos Į kitus pensijų fondus pervestos sumos 3 Investicijų pardavimo nuostoliai Investicijų vert s sumaž jimo suma Turto vert s sumaž jimas d l užsienio valiutų kursų pasikeitimo 6 Valdymo sąnaudos Kitos sąnaudos GRYNIEJI AKTYVAI ATASKAITINIO IV LAIKOTARPIO PABAIGOJE Ataskaitinio Prieš dvejus laikotarpio pabaigoje Prieš metus metus V. APSKAITOS VIENETO VERTö 1,3267 1,1407 1,1217 VI. APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS , , ,

15 Pensijų fondas Sampo pensija metų I-o pusmečio finansin s atskaitomyb s Aiškinamasis raštas I. BENDROJI DALIS 2006 m. balandžio 6 d. LR vertybinių popierių komisija (VPK) išdav UAB SAMPO pensijų fondų valdymas (toliau - Bendrov ) veiklos licenciją VĮP-003 vykdyti pensijų kaupimo veiklą. Pensijų fondas Sampo pensija 50 (toliau Fondas ) veikia pagal pensijų fondo taisykles Nr. PF V01- P Fondas įregistruotas neribotam laikui. Fondo finansiniai metai sutampa su kalendoriniais metais. Pensijų fondo dalyvių skaičius 2007 m. birželio 30 d Fondo kaupimo bendrov - UAB SAMPO pensijų fondų valdymas, kurios buvein - Geležinio Vilko 18a, Vilniuje. Depozitoriumas AB bankas Hansabankas, kurio buvein yra Savanorių pr. 19, Vilniuje, įmon s kodas Audito įmon, atliekanti pensijų fondo auditą, UAB Ernst & Young Baltic, kurios buvein - Subačiaus g. 7, Vilnius, įmon s kodas II. APSKAITOS POLITIKA 1. Teis s aktai, kuriais vadovaujantis parengta finansin atskaitomyb Pensijų kaupimo bendrov, tvarkydama pensijų fondo buhalterinę apskaitą ir sudarydama finansinę atskaitomybę, vadovaujasi Lietuvos Respublikos Vyriausyb s 2004 m. sausio 13 d. nutarimu Nr. 30 D l Lietuvos Respublikos pensijų kaupimo įstatymo ir Lietuvos Respublikos papildomo savanoriško pensijų kaupimo įstatymo įgyvendinimo, Lietuvos Respublikos buhalterin s apskaitos įstatymu, bendraisiais apskaitos principais, nustatytais Verslo apskaitos standartuose, ir kitais teis s aktais. Pensijų kaupimo bendrov apskaitą tvarko ir šioje finansin je atskaitomyb je visas sumas pateikia Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta - litais. Nuo 2002 m. vasario 2 d. litas yra susietas su euru santykiu 3,4528 litai už 1 eurą, o lito kursą kitų valiutų atžvilgiu kasdien nustato Lietuvos Bankas. Finansin atskaitomyb parengta remiantis prielaida, kad Fondas artimoje ateityje tęs savo veiklą. 2. Investavimo politika Fondo l šos investuojamos į akcijas, skolos vertybinius popierius bei kitas pinigų rinkos priemones. Investicijos į akcijas Aktyvų paskirstymas konkrečiu momentu priklauso nuo rinkos perspektyvų. Formuojant portfelius naudojami tik pensijų fondo taisykl se patvirtinti instrumentai, o nuokrypis nuo pageidautinų svorių gali būti priimtinas tik patvirtintame intervale. Investicijos į skolos vertybinius popierius 15

16 Pirmenyb teikiama investicijoms į Baltijos bei Vidurio ir Rytų Europos aukšto reitingo vertybinius popierius. Kadangi pakankamas diversifikacijos laipsnis taip investuojant negali būti pasiektas, tod l portfelis papildomas aukšto reitingo kitų Europos valstybių vertybiniais popieriais. Ilgalaikio optimalaus paskirstymo (alokacijos) struktūra priklauso nuo Europos palūkanų instrumentų rinkos perspektyvų ir skolos vertybinių popierių pasiūlos Baltijos šalių bei Vidurio ir Rytų Europos rinkose. 3. Finansin s rizikos valdymo politika Pagrindin s priemon s, naudojamos valdant akcijų portfelio riziką, yra diversifikavimas, vertybinių popierių tinkamas pasirinkimas ir limitai (akcijoms arba regionams). Akcijų parinkimo procese ekonomin s veiklos skaidrumas ir įmon s akcijų likvidumas yra vienodai svarbūs, kaip ir kainos kilimo potencialas. Portfelio dalis sudaryta iš palūkanų vertybinių popierių, valdoma atsižvelgiant į: instrumentų trukm s rodiklius; kreditavimo rizikos ribojimą; diversifikavimą. Palūkanų instrumentų dalies fondo turte rizika yra nustatoma ir valdoma pagal instrumentų trukmę (duration), kredito rizikos ribas, atranką ir diversifikavimo laipsnį. Šio Fondo investicijų trukm s (duration) rodiklis yra 0,69 metų. Per ataskaitinį laikotarpį buvo investuojama konservatyviau į trumpesn s trukm s vertybinius popierius. Artimiausioje ateityje portfelio trukm s taktika yra laikyti trukm s rodiklį 3,5-4,00 metų ribose. Tai susiję su neišvengiama rizika d l euro palūkanų normų. Kai skolos vertybinių popierių pajamingumas prad s kilti, trukm bus padidinta. Šio fondo kredito rizika ribojama, leidžiant investuoti tik į Ekonominio Bendradarbiavimo ir Pl tros Organizacijos (EBPO) valstybių vyriausybių, centrinių bankų bei Europos centrinio banko išleistus ar jų garantuotus vertybinius popierius. Fondas laikosi teis s aktų reikalavimų, kurie nustato limitus vertybinių popierių emitentams. Pagal vidines taisykles šie reikalavimai gali būti pažeisti tik tada, jei mažas fondo dydis trukdo plačiau diversifikuoti investicijas. 4. Turto padid jimo ir sumaž jimo principai Fondo turtas yra apskaitomas: l šos esančios banko sąskaitose apskaitomos nominalia verte, investicijos apskaitomos tikrąja verte, gautinos sumos apskaitomos istorine verte (savikaina), įvertinus vert s sumaž jimą. Ataskaitinio laikotarpio pabaigai Fondo turtas susiformavo iš gautų pensijų įmokų, palūkanų ir investicijų vert s padid jimo d l jų įvertinimo tikrąja verte. Turtas sumaž jo d l į kitą pensijų fondą pervestos sumos dalyviui keičiant pensijų fondą, investicijų vert s sumaž jimo, įvertinus jas tikrąja verte, bei valdymo sąnaudų atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui už turto valdymą ir saugojimą. 5. Atskaitymų kaupimo bendrovei ir depozitoriumui taisykl s Atskaitymai iš Fondo turto Bendrov s naudai daromi laikantis Bendrov s steb tojų tarybos sprendimu patvirtintų atskaitymų dydžių: 1 procentas nuo dalyvio pensijų sąskaitoje apskaitytų l šų vidutin s metin s vert s; 7 procentai nuo dalyvio vardu įmok tų įmokų (2007m. birželio 29d. steb tojų taryba sumažino šį dydį iki 2,5 procento); 0,2 procento nuo pensijų fondo dalyvio vardu pervedamų piniginių l šų dydžio atskaitymai už pensijų fondo dalyvio per jimą iš Pensijų kaupimo bendrov s valdomo pensijų fondo į kitos 16

17 pensijų kaupimo bendrov s valdomą pensijų fondą, jeigu pensijų fondo dalyvis pereina iš vienos pensijų kaupimo bendrov s valdomo pensijų fondo į kitos pensijų kaupimo bendrov s valdomą pensijų fondą pirmą kartą per kalendorinius metus; Iki 4 procentai nuo pensijų fondo dalyvio vardu pervedamų piniginių l šų dydžio atskaitymai už pensijų fondo dalyvio per jimą iš Pensijų kaupimo bendrov s valdomo pensijų fondo į kitos pensijų kaupimo bendrov s valdomą pensijų fondą, jeigu pensijų fondo dalyvis pereina iš vienos pensijų kaupimo bendrov s valdomo pensijų fondo į kitos pensijų kaupimo bendrov s valdomą pensijų fondą daugiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus; 0,2 procento nuo pensijų fondo dalyvio vardu pervedamų piniginių l šų dydžio atskaitymai už pensijų fondo dalyvio per jimą iš vieno Pensijų kaupimo bendrov s valdomo pensijų fondo į kitą Pensijų kaupimo bendrov s valdomą pensijų fondą, jeigu pensijų fondo dalyvis pereina į kitą Pensijų kaupimo bendrov s valdomą pensijų fondą daugiau kaip vieną kartą per kalendorinius metus. Atskaitymai iš Fondo turto Bendrov s naudai už turto valdymą atliekami kiekvieną darbo dieną, atitinkama suma mažinant grynųjų aktyvų vertę metais atskaitymo už turto valdymą dydis kiekvieną darbo dieną apskaičiuojamas pensijų fondo dalyviui tenkantį grynųjų aktyvų vert s dydį dauginant iš koeficiento Atskaitymai Bendrov s naudai nuo dalyvio vardu iš Sodros pervestų įmokų atliekami tą pačią dieną, kai buvo pervestos dalyvio įmokos, prieš įmokų konvertavimą į Fondo apskaitos vienetus. Dalyviui pereinant į Fondą iš kitos pensijų kaupimo bendrov s valdomo pensijų fondo ar kito Bendrov s valdomo pensijų fondo, atskaitymas nuo dalyvio vardu pervedamų l šų n ra skaičiuojamas, išskyrus atvejus, nurodytus pensijų fondo taisykl se. Visi mokesčiai, mok tini už Fondo turtą ir pajamas, atlyginimas Depozitoriumui, Bendrov s patirtos išlaidos d l operacijų, susijusių su Fondo turto investicijomis, bei kitos Bendrov s patirtos išlaidos, susijusios su Fondo turto valdymu, dengiami iš aukščiau pamin tų atskaitymų Bendrov s naudai. 6. Investicijų apskaita, įvertinimo metodai, investicijų pervertinimo periodiškumas Visi vertybiniai popieriai apskaitoje pirminio pripažinimo metu registruojami įsigijimo verte, kiekvieną darbo dieną apskaitant šių investicijų rinkos vert s pokyčius, kad investicijų vert atspind tų jų rinkos vertę. Į balansą investicijos įtraukiamos pagal ataskaitinio laikotarpio pabaigos tikrąją (rinkos) vertę. Jeigu nustatyti rinkos vertę n ra galimybių, naudojama tikroji vert. Ši vert yra nustatoma, kaip labiausiai tik tina vertybinių popierių pardavimo kaina. Vertybinių popierių kaina skelbiama kompetentingų rinkos formuotojų (komerciniai bankai arba kitos finansin s institucijos). Fondų vienetai yra vertinami pagal viešai skelbiamą išpirkimo kainą. Ind liai vertinami nominalia verte, iki ind lio termino pabaigos kaupiant palūkanas tiesiniu būdu. Investicijų pardavimo pelnas ir nuostolis (realizuotas investicijų pelnas ir nuostolis) pripažįstami tuo laikotarpiu, kada investicijos buvo realizuotos. Investicijų pardavimo pelnu pripažįstamas teigiamas skirtumas tarp įsigijimo ir realizavimo vert s, o pardavimo nuostoliu - neigiamas skirtumas. Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaitoje investicijų pardavimo pelnas arba nuostolis atvaizduojami kaip teigiamas arba neigiamas skirtumas tarp investicijų pardavimo kainos ir jų balansin s vert s ataskaitinio laikotarpio pradžioje. Investicijų, tur tų ataskaitinio laikotarpio pradžioje, tikrosios vert s ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir tikrosios vert s ataskaitinio laikotarpio pradžioje skirtumas, taip pat ataskaitinį laikotarpį įsigytų vertybinių popierių ir kitų investicijų tikrosios vert s ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir jų įsigijimo savikainos skirtumas priskiriamas investicijų vert s padid jimui arba sumaž jimui (nerealizuotam investicijų pelnui arba nuostoliui)

18 Aktyvai, išreikšti užsienio valiuta, įvertinami Lietuvos Respublikos valiuta pagal skaičiavimo dienos oficialų Lietuvos Banko nustatomą valiutų kursą. Aktyvai vertinami kiekvieną darbo dieną, naudojant vertybinių popierių kainas, nustatytas prieš vertinimo dieną buvusios darbo dienos val. 7. Apskaitos vieneto vert s nustatymo taisykl s Pensijų fondo grynųjų aktyvų vert apskaičiuojama ir pensijų fondo apskaitos vieneto vert nustatoma kiekvieną darbo dieną pagal tos darbo dienos pabaigos duomenis. Pensijų fondo apskaitos vieneto vert yra grynoji fondo aktyvų vert, padalinta iš pensijų fondo vienetų skaičiaus, esančio vertinimo darbo dieną. Pensijų fondo apskaitos vieneto vert yra nustatoma keturių skaičių po kablelio tikslumu ir apvalinama pagal matematines apvalinimo taisykles. Bendra visų pensijų fondo vienetų vert visada lygi pensijų fondo grynųjų aktyvų vertei. 8. Pinigai ir jų ekvivalentai Pinigams priskiriami pinigai pensijų fondo banko sąskaitose. Pinigų ekvivalentais pripažįstami ind liai, kurių terminas yra ne ilgesnis negu 3 m nesiai. Pinigai ir pinigų ekvivalentai, nominuoti užsienio valiuta, įvertinami Lietuvos Respublikos nacionaline valiuta pagal skaičiavimo dienos oficialų Lietuvos Banko nustatomą valiutų kursą. 9. Investicijų portfelio struktūra Fondo investicijų portfelio struktūra 2007 m. birželio 30 d. atitiko pensijų fondo taisykl se bei teis s aktuose nustatytus pensijų fondo investicijų portfelio struktūros reikalavimus. Detali pensijų fondo investicijų portfelio struktūra pateikta 4 pastaboje. III. AIŠKINAMOJO RAŠTO PASTABOS 1. Pastaba. Investicijų vert s pokytis pagal 2007 m. birželio 30 d. duomenis Balanso straipsniai pra jusio ataskaitinio laikotarpio pabaigoje įsigyta parduota (išpirkta) Pokytis vert s padid jimas vert s sumaž jimas ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Skolos vertybiniai popieriai Vyriausybių ir centrinių bankų arba jų garantuoti skolos vertybiniai popieriai Kiti skolos vertybiniai popieriai Nuosavyb s vertybiniai popieriai Kolektyvinio investavimo subjektų investiciniai vienetai ir akcijos Kitos investicijos 0 0 Iš viso

19 2. Pastaba. Pensijų įmokos Gautos pensijų įmokos, litais 2007 m. kovo m n , m. birželio m n ,83 Grąžintos pensijų įmokos VSDF*, nutraukus sutartis - Iš viso ,46 *VSDF Valstybinio socialinio draudimo fondas 3. Pastaba. Valdymo sąnaudos Investicijų valdymo sąnaudas sudaro atskaitymai nuo įmokų Lt, atskaitymai nuo turto vert s Lt ir keitimo mokesčiai 239 Lt. 19

20 4. Pastaba. Turto struktūra pagal 2007 m. birželio 30 d. duomenis (litais) 20 Turto arba emitento pavadinimas Valstyb s, į kurios vertybinius popierius investuota, pavadinimas Valiutos, kuria denominuotas turtas, pavadinimas Nominali vert (jeigu ji yra) Metin palūkanų norma (jeigu ji yra) Ind lio, investicijos pabaigos terminas (jeigu ji terminuota) Tikroji vert (Lt) Turto, investicijos lyginamoji dalis (procentais) PINIGAI 0 154, AB Hansabankas LTU LTL 154, VVP 1,908,000 3,068, BE BEL EUR 135, , BE BEL EUR 23, , XS CYP EUR 41, , NL NED EUR 125, , NL NED EUR 30, , FR FRA EUR 95, , FR FRA EUR 22, , DE GER EUR 75, , LT LTU LTL 114, , NL NED EUR 117, , NL NED EUR 45, , FI FIN EUR 45, , XS TUR EUR 29, , DE GER EUR 28, , XS TUR EUR 37, , OBLIGACIJOS 473, , Deutsche Bank FRN 0.05% 02/16/2011 GER EUR 25, , Experian Finance Plc 4.125% 7/12/2007 FRA EUR 35, , Kesko OY (LTL) 09/28/2007 FIN LTL 180, , Lafarge 5.875% 11/06/2008 FRA EUR 25, , Landesbank Berlin 3.25% 7/10/2008 GER EUR 21, , Nord/LB Lietuva AB 4.30% 02/07/08 LTU LTL 125, , Parex Banka 4.25% 03/04/08 LAT LVL 2, , Sampo Bank PLC FRN 0.10% 03/10/2008 FIN EUR 30, , SNS Bank 6% 10/16/2007 NED EUR 30, , VP 0 417, AB City Service LTU LTL 19, Apranga AB LTU LTL 17, Bank Pekao S.A.ORD POL PLN 36, LUKOIL ADR RUS USD 31, NORILSK NICKEL GDR RUS USD 40,

21 Olympic Entertainment Group AS EST EEK 56, OMV AG AUT EUR 25, Polska Grupa Farmaceutyczna POL PLN 25, Polyus Gold ADR RUS EUR 6, Raiffeisen Bank AUT EUR 40, Tallink Grupp LA EST EEK 74, Tallinna Vesi AS EST EEK 13, TEO LT AB LTU LTL 28, FONDAI 2,632, Arvo Euro Value Fund (G) FIN EUR 150, ishares S&P 500 (IUSA) IRL EUR 38, Mandatum Black Sea Fund (G) FIN EUR 132, Mandatum China Fund (G) FIN EUR 237, Mandatum European Opportunities (G) FIN EUR 148, Mandatum Global Equity (G) FIN EUR 271, Mandatum India Fund (G) FIN EUR 152, Mandatum Latin America (G) FIN EUR 334, Mandatum Poland (G) FIN EUR 34, Mandatum Russia (G) FIN EUR 246, Mandatum Russia Small Cap (G) FIN EUR 33, Mandatum US Small Cap Value FIN EUR 33, Sampo European Equity Fund (G) FIN EUR 218, Sampo Japanese Equity Fund (G) FIN EUR 259, Sampo New Europe Fund EST EEK 117, Sampo Nordic Opportunities (G) FIN EUR 132, Sampo North American Equity Fund (G) FIN EUR 89, GAUTINOS SUMOS 1, Gautini dividendai 1, Iš viso X X X X X 7,181,

22 VII. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO DALYVIUS 25. Bendri duomenys apie pensijų fondo dalyvius (dalyviais laikomi ir asmenys, pasinaudoję teise nukelti pensijų išmokos mok jimą, taip pat asmenys, gaunantys periodines pensijų išmokas): Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pradžioje 2501 Dalyvių skaičius ataskaitinio laikotarpio pabaigoje Dalyviai, pasinaudoję nukelti išmokos mok jimą 2 Dalyviai, gaunantys periodines pensijų išmokas 0 Kiti dalyviai 2559 Iš viso 2561 Dalyvių skaičiaus pokytis Per ataskaitinį laikotarpį prisijungusių dalyvių skaičius: Bendras prisijungusių dalyvių skaičius 115 Dalyviai, pensijų kaupimo sutartis sudarę pirmą kartą 110 Iš kitų pensijų fondų iš tos pačios pensijų kaupimo bendrov s 2 at ję dalyviai iš kitos pensijų kaupimo bendrov s Per ataskaitinį laikotarpį pasitraukusių dalyvių skaičius: Bendras pasitraukusių dalyvių skaičius 55 valdomus tos pačios pensijų kaupimo Į kitus pensijų fondus 24 bendrov s iš jusių dalyvių skaičius valdomus kitos pensijų kaupimo bendrov s 28 išstojusių (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo - atveju) Baigusių dalyvavimą sulaukusių nustatyto pensijos amžiaus ir pasinaudojusių teise į pensijų išmoką 1 dalyvių skaičius (vienkartinę išmoką, anuitetą ir jų derinį) dalyvių, pasinaudojusių Pensijų kaupimo įstatymo suteikta galimybe vienašališkai nutraukti pirmą kartą sudarytą sutartį 1 mirusių dalyvių Pensijų fondo dalyvių struktūra: pagal amžių ir lytį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje 22 Iš Dalyviai pagal amžiaus metus viso Iki 30 Nuo 30 iki 45 nuo 45 iki 60 nuo 60 Dalyvių Iš viso skaičius, Vyrai vnt. Moterys Dalyvių dalis, % Iš viso ,67 51,50 26,59 0,24 Vyrai 42,29 8,32 21,28 12,46 0,23 Moterys 57,71 13,35 30,22 14,14 0,00

23 28.2. pagal įmokas mokančių dalyvių buvimo (residence) vietą (tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondui): Nepildoma. 29. Per ataskaitinį laikotarpį faktiškai gautos l šos: VIII. IŠORINIAI PINIGŲ SRAUTAI Bendra gautų l šų suma ,70 iš Valstybinio socialinio draudimo fondo, ,46 Periodin s pačio dalyvio įmok tos l šos (pildoma tik papildomo savanoriško įmokos į pensijų - pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) fondą darbdavių ir kitų trečiųjų asmenų įmok tos l šos (pildoma tik - papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) Valstybinio socialinio draudimo fondo sumok ti delspinigiai 0 Iš garantijų rezervo sumok tos l šos 0 Iš kitų pensijų Iš tos pačios pensijų kaupimo bendrov s 1.585,33 fondų pervestos l šos Iš kitos pensijų kaupimo bendrov s 7.869,91 Kitos gautos l šos (nurodyti šaltinį ir gautų l šų sumą), iš viso Per ataskaitinį laikotarpį išmok tos sumos: Bendra išmok tų l šų suma ,14 Vienkartin s išmokos dalyviams -433,63 Pensijų išmokos Periodin s išmokos dalyviams 0 Išmokos anuiteto įsigijimui 0 Į kitus pensijų fondus valdomus tos pačios pensijų kaupimo bendrov s ,97 pervestos l šos Valdomus kitos pensijų kaupimo bendrov s ,03 Išstojusiems dalyviams išmok tos l šos (pildoma tik papildomo savanoriško pensijų kaupimo pensijų fondo atveju) - Paveld tojams išmok tos l šos -428,51 Kitais pagrindais išmok tos l šos (nurodyti šaltinį ir išmok tų l šų sumą), iš viso 0 IX. INFORMACIJA APIE GARANTIJŲ REZERVĄ 31. Jei pensijų fondo taisykl se numatytas įsipareigojimas garantuoti tam tikrą pajamingumą, nurodyti garantuojamo pajamingumo dydį, per ataskaitinį laikotarpį į garantinį rezervą įmok tų įmokų sumą, pateikti jo investicijų portfelį, jei buvo panaudotas, nurodyti panaudojimo priežastis, panaudotą sumą, rezervo dydį ataskaitinio laikotarpio pabaigoje ir kitą svarbią informaciją. Fondas nustatyto pajamingumo negarantuoja ir garantinio rezervo nesudaro. 23

24 X. INFORMACIJA APIE PENSIJŲ FONDO REIKMöMS PASISKOLINTAS LöŠAS 32. Pensijų fondo reikm ms pasiskolintos l šos ataskaitinio laikotarpio pabaigoje. Fondo reikm ms pasiskolintų l šų nebuvo. XI. KITI REIKALAVIMAI 33. Paaiškinimai, komentarai, iliustruojamoji grafin medžiaga ir kita svarbi informacija apie pensijų fondo veiklą, kad būtų galima tinkamai įvertinti fondo veiklos pokyčius ir rezultatus Konsultantų, kurių paslaugomis buvo naudotasi rengiant ataskaitą (finansų maklerio įmon s, auditoriai, kt.), vardai, pavard s (juridinių asmenų pavadinimai), adresai, leidimų verstis atitinkama veikla pavadinimas ir numeris. SAMPO Baltic Asset Management AS, įmon s kodas , Narva mnt.11, Tallinn 15015, Estija, leidimas veiklai F- 4007, išduotas Estijoje. 35. Ataskaitą parengusių asmenų vardai, pavard s, pareigos, darboviet (jeigu ataskaitą rengę asmenys n ra bendrov s darbuotojai) Valdymo įmon s administracijos vadovo, vyriausiojo finansininko, ataskaitą rengusių asmenų ir konsultantų patvirtinimas, kad joje pateikta informacija teisinga ir n ra nutyl tų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultatų vertinimui. Patvirtiname, kad ataskaita yra teisinga ir n ra jokių nutyl tų faktų, galinčių daryti esminę įtaką pensijų fondo veiklos rezultato vertinimui. Generalin direktor Aist Rudžinskyt Vyriausioji finansinink Donalda Ražinskien Administravimo specialist Daiva Grigusevičiūt Įgaliotas Sampo Baltic Asset Management AS atstovas Darius Kuzmickas 24

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2008 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija

PENSIJŲ FONDO Konservatyvaus valdymo DANSKE pensija PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 100 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2010 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių,

PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, PENSIJŲ FONDO DANSKE pensija 50 2009 m. gruodžio 31 d. ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Komisijos pensijų

Detaliau

MEDIO II SAA 08 Lt

MEDIO II SAA 08 Lt 2008 metų finansin atskaitomyb Turinys Informacija apie fondą 1 Nepriklausomo auditoriaus išvada UAB MP Pension Funds Baltic akcininkams 2 Balansas 4 Grynųjų aktyvų pokyčių ataskaita 5 Aiškinamasis raštas

Detaliau

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita

Pensijų fondo - SEB pensija m. sausio-birželio mėnesių ataskaita PENSIJŲ FONDO SEB PENSIJA 1 2008 M. SAUSIOBIRŽELIO MöNESIŲ ATASKAITA I. BENDROSIOS NUOSTATOS 1. Pensijų fondo pavadinimas, visas pensijų fondo taisyklių, pagal kurias jis veikia, pavadinimas, Vertybinių

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2014 metų sausio birželio mėnesių ataskaita Finasta Baltic Fund fondas I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

5. P2+

5. P2+ 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB pensija 2 plius 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius

2008 metu ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 metų ataskaita SEB pensija 2 plius 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, APSKAITOS VIENETŲ SKAIČIUS IR VERTö...3 III. ATSKAITYMAI IŠ PENSIJŲ TURTO...4 IV. INFORMACIJA

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2015 METŲ SAUSIO BIRŽELIO ATASKAITA FINASTA BALTIC FUND FONDAS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. "Finasta Baltic Fund fondo (toliau Fondo) duomenys Pavadinimas VPK pritarimo kolektyvinio investavimo subjekto

Detaliau

VI_2013_pusmet

VI_2013_pusmet VALDYMO ĮMONIŲ PUSMEČIO ATASKAITOS TURINYS I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. UAB MP PENSION FUNDS BALTIC 1.2. buveinė Savanorių pr. 349, Kaunas. 1.3. telefono (8 37)

Detaliau

6. NVSA

6. NVSA 2009 metų sausio birželio m nesių ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2009 m. birželio 30 d. 1 I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO

Detaliau

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas

2008 metu ataskaita SEB NVS akciju fondas 2008 metų ataskaita SEB NVS akcijų fondas 2008 m. gruodžio 31 d. I. BENDROJI INFORMACIJA...3 II. GRYNŲJŲ AKTYVŲ, INVESTICINIŲ VIENETŲ AR AKCIJŲ SKAIČIUS IR VERTöS...3 III. KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTO

Detaliau

LLBAM VA 2013 Q1

LLBAM VA 2013 Q1 LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2013 m. I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis

LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 m. II ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

4 priedas

4 priedas PAPILDOMO SAVANORIŠKO PENSIJOS KAUPIMO INVL III AKCIJŲ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL III Akcijų pensijų fondo bendroji informacija: Informacija pateikta aiškinamojo rašto bendroje dalyje.

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis

UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2011 I ketvirtis I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos

Detaliau

4 priedas

4 priedas 2016 METŲ SAUSIO - BIRŽELIO ATASKAITA VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO ĮMOKOS DALIES KAUPIMO INVL MEZZO II 53+ PENSIJŲ FONDAS I.BENDROJI INFORMACIJA 1. INVL MEZZO II 53+ pensijų fondo bendroji informacija:

Detaliau

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA

SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTA SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos

Detaliau

Microsoft Word - PISKISVĮ18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology

Microsoft Word - PISKISVÄ®18 straipsnio atskleidimai - INVL Technology Informacija asmenims, įsigyjantiems SUTPKIB INVL Technology išleistų nuosavybės vertybinių popierių, parengta pagal LR profesionaliesiems investuotojams skirtų subjektų įstatymo 18 straipsnio reikalavimus

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt

ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolekt ATVIRO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE BALTIC SEA 2014 M. PIRMO PUSMEČIO ATASKAITA I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Investicinio fondo duomenys: Kolektyvinio investavimo subjekto pavadinimas Dovre Baltic

Detaliau

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN

SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRIN SYNERGY FINANCE EUROPOS OBLIGACIJŲ FONDAS Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika

Detaliau

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj

VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroj VITALITY Specialusis investicinis fondas, investuojantis į kitus kolektyvinio investavimo subjektus PROSPEKTAS PAGRINDINIAI RIZIKOS VEIKSNIAI: Bendroji rizika Rinkos rizika Koncentracijos rizika Valiutos

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

LLBAM VA 2010

LLBAM VA 2010 UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT VEIKLOS ATASKAITA 2010 m. I. BENDROJI INFORMACIJA 1. Pagrindiniai valdymo įmonės duomenys: 1.1. Pavadinimas: UAB LORDS LB ASSET MANAGEMENT 1.2. Adresai: Registracijos adresas:

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas

INVESTICINIS FONDAS SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas INVESTICINIS FONDAS "SYNERGY FINANCE TURTO TAKTINIO PASKIRSTYMO FONDAS" AUDITORIAUS IŠVADA apie 2014 m. finansines ataskaitas Grant Thornton Rimess Baltic An instinct for growth NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS

Detaliau

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1

LCKU ataskaitos pagal TAS galutines _1 TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 PELNO (NUOSTOLIŲ) ATASKAITA 4 BALANSAS 5 PINIGŲ SRAUTŲ ATASKAITA 6 KAPITALO POKYČIŲ ATASKAITA 7 BENDROJI INFORMACIJA 8 APSKAITOS PRINCIPAI 8-13 SVARBIAUSIOS RIZIKOS

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti

informacija_apie_banku_veikla_2012_m_pirmaji_ketvirti 1 INFORMACIJA APIE BANKŲ VEIKLĄ 2012 m. PIRMĄJĮ KETVIRTĮ 2012 m. pirmąjį ketvirtį šalies bankų sistema 1 veik sklandžiai, svarbesni jos pokyčiai buvo susiję su efektyvesn s turto ir įsipareigojimų struktūros

Detaliau

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių

UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių UAB DOVRE FORVALTNING VALDOMAS SUDĖTINIO SUDERINTOJO INVESTICINIO FONDO DOVRE UMBRELLA FUND SUBFONDAS DOVRE BALTIC SEA 2018 m. sausio birželio mėnesių ataskaita 1. Investicinio subfondo duomenys: 1. BENDROJI

Detaliau

LIETUVOS BANKO VALDYBOS

LIETUVOS BANKO VALDYBOS Suvestinė redakcija nuo 2006-06-30 iki 2006-12-31 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2001, Nr. 7-223, i. k. 100505ANUTA00000172 LIETUVOS BANKO VALDYBOS N U T A R I M A S DĖL KAPITALO PAKANKAMUMO SKAIČIAVIMO TAISYKLIŲ

Detaliau

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt

MR_SEB ConceptBiotechnology_ _final_Lt Vertimas iš anglų kalbos Šie valdymo nuostatai yra vertimas iš anglų kalbos. Esant neatitikimams tarp vertimo ir angliškos versijos, pirmenyb teikiama angliškai versijai SEB Asset Management S.A. 6a, Circuit

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi

2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansi 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) NAUJOSIOS AKMENĖS RAMUČIŲ

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps

Microsoft PowerPoint _3Q_ _LT.pps Preliminarūs 28 m. 9 mėnesių AB Invalda grupės rezultatai Vilnius, 28-11-28 Turinys Apie AB Invalda Įmonių grupė Svarbūs įvykiai Finansiniai rezultatai Informacija apie akcijas Akcininkų struktūra Prekyba

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx

Microsoft Word - MB LT IFRS_ 2012_.docx 2012 M. GRUODŽIO 31 D. ATSKIROS IR KONSOLIDUOTOS BANKO FINANSINĖS ATASKAITOS PARENGTOS PAGAL TARPTAUTINIUS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS STANDARTUS, PRIIMTUS TAIKYTI EUROPOS SĄJUNGOJE, PATEIKIAMOS KARTU SU

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2016 m. kovo 18 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc

Microsoft Word - Apibendrinimas pagal skundus del asmens kodo _galutinis_ doc APIBENDRINIMAS DöL ASMENS KODO TVARKYMO PAGAL PATEIKTUS ASMENŲ SKUNDUS I. Apibendrinimo tikslas Asmens kodas pirmiausia yra asmens duomuo. Jis n ra priskiriamas prie ypatingų asmens duomenų, priešingai

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisy

Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdymas neperduotas valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisy Valdymo įmonių ir investicinių kintamojo kapitalo bendrovių, kurių turto valdym neperduot valdymo įmonėms, informacijos rengimo ir pateikimo taisyklių 4 pried PENSIJŲ FONDO PENSIJA 4 2007 METŲ I PUSMEČIO

Detaliau

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS AB STUMBRAS NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA FINANSINĖS ATASKAITOS IR METINIS PRANEŠIMAS UŽ 2010 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapiai NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 3 4 FINANSINĖS

Detaliau

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump

POTENCIALI GRĄŽA FINANSINIŲ PRIEMONIŲ IR SU JOMIS SUSIJUSIŲ RIZIKŲ APRAŠAS Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trump POTENCIALI GRĄŽA Šis rizikos aprašas skirtas UAB FMĮ INVL Finasta klientams. Dokumente trumpai aprašytos pagrindinės finansines priemonės ir joms būdingiausios rizikos. Rekomenduojame, peržvelgus dominančią

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26

UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 UŽDARO TIPO PRIVATAUS KAPITALO INVESTICINIO FONDO LORDS LB PRIVATE EQUITY FUND I PROSPEKTAS 1/26 ĮSPĖJIMAI APIE RIZIKĄ Šis Prospektas parengtas informacijos, turimos šio Prospekto įsigaliojimo dieną (priežiūros

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D.

AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. AB SEB BANKAS 2015 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ LAIKOTARPIO SUTRUMPINTA TARPINĖ INFORMACIJA TURINYS 1. ATSAKINGŲ ASMENŲ PATVIRTINIMAS DĖL 2015 M. BIRŽELIO 30 D. ŠEŠIŲ MĖNESIŲ TARPINĖS KONSOLIDUOTOS FINANSINĖS ATSKAITOMYBĖS

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų pirmo pusmečio aiškinamasis raštas 2016 m. liepos 29 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

_FR

_FR Finansų rinkų apžvalga 2012 m. Lapkritis Akcijų indekso DJIA (-0,54 proc. lapkritį ir +6,61 proc. 2012 m.) vertė praėjusį mėnesį krito, o indeksų S&P 500 (+0,28 proc. lapkritį ir +12,61 proc. 2012 m.)

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018

AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 AB LIETUVOS DRAUDIMAS MOKUMO IR FINANSINĖS PADĖTIES ATASKAITA 2018 TURINYS SANTRAUKA... 4 A VEIKLA IR REZULTATAI... 5 A.1. Veikla... 5 A.1.1. Bendrovės pavadinimas ir teisinė forma... 5 A.1.2. Priežiūros

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I I I-Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U

NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome U NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Ukmerg s ūkininkų kredito unijos nariams Vytauto g. 4, Ukmerg LT-20106 Išvada d l finansinių ataskaitų Mes atlikome Ukmerg s ūkininkų kredito unijos (toliau Unija) toliau

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS

LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Suvestinė redakcija nuo 2016-01-01 Įsakymas paskelbtas: Žin. 2012, Nr. 33-1600, i. k. 11220LPISAK0000DI-4 LOŠIMŲ PRIEŽIŪROS TARNYBOS PRIE LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTERIJOS DIREKTORIAUS Į S A K

Detaliau

Sutartis aktuali nuo

Sutartis aktuali nuo VALSTYBINIO SOCIALINIO DRAUDIMO FONDO VALDYBA PRIE SOCIALINĖS APSAUGOS IR DARBO MINISTERIJOS ASMENS DUOMENŲ TEIKIMO SUTARTIS 201_ m. d. Nr. ADS- Vilnius Valstybinio socialinio draudimo fondo valdyba prie

Detaliau

AR

AR Viešosios įstaigos Palangos vaikų reabilitacijos sanatorijos PALANGOS GINTARAS 2016 metų trečio ketvirčio aiškinamasis raštas 2016 m. spalio 25 d. I. BENDROJI DALIS Viešoji įstaiga Palangos vaikų reabilitacijos

Detaliau

C(2016)7159/F1 - LT (annex)

C(2016)7159/F1 - LT (annex) EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 11 C(2016) 7159 final ANNEXES 1 to 3 PRIEDAI prie KOMISIJOS DELEGUOTOJO REGLAMENTO kuriuo 2014 m. liepos 23 d. Europos Parlamento ir Tarybos reglamentas (ES) Nr. 909/2014

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation 2014 M. 3 MĖNESIŲ VEIKLOS REZULTATAI TEO LT, AB ĮMONIŲ GRUPĖ / PAGRINDINIAI ĮVYKIAI IR SKAIČIAI Pagrindiniai 2014 m. I ketv. įvykiai TEO įmonių grupės struktūra Veiklos skaičiai Darbuotojai / PAGRINDINIAI

Detaliau

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio

1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio 1 1. PMĮ 5 straipsnio 2 dalies nauja redakcija 2. Vienetų, kuriuose vidutinis sąrašuose esančių darbuotojų skaičius neviršija 10 žmonių ir mokestinio laikotarpio pajamos neviršija 300 000 eurų, pirmojo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation PANEVĖŽIO RAJONO RAMYGALOS KULTŪROS CENTRAS 188213593, Vadoklių g. 14, Ramygala AIŠKINAMASIS RAŠTAS PRIE 2016 M. FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINIO I.BENDROJI DALIS Pagrindinė veikla Poilsio organizavimas,

Detaliau

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi

UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA Vilnius Juridinių asmenų regi UAB LIETUVOS MONETŲ KALYKLA 2012 M. METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA 2013-03-20 Vilnius Juridinių asmenų registras Kodas 110052936 PVM mokėtojo kodas LT100529314

Detaliau

Uždaroji akcinė bendrovė

Uždaroji akcinė bendrovė Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas METINIŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ UŽ 2010 METUS AIŠKINAMASIS RAŠTAS BENDROJI DALIS 1. Uţdaroji akcinė bendrovė draudimo kompanija Lamantinas įregistruota

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d

9bfe3ab5-5c62-4c35-b951-ec1b281bbc9d Projektas PATVIRTINTA Kvalifikacijų ir profesinio mokymo plėtros centro direktoriaus 2019 m. d. įsakymu Nr. NEKILNOJAMOJO TURTO OPERACIJŲ, FINANSINIŲ, APSKAITOS IR DRAUDIMO PASLAUGŲ SEKTORIAUS PROFESINIS

Detaliau

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ

Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas , S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠ Kelmės rajono Kražių gimnazija Įmonės kodas 190093592, S.Dariaus ir S. Girėno g.2, Kražiai, Kelmės rajonas 2014 m. kovo 20 d. FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. BENDROJI DALIS Kelmės rajono Kražių

Detaliau

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS

TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TEO LT, AB FINANSINĖS ATASKAITOS, KONSOLIDUOTAS METINIS PRANEŠIMAS IR NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA UŽ 2014 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIUS METUS TURINYS Puslapis NEPRIKLAUSOMO AUDITORIAUS IŠVADA n3

Detaliau