COVID-19 poveikis regionų ir vietos valdžios institucijoms: valdymo, finansų ir gaivinimo planai.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "COVID-19 poveikis regionų ir vietos valdžios institucijoms: valdymo, finansų ir gaivinimo planai."

Transkriptas

1 COVID-19 poveikis regionų ir vietos valdžios institucijoms: valdymo, finansų ir gaivinimo planai. Bendra Europos regionų komiteto ir EBPO apklausa Žvaigždute * pažymėtus laukelius užpildyti privaloma. Europos regionų komitetas (RK) ir EBPO rengia šias bendras konsultacijas, kad sužinotų vietos ir regionų valdžios institucijų atstovų nuomonę apie COVID-19 pandemijos keliamus iššūkius. Ši apklausa suteikia unikalią galimybę geriau suprasti ne tik plataus masto karantino poveikį vietos lygmeniu, bet ir reagavimo priemonių, kurių imtasi vietos ir regionų lygmeniu, pobūdį ir veiksmingumą. Konkrečiai tariant, šia apklausa siekiama sužinoti poveikį valdymui, ekonomikai ir subnacionalinių valdžios institucijų finansams. Rezultatai bus paskelbti bendrame RK ir EBPO suvestiniame dokumente, kuris bus išsiųstas visiems respondentams. Jie papildys EBPO darbą, susijusį su krizės teritoriniu poveikiu, ir RK stebėsenos ir politinę veiklą. Šioje apklausoje galima dalyvauti iki 2020 m. birželio 30 d. Apklausos klausimams atsakyti prireiks apie 10 minučių. Ją rasite visomis oficialiomis ES kalbomis. Visi atsakymai bus konfidencialūs. Norėdami gauti daugiau informacijos, kreipkitės į RK atstovę ir (arba) EBPO atstovę Informacija apie respondentą Jūsų vardas 1

2 Jūsų pavardė Jūsų e. pašto adresas Jūsų organizacija Jūsų užimamos pareigos * Šalis, kuriai atstovaujate Austrija Belgija Bulgarija Kroatija Kipru Čekija Danija Estija Suomija Prancūzija Vokietija Graikija Vengrija Airija Italija Latvija Lietuva Liuksemburgas Мalta Nyderlandai Lenkija 2

3 Portugalija Rumunija Slovakija Slovėnija Ispanija Švedija EBPO šalis EBPO nepriklausanti šalis * Atsakote regiono (regiono, provincijos, žemės, federalinės srities, NUTS 1, NUTS 2 ar atitinkamo lygmens) Tarpinio subjekto (šalyse, turinčiose tris subnacionalinės valdžios lygmenis: departamentas, provincija, grafystė ir kt.) savivaldybės vyriausybinio subnacionalinio subjekto nevyriausybinio subjekto (įmonės, akademinės bendruomenės, NVO ir kt.) vardu. Kokio dydžio Jūsų savivaldybė? Savivaldybė, kurioje mažiau kaip gyventojų Savivaldybė, kurioje gyventojų Savivaldybė, kurioje gyventojų Savivaldybė, kurioje gyventojų Savivaldybė, kurioje daugiau kaip gyventojų Kokio tipo yra vyriausybinis subnacionalinis subjektas? Savivaldybių bendradarbiavimo subjektas Regionų bendradarbiavimo subjektas Bendras COVID-19 poveikis subnacionaliniams subjektams 1. Kokio masto COVID-19 krizės poveikį iki šiol patyrė Jūsų subnacionalinis subjektas? Mažą poveikį Vidutinį poveikį Didelį poveikį Labai didelį poveikį 3

4 2. Su kokiomis didžiausiomis problemomis susidūrė Jūsų subnacionalinis subjektas valdydamas COVID-19 sveikatos krizę piko metu? Ne problema Problema Didelė problema Darbuotojų trūkumas Finansinių išteklių stoka Nepakankami teisiniai ir (arba) reguliavimo gebėjimai norint imtis iniciatyvų Techninių priemonių ir įrangos trūkumas Nepakankamas veiklos koordinavimas su kitais valdžios lygmenimis ar kitais subnacionaliniais subjektais 4

5 3. Ar, Jūsų nuomone, toliau pateikti koordinavimo mechanizmai buvo veiksmingi valdant COVID-19 krizę Jūsų šalyje? Neveiksmingi (arba jų nebuvo) Gana veiksmingi Veiksmingi Labai veiksmingi Vertikalaus centrinės (federalinės) ir subnacionalinių subjektų veiklos koordinavimo mechanizmai Vertikalaus įvairių lygmenų subnacionalinių subjektų (regionų ir vietos valdžios institucijų) veiklos koordinavimo mechanizmai Horizontalusis regionų, tarpinių lygmenų arba savivaldybių bendradarbiavimas Tarpvalstybinis subnacionalinių subjektų bendradarbiavimas Subnacionalinių ir kitų suinteresuotųjų subjektų (įmonių, socialinių partnerių, NVO ir kt.) bendradarbiavimas 5

6 Poveikis subnacionalinio lygmens subjektų finansavimui 4. Kokiu mastu, Jūsų nuomone, COVID-19 sukelta socialinė ir ekonomikos krizė susilpnins Jūsų subnacionalinio subjekto finansus? Jokio Nedidelis Vidutinis Didelis neigiamo neigiamas neigiamas neigiamas poveikio poveikis poveikis poveikis Trumpuoju laikotarpiu (t. y m.) Vidutinės trukmės laikotarpiu (t. y m.) 5. Koks, Jūsų nuomone, bus neigiamas COVID-19 poveikis įvairiems Jūsų subnacionalinio subjekto balanso elementams? Jokio Nedidelis Vidutinis Didelis neigiamo neigiamas neigiamas neigiamas poveikio poveikis poveikis poveikis Išlaidoms Pajamoms Skolų valdymui Naujoms skolinimosi galimybėms 6. Daugelyje šalių subnacionaliniams subjektams taikomos konkrečios fiskalinės taisyklės (išlaidų, biudžeto balanso, skolų taisyklės ir kt.). Ar Jūsų subnacionaliniam subjektui taikomos fiskalinės taisyklės buvo sušvelnintos reaguojant į COVID-19 krizę? Ne ir tai neplanuojama Dar ne, bet tai planuojama Taip, kai kurios fiskalinės taisyklės buvo sušvelnintos Mano subnacionaliniam subjektui netaikomos specialios fiskalinės taisyklės 7. Kuriose iš toliau nurodytų sričių, Jūsų manymu, dėl COVID-19 krizės bus daromas spaudimas Jūsų subnacionalinio subjekto išlaidoms? Jokio spaudimo Vidutinis spaudimas Didelis spaudimas 6

7 Išlaidos visuomenės sveikatos priežiūrai Socialinės paslaugos (pvz., vyresnio amžiaus žmonės, skurdžiai gyvenantys asmenys, benamiai, migrantai, jaunimas, moterys ir kt.) Socialinės išmokos (pvz., bedarbio pašalpos, garantuotos minimalios pajamos, paramai šeimai, būsto subsidijos, pagalba ekstremaliosios situacijos atveju, senatvės išmokos ir kt.) Švietimas (pvz., mokyklų uždarymas, nuotolinis mokymas ir kt.) Viešoji tvarka ir sauga Informacinės ir ryšių technologijos Parama MVĮ ir savarankiškai dirbantiems asmenims Vietos viešojo transporto pritaikymas Administracinių paslaugų pritaikymas 8. Koks, Jūsų nuomone, bus poveikis Jūsų subnacionalinio subjekto pajamoms? Pajamos didės Jokių pokyčių Pajamos truputį sumažės Pajamos labai sumažės arba neaktualu Mokestinės pajamos Naudotojo mokesčiai ir rinkliavos už naudojimąsi vietinėmis viešosiomis paslaugomis Pajamos iš turto (nuoma, dividendai, honorarai ir kt.) Aukštesnio valdžios lygmens dotacijos ir subsidijos 7

8 9. Ar Jūsų subnacionalinis subjektas pradėjo daugiau skolintis, kad galėtų susidoroti su COVID-19 krize? Pažymėkite visus tinkamus variantus Ne Dar ne, bet tai planuojama Taip, jis ėmė trumpalaikes paskolas Taip, jis ėmė skubias paskolas Taip, jis ėmė ilgalaikes paskolas Karantino švelninimo strategijos ir socialinio bei ekonominio atsigavimo planai 10. Kiek, Jūsų nuomone, sėkmingo krizės įveikimo strategijai svarbūs toliau nurodyti veiksniai? Nesvarbu Svarbu Labai svarbu Priemonių rengimo ir įgyvendinimo koordinavimas visais valdžios lygmenimis Galimybė pritaikyti karantino švelninimo priemones prie vietos aplinkybių Vietos valdžios institucijų komunikacija su visuomene Papildomi finansiniai ištekliai subnacionaliniams subjektams Papildomi žmogiškieji ištekliai subnacionaliniams subjektams Privačiojo sektoriaus ir pilietinės visuomenės dalyvavimas Galimybė naudotis skaitmeninėmis priemonėmis užsikrėtimo atvejams atsekti 8

9 11. Kokiu mastu Jūsų subnacionalinis subjektas taiko atsigavimui nuo COVID-19 krizės skirtas ekonomines priemones? Netaiko jokių priemonių Imasi nedaug priemonių Imasi priemonių plačiu mastu Tiesioginė parama įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims (pvz., subsidijų programos, regioniniai rizikos kapitalo fondai) Netiesioginė parama įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims (pvz., palankios kredito linijos, garantijų sistemos, grąžintinas avansas) Mokestinės paskatos ir lengvatos įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims (pvz., atleidimas nuo mokesčių, sumažinti arba atidėti šioms valdžios institucijoms priklausančių ir įmonių naudojamų patalpų nuomos mokėjimai) Techninės pagalbos ir paramos paslaugų teikimas įmonėms ir savarankiškai dirbantiems asmenims Viešųjų investicijų skatinimo priemonės 12. Ar Jūsų subnacionalinis subjektas kreipsis dėl papildomo ES finansavimo, kad paremtų savo reagavimo į krizę ir atsigavimo planą? Ne arba tikriausiai ne Taip arba tikriausiai taip Taip, tai daroma, arba jau padaryta / netaikoma. 13. Kokia Jūsų šalies vyriausybės pagalba būtų geriausia Jūsų subnacionaliniam subjektui įgyvendinant atsigavimo nuo krizės priemones? Nenaudinga Naudinga Labai naudinga Įtraukiant jį į ankstyvas ir nuolatines konsultacijas dėl ekonomikos gaivinimo priemonių rengimo 9

10 Aiškiai ir viešai nustatydama valdžios lygmenų vaidmenis ir atsakomybę už ekonomikos gaivinimo priemonių įgyvendinimą Remdama subnacionalinio lygmens valdžios institucijų atsigavimo priemonių įgyvendinimą ir skirdama joms specialų arba pakankamą finansavimą Skatindama imtis bandomosios politikos ar programų naujuose sektoriuose, kurių svarba išaugo dėl COVID-19 (pvz., benamystė, minimalių pajamų garantijos ir kt.) Paskirdama papildomų pareigų subnacionalinėms valdžios institucijoms, kad jos įgyvendintų savo atsigavimo planus 14. Ar Jūsų subnacionalinis subjektas naudojasi savo COVID-19 krizės įveikimo planais arba atsigavimo strategijomis, kad propaguotų ir savo žalinimo arba tvarumo darbotvarkę? Ne Galbūt Taip 15. Kokiu mastu norėtumėte, kad dėl COVID-19 krizės ateityje pasikeistų regioninės plėtros politikos prioritetai daugiau akcentuojant toliau nurodytus aspektus? Nenoriu, kad pasikeistų Nedideliu mastu Labai plačiu mastu Regionų atsparumo užtikrinimas Geresnė miesto ir kaimo vietovių pusiausvyra Regioninių skirtumų mažinimas 10

11 Naujų priemonių, skirtų įmonėms ir MVĮ remti, kūrimas Skaitmeninės atskirties regionuose mažinimas Perėjimas prie tvarios ir mažo anglies dioksido kiekio technologijų ekonomikos - regioninės plėtros politikos pagrindas Įperkamų ir prieinamų kokybiškų pagrindinių paslaugų, įskaitant sveikatos priežiūros paslaugas, užtikrinimas visose teritorijose Pareiškimas dėl privatumo Užpildydami ir pateikdami atsakymus į šios apklausos klausimus, sutinkate, kad Europos regionų komitetas (RK) ir Ekonominio bendradarbiavimo ir plėtros organizacija (EBPO) tvarkytų ir rinktų duomenis, kurie būtų panaudoti rengiant krizės poveikio ataskaitą. Šiuos duomenis RK renka ir tvarko pagal Reglamento (EB) 2018/1725 nuostatas. Jie nebus viešinami ar perduodami trečiosioms šalims be išankstinio raštiško Jūsų sutikimo. Kad galėtume tvarkyti Jūsų pateiktą informaciją, Jūsų asmens duomenis ir atsakymus turėsime įtraukti į bylą, kuri bus saugoma penkis metus. Jūs turite teisę prašyti prieigos prie savo asmens duomenų ir galite pataisyti bet kokius netikslumus ar pateikti trūkstamus duomenis arba prašyti juos ištrinti kreipiantis e. paštu Prašymai bus nagrinėjami nedelsiant ir bet kuriuo atveju per mėnesį nuo prašymo gavimo dienos. Visus su asmens duomenų tvarkymu susijusius klausimus galima siųsti į tą pačią e. pašto dėžutę, kuri yra pirmoji instancija norintiems pateikti skundą ar kreiptis dėl pažeidimų. Į Regionų komiteto duomenų apsaugos pareigūną galima kreiptis adresu europa.eu. Taip pat turite teisę bet kada kreiptis į Europos duomenų apsaugos priežiūros pareigūną adresu Dėkojame už bendradarbiavimą. 11

12 12