ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn.

Dydis: px
Rodyti nuo puslapio:

Download "ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn."

Transkriptas

1 2016 m. kovo mėn. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai 1 1 Euro zonos perspektyva: apžvalga ir pagrindinės ypatybės Tikimasi, kad euro zonos ekonomikos atsigavimas tęsis, tačiau bus lėtesnis, negu prognozuota. Tempas bus lėtesnis dėl lėtėjančio pasaulio ekonomikos augimo ir stiprėjančio euro efektyviojo kurso. Prognozuojama, kad 2016 m. realusis BVP vidutiniškai padidės 1,4 %, 2017 m. 1,7 %, o 2018 m. 1,8 %. Vėl smarkiai sumažėjus naftos kainoms, sumažinta infliacijos pagal SVKI prognozė: 2016 m. iki 0,1 % ir šiek tiek mažiau 2017 m. iki 1,3 %. Numatoma, kad 2018 m. infliacija padidės iki 1,6 %. Pastaruoju metu sustiprėjus nepalankiems veiksniams, sušvelnėjo realiojo BVP prognozė trumpuoju laikotarpiu. Šie veiksniai tai nepalanki pasaulio ekonomikos aktyvumo raida, visų pirma besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse, sustiprėjęs euro efektyvusis kursas ir, kaip matyti iš išaugusio finansų rinkos kintamumo, padidėjęs neapibrėžtumas. Palyginti su gruodžio mėn. prognozėmis, pablogėjo realiojo BVP augimo trumpalaikė perspektyva, taip pat ir dėl to, kad sausio ir vasario mėn. sumažėjo verslo ir vartotojų pasitikėjimas. Vis dėlto tikimasi, kad ekonomikos atsigavimą toliau skatins tam tikri palankūs veiksniai m. gruodžio mėn. paskelbus, kad bus taikomos papildomos pinigų politikos priemonės, dar sustiprėjo ECB skatinamoji pinigų politikos pozicija, ir toliau veikianti ekonomiką m. asmeninį vartojimą turėtų skatinti pastaruoju metu vėl smarkiai kritusios naftos kainos ir gerėjanti padėtis darbo rinkoje. Pasaulio ekonomikos atsigavimas turėtų skatinti laipsnišką investicijų didėjimą, iš dalies ir dėl akceleratoriaus poveikio. Vidaus paklausą skatins ir švelnesnė fiskalinė politika, iš dalies susijusi su pabėgėlių antplūdžiu. Tikėtina, kad prognozuojamu laikotarpiu bendrosios infliacijos raidai stiprų poveikį darys jos sudedamosios dalies energijos raida. Pastaraisiais mėnesiais vėl smarkiai kritus naftos kainoms, numatoma, kad 2016 m. infliacijos pagal SVKI sudedamoji dalis energija bus neigiamo lygio, tačiau 2017 m. dėl 1 ECB ekspertų prognozės Valdančiajai tarybai rengiama informacija ekonomikos pokyčiams ir rizikai, kylančiai kainų stabilumui, įvertinti. Informacija apie taikomas procedūras ir metodus pateikta 2001 m. birželio mėn. ECB leidinyje A guide to Eurosystem staff macroeconomic projection exercises. Jį galima rasti ECB interneto svetainėje. Galutinė techninių prielaidų, pavyzdžiui, dėl naftos kainų ir valiutų kursų, duomenų įtraukimo diena 2016 m. vasario 15 d. (žr. 2 intarpą). Galutinė šiose prognozėse panaudotų kitų duomenų įtraukimo diena 2016 m. vasario 25 d. Šios makroekonominės prognozės apima m. Tačiau tokį ilgą laikotarpį apimančioms prognozėms būdingas labai didelis neapibrėžtumas, todėl jas vertinant būtina į tai atsižvelgti. Žr m. gegužės mėn. ECB mėnesinio biuletenio straipsnį An assessment of Eurosystem staff macroeconomic projections. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 1

2 stiprių didinančių bazės efektų ir numatomo naftos kainų kilimo, matomo iš naftos ateities sandorių kainų kreivės, turėtų vėl tapti teigiama. Kartu vertinama, kad dėl gerėjančių darbo rinkos sąlygų ir mažėjančio ekonomikos sąstingio kylant darbo užmokesčiui bei pelno maržoms infliacija pagal SVKI, neįskaitant maisto ir energijos, keletą ateinančių metų palaipsniui didės. Be to, prie infliacijos pagal SVKI, neįskaitant maisto ir energijos, didėjimo turėtų prisidėti uždelstas anksčiau gerokai sumažėjusio euro kurso poveikis ir netiesioginiai veiksniai, susiję su numatomu energijos ir kitų žaliavų kainų kilimu, kartu su vis silpnesniu ankstesnio šių kainų kritimo mažinančiu poveikiu. 1 pav. Makroekonominės prognozės 1 (ketvirtiniai duomenys) Euro zonos realusis BVP 2 (procentiniai pokyčiai, palyginti su ankstesniu ketvirčiu) 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1,0-1,5-2,0-2,5-3,0-3, Euro zonos SVKI (procentiniai pokyčiai, palyginti su ankstesniais metais) 3,5 3,0 2,5 2,0 1,5 1,0 0,5 0,0-0,5-1, Pagrindinių prognozių ribos pagrįstos kelerių ankstesnių metų prognozių ir faktinių rezultatų skirtumu. Ribos yra dvigubai platesnės už šių skirtumų vidutinę absoliučią vertę. Ši ribų skaičiavimo metodika, apimanti koregavimą dėl išskirtinių įvykių, aprašyta 2009 m. gruodžio mėn. ECB leidinyje New procedure for constructing Eurosystem and ECB staff projection ranges ; jis paskelbtas ECB interneto svetainėje. 2 Dėl darbo dienų skaičiaus pakoreguoti duomenys. 2 Realioji ekonomika Tikimasi, kad euro zonos ekonomika ir toliau atsigaus, tačiau šiek tiek lėčiau, negu prognozuota m. paskutinį ketvirtį realusis BVP didėjo tokiu pačiu nedideliu tempu palyginti su ankstesniu ketvirčiu, jis padidėjo 0,3 %. Naujausi vartotojų ir verslo pasitikėjimo rodikliai pablogėjo, tačiau iš jų vis dar matyti nedidelis ekonominio aktyvumo didėjimas 2016 m. pirmąjį pusmetį m. asmeninio vartojimo išlaidoms turėtų būti labai palankios žemos naftos kainos. Numatoma, kad 2016 m. naftos kainos JAV doleriais vidutiniškai turėtų būti 34,9 JAV dolerio už barelį, o tai yra 33 % mažiau, negu prognozuota gruodžio mėn. (žr. 1 intarpą). Prognozuojamu laikotarpiu, skatinamos tolydžiai augančio užimtumo ir labiau didėjančio vienam darbuotojui tenkančio nominaliojo atlygio bei kitų asmeninių pajamų, turėtų didėti nominaliosios disponuojamosios ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 2

3 pajamos. Numatoma, kad 2017 m. realiosios disponuojamosios pajamos didės lėčiau, pradėjus sparčiau kilti energijos kainoms. Visu prognozuojamu laikotarpiu asmeninį vartojimą turėtų skatinti ECB neseniai paskelbto pinigų politikos priemonių rinkinio palaikomos mažos finansavimo išlaidos ir pamažu didėjanti namų ūkių nuosavo turto grynoji vertė. Apskritai numatoma, kad metinis asmeninio vartojimo augimas vidutiniškai padidės nuo 1,6 % (2015 m.) iki 1,9 % (2016 m.), o vėliau sumažės iki 1,8 % (2017 m.) ir 1,6 % (2018 m.). 1 intarpas Techninės prielaidos dėl palūkanų normų, valiutų kursų ir žaliavų kainų Palyginti su gruodžio mėn. makroekonominėmis prognozėmis, pagrindiniai techninių prielaidų pakeitimai yra šie: gerokai mažesnės naftos kainos JAV doleriais, 5 % didesnis euro efektyvusis kursas ir mažesnės trumpalaikės bei ilgalaikės rinkos palūkanų normos. Techninės prielaidos 2016 m. kovo mėn m. gruodžio mėn mėn. EURIBOR (%, per metus) 0,0 0,3 0,3 0,2 0,0 0,2 0,1 10 m. vyriausybės obligacijų pajamingumas (%, per metus) 1,2 1,2 1,4 1,7 1,2 1,4 1,7 Naftos kaina (JAV dol. už barelį) 52,5 34,9 41,2 44,9 53,8 52,2 57,5 Žaliavų, neįskaitant energijos, kainos, JAV dol. (metiniai pokyčiai, %) 19,9 14,8 3,0 4,7 18,7 5,2 4,1 JAV dol. ir euro kursas 1,11 1,11 1,12 1,12 1,11 1,09 1,09 Euro nominalusis efektyvusis kursas (EK38) (metiniai pokyčiai, %) 7,1 4,8 0,2 0,0 7,1 0,1 0,0 Techninės prielaidos dėl palūkanų normų ir žaliavų kainų grindžiamos rinkos lūkesčiais (galutinė duomenų įtraukimo diena 2016 m. vasario 15 d.). Trumpalaikės palūkanų normos grindžiamos 3 mėn. EURIBOR, o rinkos lūkesčiai vertinami pagal ateities sandorių palūkanų normas. Pagal šią metodiką apskaičiuota vidutinė trumpalaikė palūkanų norma 2016 ir 2017 m. turėtų būti 0,3 %, o 2018 m. turėtų sudaryti 0,2 %. Rinkos lūkesčiai dėl euro zonos 10 m. vyriausybės obligacijų nominaliojo pajamingumo leidžia tikėtis, kad 2016 m. pajamingumas vidutiniškai bus 1,2 %, 2017 m. 1,4 %, o 2018 m. 1,7 % 2. Numatoma, kad, atitikdamos išankstinių sandorių rinkos palūkanų normų pokyčius ir rinkos palūkanų normų pokyčių laipsnišką poveikį skolinimo palūkanų normoms, sudėtinės bankų paskolų euro zonos ne finansų privačiajam sektoriui palūkanų normos 2016 m. šiek tiek sumažės, 2017 m. beveik nesikeis, o 2018 m. pamažu 2 Prielaida dėl euro zonos 10 m. vyriausybės obligacijų nominaliojo pajamingumo pagrįsta šalių 10 m. lyginamųjų obligacijų pajamingumo svertiniu vidurkiu, svorius apskaičiuojant pagal metinius BVP duomenis, ir papildyta būsima raida, numatyta pagal ECB euro zonos visų obligacijų 10 m. nominalųjį pajamingumą, visu prognozuojamu laikotarpiu taikant pradinį šių dviejų duomenų grupių neatitikimą. Vertinama, kad prognozuojamu laikotarpiu konkrečių šalių vyriausybės obligacijų pajamingumo skirtumai nuo atitinkamo euro zonos vidurkio nesikeičia. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 3

4 kils. Kalbant apie žaliavų kainas, daroma prielaida, kad, sprendžiant iš ateities sandorių rinkos, dviejų savaičių laikotarpiu iki galutinės duomenų įtraukimo dienos (vasario 15 d.) Brent žalios naftos kaina sumažės nuo 52,5 (2015 m.) iki 34,9 JAV dolerio už barelį (2016 m.), o vėliau pakils iki 41,2 (2017 m.) ir 44,9 JAV dolerio (2018 m.). Tai yra 17 (2016 m.) ir 16 JAV dolerių (2017 m.) mažiau, negu prognozuota gruodžio mėn. Taip pat daroma prielaida, kad žaliavų, neįskaitant energijos, kainos JAV doleriais 2016 m. gerokai sumažės, o 2017 ir 2018 m. pamažu kils 3. Dvišaliai valiutų kursai prognozuojamu laikotarpiu turėtų nesikeisti ir būti tokie, kokie vidutiniškai buvo dvi savaites iki galutinės duomenų įtraukimo dienos vasario 15 d. Tai reiškia, kad 2016 m. JAV dolerio ir euro kursas bus 1,11, o 2017 ir 2018 m. 1,12 JAV dolerio už eurą, gruodžio mėn. prognozėse buvo 1,09 JAV dolerio už eurą. Prognozuojamu laikotarpiu euro efektyvusis kursas (38 prekybos partnerių valiutų atžvilgiu) turėtų pakilti 5 %. Vertinama, kad namų ūkių taupymo normos raidą daugiausia lems dėl naftos kainų raidos vykstantis vartojimo išlyginimas. Dėl naftos kainų pokyčių išaugusių realiųjų pajamų poveikiui pamažu persiduodant vartotojų išlaidoms, 2016 m. taupymo norma turėtų padidėti m. šio veiksnio poveikis turėtų iš dalies slopti, o kitą prognozuojamo laikotarpio dalį taupymo norma turėtų nekisti. Iš esmės plokščia taupymo normos kreivė rodo euro zonos šalyse vykstančius priešingus pokyčius. Vertinama, kad kai kuriose šalyse truputį daugiau taupyti skatins vis dar didelis nedarbo ir bendrosios skolos lygis, taip pat labai žemas su pensijomis susijusių santaupų palūkanų normų lygis. Kitose šalyse turėtų vyrauti taupymą mažinantys veiksniai. Pirma, iš lėto mažėjant nedarbui, gali silpti noras taupyti atsargumo tikslais, todėl namų ūkiai vis dažniau įsigis stambių pirkinių, kurių pirkimą buvo atidėję. Antra, labai mažos palūkanos neskatina taupyti, nes pasireiškia tarplaikinio pakeitimo efektas. Numatoma, kad euro zonoje pradės sparčiau augti iki šiol buvusios labai nedidelės investicijos į būstą. Tikimasi, kad didinti investicijas į būstą skatins tvariai augančios realiosios disponuojamosios pajamos ir labai mažos būsto paskolų palūkanų normos. Be to, tikėtina, kad kai kuriose šalyse pagaliau susireguliavo padėtis būsto rinkoje ir pagerėjo būsto kainų perspektyva. Vis dėlto daugelyje šalių aukštas namų ūkių įsiskolinimo lygis gali stabdyti spartų investicijų į būstą augimą. Apskritai vertinama, kad vangiai atsigaunančios investicijos į būstą 2018 m. vis dar bus maždaug 20 % mažesnės už 2007 m. pasiektą aukščiausią lygį. Turėtų pradėti pamažu didėti verslo investicijos. Numatoma, kad artimiausiu metu verslo investicijų perspektyvai neigiamą poveikį darys pastarojo meto finansų rinkos kintamumas ir lėtėjantis besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių augimas. Tačiau bėgant laikui investicijas turėtų skatinti keli veiksniai. Prognozuojama, kad kapitalo išlaidas skatins itin skatinamoji pinigų politika, akceleratoriaus poveikis dėl 3 Prielaidos dėl naftos ir maisto žaliavų kainų pagrįstos ateities sandorių kainomis iki prognozuojamo laikotarpio pabaigos. Daroma prielaida, kad kitų iškastinių žaliavų, neįskaitant energijos išteklių, kainos atitiks ateities sandorių kainas iki 2017 m. pirmojo ketvirčio, o vėliau kis pagal pasaulio ekonomikos raidą. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 4

5 numatomo paklausos didėjimo, poreikis modernizuoti pagrindinį kapitalą dėl menkų investicijų pastaruosius kelerius metus, kai kuriose šalyse pritaikytos skatinamosios fiskalinės priemonės ir didėjančios pelno maržos ne finansų bendrovėms jau ir taip turint daug grynųjų pinigų. Be to, euro zonoje apskritai silpnėjo spaudimas mažinti bendrovių įsiskolinimą, tad prognozuojamu laikotarpiu jis turėtų mažiau negu anksčiau varžyti verslo investicijas. Skolos ir nuosavo kapitalo santykis yra gerokai sumažėjęs, palyginti su finansų krizės metu pasiektu aukščiausiu lygiu, ir šiuo metu yra gerokai žemesnis negu ilgalaikis vidurkis. Tačiau verslo investicijų augimą kai kuriose šalyse vis dar stabdys finansiniai suvaržymai ir aukštas įsiskolinimo lygis, taip pat lūkesčiai dėl mažesnio potencialaus gamybos lygio augimo. Ne euro zonos eksportą turėtų skatinti numatomas euro zonos užsienio paklausos padidėjimas (žr. 2 intarpą) ir uždelstas anksčiau sumažėjusio euro efektyviojo kurso poveikis. Numatoma, kad, pastaruoju metu mažėjęs, 2016 m. ne euro zonos eksportas turėtų pradėti iš lėto didėti, o vėliau didėti sparčiau ir šiek tiek pralenkti prognozuojamą užsienio paklausos augimo didėjimą. Tikėtina, kad dėl uždelsto anksčiau padidėjusio konkurencingumo poveikio prognozuojamu laikotarpiu truputį padidės eksporto rinkų dalis. Ne euro zonos importo augimą, vis dar šiek tiek didesnį už ne euro zonos eksporto augimą, turėtų skatinti vidaus paklausa. Todėl vertinama, kad einamosios sąskaitos perviršis, 2015 ir 2016 m. sudaręs 3,0 % BVP, 2018 m. sumažės iki 2,5 %. Numatoma, kad 2016 m. realusis BVP padidės 1,4 %, 2017 m. 1,7 %, o 2018 m. 1,8 %. 2 intarpas Tarptautinė aplinka Išsivysčiusios ekonomikos ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių ekonominis aktyvumas didėjo lėčiau, nei prognozuota 2015 m. pabaigoje. Tai patvirtina, kad pasaulio ekonomikos augimo tempas vis dar nėra stabilus. Prognozuojama, kad po lėtesnio augimo metų pradžioje pasaulio ekonomikos aktyvumas pamažu, nuosaikiu tempu, didės skatinamas vis dar nemažėjančio augimo perspektyvos daugelyje išsivysčiusios ekonomikos šalių ir numatomo tolydaus nuosmukių sumažėjimo didžiosiose besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse. Palankios finansavimo sąlygos ir gerėjančios sąlygos darbo rinkoje turėtų pagerinti išsivysčiusios ekonomikos šalių perspektyvą. Be to, augimo prognozės gali būti palankesnės dėl gerėjančių vartotojų nuotaikų tam tikrose išsivysčiusios ekonomikos šalyse. Besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių vidutinio laikotarpio perspektyva, priešingai, vis dar yra ne tokia aiški. Sulėtėjus Kinijos ekonomikos augimui ir neigiamam poveikiui išplitus į kitas besiformuojančios rinkos ekonomikos, visų pirma Azijos, šalis, žaliavų eksportuotojams, siekiant prisitaikyti prie mažesnių žaliavų kainų, reikės tęsti makroekonominį koregavimą. Be to, šiose šalyse bus susiduriama su griežtesnėmis išorės finansavimo sąlygomis. Tai susiję su JAV pinigų politikos normalizavimusi, išaugusiu politiniu neapibrėžtumu ir padidėjusia geopolitine įtampa. Pastarojo meto pasaulio prekyba neatitiko lūkesčių ir prognozuojamu laikotarpiu turėtų augti labai pamažu. Palyginti su pasaulio BVP, pasaulio importas ir euro zonos užsienio paklausa ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 5

6 prognozuojamu laikotarpiu turėtų būti gana nedideli. Tikimasi, kad euro zonos užsienio paklausos augimas padidės nuo 0,4 % (2015 m.) iki 2,2 % (2016 m.), 3,8 % (2017 m.) ir 4,1 % (2018 m.). Tai galima palyginti su m. rodikliu to laikotarpio metinis vidutinis augimo tempas buvo apie 7,7 %. Tarptautinė aplinka (metiniai pokyčiai, %) 2016 m. kovo mėn m. gruodžio mėn Pasaulio (išskyrus euro zoną) realusis BVP 3,1 3,2 3,8 3,9 3,1 3,6 3,9 Pasaulio (išskyrus euro zoną) prekyba 1 0,7 2,2 3,8 4,1 0,5 2,9 3,8 Euro zonos užsienio paklausa 2 0,4 2,2 3,8 4,1 0,1 2,7 3,8 1 Apskaičiuota kaip svertinis importo vidurkis. 2 Apskaičiuota kaip euro zonos prekybos partnerių importo svertinis vidurkis. Palyginti su gruodžio mėn. paskelbtomis prognozėmis, sumažinta pasaulio ekonomikos aktyvumo, ypač 2016 m., prognozė. Gerokai sumažinta ir euro zonos užsienio paklausos 2016 m. prognozė. Tikėtina, kad faktinio BVP augimas bus gerokai didesnis negu potencialaus jo lygio augimas, todėl gamybos atotrūkis prognozuojamu laikotarpiu turėtų tolydžiai mažėti. Numatyta, kad potencialaus gamybos lygio augimas prognozuojamu laikotarpiu padidės iki šiek tiek daugiau negu 1 %, o tai vis dar yra gerokai mažiau, negu buvo iki krizės. Sąlygos euro zonos darbo rinkoje turėtų toliau gerėti. Numatoma, kad užimtumas prognozuojamu laikotarpiu toliau augs, nors ir lėčiau, nei tikėtasi, daugiausia dėl lėtesnio ekonomikos atsigavimo. Užimtumą turėtų skatinti lėtesnis darbo užmokesčio kilimas ir praeityje vykdytos darbo rinkos reformos. Manoma, kad tebeplūstant pabėgėliams ir silpnėjant atgrasomajam poveikiui, prognozuojamu laikotarpiu gerokai išaugs darbo jėga. Nedarbo lygis, 2016 m. sausio mėn. nukritęs iki 10,3 %, turėtų toliau mažėti. Palyginti su gruodžio mėn. prognoze, sumažinta realiojo BVP augimo prognozė. Tai susiję su bendru neigiamu poveikiu, kylančiu eksporto augimui dėl mažesnės euro zonos užsienio paklausos ir stipresnio euro kurso, taip pat su poveikiu trumpalaikei perspektyvai, išaugus finansų rinkos kintamumui ir pablogėjus pasitikėjimo rodikliams. Kartu šie neigiami veiksniai gerokai susilpnina teigiamą poveikį, kurį vidaus paklausai daro mažesnės naftos kainos ir pastarojo meto papildomos pinigų politikos priemonės. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 6

7 3 Kainos ir sąnaudos Pagal išankstinį Eurostato įvertį (paskelbtą po galutinės šiose prognozėse panaudotų duomenų įtraukimo dienos), 2016 m. vasario mėn., sumažėjus visoms pagrindinėms sudedamosioms dalims, infliacija pagal SVKI buvo 0,2 %, t. y. 0,3 procentinio punkto mažesnė negu 2015 m. lapkričio mėn. Numatoma, kad 2016 m. bendrajai infliacijai stiprų neigiamą poveikį, sudarysiantį 0,8 procentinio punkto, turės energijos infliacija pagal SVKI. Šis poveikis, susijęs su pastaruoju metu smarkiai kritusiomis naftos kainomis, ir toliau labai varžys bendrąją infliaciją. Prognozuojama, kad 2016 m. ji vidutiniškai sudarys 0,1 %. Vertinama, kad infliacija pagal SVKI, neįskaitant maisto ir energijos, 2016 m. šiek tiek padidės ir sudarys 1,1 % (2015 m. sudarė 0,8 %), tačiau, pasireiškus netiesioginiam kritusių naftos kainų, pastaruoju metu padidėjusio euro efektyviojo kurso ir vis dar esamo sąstingio poveikiui, ji tebebus palyginti nedidelė. Numatomas didelis infliacijos pagal SVKI padidėjimas (2017 m. iki 1,3 %) daugiausia siejamas su žaliavų kainų sukeltais bazės efektais. Tikimasi, kad dėl infliaciją didinančių bazės efektų, kai vertinant metinius pokyčius išnyks didelio naftos ir energijos kainų nuosmukio poveikis, ir dėl numatomo tolesnio žaliavų kainų kilimo 2017 m. pasireikš didesnis išorės kainų spaudimas. Darbo užmokesčio augimo tempas kol kas buvo nedidelis, tačiau prognozuojamu laikotarpiu turėtų pamažu didėti. Dėl aukšto nedarbo lygio ir lėtai kylančio darbo našumo darbo užmokestis kol kas padidėjo nedaug. Tačiau tikimasi, kad nuolat didėjant užimtumui prognozuojamu laikotarpiu sąstingis darbo rinkoje sumažės. Be to, prognozuojamo laikotarpio pabaigoje numatytas infliacijos padidėjimas taip pat turėtų skatinti darbo užmokesčio augimą. Vis dėlto, esant vis dar menkam našumo kilimui, darbo užmokesčio augimo tempas ir toliau bus nedidelis. Tebesitęsiantis ekonomikos atsigavimas ir kritusios naftos kainos turėtų daryti teigiamą poveikį pelno maržoms. Dėl numatomo vidaus paklausos augimo ir ekonomikos sąstingio mažėjimo ateinančius keletą metų turėtų padidėti įmonių kainų nustatymo galia ir atitinkamai padidėti jų pelno maržos. Manoma, kad 2016 m. pelno maržoms teigiamą poveikį taip pat turės su kritusiomis naftos kainomis susijusios nenumatytos pajamos. Didėjant vidaus kainų spaudimui, infliacija pagal SVKI turėtų dar padidėti ir 2018 m. sudaryti 1,6 %. Palyginti su gruodžio mėn. prognozėmis, sumažinta infliacijos pagal SVKI prognozė, ypač 2016 m. Infliacijos prognozė sumažinta daugiausia dėl gerokai mažesnio išorės kainų spaudimo, susijusio visų pirma su daug labiau, negu numatyta, kritusiomis naftos kainomis ir šiek tiek labiau, negu numatyta, padidėjusiu euro efektyviuoju kursu. Prognozės sumažinimui įtakos turėjo ir mažesnis, negu prognozuota, darbo užmokesčio kilimas. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 7

8 4 Fiskalinė perspektyva Prognozuojama, kad iki 2017 m. fiskalinė politika bus skatinamoji, o 2018 m. neutralesnė. Fiskalinė politika vertinama pagal dėl cikliškumo pakoreguoto pirminio balanso, atėmus valdžios sektoriaus paramą finansų sektoriui, pokytį. Iki 2017 m. fiskalinės politikos skatinamąją poziciją daugiausia lems kai kuriose šalyse sumažėję tiesioginiai mokesčiai ir su pabėgėliais susijusios išlaidos. Numatoma, kad prognozuojamu laikotarpiu valdžios sektoriaus biudžeto deficitas sudarys apie 2 % BVP, o valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis šiek tiek sumažės. Ciklinės komponentės ir mažesnių palūkanų teigiamą poveikį fiskaliniam balansui turėtų atsverti švelnėjanti fiskalinė politika, ypač 2016 m. Tikimasi, kad per laikotarpį iki 2018 m. valdžios sektoriaus skola palaipsniui mažės daugiausia dėl palankaus augimo ir palūkanų normų skirtumo, atsižvelgiant į prognozuojamą ekonomikos atsigavimą ir numatomas mažas palūkanų normas. Prognozuojamai skolos raidai teigiamą poveikį taip pat turėtų daryti nedidelis pirminis perteklius. Palyginti su gruodžio mėn. paskelbtomis makroekonominėmis prognozėmis, fiskalinė perspektyva šiek tiek pablogėjo. Valdžios sektoriaus balanso prognozė 2015 m. šiek tiek sumažinta dėl mažesnio nominaliojo BVP. Šis sumažinimas veiks ir m. prognozes. Valdžios sektoriaus skolos ir BVP santykis prognozuojamu laikotarpiu turėtų didėti. Tai susiję su šiek tiek mažesniu pirminiu pertekliumi ir dėl infliacijos bei nominaliojo BVP augimo prognozių sumažinimo susidariusiu ne tokiu palankiu augimo ir palūkanų normų skirtumu, visų pirma m. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 8

9 1 lentelė Makroekonominės prognozės euro zonai 1 (metiniai pokyčiai, %) 2016 m. kovo mėn m. gruodžio mėn Realusis BVP 1 1,5 1,4 1,7 1,8 1,5 1,7 1,9 [1,0 1,8] 2 [0,7 2,7] 2 [0,6 3,0] 2 [1,4 1,6] 2 [1,1 2,3] 2 [0,9 2,9] 2 Asmeninis vartojimas 1,6 1,9 1,8 1,6 1,6 1,9 1,7 Valdžios sektoriaus vartojimas 1,4 1,5 1,1 1,2 1,4 1,2 1,0 Bendrojo pagrindinio kapitalo formavimas 2,5 2,7 3,6 3,3 2,3 2,8 3,8 Eksportas 3 4,8 3,0 4,3 4,6 4,8 4,0 4,8 Importas 3 5,4 4,6 5,3 5,1 5,3 4,8 5,3 Užimtumas 1,1 0,9 0,8 0,9 1,0 1,0 1,0 Nedarbo lygis (%, palyginti su darbo jėga) 10,9 10,4 10,2 9,9 11,0 10,5 10,1 SVKI 0,0 0,1 1,3 1,6 0,1 1,0 1,6 [ 0,2 0,4] 2 [0,6 2,0] 2 [0,8 2,4] 2 [0,1 0,1] 2 [0,5 1,5] 2 [0,9 2,3] 2 SVKI, neįskaitant energijos 0,9 1,1 1,3 1,5 0,9 1,3 1,5 SVKI, neįskaitant energijos ir maisto 0,8 1,1 1,3 1,6 0,9 1,3 1,6 SVKI, neįskaitant energijos, maisto ir netiesioginių mokesčių pokyčių 4 0,8 1,1 1,3 1,6 0,8 1,3 1,6 Vienetinės darbo sąnaudos 0,9 1,1 0,9 1,2 0,9 0,9 1,2 Atlygis vienam samdomajam darbuotojui 1,3 1,5 1,9 2,1 1,4 1,5 2,1 Darbo našumas 0,4 0,4 0,9 0,9 0,5 0,7 0,9 Valdžios sektoriaus biudžeto balansas (%, palyginti su BVP) 2,1 2,1 2,1 2,0 2,0 2,0 1,8 Struktūrinis biudžeto balansas (%, palyginti su BVP) 5 1,7 2,1 2,2 2,1 1,7 1,9 1,9 Valdžios sektoriaus bendroji skola (%, palyginti su BVP) 91,1 90,8 90,0 89,2 91,1 90,1 88,9 Einamosios sąskaitos balansas (%, palyginti su BVP) 3,0 3,0 2,6 2,5 3,0 2,9 2,7 1 Dėl darbo dienų skaičiaus pakoreguoti duomenys. 2 Prognozių ribos pagrįstos skirtumu tarp faktinių rezultatų ir ankstesnių metų prognozių. Ribos yra dvigubai platesnės už šių skirtumų vidutinę absoliučią vertę. Ši ribų skaičiavimo metodika, apimanti koregavimą dėl išskirtinių įvykių, aprašyta 2009 m. gruodžio mėn. ECB leidinyje New procedure for constructing Eurosystem and ECB staff projection ranges ; jis paskelbtas ECB interneto svetainėje. 3 Įskaitant prekybą euro zonoje. 4 Subindeksas pagrįstas netiesioginių mokesčių faktinio poveikio įverčiais. Rezultatas gali skirtis nuo Eurostato duomenų, pagrįstų prielaida, kad mokesčių poveikis SVKI persiduoda visas ir iškart. 5 Apskaičiuotas iš valdžios sektoriaus balanso atimant trumpalaikį ekonomikos ciklo poveikį ir laikinas vyriausybių priemones (ECBS metodika aprašyta Darbo straipsnių serijoje Nr. 77, ECB, 2001 m. rugsėjo mėn., ir Darbo straipsnių serijoje Nr. 579, ECB, 2007 m. sausio mėn.). Struktūrinio balanso prognozė neskaičiuojama pagal agreguotą gamybos apimties atotrūkio vertinimą. Pagal ECBS metodiką, pajamų ir išlaidų skirtingų straipsnių ciklinės komponentės skaičiuojamos atskirai. Plačiau žr m. kovo mėn. ECB mėnesinio biuletenio intarpą Cyclical adjustment of the government budget balance ir 2014 m. rugsėjo mėn. ECB mėnesinio biuletenio intarpą The structural balance as an indicator of the underlying fiscal position. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 9

10 3 intarpas Jautrumo ir scenarijų analizė Prognozės parengtos remiantis techninėmis prielaidomis dėl tam tikrų pagrindinių kintamųjų kitimo. Turint omenyje, kad kai kurie iš šių kintamųjų gali daryti didelę įtaką euro zonos prognozėms, prognozių jautrumo alternatyviai šių pagrindinių prielaidų raidai vertinimas gali padėti analizuoti prognozių nepasitvirtinimo riziką. Šiame intarpe aptariamas neapibrėžtumas dėl kai kurių pagrindinių prielaidų ir prognozių jautrumas minėtiems kintamiesiems. Taip pat pateikiamas didesnio tuo pačiu metu vykstančio besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių ekonomikos nuosmukio scenarijus ir galimas poveikis euro zonos augimui bei infliacijai. 1) Alternatyvi naftos kainos raida Pagal alternatyvius naftos kainų modelius, naftos kainos prognozuojamu laikotarpiu didės šiek tiek greičiau, negu sprendžiant iš ateities sandorių kainų. Remiantis ateities sandorių rinka pagrįstomis techninėmis prielaidomis dėl naftos kainų pokyčių, kuriomis grindžiamos pagrindinės prognozės, nuo 2016 m. pirmojo ketvirčio iki 2018 m. ketvirtojo ketvirčio naftos kainos turėtų padidėti 40 %. Taikydami ir derindami keletą alternatyvių naftos kainų modelių 4 ECB ekspertai numato, kad naftos kainos prognozuojamu laikotarpiu bus šiek tiek didesnės, nei nurodyta techninėse prielaidose. Tai atitiktų didesnį pasaulinės naftos paklausos augimą vidutiniu laikotarpiu arba naftos pasiūlos sumažėjimą dėl mažesnių investicijų į naftos sektorių ir todėl sumažėjusių naftos gavybos pajėgumų kai kuriose šalyse, pastaruoju metu kritus naftos kainoms. Tokia alternatyvi naftos kainų raida pagal ją naftos kainos būtų 11,6 % didesnės negu pagrindinėse prognozėse iki 2018 m. lemtų šiek tiek lėtesnį realiojo BVP augimą, tačiau kiek sparčiau didėjančią infliaciją pagal SVKI (maždaug 0,1 0,2 procentinio punkto 2016, 2017 ir 2018 m.). 2) Alternatyvi valiutos kurso raida Ši jautrumo analizė apima du euro kurso raidos scenarijus, kaip alternatyvą pagrindinėms prognozėms. Pirmasis apskaičiuotas pagal pasiskirstymo, išvesto iš rizikai neutralių JAV dolerio ir euro kurso tankio funkcijų 2016 m. vasario 15 d., 25-ąjį procentilį. Pagal šį scenarijų numatomas laipsniškas euro kurso kritimas JAV dolerio atžvilgiu iki 1,00 (2018 m.), o tai yra 10,8 % mažiau negu pagrindinėse prielaidose 2018 m. Antrasis scenarijus grindžiamas to paties pasiskirstymo 75- uoju procentiliu. Pagal jį, euro kursas JAV dolerio atžvilgiu turėtų pamažu kilti iki 1,24 (2018 m.), o tai yra 11,2 % daugiau negu pagrindinėse tų metų prielaidose. Atitinkamose prielaidose dėl euro nominaliojo efektyviojo kurso matyti istoriniai dėsningumai: JAV dolerio ir euro kurso pokyčiai su 52 % elastingumo rodikliu persiduoda efektyviajam kursui. Jeigu euro kursas sumažės, euro efektyvusis kursas palaipsniui mažės ir bus 5,8 % mažesnis negu pagrindinėse prognozėse 2018 m. Tokiu atveju rezultatų, gautų ekspertams taikant įvairius makroekonominius modelius, vidurkis rodo 0,1 0,3 procentinio punkto didesnį realiojo BVP augimą ir 0,1 0,4 procentinio punkto didesnę infliaciją pagal SVKI 2016, 2017 ir 2018 m. Jeigu kursas padidės, euro efektyvusis kursas palaipsniui didės ir bus 5,5 % didesnis negu pagrindinėse prognozėse 2018 m. Tokiu atveju 4 Žr. keturių modelių derinį, aprašytą straipsnyje Forecasting the price of oil, Ekonomikos biuletenis, ECB, 2015 m., Nr. 4. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 10

11 rezultatų, gautų ekspertams taikant įvairius makroekonominius modelius, vidurkis rodo 0,1 0,3 procentinio punkto mažesnį realiojo BVP augimą ir 0,1 0,4 procentinio punkto mažesnę infliaciją pagal SVKI 2016, 2017 ir 2018 m. 3) Vienalaikio nuosmukio besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse scenarijus Pastaraisiais mėnesiais augimo perspektyva besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse pablogėjo ir sustiprėjo rizika, kad pasaulio ekonomikos augimo perspektyva bus blogesnė, nei prognozuota. Vis dėlto pagal šią prognozę daroma prielaida, kad besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse ekonominis aktyvumas prognozuojamu laikotarpiu pamažu didės. Atsižvelgiant į tai, parengtu scenarijumi siekiama išanalizuoti, kokį poveikį euro zonos realiojo BVP augimui ir infliacijai pagal SVKI turėtų vienu metu sulėtėjęs besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių ekonomikos augimo tempas. Šiame scenarijuje daroma prielaida, kad lėtesnį augimą lemia Kinijos kietas nusileidimas pasitvirtinus rizikoms, kylančioms finansiniam stabilumui, ir dėl kapitalo nutekėjimo silpstant Kinijos vartotojų bei verslo pasitikėjimui. Kieto nusileidimo scenarijus reikštų intensyvesnį Kinijos vidaus disbalansų pasireiškimą ir nedarbo augimą prislopus investavimui. Be to, pagal šį scenarijų, Kinijoje gerokai sulėtės asmeninio vartojimo augimas. Numatoma, kad blogėjančių finansinių sąlygų ir prastėjančios ekonomikos perspektyvos Kinijoje poveikis dėl tiesioginio prekybos kanalo ir numanomo pasaulinio neapibrėžtumo padidėjimo pasireikš ir kitose besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse. Šiame scenarijuje pasaulinis neapibrėžtumas įvertinamas pasitelkiant laikiną 10 procentinių punktų VIX indekso 5 padidėjimą ir jo nykimą prognozuojamu laikotarpiu. Daroma prielaida, kad dėl numatomo akcijų kainų mažėjimo Kinijoje akcijų kainos kris visame pasaulyje. Prognozuojama, kad didesnis augimo tempo sulėtėjimas besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse prognozuojamu laikotarpiu lems mažesnes žaliavų kainas. Taip pat numatoma, kad Kinijos valdžia, siekdama sušvelninti nusileidimą, leis mažėti juanio vertei. Dėl to gali nuvertėti ir kitų besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių valiutos. Pagal šį scenarijų tai lemtų JAV dolerio, jenos ir euro nominaliojo efektyviojo kurso sustiprėjimą. Šių trijų valiutų kursų sustiprėjimas savo ruožtu neigiamai paveiktų JAV, Japonijos ir euro zonos eksporto sektorių ir šiuose regionuose lemtų infliaciją mažinančio spaudimo didėjimą, visų pirma dėl mažesnių importo kainų. 5 VIX tai Čikagos pasirinkimo sandorių biržos apskaičiuotas dydis S&P 500 akcijų indekso pasirinkimo sandorių kainų numanomam kintamumui įvertinti. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 11

12 Pagrindinės scenarijaus prielaidos Kinijos vidaus paklausa 2,3 4,7 3,0 Pasaulinės akcijų rinkos 20,0 20,0 20,0 Kinijos ir besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių valiutų nuvertėjimas išsivysčiusios ekonomikos šalių valiutų atžvilgiu 5,0 10,0 10,0 Euro nominalusis efektyvusis kursas 1,1 2,8 2,8 Naftos kaina (JAV dol. už barelį) 8,8 26,0 37,8 Šaltinis: ECB ekspertų informacija. Pastabos: apskaičiuojamas kaip procentinio pokyčio nuokrypis nuo pagrindinių prognozių, išskyrus Kinijos vidaus paklausą; ši apskaičiuojama kaip nuokrypis procentiniais punktais nuo pagrindinių augimo tempo prognozių. Kinijos akcijų kainų indekso sumažėjimas 40 %, palyginti su pagrindinėmis prognozėmis. Poveikis euro zonos realiojo BVP augimui ir infliacijai pagal SVKI Pagal šį scenarijų, ir euro zonos realiojo BVP augimas, ir infliacija pagal SVKI turėtų būti mažesni, negu numatyta pagrindinėse (nuokrypis procentiniais punktais nuo pagrindinių augimo prognozių) BREŠ ekonomikos sulėtėjimas valiutos kursas žaliavos bendras scenarijus prognozėse. Įvairūs ECB ekspertų makroekonominiai modeliai rodo, kad, prislopus aktyvumui besiformuojančios rinkos ekonomikos Realiojo BVP augimas Infliacija pagal SVKI 0,2 šalyse, sumažėtų euro zonos užsienio paklausa, o tai 2017 ir 2018 m. varžytų euro zonos realiojo 0,0 BVP augimą bei infliaciją pagal SVKI. Sulėtėjus -0,2 augimui besiformuojančios rinkos ekonomikos šalyse, dėl atitinkamai mažesnių žaliavų (naftos -0,4 ir ne naftos) kainų gerokai padidėtų euro zonos -0,6 ekonominis aktyvumas, nes padidėtų realiosios namų ūkių pajamos bei įmonių pelnas. Vis dėlto -0,8 dėl mažesnių žaliavų kainų padidėtų euro zonos -1,0 infliaciją pagal SVKI mažinantis spaudimas. Galiausiai, pakilus euro vertei juanio ir kitų -1, besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių valiutų atžvilgiu, padidėtų euro zonos ekonominį Šaltinis: ECB ekspertų informacija. Pastabos: scenarijai sudaryti taikant įvairius modelius. Laikoma, kad pinigų politika yra egzogeninė. BREŠ besiformuojančios rinkos ekonomikos šalys. aktyvumą ir kainas mažinantis spaudimas. Taigi, dėl vienalaikio besiformuojančios rinkos ekonomikos šalių augimo sulėtėjimo, nulemto padėties Kinijoje, pasireikštų didelė rizika, kad ir euro zonos realiojo BVP augimas, ir infliacija pagal SVKI bus mažesni, nei numatyta pagrindinėse prognozėse. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 12

13 4 intarpas Kitų institucijų prognozės Euro zonos prognozes rengia ir kitos tarptautinės organizacijos bei privačiojo sektoriaus institucijos. Tačiau jos nėra visiškai palyginamos tarpusavyje ar su ECB ekspertų makroekonominėmis prognozėmis, nes yra parengtos skirtingu metu. Be to, taikomi nevienodi (iš dalies neapibrėžti) metodai fiskalinių, finansinių ir išorinių kintamųjų, įskaitant naftos ir kitų žaliavų kainas, prielaidoms parengti. Skiriasi ir įvairioms prognozėms rengti taikomi koregavimų dėl darbo dienų metodai (žr. lentelę). Kaip parodyta lentelėje, pagal daugumą šiuo metu turimų kitų institucijų prognozių 2016 m. realiojo BVP augimas ir infliacija pagal SVKI yra didesni, tačiau labai nesiskiria nuo kovo mėn. ECB ekspertų prognozių 2017 ir 2018 m. ir patenka į šių prognozių ribas (lentelėje parodyta skliausteliuose). Euro zonos realiojo BVP augimo ir infliacijos pagal SVKI prognozių palyginimas (metiniai pokyčiai, %) BVP augimas Infliacija pagal SVKI Paskelbta ECB ekspertų prognozės 2016 m. kovo mėn. 1,4 1,7 1,8 0,1 1,3 1,6 [1,0 1,8] [0,7 2,7] [0,6 3,0] [ 0,2 0,4] [0,6 2,0] [0,8 2,4] Europos Komisija 2016 m. vasario mėn. 1,7 1,9 0,5 1,5 EBPO 2016 m. vasaris / 2015 m. lapkritis 1,4 1,7 0,9 1,3 Euro Zone Barometer 2016 m. vasario mėn. 1,7 1,8 1,6 0,5 1,4 1,7 Consensus Economics Forecasts 2016 m. vasario mėn. 1,6 1,7 0,5 1,5 Profesionalių prognozuotojų apklausa 2016 m. sausio mėn. 1,7 1,8 1,7 0,7 1,4 1, m. sausis / TVF 2015 m. spalis 1,7 1,7 1,0 1,3 Šaltiniai: European Commission s European Economic Forecast, Winter 2016; IMF World Economic Outlook, Update January 2016 (dėl BVP); IMF World Economic Outlook, October 2015 (dėl infliacijos pagal SVKI); OECD Economic Outlook, Update February 2016 (dėl BVP); OECD Economic Outlook, November 2015 (dėl infliacijos pagal SVKI); Consensus Economics Forecasts; MJEconomics ir ECB profesionalių prognozuotojų apklausa. Pastabos: Eurosistemos ir ECB ekspertų makroekonominėse prognozėse ir EBPO prognozėse pateikti dėl darbo dienų pakoreguoti metiniai augimo tempai, o Europos Komisija ir TVF skelbia dėl darbo dienų skaičiaus per metus nekoreguotus metinio augimo tempus. Kitose prognozėse nenurodoma, ar pateikti duomenys dėl darbo dienų pakoreguoti, ar ne. Europos Centrinis Bankas, 2016 m. Pašto adresas Frankfurtas prie Maino, Vokietija Telefonas Interneto svetainė Visos teisės saugomos. Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. ECB ekspertų makroekonominės prognozės euro zonai, 2016 m. kovo mėn. 13

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8

ECB Ekonomikos biuletenis, 2017 / 8 Ekonomikos biuletenis 2017 / 8 Turinys Ekonominė ir pinigų aplinkos raida 2 Apžvalga 2 1 Išorės aplinka 5 2 Finansų raida 11 3 Ekonominis aktyvumas 16 4 Kainos ir sąnaudos 21 5 Pinigai ir kreditas 26 6

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ekonomikos raida: naujausios tendencijos ir iššūkiai Pristato Nerijus Černiauskas Makroekonomikos ir prognozavimo skyrius Ekonomikos departamentas 2017 m. spalio 16 d. Turinys I. Realusis sektorius

Detaliau

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 KOVAS 2

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 KOVAS 2 Lietuvos ekonomikos apžvalga 219 KOVAS 2 LIETUVOS EKONOMIKOS APŽVALGA 219 M. KOVAS ISSN 229-8358 (online) Lietuvos ekonomikos apžvalgoje nagrinėjama realiojo sektoriaus, kainų, viešųjų finansų ir kredito

Detaliau

METŲ ATASKAITA 2004

METŲ ATASKAITA 2004 LT METŲ ATASKAITA EUROPOS CENTRINIS BANKAS METŲ ATASKAITA Visuose 2005 m. ECB leidiniuose naudojamas 50 eurų banknoto motyvas. METŲ ATASKAITA Europos centrinis bankas, 2005 m. Adresas Kaiserstrasse 29

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Lietuvos ir jos regionų ekonomikos evoliucija: kur esame ir kas laukia toliau? Aurelijus Dabušinskas, Lietuvos banko Ekonomikos departamento direktorius 2019 m. kovo 21 d. Lietuvos ūkio augimas išlieka

Detaliau

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0)

KPMG Screen 3:4 (2007 v4.0) Penktasis kasmetinis tyrimas Lietuvos verslo pažeidžiamumas energijos išteklių kainų pokyčiams ir BEVI indeksas Rokas Kasperavičius, partneris Jonas Vainius Raulynaitis, patarėjas Vilnius 2015 TURINYS

Detaliau

CL2013O0023LT _cp 1..1

CL2013O0023LT _cp 1..1 02013O0023 LT 01.09.2018 001.001 1 Šis tekstas yra skirtas tik informacijai ir teisinės galios neturi. Europos Sąjungos institucijos nėra teisiškai atsakingos už jo turinį. Autentiškos atitinkamų teisės

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Pagrindiniai Lietuvos ateities iššūkiai Klaudijus Maniokas ESTEP valdybos pirmininkas Trys akcentai Pripažinti ir nepripažinti iššūkiai: konsensuso link Struktūrinių apirbojimų sprendimas: intervencijos

Detaliau

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom

2013 m. liepos 30 d. Europos Centrinio Banko gairės, kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės atskaitom L 247/38 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2013 9 18 GAIRĖS EUROPOS CENTRINIO BANKO GAIRĖS 2013 m. liepos 30 d. kuriomis iš dalies keičiamos Gairės ECB/2011/23 dėl Europos Centrinio Banko statistinės

Detaliau

Metø ataskaita

Metø ataskaita Metø ataskaita 2012 2012 LIETUVOS BANKO METø ATASKAITA 2012 VILNIUS 2013 ISSN 1648-9020 (online) Lietuvos banko valdyba 2012 m. ataskaitą patvirtino 2013 m. balandžio 25 d. Ją rengiant, panaudoti Lietuvos

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Euro EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 02 26 SWD(2016) 83 final KOMISIJOS TARNYBŲ DARBINIS DOKUMENTAS Šalies ataskaita. Lietuva 2016 Šis dokumentas yra Europos Komisijos tarnybų darbinis dokumentas. Tai nėra

Detaliau

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies

LT L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies L 202/54 Europos Sąjungos oficialusis leidinys 2009 8 4 EUROPOS CENTRINIS BANKAS EUROPOS CENTRINIO BANKO SPRENDIMAS 2009 m. liepos 17 d. iš dalies keičiantis Sprendimą ECB/2006/17 dėl Europos centrinio

Detaliau

INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS

INVESTAVIMO  TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS 1996-2016 INVESTAVIMO TENDENCIJOS IR LIETUVOS INVESTICIJŲ INDEKSAS FINANSINIS TURTAS LIETUVOS TENDENCIJOS 2016 M. LAPKRITIS Mlrd. eurų VIENAM GYVENTOJUI TENKANTIS TURTAS IŠAUGO 5,5 KARTO Šalies namu ūkių

Detaliau

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci

PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr redakci PATVIRTINTA Lietuvos banko valdybos 2011 m. rugsėjo 1 d. nutarimu Nr. 03-144 (Lietuvos banko valdybos 2015 m. gegužės 28 d. nutarimo Nr. 03-90 redakcija) ATSAKINGOJO SKOLINIMO NUOSTATAI I SKYRIUS BENDROSIOS

Detaliau

_FR

_FR Finansų rinkų apžvalga 2012 m. Lapkritis Akcijų indekso DJIA (-0,54 proc. lapkritį ir +6,61 proc. 2012 m.) vertė praėjusį mėnesį krito, o indeksų S&P 500 (+0,28 proc. lapkritį ir +12,61 proc. 2012 m.)

Detaliau

COM(2018)409/F1 - LT

COM(2018)409/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 05 23 COM(2018) 409 final Rekomendacija TARYBOS REKOMENDACIJA dėl 2018 m. Prancūzijos nacionalinės reformų programos su Tarybos nuomone dėl 2018 m. Prancūzijos stabilumo

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Baltijos šalių namų ūkių finansų apžvalga Julita Varanauskienė SEB banko šeimos finansų ekspertė Pajamos augo visose šalyse, iš ateities daugiausia tikisi latviai Vidutinis neto darbo užmokestis (EUR)

Detaliau

Euro zona EY euro zonos prognozė 2014 m. gruodis Lietuva

Euro zona EY euro zonos prognozė 2014 m. gruodis Lietuva Euro zona EY euro zonos prognozė 214 m. gruodis Lietuva Lietuvos perspektyvos Stiprėjančios Baltijos šalių pozicijos euro zonoje skatina Lietuvos BVP augimą Suomija Estija Latvija Lietuva Airija Olandija

Detaliau

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lie

Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lie Lietuvos ekonomikos apžvalga 2019 m. birželio 4 d. Nr. 69 Po sėkmingos metų pradžios nepraraskime budrumo Pirmi penki 2019 metų mėnesiai daugeliui Lietuvos gyventojų buvo sėkmingi vertinant jų finansinės

Detaliau

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI

L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A / m. I I I k e t v i r t i s 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDI 1 Turinys I. DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA... 3 II. DRAUDIMO ĮMONIŲ FINANSINIŲ RODIKLIŲ APŽVALGA... III. DRAUDIMO TARPININKŲ RINKOS APŽVALGA....7 L I E T U V O S D R A U D I M O R I N K O S A P Ž V A L G A

Detaliau

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ]

Kliento anketa JA - DNB Trade [ ] KLIENTO ANKETA JURIDINIAM ASMENIUI DĖL PREKYBOS DNB TRADE PLATFORMOJE Įgyvendinant Europos Parlamento ir Tarybos Direktyvos 2004/39/EB (MiFID) bei šią direktyvą įgyvendinančio LR Finansinių priemonių rinkų

Detaliau

ECB virselis 2009 WEBUI-str.indd

ECB virselis 2009 WEBUI-str.indd LT EUROPOS CENTRINIS BANKAS MĖNESINIS BIULETENIS 69 9 9 39 49 59 69 79 89 99 9 9 M Ė N E S I N I S B I U L E T E N I S B I R Ž E L I S Europos centrinis bankas, 9 m. Adresas Kaiserstrasse 9 63 Frankfurt

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2019 m. I ketv. BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2019 m. I ketv. ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6,

Detaliau

2013 m

2013 m 2019 m. Finansų olimpiada Regioninis etapas I-asis Finansų olimpiados etapas. Finansų žinių testas. (Iš viso 50 balų) Klausimams nuo 1 iki 21 apibraukite vieną teisingą atsakymą. Klausimams nuo 22 iki

Detaliau

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI

SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis INVESTICINIAI LAKŠTAI SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 01 22 2013 02 04 INVESTICINIAI LAKŠTAI Su Brent naftos kaina susieti investiciniai lakštai Emisija SEB IL Brent nafta Platinimo laikotarpis 2013 m. sausio

Detaliau

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS

N E K I L N O J A M O J O T U R T O R I N K O S D A L Y V I Ų A P K L A U S O S A P Ž V A L G A / 2 NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS NAMŲ ŪKIŲ FINANSINĖS ELG- SENOS APKLAUSOS APŽVALGA 1 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS APŽVALGA 213 217 m. I ketvirtis 213 ISSN 2424-5828 (ONLINE) 2 NEKILNOJAMOJO TURTO RINKOS DALYVIŲ APKLAUSOS

Detaliau

2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d.

2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d. 2019 metų Lietuvos biudžeto projektas 2018 m. spalio 15 d. Turinys Įžanga... 4 1. Makroekonominė situacija ir perspektyvos... 5 2. Fiskalinė politika... 9 2.1. Valdžios sektoriaus pajamų ir išlaidų projekcijos

Detaliau

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur

Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2017 m. I III ketvirtis ISSN (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nur Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 217 m. I III ketvirtis ISSN 2335-8335 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 217 Gedimino pr. 6,

Detaliau

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek

Sausio mėnesio rinkos apžvalga metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efek Sausio mėnesio rinkos apžvalga 2015 02 24 2015 metai elektros energijos rinkoje pasižymėjo kainų kritimu: Elektros perdavimo jungčių pajėgumas ir efektyvus Rygos šiluminių elektrinių veikimas sausį Nord

Detaliau

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis

Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Namų ūkių finansinė elgsena euro belaukiant tarp pragmatizmo ir kraštutinumų Namų ūkių finansinio turto barometras 2014 m. 1 ketvirtis Darbo užmokesčio ir pensijų pajamų santykis didėjo Pajamų strūktūra

Detaliau

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate

Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ate Eesti Energia Energetikos rinkos apžvalga 2014 m. sausis Dujų ir elektros energijos rinkų naujienos Po kritimo gruodį, atsigavo elektros energijos ateities sandorių kainos Sausį supanašėjo Estijos ir Suomijos

Detaliau

Microsoft Word - mb lt _2_.doc

Microsoft Word - mb lt _2_.doc BALANSAS Turtas Grynieji pinigai ir lėšos centriniame banke Grynieji pinigai 18.510 Lėšos centriniame banke 33.881 52.390 Lėšos bankuose 107.869 Finansinis turtas, pelno (nuostolių) ataskaitoje apskaitytas

Detaliau

Statements of Income

Statements of Income AB SEB VILNIAUS BANKAS 2005 METŲ ŠEŠIŲ MĖNESIŲ FINANSINĖ ATASKAITA 2 Pelno (nuostolių) ataskaita už šešių mėnesių laikotarpį, pasibaigusį birželio 30 d. Grupė Bankas 2005 2004 2005 2004 218 440 167 299

Detaliau

LIETUVOS EKONOMIKOS TYRIMAS 2008/2009 (1) A SURVEY OF THE LITHUANIAN ECONOMY 2008/2009 (1) Vilnius 2008

LIETUVOS EKONOMIKOS TYRIMAS 2008/2009 (1) A SURVEY OF THE LITHUANIAN ECONOMY 2008/2009 (1) Vilnius 2008 LIETUVOS EKONOMIKOS TYRIMAS 2008/2009 (1) A SURVEY OF THE LITHUANIAN ECONOMY 2008/2009 (1) Vilnius 2008 2 Pa ren gė / Pre pa red by: Monika Kačinskienė Vytautas Žukauskas Vertė / Translated by: Asta Tobulevičienė

Detaliau

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita

BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita BUHALTERINĖ APSKAITA Dr. Stasys Peldžius 7 paskaita TRUMPALAIKIO TURTO APSKAITA Fundamentinė apskaitos lygybė TURTAS = NUOSAVYBĖ + + Pajamos - Sąnaudos Ilgalaikis + trumpalaikis = Nuosavas + Įsipareigojimai

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio laikotarpio

Detaliau

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris

7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris 7-oji metinė Lietuvos įmonių vadovų apklausa Lietuvos, Baltijos šalių ir pasaulio lyderių ateities perspektyvos 2019 m., vasaris www.pwc.lt Pasaulio ekonomikos forume Davose PwC pristatė 22-ojo PwC Global

Detaliau

Kaunas

Kaunas LIETUVOS RESPUBLIKOS VALSTYBĖS KONTROLĖ IŠVADA DĖL LIETUVOS RESPUBLIKOS 2006 METŲ 2005 TURINYS 1. IŠVADOS, SIŪLYMAI IR AUDITO ATLIKIMO PRINCIPAI... 3 2. VALSTYBĖS PAJAMŲ IR ASIGNAVIMŲ SKOLOS VALSTYBĖS

Detaliau

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius

Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius Šioje apžvalgoje nagrinėjami konsoliduoti 34 1 bendrovių, kurių vertybiniais popieriais leista prekiauti reguliuojamose rinkose, išskyrus komercinius bankus, duomenys. Remiamasi emitentų viešai skelbta

Detaliau

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai

Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai Lietuvos regionų apžvalga 2018 metai 2019 m. balandžio 05 d. A n o t a c i j a Apžvalgoje informacija apie Lietuvos regionų ekonomikos rodiklius, jų tarpusavio palyginimas. Daugiau informacijos ieškokite

Detaliau

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv

LT Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyv 2007 3 20 Europos Sąjungos oficialusis leidinys L 79/11 DIREKTYVOS KOMISIJOS DIREKTYVA 2007/16/EB 2007 m. kovo 19 d. įgyvendinanti Tarybos direktyvą 85/611/EEB dėl įstatymų ir kitų teisės aktų, susijusių

Detaliau

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx

european-semester_thematic-factsheet_addressing-inequalities_lt.docx EUROPOS SEMESTRO TEMINĖ INFORMACIJOS SUVESTINĖ NELYGYBĖS ŠALINIMAS 1. ĮVADAS Pastaraisiais metais paaštrėjo nelygybės problema. Ekonomikos krizė stipriai paveikė Europą ne vienus metus trukęs gyvenimo

Detaliau

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar

Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir dar Socialinio modelio įstatymų projektų įtaka Lietuvos ekonomikai, investicijoms į Lietuvos ūkį, darbuotojų sąlygų pagerinimui Socialinės apsaugos ir darbo ministerija Lietuvos socialinis modelis Valstybinio

Detaliau

Lea_LT_web.pdf

Lea_LT_web.pdf LIETUVOS EKONOMIKOS 11 11 LAPKRITIS ISSN 9-8358 (online) Turinys EKONOMIN S RAIDOS VERTINIMAS... 3 I. TARPTAUTIN APLINKA... 5 II. REALUSIS SEKTORIUS... 7 Visumin paklausa ir visumin pasi la... 7 Darbo

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2015 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

COM(2016)769/F1 - LT

COM(2016)769/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2016 11 30 COM(2016) 769 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI, EUROPOS EKONOMIKOS IR SOCIALINIŲ REIKALŲ KOMITETUI IR REGIONŲ KOMITETUI Energijos kainos ir

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Bankų veiklos apžvalga 2018 BANKŲ VEIKLOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 2018 ISSN 2335-8319 (online) Lietuvos bankas Gedimino pr. 6, LT-01103 Vilnius www.lb.lt

Detaliau

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I

LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ RINKOS APŽVALGA 2012 m. I ketvirtis 2012/I Turinys I. BENDRI II PAKOPOS PF RINKOS DUOMENYS... 4 II. II PAKOPOS PF INVESTICINĖS

Detaliau

3 VSAFAS projekto priedai

3 VSAFAS projekto priedai 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas (Žemesniojo lygio viešojo sektoriaus subjektų, išskyrus mokesčių fondus ir išteklių fondus, finansinės būklės ataskaitos forma) Partizanų 46, Kaunas Įm

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos II ir III pakopos pensijų fondų bei kolektyvinio investavimo subjektų rinkos apžvalga 2018 LIETUVOS II IR III PAKOPOS PENSIJŲ FONDŲ BEI KOLEKTYVINIO INVESTAVIMO SUBJEKTŲ

Detaliau

PowerPoint pristatymas

PowerPoint pristatymas Lietuvos agroverslo tendencijos DNB Bankas 2015 m. gegužės 22 d. Agroverslas iki šiol buvo vienas iš atspariausių Lietuvos ūkio stuburo slankstelių 8,5 8,7 Maisto sektoriaus pridėtinė vertė, dalis BVP,

Detaliau

Microsoft Word - Dokumentas1

Microsoft Word - Dokumentas1 2014 2020 metų Europos Sąjungos fondų investicijų veiksmų programos 3 prioriteto Smulkiojo ir vidutinio verslo konkurencingumo skatinimas priemonės Nr. 03.3.1-LVPA-K-803 Regio Invest LT+ projektų finansavimo

Detaliau

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv.

Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 2019 / I ketv. Finansų rinkos dalyvių veikla Lietuvos draudimo rinkos apžvalga 19 / LIETUVOS DRAUDIMO RINKOS APŽVALGA Serija Finansų rinkos dalyvių veikla 19 ISSN 2335-8335 (online) Santrumpos ES Europos Sąjunga TPVCAD

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) Straipsniai FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pastabos Pateikimo valiuta ir tikslumas: Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena eurais Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis "Giliukas", , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu

Elektroninio dokumento nuorašas Kauno lopšelis-darželis Giliukas, , Apuolės g. 29, Kauno m., Kauno m. sav M. GRUODŽIO 31 D. pasibaigu Elektroninio dokumento nuorašas FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2018 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena

Detaliau

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar

Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradar Regioniniu s vietimo valdymo informaciniu sistemu ple tra ir s vietimo politikos analize s specialistu kompetencijos tobulinimas (II etapas) Bendradarbiaujant su: Pristatymas: Nepakankamas te vu mokyklos

Detaliau

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv

final_Duju_rinkos_stebesesnos_ataskaita_2011_I_ketv Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija GAMTINIŲ DUJŲ RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2011 M. I KETV. Vilnius, 2011 2 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Algirdo g. 27, LT-03219

Detaliau

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2

Suvestinė redakcija nuo Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr , i. k ANUTA Nauja redakcija nuo : Nr , 2 Suvestinė redakcija nuo 2010-06-30 Nutarimas paskelbtas: Žin. 2004, Nr. 22-696, i. k. 104505ANUTA00000001 Nauja redakcija nuo 2010-06-30: Nr. 03-58, 2010-05-25, Žin. 2010, Nr. 63-3141 (2010-05-31), i.

Detaliau

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita)

(Finansin\353s b\373kl\353s ataskaita) FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA PAGAL 2017 M. GRUODŽIO 31 D. DUOMENIS (data) Pateikimo valiuta ir tikslumas: eurais Straipsniai Pastabos Paskutinė ataskaitinio laikotarpio diena Paskutinė praėjusio ataskaitinio

Detaliau

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls

2011_m._finansin_ataskaita_ataskaita.xls Pakruojo rajono sporto centras (įstaigos pavadinimas) BIUDŽETO IŠLAIDŲ SĄMATOS VYKDYMO 20 M. GRUODŽIO MöN. 3 D. 4 ketvirtis (metin, ketvirtin ) ATASKAITA 202.0.09 Nr. (data) g.3.pakruojis (sudarymo vieta)

Detaliau

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR

24 VERSLO APSKAITOS STANDARTO MR Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnyba PATVIRTINTA Audito, apskaitos, turto vertinimo ir nemokumo valdymo tarnybos prie Lietuvos Respublikos finansų ministerijos direktoriaus 2016

Detaliau

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis

Microsoft Word - aiskinamasis pilnas 2010 metinis PRIENŲ RAJONO VEIVERIŲ ANTANO KUČINGIO MENO MOKYKLA Juridinių asmenų registras Kodas 191553816, Kauno g. 54, Veiverių mstl., Prienų r., Tel/faks.: (8~319) 68130 el.p. kucingis@langasiateiti.lt a/s LT 564010041100019920

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai doc.a Paškevičius 1 Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 Balansas (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 Pinigų

Detaliau

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS

VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS Projektas VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL ŠILUMOS TIEKĖJŲ, NEPRIKLAUSOMŲ ŠILUMOS GAMINTOJŲ, GERIAMOJO VANDENS TIEKĖJŲ IR NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ, PAVIRŠINIŲ NUOTEKŲ TVARKYTOJŲ

Detaliau

LMA008.dvi

LMA008.dvi 8 22 m. sausis Lietuvos makroekonomikos apzvalga pabaiga šalies ekonomikai ir politikai buvo palyginti ramus laikotarpis. Akademinėse ir viešose diskusijose aktualiausi buvo Lietuvos integracijos į Europos

Detaliau

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap

Reglamento Nr.821/2014 I priedas Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos ap Nr. II PRIEDAS Finansinės priemonės Daugiabučių namų modernizavimo fondas 2015 metų ataskaita Lietuvos Respublikos aplinkos ministerija 20160408 Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-18 PAŽYMA DĖL AKCINĖS BENDROVĖS

Detaliau

LOPULLISET EHDOT

LOPULLISET EHDOT Šios sąlygos yra originalo, parengto švedų kalba, vertimas į anglų kalbą. Kilus kokiems nors ginčams, pirmenybė teikiama galutinių sąlygų tekstui švedų kalba. GALUTINĖS SĄLYGOS Obligacija Nr. 4425 Susieta

Detaliau

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand

AB „Klaipėdos nafta“ rebrand AB KLAIPĖDOS NAFTA 2017 M. 6 MĖN. NEAUDITUOTI FINANSINIAI REZULTATAI 2017 m. liepos 31 d. TURINYS Informacija apie Bendrovę Svarbiausi įvykiai Finansiniai rezultatai Kita informacija 2 INFORMACIJA APIE

Detaliau

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius,

UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA UAB Naujasis turgus užsakymu parengė UAB Eurointegracijos projektai Vilnius, 2017 1 UAB NAUJASIS TURGUS PREKYBOS VIETŲ KAINOS NUSTATYMO METODIKA

Detaliau

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT

Microsoft Word ESMA CFD Renewal Decision (2) Notice_LT ESMA35-43-1562 ESMA pranešimas Pranešimas apie ESMA sprendimo dėl produktų intervencinės priemonės, susijusios su sandoriais dėl kainų skirtumo, atnaujinimo 2019 m. sausio 23 d. Europos vertybinių popierių

Detaliau

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas

ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas ECB rekomendacinio dokumento bankams apie neveiksnias paskolas priedas: prudencinis atidėjinių neveiksnioms pozicijoms dengti minimumas 2017 m. spalio mėn. Turinys 1 Įvadas 2 2 Bendra koncepcija 3 2.1

Detaliau

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv

Microsoft Word - Biokuro ataskaita 2018 m IV ketv BIOKURO RINKOS STEBĖSENOS ATASKAITA UŽ 2018 M. IV KETV. Vilnius, 2019 Valstybinė kainų ir energetikos kontrolės komisija Verkių g. 25C-1, LT-08223 Vilnius Tel. +370 5 213 5166 Faks. +370 5 213 5270 El.

Detaliau

Talinas Oslas Ryga Baltijos jūra Vilnius Baltijos šalių ekonomikos perspektyvos Ruduo, 2013

Talinas Oslas Ryga Baltijos jūra Vilnius Baltijos šalių ekonomikos perspektyvos Ruduo, 2013 Talinas Oslas Ryga Baltijos jūra Vilnius Baltijos šalių ekonomikos perspektyvos Ruduo, 213 1. aplinkinių rinkų raida ir poveikis Baltijos šalių ekonomikai 2 Baltijos regiono plėtra pradėjo lėtėti po 211

Detaliau

Slide 1

Slide 1 Nuo ko pradėti investuoti? Aurimas Martišauskas auskas AB FMĮ FINASTA Direktorius Robertas Kijosakis Vargšai dirba dėl pinigų ir juos išleidžia, turtingųjų paslaptis gebėjimas pinigus priversti dirbti

Detaliau

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m

I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės m I. EKSPORTO RAIDA LIETUVOS PREKIŲ EKSPORTAS 2019 M. I KETV. Apžvalga Paskelbta: 2019.05.30 Pirmame šių metų ketvirtyje bendro prekių eksporto vertės metinis augimas sudarė 7,7%. Iš viso eksportuota prekių

Detaliau

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek

EUROPOS KOMISIJA Briuselis, COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiek EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2015 11 11 COM(2015) 563 final KOMISIJOS ATASKAITA EUROPOS PARLAMENTUI IR TARYBAI 2013 m. valstybių narių pastangos pasiekti tvarią žvejybos pajėgumų ir žvejybos galimybių pusiausvyrą

Detaliau

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie

Reglamentas Nr.821/2014 I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 2015 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kie I PRIEDAS Finansinės priemonės Energijos efektyvumo fondas 215 metų ataskaita Nr. Informacija, kurią reikia pateikti apie kiekvieną finansinę priemonę I. Programa ir prioritetas arba priemonė, pagal kuriuos

Detaliau

Tema 2 AP skaidres

Tema 2 AP skaidres Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai Tema 2. Finansinės ataskaitos ir pinigų srautai 2.1 (balance sheet) 2.2 Pelno-nuostolio ataskaita (The Income Statement) 2.3 (Cash flow) doc.a Paškevičius 1 2 -

Detaliau

COM(2018)37/F1 - LT

COM(2018)37/F1 - LT EUROPOS KOMISIJA Briuselis, 2018 01 18 COM(2018) 37 final KOMISIJOS KOMUNIKATAS KOMISIJOS KOMUNIKATAS EUROPOS PARLAMENTUI, TARYBAI IR EUROPOS CENTRINIAM BANKUI Pirmoji pažangos ataskaita dėl neveiksnių

Detaliau

Slide 1

Slide 1 DAUGIABUČIŲ NAMŲ MODERNIZAVIMO PROGRAMA VALIUS SERBENTA VILNIUS 2008 BŪSTO IR URBANISTINĖS PLĖTROS AGENTŪRA Švitrigailos g. 7, Vilnius, Lietuva Tel. +3705 262 9853 Fax. +3705 262 2154 El.p. v.serbenta@bkagentura.lt

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS

LIETUVOS RESPUBLIKOS ŪKIO MINISTRAS LIETUVOS RESPUBLIKOS ENERGETIKOS MINISTERIJA 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS FONDŲ INVESTICIJŲ VEIKSMŲ PROGRAMOS PRIORITETO ĮGYVENDINIMO PRIEMONIŲ ĮGYVENDINIMO PLANAS I SKYRIUS 2014 2020 M. EUROPOS SĄJUNGOS

Detaliau

2011 m. rugsėjo 21 d. Europos sistemines rizikos valdybos rekomendacija dėl skolinimo užsienio valiutomis (ESRV/2011/1)

2011 m. rugsėjo 21 d. Europos sistemines rizikos valdybos rekomendacija dėl skolinimo užsienio valiutomis (ESRV/2011/1) 2011 11 22 Europos Sąjungos oficialusis leidinys C 342/1 I (Rezoliucijos, rekomendacijos ir nuomonės) REKOMENDACIJOS EUROPOS SISTEMINĖS RIZIKOS VALDYBA EUROPOS SISTEMINES RIZIKOS VALDYBOS REKOMENDACIJA

Detaliau

PowerPoint Presentation

PowerPoint Presentation Konkurencingumo lenktynės pačiame įkarštyje: Kaip nelikti ant atsarginių žaidėjų suolelio? Indrė Genytė-Pikčienė Vyriausioji analitikė Luminor 2018 m. lapkričio 26 d. Lietuvos ekonomikos šuolis didžiausias

Detaliau

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO

LIETUVOS RESPUBLIKOS FINANSŲ MINISTRO TRAKŲ ISTORIJOS MUZIEJUS FINANSINIŲ ATASKAITŲ AIŠKINAMASIS RAŠTAS UŽ 2014 METŲ I -Ą KETVIRTĮ I. BENDROJI DALIS Trakų istorijos muziejus (toliau Muziejus) yra biudžetinė įstaiga, finansuojama iš Lietuvos

Detaliau

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus

Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 2017 M. GRUODŽIO 31 D. PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus Vyriausybės atstovo Kauno apskrityje tarnyba 207 M GRUODŽIO 3 D PASIBAIGUSIŲ METŲ FINANSINIŲ ATASKAITŲ RINKINYS Parengta pagal viešojo sektoriaus apskaitos ir finansinės atskaitomybės standartus FINANSINĖS

Detaliau

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės.

FMĮ UAB G.Steponkaus kontora Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. Vilnius, Lietuva Auditoriaus išvada dėl 2004 m. gruodžio 31 d. metinės finansinės atskaitomybės. TURINYS PUSLAPIS AUDITORIAUS IŠVADA 3 ADMINISTRACIJOS PAAIŠKINAMASIS RAŠTAS 4 : BALANSAS 5 PELNO (NUOSTOLIO)

Detaliau

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė

2006 m. gruodžio 31 d. finansinė atskaitomybė AB,,VILNIAUS DEGTINĖ" Pagrindinių veiklos rodiklių ataskaita už 2018 m. rugsėjo 30 d. pasibaigusį devynių mėnesių laikotarpį 2018 m. lapkričio 30 d. Vilnius Informacija apie Įmonę Įmonės pavadinimas Teisinė

Detaliau

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE)

Bankų veiklos apžvalga 2016 m. ISSN (ONLINE) 11-7 12-1 12-7 13-7 14-1 14-7 Bankų veiklos apžvalga 16 m. ISSN 2335-8319 (ONLINE) Leidžiama perspausdinti švietimo ir nekomerciniais tikslais, jei nurodomas šaltinis. Lietuvos bankas, 17 Gedimino pr.

Detaliau

1

1 8-19/31/17-1604.15.15 ENERGETIKOS KOMPLEKSINIŲ TYRIMŲ LABORATORIJA LIETUVOS ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS TYRIMAS 1 DALIS TECHNINĖ EKONOMINĖ ENERGETIKOS SEKTORIAUS PLĖTROS ANALIZĖ SANTRAUKA Dr. A. Galinis

Detaliau

MergedFile

MergedFile VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA NUTARIMAS DĖL VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS 2015 M. SAUSIO 15 D. NUTARIMO NR. O3-3 DĖL ELEKTROS ENERGIJOS PERDAVIMO, SKIRSTYMO

Detaliau

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017

VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 VIEŠOJI ĮSTAIGA KLAIPĖDOS MOKSLO IR TECHNOLOGIJŲ PARKAS VEIKLOS ATASKAITA 2016 M. Klaipėda 2017 TURINYS 1. Informacija apie viešosios įstaigos Klaipėdos mokslo ir technologijų parko (toliau KMTP) veiklą

Detaliau

AIŠKINAMASIS RAŠTAS

AIŠKINAMASIS RAŠTAS I. FINANSINĖS BŪKLĖS ATASKAITA 2-ojo VSAFAS Finansinės būklės ataskaita 2 priedas Vytauto Didžiojo universiteto Rasos gimnazija (viešojo sektoriaus subjekto arba viešojo sektoriaus subjektų grupės pavadinimas)

Detaliau

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA

VALSTYBINĖ KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJA VALSTYBINĖS KAINŲ IR ENERGETIKOS KONTROLĖS KOMISIJOS ŠILUMOS IR VANDENS DEPARTAMENTO ŠILUMOS SKYRIUS Teikti Komisijos posėdžiui Komisijos pirmininkė Inga Žilienė 2016-03-17 PAŽYMA DĖL UŽDAROSIOS AKCINĖS

Detaliau

Foresta

Foresta Vilnius, 2010 m. balandžio 21 d. Asociacija Draudimo brokerių rūmai Algirdo g. 9A, Vilnius, Lietuva 2009 m. gruodžio 31 d. metinių finansinių ataskaitų rinkinys bei Auditoriaus išvada ir Audito ataskaita

Detaliau

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr

Backup_of_MA_ _print_galutinis_4.cdr 2009 ĮMONIŲ ĮSIGIJIMŲ IR SUSILIEJIMŲ RINKA LIETUVOJE: tyrimo išvados Nepaisant sparčiai lėtėjančių ekonomikos augimo tempų, ekspertai prognozuoja, kad 2009 m. Baltijos šalių įmonių įsigijimų ir susiliejimų

Detaliau

Projektas

Projektas PATVIRTINTA UAB Investicijų ir verslo garantijos valdybos 2015-03-27 sprendimu (posėdžio protokolas Nr.14) PAPILDOMOS SĄLYGOS, KURIOS TAIKOMOS TEIKIANT PASKOLAS SU UAB INVESTICIJŲ IR VERSLO GARANTIJOS

Detaliau

Top margin 1

Top margin 1 EUROPOS KOMISIJOS PRANEŠIMAS SPAUDAI Programa visiems. ES finansavimo laukia 5 milijonai Briuselis, 2011 m. lapkričio 23 d. Pagal šiandien Europos Komisijos pasiūlytą naująją ES švietimo, mokymo, jaunimo

Detaliau